ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Klockrike socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 529 Naturnamn : 89
Klockrike sn Asplund terräng Klockrike sn sn Allmänningsvägen väg
Klockrike sn Backen ägomark Sagesmän förteckning Baggehagen hage
Klockrike sn Björnkärret kärr Klockrike sn sn Baggehagen utj
Klockrike sn Björnmyren ägomark Klockrike sn Bergs grusgrop grustag
Klockrike sn Bricken ägomark Allmönningen Saknas Björnkärret mosse
Klockrike sn Brunnkällan terräng Almaskog lht Brangelsbro landsvägsbro
Klockrike sn Domareringen fornlämning Andelsmejeriet mejeri Brunnkällan källa
Klockrike sn Gisslegrav fornlämning Andreaelund lht Bäcken, se Stordiket Saknas
Klockrike sn Gislegrav stensättning /Se Annelund Saknas Domareringen domarering
Klockrike sn Göta kanal kanal Appelgården gård Domareringen domarring
Klockrike sn Helige Björns offerkälla fornlämningsplats Appelgården gård Frustuvehagen hage
Klockrike sn Helga Björnsholk offerkälla /Se Arnäs lht Galgebacken backe
Klockrike sn Häcklasjön sjö /Se Askegården gård Gislegrav stensättning
Klockrike sn Hättaled ägomark Askegården gård Gisle-grav forngrav
Klockrike sn Jutlyckan gärde /Se Aspegården gård Guldlandet åker
Klockrike sn Karstorpaäng f. äng Aspegården gård Hanorpa grusgrop grustag
Klockrike sn *Kämpehagen Saknas /Se Asplund st. Hugget, Långa hygge
Klockrike socken Lindkullabacken terräng Asplund rivet t Hålmossekärret kärr
Klockrike sn Långholmen ägomark Augmentet utj. Hättaled väg
Klockrike socken Långliderna ägomark Backgården gård *Hättatill väg
Klockrike socken Löten ägomark Backgården gård Jämmerkärret äng
Klockrike sn Norrbysjön sjö Backgården gd Jämmerkärret äng
Klockrike sn Norrbysjön sjö Baggehagen Saknas Jämmerkärret äng
Klockrike socken Norrbysjön sjö Baggehagen utj. Kivemosse äng
Klockrike sn Norrbysjön sjö Banvaktsstugan Saknas Kivemosse, se Knivemosse Saknas
Klockerike Saknas Norrbysjön sjö Berga, Lilla by Klaras holk källa
Klockrike tingsplats, sn Oceanen ägomark Berga, Lilla by Klockrikevägen väg
Klockrike sn Risan ägomark Berga, Lilla by Kluvne-ek åker
Klockrike sn Rothuggsgärdet ägomark Berga, Lilla gårdar Knivemosse äng
Klockrike sn Svartån älv Berga Lilla, södergård gård Kohagen hage
Klockrike sn Svartån älv Berga, Lilla, mellangård gård Kulhemshagen hage
Klockrike sn Täljyxan ägomark Berga, Lilla, norrgård gård Kyrkogatan lägenhetsområde
Klockrike sn Åliden ägomark Berga, Lilla, västergård gård Körkebacken landsvägsbacke
Klockrike sn   Berga, Lilla, östergård gård Laggen mosse
Klockrike sn   Berga, Stora by Lerspjället åker
Klockrike sn   Berga, Stora by Lindkullabacken kulle
Klockrike sn   Berga, Stora by Långholmen gärde
Klockrike sn   Berga, Stora gårdar Löparehemsgatan väg
Klockrike Saknas   Berga, Stora, aspegård gård Löparhemshagen hage
Klockrike sn   Berga, Stora, backgård gård Lötebacken landsvägsbacke
Klockrike sn   Berga, Stora, brunnsgård gård Lötebacken landsvägsbacke
Klockrike sn   Berga, Stora, dannegård gård Löten mark
Klockrike sn   Berga, Stora, källegård gård Marliden gärde
Klockrike sn   Berga, Stora, norrgård gård Marslätten äng
Klockrike sn   Berga, Stora, lillgård gård Mellanskogen skog
Klockrike sn   Berga, Stora, storgård gård Mellanskogen skog
Klockrike sn   Berga, Stora, askegård gård Mickelbohagen hage
Klockrike sn   Berga, Stora, appelgård gård Mossen, Store mosse
Klockrike sn   Berga, Stora, södergård gård Myran åker
Klockrike sn   Berga, Stora, södra norrgården Saknas Månen åker
Klockrike sn   Berga södergård Saknas Nyhagen åker
Klockrike sn   Berga utjord, se Baggehagen Saknas Ocean åker
Klockrike sn   Bergalund lht Oxhagen hage
Klockrike sn   Bergalund f.d. gt Risen åkermark
Klockrike sn   Bergstorpet lht Risorna åker
Klockrike sn   Bergsätter Saknas Rävbacken kulle och stenrös
Klockrike sn   Bergsätter rivet t Rävkällan Saknas
Klockrike sn   Bergtorpet lht Rödkroggatan väg
Klockrike sn   Björklund lht Rödkron lägenhetsområde
Klockrike sn   Björklund lht Sankkärr utj
Klockrike sn   Bobergs södra häradsallmänning Saknas Selfyllan åker
Klockrike sn /Se   Bobergs härads södra allmänning Saknas Silverängen åker
Klockrike sn /Se   Brickstad gårdar Skabovägen väg
Klockrike sn /Se   Brickstad by Skams backe åker
Klockrike sn /Se   Brickstad by Skrämmabacken åker
Klockrike sn /Se   Brickstad by Skvackermossen äng
Klockrike sn /Se   Brickstad kraftstation Saknas Skvackemossen, se Skvackramossen Saknas
Klockrike kyrka Saknas   Brickstad södergård gård Skvackramossen äng
Klockrike kyrka Saknas   Brickstad skattegård gård Skvackramossen mossen
?Berga, Stora o. Lilla byar   Brickstad, skattegård gård Svalbäcken bäck
Berga, Lilla by   Brickstad spetsgård gård Skvalbäckskärret Saknas
Berga, Stora by   Brickstad krongård gård Skvalbäckskärret äng
Berga, Stora o Lilla byar   Brickstad mellangård gård Skvalbäckskärret äng
Berga, Stora o. Lilla byar   Brickstorp lht Stationsvägen väg
Berga by   Brickstorp f.d. gt Stordiket bäck
?Berga by   Brittenberg lht Stutolanteringen skogsområde
Berga, Södra o. Norra byar   Brunnebo st Stöveln åker
Berga by   Brunnkärr t Svartån å
Berga by   Brunnsbo t. Trälet åker
Berga by   Brunnsbo t Tröstorpelöten åker
Berga by   Brunnsgården gård Tuppebrunn brunn
Berga, Stora o. Lilla byar /Se   Brunnsgården gård Täcktö dytag dytag
?Berga, Stora o. Lilla byar   Brunstorp t Täljyxan åker
Berga by   Brunnstorp lht Vångmans källa källa
Berga, Lilla o. Stora byar   Brunstorp f.d. gt Vägen, Nye väg
Berga byar   Brånkärret st. Vällingbäcken bäck
Berga, Stora o. Lilla byar   Brånkärret t. Värsågsbacken backe
Berga by   Brännorna Saknas Vättnet vid Majas på Ängen vättne
Berga by   Brännorna t Åbankarna åker
Berga, Stora o. Lilla byar   Brännorna t.  
Berga, Stora o Lilla byar   Brännorna stuga  
Berga by   Bäckaskog lht  
Berga, Stora by   Bäckaskog t  
Bärga byar   Dalhem lht  
Berga, Stora och Lilla byar   Danneborg lht  
Berga, Stora o. Lilla byar   Dannegården gård  
Berga, Stora by /Se   Dannegården gård  
Berga, Stora klockrike   Delbano Saknas  
Brickstäd by   Ekelund st  
?Brickstad by   Ekenberg lht  
Brickstad by   Ekenäs lht  
Brickstad by   Ekerum kronoskogv. bost  
Brickstad by   Ekerum gård  
?Brickstad by   Ekerum bost.  
Brickstad by   Ekerum skogv.bost.  
Brickstad by   Ekerum, utjord Saknas  
Brickstad by   Ekerum, Lilla lht  
Brickstad by   Ekerum, Lilla t  
Brickstad by   Ekerum, Lilla förr t.  
Brickstad by   Eketorp, Norra lht  
?Brickstad by   Eketorp, Norra lht  
Brickstad by   Ekhult lht  
Brickstad by   Ekhultet st  
Brickstad by   Erikslund lht  
Brickstad by   Erikslund avs  
Brickstad by   Erstorp avs  
Brickstad by   Fagerhult Saknas  
?Brickstad by /Se   Falltorp t  
Bristadhurro, se Brickstad Saknas   Falltorp t  
Ekerum beb. /Se   Flintorp t  
Ekerum gd /Se   Flinttorp lht  
Ekerum gd /Se   Fredrikslund lht  
Fågelkulla gd   Fredrikslund lht  
Gisslorp gd   Friden lht  
Gisslorp gd   Friden lht  
Gislorp gd   Fridensborg lht  
Gisslorp by   Fridensborg st  
Gislorp by /Se   Fridhem lht  
Gisslorp gd /Se   Fridhem lht  
Gisslorp gd /Se   Fridhem lht  
Gisslorp gd /Se   Fryggetorp f.d. gt  
Gull-landet åker /Se   Frälsegården gård  
Hanorp gd   Fågelhult, se Fågelkulla Saknas  
Hanorp gd   Fågelkulla gd  
Hanorp gd /Se   Fågelkulla gård  
?Hassla hg   Fågelkulla gård  
Hassla hg   Fågelkulla gård  
Hassla hg   Fågelkulla gård  
Hassla herrg.   Fågelkulla gård  
Hassla hg   Gisslorps järnvägsområde Saknas  
Hassla herrg.   Gislorp gårdar  
Hassla hg   Gislorp gård  
Hassla hg   Gislorps by  
Hassla gd /Se   Gisslorp gård  
Hassla hgd /Se   Gislorp östergård gård  
Hoklom Saknas   Gislorp västergård gård  
Håckla by   Glasbrunn lht  
Håckla by   Glasbrunn lht  
Häckla by   Glädjen t.  
Håckla gd:ar   Glädjen t  
Håckla gd   Glädjen lht  
Håckla by   Granliden lht  
Håckla by   Grinden bs  
Håckla by   Grindstugan bs.  
Håckla gd   Grindstugan Saknas  
Håckla by   Grindstugan st.  
Håckla by   Grindstugan bs  
Håckla by   Grindstugan st.  
?Håckla by   Grindtorp st.  
Håckla by   Grindtorp t  
Håckla by /Se   Gripenberg lht  
Håckla by /Se   Grönkullen lht  
+Jutlyckan Saknas /Se   Grönkullen t  
Karstorp gd   Grönkullen t  
Karstorp gd   Grönkullen lht  
Karstorp gd   Grönlund st.  
Karstorp g   Grönlund lht  
Karstorp gd /Se   Gröntorpet t  
Karstorp gd /Se   Gröntorpet t  
Klockrike samh., sn   Gunnarskog lht  
Klockrike samh.   Gunnäs lht  
Klockrike by   Göta kanals område inom socknen Saknas  
Klockrike by o. sn   Hagalund lht  
Klockrike by   Hagalund lht  
Klockrike kyrkby /Se   Hagalund lht  
Kulhem gd /Se   Hagalund lht  
Kulhem gd /Se   Hagen Saknas  
?Kärr t   Hagstugan t  
?Löparehem förr gd /Se   Hagsäter f.d. gt  
Mörby gd   Hagsäter lht  
Mörby gd   Hamburg Saknas  
Mörby g   Hamburg lht  
Mörby gd   Hammaren lht  
Mörby g.   Hammaren, Lilla st.  
?Mörby gd   Hammaren, Lilla t.  
Mörby g   Hammaren, Stora t.  
Mörby gd   Hammaren, Stora st.  
Mörby gd   Hanorp gård  
Mörby gd /Se   Hanorp gård  
narwarø by   Hanorp gård  
Prästgården kyrkoh. bost.   Hassla gård  
?Stenkulla gård   Hassla herrgård  
Tedæ by   Hassla herrgård  
Tjärorp by /Se   Hassla gård  
Tjärorp gd:ar /Se   Hinstorp lht  
Tororp by   Hinstorp lht  
Tororp by   Hultsfrid st.  
Tororp by   Håckla gårdar  
Tororp komministergård gd /Se   Håckla by  
Tororp by /Se   Håckla BY  
Tororp by /Se   Håckla gårdar  
Tororp by /Se   Håckla norrgård gård  
Tororp by /Se   Håckla sörgård gård  
Tororp by /Se   Håckla utjord Saknas  
Tröstorp gård   Hålan, se Lövingstorp Saknas  
Tröstorp gd   Hålan, se Lövingstorp Saknas  
Tröstorp gd   Hålken t  
Täcktö by   Högliden avs  
Täktö by   Högsäter lht  
Täcktö by   Högsäter lht  
Täktö by   Högsäter lht  
Täktö by   Jakobslund lht  
Täktö by   Jakobslund lht  
Täktö by   Johannesberg lht  
Täcktö by   Johannesberg lht  
Täktö by   Johansberg lht  
Täcktö by   Johanslund lht  
Täcktö by   Johanslund t  
Täktö by /Se   Jämmerkärret st.  
?Valstad hg   Kapernaum stuga  
?Valstad hg   Karlsborg st.  
Valstad herrgård   Karlsborg lht  
Valstad hg   Karlsborg avs  
Valstad gd   Karlsborg t  
Valstad gd   Karlsfrid gd  
Valstad hg   Karlsfrid gård  
Valstad hg   Karlsfrid gård  
Valstad hg   Karlsfrid gård  
Valstad gd   Kalrslund statst.  
?Valstad gd /Se   Karlslund lht  
*Vrickstad by /Se   Karlslund lht  
Ättorp by   Karlslund lht  
    Karlsäng st.  
    Karlstorp gård  
    Karstorp gård  
    Karstorp herrgård  
    Karstorp herrgård  
    Karstorp säteri  
    Katrinedal avs  
    Katrinedal st.  
    Katrinedal t  
    Katrineholm lht  
    Katrineholm lht  
    Kivemossen utjord  
    Kivemosse utjord t.  
    Klockaregården Saknas  
    Klockrike gårdar  
    Klockrike by  
    Klockrike gård  
    Klockrike by  
    Klockrike norrgård gård  
    Klockrike frälsegård gård  
    Klockrike järnvägsstation Saknas  
    Klockrike, utjord utjord  
    Kolfallet f.d. gt  
    Kolfallet f.d. gt  
    Kottebo st  
    Kottebo lht  
    Kraftstationen, se Brickstad kraftstation Saknas  
    Krongården gård  
    Krongården gård  
    Kulhem gd  
    Kulhem, se Karlsfrid Saknas  
    Kulhem, se Karlsfrid gård  
    Kulhem gård  
    Kulhem obeb. gård  
    Kungsbacken t  
    Kyrkotorp t  
    Källgården gård  
    Källgården gård  
    Kärr t  
    Kärret t  
    Landvid st  
    Landvid förr t.  
    Landvid rivet t  
    Liliansborg avs  
    Lillgården gård  
    Lillgården gård  
    Lindesnäs lht  
    Lindhaga lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lund, Norra lht  
    Lund, Norra lht  
    Lund, Södra st.  
    Lundby lht  
    Lyckan rivet t  
    Lyckhem t  
    Lyckhem st.  
    Lyckhem t  
    Löparehem t.  
    Löparehem lht  
    Löparehem hållplats  
    Löparehem gård  
    Löparehem gård  
    Löparehem förr gård  
    Löten st.  
    Löten förr t.  
    Löten rivet t  
    Lövensborg lht  
    Lövingsborg lht  
    Lövingsborg lht  
    Lövingsborg lht  
    Lövingstorp lht  
    Lövingstorp lht  
    Majas på ängen st  
    Marieberg lht  
    Marslätten äng  
    Marslätten äng  
    Mellangården gård  
    Mellangården gård  
    Mellangården gård  
    Missionshuset Saknas  
    *Moffeslott Saknas  
    Mossberget bebyggelse  
    Mossbo st.  
    Mossbo t.  
    Mossbo t  
    Mossen, Norra lht  
    Mossen, Norra lht  
    Mossen, Stora, se Södra Mossen Saknas  
    Mossen, Södra lht  
    Mossen, Södra lht  
    Murgården lht  
    Murgården t.  
    Murgården t  
    Murgården, Lilla, se Oxhagen Saknas  
    Mörby gård  
    Mörby gård  
    Mörbylund, se Håckla norrgård Saknas  
    Mörbylund gård  
    Norralund lht  
    Norrgården gård  
    Norrgården gård  
    Norrgården = Lilla Berga bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården = Stora Berga bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården gård  
    Nybygget rivet t  
    Nybygget, se Gröntorpet Saknas  
    Nybygget st.  
    Nybygget lht  
    Nybygget Saknas  
    Nybygget lht  
    Nygård ort  
    Nyhem lht, f.d. gt  
    Nystugan avs lht  
    Nystugan lht  
    Olstorp lht  
    Olstorp t  
    Opphem lht  
    Opphem lht  
    Ormansbo t.  
    Ovantorp lht  
    Oxhagen t  
    Oxhagen t  
    Oxhagen t.  
    Perstorp lht  
    Perstorp lht  
    Petersborg lht  
    Prästgården Saknas  
    Rappestugan t.  
    Rom lht  
    Rosenberg lht  
    Rom lht  
    Rosenborg, se Rosenberg Saknas  
    Rosendal st.  
    Rosenlund Saknas  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund statst.  
    Rothugget st.  
    Rothugget t.  
    Rothugget t  
    Runeborg lht  
    Rusthållet gård  
    Ryttaretorpet statst  
    Ryttartorpet lht  
    Rödkrog t.  
    Rödkrog t  
    Samuelslund st.  
    Sandbacken st.  
    Sandbacken lht  
    Sanddalen lht  
    Sanddalen t.  
    Sanddalen t  
    Sanddaln Saknas  
    Sandkullen förr t.  
    Sandkullen Saknas  
    Sandtorp avs lht  
    Sandstorp lht  
    Segorp gård  
    Segorp, Lilla lht.  
    Segorp, Lilla lht  
    Segorp, Stora lht  
    Selfyllan gård  
    Sjölund lht  
    Sjölund t.  
    Sjölund lht  
    Skabo st  
    Skattegården gård  
    Skiljebroslätt äng  
    Skiljebroslätt lht och äng  
    Skogelund t.  
    Skogelund lht  
    Skogelund st  
    Skogelund lht  
    Skogelund torp  
    Skolan, Nya skola  
    Skolhuset, Gamla Saknas  
    Skälboslätt, se Skiljebroslätt Saknas  
    Skälbroslätt gd  
    Skälbroslätt utjord  
    Skälstena st  
    Skälstena t.  
    Skälstena t  
    Slätten, se Skälbroslätt Saknas  
    Slättgården lht  
    Smedjebacken lht  
    Smedjebacken st  
    Smedshemmet st.  
    Smedshemmet t.  
    Smedshemmet t  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp t  
    Solgården lht  
    Solhaga avs  
    Spetsgården gård  
    Spetsgården gård  
    Stenbacken t  
    Stenbacen st.  
    Stenkulla gård  
    Stenkulla gård  
    Stenkulla gård  
    Stenkulla gård  
    Stenkulla, Lilla lht  
    Stenkulla, Lilla lht  
    Stentorp t.  
    Stenstorp t.  
    Stenstorp t  
    Stentorp st  
    Stensätter t.  
    Stensäter lht  
    Stensäter lht  
    Storgården gård  
    Storgården Saknas  
    Säterslund utjord t.  
    Säterslund utj  
    Säterslund, Norra utjord t.  
    Aäterslund, Södra lht  
    Sättran t.  
    Sätran t  
    Sättran st.  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården utjord  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Sörgården gård  
    Tegelbacken rivet t  
    Tegelbacken T  
    Tjärorp by  
    Tjärorp gårdar  
    Tjärorp gårdar  
    Tjärorp sörgård gård  
    Tjärorp norrgård gård  
    Tjärorp norrgård el. Nygård Saknas  
    Toreborg lhter  
    Torelund lht  
    Tororp gårdar  
    Tororp by  
    Tororp by  
    Tororp by  
    Tororp, Norra gård  
    Tororp frälsegård gård  
    Tororp komministergård gård  
    Tororp mellangård gård  
    Tororp västergård gård  
    Tororps utjord, se Säterslund Saknas  
    Tororps utjordar Saknas  
    Torpet, Norra, se Norra Mossen Saknas  
    Trädgårdstorp t  
    Trädgårdstorp t  
    Tröstorp gårdar  
    Tröstorp gård  
    Tröstorp gård  
    Tröstorp gård  
    Tången lht  
    Täktö gdr  
    Täcktö by  
    Täcktö by  
    Täcktö by  
    Täcktö gårdar  
    Täcktö frälsegård gård  
    Täcktö kyrkoherdeboställe gård  
    Täcktö Mellangård gd  
    Täcktö mellangård gård  
    Täcktö Norrgård gd  
    Täcktö norrgård gård  
    Täcktöborg, se Täcktö norrgård Saknas  
    Täcktöborg gård  
    Täcktöborg = Täcktö norrgård Saknas  
    Valdurstugan st.  
    Valstad gård  
    Valstad herrgård  
    Valstad herrgård  
    Valstad gård  
    Valstadhagen st.  
    Valstahagen riven bs  
    Valstahagen t.  
    Västergården = Tororp gård  
    Västergården gård  
    Åbo t  
    Åbo st  
    Åbylund lht  
    Åstugan stuga  
    Åstugan lht  
    Älvans järnvägsstation Saknas  
    Ängstad lht  
    Ängstad t  
    Ängstugan = Khdebost.-s utj. Saknas  
    Ängstugan utj  
    Ättorp gd  
    Ättorp utj  
    Ättorp utj.  
    Ättorp eller Klockrike äng  
    Ättorp eller Klockrike åker  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.