ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1463 Naturnamn : 210 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 94
Söderköping stad Apoteksgränden gata /Se Söderköping kommun Alboga gärde gärde
Söderköping stad *Allmannegatan Saknas Söderköping stad Alboga äng äng
Söderköping stad Allmänningsgatan förr gata Söderköping stad Bergkällan källa
Söderköping st. *Aspedal gränsmärke Söderköping stad Borgmästareängen odlat område
Söderköping stad Badstugränden gata /Se Söderköping stad Bossgärde bebyggt område
Söderköping stad Bagaregränd gata /Se Söderköping stad Bossäng område
Söderköping stad Bakarebro förr namn på bro /Se Söderköping stad Bryggareängen åker
Söderköping stad *Bakaregårdslyckan tomt Söderköping stad Butlyckan åker
Söderköping stad Bergkällan terräng Söderköping stad Bykvarn kvarn
Söderköping stad Bergskvarteret kvarter Söderköping stad Dockgärdet delvis bebyggt område
Söderköping stad Bosgärdet gärde Söderköping stad Ekbacken backe
Söderköping stad Bosäng område Söderköping stad Eketorpalyckorna åkerlyckor
Söderköping stad Braskens gränd gränd /Se Söderköping stad Falskmyntaregrottan grotta
Söderköping stad Brokvarn kvarn /Se Kåpan stad Galgbacken öppen plats
Söderköping stad Bryggeri (Bryggare) gränd gränd /Se Suren stad Galtbacken förr namn på skogsbacke
Söderköping stad Brödragatan f.d. gata Surkåpan Saknas Gröngatan försvunnen gata
Söderköping stad Brödragatan gata Söderköpingshank inbyggarbeteckning Gärdsäng åker
Söderköping stad *Butlyckan täppa Bomstugan stuga Gästgivaregärdet gärde
Söderköping stad Bykvarn kvarn /Se Bossgård försvunnen gård Göta kanal kanal
Söderköping stad Capellgatan gata /Se Brostugan lht Haga del av Söderköping
Söderköping stad /Se *Dammen Saknas Brunnen vattenkuranstalt Hospitalskvarnen kvarn
Söderköping stad Drothemsgatan gata /Se Edet lht Håkankällan källa
Söderköping stad Folkskolegatan gata /Se Eriksvik lht Hästtorget Saknas
Söderköping stad Frulöt lycka Flytthem lhtr Igeltäpporna åkrar
Söderköping stad *Frulötslyckorna täppor Förmansgården lht, förr gård Klevbrinken backe
Söderköping stad *Frulötstäppan täppa Grönlöten rivet t Kohagen hage
Söderköping stad Färgaregränd gränd /Se Haga lhtr Korskullen kulle
Söderköping stad Galgbacken terräng Hagahov lht Korsån å
Söderköping stad Gilleskullen ägomark Håkansstugan riven stuga Kreatursvallen Saknas
Söderköping stad *Grop, Stora åker Högantopp riven stuga Krukan badställe
Söderköping stad *Grop, Stora stadsjord Korskullen lhtr Krukmakaretäppan åker
Söderköping stad Gåsöga (senare Hospitalkvarn) kvarn /Se Lapphem riven stuga Kullgatelyckan åker
Söderköping st. *Gåsöga kvarn kvarn Linghem lht Kåremosse odlad mosse
Söderköping stad *Gåsöga kvarn Saknas Musko stuga Lekarebacken öppen plats
Söderköping stad *Gärdet, Stora åker Pettersborg gård Lergropebacken landsvägsbacke
Söderköping stad Göta kanal kanal Pintäppan lht Lergröpperna vattenfylld lerhåla
Söderköping stad Hagakvarteret kvarter Renbomslund lht Lillån å
Söderköping stad Hagakvarteret kvarter Rotebondegården lht Linvävaretäppan åker
Söderköping stad Hagatorget torg /Se Rådmansgården lht Litzells källa källa
Söderköping stad *Hammarsmedsvägen väg S:t Laurentii församling Saknas Lump-Svensåkern åker
Söderköping stad Hammarspången riven kvarn /Se Spetalen kvarn Långa-Bondensåkern åker
Söderköping stad Hammarspångsvägen gata /Se Surn, se Söderköping stad Morfarskulle kulle
Söderköping stad *Helgeandstomten markområde? Vallby lht Munkapellekällan källa
Söderköping stad Hospitalsgatan gata /Se Åbodarna försv. bodar Munkhättan åker
Söderköping stad Hospitalsgränden gränd /Se   Målaretäppan åker
Söderköping stad Hospitalskvarnen (vanl. kallad Spetan) kvarn /Se   Ormbacken hagbacke
Söderköping stad Hospitalkvarteret kvarter   Oxhagen hage
Söderköping stad *Hästkrogarhagen hage   Piltäppan åker
Söderköping stad *Hästkrogarlyckan åkrar   Pinan område
Söderköping stad *Hästkrogarlyckan åkrar /Se   Puklyckan åker
Söderköping stad Hästtorget torg   Rackarebacken backe
Söderköping stad Kapellgatan förr gata   Ragnhildsgärdet bebyggt område
Söderköping stad Karl Knutssonsgatan gata /Se   Ragnhildslyckan bebyggt område
Söderköping stad *Klasan stadsjord   Ramshäll berg
Söderköping stad *Kleveklint gränsmärke   Ramshällsberget berg
Söderköping stad Klostergatan gata   Ramshällslyckan åker
Söderköping stad Stora Klostergatan gata   Ramunder berg
Söderköping stad *Klostergatan gata   Ramunderberget berg
Söderköping stad Klostergatan, Stora f.d. gata   Ramunderhäll, se Ramshällsberget Saknas
Söderköping stad Klostergatan gata   Ramundershäll berg
Söderköping stad Klosterspången försvunnen bro   Renbomslyckan åker
Söderköping stad Korskullstäppan täppa   Ruddammen utvidgning av å
Söderköping stad *Kullagatan f.d. gata   Rådmansgränd försv. gränd
Söderköping stad *Kungsängen äng   Rådmansängen äng
Söderköping stad Kungsängen äng   Sankt Ragnhilds källa källa
Söderköping stad *Kungsängen äng   Sankt Ragnhilds källa källa
Söderköping stad Kvarnvägen gata /Se   Skeppsdockan skeppsdocka
Söderköping stad Kyrkspången bro /Se   Skomakaregatan försv. gata
Söderköping st. *Kåremossen mosse   Skärkarlshamnen landningsplats
Söderköping stad Källaregränd gränd /Se   Spelmanstäppan täppa
Söderköping stad Langasträte Saknas   Stenlyckan åker
Söderköping stad *Langa Stræte Saknas   Storgärdet åker
Söderköping stad *Langg stræte Saknas   Storån å
Söderköping stad Lekarebacken terräng   Stroån å
Söderköping stad Lekarebacken slätt /Se   Svinbacken skogsbacke
Söderköping stad *Lille Stræde gata   Sämskmakarelyckan åker
Söderköping stad Lillån å   Tegelbrukstäpporna täppor
Söderköping stad Lillån å   Tegeltäppan åker
Söderköping stad Lillån å   Tjärhovstäppan åker
Söderköping stad Lillån å   Tokebrunnsgärdet gärde
Söderköping stad *Linvävartäppan åkrar   Trehörnalyckorna åkrar
Söderköping stad Litzells källa källa   Trehörningen åker
Söderköping stad *Ludderhuvudsgrina gränsmärke   Trumkällan källa
Söderköping stad *Långgatan gata   Trångsund passage
Söderköping stad Mattorget torg /Se   Trädgårdslyckorna åkrar
Söderköping stad Midsommarstomten tomt   Tullgatan gata
Söderköping stad *Midsommarstomten tomt   Tvärån å
Söderköping st. Munkbron bro /Se   Vattengränd gränd
Söderköping stad Munkbron bro /Se   Viggeby bro bro
Söderköping stad Munkebrogatan gata /Se   Vintervadet troligen vadställe
Söderköping stad Notebrogatan Saknas   Vintervadsbron bro
Söderköping stad Nybrogatan gata /Se   Åbolyckan åker
Söderköping stad Nybron Saknas   Åkareängarna åkrar
Söderköping stad »nyobro» bro?   Ögonkälla igenlagd källa
Söderköping stad Nybron bro    
Söderköping stad »nyobro» bro    
Söderköping stad *Nötabro Saknas    
Söderköping stad Nötebro förr bro    
Söderköping stad Nötebro förr namn på bro /Se    
Söderköping stad *nötabro gata f.d. gata    
Söderköping stad *Munkängen förr äng    
Söderköping st. Palmgatan gata /Se    
Söderköping stad Pingränd gränd /Se    
Söderköping stad Pintäppan täppa    
Söderköping stad Pommeråkrarna åkrar    
Söderköping stad *Prästängarna Saknas    
Söderköping stad *Præstænggen jordlott    
Söderköping stad *Pukelyckan åkrar    
Söderköping stad *Pukelyckan åkrar    
Söderköping stad *Pukelyckan åkrar    
Söderköping stad Ragnhildsgärdet gärde    
Söderköping stad Ragnhildslyckan täppa    
Söderköping stad Ragnhildslyckan, Lilla åkrar    
Söderköping stad Ragnhildslyckan, Stora åkrar    
Söderköping stad *Ragnilddiket Saknas    
Söderköping stad Ramshäll berg    
Söderköping stad Ramshäll berg /Se    
Söderköping stad Ramshäll häll /Se    
Söderköping stad Ramshäll = Ramenderberget berg /Se    
Söderköping stad Ramohällsberget berg    
Söderköping stad Ramhällslyckan ägomark    
Söderköping stad Ramunderberget triangelpunkt    
Söderköping stad Ramunderberget berg /Se    
Söderköping stad Ramunderhäll berg    
Söderköping stad Ramunderhäll berg    
Söderköping stad Ramundershäll berg /Se    
Söderköping stad Ramundershäll berg /Se    
Söderköping stad Ramundershäll berg /Se    
Söderköping stad Renbomslyckan åker    
Söderköping stad Renbomslyckan åkermark /Se    
Söderköping st. Renbomstäppan täppa /Se    
Söderköping stad Repslagaregränd gränd /Se    
Söderköping stad Rännebomslyckan Saknas    
Söderköping stad Saltsiön Släätbacken vik    
Söderköping stad Sandgatan f. gata    
Söderköping stad S:t Erikskälla källa /Se    
Söderköping stad Sankt Ragnilds dike Saknas    
Söderköping stad Sankt Ragnhildshälsobrunn hälsobrunn    
Söderköping stad *Sankt Ragnhilds källa källa    
Söderköping stad Sankt Ragnhilds källa hälsobrunn    
Söderköping stad Sankt Ragnhilds källa mineralkälla    
Söderköping stad Sankta Ragnhilds källa källa /Se    
Söderköping stad Sankta Ragnhilds källa källa /Se    
Söderköping stad Sankta Ragnhildsgatan gata /Se    
Söderköping stad Skinbergagatan, se S:ta Ragnhildsgatan gata /Se    
Söderköping stad Gamla Skolgatan gata /Se    
Söderköping stad Skomakargatan gata    
Söderköping stad Skomakaregatan gata    
Söderköping stad Skomakaregatan gata /Se    
Söderköping stad *Skrälle Ek gränsmärke    
Söderköping stad Skönbergagatan gata /Se    
Söderköping st. Slätbaken vik    
Söderköping stad Slätbaken vik /Se    
Söderköping stad Smedgränd gränd /Se    
Söderköping stad »smidhia gatho» gata    
Söderköping stad *Spelmanstäpporna täppor    
Söderköping stad Spetan (vanl. namn f. Hospitalkvarnen) kvarn /Se    
Söderköping stad *Spetaladammen damm /Se    
Söderköping stad Storgatan gata    
Söderköping stad Storgatan gata    
Söderköping stad Storgatan gata    
Söderköping stad Stora gatan gata    
Söderköping stad *Stora gatan gata    
Söderköping stad *Stora gatan gata    
Söderköping stad Stora gatan, Ågatan gata    
Söderköping stad Storån å    
Söderköping stad Storån å    
Söderköping stad Storån å    
Söderköping stad Storån å    
Söderköping stad *Svartekälla källa /Se    
Söderköping stad *Svartkällan gränsmärke /Se    
Söderköping stad »Svatte» äng    
Söderköping stad *Svættebækken bäck    
Söderköping stad Söderköpings kvarter Saknas    
Söderköping stad Söderkiöping Åå å    
Söderköping stad *Söderköpingsån, se Storån å    
Söderköping stad Tjärhovet område    
Söderköping stad Tjärhovet område /Se    
Söderköping stad Tjärhovstäppan åker    
Söderköping stad Tjärhovstäppan täppa /Se    
Söderköping stad *Tjärhovstäppan stadsjord    
Söderköping stad Tokebrunn åker    
Söderköping stad Tokebrunnsgärdet gärde    
Söderköping stad Tokebrunnsgärdet gärde    
Söderköping stad Tokebrunnslyckan täppa    
Söderköping stad Torgbron bro    
Söderköping stad *Torget torg    
Söderköping stad Torget Saknas    
Söderköping stad Trume gatan gata    
Söderköping stad *Trummegatan gata    
Söderköping stad *Trumbagatan f. gata    
Söderköping stad *Trumbagatan f. gata    
Söderköping stad Trummekällan källa /Se    
Söderköping stad Tvärån å    
Söderköping stad Uttebäck Saknas    
Söderköping stad Vikingavallen vall    
Söderköping stad Vintervadsbron bro /Se    
Söderköping stad Vintervadsbron bro /Se    
Söderköping stad Vintervadsgatan gata /Se    
Söderköping stad Vintervadsgatan gata /Se    
Söderköping stad Vintervadskvarteret kvarter    
Söderköping stad Vintervadskvarteret kvarter    
Söderköping stad Vintervadsplan torg /Se    
Söderköping stad *Vintervägstäppan åker    
Söderköping stad Vintervägstäppan täppa /Se    
Söderköping stad Vintervägstäppan täppa    
Söderköping stad *Västra gatan gata    
Söderköping stad Ågatan gata    
Söderköping stad *Äggskrälle skälsten    
Söderköping stad *Äggskrälle berg    
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
?Söderköping Saknas      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping st.      
Söderköping st.      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping /stad/      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköpings kloster förr kloster      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping förr sn, nu stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping st.      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköping stad /Se      
Söderköpings kyrka stad      
Surn stad /Se      
*Baastadhum Saknas      
i baastadhum Saknas /Se      
*Beermanz gaardhin Saknas      
Berget höjdsträckning      
*Bÿsse gården bebyggelse      
*Biskopsgården stad      
*Biskopsgården, Lilla bebyggelse      
*Biskopsgården, Stora bebyggelse      
Bispen kvarter /Se      
Bogård gård      
Bosgården Saknas      
Bossgardh Saknas      
Bosgård gård      
Bosgård gd /Se      
Söderköping bebyggelse      
Bryggaren kvarter /Se      
Söderköping, [Brödragatan] Saknas      
Brödraspetalet, se Spetalen Saknas      
*Bysvensstugan del av rådhus      
*Båtstaden förtöjningsplats?      
Söderköping, Båtstaden Saknas      
Söderköping, [Båtstaden] Saknas      
Drothems kyrka kyrka      
Drothems (f. S:t Drottens) kyrka      
Drothems kyrka Saknas      
Drothems kyrka kyrka      
Drothems kyrka kyrka      
Drothems kyrka kyrka      
Drothems kyrka kyrka      
Drotten kvarter /Se      
Engelbrekt kvarter /Se      
Forsehan kvarter /Se      
Franciskanerklostret f. kloster      
Fransiskanerklostret kloster      
*Frulöt tp      
Förmansgården fastighet      
Förmansgården byggnad      
Garvaren kvarter /Se      
Gripen kvarter /Se      
*Gropenna Saknas      
Gråbrödraklostret fd. kl.      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Haga parti av stad      
Haga Saknas      
Haga kvarter      
*Haga Saknas      
Haga kvarter      
*Hagha gd      
*Haga Saknas      
*Haga Saknas      
*Haga försv. gd      
Hagakvarteret Saknas      
Hagakvarteret Saknas      
Haga kvarter      
Hagakvarteret Saknas      
Hagakvarteret Saknas      
Hagakvarteret Saknas      
Hagakvarteret Saknas      
Hagakvarteret Saknas      
*Hagen Saknas      
*Hammaren Saknas      
*Hammaren Saknas      
*Helga Kors gille Saknas      
Helgeandshuset förr sjukhus      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset helgeandshus      
Söderköping, Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helige Andes hus förr kloster      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Den Helige Andes kapell förr kapell      
Helgeandskyrkan förr kyrka      
Helgeandstomten tomt      
Helge Johannes kapell förr helgeandshus      
Hemming Sura gård f. gd      
Hertigen kvarter /Se      
*Horn förr gd      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- o. fattighus      
Hospitalet Saknas      
Hospitalet förr sjukhus      
*Hospitalet Saknas      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Söderköpings hospital förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet (förr sjukhus)      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
*Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet Saknas      
Hospitalsstugorna kvarter /Se      
*Husby förr by      
Härbärget kvarter /Se      
*Högen beb.      
Söderköping, [Höjen] Saknas      
Högen förr stadsdel?      
*Høgen Saknas      
*Högen Saknas      
Söderköpings kloster f.d. kloster      
Söderköpings kloster kloster      
Söderköpings kloster kloster      
Söderköpings kloster förr kloster      
Klostret kvarter /Se      
Klockargården Saknas      
Konrentstugan Saknas      
Konventstugan Saknas      
kronobränneri kronobränneri      
Kung Johan kvarter /Se      
Kvarndammen kvarter /Se      
Kåpan stad /Se      
Köpmannen kvarter /Se      
Söderköping, Köpmanfjärdingen Saknas      
Köpmannafjärdingen förr kvarter      
Köpmanna fjärdingen fjärding /Se      
Lejonet kvarter /Se      
Magnus Jobs gård f. gd      
Mjölnaren kvarter /Se      
*Mrunchagaardh gd      
*Munkagård gd      
*Munkagård gård      
*Munka porttenum Saknas      
*Munkegården Saknas      
Söderköping, [Munkatomten] Saknas      
*Munkaænghin jordlott      
Munken kvarter /Se      
Myntet kvarter /Se      
Myntmästaregården fastighet      
Niærdhawi plats /Se      
Norrtull kvarter /Se      
Palmen kvarter /Se      
Pettersborg lht      
Pilgrimen kvarter /Se      
Postiljonen kvarter /Se      
Prelaten kvarter /Se      
Priorn kvarter /Se      
Prästgården gd      
Söderköping, Prästladan Saknas      
Ragnildstull tull /Se      
Ramshäll, se Ramundershäll Saknas      
*Renaroos kapell /Se      
Ryggåsstugan kvarter /Se      
*Rådstugan rådstuga      
Sankt Drottens kyrka kyrka /Se      
Sankt Drotten kyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Söderköping, Drothems kyrka kyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Sankt Drottens kyrka svenskenkyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Söderköping, S:t Drothems kyrka kyrka      
Sankt Drotten k:a      
*Sancti Drottens kyrkia kyrka      
Söderköping kyrka      
Sankt Drotten kyrka      
Sankt Drotins kyrkogård Saknas      
*Sankt Egidii kyrka kyrka      
*Sankt Egidii kyrka kyrka      
*Sankt Egidii kyrka kyrka      
*Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii el. S:t Tlians kyrka f. kyrka      
Sankt Egidii el. Sankt Tlians kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka f. kyrka      
Sankt Egidii kyrka förr kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka f. kyrka      
Sankt Egidii, el. Sankt Ylians kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii, el. S:t Tlians kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Fransiscus kloster      
Sankt Franciscus kloster kl.      
Sankt Fransiscus´ kloster förr kloster      
*Sankt Görans sjukhus förr sjukhus      
Söderköping hospital      
Sankt Görans hospital förr kloster      
Sankt Görans hospital förr kloster      
Sankt Görans kloster förr kloster      
Sankt Tlian förr kyrka      
Sankt Ilian förr förs.      
Sankt Ilian f.d. förs.      
Sankt Ilian förr förs.      
Sankt Ilians kyrka kyrka      
*Sancte Illians bastwo kyrka      
Söderköping, S:t Ilians kyrka Saknas      
Sankt Ilians f.d. förs. och kyrka      
Sankt Ilians kyrka kyrka      
Sankt Ilian kyrka      
Sankt Ilians kyrka kyrka      
Sankt Ylian förr kyrka      
Sankt Ilians el. Sankt Egidii kyrka f. kyrka      
Sankt Elian förr kyrka      
*Sankt Reliani kyrka ruin /Se      
Sankt Ilians prebende Saknas      
Sankt Ilian kvarter /Se      
*Sankt Ilians badstuga badstuga      
*Sankt Johannes kapell franciskanerklostrets kapell      
Sankt Johannes´ kapell Saknas      
Sankt Johannes kapell kapell      
Sankt Johannes kapell förr kapell      
*Sankt Johannis kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars, se Stadskyrkan Saknas      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka= Stadskyrka Saknas      
*Sankt Lars förr sn      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars k:a      
*Sankt Lars förr sn      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars kyrka      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars förs.      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kor Saknas      
Sankt Lars kapell förr kapell      
*Sankt Laurentii kapell franciskanerklostrets kapell      
Sankt Laurentii kyrka, se Stadskyrkan Saknas      
Sankt Laurentii kyrka nuv. stadskyrka      
Sankt Laurencii kyrka (nuv. stadskyrka)      
Sankt Laurencii kyrka (trol. nuv. stadskyrkan)      
Sankt Laurentii nuv. stadskyrka      
Sankt Laurentii kyrka (nuv. stadskyrka)      
Sankt Laurencii kyrka      
Sankt Laurencius kyrka      
Sankt Laurentii förs.      
Sankt Laurentius förs.      
Sankt Laurentii kyrka kyrka      
Sankt Laurentii förs. Saknas      
Sankt Laurentii kyrka kyrka      
Sankt Laurentii kyrka kyrka      
Sankt Laurentii kyrka nuv. stadskyrka      
Sankt Laurencii kyrka nuv. stadskyrka      
Sankt Laurencius, se S:t Lars kyrka      
Sankt Nicolaus kvarter /Se      
Sankt Ragnhild kvarter /Se      
Sankt Trinitatis kyrka kyrka      
»Sankt Trinitatis» förr kyrka      
Sankt Trinitatis kyrka kyrka      
Sankt Trinitatis förr kyrka      
Sankt Örjan kvarter /Se      
Sankt Örjans hospital förr sjukhus      
Sankt Örjans hospital hospital      
Sankt Örjans Hpital Saknas      
Sankt Örjan fordom sjukhus      
*Själagården Saknas      
*Själegårdstomten Saknas      
*Själakapellet Saknas      
*Själekoren kyrka      
*Själekorsgården Saknas      
Sjökullen, Lilla se Ragnhildstull tull /Se      
*Skomakarebodarna gatubodar      
*Skänningegården Saknas      
Spetalen förr sjukhus      
Spetalen förr sjukhus      
Spetalen förr sjukhus      
Spetalen förr sjukhus      
Spettalen förr sjukhus      
*Spetalen Saknas      
*Spetalen Saknas      
Spetalen förr sjukhus      
*Stadsallmänningen Saknas      
Stadskyrkan kyrka      
*stadseeus gworuebyy Saknas      
Stadskyrkan kyrka      
Stadskyrkan kyrka      
*Sten Fættings abodh Saknas      
*Suen Tiglares løtabodh Saknas      
Surkåpan stad      
Surkåpan stad /Se      
Surn inbyggarbeteckning      
Surn inbyggarbeteckning /Se      
*Söderköpings sn Saknas      
Söderköpings kloster kloster      
Söderköpings kloster kl.      
Söderköpings munkkloster f. kloster      
Trefaldighetskyrkan, se S:t Drottens kyrka      
*Trefaldighetskyrkan nuv. Drothems kyrka      
Trefaldighetskyrkan, se Drothems kyrka kyrka      
*Trefaldighetskyrkan kyraka      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trinitatis f.d. förs.      
Söreberg Saknas      
*Trumbo Saknas      
*Trumbo beb.      
*Trægardenum Saknas      
Tunnbindaren kvarter /Se      
»Ullevi» Saknas /Se      
*Wor frw koor Saknas      
Östertull, se Ragnhildstull tull      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.