ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Törnevalla socken : Åkerbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 48
Törnevalla sn Gräshagen hage Törnevalla sn Albertinasliden åker
Törnevalla sn *Halakropp åker Törnevalla sn Bjärbygärdet åker
Törnevalla sn Hærbeta gerdhe, se Herrbeta by Törnevalla sn Bjärbyskogen skog
Törnevalla sn Herbeta scoge, se Herrbeta by Törnevalla sn Björksgärdet åker
Törnevalla sn Kumlaån å Törnevalla sn sn Bortom berget åker
Törnevalla sn Kungsgraven fornlämning Törnevalla sn Bostorpelyckan åker
Törnevalla sn Lund fornlämning Törnevalla sn Första skogen skog
Törnevalla sn Löthagen hage Anderstorp avs. Gräshagen förr festplats
Törnevalla sn Pilledå ägomark Anderstorp lht Gärdet mellan skogarna åker
Törnevalla sn *Skarpetomta hmn Asplund avs. Hallstragärdet åker
Törnevalla sn Stenhagen hage m. fornlämningar Asplund lht Handskestadskiftet åker
Törnevalla sn *Tolwnda skog skogslott Asplund avs. Holmedalsjorden åker
Törnevalla sn *Tolunda skog Saknas Asplund lht Hopskogen skog
Törnevalla sn Åttingen ägomark Asplunda avs. Kalkugnsbacken skogsbacke
Törnevalla sn   Asplunda lht Klockarejorden åker
Törnevalla sn   Backebo avs. Knektlyckan åker
Törnevalla sn   Berglid avs. Kumlaån å
Törnevalla sn   Berglid lht Kumlaån å
Törnevalla sn   Bergmansgården gård Källyckan åker
Törnevalla sn   Bergsäter hmd Kätten åker
Törnevalla sn   Bergsätter gård Kättevägen väg
Törnevalla sn   Bergtomta villa Lilla hagen hage
Törnevalla sn   Betstugan stuga Linghemsbäcken, Se Stratomtabäcken bäck
Törnevalla sn   Bjursholmen avs. Lund åkerbacke
Törnevalla socken   Bjursholmen lht Lunden hage
Törnevalla socken   Bjärby gård Löthagen hage
Törnevalla socken   Bjärby gård Mossen åker
Törnevalla sn   Bjärby by Parken, Se Hova park åkerbacke
Törnevalla sn   Bjärby, Lilla gård Pilledåhagen hage
Törnevalla sn   Bjärby, Stora gård Prästgårdshagen hage
Törnevalla sn   Björkliden v. Reva park åkerbacke
Törnevalla sn   Björklund avs. Revaskogen skog
Törnevalla sn   Björklunda avs. Rumpan åker
Törnevalla sn   Björklunda lht Rättöversvägen väg
Törnevalla sn   Blidstället torp Rövarberget berg
Törnevalla sn   Bosstorp gård Skackelstadskogen skog
Törnevalla sn   Bosstorp gård Skallmark skog
Thyrnawalla sn   Bostorp gård Smedbacken åkerbacke
Törnevalla sn   Bostället bebyggelse Stora hagen hage
Törnevalla sn   Brages, Se Gåvestad lht Storskogen skog
Törnevalla sn   Bussige Oskars förr stuga Stratomtabäcken bäck
Törnevalla sn   Bölingstomta by Stratomtakärret kärr
Törnevalla sn   Bölingstomta gård Södergårdsgärdet åker
Törnevalla sn   Bölingstomta gård Tomtebacken åkerbacke
Törnevalla sn   Eklunda avs. Åttingen åker
Törnevalla sn   Eklunda lht Älvestads skog skog
Törnevalla sn   Erikslund avs. Ängen åker
Törnevalla sn   Falkenborg avs. Ängsgärdet åker
Törnevalla sn   Falkenborg lht  
Törnevalla sn   Fredriksdal avs.  
Törnevalla Saknas   Fridhem lht  
Törnevalla sn   Fridhem lht  
Törnevalla sn   Fridsberg lht  
Törnevalla sn   Fridsberg lht  
Törnevalla sn   Frälsegården bebyggelse  
Törnevalla sn   Grantorpet torp  
Törnevalla sn   Grenadjärtorpet förr torp  
Törnevalla sn   Grindstugan lht  
Törnevalla sn   Grindstugan lht  
Törnevalla sn /Se   Grindtorp t.  
Törnevalla sn   Gräshagen Saknas  
Törnevalla sn   Gräshagen förr banvaktarstuga  
Törnevalla sn   Grönlund lht  
Törnevalla sn   Grönlund torp  
Törnevalla sn   Gustavsberg lht  
Törnevalla sn   Gåselöt gård  
Törnevalla sn   Gåselöt by  
Törnevalla sn /Se   Gåvestad avs.  
Törnevalla sn /Se   Gåvestad lht  
Törnevalla sn /Se   Gällstad by  
Törnevalla sn /Se   Gällstad by  
Törnevalla sn /Se   Gällstad by  
Törnevalla sn /Se   Gällstad, Röda gård  
Törnevalla sn /Se   Haga lht  
Törnevalla sn /Se   Hagen lht  
Törnevalla sn /Se   Hagsäter avs.  
Törnevalla sn /Se   Hagsätter lht  
Bjärby by   Hallberga avs.  
Bjärby by   Hallstra by  
Bjärby by   Hallstra by  
?Bjärby by   Herrbeta by  
Bjärby by   Herrbeta by  
Bjärby by   Herrbetabyn, Se Herrbeta by  
Bjärby gd   Herrbeta Södergård gård  
Bjärby by   Himmelslund lht  
Bjärby by   Himmelslund torp  
Bjärby gd   Hjelmsätter förr torp  
Bjärby by   Holmedal lht  
Bjärby Saknas   Holmedal stuga  
*Borgatorp Saknas   Högalund avs.  
Bostorp g.   Högsätter lht  
Bosstorp gd   Högtoftsbäcken Saknas  
Bosstorp gd /Se   Jonsberg lht  
Byrintompta, se Bölingstomta gd   Jonsberg, Se äv. Lövhagen lht  
Bölingstomta gd   Karlslund avs.  
Bölingstomta gd   Karlslund avs.  
Bölingstomta gd   Karlslund lht  
Börlingstomta by   Klinttorp gd  
Bölingstomta gd   Klintorp gård  
Bölingstomta gd   Klinttorp gård  
Bölingstomta gd /Se   Klintorp, Lilla avs.  
Gåselöt by   Klockarejorden Saknas  
?Gåselöt by   Komministerjorden = Klockarejorden Saknas  
Gåselöt by   Krongården bebyggelse  
Gåselöt by   Krongården gård  
Gåselöt by   Krongården bebyggelse  
Gåselöt gd:ar   Kröken, Se Lövhagen lht  
Gåselöt by   Kumla gård  
Gåselöt by /Se   Kumla gård  
Gällstad by   Kumla rusthåll, Se Kumla gård  
?Gällstad by   Kummelån Saknas  
Gällstad by   Kvistrum avs.  
Gällstad by   Kyrktorp hmd  
Gällstad by   Landsvägstorpet lht  
Gällstad by   Lillgården bebyggelse  
?Gällstad by   Lina Alrik förr stuga  
?Gällstad by   Linghem by  
Gällstad by /Se   Linghem samhälle  
Gällstad by /Se   Linghem herrgård  
Gärstad by   Linghem herrgård  
Gärstad by   Linghems gård, Se Linghem herrgård  
Hallstra by   Linghems station förr jvg-station  
Halstra by   Lund förr torp  
Hallstra by   Lund förr torp  
Hallstra by   Lundstorpet, Se Lund förr torp  
Halstra by   Löten t.  
Hallstra by   Löten torp  
Halstra by   Löten torp  
Halstra by   Löthagen avs.  
Halstra by   Lövbacken bebyggelse  
Hallstra by   Lövbacken gård  
Hallstra by /Se   Lövhagen lht  
Heilstadum, se Gällstad by   Lövhagen lht  
*Helgatorp Saknas /Se   Lövsätter avs.  
*Helgatorp Saknas   Lövsätter avs  
Herrbeta by   Lövsätter lht  
Herrbeta by   Malmen torp  
Herrbeta by   Manstorp gård  
Herrbeta by   Manstorp gård  
Herrbeta by   Manstorp gård  
Herrbeta by   Marieberg lht  
Herrbeta by   Marsten stenbacke  
Herrbeta by   Masabon stugor  
Herrbeta by   Mellangården gård  
Herrbeta by   Mellangården gård  
Herrbeta by   Mellangården gård  
Herrbeta by   Mellangården gård  
Herrbeta by   Mellangården gård  
Herrbeta by /Se   Mellangården gård  
Hielghstadhum, se Gällstad by   Norrgården gård  
Hijalkæstadha, hælghæstadha, se Gällstad by   Norrgården gård  
*Hælghæstadh, se även Gällstad Saknas   Norrgården gård  
Jærastadha, se Gärstad by   Norrgården gård  
Klintorp gd   Norslund avs.  
Klockargården Saknas   Nybygget lht  
*Krogen gd   Nybygget avs.  
Kumla by /Se   Nybygget lht  
Kumla kvarnar förr kvarnar   Nybygget lht  
Linghem hg   Nybygget lht  
Linghem egendom (numera även järnvägsstation)   Nysätter lht  
Linghem hg   Oppreva gård  
Linghem herrgård   Pilledå Saknas  
Linghem hgd, samh.   Pilledå förr gård  
Linghem hg   Postgården bebyggelse  
Linghem hg   Prästgården prästgård  
Linghem hg   Prästgården, se Smedby prästgård  
Linghem hgd   Prästgården, Se Smedby prästgård  
Linghem gd   Reva by  
Linghem by   Reva by  
Linghem hgd   Revabyn, Se Reva by  
Linghem gård   Rom t.  
Linghem gård   Rom torp  
Linghem samh.   Rom torp  
Linghem gård   Rosenlund avs  
Linghem by   Rusthållet bebyggelse  
Linghem gård   Rusthållet bebyggelse  
Linghem g.   Rydsäter avs.  
Linghem samh.   Rydsätter lht  
Linghem by   Sandsäter avs.  
Linghem by   Sandtorp lht  
?Linghem hg   Sandtorpet lht  
Linghem gd och samhälle /Se   Segersdal avs.  
Linghem hg /Se   Skackelstad by  
Linghem hgd /Se   Skackelstad by  
Lisingen, Lisings- åkernamn /Se   Skackelstad dubbelspårsjord Saknas  
Lysingarne åker /Se   Skallmark skogsmark  
Löt, Norra, se Löten utj.   Skattegården bebyggelse  
?Löten torp   Skattegården bebyggelse  
Löten förr torp nu utjord   Skavestad by  
Löten förr torp nu utjord   Skavestad by  
Löten förr torp nu utjord   Skogstorp lht  
Löten förr torp nu utjord   Skogstorp lht  
Löten utj.   Skylltorp gård  
Manstorp gård   Skylltorp gård  
Manstorp gd   Skyttbo lht  
Manstorp gd   Skäggestad by  
Manstorp by   Skäggestad gård  
Norralöt, se Löten utj.   Smedbo lht  
*Norrlöt Saknas   Smedby prästgård  
[Norralöt] torp   Smedby bebyggelse  
Oppreva indr. militieboställe   Smedby prästgård  
Oppreva gd   Solbacka avs.  
Prästgården Saknas   Solbacka lht  
Prästgården Saknas   Solskina gård  
Reva by   Solskina bebyggelse  
Reva by   Stenhagen avs.  
Reva by   Stenhagen lht  
Reva by   Stenhagen lht  
Reva by   Stensätter avs.  
Reva by   Stensätter lht  
Reva by   Storgården bebyggelse  
Reva by   Stratomta by  
Reva by   Stratomta by  
Reva by   Stratomta by  
Reva by   Susenvind bebyggelse  
Refva by   Susenvind gård  
Reva by   Södergården gård  
Refva by   Södergården bebyggelse  
Reva by   Södergården bebyggelse  
Reva by   Södergården gård  
Räva by   Södergården gård  
?Reva by   Tellbo avs.  
Reva by   Tärnestad by  
Skackelstad by   Tärnestad by  
Skackelstad by   Törnevalla hp  
Skackelstad by   Törnevalla hållplats förr jvg-hållplats  
Skackelstad by   Ullälva by  
Skackelstad by   Ullälva by  
Skackelstad by   Ullälva boställe gård  
Skackelstad by   Ullälva Norrgård gård  
Skackelstad by   Ulriksdal lht  
Skackelstad by   Uppreva gård  
Skackelstad Saknas /Se   Vallhaga torp  
Skackelstad by /Se   Västergården gård  
Skackelstad by /Se   Västergården gård  
Skavestad by   Västergården bebyggelse  
Skavestad by   Västergården gård  
Skavestad gd   Västergården gård  
Skavestad by   Västerhagen bebyggelse  
Skavestad by   Åkerliden avs.  
Skavestad by   Åkerslund lht  
Skavestad by   Åkerslund torp  
Skavestad by   Åtorpet lht  
Skavestad by   Älvestad by  
Skavestad by   Älvestad by  
Skafvestad by   Ängen gård  
Skavestad by   Östan lht  
Skavestad by   Östergården gård  
Skavestad by   Östergården gård  
Skavestad by   Östergården gård  
Skafvestad by   Östergården gård  
Skavestad by   Östergården gård  
Skavestad Saknas /Se   Östergården gård  
Skavestad by /Se   Östra mellangården gård  
Saknas herrgård   Överby by  
Skrafftomta, se Stratomta by   Överby by  
?Skäggestad hg      
?Skäggestad hg      
Skäggesta hg      
Skäggestad gd      
Skäggestad herrgård      
Skäggestad gd      
Skäggestad gd      
Skäggestad hg      
Skäggestad hg      
Skäggestad hg      
Skäggestad hg      
Skäggestad hg      
Skäggesta hg      
Skäggesta hgd      
Skäggestad by      
Skäggestad herrgård      
Skäggestad by      
Skäggestad herrgård      
Skäggestad herrgård      
Skäggestad gd      
Skäggestad herrg.      
Skäggestad herrg.      
Skäggestad Saknas /Se      
Smedby gd /Se      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta gd      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta gd      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
?Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta hg      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
Stratomta by      
?Stratomta by      
Stratomta by /Se      
»thyrneualda» se Törnevalla sn      
*Tortaboda försv. gd-namn /Se      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by      
Tärnestad by /Se      
Tärnestad by /Se      
Törnevalla gd /Se      
Ullälva by      
Ullälva gdr      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
?Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälfva by      
Ullälva by      
Ullälva by /Se      
Ullälva by      
Ullälva by      
Ullälva by /Se      
Ullälva by /Se      
Ullälva gd:ar /Se      
Ullälva gdr /Se      
Ullälva by /Se      
Uppreva indraget militiebost.      
Uppreva indr. militiebost.      
Uppreva by      
Älvestad by      
Älvestad by      
Älvestad by      
Älvestad by      
Älvestad by      
Älfvestad by      
Älvestad by      
Älvestad by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.