ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vinnerstads socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 407 Bebyggelsenamn : 271 Naturnamn : 456
Vinnerstad sn Albuskemaden äng /Se Bebyggelsenamn Saknas Nummerförklaringar förteckning
Vinnerstad sn Alehagen, Se även Store Hagen hage /Se Vinnerstad sn Nummerförklaringar förteckning
Vinnerstad sn Alehagen hage /Se Vinnerstads Socken socken Albuskemaden sank äng
Vinnerstad församl. Almabäcken bäck Sagesmän förteckning Alhagen hage
Vinnerstad sn Appelhagen hage /Se Alhagen lht Alhagen hage
Vinnerstad sn Asphagen, se även Lövhagen hage /Se Andersbo t Alhagskällan bykälla
Vinnerstad sn Asphagsskiftet åker /Se Andersbo t Ap(p)elhagen hage
Vinnerstad sn Asphagsvrån åker o. äng /Se Andersbo lht Asphagen äng
Vinnerstad sn Backstugulyckan, se även Bäckstugulyckan åker /Se Annelund lht Asphagsskiftet Saknas
Vinnerstad sn Bengtstorpsgärdet äga /Se Arka lht Asphagsvrån åker
Vinnerstad sn Bengtstorpshagen äga /Se Armbysta beb Axtorp avs.
Vinnerstad sn Bengtstorpslyckan äga /Se Aspborg lht Backstugulyckan åker
Vinnerstad förs. Bengtstorpsskiftet åker /Se Backgården del av skattegård Baldersbacken landsväg
Vinnerstad sn Bengtstorpsängen, Lilla äng /Se Backgården, se 12 Vedemö backgård Saknas Balderskällan Saknas
Vinnerstad socken Bengtstorpsängen, Stora äng /Se Bengtstorp(et) t Bengtstorp gärde
Vinnerstad socken Bergaskiftet åker /Se Björkelund lht Bengtstorpegärdet Saknas
Vinnerstad socken Berget terräng? Björkkullen Saknas Bengtstorpehagen Saknas
Vinnerstad sn Bergqvistavrån åker /Se Björklund t+ Bengtstorpelyckan åker
Vinnerstad sn Betesbrännan åker /Se Björnaroten rote Bengtstorpskiftet Saknas
Vinnerstad socken Beteshagen hage /Se Blinde Petters torp t Bengtstorpeängen, Lilla Saknas
Vinnerstad socken Beteskärret kärr /Se Blombacka lht Bengtstorpeängen, Stora Saknas
Vinnerstad socken Björkehagen äng /Se Bondebacka lht Bergaskiftet åkermark
Vinnerstad sn Björnabacken terräng Borgen lht Bergkvistevrån åker och äng
Vinnerstad sn Blankeberg backe /Se Borgen lht Betesbrännan åker
Vinnerstad sn Boren sjö Brevik lht Beteshagen Saknas
Vinnerstad f.d. sn, nu förs. Boren sjö Brevik gård Beteskärret utdikat kärr
Vinnerstad sn Boren sjö /Se Brobacka lht Björkhagen äng
Vinnerstad sn Bredåkern åker /Se Brobacka lht Björnabacken kulle
Vinnerstad sn Bredåkersskiftet åker /Se Brotorp lht Björnaroten lägenhetsområde
Vinnerstad sn Brevikshagen hage /Se Brotorp lht Blankeberg höjd
Vinnerstad f.d. sn Brevikslyckan åker o. äng /Se Bränna lht Boren sjö
Vinnerstad förr sn, nu by Breviksängen äng /Se Bränna lht Bottensjön sjö
Vinnerstad förr sn, nu by Bromsalyckan åker /Se Charlottenborg gård Bredåkern åker
Vinnerstad förr sn, nu by Bromsängen äng /Se Charlottenborg slott Bredåkersskiftet åker
Vinnerstad sn Brotorpskärret kärr /Se Dubbelgården gård Breviken vik
Vinnerstad sn Brunnslyckan åker /Se Dubbelgården, se Vedemö dubbelgård Saknas Brevikshagen Saknas
Vinnerstad sn Brännan äng o. beteshage /Se Dufvedal, 1 utjord, se Duvedal Saknas Brevikslyckan åker och äng
Vinnerstad sn Byckorpsskiftet åker /Se Dunsäter lht Breviksängen Saknas
Vinnerstad sn Byssens ängh äng /Se Dunsäter lht Bromsalyckan åker
Vinnerstad sn Båtstadslyckan åker /Se Dunsäter, Lilla lht Bromsängen Saknas
Vinnerstad sn Bäckedalarna äng /Se Dunten t Brotorpskärret kärr
Vinnerstad förs. Bäckmad sank äng /Se Duvedal, 1 utjord Saknas Brotorpsvättnet vattningsställe
Vinnerstad sn Bäckstugulyckan åker /Se Ekenäs lht Brännan beteshage
Vinnerstad Saknas Dalen åker /Se Ekholmen avs Byckorpskiftet Saknas
Vinnerstad sn Dalåkern åker /Se Eriksberg 1 skola Båstadbacken kulle
Vinnerstad sn Dammhagen hage /Se Eriksdal lht Båtstadslyckan åker
Vinnerstad sn Dammhagsängen äng /Se Fallet t Bäckedalarna äng
Vinnerstad sn Davidslyckan åker /Se Fallet, Västra t Bäckstugulyckan åker
Vinnerstad sn Dunsäter, Lilla äga /Se Fallet, Östra t Dalen åker
Vinnerstad sn Dunsäter, Stora äga /Se Forsbo t Dalåkern Saknas
Vinnerstad förs. Dunsätershagen hage /Se Forsbo t Dammhagen hage
Vinnerstad sn Dunsät(t)ershagen, se Duntsät(t)ershagen hage /Se Framnäs avs Dammhagsängen Saknas
Vinnerstad sn Dunteberget höjd /Se Frasers Villa, se Villan Saknas Davidslyckan åker
Vinnersta Saknas Dunteberget berg Glahytt riven stuga Dunsätershagen Saknas
Vinnerstad sn Duntebergsskogen, se även Dunteberget skog /Se Glahytt t Dunteberget ås
Vinnerstad förs. Duntebergsskogen skogsområde /Se Glaskulla gård Dunteberget bergshöjd
Vinnerstad sn Duntsät(t)ershagen, se Dunsät(t)ershagen hage /Se Glaskulla gård Duntebergsskogen Saknas
Vinnerstad f. egen sn Duvedalsgärdet äng /Se Grankulla lht Duntsättershagen hage
Vinnerstad f. egen sn Dyhagen åker /Se Grindtorpet t Duvedalsbron Saknas
Vinnerstad sn Dyhagstegarna åker /Se Gropen lht Duvedalsgärdet Saknas
Vinnerstad församling /Se Egelbrunnshagen hage /Se Gropen avs Dyhagen hage
Vinnerstad by o. sn /Se Ekebacken backe /Se Grönlund lht Dyhagstegarna åker
Vinnerstad förs. /Se Ekeberget berg /Se Grönlund lht Ekebacken höjd
Vinnerstad sn /Se Ekebergsbacken berg /Se Grönlund lht Ekebacken kulle
Vinnerstad sn /Se Ekebergshagen hage /Se Hag jt Ekeberget höjd
Vinnerstad f.d. sn /Se Ekebergsåkern åker /Se Haga lht Ekebergsbacken kulle
Vinnerstad förr sn /Se Ekelyckan äng /Se Hagalund lht Ekebergshagen hage
»albriktz bole» f.d. gd? Ekelyckespjällen åker /Se Hagalund lht Ekebergskällan källa
»albriktz bole» gd? Ekelyckeåkrarna åker /Se Haganäs Saknas Ekebergsåkern Saknas
*albrichtzbol gd Ekelyckorna åker /Se Hagen lht Ekelyckan äng
Charlottenborg hg /Se Fallet hygge /Se Hagen avs Ekelyckespjällen åker
Charlottenborg gd /Se Fiskarekärret kärr /Se Hagetorpet Saknas Ekelyckeåkrarna Saknas
Dunten torp /Se Fiskekärret kärr /Se Hultet lht Ekelyckorna åker
Glahytt torp /Se Flåtten åker /Se Hultet lht Fallet hygge
?Glaskulla gd Forsbo terräng Hultet lht Fiskarekärret Saknas
Glaskulla gd Forsbolyckan äng /Se Hultet lht Fiskekärret kärr
Glaskulla gd /Se Frälsegårds beteshage äng /Se Hultetorpet Saknas Flåtten åker
Hordhastadhom, se Jolstad by Fyrkanten åker /Se Hulttorp lht Forsbolyckan äng
Jolstad by Getingen åker /Se Hultorp lht Fyrkanten åker
Jolstad by /Se Glomman äng /Se Hultorp lht Getingen åker
Jolstad by Gräshagekärret ägomark Hultorp lht Glattret Saknas
Jolstad by Gräshagelyckan åker /Se Högalund lht Glomman gärde
Jolstad by Gräshagen äng /Se Jolstad, Nedre gårdar Glomman äng
Jolstad by Gräshagskärret kärr /Se Jolstad gårdar Gräshagen hage
Jolstad by Gräshagsskiftet åker /Se Jolstad, Nedra gårdar Gräshagskärret odlat kärr
Jolstad by Gröne plan(en) äga /Se Jolstad, Nedra, västergård gård Gräshagslyckan åker
Jolstad by Grönlund fornlämning Jolstad, Nedra, östergård bebyggelse Gröne planen grässlätt
Jolstad by Gärdeshagarna hage /Se Jolstad, Övre gård Gårdsjön Saknas
Jolstad by Göhlahagen hage /Se Jolstad, Övra gårdar Gärdeshagarna hage
Jolstad by Hag terräng Jolstad, Övra, västergård bebyggelse Gö(h)labrunn vattensamling
Jolstad by Hagelyckan åker /Se Jolstad, Övra, östergård bebyggelse Gö(h)lahagen Saknas
Jolstad by Hagen, Lille hage /Se Karlsfrid lht Hagelyckan åker
Jolstad by Hagen, Store, se även Alehagen hage /Se Karlsfrid lht Hagen, Lilla hage
Jolstad by Hagetorpsslätten hage /Se Karlsfrid torp Hagen, Stora, se Alhagen Saknas
Jolstad by Hagetorpsåkern åker /Se Karlsfrid avs Hageslätten hage
Jolstad by Hammerstadsskiftet, se Hammerstadsåkrarna åker /Se Karlsholm avs Hagetorpsåkern Saknas
Jolstad by Hammerstadsåkrarna, se Hammerstadsskiftet åker /Se Karlslund avs Hammerstadsskiftet, se Hammerstadsåkrarna Saknas
Jolstad by Hemma gärdet äga /Se Karsvik t Hammerstadsåkrarna åkerskifte
Jolstad by Hemmahagen hage /Se Klädesfabriken, se Motala Klädesfabrik Saknas Hemhagen hage
Jolstad by Hemmasjön sjö Knäppan lht Hem(ma)gärdet gärde
Jolstad by Holmen åker /Se Knäppan lht Hemmasjön se Hemsjön göl
Jolstad by Holmen, Lille åker /Se Kopparhult lht Hemsjön göl
Jolstad by Holmen, Store åker /Se Kopparhult lht Hemsjön sjö
Jolstad by Hultahagen hage /Se Krogen lht Holmen åker
Jolstad by Hultalyckan åker /Se Kråksten säteri Holmen, Lilla åker
Jolstad by Hultet terräng? Kråksten, se Charlottenborg bebyggelse Holmen, Stora åker
Jolstad by Hultetorpsåkern åker /Se Kråksten bostad Hultabacken backe å väg
Jolstad gd /Se Hulthagekärren kärr Kråksten, Lilla bostad Hultabacken hage
Jolstad by /Se Hulthagskärren äng /Se Kvissberg säteri Hultalyckan åker
Jolstad by /Se Humpen beteshage /Se Kvissberg gårdar Hultetorpsåkern Saknas
Kopparhultet torp /Se Hårstorpsängen äng /Se Kvissberg, Stora gård Hulthagskärren ängsmark
Kråkesten Saknas Hästhagen, se även Tjurhagen hage /Se Kvissberg, Lilla gård Humpen beteshage
?Kråksten säteri Hästhagslyckan äng /Se Larstorp lht Hårstorpsjön utbuktning av ström
Kråksten gd /Se Hästängen, se även Storängen äng /Se Larstorp t Hårstorpsängen äng
Kvissberga gd Högbrännelyckan åker /Se Lemmingstorp lht Hälsokällan naturlig källa
Kvissberg gd Hönsafoten terräng Lerbäcksgårdarna Saknas Hästhagen hage
?Kvissberg gd Intagan bete /Se Linnevad gård Hästhagskällan källa
Kvissberg gd Jolstadslöten betesmark /Se Linnevad, se 8 Vedemö utjord Saknas Hästhagslyckan åker
Kvissberg gd Joken äng /Se Lundbacka lht Hästängen Saknas
Kvissberg gd Jungfruodlingen nyodling /Se Lundbacken lht Högbrännelyckan åker
*Leerby Saknas Kalvhagen hage /Se Lustigkulle lht Hönsafoten gränssten
Nyborgen torp /Se Kapellhagen äng /Se Lustigkulle avs. Intagan äng
Skräddaretorpet torp /Se Kappersliden äng /Se Lyckebacken lht Johan Månssons hage Saknas
Sonathorp, se Sonnorp gd Karsviken vik Lövdalen lht Johannesbacken landsvägsbacke
Sonnorp gd Karsvikslyckan åker /Se Lövdalen avs Joken ängsstycke
Sonnorp gd Kattemossen mosse Lövingsborg lht Jolstadlöten betesmark
Sonnorp gd Kattemossen mosse /Se Lövstalund lht Jungfruodlingen åker
Sonnorp gd Kattkärret kärr /Se Malmskogen, se Karlsfrid Saknas Kalvhagen Saknas
Sonnorp gd Kavelbrolyckan åker /Se Morkullen lht Kalvhagen Saknas
Sonnorp Saknas Kilen åker /Se Morkullen lht Kalvhagen hage
Sonnorp gård Klubbeberget berg Mossen lht Kalvhagen hage
Sonnorp gård Klubbeberget berg /Se Mossen lht Kapellhagen äng
Sonnorp gård Klubbelyckan åker /Se Motala klädesfabrik lhter Kappersliden äng
Sonnorp by Knappebacken, se även Knäppebacken hagmark /Se Motala Kraftverk Saknas Karsviken vik
Sonnorp gd Knappängen, se även Knäppan äng /Se Nybygget, se Vedemö Backgård Saknas Karsvikslyckan åker
Sonnorp gd Knultorna äng /Se Nybygget t Kattemossen Saknas
Sonnorp g Knäppan, se Knäppeviken vik /Se Nybygget lht Kattkärret, se Margretes mosse Saknas
Sonnorp g Knäppan, se Knappängen äng /Se Nybygget lht kattkärret kärr
Sonnorp gd Knäppebacken, se Knappebacken hagmark /Se Nybygget t Kavelbrolyckan åker
?Sonnorp gd Knäppekärret odlat kärr /Se Perstorpet t Kavelbron bro
?Sonnorp gd Knäppeviken vik Prästgården kyrkoherdebost. Kilen åker
Staffanstorp gd Knäppeviken vik /Se Rosenlund khdebost. Klubbacken höjd
Staffanstorp gd Knäppängen äng /Se Runeborg lht Klubbelyckan åker
Staffanstorp gd Knölen uppodlad kulle /Se Sjöbacka lht Klubberget bergshöjd
Staffanstorp gd Kobetet äng /Se Sjöbacka t Knäppan äng
Staffanstorp gd Kofallet hage /Se Sjöbo lht Knäppebacken höjd
Staffanstorp torp Kohagen hage /Se Sjökärr lht Knäppekärret Saknas
Staffanstorp gd Kohagsskiftet åker /Se Sjölyckan storgård Knäppan, se Knäppviken Saknas
Staffanstorp g *Konwngx ængh jordlott Sjövik avs Knäppviken vik
Staffanstorp gd Konungs äng äga Skattegården gård Knäppviken vik
Staffanstorp gd Kopparmossen mosse Skogalund lht Knäppängen Saknas
Staffanstorp gd Kopparmossen mosse Skogalund lht Knölen åker
Staffanstorp gd Kopparmossen mosse /Se Skogsbacken lht Kobetet hage
Stallsberg torp /Se Korpängen ägomark Skogstorp avs Kofallet avröjt område
Timmerhemmet torp /Se Korpängen äng /Se Skogstorp lht Kohagen hage
Torpa gd Krokhagarna hage /Se Skräddaretorpet t Kohagen hage
Suntorp gd Krokshagen hage /Se Skräpet gård Kohagen hage
Törnhultet torp /Se Kronohagen hage /Se Skräpet gård Kohagen, se Alhagen Saknas
Varby by Krummelen kulle /Se Skräpet gård Kohageskiftet åker
Varby by Krummelgärdet äga /Se Smedtorpet lht Kolerakyrkogården Saknas
Varby by Krummelåkern äga /Se Smedtorpet lht Kopparmossen sankmark
Varby by Kråkestensgärdet äga /Se Snippen t Korpängen Saknas
Varby by Kråkestenshagen, se även Kråkestensskogen äga /Se Snörom t Korpängen äng
Varby by Kråkestensskogen, se även Kråkestenshagen äga /Se Sofielund lht Korskällan offerkälla
Varby by Kullen åker /Se Solbacken avs Krokhagarna hagelotter
Varby by Kvarnlyckan åker /Se Solhem avs Krokshagen hage
Varby by Kvissbergsgärdet äga /Se Solliden t Kronohagen hage
Varby by Kyrkobacken bete /Se Solliden t *Krummern röse
Varby by Kyrkåkern åker /Se Solvik avs Krummelen backe, kulle
Varby by Kyrkåkersskiftet åker /Se Sonnorp f.d. löjtnantsbost. Krummelen backe
Varby by Kärret kärr /Se Sonnorp gårdar Krummelgärdet gärde
Varby by Kärrhagen, se Kärrshagen hage /Se Sonnorp gård Krummelåkern Saknas
Varby by Kärrhagsliden åker /Se Sonnorp gård Kråkehall, se Hönsafoten Saknas
Varby by Kärrlyckan åker /Se Sonnorp boställe, se 2 Sonnorp Saknas Kråkestenshagen Saknas
Varby by Kärrshagen, se Kärrhagen hage /Se Sonnorp frälsegård, se 1 Sonnorp Saknas Kråkestensgärdet Saknas
Varby by Kärrspjällen åker /Se Spångsnäs lht Kråkestensskogen, Se Kråkestenshagen Saknas
Varby by Kärrsund äng /Se Spångsnäs lht Kråkestensängen Saknas
Varby gd Lahagen hage /Se Staffanstorp f.d. furirbost. Kullen åker
Varby by *Lammhagen hage /Se Staffanstorp gård Kullen åkerlapp
Varby by Laxen åker /Se Stallsberg t Kvarnlyckan åker
Varby by Laxhagen hage /Se Stenkullen lht Kvissbergsgärdet gärde
Varby by Laxhagen åker /Se Stenstorp lht Kvisstorpsbäcken bäck
Varby by Laxhagsbrännan åker o. äng /Se Stenstorp lht Kyrkobacken bete
Varby by Leran åker /Se Stenstorp lht Kyrkåkern Saknas
Varby by Leran äng /Se Stockbäcken torp Kyrkåkersskiftet åker
Varby by /Se Lerbyvälle åker /Se Storgården gård Kärret, se Beteskärret Saknas
Varby by /Se Lergärdet åker /Se Storlyckan Saknas Kärrhageliden åker
Varby by /Se Lerspjäll åker /Se Strandkullen lht Kärrhagen Saknas
?Vedemö by Leråkrarna åker /Se Svängen lht Kärrhagen Saknas
?Vedemö by Lillgärdet åker o. äng /Se Svängom t Kärrlyckan åker
Vedemö by Lillängen äng /Se Talldalen lht Kärrspjällen åker
Vedemö by Lillängsåkern åker /Se Timmerhemmet t Lahagen hage
Vedemö by Lindan åker o. äng /Se Timmerhemmet lht Lammhagen hage
Vedemö by Lindsbacken, se Linsebacken backe /Se Torpa, se Charlottenborg bebyggelse Laxen, se Laxhagen Saknas
Vedemö by Lindshagen, se Linsehagen hage /Se Torsborg avs Laxhagen äng
Vedemö by Lindslyckan, Lilla åker /Se Trollbäcken t Laxhagen äng
Vedemö by Lindslyckan, Stora åker /Se Täppan lht Laxhagen ängstycke
Vedemö by Linsebacken, se Lindsbacken backe /Se Törnhultet t Laxhagsbrännan åker
Vedemö by Linsehagen, se Lindshagen hage /Se Udden rivet t Laxhagsgrundet grund
Vedemö by Linsehagslyckan åker /Se Udden lht Leran område
Vedemö by Linselyckan äng /Se Uddenäs Saknas Leran åkrar
Vedemö by Lortkullen kulle /Se Varby by Lerbyvälle äng och åker
Vedemö by Lunten åker /Se Varby gårdar Lergärdet åker
Vedemö by Lustigkulle terräng? Varby, sörgård gård Lergärdet, Norra åker
Vedemö by Lustig kulle kulle /Se Varby, rudegård, se Varby Herrgård bebyggelse Lergärdet, Södra åker
Vedemö by Lustigkulle lekplats /Se Varby, f.d. fjärdingsmansboställe bebyggelse Lerhagen bete
Vedemö by Lyckan åker /Se Varby, skattegård, se Varby herrgård Saknas Lerhagen äng
Vedemö by Långhagen hage o. äng /Se Varby, norrgård, se Varby herrgård bebyggelse Lerhagen hage
Vedemö by Långhagsängen äng /Se Varby, backgård, se Varby herrgård bebyggelse Leråkrarna åker
Vedemö by Långhump åker o. äng /Se Varby herrgård gårdar Lillgärdet åker
Vedemö by Långlyckan åker /Se Varby västergård, se 3 Varby bebyggelse Lillängen äng
Vedemö by Långtegarna skogslottor /Se Vedemö by Lillängen äng
Vedemö by Långtegelyckan åker /Se Vedemö by Lillängsåkern Saknas
Vedemö by Långåkrarna åkrar /Se Vedemö gårdar Lindan åker
Vedemö by Långäng äng /Se Vedemö skattegård bebyggelse Linsebacken höjd
Vedemö by Långängen, Norra äng /Se Vedemö lillgård bebyggelse Linsehagen hage
Vedemö by Långängen, Södra äng /Se Vedemö dubbelgård bebyggelse Linselyckan åker
Vedemö by /Se Långängsskiftet, Södra äng /Se Vedemö storgård bebyggelse Linshagelyckan åker
Vedemö gd /Se Löten terräng Vedemö norrgård bebyggelse Lokullebacken landsvägsbacke
Vedemö by /Se Löten betesmark o. odling /Se Vedemö gård Lortkullen höjd
Vedemö by /Se Lövhagen äng /Se Vedemö utjord gård Lunten åker
Vedemö by /Se Malmskogen äga /Se Vedemö Ulvåsagård, frälsegården, se 7 Vedemö bebyggelse Lustigkulle höjd
»wedhem», Se Vedemö by Margretes mosse kärr /Se Vedemö Medevigård, se 6 Vedemö norrgård bebyggelse Lustigkulle höjd
Wedhen Saknas Mastrandsbacken backe /Se Vedemö Ulvåsagård, se 7 vedemö Saknas Lyckan åkerbit
»widhem», se Vedemö by Mastrandsgärdet åker /Se Vedemö backgård se 1 Vedemö skattegård bebyggelse Långhagen hage
Widhem by Mellangårds mosse kärr /Se Vedemö Ulvåsagård västergården, se 7 Vedemö bebyggelse Långhagsängen äng
Vinnerstad by Mellansjön sjö Vilhelmslund lht Långhump äng
Vinnerstad by o. sn Midsommarbacken backe /Se Villan lht Långkällan vättne
Vinnerstad by Mjölhump äng /Se Vinnerstad by Långlyckan åker
Vinnerstad by Mjölkeberget berg Vinnerstad bebyggelse Långtegarna skogslotter
Vinnerstad by Mjölkeberget berg /Se Vinnerstad västergård bebyggelse Långtegelyckan åker
Vinnerstad by Mossen mosse /Se Vinnerstad östergård bebyggelse Långåkrarna åker
Vinnerstad by Mosshump äng /Se Vinnerstad mellangård gårdar Långåkrarna åker
Vinnerstad by Motalamaden sank äng /Se Vinnerstad utjord Långåkrarna åker
Vinnerstad by Motalaskiftet åker /Se Vinnerstad mellangård nedra Saknas Långängen, Norra äng
Vinnerstad by Motala ström vattendrag Vinnerstad mellangård övra Saknas Långängen, Södra äng
Vinnerstad by Myrängen äng /Se Vinnerstad kyrkoherdeboställe Långäng äng
Vinnerstad by o. förs. Natthagen hage /Se Vinnerstad kyrkojord, klockareboställe Klockarebost. Löten nyodling
Vinnerstad by Norra gärdet åker /Se Vinnerstad kyrkoherdeboställe, prästlöneboställe Saknas Löten, se Sjökumla löt Saknas
Vinnersta by o. förs. Norra Lergärdet, se även Lergärdet åker /Se Vräknebro säteri Malmskogen skog
Vinnersta by, sn Norra Örgärdet åker /Se Vräknebro, Se Charlottenborg bebyggelse Margretes mosse kärr
Vinnerstad by o. förs. Norre Ängehagen äng /Se Vräknebro, säteri bebyggelse Mastrandsbacken kulle
Vinnerstad by o. förs. Norrgärdet äng /Se Vräknebro, säteri bebyggelse Mastrandsgärdet gärde
Vinnerstad by Norrhagen hage /Se Vräknebro bebyggelse Mellangårdens mosse, se Margretes mosse Saknas
Vinnerstad by o. förs. Norrängen äng /Se Vräknebro västergård bebyggelse Mellansjön sjö
Vinnerstad by o. sn Nyborgens äng äng /Se Vräknebro utjord Saknas Mellansjön göl
Vinnerstad by o. sn Nybygget terräng Åby, Lilla bebyggelse Mera(n), se Merahålen Saknas
Winnerstad by Nygärdet gärde /Se Åby, Lilla gård Meragropen se Merahålen Saknas
Vinnerstad by, sn Nyhagen äng /Se Åby, Lilla gård Merahålan Saknas
Vinnerstad by Nylyckan åker o. beteshage /Se Åby, Lilla utjord Midsommarsbacken kulle
Vinnerstad by o. sn Nylyckehagen hage /Se Åby, Lilla utjord Mjölhump äng
Vinnerstad by o. sn Nämndemanshagen hage /Se Åbylund lht Mjölkeberget höjd
Vinnerstad by, sn Onskällan källa Åbylund lht Mjölkberget berg
Vinnerstad by Onskällan källa /Se Åbytorp lht Mossen mosse
Vinnerstad by Onskällemaden äng /Se Åtorp lht Mossen mosse
Vinnerstad by Onskälleskiftet åker /Se Åtorp lht Mosshump äng
Vinnerstad by Onskälleåkern åker /Se Åtorp utjord Motalamaden uppodlad, sank äng
Vinnerstad by Oxhagen hage /Se Ängbacken lht Motalaskiftet Saknas
Vinnerstad by Palmehagen hage /Se Ängbacken lht Motala ström Saknas
Vinnerstad by Perslyckan åker /Se Ängen t Myrängen sank äng
Vinnerstad by Pilehagen äng /Se Ängetorpet, se Ängen Saknas Märrhålan, -hålet, -gropen, se Merahålan Saknas
Vinnerstad by /Se Pinan åker o. äng /Se Änglyckan lht Natthagen hage
Wrechnatorp, se Vräknebro gd Plöjorna åker /Se Ängslyckan lht Natthagen hage
Vräknebro g Porselyckan åker o. äng /Se Ängstugan lht Norra gärdet Saknas
Vräknebro gd Prästekärr äng /Se Ängtorpet t Norra gärdet Saknas
Vräknebro gd Prästeskallen åker /Se Örbacka lht Norra gärdet Saknas
Vräknebro gd Prästgårdsskogen skog /Se Örbacka jlht Norra ängen Saknas
Vräknebro gd Risan, se Risorna åker /Se Örhumpen gård Norre ängehagen Saknas
Vräknebro gd Rislyckan åker /Se Örlingsgrinden, se Örbacka Saknas Norrgärdet åker
Vräknebro gd Risorna åker /Se Örlösgrind lht Norrhagen hage
Vräknebro gd Rothugget åker /Se Östergården gård Norrängen Saknas
Vräknebro gd Ryttarelyckan åker /Se   Nyborgens äng Saknas
Vräknebro gd Ryttare äng äng /Se   Nygärdet åker
Vräknebro gd Råberget berg   Nyhagen hage
Vräknebro gd Råberget ägomark   Nyhagen hage
Vräknebro gd Råberget betesmark /Se   Nylyckan åker
Vräknebro gd Rävarebacken backe /Se   Nylyckan åker
Vräknebro gd Rödkålsbacken äga /Se   Nylyckan åker
Vräknebro gd Sandskiftet åker /Se   Nylyckehagen beteshage
Vräknebro gd Sandåkern åker /Se   Nylyckan beteshage
Vräknebro gd Sandåkersmaden äng /Se   Nämndemanshagen Saknas
Vräknebro gd Sjöbackelyckan åker /Se   Onskällan bykälla
Vräknebro gd Sjöbacken äga /Se   Onskällemaden uppodlad, sank ängsmark
Vräknebro gd Sjöhagen hage /Se   Onskälleskiftet åker
Vräknebro gård Sjöhagslyckan åker /Se   Onskälleåkern Saknas
Vräknebro gård Sjökumla löt betesmark /Se   Oxhagen Saknas
Vräknebro gd Sjökärret mosse /Se   Oxhagen hage
Vräknebro gd Sjölyckan åker /Se   Oxhagen, se Lilla hagen Saknas
Vräknebro g Sjölyckorna åker /Se   Palmhagen, se Dunsätershagen Saknas
Vräknebro gd Skallen, se Prästeskallen åker /Se   Pilhagen äng
Vräknebro g Skogshagen hage /Se   Pinan åker
Vräknebro gd Skogshagslyckan åker /Se   Plöjorna åker
Vräknebro gd Skogslyckan åker /Se   Prästekärr äng
Vräknebro gd Skräddarebacken äga /Se   Prästeskallen åker
Åby by? Skräddarehump åker /Se   Prästgårdsskogen Saknas
Åby by Smedtorpegärdet äga /Se   Pukeledsgatan smal väg
Åby by Småhagarna äng /Se   Radgrundet grund
Åby gd Snippelyckan åker /Se   Rappebacken kulle
Åby gd Snuten åker /Se   Risan åker
Åby, Lilla gd Sonnorpshumpen äga /Se   Rislyckan åker
Åhagen bebyggelse /Se Spjällen åker /Se   Risorna åker + äng
  Spjället åker /Se   Rothugget åker
  *Sqvapen sank äng /Se   Ruddammen Saknas
  *Sqwäckermåse mosse /Se   Ryttarelyckan åker
  Stallsberg ägomark   Råberget betesmark
  Stallsbergsbacken backe /Se   Rågatan skogsväg
  Stallsbergsgärdet äng /Se   Rävarebacken kulle
  Stenbrohagen äng /Se   Rödkålsbacken åker
  Stenbroåkern åker /Se   Sandskiftet åker
  Stenhusgärdet gärde /Se   Sandskiftet åker
  Stensgärdet gärde /Se   Sandåkern åker
  Stensängen f.d. äng /Se   Sandåkersmaden äng
  Stjärnbleken äng /Se   Sjöbacken höjd
  Stockebäckslyckan åker o. äng /Se   Sjöhagen hage
  Stockebäcksängarna äng /Se   Sjöhagelyckan åker
  Stohagen hage /Se   Sjöhagen hage
  Storlyckan åker /Se   Sjökumla löt skog
  Storskogen skog /Se   Sjökärret Saknas
  Storängen äng /Se   Sjökärret Saknas
  Storängen, se även Hästängen äng /Se   Sjölyckan åker
  Storängsbetet bete /Se   Sjölyckorna åker
  Storskogskärret kärr /Se   Sjölyckorna, Östra åker
  Stubbelyckan äng /Se   Skallen åker
  Stubbesmällen äng /Se   Skogshagelyckan åker
  Stubbåkrarna åker /Se   Skogshagen Saknas
  Stubbängen äng /Se   Skogshagen hage
  Svartsjön sjö   Skogshagen hage
  Svinkällehagen hage /Se   skogshagen hage
  Svältan hage /Se   Skräddarebacken bete
  Södra gärdet gärde /Se   Skräddarehumpen åker
  Södra Lergärdet åker /Se   Smedkällan källa
  Södra Åkergärdet åker /Se   Smedtorpsgärdet Saknas
  Södra Örgärdet äga   Snipplyckan åker
  Timmerhemslyckan åker /Se   Snuten åker
  Timmerhemsängen äng /Se   Spjället åker+
  Tjurhagen, se även Hästhagen hage /Se   Sqvapen sank äng
  Tjusan äng /Se   Staffanstorpsjöarna sjöar
  Tomtekärret ägomark   Stallsbergsbacken se Hultbacken Saknas
  Tomtekärret kärr /Se   Stallsbergsgärdet Saknas
  Tomthagen äng /Se   Stenbrohagen hage
  Tomtåkern åker /Se   Stenbroåkern åker
  Torparehagen hage /Se   Stenhusgärdet åker
  Torparelyckan åker /Se   Stensgärdet Saknas
  Torpareängen äng /Se   Stensängen Saknas
  Torpa ängen äng /Se   Stjärnbleken äng
  Torplycka åker /Se   Stockbäcken bäck
  Torplyckan åker /Se   Stockebäckelyckan åker och äng
  Torp äng äng /Se   Stockbäcksgrustaget grustag
  Tosänkan åkerlycka /Se   Stockebäcksviken vik
  Tosänkelyckan åker /Se   Stockbäcksängarna Saknas
  Tresnuten åker /Se   Stohagen Saknas
  Tripporpslyckan åker /Se   Stordiket Saknas
  Trälan åker /Se   Storlyckan åker
  Trässhagen äng /Se   Storskogen skog
  Träsängen äng /Se   Storskogen skog
  Tuppelyckan åker o. äng /Se   Storskogskärret kärr
  Täppan äga /Se   Storån Saknas
  Täppehagen äga /Se   Storängen Saknas
  Täppelyckan äga /Se   Storängen Saknas
  Törnhultshagen hage /Se   Storängen Saknas
  Törnhultshageängen äng /Se   Storängen Saknas
  Ulvåsorna åkerskifte /Se   Storängen Saknas
  Urfjällshumpen äng /Se   Storängen Saknas
  Utmarken äga /Se   Storängen uppdelad äng
  Utmarkslyckorna åkrar /Se   Storängsbetet Saknas
  Utskogen skog /Se   Stubbelyckan äng
  Utängen bete /Se   Stubbesmällen äng+
  Varby Åkerärde, se Västra Åkergärdet åker /Se   Stubbåkrarna Saknas
  Varby äng äng /Se   Stubbängen Saknas
  Vedemömaden sank äng /Se   Stubbängen äng
  Villagärdet gärde /Se   Sumpen kärr
  Vinnerstads lindor ägor /Se   Svartsjön göl
  Vinnerstads äng äng /Se   Svartsjön sjö
  Vräknebro åker /Se   Svinkällan källa
  Vräknebroängen äng /Se   Svinkällehagen hage
  Västergårdshagen äga /Se   Svinkällelyckan åker
  Västergårdskärret kärr /Se   Svältan bete
  Väster Norra Gärdet åker /Se   Södra gärdet åker
  Väster Norra Åkergärdet åker /Se   Södra gärdet Saknas
  Väster Södra Gärdet, se Väster Södra Åkergärdet äga   Södra gärdet åker
  Väster Södra Åkergärdet äga /Se   Södra gärdet åker
  Västra gärdet äga /Se   Södra åkergärdet Saknas
  Västra Åkergärdet äga /Se   Timmerhemslyckan åker
  Västre beteshagen äga /Se   Timmerhemsängen Saknas
  Åbylindorna äga /Se   Tjurhagen hage
  Åbyvället åker /Se   Tjusan äng
  Åbyängen äng /Se   Tomtekärret kärr
  Åkerflåtten åker /Se   Tomthagen äng
  Åttingshagen hage /Se   Tomtåkern Saknas
  Åttingslyckan åker /Se   Torparehagen hage
  Ängehagen hage /Se   Torparelyckan åker och äng
  Ängelyckan åker /Se   Torparelyckan åker
  Änghagslyckan åker /Se   Torpareängen äng
  Ängtegslyckan åker /Se   Torpaängen Saknas
  Ängtorpslyckan åker /Se   Torplyckan, se Torparelyckan Saknas
  Örhumpen åker o. äng /Se   Tosänkan åkerlycka
  Örshagen hage /Se   Tosänkelyckan, se Tosänkan Saknas
  Öster Norra Gärdet äga /Se   Tresnuten åker
  Öster Norra Åkergärdet åker /Se   Tripporpelyckan åker
  Öster Norra Åkergärdet åker /Se   Trälan åker
  Öster Södra Gärdet äga /Se   Trässhagen hage
  Öster Södra Åkergärdet åker /Se   Tuppelyckan åker och äng
  Öster Södra Ängen, se även Intagan bete /Se   Täppan hage
  Östra beteshagen hage /Se   Täppehagen hage
  Östra gärdet äga /Se   Täppelyckan åker
  Östra sjölyckorna ägor /Se   Törnhultshagen Saknas
  Östra åkergärdet äga /Se   Törnhultshageängen Saknas
      Urfjällshumpen björkdunge
      Utmarkelyckorna åker
      Utmarken mark
      Utmarken mark
      Utskogen skog
      Utängen Saknas
      Utängen Saknas
      Varby åkergärde Saknas
      Varby äng, se Storängen Saknas
      Vedemömaden, se Motalamaden Saknas
      Villagärdet Saknas
      Vinnerstads lindor Saknas
      Vinnerstads äng Saknas
      Vintergatan, se Vintervägen Saknas
      Vintervägen väg
      Vintervägsgatan, se Vintervägen Saknas
      Vräknebro åker
      Vräknebrogatan bygata
      Vräknebroängen Saknas
      Västergårdens kärr kärr
      Västergårdshagen Saknas
      Västra gärdet Saknas
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra åkergärdet Saknas
      Västre beteshagen Saknas
      Åbylindorna gärde
      Åbyängen Saknas
      Åhagen Saknas
      Åkerflåtten Saknas
      Åmun utlopp
      Åttingslyckan åkermark
      Ängehagen Saknas
      Änghagslyckan åker
      Ängtorpslyckan åker
      Ängelyckan äng
      Örgärdet, Norra Saknas
      Örgärdet, Södra åker
      Örlingsbacken landsvägsbacke
      Örhumpen sandbacke
      Örlingsgrinden grind
      Örlingsgrindkorset vägkors
      Örshagen hage
      Östra gärdet Saknas
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östre beteshagen Saknas

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.