ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Skrukeby socken : Åkerbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 117
?Skrukeby, Östra sn Asplund terräng Östra Skrukeby sn sn Bastvebacken landsvägsbacke
Skrukeby, Östra sn Bellö ägomark? Skrukeby, Östra sn Bjärkestadbäcken bäck
Skrukeby, Östra sn Bergkullen kulle Skrukeby, Östra sn Björkgärdet åker
Skrukeby, Östra sn Björkholmen holme Östra Skrukeby sn Björkhagen hage
Skrukeby, Östra sn Brudholmen holme Skrukeby by o. socken Björkholmen holme
Skrukeby, Östra sn Bånghagen ägomark? Skrukeby, Östra sn Broängen åker
Skrukeby, Östra sn *Fiælestadha æng, se Fjärdingstad by Skrukebys rackare inbyggarbeteckning Brudholmen holme
Skrukeby, Östra sn Flyholmen holme Asplund avs. Brudholmen holme
Skrukeby, Östra sn *Förrådsudden udde Asplund avs Bråttom vägbacke
Skrukeby, Östra sn Gravbacka terräng Back lht Bybrunnen brunn
Skrukeby, Östra sn Griskullen kulle /Se Back gård Dytaget åker
Ö. Skrukeby sn *Griskullen höjd /Se Back, Se Backgården gård Dökullebacken åkerbacke
Skrukeby, Östra sn Gullbergskors ägomark Back förr torp Erikslyckan lycka
Ö. Skrukeby sn *Hagbybergsudde udde Backen t. Flyberget, Se Flyholmen holme
Ö. Skrukeby sn Hagebyberg ö med fornborg Backen lht Flyholmen holme
Skrukeby, Östra sn Hammarudden udde Backgården gård Flyholmen holme
Skrukeby, Östra sn Handskestad triangelpunkt Backgården bebyggelse Gammalängen äng
Skrukeby, Östra sn Hundö ö Backgården gård Glot kärr
Skrukeby sn Kaffeholmen holme Backgården gård Granbackeskogen, Se Gravbackeskogen skog
Östra Skrukeby sn *Kammarsudden udde Bellö lht Grankulleskogen skog
Skrukeby, Östra sn Kattkärret kärr Bellö torp Gravbackeskogen skog
Skrukeby, Östra socken Kullen terräng Bengtsgården bebyggelse Griskullen kulle
Skrukeby, Östra socken Kumlaån å Berga by Griskullen kulle
Skrukeby, Östra socken Lindö, Lilla ö Berga by Griskullen kulle
Skrukeby, Östra sn /Se Lindö, Stora ö Berga, Stora bebyggelse Grönlundsskiftet åker
Skrukeby, Ö. sn Luften terräng? Bergkullen avs. Grönlunds äng åker
Skrukeby, Östra sn Notholmarna holmar Bergkullen torp Gubbkällan källa
Skrukeby, Östra sn *Perstorpetinneudde udde Bergsäter lht Gullbergs kors vägkors
Skrukeby (Ö l V?) Saknas Roxen sjö Björkholmen holme Gullbergskors vägkors
Skrukeby sn Roxen sjö Blåkullen, se Kullen Saknas Gupporna strand
Ö. Skrukeby Saknas Rävkullebacken fornlämning Blåkulla förr bs Gupporna backar
Östra Skrukeby sn Sjöbacka terräng Bonghagen, se Bångstorpet Saknas Götbacken backe
Skrukeby, Ö. sn Sjöbrunen terräng Brink, Se Brinkbacken förr stuga Götstenen sten
Östra Skrukeby sn Skallmark terräng Brinkbacken förr stuga Hagebyberg holme
Östra Skrukeby sn Skallmark terräng Bygget bebyggelse Hammarna udde
Skrukeby, Ö. sn Skrukeby triangelpunkt Bygget, Se Skrukeby Norrgård gård Hammarudden, se Hammarna Saknas
Östra Skrukeby sn Storängen terräng Bångbacken Saknas Hamra udde
Skrukeby, Östra sn Stubbholmen holmar Bånghagen avs. Hamra udde, Se Hamra udde
Skrukeby, Östra sn Svartskälet grund Bånghagen lht Hundö holme
Skrukeby, Östra sn *Tikboker äng Bångstorpet avs. Hundö holme
Skrukeby, Östra sn *Tolwnda skog skogslott Bångtorpet, Se Bånghagen lht Hunsen, Se Hundö holme
Östra Skrukeby sn *Tolunda skog Saknas Dresjen, Se Faktorsgården gård Hunsö, Se Hundö holme
Skrukeby, Östra sn Tullen fornlämning Drivsjön, Se Faktorsgården gård Häradskärret f.d. häradsallmänning
Östra Skrukeby sn Vedön holmar Ekeby gård Hästhagen hage
Skrukeby, Östra sn   Faktorsgården bebyggelse Hästviken vik
?Skrukeby, Östra by   Faktorsgården bebyggelse Högarna område
Skrukeby, Östra sn   Faktorsgården gård Jerusalemslyckan åker
Skrukeby, Östra sn   Faktorsgården gård Kaffeholmen holme
Skrukeby, Östra sn   Faktorsgården gård Kaffeholmen holme
Skrukeby, Östra sn   Faktorsgården gård Kalvskinnen kärrmark
?Skrukeby, Östra sn   Fiskartorpet torp Kalvskinnen åker
Skrukeby, Östra sn   Fiskängen jr-enhet Kalfskinnstegen, se Kalvskinnen Saknas
Skrukeby, Östra sn   Fjerdingstad by Kalvskinnstegen, Se Kalvskinnen åker
Skrukeby, Östra sn   Fjärdingstad by Kanongrinden förr grind
Skrukeby, Östra sn /Se   Fogtorpet Saknas Kattkärret kärr
Skrukeby, Östra sn /Se   Fogtorpet, Se Solhem stuga Klockarstegen terräng
Skrukeby, Östra sn /Se   Fridensberg avs. Kornlyckan lycka
Skrukeby, Östra sn /Se   Fridensborg lht Kulleskogen skog
Skrukeby, Östra sn /Se   Fridhem avs. Kullgärdet åker
Berga by   Fridhem lht Källarkullen kulle
Berga by   Frälsegården bebyggelse Lagårdsbrunnen källa
Berga by   Furulid villa Lillpinan åker
Berga by   Förråd gård Lindö, Lilla holme
Fjärdingstad by   Förråd gård Lindö, Lilla holme
Fjärdingstad by   Förråd gård Lindö, Stora holme
Fjärdingstad by   Gatan torp Lindö, Stora holme
Fjärdingstad by   Gatan stuga Ljungkullen kulle
Fjärdingstad by   Gladhäll lht Måsberget holme
Fjärdingstad by   Gladhäll förr bs Notholmarna holmar
Fjärdingstad by   Gladhäll förr torp Notholmarna holmar
Fjerdingstad hg   Granhammar gård Oxviken vik
Fjärdingstad by   Gravbacka förr torp Perstorpegärdena, se Perstorp Saknas
Fjärdingstad by   Grimstad gård Perstorpekärret kärr
Fjärdingstad gd   Grimstad gd Petersborg udde
Fjärdingstad by   Grimstad gård Råsbergen berg
Fjärdingsstad by   Grindstugan avs. Rävkullebacken skogsbacke
Fjärdingstad by   Grindstugan förr stuga Rävkullsbacken skogsbacke
Fjärdingstad by   Grönlund gård Sjulbacken höjd
Fjärdingstad by /Se   Grönlund förr gd Sjulberget berg
Fjärdingstad by /Se   Grönlund förr gård Sjöbryna vik
Förråd gård   Gullberg lht Skallbacken landsvägsbacke
Förråd gd   Gullberg, Se Lundby gård Skallbacken åkerbacke
Förråd hg   Gärdet lht Skatängen äng
Förråd gd /Se   Hageby by Skatängen äng
Grimstad gård   Hageby by Skvallerberget berg
Grimstad by   Hagen lht Skvällinge hage hage
Grimstad hg   Hagerstorpet torp Smedbrunnen källa
Grimstad herrgård   Hagsäter avs. Smedgärdet åker
Grimstad gd   Hanskestad gård Smörängen äng
Grimstad by   Handskestad by Storpinan åker
?Grimstad hg   Handskestad by Storåkra åker
?Grimstad herrg.   Hilmastället, Se Nybygget lht Strutarna åkrar
Grimstad gd /Se   Häggetorp avs. Stubbholmen holme
Grimstad hg /Se   Häggetorp lht Stubbholmen holme
Grimstad gård /Se   Högbergsliden förr torp Stövelgärdet åker
Grönlund g.   Högmark lht Svarte skäl klippa
Grönlund gd   Hörninge gård Svartkärr kärr
Grönlund gd /Se   Hörninge gd Svartlingsbacken backe
Hageby gård   Hörninge gård Svartskälet, Se Svarteskäl klippa
Hageby gård   Jorden förr stuga Svartskäret holme
Hageby gd   Kajsa-Lena-stugan förr bs Svartviken vik
Hageby g.   Kanontorpet förr torp Svinkärret kärr
Hageby gd   Klockarejorden utjord Svinängen åker
Hageby gd   Kottet avs. Svinängen åker
Hageby by   Kottet stuga Svinängen åker
Hageby g.   Kristinastugan förr stuga Torpskogen skog
Hageby gd   Kristineberg avs. Torpsvägen väg
Hageby gd   Kristineberg lht Tullen betesmark
Hageby gd   Kråksången bebyggelse Vedön holme
Hageby gd   Kullen torp Vedön, Se Vidön holme
Hageby by   Kullen förr bs Vidön holme
Hageby g   Kullen, Se Blåkulla förr bs Värla bäck bäck
Hageby gd /Se   Kullen förr stuga Värla bäck bäck
Hageby gd /Se   Kultorpet förr bs Värlabäcken bäck
Hanskestad by   Kurran, se Lagerlyckan Saknas Värlakröken vägkrök
Hanskestad by   Kurran, Se Laglycken lht Ängen åker
Hanskestad gdr   Källstugan förr stuga Ängen åker
Hanskestad by   Källtorp förr stuga  
Hanskestad gdr   Källtorpet förr bs  
Hanskestad gdr   Lagerbacken förr torp  
Hanskestad by   Lagerlyckan avs  
Hanskestad by   Lagerlyckan, Se Laglycken lht  
Hanskestad by   Laglyckan lht  
Hanskestad by   Lillberga gård  
Hanskestad by   Lillgården bebyggelse  
Hanskestad gd:ar   Lillgården, Se Lillberga gård  
Hanskestad by   Lillängen torp  
Hanskestad by   Lillängen torp  
Hanskestad by   Linkarbacken förr torp  
Hanskestad by?   Linkerbacken förr bs  
Hanskestad by   Luften avs.  
Hanskestad by   Luften lht  
Hanskestad by   Luften lht  
Hanskestad gd   Lund t.  
Hanskestad by   Lundberga avs.  
Hanskestad gd:ar /Se   Lundby by  
Hanskestad by /Se   Lundby gd  
Handskestad by /Se   Lundby gård  
Hanskestad gd:ar /Se   Lyckebo stuga  
Hörninge kyrkoherdeboställe   Lyckebo stuga  
Hörninge gd /Se   Långstugan lht  
Hörninge gd /Se   Långstugan torp  
Hörninge prästgd /Se   Lövsäter avs  
Hörninge Saknas   Lövsätter lht  
*Lisla Gisle gods   Magspännet förr bs  
?Lundby gård   Mellangården gård  
Lundby gård   Mellangården gård  
?Lundby gd   Mellangården gård  
?Lundby gd   Mellangården gård  
?Lundby gd   Missunna förr stuga  
?Lundby gd   Nordslund lht  
?Lundby gd   Norrgården gård  
?Lundby gd   Norrgården gård  
Lundby gård   Norrgården gård  
Lundby by   Norrgården gård  
Lundby gd   Norrunda gård  
Lundby lht.   Norrunda by  
Lundby gd   Norrunda, Lilla gård  
Lundby gd   Norslund avs.  
Lundby by   Nybygget, se Luften Saknas  
Lundby gård   Nybygget avs.  
Lundby by   Nybygget lht  
Lundby gård   Nåne, se Norrunda Saknas  
Lundby gd   Nånö, Se Norrunda by  
Lundby gd /Se   Näs lht  
*Norralöt Saknas   Näset utjord  
*Norra Löt Saknas   Perstorp gård  
Norrunda by   Perstorp förr gd  
Norrunda by   Perstorp gård  
Norrunda by   Pipan förr bs  
Norrunda by   Pipan förr bs  
Norrunda gd:ar /Se   Pipan förr torp  
Perstorp g.   Pipan, se Lundberga Saknas  
Perstorp beb.   Rona avs  
Rysslinge by   Rona förr soldattorp  
Rysslinge by   Rona lht  
Rysslinge by   Rosenlund förr stuga  
Rysslinge by   Rusthållet rusthåll  
Rysslinge by   Rydstorp avs.  
Rysslinge by   Rydstorp förr torp  
Rysslinge by   Rydsäter avs  
Rysslinge by   Rydsätter lht  
Rysslinge by   Rysslinge by  
Rysslinge by   Rysslinge by  
Rysslinge by   Rysslinge by  
Rysslinge by /Se   Sandstugan förr torp  
Rysslinge by /Se   Sjulen förr bs  
Skrukeby by   Sjulen förr bs  
Skrukeby by   Sjöbacka förr torp  
Skrukeby by   Sjöbergs förr gård  
Skrukeby by   Sjöbrunen lht  
?Skrukeby by   Sjöbrunen förr fiskarstuga  
Skrukeby by /Se   Sjövik avs  
Skvällinge by   Sjövik lht  
Skvällinge gd   Skarptorpet förr torp  
Skvällinge by   Skattegården bebyggelse  
Skvällinge gd   Skrukeby by  
?Skvällinge by   Skrukeby by  
Skvällinge by   Skrukeby Norrgård gård  
Skvällinge by   Skvällinge gård  
Skvällinge by   Skvällinge gd  
Skvällinge by   Skvällinge gård  
Skvällinge gd   Skylltorp utj.  
Skvällinge by   Slevringe förr bs  
Skvällinge by   Smedjebacken avs.  
Skvällinge by /Se   Smedjebacken lht  
Skvällinge gd /Se   Snuggstocken lht  
Skvällinge Saknas   Snuggstocken lht  
*Stensthorp försvunnet torp   Snuggstocken, Se Mellangården gård  
Torp gård   Snus-stocken lht  
Torp gd   Solbacka lht  
?Torp gd   Solhem avs.  
?Torp gd   Solhem stuga  
Torp gård   Stensäter avs.  
Täljestad by   Stensätter torp  
Täljestad by   Storgården bebyggelse  
Täljestad by   Storängen förr torp  
Täljestad by   Svartling förr torp  
Täljestad by   Svartlingbacken, Se Svartling förr torp  
Täljestad by   Svartlingstugan, Se Svartling förr torp  
Täljestad by   Sven Hansa-stugan lht  
Teljestad by   Sventorp, Se Linkarbacken förr torp  
Täljestad gd:ar   Svängen gd  
Täljestad gd:ar /Se   Svängen gård  
Täljestad by /Se   Säterit bebyggelse  
Täljestad by /Se   Säteriet förr gård  
Valstad by   Södergården gård  
Valstad gd:ar   Södergården gård  
Valstad by   Södergården gård  
Valstad by   Södergården gård  
Valstad by /Se   Sörgården gd  
Valstad by /Se   Tallbacken förr torp  
»werldum», Se Värla by   Teljestad by  
Värla by   Templet förr stuga  
Värla by   Templet förr bs  
Värla by   Tippen förr lht  
Värla by   Tippen förr torp  
Värla by   Titten, se Bergsäter Saknas  
Värla by   Torp gård  
Värla by   Torp gd  
Värla by /Se   Torp gård  
Värla by /Se   Torpet, Se Skarptorpet förr torp  
Värla by /Se   Trädgårdstorp förr torp  
Värla by /Se   Täljestad by  
Värla by /Se   Walstad by  
Värla by /Se   Valstad by  
Värla by /Se   Valstad, Lilla gård  
    Vägen, se Bergkullen Saknas  
    Wärla by  
    Värla by  
    Värla by  
    Värla Frälsegård gård  
    Värns, Se Värnstället lht  
    Värnstället lht  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Ängsstugan lht  
    Ängsstugan förr stuga  
    Ön förr torp  
    Öna avs  
    Öna förr bs  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.