ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Motala stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 162
Motala stad Attebyudden udde Motala kommun Agneshögsbäcken bäck
Motala stad Bengtsviken vik Motala stad Agneshögsmossen mosse
Motala stad Besholmen, Se Pariserholme holme Motala sn och stad Agneshögsängen äng
Motala stad Bessholmen ö Motala stad Alen ensamstående al
Motala stad B(j)örken sjö /Se Motala stad Allégärdet gärde
Motala stad Biörnehufwud, Se Klubbudden udde Motala stad Backhagen hage
Motala stad Boren sjö Motala stad Bessholmen holme
Motala förr köping Björkön, Lilla ö Motala stad Bessholmen holme
Motala stad Björkön, Stora ö Motala stad Betesholmen, se Bessholmen & Pariserholmen Saknas
Motala stad o. sn Boren sjö Motala stad Bispmotalagatan Saknas
Motala stad Boren sjö Nummerförteckning förteckning Bispmotalagrundet grund
Motala förr by, nu stad Diurkiällawjken, Se Varamoviken vik Nummerförteckning förteckning Bispmotalaviken vik
Motala stad Djupviksön ö Nummerförteckning förteckning Björknäset näs
Motala stad Erkerna öar Sagesmän förteckning Björknäset udde
Motala stad Fjuk öar Abelstorp Saknas Bruksviken, se Tegelbruksviken Saknas
Motala stad Fjukö ö Adolfsberg lht Bryggevarpet notvarp
Motala stad Folahagen, Se Fålehagen nu skogsområde Agneshög gård Byttehålet bukt
Motala stad Fålehagen nu skogsområde Agneslund lht Byttehålsträsket kärr
Motala stad *Gylya noten varpställe? Albertslund lht Davidshemsbacken backe
Motala stad *Gällbergsbacken backe Albertstrand lht Dyhålorna, se Hyttmossen Saknas
Motala stad *Helvetes fiske fiske Almnäs lht Dyhålorna, se Krutdurkskärret Saknas
Motala stad *Hospitalsfisket fiske Alphyddan lht Ekbacken kulle
Motala förr kyrkby *Hospitals-värken fiske Alsborg lht Ek(e)backen kulle
Motala förr kyrkby Hundsten, Lilla o. Stora grund Annelund lht Ekelyckan äng
Motala förr kyrkby Hundsten sten Annelund lht Enebuskebacken backe
Motala förr kyrkby Hyltemossen kärr /Se Andersbo lht Floddiket, se Stora Floddiket Saknas
Motala förr kyrkby Kalfwarne kallas och Erkerna öar Backa lht Frälsehagen Saknas
Motala förr kyrkby Klubbudden udde Backabo lht Fålehagslyckan + Saknas
Motala förr kyrkby Klubbudden udde Baracken lht Fårapinan ängsbacke
Motala stad *Kungsfisket förr fiskeställe Bellevue lht Fårapinegärdet Saknas
Motala stad Långsnapen udde Berga lhter Gästgivaregårdslyckan + lycka
Motala stad Lövsviken vik Bispmotala gårdar Göta kanal Saknas
Motala stad Marieberg triangelpunkt Bispmotala herrgård Hamburgerbäcken, se Agneshögsbäcken Saknas
Motala förr kyrkby Mariebergsudden udde Bispmotala gård bebyggelse Hemhagen hage
Motala stad Motala bro bro Bispmotala Lillgård bebyggelse Hem(ma)gärdet gärde
Motala förr by Motala bro bro Bispmotala tegelbruk Saknas Himlabacken backe
Motala stad Motala bro bro Björkdalen lht Holms norräng+ Saknas
Motala stad Motala bro bro Björkhagen lht Hundstenen sten
Motala stad Motala bro bro Björkhem lht Hundsten, Lilla sten
Motala stad *Motala gärde Saknas Björkliden lht Hundsten, Stora sten med fyr
Motala stad Motalaström Saknas Blåsut lht Hyddmarken område
Motala stad Motala ström Saknas Bo lht Hyttemossen kärr
Motala stad Motala ström Saknas Bondebacka gård Hårstorpsgatan väg
Motala stad Motala ström Saknas Brittebo lht Hökarebacken backe
Motala förr kyrkby Motala ström vattendrag Brostugan lht Järnvägsparken park
Motala stad Motala ström å Brunnsvik område Jättekullen, se Ekbacken Saknas
Motala stad Motala ström Saknas Bråstorp Allmänning lht Jätten, se Ekbacken Saknas
Motala stad Motala ström Saknas Bråstorp Vägstugan lht Kalkugnen udde
Motala stad Motalaström kanal Centralpalatset ghs Kanalen, se Göta kanal Saknas
Motala stad Motalaviken vik Charlottenborgs skola bebyggelse Klockarebacken backe
Motala stad Motalaviken vik Dalby lht Klubban, se Klubbudden Saknas
Motala stad Motalaviken vik Dalhyddan lht Klubbudden udde med höjd
Motala stad *Munkeboda ström, se Motala ström Saknas Dansborg lht Klubbudden udde
Motala stad Motala å vattendrag Davidshem del av stad Kofallsviken vik
Motala stad Motala å Saknas Davidsborg lht Kofallet öppen plats i skogen
Motala stad Mörtviken vik Davidslund lhter Kohagen hage
Motala stad Pariserholme holme Dikareängen kvarter Krutdurken kulle
Motala stad Pariserholme holme Duvedal Saknas Krutdurkskärret kärr
Motala stad Pariserviken vik Ekbacken lht Kråkgrundet grund
Motala stad Risan ö Ekeliden lht Kråknäset näs
Motala stad Risöö, Se Risan ö Ekeliden lht Kråknäset udde
Motala stad Råsnäs, Se Råssnäsudden udde Ekenäs lht Kråknäsgrundet grund
Motala stad Rås-näset, SE Råssnäsudden udde Ekenäs lht Kungsfisket+ Saknas
Motala stad Råsnäset, Se Råssnäsudden udde Eketorp, se Samuelsberg bebyggelse Kungsådran+ Saknas
Motala stad Råssnäsudden udde Eketorp lht Kyrkegrundet grund
Motala stad Råssnäsudden udde Ekdala lht Kyrkegrundet grund
Motala stad Råssnäsudden udde Ekensberg lht Ladugårdsgärdet gärde
Motala stad Råssnäsudden udde Ekhaga lht Larstorparen, se Larstorpspricken Saknas
Motala stad Råssnäsudden udde Ekhemmet, se Ekön Saknas Larstorpspricken kvast
Motala stad Råssnäsudden udde Ekhult lht Larstorpsslätten grund
Motala stad Salstern sjö Ekhyddan lht Lerhålorna kärraktigt område
Motala stad (förr by o. sn) Salstern, St:a o. L:a sjöar /Se Ekslund lhter Lillängen Saknas
Motala stad Sandviken vik Ektäppan lht Loggärdet gärde
Motala (förr by) stad Sandön ö Ekön, Lilla lht Långa synen åker
Motala stad Skepparpinan del av Vättern Ekön gård Långgatan, Norra Saknas
Motala stad Snapudden Saknas /Se Elinsborg lht Långgatan, Södra Saknas
Motala stad Stohagen eller Folahagen, Se Fålehagen nu skogsområde Enebacken lht, t. Långlyckan lycka
Motala stad Store Halls udde, kallas Långsnablen udde Eriksberg lht Långlyckegärdet gärde
Motala stad Storkelsbyviken vik Eriksborg lht Långlyckekällan källa
Motala stad Tegelviken vik Erikslund lht Mariebergs kohage hage
Motala stad Trollbäcken ägomark Erikslund lht Marstadlyckan lycka
Motala stad Varamon strandområde /Se Ernstro + t Medevigatan Saknas
Motala stad Varamoviken vik Flora, Villa Saknas Medevitullen Saknas
Motala stad Varamoviken vik Florensborg lht Medevivägen Saknas
Motala stad Varamoviken vik /Se Fredriksborg lht Mossegärdet gärde
Motala stad *Varund ä. n. på Motala ström /Se Fridensborg lht Mossevägen väg
Motala stad war wiken, Se Varamoviken vik Fridhem lhter Motala ström Saknas
Motala stad (förr by) Warwijken, SE Motalaviken vik Furulid lht Motalaviken vik
Motala stad *Varviken yttre del av Motalaviken Furumo lht Motalaviken vik
Motala stad (förr by) Varviken vik /Se Fågelsången lht Nedre vägen + väg
Motala stad Varviken vik /Se Gamla Tingshuset lht Nybyggebacken kulle
Motala stad Åholmen ö Gläntan lht Nybyggegärdet gärde
Motala stad Øningastrøm Saknas /Se Grangården lht Näsudden Saknas
Motala st. Øningatompt Saknas /Se Granhagen lht Oxhagen område
Motala stad   Granhagen lht Oxhagen udde
Motala landsk.   Granhult lht Oxhagsgärdet gärde
Motala landsk.   Grindstugan lht Pariserholme holme
Motala stad   Grindstugan lht Pariserholmen holme
Motala stad   Grindstugan lht Pariserviken vik
Motala stad   Grindtorpet lht Pariserviken vik
Motala stad   Grålus lht Parisgärdet gärde
Motala stad   Grönlund lht Parisslätten gärde
Motala stad   Grönlund lht Rump(e)hällslyckan lycka
Motala stad   Gunnebo lht Råsnäsgrundet grund
Motala f.d. landsförslg   Gunsbo lht Råsnäsgrundet grund
Motala stad   Gunsro Saknas Råsnäskroken vik
Motala stad   Gustafsvik gård Råsnäsudden udde
Motala stad   Gärdhem lht Råsnäsudden udde
Motala stad   Gästgivaregården lht Råsnäsviken vik
Motala stad   Gästis, se Gästgivaregården Saknas Råsnäsviken vik
Motala st.   Hagen gård Råsnäsviken, Lilla Saknas
Motala /st/   Haga lht Råsnäsviken, Stora Saknas
Motala stad   Hagalund lhter Råsnäsvägen Saknas
Motala stad   Hagastrand lht Rännarevallen gata
Motala stad   Hallspann hus Samuelsberg Saknas
Motala Saknas   Hamburg + t Sandkullen kulle
Motala stad   Helensborg lht Sandviken vik
Motala stad   Hemdala lht Siäket + äng
Motala stad   Hemdalen lht Sjutrapporna avsatser i sjöbotten
Motala stad   Holmsbruk pst Sjögärdet gärde
Motala stad   Humpen se Gustafsvik Saknas Sjöhagen hage
Motala stad   Hyddan lht Skepparepinan smal passage
Motala stad   Hytten stuga Skepparepinan sund
Motala stad   Hållstugan lht Smedjebacken backsluttning
Motala stad   Hårstorp gårdar Smålandsängen äng
Motala stad   Högalid lht Sofielundslyckan lycka
Motala stad   Högalund lht Sofielundsängen äng
Motala stad   Högklint lht Spettarshagen hage
Motala stad   Högtomta lht Stationsängen träddunge
Motala stad   Hörnan Saknas Stenavadet Saknas
Motala stad   Johannesdal lht Stenavadshagen Saknas
Motala stad   Johanneslund lhter Stentorpshagen hage
Motala stad   Johanslund lht Stora diket dike
Motala stad   Karlsboda lht Stora Floddiket avloppsdike
Motala stad   Karlsborg lht Storbron Saknas
Motala stad   Karlsfrid lht Storskogen skog
Motala stad   Karlshem kvarter Storängen äng
Motala stad   Karlshill Saknas Strömbron, se Storbron Saknas
Motala stad   Karlshöga lht Strömmen, se Motala ström Saknas
Motala stad   Karlslund lht Sumpen notvarp
Motala stad   Kilbrink lht Söder hage Saknas
Motala Saknas   Klingenthal + t Söderskogen skog
Motala stad   Klintebo lht Tegelbruksviken vik
Motala stad   Knusselhult kvarter Tegelviken vik
Motala stad   Kolmetorpsgården ghs Tingshuslyckan lycka
Motala stad   Kopkitteln lht Tunnekullen grund
Motala stad   Kopkällan kvarter Uddevarpet notvarp
Motala stad   Kyrkoutjorden Segersborg lhter Utskogen, se Storskogen Saknas
Motala stad   Källarhagen kvarter Varamon strandområde
Motala stad   Källeryd lht Varamon strandområde
Motala stad   Kärnlådan lht Varamoviken, se Sandviken Saknas
Motala stad   Kärsbybygget hus Varbacken kulle
Motala stad   Lali lht Varviken, se Motalaviken Saknas
Motala stad   Lapphem bs Varängen äng
Motala stad   Larsbo lhter Vindbron Saknas
Motala stad   Larstorp+ torp Vräknebro utjord
Motala stad   Lilltomta lht Välhällskällan naturlig källa
Motala stad   Lindelid lhter Vättern Saknas
Motala Saknas   Linelund lht Ändlösen, se Långa Synen Saknas
Motala stad   Lugnet lht Ängen ängsbacke
Motala stad   Lund lht Ängskällan Saknas
Motala stad   Lybeck torp Övre vägen väg
Motala stad   Lyckebo lht  
Motala stad   Lyckhem lht  
Motala stad   Lyckorna gård  
Motala stad   Långkatekesen lht  
Motala Saknas   Långlyckan+ lht (t)  
Motala stad   Lövbacken lht  
Motala stad   Lövdalen lht  
Motala stad   Lövdalen lht  
Motala stad   Lövkullen lht  
Motala stad   Lövsborg lht  
Motala stad   Lövstalund lht  
Motala stad   Marieberg gård  
Motala stad   Marielund lht  
Motala stad   Mariero lht  
Motala stad   Marstadslyckan kvarter  
Motala stad   Modellen lht  
Motala stad   Moskva se Musko Saknas  
Motala stad   Mossen lht  
Motala stad   Mossen lht  
Motala stad   Mosskärr lht  
Motala stad   Mosstugan lht  
Motala stad   Motala gästgivaregård, se Gästgivaregården Saknas  
Motala Saknas   Musko +t  
Motala stad   Måsekärr lht  
Motala stad   Nordsborg Saknas  
Motala stad   Norge, Villa lht  
Motala stad   Nya logen logbyggnad  
Motala stad   Nybygget lht  
Motala stad   Nybygget lht  
Motala stad   Nyhem lht  
Motala stad   Nyhemmet lht  
Motala stad   Nytorp torp  
Motala stad   Odensborg lht  
Motala stad   Offerby tomtområde Saknas  
Motala stad   Offerby Saknas  
Motala stad   Olofsborg lht  
Motala stad   Oscarslund lhter  
Motala stad   Ostdalen lht  
Motala stad   Paris torp  
Motala stad   Pastorsbostället prästgård  
Motala stad   Perstorp, se Samuelsberg Saknas  
Motala stad   Pilen lht  
Motala stad   Rasta lht  
Motala stad   Reträtten lht  
Motala stad   Rumphällslyckan lht  
Motala stad   Råssnäs gård  
Motala stad   Samuelsberg lhter  
Motala stad   Sandhyddan lht  
Motala stad /Se   Sandstorp lht  
Motala stad /Se   Segersborg, se Kyrkoutjorden Saknas  
Motala stad /Se   Segersholm Saknas  
Motala stad /Se   Semestern lht  
Motala stad /Se   Sjöberga lht  
Motala stad /Se   Sjöboda lht  
Motala stad /Se   Sjödala lht  
Motala stad /Se   Sjöflötet lht  
Motala stad /Se   Sjölund lht  
Motala stad /Se   Sjölunda lht  
Motala stad /Se   Sjöslottet, se Sjöflötet Saknas  
Motala stad /Se   Sjöstranden lht  
Motala stad /Se   Sjöstugan lht  
Motala stad /Se   Sjövik lht  
Motala stad /Se   Skogen, Södra, se Råssnäs Saknas  
Motala stad /Se   Skogsgläntan Saknas  
Motala stad /Se   Skogshyddan lhter  
Motala stad /Se   Skogssjö lht  
Motala stad /Se   Skogssäter lht  
Motala stad /Se   Skogstorp torp  
Motala stad /Se   Skogstorp lht  
Motala stad /Se   Skogtomta lht  
Motala stad /Se   Skraggetorp gård  
*Albricktz bod gd   Smedby lhter  
Askareby gd /Se   Smedjebacken Saknas  
Askareby gd /Se   Sofielund lht  
Askareby gd /Se   Solbacka lht  
Atteby Saknas /Se   Solbacken lhter  
Backen Saknas   Solhem lhter  
Bispmotala gd   Solhyddan lht  
Bispmotala gd   Solhäll lht  
Bispmotala bebyggelse   Solliden lht  
Bispmotala hg   Solvik lht  
Björka by /Se   Solängen lht  
*Bro Saknas   Sommarhemmet lht  
*Bro Saknas   Sommaro lht  
*Bro försv. namn   Somra lht  
*Bro Saknas   Sonarp, se 1-2 Sonnorp by  
*Bro Saknas   Sonnorp by  
*Bro Saknas   Stenavadet kvarter  
*Bro Saknas   Stenstorp lht  
*Bro Saknas   Stensvik lht  
*Bro Saknas   Strandhem lht  
*Bro Saknas   Strandhyddan lht  
*Bro försv. namn   Strandsnäs lht  
*Bro Saknas   Strykjärnet ghs  
*Bro Saknas   Strömkronan lht  
*Bro Saknas   Strömsborg lht  
*Bro Saknas   Strömsvik lht  
*Bro Saknas   Sunnarbo lht  
Charlottenborg gd /Se   Sången lht  
Djurkälla by   Säterslund, se Zederslund Saknas  
*Dygxqvern kvarn   Södra Skogen, se Råssnäs Saknas  
*Dygxquern förr kvarn   Tallebo lht  
Dysäter gd   Talliden lht  
Ervasteby by /Se   Tingshustomten Saknas  
Ervasteby by /Se   Torpa lht  
Ervasteby by /Se   Ulriksdal lht  
Ervasteby by /Se   Utsikten lht  
Evertsby gd /Se   Vara, se Vara skattegård Saknas  
Evertsby gd /Se   Varagården+, se Vara skattegård Saknas  
Evertsby gd /Se   Vara skattegård Saknas  
Evertsby gd /Se   Vastebo lht  
Freberga, Södra hg   Vibo lht  
Freberga, N:a gd /Se   Viborg lht  
Freberga, Norra gård /Se   Vidablick lht  
Glaskulla gd   Vilan lht  
Glaskulla gd   Vilhelmsborg lht  
Glaskulla gd /Se   Vägstugan lht  
»haffslykkyo» Saknas   Välhället torp  
Hals, Stora o. Lilla gdr   Värnesborg lht  
Hals, Stora o. Lilla gdar   Vättersbaden lhter  
Hals, Lilla o. Stora gdr   Vättershall lht  
Hals, Lilla o. Stora gdar   Vättershill lht  
Hals, Stora och Lilla by   Vätterstrand lht  
*Holmsquern kvarn   Vätterviken Saknas  
*Holmskvarn Saknas   Vättervågen Saknas  
*Hospitalskvarnen f. kvarn   Zedersborg lht  
Hytten lht /Se   Zedersdal lht  
*Krok Saknas   Zedershem kvarter  
Kråksten, nu: charlottenborg gd /Se   Zedersholm lht  
Kvissberg gd   Zederslund gård  
Kärsby gd /Se   Ångseryd, se Smedby Saknas  
Lindenäs gd /Se   Älvhem lht  
*Lougaspongh bro?   Ängdalen kvarter  
*Långespång Saknas   Ängen, se Hörnan Saknas  
Mothala querna kvarnområde?   Ängfallet, se Davidslund Saknas  
Offerby gd /Se   Änghem lht  
*Rislinge Saknas /Se   Ängseryd lht  
*S:t Birgittas kapell förr kapell   Ängsö lht  
*Slottskvarnen f. kvarn   Örbacken lht  
Smedsby gd /Se      
Smedsby gd /Se      
Uttersby gd      
Uttersby gd /Se      
Vare f.d. by      
Vara försvunnen gd      
Varby gd /Se      
+(i) Varu gd /Se      
Vedemö by      
Vedemö by /Se      
Vedemö by /Se      
Vedemö by /Se      
Vedemö by /Se      
*Vräknebro gd /Se      
*Æflis bygd Saknas /Se      
Ängesby, L:a o. St:a gd:ar /Se      
Ödeby gd /Se      
Ödeby gd /Se      
Ödeby gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.