ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdeby socken : Skärkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 326 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 312 Naturnamn : 67
Gårdeby sn *Allmannavägen, Stora väg Gårdeby sn Gårdeby sn naturnamn
Gårdeby socken Amerika ägomark Gårdeby sn Amerika gärde
Gårdeby sn Bjärkärret äga Gårdeby sn Amerika gärde
Gårdeby sn »Borgarberget» berg Gårdeby stollar inbyggarbeteckning Amerikagärdet = Amerika gärde
Gårdeby sn Bråthagen hage Gårdeby stollar inbyggarbeteckning Berga kärr gärden
Gårdeby sn Dansareängen äng Adelsnäs t. Bjärkärren landområde
Gårdeby sn Djursätter äng Adelsnäs t. Björnmossehumpen mark
Gårdeby sn Djursätter äng Adelsnäs rivet tp Brinklyckan åker
Gårdeby sn Dunderberg rågångssten Adelsnäs tp Brygghusgärdet gärde
Gårdeby sn Gallörta källa källa Adolfsberg gd Buslyckan åker
Gårdeby sn Granhult terräng Adolfsberg lht Dansarebacken vägbacke
Gårdeby sn Greven råsten Avundsberg lht Dansen gärde
Gårdeby sn Gunnarsängen ägomark Backen lht Djupendal jordområde
Gårdeby sn *Halasior sjö /Se Banketorp gård Djursätra bro bro
Gårdeby sn halbysiöön, se Hallebysjön sjö Banketorp gård Fattigbössan källa
Gårdeby sn *Hali sjö /Se Banketorp gd Fåfängan gärde
Gårdeby sn Hallebysjön sjö Berg, Lilla, se Berget Saknas Gatlyckan odlat område
Gårdeby socken Hallebysjön sjö Berg, Lilla = Berget tp Gunnarsängen åker
Gårdeby socken Hallebysjön sjö /Se Berga gård Hallebysjön Saknas
Gårdeby sn Hällerstadsjön sjö Berga, Gamla f.d. manbyggnad Hammarlyckan åker
Gårdeby socken Hällerstadsjön sjö Berga, Lilla gård Hasselhagen skog och betesmark
Gårdeby sn Igelsjön igenvallad sjö Berga, Lilla gd Hemängen gärde
Gårdeby socken Igelsjön f.d. sjö Berga, Stora herrgård Hopp-in gärde
Gårdeby sn /Se Ivarsberget berg Berga, Stora gd Hällerstadsjön Saknas
Gårdeby sn Middagsstenen råmärke Berget utj. Hällerstadsjön sjö
Gårdeby socken Nyhägn ägomark Berget gd Igelsjön vattensaml.
Gårdeby sn Penningeskälet råskäl Bergshagen t. Igelsjön mosse
Gårdeby socken Pinken allmänning Bergshagen tp Ivarsberget berg
Gårdeby socken Pjuksten gränsmärke Bjärtorp avs. Ivarsberget berg
Gårdeby socken Ragnilsdös råmärke Björkhem lht Jansgärdet gärde
Gårdeby sn Rödmossen ägomark Björklund lht Klockarejorden mark
Gårdeby sn Sand ägomark Björklund tp Kohagen skog
Gårdeby sn Skallmark gärdesbackar Björnbo avs. Koppetorpa brink vägbacke
Gårdeby sn Skogsdamm terräng(?) Björnbo tp Kråkbacken skogsbacke
Gårdeby sn Solbacka terräng Björndalen t. Ladbackarna åkrar
Gårdeby Saknas *Tregarss öön Saknas Björndalen t. Långsätter utäga
Gårdeby sn Varggården skogsmark Björndalen tp Lämbacken vägbacke
Gårdeby sn Ängulskiftet åkerskifte Björndalen tp Länsmanstallen tall
Gårdeby sn Örvadet äga Bostället gd Martallbacken skogsbacke
Gårdeby sn   Bråthagen t. Mörkängen kärrmark
Gårdeby sn   Bråthagen lht Nyhägn gärde
Gårdeby sn   Bråthagen rivet tp Oxhagen hage
Gårdeby sn /Se   Bäckaskog t. Pinken jordområde
Gårdeby sn /Se   Bäckaskog t. Postare backe vägbacke
Gårdeby sn /Se   Bäckaskog tp Prästbacken vägbacke
Gårdeby sn /Se   Bäckaskog tp Ryttareängen naturnamn
Gårdeby sn /Se   Dikaretorp t. Rödmossen gärde
Gårdeby sn /Se   Dikaretorp tp Skiljebackarna väg- och skogsbackar
Adolfsberg lht   Dikartorp, se Diket rivet tp Skomakarehagen skog
Banketorp gd /Se   Diket rivet tp Skärtallen tall
Berga hg   Djupendal lht Smedhagen hage
Berga, Stora o. Lilla gdr   Djursäter lht Spolstad tall tall
Berga hg o. by   Djursätter gd Stockbråten gärde
Berga hg   Dunderbo lht Stockholm gärde
Berga hg o. by   Dunderbo avs. Storskogen skog
Berga hg   Dunderbo tp Storskogen skog
Berga hg o. by   Dunderbo tp Storängen gärde
Berga hgd   Ekhamra gd Storängen gärde
Berga hg o. by   Ekhult tp Svederna kanal kärr
Berga hgd   Eriksberg lht Sågaregärdet gärde
Berga hg   Eriksberg lht Vadbrohumpen Saknas
Berga (St.) hgd   Falkenlund lht Vadbrohumpen åker
Berga hgd   Falkenlund rivet tp Vadbrohumpen jordstycke
Berga, Lilla o. Stora gd:ar   Falkenlund tp Varggropsbacken skogsbacke
Berga herrgård och by   Fredriksberg = Fredriksborg bs Västerhagen gärde
Berga hg   Fredriksborg lht Össby Lämbacke vägbacke
Berga herrgård   Fredriksborg bs Östhagen skog
Berga herrgård   Fredriksdal bs.  
Berga herrgård   Fridhem lht  
Berga hg   Fridhem lht  
Berga hg   Frälsegården avs.  
?Berga, St. o. Lilla byar   Fyrtiosex rivet soldattorp  
?Berga gd   Fyrtiosju rivet soldattorp  
Berga, Stora o. Lilla gdar   Fågelsången avs.  
Berga, Stora o. Lilla gdar   Fågelsången t.  
Berga herrg.   Fågelsången tp  
?Berga gd   Fågelsången tp  
?Berga hg   Gatan bs.  
Berga, Lilla o. Stora gd:ar   Gatan riven bs  
Berga by   Granhult lht  
?Berga, Stora hg   Granhult rivet knekttorp  
Berga, Stora herrg.   Grinden bs  
Berga gd   Gråsäter t.  
Berg BY   Gråsäter avs.  
Berga gd /Se   Gråsätter tp  
Biærbo, se Berga hg o. by   Gränsen lht  
*Biærbo Saknas   Gränsen tp  
Bjärkered tp   Gummetorp gård  
Bjärtorpen avs   Gummetorp gård  
Björnebo f.d. stp   Gummetorp gd  
Björnkärret tp   Gunnarstorp lht  
Brinken gård /Se   Gunnarstorp tp  
Dansen tp /Se   Gårdeby kyrksamhälle  
Dikaretorp tp   Gårdebytorp gd  
Djupdalen tp   Göstorp gård  
Djupdalen tp   Göstorp gård  
Dunderstugan tp   Göstorp gd  
»dydhætorpp» beb.   Haga lht  
*Dydhætorpp Saknas   Haga bs  
[Dydetorp] Gårdeby Saknas   Hagalund lht  
?Finnstugan försv bs   Hagen t.  
Fågelsången tp   Hagen tp  
Gotzsthad (fsv) /Se   Hagsätter avs.  
Gråsätter tp   Hagsätter tp  
Gummetorp gd   Hagtorpet t.  
Gummetorp gd   Halhällan t.  
Gummetorp gd   Halhällen tp  
Gummetorp gd /Se   Halhällen tp  
Gårdeby beb.   Hallsberg lht  
Gårdby by   Hallsberg gd  
Gårdeby prästgd   Halsborg t.  
Gårdeby skola /Se   Halstorp gård  
Göstorp gård   Halstorp gård  
Göstorp gd   Hallstorp gd  
Göstorp gd   Hamburg lht  
Göstorp g.   Hamburg tp  
Göstorp gård   Hamburg f.d. stp  
Göstorp gd   Hamburg t.  
Göstorp gd   Hästhagen t.  
Göstorp gd   Hästhagen tp  
Göstorp gd /Se   Höganäs lht  
Göstorp gård /Se   Hörnet lht  
Göstorp gård /Se   Hörnet tp  
+Gö(t)stad, möjl, = Göstorp gård /Se   Hörnet = Ekhamra gd  
Gøtzsthad, möjl. Göstorp gård /Se   Hörnstugan, se Hörnet Saknas  
+Götzstad Saknas /Se   Ivarsborg bs  
Hallstorp gd   Ivarsborg bs  
Hallstorp gd   Jonstorp avs.  
Hallstorp gd   Jonstorp tp  
Hallstorp gd   Kamphagen f.d.soldattorp  
Halstorp gd   Kamphagen stp  
Hallstorp gård   Kampsäter t  
Hallstorp lg /Se   Kampsätter tp  
Hallstorp gd /Se   Kampsätter tp  
Hallstorp gd /Se   Karlsborg lht  
Klubbetorp = Löten bs   Karlsborg tp  
Koppetorp by   Karlslund lht  
Koppetorp by   Klacktorp t.  
Koppetorp Saknas   Klacktorp tp  
Koppetorp by   Klacktorp tp  
Koppetorp by   Klintorp t  
Koppetorp by   Klinttorp tp  
Koppetorp by   Klubbetorp, Löten eller, se Löten avs.  
Koppetorp by   Klubbetorp, se Löten Saknas  
Koppetorp by   Koltorp t  
Koppetorp, Lilla o. Stora gdar   Koppetorp, Lilla gd  
Koppetorp (numera Stora o. Lilla) gdar   Koppetorp, Stora gård  
Koppetorp by   Koppetorp, Stora gd  
Koppetorp by   Koppetorp gård  
Kronängen lht   Kristinelund lht  
Kubbatorp by   Kristinelund tp  
Leipzig lht /Se   Kronoborg, se Pinken Saknas  
Lärkstugan tp   Kronoborg gd  
Löten bs   Kronsäter avs.  
Löten bs   Kronsätter tp  
Prästgården, se Åkerby Saknas   Kronängen avs.  
Pusslebuss försv tp   Kronängen avs.  
Pålstorp gd   Kronängen avs.  
Sjöstugan tp   Kronängen gd  
Skiollunge gd   Kupan lht  
Skollinge gd   Kupan rivet tp  
Skyllinge gd   Kupenborg bs  
Skyllinge gd   Leipzig, se Lypsen Saknas  
Skyllinge gd   Leipzig f.d. ryttartorp  
Skyllinge by   Leipzig t.  
Skyllinge gd   London lht  
Skyllinge gd   London tp  
Skyllinge gd   London tp  
Skyllinge gd   Lund lht  
Skyllinge gd   Lund tp  
Skyllinge gd   Lund tp  
Skyllinge gd   Lund Saknas  
Skyllinge by   Lund t.  
Skyllinge gd   Lund tp  
Skyllinge gd   Lützen t  
Skyllinge gd   Lützen f.d. tp  
Skyllinge gd   Lützen tp  
Skyllinge by   Lypsen lht  
Skyllinge gd   Långsäters äng Saknas  
Skyllinge gd   Lärkstugan t  
Skyllinge gd   Lärkstugan avs.  
Skyllinge gd   Lärkstugan tp  
Skyllinge gd   Löten rivet tp  
Skyllinge gd   Löten lht  
Skyllinge gd   Löten lht  
Skyllinge gd   Lövstad avs.  
Skyllinge gd   Lövstad tp  
Skyllinge gd   Lövsäter t  
Skyllinge gd   Lövsätter avs.  
Skyllinge gd   Lövsätter tp  
Skyllinge gd   Mariedal lht  
Skyllinge gd   Mariedal bs  
Skyllinge gd   Mellangård, se Skyllinge Saknas  
Skyllinge gd   Mullbo, se Möllebo tp  
Skyllinge gd   Myrgården förr gård  
Skyllinge gd   Myrgården gd  
Skyllinge gd   Myrstugan t  
Skyllinge gd   Myrstugan tp  
Skyllinge gd   Möllebo t  
Skyllinge gd   Möllebo tp  
Skyllinge gd   Möllebo tp  
Skyllinge gd   Nagelspräcken, se Lypsen Saknas  
Skyllinge gård   Nagelspräcken ort  
Skyllinge gd   Nagelspräcken riven bs  
Skyllinge gård   Narva t  
Skyllinge gd   Narva lht  
Skyllinge Saknas   Narva f.d. soldattorp  
Skyllinge gd   Narva f.d. stp  
Skyllinge g.   Nyborg t  
Skyllinge by   Nyborg tp  
Skyllinge gd /Se   Nyhagen lht  
Skyllinge gd /Se   Nystugan t  
Skyllinge gd /Se   Nystugan lht  
Skyllinge by   Nysäter avs.  
Skyllinge by /Se   Nysätter tp  
Spolstad gd   Paris bs  
Spolstad gd   Perstorp t  
Spolstad gård   Peterslund avs.  
Spolstad by   Pettersborg tp  
Spolstad gd   Petterslund tp  
Spolstad gd   Pinken allmänning  
Spolstad gd   Posten lht  
Spolstad gd   Posten riven bs  
Spolstad gd   Posten tp  
Spolstad by   Prästgården bebyggelse  
Spolstad gd   Prästgården gd  
Spolstad gd   Påvelstorp, se Pålstorp Saknas  
Spolstad gd   Pålstorp gård  
Spolstad by   Pålstorp gård  
Spolstad gd   Pålstorp gd  
Spolstad by   Pålstorp by  
Spolstad gd   Roskild tp  
Spolstad gd   Roskild tp  
Spolstad gd   Roskilde t  
Spolstad g   Sand bs  
Spolstad gd   Sand rivet tp  
Spolstad gd   Sidus lht  
Spolstad g   Sidus gd  
Spolstad gd   Sjöstugan gd  
Spolstad g.   Sjöstugan allmänning Saknas  
Spolstad gd   Sjöstugan lht  
Spolstad gd /Se   Skallmark t  
*Stora gården gd   Skallmark t  
?Sätra gd   Skallmark tp  
Sätra Saknas   Skallmark tp  
?Sätra gd   Skogsdam lht  
Sätra gd   Skogsdamm tp  
?Sätra gd   Skogsängen t  
?Sätra gd   Skogsängen tp  
Sätra gård   Skyllinge gård  
?Sätra gd /Se   Skyllinge gård  
?Sätra gård /Se   Skyllinge Mellangård förr gård  
Sätra gd   Skyllinge gd  
Tänkte tp   Skyllinge Västergård förr gård  
Tänkte tp   Skylltorp lht  
Tänkte = Jonstorp tp   Skylltorp tp  
Ulriksberg torp   Skälslund lht  
Våkdalen tp   Skälslund lht  
Våkedalen tp   Slottet tp  
Åkerby gård   Slottet t  
Åkerby möjl. gård   Slottet t  
?Åkerby gd   Smedens lht  
Åkerby gd   Smedstorp t  
Åkerby gd   Smedstorp tp  
Åkerby gd   Solbacka lht  
Åkerby gd   Solbacka riven bs  
Åkerby gd   Spolstad gård  
Åkerby gd   Spolstad gd  
Åkerby gd   Spolstad gård  
Åkerby gd   Stenkullen lht  
Åkerby gd   Stenkullen rivet tp  
Åkerby gd   Stensäter bs  
Åkerby by   Storgård, se Össby Saknas  
Åkerby gd   Storgården förr gd  
Åkerby gd   Sundet t  
Åkerby gd   Sundet tp  
Åkerby gd   Sundsberg t  
Åkerby gd   Sundsberg tp  
Åkerby gd   Sveden rivet tp  
Åkerby gd   Svinhult lht  
Åkerby gd   Svinhult bs  
Åkerby gd   Sätershagen avs.  
Åkerby gd   Sätra gård  
Åkerby gd   Sätra gård  
Åkerby gd   Sätra gd  
Åkerby gd   Södergård, se Össby Saknas  
Åkerby gd   Sörgården förr gård  
Åkerby gd   Tallbacken t  
Åkerby gd   Tallbacken rivet tp  
Åkerby gd   Trädgårdstorp avs.  
Åkerby gård   Trädgårdstorp tp  
Åkerby gård   Tänkte = Jonstorp tp  
?åkerby gård   Ulriksberg lht  
Åkerby gd   Ulriksberg riven bs  
Åkerby gård   Våkdalen utj.  
Åkerby gd   Våkdalen utj.  
åkerby gård   Våkdalen gård  
Åkerby gd   Västergård, se Skyllinge Saknas  
Åkerby gård   Västergård, se Össby Saknas  
Åkerby gd   Västergården förr gård  
Åkerby gd   Åkerby gård  
Åkerby g.   Åkerby gård  
Åkerby gd   Åkerby gd  
Åkerby g.   Åtlöten lht  
Åkerby by   Ängkullen avs.  
Åkerby by   Ängkullen tp  
Åkerby gd /Se   Össby by  
Össby by   Össby gård  
Össby by   Össby gd  
Össby by   Össbytorp gård  
Össby by   Össbytorp = Myrgården gd  
Össby by   Östtorpet rivet t  
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Östby by      
Össby gd      
Össby gd      
Össby by      
?Össby gd      
Össby by, g.      
Össby gd      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.