ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tåby socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 305 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 3
Tåby sn Beateberg terräng? Tåby sn sn Ostorpsjön sjö
Tåby sn Borgberget berg /Se Tåby sn Oxtorpssjön sjö
Tåby sn Borgberget triangelpunkt Tåby apor inbyggarbeteckning Rundbergsmarken hage
Tåby sn Brandberget triangelpunkt Almstad gård  
Tåby socken *Däbo Skval gränsmärke Almstad herrgård  
Tåby socken *Egelsjön f.d. sjö Annsätter t  
Tåby sn Ekbacken terräng Annsätter torp  
Tåby sn Finnstad triangelpunkt Aspetorp utj  
Tåby sn Fiskarhagen terräng Beatelund gård  
Tåby sn Grönbo terräng Beatelund gård och tegelbruk  
Tåby sn Göta kanal kanal Beatelunds tegelbruk avs.  
Tåby sn Hällarna terräng? Bergdalen t  
Tåby sn Hästhage bergsområde /Se Björklund lht  
Tåby sn Igelkärret kärr Björnbo t  
Tåby sn Igelkärret kärr Blinnestad by  
Tåby sn Igelkärret ägomark Blinnestad gård  
Tåby sn Igelkärret kärr Blinnestadlund Saknas  
Tåby sn Igelsjön sjö Blinnestadlund t  
Tåby sn Kallingshumpen ägomark Borg t  
Tåby sn Kråkberget berg Brestad gård  
Tåby sn Lerkullen terräng Brestad gård  
Tåby sn *Lilljestad åmund gränsmärke Brestadlund t  
Tåby sn Ljungens backe backe /Se Brunneby herrgård  
Tåby sn Lordshagen terräng Brunneby gård  
Tåby sn Lund terräng Buren bs  
Tåby sn *Membolöt hg Duvtorp t  
Tåby sn *Membolöt hg Eken t  
Tåby sn *Membo äng äng Ekbacken bs  
Tåby sn *Måsen f. d. sjö Ekhammar lht  
Tåby sn Oxtorpsjön sjö Ektorp t  
Tåby sn Oxtorpsjön sjö Ensätter lht  
Tåby sn Oxtorpesjön sjö Eriksberg lht  
Tåby sn Oxtorpasjön sjö /Se Finnstad gård  
Tåby sn Ramunderborgen fornborg /Se Finntorp t  
Tåby sn Röstenshagen fornlämningsplats Fredrikslund t  
Tåby sn Saltsiön Släätbacken, se Slätbaken vik Fristad by  
Tåby sn Skarpan ägomark Fristad by  
Tåby sn Skutbaken uppgrundad vik /Se Fyrby by  
Tåby sn Skutbaken förr havsvik /Se Fyrby gård  
Tåby sn Skuthagen terräng Fågellund rivet t  
Tåby sn Slåkärret ägomark Grindtorp t  
Tåby Saknas Slåkärret ägomark Gropen t  
Tåby sn Slätbaken vik Gröndal t  
Tåby sn Slätbaken vik Gärdet rivet torp  
?Tåby sn Slätbaken vik Gästgivaregården gård  
Tåby sn Slätbaken vik Hagaborg lht  
Tåby sn Slätbaken vik Hemmingsbo gård  
Tåby sn Slätbaken sjö Hemmingsbo gård  
Tåby sn Smedstäppan ägomark Hällarna t  
Tåby sn Stendalen terräng Högkällan rivet t  
Tåby sn Storån å Korsvägen t  
Tåby sn Storån å Krokstorp t  
Tåby sn Sätrasundet ägomark Kämpestad t  
Tåby sn Söderköping Åå, se Storån å Lerkullen lht  
Tåby sn *Tåby allmänning allmänning Ljunga by  
Tåby sn Uggelbo terräng Ljunga Skattegård gård  
Tåby sn Vadsbäcken bäck Ljungtorp lht  
Tåby sn Vadsbäcken bäck /Se Lund rivet t  
Tåby sn Vinkällan terräng Långkärr rivet t  
Tåby sn Vargklyftan del av Göta kanal Löten t  
?Tåby sn Åbohagen terräng Lövstugan lht  
Tåby sn Ålands hav ägomark Mem herrgård  
Tåby sn /Se *Äggskrälle skälsten Mem säteri  
Tåby, se Tåby sn resp. gård *Äggskrälle berg Murtorpet t  
Tåby sn /Se   Målslätten t  
Tåby sn /Se   Nybble gård  
Tåby sn /Se   Nybble gård  
Tåby socken /Se   Nybo rivet t  
Tåby sn /Se   Nyborg lht  
Tåby socken Saknas /Se   Nybygget lht  
Tåby kyrka Saknas /Se   Oxtorp gård  
Alm gd   Oxtorp gård  
Almstad gård   Portvaktsstugan bs  
Almstad gård   Prästgården Saknas  
Almstad gd /Se   Ragnildstorp, Ragntorp gård  
Almstad gd /Se   Ragnhildstorp, se Rangtorp Saknas  
Almstad gd /Se   Ragntorp gård  
Almstad gd /Se   Rangtorp gård  
Bjärka by   Rangtorp gård  
Blinnestad Saknas   Rappsala utj  
Blinnestad by   Riskasten lht  
Blinnestad by   Run(d)dalen lht  
Blinnestad by   Rådalen t  
Blinnestad by   Sjöstugan lht  
Blindesta gård   Skjorstad by  
Blinnestad gd /Se   Skjorstad gård  
Borgen torp   Skogstorp t  
Brestad gd   Skomakaretorp lht  
Brestad gård   Skårby gård  
Brestad by   Skårby gård  
Brestad gd   Skällingstad gård  
Brestad by   Skällingstad gård  
Brestad gård   Skällingstad Mellangård gård  
Brestad gd /Se   Skällingstad Västergård gård  
Brestad gd /Se   Skällingstad Östergård gård  
Bredstad gd /Se   Smedstorp lht  
Brestad gd /Se   Sofielund lht  
Brunneby gd   Stendalen lht  
Brunneby hg   Stensvad herrgård  
Brunneby hgd   Stensvad gård  
Brunneby hg   Stensätter lht  
Brunneby herrg.   Svarsätter t  
Brunneby g.   Sätralund lht  
Brunneby gd   Torp gård  
Brunneby gd   Torp gård  
Brunneby Saknas /Se   Tåby gods  
Brunneby gd /Se   Tåstad gård  
Fristad by   Tåstad gård  
Fristad by   Tåstaberg t  
Fristad by   Vilhelmsdal lht  
Fristad by   Vägtorpet t  
Fristad by   Åbo lht  
Fristad hg   Ängbacken t  
Fristad by      
Fristad by      
Fristad by      
Fristad by      
Fristad gd      
Fristad by      
Fristad gdar      
Fristad by      
Fristad by      
Fristad by      
Fristad by      
Fristad by      
?Fristad by      
Fristad by      
Fristad gd:ar /Se      
Fristad gd:ar /Se      
Fristad gd:ar /Se      
Fristad gd:ar /Se      
Fristad lg /Se      
Fristad Saknas /Se      
Fristad Saknas /Se      
Fyrby by      
Fyrby lht      
Fyrby by      
Fyrby by      
Fyrby by      
Fyrby by      
Fyrby by      
Fyrby lht      
Fyrby Saknas /Se      
Fyrby gd /Se      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga gd      
Ljunga by      
?Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Mem hg      
Mem gd      
Mem gd      
Mem hg      
Mem hg      
Mem herresäte      
(?) Mem säteri      
? Mem hg      
?Mem hg      
Mem hg      
Mem hg      
Mem? Saknas      
Mem gd      
Mem hg      
Mem hg      
Mem gd      
Mem gd      
Mem by      
Mem hg      
Mem hg      
Mem hg      
Mem hg      
Mem hg      
? Mem herresäte      
Mem hg      
Mem hg      
Mem gammalt herresäte      
Mem Saknas /Se      
Mem gd /Se      
Mem gd /Se      
Mem gd /Se      
Mem samh. /Se      
Mem gd /Se      
Mem gd /Se      
*Membo hage Saknas      
Membo hage hage      
Mem gd /Se      
Nybble gd /Se      
Nybble Saknas /Se      
Oxtorp gd      
Oxtorp gd /Se      
Ragnildstorp gd /Se      
Rappsala gd      
Rappsala utjord      
»Röneberba» ödegård      
Skjorstad gdr      
Skjorstad by      
Skjorstad gdr      
Skjorstad gdr      
Skjorstad gd:ar /Se      
Skjorstad by /Se      
Skjorstad by /Se      
Skjorstad Saknas /Se      
Skjorstad Saknas /Se      
»skurby» tingsställe      
Skårby gd      
Skårby gd      
Skårby gd      
Skårby gd /Se      
Skårby Saknas /Se      
»siælungxstadhum Saknas      
Skällingstad gård      
Skällingstad gård      
Skällingstad gd      
Skällingstad gård      
Skällingstad gård      
Skällingstad gd      
Skällingstad g      
Skällingstad gd      
Skällingstad Saknas /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad by /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad gd /Se      
Skällingstad by /Se      
Skällingstad gd /Se      
Stensvad gd      
Stensvad gd      
Stensvad gd      
*Stensvad Saknas      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad gd      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad gd      
Stensvad hg      
Stensvad hg      
Stensvad gd /Se      
Stensvad gd /Se      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra g.      
Sätra gd      
Sätra försv. gård /Se      
Thatilstadha Saknas      
Thattasta Saknas      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gård      
Torp gd      
Torp gård      
Torp gd      
Torp gård      
Torp gård      
Torp gd      
Torp gård      
Torp g.      
Torp gd      
Torp gd      
Torp gd /Se      
Tåby by      
Tåby gd      
Tåby g.      
Tåby sn      
Tåby hg      
Tåby by      
Tåby gd, prästgd      
Tåby hg      
Tåby gd /Se      
Tåby gd /Se      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by /Se      
Tåstad Saknas /Se      
Tåstad by /Se      
Tåstad gd /Se      
Tåstad gd /Se      
Tåstad by /Se      
Tåstad stensättningar /Se      
Västergården gd      
Vestergården Saknas      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.