ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asks socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 99
?Ask sn Almabäcken bäck Ask sn sn Adamsgatan väg
Ask sn Askesbäcken bäck Dialektordförteckning förteckning Alkärret kärrmark
Ask sn Dalen terräng Sagesmän förteckning Almabäcken, se Askesbäcken Saknas
Ask sn Gavelstena ägomark Nummerförteckning förteckning Askesbackarna landsvägsbackar
Ask sn Pommern terräng Nummerförteckning förteckning Askesbäcken bäck
Ask sn Risbybäcken bäck Nummerförteckning förteckning Askesgölen vattensamling-källa
Ask sn Stenkullen terräng Nummerförteckning förteckning Asks Glomma, se Glomman Saknas
Ask sn »Sudra engh» naturnamn? Ask sn Backgårdsliden åker
Ask sn Syrenhäcken terräng Asks socken socken Bastebacken kulle
Ask socken Örshagen terräng Alma by Björkfallet avröjd plats
Ask socken   Alma gårdar Brinkelyckan åker
Ask sn   Alma Norrgård gård Brinkskärret äng
Ask sn   Alma sörgård Saknas Brunnshagen beteshage
Ask sn   Alma Västergård gård Byckorpeängen äng
Ask sn   Alma vestergård gård Bäckedalarna ängsmark
Ask sn   Alma östergård Saknas Bäcken, se Askesbäcken Saknas
Ask sn   Alma utjord Saknas Bäckhagarna hagskiften
Ask sn   Ask by Bäckhagen äng
Ask sn   Ask gårdar Bäckliden åker
Ask sn   Ask halvaregård gård Cedersbergahålan grusgrop
Ask sn   Ask skattegård gård Dyflehagarna beteshagar
Ask sn   Ask mellangård gård Dyvelhagen hage
Ask sn   Ask lilla Kronogården gård Dytaget nu åker
Ask sn   Ask skattegård gård Ekebacken kulle
Ask sn   Ask sörgård gård Ekebacksliden åker
Ask sn   Asknäs lht Gavelstena utj
Ask sn   Backgården, Lilla gård Gavelstensbacken kulle
Ask sn   Backgården, Stora gård Glomman ängsmark
Ask sn /Se   Berga gård Glomman ängsmark
Ask sn /Se   Berga gårdar Glomman utj
Ask sn /Se   Berga sörgård gård Grävlingeängen äng
Ask sn /Se   Berga Mellangård traktnamn Gölen, se Askesgölen Saknas
Asks kyrka kyrka /Se   Berga mellangård gård Hacket åker
Alma by   Berga Norrgård gård Hagen uppodlat stycke
Alm (L. o. St.) gd:ar   Berga Södergård traktnamn Hagplöjan åker
Alma by   Björklund t Hagängen äng
Alma by   Björkudden lht Hälsokällan numera försvunnen källa
Alma by   Bostället gård Intagan äng
Alma by   Brunnsvik lht Kallgölen vattensamling - källa
Alma by   Brunnsvik lht Korplyckan åker
Alma by   Bullerbo t Krokerne beteshage
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Byckarp, se Byckorp Saknas Krogliden åker
Alma by   Byckorp gård Kyrkeliden åkermark
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Byckorp gård Kärrhagarna hagskiften
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Byckorp gård Kärrlyckan åker
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Dalen t Kärrplöjan åker
Alma by   Dalen rivet t Kärrtäppan äng
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Dalen jt Ladhagen beteshage
Alma (numera Lilla o. Stora) gdr   Elmetomta gårdar Lilla kyrkohumpen åker
Alma (numera Lilla o. Stora) gdar   Elmetomta f. d. kornettsbost. Lillängen äng
Alma (numera Lilla o. Stora) gdar   Elmetomta norrgård gård Lundbacken, se Lunnebacken Saknas
Alma (numera Lilla o. Stora) gdar   Elmetomta sörgård gård Lunnebacken kulle
Alma (numera Lilla o. Stora) gdar   Floda lht Långdälden åkerskifte
Alma Saknas   Fridhem ort Markebo åker åker
Alma by   Fridhem lht Mellanliden åker
Alma by   Fridhult lht Middagsbetet betesmark
Alma by   Frälsegården gård Midsommarskällan+ källa
?Alma by   Frälsegården Saknas Mosshagen hage
Alma L:a o. St:a gd:ar /Se   Gafvelsten eller Flåttan område till kyrka Ormebacken kulle
Alma by /Se   Gavelstena utjord Saknas Pommern åker
Almatompta by   Gavelstena utjord Puken äng
Ask by o. sn   Granhult lht Ramfallsliden åker
Ask gd, sn   Gröndal lht Risby utj
Ask gd, sn   Hagalund lht Risbybäcken bäck
Ask by o. sn   Halvargården gård Risbylöten ängsmark
Ask gård, socken   Halvaregården gård Roxala åkrarna åkerskiften
Ask gård, socken   Hedbytorp ort Råberget betesmark
Ask gård, sn   Håkansgården gård Råberget utj
?Ask gd, sn   Högbo lht Sandhålan grusgrop
Ask hg   Högtorp ort Sandliden åker
Ask by o sn   Högstorp lht Schyllern, se Skyllerliden Saknas
Ask by   Högstorp t Skogshagen hage
?Ask by   Karlslund lht Skyllerliden åker
?Ask by   Karlslund lht Slattetegarne åker
Ask by   Karlslund lht Smedbergabäcken, se Askesbäcken Saknas
Ask by o. sn   Klockaregården klockarebost. Smedbergaspjällen åker
Ask by   Korpelyckan lht Smedberga äng äng
Ask by   Korplyckan t Sommergatan väg
Ask by   Korskrog försvunnen krog Spetaln uppodlat område
Ask by   Krogen bs Stacksliden åker
Ask by   Kyrkan Saknas Stora Humpen åker
Ask by /Se   Lillbackgården gård Stora stenarna flyttblock
?Berga gård   Linderstorp traktnamn Storhagen beteshage
?Berga gd   Linderstorp lht Svindiket bäck
Berga gård   Linderstorp lht Svältorna bete
?Berga gd   Lommekrog försvunnen krog Södra åkergärdet gärde
Berga gd   Lommekrogstorpen t Tomtåkrarna åkerskiften
Berga gd   Lugnet lht Torplyckan åker
?Berga gd   Lugnet lht Trädeshagarna hagskiften
Byckorp gd   Lundbacken lht Trädeshagsplöjan åker
Byckorp gd   Lundbacken lht Träthagen åker
Byckarp gd   Lundbacken lht Tunnlandsliden åker
Byckarp g   Lövnäset lht Varbyplöjorna åker
Byckorp gd   Löfnäset lht Varby utjord, se Warby utjord Saknas
Byckorp gd   Mellangården gård Warby l utjord åker
Byckarp gd   Mellangården gård Ändegårdskullen kulle
Byckorp gd /Se   Norrgården gård Ängen äng
Risby gd   Prästkulla kommin.bost. Ängen vid Middagsbetet äng
Risby tidigt försvunnen beb. /Se   Prästekulla komministerboställe Ängplöjan åker
Smedberga by   Prästkulla gård  
Smedberga by   Risby utjord  
Smedberga f.d. gd   Risby bs  
?Smedberga by   Risby lht  
Smedberga by   Rosenberg lht  
Smedberga by   Rävinge lht  
Smedberga by   Sandstorp t  
Smedberga by   Sandstorp rivet t  
Smedberga by   Sandstorp lht  
Smedberga by   Segerströmstorp t  
»Sudra engh» beb?   Skattegården gård  
Tripporp torp /Se   Skattegården gård  
Älmetomta by   Skogalund t  
Älmtomta by   Skogalund lht  
Elmtomta by   Skoghem lht  
Älmtomta by   Skoghem lht  
Älmtomta by   Skogshem lht  
Älmtomta by   Skogslund t  
Älmtomta gd:ar   Skogstorp lht  
Elmtomta by   Smedberga by  
Älmtomta gdar   Smedberga gårdar  
Älmtomta by   Smedberga Lillgård traktnamn  
Elmtomta by   Smedberga Norrgård traktnamn  
Älmtomta by   Smedberga Norrgård gård  
Älmtomta gdar /Se   Smedberga Västergård gård  
Älmtomta gdar   Smedberga västergård gård  
Älmtomta gdr   Smedberga backgård gård  
Älmtomta by   Smedberga mellangård gård  
Älmtomta by   Smedberga norrgård gård  
Älmtomta by   Smedberga lillgård gård  
Älmtomta by   Smedberga Frälsegård gård  
Älmtomta gd:ar   Spolaregården gård  
Älmtomta by   Stenkullen rivet t  
Älmtomta by   Stenkullen jt  
Älmtomta by   Svensro lht  
Älmtomta by   Storbackgården gård  
Älmtomta by   Syrenhäcken t  
    Syrenhäcken t  
    Syrenhäcken t  
    Sörgården gård  
    Tillmarstorp gt  
    Tjädersberg lht  
    Tjädersberg ort  
    Tjädersberg lht  
    Torvallstorp lht  
    Täppan lht  
    Törnlund Saknas  
    Törnlund lht  
    Udden t  
    Udden jt  
    Ulvåsa traktnamn  
    Ulvåsa station Saknas  
    Warby, utjord rusthåll  
    Wedemö, utjord Saknas  
    Vilhelmslund lht  
    Vilhelmsro lht  
    Västergården gård  
    Älmetomta by  
    Älmhult lht  
    Älmtomta gd  
    Älmtomta länsmansboställe Saknas  
    Älmtomta Norrgård gd  
    Älmtomta Norrgård gård  
    Älmtomta Södergård gd  
    Älmtomta Södergård gård  
    Ändegården gård  
    Ändegården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.