ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Drothems socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 846 Naturnamn : 510 Bebyggelsenamn : 880 Naturnamn : 703
Drothem sn Adelöhål rågångsmärke Drothem sn Albacken skogsbacke
Drothem sn *Alboga yerde åkrar Drothem socken Alkällan källa
Drothem sn Altaret holme Drothem sn Alkällan källa
Drothem sn Altarringen stensättning (?) Drothem socken Alkärret åker
Drothems sn Alängen ägomark Droten socken Alkärret förr namn på en del av Mörkne kärr
Drothem sn Amerika ägomark Adams gård Allahål vik
Drothem sn Apelbacken teräng Alboga gård Almtäppan åker
Drothem sn Aspbacken terräng Alboga gd Alsätersviken vik
Drothem sn /Se *Aspedal gränsmärke Alboga gård Altaret holme
Drothem sn Asptorpet åker Alboga, se Ladugården Saknas Altaret udde
Drothem sn Badstugnängen äng Alfred Jonsas gård Altarringen berg
Drothem socken Baggekärret äng Alkärret äng Alängen åker
Drothem socken Bekan ägomark Alkärret med Lillsjömossen och Vagnsmossen Saknas Amerika åker
Drothem sn Bengtan ägomark Almtorpet rivet btp Amerikagärdet åker
Drothem sn Bjurkärret äng Alsäter t Anders-Nilsashagen hage
Drothem sn Bjutkärret äng Alsäter torp Anders-Nilsaängen åker
Drothem sn Bjärboängen äng Amerika lht Apelbacken hagbacke
Drothem sn Bjärbymålet ägomark Anders-Nilsasgården försvunnen gård Aspbacken hage
Drothem sn Bjärby äng äng Aspdalen t Aspkällan källa
Drothem sn Björklund ägomark Aspdalen t Asptäppan åker
Drothem sn Björklundsberget berg Asplund lht Bakslätten åker
Drothem sn Björklundsmossen mosse Asplund lht Bakstycket åker
Drothem sn Björkmossarna ägomark Asplund lht Bastvetomten åker
Drothem sn Björkmossen mosse Asplund lht Bastvetäppan åker
Drothem sn Björksätter triangelpunkt Asptorpet rivet t Becktäppan åker
Drothem sn Björnman terräng Asptäppan förr namnpå gård Bekan åker
Drothem sn Björnmossekärret kärr Augustenhill f.d. grenadjärtorp Bekan åker
Drothem sn *Bockekälla källa Augustenhill lht Berghumpen åker
Drothem sn *Bockkällan rågångsmärke Back bs Berghällebacken landsvägsbacke
Drothem sn Bocksätter terräng Baggekärret äng Bjurskärret kärr
Drothem sn Bomanssved äga Bankeberg förr namn på f.d. grenadärtorp Bjuttkärren kärr
Drothem sn Bomanssved ägomark Barons gård Bjuttkärret kärr
Drothem sn Bondängsdalen mosse Bastnäset gård Bjärbymålet åker och ekbacke
Drothem sn Bondängsdalen kärr Bastnäs gård Björkbacken gärdesbacke
Drothem sn Borgarberget triangelpunkt Berg rivet t Björkkällan källa
Drothem sn Borgarberget berg Berg nu rivet torp Björkmossarna odlad mosse
Drothem sn Borgarberget berg /Se Berga gård Björnmon skog
Drothem sn »Borgen» fornborg? Berga gård Björstadängen del av Djupängen
Drothem sn *Borgmästareängen äng Berga gård Blocktäppan åker
Drothem sn Borrmossen mosse Berga gård Blomtäppan åker
Drothem sn Borrmossen mosse Berga bebyggelse Borgarberget berg
Drothem sn Borrmossen äng Berga, Stora gård Brantbrink berg
Drothem sn Bossäng äng Bergdalen avs Brinkbacken backe
Drothem sn Brotomten åker Bergdalen t Brinkkällan källa
Drothem sn Bråtgropebacken ägomark Berget t Brotomten åker
Drothem sn Bränderna terräng Bergkvara lht Bråtgropebacken landsvägsbacke
Drothem sn Brännkärr kärr Bergkvara lht Brända udden udde
Drothem sn Bykvarn kvarn Bergsäter bs Brända ängen åkrar
Drothem sn Bykvarn kvarn Bjärka by Bränderna del av häradsallmäning
Drothem sn Bykvarn kvarn Bjärka by Brännkällan källa
Drothem sn Bårsätter tegar Bjärka by Brännkärr kärr
Drothem sn *Bårsätter äng Bjärka- Haglund gård Byggaregärdet åker
Drothem sn Bårsätter äng /Se Björka utj. Bykällan källa
Drothem sn Båtsmanskällan källa Björklund t Bykällan källa
Drothæm sn Båtmanstäppan ägomark Björklund torp Bårsäter åker
Drothem sn Båtvik vik Björklund, Lilla rivet t Bårsätter åker
Drothem sn Båtviksgärdet ägomark Björklund, Stora t Båtsmanskällan källa
Drothem sn /Se Bäckarna betesmark Björksäter gård Båtsmanstäppan åker
Drothem sn Bäckarna ägomark (mest uppodlad åker) /Se Björksätter gård Båtsmanstäppan åker
Drothem sn Bäckmålet äng Björksäter gård Båtsmansängen åker
Drothem sn Bäggmossen mosse Björksätersmossen lht Båtvik vik
Drothem sn Dalen utj. Björksättersmossen lht Bäckarna åkerområde
Drothem sn Daleäng ägomark Björkudden avs. Bäckgärdet åker
Drothem sn Dalhem ägomark Björn Skomakare åker Bäckgärdet åker
Drothem sn Dalkarlskärret kärr Björn Skomakare av en stång i Skinnkulla gd Bäckhagen hage
Drothem sn Dalkarlskärret kärr Björstad gård Bäckvik vik
Drothem sn /Se Djupängen äng (utjord) Björstad gård Dakaskär skär
Drothem sn Djäknebergen berg Björstad herrgård Dala åker
Drothem sn Djäknestigen terräng Björsäter gård Dale äng förr åker, nu utlagt till häradsallm.
Drothem sn Dragstäppan utj. Björsäter gård Dalkarlsgraven dike
Drothem sn Dragtäppan utjord Björsäter gård Dalkarlskärret odlat kärr
Drothem sn Dunderbotäppan ägomark Bleckstad by Djupängen äng
Drothem sn Duveklint berg Bleckstad by Djäknebergen berg
Drothem sn Duveklint terräng Bleckstad gård Djäknestigen hage
Drothem sn /Se Duveklint berg Bleckstad Saknas Dunderbotäppan åker
Drothem sn /Se Duveklint berg Bleckstad bebyggelse Duveklint berg
Drothem sn /Se Duvkullen bergkulle Bleckstad fsth Duveklint berg
Drothem sn /Se Duvkullen, Östra terräng med fornlämning Blåsut försvunnet t Duveklintkällan källa
Drothem sn /Se Duvkullen, Västra terräng med fornlämning Bocksäter gård Duveklintsberget berg
Drothem sn /Se *Däbo Skval gränsmärke Bocksätter gård Duvgärdet åker
Drothem sn /Se Däsket, Stora kärr Bogens t Duvkullen lövskogsklädd kulle
Drothem sn /Se Däsket, Stora kärr Bogs t Dykärret åker
Drothem sn /Se Däsket, Stora kärr Bogsten, Lilla gård Döns gran gran
Drothem sn /Se Enemålsmossen mosse Bogsten, Stora gård Ekbacken backe
Drothem sn /Se Eriksmyren utj. Bogsten gårdar Ekbacken backe
Drothem sn /Se Ettersundet sjö Bogsten, lilla gård Ekbacken backe
Sankta Dorotea kyrka nuv. Drothems kyrka Evalund, se Skvättan utj. Bogsten gård Ekbacken backe
Drothems kyrka Saknas Femöreviken vik Bomanssved rivet t Ekbacken backe
Sankt Drottens kyrka sockenkyrka /Se Finnkärret äng Bomansved torp Ekbacken backe
Sankta Drotins kyrka num. Drothems kyrka /Se Finnlyckan täppa Bondängen gård Ekekärret äng
Alboga gd Fjärhanemossen mosse Bondängen gård Ektäppan åkertäppa
Alboga gd Fjärhanemossen mosse Bondängen, Stora gård Ekängen, Nedre åker
Alboga gård Fjärhanemossen mosse Bondängen, Lilla lht Ekängen, Övre åker
Alboga gd Fjärhanemossen mosse Bondängsdalen gård Enbackarna gärdesbackar
Alboga g. Fjärhönemossen Saknas Bondängsdalen och Västerkärret se Kronängen Saknas Engarn sjö
Alboga gd Floxan ägomark Borrmossen äng Ettersundet sund
Alboga gd Flybacken backe Bossgård förr gård Ettersundet sund
Alboga Saknas /Se Fläskängen äng Bossgård egna hem Falkhagen hage
Alboga gd /Se Frestaren terräng Bostället gård Femöreviken vik
Alboga gd /Se Fruägorna, se Fruängen gd Bostället gård Fideikommisshagen hage
Alboga by /Se Fruängen äng /Se Botentorp rivet t Finnlyckan åker
Alsätter tp *Fyrklyvsmossen mosse Broby gård Fisklösa vik
Alsätter tp Fyrklyvsmossen, Stora mosse Broby sinnesslöanstalt med tillhörande lantbruk Fisktäppan åker
Amerika tp /Se Fågeltorpeängen betesmark Broby skyddshem Saknas Fisktäpparesten sten
Badstugan t Fölungeliden terräng Brokvarn kvarn Fisktäppegärdet åker
Bastnäs gd Gatmunstäppan täppa Brokvarn kvarn Fisktäppesten sten
Bastnäs gd Gatmunstäppan ägomark Brostugan riven stuga Fjärhanemossen mosse
Bastnäs gd /Se Getkärret ägomark Brotorp gård Flata berget berg
Berga gdar /Se Gisätter allmänning Brotorps skola Saknas Flinktäppan åker
Berga gdar /Se Gisäters allmänning Saknas /Se Brotorps skola skola Flodistäppan åker
Berga gd Gisätters äng ägomark Broxvikegården gård Flottan, Stora åker
Berga mb Gluggbergen berg Bråthagen lht Floxan åker
Berga gdar Glömtäppan täppa Bråthagen torp Floxtäppan åker
Berga gd Granbackeängen, se Sisängen äga Bråthagen, Lilla rivet t Floxviken vik
Berga indr. militieboställe Grindtäppan täppa Bråttom lht Framslätten åker
Berga gdr Grinstadha bækkyr bäck Brännkärr rivet t Framstycket åker
Berga gd Grindstugan terräng? Bykvarn kvarn Frestaren landsvägsbacke
Berga gdar Grythagen utj. Bäcks f.d. grenadjärtorp Frutäppan åker
Berga gdar Grytskärret, se Ladamossen Saknas Bäcktorpet rivet t Fruägorna ägoområde
Berga gd:ar Gräsmossen ägomark Charlottenborg rivet t Fräsaresten sten
Berga gd Grävgalteberget berg Dalen riven gård Fyrkantiga sveden åker
Berga gdr Grönlöten terräng Dalen lht Fyrklovegranen gran
Bjärbymålet lht Grönstorpemon mo Dalhem t Fyrklovemossen mosse
Bjärka gård Gubbetäppan täppa Dalhem lht Fågeltorpemon skog
Bjärka gd Gubbtäppan täppa Djupängen utjord Fårbacken hagbacke
Bjärka gd Gubbängen äng Djupängen el Kallberg Saknas Fårbacken hagbacke
Bjärka by /Se Guffarsberg berg (!) Djupängen eller Kollberg, se Kollberg Saknas Fårbacken hagbacke
Bjärka gd:ar /Se *Gåsegöllan utvidgning av Storån Dockan = Skeppsdockan Saknas Fårhagen hage
Bjärka Saknas *Gåsflo äga Dockbron bro Fölungekällan källa
Björklund tp *Gåsöga kvarn Saknas Drag lht Fölungeliden åker
Björksätter gd Gällsätersgärdet betesmark Fyrklyftsmossen mosse Galgbacken ekbacke
Björksätter gd Göta kanal kanal Dragsäterstäppan intaga Galgbacken backe
Björksätter gd Hagtorpet ägomark Dragtäppan intaga Gamla plantskolan åker, förr plantskola
Björksäter gd /Se Hagviken vik Dragtäppan eller Nyborg, se Nyborg Saknas Gatmunstäppan åker
Björstad gd Hammarn ort Duvkullen, Nedre sluss Getkärret åker
Björstad gd *Hammaren Saknas Duvkullen, Övre sluss Getkärret åker
Björstad gd *Hammaren Saknas /Se Duvkullen slussvaktarboställe Glädjen lht?
Björstad gd *Hammartall gränsmärke Dåntorp t Glädjeviken vik
Björstad gd /Se Havretäppan ägomark Dåntorp torp Granhagen hage
Björstad Saknas /Se Herrgårdshagen terräng Dåntorpen torp Grankällan källa
Björsäter gd Hjortronmossen mosse Ebenezer missionshus Grankärr vik
Björsätter gd Holkgärdet ägomark Edlunda lht Granviken vik
Bjärsäter gård Holkslätten betesmark Edlunda lht Grindtäppan åker
Björsäter gd Holmsätter ägomark Edvardsborg lht Grindtäppan åker
Björsäter gård Hopsveden åker Ekelundstorpet rivet t Gråtelånge åker
Björsäter gd Horsbäcken äga Eketorp gård Gräsmossen åker, förr mosse
Björsätter gd Horsbäcken bäck Eketorp gård Grävgalteberget berg
Björsäter gd Horsspringe brink klippa Eketorp gård Gröna mossen mosse
Björsäter gd Huggbackekärren kärr Eketorp, Lilla f.d. grenadjärtorp Grönlöten odlat område
Björsäter g Huggbackekärren kärr Eklund lht Grönlöten äng
Björsäter g. Hugget slätt Eklund lht Grönstorpemon hage
Björsätter gd Hummeldalen ägomark Eklundsstugan t Grönvikstäppan åker
Björsätter gd *Hundeholma gränsmärke Eklundsstugan lht Gubbtäppan åker
Björsätter gd Hundholmen rågångsmärke Eklundsängen lht Gubbtäppan backe
Björsätter gd Hundkullen terräng Ekorreboet riven bs Gubbtäppan åker
Björsäter gd /Se *Hunneholme rågångsmärke Ektorpet rivet t Gudfarsberg berg
Björsätter gd /Se Hålbråtekärret äga Ekängen lht Gökbacken backe
Bleckstad by Hålbråtekärret ägomark Ekängen t Göta kanal kanal
Bleckstad by Hålbråtetäppan åker Ellersborg gård Hagaborg åker
Bleckstad by Hålhagen skogsmark Ellersborg lht Haget vik
Bleckstad gdr Häggetorps skorsten rågångssten Ellesberg gård Hagkärret åker
Bleckstad by Häjorna ägomark Eneberga avs Haglotten åker
Bleckstad by /Se Hälsinge ägomark Enberga gård Haglotten åker
Bleckstad by /Se Hästhagen skogsmark Ensäter t Hagplöjan åker
Bocksätter tp Hästhagen terräng Ensätter t Hagplöjan åker
Bocksätter tp Hästkrogarelyckan täppa Eriksberg rivet t Hagtorpet åker
Bogsten by Igelkärren kärr Eriksberg lht Hagtäppan åker
Bogsten gd *Ilinge äng Saknas Eriksberg t Hagtäppan åker
Bogsten gd Ingvaldshagen hage Erikslund rivet t Hammaregatan väg
Bogsten by Intaget ägomark Erikslund lht Hammareviken vik
Bogsten by Isdalen ägomark Erikslund rivet torp Hemängen odlad äng
Bogsten by Isdalsängen ägomark Erikslund lht Harpasset skogsglänta
Bogsten by Kalkugnsbacken terräng Evalund gård Hemäng åker
Bogsten by Kalvvrån ägomark? Evertsholm gård Hammargärdet åker
Bogsten by Karpdammen ägomark Evertsholm gård Herrvägen f.d. vinterväg
Bogsten gd Katteklint rågångsmärke Evertsholms skola skola Hobacka äng utjord
Bogsten gd Katteklint klint Evertsholm skola Holken kringbyggd källa
Bogsten by /Se Kattforsen fors Fabriken spinneri Holken källa
Bogsten by /Se Kavelbroberget berg Falktorpet f.d. knekttorp Holken källa
Bossgård by Kavelbrovägen väg Fastebo ängar Holkgärdet åker
Bossgård by Killingholmen holme Finnekärret äng Holmen åker
Bossgård by Killingholmen terräng Finnersberg lhtr Holmtäppan åker
Bossgård by *Kinnekulla Saknas Finnersborg lht Holmvik vik
?Bossgård by *Kinnekulla Saknas Finnersborg, Nedre lht Horsbäckarna mosse
Bossgård by *Kinnekulla utj Finnersborg, Övre lht Horsbäcken mosse
Bossgård by Kinnekulle utjord Finnerstad by Horven åker
Bossgård by Kinnekulla äng äng Finnerstad by Hospitalshagen hage
Bossgård by *Kivenäbben mark Finnerstad gård Huggbackarna åker
Bossgård by *Kivenäbbshagen hage Finnerstad äng gård Humpen åker
Bossgård by Klarsjökärret kärr Finnerstadlund lht Humpen åker
Bossgård by Klarsjön sjö Finnerstadlund lht Hummeldalen åker
Bossgård gd Klarsjön sjö Finnerstadlöt avs. Hundkullen berg
Bossgård by? Klarsjön sjö Finnlyckan utj Husby utjord utjord
Bosgård by Klevbrinken backe Fjärdedelen gård Husbyjorden utjord
Bosgård gd *Kleveklint gränsmärke Fjärdingens avs. Hyggberget berg
Bossgård by /Se Klipptäppan ägomark Fjärdingens lht Hålhagen hage
Bossgård by Klo = Lillkyrka berg Fjärndelen gård Häjorna åkrar
*Broby Saknas Klockaretäppan täppa Flinkstället t Hästbrunnen brunn
?Broby förr by, numera anstalt Klockarängen utj Flinktorpet t Hästgölen utvidgning av å
?Broby gd Klockarängen ägomark Flodestorp t Hästgölstenen sten
Broby förr gd, nu sjukhus Klockarängsslätten äng Floxtorp gård Hästgölstenen sten
Broby gd Knapran terräng Fluxtorp gård Hästhagen hage
Broby gd Kokärret kärr Fluxtorp gård Hästhagen hage
Broby utjord Korsbacken backe Fluxtorpet gård Hästhagen hage
Broby by Korsbacken terräng Forsströms lht Hästhagen hage
Broby by Krogaretäppan täppa Fransberg lht Hästhagen hage
Broby gd Krogmossen, Lilla mosse Fransberg lht Hästhagen hage
Broby anst. /Se Krogsmossen, Lilla mosse Fredriksberg lht Hästhagen hage
Brokvarn kvarn Krogsmossen, Stora mosse Fredriksborg lht Hästhagen hage
Brokvarn, Andra kvarn Krogsmossen, Stora mosse Fredrikslund lht Hästhagsplöjorna åkrar
Brotorp gård Kroksmåssen, Lilla intaga Fridhem lht Hästhagstäppan åkertäppa
Brotorp gd Kroksmossen, Stora intaga Fridhem lht Höga klinten berg
Brotorp gd Kråkön udde Fridhem, Lilla lht Högmark åker
Brotorp gd Kullen hage Fridhem, Stora lht Igelkällan källa
Brotorp gd Kullen hage Fridtuna bs Igelkärren odlat kärr
Brotorp gd Kvarnberget berg Fridtuna lht Igelsjön försvunnen sjö
Brotorp lht /Se Kyrkmokärret kärr Fruängen gård Ile källa källa
Bråthagen tp Källhagen skogsmark Fruängen gård Illhäran åkerstycke
Bykvarn kvarn Källtorpet ägomark Frälsegården gård Ingvaldsbackarna landsvägsbackar
Bykvarn, se Brokvarn kvarn Käringtäppan täppa Fyrklyvsmossen Saknas Intaget åker
Bykvarn, se Brokvarn kvarn Kärret ägomark Fågeltorp t Intaget åkertäppa
Dagningen tp *Kätteklints skäl råmärke Fågeltorp torp Isäter åkrar
*Dagningen tp Kättelberget berg Förmansgården lht Jättekastet flyttblock
Drothems kyrka Saknas Kättilsberget berg Gallsäter riven lht Kajsas hål åker
Dåntorp tp Ladamossen Saknas Gallsäter lht Kalkugnsbacken landsvägsbacke
Eketorp gd /Se Ladumossen mosse Gamla fattigstugan = Gamla Ålderdomshemmet Saknas Kalvbacken hagbacke
Eketorp Saknas /Se Lagersskog skogsmark Gamla åderdomshemmet Saknas Kalvkärret hage och åker
Eklund lht Larshagen skogsmark Gamle Hans Prytz av tre stänger i Brånstorp Saknas Kalvvrån åker
Evalund, se Skvättan Saknas Lasses udde udde Gamla Hans Prytz gård Kanalen = Göta kanal kanal
Evertsholm gd Lasses udde udde Gisäters häradsallmänning Saknas Kampuse berg berg
Finnerstad by Liljerum triangelpunkt Gisätra = Gisäters häradsallmänning Saknas Kaninkällan källa
Finnerstad by Lilla odlingen ägomark Gluggen rivet t Karpdammen damm
Finnerstad gd Lillgärdet ägomark Granhagen lht Kattforsen fors
Finnerstad by /Se Lillklo berg Granhagen lht Kattforsen fors
Finnerstad by /Se Lillklo berg Gretaberg lht Kattklinten berg
Finnerstad by /Se Lillklo terräng Grimstad gård Kattkällan källa
Fisktäppan t Lillkyrka = Klo berg Grimstad gård Kavelbron bro
Floxtorp gd Lillmossen mosse Grimstad gård Kavelbron bro
Floxtorp gd Lillsjön sjö Grimstad fattighus = Gamla Ålderdomshemmet Saknas Killingholmen ö
Fruägorna = Fruängen gd Lillsjön sjö Grimstad skola skolhus Kittelberget berg
Fruängen gd Lillsjön sjö Grimstad folk- och småskola Klappa berg berg
Fågeltorpet tp Lilltomta käring fornlämning Grimstad ålderdomshem Klarsjön sjö
Grimstad by Lilltomta äng ägomark Grindstugan torp Klarsjön sjö
Grimstad gd Lillån å Grindstugan torp Klipptäppan åker
Grimstad gård Lillån å Grindstugan t Klo, Lilla berg
Grimstad by Lillån å Grindstugan bs Klo, Stora berg
Grimstad gd Ludden allmänning Grindtorp t Klockarejorden odlat område
Grimstad gd Ludden allmänning Grindtorp torp Klockaretäppan del av Lillängen
Grimstad gd Ludden allmänning Grindtäppan lht Klo, Lilla berg
Grimstad by Ludden skog /Se Gropen lht Klo, Stora berg
Grimstad gd Ludden skog /Se Gropstugan lht Kloven åker
Grimstad gd *Ludderhuvudsgrind gränsmärke Gryta gård Knaparebacken backe
Grimstad gd /Se Lundby terräng Grythagen utjord Knappkullebacken landsvägsbacke
Grimstad gd Lundsbo terräng? Grytängen utj Knappkulletäppan åker
Grimstad gård *Lunds skog skog Gröndal torp Knapran åker
Grimstad gård *Lunds skog skog Gröndal t Knorran åker
Grimstad gd Lundsätter åker Grönlund lht Knorrtäppan åker
Grimstad gård *Lundwscogh Saknas Grönlund lht Kohagen hage
Grimstad gd Långa löt ägomark Grönstorp rivet t Kohagen hage
Grimstad gd Långbacken terräng Grönvik lht, nu riven Kohagen hage
Grimstad gd Långdalen terräng Grönvik nu rivet torp Kohagen hage
Grimstad g Långe hage ägomark Gunnarsgård t Kohagen hage
Grimstad gd Långkärren ägomark Gustavsberg lht Kohagen, Lilla hage
Grimstad gd Länsmansryggen ägomark Gustavsberg lht Kohagen, Stora hage
Grimstad gd Lötgärdet ägomark Gädderstad lht Kohagen, Stora skog
Grimstad gd Lövhagen hage Gädderstad- ällerstad gårdar Kohagsslätten åker
Grimstad g. Lövhagstäppan täppa Gädderstad-. Ällerstad utjord Kohagsudden, Lilla udde
Grimstad by Majeldsberget berg Gärdet avs. Kohagsudden, Stora udde
Grimstad gd Mashagen hage Gärdet, Stora åker Kohagsviken vik
Grimstad gd Mashagen terräng Hagalund gård Kokärret förr åker, nu del av hage
Grimstad gd Matarebacken terräng Hagalund lht Kokärret åker
Grimstad gd Midsommarberget berg /Se Hagalund lht Kolmilebacken backe
Grimstad gd Mossen myrmark? Hagby lht Korsbacken åker
Grimstad gd Munkbacken backe Hagby lht Korsmossen mosse
Grimstad gd Munkhättan äng Hagtorpet lht Kotrampen åker
Grimstad gd Munkängen äng Hagtorpet torp Krogarbotäppan åker
Grimstad gdr Myckelkärret äng Halvgården gård Kråkberget berg
Grimstad gd /Se Mylingebergen berg Halvspann riven bs Kråkberget berg
Grimstad gd /Se Myran äng Hammaren lht Kråkberget berg
Grimstad gård /Se Måltäppan täppa Hammarspången kvarn Kråkön udde
Gropen tp *Måsen sjö eller f.d. sjö Hammarspången kvarn Kråkön bergudde
Grytan = Simonstorp gd Märkärret kärr Hammartäppan lht Kullahagen hage
Grytan = Simonstorp gd Mönsterduken kålgård Hammartäppan lht Kullen hage
Grytan = Simonstorp gd Mörkne källa källa Hannäs lht Kullen hage
Gröndalen t Mörknekärr kärr Hannäs lht Kullgärdet åker
Grönlöten tp Mörknekärr kärr Hans Grytgjutare gård Kullmanskällan källa
Grönlöten tp Mörtvik vik Hans Grytgjutare av en lycka vid S:et Elins källa gård Kulltäppan åker
Grönvik tp Mörtenekälla rågångsmärke Hans Gälbgjutare gård Kvarnberget berg
Gunnarsgård tp Mörtne källa källa Hansgården förr gård Kvarntäppan del av Lillängen
Gåshålet tp Mörtnekärret kärr Hast t Kyrkan berg
Gädderstad by Mörtnekärr kärr Hast torp Kyrkgrinden grind
Gädderstad gd Mörtnekärret kärr Hedvigslund lht Källarebacken landsvägsbacke
Gärdet gd(?) /Se Mörsundet kärr Hedvigslund lht Källartäppan åker
*Gölpa qwern kvarn Mösundet äng Hellberga gård Källgärdet åker
*gølpa qwern kvarn /Se Mösundet äng Hellestad lht Källgärdet åker
Hagsätter tp Nergården ägomark? Hellestad lht Källtorpet åker
Hagsäter t Nordanskog ägomark? Hermanshult lht Källåkrarna åkrar
Hagtorpet tp Nybbleström Saknas Hertsberg lht, nu försvunnen Käringtröttan backe
Hagtorpet, se Hagvaktaretorpet Saknas Nybbleström Saknas Hjortebrokärret äng Käringtröttan backe
Hagvaktaretorpet tp Nyckelkärret kärr Hjulmakaretorp t Käringtäppan åker
Hammarspången kvarn Nyhägn betesmark Hjulmakartorp torp Käringtäppan åker
Hammarspången kvarn /Se Nyhägnen äng Hjälmsborg lht Kärret, Lilla åker
Hammartäppan gd Nässelbomossen äng Hjälmsborg torp Kättelberget berg
Hast tp Nässelbomossen äng Holmsäter lht Kättelberget berg
Heliga Trefaldighets kyrka nuv. Drothems kyrka Ormudden udde Hospitals eller Kungsängen, se Kungsängen gård Könsvikeviken vik
Hjulmakartorp tp Orrmossen mosse Hospitalsängen gård Körsbärstäppan utjord
Hovslagaretorp gd Oxtorpsjön sjö Hovslagartorp gård Ladugårdsgatan väg
Hovslagaretorp gd /Se Oxtorpsjön sjö Hovslagaretorp gård Ladugårdsviken vik
Humpen = Eklund lht Oxtorpasjön sjö Hovslagaretorp gård Ladugårdsviken vik
Häggetorp gd Oxtorpesjön sjö Hovslagaretorp gård Landgrensgärdet åker
Häggetorp gd /Se Partebrokärr äng Humpängen lht Landströmskans mosse mosse
?Häggetorp gd Patergärdet gärde Häggetorp gård Landsvägsplöjorna åker
Högby gd Patergärdet ägomark? Hällberga gård Larshagen hage
Högby gd *Paterlyckan, Lilla åker Hällerstad lht Lasses hål åker
Högby gd *Paterlyckan, Stora = Patergärdet område Hällorna rivet t Lasses udde udde
Högmark lht Paterängen äng Hällornagatan rivet t Lasses-udde udde
Isdalen tp Prinsesseholmen udde(?) Häradskulla utj. Lerängen åker
*Johanniterklostret Saknas Pålkällehagen äga Hästsveden rivet t Lillahagsberget berg
Karlsborg gd /Se Rammelbultarna terräng Högby gård Lilla sjön del av sjö
Kindbokulla beb? /Se Rawshäll berg /Se Högby gård Lillgärdet åker
Klarsjökärret lht Rangelberget berg Högby, Lilla lht Lillgärdet åker
Kleven t Riddersberg berg(?) Högby, Stora gård Lillgärdet åker
Kleven tp Rosenlundshagen åker Höglund lht Lillmossen odlad mosse
Kollberg gd Rosenlundstäppan ägomark Höglund lht Lillsjömossen mosse
Kollberg gd Rotmossen mosse Högmark lht Lillsjön sjö
Kollberg gd Ryttarehagen betesmark Högmark, Lilla lht Lillsjön sjö
Kollberg gd Ryttareängen åker Högmark, Stora lht Lilltomtavik vik
Kollberg gd Rågetebacken terräng Högs lht Lilltomta äng äng
Kolsta (L. o. St.) gdr *Rändletäppan åker Högsätter lht Lillån å
Kolstad, Lilla g Röda hundarna ägomark Högsäter rivet t Lillängen odlat område
Kolstad, Lilla gd Röda mossen mosse Isdalen obebott t Lillängen åker
Kolstad, Lilla gd Rödmossen mosse Isäter = Gisäters häradsallmänning Saknas Lillängen åker
Kolstad = St. Kolstad gd Rödmossen mosse Isäters allmänning = Gisäters häradsallmänning Saknas Lillängen åker
Kolstad, Stora gd Rönnbärsstycket ägomark Johannesberg eller Stocken, se Stocken gård Lillängen åker
Kolstad gd:ar /Se Salthavet källa Johannesberg gård Lillängen åker
Kolstad gd /Se Salthavet terräng Johannesberg, Lilla lht Loddby bro bro
Koltorp torp Sandberget berg Johannesstugan stuga Logberget berg
Koltorpet gd *Sandkulla gränsmärke Johannisberg, se Stocken Saknas Loggärdet åker
Kristinelund utj. /Se Sandkällan källa Jonasberg lht Logtäppan åker
Kulltorp gd Sandsveden ägomark Jonsberg lht Lortvarpet kärr
Kulltorp g. Sankt Elins källa källa Jonsberg lht Lortvik vik
Kulltorp gd /Se Sigridsberg terräng Jordan försv. torp Lusgubbeberget berg
Kungsängen gd *Sissa hage äga Jägaregården gård Lustigkulle kulle
Kungsängen gd Sisängen = Sissa hage äga Kalvtäppan utjord Lustigkulle backe
Kungsängen gd Sjöhagen terräng Kapellet missionshus Lyckgärdet åker
Kungsängen gd Sjömossen utj. Kappen riven bs Långa löt odlat område
Kyrkoherdebostället Saknas /Se ?Sjöängen äng Karistugan riven bs Långbacken hage
Kärrbo tp Skallhammaren skogsbacke Karlsberg lht Långdalen dalgång
Könsvik tp Skallhammaren terräng Karlsberg slussvaktarboställe Långhagen hage
Lakmålen gd *Skarns hage Saknas Karlsborg förr gård, nu lht och slussar Långkärren åkerområde
Lakmålen tp Skarphagen hage Karlsborg, Nedre slussar Långkärren äng
Laxtorp gd Skinnmyra utj Karlsborg, Övre slussar Långkärret åker
Laxtorp, se Laxtorpet gd Skinnmyren utjord Karsbrinken t Långängen åker
Laxtorpet gd /Se Skinnmyren utjord Killingholmen holme Långängen åker
Liljerum gd Skrivarehagen hage Kinnekulla försvunnen lht Länsmansryggen landsvägsbacke
?Liljerum gd Skrivaretäppan täppa Kinnekulla åker Lövgrensängen åker
Liljerum gd Skrivareängen utj Klarsjökärret lht Lövhagen hage
Liljerum gd Skrivarängen äng Klarsjökärr lht Lövhagen hage
Liljerum by Skruveklint berg Klarsjömossen lht Lövkällan källa
Liljerum by Skruveklint terräng Klevbrinkebro bro Lövstadbacken bergbacke
Liljerum gd Skråpan åker Klevbrinken lht Lötbacken backe
Liljerum gd Skräddaregärdet ägomark Klevbrinken lht Löterna hage
Liljerum gd Skräddarehagen hage Kleven t Lötgärdet gärde
Liljerum gd Skräddaretäppan åker Klockaren utjord Maden kärr
Liljerum Saknas /Se Skräddaretäppan utj. Klockareslätten t Maden källa källa
Liljerum by /Se Skräddaretäppan ägomark Klockarjorden utjord Majeldsberget berg
Liljerum by /Se *Skrälle ek rågångsmärke Klockartäppan f.d. knekttorp Majeldsberget berg
Liljerum by /Se *Skrälle Ek gränsmärke Klockarängen lht Majeldsberget berg
Liljerum by /Se Skvalkärret äng Klockarängslätten gård Majeldsberget berg
Lingontorp tp Skvättan utj. Klockarängen torp Mariehovs Storsjö = Storsjön sjö
»litlarume», se Liljerum gd Skvättan utj, (lht) Klockarängsslätten torp Mariehovsjön = Storsjön sjö
Loddby hg Skvätteslätten utj. Klockarängsslätten t Mashagen hage
Loddby hg Skäggestads hage hage /Se Klofstorp rivet t Mashagsplöjorna åkrar
Loddby by Slottsviken vik Knappkulla riven stuga Mastran skog
Loddby gd Slåhagen äng Knekttorpen f.d. grenadjärtorp Mastrand skogsbacke
Loddby gd Slåhagen äng Knekttorpet f.d. knekttorp Mastransgärdet åker
Loddby gd Slåhagen äng Knekttorpet f.d. grenadjärtorp Matarebacken hagbacke
Loddby hg Släthällarna terräng Knekttorpet = Skärpinge grenadjärtorp Saknas Mellangärdet åker
Loddby gd Smedstugan terräng(?) Kollberg Saknas Mellanhagen hage
?Loddby hg Smörmossen ägomark Kollberg gård Mellantäppan åker
Loddby gd Snippholmen äng Kolstad gårdar Midsommarberget berg
Loddby herrgd Spettkärrstäppan täppa Kolstad gård Middängen odlat område
Loddby gd Spettkärrstäppan täppa Kolstad, Lilla gård Midsommarbacken berg
Loddby gd Spettkärrstäppan betesmark Kolstad gård Midsommarberget berg
Loddby gd Spångkärret kärr Kolstad, Stora gård Mon skog
Loddby gd:ar /Se Spärrängen äng Korsbrinken t Mon skog
Loddby by /Se Stabbekärr äga Korsbrinkens järnvägsområde avs. Morfarsberg berg
Loddby gdr /Se Stabbjorden ägomark Korsbrinkens mejeri mejeri Morfarseken nedhuggen ek
Loddby by /Se Staffans tvärvred bergudde Korsbrinkens station hållplats Morfarstäppan åkertäppa
Loddby gd:ar /Se Stintorps utjord Saknas Kraftstationen elektrisk kraftstation Mosse backe landsvägsbacke
Loddby Saknas /Se Stocksveden ägomark Kristinelund lht Mosse bro bro
Ludderhuvud gd Stocksvedstäppan åker Kristinalund lht Mosse gata del av landsväg
Ludderhuvud hgd Stora mossen mosse Krogsmossen, Lilla äng Mosse hage hage
*Ludderhuvud gd Stora odlingen ägomark Krogsmossen, Stora gård Mossen åker
*Ludderhuvud gd Storgärdet åker Krogsmåla lht Mossen odlad mosse
Ludderhuvud by *Storgärdet gärde Krogsmåla gård Mossen odlat område
Ludderhuvud gd Storklo berg Kronoborg f.d. btp Mosskällan källa
Ludderhuvud hg /Se Storklo berg Kronängen gd Munkbacken hagbacke
Ludderhuvud gd Storklo terräng Kronängen el, Bondängsdalen gård Muskedunder bergås
Ludderhuvud hg Storkällan källa Kronängen gård Muttes kärr kärr
Ludderhuvud by Storsjön sjö Kulan jordkula Mylingebergen berg
Ludderhuvud by Storskogen skog Kulltorp gård Mylingemossen mosse
Ludderhuvud g. Stortäppan ägomark Kulltorp gård Myren hage
Ludderhuvud hg Storån å Kulltorp gård Myren åker
Ludderhuvud gd Storån å Kungsängen gård Myren åker
Ludderhufvud g. Stretabacken terräng Kungsängen gård Myrhagen hage
Ludderhuvud gd Strutgärdet ägomark Kungsängen gård Myrsta odling åker
Ludderhuvud by Stubbhägn ägomark Kvarntäppan utjord Mörka bås vik
Ludderhuvud gd Stubbkärr ägomark Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas Mörkne källa källa
Ludderhuvud, Stora gd Sumpen terräng? Kåltorp gård Mörknekärr kärr
Ludderhuvud hg Svalsättersmossen mosse Kåltorp gård Mörknekärr kärr
Ludderhuvud (nu Mariehov) Saknas Svanängen äng Källhagen torp Mörtnekärr se Mörknekärr kärr
Ludderhuvud (nu Mariehov) hg Svarta berg berg Källhagen t Mörtudden udde
Ludderhuvud, Stora gdr Svarta källan källa Kärret stora och Lilla, se Säter avs. Mörtvik vik
?Ludderhuvud gd *Svartkällan gränsmärke Kärret, Lilla äng Mösundet äng
Ludderhuvud gd Svartsjön sjö Kärret, Stora äng Mösundet äng
Ludderhuvud, Stora gd Svartsjön göl Könsvik torp Nederängen åker
Ludderhuvud, Stora gd Svedbacken terräng Könsvik t Nestorkällan källa
Ludderhuvud gd Sveden täppa Ladugården gård Nissestäppan åker
Ludderhuvud gd Svederna terräng Ladugården förr namn på gård Nordskog åker
Ludderhuvud gd Svederna terräng Ladugårdstorpet utj. Nordskogegärdet = Nordskog åker
Ludderhuvud gd /Se Svinkärret ägomark Ladugårdstäppan utjord Norge åker
Ludderhuvud, äldre namn på nuv. Mariehov gd Svinvallen, Gamla äga Ladumossen lht Norrby äng
Ludderhuvud, Lilla, äldre namn på nuv. Karlsborg gd Svänkberget berg Ladumossen lhtr Norrängen åker
Ludderhuvud, Lilla (nu Karlsborg) gd Syltmossarna ägomark Lakmålen gård Norrängen åker
Ludderhuvud, Lilla f. by /Se Syltmossen äng Lakmålen t Nybblehumpen åker
Ludderhuvud, Lilla gård Sågarebacken, se Vretvad Saknas Lalla rivet t Nyckelkärren ängar
Ludderhuvud L., (nu Karlsborg) fd. gd Sågarebacken terräng Lapphem nedbrunnen lht Nyckelkärret ängar
Ludderhuvud, Lilla förr by /Se Sågarehagen hage Laxtorp gård Nyhägn åker
Ludderhuvud Lilla (nu Karlsborg) hgd *Sånnekälla källa Laxtorpet gård Nyhägn åker
Ludderhuvud, Lilla förr by /Se Sänkbäckarna ängar Laxtorp gård Nyodlingen åker
Ludderhuvud, Lilla gd(?) Sänkepuss kärr Liljas lht Nässelbomossen äng
Lilla Ludderhuvud = Karlsborg Saknas Söderstensängen äng Liljerum by Näset åker
Lilla Ludderhuvud = Karlsborg gd Söderstensängen, se Paterängen Saknas Liljerum gård Odlingen åker
Lilla Ludderhuvud = Karlsborg by Tegelängen äng Liljerum by Odlingen, Lilla åker
Ludderhuvud, Lilla gd Tidickshumpen äng Liljerum, Lilla gård Odlingen, Stora åker
Ludderhuvud, Lilla by /Se Tjuvhålsdalen dal Lillberga gård Ormbacken berg
Ludderhuvud = L. Ludderhuvud gdr Tjuvklinten terräng Lillsjömossen, se Alkärret m. lillsjömossen Saknas Ormgranen gran
Ludderhuvud, Lilla by /Se Togöl terräng Lilltomta försvunnen gård Ormidet håla i marken
Ludderhuvud, Lilla gd Torgsbacken terräng Lindesberg lht Ormudden = Lilla Kohagsudden udde
Ludderhuvud, Lilla by Tranbärskärret kärr Lindesberg torp Ormviken vik
Ludderhuvud, Lilla gd Tranbärskärret kärr Lindesberg lht Orrmossen mosse
Ludderhuvud, Lilla Saknas Tranbärskärret äng Lisenborg lht Oxhagen hage
Ludderhuvud, Lilla Saknas Tranbärskärret kärr Lisenborg lht Oxhagen hage
Ludderhuvud, Lilla hemman Tranbärskärret kärr Listorp lht Oxhagen hage
Ludderhuvud, Lilla by Trollberget berg Listorp lht Oxhagen hage
Ludderhuvud, Lilla gd Trättäppan åker Loddby gård Oxhagen hage
Ludderhuvud hgd /Se Trätåkrarna åkrar Loddby gård Oxhagen hage
Lund by /Se Trätängen äng Loddby gård Oxhagen hage
Lund by Turegårdsgärdet gärde Loviseberg torp Oxhagsplöjan åker
?Lund by Turegårdsgärdet gärde Loviseberg lht Oxhagsplöjan åker
Lund by *Tvåklyvsmossen mosse Lovisaberg t Oxtorpasjön sjö
Lund by Tängerna ägomark Lovisaberg lht Parkviken vik
Lund by Uddhagen hage Ludden f.d. hd allmänning Parkängen äng
Lund by *Vilabeck bäck Ludden utj. Partebro bro
Lund by Ullebäck bäck Ludden f.d. häradsallmäning Partebrobäck bäck
Lund by Ullabäck å /Se Ludderhuvud, Lilla förr gård, nu lht och slussar Patergärdet område
?Lund by Ullebrotäppan täppor Lund gård Paterängen odlat område
Lund by Ulvdalsgärdet ägomark Lund bebyggelse Perstorp åker
Lund by Ulvsmossen mosse Lund bebyggelse Pilbrunnen brunn
Lund by Ulvmossen mosse Lund bebyggelse Pingstviken vik
Lund by Ulvmossen mosse Lund skogvakt.boställe Plöjorna åkrar
Lund by Uppsalaängen äng Lund Saknas Plöjorna åker
Lund by Utterviken vik Lund eller Åttingen, se Åttingen gård Plöjorna åker
?Lund by Vadkällan källa Lund gård Prinsessholmen ö
?Lund by Vadsbäcken bäck Lund by Prinsesseholmen holme
Lund by /Se Vallbergs ö terräng Östra Lund lht Prästgårdsbrinken landsvägsbacke
?Lund by Vallby ägomark? Lundby torp Prästängen åker
?Lund by Vanttäppan täppa Lundby avs. Pustarebackarna landsvägsbackar
Lund by /Se Vargbacken terräng Lundsbo torp Pustbackarna landsvägsbackar
Lund by /Se Varghålet terräng Lundsbo lht Puttbackarna landsvägsbackar
Lund by /Se Vargklyftan terräng o. ägomark Lundsäter f.d. båtsmanstorp Puttbackarna backar
Lund by /Se Vattenhagen skogsmark Lundsäter f.d. båtsmanstorp Pålkällan källa
Lydhby hg *Vedspolen sjö Långsäter utjord Rallarevägen väg
Lövdalen tp Venasjön sjö Lötdalen lht Rammelbultarna hage
Lövsätter tp Viborgsmossen mosse Löten riven lht Rammelbultarna skogsparti
Mariehov gd Viborgsmossen mosse Lövdalen lht Rangelberget berg
Mariehov gd Vikingberget berg Lövdalen lht Rangelkällan källa
Mariehov gd Vinningstäppan ägomark Lövgrensbacken lht Rangeln hage och åkrar
Mariehov gd /Se Vintersveden äga Lövsätter, stora lht Rektorstäppan del av Hällerstad
Mariehov, (förr Ludderhuvud) gd /Se Vispolen sjö Lövsäter, Stora lht Restadplöjan åker
Mariehov gd /Se Vispolen sjö Lövsätter lht Ringlundsbacken landsvägsbacke
Mariehov gd /Se Vispolen sjö o sankmark Lövsäter, Lilla lht Risbroledet led
Mariehov Saknas /Se Vispolen sjö Majstugan riven stuga Rompåkern åker
Mellangården gd Vispolen sjö Makrillstället riven bs Rosenlundstäppan åker
Mossen gd /Se Vispolen sjö Manhem lht Rotängen åker
Mossen, Lilla gd Vispolen sjö Manhem gård Ryttarens dal dal
Munkhammaren gd Vispolen sjö Mariehov gård Rådamon skog
Munkhammaren utjord Vispolen sjö Mariehov gods Rådbrinken backe
Murmästartorp t Vispolen sjö /Se Mariehov herrgård Rävbacken hagbacke
Murmästartorp tp Vispolen sjö /Se Mariehov gods Rävberget berg
*Mylen tp Vispolen, Lilla allmänning Mariehov, Lilla urspr. bebyggelse Röda hundarna odlad mosse
Myrstad tp Vispolen, Östra allmänning Mariehovsslussarna slussar Röda mossen mosse
Myrstad tp Vretvad = Sågarebacken Saknas Marielund lht Rödmossen mosse
Myrtorpet tp *Vrångstad äng Saknas Marielund lht Rönnbärsbacken backe
Målen tp? Vänneberga triangelpunkt Marielund f.d. knekttorp Salthavet brunn
*Niärdhawi by /Se Värlesjö sjö Marielund lht Salthavet brunn
Nnierdhawi, nærdhawi = Närby gd /Se Värle sjö sjö Mauritsberg lht Sandberget berg
»niæridhby» se Närby gd Värlesjö sjö Mellangården gård Sanderholmsbacken landsvägsbacke
Nybble by Värlesjön sjö Mellangården gård Sandhålan vik
Nybble by /Se Värmland ägomark Mellangården gård Sandkullebacken landsvägsbacke
Nybble by Västrings kyrka udde Mellantorp t Sandtäppan åker
Nybble by /Se Årtmossen utj. Missionshuset Saknas Sandtäppan åker
Nybble by /Se Åängen ägomark? Mjöllösa kvarn försvunnen kvarn Sandtäppan åker
Nybble by /Se Ängputan, Lilla äga Mossen gård Sandtäppan åker
Nybble by /Se Äspdalen terräng Mossen Lilla gård Sandviken vik
Nybble by Äspedalshagen hage Mossen lht Sandviksplöjorna åker
Nybble by Ön terräng Munkhammarn el, Hammarn gård Sankt Elins källa = Ile källa källa
Nybble by Örudden terräng Munkhammaren lht Sibirien = Bäckarna odlad mosse
Nybble by Östäppan åker Murmästartorp torp Sigridsberg berg
Nybble by   Murmästaretorp t Sigridsberg berg
Nybble by   Myggdansen rivet t Sisle kärr kärr
Nybble by   Myrstad gård Sjöhagen hage
Nybble gdar   Myrstad gård Sjöhagen hage
Nybble gdar   Målen, nya t Sjötäppan åker
Nybble by   Målen t Sjöängen äng
Nybbele by   Nya Målen lht Skallhammaren skogsbacke
Nybble gdr   Målen, nya t Skallhammaren bergbacke
Nybble by   Måsen gård Skallhammarsliden åker
Nybble by /Se   Måsen gård Skinnmyregraven utlopp
Nybygget tp   Måsen Lilla, se Mossen Lilla gård Skoekällan se Skogbykällan källa
?Nyckelkärret ängar /Se   Narebo försv. båtsmanstorp Skogbykällan källa
Nyhagen tp   Nergården gård Skrivarehagen hage
Nyhagen tp   Nergården gård Skrivaretäppan åker
Nyhagen tp   Nergården gård Skrivareängen åker
Nytorp btp   Skäggestad bebyggelse Skråpan åker
Närbo inbyggarbeteckning   Skäggestad boställe Skräddaregärdet åker
Närby by   Skäggestad Saknas Skräddaretäppan åker
Närby gård   Skäggestad bebyggelse Skrämman åker
Närby gård   Nergården gård Skullingstorpeplöjorna åkrar
Närby by /Se   Nestors f.d. btp Skvalberget berghäll
?Närby gård   Nestorsstället f.d. btp Skallertorget åker
Närby gd   Nordanskog lht Skvalvägen väg
Närby gd   Nordanskog f.d. Stp Skåre klackar berg
Närby gård   Nybble gård Skårstäppan åker
Närby Saknas   Nybble gård Slottsholmen = Tomta udde udde
Närby by   Nybble kraftstation Slottsviken vik
Närby gd   Nybble by Slåhagen hage
Närby gd   Nybble Fabrik Saknas Släthällarna hage
Närby gd   Nyborg Saknas Smedbacken vägbacke
Närby gd   Nyborg lht Smedbrunnen brunn
Närby g.   Nyborg lht Smedgärdet åker
Närby gd   Nybygget lht Smedgärdet åker
Närby gd   Nybygget gård Smedgärdet åker
Närby gd   Nybygget lht Smedkullen kulle
Närby gd   Nybygget rivet t Smörmossen åker
Närby g.   Nyhagen torp Snåltäppan åker
Närby by   Nyhagen rivet t Solgärdet åker
Närby gdr   Nyhagen lht Soluggarna åker
Närby by /Se   Nyhem stuga Sommen brunn
Närby gd /Se   Nykvarn kvarn och gård Spettkärret kärr
Närby gd /Se   Nykvarn kvarn Spettkärrstäppan åker
Närby gd /Se   Nykvarn kvarn Spångbergs krog landsvägskrök
Närby gd /Se   Nystugan lht Spångmossen åker
Närby gd /Se   Nystugan lht Spångtäppan åker
Närby gd /Se   Nysäter t Stabbjorden odlat område
Närby gd /Se   Nysäter lht Stallsbacken landsvägsbacke
Närby gd /Se   Nysäter lht Stenbergskällan källa
Närby gd /Se   Nysäter f.d. grenadjärtorp Stensveds holk källa
Närby gd /Se   Nysäter lht Stigerskällan källa
Närby gård /Se   Nytorp rivet btp Stockholm åker
Närdavi se Närby by   Närby gård Stockhäradsmarken del av häradsallm.
Nærdhavi gd   Närby gård Stockkällan källa
Närby gd /Se   Närby gård Stocksveden åker
Närby gd /Se   Närby f.d. grenadiertorp Saknas Stora sjön del av sjö
Närby gd /Se   Nässelbo gård Storgärdet åker
Närby gd /Se   Nässelbo gård Storkällan källa
Nässelbo gd   Nässelbo utj. Storsjön sjö
Nässelbo gd   Nässelbo, Lilla lht Storsjön sjö
Patergärdet lht /Se   Nässelbo, Stora gård Storskogen skog
(?) Perstorp gd   Odlingsberg t Stortäppan åker
[Perstorp] Saknas   Odlingsnäs gård Stortäppan åker
Perstorp gd   Odlingsnäs, Lilla bs Storån å
Perstorp gd /Se   Odlingsnäs, Stora lht Storängen åker
Prytsängen gd   Partebrokärr gård Storängen åker
Prytsängen gd   Partebrokärr äng Storängen odlat område
*Renaros förr kvarn /Se   Patergärdet lht Storängen odlat område
Renaros Saknas   Perstorp gd Stretabacken backe
Renaros försv kapell   Perstorp gård Strutgärdesbacken backe
Renaroos kapell förr kapell   Perstorp gård Strutgärdet åker
*Reneros sågkvarn f. kvarn   Petersborg lht Stubbhägn åker
*Reneros förr kvarn   Petersborg lht Stubbkärr åker
*Renaros Saknas /Se   Pettersborg torp Stöveln åker
Röckstad = Nyhagen tp   Pettersborg lht Sumpe källa källa
Sancta Drotthens socken Saknas   Pettersborg t Sundet åker
Sancti Trinitatis Saknas   Pettersborg t Svarta berg berg
Sergeantbostället gd   Pojkas gård Svarta berget berg
Sergeantbostället gd   Prytsängen Saknas Svarta kammaren berg
Sixtorp gd   Prytzängen gård Svarta källan källa
Sixtorp gd   Prytzängen gård Svarta pussen åker
Sixtorp gd /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Svarte-berg berg
Skräddaretorpet tp   Ringdalsvillan lht Svartsjön sjö
Skullingstorp lht /Se   Ringlundsstället lht Svartsjön sjö
Skymningen tp   Rings lht Svedareskogen skog
Skäggestad by   Ringsberg lht Svedbacken hage
Skäggestad by   Ringsborg lht Svederna hage
Skäggesta by   Ringsborg rivet t Svederna hage
Skäggestad by   Rosendal t Svederna hage
Skäggestad by   Rosendal lht Svinkärret åker
Skäggestad by   Rosenlund rivet t Svinviken vik
Skäggestad by   Rotenberg rivet t Sysslohagen hage
Skäggestad by   Rotenborg försvunnet torp Syltmossarna åkrar
Skäggestad by   Rotenborg rivet t Sågarebacken hagbacke
Skäggestad by   Råsten lht Sågarebacken landsvägsbacke
Skäggestad by   Råsten rivet t Sågaregärdet åker
Skäggestad by   Rökmilan förr namn på Karlsberg Sågarehagen hage
Skäggestad by   Rökstad utjord lht Sågbackarna = Ingvaldsbackarna landsvägsbackar
Skäggestad by   Rökstadhumpen utjord Sågviken vik
Skäggestad by   Samuelsstugan rivet t Säterslyckan åker
Skäggestad by   Sanderholmsstället lht Södermossen mosse
Skäggestad by   Sandkullen lht Tjuvklinten berg
Skäggestad by   Sandkullen lht Tjuvvadet vadställe
Skäggestad gd   Sandstugan riven bs Tjuvvadet övergångsställe
Skäggestad by   Sandsveden t Tjäderberget berg
Skäggestad by   Sandsvedja el. Sandsveden torp Togöl utvidgning av å
Skäggestad by   Sandviken torp Togöl utvidgning av Storån
Skäggestad by /Se   Sandviken t Tomta udde udde
Skäggestads kvarn Saknas   Simonstorp gård Tomta-udde udde
Skärpinge gd   Simonstorp gård Torget område
Skärpinge gård   Sixtorp gård Torgsbacken skogsbacke
Skärpinge gård   Skattetorpet torp Tranbergskärret äng
Skärpinge gd   Skattetorpet lht Tranbergskärret, Lilla ängar
Skärpinge gård   Skattetorpet t Tranbärskärret äng
Skärpinge gd   Skeppsdockan skeppsdocka Tranbärskärret äng
Skärpinge gd   Skeppsdockan Saknas Trankärret äng
Skärpinge gd   Skinnkulla åker, utj Tranekärret, se Tranbärskärret äng
Skärpinge gd   Skinnmyren utjord Tranhalsen kärr
??Skärpinge gd   Skinnmyra utjord Trollberget berg
Skärpinge g   Skinnmyren dalgång Trollberget berg
Skärpinge by   Skogsbrink f.d. torp Trädgårdsviken vik
Skärpinge by   Skogsbrink rivet t Trätängarna åkrar
Skärpinge gd   Skogvaktarebostället gård Tången åker
Skärpinge gd   Skolhuset Saknas Tängerna åkrar
Skärpinge gd   Skrivarängen avs. Udden hagen
Skärpinge gd   Skräddare-måsses stuga riven bs Uddhagen hage och berg
Skärpinge gd   Skullingstorp gård Uddhagstäppan åker
Skärpinge gd   Skullingstorp gård Uddtäppan åker
Skärpinge by /Se   Skullingstorp gård Ullebro landsvägsbro
Skärpinge by /Se   Skvaltan = Tälla kvarn Saknas Utskogen skog
Skärpingegd gd /Se   Skvättan utjord Utskogen skog
Skärpinge by /Se   Skvätteslätten,se Skvättan utjord Utskogen skog
Skärpinge gd /Se   Skvätteslätten utj. Utterviken vik
Skärpinge Saknas /Se   Skår t Vadkällan källa
Snörum tp   Skår el. Gunnarsgård torp Vagnsmossen mosse
?Solberga gd   Skäggestad by Vallbergs ö förr ö, nu udde
Solberga gd   Skäggestad bebyggelse Vallshagen hage
Solberga gd   Skäggestad boställe Vargbacken hagbacke
Solberga g.   Skäggestad gård i Mellangården Vargbacken hage
Solberga gd   Skäggestad gård i Nedergården Vargbacken berg
Solberga gd   Skäggestadkvarn kvarn Varghålet grop
Solberga gd   Skäggestad by Varghålet grotta
Solberga gd   Skäggestad kvarn kvarn Varghålet däld
?Solberga gd   Skärpinge gård Vargklon åker
?Solberga gd   Skärpinge gård Vargklyftan bergklyfta
Solberga gd   Skärpinge gård Vargkärret kärr
Solberga gd   Skärpinge grenadjärtorp f.d. grenadjärtorp Vassvik vik
Solberga gd /Se   Skärvs torp Vattenhagen äng
Solberga gd /Se   Smatten t Venasjön sjö
Solberga gd /Se   Smedens lht Viborgsmossen mosse
Solberga gd /Se   Smedstorp smedsboställe Vikingberget berg
Spetalen = Prästgården gd   Smedstorp lht Vilstenarna berghällar
Spetalen prästgård   Snarbygget lht Vinningstäppan åker
*Gamla Spetalsgården Saknas   Snuggan förr namn på Nykvarn Vintergatan del av landsväg
*Gamla Spetalsgården Saknas   Snurrekulle lht Wispolen sjö
*stadseens qwarneby Saknas /Se   Snurren lht Vispolen sjö
Stenhagen, Stora o Lilla Saknas   Snörum torp Vispolen, Lilla del av sjö
Stenkärrstorp gd   Snörum torp Vispolen, Stora del av sjö
Stenkärrstorp gd   Sofieberg t Vällingsbyttan = Värlesjön sjö
Stennerstorp gd   Sofiaberg t Värlesjö sjö
Stennerstorp gd   Sofielund lht Wärlesjön sjö
Stennerstorp gd   Sofielund lht Värmland åker
Stennerstorp gd   Sofielund lht Västangärdet åker
Stennerstorp gd /Se   Solbacka lht Vässings kyrka berg
Stenstorp, se Stennerstorp gd   Solberga gård Vässings-kyrka udde
Stensätter tp   Solberga gård Västerkärret åker
Nybble by   Solberga gård Västra gärdet åker
Nybble by   Spetalen Saknas Ytterängen åker
Stentorp Saknas /Se   Spinneriet spinneri Åbackahumpen åker
Stentorp by /Se   Stenbrinken lht Åbyhumpen åker
Stintorp by   Stenbrinken t Ågärdet åker
Stigantorp utjord   Stenhagen gård Åhagen hage
*Stigentorp, se Stintorp Saknas   Stenhagen torp Åhagen hage
*Stinketorp, se Stenkärrstorp gd   Stenhagen torp Åholmarna äng
Stintorp gd   Stenhagen t Åkaretäppan del av Lillängen
Stintorp gd   Stenhagen: Lilla rivet t Åkertäppan åker
Stintorp gd   Stenhagen, Stora t Åstyckena åkrar
Stintorp gd   Stenhagstorpet, Lilla t Åtlötehumpen åker
Stintorp gd   Stenhagstorpet, Stora t Älgberget berg
Stintorp gd   Sten-Jons stuga riven bs Älgstenen sten
Stintorp gd:ar /Se   Stenkullen f.d. btp Ängbacken hage
Stintorp by /Se   Stenkullen lht Ängen åker
Stocken gd   Stenkullen lht Ängfållen hage
Stocken utj.   Stenkullen lht Ängfållsberget berg
Stocken gd   Stenkullen t Änghagen hage
Stockhagen lht   Stenkullen lht Ögrensbacken landsvägsbacke
Sumpen tp   Stenkärrstorp gård Ömsomme grind grind
Svalsätter tp   Stenkärrstorp gård Ön bergudde
Sveden tp   Stennerstorp, se Stentorp Saknas Örkällan källa
Sågen tp   Stennerstorp gård Örudden udde
Sänkbäcken gd   Stennerstorp gård Örudden udde
Sänkbäcken gd /Se   Stentorp gård Östra gärdet åker
Sänkbäcken gd /Se   Stensberg lht Östäppan åker
Teckenbo tp   Stensberg t Överängen åker
Tittut tp   Stenstorp gård  
Tomta gd   Stensveden torp  
*Tomta gd   Stensveden torp  
Tomta gd   Stensveden, Lilla t  
Tomta gd   Stensveden, Stora t  
Tomta gd   Stensäter lht  
Tomta g.   Stensäter, Lilla lht  
?Tomta gd   Stensäter, Stora lht  
Tomta gd   Stentorp by  
Tomta förr gd   Stiganstorp gård  
Tomta gd   Stigantorps utjord gård  
Tomta gd   Stigerstorpet rivet btp  
Tomta, Lilla = Tomta försv. gd   Stintorp gård  
Tomta, Stora = Tomtaholm gd   Stintorp by  
Tomta se Tomtaholm hg   Stocken gård  
Tomtaholm säteri   Stocken utj.  
Tomtaholm säteri   Stocken el, Johannisberg Saknas  
Tomtaholm gd /Se   Stocken gård  
Tomtaholm gd /Se   Stocken, Lilla lht  
Tomtaholm gd /Se   Stockhagen lht  
Tomtaholm hg /Se   Storgården gård  
Torstorp gd   Storgården gård  
Torstorp gd   Stridstorpet = torpet eller Augustenhill torp  
Torstorp gd   Sumpen torp  
Torstorp gd   Sumpen t  
Torstorp gd   Svalsäter t  
Torstorp gd /Se   Svalsäter torp  
Trollmossen lht och mosse   Sveden torp  
Trollmossen lht   Sveden torp  
*Trumbo Saknas   Sveden t  
*Trumbo beb.   Sveden t  
*Trumbo gd /Se   Svensborg rivet t  
Träsket gd   Sågaregrind rivet t  
Träsket gd   Sågen kvarntorp  
Träsket gård /Se   Sänkbäcken gård  
Turegårdsgärdet lht   Sänkbäcken gård  
Tyketorp gd   Sänkbäcken gård  
Tyketorp gd   Säter avs.  
Tyketorp lht   Säter lht  
Tyketorp gd /Se   Säter lht  
Tälla gd   Sätra torp  
Tälla by   Sätra t  
Tälla by   Södralund nedbrunnet t  
Tälla by   Sörgården gård  
Tälla gd   Tallbacken lht  
?Tälla by   Tallbacken statbyggnad  
Tälla by   Tallbacken lht  
Tälla by   Tallbacken lht  
Tälla by   Teckenbo gård  
Tälla by   Teckenbo t  
Tälla by   Tidick äng  
Tälla by   Tittut rivet t  
Tälla by   Tomta försvunnen gård  
Tälla by /Se   Tomtaholm gård  
Tälla by /Se   Tomtaholm säteri  
Tälla by /Se   Tomtebo v  
Ullebro gd /Se   Tomten lht  
Ullebro gd /Se   Torpet f.d. grenadjärtorp  
Varby by   Thorstorp gård  
Varby gdr   Torstorp gård  
Varby by   Torstorp, Lilla stuga  
Varby gdar /Se   Trollmossen el, Holmsätter gård  
Varby gdar   Trollmossen lht  
Varby by   Träsket gård  
Varby by   Träsket gård  
Varby gdr   Turegård, Lilla lht  
Varby gd:ar /Se   Turegård, Norra lht  
Vinningen t.   Turegårdsgärdet lht  
Vreta t. /Se   Turegårdsgärdet, Norra lht  
Vreten tp   Turegårdsgärdet, Sydvästra lht  
Vrångstad by /Se   Turegårdsgärdet, Sydöstra lht  
Vrångstad by /Se   Tyketorp gård  
Vrångstad by   Tyketorp lht  
Vrångstad by   Tälla gård  
Vrångstad by   Tälla gård  
Vrångstad by   Tälla gårdar  
Vrångstad by   Tälla kvarn  
Vrångstad gd   Tälla kvarn kvarn  
Vrångstad gd:ar /Se   Udden torp  
Vrångstad by /Se   Udden lht  
Venneberga Saknas   Ullebro lht  
Venneberga gd   Ullebro lht  
Venneberga g.   Ullebro lht  
*Weneberga engh äng   Ulriksdal rivet t  
Vänneberga gd   Uppgården bebyggelse  
Vennebärga g.   Upsalakärr se, Uppsalaängen lht  
Vänneberga gd   Uppsalakärr, se Uppsalaängen äng  
Vänneberga gd   Uppsalaängen lht  
Vänneberga gd /Se   Uppsalaängen lht  
Vennerstorp by   Uppsalaängen lht  
Vännerstorp by   Vagnsmossen, se Alkärret m. Lillsjömossen Saknas  
?Vennerstorp by   Valhall f.d. knekttorp  
Vennerstorp by   Vallstorpet f.d. grenadjärtorp  
Vennerstorp by   Varby by  
Vennerstorp Saknas   Warby gård  
Vännerstorp rivet t.   Varby gårdar  
Vännerstorp gd /Se   Varbyhagen f.d. grenadietorp  
*Westerhoffwit ran Saknas   Varbyhagen f.d. grenadjärtorp  
Västtomta gd /Se   Venneberga gård  
Västtomta gd   Wenneberga gård  
Västtomta gd   Vennersberg lht  
Västtomta gd   Vennerslund lht  
Västtomta gd   Vennerstorp by  
Västtomta gd /Se   Wennerstorp gård  
Västtomta gd /Se   Wennerstorp gård  
Yddetorp by   Westtomta gård  
Yddetorp by   Viggeby grenadjärtorp rivet grenadjärtorp  
Yddetorp by   Villan villa  
Yddetorp by   Vinningen rivet t  
Yddetorp by   Vispolefisket lht  
Yddetorp by   Vispolen, Lilla häradsallmänning  
Yddetorp gd   Vispolen, Stora häradsallmänning  
Yddetorp gd /Se   Wreta f.d. torp  
Yddetorp by /Se   Vreten rivet t  
Åbacka gd   Vrångstad by  
Åbacka gd   Wrångstad gård  
Åbacka gd /Se   Wrångstad gård  
Årtmossen tp   Vrångstad by  
Årtmossen lht   Vrångstad, Lilla gård  
Årtmossen lht /Se   Vrångstad, Stora by  
Åängen gd (äng)   Vänneberga gård  
Åängen gd   Vänneberga bro bro  
Åängen äng, gd   Vännersberg rivet t  
Åängen gd   Vännerslund t  
Åängen gd (äng)   Vännerstorp, Lilla gård  
Åängen gd /Se   Vännerstorp, Stora gård  
Ällerstad lht   Västergården gård  
?Ällerstad beb.   Västerkärret, Bondängsdalen och, se Kronängen Saknas  
*Älgistasetrum Saknas   Västtomta gård  
*Älgistasetrum Saknas /Se   Yddetorp gård  
Ällerstad utjord   Yddetorp gård  
Ällerstad gd   Yddetorp gård  
Ällerstad gd:ar /Se   Yddetorp, Lilla t  
»Øddatorpe», Se Yddetorp by   Åbacka gård  
Øddathorppe, se Yddetorp by   Åbacka gård  
Örkällan tp   Åbacka lht  
Örkällan tp   Åbacka gård  
Örsätter t.   Åbacka, Lilla lht  
Östantorp tp   Nya ålderdomshemmet Saknas  
Överstadkvarn gd   Åldersro el, Edvardsborg lht  
Överstadkvarn gd   Åldersro lht  
Överstakvarn gd   Ålmossen lht  
Överstakvarn gd   Årtmossen lht  
    Årtmossen lht  
    Åtmossen lht  
    Åttingen gård  
    Åttingen gård  
    Åttingen avs.  
    Åttingsdelen avs.  
    Åängen lht  
    Åängen gård  
    Ällerstad, Lilla lht  
    Ällerstad, Stora lht  
    Ängen gård  
    Ängsbacken lht  
    Ängsbacken lht  
    Ängshump äng  
    Äspdalen t  
    Ömsom rivet t  
    Örkälla lht  
    Örkällan lhtr  
    Örnsköldsborg lht  
    Örnsköldsborg lht  
    Örsätter gård  
    Örsäter lht  
    Östantorp torp  
    Östantorp t  
    Östenssons lht  
    Östenssons f.d. grenadjärtorp  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östralund lht  
    Överstad kvarntorp  
    Överstakvarn gård  
    Överstakvarn kvarn  
    Överstakvarn gård  
    Överstadkvarn gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.