ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Husby socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 447 Naturnamn : 225 Bebyggelsenamn : 533 Naturnamn : 421
Husaby-Aspvid, se Husby, Västra sn *Allmannavägen, Stora väg Husby, nu V. Husby sn sn Alingsbosnoken gärde
Husby, Västra sn Asplången sjö Västra Husby socken Allmänningen häradsallmänning
Husby, Västra sn *Alkärr äng Husby, Västra socken Asken gärden
Husby, Västra sn Asplången insjö Husby gd Asplången sjö
Husby, Västra sn Asplången sjö Adelsbyttan lht Asplången sjö
Husby, Västra sn Asplången sjö Alingsbo t. Asplången sjö
Husby, Västra sn Asplången sjö Alingsbo torp Asveden allmänning
Husby, Västra sn Asplången sjö Alingsbo t Asveden häradsallmänning
?V. Husby sn Asplången sjö Alsbyttan lht Barnmossen mosse
V. Husby sn Asplången sjö Alsveden lht Bjuttkärret odlat kärr
Husby, Västra sn Asplången sjö /Se Alsveden häradsallmänning Bjuttkärrshagen hage
Husby, Västra sn Asplången sjö /Se Alsätter lht Björkbacken backe
*Husaby-Aspvid Saknas Asviken häradsallm. Alsäter lht Björkkärret hage och åker
Husby, Västra sn Asveden allmänning /Se Anders-Bondensgården bebyggelse Björkmossen gärde
V. Husby sn Asveden härads allm. /Se Anderstorp rivet torp Björkudden udde
Husby, Västra sn *Ballstenarna rågångsstenar Anderstorp t Bladmanstäppan åker
Västra Husby sn Barnmossen mosse Asken rivet t Bloms backe landsvägsbacke
Husby, Västra socken *Bjugen sjö Askens rivet t Blomstäppan åker
Vestra Husby sn *Bjuren sjö Berg, Nedre t. Bomstäppan åker
Husby, Västra sn *Bjuren sjö /Se Nedra Berg lht Borgen berg
Husby, Västra sn *Bjurkärret äga Berg, Övre t. Borgen berg
Husby (Västra) sn Björkmossen mosse Berga utjord Borstorpabacken backe
Husby, Västra sn Björkudden udde Bergdalen torp Brandberget berg
Husby, Västra sn Borgen fornborg /Se Bergdalen avs. Brinkgärdet gärde
Husby, Västra sn Borgen berg Berget lht Broby, holk »holkkälla»
Västra Husby sn Borrmossen mosse Berget t Broby tomt hage
Västra Husby sn Borrmossen mosse Berget lht Bruksängen gärde
Västra Husby sn Borrmossen mosse Berget f.d. grenadjärtorp Brännarebacken skogsbacke
Västra Husby sn Brytiamarkin Saknas Bergstugan lht Brännarekällan källa
Västra Husby sn Brånsätter triangelpunkt Bergstugan stuga Bymossen mosse
?Husby, Västra sn [Buckatäcke] Saknas Beskstugan stuga Byxen Saknas
Västra Husby sn *Bukkatekke ängsmark? Bjärbo utjord Cedervallsängen gärde
Västra Husby sn *Bukkatekke Saknas Bjärbymålet utjord Dalen gärden
Husby, Västra sn Bårmossen mosse Björkhem f.d. grenadjärtorp Dalen odlad dalgång
Husby, Västra socken Bäcken ägomark Björklund torp Dalen gärde
V. Husby sn *Börstorpsmossen mosse Björklund stuga Dalkarlshällen gärde
Västra Husby sn Dalen ägomark Björksäter riven bs Dalkällan källa
Husby, Västra sn Degensborg fornlämningsplats Björkåsen nybyggd villa Dalsbro bro
Västra Husby sn Degensborg stenborg /Se Bloms f.d. knekttorp Dalsbrogärdet gärde
Husby, Vestra sn Djupängen ägomark Borgen rivet t Daniels hål vik
Husby, Västra sn *Djurstorps Skårsten gränsmärke Borrmossen lht Djupängen odlad äng
Husby, Östra sn Drag ägomark Borstorp t Djurtorpa sveder hage
Husby, Västra sn Dromedarerna ägomark Bostället försvunnen gård Doktorskällan källa
Husby, Västra sn /Se *Duvägget sten Bostället f.d. kronofjärdingsmansboställe Doktorskällan källa
Husby, Västra sn Endgarn, Ängarn sjö /Se Bramsäter lht Dromedarerna åkrar
Husby, Västra sn *Frälsesten rågångssten Brandsäter lht Dymossen = Hjortronmossen mosse
Husby, Västra sn Fågelsången hage Brestorp äng Dömestadgärdet gärde
Husby, Västra sn Fågelsången terräng Brinken f.d. knekttorp Ekhult åkrar
Husby, Västra sn Galgbacken terräng Bro lht Ekängarna gärden
Husby, Västra sn Galtlyckan ägomark Broby gård Ekängen hage och äng
Husby, Västra sn *Gavelviksskälet rågångsmärke Broby gård Engelskan lövskog
Husby, Västra sn *Glömtäppan täppa Broby förr gård Enkullen gärde
Husby, Västra sn *Gubbtäppan täppa Brotorpet torp Erkakärret kärr
Husby, V. sn /Se Göta kanal kanal Brotorp t Evalundsgärdet gärde
Husby, V:a sn /Se Hagviken vik Brynängen utjord Fagerumslätten slätt
Husby, Västra sn /Se Hallstadängen ägomark Bryttsäter gård Fagerrumslätten äng
Husby, Västra sn /Se Havremossen mosse Bryttsäter gård Fattigstugubacken hagbacke
Husby, Västra sn /Se Holken sjö Bryttsäter gård Fattigstugugärdet gärde
Husby, Västra sn /Se Holken, Hällerstadssjön sjö /Se Brånsäter lht Femtunnan Saknas
Husby, Västra sn /Se Holken sjö /Se Brännkärr torp Flattkärret odlat kärr
Husby, Västra sn /Se Hornstull fornlämningar Brännkärr t Flodsgärdet gärde
Husby, Västra sn /Se Hornstull terräng med fornlämning Brännkärr, Lilla stuga Flåten gärde
Husby, Västra, kyrka Saknas /Se Hornstull bergbacke Bygget försvunnen stuga Flåtten gärde
Algutsbo f.d. gd Hornstull kal bergbacke Bäcken, Lilla stuga Flåtten gärde
Algutsbo f.d. gd *Horven hage Bäcken, Stora gård Forsbergsbacken landsvägsbacke
Algutsbo f.d. gd Hugget terräng Börotorpet torp Forsbergskällan källa
Algutsbo gd Hylinge triangelpunkt Börstorpet t Fyrkanterna åkrar
Algutsbo f.d. gd Hylingesjön, Lillsjön sjö Charlottenberg stuga Fågelsången skog
Alingsbo, Stora f.d. gd Hålken sjö /Se Dala handelslht Fårbacken hagbacke
Alsbiten lht *Hållsveden äga Dalen rivet t Fårbeten gärde
Alsbyttan tp Häjorna terräng Dalhem torp Fårhagen hagbacke
Alsbyttan tp Hällerstadsjön sjö Dalhem t Fårhagen hage
Alsbyttan lht Hällerstadssjön sjö Diket t Fölungeviken vik
Alsbyttan lht Hällerstadsjön sjö Djurtorp gård Galgbacken skogsbacke
Alsbyttan lht Hällerstadsjön sjö Djurtorp gård Galtbacken backe
Alsbyttan lht Hällerstadsjön sjö Djurtorp gård Galthagen hage
Alsbyttan lht Hällerstadsjön sjö Djurtorp gård Galtlyckan åker
Alsbyttan tp /Se Hällerstadsjön sjö Drag t Galt-Svens backe backe
Berg tp *Häradsbron bro Drag förr lht Gatbacken landsvägsbacke
Brandsätter gd »iellekær», V Saknas Dömestad gård Granatbacken gärdesbacke
Broby g *Jordbron gränsmärke Dömestad gård Grevens-sjö vattensamling
?Broby gd Kaninholmen holme Dömestad by Grevens sjö göl
Broby gd Klockarehagen skogsmark Dömestad gård Grindängen gärde
Bryttsätter gd *Klockarejorden kronoutj. Dömestad Skola skolhus Grisbacken gärdesbacke
Bryttsätter gd *Kohagslöten äng Ekhult torp Grodleken gärde
Bryttsätter gd Kolhagen terräng Ekhult rivet t Grävgaltebacken hagbacke
Bryttsätter gd Kongsör åker /Se Eklund lht Gröna vägen utfartsväg
Bryttsätter gd /Se Krogen terräng Eklund rivet knekttorp Grönkärr kärr
Brånsätter gd Kullaviken vik Eklund f.d. grenadjärtorp Gubbhagen hage
Brånsätter lht *Kungsängen kärr Ektorpet rivet t Gubbtäppan åker
Brånsätter gd *Kungsängen äng Enberga riven stuga Gumsviken vik
Brånsätter tp Kvarngärdet ägomark Erikslund lht Göta kanal kanal
Brånsätter lht Kyrkberget berg Erikslund lht Haggärdet gärde
Brånsätter tp *Käringtäppan täppa Fagerum riven stuga Hagtäppan åker
Bråttsätter gd Ladusätter äng Falkens lht Halsen Saknas
Brännkärr, Lilla tp Ladusätter utj. Fesasken rivet t Havremossen mosse
Brännkärr, Stora tp Ladusätter utj. Fiskartorpet torp Hallstadhagen hage
Djurtorp gd Ladusätters äng äng Fiskaretorp t Hallstadängen gärde
Djurtorp gd Larstorp täppor /Se Fiskartorpet t. Halsen åker
Djurtorp gd Lilla holmen holme Fiskartorpet torp Havreängen åker
Djurtorp gd Lillsjön sjö Fiskaretorpet stuga Hemgärdet gärde
Djurtorp gd /Se Lillsjön sjö Fridensberg torp Hemgärdet gärde
Drag tp Lillsjön sjö Fridensberg t Hemgärdet gärde
»dwardalom», se Tvärdala Saknas Lillsjön sjö Fridhem torp Hemgärdet gärde
Dwardalum hg *Lillån å /Se Fridhem t Hemhagen hage
Dömestad gd Lisalund ägomark Fridtuna lht Hemhagen hage
Dömestad gd *Ljuseklints skäl rågångsmärke Fridtuna lht Hjortronmossebrinken backe
Dömestad g Ludden häradsallmänning Furuborg lht Hjortronmossen mosse
Dömestad gd Ludden skog Furuborg goodtemplarlokal Hjortronmossen mosse
Dömestad gd Ludden allmänning /Se Fågelsången rivet torp Holkas sten flyttblock
Dömestad gd /Se Lugnet ägomark Fågelsången stuga Holken = Hällerstadsjön Saknas
Ektorpet tp Långmossen mosse Fördärvet stuga Holken sjö
Fiskaretorpet tp Långängen äng Gamla Fattighemmet f.d. fattigstuga Holken sjö
Fiskaretorpet, Lilla tp Långängen ägomark Gneckstad f. t. Holkenäsån å
Gneckstad tp Löterna äga Gneckstad bebyggelse Holkgärdet gärde
Gneckstad tp Löterna utmark Gneckstad t Holmen, Lilla holme
Grecksta tp Löterna utmark Granbacken lht Holmen, Stora holme
Gyrtorp gd *Löthagen äng Granbacken t Hornstull ekbacke
Gädderstad by Löttäppan ägomark Grenadjärtorpet rivet grenadjärtorp Husbybro bro
Gädderstad by *Lötängen äga Grindstugan lht Husbyån å
Gästgivaregården = Hälla Saknas Mashagen terräng Grindstugan t Hummelhage holk »holkkälla»
Gästgivaregården = Hälla Saknas Mohagen skogsmark Grindtorp lht Håkans hål gärde
Gäverstad gd Mose kulle kulle Grindtorp och Perstorp lht Hälla-Grangärdet gärde
?Gäverstad hg *Muraretorp gärde Gråmyr riven stuga Hällestadsjön sjö
Gäverstad gd Muskedunder triangelpunkt Grönlund utjord Hällerstadssjön sjö
Gäverstad gd *Målen äng Grönlöten rivet t Hällerstadsjön sjö
Gäversta hgd /Se *Målhultet åker Gustavsberg lht Häradskärret utdikat kärr
Götavirket Saknas /Se Målängen betesmark Gustavsberg f.d. knekttorp Häradsmarken häradsallmänning
Götavirket Saknas /Se Månskensberget berg Gustenhill f.d. kronofjärdingsmansboställe Hästhagen hage
Götavirket Saknas /Se Måsudden udde Gädderstad gård Hästhagen hage
Hagalund tp Märrkärret kärr Gädderstad by Hästhagen hage
*Hagbytorp tp Märrkärret kärr Gädderstat gård Hästhagen hage
Hageby gd Nybygget ägomark? Gädderstadsmossen lht Hästhagen hage
Hageby g *Nyhägn åker Gädderstadmossen t Idingkällan källa
Hageby g Näset näs Gädderstorpet rivet t Intaget gärde
Hageby gd Ormberget berg Gästgivargården = Hälla Saknas Kalkstensgärdet gärde
Hageby gd /Se Orrtorpet utjord Gästgivaregården gård Kalvbacken hagbacke
Hagen tp Orrtorpet utjord Gäverstad herrgård Kammarebacken hagbacke
Hagsätter gd Orrängen äng Gäverstad gård Kanalgärdet gärde
Hagsätter gd Oxhagsviken vik Gäverstad gård Kanalhagen hage
Hallstad nu försv. by el. gd *Pjukesten gränsmärke /Se Gäverstadbrink torp Kaninholmen udde
Hallstad förr by Pjukstens källa källa Gäverstadbrink t Kaninholmen holme
Hallstad(?) gd Pjukstens källa rågångsmärke Hagalund lht Karl-Isaks vik vik
Hallstad by el gd *Ragnhildsdös skälsten Hagalund rivet t Kattberget berg
?Hallstad gd *Ragnils döös fornlämning Hageby gård Kavelbron bro
Hallstad g Rosendal gärde Hallstadlöt rivet t Kinnekulle förhöjning
Hallstad gd? Rosendal ägomark Hageby gård Klockarehagen hage
?Hallstad gd Rothugget ägomark Hagebylöt stuga Klubbarebro bro
Hallstad by *Ryggen rågångssten Hagen lht Klubbaregärdet gärde
Hallsta f.d. by /Se *Rågleven sten Lilla Hagen lht Klubbaretorp vägskär
Hallstadlöt tp *Rågleven rågångsmärke Hagen, Lilla lht Klubbareån å
Holkenäs gd *Rågleven gränsmärke Stora Hagen lht Kluttreberget berg
Holkenäs g *Rågleven rågångsmärke Hagsätter gård Kohagen hage
Holkenäs gd Rågleven rågångssten Hagsäter gård Kohagen hage
Holknäs gd Sabotäppan ägomark Hagtorpet torp Kohagen hage
Holkenäs gd Sandviken vik Hagtorpet t Kohagen hage
Holkenäs gd *Siggenes Saknas Hallstad gård Kohagen hage
Holkenäs gd [Siggenäs] Saknas Hallstad försvunnen by Kohagen hage
Hummelhagen tp Sigganes gd? Hallstadberg stuga Kohagen hage
?Husby by Skallbo råne terräng Hammaren t. Kohagen hage
?Husby by *Skomakaretäppan täppa Hemmet f.d. fattigstuga Kohagsstycket gärde
Husby gd Skurholmen udde Hermansro t Kolhagen hage
?Husby gd *Smedsängen äga Hermansro el. Landberg lht Kolhagetäppan åker
?Husby gd Spånghagen skogsmark Hergberg lht Koltäppan åker
?Husby gd *Stapelgärdet gärde Hertsberg lht Kolvasseviken vik
?Husby gd *Stavlöten äng Hjärpdalen lht Krogarekällan källa
?Husby by Stavlöten äng Hjerpstugan torp Kråkflåtten Saknas
Husby, Västra kyrkby Stolpgärdet gärde Holknäs förr gård Kubben åker
Husby by Stora holmen holme Hålkenäs gård Kulla gärde gärde
?Husby gd »stottobæk» bäck? Hålkenäs gård Kullbacken hagbacke
?Hylinge egendom Storån å Horpitalet el. Kungsbacken f.d. fattighus Kullgärdet gärde
Hylinge f. d. säteri *Stubbängen äng Hospitalet försvunnen stuga Kullhagen hage
Hylinge fideikommissegendom *Styrskälet rågångsskäl Hummelhagen stuga Kungsbacken hagbacke
Hylinge egendom Svarta källan källa, rågångsmärke Husby gård Kungsörbacken hagbacke
Hylinge gd Svarta källan källa, rågångsmärke Husby förr by Kvarngärdet gärde
Hylinge hg Svarta källan källa, rågångsmärke Husby komministergården Saknas Kvarnstruten åker
Hylinge hg *Svartekälla gränsmärke Hylinge herrgård Kyrkberget berg
Hylinge hg *Svartkällan gränsmärke Hylinge gods Källgärdet gärde
Hylinge g Svartkärret äng Hylinge säteri Källgärdet gärde
Hylinge gd Svinsäters brink backe /Se Hållerhagen lht Källgärdet gärde
??Hylinge fideikommissegendom Sånggärdet ägomark Hållershagen lht Källgärdet gärde
Hylinge gd *Sällskapsskälet rågångsskäl Hållerhagen lht Källgärdet gärde
Hylinge säteri *Säters Lönd gränsmärke Häggetorp utj Källhagen hage
Hylinge gd /Se Sätrakärret kärr Häggetorp lht Källåkrarna åkrar
Hylinge gd /Se Sätrakärret kärr Häjorna gård Ladugårdsgärdet gärde
Hylinge hgd /Se Tjurberget berg Häggetorp utj. Ladugårdsgärdet gärde
Hylinge gd /Se Torp terräng Häjorna gård Ladugårdsgärdet gärde
Hyllinge gods /Se *Tregarss öön Saknas Häjtorpet torp Ladugårdsgärdet gärde
Hylinge gods /Se Trollmon terräng Häjtorp stuga Lasse-Bakvagnsberget berg
Hålkenäs gd *Trångsund åker Hälla by Lillgärdet gärde
Hålkenäs, Holkenäs gd /Se *Tvisteparken skog Hälla gård Lillgärdet gärde
Hållerhagen gd *Tånghuvud åkrar Hälla gård Lillgärdet åker
Häggetorp utj. Uveklint berg Hälla gård Lillgärdet åker
Häjorna gd Vargkärret kärr Hälla by Lillsjön sjö
Häjorna nu gd Vargkärret kärr Hälla Backe t Lillsjön sjö
Häjorna gd Vastekärret hagmark Hällabrinken lht Lillsjön sjö
?Hälla by Vastekärret kärr Hällabrinken t Lillskogen skog
?Hälla by Vastekärr kärr Häradsbro gård Lillskogen skog
?Hälla by Venasjön sjö Häradsbro gård Lillängen gärde
Hälla by Venasjön sjö Häradsbro gård Lillängen gärde
?Hälla by Venasjön sjö Häradstorp lht Lillängen gärde
Hälla by Venasjön sjö Hässelkulla gård Lindbergs backe landsvägsbacke
?Hälla by Venasjön sjö Hässelkulla gård Lindbergs backe backe
?Hälla by Venasjön sjö Hässelkulla gård Lisalund hage och äng
Hälla by *Viksparken, Lilla ägomark Jämmerbo riven stuga Loggärdet gärde
Häradsbro gd *Viks skorsten gränsmärke Järntorpet f.d. grenadjärtorp Luddbackarna landsvägsbackar
Häradsbro gd /Se Vinängen äng Järpdalen lht Ludden f.d. häradsallmänning
Häradsbro gd Vitsippan ägomark? Järpetorp t Ludden f.d. hd-allmänning
Häradsbro gd /Se Våkdalen natn /Se Järpstugan t Lugnare skog skog
»hærdhastadha», se Hallstad Saknas *Våkedals källa f.d. källa Kammen t. Låmmbergshagen hage
»hærdhastadhom» nu försv. by el. gd Våkdalskärret kärr Kammen torp Långmosse holk »holkkälla»
Hässelkulla gård Våkedalskärret kärr Kammen t Långmossen mosse
Hässelkulla g *Ålastacka æng äng Kammen försvunnet tp Långängen äng
Hässelkulla by Åliderna ägomark Karlsborg lht Långängen gärde
Hässelkulla g *Älekärr? Saknas Karlsborg lht Långängen äng
Hässelkulla gd Ängarn sjö Klippan lht Löten gärden och gärdesbackar
Hässelkulla gd Ängarn sjö Klippan stuga Löterna hag- och skogsmark
Höghakwlla, Kulla gd Ängarn = Venasjön sjö Klockaregården lht Löttäppan åker
*Högakulla Saknas Ängarn = Venasjön sjö Klockarängen utj Majeljdsberget berg
*Högekulla Saknas Ängarn, Venasjön sjö Klubben handelsbod Majeldsberget berg
Kammen tp Ängaren sjö /Se Klubben handerslht Mashagen hage
Knutstorp gd Ängaren sjö /Se Klubben handelslht Mattsaberget berg
Knutstorp g Ängaren sjö /Se Klämman stuga Medaljtäppan åker
Knutstorp gd Ängviken vik Klämman lht Mellanstycket åker
Knutstorp gd Ön udde Klämmans Sluss sluss Mohagen skog
Komministerbostället Saknas /Se   Klämmarekärr rivet t Mossen odlad mosse
Korskullen tp   Knekttorpet rivet grenadjärtorp Muskedunder berg
Korssätter gd   Knekttorpet f.d. knekttorp Muskedunder berg
Korssätter gd   Knekttorpet f.d. grenadjärtorp Måla skogsparti
Korssätter gd   Knutstorp gård Målagrind försv. grind
Korssätter gd   Knutstorp gård Målabacken landsvägsbacke
Korssätter gd   Komministergården gård Målahagen hage
Korssäter gd /Se   Korsbacken stuga Måltegen åker
Korssätter gd /Se   Korskullen t. Målängen äng
Krogen korg   Korskullen lht Målängen äng
Krogen tp   Korskullen stuga Målängsudden udde
Krogen tp   Korssäter herrgård Månskensberget berg
Kronogården = Hälla Saknas   Korssätter gård Månvrå åker
Kulla gd   Korssäter säteri Märrkärret äng
Kulla gd   Krogen riven stuga Märrkärret äng
Kulla g   Krösamossen lht Märsprängan landsvägsbacke
Kulla gd   Kulla försvunnen gård Märsprängan landsvägsbacke
Kulla gd   Kullen lht Märsprängbacken backe
Kulla gd   Kullen stuga Nils Svensas vik vik
?Kulla gd   Kullerstad by Niss-Linagärdet gärde
?Kulla gd   Kullerstat gård Norrängen gärde
?Kulla gd   Kullerstad gård Notboholmen udde
Kulla gd   Kungsbacken försvunnen stuga Nyhägn åker
Kulla gd   Kungsör t Nyodlingen åker
Kullerstad by   Kungsör torp Näset udde
Kullerstad gd   Kvarnkärret utjord Näsgärdet gärde
Kullerstad gd   Kyrkoherdebostället Saknas Odonmossen mosse
Kullerstad gd   Kyrkskolan skolhus Ormberget berg
Kullerstad gd   Källtorpet t. Ormgranen gran
Kullerstad by   Källtorp lht Ormgranen gran i hage
?Kullerstad gd   Källtorp f.d. knekttorp Ovanstycket åker
?Kullerstad by   Kärret lht Oxhagen hage
Kullerstad by   Kärret bebyggelse Oxhagen hage
Kullerstad gd   Ladusäter utjord Oxhagen hage
Kullerstad Saknas   Landsberg t Oxhagen hage
Kullerstad gd   Larstorp rivet t Oxhagen hage
Kullerstad gd   Lerknulan boningshus Oxhagen hage
Kullerstad gd   Lerkulan stuga Oxhagen hage
Kullerstad by /Se   Lillgården bebyggelse Oxhagsviken vik
Kullersta by /Se   Lindbergsstugan försv. bs Pannkakabacken lövbacke
Kyrkoherdebostället Saknas /Se   Logen goodtemplarlokal Paristäppan åkertäppa
Luddingsbo gd   Lottenberg lht Pingatan vägsträckning
Luddingsbo gd   Luddingsbo herrgård Pingärdet gärde
Luddingsbo gd /Se   Luddingsbo gård Plöjorna gärde
Luddingsbo gd /Se   Luddingsbo säteri Plöjorna gärden
Luddingsbo hg   Luddingsholm lht Plöjorna åkrar
Luddingsbo gd   Luddingsholm lht Ramklöven vik
Luddingsbo gd /Se   Luddingsholm lht Restadgatorna väg
Luddingsbo gd /Se   Lugnet t Ringebygatorna väg
Lugnsbo, Luddingsbo gd   Lugnet torp Rockärmen Saknas
Lun(g)sbo, Luddingsbo gd   Lumpetorp rivet t Rompan hagbacke
Långmossen lht   Lumpetorp f.d. knekttorp Rokemosse odlad mosse
Långmossen tp   Lundby lht Romphagen hage
Långmossen tp   Lundby lht Rosendal gärde
Långmossen torp   Lundby lht Rothuggena gärde
*Mellangården skattehemman   Lundtorp rivet t Rullhagen hage
»Minnieøø», Minsjö herrg.   Långmossen t. Rullgrinden grind
Minsjö hgd   Långmossen Saknas Röda grinden grind
Minsjö hg   Långmossen lht Rökstadgärdet gärde
Minsjö herrg   Löten stuga Sandflåtten gärde
Minsjö herrg.   Lövdalen lht Sandtäppan åker
Minsjö hg   Lövdalen lht Sandtäppan åker
Minsjö gd   Marielund lht Sandviken vik
Minsjö gd   Marielund stuga Sandviken vik
Minsjö säteri   Mellangården bebyggelse Sibirien kärr
Minsjö gd /Se   Milsäter riven stuga Sibirien åker
Minsjö gd /Se   Minsjö säteri Sjögärdet gärde
*Mosstorpet tp   Minsjö herrgård Sjöhagen hage
*Muraretorpet tp   Minsjö gård Sjöhagen hage
Måltorp gd   Minsjö gd Sjöhagen hage
Måstorpet tp   Minsjömossen lht Sjöhagen hage
Norrbo gd   Minsjö Skola skolhus Sjöhumpen åker
Norrebo gd   Mossen t Sjökällan källa
Norrebo hg   Mossen rivet t Sjöängen äng
Norrbo hg   Mossen t Sjöängen gärde
Norrbo gd   Mossen lht Skallbo råne åker
Norrebo hg   Målahagen stuga Skogsgrinden grind
Norrbo gd   Måltorp gård Skogstäppan åker
Norrbo gd   Måltorpet gård Skurholmen udde
Norrgården gd   Måltorp gård Smedgärdet gärde
Nytorp gd   Nedraberg t Smedgärdet gärde
Nytorp gd   Nilstorp lht Smedgärdet gärde
Paris tp   Nilstorp t Smedkällan källa
Paris tp   Nisslina riven bs Smedtomten grässlätt
Paris tp   Norrbo gård Smedtäppan åker
Pjuksten tp   Norrbo herrgård Smälltäppan åker
Pjuksten tp   Norrbo gård Snaggelbacken landsvägsbacke
Pjuksten tp   Norrbo gård Snåltäppan åker
Pjuksten lht   Norrbotorp lht Snöplogen åker
Pjukstenskärret lht   Norrbotorp lht Snöveltorpsbro bro
Prästgården gd   Norrbotorp lht Snöveltorpa bro bro
Restad by   Norrstorpet rivet knekttorp Sobotäppan åker
Restad by   Nyborg rivet t Spånghagen hage
Restad by   Nybygget lht Stallgärdet gärde
Restad by   Nybygget t Stallsgärdet åker
Restad by   Nybygget t Stalltorpagärdet gärde
Restad by   Nybygget t Stenbrinken landsvägsbacke
Restad by   Nylund torp Stenhagen hage
Restad by   Nylund stuga Stenhagen hage
Restad by   Nysätter lht Stenhagsgärdet gärde
Restad by   Nysäter t Stockkällan källa
Restad by   Nytorp gård Stolpbacken landsvägsbacke
Restad by   Nytorp gård Stolpgärdet gärde
Restad by   Nytorp rivet t Stora näset udde
Restad by   Odeshem lht Storhagen gärde
Restad by   Odenshem t Storskogen skog
Restad by   Olofstorp gård Storskogen hage och skog
Restad by   Olovstorp t Storskogen skog
Restad by   Orrmossen torp Storskogen skog
Restad by   Orrmossen t Storskogen skog
Restad by   Orrtorpet utjord Storskogen skog
Restad by   Orrtorpet el. Påvelstorp utj. Storängen gärde
Restad by   Orrtorpet f d. ryttaretp Storängen gärde
Restad by /Se   Orrtorpet utjord Storängen gärde
Restad by /Se   Orrtorpet t Storängen gärde
Ringbosäter gd   Orrängen utjord Storängen gärde
Ringbosäter gård   Oxmossen lht Storängen gärde
Ringbosäter gd   Oxmossen t Stubbtorpa backe landsvägsbacke
Ringbosätter gd   Paris försv. stuga Stupet gärde
Ringbosätter gd   Perstorp lht Stupgärdet gärde
Ringbosätter gd /Se   Perstorp, Lilla stuga Stövelskaftet åker
Ringbosäter gd /Se   Perstorp, Stora lht Sumpbacken landsvägsbacke
Ringeby by   Pinan stuga Sundgärdet gärde
Ringeby by   Pingatan lht Surfällan åker
Ringeby by   Pingatan stuga Svarta havet skogstjärn
Ringeby by   Pjukstenskärret lht Svarta källan källa
Ringeby by   Pjuksten lht Svartkärret äng
Ringeby by   Pjuksten el. Stenlund lht Sveden slätt
Ringeby by   Pjukstenskärret Saknas Svinsäters brink landsvägsbacke
Ringeby by   Pjunksten lht Sågarehagen hage
Ringeby by   Prästen av två stänger i Åby äng, se Åbyäng Saknas Sätrakärret hage
Ringeby by   Prästgården gård Tallbackeliden gärde
Ringeby by   Prästgården kyrkoherdeboställe Trefaldighetskällan källa
Ringeby by   Puksten lht Trekante kärr kärr
Ringeby gd   Pukstenskärret lht Trekanten åker
Ringeby by   Pungen stuga Tresnippen åker
Ringeby gd   Pungen riven stuga Tjurberget berg
Ringby by   Pungen riven stuga Tjurberget udde
Ringeby by /Se   Pyttla t Tjurholmen udde
Ringeby by /Se   Pålstorp utjord Tobaksbacken backe
Rosendal tp   Påvelstorp eller Orrtorpet utjord Tobaksbackarna landsvägsbackar
*Ryttaretorpet tp   Påvelstorp utjord Tomten hage
Rökstad gd   Restad gård Torget vägskäl
Rökstad gård   Restad gård Torparegärdet gärde
Rökstad g   Restad by Torparehagen hage
Rökstad gd   Ringbosäter gård Torpareängarna gärden
(?)Rökstad gd   Ringobosätter gård Trollmon hage
Rökstad gd   Ringbosäter gård Trulsan gärde
Rökstad by   Ringeby by Trädgårdsgärdet gärde
Rökstad gd /Se   Ringeby stor gård Tälla äng äng
*Sjöhagstorpet tp   Ringeby lillgård Tällahumparna äng
Sjöstugan tp   Ringeby lillgård Täppan åker
*Skattegården = Hälla Saknas   Ringeby by Täppan, Lilla åker
*Skattegården = Hälla Saknas   Lillgården tvågårdar Täppan, Stora åker
Skattegården gd   Ringsborg villa Tärnstäppan åkertäppa
Skillnaden tp   Ringstorp torp Uppsalaängen äng
Skillnaden tp   Ringstorp stuga Urkällan källa
Skogssjötorp tp   Rosenberg lht Utskogen skog
Skumbo tp   Rosenberg stuga Utskogen skog
Skumbo tp   Rosendal försv. stuga Utskogen skog
*Smedstorp tp   Rusthållet försvunnen gård Vastekärret hagmark
Snöveltorp gd   Röda kullen riven stuga Wenasjön sjö
Snöveltorp gd   Rökstad by Venasjön sjö
Snöveltorp gd   Röckstad gård Venasjön sjö
Stenbrinken tp   Rökstad gård Venaån å
Stensätter gd   Rökstadtorpet f. d. knekttorp Venängen gärde
Storgården gd   Rökstorpet f. d. knekttorp Vetelösan åker
»stottobæk» beb.-namn?   Sandstugan lht Vilan gärde
Sumpen tp   Sandstugan rivet t Villvattnet gärde
Svinsätter gd   Sandsveden rivet t Vintersundet gärde
Svinsätter gd   Sjuan f. d. grenadjärtorp Vinängen äng
Svinsätter gd   Sjödalen t Vinängen gärde
Svinsätter gd /Se   Sjödalen torp Vita grinden grind
*Tallbacken tp   Sjödalen t Värdshusegärdet gärde
Torlunda lht /Se   Sjöhagen lht Västergårdsudden udde
Torp okänd by   Sjöhagen, Lilla stuga Västerängen gärden
?Tvärdala hg   Sjöhagen, Stora t Västerängen gärde
Tvärdala gd   Sjöstugan rivet t Västerängen gärde
Tvärdala hg   Sketasken rivet t Västgötesäcken gärde
Tvärdala hg   Skillnaden t Yxen åker
Tvärdala hg   Skillnaden t Yxen åker
Tvärdala gd   Åbyhumpen äng
Tvärdala gd   Skills f. d. grenadjärtorp Ågärdet gärde
Tvärdala gd   Skogssjötorp torp Ågärdet gärde
Tvärdala gd   Skogsjötorp t Åhagen hage
Tysktorpet gd   Skogstorp lht Åkdalen åker
Tysktorpet gd   Skogstorp stuga Åkdalen åker
Tysktorpet tp   Skogtorpet t Åk-edet sänka
Vena gd   Skogtorp lht Åliderna gärden
Hvena g   Skogtorpet torp Ängarn sjö
Vena gd   Skogtorp t Änggärdet gärde
Vena by   Skumbo torp Ängviken vik
Vena gd   Skumbo lht Ökällegärdet gärde
Vena gd   Skälet t Ön udde
Vena gd   Sköldtorpet f. d. grenadjärtorp Örmossen äng
Vena gd /Se   Skönaro t Österängen gärde
?Vik gård   Smedjebacken lht  
?Vik gård   Snöveltorp gård  
Vik gd   Snöveltorp gård  
Vik gd   Snöveltorp gård  
Vik gd   Snöveltorp, Lilla gård  
Våkedalen tp   Snöveltorp gård  
*Västergården Saknas   Solbacka riven stuga  
*Västergården = Hälla Saknas   Solhem f. d. grenadjärtorp  
Västergården gd   Solliden f. d. fattighus  
Åby gård   Solskina riven stuga  
Åby gd   Sparrtorp lht  
Åby gd   Sparrtorp stuga  
Åby gd   Stalltorp stuga  
?Åby gd   Stavlöten Saknas  
?Åby gd   Stavlöten f. d. grenadjärtorp  
Åby gd   Stavsäter lht  
Åby gård   Stavsätter lht  
Åby gd   Stavsäter t  
Önstorp by   Stenbrinken t  
Önstorp gd   Stenbrinken torp  
Önstorp gdr   Stenbrinken lht  
Önstorp by   Stenbrinken t  
Önstorp gdr   Stenhagen riven bs  
Østerbo Saknas   Stenkullen lht  
*Östergården = Hälla Saknas   Stenkullen lht  
Östergården gd   Stenkullen rivet t  
    Stenslund lht  
    Stenstorp försv. bs  
    Stensätter gård  
    Stensäter gård  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården = Ringeby Saknas  
    Stubbkulla rivet t  
    Stubbtorp rivet t  
    Sumpen f. d. knekttorp  
    Sumpen torp  
    Sumpen rivet tp  
    Sumpetorp lht  
    Sundet torp  
    Sundet lht  
    Svaghem rivet t  
    Sveden lht  
    Sveden rivet t  
    Sveden avs.  
    Svinsäter gård  
    Svinsätter gård  
    Svinsäter gård  
    Sången stuga  
    Tolanda lht  
    Torlunda lht  
    Torlunda lht  
    Torp t  
    Trekanten nu försvunnen lht  
    Trekanten rivet t  
    Trädgårdstorp riven stuga  
    Tvärdala by  
    Tvärdala gods  
    Tvärdala förr tre gårdar  
    Tvärdala, Norra gård  
    Tvärdala, Södra förr två gårdar  
    Tysketorp, Torslunda lht  
    Tysketorp lht  
    Tysketorp el. Torlunda gård  
    Tärnstället f. d. knekttorp  
    Vargkärret äng  
    Vargkärret lht  
    Vena gård  
    Vena gård  
    Vena gård  
    Vena gd  
    Vik, Stora gård  
    Vik gård  
    Vik, Lilla avs.  
    Villan villa  
    Vita Kullen stuga  
    Våkedalen t  
    Våkdalskärret och Sätrakärret lht  
    Våkedalskärret el. Erikslund lht  
    Våkendalskärret lht  
    Väns knekttorp f.d. grenadjärtorp  
    Värdshuset f.d. värdshus  
    Värdshuset f.d. värdshus  
    Värdshuset stuga  
    Västergården gård  
    Västergården l  
    Västergården bebyggelse  
    Åby gård  
    Åby gård  
    Åby, Grönlund gård  
    Åby gård  
    Åbyäng Saknas  
    Ållerhagen lht  
    Åttan f.d. grenadjärtorp  
    Åttingen utjordar  
    Åttingshagen lht  
    Åttingshagen lht  
    Ängbacken gård  
    Ängbacken gård  
    Ängstugan torp  
    Ängstugan skolhus  
    Önstorp gård  
    Önstorp, Lilla f.d. kronofjärdingsmansboställe  
    Önstorp, Lilla gård  
    Önstorp, Stora gård  
    Önstorp gårdar  
    Önstorp gård  
    Önstorp löt utjord  
    Önstorpsberg stuga  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården = Restad Saknas  
    Östergården gård  
    Övraberg rivet t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.