ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lönsås socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 36 Bebyggelsenamn : 349 Naturnamn : 81
Lönsås sn Boren sjö Sagesmän förteckning Asphagen hage
Lönsås sn Boren sjö Nummerförteckning förteckning Asphagen hage
Lönsås sn Boren sjö Lönnås socken Aspängen äng
Lönsås sn Boren sjö Lönsås sn Backliden åker
Lönsås sn Boren sjö Lönsås sn Benzersbacken landsvägsbacke
Lönsås sn Boren sjö Lönsås sn Björna odlade sankmarker
Lönsås sn Boren sjö Allaxhill lht Björn/en/ åker
Lönsås sn Boren sjö Anderstorp t Björnorna åkermark
Lönsås sn Boren sjö Anderstorp t. Boren sjö
Lönsås sn Boren sjö Apeltorp lht Brunnsliden åker
Lönsås sn Boren sjö Apeltorp t Bryggeshagen hage
Lönsås sn Boren sjö Asphagen stuga Djupedalen djup sänka
Lönsås sn Boren sjö Asplund Saknas Domarebacken kulle
Lönsås sn Bostället ägomark? Attorp utjord Domareringen Saknas
Lönsås sn Frälsegården ägomark? Attorp utj Fallet öppen plats
Lönsås sn Galgbacken backe Backgården gård Fiolen åker
Lönsås sn Galgbacken terräng Bellevue lht Frännebro skog och bete
Lönsås sn Hasselbacken, Lilla terräng Bellevue lht Frännebrobäck bäck
?Lönsås sn Hasselbacken, Stora terräng Berg t Fårhagen åker
Lönsås sn Harstorps slätt område Berg t. Galgbacken höjd o. landsvägsbacke
Lönsås sn *Kongzhöga, se Galgbacken backe Björkenäs t. Galgbacken backe
Lönsås sn *Kongzhöga kulle /Se Björkenäs lht Galgbacken grustag
Lönsås sn Korskrog ägomark? Björkenäs t Grinden, Svarta grind
Lönsås Saknas Kårbybäcken bäck Blidkulla gård Gräshagen åkermark
Lönsås sn Lyckevallarna ägomark Blidkulla gård Hagmansbacken landsvägsbacke
Lönsås sn Lövsätter terräng? Blidkulla gård Hamraliden åker
Lönsås sn Midsommarbacken terräng Bonnorp by Hektorshagen hage
Lönsås sn Påland ägomark Bonnorp gårdar Hildebrandsbacken landsvägsbacke
Lönsås sn Rosenlund ägomark? Bonnorp by Kampen kronomark
Lönsås sn Sjöhagsängen terräng Bonnorp boställe gård Kampen område
Lönsås sn Snavlunda triangel-punkt Bonnorp frälsegård gård Kampen väg
Lönsås sn Storskogen skog Borensdal lht Klockarebacken landsvägsbacke
Lönsås sn Udden terräng Borensdal lht. Kongsängen åker
Lönsås sn Vålberga mosse mosse Borensfrid lht Kärnegrundet grund
Lönsås sn /Se Vålberga vårdkasberg /Se Borensfrid lht Kärrhagen hage
Lönsås sn /Se Österskogsviken vik Borenslund lht Kärrhagen hage
Lönsås sn /Se   Borenslund lht Körkegrinden grind
Lönsås sn /Se   Borensro lht. Lahagen åker
Lönsås sn /Se   Borensro lht Lillängarna åkermark
Lönsås sn /Se   Borg, se Berg t. Långåkrarna åker
Lönsås sn /Se   Borg t Lämmingebacken, se Lämmingen Saknas
Lönsås sn /Se   Bostället gård Lämmingen kulle
skedbo inv.   Botorp t Lönsåsabackarna landsvägsbackar
?Attorp utjord   Botorp lht Lönsåsabacken, se Lönsåsabackarna Saknas
Blidkulla gd /Se   Botorp t. Mellanbryckorna åker
Bondetorp by   Brånshult lht Midsommarbacken backe
Bonnorp by   Brånshult lht, Midsommarbacken kulle
Bonnorp by   Brånshult t. Mörka-Vrån gärde
Bonnorp gd   Bäckaholm lht Norrgårdsgrinden grind
Bonnorp by   Bäcktorpet t Olstorpaliden åker
Bonnorp by   Bäcktorpet t Oxhagen hage
?Bonnorp by   Bäcktorpet t. Parisbacken landsvägsbacke
Bonnorp gdr   Dalen lht Pattviken vik
Bonnorp by   Dalen lht Pellebacken kulle
Bonnorp by   Dalen t. Plöjorna åkermark
Bonnorp gd:ar   Dalhem lht Plöjorna åkermark
Bonnorp gd /Se   Davidsberg st. Pälsärmarna åker
Bonnorp by /Se   Ebborp gård Raskhagen hage
Bonnorp by /Se   Ebborp gård Roggebacken backe
Bonnorp by /Se   Ebborp gård Råkärret skogsmark
Bonnorp by /Se   Ektorp t Skrivarehumpen gärde
*Daghlangom Saknas   Ektorp Saknas Smejeliden åker
Ebborp gd   Eldastället, se Lusasken Saknas Snippen åker
Ebborp gd   Fagersberg t Snuten åker
Ebborp gd   Fagersberg lht Storskogen skogsmark
?Äbborp by   Fallet t Sörgården åker
Ebborp gd   Fallet lht Tosehamn vik
?Ebborp gd   Fallet t. Tosehamnsviken vik
Ebborp gd   Fridhem lht. Tosänkehagen hage
?Ebborp gd   Fridhem lht Tosänkemossen kärr
Ebborp gård   Frälsegården = Bonnorp bebyggelse Tosänkeviken vik
?Ebborp gd   Gillorp gård Tupphagen hage
?Ebborp gd   Gillorp gård Utängarna åkermark
*Fastatorp Saknas   Gillorp gård Vargeröven gärde
*Fastatorp försv. gd /Se   Granliden lht Vålbergaliden åker
Hamra by   Granlund t Vålbergamossen kärr
Hamra by   Granlund lht Vålberga/viken vik
Hamra by   Granlund t. Ängbacken åker
Hamra by   Granlund stuga Örbackeängen äng
Hamra by   Gretelund jt Örbäcken bäck
Hamra by   Grindstugan stuga Örstorpakorset vägkors
Hamra by   Gröndal lht  
Hamra by   Gröndal lht  
Hamra by   Grönlund t.  
Hamra by /Se   Grönlund lht  
Hamra by /Se   Grönlund lht  
Hyttringe by   Gustavsberg t  
Hyttringe g.   Gustavsberg lht  
Hyttringe by   Gustavsberg t.  
Hyttringe by   Hagaborg lht  
Hyttringe by   Hagaborg t.  
Hyttringe by   Hagalund lht  
Hyttringe by   Hagalund lht  
Hyttringe by   Hagalund lht  
Hyttringe by /Se   Haget lht  
Hyttringe by /Se   Haget lht  
Hyttringe by /Se   Haget t.  
*Karastadha by   Hagsäter lht  
Karstorp gd   Hagsäter t.  
Karstorp gd   Hamburg lht  
Karstorp rusth.   Hamburg lht  
Karstorp g.   Hamburg t.  
Krysshem(met) gd /Se   Hamra gård  
Krysshem gd /Se   Hamra gård  
Kårstad by   Hamra by  
Kårstad by   Herrängen utj  
Kårstad by   Herrängen utjord i Lönsås sn  
Kårstad by   Herrängen utj.  
Kårstad by   Hildebrandstorp stuga  
?Kårstad by   Hildebrandstorp lht  
Kårstad by   Hildesro hmd  
Kårstad by   Hildesro lht  
Kårstad by   Hyttringe by  
Kårstad by   Hyttringe gårdar  
Kårstad by   Hyttringe by  
Kårstad by   Hyttringe, Stora gård  
Kårstad by   Hyttringe backgård gård  
Kårstad by   Hyttringe, Lilla, se Hyttringe backgård Saknas  
Kårstad by   Hörnhemmet lht  
Kårstad by   Hörnhemmet lht  
Kårstad by   Hörnhemmet t.  
Kårstad by   Johannesberg lht  
Kårstad by   Johannesberg st.  
Kårstad by   Kalsborg lht  
Kårstad by   Kampen kronomark  
Kårstad by   Kampenborg lht  
Kårstad by /Se   Karlsborg t.  
Kårstad Saknas /Se   Karlsborg lht  
Kårstad by /Se   Karlsborg t.  
Kårstad by /Se   Karlsborg lht  
*Ladhulidhith Saknas   Karlsfrid t.  
Lönsås trol. gård   Karlsfrid lht  
Lönsås gd /Se   Karlslund utj.  
[Oloffs torp ete] Saknas   Karlslund utj  
Sixtorp gd /Se   Karlsäng lht  
Skedevid by   Karstorp gård  
Skedevid by   Karstorp gård  
Skedevid by   Karstorp gård  
Skedevi gd   Karlsäng t.  
Skedevid by   Karlsäng lht  
Skedevid by   Korsbäck lht  
Skedevid by   Korsbäck lht  
Skedevid by   Korskrog bebyggt område  
Skedevid by   Korskrog förr krog  
Skedevid by   Korskrog handelsbod  
Skedevid by   Krysshemmet utj  
Skedevi gdr   Krysshem utjord  
Skedvi by /Se   Krysshemmet utj.  
Skedevi gd /Se   Kullen t  
Skedevid by /Se   Kullen stuga  
Skedevi by /Se   Kårstad gårdar  
Skedevid by /Se   Kårstad by  
Skedevi by /Se   Kårstad by  
Skedevid by /Se   Kårstad by  
Skedevid by /Se   Kårstad sörgård gård  
Skedevid by /Se   Kårstad norrgård gård  
Skedevi by /Se   Kårstad mellangård gård  
Snavlunda by   Kårstad frälsegård, se Kårstad norrgård Saknas  
Snavlunda by   Källsäter t.  
Snaflunda by   Källsäter lht  
Snavlunda by /Se   Källsäter lht  
Snavlunda by /Se   Lanstorp t.  
?*Thornby okänd by   Lanstorp t  
Torpa, Stora Saknas /Se   Lillgården gård  
Vålberga by /Se   Lillkitta gård  
Örstorp gdr   Lillkitta bebyggt område  
Örstorp by   Lillkitta obebyggd gårdsdel  
Örstorp by   Lindhem lht  
Örstorp gd /Se   Ljungen lht  
    Ljungen lht  
    Ljungen t.  
    Ljungstorp lht  
    Ljungstorp lht  
    Ljungstorp t.  
    Ljunstorp Saknas  
    Lund lht  
    Lund lht  
    Lund, Norra lht  
    Lundhem t  
    Lund, Norra lht  
    Lundstorp jt  
    Lundtorp t  
    Lundtorp t  
    Lusasken lht  
    Lusasken stuga  
    Lomikestugan stuga  
    Långtorpet t  
    Långtorpet t  
    Långtorpet st.  
    Lämmingen stuga  
    Lämningen lht  
    Lönsås by  
    Lönsås gårdar  
    Lönsås boställe gård  
    Lönsås frälsegård gård  
    Lövsborg lht  
    Löt t.  
    Lövsäter lht  
    Milltorp t  
    Minnestad lht  
    Murlyckan lht  
    Murlyckan lycka  
    Myrlyckan lht  
    Mårtorp gård  
    Mårtorp gård  
    Mårtorp gård  
    Nergården gård  
    Nordstjärnan lht  
    Norralund lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget t  
    Nybygget t  
    Nybygget lht  
    Nyhagen lht  
    Nyhagen t  
    Nyhagen t  
    Nystugan lht  
    Nytorp stuga  
    Olofstorp by  
    Olofstorp, se Olstorp Saknas  
    Olstorp by  
    Olstorp by  
    Olstorp gård  
    Pantängen utjord  
    Pantängen utj  
    Pantängen utj.  
    Paris lht  
    Paris t.  
    Paris lht  
    Perstorp t  
    Perstorp t  
    Perstorp t.  
    Pettersborg t.  
    Pettersborg lht  
    påland t  
    Påland lht  
    Påland t.  
    Rosenborg lht  
    Rosenkälla lht  
    Rosenkälla lht  
    Rosenlund t  
    Rosenlund lht  
    Ruda lht  
    Ruda lht  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken t.  
    Sivelund riven lht  
    Sixtorp lht  
    Sixtorp lht  
    Sjölund stuga  
    Skattegården gård  
    Skedevi by  
    Skedevi by  
    Skedevid by  
    Skedevi gd  
    Skedevi Lillgård gd  
    Skedevi lillgård gård  
    Skedevi Mellangård gd  
    Skedevi Norrgård gd  
    Skedevi boställe gård  
    Skedevi Södergård gd  
    Skogeholm t.  
    Skogeholm lht  
    Skogelund lht  
    Skogelund stuga  
    Skogen lht  
    Skogen lht  
    Skogen t  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Snavlunda gårdar  
    Snavlunda by  
    Snavlunda by  
    Snavlunda Norrgård gd  
    Snavlunda norrgård gård  
    Snavlunda Södergård gd  
    Snavlunda sörgård gård  
    Snippen lht  
    Snippen gård  
    Snippen hmd.  
    Solbacka lht  
    Solhem lht  
    Solskina Saknas  
    Stallsberg lht  
    Stallsberg lht  
    Stallsberg t.  
    Stenkulla lht  
    Stenkulla lht  
    Stenkulla lht  
    Stenkulla st.  
    Stenlyckan t.  
    Stenlyckan lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp t  
    Stensäter t.  
    Stensäter lht  
    Stensäter lht  
    Stenvik t  
    Stenvik lht  
    Storlyckan lht  
    Storlyckan t.  
    Säbylund stuga  
    Sörgården gård  
    Söräng gård  
    Söräng gård  
    Söräng hmd.  
    Talltorp lht  
    Talltorp gårddel  
    Talltorp lht  
    Torpa by  
    Torpa gårdar  
    Torpa, Lilla gård  
    Torpa, Lilla gård  
    Torpa, Stora gård  
    Torpa, Stora gård  
    Tosänkan lht  
    Tosänkan, se Sjölund Saknas  
    Tosänkan t.  
    Trädgårdstorp lht  
    Tystugan stuga  
    Udden t  
    Udden t  
    Udden t.  
    Vålberga gård  
    Vålberga gårdar  
    Vålberga gård  
    Vålberga gård  
    Vålberga nergård gård  
    Wägtorp t  
    Västerhagen stuga  
    Västerhagen lht  
    Västerhagen stuga  
    Västerhagen t  
    Åland jt  
    Ängen hmd.  
    Ängen lht  
    Ängen gård  
    Örbacken t  
    Örbäcken t  
    Örbäcken lht  
    Örstorp by  
    Örstorp gårdar  
    Örstorp by  
    Örstorp by  
    Örstorp boställe gård  
    Örstorp frälsegård gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.