ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kuddby socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 586 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 201 Naturnamn : 8
Kuddby sn *Ahlbäcks hage terräng Kuddby sn sn Kuddby häradskog Saknas
Kuddby sn Alhagen terräng Kuddby sn sn Kvickrot-humpen äga
Kuddby sn Arkebo Saknas /Se Kuddby sn Merum allmänning
Kuddby sn Berga triangelpunkt Kuddby bondadel inbyggarbeteckning Nedan-humpen äga
Kuddby sn Berghagen terräng Kuddby grevar inbyggarbeteckning Ovanhumpen Saknas
?Kuddby sn Berglund terräng med fornlämningar Kuddbu grädda inbyggarbeteckning Romossen mosse
Kuddby sn Bjärby storskog skogsmark Kuddby knaprar inbyggarbeteckning Toboberg berg
Kuddby sn Bjärstad triangelpunkt Agerbo utj Vältingen hage
Kuddby sn *Björklundshögen höjd /Se Allvarsammer´s lht  
Kuddby sn /Se Borrvallen ägomark Arkebo gård  
Kuddby sn Brinkgärdet ägomark Arkebo gård  
Kuddby sn Bynkskogen skog Asplund t  
Kuddby sn Djurbergshagen terräng Aspudden lht  
Kuddby sn Fiskeberga triangelpunkt Backgården bebyggelse  
Kuddby socken Fridhem triangelpunkt Berga fr, by  
Kuddby socken Fröberget berg /Se Bergdalen lht  
Kuddby sn *Gnestad berg bergsområde Berglund lht  
Kuddby sn Fållorna betesmark Bjuggstorp t  
Kuddby socken Galghagen terräng Bjärby gård  
Kuddby sn Gisselöån å Bjärstad herrgård  
Kuddby socken Godbonde hage utj Bjärstad fr, gård  
Kuddby sn Godabonda ek f. gränsmärke Bjärstad avs.  
?Kuddby sn Godborg utj till kapperstad Bjärstad båtsmanstorp Saknas  
?Kuddby sn Godråd terräng Björkeberga lht  
?Kuddby sn *Gropen äng Björkliden lht  
Kuddby socken Intaget ägomark Björklund Västergård Saknas  
Kuddby sn Järvtorpet ägomark Björklund, stora gård  
Kuddby sn Kardonbacken terräng Björklund Östergård Saknas  
Kuddby sn *Kråkkärret kärr Björklund Backgård Saknas  
Kuddby sn *Kuddby allmänning Björksätter t  
Kuddby sn *Kuddby allmänning Blackstad by  
Kuddby sn *Kuddby allmänning Blackstad by  
Kuddby sn *Kuddby Skog skogsmark Blackstads järnvägsområde Saknas  
Kuddby sn *Kuddby Skog skogsmark Bocktorp t  
Kuddby sn *Lindakulsza f. gränsmärke /Se Bomtorpet skräddaretorp  
Kuddby sn Lundhagen terräng Brasketorp numera rivet t  
Kuddby sn Majeldsberget triangelpunkt Bryggtorpet t  
Kuddby sn Millan Wijka, se Vikbolandet halvö /Se Börjestorp Saknas  
Kuddby sn Nergårdsskogen skogsmark Börjestorp Saknas  
Kuddby sn Obytteberget berg Dalberga lht  
Kuddby sn Romossen mosse Dalberga lht  
Kuddby sn Romossen triangelpunkt Djärvtorpet försv btp  
Kuddby sn Romossen, Norra triangelpunkt Ekbacken t  
Kuddby sn *Rävberget berg Eklund lht  
Kuddby sn Rävkullen fornlämningsplats Eneberga gård  
Kuddby sn Römossen Saknas /Se Eneberga gård  
Kuddby sn Saltsjön Släätbacken vik /Se Erikslund lht  
Kuddby sn Skogstorpet ägomark Fiskeberga, se Prästgården Saknas  
Kuddby sn *Skogxbowad f. gränsmärke /Se Fiskeberga kyrkoherdebost.  
Kuddby sn Skvackramosse ägomark Jisselö by  
Kuddby sn Slätbaken vik av Östersjön Gisselö, nedre gård  
?Kuddby sn Slätbaken vik av Östersjön Gisselö, övre fr,gård  
Kuddby sn Slätbaken vik av Östersjön Gisselö båtsmanstorp Saknas  
Kuddby sn Slätbaken vik av Östersjön Gnedby by  
Kuddby sn Slätbaken vik av Östersjön Gnedby by  
Kudby sn Slätbaken sjö Gnedby järnvägsområde avs.  
Kuddby sn Spelmanstäppam ägomark Gnestad herrgård  
Kuddby sn Stymmelhagen terräng Gnestad gård  
Kuddby sn Stymmelhagen terräng /Se Gnestadvik lht  
Kuddby sn Tyrsberg betesmark Godborg utj  
Kuddby sn Utjordsbacken terräng Grindtorp rivet t  
Kuddby sn Utsiktsberget triangelpunkt Gröndal t  
Kuddby sn Vadgatan landsväg vid Söverstad Gröngata lht  
?Kuddby sn Vadsbäcken bäck Gustavsberg lht  
Kuddby sn Vallby triangelpunkt Göpperstad by  
?Kuddby sn Vidkällagärdet ägomark Göpperstad gård  
Kuddby sn Vikbolandet halvö Göpperstad Lillgård gård  
Kuddby sn Vältingen runsten /Se Göpperstad Storgård gård  
Kuddby sn Vältingen ägomark Göpperstad Södergård gård  
Kuddby sn Öresund ägomark Hagalund t  
Kuddby sn   Hageby gård  
Kuddby sn   Hagen lht  
Kuddby sn   Hagsätter lht  
Kuddby sn   Hagtomta lht  
Kuddby sn   Hagtorpet t  
Kuddby sn   Haselängen ort  
Kuddby sn   Helgestad, västra by  
Kuddby sn   Hildala lht  
Kuddby sn   Hjärterum by  
Kuddby sn   Hjärterum gård  
Kuddby sn   Holketorp gård  
Kuddby sn   Håktorpet rivet torp  
Kuddby sn   Hälgestad, Västra by  
Kuddby sn   Hällen t  
Kuddby sn /Se   Hällensborg t  
Kuddby sn   Härsberga lht  
Kuddby sn /Se   Höckerstad gård  
Kuddby sn /Se   Höckerstad gård  
Kuddby sn /Se   Höglund t  
Kuddby sn /Se   Idala lht  
Kuddby sn /Se   Ingelstad by  
Kuddby sn /Se   Ingelstad gård  
Kuddby sn /Se   Kapperstad fr, gård  
Kuddby sn /Se   Kapperstad och Vallby båtsmanstorp lht  
Kuddby sn /Se   Karlsberg lht  
Kuddby sn /Se   Karlsborg, norra lht  
Kuddby sn /Se   Klampenborg lht  
Kuddby sn /Se   Klint gård  
Kuddby sn /Se   Kronhagen utj.  
Kuddby kyrka Saknas /Se   Kruskoppetorp torp  
»arhvidinge» se, Åsvittinge by   Kruskoppetorp t  
Arkebo gd   Källartorpet = Härsberga Saknas  
Berastadha, se Bjärstad hg   Källsätter lht  
Berga by   Källsätter lht  
Berga by   Landsberg rivet t  
?Berga gdr   Lindholmen lht  
Berga by   Linåker, lilla t  
Berga by   Lugnet lht  
?Berga gdr   Luland t  
Berga Saknas   Lund, norra lht  
Berga gd:ar   Lund, stora t  
Berghby, se Bjärby gd   Lurland tp  
Bjärby gd   Lycketorp t  
Bjärby gd   Löten = Eklund Saknas  
Bjärby gd   Löten, stora nu rivet bt  
Bjärby gd   Lövdalen lht  
Bjärby by   Lövhagen rivet t  
Bjärby gård   Marmorkärret t  
Bjärby by   Marielund lht  
Bjärby gård   Nygrenstorp f. d. Bt  
Bjärby g   Nylund t  
Bjärby gd   Odenstomta by  
Bjärby gd   Odenstomta gård  
Bjärby gd   Odenstomta Västergård gård  
Bjärby gd /Se   Odenstomta Mellangård gård  
Bjärby gd /Se   Odenstomta Östergård gård  
Bjärstad hg   Oskarsberg t  
?Bjärstad hg   Petersborg lht  
Bjärsta gd   Prästgården gård  
Bjärstad hg   Rabilla gård  
Bjärsta gd   Rabilla gård  
Bjärstad hg   Ragnhildstorp t  
Bjärstad hg   Ragnhildstorp torp  
Bjärsta gd   Romossen Saknas  
Bjärstad hg   Romossen gård  
Bjärstad herrgård   Romossen gård  
Bjärstad hg   Romossen by  
Bjärstad gd   Rosendal lht  
Bjärstad by   Sandtorp t  
Bjärstad herrg.   Skamby, västra gård  
Bjärsta gd   Skamby, östra gård  
Bjärstad by   Skogsby by  
Bjärstad by   Skogsby gård  
Bjärsta hg   Skogsby järnvägsområde Saknas  
Bjärstad by   Skräddartorp t  
Bjärstad gd   Snörum t  
Bjärstad hg   Stenhamra lht  
Bjärstad Saknas /Se   Stenkullen lht  
Bjärsta[d] gd /Se   Stensätter t  
Bjärstad hg   Styrtorp t  
Bjärstad hg /Se   Styrtorp torp  
Bjärsta gd /Se   Ståltorpet lht  
Björby Saknas /Se   Sunestorp Saknas  
Björklund gd /Se   Svällestad by  
Björklund by   Svällestad fr, by  
Björklund by   Södersborg t  
Björklund Saknas /Se   Sörby by  
Björklund gd:ar /Se   Sörby fr, by  
Björklund by /Se   Söverstad by  
Blackstad by   Söverstad gård  
Blackstad by   Tallbacken lht  
Blackstad by   Tallgläntan t  
Blackstad by   Timanstorp t  
Blackstad by   Tomta gård  
Blackstad by   Tomtaberg t  
Blackstad by   Tångestad by  
Blackstad gd:ar /Se   Tångestad gård  
Blackstad by /Se   Tåstaberg t  
Blackstad by /Se   Tåstad gård  
Blackstad Saknas /Se   Tägneby gård  
Bæristatha, se Bjärstad hg   Tägneby gård  
Eneberga by   Unnerstad by  
Eneberga herrgård   Unnerstad by  
Eneberga herrgård   Valingsbo t  
Eneberga hg   Valingstad by  
Eneberga gd   Valingstad gård  
Eneberga by   Vallby båtsmanstorp Saknas  
Eneberga Saknas /Se   Vallby by  
Eneberga gd /Se   Vallby fr, gård  
Fiskeberga gd /Se   Videby gård  
Fiskeberga Saknas /Se   Videby gård  
?Fiskeberga prästgård el. Prästgården kyrkoherdeboställe   Videby och Tångestad båtsmanstorp lht  
*Gerthred Saknas   Viggeby Östergård avs.  
Gertrem, se Hjärrterum by   Viggeby gård  
Gertrem, se Hjärterum by   Vilhelmsberg t  
Gisselö by   Viludden lht  
Gisselö by   Vimanstorp = Bjuggstorp Saknas  
Gisselö by   Visärka mtl,gård  
Gisselö by   Visärka by  
Gisselö by   Vittinge fr, gård  
?Gisselö by   Åby fr, by  
Gisselö by   Åby järnvägsområde avs.  
Gisselö gd:ar   Åkerbomstorp f d btp  
Gisselö, Nedra o Övra byar   Åkerby gård  
Gisselö, Nedra o Övra byar   Åsvedal lht  
Gisselö by   Åsvitlinge by  
Gisselö by?   Åsvittinge fr, gård  
Gisselö by   Åsvittinge järnvägsområde avs.  
Gisselö by   Örbergstorp t  
Gisselö by   Örninge by  
Gisselö by   Örminge by  
*Gisle gd      
Gisselö, Övre by      
Gisselö by      
Gisselö gd:ar /Se      
Gisselö by      
Gisselö gd:ar /Se      
Gisselö gd:ar /Se      
Gisselö by /Se      
Gnedby by      
Gnedby by      
Gnedby by      
?Gnedby by      
Gnedby by      
Gnedby by      
Gnedby by      
Gneby by      
Gnedby by /Se      
Gnedby by /Se      
Gnedby by /Se      
Gnestad herrg.      
Gnestad hg      
Gnestad gd /Se      
Gnestad gd /Se      
Gnestad gd /Se      
Gnidhby, se Gnedby by      
Gridhby, se Gnedby by      
Gridhby by      
Gærtem, se Hjärterum by      
Göpperstad by      
Göperstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by      
Göfferstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by      
Göpperstad by /Se      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by /Se      
Hagtomta f. d. torp      
Hjärterum by /Se      
Hjärterum by      
»j giærthredh» Saknas      
*Giærthredh Saknas      
Hjerterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum gd:ar      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjerterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
Hjärterum by      
?Hjärterum by      
?Hjärterum by      
Hjärterum by /Se      
Hjärterum Saknas /Se      
Hjärterum by /Se      
Hjärterum gd:ar /Se      
Hjärterum by /Se      
Hjärterum by /Se      
Hjärterum gdr /Se      
Hjärterum gd:ar /Se      
Hjärterum gd:ar /Se      
Holketorp gd      
Holketorp Saknas /Se      
Hälgestad by      
Hälgestad, Västra hg      
Hälgestad by      
Hälgestad, Västra by      
Hälgestad, Västra by      
Hälgestad by      
Helgestad by      
Helgestad Saknas /Se      
Helgestad gd:ar /Se      
Hälgestad, Västra by /Se      
Helgestad Saknas /Se      
Hälgestad, se Helgestad gd:ar      
Höckerstad by      
Höckerstad gård      
Höckerstad gård      
?Höckerstad gd      
Höckerstad gd      
Höckerstad gd /Se      
Höckerstad gd /Se      
Höckerstad Saknas /Se      
Ingelstad gård      
Ingelstad gd      
Ingelstad gd      
Ingelstad by      
Ingelstad gård      
Ingelstad gård      
Ingelstad gd /Se      
Ingelstad gd /Se      
Kapperstad by      
Kapperstad by      
Kapperstad by      
Kapperstad by      
Kapperstad by      
Kapperstad by      
Kapperstad by /Se      
Klint gd /Se      
Klint Saknas /Se      
*Kulby Saknas      
*Löffstada försv. gd      
Manhem gd /Se      
Odenstomta by      
Odensstomta by      
Odenstomta by      
Odenstomta by      
Odenstomta Saknas      
Odenstomta Saknas      
Odenstomta by      
Onstomta by      
Odenstomta gdr /Se      
Odenstomta gd:ar /Se      
Odenstomta gd:ar /Se      
Odenstomta by /Se      
Onstomta by /Se      
Odenstomta by /Se      
Onstomta, se Odenstomta gd:ar      
Onstomta gd /Se      
Prästgården eller Fiskeberga prästgård kyrkoherdeboställe      
?Prästgården gård      
Rabilla gård      
Rabilla gd      
Rabilla g      
Rabilla gd      
Rabilla gd /Se      
Rabilla Saknas /Se      
Reedby = Kuddby? sn      
Romossen gd /Se      
Romossen gd /Se      
Skamby by      
Skamby by      
Skamby by      
Skamby gd el. by      
Skamby by      
Skamby by      
Skamby gd:ar      
Skamby by      
Skamby by      
?Skamby by      
Skamby Saknas      
Skamby by      
Skamby by      
Skamby gd      
Skamby by      
Skamby Saknas /Se      
Skamby gd:ar /Se      
Skamby gdr /Se      
Skamby by /Se      
Skamby gdr /Se      
Skamby by /Se      
Skamby Saknas /Se      
Skammaby, Skamby by      
Skogsby by      
Skogsby by      
Skogsby by      
Skogsby Saknas      
Skogsby gd:ar /Se      
Skogsby Saknas /Se      
Snörum handelslägenhet /Se      
Svällestad by      
Svällestad gdr      
Svällestad by      
Svälstad Saknas      
Svällestad gd:ar /Se      
Svällestad by /Se      
Svällestad by /Se      
Svällestad Saknas /Se      
*Synarstada Saknas      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
Sörby Saknas /Se      
Sörby gd:ar /Se      
Sörby by /Se      
Söverstad hg      
?Söverstad gård      
?Söverstad by      
Söverstad by      
Siwrstadhum = Söverstad Saknas      
Söfverstad by      
Söverstad by      
Söverstad gd      
Söfverstad by      
Söverstad by      
Söverstad gd /Se      
Söverstad gd /Se      
Söverstad gd /Se      
Söverstad by /Se      
Söverstad Saknas /Se      
Thatilstadha, se Tåstad by      
Thattasta, se Tåstad by      
Tomta gd      
Tomta gård      
Tomta gård      
Tomta gd      
Tomta gård      
?Tomta gd      
Tomta gd      
Tomta gd /Se      
Tomta gd /Se      
Tångestad gd      
Tångestad gd      
Tångestad gård      
Tångestad gd      
Tångestad gård      
Tångestad gård      
Tångestad gård      
Tångestad gd      
Tångestad gd      
Tångestad g.      
Tångestad gård      
Tångestad g.      
Tångestad Saknas      
Tångstad Saknas /Se      
Tångestad gd /Se      
Tång(e)stad gd /Se      
Tångestad gd /Se      
Tångstad Saknas /Se      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad by      
Tåstad Saknas /Se      
Tåstad by /Se      
Tåstad by /Se      
?Tegneby gd      
Tegneby gd      
Tegneby gd      
Tägneby gård      
Tägneby gd      
Tägneby Saknas /Se      
Tägneby, se Tegneby by      
Tegneby gd /Se      
Tegneby gård /Se      
Tegneby Saknas /Se      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad gd:ar /Se      
Unnerstad gd:ar /Se      
Valingstad gd      
Valingstad by      
Valingstad by      
Valingstad by      
Valingstad gd /Se      
Valingstad gd /Se      
Valingstad gd /Se      
Valingstad by /Se      
Valingstad Saknas /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby gd:ar /Se      
Vallby Saknas /Se      
Vallersten Saknas /Se      
Videby gd      
Videby gd      
Videby by      
Videby gård      
Videby gård      
Videby gård      
Videby gd      
Videby gård      
Videby gd      
Videby gd      
?Videby gd      
Videby Saknas      
Videby gd /Se      
Videby gd /Se      
Viggeby by      
Viggeby gård      
Viggeby gård      
?Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd /Se      
Visärka gd      
Visärka by      
Visärka by      
Visärka gd      
Visärka gdar /Se      
Visärka by      
Visärka gdr      
Visärka Saknas      
Visärka gd:ar /Se      
?Vittinge gård      
*Hwitingge Saknas      
?Vittinge gård      
Vittinge gård      
?Vittinge gd      
Vittinge g.      
Vittinge gd      
Vittinge gd      
Vittinge by /Se      
Vittinge gd /Se      
Vittinge gd /Se      
Vittinge gd /Se      
*Väntlinge Saknas      
i Wæntlinge Saknas /Se      
»Vättinge utjord» Saknas      
Wæntlinge Saknas /Se      
*Væntlinge, se Vältingen Saknas      
Västra gården förr gd      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby gd      
Åby by      
Åby gd /Se      
Åby Saknas /Se      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby gd:ar      
Åkerby by      
Åkerby gd:ar /Se      
Åkerby Saknas      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge gd      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge hg      
Åsvittinge by      
Åsvittinge by      
Åsvittinge gd /Se      
Åsvittinge by /Se      
Åsvittinge gd /Se      
Åsvittinge Saknas /Se      
Åsvittinge gd /Se      
»Öfvergisle» del av by      
Örminge by      
Örminge by      
Örminge by      
Örminge gdr      
Örminge gd:ar /Se      
Örminge by /Se      
Örminge by /Se      
Örminge gd:ar /Se      
Örminge by /Se      
Örminge, Lilla Saknas      
Örninge, Stora Saknas /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.