ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Å socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 130 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 12
Å sn Albäcken terräng Å sn Bergviken vik
Å sn Bekan ägomark Å sn Boberget berg
Å sn Bergviken vik Asplund lht Jätteberget berg
Å sn Bergviken vik Berga by Knivsätter allmänning
Å sn Bergviken vik Bergalund t Mjölmossen äng
Å sn Bergviken vik Bergdala lht Mjölmossen äng
Å sn *Bergö se Ljuskön ! udde Bergsätter lht Ringsholmarna öar
Å sn Biörswijck, se Bossvik vik Björklund t Ringsholmarna holmar
Å sn Boberg fornborg Bocken´s lht Simpan holme
Å sn Boberget berg Broborg t Sjöberget berg
Å sn Boberget berg /Se Broby gård Vadbrinken backe
Å sn Bossvik vi Brånnestad by Visten, höga berg
Å sn Bossvik vik Brånnestad by  
Å socken Broborg terräng Dalby by  
Å sn BrobyFiälen, se Dalbyviken vik Ektorpet t  
Å sn Brobyklacken triangelpunkt Enberga t  
Å sn Brobyviken vik Eriksberg t  
Å socken Broxviksgärdet ägomark Fiskartorpet t  
Å sn Brännestad triangelpunkt Fälttorpet t  
Å sn Buskängen ägomark Glasknappen lht  
Å sn Dalbyviken vik Gransbo t  
Å socken Dalbyviken vik Grefstad by  
Å sn Djupvik vik Grefstad by  
Å socken Fiskartorpet ägomark Grefstad gård  
Å sn Fisklöseviken vik Grefstad gård  
Å sn Gastbacken fornlämning Grefstad Mellangård gård  
Å sn Gisselö triangelpunkt Grefstad Västergård gård  
Å sn Gisselöån å Grefstad Östergård gård  
Å sn Hagamentet ägomark Grindtorp t  
Å sn Hagmansberget berg Gustorp gård  
Å sn Harsbyberget (el. Jätteberget) berg /Se Gustorp gård  
Å sn Harsbyberget, se Jätteberget berg Hackerstad gård  
Å sn *Hänickeholmen udde Hackerstad gård  
Å sn Häradsbäcken ägomark? Hagaborg lht  
Å sn *Galgeberget höjd Hagalund t  
Å sn Glotviken vik Hagtomta lht  
Å sn Gruvberget berg Harsby gård  
Å sn Hackerstad triangelpunkt Harsby gård  
Å sn Hackerswijken se sjöstuguviken vik Holmtorpet nu rivet t  
Å sn *Häradsfisket fiske Häradsbäcken torp  
Å sn Höga Visten berg /Se Häradslund lht  
Å socken Ingvaldsviken vik Häradslöt gård  
Å sn *Juskgrundet grund Häradslöt gård  
Å sn Jätteberget (el. Harsbyberget) berg /Se Häradstorp lht  
Å sn Ljuskön gd Höganäs t  
Å sn Ljuskön halvö Jerus gård  
Å sn Ljuskön halvö Jerus gård  
Å sn Ljuskön halvö Johannesdal lht  
Å sn Ljuskön halvö Juskön gård  
Å sn Ljuskön Saknas Karlsberg lht  
Å socken Ljuskön halvö Karlsro lht  
Å Saknas Ljuskön halvö Knivsäter gård  
Å sn Ljuskön halvö Knivsätter gård  
Å sn Ljuskön halvö Kullen rivet t  
Å sn Ljuskön gård & halvö Kåverö by  
Å sn Juskön halvö Kåverö gård  
Å sn Juskön triangelpunkt Linneberga by  
Å sn Ljuskön udde Linneberga by  
Å sn Ljuskön udde Lindersberg lht  
Å sn Juskön triangelpunkt Lindhem lht  
Å sn Jätteberget berg Ljuskön gård  
Å sn Jätteberget triangelpunkt Ljuskön gård  
Å sn Jätteberget triangelpunkt Ljuskön gård  
Å sn Kalvudden udde Lugnet lht  
Å sn /Se Korsholma, se Ringholmarna holmar Lund t  
Å sn /Se Klippudden terräng? Lundby säteri  
Å sn /Se Knivsätter allmänning Lundsbo t  
Å sn Knivsätter allmänning Lundsviken t  
Å sn /Se Knivsätter allmänning Lövudden lht  
Å kyrka Saknas *Knivsätters Äng terräng Minnet lht  
Berga by Korpberget terräng Njugg´s t  
Berga by /Se Kråkskallen strandparti Nybygget t  
Berga by Kvarnbacken terräng? Nysätter lht  
Berga by *Kåverögatan gata Näs gård  
? Berga gd *Lack-och strömmingsgrundet grund Näs gård  
Berga by Lillbredvik vik Näsbyhumpen utj.  
Berga by Lillbredvik vik Ring gård  
? Berga gd Linneberga triangelpukt Rosendal t  
Berga by Ljuskön gd o. halvö Sandbacken rivet t  
Berga by Ljuskön gd o. halvö Sandtorp t  
Berga by Ljuskön halvö /Se Sjöstugan torp  
Berga by Lundbyberget berg Sjövalla by  
Berga gd:ar /Se Lundbynäs näs Skaffaregården gård  
Broby gd Lundbyviken vik Skamby Skaffargård gård  
(?) Broby gd Lundsbacken bergås /Se Skarpenberga, se Skattenberga Saknas  
Broby gd Lundsbacken backe Skarpenberga gård  
Broby gård Lundsbacken bergås Skattenberga gård  
Broby gd Lundsviken vik Smedstorp t  
Broby gd Millan Wijka se Vikbolandet halvö Solberga lht  
Broby gd Märklämsviken vik Stenbacken lht  
Broby gd Nejliksudden udde Stensätter t  
Broby gård *Partomosi, *Partamosi förmodligen en mosse Stubbetorp gård  
Broby gd Ring triangelpunkt Stubbetorp gård  
Broby gård Ringholmarna holmar Södersberg lht  
Broby gd Ringsholmarna holmar Tallgläntan rivet t  
Broby gård EJREG EJREG Talltorpet t  
Broby gd Ringsholmarna holmar Tomtaholm lht  
Broby gd /Se Ringholmarna holmar Ursvik gård  
Broby gd /Se Ringholmarna holmar Ursvik gård  
Brunzstadha se Brånnestad by Ringholmarna och Simpan holmar Visten by  
Brånnestad by *Rudsbrandshagen hage Visten gårdar  
Brånnestad by Saltiön Släätbacken vik Vårskarka t  
Brånnestad by Sanddrevs viken vik Västralund torp  
Brånnestad by St. Botvids källa källa Åkerby kyrkoherdebost.  
Brånnestad by /Se *Sillgrundet grund Åldersro lht  
Brånnestad by Sjöstuguviken vik Åtbäcken t  
Brånnestad by /Se Simpan holmar    
Brånnestad by /Se Simpan och Ringholmarna holmar    
Brånnestad by /Se Simpholmarne se Simpan holmar    
Dalby by *Sjöbergen holmar?    
Dalby by Sjöberget triangelpunkt    
Dalby by Sjöstuguviken vik    
Dalby by Skamby triangelpunkt    
Dalby by Slätbaken vik    
Dalby by Slätbaken vik    
Dalby by Slätbaken vik    
Dalby by Slätbaken vik    
Dalby by Slätbaken vik    
Dalby gd Slätbaken sjö    
Dalby by Smedstorp betesmark    
Dalby by Storbredvik vik    
Dalby gd /Se Storviken vik    
Gre(f)stad by *Strömmingsgrund grund    
Grefstad gdr Svartbäcken vik    
Grefstad by Svedlandet terräng    
Grefstad by Sötkällebacken terräng    
Grefstad by *Ursvik vik    
Grevstad gd Vikbolandet halvö    
Grefstad by Visten Höga triangelpunkt    
?Grevstad gdr Våmmen ägomark    
Grästad by      
Grevstad gd:ar /Se      
Grevstad (Grefstad) by /Se      
Grefstad gd:ar /Se      
Grypstade, se Grestad by      
?Gustorp gård      
Gustorp Saknas /Se      
?gustorp gd /Se      
Gustorp gd /Se      
Hackerstad gd      
Hackerstad lht /Se      
Hackerstad lht /Se      
Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
? Harsby by      
? Harsby gd      
? Harsby gd      
? harsby by      
Harsby by      
Harsby gd      
? Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby gd      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby by      
Harsby gd /Se      
Harsby gd /Se      
Harsby gd /Se      
Harsby by /Se      
Harsby by /Se      
Harsby by /Se      
*Hasla gård      
»Hiødherhus» gård      
Häradslöt gd /Se      
Jerus gård      
Jerus gård      
Jerus gd /Se      
Jerus gd /Se      
Jerus gård /Se      
*Jurska se Ljuskön halvö      
*Juskø gård och halvö      
Jædherhus, Jædrus se Jerus gård      
Knivsät[t]er gd /Se      
Knivsätter gd /Se      
Kåverö gd      
Kåverö by      
Kåverö gd /Se      
Linneberga by      
Linneberga, Norra o Södra byar      
Linneberga by      
Linneberga by      
?Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Lidabærgh Saknas      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga gd:ar /Se      
Linneberga, Lilla Saknas      
Ljuskön gd      
Ljuskön gd /Se      
Lundby hgd      
Lundby hg      
Lundby hg      
Lundby herrgård      
Lundby hg      
Lundby hg      
Lundby hg      
Lundby hrgd      
?Lundby hg      
Lundby hgd /Se      
Lundby gd /Se      
Näs försv. gd /Se      
»Nøreste gorden Saknas      
Ring förr tingsstålle, nu namn på gd      
Ring gd      
Ring hg      
Ring hg /Se      
Ring förr tingsställe, nu gd      
?Ring herrg.      
Ring hg      
Ring hg      
Ring gd /Se      
Ring gd /Se      
Ring gd /Se      
Ring gd /Se      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by /Se      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla by      
Sjövalla Saknas /Se      
Sjövalla by /Se      
Sjövalla gd:ar /Se      
Skaffaregården gd /Se      
Skamby Skaffargård, se Skaffaregården gd      
? Skamby by      
Skamby by      
Skamby by el. gd      
Skamby by      
? Skamby gård      
? Skamby gd      
Skamby by      
Skamby Saknas /Se      
Skamby gd /Se      
Skamby by /Se      
Skamby gd /Se      
? Skarpenberga gård      
Skarpenberga gd /Se      
Skarpenberga gd /Se      
Stubbetorp gd /Se      
Ursvik Saknas /Se      
Ursvik gd /Se      
Ursvik gård /Se      
Visten by      
Visten by      
Visten by      
? Visten by      
Visten by      
Visten by      
Visten by /Se      
Visten gd /Se      
Visten by /Se      
Visten by /Se      
Visten gd /Se      
[Åby) Saknas      
Åkerby hg      
Åkerby gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.