ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stjärnorps socken : Gullbergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 405 Bebyggelsenamn : 955 Naturnamn : 901
Stjärnorp sn /Se Abborreberget berg Stjärnorp sn Aborreberget berg
Stjärnorp sn /Se Axsjöbäcken bäck Stjärnorp sn Aborreberget udde
Stjärnorp sn /Se Axsjön sjö Stjärnorp sn Amerika gärde
Stjärnorp sn /Se Axsjön sjö Stjärnorp sn Axsjön sjö
Stjärnorp gods o. sn Backhagen terräng Stjärnorp socken Axsjön sjö
Stjärnorp sn /Se Baggängskärret kärr »Adlers» lht, avs. Axsjön sjö
Stjärnorp sn /Se Bergkärren kärr Adolfsberg bs+ Axsjön sjö
?Bjäsäter by Bergkärren kärr Albäcken lht Axsjö-ön holme
Bjäsäter by Bergkärrsgölen göl Albäcken lht Axsjöbäcken bäck
Bjäsäter gd Biskopshumpen terräng Alelund lht Backebäcken vattendrag
Bjäsäter by Biärsätersiön sjö Alelund bs. Backegärdet gärde
Bjäsäter by Bjäbäcken bäck Allmänningen Snaven Saknas Backevägen väg
Bjäsäter by Bjän sjö Allmänningen Snaven Saknas Backhagen hagmark
Bjäsäter by Bjän sjö Alphyddan lht Backhagen Saknas
Bjäsäter by Bjän, se Bjärn sjö Anderstorp lht Backhagsmossen gärde
Bjäsäter by /Se Bjän sjö Anderstorp t. Backhagsmossen åker
Bonnorp gd /Se Bjän sjö Anderstorp lht Badhuset Saknas
Bonnorp gd /Se Bjän sjö /Se Anderstorp t. Baggängskärret mosse
Bryttjorp gd /Se Bjärn sjö /Se Anderstorp t.+ Bergkärren kärr
Bryttjorp gd *Bjärssjön sjö Arstugan rum Bergkärren mossmark
Bryttjorp gård Björkmossen mosse Asplund lht Bergkärren mossmark
Bryttjorp gd Björnkärret, Lilla kärr Asplund lht Bergkärrsgölen göl
Bryttjorp gd /Se Björnkärret, Stora kärr Asplund lht, avs. Bergkärrsgölen Lilla göl
Bryttjorp gd /Se Blå våm ägomark Aspnäs lht Bergkärrsgölen Stora göl
Bryttorp gd /Se Bläckkärret kärr Aspnäs avs.lht Bergmossen mosse
i brytiathorpes Saknas Bobbegölen göl Axhult by Biskopshumpen begsmo
Bränntorp gd Bockkärret kärr Axhult by Biskopshumpen skog
Bränntorp gård Bockuddarna udde Axhult by Bjän sjö
Bothsotra by Bockuddeviken vik Axhult by Bjän sjö
Flemma gd /Se Bockön ö Axsäter rivet t. Bjän sjö
Flemma gd /Se Bondorpbäck bäck Axsäter torp Bjärbäcken bäck
Flemma gd /Se Bondängen terräng Backen bs Bjärbäcken bäck
?Fröstorp by Bonnorpebäcken bäck Backen gård Bjärbäcksbacken backe
Fröstorp by /Se Bonnorpebäcken bäck Backen bs Bjärbäcksbron bro
Fröstorp by /Se Bonnorpe höjd höjd Backgården avs Järbäcksbron bro
Fröstorp by /Se Bredgölen göl Backgården hmd Bjärbäcken bäck
Hult gd Bromossen mosse Backgården hmd Bjärn sjö
Kottorp gd Brudbacken terräng Backmannestället bs Björkmossen å
Kottorp gd Brygghusmossen mosse Barros Bygge kula Björnkällan källa
Kottorp by Bråtfallet skogsmark Bergdalen lht Björnkälleröset skälröse
Kottorp gd Brända ön terräng Berget bs Björnkärret Lilla mosse
Kottorp gd Brötkärret kärr Berget bs Björnkärret. Stora mosse
Kottorp gd Bunkevrå terräng Berget torp Björnmossarna mossar
Kottorp gård Buskhagen terräng Berglund torp »Björnmåssekälet» skälröse
Kottorp gd /Se Bykgölen göl Bergslagsgårdarna gårdar Blandkaret göl
Kråkbacken torp Bålfalla terräng Bergslagsgårdarna gårdar Blomsterberget berg
Kututhorp, se Kottorp gård Bäckedalarna terräng Bergslagsgårdarna gårdar Blåvåmm mosse
Kututhorp gd Bälghandsken terräng? Bergslagsgårdarna gårdar Blåvåmm åker
Larstorp f.d. torp Bärsgölen göl Bergstugan bs Bläckkärret kärr
Lida gård Dammkärret kärr Bergstugan bs Bobban göl
Lida gård Djupadalen terräng Bjärbäcksfall lht Bobgölen göl
Lida gård Djupa rötterna terräng Bjärbäcksfall lht Bobergen bergmo
Lida gård Djupdalen terräng Bjärbäcksfall t. Bobergslyckan åker
Lida gård Djupgölen göl Bjäsäter by Bockberget Lilla berg
Lida gård Djurgården terräng Bjäsäter by Bockberget Stora berg
Lida gd Dosmossen ägomark Bjäsäter by Bockkärret mosse
Lida g. Dödsfallsbergen berg Bjäsäter by Bocksundsängen Saknas
Lysingen t /Se Ekbacken terräng Bjärsäter by Bockuddarna udde
Lysingen tp /Se Ekorremossen mosse Bjäsätter Nedergård gd Bockuddeviken vik
Lysingen tp /Se Emten sjö Bjäsätter Övergård gd Bockön holme
Rogestugan Saknas Emten sjö Bjäsätters kvarn Saknas Bondängen Saknas
Roxtorp g. Eriks lycka ägomark Bjärsäters-kvarnen kvarn Bonnarpsbäcken Saknas
Roxtorp gd Forsboviken vik Bjäsäters-sågen cirkelsåg Bonnorpsbäcken bäck
Roxtorp gd /Se Fesmossen mosse Björklund t. Bonnorpsbäcken bäck
Roxtorp gd /Se Fjärthaneklinten terräng Björkliden avs. lht Bonnorpshöjd berg
Roxtorp gd /Se Flottmossen mosse Björkliden lht Branta Backen backe
Rådslahammare Saknas /Se Fruberget berg Björklund torp Brantebacken backe
Sandvik gd Fryksjön sjö Björklund t. Bredgölen sjö
Sandvik gd /Se Fursiön sjö Björkudden avs. lht Bredgölen göl
Sjundetorp, se Sunnorp gård *Fursjön sjö Björkudden lht.avs. Bredgölen göl
Skirsnäs torp /Se Fyrsjömossen mosse Björkvik avs.lht. Bredgölsbäcken bäck
Skirsnäs torp /Se Fyrsjön sjö Bombergssund bs Brinke Bro bro
Slumperhult gd Fyrsjön sjö Bonnorp gård Brinkebrohagen hagmark
Snaven allmänning /Se Fyrsjön sjö Bonnorp gård Brinkebäcken bäck
Snaven allmänning /Se Fyrsjön sjö Bonnorp gård Brinkegärdet odlad mark
Stjärnorp Saknas /Se Fyrsjön sjö Bonnorps Glasbruk glasbruk Brommetorpsgärdet gärde
Stjärnorp gd /Se Fyrsjön sjö Bonnorps Glasbruk glasbruk Brommetorpshagen hage
Sundsberg f.d. torp Fyrsjön sjö Bonnorps Glasbruk glasbruk Brostugulyckan åkerlycka
Sunnorp gård Fårebacken terräng Bonnorps Gästgivaregård gästgivaregård Brudbacken landsvägsbacke
Sunnorp gd /Se Fåremon terräng Bonnarps Gästgivaregård gästgivaregård Brudberget berg
Säldekärr by /Se Fölungeberget berg Bonnarps Gästgivaregård gästgivaregård Brutmossen mossmark
Säldekärr gd /Se *Gallesjön sjö Borghamn lht Brygghusgärdet gärde
Torvsätter gd /Se Gatesiön sjö Borghamn bs Brygghusmossen mosse
?Transäter gd Geten sjö Borgshamn avs. lht Brädgårdsvarpen notvarp
Transäter gd Geten sjö Bornsnäs lht Brända Ön skog
Transätter gd /Se Geten sjö /Se Bornsnäs avs.lht. Brännerispången spång
Transätter gd /Se Geten sjö /Se Branten bs Bränntorpegärdet gärde
Vadsäter gård Giölan sjö Branten bs Brötkärret kärr
Vadsäter gd Giölan sjö Brantehäll lht avs. Bykgölen sjö
Vadsäter gd Gjutern sjö /Se Brink by Bykgölen göl
Vadsäter gd Gladfallet ägomark? Brink gård Bykgölen göl
Vadsäter gd Gluggberget berg Brink by Bäbbegölen Saknas
Åbysätter gd /Se Gryten sjö Brinkekvarnen skvaltkvarn Bäbbegölsbäcken bäck
  Gryten sjö Brobergsstället bs Bäckebackarna bäckstränder
  ?Gryten sjö Brommetorp t. Bäcken Lilla bäck
  Gryten sjö /Se Brommetorp t. Bäcken Stora bäck
  Grytsjöbäcken bäck Brommetorp torp Bäckdalarna dalgång
  *Grytsjön sjö Brostugan bs Bäckdalen Lilla däld
  Grytsjön sjö Brutusstugan bs Bäckdalen Stora dal
  Grytsjön sjö Bryttjorp gd Bäckhemsgärdet gärde
  Grytsjön sjö Brytjorp gårdar Bäckhemshagen hage
  Grytsjön sjö Bryttjorp gård Bäckvarpet notvarp
  Grytstorpegölen göl Bryttjorp gård Bäckängen äng
  Gräskärret ägomark Bryttjorp by *Bälghansken skog
  Grönberget triangelpunkt Brånstorp t. Bärgöl göl
  *Gårdsbrunn brunn Brånstorp t. Bärsgölen göl
  *Gälaren sjö /Se Brånstorp t. Bärsgölsfallet skog
  Gällsjögöl göl Brånstorp torp Bärsgöls-skälet skälröse
  Gällsjön sjö Bråtfall torp Bölnorpbäcken bäck
  Gällsjön sjö Bråtfallet t. Dalmossarna mossar
  Gällsjön sjö Bråtfall torp Dammen damm
  Gällsjön sjö Bråtfall torp Dammen+ dammbyggnad
  Gällsjön sjö Bråttom bs Dammgärdet gärde
  Gällsjön sjö Bråttom bs Damkärret mosse
  Gällsjötorp terräng Brädgården bs Djupgölen göl
  Gärdsjön sjö Bränneriet Saknas Djupa-rötter dalgång
  Götudden udde Bränntorp gård Djupa Rötterna dal
  Haglund terräng Bränntorp med Stjärnorp sammanslagen gård Djupdalen Saknas
  *Hallbosjön sjö Bränntorp förr gård Djupgölen sjö
  Hallineberget berg Bränntorp torp Djupgölen göl
  Hallsjön sjö Bygget avs Djurgården f.d. djurgård
  Hallsjön sjö Bygget hmd Djurgården djurgård
  *Hallsjön sjö Bygget bs Dosmossen åker
  Hallsjön sjö Bygget Lilla torp Dränglyckan åker
  Halsebosjön sjö Bäckaskog lht Dödsfallsbergen berg
  Halsebosjön sjö Bäckaskog lht Eken Stora ek
  ?Halsebosjön sjö Bäckaskog bs Ekgärdet förr del av gärde
  Halsebosjön sjö Bäckdalen lht Ekorremåssen mosse
  Hammarslyckan ägomark Bäckdalen lht.avs. Ekorremossen mosse
  Hampgölen göl Bäckhem t. Ektorpsbacken backe
  Hejtorpslyckan terräng Bäckhem t. Ektorpshagen hagmark
  Holsiön sjö Bärtorpet t. Emte Bro bro
  Hornskälet »bergmo» /Se Bärtorpet torp Emten sjö
  Hornskälsmon terräng Bärtorpet t. Emten sjö
  Hornskälsmon »bergmo» /Se Bärtorpet utj. Fanjunkaremossen mosse
  Hovden sjö Bölnorp gård Farfars Lycka åker
  Hovden sjö /Se Bölnorp gård Farmarlyckan åker
  Huabergsgölen göl Bölnorp gård Farmors Kärr mosse
  Hult triangelpunkt Bölnorp gård Farmors Lycka lycka
  Hultepil näs? Bölnorp gård Farmorelyckan åkerlycka
  Hultsjön sjö Bölnorp gård Farmors Åker åker
  Hultsjön sjö Bölnorpsgodset bebyggelse Farmors-Äng äng
  Hultsjön sjö Carlshäll avs.lht. Fesmossen mosse
  Hultsjön sjö Claryshov sommarstuga Fesmossen mossmark
  Hultsjön sjö Dala t. Fileskur bäck
  Humpen terräng Dala t. Fiskarhemskällan källa
  Hyttesjön sjö Dala t.avs. Fiskarhemskällan källa
  Hyttesjön sjö Dalen torp Fiskarhemskällan källa
  Hyttesjön sjö Dalen, se Prostendal t. Fiskarhemskällan källa
  Hyttesjön sjö Dalen t. Fiskljusetallen tall
  Hyttängen ägomark Dalen t. »Fitta Lång» ängsmark
  Hålldammkärret kärr Dalvik lht Fjärhaneklinten berg
  Hångkärrsmossen mosse Dalvik avs.lht. Flemme Odling gärde
  Härskärret kärr Dammkärret lht Flickornas Hål förr kärr, nu odlat
  Höga läkter terräng Dammkärret lht Flottmossen mosse
  Högsfall terräng Damkärret lht Flottmossegölen göl
  Hövden sjö /Se Damkärret skogv.bost. Fruberget berg
  Igelgölen göl Dansbanan dansbana Frubergsbacken backe
  Intagsmossen mosse Dansbanan dansbana Frubergsängen utjord
  Jaktstugan f.d. torp? Dansbanan dansbana Frubergsängen utjord
  Johannismossen mosse Ejdalen avs.lht. Frubergsängen utjord
  Jordavallsmossen mosse Ekdalen avs lht Fulkärret kärr
  Joxen göl Ekebo avs.lht. Fulmossen mosse
  Julern sjö Ekhult avs. Fulmossen Saknas
  Julern sjö Ekhult t. Fyrkanten åker
  Julängen kärr Ekhult t. Fyrsjön sjö
  Julängsbäcken bäck Ekhult f.d. torp Fyrsjön sjö
  Jursiön sjö Ekhyddan avs. lht Fyrsjön sjö
  Jutern sjö /Se Eklund, se Ekhult t. Fyrsjön sjö
  Jutern sjö /Se Eklund f.d. torp Fårebacken bergig mark
  Jutern sjö /Se Ekliden avs. lht Fårehagen fårhagsmo
  Jutern sjö /Se Eklundshov komministerbost. Fårhagsmon Saknas
  Jägmästaremossen mosse Eklundshov avs. lht Fåremon mark
  Jävern sjö Eklundshov avs. lht Fälleberget bergsområde
  Jävern sjö /Se Eksund t. Fölungeberget berg
  Jävern sjö /Se Eksund t. Fölungeängen del av hage
  Jävern sjö /Se Eksund t. avs. Galtegrinden grind
  Kajsegärdet ägomark Ektorp t. Galtåkern åker
  Karlsberg terräng Ektorp lht Geten sjö
  Kattgölen göl Ektorpet t. Geten sjö
  *Kattudden udde Ekviken lht med jord, t. avs. Gethuskärret kärr
  Kavelbromossen mosse Elmesbo, se Älmesbo by Gjulern sjö
  Kinnekulle terräng Emyborg avs. lht Gjutern sjö
  Knakängen ägomark Fallet t. Gjutern sjö
  Kobäcken bäck Farsbo gård Gladfallebäcken bäck
  Koplöjet terräng Farsbo gård Gladfallebäcken bäck
  Koppargölen göl Farsbo gård Gluggberget berg
  Krukebro terräng Fattighuset avs. lht Gluggeberget bergklint
  Kråkbacken terräng Fiskarhemmet t. Glugg-gärdet gärde
  Kulberget berg Fiskarhemmet t. »Gluggängen» äng
  Kusmossen mosse Fiskarhem torp Glytfallet Saknas
  Kvarnlyckan ägomark Fiskarestället lht Gotthålet notvarp
  Kvarnlyckan ägomark Flemma gd Gropåkern Saknas
  Kvarnmossen mosse Flemma gård Gruva gruvhål
  *Kvarnsjön sjö Flemma gård Gruvebergen berg
  Kvarnstensberget triangelpunkt Flemma herrgård Gruvmon bergmark
  Kvarnstensmossen mosse Flemma gård Gryten, se Grytsjön Saknas
  Kycklingehönan terräng Flemma gård Gryten sjö
  Kyrkhagen terräng Flemmakvarnen kvarn Gryten sjö
  Kägelbergen berg Flemmasågen cirkelsåg Grytssjöbäcken bäck
  Källhagen terräng Flinks f.d. t. Grytsjön sjö
  Källängen ägomark Fredriksberg skogv.bost. Grytsjön sjö
  Kärrbogärdet ägomark Fredriksberg t. Grytstorpsgölen göl
  Ladgrytet terräng Fredriksberg bs Grå Mon berg
  *Ladugårdsbrunn brunn Fredrikslund t. Gräskärrsbäcken bäck
  Lagerbäcken sankmark Fredrikstorp torp Grävlingeberget berg
  Ledlyckan ägomark Fridhem lht.avs. Grävlingeberget berg
  Lerbromossen mosse Fruktåker avs. Grönberget berg
  Lillgölen göl Fruktåker avs. lht Grönberget Lilla bergmark
  Lillsjön sjö Fröstorp gård Grönberget Stora bergmark
  Lillsjön sjö Fröstorp gård Grönberget Stora bergmark
  Lillön ö Fröstorp by Grönlundsgärdet gärde
  Lysingsmossen mosse /Se Furulid avs. lht Grönsskållebotten kolbotten
  Lysingsskvalskälet gränsskäl /Se Furulund avs. lht Gubbelyckan åkerlycka
  Långbogen sjö Gatan förr t. Gubblyckan lycka
  Långbogen sjö Gatan bebyggelse *Gäddsjön sjö
  Långbogen sjö /Se Gatan hmd Gällsjön sjö
  Lången Lac. sjö Gatan, Lilla t. Gällsjön = Gärdsjön Saknas
  Långgölen göl Gatan, Lilla torp Gällsjön Saknas
  Långkärret kärr Gatstugan t. avs. Gällsjöbäcken bäck
  Mon terräng Gjölsjötorp torp Gällsjö Göl göl
  Moses ras terräng Gladfallet t. Gällsjömossen mosse
  Mossebo f.d. torp Gladfallet t. Gällsjögölsmossarna mossmark
  Mossgölen göl Gladfallet t. Gärdsjön sjö
  Myrgölen göl Gladfallet torp Gärdsjön sjö
  Myrkärret kärr Gluggen riven bs Gärdsjön sjö
  Mårdstorp f.d. torp Gluggen torp Gärdsjön Saknas
  Mörkahål terräng Gransäter t. Gärdsjöbäcken bäck
  Mörka viken vik Gransäter torp Gökdalen hage
  Mörtviken vik Grantorp bs Gölmossen mossmark
  Namnlösen göl Grindstugan bs Hagkärret Saknas
  Nissekärret kärr Grindstugan torp Hagmossen mosse
  Norra mon terräng Grindstugan bs Halsebomossen åker
  Norra mon terräng Gruvan bs Halsebosjön sjö
  Norrmossen ägomark Grytstorp gård Halsen åker
  Nunnaberget berg Grytstorp gård Hallineberget berg
  Nunnakärret kärr Grytstorp gård Hallsjön sjö
  Nyckelbergen berg Grytstorp gård Hallsjön sjö
  Nyrödjan betesmark Grytstorp, Gamla+ gård Hallsjön sjö
  Näverkärret kärr Grytstorpekvarnen kvarn Hallsjön Saknas
  Olles kärr kärr Grytvik t. Hallsjöbäcken bäck
  Onsörjan sjö Grytsvik t. Halsebosjön sjö
  Onsörjan sjö /Se Grytstorpesågen+ såg Hallsebosjön sjö
  Ormmossen mosse Gryvik torp Halvmånebacken backe
  Ormstensberget triangelpunkt Grålhult gård Hammarslyckan åker
  Ormstensmossen mosse Grålhult gård Hammarslyckan åker
  Orrmossen mosse Gråhult gård Hampgölen göl
  Oset strandområde Gräskärret t. Hampgölen göl
  Oxefallen terräng Gräskärret t. Hampgölsbäcken bäck
  Oxfallen terräng Gräskärr t. Hargbogatan backe
  Oxhagen terräng Gröndalen t. Harsten sten
  Pelles mosse mosse Gröndalen bs Harstensmossen åker
  Pettersberg f.d. torp Gröndalen bs »Helvetets Stubbe» tallstubbe
  Prästklippan terräng Grönlund bs Hemgärdet gärde
  putren sjö Grönlund torp Hemgärdet åkerjord
  Pörten terräng Gullvergs Allmänning allmänning Hemgärdet gärde
  quarnsiön sjö Gullbergs Härads Ö. Allmänning allmänning Hemgärdet åkerjord
  Quarsiön sjö Gullbergs Härads Ö. Allmänning allmänning Hemgölen göl
  Ragen sjö Gullbergs Kronopark Saknas Hemgölen göl
  *Raggen sjö Gustavsberg rivet torp Hemängen åker
  Rist triangelpunkt Gustavsberg bs Hjulern sjö
  Risteboskäl terräng Gustavstorp torp Hjulern sjö
  Rosendal terräng Gärdet t. Hjulängen Saknas
  Roxbergsmon terräng Gärdet gård Hjulängsbäcken bäck
  Roxen sjö Gärdet bs Hornskälsmon bergmo
  Roxen sjö Gärdsjönäs t. Huaberget berg
  Ruggen sjö Gärdsjönäs t. Huabergsgölen göl
  Ruggen sjö Gärdsjönäs t. Huberget berg
  Ruggen sjö Gökshult torp Hulthagen hagmark
  Ruggen sjö Gökshult torp Hulthagen Saknas
  Ruggen sjö Gökshult torp »Hultlyckan» åker
  Ruggen sjö /Se Gökshult torp Hultsjön sjö
  Ruggölen göl Gökshult torp Hultsjön sjö
  Ryssbygget terräng Gökshult torp Hultsjön sjö
  Ryssmossen mosse Gökshult torp Hultsjön Saknas
  *Rådslahage hage Gökshult torp Humpen skog
  *Rådsla hammare förr bergshammar Gökshult torp Hundbacken backe
  *Rådslahyttan förr hytta Gökshult torp Husängen åker
  Rådsla hytta terräng Gökshult torp Husängshagen hage
  Rågatan terräng? Gökshult torp Hyttesjön sjö
  Rågetemossen mosse Gökshult torp Hyttesjön sjö
  Rävbergsmon terräng Gökshult torp Hyttesjön sjö
  Rävemon terräng Gökshult torp Hyttesjön sjö
  Rävemon terräng Gökshult torp Hyttsjöbäcken bäck
  Rödstjärtebergen berg Gökshult torp Hytteviken vik
  Rörstorpebergen berg Gökudden avs. lht Hyttängen bete
  Rörstorpegölen göl Haga avs. Hyttängskärret åker
  Rösemon terräng Hagalund t Hålldammskärret kärr
  Rösjön sjö Hagen lht Hångkärrsmossen mosse
  Sandfallet f.d. torp Hagen lht m.jord, avs. Hångmosseängen del av mosse
  Sius Siön sjö Haglund t Häjtorpelyckan åkerlycka
  Skarphagen terräng Hagsäter t Hälsinge Kärr kärr
  Skiren sjö Hagsätter avs, lht. med jord Hälsinge Stubbe stubbe
  Skiren sjö Hallinstället t Härskärret slåtteräng och odlad mark
  Skiren sjö Halseboda gård Hästhagen hage
  Skiren sjö Halseboda gård Hästhagen hagmark
  Skiren sjö Halseboda gård Hävdeklinten berg
  Skiren sjö Halsebotorp, se Snåret t. Höga Läkter berg
  Skiren sjö /Se Halsebotorp t. Högsätersbrinkarna backar
  Skiren sjö /Se Halsebotorp t. Högsätersbäcken bäck
  Skäggölen göl Handelsboden lht Högsäterskvarnen+ förr skvaltkvarn
  Skälfallet terräng Handelsboden lht Högsäters-sågen+ förr såg
  Skärgölen göl Hansegården avs Högsäters-sågen såg
  Slatteberget berg Hansegården hmd Hönsebäcken bäck
  Slumperhults hage hage Hagbogatan lht Hövdebäcken bäck
  Slumperhults allmänning Saknas /Se Hargbogatan lht Hövdekärret kärr
  Slåkärret kärr Hargbogatan lht Hövden sjö
  Slåttermossen mosse Hasselbacken avs, lht Hövden sjö
  Släta berget berg Hellströms hmd Hövden sjö
  Släthällarna terräng Herrfallet t. Igelgölen göl
  Smedskogarna skog Herrfallet bs. Igengrodden se Vällinggölen Saknas
  Smedviken vik Herrgården Saknas Intaget skog
  Snaveborg fornborg Hult gård Intagsviken vik
  *Snaveskans Saknas /Se Hult = Norrhult o. Söderhult Saknas Intaget mosse
  *Snaveskog skog Hult gård Intaget åker
  Snavudden udde Hult gård Israelshagen hage
  Snavudden udde Hultet t Israelslogen lada el. loge
  Solskina terräng Hultet t. Israelslyckan åker
  Sommen ägomark Hultgårdarna = Norrhult o Söderhult Saknas »Jamän» mosse
  Sonstorp terräng Hultsjö lht »Jamän» mosse
  Spelmansbacken terräng Hushult lht Johannes mosse Saknas
  Spinkkärret kärr Hushult lht Johannes Mosse mosse
  Staven terräng Hålet bs Joksen göl
  Stenbeteledet terräng Häggetorp by !Joksen göl
  Stenbromossarna mossar Häggetorp by Jonelyckan åker
  Stenkärret kärr Häggetorp by Jordbron bro
  Stensjön sjö Häggetorp by Jorddammen Saknas
  Stensjön sjö Häggetorps Kvarn+ förr skvaltkvarn Jordvallsmossen Saknas
  Stensjön sjö Häggliden lht Julen sjö
  Stensjön sjö Häradsmorken Saknas Jykshultebäcken bäck
  Stensjöudde udde Högliden avs. lht Jykshultegärdet gärde
  Stjärnorpebäcken bäck Högsfall t Jägmästaremossen mossmark
  Stjärnsand strandområde Högsfall torp Jättegrytan jättegryta
  Stora mon terräng Högsätter gd Jävern sjö
  Stormossen mosse Högsäter gård Jäverslyckan åker
  Stormossen mosse Högsäter gård Jönselyckan åkerlycka
  Stormossen mosse Högsäter gård *Jänngrodden mosse
  Storängsbäcken bäck Idet avs, lht Jävern sjö
  Storön ö Ingalund bs Jävern sjö
  Storön ö Ingvaldstorp bs. Jävern sjö
  Storön ö Israelstället t Kejsegärdet Saknas
  Stubborp terräng Jakobslund lht Kalkugnsgärdet gärde
  Stubbängen kärr Jakobslund lht Kalkkälleliden åker
  Stutmossen mosse Jorddammen t. Karlsberghagen hage
  Stutmossen mosse Jykshultet bs Karlslundsbacken hage
  Sundbågen, Stora sjö Jykshultet bs Kastbacken åker
  Sundet terräng Jykshultet bs Kattberget bergklack
  Sunnorpegölen göl Kalkugnen Saknas Kattebränn Saknas
  Svarteboklint terräng Kalkugnen+ Saknas Kattebäcken bäck
  Svartgölen göl Karlsberg torp Kavelbromossen mosse
  Svartgölen göl Karlsberg t Kavelbron kavelbro
  Svartgölsmon terräng Karlsberg t Kavelbroarna kavelbroar
  Svenslund ägomark? Karlslund lht Kattgölen göl
  Svinfallsmossen mosse Karlslund bs Kavelbromossen Saknas
  Svålabergen berg Karlshamn bs Kilen åker
  Sågbacken terräng Kilen t. Kilen åker
  Sågebäcken bäck Kilen t. Kilhagen hage
  Tappstybbemossen mosse Kilen bs. Killingeröset rågångsröse
  Timgölsmossen mosse Kilen bs Kilängslyckan åker
  Tjuvudden terräng Klastorp t Kinnekulle berg
  Togölen, Stora göl Klastorp t. Kinnekullegärdet Saknas
  Tokgölen göl Klinttorp t Klampmon bergmo
  Torsberget berg Klintorp t. Klintorpebäcken bäck
  Torsberget berg /Se Klockaregården avs, lht Klintorpskärret åker
  Trestubbelyckan ägomark Knekttorget t. Kläberget berg
  Trestubbelyckan ägomark *Knutebo t. Kläbergsskälet skälröse
  Trollsjön sjö Kohagen t Knakängen hage
  Trolltallen terräng Kohagen t Knakängslyckan ängsmark
  Trolludden udde Kohagen t. Knektlyckan gärde
  Trullshamn hamn Kolfall gård Knektlyckan åker
  *Trädgårdsbrunn brunn /Se Kolfall gård Kobbersfallet mossmark
  Tullemon terräng Kolfall gård Kobergen berg
  Tuppberget berg Kolfallsågen f.d. såg Koberget varglya
  Täppe ägomark Kolstorp, se Kolstorpelyckan torp Kofallslyckan åker
  Uddefallet terräng Komministergården avs, lht. Kofallsmon bergmo
  Uddfalleviken vik Korsvik gård Kojmossen Saknas
  Vadsjömon terräng Korsvik gård Kohagen hagmark
  Vadsjön, Lilla sjö Korsvik förr gård Kohagen hage
  Vadsjön, Stora sjö Korsvik frälse Kohagen hagmark
  Varggrytemon terräng Korsviksbacken torp Kohagsbäcken bäck
  Vargkärret kärr Korsviksbacken t. Kohagslyckan lycka
  Vasarna del av sjö Kottorp gård Kokärret åker
  *Vassgölarna tjärnar Kottorp gård Kolbottenslyckan åkerlycka
  Vattenmossen mosse Kottorp gård Kolstorpelyckan åkerlycka
  Venkärret kärr Kottorp gård Kolsäcken skog
  Vångakorset ägomark Kottorp, Lillla t Koppargölen göl
  Väggberget berg Kottorp Lilla bs. Koppargölen vattensaml.
  Vällingsgölen göl Kottorp Västra t. Koppargölen sjö
  Värmland ägomark »Krakens» bs. Koplöjet gärde
  Ålehalsen terräng Kristersbäck gård Kostefallsberget berg
  Återvägsmossen mosse Kristersbäck gård Koudden udde
  Älggölen göl Kristersbäck gård Koåsarna bergås
  ?Ämten sjö Kristinehamn bs Koplöjet gärde
  Ämten sjö Kristinehamn t. Korsviken vik
  Ängekärret kärr Kristinehamn lht Korsviksbacken torp
  Ödängen terräng Kristinelund bs Kristersbäck bäck
  *Ölången sjö Kronfallet t. Kronparkegrinden grind
  Ölången sjö Kronfallet t Kruke Bro bro
  Ölången sjö Kronfallet t. Kulberget berg
  Örbergamossen mosse Kronängen = Kronfallet t. Kulberget berg
  Örlången sjö Kråkbacken t. Kulhagen hagmark
  Örlången sjö Kråkbacken t. Kusberget berg
  Örlången sjö Kråkbacken torp Kusberget bergklint
  Örlången sjö /Se Kullen torp Kuse Klint bergklint
  Örmon terräng Kullen lht Kuslyckan gärde
    Kullen f.d. t Kusmossen mosse
    Kullen avs, lht. f.d. t. Kvarnbäcken bäck
    Kvarn hmd Kvarnbäcken bäck
    Kvarnstugan lht Kvarnbäcken bäck
    Kvarsebotorp t Kvarngärdet åker
    Kvarsebotorp torp Kvarngärdet åker
    Qvasbotorp Saknas Kvarnhagen hage
    Kyrkan kyrka Kvarnlyckan Saknas
    Kyrkan kyrka Kvarnlyckan Saknas
    Kyrkskolan avs. lht Kvarnmossen mosse
    Källberget t Kvarnstensberget berg
    Källeberget t. Kvarnstensberget berg
    Källeberget bs. Kvarnstensberg berg
    Källfallet t. Kvarnstensmossarna mossar
    Källfallet t. Kvarnstensmossen mosse
    Källhem t. Kvarnängen hagmark
    Källhemmet t Kvarnängen hagmark
    Källhem backstuga Kyrkhagen hage
    Kärr frälse Kyrkhagen hagmark
    Kärr gård Kyrkhagsbacken backe
    Kärrfallet lht Kyrkhagsbacken backe
    Kärrfallet skogsv.bost. Kyrkhagsbron bro
    Kärrfallet skogsv.bost. Kyrkhagsgärdet åkerjord
    Lagerbäcken t. Kyrklyckan Saknas
    Lagerbäcken t. Kyrklyckan åker
    Lagerbäcken t. »Kyrkohagen» hage
    Lagerbäcken torp Kyrkvägshagen kyrkhage
    Lagerbäcken Saknas Kyrkvägsmossen gärde
    Lagerbäcken torp Kållkärret kärr
    Laggarhem t. Käggelbergen berg
    Larsberg torp Källbergsgärdet gärde
    Larstorp lht Källbergs Hål åker
    Larstorp t Källbergslyckan åker
    Larstorp t Källbergsmossen mosse
    Larstorp f.d. torp Källhagen hagmark
    Latbo t. avs. Källhagen hagmark
    Lagerhemmet torp, nu backstuga Källhagsgärdet åkerjord
    Lida gård Källskiftet åker
    Lida gård Käringslyckan lycka
    Lida gård Kärrlyckan åker
    Lidbotorp t Körstorpsgölen göl
    Lidbotorpet t Ladgrytet skog
    Lidbotorp t. Lagerbäcke Skåp bergklack
    Lidbotorp t. avs. Lagerbäcksängen Saknas
    Lidbotorp torp, avs. Lagrytet berg
    Linddalen t Larselycka åker
    Lindalen t Ladugårdsgärdet gärde
    Lindalen torp Ladängen åker
    Lindebacken avs. lht Landsvägshagen hage
    Lindénhumpen bebyggelse Landsvägshagen hage
    Lindesberg avs. lht Ledlyckan Saknas
    Lindås avs. lht Lerbromossen mosse
    Lindströms hmd Lergropegärdet lertag /Se
    Lugnet avs. lht Lergöken kolbotten
    Lugnet lht Lidbo Klever berg
    Lundgrenstället bs Lidbo Klever berg
    Lysingen t. Lidbotorpshagen hagmark
    Lysingen t. Lillgölen sjö
    Lysingen t Lillgölen göl
    Lövhyddan backstuga Lillgölen göl
    Lövsäter torp Lillgärdet åker
    Lövsäter t. Lillmossen mosse
    Lövsätter torp, avs. Lillkottarpsgärdet gärde
    Lövudden avs. lht Lillsjön vik
    Majstugan bs Lillvadsätersgärdet Stora och Lilla åker
    Malingstorp t Lillängen gärde
    Marieberg, se Grytstorp gård Lillängen åker
    Marieberg gård Lillängen åker
    Marieberg bs Lillängen Saknas
    Marieberg gård Lillängen åker
    Marieberg gård Lillängen åker
    Marieberg lht Lillängskärret åker
    Masikan rivet t Lillön holme
    »Masika» bs Lillön holme
    Mejeriet lht Lindalsmossen mossmark
    Mejers hmd Ljusa Dal åker
    Mellangården gård Logegärdet gärde
    Mellantorp t Logfallet åker
    Mellantorp bs Loggärdet odlad mark
    Missionshuset avs. lht Loghagen hage
    Mon bs Lugnehagen hage
    Mon bs Lundboms Mosse mosse
    Mossbo se Mosshult t Lundgrensgärdet gärde
    Mossen bs. öde Lundgrenslyckan gärde
    Mosshult t. Lyckan Stora åker
    Mårdstorp torp Lyckeviken vik
    Mårdstorp bs Långa Viken vik
    Måsorp gård Långbackarna backar
    Måsorpstorp t. Långbogen sjö
    Måsorptorp t Långbogen sjö
    Måsorptorp torp, avs. Långgärdet gärde
    Måsorp ägor Långgölen sjö
    Mårdstorp bs, f.d. t Långgölen göl
    Måssebotorp f.d. t, lht Långgölen göl
    Måssestugan bs Långkärret kärr
    Måssestugan backstuga Långkärret åker
    Måssestugan bs Långkärret åker
    Mörkret bs Långmossen mosse
    Nedergården Saknas Långmossen mosse
    Nedergården hem »Läffallslyckan» Saknas
    Norge t Madelenaplatsen Saknas
    Norge t Magdalenaplan plan i hage
    Norge t Mariebergsbacken backe
    Norrgården hmd Mellangärdet Saknas
    Norrgården avs Mellangärdet Saknas
    Norrgården gård Mellangärdet gärde
    Norrgården gård Mellanmossen åker
    Norrgården hmd Mellanskiftet åker
    Norrhult by Milåkern del av äng
    Norrhult gård Mickelsten stenblock
    Norrhult gård *Mjärdsjön sjö
    Nybrofallet t Morfars Hål åker
    Nybrofallet t avs. Morfarslyckan åkerlycka
    Nyhagen t Mossen åker
    Nyhagen torp Mossen Stora mossmarker
    Nyhagen torp Mossen Stora gärde
    Nyrödjan t Moses Ras berg
    Nyrödjan bs Mossgölen göl
    Nyrödja t Mossens Övre åker
    Nystugan t Mylingekärret åker
    Nöjet rivet t Myrgölen sjö
    Nöjet t o bs Myrgölen göl
    Odensberg t Myrkärret Saknas
    Olivenhult avs, lht. m. smedja Märsprängsbacken backe
    Olovsdal lht Märsprängebacken backe
    Olofsdal t. avs. Märtas Backe backe
    Olstorp lht Mörkfallsnåret skogstrakt
    Olstorp t Mörka Hål mosse
    Olstorp t. avs. Mörkahålsmossen mosse
    Olstorp t Mörka Viken vik
    Olstorpstugan stuga Namnlösen göl
    Olstorpstugan stuga Namnlösen göl
    Onsberg t Nissekärret kärr
    Onsberg t Norgehagen Saknas
    Onsberg t Norra Mon mo
    »Potistens» t Norrgårdsbäcken bäck
    Perstorp gd »Norrängen» odlad mark
    Perstorp gård Norra Änden gärde
    Perstorp gård Norraändsbäcken bäck
    Perstorp gård Norrfallsmon högre liggande mark
    Perstorp. Lilla t Norrgärdet åkerjord
    Petersborg lht Norrlyckan Saknas
    Petersberg öde backstuga Norrmossen åker
    Pettersberg lht Nunneberget berg
    Pettersdal t? Nunneberget berg
    Peterslund rivet t Nunnekärret kärr
    Petterslund öde torp Nyhagen hage
    Prostendal t Nylyckan åker
    Prostendal t Nyröjelyckan beteskultur
    Prostendal torp Näset åker
    Prästgården avs. lht Näverkärret Saknas
    Pukhult by Näverkärrshalsen mosshals
    Pukhult by Nävern sjö
    Pukhult by *Nöjesfället åker
    Rofallet t Odlingen åker
    Rist gård Odlingen lycka
    Rist hemman Offerkällan källa
    Rist hemman Olles Kärr kärr
    Ristbobacken t Olleskärrsmon bergmark
    Ristborg t. stp Olstorpshagen hage
    Ristborg t Onsörjan sjö
    Ristbacken t Onsörjan sjö
    Ristbacken t Onsörjan sjö
    Ristbacken Saknas Onsörjsbäcken bäck
    Ristkvarnen Saknas Ormmossen mosse
    Rosendal bs Ormstensberget berg
    Rosenlund bs Ormstensberget berg
    Roxenbadens Pensionat avs, lh Ormstenskroken landsvägskrök
    Roxhäll avs. lht Ormstensmossen Saknas
    Roxtorp gård Orremossen Saknas
    Roxtorp gård Orremossen mosse
    Oxtorp gård Orrmossen mosse
    Roxvik lht Oset vik
    Roxvik se Hargbogatan Saknas Oxefallen skog
    Roxvik lht Oxhagen hage
    Ruggstugan t Oxhagen hage
    Ruggestugan t Patistgärdet gärde
    Ruggstugan t Patistgärdet gärde
    Ruggestugan t Pelles Mosse mosse
    Ryssbygget lht Perstorpegruvan gruvhål
    Ryssbygget t. Petlersbergsgölen sjö
    Ryssbygget lht Pirkbäck bäck
    Rådsla by »Pissbrinka» backar
    Rådsla by Pissbrinka backar
    Rådsla by Plöjorna gärde
    Rådsla gårdar Prästklippan berg
    Rådsla by Prästklippan berg
    Rådsla by Pusselyckan Saknas
    Rådsla Hammare !+ bergsmanshammare Puta dal
    Rådsla Hammare bergsmanshammare Pålslyckan åkerlycka
    Rådsla Hytta ! + Saknas Pålgärdet Saknas
    Rådsla Hytta Saknas Pälles Mosse mosse
    Rågatan t *Pörten gärde
    Rågatan t. Pärten skog
    Rämplösen bs Pörtelyckan åker
    Rödja gård Remsan åker
    Rörstorp bs Rian loge
    Rörstorp t. Rigagärdet Saknas
    Rörstorp bs Riksdagsbotten kolbotten
    Sala bs Ristebäcken bäck
    Sala t Ristebo Skäl skälröse
    Sala bs Ristbohagen hagmark
    Sandbacken t Rothultet kärr
    Sandbacken lht Rothultet äng
    Sanddalen t Roxbergsmon bergmo
    Sanddalen t. Roxen sjö
    Sanddalen t. Roxen sjö
    Sandfallet lht Roxtorpebäcken bäck
    Sandfallet torp Ruggen sjö
    Sandfallet backstuga Ruggen sjö
    Sandströms bs Ruggen sjö
    Sandvik gård Ruggen gräns mellan hemman
    Sandvik gård Ruggölen sjö
    Sandvik gård Ruggölen sjö
    Sandvik Lilla lht Ruggölen sjö
    »Saugaregården» torp ? Ruggölen göl
    Sjöbacka bs Ruggölen göl
    Sjöbacketorp t Ruggegölsbäcken bäck
    Sjöbacketorp t. Rutstenen sten
    Sjöberga t, avs. med jord Ryssbyggemossen mosse
    Sjöberget t. Ryssmossen mosse
    Sjöberget t Rågetsmossen mosse
    Sjöhagen torp Rågetsmossen Saknas
    Sjöhagen t Rävemon bergmo
    Sjöhagen lht, avs., f.d. torp Röda Grinden f.d grind
    Sjöhyddan avs. lht Röda Havet åker
    Sjökullen se Kullen t Rödmossen Saknas
    Sjökullen lht Rödstjärtebergen bergmo
    Sjökullen avs. lht Römossen mosse
    Sjölunda t Rörstorpsgölen sjö
    Sjölund bs Rörstorpsgölen göl
    Sjölund lht Rösjön sjö
    Sjölund avs. lht, f.d. backstuga Rösjön sjö
    Sjölunda t. Rösjöängen betesmark
    Sjöslott lht Rörstorpebergen berg
    Sjöslott t. Rörstorpebergen berg
    Sjöstugan t. Rörstorpebergen Saknas
    Sjöstugan t Rösemon Saknas
    Sjöstugan torp, avs. med jord Röttermossen mossmark
    Sjövik lht m. jord t. avs. Samuels Backe bergskulle
    Skrinäs t. Samuels Fall åker
    Skirsnäs t Sandbackegärdet Saknas
    Skirstorp t Sanddals Äng kärrområde
    Skirstorp t Sandliden åker
    Skirstorp t. Sandlliden f.d. åker
    Skoga avs. lht. Sandströms Berg berg
    Skogaholm t *Sanka Pommern åker
    Skogaholm t. »Schalätten» åker
    Skogen backstuga Sergeantgölen se Skärgölen sjö
    Skogslund t Sibborpsbäcken bäck
    Skogstorp gård Sjögärdet gärde
    Skogstorp gård Sjögärdet gärde
    Skostorp gård Sjöhagen hage
    Skogstorp backstuga Sjölundsmossen mosse
    Skogsbrynet avs. lht Sjölyckan åker
    Skolan. Gamla Saknas Sjömossen åker
    Skolhuset avs, lht Sjöslottgärdet gärde
    Skolhuset avs. lht Sjöstuguön Saknas
    Skolhuset avs lht. Sketbron enkel broläggning
    Skomakaregården hmd Skiften åker
    Skrålan = Peterslund, se Peterslund Saknas Skiftet Nedre åkerjord
    Skräddarns bs Skiftet. Övre åker
    Skräddarelyckan t Skiren sjö
    »Skräla» öde torp Skiren sjö
    Skuttet lht Skiren sjö
    Skuttet = Gransäter t Skirn Saknas
    *Skuttet torp, avs. Skirbäcken bäck
    Skälfallet t Skogeldsmossen Saknas
    Skälsten lht Skogvaktarhemslyckan åkerplättar
    Skälsten t Skolmossen mosse
    Skälsten backstuga Skomakarehagen betesmark
    Skärfallet t Skromlösa kärrmark
    Skärnäs t Skråmlösa äng
    Slottsruinen ruin Skutteskogen skogsmark
    Slottsruinen ruin Skvallerbäcken Saknas
    Slottsruinen ruin Skyttens Botten kolbotten
    Slottsruinen ruin Skäggölen göl
    Slottsruinen ruin Skäggölen göl
    Slumporhults almänning allmänning Skäggölsbäcken bäck
    Slumperhult gård Skäggölsmossen mosse
    Slumperhult gård Skärgölen sjö
    Slumperhult gårdar Skärgölen sjö
    Slumperhult gårdar Skärgölen göl
    Slumperhullskvarnen Saknas Skärgölen göl
    Slumperhult Norra gård Slotteberget berg
    Smedshem t Slåfallen f.d. åker
    Smedshem t Slåkärret kärr
    Smedshem t. nu avs. lht Slåttermossen f.d. åker
    Snarbygget t Slätkärret åker
    Snarbygget lht Smedgärdet gärde
    Snarbygget. Gamla lht Smedhemsgärdet Saknas
    Snarbygget Nya t, avs. Smedhemshagen hage
    Snaveborg borg Smedskogarna skogsmark
    Snavelund t Smedudden udde
    Snaven allmänning Smedviken vik
    Snavetorp utj Småmossarna mossar
    Snavetorp t Snaveberget berg
    Snavudden utjord Snavelundslyckorna utjord
    Snedden se Larstorp Saknas Snaven allmänning
    Snippen lht Snavudden udde
    Snåret t Snuggan åker
    Snåret t Sofielundsgärdet gärde
    Sofielund t Sommen åker
    Sofielund t Spelmansbacken landsvägsbacke
    Solbacka avs. lht Spinkhalsarna äng
    Solbacken avs. lht Spjutsmossen mosse
    Solskenet t »Spjutmåsseskälet» rågångsröse
    Solskenet t Spängerna spång
    Solskenet torp Spängerna bro
    Solskina t Stallmon bergmo
    Solskina t Staven skälmärke
    Sommarbo avs. lht Staven skälsmärke
    Sommarbo avs. lht Stenbackegärdet gärde
    Sonstorp rivet t Stenbergs Hump skog
    Sonstorp t Stenbergs Hump skog
    Sten torp Stenbeteledet grind
    Sten öde bs Stenbetemossen åker
    Stenfallet torp Stenbromosse mosse
    Stenfallet t, avs. med jord Stenbromossarna mossmarker
    Stenfallet bs Stenbromossen Lilla mosse
    Stenhagen bs Stenbromossen Stora Saknas
    Stenhagen t Stenkärret hage
    Stensjötorp t Stensjön Saknas
    Stensjötorp t Stensjön sjö
    Stensjötorp t Stensjön sjö
    Stenstorp lht Stensjön sjö
    Stenstorp skogv. bost. Stensjön. Lilla sjö
    Stenstorp t Stensjöbäcken bäck
    Stenstugan bs. öde Stensjö Damm dammbyggnad
    Stensundet torp Stensjö Damm damm
    Stensäter t Stigåkern åkerbit
    Stensäter t Stjärnorpsbäcken bäck
    Stinegården hmd Stjärnorpsbäcken bäck
    Stjärnhem avs. lht Stjärnorpskällan = Den kända Fiskarhemskällan källa
    Stjärnorp herrgård Stora Sten sten
    Stjärnorp säteri Stordalen dalgång
    Stjärnorp herrgård Stormossen mosse
    Stjärnorps Brygga brygga Stormossen mosse
    Stjärnorpskvarnen kvarn Stormossen mosse
    Stjärnarpsågen Saknas Storängen åker
    Stjärnsand lht Storängen skogs- o. betesmark
    Stjärnvik t Storängskärret åker
    Stjärnvik t Storängsslätten åker
    Stjärnvik t. avs Storön ö
    Stjärnvik torp avs. Storön holme
    Stockhult t Storön holme
    Stockhult t Strömshagen hage
    Stockhult hmd Stubbängen beteskultur
    Strandhyddan avs. lht Stutbäcken bäck
    Strömsberg rivet t Stutemossen mosse
    Strömsbeg t Stutmossen Saknas
    Strömstugan bs Stutmossen mosse
    Strömstugan bs Sundbogen Stora del av sjö
    Stubborp t Sundet åker
    Stubborp rivet t Sunnorpegrinden grind
    Stubborp bs Sunnorpsgölen göl
    Stållorp hmd Sunnorpsgölen göl
    Sundsberg bs Svartbäckarna mosse
    Sundsberg bs Svartbäcksmossarna mossar
    Sundsberg bs Svartebo Klint berg
    Sundströms stuga bs Svartebo Led grind
    Sunnorp gård Svartebo Led grind
    Sunnorp gård Svartebo Led grind
    Sunnorp gård Svartebo Led Saknas
    Sunnorp gård Svartgölen sjö
    Sunnorp Lilla torp Svartgölen göl
    Sunnorp Lilla torp Svartgölen göl
    Sunnorpskvarnen+ nu försv. skvaltkvarn Svartgölen göl
    Sunnorpekvarnen+ nu försv. skvaltkvarn Svartgölen göl
    Svallvik avs. lht Svartgölslyckan åker
    Svensberg torp avs. Svartgölsmon bergsmo
    Svenslund rivet t Svartgölsmon bergmark
    Svenslund t Svinfallsmossen Saknas
    Sverkerstorp lht Svälonbergen berg
    Sågarhem t Svängaregärdet gärde
    Sågarhem t Sågarhemshagen hagmark
    Sågen t Sågarhemsmossen åker
    Sågen t Sågarelyckan åker
    Sågen torp »Sågaretorpet» åker
    Sågen torp Sågarängen åker
    Sågen torp Såggärdet gärde
    Sågaregården f.d. gård Såghagen hage
    Sågaregården f.d. gård Sågskiftet åker
    Sågarhem torp Säldekärrsbäcken bäck
    Sågarestugan t Sätraberget berg
    Sågtorpet t Sörängen åker
    Säldekärr gård Sörängsbron bro
    Säldekärr gård Sörängsgärdet gärde
    Säldekärr by Tallmon Saknas
    Södergården hmd Tappstybbet kolbotten
    Södergården gård Tappstybbemossen mosse
    Södergården gård Timgölen göl
    Söderhult gård Timgölen göl
    Söderhult gård Timgölsmossen mosse
    Söderhult by Timmerbacken barmark
    Sörby herrgård Timmerbacksgärdet åkerjord
    Sörby gård Titties Plats tall
    Sörby gård Titties Plats tall
    Sörgården gård »Tjärne Pute» åker
    Tafsfall gård Tobaksbränn vattenpöl
    Tafsfall gård Togölen, Lilla göl
    Tafsefall gård Togölen, Stora göl
    Tag till godo (Tatego) lht Togölen Lilla göl
    Tagtillgodo utj. Togölen Stora göl
    Tagtillgodo torp Tokgölen göl
    Tallgläntan bs Tokgölsmossen mossmarker
    Tegelbruk Saknas Tokarpgölen göl
    Tjärfabriken Saknas Tolvbergsklinten bergklint
    Tokorp gd Toppen åker
    Tokarp gård Tornberget berg
    Tokarp gård Tornberget berg
    Tokorp gård Torparelyckan åkerlycka
    Tors el. Torstugan bs Torparemossen åker
    Torvsätter gd Torparegärdet gärde
    Torvsäter gård Torpgärdet Saknas
    Torvsäter förr gård Torpstället åker
    Torvsäter bebyggelse Trankärret kärr
    *Trabrand förr torp Trankärret Saknas
    Trankärr t Trankärrsbäcken bäck
    Trankärret torp Tripphultebäcken bäck
    Trankärret torp avs. Tripphultemossen åker
    Transätter gd Trolludden udde
    Transäter gård Tullemon bergsmo
    Transäter gård Tuppberget berg
    Transäter gård Tymans Hål göl
    Tripphult t Tymans Hål sänka
    Tripphult t Täppemossen Lilla mosse
    Tripphult t Täppemossen Stora mosse
    Trädgårdsstugan t Uddfalleviken vik
    Trädgårdsstugan bs Uddängen äng
    »Träbränn» torp Uddängen utjord
    Tullen t Ugglegölen sjö
    Tullen t Ugglegölen göl
    Tullen torp Utskogen skog
    Tullgrinden+ grind Vadsjön Lilla Saknas
    Tymanstugan bs Vadsjön Stora sjö
    »Täktorelyckan» bs Vadsjöbäcken bäck
    Täppen t Vadsjömon bergmarker
    Udden bs Vadsätersbäcken del av bäck
    Uddefallet rivet t Valter-Stens-mossen(?) Saknas
    Uddfallet t Vargbotten kolbotten
    Uddängen äng Vargbotten kolbotten
    Uddängen avs lht Varggropen varggrop
    Vadsätter gd Varggrytemon mo
    Vadsäter gård Varg-grytemon berg
    Vadsäter gård Vargmossen mosse
    Vadsäter Lilla t. förr gård Vasarna sund
    Vadsäter Stora bebyggelse Vattenmossen mosse
    Vadsäter Stora och Lilla gård Vattenmossen mosse
    Vadsäter Stora och Lilla gård Vedkärret kärr
    Vadsäter gård Venkärret Saknas
    Vadsäter Lilla frälse »Vesterängen» ängbit
    Vadsäter skola Saknas Vitmossen Saknas
    Vallbergsstugan t Vitmossen mossmark
    Vernelund avs lht Våmmen åker
    Vernersberg bs Våmmegärdet gärde
    Viggsätter gd Vändlas Mosse mosse
    Viggesäter gård Vällingsgölen göl
    Viggsäter gård Vällinggölen göl
    Viggesäter gård Vällinggölen sjö
    Viktorstugan bs Vällingsgölsmossen mossmark
    »Villastaden» stugor Värmland gärde
    Vännersberg bs Värmland åker
    Västergården t. avs Yxhults Bro bro
    Åbyfallet t Yxhults Bro bro
    Åbyfallshagen hage Åbyfallet t.
    Åbysätter gd Åbysäter Saknas
    Åbysäter gård Åbysäter t.
    Åbysäter förr gård Ålkistemossen mosshals
    Åkerbo häradsallmänning Saknas Åskelden berg
    Ålderdomshemmet avs. lht Återvägsgölarna gölar
    Ålkista Saknas Återvägsmossen mosse
    Ångsågen Saknas Älggölen göl
    Ångsågen. Saknas Älggölen göl
    Åsen = Björklund t Älggölen se Ugglegölen Saknas
    Åsen t Emten sjö
    Älmesbo by Ängedalen åker
    Älmesbo by Ängekärret Saknas
    Elmesbo by Ängelyckan åker
    Elmesbo gård Ängen åker
    Elmesbo by Änghagen hage
    Elmesbo Hytta+ hytta Änglyckan gärde
    Elmesbokvarnen nu försv. skvaltkvarn Ödängshagen hage
    Elmesbokvarnen+ nu försv. skvaltkvarn Örberget bergshöjd
    Elmesbokvarnen nu försv. skvaltkvarn Örbergshagen Bortre hagmark
    Ängen hmd Örbergshagen Främre hage
    Ängsbo avs lht Örbergshagen Västra hage
    Ödängen t Örbergskärret åker
    Ödängen t »Öhrbergz Kiärret» åker
    Ödängen t Örbergskällan källa
    Öknen t Örbergsängen odlad mark
    Öknen t Örbergsängen Saknas
    Öknen t. Örlången sjö
    Örberget bs Örlången sjö
    Örberget t nu bs. Örlången sjö
    Örmon t Örlångsbäcken bäck
    Örmon rivet t  
    Örmon t.  
    Övergården gård  
    Övergården hemman  
    Saknas Saknas  
    Saknas Saknas  
    Anderstorp t  
    Asplund hmd  
    Björklund t  
    Bäcken gård  
    Bäckaskog bs.  
    Bärtorpet torp  
    Bärtorpet torp  
    Dammkärret lht  
    Dammkärret lht  
    Farsbo gård  
    Fröstorp gård  
    Fröstorp gård  
    Grindstugan t  
    *»Grå Lus» t  
    Grönlund t  
    Hargbogatan torp  
    Hargbogatan Saknas  
    Hargskaten område  
    Hargskaten del av sn  
    Hargskaten Saknas  
    Hargskaten Saknas  
    Hargskaten Saknas  
    Hargskateborna inbyggarbeteckning  
    Hult gårdar  
    Hult Södra by  
    Hult Södra by  
    Hushult torp  
    Kristersbäck gård  
    Kristersbäck gård  
    Kärrfallet t.  
    Larstorp t.  
    Nedangården stuga  
    Nedangården stuga  
    Narrhult by  
    Roxvik t.  
    Ryssbygget t.  
    Sjöhagen torp  
    Skogstorp gård  
    Skolan avs.  
    Skolhuset Gamla förr skola  
    Skolhuset Gamla förr skolhus  
    Stenstorp t.  
    Stenstorp torp  
    Stenstorp torp  
    Svängarestugan bs.  
    Svängarestugan bs  
    Söderhult bebyggelse  
    Tag till godo lht  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.