ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tingstads socken : Lösings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 16
Tingstad socken Blomstorp terräng Tingstad sn Bankmarken utj.
Tingstad sn Borensberg fornlämningsplats Alm gård Fransmansbacke backe
Tingstad sn *Däbo Skval gränsmärke Alm gård Fruhagen hage
Tingstad sn *Enebysjön sjö Backtorpet t Gullborgsklint berg
Tingstad sn *Enebysjön sjö Bergudden lht Gullborgsklint berg
Tingstad sn Ensjön sjö Borgstorpet f.d. Gt Klingsjorden utj.
Tingstad sn Ensjön sjö Dätorp t Lundsbacken backe
Tingstad sn Ensjön sjö Ekholmen lht Markgärdet utj.
Tingstad sn /Se Ensjön sjö Eksättra Saknas Munkängen äng
Tingstad sn Ensjön sjö Erikslund lht Mörkdalsberget berg
Tingstad sn Frugärdet ägomark Fransberg avs. Odesberget berg
Tingstad sn Gullborg fornborg Fransbergs järnvägsområde Saknas Raggan åker
Tingstad sn Gullborg fornborg /Se Fransberg gård Rigan kulle
Tingstad Saknas Gullborgsklint terräng Fransmansbacke lht Skarpan åker
Tingstad sn Gullborgsklint berg /Se Gatan lht Vagnsmossen mosse
Tingstad sn *Hundeholma gränsmärke Grankullen lht Vagnsmossen mosse
Tingstad sn *Härsäng äng Grimsby lht  
Tingstad sn *Hærsæng Saknas Gullborg, Lilla gård  
Tingstad sn *Klingsäng, Jfr Klingsjorden Saknas Gullborg, Stora gård  
Tingstad sn Kråkudden udde Hagalund lht  
Tingstad sn Kvarnberget fornlämningsplats Hagby gård  
Tingstad sn Munkängen äng? Hagsätter t  
Tingstad sn Mörkdalsberget berg Hagtorpet rivet t  
Tingstad sn Odensbacken betesmark Halltorp lht  
Tingstad sn Odens backe backe /Se Hollstad by  
Tingstad sn Prästgårdsskogen skog Hollstad järnvägsområde Saknas  
Tingstad sn *Sandkulla gränsmärke Hollstad gård  
Tingstad sn Skjulviken vik Hållstad by  
Tingstad Saknas Sten triangelpunkt Hållstadsudde t  
Tingstad sn Storängen ägomark Hollstad udde avs  
Tingstad sn Vadsbäcken bäck Hollstad-udde avs.  
Tingstad sn Vadsbäcken å /Se Hollstad Udde lht  
Tingstad sn Åselstadviken vik Hålstad, se hollstadby by  
Tingstad sn   Johannesdal t.  
Tingstad sn   Johannesdal t  
Tingstad sn   Karlslund lht  
Tingstad sn   Karltorp gård  
Tingstad sn   Karltorp gård  
Tingstad sn /Se   Klingsberg lht  
Tingstad sn /Se   Klippan = Pettersborg t  
Tingstad sn /Se   Kummelby järnvägsområde Saknas  
Tingstad sn /Se   Kummelby gård  
Tingstad sn /Se   Källstorp t  
Tingstad prästgd o. sn /Se   Lundstorp t  
Tingstad sn /Se   Lätstorp t  
Tingstad sn /Se   Myckelby gård  
Tingstad sn /Se   Myrudden f.d. Gt  
Tingstad sn /Se   Norrhagen t  
Tingstad f.d. sn /Se   Nybygget lht  
Tingstad sn /Se   Nytorp lht  
Tingstad socken, gård /Se   Odesbacken f.d. Stp  
Tingstad sn /Se   Pettersborg t  
Tingstad sn /Se   Restad gård  
Alm egendom   Sammelsberg lht  
?Alm gård   Sandviken lht  
Alm gd   Skogstorp t  
Alm Saknas /Se   Skottorp t  
Alm gd /Se   Smedby järnvägsområde Saknas  
Alm egendom /Se   Smedby herrgård  
Alm gd /Se   Smedby gård  
Alm, se Almstad by /Se   Sten gård  
*Allestada, se ?Åselstad hg   Stenkullen lht  
gd /Se   Stensvad = Sten gård  
by /Se   Svensborg t  
Dä, nu Fransberg gård /Se   Tingstad kyrkoherdebost.  
Däbäck by /Se   Tingstadsby hpl  
*Flata gärde   Vadet utj.  
Fransberg gd /Se   Vret gård  
Fransberg gd /Se   Åselstad herrgård  
Fransberg (ä. Dä) by /Se   Åselstad gård  
Fransberg gd      
Dä ( numera Fransberg) gd      
Dä (numera Fransberg) hg      
Dä (numera Fransberg) gd      
[Dä] gd      
Dä (numera Fransberg) gd      
Dä (numera Fransberg) gd      
Dä (numera Fransberg) gd      
Dä (numera Fransberg) gd      
»Dææ» okänd gård      
Dä (numera Fransberg) gd      
Dä (numera Fransberg) gd      
Dä, nu Fransberg gd /Se      
*Dædh, äldre namn på Dä? gd /Se      
Fransberg Saknas      
Fransberg, förr Dä gård /Se      
Gullborg by      
Gullborg gd:ar      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg gd:ar      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by      
Gullborg by /Se      
Gullborg gd:ar /Se      
Gullborg, Lilla o. Stora tp o gdr /Se      
Gullborg, L:a o. St:a gd:ar /Se      
Gullborg by /Se      
Gullborg, Stora Saknas /Se      
Gullborg fornborg /Se      
Gullborg, Lilla Saknas /Se      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby gd      
Hageby gård      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby gd      
Hageby gd      
Hageby by      
Hageby by      
?Hageby by      
Hageby by      
Hageby gd:ar /Se      
Hageby by /Se      
Holstad by      
Holstad by      
Hållstad gdar      
Holstad by      
Hållstad by      
Holstad by      
Hollstad, se Hållstad gd:ar      
Holstad Saknas /Se      
Hållstad gdr /Se      
Hollstad by /Se      
Hållstad gd:ar /Se      
Hollstad beb. /Se      
Kaltorp gd      
Kaltorp gd      
Kaltorp f.d. gd /Se      
Kaltorp gd /Se      
Kaltorp beb. /Se      
Kaltorp gd /Se      
»klinge» beb.      
*Kling gd?      
*Kling Saknas      
*Kling, jfr Klingsjorden ?förr gd      
*Klinghe gd?      
*Klinge Saknas      
?Kummelby gård      
?Kummelby by      
Kummelby gd      
Kummelby gd      
Kummelby gd      
Kummelby gård      
Kummelby gård      
Kummelby gd      
Kummelby gård      
Kummelby gd      
Kummelby by      
Kummelby gård      
Kummelby gd      
Kummelby gdr      
Kummelby gd /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby Saknas /Se      
Kummelby gd /Se      
Kummelby gård /Se      
Kummelby gård /Se      
Kummelby gd /Se      
Kummelby gd /Se      
Kummelby gd /Se      
Kummelby gd /Se      
Kvarnstugan f.d. torp?      
?Myckelby gård      
Myckelby hg      
Myckelby hg      
?Myckelby hg      
Myckelby by      
Myckelby hg      
Myckelby hg      
Myckelby by      
[Myklaby] Saknas      
Myckelby by      
Myckelby hg      
?Myckelby hg      
Myckelby hgd /Se      
Myckelby gd /Se      
Myckelby hg /Se      
Myckelby gd /Se      
Myckelby Saknas /Se      
Odensbacken soldattorp /Se      
Odensbacken lhtr /Se      
Odensbacken f.d. stp /Se      
Odensbacken lht /Se      
Restad gård      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad by      
Restad Saknas /Se      
Restad gd:ar /Se      
Restad by /Se      
Restad by /Se      
Restad by /Se      
Restad gd /Se      
*Skäninge Saknas      
*Skänninge försv. by /Se      
Smedby herrgård      
?Smedby gd      
Smedby Saknas      
Smedby hgd /Se      
Smedby gd /Se      
Sten by      
Sten by      
Sten gd      
Sten by      
Sten by      
Sten gd      
Sten by      
Sten by      
Sten by      
Sten by      
Sten by      
Sten gd /Se      
Sten gd /Se      
Sten gd /Se      
Tingstad by      
Tingstad gd      
Tingstad sn      
Tingstad gd /Se      
Tingstad gd /Se      
Tingstad gd /Se      
Tingstad gd /Se      
Utsikten f.d. torp      
Vadsbro = Vadet Saknas /Se      
*Vret sn      
?Vret gd      
Vret gd /Se      
Åselstad hg      
?Åselstad hg      
*atlestadom = Åselstad Saknas      
Åselstad hg      
Åselstad hg      
Åselstad hg      
Åselstad gd /Se      
Åselstad gd /Se      
Åselstad gd /Se      
Åselstad herrgård /Se      
?Åselstad hgd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.