ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Hargs socken : Åkerbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 292 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 326 Naturnamn : 41
Harg, Östra sn *Bastuguholmen ö Harg, Östra sn Aspön ö
Harg, Östra sn *Bastuudden udde Harg, Östra sn Bartolomeusholmen holme
Harg, Östra sn *Biærcø Saknas Östra, Harg sn Bjärkestadbäcken bäck
Harg, Östra sn *Björkö ö Harg, Östra sn Flodingstadholmen holme
Harg, Östra sn *Bierkø Saknas Ö. Harg sn Fågelholmarna holmar
Harg, Östra sn Grytudden udde Ö. Harg sn Galgbacken åkerbacke
Östra Harg sn Grytudden triangelpunkt Hargs stackare inbyggarebeteckning Gatan väg
Harg, Östra sn Harön holme Alelund lht Granö halvö
Harg, Östra sn Häradskärret kärr Anderstorp avs Grytet halvö
Harg, Östra sn Häradskärret mosse /Se Anderstorp avs. Grytudden udde
Harg, Östra kyrkby o. sn Jonsberg udde Anderstorp lht Grytudden udde
Östra, Harg sn *Juniviken vik Aspeboda lht Grytudden halvö
?Harg, Östra sn Klinten udde Aspeboda torp Grytviken vik
Harg, Östra sn Käppgubbeholmen holme Asphagen lht Hargs hage hage
Östra, Harg sn Notudden udde Asphagen lht Hargsviken vik
Harg, Östra sn Omega ö Asplund, = Asptorpet Saknas Harön holme
Östra, Harg sn Roxen sjö Asplund lht Holmebadet badplats
Harg, Östra sn Roxen sjö Asptorpet gd Holmen med stora stenen holme
Östra, Harg sn Sjöbacken ägomark? Asptorpet skatteutj. Häradskärret allmänning
Harg, Östra sn *Spångbrobacken Saknas /Se Asptorpet gård Häradskärret kärrmark
Harg, Östra sn Sviestads gärde åkerjd Asptorpet gård Häradskärret f.d. häradsallmänning
Harg, Östra sn Sviestadån å Aspön avs. Idingstadtegen åker
Harg, Östra socken *Svækilsø ö Aspön jr-namn Jonsberg terräng
Harg, Östra sn *Swærkilsø ö Backgården lund Käppgubbeholmen holme
Harg, Ö sn *Swærkilsø ö Berga avs. Luftlyckan åker
Harg, Östra sn *Swærkisø Saknas /Se Berga lht Lugna backen skogsbacke
?Östra Harg sn Tahiti holme Berghyddan stuga Långö holme
Östra, Harg [Harbo] sn Tallholmen holme Bergsäter skattetorp Mahäll holme
?Harg, Östra sn Trollholmarna holmar Bergsäter torp Missunna åker
Harg, Östra sn Udden ägomark Bergsätter torp Måsberget holme
Harg, Östra sn Åhsgrytudh, se Grytudden udde Bjursholmens Ryttartorp, se Hagalund Saknas Notudden udde
Harg, Östra sn Åkerbo häradsallmänning Bjärkestad by Prästgårdsviken vik
Harghbo socken   Bjärkestad gård Sviestads hage hage
Harg, Östra sn   Bjärkestad by Södra allmänningen förr allmänning
Ö. Harg sn   Björksäter avs. Tahiti ö
Östra, Harg sn   Björksätter lht Tallholmen holme
Östra, Harg sn   Blomedal förr torp Tallholmen holme
Harg, Östra sn   Blommedal lht Togetorpsskogen skog
Harg, Östra sn   Bogetorp gård Trollholmarna Saknas
Harg, Östra sn   Bogetorp gård Trollholmarna holmar
Harg, Östra sn   Bogetorp gård Vibyskär holme
Östra Harg sn   Boslyckan förr torp  
Harg, Östra sn   Bostorp Saknas  
Harg, Östra sn   Bostället = Mylinge Saknas  
Östra Harg sn   Bredagården, se Prästgården Saknas  
Harg, Östra sn   Bygget lht  
Harg, Östra sn   Domaregården = Mylinge Saknas  
Harg, Östra sn   Domaregården = Mylinge Saknas  
Harg, Östra sn   Domaregården gård  
Harg, Östra sn   Dragonlyckan åker  
Harg, Västra, el. Östra Harg sn   Eggeby gård  
Harg, Västra el. Östra, Harg sn   Eggeby gård  
Harg, Östra sn   Eggeby gård  
Harg, Östra sn   Ekbacken avs.  
Harg, Östra sn   ekbacken avs.  
Harg, Västra el. Östra Harg sn   Ekbacken gård  
Harg, Östra sn   Ekeberget t.  
Harg, Östra sn /Se   Eken kroppåstuga  
Harg, Östra sn /Se   Eken avs.  
Harg, Östra sn /Se   Eken lht  
Harg, Östra sn /Se   Ekhult avs.  
Harg, Ö:a sn /Se   Ekhult lht  
Harg, Östra sn /Se   Eklund lht  
Harg, Östra sn /Se   Eklund torp  
Harg, Östra sn /Se   Eksäter lht  
Harg, Östra sn /Se   Eksäter lht  
Östra, Harg sn /Se   Eksätter torp  
Harg, Östra sn /Se   Enelyckan lht  
Harg, Östra sn /Se   Enlyckan förr stuga  
Harg, Östra sn /Se   Evastugan förr torp  
Östra Harg sn /Se   Fiskartorpet lht  
Björkestad by   Fiskartorpet lht  
Bjärkestad gd   Fiskartorpet torp  
Bjärkestad by /Se   Flaketorp gdr  
Bjärkestad gd /Se   Flaketorp gård  
*Björkö Saknas   Flaketorp gård  
*Bierk Saknas   Flaketorp gård  
Bogetorp gd   Flaketorpshagen lht  
Bogetorp gård   Flodingstad gård  
Bogetorp gd   Flodingstad gård  
Bogetorp gård   Flodingstad by  
Bogetorp gård   Fredriksberg lht  
Bogetorp gd   Fridhem avs.  
Bogetorp gd   Fridhem avs.  
Bogetorp gd   Fridhem lht  
Bogetorp gd   Frisbo gård  
Bogetorp gd /Se   Frisbo gård  
Bogetorp gd /Se   Frisbo by  
Bonathorp, se Bogetorp Saknas   Främmetorp Saknas  
Eggeby indr. militieboställe   Gatan stugor  
Eggeby indr. militieboställe   Gatan utjord  
Eggeby gd   Granby by  
Eggeby by   Granby by  
Eggeby gd   Granby by  
Flaketorp gd   Granhammar avs.  
Flaketorp gård   Granhammar gård  
Flaketorp g   Granhammar lht  
Flaketorp gd   Granlund t.  
Flaketorp gd   Granlund förr torp  
Granby by   Gransäter avs.  
Granby gård   Gransätter torp  
?Granby gård   Grimsberg lht  
Granby by   Grimstad gård  
Granby by   Grimstad gård  
Granby by   Grimstad gård  
Granby by   Grindtorp gård  
Granby by   Grindtorp gård  
Granby by   Grindtorp gård  
Granby by /Se   Gräskärret t.  
?Grimstad by   Gröndalen gård  
Grimstad by   Gröndalen gård  
Grimstad by   Gröndalen torp  
Grimstad hg   Grönlund lht  
Grimstad by   Grönlund, Stora o. Lilla avs.  
Grimstad gd   Grönlund, Lilla avs.  
?Grimstad by   Grönlund, Lilla lht  
Grimstad gd   Grönlund, Stora avs.  
Grimstad by /Se   Grönlund, Stora lht  
Grimstad gård /Se   Hagalund = Bjursholmens Ryttartorp Saknas  
Harg, Östra by   Hagalund lht  
Harg, Östra kyrkby   Hagalund lht  
Harg by   Hagstugan lht  
Harg gd   Halla Saknas  
Harg (nedra) gd   Hantverkargatan stugor  
Ö. Harg by   Harg by  
Harg, Östra kyrkby   Harg gård  
Harg gd   Herrängen Saknas  
?Harg gård   Herrängen Saknas  
Harg by /Se   Holmen lht  
Harg gd /Se   Holmen avs  
Harg gd /Se   Holmen avs.  
Harg gd /Se   Holmen gård  
Hidhinxstad se Idingstad hg   Hållstorp Saknas  
Idingstad hg   Hällen torp  
Idingstad hg   Häradskärret Saknas  
Idingstad herrgård   Häradsmarken lhtr  
Idingstad gd   Högliden avs.  
Idingstad hg   Idestad Saknas  
Idingstad hg   Idingstad, Idindstad, Lilla herrgård  
Idingstad hg   Idingstad, Idingstad, Lilla gård  
Idingstad hgd   Idingstad herrgård  
Idingstad hg   Janstorp t.  
Idingstad herrgård   Janstorp avs.  
Idingstad by   Janstorp torp  
Idingstad herrgård   Jerusalem stuga  
Idingstad hg   Jordkulan lht  
Idingstad gd   Karlsro torp  
Idingstad by   Karlsro lht  
Idingstad gd   Karlsro lht  
Idingstad hg   Karlstorp avs.  
Idingstad gd   Karlstorp avs.  
Idingstad hg   Katrinelund avs.  
Idingstad hg   Katrinelund lht  
Idingstad herrg.   Klockarebostället gård  
Idingstad hg   Klockaregården = Mylinge Saknas  
Idingstad hg   Knylinge by  
Idingstad hg   Knylinge gård  
Idingstad hg   Knylinge, Lilla gård  
Idingstad hg   Knylinge, Stora gård  
Idingstad gd /Se   Knylinge, Stora gård  
Idingsta gd /Se   Knylinge, Södra gård  
Idingstad Saknas /Se   Knylinge, Södra gård  
Idingstad hg /Se   Kohagen hmd  
Idingstad hg /Se   Kohagen hmd  
»Katrina thorp» förr torp   Kohagen gård  
[Katrina torp] Saknas   Kohagstorpet = Kohagen Saknas  
*Katerinatorp t   Kovetorp avs.  
*Katrinatorp torp   Kovetorp, Norra avs.  
*Katrinetorp Saknas   Kovetorp lht  
Knylinge gård   Kovetorpshagen ängsmark  
Knylinge by   Kumla, se Gröndalen Saknas  
Knylinge gård   Kumla ryttaretorp  
Knylinge gd   Kumlatorpet lht  
Knylinge gd /Se   Kåvetorp, Lilla lht  
Knylinge gdr /Se   Källtorp lht  
Knylinge by /Se   Källtorpet avs.  
Knylinge by /Se   Kämpelyckan lht  
*Lapustadh, Lappastad Saknas   Kärrtorpet t.  
*Lapustad Saknas   Lentorp avs.  
Milltorp gård   Lillgården = Knylinge Saknas  
Milltorp gård   Lillknylinge lht  
Milltorp g.   Lindtorp avs.  
Milltorp gd   Lindtorp lht  
Milltorp gd   Lindtorp, se Lentorp Saknas  
Milltorp gd   Linghem f.d. ryttartorp  
Milltorp gd   Linghem f.d. ryttartorp  
Mogenäs by   Lugnet lht  
Mogenäs by   Lugnet lht  
Mogenäs by   Lugnet förr torp  
Mogenäs by   Länsmansängen ängsmark  
Mogenäs by   Länsmansängen Saknas  
Mogenäs by   Lövingsborg avs.  
Mogenäs gd   Lövingsborg stuga  
Mogenäs gd   Lövstad lht  
?Mogenäs by   Lövstad lht  
?Mogenäs by   Lövstad lht  
Mogenäs by   Mariedal avs.  
Mylinge by   Mariedal lht  
Mylinge by   Markulla avs  
Mylinge by   Markulla avs, f.d. ryttartorp  
Mylinge by   Markulla förr torp  
Mylinge by   Mellangården = Mogenäs Saknas  
Mylinge by   Milltorp gård  
Mylinge gd   Milltorp gård  
Mylinge gd   Milltorp gård  
Mylinge by   Mogenäs gård  
Mylinge by /Se   Mogenäs by  
Mylinge by /Se   Mogenäs gård  
Mylinge gdr /Se   Mossebo gd  
Mylinge gd:ar /Se   Mossebo gård  
Mölletorp, se milltorp gd   Mossebo gård  
Mörby gd   Mossebo gård  
Mörby gd   Mylinge by  
Obbatorp, se Ubbetorp by   Mylinge by  
Prästgården Saknas /Se   Mylinge by  
Ropestad by   Mörby gård  
Rogestad by   Mörby by  
Rogestad by   Mörby gård  
Rogestad by   Nisse-Pelle-viken Saknas  
Rogestad g   Nybygget lht  
Rogestad by   Nybygget avs.  
Rogestad by /Se   Nysäter lht  
Rogestad by /Se   Olovstorp avs.  
Rogestad by /Se   Olofstorp lht  
Sviestad gd   Oppängen avs.  
Sviestad gård   Oppängen avs.  
Sviestad by   Oppängen gård  
Sviestad gård   Oppängen Saknas  
Sviestad gård   Prästgården Saknas  
Sviestad gd   Prästgården gård  
Sviestad by   Rogestad gård  
Sviestad gd   Rogestad gård  
Sviestad gd   Rogestad by  
Sviestad g   Rosenlund avs.  
Sviestad gd   Rosenlund lht  
Sviestad by   Ruda förr torp  
Sviestad gd   Rudatorpet lht  
Sviestad gd   Rysslinge, Asptorpet eller, se Asptorpet gd  
Sviestad gd   Ryttartorpet, se Gröndalen Saknas  
?Sviestad gd   Segersberg lht  
?Sviestad gd   Segersberg lht  
Sviestad gd   Segersberg lht  
Sviestad gd   Segertorp lht  
Sviestad Saknas /Se   Semesterhemmet lht  
Sviestad gd /Se   Sisarp gård  
Sviestad gård /Se   Sisarp gård  
Sviestad gård /Se   Sisarp gård  
*Swærkisö Saknas   Sjöbacken lht  
*Swærkisø Saknas   Sjöbacken lht  
Tag lill gods torp   Sjövik lht  
Tamphammar prästboställe   Sjövik lht  
Tamphammar ?by   Skogen lht  
Tamphammar gd? /Se   Skogen förr torp  
Tamphammar se Prästgården Saknas /Se   Skogelund lht  
Togelund, se Tolunds skog t   Skomakarelyckan torp  
Togetorp by   Spångbrobacken Saknas  
Togetorp gdr   Statarestaden stugor  
Togetorp gd   Stensnäs avs.  
Togetorp by   Stensnäs gård  
Togetorp by   Stenstorp lht  
Togetorp by   Stensäter avs.  
Togetorp gdr /Se   Stensäter avs.  
Toketorp, se Togetorp by   Stensätter torp  
Ubbetorp by   Stigstorp Saknas  
Ubbetorp by   Stohagen avs  
Ubbetorp by   Stohagen avs.  
Ubbetorp by   Stohagen gårdar  
Ubbetorp by   Storgården = Knylinge Saknas  
Ubbetorp by   Sviestad by  
Ubbetorp by   Sviestad by  
Ubbetorp by   Sviestad gård  
Ubbetorp by   Sviestorpet t.  
Ubbetorp by   Södergården hmd.  
Ubbetorp by   Södergården = Mogenäs Saknas  
Ubbetorp by   Södertorpet torp  
Ubbetorp gd   Sörtorpet avs.  
Ubbetorp by   Sörtorpet avs.  
Ubbetorp by   Tamphammar, se Prästgården Saknas  
Ubbetorp by   Tamphammar gård  
Ubbetorp by /Se   Togelund avs.  
Åseltorp gård   Togelund lht  
Åseltorp gård   Togetorp eller Herrängen, se 3 Herrängen Saknas  
Åseltorp gd   Togetorp gård  
Åseltorp gd   Togetorp gård  
Åseltorp gd /Se   Togetorp by  
Åseltorp gd /Se   Torp, se Markulla o. Torps rusthåll Saknas  
Åseltorp gd /Se   Torps rusthåll, se Torp o. Markulla Saknas  
Åseltorp gd /Se   Torpängen avs.  
Åseltorp gd /Se   Torpängen avs.  
Öja by   Torpängen gård  
*Öja f.d. by el. gd   Torstorp gård  
*Öja(?) Saknas   Torstorp gård  
    Torstorp lht  
    Trädgårdstorp avsöndr.  
    Trädgårdstorp lht  
    Ubbetorp by  
    Ubbetorp by  
    Ubbetorp by  
    Udden lht  
    Udden lht  
    Udden lht  
    Vidsborg avs.  
    Vidsborg torp  
    Vilhelmsberg avs.  
    Vilhelmsberg gård  
    Värla gd  
    Wärla rote, se Katrinelund Saknas  
    Västanå avs.  
    Västanå avs.  
    Västanå förr torp  
    Åkerbo utjord  
    Åkerby gård  
    Åkerby gård  
    Åkerby gård  
    Åkerstorp gård  
    Åkerstorp gård  
    Åkerstorp gård (=Kohagen)  
    Åkerstorp Saknas  
    Åseltorp gård  
    Åseltorp hmd  
    Åseltorp förr stuga  
    Älgberget avs.  
    Älgberget gård  
    Öja Saknas  
    Östergården = Mogenäs Saknas  
    Östergården = Mylinge Saknas  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.