ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jonsbergs socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 481 Naturnamn : 2634 Bebyggelsenamn : 749 Naturnamn : 2039
Jonsberg sn *Adamsgrund holme /Se Jonsbergs sn sn Abborrberget udde
Jonsberg sn *Albrektsskär (?) holme Jonsbergs sn sn Albindsskär, se Albrektsskär skär
Jonsberg sn *Albrektsskär(?) holme Jonsbergs sn sn Albrektsskär skär
Jonsberg sn o. hrgd Albrektsskär skär Jonsberg sn Albrektsskär skär
Jonsberg sn Albrektsskär skär Jonsberg sn Alhällarna kobbar
Jonsberg sn Alen, St. o. L. holmar Narvtorps inbyggarbeteckning Alkällan källa
Jonsberg socken socken /Se *Alen holme Ahlstorp sommarvilla Alkällan källa
Jonsberg sn /Se *Alen holme Alphyddan lht Alkällsbacken skogsbacke
Jonsberg sn /Se Alen, L. holme Alviken sommarvilla Almängen åker
Jonsberg herrgd o. sn /Se Alen, L. holme Amyborg lht Almängen åker
Jonsberg sn /Se Alen, L. holme Anderstorp lht Alphyddehagen hage
Jonsberg sn /Se Alen, St. o. L. holmar /Se Anneberg sommarvilla Alskär skär
Jonsberg sn /Se Alen, St. o. L. holmar /Se Appelberg t Alskär skär
Alrekio, se Arkö hemman o. ö Alen, St. o. L. holmar /Se Appelberg lht Alskär skär
Appelberg tp *Algrund grund Arkmanstorp f.d. bt Alskär skär
Arkö by Alklanten holme Arkmanstorp stuga Alskär skär
Arkö by Alklanten holme Arkö lotshemman Alskär skär
Arkö by Alklanten holme Arkö gårdar Alskären skär
Arkö lotshemman *Alklanten holme Arkö by gårdar Alskärshällarna skär
Arkö by Alklänten holme Arkö krog lht Alstenarna, Norra kobbar
Arkö ö och f.d. lotshemman /Se *Allorna holmar Arkösund, Gamla el. Arkösundet lht (och holme) Alstenarna, Södra undervattensgrund
Arkösund samhälle *Allorna holmar Arkösund samhälle Alsundshällen el. Arsundshällen skär
Arkösund samhälle Almängen ägomark Arkösundet lht (och holme) Slsundsskären Saknas
Arkösund Saknas Alrekian se Arkö ö Arkösund gård och samhälle Alsundsskären skär
Arkösund Saknas Alrækkio, se Arkö ö Aspetorpet t Alsundsskären skär
Arkösund samhälle och hamn /Se alräkio se Arkö ö Aspskär sommarvilla (och ö) Alsundsskäret el. Arsundsskäret skär
Arkösund samhälle *Ahlskär öar Asptorpet lht Alsundsskäret, Stora el. Arsundsskäret, Stora skär
Arkösund tp å holme Alskär skär Axtorpet torp Alsundsuddarna skär
Arkösund samh. /Se *Alskär holmar (ev. holme) Backabo sommarvilla Alsundsudden udde
Arkösunds krog krog Alskär holme Backafall villa Alsundsudden, Norra el. Arsundsudden, Norra skär
Arkösunds krog f.d. krog Alskär holme Backebo stuga Alsundsudden, Södra el. Arsundsudden, Södra skär
Besebo tp Alskär holme /Se Barrebo sommarvilla Alsundsudden, Östra el. Arsundsudden, Östra skär
Björkebohagen gd Alskär holme Baröberg lht Alö ö
Björkebohagen utj Alskär holmar Baröberg villa Alön Saknas
Björksätter tp *Alskär holme Berg t Alön, Lilla holme
Björksätter tp Alskär holme Berg torp Alön, Stora ö
*Bjørnaæs Saknas *Alskär möjl. holme Bergdalen lht Andersodlingen åker
Björnö gd? *Alskär holme Bergdalen villa Anholmen Saknas
Björnö gd *Alskär, L. holme Bergdalen sommarvilla Antonsgården åkrar
Björnö gd *Alskär, L. holme Berget t Antonsskogen skogsområde
Björnö gd Alskär skär Berget stuga Appelbergsgärdet åker
Björnö gd Alskär skär Berget sommarvilla Arkmanshagen hage
Björnö gd Alskär skär Berggården sommarvilla Arkmansladan lada
Björnö gård Alskär skär Berghällen sommarstuga Arkmansvägen väg
Björnö gd Alskär skär Berglund lht Arkmansäng åker
Björnö gd Alskär, Lilla skär Berglund gård Arkö ö
Björnö gd Alskär, stora skär Bergshyddan lht Arkö ö
Björnö gd Alskären holmar Bergstugan sommarvilla Arkö ö (och gårdar)
Björnö gd Alskären holmar Bergsätter sommarvilla Arköbådan skär
Björsätter gd /Se Alskären, Norra skär Bergtuna villa Arkö-Båk båk
Braskebo beb. *Alskärskluntar holmar Bergudden lht Arkö båk båk
Braskebo gd *Alskärskluntarna holmar Bergudden sommarstuga Arkö Göte, se Göten skär
Braskebo gd Alstenarna, Norra kobbar Bergudden sommarvilla Arkö mjuka åker
Bredåker gd Alstenarna, L. grund Bergvik villa Arkö, Nedre fyr
Bredåker beb. Alstenarna, Södra kobbar Bergåsen sommarvilla Arkö N. V. triangelpunkt
»Bredåker Saknas Alsundsskären holmar Besbo el. Besebo f. torp Arkösund sund
Bredåker beb. Alsundsskären holmar Besebo rivet t Arkösund sund
Bredåker försv gd Alsundsskären holmar Besebo torp Arkösund sund
Broxvik gd Alsundsskären, Inre holmar Betania lht Arkösund, Gamla el. Arkösundet holme (och lht)
Broxvik gods /Se Alsundsskären, Inre holmar Betanien lht Arkösund, Gamla el. Arkösundet holme (och lht)
Broxvik gd /Se Alsundsskären, Inre holmar Biknip stuga Arkösundet, Se Arkösund, Gamla holme (och lht)
*Brytiamark Saknas Alsundsskären holmar Birkagården villa Arkösund, Lilla sund
Brytsbo by Alsundsskären skär Birkö eller Björkö f. holme och gård Arkösundet, Lilla sund
Brytsbo gd Alsundskären skär /Se Björkberga villa Arkösundsgärdet åker
Bråten tp Alsundsuddarna skär Björkbohagen rivet t Arkösundsholmens flaggspel triangelpunkt
Bråten tp Alsundsuddarna skär /Se Björkdalen villa Arsundshällen, se Alsundshällen skär
Bråten tp Alö = nuv Benklabben holme Björkebo lht Arsundsskäret, Se Alsundsskäret skär
Bråxvik säteri *Alön se Marön ö Björkebo sommarvilla Arsundsskäret, Stora, se Alsundsskäret, Stora skär
Bråxvik säteri *Alön holme /Se Björkebo villa Arsundsudden, Norra, Se Alsundsudden, Norra skär
Bråxvik säter *Alön holme Björkebohagen utjord Arsundsudden, Södra, Se Alsundsudden, Södra skär
Bråxvik gd Alön, St. o. L., se Alen, St. o. L. holmar Björkliden lht Arsundsudden, Östra, se Alsundsudden, Östra skär
Bränntorp tp Alön, St. o. L., se Alen, St. o. L. holmar Björklund t Askskär skär
Bösstorpet tp Alön, St. o. L., se Alen, St. o. L. holmar Björklund f. torp nu lht Aspbacken gränsjusteringsområde
Bösstorpet tp Alön, St. o. L., se Alen, St. o. L. holmar Björksätter t Spskär ö (och sommarvilla)
Dalen tp ?Alön, Lilla o. Stora öar Björkviken villa Asptorpe skog, Se Asptorpsskogen skog
Djeknetorp g Alön, Lilla ö Björkäng lht Asptorpekärr åker
Djäknetorp gd Alön, Stora ö Björkö, se Birkö f. holme och gård Asptorpevägen väg
Djeknetorp g *Amiralskällan Saknas /Se Björnakojan sommarstuga Asptorpsskogen el. Asptorpe skog skog
Djäknetorp gd Anholmarna holmar Björnbomstorpet t Aspö ö
Djäknetorp gd Anholmen, L. holme /Se Björnhällen sommarvilla Aspö f. holme
Djäknetorp gd Anholmen, L. holme Björnö gård Aspön del av ö
Djäknetorp gd Anholmen, Lilla holme Björnö gård Back f. lotsplats
Djäknetorp gd Anholmen, St. holme /Se Björsäter by Badholmarna skär
Djäknetorp by Anholmen, St. holme Björsätter gård Badhusholmen holme
Djäknetorp gd Anholmen, St. holme Björsätter äng, gård Badhusstycket åker
Djäknetorp gd Anholmen, Stora holme Blomman villa Bagghornet åker
Djäknetorp gd Anholmsgrundet grund Blommeberg lht Baksundsklabben skär
Djäknetorp gd Antonsgården åkrar /Se Blåkulla sommarvilla Ballongen grund
Djäknetorp gd *Apelholm holme Blå stugan sommarstuga Bankgärdet åker
Djäknetorp gd Arckön ö Braskebo gård Bankhagen hage
Dragskog tp Areckelandet = Arkö ö Braskebo f. gård Benklabben Saknas
Dragskog förr gd /Se *Arksund se Arkösund sund Bredablick sommarvilla Banvägen väg
Dröstorp gd Arkö ö /Se Bredåker förr gård Bastgärdet, se Bastugärdet åker
Dröstorp gd Arkö ö /Se Brokärret ort Bastugärdet el. Bastgärdet åker
Dröstorp gd Arkö ö Broxvik gods Beckmansviken vik
Estorp gd Arkö ö Brytsbo by Bedalund sund
Estorp gd Arkö ö Brytsbo gårdar Bengtskär skär
Estorp Saknas /Se Arkö ö Brytsbo by Benhällarna kobbar
Estorp gd /Se Alrækkio ö Brytsbo el. Brytsebo by Benklabben, Norra kobbe
Fettsätter gd Arkö ö Brytsbo by Benklabben, Östra kobbe
Fettsätter gd Arkö ö Brytsbo el. Brytsbo Västergård gårdar Benskären Saknas
Fnasktorpet = Fnasksätter tp Arkö ö Brytsbo el. Brytsbo Östergård gårdar Benskären, Inre skär
Fromtorp f.d. btp Arkö ö Brytsbo Västergård gårdar Benskären, Yttre skär
Fyrskeda gd Arkö ö Brytsbo Östergård gårdar Stora Benö Saknas
Fyrskeda gd Arkö ö Bråten f. torp nu lht Benö ö
Fyrskeda gd Arkö ö Bråten t Benö-Tallholme holme
Fyrskeda gd Arkö ö Bråxvik säteri Berghagen hage
Fyrskeda gd Arkö ö Bråxvik fideikommissegendon Berghagen hage
Fyrskeda gd Arkö ö Bråxvik herrgård Berghagen hage
Fyrskeda gd /Se Arkö ö Bråxvik gods Bergkjusan åker
Fyrskeda gd /Se Arkö ö Bråxvik gd Bergkärr, Se Bergskärren åkrar
Gistgården sjöbod /Se Arkö ö /Se Brännholmen Saknas Bergskärren åkrar
Glofshult gd Arköbådan skär /Se Bräntorp rivet t Bergskärrsvägen väg
Glofshult gård Arkön ö /Se Bränntorp f. torp Besbogärdet el. Besebogärdet åker
Glofshult gd Arkön ö Bygget stuga Besbo hage el. Besebo hage hage
Glovshult gd /Se Arkön ö Bänkeparsholmen och Klintholmen Saknas Besebogärdet, Se Besbogärdet åker
Glofshult gd /Se Arkön ö Bösstorpet t Besebo hage, Se Besbo hage hage
Gottenvik hg Arkön ö Bösstorpet torp Betesslätten slättområde
Gottenvik herrgård Arkö ö /Se Dalen lht Bingspångssundet slättområde
Gottenvik gd Arkön ö Dalen lht Birkholmsskären skär
Gottenvik hg Arkön ö Dalliden villa Birkholmsudden udde
Gottenvik säteri Arkön ö Djäknetorp gård Birkholmsviken vik
Gottenvik gd /Se Arkön ö Djäknetorp gård Birksundet f. sund
Gottenvik gd /Se Arkö ö Djäknetorps järnvägsområde avs. Birkö del av ö
Gottenvik gd /Se Arkö ö /Se Dragskog gård Birkö holme
Gottenvik gd /Se Arkö ö /Se Dragskogen el. Dragskog gård Birkö eller Björkö gård och f. holme
Granebo gård Arkö fd lotshemman och ö /Se Dröstorp gård Birkö holme f. holme, nu udde
Granebo gd Arkö båk triangelpunkt Dröstorp gård Birkösundet sund
?Granebo gd Arkö N. V. triangelpunkt Dröstorp gård Bivallsudd, Se Ryvallsudd udde
Gränsö by *Arköfjärd fjärd Dröstorps skola f. skola Björkebohagsåkern åker
Grönviken tp Ålrecke sund sund Edberga villa Björkskär Saknas
Grönviken torp Arkö sund sund Edenburg sommarvilla Björksätter torp
Gultorp försv tp Arkösund sund Ekebo villa Björksättershagen hage
Gummetorp gd Arkösund sund Ekenberg lht Björksätterstäppan åker
Gusstorp tp Arkösund(et) sund /Se Ekenberg villa Björkängsgärdet åker
Gusstorp lht Arkösund, L. sund Eketorp f. torp Björkö, se Birkö gård och f. holme
Gustorp utjord Arkösund, Lilla sund Ekhaga villa Björngärdet åkrar
Gustorp utjord Arkösundet, Lilla sund Ekhult gård Björnö triangelpunkt
*Gåsåker Saknas Arkösund, Stora, se Arkösund sund Eklund t Björnöhuvud udde
Gåsåker gd Arkösundsholmens flaggspel triangelpunkt Ekudden sommarvilla Björsätterskjusan dal
Gåsåker gd Arkö Torskgrund grund Elsebo villa Blacken, Inre grund
Gåsåker gd *Arköudd se Mjölanäsudde udde Enbacken sommarvilla Blacken, Yttre grund
Gåsåker gd *Arnholm se Anholmen, St. holme Enbacken sommarvilla Blackön, Lilla holme
Gåsåker by *Aräcke se Arkön ö Enbacken sommarvilla Blackö Saknas
Gåsåker by /Se *Aräcke sund, se Arkö sund sund Endalen sommarstuga Blackön, Stora ö
Gåsåker gd /Se Askskär holme Enebacka sommarstuga Blicksberg, Nedre, Se Blixtberg, Nedre åker
Gåsåker by /Se Askskär holme Englund stuga Blicksberg, Övre, Se Blixtberg, Övre åker
Gärdestorp tp *Askskär se Alskär del av holme Erikaborg villa Blixtberg, Nedre el. Blicksberg, Nedre åker
Gärdestorp t *Askskär se Alskär holme Eriksberg villa Blixberg, Övra el. Blicksberg, Övre åker
Gärdestorp tp Askskär skär Erikslund f. stuga Blåsuthällen skär
Gässlingsbo gd *Asped se Aspön del av ö Ermedalen t. Bockemar vik och notvarp
Gässlingsbo gd Asptorpekärr kärr Ermdalen el. Ärmdalen lht Bockemar vik
Gässlingsbo gd Aspön se Gränsön del av ö Estersberg sommarvilla Bockskär skär
Gässlingsbo gd /Se Aspön del av ö Estorp gård Bockskär skär
?Görstorp kyrkoherdeboställe Aspö del av ö Estorp gård Bodalen åker
Görstorp gd Aspön del av ö Evertslund villa Bolludden udde
Görstorp gd Aspö ö Eystrasalt sommarvilla Bollskäret skär
Hagen förr tp /Se Aspön del av ö Fagertorpet t Bolludden udde
?Hagerstorp gård Aspön del av ö Fagertorpet f. torp Bommersholmen holme
Hag(e)stugan Saknas Aspön del av ö Fettsätter gård Bondslätten, Vänstra och Högra åker
Hagsätter tp Aspö ö Fettsätter gård Bondslätten, Högra och Vänstra åker
Saknas gd? -backe efterled i naturnamn /Se Fettsättershumpen avs. Borgbacken backe
*Halderstorp Saknas Badholmarna holmar Fiskartorp villa Bortre hagen hage
*Halderstorp Saknas /Se Bafiskholm, Långa holme Fiskartorpet sommarvilla Bortre odlingen åker
Hemmingstorp tp *Baggskär holme Florida villa Bosetäppan åker
Hovgren gd *Baggskär holme Fnasksätter t Boskär skär
Hovgren gd Baggskär skär Fredriksdal stuga Boskär, Lilla skär
Hovgren gd /Se Baggskärs-Tallholme holme Fridhem lht Boskär, Stora skär
Håcklö gård Baggskärs Tallholm holme Fridhem f. torp, nu sommarvilla Bosle-backe backe
Håcklö Saknas *Baken holme Fridhem villa Bosö holme
Håcklö gd *Baken holme Fridsberg villa Bosö (L. St.) Saknas
Håcklö gd Bankgärdet ägomark Fromtorp lht Bosö, se Bosö, Stora holme
Håcklö gård Banktäppan täppa Fromtorp f. torp Bosö, Lilla holme
Håcklö gd *Bastholma holme Furuberg villa Bosö, Lilla holme
Håcklö gd Bengtskär skär Furuberg stuga Bosö, Stora holme
?Håcklö gd Benhällarna holmar Furulund lht Bosöball skär
Håcklö g Benhällarna holmar Furulund villa Bosöfjärden fjärd
Håcklö gd Benhällarna, Södra skär Furuvik sommarvilla Bosö-häll skär
Håcklö gd *Benklabb, I. holme Fyrbo sommarstuga Bosöhäll el. Bosöhällen skär
Håcklö gd *Benklabbar, S. holme Fyrskeda gård Bosö-klabb skär
Håcklö gd Benklabben, Norra skär Fyrskeda gård Bosöklabb, se Bosöball skär
Håcklö gd Benklabben, Östra holme Fyrskeda gård Bosö sten skär och fyr
Håcklö gd Benklabben, Ö. o. V. holmar Fyrskeda gd Bosösundet sund
Håcklö gd Benklabben, Ö. o. V. holmar Församlingstomten lht Bovhagskällan källa
Håcklö gd /Se Benklubb, N. holme Glofshult gård Bovik vik
Håcklö gd Benklubb, Ö. o. N. holmar Glofshult gård Bovik vik
Håcklö gd /Se *Benkluntarna, Inre, se Benskären, Inre holmar Glofshult gård Boviksholmen holme
Håkanbäck gd *Benkpärs se Kvarsholm naturnamn o. holme Gläntan sommarvilla Boviksholm udde
Håkanbäck lht *Benskär se Benskären, M. holmar Gläntan sommarvilla Brasbo skog, se Braskebo skog skogsområde
Håkanbäck bs Benskären Yttre m. fl. öar Gottenvik, se Isnäs pst Braskebo gärde, Lilla åker
Håkanbäck gd Benskären, Inre holmar Gottenvik herrgård Braskebo gärde, Stora åker
Håkanbäck gd Benskären, Inre holmar Gottenvik säteri Braskebo skog el. Brasbo skog skogsområde
Häggebo gd Benskären, Inre skär Gottenvik utjord, äng, hage, gods Braskebo äng åker
Häggebo gd Benskären, M. holmar Gottingberg rivet t Bredholmen holme
Häggebo gård Benskären, M. holmar Granebo gård Bredholmen skär
Häggebo by Benskären, Mellre skär Granebo gård Bredholmshäll skär
?Hälltorp gd Benskären, Y. o. M. holmar Granliden sommarvilla Bredholmshäll, se Bredholmshällen skär
Hälltorp gd Benskären, Y. holmar Granudden lht Bredholmshällen skär
Isnäs gd Benskären, Y. holmar Granudden sommarvilla Bredholmshällen, Inre el. Breholmshällen, Inre skär
Isnäs gd Benskären, Y. holmar Granudden sommarvilla Bredholmsklabben skär
?Isnäs gd Benskären, Yttre skär Granvik villa Bredåker åker
Jonsberg gd Bensö se Benö ö Grindstugan bs Breholmshällen, Inre, se Bredholmshällen, Inre skär
Jonsberg hg Benö ö Grindstugan, se Sågarstugan stuga Ekflagen vik
Jonsberg herrgård Benö ö Gruvan sommarvilla Ekholmen holme
Jonsberg herrgård Benö ö Gruvstugan t Ekholmen skär
Jonsberg hrgd Benö ö Gruvstugan f. stuga Ekholmen holme
Jonsberg hg Benö-Tallholme holme Gråbo f. tvättstuga Ekholmen holme
Jonsberg hg Benö-Tallholme holme Gränsö lotshmn Ekholmen skär
Jonsberg herrg. Benö Tallholm holme Gränsö lotshemman Ekkluten skär
Jonsberg hg Benön, St. (resp. Benö) holme Gränsö gård Ekklunten kobbe
Jonsberg hg Benö (resp. Benön, St.) ö Gränsö by bebyggelse Brudgummen skär
Jonsberg gd Benön, St. holme Gränsö av Hällö samt Långskär och Ramsholmarna Saknas Brudgummen skär
Jonsberg gd Benön, St. ö Grönberga, se Spjutsund f. torp Brudhällen kobbe
Jonsberg hg Benön, St. ö Gröndal t Brudhällen, se Brudgummen skär
Jonsberg hg Benön, St. ö Gröndal f. torp Brudstjälpan landsvägskrök
Jonsberg hg Berg ägomark? Grönviken t Brygghusgärdet åker
Jonsberg hg Berghagen terräng Grönviken torp Brygghusgärdet åker
Jonsberg hg Bergkärr ägomark Gulliden villa Brygghushagen hage
Jonsberg gd Besebogärdet ägomark Gullstugan stuga Bryggviken vik
Jonsberg hg *Bestholmarna holmar Gummetorp gård Brytsbo gärde åker
Jonsberg hg Bingspångssundet slätt /Se Gummetorp gård Brytsbo hällar landsvägsbacke
Jonsberg hg *Birkholm slätt (ej holme) Gummetorp, Lilla lht Brytsebo, Se Brytsbo by
Jonsberg gd Birkholmsskären skär Gustafsberg sommarvilla Brytsebo hällar, se Hällarna skär
Jonsberg gd /Se Birkholmsviken vik Gustavsberg villa Bråtskogen skog
Jonsbergs kvarn Saknas Birksundet sund Gustavsberg sommarvilla Bråttäppan åker
*Jonsbergs kvarn Saknas Birksundet sund Gustorp lht Brändö Saknas
Jägerstorp gd Birkö del av ö Gustorp utj o. lht Brändö ö
Jägertorp gd /Se Birkö del av ö Gustorp lht Brändö ö
Karlsholm tp Birkö ö Gårdsgål gård Brändöhäll skär
Klingtorp tp Birkö ö /Se Gårsgård gård Brändöhällen, se Brännklabben, Västra skär
Klockarebo el. Klockareboda gård Birkö holme holme Gåsberget sommarstuga Brändöhäll, norra kobbe
Klokharebodha gård *Björkholm holme Gåsåker gård Brändöhäll, Norra, se Brännhällen, Norra skär
Klockarbo t Björkholmen del av ö Gåsåker by Brändöhäll, Södra kobbe
Klockarebo gd Björkskär holme Gåsåker gård Brändöhäll, Södra, se Brännhällen, Södra skär
Klockarbo torp Björkskär holme Gåsåkers hållplats se Lyckås villa Bränne källa åker
Klockarbo t Björkskär holme Gärdestorp rivet t Brännholmen holme
Klockarebo beb. Björkskär holme Gässlingsbo gård Brännholmen holme
Klockarebo beb. *Björksund sund Gässlingsbo gård Brännhällen, Norra skär
Klockarbo t *Björksund sund Görstorp prästgård Brännhällen, Södra skär
Klockarbo t Björkö ö /Se Görstorp kyrkoherdebost. Brännklabbarna skär
Klockarbo t Björnö udde Görstorp gård Brännklabben, Västra skär
Klockarbo t Björnö halvö Haga villa Bränntorp, Se Bränntorpsängen åker
Klockarbo t Björnö ö Haga villa Bränntorpe skog skog
Klockarbo t Björnö numera halvö Hagaborg villa Bränntorp kärr kärr
Klockarebo beb. Björnö numera halvö Hagen gård Bränntorpsvägen väg
Klockarbo tp Björnö förr ö, nu udde Hagen lht Bränntorpsängen el. Bränntorp åker
*Klubsens arf Saknas Björnö halvö Hagen f. torp Bukten, Norra, se Norrbukten vik
Knoppsätter tp Björnö halvö Hagerstorp gård Båkgärdet åker
Knoppsätter tp Björnö halvö Hagerstorp gård Båktäppan åker
Knutgärdet gd Björnö halvö Hagerstorps skola stuga Bålkasberget berg
Knutgärdet gd Björnö halvö Hagnäset lht Båtsmansfjärden fjärd
Knutgärdet gd Björnö triangelpunkt Hagströmstorp lht Båtsmanstäppan åker
Knutgärdet gd Björnöhuvud udde Hagerstorp gd Båtsudden udde
Knutgärdet gd Björnöhuvud udde /Se Hagerstorp gd Båtsudden udde
Kolstorp gd Björsjön sjö Hagerstorp gd Båtsviken vik
Kolstorp gd Björsjön sjö Hagströmstorp se Hagströmstorpet lht Bötskären skär
Kolstorp gd Björsätterskjusan dal /Se Hagströmstorpet lht Bötskären skär
Kolstorp gd Blackan (=Blacken) skär Hagsätter t Bötskärsudden udde
Kolstorp gd Blacken, St., resp. *Blackan holme Hamburg t Dalbacken gränsjusteringsområde
Kolstorp gd Blacken, St. o. L. holmar Hamburg lht Dalen åker
Kolstorp gd /Se Blacken, St. o. L. holmar Hammarsberg lht Dalsgärdet åker
Kuggebo tp Blacken, L. holme Hemgården, se Församlingstomten lht Dalskogen skog
Kuggebo tp Blacken, St. o. L. holmar Hemmingsborg villa Dalskogen allmänning
Kuggebo tp Blacken, Stora skär Hemmingstorp t Dalsmossen åker
Kuggebo tp Blackön, St. holme Hemmingstorp el. Hemstorp gård Dalsudden udde
Kungskullen tp Blacken, Lilla holme Hemsjö bs Dalsängshalsen åker
Kvistom bs /Se Blacken, Stora holme Hemsjö villa Dammkärr åker
Kvistom tp Blackö, resp. Blackön, St., se Blacken, St. o. L. holmar Hemstorp gård Dammslätten åker
Käfstebo gd Blackön, St. holme Hjulmakartorp t Dammslätten åker
Käfstebo gd Blackön, St. holme Hjälmsätter t Daniels äng åker
Käfstebo gd Bockemar vik Hjälmsätter lht Djupa hålet djup
Käfstebo gd Bockskär holme Hocklö, se Håcklö gård Djupa kroken vik
Käfstebo gd Bockskär holme Hovgren säteri Djupakroken vik
Käfstebo gd Bockskär holme Hovgren gård Djupakroksskäret skär
Käfstebo gd Bockskär skär Hovgren gd Djupa sundet sund
Kälebo by Bockskär skär Hovgren gd Djupavik vik
Kälebo gd Bodalen dal Hovgren gd Djupvik vik
Kälebo gd Bodalen åker /Se Hultbacken t Djupängen åker
Kälebo gd *Bodskär se Örskär, Låga holme Hultbacken lht Djursnässtycket åker
Kälebo gd Bollskäret skär Hultsberg lht Dragskog, Se Dragskogen skog
Kälebo by Bolludden udde Hultsberg stuga Dragskogen el. Dragskog skog
Kälebo gd Bommersholmarna holmar Hyddan villa Dragskogsäng Saknas
Källtorp gd Bommersholmarna holmar Häcklö gård Dragskogsäng åker
Lindö gd Bommersholmen holme Håcklö gård Dragskogviken vik
Lindöja gd Bommersholmen holme Håcklö gd Djävulshällen skär
Långdalen tp Bommersholmen holme Håkansbäck stuga Drängtäppan åker
Långdalen tp Borgbacken backe Håkanbäck lht Dröstorpsfjärd, se Dröstorpsviken vik
Långsätter tp /Se Borgbacken backe /Se Hålviken f.d. bt Dröstorpsviken vik
Långsätter tp /Se Bosballe skär Hålviken lht Dyviken åker
Långsätter tp /Se *Bose ballar, se Bosö klabb holme Häggebo gård Dödmansvik, Se Dödmansviken vik
Långsätter tp *Boseprick grund med sjömärke Häggebo gård Dödmansviken vik
Lönnmanstorpet tp Bosesten grund Häggebo gård Ebbekrok vik
?Lövdal gd *Boshal holme /Se Hällen lht Ebbekrok vik
*Lövdala Kopparberg Saknas Boskär skär Hällen sommarstuga Ekbacken skogsbacke
Marsätter torp Boskär holme Hällen villa Ekbacken skogsbacke
Marsätter tp Boskär holme Hälltorp gård Ekbacken kulle
Marsätter Saknas /Se Boskär skär Hälltorp gård Ekbacken hage
Menaoos, se Jonsberg sn *Boskär se Örskär, Låga holme Hältaberg villa Ekbacken skogsbacke
Menaoos se Jonsberg gammalt gårdnamn Boskär, Lilla holme Hästö gårdar (och ö) Ekbacken skogsbacke
Menaos gd /Se Boskär, Stora holme Högadal f. torp nu lht Ekbacken skogsbacke
Myklæng se Möckeläng by Bostholma se Bosö holme Högklint sommarvilla Ekbacken skogsbacke
Möckeläng by Bostholmarna se Bosö o. Bosö, Lilla öar Höjden t Ekbacken skogsbacke
Möckeläng by *Bostholmarna, se Bosön, St. o. L. holmar Höjden villa Eketorpstäppan, Se Torpartäppan åker
Möckeläng by Bosö holme Idesö och Nordan Ekö, se 1 Isö Saknas Ekflagen vik
Möckeläng by Bosö, Stora o. Lilla holmar Ingalunda sommarvilla Ekkällan källa
Möckeläng by Bosön, St. o. L. öar Irislund sommarstuga Eklövsskäret skär
Möckeläng by Bosö o. Bosö, Lilla öar Isnäs gård Ekskär skär
Möckeläng by Bosön, L. holme Isnäs gård Ekskär, Gröna skär
Möckeläng gd Bosön, St. ö Isnäs gård Ekskär, Lilla och Stora skär
Möckeläng Saknas /Se Bosön, St. o. L. holmar Isnäs sommarvilla Ekskär, Lilla skär
Möckeläng gd /Se Bosön, St. o. L. holmar Isnäs pst o. hlp Ekskär, Långa skär
Möddebo gd Bosö ö Isola Bella sommarstuga Ekskär, Stora och Lilla skär
Mönnerum by Bosö, Lilla ö Isö Saknas Ekskär, Stora skär
Mönnerum Saknas /Se Bosöball (=Bosöklabb) skär /Se Isö av Kuggholmen och Dalholmen Saknas Ekskär, Västra skär
Mönnerum by /Se Bosöfjärden fjärd Jaktskär sommarvilla (och halvö) Ekskäret skär
Mönnerum gd /Se Bosöfjärden fjärd Jonsberg säteri Ekslången udde
Mönnerum by /Se Bosöhäll skär Jonsberg villor Ekstabben holme
Mönnerum gd /Se Bosö klabb holme Jonsberg gård Ekstabben holme
Mönnerum gd /Se Bosö klabb holme Jonsbergs gård, se Jonsberg gård Ekstabben skär
*Mönnerums kvarn Saknas Bosöklabb holme Jonsbergs kvarn kvarn och villa Eksvarp, Inre norvarp
Mönsebo f.d. gd Bosöklabb (el. Bosöball) skär /Se Jonsdal lht Eksvarp, Yttre norvarp
Mönsebo gd /Se Bosö sten skär med fyr Jonsdal lht Ektäppan åker
Mönsebo gd /Se *Bottensyningen, N. grund Jonsstugan f. torp Ekudden udde
Mönsätter tp *Bottensyningen, Södra grund Jägerstorp gård Ekudden udde
Narvetorp gd Bovik vik Jägerstorp gård Ekvarpsskären skär
Narvsätter tp Bovik vik Järnvägsparken sommarvilla Ekvarpsskäret, Lilla skär
Nordanskog gd /Se Bovik vik Jönstorp stuga Ekvarpsskäret, Stora skär
Norrudden fd tp Boviksholm udde Kaninhem stuga Ekö halvholme
Norrängen f d stp Boviksholm udde Karlsberg = Klockarbo t Ekö, se Ekö, Stora skär
Nygärdet gd Brantskiär se Brännholmen holme Karlsberg, se Klockarebolund lht Ekö åkrar
Nygärdet gd *Brantskär se Brännholm holme Karlsberg sommarvilla Ekö f. ö, nu udde
Nygärdet gd Bredholmen holme Karlsberg sommarvilla Ekö. Norr, se Ekö, Stora skär
Nysätter tp Bredholmen holme Karlsberg villa Ekö, Stora skär
*Ofrahagh Saknas Bredholmen se Enholmen, I. holme Karlshamn villa Ekö, Stora skär
?*Olsøgher el. Olsøghre Saknas Bredholmen holme Karlshäll sommarvilla Eköfyren fyr
Ormsäter gd Bredholmen holme Karlslund, se Öbbebotorp lht Eköudd fyr
Ormsätter gd /Se Bredholmen holme Karlsro villa Eköudd, se Ekö udde
[Pætherstorp] försvunnen gård Bredholmshäll holme Katima sommarvilla Eköudd udde
+Perstorp Saknas Bredholmshäll skär Katrineberg stuga Enholmarna skär
*Peterstorp försv. gd Bredholmsklabben skär Klaraskär lht Enholmen, Inre holme
*Pæthersthorp numera försv. gård Bredholmshäll holme Klingtorp rivet t Enholmen, Inre skär
*Perstorp Saknas Bredåkers å å Klintholmen och Kvarskär Saknas Enholmen, Mellre skär
*Perstorp Saknas Brokärret kärr /Se Klippan sommarvilla Enholmen, Yttre holme
*Perstorp Saknas Brudgummen skär Klippgården sommarvilla Enholmen, Yttre skär
Ramborgstorp tp Brudhällen skär Klockarbo t Enholmshällen skär
Rammö gd Brudhällen natn /Se Klockarebo f. gård Enholmsskären skär
Ramsdal gård Brudskär natn /Se Klockarebolund lht Enholmsskären skär
Ramsdal lht Brytsbo hällar landsvägsbacke /Se Klockartorpet = Kolstorpstorpet t Enskär skär
Ramsdal lht Bråviken havsvik Klockartorpet el. Klockartorp torp Enskär skär
Ransätter gd Bråviken havsvik Klutsbo sommarvilla Enskär f. skär nu udde
Ribbingstorp, äldre namn på Broxvik gd /Se Brända sveden notvarp /Se Knallebo sommarvilla Enskärsudden, se Enskär udde
Riddartorp gd Brändsö ö /Se Knoppsätter t Erikslundsgärdet, Se Hemgärdena åker
Riddartorp gd Brändön holme Knoppsätter f. torp Estorpesjön f. sjö
Riddaretorp gd Brändön ö Knutgärdet avs. Estorpssjön, Se Estorpesjön f. sjö
Riddartorp f.d. torp Brändön holme Knutgärdet avs. Ettergrunden kobbar
Rocklösa gård Brändö ö Knutgärdet gård Ettergrunden skär
Rocklösa gård Brändöhäll, Norra skär Knutgärdet intaga Ettergrundshällan fyr
Rocklösa gd Brändöhäll, Södra holme Knutgärdet gd Evigheten åker
Rocklösa gd Brändöhällen skär Knutgärdshage lht Fagerhult skogsområde
Rocklösa lht /Se Brändösund sund Kolstorp gård Farmorshagen hage
Rocklösa gd /Se Brännholm holme Kolstorp gård Farmors häll skär
Rocklösa lgh /Se Brännholm holme Kolstorp gd Farmors skär skär
Rottnesätter (numera Braskebo) beb. Brännholmen holme Kolstorpstorpet = Klockartorpet t Farmors skär skär
Rottnesätter (numera Braskebo) beb. Brännholmen holme Kolstorpstorp torp Fettsätters hump åker
Rottnesätter (numera Braskebo) beb. Brännholm holme Kristineberg villa Finnbådan kobbe
Rumgärdet gd Brännholm holme Kronbacka sommarvilla Fisklösa vik
Rumgärdet gd Brännholmen holme Kronhagen f.d. klockarbost. Fisklöseflagen fjärd
Rösäter gård Brännholm holme Kronhagen lht Fisklöseflagen sund
Rösäter gd Brännklabbarna skär Kronhagsberg lht Flagen vik
Rösäter gd Bränntorpsängen ägomark Kronhagsberg lht Flagen vik
Rösäter gd -båda eled i naturnamn /Se Kröken sommarstuga Flagen, Östra vik
Rösäter gd *Båstholmarna holmar Kuggebo rivet t Flagen, Östra vik
Rösäter gd Båtdraget vik Kuggbo f. torp Flagskäret Saknas
?Rösätter gd /Se Båtsmansfjärden fjärd Kuggvik villa Flagtäppan åker
Rösätter gd Båtsskär skär Kullen bs Flatskären, Se Badholmarna skär
Rösätter gd /Se Båtsudden udde Kullen t Flatö ö
Salsbäck by Båtsudden udde Kullen villa Flatö ö
Salsbäck gd Båtsviken vik Kungskullen lht Flatö och Torrö holmar
Salsbäck by Båtsviken vik Kungskullen sommarvilla Flickornas äng, Se Käleboängen åker
Salsbäck by Båtsviken vik Kvistom t Flybacken skogsbacke
Salsbäck gd /Se Bäckemarsviken vik Kvistom stuga Flybacken åker
Salsbäck gd /Se *Bössen ö Kvistom t Flyna ängar
Simmetorp gd *Bösöklabb holme Käfstebo gård Flyna flyn
Simmetorp gd Bötskären holmar Käfstebo gård Fläskholmen, Se Fläskskallen skär
Skallegärde gd Bötskären holmar Käfstebo gård Fläskskallen skär
Skallgärdet gd Bötskären skär Kävstebo gd Fläskö (L. St. Fläskö) öar
Skarpåker tp Bötskären skär Kälebo by Fläskö fyr
Skogen tp Bötskären holmar /Se Kälebo by Fläskö, Lilla ö
Skogsberga gd Bötskären holmar /Se Kälebo båtsmanstorp båtsmanstorp Fläskö, Lilla holme
Skomakartorp tp Bötslätten slätt Kälebo Nedergård el. Nergården gård Fläskö, Stora ö
Skomakartorp tp Dalen åker /Se Kälebo Oppgård el. Oppgården gård Fläskö, Stora holme
Skriketorp gd *Dahlklint berg Kälevik sommarvilla Fläsköhålet sund
Skräddaretorpet tp Dalsgärdet ägomark Källtorp gård Fläsköhällarna skär
Skälvsätter Saknas Dalsmossen mosse Källtorp gård Fläsköhällen, Lilla skär
Skänksätter tp Dammkärr ägomark Källtorp gård Fläskö-klabbarna kobbar
Smedstorp tp Dammslätten ägomark Källtorp Saknas Fläsköklubbarna, se Fläsköhällarna skär
Spjutsund tp *Dighra allmænningen Saknas Liljeberg lht Fläsköluns skär
Spjutsund gd? /Se Djupakroken vik Liljeberg villa Fläskösund fyr
Spångkärr tp *Djupakrokskär holme Liljesta f. stuga Flöjstångbacken skogsbacke
Stenvik gd Djupakroksskäret skär Lillasand sommarvilla Fotängen åker
Stockholmstorp gård Djupavik vik Lillebo villa Frestvarpet varp
Stockholmstorp gd? Djupkroksviken vik Lillhamra sommarstuga Frestvarpet vik och notvarp
Stockholmstorp gd Djupängen ägomark Lillstugan stuga Fromtorpe hage hage
Stockholmstorp gd *Djurskärr äga Lillstugan stuga Främre odlingen åker
Stockholmstorp gård Dragskog skog Lillstugan villa Fyrholmen, se Ramsholmen, Västra skär
Stockholmstorp gd Dragskogsberget berg /Se Linddalen lht Fyrkanten, se Västergärde åker
Stockholmstorp g Dröstorpsfjärd fjärd Lindalen sommarvilla Fyrskedagärdet, Se Bränntorpsängen åker
Stockholmstorp hmn Dyviken åker /Se Lindersberg f. lht Fågelungsskären skär
Stockholmstorp gd Dödmansvik vik Lindholmen lht Fårbacken hage
Stockholmstorp gd Ebbekrok vik Lindholmen villa Fårbacken hage
Stockholmstorp g. Ekekrok vik Lindö lotshemman Fårbacken hage
Stockholmstorp gd Eketorpstäppan ägomark Lindö gård Fårfallsskär skär
Stockholmstorp gd Ekflagen fjärd? Lindöja gård Fårgrana dal
Stockholmstorp gd Ekflagen vik? Lindöja av Benö och Marö Saknas Fårhagen hage
Stockholmstorp gd Ekholmen holme Liseberg villa Fårhagen hage
Stockholmstorp gd Ekholmen holme Lisseberg villa Fårhagen hage
Stockholmstorp gd Ekholmen holme Lisslehamn = Sandvik lht Förskogen skogsområde
Stockholmstorp gd Ekholmen holme Litsgården sommarvilla Fårskäret skär
Stockholmstorp gd Ekholmen holme Ljungberga villa Fårslätten hagmark
Stugan tp Ekholmen holme Lorensberg villor Fårtäpporna åker
Sverkelsbo tp Ekholmen holme Lottenberg villa Fårudden udde
Sålltorp tp Ekholmen holme Lovisaberg lht Fårudden udde
Sålltorp tp Ekholmen holme Lugnet lht Fällhumpen äng
Sörsätter tp Ekholmen holme Lugnet sommarvilla Förholmen halvholme
Talltorpet tp Ekholmen holme Lund t Förholmen f. holme, nu udde
Udden tp Ekholmen holme Lyckås villa Gallko vik
Udden tp Ekholmen holme Långdalen t Galtbrottet skär
Udden tp Ekholmen holme Långdalen torp Galten Saknas
Utsäter by Ekholmen, se Fikstabben holme Långdalsängen Saknas Galten skär
Utsäter by *Ekholms klantar, se Korsöklabben holmar Långsätter f. torp Galten skär
Utsäter by *Ekholms kluntar, se Korsöklabben holme Löktorpet lht Gangelbirk holme
Utsäter by *Ekholms kluntar, se Korsöklabben holmar Löktorpet f. torp Gangelbirk-Tallholme holme
Utsäter by Ekholmsklunten holme Lönnmans torp Garageåkern åker
Utsäter by *Ekklovskär se Eklövsskäret holme Lövdal gård Gastudden udde
Utsäter by Ekklovsskär skär Lövdal gård Gatan pass
Utsäter by Ekklunten holme Manhem sommarvilla Gatbrået, se Gatbråt åker
Utsäter by Ekklunten skär Marieberg villa Gatbråt el. Gatbrået åker
Utsäter by Eklövsskäret skär Marieberg villa Gatgrinden grind
Utsäter by Eklövsskäret holme Marieberg villa Gatängen åker
Utsäter by Eklövsskäret holme eller holmar Marieborg villa Getaborg öar
Utsäter by *Ekskär se Bockskär holme Marsätter t Getaborg holme
Utsätter by Ekskär holme eller holmar /Se Marsätter, Se Kälebo båtsmanstorp båtsmanstorp Getaborg skär och triangelpunkt
Utsätter gd *Ekskär udde Marsätter, Se Kälebo Nedergård gård Getaborg, Lilla holme
Utsätter Saknas /Se Ekskär holme Menaås villa Getaborg, Lilla skär
*Vendeltorp Saknas Ekskär holme Menaås f d ålderdomshem Getaborg, Stora, se Getaborg skär
Vubyörnathorpp Saknas Ekskär skär Mosebacke sommarstuga Getryggen skär
+Vibjörnatorp Saknas Ekskär skär Mullstorp ort Getryggen skär
*Vibjörnatorp Saknas »Ekskär holme Mårbacka villa Getskäret, se Ekskäret skär
*Wibiornathorp Saknas Ekskär skär Möckelstadlund lht Getudden udde
*Vibjörnetorp Saknas Ekskär, Gröna skär Möckeläng gård Gibbnässkären skär
*Vibjörnatorp Saknas Ekskär, Lilla skär Möckeläng gård Gibbnässkären skär
*Wibiornathorp Saknas /Se Ekskär, Stora skär Möckeläng gd Gibbnäsudden udde
Viddviken torp *Ekskären holmar Möddebo gård Gibbnäsudden udde
Vigelsbo gd Ekslången udde /Se Möddebo gård Gistgården sjöbod
Vigelsbo gd Ekstabben skär Möddebo Västergård gård Gistgården sjöbodar
*Vintergatan tp Ekstabben kobbe Möddebo Övergård gård Glotterö ö
Yxbergstorp f.d. btp Ekstabben holme Mönnerum by Glotterön Saknas
Älmdalen = Ärmdalen tp Ekstabben holme Mönnerum by Glotteröarna holmar
Ärmdalen tp Ekstabben holme /Se Mönnerum by Gollko vik
Öbbebo by Ekstabben holme Mönnerum gård Gottenviken vik
Öbbebo by Ekstabben holme Mönnerum, Lilla gård Granskär skär
Öbbebo by Ekstabben holme Mönnerum, Lilla gård Granskär skär
Obbebodhom Saknas Ekstabben holmar /Se Mönnerum Nedergård gård Granskären skär
Öbbebo gd Ekudden udde Mönnerum, Norra gård Granskär sydväst triangelpunkt
Öbbebo by Ekvarpsskären holmar Mönnerum Oppgård, se Oppgården gård Granskärshällarna skär
Öbbebo gd Ekvarpsskäret, Lilla skär Mönnerum, Stora gård Granskärshällen, Norra, se Granskärshällarna skär
Öbbebo by Ekvarpsskäret, Stora skär Mönnsätter el. Mönsätter lht Granskärshällen, Södra, se Granskärshällarna skär
Öbbebo gd Ekö, Norra holme Mönsebo riven gård Granudden udde
Öbbebo gd *Ekö halvö Mönsebo f. gård Grenadjärtäppan, se Knektängen åker
Öbbebo gd Ekö ö Mönsätter t Griftskär, Lilla skär
Öbbebo gd Ekö ö Mönsätter, Se Mönnsätter lht Griftskär, Stora skär
Öbbebo Saknas /Se *Ekö halvö Narvetorp gård Grindstugan torp
Öbbebo gd /Se Ekö ö Narvetorp gård Grindstycket, se Åstycket åker
Öbnebo gd Ekö halvö Narvsätter t Grophagen hage
Öbnebo gd /Se Ekö ö Narvsätter stuga Gropsgärdet åker
Öbbnebo gd /Se Ekö ö Nergården, Se Kälebo Nedergård gård Grunda sjön vik
Öbbnebo gd /Se Ekö ö Nordanskog gård Grundhällarna kobbar
Öddebo gd *Ekösten holme /Se Nordanskog gård Gruvodlingen åker
Ömanstorp f.d. btp Eköudd udde Nordanskog gård Gruvskogen skog
Överbäcken btp *Ellevik vik Nordanskog f. stationshus Grytholmen holme
Överbäcken tp Enholmen, I. holme /Se Nordanskog f. tvättstuga Grytsholm, Lilla skär
  Enholmen, I. holme Norrbo gård Grytsholm, Stora skär
  Enholmen, Inre holme Norrbo gård Grytsholmen, se Tjockisholm skär
  Enholmen, Mellre holme Norrbo, Se Nordanskog gård Grytsholmen holme
  Enholmen, Y. holme Norrudden lht Grytsholmen skär
  Enholmen, Y. holme Norrudden f. torp Grytholmshällen skär
  Enholmen, I. o. Y. holmar Norrängen lht Grytsholmsskär, se Grytsholmsskären skär
  Enholmen, Yttre holme Norrängen torp Grytsholmsskären skär
  Enholmshällen skär Notstugan stuga Grytholmsstenarna kobbar
  Enholmsskären skär Notudden sommarvilla Grytsholmsstenarna skär
  Enskär holme Nybygget lht Grytsholmsströmmen sund
  Enskär holme Nybygget stuga Gråskär skär
  Enskär holme Nygärdet gård Gråskär skär
  Enskär holme Nygärdet f. gård Gråskäret skär
  Enskär, St. o. L. holmar Nylund lht Grå skäret skär
  Enskär holme Nylund stuga Gråskärskluns skär
  *Enskär holme Nysätter t Gråskärsklunten skär
  Enskär udde Nysätter torp Gränsön Saknas
  Enskär holme Näset villa Gränsö ö
  Enskär holme Odinshäll sommarvilla Gränsö ö
  Enskär holme Olstorp t Gränsö, Norra, se Eköudd fyr
  Enskär holme Olstorpet stuga Gränsö, Norra, se Eköudd fyr
  Enskär udde Oppgården f. stuga Grönsö göte, se Göten skär
  *Enskär se Kalhamns Enskär holme Oppgården, Se Kälebo Oppgård gård Gränsöflagen, se Flagen vik
  Enskär, St. o. L. holmar Oppgården gård Gränsöströmmen strömfåra
  Enskär udde Ormsäter gård Gränsöströmmen sund
  Enskär skär Ormsätter gård Gränsösund, se Gränsöströmmen sund
  Enskär skär Ormsätter gård Ränsösund triangelpunkt
  Enskär skär Oskarsberg stuga Gränsösund, Nedre fyr
  Enskär skär Pettersborg t Gränsösund, Övre fyr
  Enskär skär Petersborg stuga Gränsöudd, se Ekö udde
  Enskär, Västra skär Pommertäppan ort Grässkär skär
  *Erikstorps langakær Saknas Porsholmen lht Grässkär skär
  Estorpssjön f.d. sjö Prästgården, Se Görstorp gård Grässkärshällarna kobbar
  Ettergrunden skär Prästgårdsvillan sommarvilla Grässveden åker
  Evigheten ägomark Pålboda sommarvilla Grönvike äng åker
  Fagerhult skogsområde /Se Ramborgstorp torp Gröskär skär
  *Falsudd udde Ramborgstorp torp Gröskärsklabben kobbe
  Farmors häll skär Ramnö gård Gubbeholm, se Gubbholmen f. skär
  Farmorsskär skär Ramnö gård Gubbens-holme holme
  Farmors skär skär Ramsdal gård Gubbens holme skär
  Fikstabben holme Ramsdal f. gård Gubbholmen el. Gubbeholm nu udde, f. skär
  Finnbåden skär Ramsdal stuga Gubbholmsskär skär
  *Fintö se Flatön ö Rangelklabben Saknas Gubbholmsskär skär
  Fisklöseflagen fjärd Rangelklabben sommarvilla Gubbkärret åker
  Fisklöseflagen sund /Se Ransätter gård Gubbkärret åker
  Flagen vik? Ransätter f. gård Gubbkärret, Lilla åker
  Flagen, Östra fjärd Riddartorp gård Gubbkärret, Stora åker
  Flagen, Östra vik /Se Riddartorp gård Gubbkärrshalsen åker
  Flagskäret holme Riddartorp f. gård Gubbmossen äng
  Flagskäret skär Rocklösa gård Gubbtäppan, Se Gubbkärret, Lilla åker
  Flatskär skär Rocklösa gård Gubbådan, Norra grund
  Flatö ö Råcklösa f. gård Gubbådan, Södra grund
  Flatön ö Rocklösa gd Gubbåden, Norra skär
  Flatön ö Rosendal villa Gubbåden, Södra skär
  Flatön ö Rumgärdet gård Gula klabben skär
  Flatön ö Rumgärdet gård Gula klanten skär
  Flatö ö Rumgärdet gd Gulen skär
  Flatön ö /Se Rybacken lht Gullstugegärdet åker
  *Fleskekrockholma holme Ryvallstorp sommarvilla Gulltorpsängen åker
  *Flottskären(?) holmar Ryvallsudd sommarvilla (och udde) Gulskären skär
  *Flottskären (?) holmar Rösastugan sommarvilla Gummetorpegärdet åker
  Flybacken ägomark Rösmarken sommarvilla Gusshatten skär
  Flyna sanka ängar /Se Rösätter gård Gusshatten skär
  Flyängen äng Rösätter f. gård Gusshattshällen kobbe
  Flåtskär, se Flatskär Saknas Salsbäck gård Gusshattshällen skär
  Fläskan = Fläskskallen skär Salsbäck by Gustorp åker
  Fläskholmen holme Salsbäck gård Gustorp utjord
  Fläskskallen skär /Se Salsbäck gd Gårdsgålsö, Se Lisslindö ö
  Fläsköhällen, Lilla- skär Salsbäck gd Gårsgårdsö, Se Lisslindö ö
  Fläsköklubbarna skär Sandbryggan lht Gåsskär skär
  Fläskön, St. o. L. holmar Sandskogen t Gåsskär skär
  Fläskön, St. o. L. holmar Sandskogen ryttaretorp Gåsskärshällen kobbe
  Fläskön, St. o. L. holmar Sandviken villor Gåsskärshällen skär
  Fläskön, St. o. L. holmar Sankemark, Se Norrudden sommarvilla Gåsåkershagen hage
  Fläskö, Lilla ö Simmetorp gård Gåsängen äng
  Fläskö, Stora ö Simmetorp gård Gässlingsbokjusan åker
  *Foglundskär holme Sjöbacka stuga Görsmar vik
  *Foglundskär holme Sjöberga villa Görsmar vik
  *Foglunskär (?) holme Sjöbo sommarvilla Görsmarshällen skär
  Fotängen ängsmark Sjöbo sommarvilla Görsmarstäppan åker
  Frestvarpet notvarp Sjödalen sommarstuga Görsmarsudd udde
  Frestvarpet vik Sjöklinten, Se Ingalunda sommarvilla Göten holme
  *Fyrskedasjön sjö Sjösätra villa Göten el. Arkö Göte skär
  Fågelungsskär skär Sjövalla villa Göten skär
  Fårfållsskär skär Sjövik lht Göthällarna skär
  Fårskäret skär Sjövik lht Hagakärr åker
  Fårtäpporna ägomark Sjövik lht Hagbacken skogsområde
  Fårudden udde Sjövik sommarvilla Hagen åker
  *Fårö halvö Sjöängen t Hagergärde åker
  *Fårö ö Skallegärde, se Skallgärdet f. gård Hagerstorpssjön sjö
  *Fårön del av halvö Skallgärdet gård Haggården vik och notvarp
  Fårön f d ö Skallgärdet gård Haggården vik
  *Fårö del av udde eller halvö Skallgärdet f. gård Haggårdssveden åker
  *Fårö förr ö, nu fastland Skansborg villa Haggärdet åker
  Fädrevet äga Skansudden sommarvilla Hagodlingen åker
  Fällhumpen ägomark Skarpåker t Hareskog skogsområde
  Förholmen halvö Skogen, Se Björklund f. torp Hagslätten åker
  Förholmen holme Skoghem villa Hagsätterskärr åker
  Förholmen holme Skoghäll villa Halsen åker
  Förholmen holme Skogsberga gård Hammargubben sten
  Gallko skär Skogsberga f. gård Hammarsbergsgärdet åker
  Galtbrottet skär? Skogsgläntan, Se Gläntan sommarvilla Hankskären Saknas
  Galtbrottet skär /Se Skogshall villa Hankskären skär
  *Galten holme Skogshyddan villa Hankskärsbådan, Västra kobbe
  *Galten holme Skogshyddan sommarvilla Hankskärsbådan, Östra kobbe
  Galten holme Skogshäll, Se Skoghäll villa Hankskärsgrund undervattensgrund
  Galten skär Skogsstjärnan villa Hankskärsrev Saknas
  *Gangelberkskluntarna holmar Skomakartorp t Hankskärsrev rev
  *Gangelberks Tallholmen holme Skomakartorp torp Harholmen halvö
  Gangelbirk ö Skriketorp hage, gård Hasberget berg
  Gangelbirk holme /Se Skriketorp gd Hembacken skogsbacke
  *Gangelbirkholm holme Skänksätter t Hembacken hage
  *Gangelbirksholmen holme Skänksätter stuga Hembacken hage
  Gangelbirkshällen, Lilla skär Skärlundsvillan, Se Sundöberg villa Hembacken hage
  Gangelbirkshällen, Stora skär Sköldvik villa Hemgärdena åkrar
  Gangelbirksklunsen skär Skötskäret sommarvilla Hemgärdena åkrar
  Gangelbirkskluntarna skär Smedjebacken villa Hemgärdena åker
  *Gangelbirkskluntar holmar Smedstorp lht Hemgärdena åker
  *Gangelbirkssten holme Smedstorpsbacken lht Hemgärdena åkrar
  *Gangerbirks Tallholme holme Snippen sommarstuga Hemgärdet åker
  Gangelbirks Tallholm holme Snippen sommarstuga Hemgärdet åker
  Gangelbjörk holme Solbacken sommarvilla Hemgärdet åker
  Gangelbjörkholmen = Gangelbjörkskär Saknas Solbacken t Hemgärdet åker
  *Gangelbjörkklampen holme Solbacken stuga Hemgärdet åker
  Gangel-Björkskär holme Solbacken lht Hemgärdet åker
  Gangel-Björkskär holme Solbacken sommarvilla Hemgärdet åker
  Gangel-Björkskär holme Solbacken sommarvilla Hemgärdet åker
  *Gaskär (Gåskär?) holme Solberga villa Hemgärdet åker
  Gastudden udde Solberget sommarvilla Hemgärdet åker
  Gatbråt (el. Gatbrået) åker /Se Solebo sommarstuga Hemgärdet åker
  Getaborg holme Solebo villa Hemgärdet åker
  Getaborg o. Getaborg, L. holmar Solglimten villa Hemgärdet åker
  Getaborg o. Getaborg, L. holmar Solhem stuga Hemgärdet åker
  Getaborg o. Getaborg, L. holmar Solhem villa Hemhagen hage
  Getaborg o. Getaborg, L. holmar Solhöjd villa Hemhagen hage
  Getaborg holme Solhöjden sommarvilla Hemhagen hage
  Getaborg skär med triangelpunkt Solliden villa Hemhagen hage
  Getaborg holme /Se Solsidan villa Hemhagen hage
  Getaborg, Lilla holme Soludden sommarvilla Hemhagen hage
  Getaborg, Lilla ö Solviken villa Hemhagen hage
  Getaborg, Lilla skär Solåsen villa Hemhagen hage
  Getaborg, Stora ö Sommarbo sommarvilla Hemhagen hage
  *Getaborgar holmar Spanien sommarstuga Hemhagen hage
  *Geteborgsklabbar holmar Spjutsund t Hemmagärdet åker
  Getryggen holme Spjutsund f. torp Hemmahagen hage
  Getryggen holme Spångkärr t Hemmingstorpsbacken, Se Hemstorpsbacken skogsbacke
  Getryggen holme Spångkärr villa Hemskiftet åker
  Getryggen holme Spångkärr villa Hemskogen skog
  Getryggen holme Starholken sommarstuga Hemstorpsbacken el. Hemmingstorpsbacken skogsbacke
  Getryggen holme Starholken, Lilla sommarstuga Hemstorpsvägen el. Hemmingstorpsvägen väg
  Getryggen holme Staten, se Backebo stuga Hemtäppan åker
  Getryggen holme Stenbacken sommarvilla Hemtäppan åker
  Getskäret skär Stenberga villa Hemängen åker
  Getudden udde Stenby ort Hemängen åker
  Gibbnässkären skär Stengården sommarvilla Hemängen åker
  Gibbnäsudden udde Stenkärr eller Stenskär, se 1 Stenskär Saknas Hemängen åker
  Gibbnäsudden udde Stensborg f. torp, nu lht Hermits kula grotta
  Gibbnäsudden udde Stenskär Saknas Herrstömstäppan åker
  Gietborg, Lilla ö Stentomta sommarvilla Hjullötebergen berg
  Gietborg, Stora ö Stenvik gård Hjullöterna åker
  Gjushållen skär Stenvik äng, gårdar Hjulmakartorp torp
  Glotterholmen holme Stenvik gd Hjulmakartorpshagen hage
  Glotterön ö Stjärnvik villa Hjulmakartorpsskogen skog
  Glotterön ö Stockholmstorp gård Hjulmakartorpstäppan åker
  Glotterön ö Stockholmstorp gård Hjälmsättershagen hage
  Glotterö ö Stockholmstorp gd Hjälmsättersskiftet åker
  Glotterö, se Tvåsäcken Saknas Stockstorp, Se Stockholmstorp gård Homudden udde
  Glotteröarna öar Stubbkärret Saknas Horsholmen holme
  Glotterön ö /Se Stugtorpet t Horsholmen ö
  *Glöterö ö Stugtorpet f. torp Horsholmskroken vik
  *Gottenviken vik Sundsvik villa Horsholmssundet, Lilla sund
  *Gottenviken vik Sundöberg lht Horsholmssundet, Stora sund
  Gottkärr äng Sundöberg villa Horvan åker
  Granskär skär Svalbo sommarvilla Hultsbergsgärdet åker
  Granskären holmar Svallbo villa Hummelholmen holme
  Granskär skär Svantorp sommarstuga Hummelholmen ö
  Granskär skär Svanvik sommarvilla Hummelkrok vik
  Granskär S. V. triangelpunkt Svedala villa Hummelkrokviken vik
  Granskärshällarna skär Sverkersbo t Humparna åker
  *Grantsö ö Sverkelsbo torp Humpen åker
  *Greklor holme eller holmar Sydhällen sommarvilla Humpen åker
  Grenadjärtäppan ägomark Sågarstugan stuga Hundhålet åker
  *Griftholm, St. o. L. holmar Sålltorp rivet t Hundsnabben udde
  Griftskär skär Sålltorp f. torp Hundsnabben udde
  Griftskär, St. o. L. holmar Tallbacken sommarstuga Huvudstadshällen kobbe
  Griftskär, St. o. L. holmar Tallbacken sommarvilla Huvudstadsskären skär
  Griftskär, Lilla skär Tallbacken t Hyckneberget el. Hycknöberget berg
  Griftskär, Stora skär Tallbacken f. torp Hycknöberget, Se Hyckneberget berg
  -grund eled i naturnamn /Se Tallberga villa Hygneberget berg
  Grunda sjön strandområde? Tallekasen sommarvilla Hyttgärdet åker
  Grunda sjön vik /Se Talltorpet t Håckleberget el. Håcklöberget berg
  Grundet, Södra grund Talltorpet, se Ramborgstorp torp Håcklöberget, se Håckleberget berg
  Gruvodlingen ägomark Talludden sommarvilla Håcklösjön f.d. sjö
  Grytholmen holme Tegeludden stuga Håkanbäcks gärde åker
  Grytholmen holme Tomtely stuga Håkanbäcks skog skogsområde
  Grytholmen holme Torp villa Hålkärren åker
  Grytholmen holme Torpet sommarvilla Hålkärrsängen, Se Hålkärren åker
  Grytholmen holme Tre ringar stuga Hållingsängen äng
  Grytholmen holme Trollberga villa Hållingsängen åker
  Grytholmshällen holme Trädgården stuga Hålviken, Se Hållingsängen åker
  Grytholmshällen holme Trädgårdsstugan, se Trädgården stuga Hålviken åker
  Grytholmshällen holme Tullstugan, Gamla villa Hålviksfjärden vik
  *Grytholmsklabbar holmar Tuppstugan stuga Hålviksgärdet åker
  *Grytholmsklabbar holmar Tällbråten, Se Tällebråten stuga Hålviksvägen väg
  Grytholmen holme Tällebråten t Hålviksängen åker
  Grytsholmen holme Tällebråten el. Tällbråten stuga Håmansudden udde
  Grytsholmen holme Törnsäter, Se Björkebo sommarvilla Håmudden udde
  Grytsholmen holme Udden t Häckuddegrundet grund
  Grytsholmen holme Utsätter gård Häckudden udde
  Grytsholm, Lilla holme Utsätter by Häggebosjön f.d. sjö
  Grytsholm, Stora holme Utsätter by Hällagärdet åker
  Grytsholmen holme Utsätter gd Hällarna kobbar
  Grytsholmsskär skär Vaktudden sommarvilla (och udde) Hällarna el. Brytsebo hällar skär
  Grytsholms stenarna holme Waldemarsborg stuga Hällen, Se Skärgårdsskärshällen skär
  *Grytskär, L. holme Valdemarsudde villa Hälltorpetäppan åker
  Gränsö ö /Se Viddala lht Häskär skär
  *Gråskär holme Viddala lht Hästbacken hage
  Gråskär skär Viddviken t Hästbacken skogsbacke
  *Gråskär holme Viddviken gård Hästhagekärret sankmark
  Gråskär skär Viddviken gårdar Hästhagen hage
  Grå skäret skär Vigelsbo gård Hästhagen hage
  Gråskärshällarna skär Vigelsbo gård Hästhagen hage
  *Gråskärsklabb holme Vilhelmsro lht Hästhagen hage
  Gråskärsklabben, Ö. holme Villa Alvik sommarvilla Hästhagen hage
  Gråskärsklabben, Ö. holme Villa Branta Berg villa Hästhagen hage
  Gråskärsklabben, Ö, resp. *Gråskärsklabben holme Villa Framnäs sommarvilla Hästhagen hage
  Gråskärskluns skär Villa Fridhem sommarvilla Hästhagen hage
  Gränsö ö Villa Gustavsro, Se Villa Sundbo sommarvilla Hästhagen hage
  Gränsön ö Villa Pelle stuga Hästhagen hage
  Gränsö ö Villa Sjövik sommarvilla Hästhagen hage
  Gränsö ö Villa Skoga sommarvilla Hästhagen hage
  Gränsön ö Villa Sundbo sommarvilla Hästhagsslätten slättmark
  Gränsö ö Villa Zola sommarvilla Hästhagstäppan åker
  Gränsö ö Willandersberg villa Hästtäppan åker
  Gränsön ö Viskär fyrstation Hästängsplöjerna åker
  Gränsö del av ö Vänhem villa Hästön Saknas
  Gränsön ö Västerhagen lht Hästö ö
  Gränsön ö Västersberg villor Hästö ö (och gårdar)
  Gränsön del av ö Västerhagen t Högadalsgärdena åkrar
  Gränsön del av ö Ystrasalt el. Eystrasalt sommarvilla Högadalsgärdet åker
  Gränsöströmmen ström Yxbergstorp f.d. bt Högberget berg
  Grässkär holme Yxbergstorp torp Högholmen holme
  Grässkär holme Åberga gård Hönsholmen holme
  Grässkär skär Åhyddan stuga Hönsholmen förr skär, nu udde
  Grässkär holme /Se Älmdalen, Se Ermdalen lht Hönsholmskrok vik
  Grässkär skär Änglund lht Hötudden udde
  Grässveden terräng? Änglund el. Englund stuga Immaskär, se Ingmarsskär skär
  *Grödskär holme Ängtorpet rivet t Ingelsboängen åker
  Gröna gången äga Ängtorpet f. torp Ingmarsskär skär
  Gröndal terräng? Ärmedalen t Ingmarsskär eller Immaskär skär
  Gröskär skär Ärmdalen, Se Ermdalen lht Ingmaskär, se Ingmarsskär skär
  Gröskär holme Öbacka villa Isnäse hump, se Österängen åker
  Gröskär holme Öbbebo eller Knutgärdet, se 2 Knutgärdet avs. Isnäshumpen, Se Österängen åker
  Gröskär holme Öbbebo gård Isnäsjorden åker
  Gröskär holme Öbbebo gård Isnäsvägen, Se Stenviksvägen väg
  Gröskär skär Öbbebo gd Isö ö
  Gröskär skär Öbbebotorp t Isö ö
  Gröskärsklabb holme Öbbebotorp lht Isö ö
  Gröskärsklabben holme Öbnebo, se Isnäs jvst Isö holme
  Gröskärsklabben holme Öbnebo gård Isö, Lilla holme
  Gröskärsklabben, Västra skär Öbnebo gård och samhälle Isö, Lilla skär
  Gröskärsklabben, Östra holme Öbnebo f. gård Isöflagen fjärd
  *Gubbeholmarna holmar Önsbo gård Isöflagen fjärd
  *Gubbeholmen holme Ödebo gård Isöklabben skär
  Gubbens holme holme Ödebo gård Isöklabben skär
  Gubbens vedställe vik Ömanstorp f. båtmanstorp, nu lht Jaktskär skär
  Gubbholmen f.d. holme, nu udde Östansjö sommarvilla Jaktskär halvö (och sommarvilla)
  Gubbholmen udde Överbäcken lht Jonsberg triangelpunkt
  Gubbholmen udde   Jonsberget berg
  Gubbholmen holme   Jonsbergsviken vik
  Gubbholmsskär holmar   Jonsbergsån el. Ån å
  Gubbholmsskär holmar   Jonsdalsgärdet åker
  Gubbholmsskär skär   Jonsdalshagen hage
  Gubbleden holme eller grund   Jonshagen hage
  Gubbleden grund   Jonsgärdet åker
  Gubbtäppan ägomark   Jungfruholmen holme
  Gubbåden, S. o. N. grund   Jungfruholmen holme
  Gubbåden, N. o. S. grund   Jungfrukullen berg
  Gubbåden, Norra skär   Jungfrukullen röse
  Gubbåden, Södra skär   Jungfrukullen berg
  Gulaklabben holme   Jönsesskär skär
  Gulaklabben holme   Jösse knöl skär
  Gula klabben kobbe   Kajsastäppan åker
  Gula klabben holme   Kajsehäll udde
  Gula Klanten holme   Kala koppe el. Kala kåppe berg
  Gula klanten skär   Kala kåppe, Se Kala koppe berg
  Gula klanten skär /Se   Kalkenholm holme
  *Gula Klunten holme   Kalkenholm skär
  Gula skären skär   Kalvbacken hage
  Gulaskäret, Ö. holme   Kalvbacken hage
  Gula skäret, Östra skär   Kalvbacken hage
  Gulen holme   Kalvbacken hagar
  Gulen holme   Kalvbacken skogsbacke
  Gulen skär   Kalvhagen hage
  *Gullbådar holmar   Kalvhagen hage
  Gullskär, S. holmar   Kalvhagen hage
  Gullskär, S. holmar   Kalvholmen halvholme
  Gulltorpsängen ägomark   Kalvholmen udde
  *Gulskären holmar   Kalvholmssundet sund
  Gultorpsängen äng /Se   Kanalen bäck
  *Gumshatten holme   Kapelludden, se Trappersudden udde
  Gumtäppan täppa   Kapellviken vik
  Gumängen äng   Kapellviken, se Jonsbergsviken vik
  Gusshatten holme   Kaptens sten el. Morfars sten sten
  Gusshatten holme   Karlsholm udde
  Gusshatten holme   Karlsholmsviken, Se Beckmansviken vik
  Gusshatten holme   Karlsätter åker
  Gusshatten holme   Karten skär
  Gusshatten holme   St. Karten(?) (Kartön?) Saknas
  Gusshatten skär /Se   Karten, Södra skär
  Gusshatten holme   Karten, Västra skär
  Gusshatten skär /Se   Kartholmen holme
  Gusshattshällen skär   Kartklunten el. Östra karten skär
  Gustorp åker /Se   Kartö udde, förr ö
  *Guteskäret holme   Kartö f. ö, nu udde
  *Gårkärret kärr   Kartöedet näs
  Gåsskär holme   Kattskär skär
  Gåsskär holme   Kattskär skär
  Gåsskär holme   Kattskär skär
  Gåsskär skär /Se   Kattskär skär
  Gåsskär skär   Kaxelkrok f. notvarp
  Gåsskärshällen skär   »Kersan», Se Kristinsången äng
  *Gåsviken vik   Kilskär skär
  *Gåsviken vik   Kilskär skär
  *Gåsängen äng   Kjellgrensskogen skog
  Görsmar vik   Kjellströmshagen hage
  Görsmar vik   Kjellströmstäppan åker
  Görsmarshällen skär   Klabben, Gula kobbe
  Görsmarsudden udde   Klanten, Gula skär
  *Göten, St. o. L. holmar   Klaraskär skär
  *Göten, St. o. L. holmar   Klintholmen holme
  Göten holme /Se   Klintholmen holme
  Göten holme   Klintholmen, Lilla holme
  Göten skär   Klintholmen, Stora holme
  Göte(n) holmar /Se   Klockarbogärdet åker
  Göthällarna skär   Knekttäppan åker
  Hagakärr kärr   Knektängen åker
  Hagen åker /Se   Knopashål å
  Hagerstorpssjön försv sjö   Knopas hål vik
  Haggården vik   Knoppsätter åker
  Haggården vik   Knorran slätt
  Haggården vik   Knorran åker
  Haggården vik o. f.d. notvarp /Se   Knorran ängsmark
  Hagsätterskärr kärr   Knorran, Bortre och Främre åker
  Hakabäck bäck /Se   Knorran, Främre och Bortre åker
  Hakabäcken bäck /Se   Knorrskäret skär
  Hakabäcksbro bro /Se   Knorrskäret skär
  *Hakadhabæk bäck   Kobacksodlingen åker
  *Hakadhabæk = Hakabäcken bäck /Se   Kohagen hage
  *Hakadhabæksbro Saknas   Kohagen hage
  *Hakadhabæks broo Saknas /Se   Kohagen hage
  Hammargubben sten /Se   Kohagen hage
  *Hangskär holmar   Kohagen hage
  *Hangskären grund   Kohagen hage
  *Hangskärsrev grund   Kohagen hage
  Hankskären holmar   Kohagen hage
  Hankskären grund   Kohagen hage
  Hankskären grund   Kohagsudden, se Förholmen udde
  Hankskären grund   Koklevan dal
  Hankskär, Stora skär   »Kole-koppe» berg
  Hankskären, Södra skär   Kollhamn ö
  Hankskärsbådan, S. grund   Kollhamns-enskär skär
  Hankskärsbåden, Norra kobbe   Kollhamns-mosskär skär
  Hankskärsbåden, Södra kobbar   Kallhamn Saknas
  Hankskärsbåden, Västra kobbe   Kolmårdsberg berg
  Hankskärsbåden, Östra kobbe   Kolstorpshålet åker
  Hankskärsgrund grund   Kolstorp äng äng
  Hankskärsrev grund   Kopparholmarna öar
  Hankskärsrev holme   Kopparholmen Saknas
  Hankskärsrev ö   Kopparholmen, Se Kopparholmsfyren fyr
  Harholmen holme   Kopparholmen, Västra holme
  Hermanshällarna skär   Kopparholmen, Västra ö
  Hermits kula Saknas   Kopparholmen, Östra holme
  Hermits kula fornlämning   Kopparholmen, Östra ö
  Herrströmstäppan ägomark   Kopparholmsfyren fyr
  -holme, -holmarna eled i naturnamn /Se   Kopparholmshällen skär
  Hopskären skär /Se   Koppsätter åker
  Horsholmen holme   Koppsättersbacken skogsbacke
  Horsholmen holme   Korpbacken skogsbacke
  Horsholmen holme   Korsholmarna skär
  Horsholmen holme   Korsholmen, Lilla holme
  Horvan åker /Se   Korsholmen, Lilla skär
  Horven äng   Korsholmen, Stora holme
  *Hovgrensö del av halvö   Korsholmen, Stora skär
  Hummelholmen holme   Korsholmshällarna skär
  Hummelholmen holme   Korsskären skär
  Hummelholmen holme   Korsö Saknas
  Hummelkrok fjärd   Korsö ö
  Hummelkrok vik   Korsö-Enskär skär
  Hummelkrok vik   Korsö-Högholme holme
  -hump efterled i naturnamn /Se   Korsöklabben kobbe
  Hundhålet ägomark   Korsötan åker
  Hundhålet ägomark   Koudden halvö
  Hundsnabben udde   Koudden udde
  Hundsnabben udde /Se   Kouddkärret kärr
  Husön Saknas   Kristinsängen äng
  Huvudstaden skär   Kroken, Djupa skär
  Huvudstadshällen skär   Krokholmarna holmar
  Hyckneberg berg   Krokholmen (L., St.) holmar
  Hyttgärdet ägomark   Krokholmen, Lilla holme
  Håcklösjön f.d. sjö   Krokholmen, Lilla holme
  -hål efterled i naturnamn /Se   Krokholmen, Stora holme
  Hålkärret äng   Krokholmen, Stora holme
  Hålkärrsängen äng   Kronhagsskogen skog
  Hålkärrsängen ängsmark   Kronhagstäppan åker
  Hållingsängen kronoutj   Kronhagstäpporna åkrar
  Hålviken äng   Kråkan skär
  Hålviksfjärden fjärd   Kråkan skär
  Håmmudden udde /Se   Kuggbo, Se Kuggbotäppan åker
  Håmudden udde   Kuggbotäppan åker
  -häll(a), -hällarna eled i naturnamn /Se   Kuggen, Lilla holme
  Hällarna skär   Kuggen, Lilla skär
  Hällen skär   Kuggen, Mellre skär
  Hällö del av halvö   Kuggen, Stora holme
  Häskär holme   Kuggen, Stora skär
  Häskär holme   Kuggholmen holme
  Häskär skär /Se   Kuggholmen holme
  Häskär skär   Kuggholmsklabben skär
  *Hæstahagha Saknas   Kugghällen kobbe
  Hästfly äga /Se   Kugghällen skär
  Hästhagstäppan ägomark   Kuggskären skär
  *Hästskär holme   Kuggvik vik
  *Hästskärsbåden(?) holme   Kuggviken vik
  *Hästskärsklabb holme   Kuggviksskär, Västra skär
  Hästströmmen sund   Kuggviksskär, Östra skär
  Hästö holme   Kuggviksskären skär
  Hästön ö   Kuggviksskären skär
  Hästön ö   Kuggviksskären skär
  Hästön ö   Kuggviksskären skär
  Hästö ö   Kungsbacken ängsbacke
  Hästön ö   Kungskullen kulle
  Hästön ö   Kungskullen höjd
  Hästö ö   Kungsgullsbacken backe
  Hästön ö   Kvarsskär holme
  Hästön ö   Kvarsskär, se Kvartskär skär
  Hästön ö   Kvarnbacken skogsbacke
  Högholmen holme   Kvartskär skär
  Högholmen holme   Kvighagen hage
  Högholmen holme   Kvistomsgärdet åker
  Högholmen holme   Kvällskytteskären skär
  Högholmen holme   Kvällsundsskären skär
  Högholmen holme   Kvällsundsskären skär
  Högholmen holme   Kyrkogårdsudden udde
  Högholmen holme   Kyrkogårdsudden udde
  Högholmen holme   Kyrkslätten åker
  *Hönsholmar holmar   Kyrkstocken spång
  Hönsholmen del av udde   Kyrkåkern åker
  Hönsholmen del av udde   Kyrsan åker
  Hönsholmen del av udde   Kyrsan åker
  Hönsholmen del av halvö   Kåreholm halvholme
  Hönsholmen holme   Kåreholm f. holme, nu udde
  Hötudden udde   Kåreholmsedet f. sund
  *Idö ö   Kåreholmshällarna kobbar
  Ingelsboängen äng   Kåreholmshällarna skär
  Ingelsboängen ägomark   Käfstebogärdet åker
  Ingmarsskär holme   Käfstebo hemgärde åker
  Ingmarsskär holme   Käfstebo hemskog skog
  Ingmarsskär skär   Kälebo fjärd, Se Svanfjärden fjärd
  Ingmaskär skär   Käleboängen åker
  *Inholmarna, I. holmar   Källarbergsudde udde
  Isö holme   Källarbergsudden udde
  Isö ö   Källgärdet, se Källsätter åker
  Isö, L. holme   Källsätter åker
  Isö, L. holme   Kännö ö
  Stora Isön ö   Käppbådhällen kobbe
  *Isö, St. o. L. holmar   Käringhällarna skär
  Isö ö   Käringhällen kobbe
  Isö, Lilla ö   Käringskär, Lilla skär
  Isöflagen fjärd   Käringskär, Stora holme
  Isöklabb holme   Kärnkullen skär
  Isöklabb holme   Kärnkullen skär
  Isöklabben skär   Kärnkullshällen kobbe
  Isön ö   Kärnkullshällen, Södra skär
  Isön ö   Kärnkullsskären skär
  Isön holme   Kärret åker
  Isön ö /Se   Käselkrok vik
  Isön ö   Kättilskärren åker
  Isön ö   Kättilskärren åker
  Isön ö   Kättilskärret, se Kättilsskärren åker
  Isön ö   Köttknopen udde
  Jonsberg triangelpunkt   Köttknopen skär
  Jonsbergsviken vik   Ladsvederna åker
  Jonsbergsån å   Ladugårdsgärdet åker
  Juliabådan grund /Se   Ladugårdsgärdet åker
  Jungfruholmen holme   Ladugårdsgärdet åker
  Jungfruholmen holme   Ladugårdsgärdet åker
  Jungfruholmen holme   Ladugårdsgärdet åker
  Jungfrukullen terräng   Ladugårdsgärdet åker
  Jushatten holme   Ladugårdsgärdet åker
  Jutkroken vik   Ladugårdsgärdet åker
  Jönses skär skär   Ladugårdsgärdet åker
  Jösse knöl skär /Se   Ladugårdstäppan äng
  Kalhamns Enskär holme   Lakeränk vik
  Kalhamns Enskär holme   Lakeränka vik
  Kallhamns Enskär skär   Lakeränke, se Lakeränka vik
  *Kalkenholm holme   Lakeränksskäret skär
  Kalkenholm holme /Se   Landblomstäppan åker
  Kalkenholm holme   Landsvägsgärdet åker
  Kallhamn, resp. Kalhamn ö   Landsvägsgärdet åker
  Kallhamn, resp. Kalhamn ö   Landsvägsgärdet åker
  Kallhamn, resp. Kalhamn ö   Landsvägsskiftet åker
  Kallhamn ö   Lasses holme skär
  Kallsätter täppa   Lastaruddgärdet åker
  *Kalvholm udde   Lastudden udde
  *Kalvholm udde   Lastvarpet notvarp
  Kalvholmen udde   Laxkrok vik
  Kammarskär skär /Se   Laxkrok vik
  *Kamrerskällan Saknas /Se   Laholmen holme
  *Kapellvik vik   Leholmen holme
  *Kapellvik vik   Leholmen holme
  *Karlsholm, L. holme   Lekställshällen, Se Lekställsklabberna skär
  Karlsättersängen äng /Se   Lekställshällsklabben el. Lekställsklabben skär
  -karten eled i naturnamn /Se   Lekställsklabbarna skär
  Karten kobbar   Lekställsklabben, Se Lekställshällsklabben skär
  Karten, St. o. L. holmar   Lerviken vik
  Karten, N. (resp. St.) o. V. holmar   Liljekonvaljekullen höjd
  Karten, St. o. L. holmar   Liljestagärdet åker
  Karten, Västra holme   Lilla-Fläsköhällen, se Fläsköhällen, Lilla skär
  *Kartholm holme /Se   Lilla gärdet åker
  Kartholmen del av ö   Lilla hagen hage
  Kartholmen del av ö   Lillasand f. notvarp
  Karthålsviken bukt   Lilla sundet sund
  Kartklunten skär   Lillgärdet åker
  Kartön, St. holmar   Lillhagen hage
  Kartön, St. holme   Lillsätter åker
  Kartö ö   Lilltäppan, se Nottäppan åker
  Kartöedet näs /Se   Lindersbergsgärdet åker
  Kasholmen udde   Lindholmen holme
  Kasholmen holme /Se   Lindholmen udde
  Kassholmen udde   Lindvikstäppan åker
  Kastenholm äng   Lindöjaskärgården skärgårdsområde
  *Katarna holmar   Lindöviken? vik
  *Katarna holmar   Lindöviken vik
  *Katarna holmar   Lisselhamn vik
  Kattskär holme   Lisskär skär
  Kattskär holme   Lissel-Lindö ö
  Kattskär holme   Lisslindö ö
  Kattskär skär   Ljungholmen holme
  Kattskär skär /Se   Ljungholmen holme
  Kattskär skär   Ljungholmen holme
  Kattskär skär   Ljungskär skär
  Kerstinsängen utäng   Ljungskär skär
  Kerstinängen utäng   Ljungskär skär
  Kerstinängen äng   Ljungskärshällarna kobbar
  Kilskär skär   Ljungskärshällarna skär
  Kilskär skär   Ljungskärskluns skär
  *Kilsätter äng   Ljushällarna skär
  -kjusa eled i naturnamn /Se   Logen holme
  -klabb(e) eled i naturnamn /Se   Loggärdet åker
  -klant eled i naturnamn /Se   Loggärdet åker
  Klanten, Gula holme   Loksten område
  Klintholmen holme /Se   Lortkroken, Inre vik
  Klintholmen holme   Lortkroken vik
  Klintholmen holme   Lortkroken, Yttre vik
  Klintholmen holme   Lortkroksskäret skär
  Klintholmen holme   Lotsudden udde
  Klintholm, St. o. L. holme   Lummerskär skär
  Klintholm, St. o. L. holme eller holmar   Lummerskär, se Lunneskär skär
  Klintholmen holme   Lummeskär skär
  Klintholmen holme   Lunda Saknas
  Klintholmen holme   Lunda öar
  Klintholmen holme   Lunda, Mellre skär
  *Klockarboholmen holme   Lunda, Stora ö
  *Klockar..sholm holme   Lunda, Södra skär
  -klubb eled i naturnamn /Se   Lunda, Östra förr skär, nu udde
  *Klubbar öar   Lunda berg berg
  *Klubbar holmar   Lunda huvud triangelpunkt
  -klump eled i naturnamn /Se   Lundarna öar
  -kluns eled i naturnamn /Se   Lunda sund sund
  -klunt eled i naturnamn /Se   Lundasundet sund
  *Klunten holme   Lundaöarna ögrupp
  Knopashål vik   Lundaöarna, se Lunda öar
  Knopashål vik   Lundflagen, Inre vik
  Knopas hål vik /Se   Lundflagen, Yttre vik
  Knoppsätter ägomark   Lundskär skär
  Knorran terräng   Lundskär el. Lundskäret skär
  Knorrskär skär   Lundskär, Östra el. Lundskäret, Östra skär
  ?Knorrskäret holme   Lundskäret, se Lundskär skär
  Knorrskäret skär   Lundskäret, Östra, se Lundskär, Östra skär
  Koklevan dal /Se   Lyckan, se Hyttgärdet åker
  Kole-koppe berg /Se   Lyvik udde
  Kollhamn holme   Lyvik, se Lyviksfjärden fjärd
  Kollhamn ö   Lyvik udde
  Kollhamn ö /Se   Lyviksfjärden fjärd
  *Kommerholmen holme   Lyviksfjärden eller Lyvik fjärd
  *Konerholm ö   Lyviksudd udde
  *Konnerholmen holme   Låga skären Saknas
  *Konnerholmen holme   Lågskären skär
  Kopparholmen, Västra o. Östra holme   Lågskärshällarna kobbar
  ?Kopparholmen, Västra o. Östra holmar   Långa-Grundet kobbe
  Kopparholmen, Östra o. Västra holme   Långa grundet skär
  *Koppargrund holme   Långa täppan åker
  Kopparholmarna holmar /Se   Långa täppan åker
  Kopparholmen, V. o. Ö. holmar   Långa täppan åker
  Kopparholmen, V. o. Ö. holmar   Långa täppan åker
  Kopparholmen, Ö. o. V. holmar   Långdalsladan lada
  Kopparholmen, Ö. o. V. holmar   Långdalsvägen skogsväg
  Kopparholmen, Ö. o. V. holmar   Långdalsängen äng
  Kopparholmen, Ö. o. V. holmar   Långdalsängen åker
  Kopparholmen, Västra holme   Långeskag udde
  Kopparholmen, Östra holme   Långeskag udde
  Kopparholmen, Västra holme   Långholmen Saknas
  Kopparholmen, Östra holme   Långholmen holme
  Kopparholmshällen holme   Långholmen holme
  Koppsätter ägomark   Långholmen holme
  *Korrholm udde   Långholmsskäret skär
  *Korrholm udde   Långholmsskäret skär
  *Korrholmshällar holmar   Långholmsskäret skär
  *Korrholmshällarna holmar   Långplöjena åker
  Korsholmen, L. holme   Långplöjet åket
  Korsholmen, L. holme   Långskär skär
  Korsholmen, Lilla holme   Långskär skär
  Korsholmen, Lilla holme /Se   Långskärshällen skär
  Korsholmen, Lilla holme   Långslättsudd udde
  Korsholmen, St. holme   Långslättsudde udde
  Korsholmen, St. holme   Långsätter åker
  Korsholmen, Stora holme /Se   Långtäppan, Se Långa täppen åker
  Korsholmen, Stora holme   Långvarpsskäret udde
  Korsholmshällarna skär   Lökkärret åker
  *Korsklabben holme   Lökängen, Se Lökkärret åker
  Korsskären holmar   Lönnmansudden udde
  Korsskären holmar   Lönsholmarna triangelpunkt
  Korsö ö   Lönsholmarna öar
  Korsö ö   Lönsholmen (L., St.) öar
  Korsö holme /Se   Lönsholmen, Lilla holme
  Korsöklabben holme   Lönsholmen, Lilla holme
  Korsöklabben holme   Lönsholmen, Stora holme
  Korsöklabben holme   Lönsholmen, Stora holme
  Korsöklabben holme   Lövdalstäppan åker
  Korsö Långholmsskär skär   Lövskär (Lövskären) Saknas
  Korsön ö   Lövskären skär
  Korsön ö   Lövsveden åker
  Korsön ö   Lövsveden hage
  Korsön ö   Lövsveden åker
  Korsön ö   Lövsveden åker
  Koudden udde   Makadamåkern åker
  *Krogholmen, se Arkösund tp   Mansholmen, Lilla skär
  -krok efterled i naturnamn /Se   Mansholmen, Lilla skär
  Kroken, Västra vik   Mansholmen, Stora holme
  Kroken, Östra vik   Mansholmen, Stora skär
  Krokholmen holme /Se   Marberget berg
  Krokholmen, Lilla o. Stora holmar   Maren vattenhål
  Krokholmen, Lilla o. Stora holmar   Maren sankmark
  Krokholmen, St. o. L. holmar   Marskallen kobbe
  Krokholmen, St. o. L. holmar   Marskär skär
  Krokholmen, Lilla holme   Marskär skär
  Krokholmen, Stora holme   Marsundet vik
  *Krokskär, Djupa holme   Marsundet vik
  *Krokö ö   Marsundet vik
  Kråkan skär   Marsundet vik
  Kråkfotsslätten slätt   Marsundet sund
  Kuggbo ägomark   Marsundet vik
  Kuggen, L. holme   Marsundet åker
  Kuggen, L. holme   Marsäter gård
  Kuggen, Lilla holme   Marsätter triangelpunkt
  ?Kuggen, Stora ö   Marudden triangelpunkt
  Kuggen, St. holme   Marviken vik
  Kuggen, St. holme   Marviken vik
  Kuggen, St. holme   Marö (Marön) Saknas
  Kuggen, Stora triangelpunkt   Marö ö
  Kuggholmen holme   Matses häll skär
  Kuggholmen holme   Mellan-benskären skär
  Kuggholmen holme   Mellangärdet åker
  *Kuggholmsklabb holme   Mellangärdet åker
  *Kuggholmsklabb holme   Mellanhagen hage
  Kuggholmsklabben skär   Mellanhagen hage
  *Kugghäll holme   Mellanhagen hage
  Kugghällen holme   Mellanlunda, se Lunda, Mellre skär
  *Kuggskären holmar   Mellanskär skär
  Kuggskären holmar   Mellanskäret skär
  Kuggskären holmar   Mellanstycket åker
  *Kuggskären holmar   Mellan-stångskär skär
  Kuggskären holmar   Mellanudden udde
  *Kuggskären holmar   Mellanudden udde
  Kuggskären skär   Meterhällen, se Meterklabbshällen skär
  Kuggvik vik   Meterklabben skär
  Kuggvik vik   Meterklabbshällen skär
  Kuggviken vik   Metskär skär
  Kuggviksskären holmar   Metskären skär
  Kuggviksskären holmar   Metskärsklump skär
  Kuggviksskären holmar   Mickelsö ö
  Kuggviksskären holmar   Mickelsö ö
  Kuggviksskären holmar   Mickelsö ö
  Kuggviksskären holmar   Mickelsöskär skär
  Kuggviksskären skär   Mjukan åker
  -kugge eled i naturnamn /Se   Mjögö halvö
  *Kungskullen trol. höjd   Mjögö f. skär
  *Kungskullen höjd eller gård   Mjögö ö
  Kungskullen höjd /Se   Mjölanäsudde udde
  *Kvarnholmen holme   Mjölanäsudden, se Lotsudden udde
  Kvarnholmen holme   Mjölnarnäsudden, se Lotsudden udde
  Kvarnsholm holme   Mjölkfördärvet undervattensgrund
  *Kvarnsten holme   Mjölkfördärvet grund
  Kvarsholm holme   Mjölkställsskäret skär
  Kvarsholm holme   Mjölksätllsskäret skär
  Kvarsholm holme   Mjölkudden udde
  Kvarsholmen holme   Mjölkviken vik
  Kvarsskär holme   Mjölkviken vik
  Kvarsskär holme   Morfars sten, se Kaptens sten sten
  Kvarsskär skär   Mossen åker
  Kvällsundshällarna holmar   Mossen mosse
  Kvällsundshällarna holmar   Mossen åker
  Kvällsundsskären skär /Se   Mossen åker
  Kvällsundsskären skär /Se   Mossen åker
  Kvällsundsskären skär   Mossen åker
  Kyrkstocken spång /Se   Mossen åker
  Kyrsan ägomark   Mossklubbarna skär
  *Kålhamn ö   Mosskär (N., St., S.) Saknas
  Kålholmen holme   Munkan åker
  Kålholmen holme   Munkan lada
  *Kålsö ö   Munkbergen berg
  *(K)ålsön ö   Munkholmen holme
  Kåreholm holme   Munkholmen skär
  Kåreholmshällarna skär   Munkvägen väg
  Källarbergsudden udde   Mylingsberget berg
  Källarbergsudden udde   Myrholmarna ögrupp
  Källgärdet ägomark   Myrholmarna holmar
  Källingö, L. holme   Myrholmarna, se Myrö skär
  Källingö, L. holme   Myrholmsklabb skär
  Källingö, St. holme   Myrö skär
  Kännön ö   Måshällarna skär
  Kännö ö   Måshällarna kobbar
  Käringhällarna skär   Måshällarna skär
  *Käringskär holme   Måshällen skär
  *Käringskär holmar   Måsklabbarna skär
  Käringskär, Lilla skär   Måsskär, Norra, Se Måsskäret, Norra skär
  Käringskär, Stora skär   Måsskär, Södra skär
  Kärnkullen holme   Måsskär, Västra skär
  -kärr efterled i naturnamn /Se   Måsskären skär
  Kärret kärr   Måsskären skär
  Kättilskärret kärr   Måsskäret, Norra skär
  Käxelkrok vik   Måsskäret, Mellre skär
  Käxelkroksviken vik   Måsskäret, Södra, Se Måsskären skär
  Köttknopen skär /Se   Måsskärshällarna skär
  Ladsvederna terräng?   Måsskärsklabb kobbe
  Lakeränke vik?   Mältvik vik
  Lakeränke vik /Se   Mäskär skär
  Lakeränksudden udde   Möddebofjärd el. Fjärden fjärd
  Lambholmarna holmar   Mönnerumsbäcken, Se Mönnerumsån å
  *Lammeskär holme   Mönnerumshagen hage
  *Lammholmarna holmar   Mönnerumsvägen väg
  Lamskiär skär   Mönnerumsån å
  Lamskär Saknas   Mönnerumsån el. Ån å
  *Lamskär (ev. Lammskär) holme   Mönnsättersgärdet el. Mönsättersgärdet åker
  *Laneskär holme   Mönsättersgärdet, se Mönnsättersgärdet åker
  *Lantsö holmar holmar   Mörgöten holme
  Lasses holme holme   Mörgöten skär
  Lastudden udde   Mörtklabbarna kobbar
  Laxkrok vik   Mörtklabbarna skär
  Laxkrok vik   Mössviken vik
  Laxkrok vik   Möviken vik
  *Leholm, V. holme   Möviken vik
  Leholmen holme   Narvetorpevrån åker
  Leholmen holme   Nedre hagen hage
  Leholmen holme   Norda kärr åker
  Lekställshällen holme   Nordan på Birksund vik
  Lekställsklabben holme   Norda udde udde
  Lerviken vik   Nordvästra hällen, se Ramsholmshällen, Norra skär
  Lillasand f. notvarp /Se   Norra holmen holme
  *Lillskär holme   Norra karten, Se Norrkarten skär
  Lillskär holme   Norra sundet sund
  Limpskär holme   Norra täppan åker
  Limpskär holme   Norrbukten vik
  *Lindfjärden vik   Norrbukten vik
  Lindholmen holme   Norrgärdet åker
  Lindholmen holme   Norrgärdet åker
  Lindholmen holme   Norrholm udde
  Lindholmen holme   Norrholm f. skär, nu udde
  Lindholmen holme   Norrholmen holme
  Lindvikstäppan ägomark   Norrholmen skär
  *Lindö holme   Norrkarten el. Norra karten skär
  Lindö halvö   Norrli åker
  Lindöfjärden vik   Norrskogen skog
  Lindöfjärden vik   Norrudden, Se Norda udde udde
  Lindöja ö /Se   Norrängsgärdet åker
  Lindöja ö   Notholmarna holmar
  Lindöja ö   Notskär skär
  Lindöja holme   Notskär skär
  Lindöja ö   Nottäppan åker
  Lindöja ö   Nya odlingen åker
  Lindöja holme   Nygrund, Inre grund
  Lindöja ö   Nygrund, Yttre grund
  Lindöja ö   Nyhägn åker
  Lindöja ö   Nyodlingen åker
  Lindöja ö   Nyodlingen åker
  Lindöja ö   Nytäppan, Se Kjellströmstäppan åker
  Linöja ö   Nytäppan åker
  *Linöja holme   Nyängen åker
  Lindöviken vik   Odlingen åker
  Lindöviken vik   Odlingen åker
  Lisselhamn vik /Se   Odlingen åker
  Lissel-Lindö ö   Odlingen åker
  Lissel-Lindö ö   Odlingen åker
  Lissel-Lindö ö   Odlingen åker
  Lissel-Lindö ö   Odlingen åker
  Lissel-Lindö ö   Odlingsbacken skogsdunge
  Lissel-Lindö ö   Ollakärret, Se Ållakärret åker
  Lissel-Lindö ö   Omsholmen holme
  Lisskär holme   Omsholmen holme
  Lisskär holme   Oppersta gärdet åker
  Lisskär skär   Orrhålet vik
  Lisslehamn vik   Orrhålet vik
  Lisslindö ö   Oxasodlingen åker
  *LitsLindö ö   Oxelholmen holme
  Ljungholmen holme   Oxelholmen skär
  Ljungholmen holme   Oxeludden udde
  Ljungholmen holme   Oxhagen, Se Hästhagen hage
  Ljungskär holme eller holmar   Oxhagen hage
  Ljungskär ö   Oxhagen hage
  Ljungskärshällarna skär   Oxhagen hage
  *Ljuskär holme   Oxhagen hage
  Logegrund grund   Oxhagen hage
  Logen skär   Oxhagen, Se Änghagen hage
  Logen holme   Oxhagen hage
  Logen holme   Oxhagen hage
  Logen, Lilla kobbe   Oxhagen hage
  Logen, Stora kobbe   Oxbacken hage
  Logen ö /Se   Oxkärret, Se Oxasodlingen åker
  *Loghällen grund   Oxlarna vik
  Logklabben, Västra kobbe   Paddhavet vik
  Lommersskär = Långskär skär   Paddhavshällen kobbe
  *Lummerskär holme   Pallasknölen skär
  Lummerskär skär   Penningskär, Lilla skär
  Lummerskär skär   Penningskären Saknas
  Lunda ö   Penningskär, Stora skär
  Lunda Ede vik   Penningskärsbåden (Penningskärsbådan) Saknas
  Lunda huvud triangelpunkt   Penningskärshällarna kobbar
  Lunda, Mellre öparti   Petterssons skär, se Kilskär skär
  Lunda, Södra holme   Pickhatten skär
  Lunda, Södra öparti   Pirumskären skär
  Lunda, Östra holme   Porsa slätt
  Lundarna öar   Porsholmen holme
  Lundasundet sund   Porsholmen holme
  Lundasundet sund   Potatisgrundet grund
  Lundasundet sund   Predikanten åker
  Lundaöarna ö   Prästfjärden, Se Prästgårdsfjärd sund
  Lundaöarna öar   Prästgårdsfjärd sund
  Lundaöarna öar   Prästgårdsgärdet åker
  Lundaöarna öar   Prästgårdsvägen väg
  Lundaöarna ö   Prästgärdet åker
  Lundflagen fjärd   Puttens hål åker
  Lundflagen, Inre fjärd   Pålviken vik
  Lundflagen, Yttre fjärd   Pålviksberget triangelpunkt
  Lundskär holme   Pälsärmen åker
  Lundskär, Sydöstra holme   Päravarpet, se Päronvarpet f. notvarp
  Lundskär, Sydöstra holme   Päronvarpet el. Päravarpet f. notvarp
  Lundskär, Sydöstra holme   Rakvalla äng åker
  Lundskär skär   Rakvallen äng
  Lundskär skär   Ramnöfjärden fjärd
  Lundskär, Östra skär   Ramnö Förholme, se Förholmen udde
  *Lundö del av ö   Ramplöjerna åker
  *Lundö öar   Ramsdal, Se Ramsdalsängen åker
  *Lundösundet sund   Ramsdal åker
  *Lundöjar ö   Ramsdal el. Ramsdalsgärdet åker
  Lyckan (=Hyttgärdet) åker /Se   Ramsdalen, Se Ramsdal åker
  Lyvik halvö   Ramsdalsgärdet, Se Ramsdal åker
  Lyvik halvö   Ramsdalsängen el. Ramsdal åker
  Lyvik udde   Ramsholmarna holmar
  Lyvik udde   Ramsholmarna holmar
  Lyvikesved äga   Ramsholmarna skär
  Lyviksfjärden fjärd   Ramsholmen holme
  Lyviksudd udde   Ramsholmen f. holme
  Låga skären skär   Ramsholmen, Stora skär
  Lågaskären holmar   Ramsholmen, Västra skär
  Lågaskären holmar   Ramsholmsedet f. sund
  Lågaskären holmar   Ramsholmshällarna kobbar
  Lågaskären holmar   Ramsholmshällen, Norra skär
  Låga skären skär   Ramsholmsklumpen skär
  Lågaskärshällarna, Västra kobbar   Ramsholmsklunsen, se Ramsholmsklumpen skär
  Lågaskärshällen, Södra skär   Ramsholmsskäret skär
  Lågskär Saknas   Ramsholmssten skär
  Lågskären skär   Rangelklabben udde
  Lågskären holmar   Rangelklabben el. Rangneklabb skär
  Lågskären holmar   Rangneklabb, Se Rangelklabben skär
  Lågskären holmar   Ransätter område
  *Lågskärsgrund grund   Ransätter skog skogsområde
  Långa grundet skär   Rektorsholmen, Se Arkösund, Gamla holme
  Långa hällen skär   Rendelvik el. Rändelvik vik
  Långa täppan ägomark   Revet udde
  Långeskag udde   Riddartorpegärdet åker
  Långeskag udde?   Riddartorps gärde åker
  Långeskag udde /Se   Risbacken skog
  Långeskagsudden udde   Rocklösa-skär skär
  Långholmarna = nuv Långholmen Saknas   Romarekärret äng
  Långholmen holme   Rundskär skär
  Långholmen holme   Rundskäret skär
  Långholmen holme   Runna holme
  Långholmen holme   Runnklöven skär
  Långholmen holme   Runnskär skär
  Långholmen holme   Runnskär skär
  Långholmen holme   Runnskär skär
  Långholmen holme   Runnskärsflagen vik
  Långholmen holme   Runnskärsflagen vik
  Långholmen holme   Runnskärshällarna skär
  Långholmen holme   Rybacksgärdet åker
  Långholmen holme   Rybyholmen holme
  Långholmen holme   Rydbergs krök vägkrök
  Långholmen holme   Ryttarängen åker
  Långholmen holme   Ryvallsudd udde (och sommarvilla)
  Långholmen holme   Råbocksskär skär
  Långholmen holme   Råcklösaskär f. skär
  Långholmsskäret skär   Rådhällen kobbe
  Långholmsskäret skär   Rådjeskär, Se Rågetskär skär
  Långholmsskärshällen skär   Rådjeskärshällarna, Se Rågetskärshällarna skär
  Långplöjel ägomark?   Rådjursbacken skogsbacke
  Långskär holme   Rågetholmen holme
  Långskär holme   Rågetsklunten kobbe
  Långskär holme   Rågetskär skär
  Långskär holme   Rågetskär el. Rådjeskär skär
  Långskär holme   Rågetskärshällarna el. Rådjeskärshällarna skär
  Långskär holme   Rågets-Tallholme holme
  Långskär holme   Rågetöarna skär
  *Långskär holmar   Rågleven udde
  Långskär skär   Råttkärret åker
  Långskärshällen holme   Rändelvik, Se Rendelvik vik
  Långslättsudd udde   Rävberget berg
  Långslättsudd udde   Röda sten skär
  Långsätter ägomark   Rödskär skär
  Långtäppan ägomark   Rödskär skär
  Långvarpsskäret skär   Rödskär skär
  Länsmansängen terräng   Rödsunden sund
  Lögaskær, se Lövskären skär   Rökholmen skär
  Lögskär o. *Lögskär, Ö. holmar   Rönnskär skär
  Lögskär ö och fiskeläge   Rönnskärsbådan, Västra kobbe
  *Lögskär holme   Röskär skär
  Lögskären skär   Röskär skär
  Lögskären skär   Röskär, se Badhusholmen holme
  Lögskären holmar   Röskärsudden udde
  *Lögskärsgrund grund   Rösätter område
  *Lökholm holme   Salsbäcksflyna fly
  Lökkärret ägomark   Salsudden, Se Saltudden udde
  Lönsholmarna holmar   Saltudden udde
  Lönsholmarna triangelpunkt   Saltuddsgärdet åker
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandbotten, se Sandbukten vik
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandbryggan ångbåtsbrygga
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandbråtegärdet åker
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandbråten sandtag
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandbukten vik
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandgärdet åker
  Lönsholmen, St. o. L. holmar   Sandgärdet åker
  Lönsholmen, Lilla holme   Sandkärret åker
  Lönsholmen, Lilla holme   Sandskiftet åker
  Lönsholmen, Stora holme   Sandskäret skär
  Lönsholmen, Stora holme   Sandvarpen notvarp
  Lönsholmen, Stora holme   Sandvarpen, se Sandvarpet notvarp
  Lönö Fiälen vik   Sandvarpet notvarp
  Lönöviken vik   Sandvik vik
  Lönöviken vik   Sandvikstäppan åker
  *Lövholm holme   Sankan, Södra kobbe
  Lövskär, se Lögskär Saknas   Sikvarpen vik och notvarp
  Lövskären skär /Se   Sikvarpet varp
  Lövholmen holme   Sikvarpet, se Sikvarpen vik och notvarp
  Lövskären holmar   Sikvarpsskäret skär
  Lövskären holmar   Sillklabben skär
  Lövskären holmar   Simmetorpegärdena åker
  Lövskären holmar   Simmetorpehagen hage
  Lövskären skär   Simmaren f. notvarp
  Lövskären skär   Simphällen kobbe
  Lövskäret skär   Simpskär Saknas
  Lövsveden ägomark   Simpskär skär
  Mahällen, N. holme   Simpvarpen notvarp
  Mahällen, N. holme   Simpvarpet varp
  *Mansholm, St. o. L. holmar   Simpvarpen vik
  Mansholmen, Lilla holme   Sjuabacken backe
  Mansholmen, Lilla holme   Sjuagärdet åker
  Mansholmen, Stora holme   Sjutunnlandsgärdet åker
  Mansholmen, Stora holme   Själaskäret skär
  -mar efterled i naturnamn /Se   Sjöbacken hage
  Maren äng   Sjöbodholmen holme
  Marholmen, Stora = nuv Marö Saknas   Sjögärdet, se Sjöängen åker
  Marhålet kärräng   Sjögärdet åker
  Marsholmen, St. o. L. holmar   Sjögärdet åker
  Marsholmen, St. o. L. holmar   Sjöhagen hage
  Marsholmen, St. o. L. holmar   Sjöhagen hage
  Marshäll, L. holme   Sjöhagen hage
  Marskallen kobbe /Se   Sjöhagen hage
  *Marskär holme   Sjöhagen hage
  Marskär holme   Sjöhagen, Nedre hage
  Marskär holme   Sjöhagen, Övre hage
  Marskär skär   Sjöhagsgärdet åker
  Marsundet vik   Sjöhumpen åker
  Marsundet f.d. sund   Sjöskogen skog
  Marsundet (?) vik   Sjövik triangelpunkt
  Marsundet sund   Sjöängen åker
  Marsundet vik   Sjöängen åker och äng
  Marsundet vik (ej sund)   Sjöängen åker och äng
  Marsundet sund   Sjöängen åker och äng
  Marsundet vik   Sjöängen åker
  Marsundet vik   Sjöängen äng
  Marsundet sund   Sjöängen åker
  Marsätter triangelpunkt   Sjöängsbacken hage
  Marudden triangelpunkt   Sjöängsgärdet, se Sjöängen åker
  Marviken vik   Skaget udde
  Marviken vik   Skagshällarna skär
  Marviken vik   Skaketorpe skog el. Skaktorpe skog skog
  Marviken = Marsundet vik   Skaktorpe skog, Se Skaketorpe skog skog
  Marviken vik   Skallholmarna = L., St. Skallö Saknas
  Marviken vik   Skallskär holme
  *Marö, L. holme   Skallskär skär
  *Marö, L. holme   Skallsundet sund
  Marö, Lilla ö   Skallö Saknas
  Marö, Stora ö   Skallö holme
  Marön ö   Skallö holme
  Marön ö   Skallö gastudd udde
  Marön ö   Skallö-Gastudde udde
  Masskär holme   Skallö Långholm holme
  Matses häll holme   Skallö-Långholme holme
  *Medskär holme   Skallöskäret skär
  Mellanskär holme   Skallöskäret skär
  Mellanskär holme   Skallösundet sund
  Mellanskär skär   Skansudden udde
  Mellanskär skär   Skarpan åker
  Mellanudden udde   Skarpåker åker
  Mellanudden udde   Skedholmen el. Skeholmen skär
  Melskogen skog   Skedholmshällarna el. Skeholmshällarna skär
  Melskogen skog   Skedholmshällen, Se Skedholmshällarna skär
  Men gammalt ånamn   Skeholmen, Se Skedholmen skär
  *Menaros gd /Se   Skeholmshällarna, Se Skedholmshällarna skär
  Meterhällen skär   Skepparskären, se Stora och Lilla Ekskär skär
  Meterklabben skär   Skeppe område
  Metskär holme   Skeppegärdena åker
  Metskär holme eller holmar   Skeppskär skär
  Metskär holme eller holmar   Skeppsskäret skär
  Metskär holme   Skeppsudden udde
  Metskär holme eller holmar   Skeppsvikarna vikar
  Metskär holme   Skeppsviken, se Skeppsvikarna vik
  Metskär skär   Skiholmen holme
  Metskär skär   Skjutholmen holme
  Mickelsö ö   Skogsberga område
  Mickelsö ö   Skogsbergahagen hage
  Mickelsö ö /Se   Skogsbergsvrån åker
  Mickelsö ö   Skogsgärdet, se Skogskärret åker
  Mickelsö holme   Skogshällarna kobbar
  Mickelsö ö   Skogskärret åker
  Mickelsö ö   Skogsmarken skog
  Mickelsö ö   Skogsvartskäret Saknas
  Mickelsö ö   Skogsängen hage
  Mickelsö ö   Skogsängen åker
  Mickelsöskär skär   Skolhagen hage
  *Miskelön ö   Skolhusbacken backsluttning
  *Misklö ö   Skriketorp gård
  millan Wijka, se Vikbolandet halvö   Skomakarbacken hage
  Misklöö ö   Skomakarhällarna, Se Skomakarna skär
  Mjukan äng   Skomakarna skär
  Mjukan ägomark?   Skomakartorpsgärdet åker
  *Mjödön halvö   Skravelgärdet åker
  *Mjögö del av udde   Skriktorpe humpar åker
  Mjögö f.d. ö   Skräddarkärret åker
  *Mjögö holme   Skutstensskär skär
  Mjögö förr ö   Skutstensskär skär
  Mjögö halvö   Skutviken vik
  Mjögö ö   Skutviken vik
  Mjölanäsudde udde   Skutviken vik
  Mjölanäsudden udde   Skälaskäret skär
  Mjölanäsudden udde   Skälsvik vik
  Mjölkfördärvet skär   Skälsviksskäret skär
  Mjölkställsskär skär   Skäret, se Ramsholmsskäret skär
  Mjölkställsskäret skär   Skärgårdsskäret skär
  Mjölkviken vik   Skärgårdsskäret skär
  *Moskär holmar   Skärgårdsskärshällen skär
  *Moskär holme   Skärsvik vik
  *Moskär holme eller holmar   Skärsviksskäret skär
  Mossen mosse   Skötbergsskär, Se Skötskäret f. skär nu udde
  Mossklubbarna skär   Skötskäret f. skär nu udde
  Mosskär skär   Slevarna skär
  Mosskär, St. o. N. holmar   Sleven holme
  Mosskär, St., N. o. S. holmar   Sleven holme
  Mosskär, St. o. N. holmar   Sleven, se Slevarna skär
  Muddern äga   Slevholmarna, se Slevhällarna skär
  Munkan äng   Slevhällarna skär
  Munkan ägomark?   Slången udde
  Munkholmen holme   Slätholmen holme
  Munkholmen holme   Smedbacken hage
  Munkholmen holme   Smedgärdet åker
  Munkholmen holme   Smedgärdet åker
  Munkholmen holme   Smedgärdet åker
  Munkholmen holme   Smedgärdet åker
  Myrholmarna holmar   Smedmansholmen, Se Arkösund, Gamla holme
  Myrholmarna holmar   Smedstorp torp
  Myrholmarna holmar /Se   Smedstorpetäppan åker
  Myrholmarna holmar   Smenssved? skog
  Myrholmarna holmar   Smedåkern åker
  Myrholmarna holmar   Småkärren åkrar
  Myrholmarna holmar   Småskären skär
  Myrholmarna holmar   Smedskär? Saknas
  Myrholmarna holmar   Smältras täppa åker
  Myrholmsklabb holme   Snedskär skär
  Myrholmsklabb holme   Snedskär skär
  Myrholmsklabb skär   Snippen område
  *Myrklabb holme   Snuggdasken kobbe
  *Myrklabben holme   Snuggdasken skär
  *Måseskär (eller -skären) holmar   Solbackstäppan åker
  *Måseskär holmar   Solltorp skogsområde
  Måshällarna skär   Spirskäret skär
  Måsklabbarna holmar   Spirskäret skär
  Måsklabbarna holmar   Sporslätten slättområde
  Måsklabben holme eller holmar   Stakrok vik
  Måsklubbarne, se Penningskären holmar   Stallgärdet åker
  Måsklubbarne öar   Stapeln Saknas
  *Måskjär, Östra del av ö   Stapeln halvö
  *Måskär holme (ev. holmar)   Stapeln halvö
  *Måskär, Östra del av ö   Stapeln, se Stapelsön f. holme
  *Måskären holmar   Stapelsglot vik
  Måsskär holme   Stapelsjön sjö
  Måsskär, S. o. V. holmar   Stapelsjön sjö
  Måsskär, V. o. S. holmar   Stapelskären skär
  Måsskär, V. o. S. holmar   Stapelsskären skär
  *Måsskär, Östra del av ö   Stapelsskäret, Inre, se Stapelsskären skär
  Måsskär, S. o. V. holmar   Stapelsskäret, Lilla, se Stapelsskären skär
  Måsskär, Norra skär   Stapelsskäret, Stora, se Stapelsskären skär
  Måsskär, Norra skär   Stapelsön f. holme
  Måsskär, Stora skär   Stapelön triangelpunkt
  Måsskär, Stora skär   Stationsbacken skogsbacke
  Måsskär, Södra skär   Stationsgärdet åker
  Måsskär, Södra skär   Staversholmen holme
  Måsskären holmar   Staversudden, se Stavrumsskär skär
  Måsskären holmar   Stavrumsskär skär
  Måsskären holmar   Stekkärret åker
  Måsskären skär   Stenbrinken vägbacke
  Måsskären skär   Stenen, Inre grund
  Måsskärshällarna skär   Stenhagen hage
  Måsskärsklabb skär   Stensborgsgärdet åker
  Mälhällarna kobbar   Stenskär Saknas
  Mältvik vik   Stenskär skär
  Märskallen = Marskallen kobbe   Stenskär skär
  *Märskallen, L. holme   Stenskärshällen skär
  Märskallen, Lilla holme   Stenskärsklump el. Stenskärskluns skär
  *Märskallen, St. holme   Stenskärskluns, se Stenskärsklump skär
  Märskallen, Stora holme   Stenvik triangelpunkt
  Märskallshällen, Lilla- kobbe   Stenviksodlingen åker
  *Mäskskär holme   Stenviksvägen väg
  Mäskskär skär   Stenviksängen åker
  Möddebofjärd fjärd   Stenåkern åker
  Mögön halvö   Stjärnvik vik
  Mögön del av udde   Stockholmstorpesjön, Se Stockstorpesjön sjö
  Mögön halvö   Stockholmstorpssjön sjö
  Mögön halvö   Stockholmstorpssjön, Se Stockstorpesjön sjö
  Mönnerumsjön sjö   Stockholmstorpsvägen väg
  Mönsen sjö   Stockhäjan äng
  Mönsen terräng /Se   Stockhäjan f. åker
  Mönsen sjö /Se   Stockstorpesjön el. Stockholmstorpssjön sjö
  Mörgölen holme   Stockstorpesjön el. Stockholmstorpssjön sjö
  Mörgölen holme   Stockstorpeslätten slätt
  Mörgöten holme   Stora hagen hage
  Mörgöten holme   Stora karten skär
  Mörgöten holme /Se   Storasand f. notvarp
  Mörtklabbarna skär   Stora skäret, se Vitfågelskäret skär
  Mössviken vik   Stora slätten f. slättmark
  Möviken vik   Stora sten sten
  *Norangrundet holme   Storgärdet åker
  *Nordvästskär holme   Storgärdet åker
  *Nordvästskär holme   Storhagen hage
  Nordöstra skäret skär   Storplöjerna åker
  Norragrundet holme   Storskogen skogsområde
  Norra karten holme   Storskogen skogsområde
  Norrbukten vik   Storskogen skogsområde
  Norrgärdet ägomark   Storskogen skog
  Norrgärdet ägomark   Storskogen skogsområde
  Norrholm udde   Storskogen skog
  Norrholm udde?   Storskogen skog
  Norrholmen holme   Storskogen skog
  Norrholmen holme   Storskogen skog
  Norrli åker /Se   Storskogen skog
  Norrudden udde   Storslätten slättmark
  Norrudden udde   Storsätter åker
  Norrängen ägomark?   Storängen åker
  *Notholm holme   Storängen åker
  Notholmarna holmar   Storängen åker
  Notholmarna, Små holmar   Storängen åker
  Notholmen, Stora holme   Storängen åker
  Notskär skär   Storängen åker
  Notudden Saknas   Storängen åker
  Nygrund, I. grund   Storängen åker
  Nyhägn ägomark?   Storängsbacken hage
  Nyhägn åker /Se   Storån, Se Mönnerumsån å
  Nyängen ängsmark   »Strussan» slätt
  Nyängen ägomark   Strussan ängsmark
  Nödängsslätten äng   Strutstäppan åker
  Omsholmen holme   Stubbkärret äng
  Omsholmen holme   Stubbkärret äng
  Omsholmen holme   Stubbskär skär
  Orrhålet vik   Stugtorpetäppan åker
  Orrhålet vik /Se   Stugtorpstäppan, Se Stugetorpetäppan åker
  Oxelholmen holme eller udde   Stångeströmmen, se Stångöströmmen sund
  Oxelholmen holme   Stångskär Saknas
  Oxelholmen holme   Stångskär Saknas
  Oxelholmen holme   Stångskär skär
  *Oxelholmen holme   Stångskär skär
  *Oxelholmen holme   Stångskär, Norra triangelpunkt
  Oxelholmen holme   Stångskär, Yttre skär
  Oxelholmen holme   Stångskären skär
  Oxelholmen holme   Stångskärsrev kobbe
  Oxeludden udde   Stångudden udde
  Oxeludden udde   Stångudden udde
  Oxelviken slätt   Stångöströmmen el. Stångeströmmen sund
  Oxkärret ägomark   Sundsholmen holme
  Paddhavet vik /Se   Sundsholmen ö
  Paddhavshällen kobbe   Svanfjärden vik
  Pallasknölen skär /Se   Svanfjärden fjärd
  Pallasknölen natn /Se   Svarta hällen skär
  Pirumskären skär /Se   Svarta klabben skär
  Penningskär skär   Svarta Utterklabbens båk båk
  Penningskär, Lilla skär   Svartbådan kobbe
  *Penningskär, I. holmar   Svarten el. Svarta Utterklabben skär
  Penningskär, Södra skär   Svartkärr åker
  *Penningskär, Y. holme   Svartskären holmar
  Penningskären holmar   Svartvik vik
  Penningskären öar   Svartvik vik
  Penningskären holmar   Svartvik vik
  Penningskären holmar   Svartvik vik
  Penningskären holmar   Svartvik vik
  Penningskären holmar   Svartviksberget berg
  Penningskären skär   Svartviksfyren f. fyr
  Penningskären triangelpunkt   Svartviksgärdet åker
  Penningskärsbådan grund   Sveden åker
  Penningskärsbåden skär   Sveden gränsjusteringsområde
  *Pernonskär holmar   Sveden, Brända notvarp
  *Perumskär holme eller holmar   Svederna skogsområde
  *Pickhatten holme   Svederna område
  Pickhatten skär   Svederna skog
  Pikhatt holme   Svedgärdet åker
  Pikhatt holme   Svedholmarna holmar
  Pikhatten skär   Svedholmarna f. skär
  Pickhatten skär /Se   Svedskogen skog
  Pikhattshällarna kobbar   Sven-Olshagen hage
  Pirum skär   Svedviken vik
  Pirumskär skär   Svinhällen skär
  Pirumskären holmar   Svinhällen skär
  Pirumskären holme eller holmar   Svinkärr åker
  Pirumskären holme eller holmar   Svinvik vik
  Pirumskären skär   Svinviken vik
  Pistolhölstret äga   Svinviken vik
  -plöja, -plöje efterled i naturnamn /Se   Svältan åker
  *Porsholmarna holmar   Svärdsviken vik
  *Porsholmarna holmar   Svärdsviken vik
  Porsholmen holme   Syltkrok vik
  Prästfjärden fjärd   Syltkrok vik
  *Prästholm holme   Syltviken vik
  *Prästholm holme   Syltviken åker
  *P(u)khatt (?) holme   Sågtäppan, Se Äspdalstäppan åker
  Puttens hål åker /Se   Sålltorp (Selltorp) torp
  Pålviksberget triangelpunkt   Sälgviken, Se Särdviken vik
  Quarnholmen holme   Sämmö (L., St.) öar
  Rabbetorpzholmarna holmar   Sämmö, Lilla ö
  Ragnildsklabben, se Ragnildsskär Saknas   Sämmö, Stora ö
  Ragnildsskär holme   Sämmö-häll kobbe
  Ragnildsskär skär   Sämö Alskär skär
  Ragnildsskär skär   Sämöhällen skär
  Rakvalla äga   Sämö, Lilla skär
  Rakvalla äng   Sämö, Stora skär
  *Rammelholmen holme   Sämösundet sund
  *Rammelholm holme   Särdviken el. Sälgviken vik
  Ramnöfjärden fjärd   Sätrum område
  Ramsdal åkrar /Se   Sättklanten holme
  Ramsdalen dal   Söderudde udde
  Ramsholmarna holmar   Södra backen åker
  Ramsholmarna holmar   Södra grundet grund
  Ramsholmarna holmar   Södra karten skär
  Ramsholmarna holmar   Södra på Birksund vik
  Ramsholmarna holmar   Södra skäret skär
  Ramsholmen holme   Södra sundet sund
  Ramsholmen holme   Södra udden udde
  Ramsholmen holme   Sörbo-Brott kobbe
  Ramsholmen triangelpunkt   Sörudd udde
  Ramsholmen, Stora holme   Tallbackegärdet åker
  Ramsholmen, Västra holme   Tallbackeskogen skog
  Ramsholmshällen skär   Tallbackskärret kärr
  Ramsholmsklunsen holme   Tallbacksvägen väg
  Ramsholmsskäret skär   Tallholmen holme
  *Ramsholms sten holme   Tallholmen udde
  Ramsholmssten skär   Torget åker
  Ramskär holmar   Torparskogen skogsområde
  Ramskär holmar   Torparskogen skog
  Ramskär holmar   Torpartäppan åker
  Rangelklabb holme   Torrö ö
  Rangelklabben udde   Torrö, se Flatö och Torrö holme
  *Ranskär eller Runskär holmar   Torrö ö
  Ransätter terräng   Torrökluns skär
  *Robbentorpsholmarna holmar /Se   Torröudd udde
  *Robestorpsholmarna holmar   Torsken grund
  Rubesholmen, se Rybyholmen Saknas   Transformatorgärdet åker
  Rubiksholm holme   Trapperstensudden, se Trappersudden udde
  Rubiksholmen (resp. *Rubysholm) holme   Trappersudden udde
  Rubiksholmen holme   Trappersudden udde
  *Rumiskär skär   Tresnippen åker
  *Rundskär holme   Tresnippen åker
  Rundskär skär   Treåkra, Se Treåkrarna åker
  Rundskär = Röskär skär   Treåkrarna el. Treåkra åker
  Rundskäret holme   Trollberget berg
  Rundskäret holme   Trollberget berg
  Runnkloven holme   Trollholmen holme
  Runnklöven holme   Trollholmen skär
  Runnklöven skär /Se   Trollholmsflagen vik
  Runnskär skär   Trollholmsflagen fjärd
  Runnskär skär   Trollholmshällen kobbe
  Runnskär skär   Trollholmshällen skär och fyr
  Runnskärsflagen fjärd   Trollskäret skär
  *Runskär holmar   Tryggsgärdet, Se Grässveden åker
  *Runskär holme eller holmar   Tryskär udde
  *Runskär holme   Tryskär f. skär nu udde
  *Runskär holmar   Tryskärsudden, se Tryskär udde
  *Runskär holmar   Trädgårdsklabbarna holmar
  Rybyholmen holme   Trädgårdsklubbarna skär
  Rybyholmen holme   Trädgårdsmästarens grav sund
  Rybyholmen holme   Träthällarna skär
  Rybyholmen holme   Trätgärdet åker
  Ryttarängen ängsmark   Träthällarna kobbar
  Ryvallsudde udde   Träthällen skär
  Ryvallsudde udde   Trätkärret kärr
  Ryvallsudd udde   Tuppen skär
  Råbbertorpsholmarna holmar   Tvekluvna-skäret skär
  *Råbbertorpsholmarna holmar   Tvekluvna skäret el. Tvärkluvna skäret skär
  *Råbackeholm holme   Tvillingarna kobbar
  Råbocksskär holme   Tvillingarna holmar
  Råbocksskär holme   Tvillingarna skär
  Råbraskär holme   Tvägrena skär
  Råbraskär holme   Tvägrena skär
  Råcklösaskär udde   Tvägrena skär
  *Rågeta holme   Tvägrena, Lilla skär
  Rågeten holme   Tvägrena, Lilla, se Tvägrena skär
  Rågeteskär holmar   Tvägrena, Stora holme
  Rågeteskär holmar   Tvägrena, Stora, se Tvägrena skär
  *Rågetholmar holmar   Tvärkluvna skäret, Se Trekluvna skäret skär
  Rågetholmen holme   Tväsäcken holme
  Rågetholmen holme   Tällbråtegärdet åker
  Rågetklampen kobbe   Tällbråtevägen väg
  Rågetklumpen kobbe   Tällholmen holme
  *Rågetklunten holme   Tällholmen skär
  *Rågetklunten holme   Tärnskär f. skär
  Rågetsklampen holme   Tärnskär skär
  Rågetsklampen holme   Täppan åker
  Rågetsklampen holme   Täppan åker
  Rågetsklunten skär   Täppan åkrar
  Rågetsskär skär   Törnaskär skär
  Rågetsskär skär   Törnaskär skär
  Rågetskär holme   Törnaskär, Se Jaktskär f. skär, nu halvö
  Rågets-Tallholme holme   Törnsholmarna Saknas
  Rågets-Tallholme holme   Törnsholmarna holmar
  Rågets Tallholm holme   Törnskär skär
  Rågets-Tallholme holme   Törnskär skär
  Rågetöarna öar   Törnsö holme
  Rågetörarna skär   Törnsökluntarna kobbar
  Rågetörarna skär /Se   Ubergsudde udde
  *Rågetörn holme   Uddarna skogsområde
  *Rågetören holme   Udden torp
  Rågetöronen? skär   Udden udde
  Rågetöronen holme eller holmar   Uggelskären skär
  Rågetöronen holme eller holmar   Ungkrittershagen hage
  Rågetöronen holme eller holmar   Utskogen skog
  Röbrakskär = Råbocksskär Saknas   Utskogen skog
  Röbrakskär = Råbocksskär Saknas   Utskogen skog
  Röbraskär skär   Utsättersfjärden fjärd
  Rödasten kobbe   Utsätterskogen skogsområde
  *Rödbräkskär holme   Utterklabbarna Saknas
  Rödmaren åker   Utterklabbarna kobbar
  Rödskär gränsmärke /Se   Utterklabbarna skär
  Rödskär holme eller holmar   Utterklabben, Gula skär
  *Rödskär holme   Utterklabben, Gula, se Gulen skär
  Rödskär skär   Utterklabben, Höga skär
  Rödskär skär   Utterklabben, Låga skär
  *Rödungskär holme   Utterklabben, Stora skär
  *Rödungskär holme   Utterklabben, Svarta skär
  Rökholmen holme   Utterklabben, Svarta, se Svarten skär
  Rökärret äng /Se   Utterklabbsgrund grund
  Rökärret äng /Se   Utterskär skär
  Römar kärr /Se   Utändsgärdet åker
  Rönnskär skär   Uvbergen berg
  Rönnskärsbåden, Västra skär   Uvbergsfjärden fjärd
  Rösjön försv sjö   Uvbergsklanten skär
  *Röskär, St. o. L. holmar   Uvbergsklunten, se Uvbergsklanten skär
  Röskär holme eller möjl. udde   Uvbergs udde udde
  Röskär holme eller möjl. udde   Vadberget berg
  *Röskär, St. holme   Tallholmen udde
  Röskär skär   Tallholmen ö
  Röskärsudden udde   Tallholmsklabb kobbe
  Rösätter terräng   Tallskär skär
  Röviken vik   Tallskär skär
  *Salholmen holme   Tallskär skär
  Salsbäcksflyna fly /Se   Tallskär skär
  Saltudden udde   Tallskären skär
  Saltudden udde   Tallskären skär
  *Saltvik vik   Tallskärsflagen vik
  Samtalskjusan äga   Tallskärsflagen vik
  Sandbotten vik   Tegelhagen åker
  Sandbråten sandtag /Se   Tegeltäppan åker
  Sandgärdet ägomark   Tegeludden udde
  Sandkärret kärr   Tildasängen åker
  *Sandskär holme   Tjockisholm holme
  *Sandskär holme   Tjockisholm skär
  »Sandskär holme   Tjockisholmsklumparna skär
  Sandskäret skär   Tjockisholmsklunsarna, se Tjockisholmsklumparna skär
  Sandvarpen skär?   Tjuvkullen holme
  Sandvik vik   Tjuvkullen berg
  Sandvik, Nedre vik   Tjuvkullsflagen vik
  Sandvik, Övre vik   Juvkullsflagen, Norra, se Tjuvkullshålet, Norra vik
  Semelholmen, Lille holme   Tjuvkullshålet, Norra vik
  Semelholmen, Store holme   Tjuvkullshålet, Norra vik
  Lilla Semmelholmen ö   Tjuvkullshålet, Södra vik
  Lilla Semmelholmen holme   Tjuvkullshålet, Södra sund
  Stora Semmelholmen holme   Tjuvkullshällarna skär
  Stora Semmelholmen ö   Tjuvkullstäppan åker
  *Semmelholmen, St. o. L. holmar   Tjärklabbarna holmar
  *Semmelholm, St. o. L. holmar   Tjärklabbarna skär
  *Semmen, St. o. L.holmen holmar   Tjärklabbarna, Västra, se Tjärklabbarna skär
  Sikvarpet område och notvarp   Tjärklabbarna, Östra, se Tjärklabbarna skär
  Sikvarpet vik   Vadet vägskäl
  Sillklabben holme   Vadgärdet åker
  Simphällen kobbe   Vaktberget berg
  Simpskär holme   Vaktberget berg
  Simpskär holme   Vaktbergstallen tall
  *Simpskär holme   Vaktudden udde (och sommarvilla)
  Simpskär skär   Valmen berg
  Simpvarpen vik   Valmskär skär
  *Sioæng Saknas   Varghagen hage
  Sjuagärdet ägomark   Varghålet, se Vargkjusan dalgång
  Själaskäret skär   Vargkjusan dal
  Sjöbodholmen holme   Vargkjusan dal
  Sjögärdet ägomark   Vargstrupen åker
  Sjövik triangelpunkt   Vargstrupen dal
  Sjöängen terräng?   Vasskär skär
  Skaget udde   Vasskär skär
  Skaget udde   Vasskärsstenarna skär
  Skaget udde /Se   Vattenholmen halvholme
  Skagshällarna skär   Vattenkärret kärr
  Skallegärde terräng?   Vattenkärret åker
  Skallholmen = Skallön ö   Versätter åker
  Skallskär skär   Viboskär skär
  *Skallskär holme   Viddviken område
  Skallskär holme   Viddviken vik
  Skallskär holme   Viddviketäppan åker
  *Skallskär holme   Viddvikttäppan åker
  Skallskär holme   Viddvikvägen väg
  Skallsundet sund   Vikholmen holme
  Skallö ö   Vikholmen holme
  Skallö Långholm holme   Vikholmen holme
  Skallön, L. holme   Villabacken skogsbacke
  Skallön, St. ö   Vipskär skär
  Skallön, St. o. L. öar   Viskär halvholme
  Skallön, St. ö   Viskär skär
  Skallön, St. ö   Viskär, Lilla skär
  Skallöskäret skär   Viskär, Lilla skär
  *Skaltenskär(?) holme   Viskär, Stora holme
  *Skapeö ö   Viskär, Stora skär
  Skarpåker ägomark   Viskär, Östra holme
  Skatstensskär holme   Viskären skär
  Skedholmen holme   Viskärshällen, Lilla skär
  Skedholmshällen skär   Viskärsklunsen kobbe
  Skeholmen, resp. Skiholmen holme   Viskärsklunsen skär
  Skeholmen, resp. Skiholmen holme   Vitfågelskär skär
  Skedholmen holme /Se   Vitfågelskäret el. Stora skäret skär
  Skeppe terräng   Vitgrunden grund
  *Skeppnö halvö   Vitgrunden, se Vittgrunden skär
  Skeppskär holme   Vitgrundshällarna, Södra skär
  Skeppskär holme   Vittgrunden skär
  Skeppskär holme   Vittgrunden, Västra skär
  Skeppsskäret holme   Vittgrunden, Östra skär
  *Skeppsudd möjl. holme   Väderkvarnsbacken skogsbacke
  Skeppsudden udde   Väderkvarnsdelen åker
  Skeppsudden udde   Världens ände område
  *Skeppsvik vik   Västan på Ekö vik
  Skeppsviken vik   Västergärde åker
  Skeppsviken vik   Västergärde, Se Västergärdet åker
  *Skeppöklabb holme   Västergärde åker
  *Skjuge(l)sholm holme   Västergärdet åker
  *Skjugetsholm holme   Västergärdet åker
  Skjulholmen, se Skjutholmen Saknas   Västertäppa åker
  Skjutholmen holme   Västerudden udde
  Skjutholmen holme   Västerudden udde
  Skjutholmen holme   Västeräng åker
  Skjutholmen holme   Västerängen åker
  Skogsberga terräng   Västerängen åker
  Skogsbergsvrån åker /Se   Västerö (Västerön?) Saknas
  Skogskärret kärr   Västerö ö
  Skogsmarken skog /Se   Västra gärdet åker
  *Skogsvartskär holmar   Västra gärdet åker
  Skogsvartskäret holme   Västra gärdet åker
  Skogsvartskäret skär   Västra karten skär
  Skogsvartskäret holme   Västra skäret holme
  Skomakarhällarna holmar   Vätterskär skär
  *Skorven holme   Ytterskogen skogsområde
  Skräddarekärret äng /Se   Yttre skiftet åker
  Skräddarkärret kärr   Yttre skogen skog
  Skräddaretäppan täppa /Se   Yxbergsgärdet åker
  Skutstensskär holme   Yxbergsgärdet åker
  Skutstensskär skär   Yxbergshagen hage
  Skutviken vik   Ådhällen kobbe
  Skutviksudde udde   Ådhällen skär
  ?Skytteskäret, Benskären; Mellan o. Yttre, öar   Åkertäppan el. Åkertäppviken vik
  Skytteskäret skär   Åkertäppviken, Se Åkertäppan vik
  Skälskär holme   Åkerviken åker
  Skälskär skär   Åkubben kobbe
  Skälskär holmar   Ålkärr, Se Ålkärret åker
  Skälskär holmar   Ålkärr åkrar
  Skälskär holme   Ålkärret åker
  -skär eled i naturnamn /Se   Ållakärret el. Ollakärret åker
  Skäret, S. holme   Åmansholm holme
  Skäret, S. holme   Ån, se Jonsbergsån å
  Skäret, V. holme   Ån, Se Mönnerumsån å
  Skäret, V. holme   Ånholmen, Lilla holme
  Skäret, V. holme   Ånholmen, Stora holme
  *Skärgårdsskären holmar   Ånholmsgrund kobbe
  *Skärgårdsskären holmar   Åstycket åker
  *Skärgårdsskär holmar   Återvändstäppan åker
  Skärgårdsskäret skär /Se   Ägglösa skär
  Skärgårdsskäret skär   Ängbacken hage
  Skärkarlsudden udde   Ängbacken hage
  Skärsvik vik   Ängen, se Skriktorpe humpar åker
  Skötbergsskär skär   Änghagen hage
  Skötbergsskär skär   Ängsvik vik
  *Skötk(labb?) holme   Äppelholmen holme
  Sleven, Slevholmarna holmar   Äppelholmen holme
  Sleven holme   Äppelholmen f. holme
  Sleven holme   Äppelsundstäppan åker
  Sleven holme   Äppelsund sund
  Sleven holme   Äspdalstäppan åker
  Sleven holme   Öbbebo hump område
  Sleven holme   Öbnebogärdet åker
  Sleven holme   Öbneboladan, Se Arkmansladan lada
  Slevholmarna holmar   Öbneboskogen skog
  Slevholmarna holmar   Ögärdet åker
  Slevholmarna holmar   Ögärdet åker
  Slevholmarna holmar   Öhällen skär
  Slången udde /Se   Ölskär (Ölskären Saknas
  *Slätholm(?) holme   Ölskären, Norra skär
  Slätholmen holme   Ölskären, Stora skär
  Slätholmen holme   Ölskärsklabb kobbe
  Smedgärdet ägomark   Ölskärsrev rev
  Smedgärdet ägomark   Önsättersgärdet åker
  Smedhällen skär   Ören holme
  Smutthagen hage   Ören holme
  Småkärren ägomark   Örskär, Höga skär
  Småskären holme eller holmar   Örskär, Höga skär
  Småskären skär   Låga Örskär Saknas
  Snedskär holme   Örskär, Låga skär
  Snedskär skär   Örskär, Låga skär
  Snedskär skär   Örskärshällen skär
  Sneskär holme   Örskärsklunsen kobbe
  Sneskär holme   Örskärsklunsen skär
  Snuggdasken holme   Östergärde åker
  Snuggdasken kobbe /Se   Österskog skog
  Solltorp terräng   Östersved skog
  Solltorp skogsområde /Se   Östervik vik
  Spirskäret skär   Östervikshagen hage
  *Spjällkärret kärr   Östervikskärret åker
  *Stafsersholmen holme   Österviksskär, Se Österviksskäret skär
  Stapelfjärden, nuv Stapelsjön f.d. fjärd   Östervikskäret skär
  Stapeln halvö   Österängen åker
  Stapeln halvö   Österängen åker
  Stapeln halvö   Österängsstranden strandparti
  Stapeln halvö   Östra grundet grund
  Stapeln halvö   Östra gärdet åker
  Stapelsglot vik /Se   Östra hålet åker
  Stapelsjön sjö   Östra karten, se Kartklunten skär
  Stapelsjön sjö /Se   Östra täppan åker
  Stapelskären holmar   Öudden udde
  Stapelskären skär   Öudden udde
  Stapelskären skär /Se   Övassen, se Öviken vik
  Stapelslandet landområde /Se   Öviken vik
  Stapelön triangelpunkt    
  Stapelön ö /Se    
  Staverholmen holme    
  *Staverholm holme    
  *Staversholm holme    
  Staversholmen holme    
  Stavrumsskär skär    
  Stavrumskär skär    
  -sten eled i naturnamn /Se    
  Stenhummelsudden Saknas    
  Stenskär holme    
  Stenskär holme    
  Stenskär holme    
  Stenskär holme    
  Stenskär skär    
  Stenskärshällen skär    
  Stenskärskluns skär    
  *Stenskärssten grund    
  Stenvik triangelpunkt    
  Stockholmstorpesjön sjö    
  Stockhäjan betesmark    
  Stockhäjan äng f. åker /Se    
  *Stolpön halvö    
  Storasand f. notvarp /Se    
  Storsätter ägomark    
  Storån å    
  Storån å    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Strussan terräng    
  Strömmingsholmen holme    
  Stubben holme    
  Stubben holme    
  Stubbskär skär    
  Stubbskär holme    
  Stubbskär holme    
  Stubbskär skär    
  Stubbskär, Lilla skär    
  *Stubbskär, St. holme    
  Stubbskär, Stora skär    
  *Stubbskärsklabben holme    
  *Stubbskärsklabb holme    
  Stugtorpstäppan betesmark    
  Stångbuskeskär skär    
  *Stångholm holme    
  *Stångholms(hällarna?) holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär samt Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär, Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär skär    
  Stångskär, Mellre skär    
  Stångskär, Norra triangelpunkt    
  Stångskär, Stora skär    
  Stångskär, Yttre skär    
  Stångskär holmar /Se    
  Stångskären holmar /Se    
  Stångskär skär /Se    
  Stångskären skär    
  Stångskären holmar /Se    
  Stångskärshällarna skär    
  Stångskärsrev holme    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde /Se    
  Stäkrok vik    
  Stäkrok vik    
  Stäkroksudden udde    
  Stötholmen holme    
  Sundholmen holme    
  *Sundholmen holme    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen (resp. *Sundsö) holme    
  Sundsholmen (resp. *Sundsholmar) holme    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen ö    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen holme    
  Sundsholmen holme    
  *Sundsö holme    
  Sundsö holme    
  Sundsöhn ö    
  Sundöholmen holme    
  Svanfjärden fjärd    
  *Svanholmar holmar    
  *Svanholmar holmar    
  Swanskär holmar    
  *Svanskär öar    
  Svarta hällen holme    
  Svarta klabben skär    
  Svartskogsskär skär    
  Svartskogsskär, Västra skär    
  Svartskogsskäret, NV. holme    
  Svartskogsskäret, St. holme    
  Svartskogsskäret, L. holme    
  Svartskogsskäret, L. holme    
  Svartskär holme    
  *Svartskär, V. holme    
  Svartskären holmar    
  Svartskären holmar    
  ?Svartskären öar    
  Svartskären holmar    
  Svartskären holmar    
  Svartskären skär    
  *Svartskärklubbar holmar    
  Svartvik vik    
  Svartvik vik    
  Svartvik vik    
  Svartvik vik    
  Svartvik vik    
  Svartvik, Lilla vik    
  Svartvik, Stora vik    
  -sved efterled i naturnamn /Se    
  Svedgärdet ägomark    
  Svedholmarna holmar    
  Svedholmarna holmar    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen, se Strömmingsholmen Saknas    
  *Svedjeholm holme    
  *Svedjeholm del av holme    
  Svedviken vik    
  Svinhällen holme    
  Svinhällen holme    
  Svinkärr ägomark    
  Svinviken vik    
  Svinviken vik    
  Svältan ägomark    
  Svärdsviken vik    
  Syltkrok vik    
  Syltviken vik    
  Syltviken åker /Se    
  Sågtäppan ägomark    
  *Sämkubbar holmar    
  *Sämnöklabb holme    
  *(Säm)nöklant holme    
  *Sämnöklant holme    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  *Sämnö, St. o. L. holmar    
  Sämö, Lilla holme    
  Sämö, Lilla holme    
  Sämö, Lilla o. Stora holmar    
  Sämö, Lilla ö    
  Sämö, Lilla ö    
  Sämö, Lilla ö    
  Sämö, Stora holme    
  Sämö, Stora holme    
  Sämö, Stora ö    
  Sämö, Stora ö    
  Sämö, Stora ö    
  Sämö Alskär skär    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  Sämmö häll holme    
  Sämmö häll holme    
  *Sämmö hällarna holmar