ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skärkinds socken : Skärkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1082 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 655 Naturnamn : 174
Skärkind sn o. hd Alkärrshagen hage Skärkind sn Alkärret, se Alkärrshagen hage
Skärkind sn o. hd Arméns övningsfält fält med stensträngar /Se Skärkind sn Alkärret kärr
Skärkind sn o. hd Asplången sjö Skärkind sn Alkärrshagen hage
Skärkind sn o. hd Asplången sjö Skärkind sn Ansikebro bro
Skärkind sn Asplången sjö Skärkinds socken Saknas Asplången sjö
Skärkind sn Asplången sjö Skärkind sn och hd Asveden f.d. häradsallmänning
Skärkind sn o. hd Asplången sjö Skärkind sn och hd Badarberget holme
Skärkind sn Asveden häradsallm. /Se Skärkind sn och hd Barneboskogen skog
Skärkind sn Asplången sjö Skärkind sn Betlehemsbacken åkerbacke
Skärkind sn Backa Gröna ägomark Skärkinds kyrka kyrka Björnbacken skogsbacke
Skärkind sn Backa Röda ägomark Eggebyna inbyggarbeteckning Björnbobacken skog
Skärkind sn Betlehemsbacken terräng Skärkinds herrar inbyggarbeteckning Bockön halvö
Skärkind sn o. hd Björnbacken terräng Skärkinds rediga män inbyggarbeteckning Bohusgärdet åker
Skärkind sn Björnbobacken terräng Ängarn inbyggarbeteckning Bohusskogen skog
Skärkind sn o. hd Bockön halvö Öjebyna inbyggarbeteckning Borgarön ö
Skärkind sn Borum ägomark Allmänna slätt allmänning Bostorpetegen åker
Skärkind sn Botten ägomark Allmänna slätt allmänning Bostorpstegen utjord
Skärkind sn Brinken backe /Se Allmänna slätt bebyggt område Botten åker
Skärkind sn o. hd Broskog terräng Alnsborg stuga Brinkgärdet åker
Skärkind sn Brushagen hage Alvestad by Bråttom sluss
Skärkind sn, hd Bullerkällan ägomark Alfvestad by Bullerholk källa
Skärkind sn Bunkeberget berg Alvestad by Bullerkällan källa
Skärkind sn o. hd Bunken ägomark Alvestad, Övre o. Nedre bebyggelse Bunken åker
Skärkind sn Bytesmärren åker Alvestad, Nedre gård Båtkullen åkerbacke
Skärkind sn o hd Båtkullen terräng Alvestad, Övre gård Dalgärdet åker
Skärkind sn Bäckeby skog skogslott Alvhem lht Degerön, Stora åker
Skärkind sn Degerbacken backe Amalienborg stuga Domarehagen hage
Skärkind sn, hd Degerön, Stora ägomark Amalienborg lht Domarhagen hage
*Skärkind by? Domaregärdet gärde Amalienborg stuga Dyåkrarna åker
Skärkind sn o hd Domarehagen hage /Se Anderstorp lht Dövestadgärdet åker
Skärkind sn Domarhagen terräng /Se Anderstorp lht Dövestadängen äng
Skärkind sn o. hd Dövestadgärdet ägomark Anderstorp lht Eggebybäcken bäck
Skärkind sn Dövestadkärr kärr Annedal stuga Ekbacken åkerbacke
Skärkind sn o. hd Ekhagsliden ägomark Annelund avs. Ekbacken åkerbacke
Skärkind sn Elakarna åkrar Annelund torp Ekhagsliden åker
Skärkind sn o. hd Elvamålet äng Asplund lht Ekshagen hage
Skärkind sn Farmorslyckan åkerlycka Asplund t. Enmanslyckan åker
Skärkind sn Fiskartorpet ägomark? Asplund torp Erikstorpsgärdet åker
Skärkind sn Flinkgärdet ägomark Asplund förr torp Fanders mosse kärr
Skärkind socken Fläbbåkern åker Aspstugan lht Flinkgärdet åker
Skärkind socken Fribacken terräng Asptorpet avs Fribacken åkerbacke
Skärkind sn *fristada Wälle röjning /Se Asptorpet lht Fyrsbacken åkerbacke
Skärkind sn *fristada Wälle röjning /Se Asveden, se Rökärr traktnamn Galgbacken åkerbacke
Skärkind sn Fruängen äng Asveden f.d. allmänning Glot åker
Skärkind sn *Fröbo skogh, se *Sköbo skogh Saknas Asveden f.d. häradsallmänning Gröningen åkerbacke
Skärkind sn Galgbacken terräng Augustenhill bebyggelse Grönlundsgärdet åker
Skärkind sn Galten femstenarör Augustenhill gård Gubbhuvudet terräng
Skärkind sn Getingarna åkrar Backa gård Gubbkällan källa
Skärkind sn Grindstugan ägomark Backa by Göslyckan åker
Skärkind sn Grävan ägomark Backa, Gröna hmd Hagsättersskogen skog
Skärkind sn Gröningen terräng Backa, Gröna gård Hallebysjön sjö
Skärkind sn Grönlund terräng Backa, Röda hmd Hallebysjön sjö
Skärkind sn Grönlöten fornlämning Backa, Röda gård Hallebyån å
Skärkind sn Gubbhuvudet terräng Backgården bebyggelse Hammaren åkerbacke
Skärkind sn Gunnarstorp, Lilla utj Backstugan lht Hammaren åker
Skärkind sn Gunnarstorpskärret kärr Barnbo avs. Helgdagsbron bro
Skärkind sn Gåsmyren myr Barnebo stuga Hestadholk källa
Skärkind sn Gåsmyren äga Beatelund avs Holkan åker
Skärkind sn Gänkebacken tp Beatelund lht Häradskärret ängstycke
Skärkind sn Göta kanal kanal Berget lht Häradslyckan utj.
Skärkind sn Hagsätter terräng Bergvik lht Häradslyckan utjord
Skärkind sn Hagsätters äng äng Betlehem förr stuga Hästkullen åkerbacke
Skärkind sn *Halasior sjö /Se Björket avs. (v.) Hönskullen åkerbacke
Skärkind sn halbySiöön sjö Björkhaga lht Johanssonshagen förr hage
Skärkind sn *Hali sjö /Se Björkhaga lht Jordebrokärret markområde
Skärkind sn Hallebysjön sjö Björkkulla stuga Jordebrokärret markområde
Skärkind sn Hallebysjön sjö Björkliden lht Jungfrukullen Saknas
Skärkind sn Hallebysjön sjö /Se Björklund lht Karlslundsbacken åkerbacke
Skärkind sn Halvöresskälet, se Penningeskälet råskäl Björksätter gård Klavholmarna holmar
Skärkind sn Hammaren terräng Björksäter gård Klockarejorden mark
Skärkind sn o. hd Harungarna åkrar Björksätter gård Komäng åker
Skärkind sn Holkan ägomark Björktorpet t. Kopparslagarebacken åkerbacke
Skärkind socken Hälgsätters äng äng Borum avs. Kottsätter åker
Skärkind sn o. hd Högskog av Borum lht Krogarhumpen åker
Skärkind sn o. hd Hönskullen fornlämning Bostorp gård Kronängen åkermark
Skärkind sn Jordbrokärret kärr Bostorp gård Kofön ö
Skärkind sn Kallhammar terräng Bostorp gård Kupan betesmark
Skärkind sn Karlsängen äng Bostorp, Lilla utjord Kvästadskiftet åker
Skärkind sn Karlsängen äng Bostorps skola Saknas Kvästadskogen skog
Skärkind sn Komäng ägomark Bostorps skola skola Kyrklund hage
Skärkind sn Kopparslagarebacken fornlämning Bostället bebyggelse Källeliden åker
Skärkind sn Kupan ägomark Bostället bebyggelse Källyckan åker
Skärkind sn Kvarnbacken ägomark Brinken avs Källåkern åker
Skärkind sn Käringö halvholme Brinken stuga Kärrgärdet åker
Skärkind sn Käringön kulle Brogetorp lht Landsjöbergsmossen mosse
Skärkind sn Lommen ägomark Brogetorp lht Landsjöhumpen åker
Skärkind sn Lortbron vägbro Brogetorp gård Larsplöjorna åker
Skärkind sn o. hd Luffarebacken terräng Broskog lht Liljegrenslyckan äng
Skärkind sn Mehäll holme Broskog förr torp Liljerumskällan källa
Skärkind sn Mossbacksgärdet ägomark Brotorp ängsmark Lillerum utjord
Skärkind sn o. hd Myrhagen hage Brotorp jr-enhet Lillerumskällan källa
Skärkind sn Nysätter ägomark Brotorp stuga Lillängen åker
Skärkind sn? Nysätters äng äng Bråttom lht Lommen äng
Skärkind sn Nätholmen holme Bråttom lht Luffarebacken åkerbacke
Skärkind sn Obytingen råsten Bygatan stuga Lyckan åker
Skärkind sn Orglötängen äng Bäckeby by Långängen åker
Skärkind sn, (hd) Orglötängen uppodlade betesmarker /Se Bäckeby by Lövdungegärdet åker
Skärkind sn o. hd Ormgrundet holme Bäckeby by Markeby utjord
Skärkind sn Ormkärr kärr Dalen stuga Mähäll holme
Skärkind sn Orrbacken backe /Se Dalhem stuga Mehäll holme
Skärkind sn Pannkakeberget holme Domarhagen stuga Mellanskiftet åker
Skärkind sn Perstorp terräng Dosan stuga Mossbacksgärdet åker
Skärkinds socken Saknas /Se Pinken allmänning Döfstad förr gård Myrhagen hage
Skärkinds kyrka Saknas *Pjukesten gränsmärke Döfvestad, se 1 Prestgården Saknas Norrboskogen skog
Skärkind sn /Se Profosstäpporna täppor Dövestad förr gård Norrgärdena åkrar
Skärkind sn o. hd /Se Putthem terräng Eggeby by Norrskogen skog
Skärkind sn /Se Rigbacken terräng Eggeby by Nykärret åker
Skärkind sn /Se Risängen utj Eggeby by Nylogen lada
Skärkind sn /Se Roka mosse mosse Eggeby, Stora gård Nätholmen udde
Skärkind sn /Se Roka mosse mosse Eggebyback gård Odlingen åker
Skärkind sn /Se Roka Mosse Saknas Eggeby Krongård gård Orgelöten åker
Skärkind sn o. hd /Se Roka mosse mosse Eggebylund avs Orgevad vägövergång
skärkindsbo personbeteckning /Se Roxen sjö Eggebylund lht Ormberget holme
Allmänna slätt tp Roxen sjö Eggeby Mellangård förr gård Ormgrundet holme
Allmänna slätt tp å allm. Ryttarbacken ägomark Eggeby Mellangård gård Ormkärr beteshage
Allmänna slätt lht *Rågleven rågångsmärke Eggeby Norrgård förr gård Oxhagen hage
Alvestad by Rågleven råmärke Eggeby Norrgård gård Pannkakeberget holme
Alvestad by Rängorna åkrar Ekbacken avs. Parken hage
Alvestad by Rännefjälla utj Ekbacken stuga Pinkens kärr Saknas
Alvestad by Salsten rågångssten Eketorp lht Prästens äng äng
Alvestad gdr Salsten råsten Eketorp, se Ektorpet Saknas Prästgårdsskogen skog
Alvestad gd Saxbacken halvö Ektorp lht Prästgårdsäng äng
Alvestad gdr Saxbacken fornlämning Ektorpet t. Rigbacken åkerbacke
Alvestad gdar Skarpan ägomark Ektorpet avs. Risängstegen åker
Alvestad by Skarpås triangelpunkt Ekudden stuga Rudkärret kärr
Alvestad by Skräddarbacken terräng Ekäng jr-namn Ryttarbacken åkerbacke
Alvestad by Skvalbäcken bäck Erikstorp gård Rännefjälla utjord
Alvestad by *Sköbo skogh skogslott Erikstorp gård Rävberget berg
Alvestad by Solbacken äga Erikstorp torp Rökärr Saknas
Alvestad by Sotrymet hump Erkslund Saknas Rökärr, se Rökärr traktnamn
Alvestad gdr Spogen äng Erkstorp avs. Sandhagen hage
Alvestad by Spogen äng Erstorp gård Saxbacken åkerbacke
Alvestad gd Stalsbergslyckan åkerlycka Erstorp lht Sjögärdet åker
Alvestad by Stockbråten äng Fiskartorpet lht Skarpan äng
Alvestad gdar Stockbråten ägomark Fiskartorpet torp Skarpan åker
Alfvestad Saknas Stålskiftet ägomark Fiskartorpet torp Skarpåselyckan åker
Alvestad gdar Svarthagen terräng Fredriksdal avs. Skarpåshagen hage
Alvestad gd Sveden, Lilla ägomark Fredrikslund avs. Skinstad Östergård förr loge
Alvestad gd Svingeråkrarna åkrar Fredrikslund lht Skireholk källa
Alvestad gd Sörpingarna åkrar Fridensborg avs Skogsgärdet åker
Alvestad gd Tackkärret kärr Fridensborg lht Skvalbäcken bäck
Alvestad gdr Tillestorpängen äga Fridensborg lht Skärslundsbacken åkerbacke
Alvestad gdr Tittvitte Källa rågångsmärke Fridhem lht Skärslundsgärdet åker
Alvestad Saknas /Se Titvitkällan källa o. gränsmärke Fridhem, se Halsängen Saknas Skärslundshagen åkerbacke
Alvestad gd:ar /Se Tomesa äga Fristad by Skävidskogen skog
Alvestad Saknas /Se Trankärret kärr Fristad gård Smedjegärdet åker
Asplund tp Trosskobacken terräng Fristadborg lht Smedjegärdet åker
?Backa by Tysktorp terräng Fristalund, se Västertull Saknas Smedjehagskällan källa
?Backa by Tälgyxorna åkrar Fristadlund lht Smedjekullen åkerbacke
?Backa by Tängerna mossägor Fristadsborg avs Smedjeängen åker
Backa by Vadsgärdet ägomark Frälsegården bebyggelse Spelebergen berghällar
Backa gd Varggropgärdet gärde Frälsegården bebyggelse Stenhagen hage
Berggården = Upp el Västergården Saknas Vigtorpet terräng Frälsegården gård Stockbråten åker
Björksätter gd Värlagärdet gärde Frälsegården bebyggelse Storskogen skog
Björksätter gd Västerby skog skog Frälsegården gård Storskogen skog
Björksätter gd Västerby skog skogslott Frö gård Storskogen skog
Björksätter gd »westra halabo wadi» vad? Frö by Storskogen skog
Bogetorp tp Öbo skogh, se Öjeby skog skogslott Frö gård Storskogen skog
Borum tp *Öboskog skog Frölund torp Storängen åker
Bostorp g. Öjeby skog skogslott Fågelsången lht Storängen åker
Bostorp gd   Fågelsången lht Storängen åker
Bostorp gd   Glädjen lht Stålskiftet åker
Bostorp gd   Glädjen förr torp Svarthagen åkerbacke
Bostorp f.d. förarboställe   Glädjestugan förr torp Sätra ängstycke
Bostorp Saknas   Granbacken lht Sätra åker
Bostorp gd   Granbacken förr torp Tackkärret åker
Bostorp förarboställe   Granhult lht Tittivitikällan källa
Bostorp gd   Granlund stuga Trossbodbacken åkerbacke
Bostorp, Lilla gd   Grenadjärertorpet lht Trosskobacken åkerbacke
Bostället = Fristad Saknas   Grindstugan lht Utskogen skog
Bostället = Fristad Saknas   Grindstugan förr stuga Vadgärdet åker
Braskebo stp   Grindtorp gård Viströmshagen hage
Brinken tp   Grindtorp gård Ängen äng
Brinken gård /Se   Grindtorp gård Önagärdet åker
Brogetorp tp   Grindtorp gård  
Brogetorp tp   Grindtorp t.  
Bromsebo tp   Grindtorp torp  
Broskog tp   Gräva t.  
Bråttom tp   Grefva uppodling  
Brömsebo tp   Grävan torp  
Bäckeby by   Gröna Backa hmd  
Bäckeby by   Grönlund förr stuga  
Bäckeby by   Grönlund avs.  
Bäckeby by   Grönlund lht  
Bäckeby by   Grönlöten lht  
Bäckeby by   Grönlöten stuga  
Bäckeby by   Gulleräng stuga  
Bäckeby by   Gulltorp gård  
Bäckeby by   Gulltorp gård  
Bäckeby by   Gulltorp utj.  
Bäckeby by   Gulltorp gård  
Bäckeby by   Gunnarstorp, se Rökärr traktnamn  
Bäckeby by   Gunnarstorp gård  
Bäckeby by   Gunnarstorp Lilla utjord  
Bäckeby by   Gunnarstorp, Lilla utjord  
Bäckeby by   Gunnarstorp, Lilla jr-enhet  
Bäckeby by   Gunnarstorp, Stora gård  
Bäckeby by   Gunnarstorpekärret Saknas  
Bäckeby by   Gunnarstorpskärret åkermark  
Bäcktorpet försv tp   Gunnarstorpekärret Saknas  
Dövestad försv gd   Gunnarstorpekärret jr-enhet  
Dövsta f.d. gd   Gustorp avs.  
Dövestad gd   Gustorp lht  
Edstad, se Hestad by   Gåsmyren lht  
Eggeby by   Gåsmyren gård  
Eggeby by   Haga lht  
?Eggeby by   Haga t.  
Eggeby gdr   Haga lht  
Eggeby by   Hagaborg avs.  
Eggeby by   Hagaborg lht  
Eggeby by   Hagalund lht  
Eggeby by   Hagalund förr torp  
?Eggeby by   Hagelstad by  
Eggeby by   Hagelstad gård  
Eggeby gd:ar   Hagelstad gård  
Eggeby by   Hagen Saknas  
Eggeby by   Hagsäter gård  
Eggeby gdr   Hagsäter gård  
Eggeby by   Hagsätter gård  
Eggeby by   Hagsäter lht  
Eggeby by   Hagsätter förr torp  
Eggeby by   Hagtorpet lht  
Eggeby gdr   Hagtorpet torp  
Eggeby by   Hagtorpet lht  
Eggeby gdr   Hagtorpet lht  
Eggeby by   Hagtorpet torp  
Eggeby by   Hall t.  
Eggeby by   Hall torp  
Eggeby gd:ar   Hall, Stora uppodling  
Eggeby by   Halleby herrgård  
Eggeby Saknas   Halleby gård  
Eggeby by   Halleby herrgård  
Eggeby by   Hallebylund stuga  
Eggeby by   Halleby station förr jvg-station  
Eggeby by   Halsängen hmd  
Eggeby by   Hattorp, se 1 Prestgården bebyggelse  
Eggeby by   Hattorp gård  
Eggeby by   Helgsäter gård  
?Eggeby g   Hermanshult gård  
Eggeby by   Hermanshult gård  
Eggeby by   Hermanshult by  
Eggeby by   Hermanshult, Lilla gård  
Eggeby by   Hermanshult, Stora gård  
Eggeby, se *Ekby Saknas   Herseberga avs.  
Eggeby Saknas /Se   Herseberga gård  
Ekeby, se Eggeby by   Herseberga gård  
Eketorp tp   Herseberga gård  
Eketorp gd   Hestad by  
Ekby, se även Eggeby by   Hestad gård  
Ektorpet tp   Hestad gård  
Erikstorp gård   Hestadback lht  
Erikstorp gd   Hittatorp lht  
Erikstorp gd   Hitta bebyggelse  
Erikstorp gd   Hittetorpet förr torp  
Erikstorp g   Hälgsäter gård  
Erikstorp gd   Häradshagen utjord  
Erikstorp gd   Häradshagen gård  
Erikstorp gd   Häradslund lht  
Erikstorp gd /Se   Häradslyckan lht  
*Fierdaswndaby Saknas   Häradsveden avs.  
Fiskaretorpet försv tp   Häradssveden lht  
*Fiætasund, *Fyatasund, *Fyæthersund torp   Häradssveden lht  
Flåtmossen tp   Häradstorp lht  
Fristad by   Häradstorp torp  
Fristad by   Hässelstad gård  
Fristad by   Hässelstad gård  
Fristad by   Hässelstad gård  
Frälsegården gård   Hästhagen t.  
Frälsegården gd   Högskog avs.  
Frälsegården = Skävid Saknas   Högskog gård  
Frö by   Högsäter lht  
Frö by   Högsätter lht  
Frö by   Ingastugan bebyggelse  
Frö by   Johannelund avs.  
Frö gd   Johanstorp gård  
Frö by   Johanstorp, se Pukeby Saknas  
Frö by   Johanstorp jr-enhet  
Frö by   Jonstorp lht  
Frö by   Jord(e)bro uppodling  
Frö by   Jordbro förr torp  
Frö by   Jordbro, se St. Norrbo Saknas  
Frö by   Jordbrokärret Saknas  
Frö by   Jordbrokärret lhtr  
Frö by   Jordbrotorp lht  
Frö by   Kallhammar t.  
Frö by   Kallhammar lht  
Frö by   Kallhammar stuga  
Frö by   Karlberg avs.  
Frö by   Karlberg lht  
Frö by   Karlsberg lht  
Frö by   Karlslund bebyggelse  
Frö by   Karlslund avs.  
Frö by   Karlslund stuga  
Frö by   Karlslund gård  
Frö by   Karlslund förr torp  
Frö by   Karlsro lht  
Frö by   Karlstugan lht  
Frö by   Karlsängen Saknas  
Frö gd   Karlsängen förr torp  
Frö by   Kattbacken lht  
Frö by   Kattbacken förr torp  
Frö gd   Klintorp lht  
Frö by   Klintorp lht  
*Fröbo skog skog   Klinttorp lht  
Frö by   Klinttorp gård  
Frö by   Klockaregården lht  
Fröö g   Knekttorpet lht  
Frö by   Knekttorpet lht  
Frö by   Kokshult bebyggelse  
?Frö by   Kottsätter, se Rökärr traktnamn  
?Frö by   Kottsätter gård  
?Frö gd   Kottsätter gård  
Frö by   Krongården bebyggelse  
Frö by   Krongården gård  
Frö by   Kronhumpen jr-enhet  
Frö by   Kronoborg lht  
Frö by   Kronängen jr-enhet  
Frö by /Se   Krutstugan stuga  
Frö gd /Se   Kullen stuga  
Frö by /Se   Kullen avs.  
Frö by /Se   Kullen lht  
Fröboholm tp   Kulltorp lht  
Fågeltorp gd   Kulltorp stuga  
Granbacken tp   Kupan förr torp  
Grindstugan försv tp   Kvarnbacken lht  
Grindtorp gd   Kvarnbacken stuga  
Grindtorp indr. mil.bost.   Kvarnen lht  
Grindtorp g   Kvarnen förr torp  
Grindtorp gd   Kvarntorpet avs.  
Grindtorp tp   Kvarntorpet lht  
Grindtorp tp   Kvästad by  
Grävan tp   Qvästad by  
Grävan t   Kvästad by  
Grävan tp   Kyrktorp lht  
Grävan tp   Kårantorp gård  
Grönlund tp   Kårantorp gård  
Grönlöten tp   Kårantorp gård  
Gulltorp by   Kåttsätter, se 1 Kottsätter gård  
Gulltorp by   Kåttsäter gård  
Gulltorp by   Kärr skattelht  
Gulltorp by   Kärr lht  
Gulltorp by   Kätterstad by  
Gulltorp by   Kätterstad by  
Gulltorp by   Kätterstad gård  
Gulltorp Saknas /Se   Landsjöberg avs.  
?Gunnarstorp gård   Landsjöberg torp  
Gunnarstorp gd   Lillerum jr-enhet  
Gunnarstorp tp   Lillgård, se Augustenhill Saknas  
?Gunnarstorp gd /Se   Lillhem stuga  
Gåsmyren lht   Lillskog avs  
Gänkebacken försv tp   Lillskog lht  
Hagelstad hg   Lindblomsstugan stuga  
Hagelstad hg   Lindesberg lht  
Hagelstad hg   Lindö lht  
Hagelstad hg   Lindö lht  
Hagelstad hg   Lund lht  
Hagelstad hg   Lund stuga  
Hagelstad hg   Norra Lund avs.  
Hagelstad hg   Lund, Norra lht  
Hagelstad herrgård   Lundby by  
Hagelstad herrgård   Lundby by  
Hagelstad gd   Lundby, Lilla, se Lundbytorp Saknas  
Hagelstad herrgård   Lundbytorp avs.  
Hagelstad gd   Lundstugan t.  
Hagelstad hg   Lunnebjörke gård  
Hagelstad hg   Lunnebjörke gård  
Hagelstad gd   Lunnebjörke gård  
Hagelstad gd   Lycketorp torp  
Hagelstad herrg.   Lycktorp avs.  
Hagelstad hg   Lärarebostaden lht  
Hagelstad gd   Löten bebyggelse  
Hagelstad gd   Löten lht  
Hagelstad gd /Se   Lötstugan lht  
Hagelstad gd /Se   Lötstugan stuga  
Hagen tp   Lövdalen lht  
Hagsäter gd   Lövdalen förr stuga  
Hagsäter gd   Lövhagen lht  
Hagsäter gd   Lövhagen stuga  
Hagsäter gd   Lövsberg avs.  
Hagsäter gd   Lövsberg lht  
Hagsäter gd   Lövsätter lht  
Hagsäter gd   Lövtorpet t.  
Hagsäter gd   Lövtorpet torp  
Hagsäter gd   Lövudden stuga  
Hagsäter gd   Mariedal, se Asveden o. 1 Rökärr bebyggelse  
Hagsäter gd   Mariedal gård  
Hagsäter gd   Marielund lht  
Hagsäter gd   Mellangården bebyggelse  
Hagsäter gd   Mellangården bebyggelse  
Hagsäter gd   Mellangården gård  
Hagsäter gd   Mellangården förr gård  
Hagsäter gd   Mellangården bebyggelse  
Hagsäter gd   Mellangården gård  
Hagsäter gd   Mossen, Lilla lht  
Hagsäter gd   Mossen, Lilla jr-enhet  
Hagsäter gd   Mossen, Lill-, Stor- lht  
Hagsäter gd   Mosstorp, Stora jr-enhet  
Hagsäter gd   Mosstorpet gård  
Hagsäter gd   Mosstorpet gård  
Hagsäter gd   Mosstorpet gård  
?Hagsäter gård   Murtorpet lht  
Hagsäter gd   Murtorpet torp  
Hagsäter gd   Myran, Brogetorp med, se 1 Brogetorp lht  
Hagsäter by   Myran torp o. äng  
Hagsätter gd   Myran avs.  
Hagsätter tp   Myren avs.  
Hagtorpet tp   Myren jr-enhet  
Vestra Halaby, se Halleby hg, by   Myren lht  
Halaby, se Halleby hg, by   Myrhagen gård  
Hall tp   Myrhagen förr gård  
Hall tp   Mörknemossen, se 1 Mossen Lilla avs.  
Hall, Lilla tp   Nergården bebyggelse  
Hall, Lilla tp   Norrbo gård  
Hall, Stora tp   St. Norrbo hmd  
Halleby herresäte   Norrgården bebyggelse  
Halleby hg   Norrgården gård  
Halleby hg   Norrgården förr gård  
Halleby hg   Norrgården bebyggelse  
Halleby hg   Norrgården gård  
Halleby hg   Norrgården bebyggelse  
Halleby hg   Norrgården gård  
Halleby gd   Nybygget lht  
Halleby gd   Nybygget avs.  
Halleby herresäte   Nybygget lht  
Halleby hg   Nybygget lht  
Halleby herresäte   Nybygget t.  
Halleby gd   Nybygget stuga  
Halleby hg   Nybygget t.  
Halleby hg   Nybygget lht  
Halleby hg   Nydala lht  
Halleby gd   Nydala lht  
Halleby hg   Nygård lht  
Halleby by   Nyhagen lht  
Halleby by   Nygården hmd  
Halleby hgd   Nystad lht  
Halleby by   Nystad stuga  
Halleby by   Nystugan lht  
Halleby hg, by   Nysätter lht  
Halleby herrgård   Nysäter gård  
?Halleby by   Nysätter förr gård  
Halleby herrgård   Nysäter avs.  
Halleby herrgård   Nysäter Saknas  
Halleby by   Nytorp t.  
Halleby hg, järnvägsstation   Nytorp torp  
Halleby hg, järnvägsstation   Perstorp Saknas  
Halleby gd   Perstorp förr torp  
Halleby by   Pinkenskärret jr-enhet  
Halleby gd   Prestgården bebyggelse  
Halleby gd   Lemmantal Saknas  
Halleby gd   Prästgården gård  
Halleby gd   Pukebo lht  
Halleby by   Pukebo förr torp  
?Halleby herrg.   Pukeby gård  
Halleby hg   Putsarestället lht  
Halleby hg   Putthem förr stuga  
Halleby hg, by   Risängen eget hem  
Halleby hg, by   Risängen gård  
Halleby hg, by   Risängen, Lilla lht  
Halleby hg   Risängen, Stora gård  
Halleby gd, jvst   Risängstegen avs.  
Halleby hg   Risängstegen jr-enhet  
Halleby by   Roka bebyggelse  
Halleby by   Roka mosse utjord  
Halleby g   Rokamosse utjord  
Halleby gd   Roka mosse gård  
Halleby hg   Rosenlund lht  
Halleby hg   Rusthållet bebyggelse  
Halleby gammalt herresäte   Rännefjälla jr-enhet  
Halleby hg   Röda Backa hmd  
Halleby hg   Rökärr gård  
Halleby hg   Rökärr gård  
Halleby hg   Sanden lht  
Halleby säteri   Sanden torp  
Halleby hg   Sandtorp, Lilla lht  
Halleby hg   Sandtorp, Stora gård  
Halleby hgd   Sandtorpet, St. o. L. t.  
Halleby herresäte   Simonstorp komministerbost.  
Halleby hg   Simonstorp komministerboställe  
Halleby hg   Simonstorp gård  
Halleby hg   Sjöberget lht  
Halleby säteri   Sjöhagen lht  
Halleby gd   Sjöhagen lht  
Halleby hg   Sjöstugan lht  
Halleby herrgård /Se   Skansen lht  
Halleby gd /Se   Skansen torp  
Halleby gd /Se   Skarpåsen t.  
Hattorp prästgd   Skarpåsen förr torp  
Hattorp prästgd   Skinnarviken lht  
Hermanshult by   Skinstad by  
Hermanshult by   Skinstad by  
Hermanshult by   Skinstad by  
Hermanshult by   Skinstad Östergård förr loge  
Hermanshult by   Skogsstugan avs.  
Hermanshult by   Skogsstugan stuga  
Hermanshult by   Skogstorp lht  
Hermanshult by   Skogstorp stuga  
Hermanshult by   Skogsängen lht  
Hermanshult by   Skogsängen förr torp  
Hermanshult by   Skräddarbacken förr torp  
Hermanshult by   Skräddarhemmet förr torp  
Hermanshult by   Skvalbäcken avs.  
Hermanshult by   Skvalbäcken lht  
Hermanshult by   Skärslund lht  
Hermanshult gd   Skärslund förr torp  
Hermanshult by   Skävid by  
Hermanshult by   Skäfvid by  
Hermanshult by   Skävid by  
Hermanshult by   Skävid, Lilla gård  
Hermanshult gd   Sköldtorpet lht  
Hermanshult by /Se   Sköldtorpet torp  
Hersabergha, se Härtsberga hg   Skörtinge herrgård  
Herseberga, se Härseberga gd   Skörtinge gård  
Hertsberga, se Härseberga gd   Skörtinge gård  
Hestad by   Smedjebacken avs.  
Hestad gd   Smedjebacken lht  
Hestad by   Smedjehagen förr torp  
Hestad by   Smedshagen lht  
Hestad by   Smedstorp gård  
Hestad by   Smedstorp gård  
Hestad by   Smedstorp gård  
Hestad by   Solbacka lht  
Hestad by   Solbacka lht  
Hestad by   Solbacka förr torp  
Hestad by   Solbacka lht  
Hestad by   Solbacka stuga  
Hestad by   Solbacken avs.  
Hesta by   Solberget lht  
Hestad by   Solberget, se Solskina Saknas  
Hestad by   Solskina avs.  
Hestad by   Solskina lht  
Hesta by   Spångtorpet, Stora o. Lilla t.  
Hestad by   Stavsäter lht  
Hesta by   Stavsätter förr torp  
Hestad by   Stenkullen lht  
Hestad by   Sten och Mörknemossen, se 1 Mossen Lilla avs.  
Hestad by   Stensborg gård  
Hesta by   Stenslund lht  
Hestad by   Stenslund stuga  
Hesta by   Stenslund avs.  
Hestad by   Stenslund lht  
Hesta by   Stensnäs lht  
Hestad by   Stensveden lht  
Hesta by   Stensveden stuga  
Hestad by   Stensäter lht  
Hesta by   Stensätter lht  
Hestad by   Stjärntorp avs.  
Hestad by   Stjärntorp lht  
Hestad by   Stocksäter hmd  
Hestad gd   Stocksäter hmd  
Hestad by   Stocksätter gård  
Hestad gd   Stolpa Saknas  
?Hestad by   Stolpstugan lht  
Hestad by /Se   Storgård, se Karlslund Saknas  
Hitzstada, se Hestad by   Storgården Saknas  
Hälgsäter gd   Stormossen jr-enhet  
Hälgsäter gård   Strömsborg avs  
Hälgsäter gd /Se   Strömsborg lht  
Helgsäter gd /Se   Strömslund lht  
Härseberga hg   Strömslund lht  
Härseberga hg   Stubbetorp gård  
Härseberga hg   Stubbetorp lht  
Härseberga hg   Stymbla gård  
Härseberga hg   Stymbla gård  
Härseberga hgd   Stymla gård  
Härseberga hg   Stymla gård  
Hertsberga hgd   Stålstället lht  
Härseberga hg   Sundskärret jr-enhet  
Herseberga gd   Svaghem bebyggelse  
Härseberga gd   Svartevadet lht  
Härseberga gd   Sveden avs.  
Härseberga gd   Sveden gård  
Härseberga hg   Sveden, Lilla förr stuga  
Herseberga gd /Se   Svinmossen förr torp  
Härseberga hg /Se   Svärds förr torp  
Hittan lycka el tp   Sågen t.  
Holken försv tp   Sågen förr torp  
Holmtorp försv tp   Sätra jr-enhet  
Hälgsätter gd   Sättuna lht  
Häradshagen gd   Södergården bebyggelse  
Häradshagen tp   Södergården gård  
Häradshagen lht   Tallbacken lht  
Häradslyckan tp   Tallbacken förr stuga  
Häradslyckan gd   Tallbo lht  
Häradssveden lht   Tallbo stuga  
Härtsberga, se Härseberga gd   Tallpinnen Saknas  
Hesselstad gd   Tallpinnen skola  
Hässelstad gd   Torpa lht  
Hässelstad gd   Torshäll lht  
Hässelstad gd   Tuta stuga  
Hässelstad gd   Tysktorp lht  
Hässelstad gd   Tysktorp förr torp  
Hässelstad gd   Täppan stuga  
Hässelstad gd   Ubberstad, se 1 Ulberstad gård  
Hässelstad gd   Udden förr stuga  
Hässelstad by   Ulberstad gård  
Hässelstad by   Ulberstad gård  
Hässelstad by   Ulberstad gård  
Hässelstad by   Ulberstad gård  
Hässelstad gd   Ulbstorp Saknas  
Hässelstad by   Uppgården bebyggelse  
Hässelstad gd   Vadet förr torp  
Hässelstad gd   Vadet avs.  
Hässelstad gd   Vadet gård  
Häslestad Saknas /Se   Westerby by  
Hästhagen tp   Viggeby by  
Högskog tp   Wiggeby by  
Högskog tp   Viggeby by  
Högsätter lht   Viggebytorp t.  
Johanstorp gd   Viggebytorp gård  
Johanstorp gd   Vigtorpet förr torp  
Jordbro t   Våkendalssundet, se 2 Gunnarstorpekärret Saknas  
Jordbro tp   Väla grind t.  
Jordbro tp   Västerby by  
Jordebrokärr lht   Västerby gård  
Jänkebacken tp   Västerbytorp lht  
Kallhammar tp   Västergården bebyggelse  
Kaptensbostället = Viggeby Saknas   Västergården gård  
Kaptensbostället gd   Västergården bebyggelse  
Karlsängen tp   Västergården bebyggelse  
»korinathorp» Saknas   Västergården förr gård  
Kronogården gård   Västertull lht  
Kronängen tp   Västertull förr stuga  
Kronängen tp   Västertull Saknas  
Kullen försv tp   Åby by  
Kurinatorp, se Kårantorp gd   Åby gård  
Kvarntorpet tp   Åby gård  
Kvästad by   Åbylund avs.  
Kvästad by   Åbylund lht  
Kvästad by   Åkersborg lht  
Kvästad by   Åmanstorp avs.  
Kvästad by   Åmanstorp lht  
Kvästad by   Åttingen stuga  
Kvästad by   Ängen avs.  
Kvästad by   Ängen gård  
Kvästad gd   Ängkullen avs.  
Kvästad by   Ängkullen lht  
Kvästad gd   Ängstugan lht  
Quästad by   Ängstugan t.  
Qvästad by   Ängstugan lht  
Kvästad by   Ängtorpet Saknas  
Qvästad by   Ärtsveden t.  
Kvästad by /Se   Ärtsveden förr torp  
Kvästad by /Se   Öjeby by  
Kårantorp gd   Öjeby by  
Kårantorp gd   Öjeby by  
Kårantorp gd   Öjeby Västergård gård  
Kårantorp gd   Öjeby Östergård gård  
Kårantorp gd   Öjebylund lht  
Kårantorp gd   Öna gård  
Kårantorp gd   Öna gård  
Kårantorp gd   Öna gård  
Kårantorp gd   Östergården bebyggelse  
Kårantorp gd   Östergården gård  
Kårantorp g   Östergården bebyggelse  
Kårantorp gd   Östergården bebyggelse  
Kårantorp gd      
Kårantorp gd      
Kårantorp gd      
Kårantorp gd      
Källtorp försv tp      
Källtorp försv tp      
Källtorpet försv tp      
Kärr tp      
Kätterstad by      
Kätterstad gd      
Kätterstad gd      
Kätterstad by      
Kätterstad by      
Kätterstad gd      
Kätterstad by      
Liljerum försv tp      
*Lillerum Saknas      
Lillgården = Viggeby Saknas      
Lillgården gd      
Lundabirke, se Lunnebjörke gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gård      
Lundby gård      
Lundby gård      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby g      
Lundby gd, by      
Lundby g      
Lundby gd      
Lundby g      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby gd /Se      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gård      
Lunnebjörke gård      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gård      
Lunnebjörke gård      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke g      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gd      
Lunnebjörke gård /Se      
Lunnebjörke gd /Se      
Lunnebjörke Saknas /Se      
Långmossen försv tp      
Löttorpet tp      
Lövsätter tp      
Mariedal gd      
Mariedal gd      
Mellangården = Alvestad Saknas      
Mellangården gd      
Mellangården gd      
Mosstorp gd      
Mosstorpet g      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet gd      
Mosstorpet Saknas /Se      
Murtorpet tp      
Mwsatorp, se Mosstorp gd      
Myran tp      
Myran tp      
Myren tp      
Måltorp tp      
Måstorp tp      
Nergården gd      
Norrbo, Lilla tp      
Norrbo, Stora tp      
Norrgården gd      
Norrgården gd      
Norrsätter tp      
Nybygget tp      
Nystad tp      
Nystugan tp      
Nysätter försv tp      
Nysätter gd      
Näbbetorp tp      
Ollabolstad, se Ulberstad säteri      
Orgevad tp      
Orgevad beb /Se      
Orglöten tp      
Orglöten tp      
Orglöten försvunnet torp /Se      
Paris tp      
Paris tp      
Paris gd      
Pinkenskärret lht      
Prästgården kyrkoherdebost.      
Pukebo Saknas      
Pukebo Saknas      
Quelstadum, se Kvästad gd      
Ringtorp tp      
Risängen utjordsäng med torp      
Risängstorp tp      
Rokemosse lht      
Rusthållet = Fristad Saknas      
Rusthållet = Skävid Saknas      
Rökärr gd      
Rökärr gd      
Sandtorp tp      
Sandtorp tp      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp gd      
Simonstorp f d komministerboställe      
Simonstorp Saknas /Se      
Sjöberga tp      
Sjöhagen tp      
Sjöhagen tp      
Skansen tp      
Skarpåsen tp      
Skertighe, se Skörtinge hg      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad gd:ar      
Skinnstad by      
Skinnstad gdr      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad by      
Skinnstad Saknas /Se      
Skinnstad gdr /Se      
Skinnstad gd /Se      
Skinnstad gdr /Se      
Skinnstad Saknas /Se      
Skiortinge, se Skörtinge hg      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid gd      
Skävid by      
Skevid g      
Skävi by /Se      
Skävi by /Se      
Skävid by      
Skävid gd      
Skävid Saknas      
Skävid Saknas      
Skävid gd      
Skävid by /Se      
Skävid by /Se      
Skävid, L. o. St. gd:ar /Se      
Skävid lht /Se      
Skävid lht /Se      
Skävid, L. o. S. gd:ar /Se      
Skyrtinge, se Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hgd      
Skörtinge hg      
Skörtinge hgd      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hgd      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge gd      
Skörtinge g      
Skörtinge gd      
Skörtinge gd      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge gd      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge hg      
Skörtinge herrg.      
Skörtinge gd      
Skörtinge hg      
Skörtinge gd /Se      
Smedhagen tp      
Smedhagen tp      
Smedstorp gd      
Smedstorp g      
Smedstorp gd      
Smedstorp gd      
Smedstorp gd      
Solbacken tp      
Spångtorp tp      
Spångtorpet tp      
Spångtorpet tp      
Stenhagen försv tp      
Stenkullen tp      
Stenkullen rivet tp      
Stenslund tp      
Stensveden Saknas      
*Stocksätter hmd      
Stocksätter gd      
Stocksätter gd      
Stocksätter gd      
Stocksätter gd      
Stocksätter Saknas      
Stocksätter gd      
Storgården Saknas      
Storgården gd      
Stymbla gd      
Stymbla gd      
Stymbla gd      
Stymla gd      
Stymbla gd      
Stymbla gd      
Stymbla gård      
Stymla gd /Se      
Stymbla gd /Se      
Stymla gd /Se      
Sundet tp      
Sundet tp      
Sundskärret odlingslht      
Svaghem tp      
Svan(s)torpet tp      
Svantorpet tp      
Sveden tp      
Sveden tp      
Svinmossen tp      
Sågaretorpet försv tp      
Södergården gd      
Tackkärret tp      
Tackkärret tp      
Tackkärret försv tp      
Tallpinnen försv tp      
Tutan tp      
Tysktorp tp      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad säteri      
Ulberstad gd      
[Ollabolstad] Saknas      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad g      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad hg      
Ulberstad säteri      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd      
Ulberstad gd /Se      
Ulberstad gd /Se      
Ullerstad gd /Se      
Ulberstad gd /Se      
Ulberstad säteri /Se      
Ulberstad gd /Se      
Ullabolstad, se Ulberstad gd      
Vadet gd /Se      
Viby, se Viggeby by      
*viby Saknas      
Vidhby, se Viggeby hg      
Vidby, se Viggeby by      
Widhby, se även Viggeby by      
Viggeby Saknas      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gård, by      
Viggeby gård, by      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby hg      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby Saknas      
Viggeby by      
Viggeby Saknas      
Viggeby by /Se      
Vålbergstorpet tp      
Vålbergstorpet försv tp      
Västerby by      
Västerby g      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby gd      
Västergården gd      
Västergården gd      
Västgötetorpet tp      
Västgötetorpet, se Källtorp Saknas      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby by      
Åby gd      
Åby g      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby sy      
Åby gd      
Åby gd      
Åmanstorp lht      
Åmanstorp tp      
Åmanstorp avs      
Äng tp      
Ängtorpet tp      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby by      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby by      
Öna gd      
Öna gd      
Örberga tp      
Östergården = Alvestad Saknas      
Östergården gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.