ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillkyrka socken : Åkerbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 22
Lillkyrka sn *Ælaker gd? Lillkyrka sn Bjerkholmen holme
Lillkyrka sn *Byaængen ängslott Lillsockens skithundar inbyggarbeteckning Bjerksvik vik
Lillkyrka sn *»domarebordet» stenblock /Se Back t. Enö holme
Lillkyrka Saknas *Ernstadsån Saknas /Se Bostället bebyggelse Flaten skär
Lillkyrka sn Flintbackarna ägomark Brotorpet lht Fröbo öar Saknas
Lillkyrka sn Fyreby broo, se Fyrby gd Fredensberg lht Frö Rödö halvö
Lillkyrka sn Grönek ägomark Frö gd Huggholmarna holmar
Lillkyrka sn Gåsbergen skär Frö herrgård Huv-ö holme
Lillkyrka sn *Huggholmsudden udde Frö gård Huvö holme
Lillkyrka sn Höjen berg /Se Frälsegården gård Höjen berg
Lillkyrka sn Kalvholmen ö Fyrby by Höksberg berg
Lillkyrka sn Kalvholmen holme Grytan torp Kalvholmarna holmar
Lillkyrka sn Kumlaån å Grönek lht Kumlaån vattendrag
Lillkyrka sn Kungsgatan el. Kungsstigen väg /Se Karlsberg lht Kungsgatan stenrevel
Lillkyrka Saknas Lundby gärde Saknas /Se Kupan torp Plogberget berg
Lillkyrka sn Lövbacken ägomark Lillkyrka bebyggelse Segerhäll holme
Lillkyrka sn Mareldsberget berg Lillkyrka klockarjord bebyggelse Skvallerberget berg
Lillkyrka sn Roxen sjö Lillkyrke klockarjord bebyggelse Tallholmen holme
Lillkyrka sn Roxen sjö Lundby by Tyrholmen holme
Lillkyrka sn *Storösudden udde Lundby, Nedre gård Vimundesten holme
Lillkyrka sn Varnäsbacken terräng Lundby, Övre gård Vimunde-sten sten
Lillkyrka sn *Älekärr Saknas Långängen utjord Vimundsgrund holme
Lillkyrka sn   Lövbacken avs.  
Lillkyrka sn   Månestad gård  
Lillkyrka sn   Nybygget torp  
Lillkyrka sn /Se   Paradistorpet utjord  
Lillkyrka sn /Se   Paradistorpet utjord  
Lillkyrka sn /Se   Petersburg avs.  
Lillkyrka sn /Se   Prästgården, se Skeppsås Saknas  
Lillkyrka sn /Se   Rännefjälla by  
Lillkyrka sn /Se   Skattegården gård  
Lillkyrka sn /Se   Skeppsås f.d. kyrkoherdebost.  
Lillkyrka sn /Se   Solbacken ålderdomshem  
Lillkyrka sn /Se   Storgården gård  
Lillsocken, se Lillkyrka sn /Se   Vissjorden utjord  
Litzlasocken, se Lillkyrka sn /Se   Ärnestad by  
Ernestad by      
Frö hg      
Frö hg      
Frö hgd      
Frö hg      
Frö herrgård      
Frö gd      
Frö herrgård      
Frö hg      
Frö hg      
?Frö hg      
?Frö hg      
Frö hg      
Frö gd /Se      
Frö hgd /Se      
Frö hgd /Se      
Frö gd /Se      
Frö gd /Se      
Fyrby gd      
Fyrby gd      
Fyrby gd      
Fyrby gd      
Fyrby g.      
Fyrby gd      
Fyrby gd      
Fyrby by      
Fyrby by      
Fyrby gd      
Fyrby gd      
Fyrby by      
Fyrby gd      
*Gilletorp gd?      
*Gilletorp Saknas      
Gyllatorp se Gilletorp gd?      
*Gylltorp Saknas      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by, g.      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by      
Månstad gd      
Månestad g      
Månestad g      
Månestad g.      
Månestad gd      
Månestad gd      
Månestad gd      
Månestad gd /Se      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by?      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla by      
Rännefjälla gd:ar      
Rännefjälla g.      
Rännefjälla gd:ar      
?Rännefjälla by      
Rännefjälla by /Se      
*Älaker Saknas      
Ärnestad by      
Ärnestad by      
Öfrö, se Frö gd /Se      
Överö, se Frö gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.