ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljungs socken : Gullbergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 206 Naturnamn : 295 Bebyggelsenamn : 1307 Naturnamn : 885
Ljung sn Allmansbeget berg Ljung sn Abborreberget berg
Ljung sn Allmänningen, Västra terräng Ljung socken Alehalsen mosse
Ljung sn Anderstorps intag ägomark Ljung socken Ale Sten sten
Ljung sn /Se Aspliden ägomark Ljung socken Aletomten betesbacke
Ljung sn Bakom terräng Ljung socken Allén, Södra väg
Ljung sn Bjärkasjön sjö Ljung socken Allén, Västra väg
Ljung sn Björkängen terräng Ljung socken Allén, Östra väg
Ljung sn Björnen terräng Ljung socken Arrehagen hagmark
Ljung sn Björnkärret kärr Ljung socken Asphagen nu skog
?Ljung sn Blå stenen terräng Ljung socken Asphagen åker
Ljung sn Blå våm ägomark Ljung rävar inbyggarbeteckning Arresten gärde
Ljung socken Blåvåm mosse /Se Ljungskuttare inbyggarbeteckning Avundshålet åker
Ljung socken Blåvåm åker /Se Al-lund bs Axhagsängen åker, nu sjö
Ljung sn Blåvåm förr kärr, nu gärde /Se Amerika torp Axhagsängen åker, nu sjö
Ljung sn Bolken ägomark Amerika bs Backelyckan åker+
?Ljung socken Branten terräng? Amerika t Bakom-lyckorna lyckor
Ljung sn Brantmossen mosse Anderstorp bs. Baktråget landsvägsbacke
Ljung sn Breborsbergen berg Anderstorp t. Ballshushagen trakt
Ljung sn Bredmossarna mosse Anderstorp t. Ballshushagen Saknas
Ljung sn Bråtmossen mosse Anderstorp t Bastebacken landsvägsbacke
Ljung sn Bråtmossen mosse Anneberg avs. lht Bastubacken backe
Ljung sn Brännbäcken bäck Arrendatorsbostaden lht Berglundsliden åker
Ljung sn Brännbäcksviken vik Asplund t. Bergåkrarna åker
Ljung Saknas Bullarstorp ägomark Asplund t Bigraven dike
Ljung sn Bullorpe udde udde Asplund torp Bigraven dike
Ljung sn Bullorpeviken vik Backebo t Bigraven dike
Ljung sn Bullorpe ö udde Backebo t Bjärkasjön sjö
Ljung sn Bårmossen mosse Backebo t Bjärkasjön sjö
Ljung sn Bäcklyckan terräng Backebo bs. Björkesten skälsten
Ljung sn Bäckstugan ägomark Backen torp Björkkärret åker
Ljung Saknas Bäcksund terräng Backen torp Björkkärret Saknas
Ljung sn Dammsjöbäcken bäck *Bakom t,.bs. Björkkärrsmossen mosse
Ljung sn Damsjön (resp.Dammen) sjö Bakom bs. Björklundshagen hage
Ljung sn Dammsjön sjö Bakom t Björn mosse
Ljung sn Dammsjön sjö Ballshus t. Björnkärret äng och kärr
Ljung sn Dammsjön sjö Ballshus torp Björnkärret åker
Ljung sn Djupsjöbäcken bäck Ballshus torp Björnmossen mosse
Ljung sn Djupsjö odling betesmark Baracken bs Björnmosseskälet råmärke
Ljung sn Eldbrandmossen mosse Berg, Norra t Blixtorpegärdet åkerjord
Ljung sn Essjön sjö Berget t Blixtorpshagen hagmark
Ljung sn Fallet ägomark Berget t Blå Våmm mosse
Ljung sn Fallhemmet terräng Berget t Blåvom förr kärr, nu gärde
Ljung sn /Se Fallhemskullen terräng Berget Norra t Blå Våmm åker
Ljung sn /Se Fallmon terräng Bergslagsgårdarna gårdar Bobergarens Äng slåtteräng
Ljung sn /Se Farfarsmosse mosse Bergsäter avs, lht Borgmossen? mossmark
Ljung sn /Se Fjällas backe terräng Bergsäter bs Bomarbohagen hagmark
Ljung sn /Se Fjällas mosse mosse Bjärka gård Bomlyckan åker
Ljung sn Flishult terräng Bjärka by Bomme Sten sten
Ljung sn Fräknegölen göl Bjärka by Bomme Sten sten
Ljung sn /Se Fulkärret kärr Bjärka Saknas Bortre Skiftet del av åkerjord
Ljung sn /Se Fulmossen mosse Bjärka by Bosapeln äppleträd
Ljung sn /Se Fyrsjöbäcken bäck Björkliden avs, lht Boselyckan åker
Ljung sn /Se Fyrsjön sjö Björklund torp Brantmossen mosse
Ljungs kyrka kyrka /Se Fyrsjön sjö Björklund t. Brantamossen mossmark
Ljungs kyrka kyrka Fågelmossen mosse Björklund t Breboskälet Saknas
»blekxtorp» förr gd Fållorna terräng Björknäs t Bredmossarna mossmark
Blixtorp förr gd Fårhagsviken vik Björkängens festplats festplats Bredmossen mosse
Bullorp g Getekullen kulle Blixtorp gård Brobacken backe
Bullorp gd Getmans rike terräng Blixtorp gård Brudsvängen landsvägsbacke
Gillberga gd Getmans rike terräng Blixtorp bebyggelse Brudsvängen backe och krök på väg
Gillerberga gd Getpineberget berg Blixtorp obeb. gård Brunnsgården hmd.
Gillerberga gd Getpinekärret kärr Blixtorp gård Brunnskällan källa
Gillerberga gd Getpinelyckan ägomark Blommedal t Brunnskällan källa
Gillerberga gd /Se Getryggarna terräng Blommedal t, avs. Brunnskällan källa
Gillerberga gd /Se Gillerbergaskogen skog Blommedal t, avs. Brunnskällan källa
Glahytt bs /Se Gistramossen mosse Blåsut bs. Brunnskällan källa
?Gottorp by Giölan, se Fyrsjön sjö Bommarbo t, avs. Brunnskällan källa
Gunnarstorp gd Glasfallet terräng Bommarbo t Bråtmossen Saknas
Gunnarstorp gd Gottorpe slott fornlämning Bommarbo t Bråtmossen mosse
Gunnarstorp gd *Gottorps Slott ruin /Se Bosestugan bs. Bråtmossen mosse
Gunnarstorp gd *Gölen tjärn Bosestugan bs. Bråtmosseskälet råmärke
Gunnarstorp gd *Gravådammen Saknas Bosestugan bs Bråtmosseskälet skäl
Gunnarstorp gd Gropebacken terräng Brahus lada Bråtgropelyckan åker
Gunnarstorp gd Grytdalsberget berg Branta t Brända Gärdet gärde
Gunnarstorp gd Grytdalsgärdet ägomark Branten t Brännbäcken bäck
Gunnarstorp gd Gräsfallen terräng Branten t Brännebäcksviken vik
Gunnarstorp gd Gröna lunden terräng Brantebo obebyggd avs, lht. Brännkällan källa
Gunnarstorp gd Grönkullakärret kärr Brantebo avs, lht. Brännskogen skogsmark
Gunnarstorp gård Grönkullegölen göl Branten Lilla t. Bultorpeviken vik
Gunnarstorp gd Gubbängskärret kärr Brohemmet t Bulltorps Ö udde
Gunnarstorp gd *Gunnarstorps ålfiske fiske Brohemmet torp Bykesten råmärke
Gunnarstorp gd /Se Gäddbäcken bäck Brohemmet t. nu bs. Byxåkern åker
Hilstermon gd /Se Gäddbäcken bäck Brohemmet t. nu bs. Bålken gärde
Hilstermon gd /Se Gölfallen terräng Bromshus t. Bårmossen mosse
Hilstermon gd /Se Göljemossen mosse Bromshus t. Bäckaskogshagen hage
*Hinlategården gd Gölkärret kärr Bromshus t Bäcklyckan Saknas
Hoghasa Saknas Gölmossen mosse Bromshus t Böndernas Bete beteshage
Hässelbergen kyrk.bost. Göta kanal kanal Bromshusladan+ lada Böndernas Bete Saknas
Hässelberg pgd Hallebacken terräng Brostugan t. Bängtes Stybbe kolbotten
Hässelberg gd Hemsjöbäcken bäck Brostugan bs. Dalegärdet gärde
Högåsa gd ?Hemsjön sjö Bromstugan Västra lht Dalhemshagen hage
Högåsa gd Hemsjön sjö Brostugan Östra lht Damme Bro Saknas
Högåsa gd Hesiön, se Hemsjön sjö Brunsstugan bs. Dammen sjö
Högåsa gd *Hesiön sjö Brunnsgården gård Dammen sjö
Högåsa gd Hemsjön sjö Brunnsgården gård Dammsjökärret kärrmark
Högåsa gd Hesiön, se Hidsjön sjö Brunnstugan bs Damsjöskälet Saknas
Högåsa gd *Hessjön, se Essjön sjö Bräderna t Damsjöskälet Saknas
Högåsa gd Hidsjöfall ägomark Bränna torp Dammsjön sjö
Jakobslunds Järnbruk Saknas /Se Hidsjön sjö Bränna bs Dammsjön sjö
Karstorp gd Hidsjön sjö Bränna bs Damsjön sjö
Karstorp gd Hidsjön sjö Bränna t. Dammsjöbäcken bäck
Klänkorp g Hidsjöängen ägomark Bränna bs Dammsjöängen ängbit
Klänkorp gd Hjortramossen mosse Bränneriet + f.d. brännvinsbränneri Djupsjön sjöar
Ljung hg Hjortramossen mosse Brännorna torp Djupsjön sjöar
Ljung hgd Hovden sjö Brännorna t Djupsjön Norra Saknas
Ljung hg Hovden sjö /Se Bränntorp torp Djupsjön, norra sjö
Ljung hgd Hultet terräng Bränntorp t, avs. Djupsjön, Södra Saknas
Ljung gd Håkamon terräng Bränntorp torp Djupsjön, Södra sjö
Ljung hg Häradsskälet terräng Bränntorp f.d. Gt Djupsjö Odle gärde
(?)Ljung gd Härtkärret kärr Bränntorp t. Djupsjöbäcken bäck
?Ljungs kyrka kyrka Hövden sjö /Se Bullarstorp rivet t Dungskiftet åker
Ljungs kyrka kyrka Ingvallskärret kärr Bullarstorp t. Dytaget dytag
?Ljung säteri Isaks backe terräng Bullerstorp torp Ekbacken ås
Ljungs Säteri Saknas /Se Issjön, se Essjön sjö Bullorp gård Ekhagen äng
Magdesjö gd /Se Issjön sjö /Se Bullorp gård Ekhagsängen mark
Mörstorp by /Se Jonstorpebergen berg Bulltorp gård Ekholmshagen Saknas
Mörstorp by /Se Jullerudden ägomark Bygget bs. Ekholmsjorden åkerjord
Norrby gd Jungfruberget berg Bygget bs. Ekholmsängen Saknas
?Norrby gd /Se Kaffebrännareberget berg Bäckaskog t. Eklyckan åker
?Norrby gd Kalkutta terräng Bäckaskog t »Ek- och Nybbleängen» åker
Norrby gd Kallmossen mosse Bäckaskog t. Ekängen gärde
Norrby gård Karlstorp ägomark Bäckebo lht, avs. Essjön sjö
Norrby gd Kavelbromossen, Lilla mosse Bäckhemmet t. Essjön, se Hisjön Saknas
Norrby sannolikt g Kavelbromossen, Stora mosse Bäckhemmet t Ekholmsstycket åker
Norrby gd Kerstins mosse mosse Bäckhemmet t. Farfarelyckan gärde
Norrby gd Kilen terräng Bäckstugan t. »Fesellen» åker
Norrby, Lilla Saknas /Se Klasbäck triangelpunkt Bäckstugan t. Finnlyckan åker
Nybble frälse, säteri bek Knektehagen terräng Bäcksund t. Fiskareängen gärde
Nybble säteri Komossen mosse Bällestugan bs Fiskareängen gärde
Nybble gd Komossen mosse Bänorp by Fiskarhemsgärdet gärde
Nybble g Komossen mosse Bänorp by Fiskarhemsängen åker
Nybble gd Kungsstenarna stenar Bänorp by Flistadsbäcken bäck
»nybile» Saknas Kvasjön sjö Bänorp by Framstycket gärde
Nybble gd Kvigpussarna terräng Bäntorp Lilla gård Fredriksbergsgärdet gärde
Nyland Saknas /Se Käringegölen göl Bänorp Lilla gård Fräkengölen göl
Perstorp gd Käringängen ägomark Bänorp Lilla gård Fräkengölen göl
Perstorp g Ladfallen sankmark Bänorps fattighem lht Fräknebotten holmar
?Prästtomta gd Ledspångsån å Bänorpsvik avs, lht m. jord Fräknegölen Saknas
»roghgarda» Saknas Lickasjön sjö Börstorp gård Fräknegölsmossen mosse
Råby gd *Licken, se Lickasjön sjö Börstorp gård Fula Mosse mosse
Råby hg Lillön ö Börstorp gård Fulkärret mosse
Råby hgd Ljungbloms udde terräng Börstorp gård Furmossen mosse
Råby herrgård Ljungssjön sjö Börstorp gård Fyrsjöbäcken bäck
Råby herrgård *Ljungs såg såg Chokladfabriken+ chokladfabrik Fyrsjöhall råmärke
Råby by *Ljungs ålfiske fiske Dalgrenestället bs. Fyrsjön sjö
Råby gd Ljusa mon terräng Dalhem lht Fyrsjön sjö
Råby hgd /Se Lomberget ö Dalhem t Fyrsjön sjö
Råby kvarn under Råby hg Lustigkulle terräng Dalhem Lilla bs Fågelmossen mossmarker
Råby kvarn hg Lyckerna ägomark Dalvik avs, lht. Fågelmossen mosse
Rågårda kyrkoherdeboställe Lången Lac,se Ölången sjö Dammsjötorp torp Fållemossen mosse
Rågårda g Långkärren kärr Diket t. Fållorna skog
Rågårda prästgd Långkärret kärr Diket t Fårehagen hage
Rågårda gd /Se Magdesjön sjö /Se Diket t. Fästningen+ vass
Rågårda gd /Se Magdesjösjön sjö Djupsjö gård Fästningen+ vass
Sibborp gård Magdesjö ängar terräng Djupsjö gård Gamlaladugårdsgärdet åker
Sibborp gd *Matforsen fors Djupsjö by Gammelsbron bro
Sibborp gd Mallefors, se *Malforsen fors Djupsjö by Gammalsbromossen Saknas
Sibborp gd Morksiön, se Mörstorpesjön sjö Djupsjö by Gastebacken backe
Sibborp gård Motala ström vattendrag Djupsjö by Gastebacken landsvägsbacke
?Sibborp by Motala ström vattendrag Djupsjö by Gatlyckan del av åkerjord
Sjöbacka gd Märkärret kärr Djupsjö by Getekullen berg
Sjöbacka säteri Mörcken Lacus, se Mörstorpesjön sjö Djupsjö by Getmansrike skogsparti
Sjöbacka säteri /Se *Mörken, se Mörstorpssjön sjö Djupsjö by Getmans rike skogstrakt
Skallorp gård Mörkevik vik Djupsjö by Getmans rike skogstrakt
Skallorp by *Mörksjön sjö Djupsjö by Getpinnekärret mosse
Skallorp by Mörkstorpsjön sjö Djupsjö by Getriket skogstrakt
Skallorp by Mörstorpesjön sjö Djupsjö, Västra gård Getryggarna berg
Skallorp by ?Mörstorpesjön sjö Djupsjö, Östra gård Getryggarna berg
Skallorp gd /Se Mörstorpesjön sjö Djupsjöhult t Gistramossen mosse
Skalltorp Saknas /Se Mörstorpesjön sjö Djupsjöhult t Gistramossen mosse
Släta by Mörstorpessjön sjö /Se Djupsjöhult t. Glödhagen åker
Släta by Norby siön, se Norrbysjön sjö Djupsjöhult t Glödängen utj
Släta by Norrbysjön sjö Djupsjöhult torp Gottorpebäcken bäck
Släta by Norrbysjön sjö Djupsjöhult, Lilla t Granlundsgärdet gärde
Släta by Norrbysjön sjö Djupsjöhult, Lilla t. Grenliden åker
Släta by Norrbysjön sjö Duvebo torp Grillses lycka gärde
Släta by Norrbysjön sjö Duvebo t, avs. Gropgärdet gärde
Släta by /Se Norrbysjön sjö Ekholmen gård Groplyckan åkerlycka
*Slettebo Saknas Norrbysjön sjö Ekholmen gård Groplyckan lycka
Stackstorp Saknas Norrbysjön sjö Ekholmen gård Grytan jättegryta
Stagstorp gd Norrbysjön sjö Ekholmen gård Grytbergen berg
Stagstorp g Norrbysjön sjö Ekholmen gård Grytdalarna äng
Stagstorp gd Norrbysjön sjö Ekhult lht Grytdalarna skog
Sterringe gd /Se Norrbysjön sjö Ekhybbel t. el. bs. Grytdalarna äng
Säby gård Norrsjöberget berg Ekhybbel t. el. bs. Grytdalsberget berg
Säby gd Norrsjön sjö Ekhybbel torp Grytdalsgärdet Saknas
Säby gd Nummerbergen berg Ekhybbel torp el. bs Grytorna jättegrytor
Säby gd Nyland ägomark? Ekhybbel t. el. bs. Grytstorpebäcken bäck
Säby gd Oceanen ägomark Ekhybbel torp el. bs Gråtareliden åker
Säby g Odonkärret kärr Ekhybbel torp el. bs Gräsfallen äng
Säby by Ommen sjö Ekhybbel torp el. bs Gräsviken vik
Säby by Ommen sjö Ekliden avs, lht. Grävlingeberget berg
?Transäter gd Opplången sjö Eklundsberg avs, lht. Grävlingeskälet råmärke
Transäter gd Opplången sjö Ekängen avs, lht. Gröna Lunds-gärdet gärde
Transätter gd /Se Opplången sjö Ekängen lht Grökulla Arshål åker
Transätter gd /Se Opplången sjö Eriksdal lht Grönkulla Backe backe
Vågerstad by Opplången sjö /Se Eriksdal t Grönkulla Sten stenblock
Vågerstad gd Opplångsängen terräng Fallbron t Grönkullegölen göl
Vågerstad by Ossianeledet terräng Fallbron t Grönkullemossen mosse
Vågerstad by Ossiansskogen skog Fallbron t Gubbegraven forngrav+
Vågerstad gd Oxhagen terräng Fallet t Gubbegraven forngrav
Vågerstad by Prästtomta ö terräng Fallet t Gubbegraven forngrav
Vågerstad by Ragnorpe kärr kärr Fallet t Gubbängen åker+
Vågerstad by Regnbågen ägomark Fallhagen t. nu bs. Gubbängen åker
Vågerstad gd /Se Risängen strandområde Fallhagen t. nu bs. Gubbängskärret kärrmark
Vågerstad by /Se Rotkärren ägomark Fallhagen lht, avs. Gunnarstorpeskogen skog
  *Råby kvarnar kvarnar Fallhagen lht Gåsliden? åker, nu sjö
  Råbykvarnen f.d.kvarn Fallhemmet t Gäddbäcken bäck
  Rävberget berg Fallhemmet t Gärdet Norra gärde
  Rävemossen mosse Fallhemmet t. öde Gärdet, Norra mark
  Rävlämsberget berg /Se Fattigstugan förr fattigstuga Gärdet, Norra åker
  Sandviken terräng Fattigstugan Saknas Gärdet, Norra gärde
  Sibborpesjön sjö Fiskarhem rivet t Gärdet, Norra gärde
  Sibborpesjön sjö Fiskarehem, Lilla t. Gärdet Södra gärde
  Sibborpesjön sjö Fiskarehem Stora torp Gärdet Södra åkerjord
  Sibborpe ö udde Fiskarehem Stora t. Gärdet, Södra åker
  Sibborpsjön, se Skiren el. Sibborpsjjön sjö Fiskarehem Stora t. Gölbacken backe
  Sibborpsjön sjö Fiskarehem Stora t. Gölen Lilla göl
  Silvermossen mosse Fiskarehem Stora t. Gölen Stora göl
  *Sjöbacka ålfiske fiske Fiskarehem, Stora torp Gölfallen äng
  Sjöbrokärret ägomark Fiskarehem Stora t. Gölgärdet åker
  Sjövik terräng Fiskarehemmet gård Gölmossen mosse
  Sjöängarna kärr Fiskarehemmet gård Gölmossen mosse
  Skarpåsen ås? Fiskarehemmet gård Gölmossen mosse
  Skarpåsen, Västra ägomark Fiskarhemmet gård Gölmossen Lilla mossmark
  Skeren Lacus, se Sibborpesjön sjö Fiskarhemmet gård Gölmossen Stora mossmark
  Skiren el. Sibborpsjön sjö Fiskarehemmet gård Gölmossebergen bergmark
  Skiren l. Sibborpssjön sjö /Se Fiskaretorpet t Gölmossebrunnen göl
  Skiären Siön, se Sibborpesjön sjö Fiskarhemmet, Stora torp Gölmossebrunnen göl
  Skogstorp ägomark Flinketorpet t Hacknäset udde
  Skvalkärret ägomark Flinketorpet t Hagen Lilla hagmark
  Skvalkärrsvik vik Flinketorpet t Hagen, Stora hagmark
  Skvallret ägomark Flinketorp t Hagkärret Saknas
  Skälsbrobacken triangelpunkt Flinktorp torp Hagkärrsmossen mosse
  Skälsbrobäcken bäck Flishult t Haglyckan lycka
  Skälsbromossen mosse Flistorp bebyggelse Hallehacket åker
  Skälsundet kärr Flistorp gård Hamptäpporna täppor
  Släta bergen berg Flistorp gård Hamptäpporna täppor
  Släta bergen berg Fredriksberg lht Hamptäpporna täppor
  Snuggehagen terräng Fredirksberg avs. lht Hannaskiftet åker
  Sotbäcken bäck Fridensborg lht Heesjökärret ängsmark
  Sotkärret kärr Fridensborg lht Helveteskärr utj
  Spångängen kärr Fridhem bs. Helveteskärret kärr
  Stackstorp triangelpunkt Fridhem t Helveteskärret kärr
  Stanberget berg Fridhem lht Helveteskärret kärr
  Stiern, se Sibborpsjön sjö Fridenshem avs, lht Helveteskärret kärr
  Storön ö Fridenslund lht, avs. Hemlyckan lyckor
  Storön ö Fromtorp t Hemsjön Saknas
  Stubbåkern ägomark Fromtorp t Hemsjöbäcken bäck
  Stutgölen göl Frälsegården = 3 Säby gård Hemängen åker
  Svarttorpeliden terräng Frälsegården = 4 Säby gård Hmängen åker
  Svenstorpegölen göl Frälsegården Saknas Herrfallet hage
  Svälamossen mosse Fröknegården bebyggelse Herrgårdsfallet hage, nu skog
  Sågarviken vik Fröknegården bebyggelse Herrgårdsängen utjord
  Sörsjön sjö Fröknegården + bebyggelse Herrgårdsängen utjord
  Tallsmossen mosse Frökengården hmd Hesjön sjö
  Tapparberget berg Furuliden lht Hisjön sjö
  *Tittedammen Saknas Fågelsången bs Hilstermo Hage skog o. hagmark
  Torparhagen terräng Fågelsången bs. Hissjöbäcken bäck
  Torpängen ägomark Fågelsången torp Hissjön Saknas
  Tranhalsen terräng Fågelsången t Hissjöängen Saknas
  Trasten terräng Fårhuset lht Hjortronmossen mosse
  Trehörningen sjö Fårhuset lht Hjortronmossen Saknas
  Trinte mosse mosse Fårhuset lht Hjortronmossen mosse
  Trinte mosse mosse Fårhuset lht Hjälmsätersgraven Saknas
  Trånget näs Färgeriet+ färgeri med yllestamp Hjämsätersgraven Saknas
  Trånget sund Gammalstorp bs Hjälmsätersskiftet, Gamla åker
  Trätvenen terräng Gammalstorp t Hjälmsätersängen åker
  Tvillingsgölarna gölar Gammalstorp t, avs. Holmlyckan åker
  Tågmossen mosse Gatstugan bs. Holmlyckan åker
  Uppsala f.d. gård? Gillberga gård Holmlyckebacken Saknas
  Urberget berg Gillberga gård Hopängarna Saknas
  Vargmossen mosse Gillberga gård Hovden sjö
  Våmmerna mossområde /Se Gillerberget gård Hovdeskälet råmärke
  Våxholm f.d. torp? Glahytt bs. »Hulteskjälet» gränsmärke
  Våxmossen mosse Glasfallet bs. »Hulteskjälet» Saknas
  Våxmossen mosse Glödängen utjord »Hulteskjälet» Saknas
  Våxtorp terräng Glödängen utjord Humparna åker
  Välnäsegölen göl Glödängen utjord Hundkällan Saknas
  Värrängen kärr Glödängen utjord Hundkällehagen åker
  Ålehalsen terräng Glödängen utjord Hundkällehagen åker
  Åplången, se Opplången sjö Glödängen utjord Hundkällehagen åker
  Åpången, se Opplången sjö Glödängen utjord Hundkällehagen åker
  Älgklintegölen f.d. göl? Glödängen utj. Hybblekällan källa
  Älgklinten terräng Gottorp gård Hybblekällan källa
  Älgmossen mosse Gottorp by Hybbletomten grästomt
  Älgmossen mosse Gottorp by *»Håkabränn» kärr
  Älgshulteglen göl Gottorp by Håka-mon skog
  Ängkärret ägomark Gottorp by Hålkärret Saknas
  Ölången sjö Gottorp t. Hålstängen åker, nu sjö
  Ölången sjö »Gottorps Slott» Saknas Hålstängen åker, nu sjö
  Ömen Lacus, se Ommen sjö »Gottorps Slott» slott Hällakaret håla
  Öneskogen skog Gottorpe Slott ruin Hälsinges Mosse mosse
  Örbacken betesmark Granliden lht, avs. Häradsgärdet gärde
  Örlången sjö /Se Granlund t Häradsmarken allmänning
    Granlund t Härtkärret Saknas
    Granvik avs, lht. Hässjelyckan Saknas
    Granåsen lht Hässjelyckan Saknas
    Grinden t Hässjelyckan Saknas
    Grinden t Hässjelyckan Saknas
    Grinden lht Hästhagen hagmark
    Grindstugan t Hästhagen åker
    Grindstugan bs. Hästhagen hagmark
    Grindstugan bs Hästhagen b.
    Grindstugan stuga Hästhagen hage
    Grindstugan bs. Hävdemossen Lilla mosse
    Grindstugan Södra bs. Hävdemossen Stora mosse
    Grindstugan Västra bs Höga Fallen skog
    Gråbo t Hökebobäcken bäck
    Gråbo bs. Hökeboliden åker
    Gråhalla t Hövden sjö
    Gråhallen torp Ingvaldskärret Saknas
    Gråhallen t,,avs. Intaget åker
    Gråhallen torp Isaks Backe backe
    »Grå Lus» bs. Iskällarebacken Saknas
    Gråhallen t, avs. Issjön, se Hisjön Saknas
    »Grå Lus» bs. Issjön Saknas
    Grå Lus bs. Issjön Saknas
    Gröna Lunden bs. Jistramossen Saknas
    Gröna Lunden bs. Jons Lyckor åkerplättar
    Gröna Lunden bs. Jons Lyckor åkerplättar
    Grönkulla gård Jonstorpebergen bergmark
    Grönkulla gård Jons Stybbe kolbotten
    Grönkulla gård Jungfruberget berg
    Grönkullen gård Jämmerbobacken höjd
    Gullhem lht Järngruvan gruvhål
    Gullhem avs, lht. Jörashacket åker
    Gunnarsberg t Kaffebrännareberget berg
    Gunnarsberg bs. »Kalfhagen» backe
    Gunnarsberg bs Kalvhagen hage
    Gunnarsberg t Kalkliden åker
    Gunnarsdal torp Kalvhagsgärdet Saknas
    Gunnarsdal t Kalvkärret åker
    Gunnarsdal t, avs. Kalvängen del av ägor
    Gunnarstorp Saknas Kalvängen Saknas
    Gunnarstorp gård Kanalgärdet gärde
    Gunnarstorp Lilla el. Jakobslund, se 1 Jakobslund Saknas Kanalhumporna kanaljord
    Gunnarstorp Lilla gård Kanalhumparna kanaljord
    Gunnarstorp, Lilla gård Karlstorpslyckan åkerlycka
    Gunnarstorp Lilla gård Kastängen åker
    Gunnarstorp Lilla gård Kastängskärren åker
    Gunnarstorp Lilla gård Kattebacken backe
    Gunnarstorp Lilla gård Kattebackegärdet gärde
    Gunnarstorp Lilla gård Kavelbrokärret mosse
    Gunnarstorp Stora gård Kerstins Mosse åker
    Gunnarstorp Stora gård Kerstins Mus mosse
    Gunnarstorp Stora gård Kiddehagen Saknas
    Gunnarstorp Stora gård Kiddehagen hage
    Gunnarstorp Stora gård Kiddehagsmossen mosse
    Gunnarstorp, Stora gård Kilekärret mosse
    Gustavslund avs, lht Kilen skogsmark
    Gärdet gård Killingegölarna gölar
    Gölfallet t. Killingegölarna gölar
    Göta Kanals område jordområde Killingehagen hage
    Göta Kanals område kanalområde Killingemossen Lilla mosse
    Hagalund t. Killingemossen Stora mosse
    Hagalund lht, avs. Killingeskälet Saknas
    Hagalund t Klintapeln äppleträd
    Hagalund t Knappetorpslyckan åker
    Hagen lht Knekthagen hage
    Hagen avs, lht:r Knutslyckan åker
    Hagen bs Kohagen hage
    Haget t Kohagen hage
    Haget t Kohagen skog
    Haget t Kohagen åker
    Hagstugan t. Kohagen b
    Hagtorp t Kohagen hage
    Hagtorp t Kohagen hage
    Hagtorpet t Kohagen hage
    Hagtorpet torp Ko-hälsinget! berg
    Hansestugan bs Kolfallsodlingen uppodling
    Haralds bs. Komossen Saknas
    Haraldsberg t Komossen mosse
    Haraldsberg torp Kopparviken vik
    Haraldsberg t Korshällarna berg
    Haraldslund = Ringstorp Saknas Korshällarna berg
    Haraldslund torp Korshällebackarna backar
    Haraldslund t Kraftkanalen Saknas
    Haraldslund t Kraftverkskanalen kanal
    Haraldstorp t Krake Stad husgytter
    Haraldstorp, se Haraldsberg Saknas Krutbruksön holme
    Helveteskärr utjord Kulletegen del av betesmark
    Helveteskärr utjord Kungstenarna stenblock
    Helveteskärr utjord Kungstenarna stenar
    Helveteskärr utjord Kvarnbäcken vattendrag
    Helveteskärr utjord Kvarnbäcken bäck
    Helveteskärr utjord Kvarnkärret äng
    Heveteskärr utjord Kvarnlyckan åker
    Herr-Olles stuga bs. Kvarnsjöbäcken bäck
    Hesjöfall t Kvarnsjön sjöar
    Hesjölund t Kvasjöhagen hage
    Herrgårdsfallet Saknas Kvasjön Saknas
    Hidsjöfall t Kvarnsjön, Norra sjö
    Hidsjöfall t Kvarnsjön, Nora Saknas
    Hidsjölund t Kvarnsjön, N. och S. sjöar
    Hilstermon gård Kvarnsjön Södra Saknas
    Hilstermon gård Kvigpussarna gölar förr
    Hilstermon gård Kvigpussarna pussar förr
    Hilstermon gård Kvigpussemossarna Saknas
    Hilstermon gård Kyrkallén väg
    Hilstermon gård Kyrkgärdet åkerjord
    Hilstermon gård Kyrkhagen betesmark
    Hisjöfall t Kyrkängen bete
    Hisjölund t Kyrkängen bete
    Hjälmsätter gd Kyrkängsbacken backmark
    Hjälmsäter gård »Kållmossen» mosse
    Hjälmsäter herrgård »Kållmossen» mosse
    Hjälmsäter gård »Kållmossen» mosse
    Hjälmsäter gård Kälkbackelyckan lycka
    Hjälmsäter gård Källargärdet gärde
    Hjälmsäter gård Källfallet åker
    Hjälmsäter gård Käll-lyckan åker
    Hjälmsäter gård Källtorpegrinden grind
    Hjälmsäter gård Källtorpejorden åker
    Hjälmsätersgodset(+) gård Käringegölen göl
    Hjälmsäter, Gamla bs Käringegölen göl
    Hullet t Käringgölen sjö
    Hultladan Saknas Käringgölen göl
    Hultladan lada Kärngkneken gångstig
    Hundhälletorpet t. Kärrhagen hage
    Hybbel torp el. bs Kärrhagen åker
    Håkviken t Kärrhagsskiftet åker
    Håkviken torp Kärrängen Saknas
    Håkviken t, avs. Kärrängen åker
    Häradsskälet t. Ladfallen äng
    Häradsskälet t. Ladugårdsgärdet åker
    Häradsskälet t. Ladugårdsskiftet åker
    Hässelberg kyrkoh.bost. Lagmansskälet råmärke
    Hässelberg gård Lagmansskälet råmärke
    Hässelberget Saknas Lagmansskälet råmärke
    Hässelberget Saknas Lagmansskälet råmärke
    Hässelberget bebyggelse Landsvägshagen hage
    Hässelberget gård Lekplatsen Saknas
    Hässelberget gård Lerflåttan gärde
    Hässelberget bebyggelse Lillviken vik
    Hässelberget Saknas Lillängen åker
    Hässleberget t. Lillängen mossmark
    Högberget t Lillängen åker
    Högberget torp Lillängen åker
    Högberget t Lillängen åker
    Högforsen t Lillängen åker
    Högforsen t Lillängen åker
    Högforsen torp Lillängen gärde
    Högliden lht, avs. Lillängen åker
    Högåsa gård Lillängen gärde
    Högåsa gård Lillön skogsmark
    Högåsa gård Lillön holme
    Högåsa gård Lindsnabben udde
    Högåsa gård Ljungbloms Udde udde
    Högåsa gård Ljungsbron landsvägsbro
    Högåsa gård Ljungsfallet hage
    Högåsa gård Ljungsfallet hage
    Högåsa gård Ljungssjön sjö
    Högåsa bebyggelse Ljungssjön sjö
    Högåsa bebyggelse Ljungssjön sjö
    Högåsa bebyggelse Ljusa Mon bergmo
    Högåsa bebyggelse Ljusa Sjön sjö
    Högåsa bebyggelse Logegärdet gärde
    Högåsa bebyggelse Logegärdet gärde
    Högåsa bebyggelse Logegärdet gärde
    Högåsa bebyggelse Loggärdet åkerjord
    Högåsa Saknas Logskiftet åker
    Högåsa bebyggelse Lommberget holme
    Högåsa bebyggelse Lustigkulle berg
    Högåsa by Lyckan Norra åker
    Högåsa gård Långbromossen mosse
    Högåsa, Lilla gård Långkärren mossmarker
    Högåsa, Lilla bebyggelse Långkärret kärrmark
    Högåsa Lilla t, avs. Långkärret mosse
    Högåsatorp t Långkärrsgruvan gruvhål
    Högåsatorp, se Åsen torp Långkärrsgruvan gruvhål
    Hökebo bs Långkärrsgölen göl
    Hökebo bs Långkärrslyckan Saknas
    Hökebo lht Långkärrskogen Saknas
    Hönshult, se Hönshuset t Långåkern Saknas
    Hönshult t Långåkrarna åker
    Hönshuset t Lötängen gärde
    Hönshuset = Åkerslund t Löve Sten stenblock
    Hönshuset t Magdesjöbäcken sjö avlopp
    Inhysestorp soldattorp Magdesjösjön sjö
    Jakobslund Saknas Magdesjösjön sjö
    Jakobslund herrgård Magdesjösjön sjö
    Jakobslund gård Magdesjö Äng utjord
    Jakobslund säteri Magdesjö Äng utjord
    Jakobslundsbron bro Magdesjö Äng utjord
    Jakobslundsfallet vattenfall Magdesjö Äng utjord
    Jakobslundsgodset gårdar Magdesjö Äng utjord
    Jakobslundsgodset gårdar Magdesjö Äng utjord
    Jakobslundsgodset gårdar Magdesjö Äng utjord
    Jakobslunds herrgård bebyggelse Markärret åker
    Jakobslunds herrgård bebyggelse Marstrandsvägen väg
    Jakobslunds Järnbruk+ järnbruk Marstrandsvägen väg
    Jakobslunds Järnbruk bruk Mellanbacken skog
    Jakobslunds Såg f. såg Mellangärdet åker
    Janstorp t. Mellanlyckan lycka
    Johannislund bs. Mellanmossen åker
    Jonsbro f.d. t, avs. Mellanskiftet åker
    Jonsbo t Mellantegen del av betesmark
    Jonsbo t Midsommarsbacken Saknas
    Jonsbo t Midsommarbacken Saknas
    Jonstorp t Midsommarsbacken backe
    Jonstorp t Midsommarbacken numera odlad backe
    »Jungs Lycke» bs. Mjölnarehagen Saknas
    »Jungs Lycke» bs. Mjölnarehagen betesmark
    Jämmerbo bs Mjölnarehagen betesmark
    Jämmerbo bs. Mjölnarehagen betesmark
    Jämmerbo bs. Mjölnarehagen betesmark
    Jämmerbo bs. Mon hage
    Jämmerbo bs. Morfars Fall åker
    Kalhugn +. kalhugn Mormorslyckan åker
    Kanaljorden markområde Mossen Lilla åker
    Kanaljorden brovaktarestugorna Mossen Stora åker
    Kappen bs. Motala Ström ström
    Karlsberg t. Motala Ström ström
    Karlstorp bs Mällanfallet hage
    Karlstorp t. o. bs Märeplan plan i skog
    Karlstorp Lilla bs Märeplan plan i skog
    Karlstorp Stora torp Märeplan plan i skog
    Karshult gård Märkärret kärr
    Karstorp by Mörka Vik vik
    Karstorp gård Mörstorpebäcken bäck
    Karstorp gård Mörstorpemossen gärde
    Karstorp Lilla t, avs. Mörstorpssjön sjö
    Karstorp, Stora gård Mörstorpesjön sjö
    Karstorpevik gård Mörstorpsjön sjö
    Kilen t, avs. Mörstorpssjön sjö
    Kilen torp Nils Haglycka åker
    Kilen t, avs. Nissemossen åker
    Kilen t Nordstenen sten
    Kilen t Nordstenen sten
    Killyckan torp Norragärdsudden udde
    Killyckan t Norrby Gärde gärde
    Klasbäck gårdar Norrbyhultegrinden grind
    Klasbäck gårdar Norrbyhultegrinden grind
    Klasbäck by Norrbyhultslyckan+ åkerlycka
    Klasbäck by Norrbysjön sjö
    Klasbäck gård Norrsjön sjö
    Klasbäck Stora gård Norrsjöudden udde
    Klasbäck Västra gård Norrsjöviken del av sjö
    Klasbäck Östra gård Norrängen åker
    Klinten t, avs. Norrängen Saknas
    Klinten rivet t Norrängen gärde
    Klockaregården, Gamla lht Norrängskärret gärde
    Klänkorp gård Norrängskärret gärde
    Klänkorp gård Nybblestycket åker
    Klänkorp gård Nybblestycket åker
    Knappetorp t. Nygärdet gärde
    Knappetorp torp Nyröjan åker
    Knektstugan t Nyängen Saknas
    Knektstugan t Ocean åker
    Knekttorpet t. Odlet Lilla åker
    Knektorpet t Odlingen åker
    Knekttorpet t Olles Äng åker
    Knekttorpet torp Olstorpegärdet äng
    Knekttorpet+ knekttorp Opplången sjö
    Knekttorpet+ Saknas Opplången sjö
    Knekttorpet t, avs. Opplången sjö
    Knåpet t Ormemossen mosse
    Knåpet t Ormemosseskälet råmärke
    Knåpet torp Ossiansmossen mossmark
    Knåpet t Ossianskogen skog
    Knåpet torp Oxhagen hage
    Knåpet t Oxhagen hage
    Kohagen t Oxkärret åker
    Kohagen t Pannkakeberget berg
    Kohagen t, nu bs. »Parken ås
    Kohagstorpet t. Petters Haglycka åkerlycka
    Kolfall t Petters Haglycka åkerlycka
    Kolfall bs Pipers Tjärdal tjärdal
    Kraftstationen, Nya kraftstation Pistolelandet igenvallad strand
    Kraftstationen, Nya kraftstation Plågan, Lilla åker
    »Kroken» t Plågan Stora åker
    »Kroken» t Pojkarnas Äng Saknas
    Kroken torp Prästtomtabäcken bäck
    Kroken t Prästtomta Vad överfartsställe
    Kroken t Prästtomta Vad överfartsställe
    Kroken, se Hisjöfall t Prästtomta Ö skog
    Kronfallet bs. el. t. Prästvägen landsväg
    Kronfallet t. Ragnorps kärr utj
    Krusvik bs. Regnbågen åker
    Krusvik bs. Rie-backen backe
    Krutbruket t Riket skog
    Krutbruket t Risdälden åker
    Kumlanderstugan bs Risholmshagen åker
    Kvarnen +. mjölkvarn med bostadshus Risängen park
    Kvarnen+ kvarn Risängen park
    Kvarnen kvarn Risängen park
    Kvarnsjö t Risängen park
    Kvarntorp t Risängen nu sjö
    Kvarntorp t Risängen äng
    Kvarntorp t Rosenlunds Odle åker
    Kyrkoplatsen område vid kyrka Rothuggareängen gärde
    Kyrkoplatsen kyrko- och skolplats Rotkärren åker
    Kyrkoplatsen område Rudbrunn Saknas
    Kyrkoplatsen kyrko- och skolplats Ryssberget berg
    Kyrkstallet Saknas Råby Gata väg
    Källtorp torp Råby Gata väg
    Källtorp t, avs. Råby Gata väg
    Källtorp t, avs. Råby Äng utäga
    Källtorpet t Rågårdaängen betesmark
    Käringsfallsladan Lilla lada Råhagen åker
    Käringsfallsladan Lilla+ Saknas Råhagen åker
    Käringsfallsladan, Stora lada Rågårdahumpen änge hump
    Käringsfallsladan Stora lada Rågårdahumpen ängehump
    Kärrtorpet t. Rågårdahumpen änge hump
    Kärrtorpet t. Rävbacken backholme
    Lakebo t. el. bs. Räveberget berg
    Sandstorp bs. Rävemossen mosse
    Landstorp t Rävlämmsberget berg
    Landstorp bs Rönnåkern åker
    Landstorp t Sandlyckan åkerlycka
    Lindbergestugan bs Sandmon Saknas
    Livgrenadjärtorpet bs Sandmon Saknas
    Ljung gd Sandvikeskogen skog
    Ljung säteri Sibborpsbäcken vattendrag
    Ljungestugan bs Sibborpsjön sjö
    Ljungsgodset gods Sibborpssjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpssjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpssjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpsjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpsjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpsjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpsjön sjö
    Ljungs Kyrka kyrka Sibborpsjön sjö
    Lungs Kyrka kyrka Sibborpssjön sjö
    Saknas Saknas Sibborps udde udde
    Ljungs Säteri herrgård Sickabäcken bäck
    Ljungs Säteri herrgård Sickabäcken bäck
    Ljungs Säteri herrgård Silvermossen åker
    Ljungs Säteri herrgård Silvermossen åker
    Ljungs Säteri herrgård Silvermossen åker
    Ljungs Säteri herrgård Sickabäcken åker
    Ljungs Säteri herrgråd Silvermossen åker
    Ljungs Säteri herrgård Singelbacken backe
    Ljungs Säteri herrgård Singelbacken backe
    Ljungs Säteri herrgård Singelbacken backe
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbacka-liden åker
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbrobacken backe
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbrobäcken bäck
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbrogrinden grind
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbrodiket vattendrag
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbrokärret gärde
    Ljungs Säteri herrgård Sjöbron Saknas
    Ljungs Säteri herrgård Sjöfallet hage
    Ljungs Säteri herrgård Sjögärdet Saknas
    Ljungs Säteri herrgård Sjögärdet åkerjord
    Ljungs tegelbruk tegelbruk Sjöhagen hage
    Ljungs Västra Kanalbro bro Sjölyckan Saknas
    Ljungs Östra Kanalbro bro Sjölyckan åker
    Ljungsbron säteri Sjölyckan åker
    Ljungsfallet vattenfall Sjölyckan åkerjord
    Ljungstorp t. f.d. s.tp. Sjöslätten åker
    Ljungstorp t Sjöslätteviken vik
    Ljungstorp t. Sjöängen åker
    Ljungstorp t Sjöängen Saknas
    Ljungsöna t, avs. Sjöängslyckorna lyckor
    Ljungsöna t Sjölyckan lycka
    Lugnet t Sjöslätten gärde
    Lugnet t, avs. m. jord Sjövikelyckan lycka
    Lund, Norra t *Skala Rumpa åker
    *Lusasken lht. Skallorpssjön, se Sibborpssjön Saknas
    Lusasken bs Skarpdalsängen mark
    Lyckan bs. öde Skarpåsen ås
    Lyckan förr t. nu gård Skarpåseudden udde
    Lyckhem gård Skiren, se Sibbarpsjön Saknas
    Lyckhem gård Skiren sjö
    Lyckhem gård Skogen, Lilla skogsbit
    Lyckhem gård Skogshagen utäga
    Lyckhem f.d. torp Skomakarelyckan gärde
    Lyckhem förr t Skomakaretäppan åker
    Lycksäter bs. Skorpen backe
    Långbroladan lada Skorpen backe
    Lärarinnebostaden Nya lht Skorpen backe
    Löten t Skripkärret mosse
    Löten rivet t Skvallret åker
    Löten bs Skvalkärret åker
    Lövingsberg t Skvalkärrsbäcken bäck
    Lövingsberg t. Skälsbron bro
    Lövingsborg t. Skälsbromossen mosse
    Magdesjö gård Skälsbrobäcken bäck
    Magdesjö gård Skälsundet mossmark
    Magdesjö gård Slottsbacken berg
    Magdesjö gård Slottsberget berg
    Magdesjö gård Slottskullen höjd
    Magdesjö gård Slottsmon hage
    Magdesjö gård Slottsmon bergmarken
    Magdesjö gård Släta Bergen berg
    Magdesjö gård Slätbergslyckan åkerlycka
    Magdesjö säteri Smedgärdet åkerjord
    Magdesjölund t Smedsbrinken backe
    Magdesjölund t. Smedshemslyckan åker
    Magdesjölund t. Snippen åker
    Magdesjötorp t Snugghagen hage
    Magdesjötorp t. Snugghagsgärdet gärde
    Mariedal lht. avs. Snåråkern lycka
    Marielund f.d. t, avs, lht Snårskogen skog
    Markenteriet hus Sotbäcken del av bäck
    Marmorbruket t. Sotkärret mosse
    Marmorbrottet herrgård Spjutmosseskälet råmärke
    Mejeriet lht Spångsmossen mossmark
    Mellanladan+ lada Spångängen lågmark
    Mellanladan + lada Spångängen lågmark
    Midsommargården+ gård Spånängsbäcken bäck
    Mossbo t Spångängsdiket bäck
    Mossbo t. avs. Spångängsön backholme
    Mossbo t. avs. Stanberget berg
    Mossebo torp Stenbackegärdet åkrar
    Mossen t. Stenbetemossen mosse
    Mossen = Norrbytorp t Stenbäcken bäck
    Myrstugan bs. Stenbäckskogen skogsmark
    Myrstugan bs Stenfallsladan lada
    Myrstugan torpt. Stenfallsladan lada
    Målaretorp t Steningebäcken sjö avlopp
    Målaretorp t. avs. m. jord Stenstybbet kolbotten
    Målaretorp t. avs. Stenstybbet kolbotten
    Målartorp t. Stenstybbet kolbotten
    Måssebo t Stora Mosse mossmarker
    Mördarstorp = Mörstorp by Storgårdsbacken åkerjord
    Mörstorp gårdar Storgårdskällan källa
    Mörstorp gård Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen åker
    Mörstorp by Storängen del av ägor
    Mörstorp by Storängen åker
    Mörstorp by Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen Saknas
    Mörstorp by Storängen gärden
    Mörstorp by Storängen gärden
    Mörstorp by Storängen gärden
    Mörstorp by Storängen gärden
    Mörstorpby by Storängen gärde
    Mörstorp by Storängen, Norra gärden
    Mörstorp by Storängen, Södra gärden
    Mörstorp by Storängen Södra gärden
    Mörstorp by Storängsbacken hage
    Mörstorp Norra gård Storön skogsmark
    Mörstorp, Södra gård Storön holme
    Nebo bönhus Struten åker
    Nebo bönhus Strängmossen Saknas
    Nebo bönhus Strömmen ström
    Nedergården bebyggelse? Stubbängen del av ägor
    Nedergården gård Stugubergen bergsområde
    Normstorp t. Stubbängen åker
    Norralund bs. Stugugärdet gärde
    Norrbacka t. nu bs. Stubbkärret åker
    Norrbacka skogv.bost. Stugugärdet gärde
    Norrby gård Stutgärdena åkrar
    Norrby gård Stutgölen göl
    Norrby gård Stutmossen mosse
    Norrby Lilla t. el. bs. Stybbet åker
    Norrbyhult t Stäbbängen åker
    Norrbyhult t Stöveln åker
    Norrbyhult torp Sundskälet råmärke
    Norrbytorp torp Sundskälet råmärke
    Norrbytorp t Sundsskälet råmärke
    Norrbytorp t. nu bs. Svarta Källa källa
    Norrgården hmd. Svarta Källa källa
    Norrgården hmd. Svarta Källa källa
    Norrgården hmd. Svarttorpsliden förr åker, nu betesmark
    Norrgården hemman Svarvarefallet Saknas
    Norrgården gård Svarvarefallet Saknas
    Nybble förr säteri, nu obeb. Svarvarefallet skog o. mosse
    Nybble säteri Sveden skog
    Nybble bs. Svenstorpegölen göl
    Nybble bs. Svinryggen råmärke
    Nybble frälse säteri Sågareängen lågmark
    Nybble frälse, säteri Säterängen åker
    Nybble frälse, säteri Sätterängen åker
    Nybble frälse, säteri Sätterängen åker
    Nybble bebyggelse Sätterängen del av äga
    Nybble hmd. Sätterängen åker
    Nybble Gamla by Sörsjön sjö
    Nybble Gamla by Sörsjön sjö
    Nybble Gamla by Sörsjön, Nedre del av sjö
    Nybble, Gamla by Sörsjön, Övre del av sjö
    Nybble Gamla by Sörängen skog
    Nybble Gamla by Sörängen skog nu
    Nybble, Gamla by Sörängsviken vik
    Nybble Gamla by Tallhagen åker
    Nybble Gamla by Tallmossen mosse
    Nybble Gamla by Tallmossen Saknas
    Nybble Gamla by Tildas Fläck mosse
    Nybble Gamla by Tjurehagen hage
    Nybble Gamla by Tjuvkärret mosse
    Nybble Gamla by Tjärdalsmossen del av mosse
    Nybble Gamla by Tomten äng
    Nybble Gamla by Tomten Saknas
    Nybble Gamla by Torgängen Saknas
    Nybblelogen loge Torparnas Ängar del av ägor
    Nybo, se Myrstugan torp Torpängen åker
    Nybo avs. lht. Torrmossen Saknas
    Nybygget t. Torvtaget torvtag
    Nybygget t Tranhalsen åker
    Nybygget t. bs. Trashagarna hagmark
    Nybygget t. Trastegen del av betesmark
    Nybygget t. Trehörningen sjö
    Nybygget t. Trehörningen sjö
    Nybygget bs. Trehörningsbäcken bäck
    Nybygget t. Trehörnemossen mosse
    Nyland t Trinda Mosse mosse
    Nyland t (gård) Trinda Mosse mosse
    Nyland t. Trånget sund
    Nyland t. Trälvägen väg
    Nyland t. Trätvenen åker
    Nystugan lht Tröskarebergen berg
    Nystugan avs. lht. !Tunnekannehumpen del av ägor
    Nysäter avs. lht. Tusenmärkena stentavlor
    Nysäter lht Tuvsnärket åker
    Nytorp rivet t Tvillingsgölarna gölar
    Nytorp t. Tvillinggölarna gölar
    Nytorp t. Tågmossen mosse
    Nyängen t.? Upsalaladan lada
    Oljeslageriet +. Saknas Upsalaladan lada
    »Olla» bs. Utmarkehagen hag o. skogsmark
    Olstorp t. Utmarken åker o skog
    Olstorp t Utmarken hag o. skogsmark
    Ossians bs. Utmarken hag o. skogsmark
    Ossians bs. Utmarken hag o. skogsmark
    Ossians bs. Utmarken hag o. skogsmark
    Perstorp gd Utskogen skogsmark
    Perstorp gård Utskogen skogsmark
    Perstorp gård Utskogen skogsmark
    Perstorp gård Wallboms intaga hage
    Perstorp gård Vallegatan väg
    Perstorp gård »Wallhagen» hagmark
    Perstorp gård Vallskräpporna åkrar
    Perstorpestaden hus Vantemossen mosse
    Perstorpestaden bebyggelse Vargmossen mosse
    Perstorp, Lilla t Vattenhagen Saknas
    Perstorp Stora gård Vattenmossen mosse
    Pettersberg bs. Vattenmossen mosse
    Petersberg t. nu avs. Vattenmossen Saknas
    Petersberg t. Vattenmosseskälet råmärke
    Pettersberg bs Vattenmosseskälet råmärke
    Petersburg t Vikelyckan åkerlycka
    Piperstugan bs. »Vildsverige» skogsmarker
    Piperstugan bs. »Vildsverige» skogsmarker
    Pistols t. avs. Viphagen betesamark
    Postgården hemman Vretandergärdet gärde
    Postgården hemman *Vårdsliden Saknas
    Postgården hemman Våxmossen mosse
    Postgården hemman Våxmossen mosse
    Postgården hemman Våxmossen mosse
    Postgården gård Vällingen mossmark
    Postgården avs Vällingsbacken backe
    Prästgården lht. Vällingsbacken landsvägsbacke
    Prästtomta gård Vällingsbäcken bäck
    Prästtomta gårdar Välnäsgölen göl
    Prästtomta bebyggelse Välnäsgölen göl
    Prästtomta bebyggelse Välnäsgölen sjö
    Prästtomta bebyggelse Värrängen Saknas
    Prästtomta bebyggelse Västerängen d. åker
    Prästtomta bebyggelse Västerängskärren lågmark
    Prästtomta bebyggelse Våmmerna åker
    Prästtomta Norra hmd. Åslyckan åker
    Prästtomta Södra gård *Åsättert äng
    *Pyckelgyllet riven bs Åsättra äng
    »Pålacke Hemmet» = Börstorp Saknas Älghultsgölen sjö
    Ragnorp gård Älgklinten berg
    Ragnorp gård Älgklinten berg
    Ragnorp gård Älgklintegölen göl
    Ragnorps kärr jordlägenhet Älgklintgölen göl
    Ragnorps utjord = Ragnorps kärr Saknas Älgklintemossen mosse
    Rallbanan+ Saknas Älgkärret Saknas
    Rallbanan Saknas Älgkärret kärr
    Rings torp Älgshultegölen göl
    Ringstorp t. Ängbacken betesmark
    Ringstorp bs Ängkärret Södra gärden
    Risängsbron bro Ängemon mark
    Risängsbron+ Saknas Ängkärret Saknas
    Rosenberg t. avs., f.d. livgrenadjärtorp Ängkärret åker
    Rosenberg t, avs, f.d. Stp. Ängmoberget berg
    Rosendal avs, lht, m. jord Ängmoudden Saknas
    Rosenlund bs. Ärdehagen hage
    Rosenlund t. Öneskogen skogs o. mossmark
    Rosenlund t Örlången sjö
    Rosenlund t Örlången sjö
    Roses t. Stp. Örlången sjö
    Råberget bs. Örlångsbäcken bäck
    Råberget f.d. Gt Örlångsön holme
    Råby by Örmobergen berg
    Råby gård Örmomossen mossmarker
    Råby gård Örns Backe backe
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby beyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby bebyggelse  
    Råby herrgård  
    Råby Lilla f.d. gård  
    Råby Södra f.d. gård  
    Råby Södra f.d. gård  
    Råby Södra utjord  
    Råby Södra utjord  
    Råby Södra utjord  
    Råbybron bro  
    Råbyfallet+ Saknas  
    Råbykvarnen+ kvarn  
    Råbykvarnen+ Saknas  
    Råbykvarnen Saknas  
    Råbykvarnen +. Saknas  
    Råbykvarnen, Stora gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda gård  
    Rågårda kyrkoh.bost.  
    Rågårda kyrkoherdebost.  
    »Råsses» t  
    Rättarehemmet t  
    Rättarehemmet lht.  
    Rättarehemmet lht. el. bs.  
    Rättarehemmet torp  
    Sandbäcken t.  
    Sandbäcken rivet t  
    Sanden t.  
    Sandstorp t.  
    Sandstorp t.  
    Sandstorp t.  
    Sandstorp t  
    Sandviken rivet t  
    Sandviken t.  
    Sandviken bs.  
    Sarestugan bs.  
    *Sarpa bs.  
    Schäferi + statarbostad  
    Sibborp gård  
    Sibborp gård  
    Sibborp gård  
    Sjöbacka säteri  
    Sjöbacka gård  
    Sjöbacka gård  
    Sjöbacka gård  
    Sjöbacka Brorstuga lht  
    Sjöbacka Kanalbro bro  
    Sjöbackafallet+ fall  
    Sjöbackakvarnen kvarn  
    Sjöbacka såg såg  
    Sjöbron bro  
    Sjöfallet t.  
    Sjöfallet t  
    Sjöfallet t  
    Sjöhagen t  
    Sjöhagen t, avs, m. jord  
    Sjöhagstorpet + bebyggelse  
    Sjölund avs. lht.  
    Sjölund bs  
    Sjölund t.  
    Sjön t.  
    Sjöstugan t.  
    Sjövik lht. (el. bs.)  
    Sjövik lht.  
    Sjövik t.  
    Skalltorp gård  
    Skallorp gård  
    Skallorp gård  
    Skallorp gård  
    Skarpdalstorpet t.  
    Skarpåsen t  
    Skarpåsen t.  
    Skarpåsen t.  
    Skarpåsen t.  
    Skarpåsen t. nu bs.  
    Skarpåsen t. nu bs.  
    Skarpåsen t. nu bs.  
    Skarpåsen t. nu bs.  
    Skarpåsen lht  
    Skarpåsen t.  
    Skarpåsen lht.  
    Skarpåsen lht  
    Skrpåsen lht.  
    Skarpåsen lht.  
    Skarpåsen lht.  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården hmd.  
    Skattgården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården hemman  
    Skattegården hemman  
    Skogaholm t.  
    Skogaholm t  
    Skogalund t  
    Skogalund torp  
    Skogalund t.  
    Skogshyddan avs. lht  
    Skogsliden avs. lht.  
    Skogstorp t.  
    Skolan, Nya lht.  
    Skolhus lht.  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skolhuset + f. d. skolhus  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skomakaretorpet bs.  
    Skvaltkvarnen+ förr skvarltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ f. skvaltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ f. skvaltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ förr skvaltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ f. skvaltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ f. skvaltkvarn  
    Skvaltkvarnen+ f. skvaltkvarn  
    Slagstorp gård  
    Slottet hemman  
    Slottsgården gård  
    Slottsgården gård  
    Slottsruinen lämningar  
    Slottsruinen lämningar  
    Släta gårdar  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta by  
    Släta Lilla avs. lht.  
    Slätmon gård  
    Slättmon gård  
    Slättmon gård  
    Slättmon t  
    Slättmotorp, se Knåpet t  
    Slättmotorp t.  
    Smedsbo t. el. bs.  
    Smedsbo t  
    Smedsbo t.  
    Smedsbo t  
    Smedshemmet rivet t  
    Smedshemmet t.  
    Smedshemmet t.  
    Smedshemmet t.  
    Smedstugan lht.  
    Smällen bs.  
    Snafsestugan bs.  
    Sockerbruket nedlagt sockerbruk  
    Sockerbruket, se Sockerbruksruinen nedlagt sockerbruk  
    Sockerbruket lht.  
    Sockerbruket + avs. lht  
    Sockerbruket+ avs. lht  
    Sockerbruket+ lht  
    Sockerbruket+ lht  
    Sockerbruksruinen ruin  
    Sockerbruksruinen ruin  
    Sockenbyggningen lht.  
    Sockenbyggningen lht.  
    Sockenmagasinet timmerhus  
    Sockenmagasinet hus  
    Sockenmagasinet redskapsbod  
    Sofialund lht. avs.  
    Solberga t.  
    Solberga t  
    Solberget t.  
    Soldattorpet (Gamla)+ stuga  
    Soldattorpet (Gamla) torp  
    Solliden lht.  
    Spånbanan + Saknas  
    Stackstorp gd  
    Stagstorp gård  
    Stagstorp gråd  
    Stagstorp gård  
    Stagstorp gård  
    Stagstorp gård  
    Staten lht  
    Statens järnvägars kraftstation Saknas  
    Stenbrottet t.  
    »Stenhuggarens Hus» + bebyggelse  
    Stenhuggarens Hus + bebyggelse  
    Stenhuset lht.  
    Steninge t.  
    Steninge t  
    Steninge t  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stenkullen t. avs.  
    Stenstorp rivet t  
    Stenstorp t.  
    Stenstorp t.  
    Stensätter bs.  
    Storgården gård  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården gård  
    Strandsberg avs. lht.  
    Strömstugan bs.  
    Stubborp gård  
    Stubborp avs  
    Stubborp gård  
    Stubborpstorpet t.  
    Stämportarna portar  
    Stämportarna portar  
    Stämportarna portar  
    Stämportarna bankar  
    Svanstugan bs.  
    Svartkärret t.  
    Svartkärret t  
    Svartkärret t  
    Svartkärret gård  
    Svarttorp gård  
    Svarttorp gård  
    Svarttorp Saknas  
    Svarvaretorp torp  
    Svarvaretorp t.  
    Sveaborg f.d. Stp.  
    Svensberg t  
    Svensberg torp  
    Svensberg t.  
    Svenstorp t.  
    Svenstorp t.  
    Svenstorp t  
    Sågaretorpet +, se Sågkvarnen Saknas  
    Sågen såg  
    Sågkvarnen + bebyggelse  
    Sågkvarnen + bebyggelse  
    Sågkvarnen + bebyggelse  
    Sången bs.  
    Sången, se Fågelsången t.  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby gård  
    Säby gård  
    Säby gård  
    Säby gård  
    Säbyhagtorpet t.  
    Säbyhagtorp, se Hagtorpet Saknas  
    Säbyholm avs. lht.  
    Säbyholm avs. lht.  
    Säbyholm torp  
    Säbyholm avs  
    t, avs. m. jord  
    Säbylund avs.  
    Säbyvilan avs. lht.  
    Säbyåsen bebyggelse  
    Sätersdal avs. lht.  
    Säterstugan t.  
    Sätra t.  
    Sätra bebyggelse  
    Sättra t, avs. m. jord  
    Södersberg lht. avs.  
    Södersgården, se Fröknegården Saknas  
    Sörgården gård  
    Tallhem t  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Tegelbruksdammen damm  
    Tegelbruksfallet, se Herrgårdsfallet m. fl. vattenfall  
    Tegelbruksfallet vattenfall  
    Tomtegården bebyggelse  
    Tomtegården gård  
    Tomtegården gård  
    Torget t  
    Torget t.  
    Torget t.  
    Torget t.  
    Torsberg avs. lht.  
    Torvfabriken trovströfabrik  
    Transätter gd  
    Transätter gård  
    Transätter gård  
    Transäter gård  
    Trasten f.d. Gt.  
    Trasten torp  
    »Tredingen» gårdar  
    »Tredingen» gårdar  
    »Tredingen» gårdar  
    Trosboda t.  
    Trädgårdsstugan + Saknas  
    Tröstlösa hus  
    Tuppebo t.  
    Tuppebo t.  
    Tuppebo t  
    Tuppebo t.  
    Täppen t.  
    Ufabo t. avs.  
    »Ufvebo» t. avs.  
    Ugglebo t.  
    Ugglebo t  
    Ugglebo t.  
    Uggletorp t.  
    Upsala t.  
    Upsala t.  
    Uppsala t.  
    Urberget t.  
    Uvberget t.  
    Uvberget t. avs.  
    Vallbomstorp t.  
    Vallbomstorp t.  
    Vallbomstorp t.  
    Viken t  
    Viken t. avs.  
    Viken, se Håkviken t.  
    Vilan avs. lht.  
    Villaborg avs. lht.  
    Vimpland t.  
    Winkhemmet t.  
    Viphagen lht  
    Viphagen t.  
    Viphagen t.  
    Viphagen t.  
    Viphagen t.  
    Viphagen t. avs. m. jord  
    »Voteringstorpet» = Roteringstorpet? f. soldattorp  
    *Vrålan bs.  
    Vågerstad by  
    Vågerstad by  
    Vågerstad gård  
    Vågerstad by  
    Vågerstad by  
    Vågerstad by  
    Vågerstad Skattegård hmd  
    Vågerstad Västergård hmd  
    Våxholm t.  
    Våxholm t. öde  
    Våxholm t  
    Våxtorp t  
    Våxtorp t.  
    Våxtorp t.  
    Våxvik t.  
    Våxvik lht  
    Välnäs gård  
    Välnäs gård  
    Välnäs gård  
    Västergården gård  
    Västergården hemman  
    Västra Allmänningen allmänning  
    Västra Allmänningen allmänning  
    Västra Allmänningen allmänning  
    Västra Allmäningen allmänning  
    Västra Allmäningen allmänning  
    Västra Allmäningen allmänning  
    Västra Allmäningen allmänning  
    Västra Allmäningen allmänning  
    Åkerslund t  
    Åkerslund t  
    Åkerslund, se Hönshuset t.  
    Ålderdomshemmet lht  
    Ålfisket + ålfiske  
    Ålfisket + ålfiske  
    Ålfisket + ålfiske  
    Ålkistan + ålkista  
    Ålkistan + ålkista  
    Ålkistan ålkista  
    Ålkistan ålskista  
    Ångsågen lht:r  
    Åsby = Åsen bebyggelse  
    Åsen f.d. gård  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bs. f.d. Stp.  
    Åsen bs.  
    Åsen t.  
    Åsen gård  
    Åserian torkria  
    Åsmestorp gård  
    Åsmestorp gård  
    Åsmestorp gård  
    Älghult gård  
    Älghult bebyggelse  
    Älgshult gård  
    Älgshult gård  
    Älgshult gård  
    Älgshult gård  
    Älgshult gård  
    Älgshult gård  
    Älgstugan avs. lht.  
    Älgstugan t  
    Älgstugan t.  
    Ängen lht  
    Ängen t.  
    Ängkullen bs  
    Ängkullen avs. lht.  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan rivet t  
    Ängstugan t.  
    Ängtorpet t.  
    Ängtorpet t.  
    Ölyckan t. avs.  
    Öna t. avs.  
    Öna t  
    Örbacken t  
    Örbacken t.  
    Örlyckan torp  
    Örmon bs.  
    Örmon bs  
    Örmon bs  
    Örmon bs  
    Örmon bs.  
    Örmon bs.  
    Örmon bs.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.