ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mogata socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Borums holmar holmar    
  Holmen, L. holme    
  Holmen, St. holme    
  *Hundnabben udde    
  *Hybyviken vik    
  *Prästnäs udd udde    
  *Rundnabben udde    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.