ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gistads socken : Skärkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 493 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 339 Naturnamn : 67
Gistad sn Björklyckan ägomark Gistads sn sn Amerika åker
Gistad sn Björnbacken, se Björnkärret backe Gistad se Skärkinds sn. sn Amerika åker
Gistad sn Björnkärr åker Gistad sn Björklyckan åker
Gistad sn Björnkärr ägomark Gistad sn Björnkärr åker
Gistad sn Båtkullen terräng Gistads sn sn Björnkärren se Björnkärr åker
Gistad sn Flåtten åker Gistad sn Blistadhumpen utjord
Gistad sn Flåtterna äga Asplund avs. Blistadskogen skog
Gistad sn Galgbacken fornlämning Asplund hmd Båtkullen åkerbacke
Gistad sn Gistad triangelpunkt Asplund lht Dyckstorpebackarna åkerbackar
Gistad sn Grophagen skogsmark Backen lht Eggebybäcken bäck
Gistad sn Gärstadlund terräng Backen lht Ekbacken åkerbacke
Gistad sn Karpusängen åker Bergslund avs. Ekenbergsskogen skog
Gistad sn Kokset fornlämning Bergslund lht f.d knekttorp Feshyttebrunn vattensamling
Gistad sn Koxet höjd Blidslund torp Fågeltorpsskogen skog
Gistad sn Koxet höjd Blidslund avs. Galgbacken åkerbacke
Gistad sn Kringlehagen hage Blidslund lht f.d torp Gistadhumpen se Herrhumpen,avd. beb.-namn åker
Gistad sn Kumlaån å Blistad by Grophagen hage
Gistad sn Lötsängen ägomark Blistad Saknas Grophagen hage
Gistad sn Paradislyckan åkerlycka Blistad by Gulltorpsmossen äng
Gistad sn Ruslyckan åker Blistad, Lilla gård Gärstad skog skog
Gistad sn Slanten ägomark Blistad, Stora gård Hallebyån å
Gistad sn Struten del av gärde Blistad hump utjord Hemhagen hage
Gistad sn Tuppetallyckan åker Blistadhumpen utjord Herrhumpen åker
Gistad sn Tångsundet äga Blåsten avs. Herrängen hagmark
Gistad sn Ulvdalen äga Blåsten avs. Hängsäng utjord
Gistad sn Vinstlyckan åker Blåsten lht Hännebjörke brunn källa
Gistad sn   Bohus lht Hännebjörkegraven dike
Gistad sn   Bohus, Östra o. Västra avs. Högabacken åkerbacke
Gistad sn   Bohus, Östra stuga Hörvlegärdena Saknas
Gistad sn   Bostället Krono-Länsmansboställe Kalkbergsgärdet åker
Gistad sn   Brandkulan förr torp Kokset se Koxet höjd
Gistad sn   Brandkulestugan se Brandkulan förr torp Koxet höjd
Gistad sn   Brånnestad by Kronogårdshagen se grophagen hage
Gistad sn   Brånnestad Saknas Kronogårdsskogen skog
Gistad sn   Brånnestad by Kullagärdet åker
Gistad sn   Brånnestad boställe gård Kumlaån å
Gistad sn   Brånnestad Rusthåll Saknas Kumlaån å
Gistad sn   Bränngård f. d bränngård Landsvägshagen hage
Gistad sn   Cedersberg = klockarelyckan Saknas Lötgärdena se Lötängen åker
Gistad sn   Cedersborg stuga Lötängen åker
Gistad socken   Dalarö lht Markeby hump utjord
Gistad socken   Diket = Norslundshumpen Saknas Mellanmossen åker
Gistad socken   Dyckstorp förr torp Mellanskogen skog
Gistad sn   Dykstorp lht Nedre skogen skog
Gistad socken   Ekbacken lht Norslundshumpen utjord
Gistad sn   Ekbacken stuga Oxhagen hage
Gistad sn   Ekenberg herrgård Perstorpebackarna åkerbackar
Gistad sn   Ekenberg gård i Ähleby Prästgårdsgärdet åker
Gistad sn   Ekenberg gård Rosendalsskogen skog
Gistad sn   Ekensro lht Råghammar åker
Gistad sn   Eklund avs. Råghammaren utjord
Gistad sn   Eklund stuga Sandtorpehagen hage
Gistad sn   Emilsborg avs Sannerehagen hage
Gistad sn   Erikslund avs. Skarphagen hagmark
Gistad sn   Erikslund lht Skogslyckan åker
Gistad sn   Erikslund avs. Sköldsgärdet åker
Gistad sn   Erikslund lht Slanterebacken vägbacke
?Gistad sn   Feshyttan lht Stenbacken hagmark
Gistad sn   Fiastugan = Önstorp Saknas Stenhagen hagmark
Gistad Saknas   Flottarna se Erikslund lht Stenhagen hage
Gistad sn   »Flotterna» = Erikslund Saknas Stora hagen hage
Gistad sn   Frituna lht Storskogen skog
Gistad sn   Frälsegården gård Stången utjord
Gistad sn   Frälsegården gård Särstad utjord
Gistad sn   Fulbo se Nybo lht Vilarebackarna vägbackar
Gistad sn   Fågeltorp gård Åhagen hage
Gistad sn   Fogeltorp gård Ålyckan åker
Gistad sn   Fågeltorp gård  
Gistad sn   Fridhem lht  
Gistad sn   Frälsegården gård  
Gistad sn   Frälsegård Saknas  
Gistad sn   Frälsegården gård  
Gistad sn   Gistad Saknas  
Gistad sn   Gistad by  
Gistad sn   Gistadhumpen Saknas  
Gistad sn   Gistadhumpen se Herrhumpen Saknas  
Gistad sn /Se   Gistad Nergård gård  
Gistad sn /Se   Gistad Oppgård gård  
Gistad sn /Se   Gistad station jvg-station  
Gistad sn /Se   Granbacken lht  
Gistad sn /Se   Granbacken torp f.d soldattorp  
Gistad sn /Se   Granbacken, Östra o. Lilla (avs), (lht)  
Gistad sn /Se   Granliden avs.  
Gistad sn /Se   Granliden lht  
Gistad sn /Se   Grindstugan lht  
Gistad sn /Se   Grindstugan lht  
Gistad sn /Se   Grindstugan stuga  
Gistad sn /Se   Grindtorp avs.  
Gistad sn /Se   Grindtorp lht  
Gistad sn /Se   Grållan se Uråsa förr stuga  
Björksätter försv. torp   Gäleby, se Jäleby gd  
*Bleydhestadha, se Blistad? by   Gärdeby gård  
Blistad by   Gärdet hmd  
Blistad gdr   Gärdet gård  
Blistad by   Gärds f.d. soldattorp  
Blistad gdr   Gärstad by  
Blistad by   Gärstad by  
?Blistad by   Gärstad by  
Blistad by   Gärstad by  
Blistad by   Gärstad knekttorp torp  
Blistad by   Gärstadlund lht, f.d knekttorp  
Blistad by   Gärstadslund avs.  
Blistad by   Hagaberg avs.  
Blistad by   Hagaberg lht  
Blistad by   Hagalund lht  
Blistad by   Hagalund torp  
Blistad by   Hagalund avs  
Blistad by   Hagen, se Hagsätter Saknas  
Blistad by   Hagsätter avs.  
Blistad by   Hagsätter lht  
Blistad by   Harstad by  
Blistad by   Harstad by  
Blistad by   Harstad by  
Blistad by   Herrhumpen åker  
Blistad by   Holmslund avs.  
Blistad gdr   Holmslund lht  
Blistad by   Hägerås lht  
Blistad gd   Hällebyle gård  
Blistad Saknas /Se   Hällebyle gård  
Blistad by /Se   Hällebyle gård  
Blistad by /Se   Hälltorp f.d. soldattorp  
Blistad by /Se   Hälltorp lht  
Blåsten tp   Hännebjörke by  
Blåsten lht /Se   Hännebjörke Saknas  
Bohus tp   Hännebjörke gård  
?Brånnestad by   Häradstorp lht  
?Brånnestad by   Härvel förr torp  
?Brånnestad by   Höga eller Hörjan gård  
Brånnestad gd   Höga gd  
Brånnestad by   Höga gård  
Brånnestad by   Höga by  
Brånnestad by   Högåsa avs.  
Brånnestad by   Högåsa lht  
Brånnestad by   Höjen Saknas  
Brånnestad by   Hörveln = Solskina Saknas  
Brånnestad gd   Jarlsgården gård  
Brånnestad by   Jonstorp lht  
Brånnestad by   Jonstorp avs  
Brånnestad by   Jonstorp lht  
Brånnestad by   Jäleby gård  
Brånnestad by   Jäleby gård  
Brånnestad by   Karlsberg lht  
Brånnestad by   Karlsberg avs.  
Brånnestad by   Karlsberg lht  
Brånnestad by   Karlsborg lht  
Brånnestad by   Karlslund lht  
Brånnestad by   Karlslund avs.  
Brånnestad by   Karlslund stuga  
Brånnestad by   Karlsro avs.  
Brånnestad by   Karlsro stuga  
Brånnestad gdar   Klockaregården, Gamla ålderdomshem  
Brånnestad by   Klockarelyckan utjord  
Brånnestad gdar   Kristineberg avs.  
Brånnestad gdar   Kristineberg lht  
Brånnestad by   Krongård Saknas  
Brånnestad by   Krongården gård  
Brånnestad by   Kronogård Saknas  
Brånnestad by   Kronogården gård  
Brånnestad by   Kulla gård  
Brånnestad gd   Kulla gård  
Brånnestad gd   Kulla gård  
Brånnestad by /Se   Kumla gård  
Brånnestad gd:ar /Se   Kumla gård  
Brånnestad by /Se   Kumla se Uggeltorp Saknas  
Bränngården gd   Kumla gästgivaregård gård  
Dyckstorp tp   Kumlalund avs.  
Flåtterna avs.   Kvistrum avs.  
Frälsegården gd   Kyrketorp lht  
Fågeltorp gs   Kyrktorp lht  
Fågeltorp gd   Källtorp lht  
Fågeltorp gd   Källtorp stuga  
Fågeltorp gd   Lillgården gård  
Gislastad, se Gistad sn   Lillgård Saknas  
Gistad by o. sn   Lillgården gård  
Gistad gd o. sn   Lillgård Saknas  
Gistad gård, socken   Lillgården gård  
Gistad gård o. sn   Ljungstorp avs.  
Gistad by   Ljungstorp lht  
Gistad by o. sn   Lugnet avs  
Gistad g.   Lugnet förr stuga  
Gistad by /Se   Lund avs.  
Grindstugan tp   Lund hmd  
Grindtorp tp   Lundbacken lht  
?Gäleby indr. militieboställe   Lundsbacken lht  
?Gäleby gd   Lundstorp lht  
Gäleby gd   Lundstorp avs  
Gärdeby bost.   Lundstorp lht  
Gärdeby gd   Lyckhem avs.  
?Gäleby gård   Länsmansgården gård  
?Gäleby gd   Löfvanborg = Lövingsborg Saknas  
Gärdeby gård   Lövensborg lht  
Gäleby el. Gärdeby indr. militieboställe   Lövingsborg lht  
Gäleby g.   Lövingsborg lht  
Gäleby gd   Lövsätter avs.  
Gäleby gd   Marieborg avs.  
Gäleby gd   Marieborg lht  
Gäleby indr. mit. bost.   Markebo lht  
Gäleby gd   Markebo lht  
Gäleby gd   Markeby by  
Gäleby indr. militiebost.   Markeby by  
Gärdeby gd   Markeby by  
?Gäleby gård   Markeby Lillgård gård  
Gäleby (Gärdeby) gd /Se   Markeby Mellangård gård  
Gäleby (Gärdeby) gd /Se   Melby avs.  
Gärstad by   Melby lht  
?Gärstad by   Mellangård gård i Brånnestad  
Gärstad by   Mellangård gård i Markeby  
Gärstad by   Mellangården gård  
Gärstad by   Minastugan se Karlslund stuga  
Gärstad gdar   Mosstugan förr stuga  
Gärstad by   Månestad Saknas  
Gärstad gdar   Nergård gård i Blistad  
Gärstad gdar   Nedergård bebyggelse  
Gärstad by   Nergården gård  
Gärstad by   Nergården gård  
Gärstad by   Nergård = Gärstad Norr och Mellangård bebyggelse  
Gärstad by /Se   Nordslund lht  
Gärstad gd /Se   Norrbo avs.  
Halleby utjord   Norrbo lht  
Harstad gd   Norrgården hmd  
?Harstad gd   Norrgård bebyggelse  
?Harstad gd   Norslund avs.  
Harstad gd   Nybo lht  
?Harstad gd   Nybygget lht  
Harstad gdar   Nybygget lht  
Harstad g   Nydal avs  
Harstad gdar   Nydal lht  
Harstad g   Nygård gård  
Harstad gd   Nysäter avs.  
?Harstad gd   Nysätter gård  
Harstad gd   Olovstorp gård  
Harstad gd   Olofstorp gård  
Harstad by   Olofstorp by  
Harstad by   Oppgården gård  
Harstad gård   Oppgården gård  
Hendilbirke, se Hennebjörke herrg.   Palmtorpet se Lundstorp lht  
Hennebjörke hg   Perstorp avs  
Hännebjörke hgd   Perstorp lht  
Hännebjörke hg   Pilstället förr torp  
Hännebjörke gd   Piltorpet t.  
Hennebjörke hg   Prestgården kyrkoh. boställe  
Hännebjörke hg   Prästgården gård  
Hännebjörke hg   Rosendal avs.  
Hennebjörke hg   Rosendal lht  
Hennebjörke hg   Rusthållet gård  
Hännebjörke gd   Rusthållet Saknas  
Hännebjörke hg   Råghammar mark  
Hennebjörke hg   Rättaren se Granbacken lht  
Hännebjörke gd   Sandtorp lht  
Hännebjörke hg   Sandtorp lht  
Hännebjörke hg   Sirius lht  
Hännebjörke gd   Skattegård bebyggelse  
Hännebjörke gd   Skattegården gård  
Hännebjörke hg   Skogsliden avs  
Hennebjörke gd   Skogslund lht  
Hännebjörke hg   Skogstorp lht  
Hennebjörke gd   Skogstorp torp  
Hännebjörke hg   Skogsängen avs.  
Hennebjörke hg   Skåpet förr torp  
Hännebjörke hg   Skärmansstugan Saknas  
Hennebjörke hg   Sköldsgården lht  
Hännebjörke hg   Sköldsstället se Sköldsgården lht  
Hennebjörke hg   Slanten hmd  
Hennebjörke hg   Slanten gård  
Hännebjörke hg   Smedbacken lht  
Hennebjörke hg   Smedbacken stuga  
Hännebjörke hg   Sofiero avs.  
Hennebjörke hg   Sofiero hus  
Hännebjörke hg   Solberga lht  
Hennebjörke hgd   Solberga lht  
Hännebjörke hg   Solskina lht  
Hennebjörke hgd   Stensborg avs.  
Hännebjörke hg   Stenslund avs.  
Hännebjörke hgd   Stenslund lht  
Hännebjörke hg   Stensätter lht  
Hennebjörke herrg.   Stensätter lht  
Hännebjörke hgd   Stockholmstorpen se Hagsätter lht  
Hännebjörke hg   Stockholmstorpet = Grindstugan Saknas  
Hennebjörke gd   Stolpen lht  
Hennebjörke hg   Stommen gård  
Hennebjörke g   Stommen hemman  
Hennebjörke hg   Stommen gård  
Hännebjörke by   Storgård bebyggelse  
Hännebjörke Saknas   Storgård gård i Markeby  
Hännebjörke Saknas   Storgården gård  
Hännebjörke gd /Se   Storängen, se Höga Saknas  
Hännebjörke hg /Se   Storängen hmd  
Hännebjörke gd /Se   Sundebo lht  
»hiælaby» gd   Sundsstället se Sundebo lht  
Hiælaby, se Gärdeby gd   Sunnebo avs  
Hiæluby, se Gärdeby gd   Särstad Saknas  
Holmslund avs   Särstad by  
Hyæluby, se Gärdeby el. Gäleby indr. militieboställe   Särstad by  
Hælaby, Østra, se Gäleby indr. militiebost.   Södralund avs.  
Hällebyle gd   Södralund avs  
Hällebyle gd   Södralund lht  
Hällebyle gd   Sörgård bebyggelse  
Hällebyle gd   Tallbacken stuga  
Hällebyle gd   Tallebo lht  
Hällebyle by   Tingslund avs.  
Hällebyle gd   Tingslund avs.  
Hällebyle g   Tingslund lht  
Hällebyle gd /Se   Trädgårdstorp avs.  
Hällebyle by /Se   Trädgårdstorp avs.  
Hällebyle gd /Se   Trädgårdstorp lht  
Höga by   Trädgårdstorp torp  
Höga gd   Tuppetalla förr torp  
Höga by   Uggeltorp se Kumle Saknas  
Höga by   Uggeltorp bebyggelse  
Höga by   Ulriksdal lht  
Höga by   Uppgård gård i Gistad  
Höga by   Uråsa avs.  
Höga by   Uråsa förr stuga  
Höga by   Vårbacka lht  
Höga by   Västergård bebyggelse  
Höga by   Västergården gård  
Höga by   Västergård gård i Öfverby  
Höga by   Västergården bostadshus  
Höga by   Åder-Adels förr torp  
Höga by   Åkersborg avs  
Höga by   Åsenborg avs.  
Höga by   Åsenborg lht  
Höga by   Äleby by  
Höga by   Ähleby Saknas  
Höga by   Äleby by  
Höga gd   Ängen, se Storängen Saknas  
Höga gd   Änglund avs.  
Höga by   Änglund lht  
Jäleby förr beb.   Önstorp lht  
Jäleby by   Östergård bebyggelse  
Jäleby gd   Östergården gård  
Jäleby by /Se   Östergård bebyggelse  
Jäleby Saknas /Se   Östergård bebyggelse  
Jäleby gd /Se   Österhagen avs.  
Jäleby gd /Se   Österhagen lht  
Järastad se Gärstad by   Överby gård  
*Knutstorp Saknas   Öfverby gård  
Koven äga och tp   Överby gård  
Krongården gd   Överby Västergård se Västergården bostadshus  
Kulla, se Tordhakulla gd?      
Kulla gd      
Kulla gd      
Kulla gd      
?Kulla gd      
Kulla gd      
?Kulla gd      
?Kulla gd      
Kulla gd      
Kulla Saknas      
Kumla krog o. kvarn      
Kumla kvarnar förr kvarnar      
Kumla[bäcka]kvarn Saknas      
Kumla kvarn f. kvarn      
Kumla by /Se      
Kumla Saknas      
Lillgården = Markeby Saknas      
Lugnet tp      
Lund tp      
Lundstorp stp      
Länsmansbostället gd      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by      
Markeby by /Se      
Mellangården gd      
Mellangården bebyggelse      
Mellangården = Markeby Saknas      
Nergården gd      
Nergården = Gistad Saknas      
Nedergården gd      
Norrbo avs lht      
Norrgården gd      
Norrgården = Harstad bebyggelse      
Nybygget tp      
Nysätter tp      
Olofstorp by      
Olovstorp by      
Olofstorp by      
Olovstorp by      
Olofstorp by      
Olovstorp by      
Olofstorp by      
Olofstorp by      
Olofstorp by      
Olofstorp by      
Olofstorp gd      
Olofstorp by      
Olofstorp by      
*Ormsta Saknas      
Råghammarstorpet försv tp      
Skattegården = Brånnestad Saknas      
Skattegården, Nya = Brånnestad Saknas      
Skattegården gd      
Skattegården = Markeby Saknas      
Skränet försv tp      
Snippen tp      
Solbacketorpet försv tp      
Stensätter lht, förr tp      
Stommen gd      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad (skog) by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad by      
Särstad Saknas      
Särstad by /Se      
Särsta Saknas /Se      
Södralund avs      
Sörgården = 4 Harstad Saknas      
Tallbacken tp      
*Thordakulla Saknas      
[Thordhakulla] Saknas      
»thordhakulla» beb.      
*Tordhakulla gd?      
*Tordakulla Saknas      
*Tordakulla Saknas      
*Thordakulla Saknas /Se      
Uggeltorp gd      
Uggeltorp gd      
Uggeltorp gd      
Uggeltorp gd      
Uggeltorp g      
Uggeltorp gd      
Uppgården = Gistad Saknas      
Uråsa bs      
Uråsa tp      
Västergatan försv tp      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby gd      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby Saknas      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby by      
Äleby gd      
?Äleby gd /Se      
?Äleby gd /Se      
?Äleby by      
Äleby by      
Äleby Saknas      
Äleby by      
Östergården = Harstad Saknas      
Överby by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.