ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skönberga socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 643 Naturnamn : 241 Bebyggelsenamn : 562 Naturnamn : 350
Skönberga sn Als täppa ägomark Skönberga socken Alkällan källa
Skönberga sn *Armbågsskälet rågångsmärke Skönberga socken Alkärret kärr
Skönberga sn Axelskullen ägomark Skönberga sn Allégärdena gärden
Skönberga sn Baggeskallen Saknas Skönberga sn Als Täppa åker
Skönberga sn Björkbacken terräng Skinberga socken Amerikaberget berg
Skönberga sn Björkdalarna ägomark Abbetorp gård Arbogatäppan åker
Skönberga sn Blankekärr ägomark Abbetorp gård Asphagen hage
Skönberga sn Bondflotten ägomark Abbetorp, Lilla riven stuga Axelskullen åkrar
Skönberga sn Brandbacken terräng Amerika = Åbacka stuga Backholken holkkälla
Skönberga sn Bredmossen ägomark Anderstorp bs Baggskalleplöjan gärde
Skönberga socken Bro sveder terräng Anderstorp lht Bekymmersvrå åker
Skönberga sn Brotorp terräng Anhalten hållplats Bergdalen gärde
Skönberga sn Brotorps gärde ägomark Annelund = Sotlöten avs. från torp Björkdalarna gärde
Skönberga sn Busklunsarna ägomark Arvidslund, Lilla bs Björkhumpen gärde
Skönberga sn Dale Holma terräng Lilla Arvidslund lht Blankan gärde
Skönberga sn Dalen betesmark Stora arvidslund lht Blankekärrs Backe vägbacke
Skönberga sn Dalkärret ägomark Arvidslund, Stora t Blickerslundsbacken = Blankekärrs backe vägbacke
Skönberga sn Dalmossen utjord Back stugor Bondflåtten, Lilla gärde
Skönberga sn *Dansarelyckan täppa Back lht Bondflåtten, Stora gärde
Skönberga sn *Dansareskogen skog Back lht Bortglömd åker
Skönberga sn Dansaretäpporna åkrar Back bs Bredängen gärde
Skönberga sn Ekbacken terräng Back t Bro gärde gärde
Skönberga sn Eklund betesmark Back, Röda riven bs Bro sveder hage
Skönberga Saknas Ekängarna ägomark Back, Vita riven bs Brotorpa äng gärde
Skönberga sn Eriksberg ägomark Backen lht Brotäppan åker
Skönberga sn Fagerbirk äng Baggskallen f.d. fiskarestuga Bruksliden gärde
Skönberga sn Fagerbirk äng Balstorp gård Brygghusgärdet gärde
Skönberga sn Fagerbirk åker Balstorp gård Brygghushumpen åker
Skönberga sn Fagerbirk ägomark Bedalund, se Lunda lht Busklunsan gärde
Skönberga sn Fagerhult ägomark Bergdalen rivet t Byggtäppan åker
Skönberga sn *Finnlyckan åker Berget riven stuga Båtsmansängen gärde
Skönberga sn Finntorp ägomark Berget lht Cirkulationen gärden
Skönberga sn Fiskarekärret kärr Berget lht Dale holme udde
Skönberga sn *Frammålet ängsmark Berget = Husby gård Dalkärret odlat kärr
Skinberga by, sn Fullerstad ström del av å Berggatan lht Dalskogen skog
Skönberga Saknas Fårhagen hage Berggatan bs Daltäppan åker
Skönberga sn Fårhagen skogsmark Berggata lht Dansaretäpporna åkrar
Skönberga sn Galgbacken terräng Bergsätter lht Dränglönen åker
Skönberga sn Gastmossen mosse Bergsäter lht Ekbackehumpen gärde
Skönberga sn Gatmossen terräng o. ägomark Björketorp bs Ekbacken hagbacke
Skönberga sn Gatängen ägomark Björkliden lht Ekbacken hagbacke
Skönberga sn Glädjetäppan åker Björkliden lht Ekgärdet gärde
Skönberga sn Grimsätter utjord Björklund lht Eklundsvrå åker
Skönberga sn Grimsätter utjord Björklund t Ekängarna gärde
Skönberga sn Gröndal ägomark Björktorpet lht Elgsbo mosse odlad mosse
Skönberga sn Gubbtäppan täppa Blankekärr gård Fagerbirk gärde
Skönberga sn Gubbtäppan ägomark Blankekärr försvunnen gård Fagerbäck äng
Skönberga sn *Gåshålet åker /Se Blickerslund rivet t Fagerhult gärde
Skönberga sn Gärdesbergen terräng Bolltorp säteri Fattigstuguåkern åker
Skönberga sn Gökstensliden terräng Bolltorp gods Fiskarekärret kärr
Skönberga sn *Halen äga Bondkulla = Kulla bebyggelse Froste bro bro
Skinberga sn Hammarhagen skogsmark Bostället = Husby f.d. kronolänsmansboställe Fröbergatäppan åker
Skönberga sn Hark utjord Botorp, se Brotorp rivet t Fårhagen hage
Skönberga sn Heden ägomark Braberg säteri Fårhagsgärdet gärde
Skönberga sn Heden ägomark Braberg gård Fägatehagen hage
Skönberga sn Herrängarna ägomark Braberg herrgård Fägatetäppan åker
Skönberga sn Hjärpdalen utjord Braberg gård Galgbacken skogsbacke
Skönberga sn Hjärtvik vik Brabergs järnvägsområde avs. Gamla Stro-Humpen gärde
Skönberga sn *Holkebäcksskäl rågångsmärke Bredmossen rivet t Gastbrunnen brunn
Skönberga sn *Holkskälet råmärke Brefjällen utjord Gastmossen mosse
Skönberga sn Holmen terräng Brefjällen utjord Glädjetäppan åker
Skönberga sn Hornskälet skäl /Se Brestorp lht Gnaga täppa åkertäppa
Skönberga sn Horven åker Bresäter by Grankärr kärr
Skönberga sn Horven åker Bresätter gård Grankärrsbacken landsvägsbacke
Skönberga sn Huckeln terräng Bresätter gård Granlund gärde
Skönberga sn Huckeln berg /Se Bresätter gård Grimsätersholken holkkälla
Skönberga sn *Huckelsåkrarna åkrar Bresätter gård Gubbtäppan åker
Skönberga sn Hummeltorpsskogen skog Brink, lilla lht Gumkullebacken backe
Skönberga sn Husängarna ägomark Brink, Lilla bs Gumpkullabacken hagbacke
Skönberga sn Hålbråta såg Brink, Stora rivet t Gärdesbergen berg
Skönberga sn Hålbråta sågkvarn f. kvarn /Se Stora Brink lht Gökstensliden gärde
Skönberga sn Häjorna gärde Bristorp lht Gölingsberget berg
Skönberga sn Häjorna ägomark Bristorp, se Brestorp lht Hammarhagen hage
Skönberga sn Hällaån å Bro gård Hammartäppan täppa
Skönberga sn /Se Hällaån å Bromsbacka bs Havet gärde
Skönberga sn /Se Hällaån å Brostugan stuga Heden gärde
Skönberga sn /Se Hästhagen Saknas Brostugan lht Heden gärde
Skönberga sn /Se Högskogen skog Brotorp lht Hedholmarna äng
Skönberga sn /Se Hökbäckevrå ägomark Brotorp rivet t Hedliderna gärde
Skönberga sn /Se Hökmon hage Brotorp bs Hemhagen hage
Skönberga sn /Se Hökmon terräng Bruket bs Hemängen gärde
Skinberga socken socken *Hökskogen skog Bygget = Nybygget t Hjärtvik förr vik
Skinberga kyrka Saknas /Se Jonsägorna ägomark Båtmanstorpet bt Hoberget berg
Abbetorp gd Järpdalen utj. Dal avs. Holkkällan källa
Arvidslund, Stora tp Järpdalen utj. Dal lht Holkliderna gärde
*Backtorpet tp Järtviksudden terräng Dalen lht Holmarna odlad äng
Baggskallen lht Jättegrav stensättning Dalen stuga Holmängen odlad äng
Balstorp gd Jönstorp terräng Dalhem villa Hornskälet skäl
Balstorp gd Kalkugnsbacken terräng Dalmossen utjord Hornskälet skogsparti
Balstorp gd /Se Kampuseberg berg Dalmossen utjord Horven källa
Berget tp Kattbackstäppan ägomark Dammen lht Horven källa
Berget tp Kattforstäppan ägomark Dammen avs. Horven åker
Björketorp tp Kattkärr kärr Dansarens, se Dansaretorp rivet t Horvkällegärdet gärde
Björktorpet tp Kavelbrokärret kärr Dansaretorp rivet t »Huckarn» berg
Blankekärr förr gd Kavelbrokärret kärr Dansartorpet f. d. båtsmanstorp Huckeln berg
Blankekärr förr gd *Kolbäcken bäck Diket = Eklund riven bs Huckelsberget, se Huckeln berg
Blankekärr by *Kolmosseberget berg Djupegrav gård Hundbacken gärdesbacke
Blankekärr förr gd *Korsgärdet gärde Djupegrav gård Husängarna odlade ängar
Blankekärr förr gd *Korshagen hage Djupgrav gård Husängen äng
Blankekärr förr gd Korskullen kulle Djupången rivet t Hålbråta fors
Blankekärr förr gd Korsån å Dunderhov lht Häjorna gärde
Blankekärr förr gd *Korsängen äng Dunderhov t Hällaån namn på Tväråns övre lopp
Blankekärr förr gd Krushagen hage Egeltorp, se Igeltorp f. d. btp Härrängarna odlade ängar
Blankekärr gd Krushagen gärde Eggeby försvunnen gård Hästhagen hage
Blankekärr gd Krushagen terräng Eggeby gård Hästhagen hage
Blankekärr gd Kråkberget berg Ekbacken gård Hästhagen gärde
Blankekärr gd /Se Kråklund utjord Ekbacken gård Hästhagen hage
Blankekärr f. d. gd /Se Kullabacke terräng Ekenberg bs Hästhagen hage
Bleckertslund tp Kullåkrarna ägomark Ekensberg lht Hästhagen hage
Blickerslund, se Bleckertslund tp Kvarnängen ägomark Eklund nu riven lht Hästhagsliden gärde
Bolltorp gd Källberget berg Eklund rivet t Hästhagsliderna gärde
Bolltorp gd Kärrsätter äng Eklund riven bs Hästliden = Hästhagsliderna gärde
Bolltorp hg *Köttmånglarebroskälet = Holkebäcksskäl råmärke Eklund lht Hästsveden hage
Bolltorp gd *Köttmånglarebroskälet = Holkebäcksskäl rågångsmärke Eksäter rivet t Högmark åker
Bolltorp gd *Köttmånglarebroskälet = Holkskälet råmärke /Se Ekängen avs. Högskogen skog
Bolltorp gd *Labbarna åkerstycken Ekängen och tågen Saknas Hökbäckeliden gärde
Bolltorp gods /Se Ladhagen terräng Ekängen arbetarebost. Hökbäckevrå åker
Bolltorp Saknas /Se Lasarettsbacken terräng Elgsbo rivet t Hökbäckslyckan åker
Bolltorp gd /Se *Lilljestad åmund gränsmärke Emmaboda villa Hökmon bergig hage
Bolltorp egendom /Se Lillån å Emmaboda lht Kalkstensbacken hagbacke
Bolltorp, Se äv. *Torsvalla gd Logberget berg Enelund lht Kalkugnsbacken, se Kalkstensbacken hagbacke
*Borketorpet tp Lortvik vik Enelund bs Kalvbacken hagbacke
Braberg gd Lortvik kärr Eriksberg t Kalvbacken hagbacke
Braberg gd Lortvik ägomark Eriksberg lht Kalvholmen åker
Braberg gård Lunda terräng Eriksberg lht Kalvkärret gärde
Braberg gd *Långsätter äng Eriksberg lht Kalvtomten hage
Braberg gd Långsätter äng Fabriken arbetarebost. Karlsberg gärde
Braberg gd Långtäppan ägomark Fagerhult rivet t Kattforsen fors
Braberg g Länsmanstäppan ägomark Filadelfia kapell Kattkärr kärr
Braberga by Löten ägomark Finnsta lht Kattnosebacken landsvägsbacke
Braberg gd Löten äng Finnstad t Kavelbro bro
Braberg gd Löten ägomark Finntorp t Kavelbrokärret kärr
Braberg Saknas /Se Majeldsberget triangelpunkt Finntorp lht Kavelbrokärret kärr
Braberg gd /Se Melkärret gärde Fjärdingens = Källåker lht Klintberget berg
Braberg herrgård /Se Mellanhagen terräng Fredrikslund riven stuga Klintberget berg
Braberg beb. n(?) /Se Munkängen äng Fridhem t Klintgärdet gärde
Braberg gd /Se *Munkängen förr äng Fridhem lht Klintkällan källa
Braberg gd /Se Mylingsmossen mosse Fröberga gård Klockarehumpen gärde
Braberg gd /Se Mästerängarna ägomark Fröberga by Knoppsäter gärde
»bragaberg», Se Braberg gd Mörka Bås ägomark Fröberga gård Kohagen hage
Bragaberg, se Braberg Saknas Natthagen terräng Fröberga gård Kohagen hage
?Bresäter by Norrskogsgärdet ägomark Fröberga, Lilla riven bs Kohagen hage
Bresätter by Nyborg ägomark Fröberga Skola skolhus Kohagen, Stora hage
Bresätter by Nyborgsberget berg Fröberga skola Saknas Kohagsliderna gärde
Bresätter gdar *Nyhägn åker Fröberga, Solhem gård Kokärret gärde
Bresäter by *Nyhägn gärde Fullerstad gård Kolbokärret kärr
Bresäter by Nyhägn ägomark Fullerstad herrgård Kolbotten åker
Bresäter by Olstorpalyckorna ägomark Fullerstad gård Komministerhagen hage
Bredasäter Saknas *Oxelledsskäl rågångsmärke Fullerstad, Lilla arbetarebost. Komministerhumpen åker
Bresäter by *Oxelledsskäl rågångsmärke Fullerstad Kärr = Häggebråten utjord Korsån namn på Tväråns nedersta lopp
Bresäter by Oxhagen hage Fägatan bs Korsån, se Tvärån Saknas
Bresäter by Oxhagen terräng Fängtorp bebyggelse, avs. Korsån å
?Bresätter gd *Prästängen Saknas Fängtorp lht Kote backe landsvägsbacke
Bresäter by Ringsborg ägomark Färdigstället rivet knekttorp Kotebacke backe
Bresätter by *Risbrun råmärke Gamla fattighuset stuga Krokgärdet gärde
Bresätter by Risbrunnskälet råmärke Gamla fattighuset f. d. ålderdomshem Kronhumpen gärde
Bresätter by Rosenlundshagen terräng Gamla ålderdomshemmet stuga Krushagen gärde
Bresätter gdr Rotkärr kärr Gata gård Krutkällarebacken gärdesbacke
Brink, Lilla tp *Rovkärr = Rotkärr kärr Gata gård Kulhagen hage
Brink, Stora tp Rävberget berg Gata gård Kullbackarna hagbackar
Brink, Stora tp *Rödklint rågångsmärke Gata, Lilla lht Kullåkrarna åkrar
?Bro gd Saltsiön Släätbacken, Se Slätbaken vik Gathagen lht Kvarnkullegärdet gärde
Bro gd Segerslyckan åker Gathagen bs Kyrkåkern åker
Bro gd Skilsmässan gränsskäl Getingedalen lht Källberget berg
Bro gd Skilsmässan terräng Getingdalen lht Källebymon, se Mon skog
Bro gd Skilsmässan råmärke Granlund riven bs Källebytäppan åker
Bro gd Skilsmässan råmärke Grimsätter lht Källholmen åker
Bro gd Skilsmässan råmärke Grimsäter lht Källtäppan täppa
Bro gd *Skilsmässoskälet rågångsmärke Grimsäters utjord = Tatorp utjord Kärrsäter gärde
Bro gd Skogstäppan ägomark Grindstugan bs Kättsäters äng, se Kärrsäter gärde och hagmark
Bromsbacka tp Skrikhägn ägomark Grindstugan riven stuga Körhusgärdet gärde
Brotorp tp *?Skutbaken Saknas Grindtorp bs Ladugårdsgärdet gärde
*Börketorpet, se Björketorp tp Skutbaken uppgrundad vik /Se Grindtorp lht Ladugärdet gärde
Dal tp Skutbaken förr havsvik /Se Grisslehamn = Fredrikslund riven stuga Laduhagen hage
Dal tp Skvackramossen mosse Grodleken stuga Lasarettshagen hage
?Dalen lht Skärlina terräng Grålus statstuga Lilla hagen hage
Dansaretorp tp Slåkärret ägomark Gubbro bs Lillgärdet gärde
Djupegrav gd Slåkärret ägomark Gullskåpet riven stuga Lillskogen skog
Djupgrav gd Slätbaken vik Gustavsberg lht Lillån å
Dunderhov tp Slätbaken vik Gustavsberg bs Lillån å
Eggeby gd Slätbaken vik Gustavsberg riven stuga Linholmen åker
Eggeby by Slätbaken vik Gustav Simsas-Gården gård Logtäppan åkertäppa
Eggeby försv. gd Slätbaken vik Gustorp bs Lortvik förr vik nu gärde
[Ekby] by Slätbakön = Killingholmen holme Gustorp lht Långa hagen hage
Eggeby gd Släthagen terräng Gångestad komministerboställe Långa sundet kärr
[Ekby] Saknas Snuttäppan terräng Gångestad komministerbost. Långkällan källa
Eggeby gd Snälltäppan ägomark Gångestad komministerboställe Långtäppan åker
Eggeby gd Starrbunken ägomark Gästgivaregården = Fröberga bebyggelse Länsmanshagen hage
Eggeby försv. gd *Stegelbacken skogsbacke Gölen lht Länsmanstäppan gärde
Eggeby försv by Storån å Gölen lht Löten gärde
Ekeby gdr Storån å Hagaberg Saknas Löten gärde
Eklund rivet tp Storån å Hagaberg bs Löterna ängar
Eklund tp *Stro, nu Tvärån å /Se Hagaborg villa Lötsbrinken landsvägsbacke
Eletorps sågkvarn Saknas Stro Gamla ägomark? Hagaborg lht Majeldsberget berg
Elgsbo rivet tp *Strå å /Se Hagalund riven stuga Majeldsberget berg
*Erikshov tp Sumpen ägomark Hagtorpet t Martallebacken landsvägsbacke
Fagerhult rivet tp Sumphagen ägomark Hagtorpet lht Melkärret gärde
Fagerhult tp Sundet ägomark *Halvgården, se Harrgården förr namn på gård Mellanhagen hage
Frälsegården gd *Svanskullalyckan åker Halvspann stuga Mjölängen odlad äng
*Frälsegården = Sörgården gd Svansmossen mosse Hamburg t Mjölängsberget berg
Fröberga by Svansmossen mosse Hamburg lht Mon skog
Fröberga by Svartkällan ägomark Hamra avs. Morgonrodnadholmen åker
Fröberga by *Svartkällan källa Handlarens = Skåraholm handelslht Mossen gärde
Fröberga by Svindalen ägomark Hark förr gård Mylingsmossen kärr
Fröberga by Söderkiöping Åå, Se Storån å Hark och Kråklund lht Mästerängarna gärde
Fröberga by Sötgröten utj. Harrgården förr namn på gård Mörka bås gärde
Fröberga gd Tegeltäppan ägomark Harsby gård Natthagen hage
Fröberga by Tillfället ägomark Harsby gård Nergårdsbacken landsvägsbacke
Fröberga by /Se Tjurhålet terräng Harsby gård Norrbro gärde gärde
»frøstensbruta» förr gd Tjurtäppan ägomark Hasselbacken lht Nybacka landsvägsbacke
?Fullerstad hg Tolen sjö Hasselbacken bs Nyborg hage
Fullerstad hg Tolen sjö Hedvigslund arbetarebost. Nyborg gärde
Fullerstad gd Tolen sjö Hedvigslund lht Nyborgsberget berg
Fullerstad gd Torsvalla ägomark Hemmanet förr namn på gård Nyhägn gärde
Fullerstad hg Torsvallabacken terräng Hemmingsbo lht Odlingen åker
Fullerstad hg Trystad äng Hestad gård Odlingen gärde
Fullerstad gd Trystad ägomark Hestad gård Odlingen gärde
Fullerstad gdr Trädgårdsliden ägomark Hestad gård Odlingen gärde
Fullerstad gd /Se *Trättäppan täppa Hjälmsäter lht Olovstorpalyckorna åkrar
Fullerstads såg hg *Tulltäppan åker Hjelmsätter verkstad Ormkällan källa
Fullerstad gd /Se *Tuvbunken åkerstycke Hjerpdalen, stora gård Orrbrinken landsvägsbacke
Fägatan = Berggatan lht Tvärån å Hjulbygget lht Orrbrinken backe
Fängtorp tp Tvärån å Hoberget = Berget riven stuga Oxhagen hage
*Gaasöga qwærn kvarn Tvärån å /Se Hollkärr utjord Oxhagen förr hage nu gärde
?Gata gd Vispolen sjö Hummeltorpet t Oxhagen hage
?Gata gd Vispolen sjö o. sankmark Hummeltorpet torp Oxhagen hage
Gata gd Vispolen sjö Husby Storgård = Husby bebyggelse Oxhagen hage
Gata gd Vispolen sjö Husby Uppgård förr namn på gård Oxhagen hage
Gata gd /Se Vispolen sjö Husby Åtting = Husby utjord Oxhagsliderna gärde
Gata gd /Se Vispolen sjö Husby, storgård gård Oxhagsudden udde
Gata, Lilla tp Vispolen sjö /Se Husby by Oxkärren gärde
*Gatlöten tp Vispolen sankmark Husby länsmansboställe Piglönen åker
Getingdalen tp Vispolen sjö /Se Husby, frälsegård gård Prästhumpen utjord
Getingdalen tp Vispolen sjö /Se Husby utj. Pustarebacken backe
Getingdalen lht Värle sjö sjö Hårtorpet t Rengärdet gärde
Getingdalen lht Värle sjö sjö Hårtorpet lht Rosenlundshagen hage
*Gröna gången torp Värlesjön sjö Häggbråten utjord Rotkärr kärr
Gångestad komministerboställe Årtlöten utj. Häggebråten utjord Ryttarehagen hage
Gångestad komministerboställe Årtlöten utj. Häggbråten el. ökärr utj. Rådamon skog
Gångestad komministerbost. /Se Åttingen utj. Hälla, Lilla by Rävberget berg
Gångestad gd /Se *Örbacken backe Hälla gård Rävgryteberget berg
*Gåsögaskvarn Saknas   Hälla gård Sanden odlat område
Gölen tp   Hälla kvarn Saknas Sandgärdet gärde
Hagtorpet tp   Hälla Lilla gård Sandhavet sandplan
Hamburg tp   Hälla, lilla gård Sandtäppan åker
Hamburg tp   Hällebo villa Sandtäppan åker
Hamburg tp   Hällorna lht Sandvärken åker
Hamburg tp   Hällorna lht Skallertäppan täppa
Hark gd /Se   Häradsdomaregården = Husby Storgård bebyggelse Skangatan gärde
?Harsby gd   Hökbäcken avs. Skjortärmen åker
?Harsby gd   Hökbäcken lht Skogstäppan täppa
Harsby g   Hökgata lht Skogstäppan åkertäppa
Harsby gd   Ida Bergs-Stället = Hagaberg bs Skogstäppan åker
Harsby gd   Igeltorp lht Skrikhägn åker
Harsby gd   Igeltorp f. d. btp Skvackramossen mosse
Harsby gd   Ivarsborg lht Skåptäppan åker
Harsby gd /Se   Ivarsborg lht Skårlötevrå gärde
Harsby gd /Se   Jannes-Stället riven stuga Skälumebacken backe
Hestad by   Johanstorp riven stuga Skälmbacken = Tullpinnebacken backe
Hestad gd   Jonsberg bs Sluttorpabacken hagbacke
Hestad gd   Jonsberg lht Slåkärret gärde
Hestad by   Jonsborg villa Smedgärdet gärde
Hestad by   Jonstorp, se Jönstorp rivet t Snälltäppan åkertäppa
Hestad by   Julbygget t Sotrynet åker
Hestad Saknas   Järpdalen, Lilla lht Stabbetorpa kärr = Häggebråten utjord
Hestad bebyggelse   Järpdalen, Stora lht Stenbrink landsvägsbacke
Hestad bebyggelse   Jönstorp rivet t Stenhusebron bro
Hestad bebyggelse   Jönstorp lht Stockkällan källa
Hestad gdr   Kalv-Olles bs Stora hagen hage
*Hultebråta tp   Kapellet missionshus Storån å
Hummeltorpet tp   Kapellet = Filadelfia kapell Storgårdshagen hage
Husby by   Karlsborg villa Storskogen skog
Husby by   Karlsborg lht Storskogen skog
Husby by   Kattback = Kattnosen riven stuga Storån å
?Husby by   Kattforsen bs Storängen odlad äng
?Husby by   Kattnoseback = Kattnosen riven stuga Storängen gärde
Husby by   Kattnosen riven stuga Stroån å
Husby by   Klastorp t Ståltorpamon skog
Husby by   Klinten lht Sundet förr sund, nu äng
Husby gd   Klinten rivet t Sundsgärdet gärde
Husby by   Klinten lht Svansmossekällan källa
?Husby gd   Klinten avs. Svansmossen odlad mosse
?Husby gd   Klockaregården lärarebostad Svartkällan källa
Husby by   Klockaren lht Svartkällan gärde
?Husby gd   Klockaren, Kronhem lht Svartkällemon = Mon skog
?Husby gd   Klockaren, Klockarlöten lht Sveden hage
Husby by   Klockarens, se Klockaregården lärarebostad Svedkällan källa
Husby by   Klockarlöten lht Sågareholmen åker
Husby by   Knarthäll riven stuga Sågbacken hagbacke
Husby by   Kraftstationen elektr. kraftstation Sågliden gärde och hagbacke
Husby by   Krogen arbetarebost. Sötelöten ägor
Husby by   Krongården gård Söteslöten, se Sotlöten avs.
Husby by   Kronhem lht Sötgröten gärde
?Husby by /Se   Kronhem lht Sötgröten gärde
Husby by   Kråklund gård Tegeltäppan åker
Husby by   Kråklund statstuga Tillfället Saknas
?Husby gd   Kulan bs Tillfället hagmark och åkerjord
Husby by   Kulan riven stuga Tiotunnlandsstycket gärde
Husby by   Kulla gård Tjurhålet sänka
Husby by   Kulla gård Tjurtäppan åker
Husby by   Kullen = Hedvigslund arbetarebost. Tjärbrunnen brunn
?Husby gd   Kvarnkulla försvunnen kvarn Tolen försvunnen sjö
?Husby gd   Kyrkoherdebostället kyrkoherdeboställe Tomtberget berg
?Husby by   Kyrkoherdeboställe gård Tomten, se Kalvtomten hage
?Husby gd   Kårtorp gård Torsvalla odlat område
?Husby gd   Kårtorp gård Torsvallabacken hagbacke
?Husby gd   Kårtorp gård Trekanten = Tresnippen gärde
?Husby gd   Källbylund stuga Tresnippen gärde
Husby gdr   Källeby gård Trintholmen åker
Husby by /Se   Källeby gård Trollkällan källa
Husby kronolänsmansbost. /Se   Källeby gård Trystad gärde
Husby by /Se   Källsäter t Trädgårdsliden gärde
Husby by /Se   Källsätter lht Tullpinan hage
Husby Saknas /Se   Källåker lht Tullpinnebacken = Skälmbacken backe
*Hårstorpet tp   Källåker lht Tullpinebacken landsvägsbacke
Hårtorpet tp   Källsätter lht Tvärån å
?Hälla, Lilla by   Liljestad herrgård Tvärån å
?Hälla by   Liljestad gods Ulvedalen lht
?Hälla, Lilla by   Liljestad säteri Uppgårdsgärdet gärde
?Hälla, Lilla by   Liljestad t Utskogen skog
Hälla, Lilla by   Liljestad, Lilla lht Utterberget berg
?Hälla, Lilla by   Lillhälla, se Hälla by Uvbacken gärdesbacke
Hälla kvarn Saknas   Ljunga gård Viggebygärdet gärde
Hökbäcken tp   Ljunga gård Viggebykärret äng
*Jämmerdalen = Silverdal tp   Ljunga, Lilla, se Fullerstad arbetarebost. Viggebyängarna odlade ängar
*Jänkopp btp   Loppsäcken stuga Vindkällan källa
Kattforsen tp   Ludvigsberg handelslht Vispolen sjö
*Knasängen tp   Ludvigsberg lht Vispolen, Lilla del av sjö
*Knasängen tp   Lugnet = Lilla Järpdalen lht Vispolen, Stora del av sjö
*Krogen, Röda lht   Lugnet rivet t Värle sjö sjö
Krongården gd   Lund rivet t Värlesjön sjö
Kronhem lht   Lund lht Västertäppan åker
Kulla gd   Norra, Lund lht Åbackarna grässluttningar
Kulla gd   Västra Lund lht Åbo kärr utj.
Kulla gd   Lunda lht Åhagen hage
Kulla gd   Lunda el. Bedalund lht Åttingsgärdet = Husby utjord
Kulla Saknas /Se   Lundängen utjord Åttingshagen hage
Kulla kvarn Saknas   Lushäcken stuga Åttondedelshagen hage
Kyrkoherdebostället Saknas /Se   Långsäter utjord Åängen gärde
Kårtorp gd   Långåsen mangårdsbyggnad Ängen delvis odlad äng
Kårtorp by   Länsmansgården = Husby f.d. kronolänsmansboställe Änghalsen gärde
Kårtorp gd   Löterna rivet t Änghalsen åker
Kårtorp by   Löterna rivet t Ängkällan källa
Kårtorp by   Lövdalen rivet t Ängsäter gärde
Kårtorp gd   Lövdalen lht Öbo kärr utjord
Källeby gd   Lövkälla lht Öbro kärr utjord
Källeby g.   Lövkällan lht Ödjersbokärr, se Öjbrokärr = Häggebråten utjord
Källeby gd   Lövstad lht Öjebrokärr = Häggebråten utjord
Källeby gd   Lövstad bs Ökärr = Häggebråten utjord
Källeby gd   Mansberg villa Överängarna gärden
Källsätter tp   Mansberg lht  
*Källtorpet = Källsätter tp   Marstrand gård  
*Källtorpet, se Källsätter tp   Marstrand lht  
Lillestad gd   Matildaborg villa  
?Liljestad hg   Mellangården = Harrgården förr namn på gård  
Liljestad hg   Mellangården förr namn på gård  
Liljestad hg   Mellangården gård  
Liljestad gd   Mellantorp bs  
Liljestad hg   Mellantorp lht  
Liljestad hg   Melsäter avs.  
Liljestad hg   Melsätter lht  
Liljestad herrg.   Minnet avs.  
Liljestad gd   Minnet lht  
Liljestad hg   Morgonrådnaden lht  
Liljestad herrgd   Morgonrodnaden bs  
Liljestad hg   Myggdansen t  
Liljestad gd   Målen gård  
Liljestad hg   Målen gård  
Liljestad hg   Målsäter, se Melsäter avs.  
Liljestad gd   Måltorpet t  
Liljestad hg   Måltorpet lht  
Liljestad by   Nagelspräcken riven stuga  
Liljestad gd   Narebro gård  
Liljestad hg   Narebro gård  
Liljestad hg   Narebro gård  
Liljestad hg   Narebro Nedre avs.  
Liljestad gdr   Narebro, Nedre försvunna kvarnar  
Liljestad gd /Se   Narebro, Övre gård  
Liljestad hg /Se   Narebro kraftstation Saknas  
Liljestad gd /Se   Nergården förr namn på gård  
Liljestad gd /Se   Norra Lund villa  
Liljestad gd /Se   Norrgården förr namn på gård  
Liljestad by /Se   Norrskog utjord  
?Ljunga gård   Nybacka bs  
Ljunga by   Nybacka lht  
Ljunga gd   Nybygget lht  
Ljunga gård   Nybygget bs  
Ljunga gd   Nybygget lht  
Ljunga g   Nybygget t  
Ljunga gd   Nysäter avs.  
Ljunga gd   Nytomta bs  
Ljunga g.   Nytomta lht  
Ljunga by   Näbben = Gamla Ålderdomshemmet stuga  
Ljunga gd   Olovstorp rivet t  
?Ljunga by   Orrbrinka lht  
Ljunga by   Orrbrinken bs  
Ljunga gd   Orrbrinken bs  
Ljunga gd   Orrbrinken, Lilla riven stuga  
Ljunga gd   Perskels riven stuga  
Ljunga gd   Prästgården = Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Ljunga gd   Päronstugan = Trädgårdsstugan riven stuga  
Ljunga gd /Se   Ragnhildsdiket utjord  
Ljunga by   Renen = Brestorp lht  
Ljunga Saknas /Se   Ringsborg lht  
Ljunga by /Se   Ringsborg bs  
Ljunga gd /Se   Rosendal rivet t  
Ljunga gd /Se   Rosendal lht  
*Långelöt försv. beb.   Rosenlund riven stuga  
*Långelöt försv. beb.   Rostock avs.  
Länsmansgården gd   Ryttaretorpet = Simonstorp f.d. soldattorp  
*Löten tp   Råda gård  
Lövdalen tp   Råda gård  
Lövkällan tp   Råstoik nu egen gård  
Melsätter tp   Röda Bygget = Grindstugan riven stuga  
Morgonrodnaden tp   Röda Bygget statstuga  
Morgonrodnaden bs   Rödklint = Klinten avs.  
Morgonrodnaden tp   Sand = Kronhem lht  
*Musko tp   Sandkullen lht  
*Musko stp   Sandkullen lht  
Myggdansen tp   Sandkullen, lilla lht  
Myggdansen btp   Sandstugan riven bs  
Myggdansen torp   Sandtorp bs  
?Målen gd   Sandtorp lht  
Målen by   Sandudden, Lilla bs  
Målen by, g   Sandudden, Stora = Emmaboda villa  
Målen gd   Sandviken = Klastorp t  
Målen gd   Sandängen utjord  
Målen gd   Silverdal avs.  
Målen gd   Silverdal lht  
Målen gd   Simonstorp lht  
Målen gd   Simonstorp f.d. soldattorp  
*Mårtensborg tp   Sjötorp t  
Narebro gd   Sjötorpet lht  
Narebro gd   Skillsmässan lht  
Narebro gd   Skilsmässan rivet t  
Narebro gd   Skogen = Lugnet rivet t  
Narebro gd   Skogsbacka skogvaktarebostad  
Narebro g   Skogsborg lht  
Narebro gd   Skogsborg lht  
Narebro gd   Skogshem avs.  
Narebro gd   Skogshem lht  
Narebro gdr   Skolan skolhus  
Narebro gd   Skräddare-Kalles riven stuga  
Narebro gd   Skymningen t  
Narebro gd /Se   Skåpet riven stuga  
Narebro gd /Se   Skåpstugan, se Skåpet riven stuga  
Narebro gd /Se   Skårn gård  
Narebro gd /Se   Skåra, Södergård gård  
Narebro kvarnar Saknas   Skåra by  
Norrgården gd   Skåraholm affärslht  
*Norrgården = Krongården gd   Skåraholm handelslht  
Nyborg tp   Skåra Södergård gård  
Nyborg tp   Skåresta järnvägsstation  
*Olafsbodha Saknas   Skårlöten avs.  
Olovstorp tp   Skårlöten gård  
Prästgården prästgård   Skårtorpet f.d. btp  
Prästgården prästgård   Skälboö gård  
Rosendal tp   Skälboö gods  
Rostock tp   Skålboö Station järnvägsstation  
Rostock tp   Skälum försvunnen by  
Rostock tp   Skönbergamålen = Målen gård  
Rostock tp   Skönberga skola Saknas  
*Rödsand torp   Skönberga Station järnvägsstation  
*Rödsand tp   Sluttorp riven stuga  
*Røønaas rörsjö   Släthagen bs  
?Sanda försv. beb.   Släthagen lht  
?Sanda försv. gd   Smedbacken statstuga  
?Sanda försv. beb.   Smedbacken statstuga  
?Sanda försv. gd   Smedstorp lht  
Sandstugan tp   Smedstorp t  
Sandviken tp   Snutan t  
Silverdalen tp /Se   Solberga avs.  
Sjötorp tp   Solberga lht  
Skattegården gd   Solhem villa  
Skattegården, Nya gd   Sotlöten avs.  
Skilsmässan tp   Stabbetorp gård  
Skilsmässan tp   Stabbetorp lht  
Skilsmässan tp   Starvikslund t  
Skinberga, se Skönberga sn   Stenhuskvarnen kvarn  
Skymningen torp   Stensäter rivet t  
Skymningen torp   Stensätter lht  
Skåra by   Stensäter lht  
Skåra by   Stensätter lht  
Skåra by   Stockeby gård  
Skåra by   Storgata = Gata gård  
Skåra by   Storkeby, se Stockeby gård  
Skåra by   Stro, Gamla kvarn  
Skåra by   Stro Nya kvarn  
Skåra by   Nya stroo kvarn  
?Skåra by   Stro, Nya kvarn  
Skåra by   Stålberga lht  
Skåra gdr   Ståltorp, Lilla lht  
Skårlöten tp   Ståltorp, Lilla gård  
Skäla (nu Skälboö) gd   Ståltorp, Stora gård  
Skäla (nu Skälboö) gd   Ståltorp, Stora gård  
Skäla (nu Skälboö) gd   Svanskulla lht  
Skäla (nu Skälboö) gd   Svanskulla lht  
Skäla (nu Skälboö) gd   Svartkulla, se Svartkällan rivet t  
Skäla (numera Skälboö) gd /Se   Svartkälla nu försvunnen lht  
Skäla (nu Skälboö) gd   Svartkällan rivet t  
Skäla (nu Skälboö) hg   Sveden t  
Skäla (nu Skälboö) hg   Sveden lht  
Skäla (nu Skälboö) gd   Sven Ersas-Gården förr namn på gård  
Skälboö gd   Sågarestugan riven stuga  
Skälboö gd   Sötgröten avs.  
Skälboö säteri   Tallbacken lht  
Skälboö säteri   Tallbacken lht  
Skälboö gods   Tatorp gård  
Skälboö säteri   Tatorp gård  
Skälboö gd   Tatorp av Österäng utjord  
Skälboö, se Ön Saknas   Tomtstugan riven stuga  
Skälboö gd /Se   Tomtsätter gård  
Skälboö gd /Se   Tomtsäter gård  
Skälboö gd /Se   Torsvalla försvunnen gård  
Skälum by   Torsvalla förr gård  
Skälum försv. by   Trädgårdsstugan riven stuga  
Skönberga förr tingsställe   Trädgårdstorp riven stuga  
Släthagen tp   Tullen riven stuga  
Snutan tp   Udden t  
Solberga tp   Udden lht  
Sotlöten torp   Uggelhagen lht  
Stabbetorp gd   Uggelhagen t  
Stabbetorp gd   Ulvdalen lht  
Stalberga gammalt tingsställe   Uppgården förr namn på gård  
Stalberg förr tingsplats   Uppgården förr namn på gård  
Stalberg f. tingsställe   Vallmansstället förr namn på bs  
*Stalberg förr tingsplats   Viggeby gård  
Stalberg förr tingsplats   Viggeby herrgård  
*Stalberg f. tingsställe /Se   Wiggeby gård  
Stalberg medelt. tingsställe   Winningen lht  
Stjälboö, se Skälboö gd   Vinningen t  
Stro bebn /Se   Vismarsstället = Båtsmanstorpet båtsmanstorp  
?Stålberga förr tingsställe, nu lht   Vita Bygget arbetarebost.  
*Stalberg förr tingsplats   Västra Lund villa  
*Stalberg förr tingsplats   Åbacka avs.  
Stalberg tingsställe   Åbacka lht  
Stalberg förr tingsplats   Åbacka stuga  
Stalberg förr tingsplats   Ålderdomshemmet ålderdomshem  
[Stalberg] Saknas   Årtlösen utjord  
Stalberg Saknas   Årtlöten utjord  
»stålberg» förr tingsställe   Årtlöten, lilla lht  
*Stalberg förr tingsställe   Årtlöten el. överlötsäng utj.  
Stalberg f. tingsställe   Årtlöten, Lilla bs  
*Stalberg förr tingsställe   Årtlöten, Stora lht  
Stalberg f. tingsplats   Åsäter = Nysäter avs.  
Stalberg förr tingsställe   Åttingen förr namn på gård  
Stalberg förr tingsställe   Åttingen = Ljunga förr gård  
[Stalbärg] Tingsställe   Ältorpet f.d. btp  
»Stalberg» tingsplats /Se   Ältorpet lht  
*Stalberg gml tingsplats /Se   Ängbacken gård  
Stalberg f d tingsplats /Se   Ängbacken gård  
Stalberg förr tingsställe /Se   Ängen gård  
Stalberg förr tingsställe /Se   Ängsbacken t  
*Stalberg f. tingsställe /Se   Ängsbacken lht  
Stensätter tp   Ängstugan lht  
»stiælom», Se Skäla gd   Ängstugan stuga  
*Stjälum gdr /Se   Ängsäter rivet t  
Stockeby gd   Ö gård  
Stockeby gd   Ö gård  
Stockeby gd /Se   Österäng utjord  
Stockeby gd /Se   Överlötsängen eller Årtlöten, se 1 Årtlöten utjord  
*Stolberg tingsst   Överlötsäng utjord  
Storgården gd      
Stro kvarnar      
Stro kvarnar      
Stro kvarnar      
Stro kvarnar      
Stro kvarnar      
Stro Gamla lg /Se      
Stro kvarn kvarn /Se      
Styælum hg      
Stålberga lht /Se      
Stålberga lht /Se      
Ståltorp gd      
Ståltorp gd /Se      
Svartkälla tp      
Svartkällan tp      
Svartkälla tp      
Svartkällan tp      
Södergården gd      
Sörgården gd      
Tatorp gd      
Tatorp gd      
Tatorp gd      
Tatorp gd      
*Tattarestaden tp      
*Tattarestaden tp      
*Tattarestaden tp      
Tomtsätter gd      
Torsvalla gd      
Torsvalla gd      
Torsvalla g      
Torsvalla gd      
Torsvalla gd      
Torsvalla gd      
Torsvalla gdr      
Torsvalla gd      
Torsvalla gd      
Torsvalla gd /Se      
*Torsvalla f. d. gd /Se      
Torsvalla gd /Se      
Torsvalla gård /Se      
Tullen bs /Se      
Uggelhagen tp      
Uggelhagen tp      
Ulvdalen torp      
Ulvdalen tp      
*Vargdalen Saknas      
Wickby hg      
Viggeby hg      
Viggeby hg      
Viggeby hg      
Viggeby hg      
?Viggeby hg      
Viggeby hg      
Viggeby hg      
Viggeby by      
Viggeby hg      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gdr      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby gd /Se      
Viggeby gd /Se      
Viggeby gd /Se      
Viggeby gd /Se      
Viggeby rättaredöme Saknas      
*Värdshuset lht      
Årtlöten torp      
Årtlöten tp /Se      
Årtlöten torp      
Årtlöten torp      
Årtlöten gd /Se      
Älgsbo tp      
Ältorpet btp      
Ängsbacken tp      
Ö gd      
Ö gd      
Ö gd      
Ö gd      
Ön = Skälboö Saknas      
Ön, se Skälboö gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.