ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristbergs socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 381 Bebyggelsenamn : 1099 Naturnamn : 675
Kristberg sn Algate gärdet ägomark Kristbergs sn sn Aborregrundet grund
Kristberg socken Altarringen ägomark Sagesmän förteckning Algatan väg
Kristberg sn Aspedalen terräng Sagesmän förteckning Algategärdet åker
Kristberg sn Barrön ö Nummerförteckning förteckning Altarringen stensättning
Kristberg sn Berg berg Nummerförteckning förteckning Annikebacken vägbacke
Kristberg sn Berggölen sjö Nummerförteckning förteckning Arabien skogsmark
Kristberg sn Berggölen göl Kristberg sn Avundsjukan åker
Kristberg sn Bergholmen holme Kristbergs socken socken Barnbergen bergskullar
Kristberg sn Bergklint triangel-punkt Kristberg sn Barrön ö
Kristberg sn Bergsund ägomark? Kristbergskarar inbyggarbeteckning Bastebackarna vägbackar
Kristberg sn Bergön ö Kristbergskarlar inbyggarbeteckning Bastebacken kulle
Kristberg socken Bergön ö Adolfsberg lht Bastön ö
Kristberg socken Bergön ö Allmänningen Saknas Bastön nu halvö
Kristberg sn Betlehem ägomark Allmänningen, Norra Saknas Basvägen vinterväg
Kristberg socken Björkekärr ägomark Alstadberg lht Berg område
Kristberg sn Björnbäcken ägomark Alstaberg lht Berghagen hage
Kristberg sn Bladgölen göl Anderstorp t Berghagen skog, bete
Krigsberg sn Blåsvädret ägomark Anderstorp t Bergholmen ö
Kristberg sn Bläckkärren kärr Aspedalen statstuga Bergklint berg
Kristberg sn Bockekulla äng f. äng Aspenäs lht Bergmossen mosse
Kristberg sn Bodaviken vik Asplund lht Bergön ö
Kristberg sn Bogsjön sjö Axhult lht Bergön ö
Kristberg sn Bogsjön sjö Axhult lht Bergön ö
Kristberg sn Bogsjön sjö Backgården gård Bergön ö
Kristberga Saknas Bolycketegen ägomark Baggorp gård Bjärka område
Kristberg sn Boren sjö Baggorp gård Björkekärrsodlingen åker
Kristberg sn Boren sjö Baggorp gård Bladgölen sjö
Kristberg sn Boren sjö Baggorp gård Blagölen sjö
Kristberg sn Boren sjö Banvaktsstugan, Norra Saknas Blagölen sjö
Kristberg sn Boren sjö Banvaktsstugan, Södra Saknas Blagölen göl
Kristberg sn Boren sjö Bastebol gård Bladgölskärret kärr
Kristberg sn Boren sjö Bastebol gård Blanka-Viken vik
Kristberg sn Boren sjö Bastebol gård Blåsvärsmossen åker
Kristberg sn Boren sjö Bastebol gård Blåvom betesmark
Kristberg sn Boren sjö Bastön t Blåvom kärr
Kristberg sn Boren sjö Bastön t Bläckkärren betesmark
Kristberg sn Boren sjö Bastön t Bockebacken backe
Kristberg sn Boren sjö Berg, Lilla gård Bockebladsön ö
Kristberg sn Boren sjö Berg, Lilla gård Boda lilläng, se Lillängen Saknas
Kristberg sn Borggiölen sjö Berg, Lilla, se Lilleberg Saknas Bodaviken vika
Kristberg sn Borggölsberget berg Berg, Stora gård Boda äng äng
Kristberg sn Borgklint berg? /Se Berget t Bogsjön sjö
Kristberg sn Bosjökärret kärr Berget t Bogsjön sjö
Kristberg sn Bredån å Berget t Bogsjön sjö
Kristberg sn Bringsgärdet ägomark Berget, Lilla t Bolycketegen åker
Kristberg sn /Se Brokärrsgärdet ägomark Berget, Lilla t Bombacken vägbacke
Kristberg sn /Se Bromossen mosse Berget, Stora t Bondebyskogen skog
Kristberg sn /Se Brostugan ägomark Berget, Stora t Bonnflåtten åker
Kristberg sn /Se Brudberget berg Berggölen t Boren sjö
Kristberg sn /Se Brunnen göl Berggölen t Boren sjö
Kristberg sn /Se Brändemossen mosse Berggölen t Botorpebäcken bäck
Kristberg sn /Se Burnäset näs Bergholmen lht Brokärret åker
Kristberg sn /Se Bykmossen mosse Bergshult avs. lht Brokärrsbäcken bäck
Kristberg sn /Se Bäckalund ägomark Bergshult lht Brudberget berg
Kristberg sn /Se Dalhagen terräng Bergshult t Bränd-i-mitten, se Brändimittimossen Saknas
Kristberg sn /Se Dalsjögölen göl Bergshyddan lht Brändimittimossen mosse
Kristberg sn /Se Dalsjön sjö Bergslund st Bullerbergena berg
Kristberg sn /Se Dalsjön sjö Bergslund bs Burnäset näs
?Berg gd Dammen göl Bergslund, Lilla stuga *Burnäset udde
Berg, Lilla gd Dammkärret ägomark Bergsund t Bålbackarna landsvägsbackar
Björkenäs gd Dammossen mosse Bergsund t Bålbackarna landsvägsbackar
Björkenäs gd Diksjön, o. Ålsjön, Stora sjöar Björka, Lilla stuga Bålbergabackarna vägbackar
?Bockekulla gård Diksjön sjö Björka, Lilla t Bålebackarna landsvägsbackar
Boda, St. gd /Se Diksjön sjö Björka, Lilla lht Bålebackarna landsvägsbackar
Bondeby hg Duvmossen mosse Björka, Stora stuga Bårbackarna landsvägsbackar
Bondeby hg /Se Duvmossen mosse Björka, Stora lht Bäckasjön sjö
Bondeby gd /Se Dyhult triangel-punkt Björka, Stora t Bäckedalen område
Bråta by Ekholmen näs Björkbacka avs Bäckedalsgärdet åker
Bråta gd Ekön ö Björkdala avs Bärgölen göl
Bråta gd England terräng Björkekärret t Daggölen göl
Bränntorp gd /Se Farsbogärdet ägomark Björkenäs gård Dala bäck bäck
Bränntorp gd /Se Flas lycka ägomark Björketorp t Dals bäckar bäck
Bwratorp Saknas Flogön ö Björkhult t Dalsjögöl göl
Bölnorp gd /Se Fredriksgölen göl Björkhult, Lilla t Dalsjögölen göl
Dansätter gd /Se Friarbacken betesmark Björkhult, Lilla t Dalsjön sjö
Fnasbo f.d. beb. /Se Fåfängan ägomark Björkhult, Stora t Dalsjön sjö
Fnasebo, se Fnasbo f.d. beb. Fågelhult terräng Björkhult, Stora t Dalsjön sjö
Haget gd /Se Fågelmossen mosse Björkliden v Dalslyckan åker
Hult hg Fågelmossen mosse Björklund avs. lht Dammkärret kärr
Hulttorp gård Galtekilen udde /Se Björklund lht Diksjöbäcken bäck
Hultorp gd /Se giölerna, se Mösjön o. Källsjön sjöar Björklunda lht Diksjön sjö
Hållingstorp gd /Se Gläntan ägomark Björknäs gård Diksjön sjö
Hälla hg Grinden triangel-punkt Björkenäs gård Duvbäcken bäck
Hälla gd /Se Grytan bukt Björknäs gård Duvemossen mosse
?Härseby by Grytudden udde Björkkärret t Dyksjön, se Diksjön Saknas
Härseby gd Gränsön ö Björkvik lht Dyksjön sjö
Härseby gd Gräsfallet berg Björnbäcken t Dyksjön sjö
?Härseby gård Gröna planen terräng Blommedal lht Ekholmen berg och udde
Härseby gd /Se Grönsjön sjö Blåsvädret t Ekön ö
Härseby gd /Se Grönsjön sjö Blåsvädret t Ekön ö
Härseby gd /Se Grönsjögöl göl Blåsvädret t Finspongsån å
»hærsrodzbygd» = Härseby Saknas Grötfaten sjöar Bläckkärret uppodling Floddiket dike
Hästtumla torp Gäddgölen göl Bobergs norra häradsallmänning Saknas Fredriksgölen göl
Högby by Gölsjön sjö Bockekulla gd Fredriksgölen göl
Högby gd /Se Hagen terräng Bockekulla gård Fredriksmossen åker
Kalfsbygd hg Hagsjön sjö Bockekulla gård Friarebacken backe
Karlsby hgd Hagsjön sjö Bockekulla gård Frierebacken kulle
Karlsby hg Hagsjön sjö Bockekulla gård Fulkärret kärr
Karlsby by *Halvfartsudden udde Boda, kronojägaresboställe kronojägaresboställe Fåfängan åker
Karlsby samh. Hamnslyckan ägomark Boda, Lilla gård Fåfängsmossen odlad mark
Karlsby herrgård Harfallet terräng Boda, Lilla gård Fågelmossen mosse
Karlsby hg Harmossen mosse Boda, Lilla gård Fågelmossen mosse
Karlsby samh. /Se Herrängen terräng Boda, Lilla gård Fågelmossen mosse
Karlsby gd /Se Hjorlramossen mosse Boda, St by Fågelmossen, Lille mosse
Karlsby hg /Se Holkhagen betesmark Boda, Stora by Fågelmossen, Store mosse
Karlsby samh. /Se Holmasjön sjö Boda, Stora gård Fördärvet, Lilla åker
Karlsby samh. Holmasjön sjö Boda, Stora gård Fördärvet, Stora åker
Karlsby samh. /Se *Holmborgahägnad Saknas Boet stuga Galgbacken backe
Karlsby hgd /Se *Holmborghahegnæt Saknas Bogsjötorp t Galgbacken f.d. avrättningsplats
Karlsby samh. /Se Holmen ägomark Bogsjötorp t Galgbacken f.d. avrättningsplats
Karlsby hg /Se Horusskäl skäl /Se Bogsjötorp t Galtebrobacken vägbacke
*Kalsbygd gd? /Se Hovallsängen terräng Bondeby gård Galtekilen udde
Karlström bruk Hovarpet ägomark Bondeby herrgård Galten berg
Karlströms Bruk, Nedre Saknas /Se Hällsgölsbäcken bäck Bondeby herrgård Gastepinan åker
Karlströms Bruk, Övre Saknas /Se Härslyckan ägomark Bondeby gårdar Gavelstenabacken backe
Kristberg by Hästbäcken ägomark Bondeby gårdar Gavelstenastycket åker
Kristberg gd o. sn Hästgölen göl Bonnäs t Getmossebergen åkermark
Kristberg hg Högbrunnsmossen ägomark Bonnäs t Glahytt område
Kristberg gd o. sn Jakobsberg ägomark Bonnäs t Gropängen åker
Kristberg hg *Jungfruhällen häll Borggården gård Grytan vik
Kristberg hg Jussia terräng Botorp t Grytudden udde
Kristberg by Kalsiön sjö Botorp t Gråmistamon, Gråmistemon, se Gråmisteremon Saknas
Kristberg gd /Se Karlström terräng Botorp t Gråmistemossen mosse
Kulla gd:ar Kavelbromossen mosse Bragelund lht Gråmisteremon skog
Kvarn hg Killingön ö Brahus t Gränsön ö
Kvarn hg Killingön ö Brahus t Gräsfallet hage
Kvarn gd /Se Kilängen terräng Brahus t Gräsgölen sjö
Kvarns Bruk Saknas /Se Kilängsån å Brisstorp t Gräsgölen göl
Kärrvalla gd Klintfallet ägomark Brisstorp t Gräsgölen göl
Leipzig soldattorp /Se Kockhagen terräng Bristol t Gräsgölen göl
Litskvarn gd Kofallet terräng Bristorp t Gräskärret kärr
Litskvarn gd Kojan ägomark Brostugan riven bs Gröne backen kulle
Litskvarn gd /Se Kojan terräng Brostugan t Gröngölen göl
Mossegren gd /Se Kolängsskogen skog Brostugan t Grönsjön sjö
Måsegren gd /Se Kopparsjön sjö Brostugan t. Gäddgölen göl
Nocktorp gård Kullafalla terräng Brostugan avs Gäddgölen sjö
Nocktorp gd /Se Kvarnsgölen göl Brotorp rivet t Gäddgölsbäcken bäck
Nordsjö hg Kvarnsjön sjö Broändan t Gärdet, Östra åker
Nordsjö hg Kvarnsån å Broändan t Gölagärdet gärde
Nordsjö hg Kvarnsån å Brunnsgården gård Gölamossen mosse
Nordsjö hgd /Se Kvarnsån å Brånshult gård Gölasjön göl
Nordsjö skola /Se Kvavsjön sjö Brånshult gård Gölsjön sjö
Olivehult hg Kyrkemossen mosse Brånshult gård Gölstugölen göl
Olivehult herrg. Kyrkgrinden terräng Brånshult by Gölastycket åker
Olivehult hgd /Se Källgrensmossen mosse Brånshult sörgård Saknas Gölen å Kvarn
Olivehult gd /Se Källsjön o. hösjön sjöar Bråta gård Gölen Saknas
Olivehult gods /Se Källsjön sjö Bråta gård Hagbergsmossen mosse
Olivehult gd /Se Källsjön sjö Bråta gård Hagsjön sjö
Runkärr gd /Se Källsätter terräng Bråta gård Hallspann åker
Segeby gd /Se Källviken vik Brännorp gård Haremossen, Lille mosse
Segeby gd /Se Kärret, Stora kärr Brännorp gård Haremossen, Store mosse
Skalleby by Landeviken vik Brännorp gård Harggölen göl
Skalleby by Landskarlstorget terräng Brännorp gård Harmossen åker
Skalleby by Laxberget berg Bräntorp gård Helmers potatisland åker
Skalleby gd /Se Laxbergsgölen göl Bränntorp gård Herrfallasjön sjö
Skrukarp gd /Se Ledspångsån å Bränntorp bost Herrfallesjön sjö
Skrukatorp gd Leipzig ägomark Bränntorp kommin.bost. Herrängen Förr slåtteräng, nu skog
?Spång hg Lickasjön sjö Bromshus t. Herrängsmossen nu åker
?Spång hgd Lickasjön sjö Brömshus lht Hjortramossen mosse
Spång gd Lickasjön sjö Brömshus avs lht Hjortratrånget mosse
Spång herrgd Lickasjön sjö /Se Bygget avs Hjässategen område
Spång hg Lijken sjön sjö Bygget avs Hollstensgölen sjö
?Spång gd Lillebosjön sjö Bygget t. Holmalyckorna åker
Spång hgd /Se Lille Vänstren sjö Bygget t Holmasjön sjö
Spång gd /Se Lillgiölen sjö Bygget t Holmasjön sjö
Spång gd /Se Lilla, siöga sjöar Bygget st Holmasjön sjö
Storberg hg Lillån å Bäckalund t Holmen åker
Storeberg gd /Se Lillängen ägomark Bäckalund lht Holmen, Lille åkermark
Stråken gd Lillängsudden ägomark Bäcken t Holmen, Store åkermark
Ströpla gd /Se Lillön ö Bäcken t Holmhagen hage
Ströpla gd /Se Lillön ö Bäcken t Holmlyckebacken kulle
Ströplahult gd /Se *Litins kvarn Saknas Bäcken bebyggelse Hoppsudden udde
Stubba, Lilla gd /Se Lugnet terräng Bäcken t Hundön ö
*Syolykkia Saknas Lundbäcken ägomark Bäcken bebyggelse Hundön ö
*Syolykkio f.d. gd Lustigkulle kulle Bäcken t. Hållingstorpegärdet åker
Tingstad tp /Se Långbränna äng kärr Bäcken t Hällabackarna vägbackar
Tororp by Långgölen sjö Bäcken lht Hällsgölen göl
*Torpstadh gd? Långgölen göl Bäcketorp t Hällsgölsbäcken bäck
Ulvhult gd /Se Långmossen mosse Bäcketorp bebyggelse Hällsgölsmossen mosse
[Wiik] Saknas Långsjön, Lilla o. Stora sjöar Bäcketorp t Hällsjösbäcken bäck
Vika g. Långsjön, Lilla sjö Bäcketorp, Lilla stuga Hällstrandshagen hage
Vika gd /Se Långvarpsviken vik Bäckhult t Härslyckan gärde
Åkerhult gd /Se Långvedsviken vik Bäckhult t Hästestängsbacken åkermark
Åstorp gård Långön ö Bäckhult utgård Hästhagen hage
?Åstorp by Lövudden udde Bäcklund t Hästhagen hage
Åstorp gd /Se Manslaget terräng Bäcklund lht Hästhagen mark
Åstorp prästgård /Se Marieberg terräng Bäckstugan t. Hästhagen hage
Älgmyra gd /Se Moisiön sjö Bäckstugan t Hästhagsbackarna landsvägsbackar
Örvad tp /Se Morsbo terräng Bäckstugan t Hästhuvudet åker
  Mossagärdet ägomark Bäcktorpet t Högbrunnsmossegärdet gärde
  Motala ström vattendrag Bölnorp krono-egend. Högbrunnsmossen gärde
  *Märkärret kärr Bölnorp gård Ilingstorpehagen hage
  Mässingsgölen göl Bölnorp gård Intaget åker
  Mässingsgölen vattensamling /Se Bölnorp gård Jordanshål vik
  Mösjön o. Källsjön sjöar Bölnorpeöna, se Ön Saknas Jungfrusundet sund
  Mösjön sjö Dagmarsvik lht Jämskogsberget berg
  Mösjön sjö Dal gård Kajsas hål åker
  Nordkärr ägomark Dal gård Kaklösa åker
  Norge terräng Dal gård Kalsongerna åker
  Norgegärdet ägomark Dal gård Kalsongerna gärde
  Norgegölen sjö Dal, Lilla st Kalvedansen bete
  Norgegölen göl Dal gd Kalvefallet betesmark
  Norrbo terräng Dammen t Karl-Gustafs-äng äng
  Norrgärdet ägomark Dammen stuga Karlsängsdiket dike
  Norrängen ägomark Dammtorpet t Kavelbron bro
  Notberget berg Dammtorpet t Killingön ö
  Nyberg strandområde Danmark t Killingön ö
  Olivehultaviken vik Danmark t. Kilängen äng
  Omen sjö Danmark t Klintefallet gärde
  Omen sjö Dansätter gd Klintefallet åker
  Ommen sjö Dansäter gård Klintängen äng
  Ommen sjö Dansätter gård Klockaretegen åker
  Ommen sjö Dansäter gård Klockeretegen åker
  Ommen sjö /Se Dansätter gård Kluvna-berget berg
  Opplången sjö Dicksjötorpet t Knapparns backe åker
  Opplången sjö Diksjötorp t Kockhagen hage
  Opplången sjö Dyhult t Kofallet hage
  Opplången sjö Dyhult t. Kofallsbackarna kullar
  Orsa ägomark Dyhult stuga Kofallsstycket åker
  Oxemossen mosse Dyhult t Kohagegärdet åker
  Oxpussen betesmark? Dyksjötorp t. Kohagen hage
  Paradismossen mosse Edsdal lht Kohagen hage
  Pellekärr ägomark Eka, se Eken Saknas Kohagen hage
  Permansgärdet ägomark Eka t. Kohagen hage
  Pojkön ö Ekeberga lht Kohagen hage
  Ranfredsgölen göl Eken t Kohagen hage
  Rom terräng Eken t Kohagen, Lille hage
  Romestadsklint triangel-punkt Ekenäs lht Kohagen, Store hage
  Romkärret kärr Ekenäs lht Kohagemosse mark
  Roparemon terräng Ekhaga lht Kolboäng äng
  Rosenlundsviken vik Eklunda lht Kolboängen äng
  Råbocken udde Eklunda lht Koltorpetegen åker
  Rävön ö Elinsro avs fr. Kopparsjön sjö
  Röda kärret kärr England förr t. Kopparsjön sjö
  Rökärret, Nedre kärr Ershult t. Kopparåsarna åsar
  Rökärret, Övre kärr Erstorp t Koviken bete
  Römossen mosse Erstorp t. Krestinebergshagen hage
  Rösjön sjö Erstorp t. Krigarberget berg
  Rösjön sjö Erstorp t Kringlan kulle
  Rösjön sjö Erstorp lht Kringlebacken backe
  Rösjön sjö Esplunda t. Kringlehagen hage
  Salstern, Stora o. Lilla sjöar Evero lht Kringlehagen hage
  Salstern sjö Fagerhult t Krösabacken backe
  Salstern sjö Fagerhult t. Kullamossen bete
  Salstern sjö Fagerhult/et/ t Kullaåkern åker
  Salstern, Lilla sjö Fallet t. Kvarnbacken åker
  Salstern, lilla sjö Fallstugan lht Kvarngölen göl
  Salstern sjö /Se Fallstugan t. Kvarnskogen skog
  Salstern St:a o. L:a sjöar /Se Fallstugan avs lht Kvarnsån å
  Salstern, Lilla o. Stora sjöar /Se Fallstugorna t. Kvarnsån å
  Sandvadet terräng Fallsviken t *Kvasjön sjö
  Sju trappors skog skogsmark Fallsviken t Kvavsjön sjö
  Sjöbackeviken vik Fallsviken t Kvavsjön sjö
  Sjöfallet ägomark Fridensberg lht Kvigmossen mosse
  Sjölyckan ägomark Fridhem t Källgrensmossen mosse
  Sjöviken ägomark Fridhem avs lht Källsjön sjö
  Skallebyfallet terräng Fridhem lht Källviken vik
  *Skiljebron gränsmärke Fridhem lht Kärngbergen berg
  Skiljeön ö Fridsborg lht Kärngbergen berg
  Skinnarmossen mosse Furuhem lht Kärngebacken landsvägsbacke
  Skiäbosiön sjö Fågelhult t Kärngebacken f.d. avrättningsplats
  Skogsängen ägomark Fågelhult/et/ t Kärngeröven fall
  Skräpmossen mosse Fårfittan t Körkebäcken bäck
  *Skäbosten gränsmärke Förberga st Körkemossen mosse
  Skärbon sjö Förberga bs Lagårdsbäcken bäck
  Skärbon sjö Förberga statstuga Lagårdsgärdet åker
  Skäggbacken backe Galtbron t Landskaretorget, se Landskarlstorget Saknas
  Slättrösten terräng Galtbron t. Landskarlstorget vedtorg
  Smedstorp ägomark Galtebron t Landstorp hagbacke
  Spinkekärr göl Gardeshatt, se Karlsberg Saknas Laxberget berg
  Spång ägomark Gardeshatt bs Laxberget berg
  Spångsviken vik Gardishatt arb. bost. Laxbergsgölen göl
  Staverkärret kärr Gatstugan t Laxbergsgölen göl
  Staverkärret kärr Gatstugan t Laxbäcken bäck
  Stenbäcken betesmark? Gavelsten st Laängen åker
  Stenbroön terräng Gavelsten arb.bost. Ledningskärret kärr
  Stengölen göl Gavelsten bebyggelse *Ledspångsån å
  Stenlyckeviken vik Glappan stuga Lersumpekärret kärr
  Stenön ö Glappan stuga Lickafallet Saknas
  Stora mossen mosse Glädjen t Lickasjön sjö
  Storsten holme Gläntan rivet t Lickasjön sjö
  Storöarna öar Gläntan t. Lidbacken backe
  Storön ö Granliden lht Lillebergs aborregrund, se Aborregrundet Saknas
  Stroken siön sjö Grinden t Lillebo, Gamla område
  Stråken sjö Grinden t. Lillebosjön sjö
  Stråken sjö Grinden t Lillebosjön sjö
  Stråken sjö Grindfallet lht Lillebosjön sjö
  Stråken sjö Grindstugan t Lillebosjön sjö
  Stråken sjö Grindstugan t Lillgölen sjö
  Stråken sjö Grindstugan stuga Lillgölen = Norgegölen sjö
  Stråken sjö Gråhalla t Lillgölen göl
  Stråken sjö Gråhalla t. Lillomen del av sjö
  Stråken sjö /Se Gråhalla t Lillsalstern, se Salstern, Lilla Saknas
  Ströplagölen göl Gröndal lht Lillsjön sjö
  Stubbmossen mosse Gröndal lht Lillsjön sjö
  Stuthalsarna ägomark Grönlund t Lillvänstern sjö
  Sundön ö Grönlund bebyggelse Lillån å
  Svarta fallet berg Grönlund Saknas Lillängen bete
  Svarta viken vik Grönvägen t Lillängen åker
  Svarthäll halvö Grönvägen t Lillängen äng
  Svedaborg terräng Grönvägen t. Lillängen bete
  Svedaskogen skog Gubborp gård Lillängshagen bete
  Svältodlingen ägomark Gubborp gård Lillängskärret kärr
  Sågudden udde Gubborp gård Lillön ö
  Sången ägomark Gubborp gård Lillön ö
  Sätersbacke terräng Gunnebo v Lillön ö
  Sävsjön terräng? Gunnebo lht Linmansberget berg
  Södra kärret kärr Gölen t Lispångsbacken backe
  Tallön ö Gölen t Lispngsbron bro
  Tingsberget berg Gölen t. Lispångshagen hage
  Tingstan ägomark Gölstugan t Lispångsån å
  Tjurhagen terräng Gölstugan t. Litskvarnagärdena åkrar
  Toren sjö Gölstugan t Litskvarnagärdet, Lilla åker
  Toren sjö Hagaberg lht Litskvarnagärdet, Stora åjer
  Torpön terräng Hagalund bs Litskvarnaån å
  Torvsjön sjö Hagalund t. Lovisebacken landsvägsbacke
  Trangölsmossen mosse Hagalund st Lugnsboskiftet åker
  Trankärret ägomark Hagalund lht Lunafallet fall
  Trankärrsmossen mosse Hagalund stuga Lustigkulle kulle
  Trinta kärr Hagen t Lustig-kulle kulle
  Trugan terräng Hagen t Långavrå åker
  Tällekullen, Lilla kulle Hagen t. Långevrå gärde
  Tällekullen, Stora kulle Haget gård Långbrännehörnet hörn av Norra allmän.
  Udden udde Haget gård Långe vik vik
  Uddeskogen skogsmark Haget gård Långgölen göl
  Unnekullaskogen skogsmark Haget gård Långgölen sjö
  Urgatan terräng Hagstugan t Långgölen sjö
  Varglyckorna ägomark Hagstugan t Långkällehagen hage
  Vargmossen mosse Hagstugan t Långkärren kärr
  Vegölen göl Hagstugan t Långmossen mosse
  Venudden udde Hagstugan t Långmossen mosse
  Vikamossen mosse Hagstugan t Långmossen mosse
  Vikaskogen skog Hallspann stuga Långmossen mosse
  Vika udde udde Halvspannen t Långsjöarna sjöar
  Vika utäng betesmark? Hamburg t Långsjöarna sjöar
  Vikaviken vik Hanorp lht Långsjön sjö
  *Vika äng Saknas Harfallet t Långsjön, se Långsjöarna Saknas
  Vresjön sjö Harfallet t Långsjön, Lilla sjö
  Vrånggölen sjö Harmossekärret utj. Långsjön, Lille, se Långsjöarna Saknas
  Vrånggölen tjärn Harmossekärret utj Långsjön, Store, se Långsjöarna Saknas
  Vrånggölen sjö Harmossekärret äng Långsved vik
  *Vrånggölen sjö Harmossekärret = Karlsäng Saknas Långtegen åker
  Vrångsjön sjö Hassla stuga Långtegen åker
  Vången terräng Herrefallet mtl Långängen åker
  Vänstern, Lilla sjö Herrefallet t Långängen åkermark
  Vänstern, Lilla sjö Herrefallet t Långön ö
  Vänstern sjö Herrefallet t +Länsmansstenen sten
  Vänstern, Lilla sjö Herrfallet t Manslaget äng
  Vänstern sjö /Se Herrfallet t Mariedalsskogen skog
  Vänstern, Lilla o. Stora sjöar /Se Herrfallet t Mellansjön sjö
  Vänstern sjö /Se Herrfallet förr t. Misten mosse
  Vänstern Lilla sjö Herrfallet t Moafallet fall
  Vänstern, Stora sjö Herrfallet t Mosjöberget bergskulle
  Vänstern, Stora sjö Hildeborg lht Mosjön sjö
  Vänstern, Stora sjö Holma eller Vassholma gd Mosjön sjö
  Vänstern, Stora sjö Holma, se Vassholma Saknas Mosjöskogen skog
  Vänstern, Stora sjö Hultebo stuga Mosjöängen åker
  Vänstern St. o. L. sjöar /Se Hultebo t Mossen gärde
  Värpan kärr Hulttorp gdar Mossen åker
  Åkershults allmänning Saknas Hultorp gård Mosshagen hage
  Ålkistan ägomark Hultorp gård Mosters backe kulle
  Ålkisteskogen skogsmark Hultorp gård Mosters backe kulle
  Ålsjön, Lilla sjö Hulttorp gård Mostuvemossen nu åker
  Ålsjön, Lilla sjö Hållberg t. Mylingekärret kärr
  Ålsjön, Lilla sjö Hållingstorp gård Myrkärret åker
  Ålsjön, Stora o. Diksjön sjöar Hållingstorp herrgård Myrängen äng o. hage
  Ålsjön, Stora sjö Hållingstorp herrgård Mässingsgölen göl
  Ålsjön, Stora sjö Hållingstorp gård Mässingsgölen göl
  åplången sjö Hälla gård Mässingsgölen sjö
  Åpången sjö Hälla herrgård Mösjön sjö
  Årsjön sjö Hälla herrgård Mösseskärmen åker
  Åsegärdet ägomark Hälla gård Nisses-backe åker
  Älgön ö Hälledal lht Nisses backe kulle
  Ängstugan, Gamla f.d. torp Hällero lht Nordkärrs gärde åker
  *Äskakärret kärr Hällsund lht Nordsjöviken vik
  Ömen Lacus sjö Hällsätter t. Norgegölen göl
  Önaskogen skog Hällsäter lht Norrgärdet åker
  Örvad kärr Hällsätter utj. Norrgölen sjö
  Örvadsbäcken bäck Hällsätter t Norrhagen hage
  Örvadskärret kärr Härseby gård Norrängen åker
  Örvadsskogen skogsmark Härseby gård Norrängen åkermark
    Härseby säteri Notsåkrarna åkermark
    Härseby gård Nybergahagen hage
    Hästbäcken gård Nybyggskiftet åker
    Hästbäcken gård Nygärdet gärde
    Hästbäcken, Lilla t. Nygärdet åker
    Hästbäcken, Lilla t Nygärdet gärde
    Hästbäcken, Lilla t Näsängs-äng grön plats
    Hästbäcken, Stora gård Olivehultaviken vik
    Hästbäcken, Stora gård Omen sjö
    Hästtumla t Omen sjö
    Hästtumla t. Omen sjö
    Hästtumla t Ommen sjö
    Högberget t Opplången sjö
    Högby gårdar Opplången sjö
    Högby by Opplångsön udde
    Högby gårdar Orsa åkrar
    Högby by Oxemossen mosse
    Högby östergård gård Oxemossen mosse
    Högby västergård gård Oxemossen mosse
    Högbylyckan utjord Oxhagen hage
    Höjebo lht Oxhagen hage
    Ilingstorp t Oxhagen hage
    Ilingstorp t Paradismossen mosse
    Ilingstorp t. Parasollerna gärde
    Ingemarsvik lht Pellekärr kärr
    Jakobsberg st Pelles-Kärr kärr
    Jakobslund bs Perfallsbäck bäck
    Jakobslund stuga Perstorpegärdet åker
    Johannesberg t Pilberget bergskulle
    Johannesberg t Pilegärdet gärde
    Johannesberg t Prästebäcken bäck
    Johannesberg t Prästekörgården område
    Johannesberg t Pussebacken kulle
    Johannisberg förr t. Rakesundsgärdet gärde
    Johannes-stugan stuga Ramfridsgölen göl
    Jordbron t Ramfridsmossen mosse
    Jordbron t Ramgrisgölen göl
    Jordbron t Regnebergen berg
    Jägmästareboställe Saknas Riagärdet gärde
    Järnvägsstation Saknas Romkärret kärr
    Kaklösa stuga Rosenlundsviken vik
    Kalkberget lht Rothugget åkermark
    Kalorp gård Rudbrunnsbacken åker
    Kalorp gård Rusjön sjö
    Kalorp gård Ryttarhalsen åker
    Karlsberg t Ryttarängen åker
    Karlsberg t Ryttarelyckan åker
    Karlsberg bs Råbocken udde
    Karlsberg lhter Råbocken udde
    Karlsberg lht Råckesundsmossen åker
    Karlsberg v Rävedalen åker
    Karlsberg lht Rävön holme
    Karlsberg st Röda kärret kärr
    Karlsby egendom Rödjagärdet gärde
    Karlsby herrgård Rödjaskiftet åkermark
    Karlsby herrgård Rödjategen åker
    Karlsby gård Rödkärren betesmark
    Karlsby gård gård Rödmossen mosse
    Karlsfrid t. Römossen, Lille mosse
    Karlsfrid st Römossen, Store mosse
    Karlshamn t Rösjön sjö
    Karlshäll lht Rösjön sjö
    Karlshäll, Lilla lht Rösjön sjö
    Karlshäll, Stora handelsbod Salstern sjö
    Karlshög lht Salstern sjö
    Karlslund lht Salstern, Lilla sjö
    Karlslund stuga Salstern, Lilla sjö
    Karlslund avs lht Samsalan bete och skog
    Karlslund t Sande-berg åker
    Karlslund lht Sandgropebacken vägbacke
    Karlslund lht Sandvat mosse
    Karlsro lht Sandvatsmossen mosse
    Karlström bruk Sandön ö
    Karlström bruk Sankedalen åker
    Karlströms Bruk Saknas Sjuttiosjuårshugget hygge
    Karlströms Klockaregården Saknas Sjutrapporna berg
    Karlströms kvarn och såg kvarn och såg Själavägen väg
    Karlssund lht Sjöbosjön sjö
    Karlstorp lht Sjögärdet åker
    Karlsäng lht Sjögärdet, Östra åker
    Karlsäng utj Sjöhagen hage
    Karlsäng t. Sjölyckan åker
    Karstorps lägenhet Saknas Sjöstuvehagen hage
    Klintehäll lht Sjöängen Åker
    Klinten rivet t Sjöängsbacken odlad kulle
    Klinten t. Skatahörnet Saknas
    Klippan lht Skiljeön ö
    Klockarejord Saknas Skillnadbäcken bäck
    Klämmesbol gård Skinnarmossen mosse
    Klämmesbol gård Skogsestycket åkermark
    Klämmesbol herrgård Skogslyckan åker
    Knallen t Skogsängen åker
    Knallen t Skolgärdet gärde
    Knallen st Skräpmossen mosse
    Knosbo statstuga Skvimpan åker
    Kojan t Skänninge-Pelle åker
    Kojan rivet t Skärbon sjö
    Kojan förr t Skärbon sjö
    Kolbotten kronojägarebost. Skävängen gärde
    Kolbotten t Slängebacken backe
    Kolkojan st Släte bergen berg
    Kolstorp t Slätröstan skog
    Kolstorp t Slättrösten hagmark
    Kolstorp t Smedstorpebacken vägbacke
    Kolstorp lht Smedstorpeflåtten åker
    Kolstugan t Smedstorpetomten åker
    Kolstugan t Smejerebacken backe
    Kolstugan t Småkullarna kullar
    Kopparhult lht Snåltäppan åker
    Kopparhult gård Somossen mosse
    Kopparhult, Lilla avs lht Sparbäcken bäck
    Kopparhult, Stora avs lht Spinkekärr kärr
    Koppartorp gård Spinkekärret kärr
    Koppartorp gård Spångsviken vik
    Koppartorp gård Spännet väg
    Koppartorp gård Stalens kulle kulle
    Krigstorp stuga Starrängsbackarna åker
    Krigstorp t Staverekärret kärr
    Kristberg herrgård Staversmossen mosse
    Kristberg herrgård Stenbroön udde
    Kristberg by Stengölen göl
    Kristbergs rusthåll gård Stengölen sjö
    Kristbergs rusthåll gård Stenhagen hage
    Kristineberg t Stentorpahagen hage
    Kristineberg t Stensundet sund
    Kristineberg t Stensundsviken vik
    Kulan t Stenön ö
    Kulan t Stoltehagen hage
    Kulan t Stoltehagsstycket åker
    Kulla förr gård, nu by Stora kärret åker
    Kulla gård Store mossen mosse
    Kulla gård Storomen del av Omen
    Kulla backgård gård Storskogen skog
    Kulla borggård, se Kulla kvarngård Saknas Storvänstern sjö
    Kulla brunnsgård gård Storån å
    Kulla kvarngård gård Storängen åker
    Kulla källgård gård Storängen bete
    Kulla lindegård gård Storängen bete
    Kulla mellangård gård Storängshagen hage
    Kulla nedergård gård Storöarna ö
    Kulla norrgård gård Storöarna öar
    Kulla sjögård gård Storön ö
    Kulla storgård gård Storön ö
    Kulla sörgård gård Strumpstickebacken kulle
    Kulla västergård gård Strumpstickemossen mosse
    Kulla östergård gård Stråkedalsviken vik
    Kulla övergård gård Stråken sjö
    Kullaängen gård Stråken sjö
    Kullängen avs Stråken sjö
    Kupan lht Stråken sjö
    Kurran bs Stråken sjö
    Kurran st Ströplafallen fall i skogen
    Kvarn gård Ströplagöl göl
    Kvarn gård Ströplagölen göl
    Kvarn egendom Ströplahultahagen hage
    Kvarngården gård Ströpla lilläng åker
    Kvarngärden gård Ströpla mosse bete
    Kvarngården gård Ströplaskogen skog
    Kvarngården gård Stubbmossen mosse
    Kvarnhultet t Stubbmossen mosse
    Kvarnhultet t Stuthalsarna åkermark
    Kvarnhultet t Svartbäckehålet åker
    Kvarntorpet t Svarte backen vägbacke
    Källeberg st Svarthäll berg
    Källeberg bs Svarthäll holme
    Källgården gård Svartön ö
    Källsjötorp t Svedjan skogsområde
    Källsjötorp t Svedjan avbränt område
    Källsjötorpet t Svinemon skog
    Källsätter t. Svärjeremossen odl. mark
    Källsäter t Svärmegärdet åker
    Källsätter, se Hällsätter Saknas Svärmsåkern åker
    Kärngröven riven bs Sågbacken område
    Kärrsjö t Sågebackegärdet gärde
    Kärrsjö t. Sången gärde
    Kärrsjö t Säters gärde åker
    Kärrvalla gård Sätershagen hage
    Kärrvalla gård Sävesjön kärr
    Landstorp lht Sävsjön sjö
    Leipzig t Sävsjön vik
    Leipzig t Södra kärret kärr
    Leipzig t. Sörhagen hage
    Lilleberg gård Sörhagslyckan åker
    Lilleberg gård Tallgärdet åker
    Lill-Hälla v Tallmossen mosse
    Lillängsudden t Tegelbrukshagen hage
    Lillängsudden t Tingsberget kulle
    Lillängsudden t. Tingsberget berg
    Linberget t Tingsberget åker
    Lindberget t Tjurhagen hage
    Lindberget avs lht Tomten åker
    Lindegården gård Tomten åker
    Lindkullen avs lht Toren sjö
    Lindkullen lht Toren sjö
    Lindnäs avs lht Toren sjö
    Litskvarn förr kvarn Torget öppen plats
    Litskvarn gård Torperevägen väg
    Litskvarn gård Trankärret, se Trankärrsmossen Saknas
    Litzkvarn gård Trankärrsmossen mosse
    Litsäng t Trehörnabackarna landsvägsbackar
    Litzäng t. Trehörnakäringen gränssten
    Litzäng t Tretallsön ö
    Ljusell t. Tretallsön ö
    Ljushäll t Trinta-o mosse
    Loviseberg t Trinta o/t/ kärr
    Loviseberg t Trottebackarna backar
    Lugnet bs Trångsundamossen åkermark
    Lugnet t Trägårdsbacken backe
    Lugnet lht Trägårdsgärdet åker
    Lugnet avs Tyske trädgården område
    Lugnet stuga Tärnön ö
    Lugnet t Udden skog
    Lugnsbo t Ulvhulta hage Saknas
    Lund st Ungskogsfallet fall
    Lund avs lht Unnekullahagen hage
    Lund stuga Unnekullaskogen skog
    Lund bs Vallmolyckebackarna backar
    Lund, Södra t Valstadtegen område
    Lundbäcken rivet t Vargehalsen ås
    Lundbäcken t Varggrytet varggryt
    Lützen st Vargkleven berg
    Lützen bs Vargmobacken vägbacke
    Långbrännan t Vargmossen mosse
    Långbränna t. Vargmossen mosse
    Långbrännan t Vargmossen mosse
    Lövbränna bs Vasbohagarna hagar
    Lövbrännan st Vassholmabiten åker
    Lövhem handelsbod Vassholmasjön sjö
    Lövingsberg t Vassholmasjön, se Holmasjön Saknas
    Lövingsberg t Vegölen göl
    Lövkullen lht Vegölen göl
    Lövkullen stuga Vegölen sjö
    Lövkullen bs Venängen, Nedre åker
    Lövsberg lht Venängen, Övre åker
    Lövsberg lht Vikamossen mosse
    Lövsberg t Vikaskogen skog
    Lövsätter lht Vikategen åker
    Lövuddarna t Vikaviken vik
    Lövudden t Vika äng ängsmark
    Lövudden t Vimansudde udde
    Marieberg t Vimansudde udde
    Marieborg lht Vinterholmen holme
    Mariedal t Vite vägen väg
    Mariedal t Vregölen sjö
    Mariedal t Vresjön sjö
    Marocko t Vrånggölen sjö
    Marocko t. Vrånggölen göl
    Marocko t Vrånggölen göl
    Mellanhus lht Vrånggölen göl
    Mellansjö t Vrånggölsvägen väg
    Mellansjö t Vrångsjön sjö
    Mellansjö utäng Vänstern, Lilla, se Lillvänstern Saknas
    Modal bs Vänstern, Lilla sjö
    Modal t. Vänstern, Lilla sjö
    Modal lht Vänstern, Lilla sjö
    Modal stuga Vänstern, Stora sjö
    Mon t Vänstern, Stora sjö
    Mon stuga Vänstern, Stora, se Storvänstern Saknas
    Mon t Värpan åker
    Mon t Västboberget berg
    Morsbo t Västergärdet åker
    Mossebo statstuga Västervikshagen hage
    Mossegren gd Västerängen åker
    Mosstugan t Västerängen åker o. hage
    Mosstugan t. Västerängen åker
    Mostugan t Västmoberget berg
    Musko t Åbrogärdet gärde
    Musko t Åbrohagen åker
    Musko t. Ålkistan äng
    Måsegren gård Ålkistan gärde
    Måsegren gård Ålkistehagen hage
    Måsgren gård Ålsjölyckan åker
    Måsegren gård Ålsjön sjö
    Måttan t Ålsjön,Lilla sjö
    Måttan t Ålsjön, Lille sjö
    Måttan t. Ålsjön, Lilla o Stora sjöar
    Måttan lht Ålsjön, Stora sjö
    Mörkstugan, se Mörtstugan Saknas Ålsjön, Store sjö
    Mörtstugan t Åsegärdet åker
    Mörtstugan t. Åsegölen göl
    Nain stuga Åttioårshugget hygge
    Najen t Älgmossen mosse
    Nergården gård Älgmyreviken vik
    Nilsberg t. Älgsundet åker
    Nilsberg rivet t Älgön ö
    Nockorp obeb. gård Älgön ö
    Nockorp gård Ögärdet gärde
    Nordenslund st Örvadsbron vägbro
    Nordkärr gård Örvadsbäcken bäck
    Nordkärr gård Örvadshuggena huggen
    Nordkärr gård Örvadskärret kärr
    Nordkärr gård Öskogen skog
    Nordsjö gård Östra gärdet åker
    Nordsjö gård Östra gärdet åkermark
    Nordsjö herrgård  
    Nordsjö herrgård  
    Nordsjöskogen Saknas  
    Norge t  
    Norge t.  
    Norge t  
    Norrgården gård  
    Nyberg t  
    Nyberg rivet t  
    Nyberg t.  
    Nyberg avs lht  
    Nyberg avs  
    Nyberg t  
    Nybo avs  
    Nybo t  
    Nybo avs  
    Nybygget st  
    Nybygget t  
    Nybygget bs  
    Nygärdet lht  
    Nylund lht  
    Nystugan t  
    Nystugan t  
    Nystugan, Lilla st  
    Nystugan, Stora t  
    Nytorp t  
    Nytorp t  
    Nyttorp förr t nu borta  
    Nådendal t  
    Näsängen t  
    Olivehult säteri  
    Olivehult herrgård  
    Olivehult herrgård  
    Olivehult gods  
    Palmtorpet t  
    Palmtorpet t  
    Palmtorpet gt  
    Paradis gård  
    Paradis gård  
    Paradis gård  
    Paradis gård  
    Paradisängen lht  
    Paris t  
    Paris t  
    Paris t  
    Paris lht  
    Perstorp bs  
    Perstorp st  
    Petersburg stuga  
    Petersburg t  
    Porsmossen utj.  
    Prästegården kyrkoherdebost.  
    Pulshemmet t  
    Pulshemmet t  
    Pulshemmet t  
    Pussen t  
    Pussen t  
    Pussen t  
    Pålstorp t  
    Rom rivet t  
    Romerstad t  
    Romestad t.  
    Romestad t  
    Rosenberg t  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg t  
    Rosendal t  
    Rosendal t.  
    Rosendal t  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund t  
    Rosenlund t  
    Rosenlund t  
    Rumpekärr gård  
    Runkärr, se Rumpekärr Saknas  
    Runkärr gård  
    Runkärr gård  
    Runnkärr gård  
    Rusthållet gård  
    Rödja gård  
    Rödja gård  
    Rödja gård  
    Rödja gård  
    Sand, se Sund Saknas  
    Sandbacken t  
    Sandbacken t  
    Sandbacken t  
    Sandbäcken t.  
    Sandbäcken t  
    Sandbäcken t  
    Sandkullen st  
    Sandkullen t  
    Sandkullen t  
    Sandstorp t  
    Sandstugan t  
    Sandstugan t  
    Sandstugan t  
    Sandtorp stuga  
    Sandviken t  
    Sandviken t  
    Segeby gård  
    Segeby gård  
    Segeby gård  
    Segeby gård  
    Sjöbacka st  
    Sjöbacka t  
    Sjöbacka t  
    Sjöbacka t  
    Sjöfallet t  
    Sjöfallet avs  
    Sjöfallet t  
    Sjöfallet t  
    Sjöfallet avs  
    Sjöfallet t  
    Sjögården gård  
    Sjölund t  
    Sjölund t.  
    Sjölund avs  
    Sjölund t  
    Sjötorp gård  
    Sjöstugan avs lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan t.  
    Sjötorp st  
    Sjövik stuga  
    Skalleby gård  
    Skalleby gård  
    Skalleby by  
    Skalleby by  
    Skallebyfallet t  
    Skallebyfallet t  
    Skarpåsen t  
    Skarpåsen t.  
    Skarpåsen t  
    Skaten bs  
    Skaten t.  
    Skaten stuga  
    Skofferhult t  
    Skofferhult t  
    Skofferhult t  
    Skogaholm lht  
    Skogatorp t.  
    Skogatorp Saknas  
    Skogehäll lht  
    Skog/en/ t  
    Skogs stuga  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp stuga  
    Skogstorpet t  
    Skogstorpet t  
    Skrukarp gård  
    Skrukarp gård  
    Skrukarp herrgård  
    Skrukarp gård  
    Skråmma, se Vänstertorpen Saknas  
    Skråmman t  
    Skåpet t  
    Skåpet inbyggarbeteckning  
    Slängan st  
    Slängan bs  
    Slängan ryggåsstuga  
    Smackan, se Karlsäng Saknas  
    Smedstorp t  
    Smedstorp t  
    Smedstorp t.  
    Smedtorpet t.  
    Smedtorpet bs  
    Smedtorpet st  
    Småskolan Saknas  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken stuga  
    Solbjörke avs lht  
    Soldattorpet t  
    Solhaga lht  
    Solhem v  
    Solkullen lht  
    Spaketorp t  
    Spaktorp t.  
    Spaktorp t  
    Spång gård  
    Spång gård  
    Spång herrgård  
    Spång herrgård  
    Spångsöna t  
    Stegeborg lht  
    Stegehäll t  
    Stegehäll t  
    Stegehäll t.  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken t.  
    Stenbacken avs lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbron t  
    Stenbron t  
    Stenbäcken t.  
    Stenbäcken t  
    Stenbäcken t  
    Stenkullen st  
    Stenkullen t  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen t  
    Stenkullen t.  
    Stenstorp t  
    Stenstorp t.  
    Stenstorp t  
    Stockhem gd  
    Stockhem gård  
    Stockhem gård  
    Storberg herrgård  
    Storberg herrgård  
    Storeberg gård  
    Storgården gård  
    Storängen t.  
    Storängen t  
    Storängen avs lht  
    Strand v  
    Stråkedal t  
    Stråkedal t  
    Stråken gård  
    Stråken gård  
    Stråken gård  
    Stråken gård  
    Stråken gård  
    Strålenberg stuga  
    Strömsberg t  
    Strömsberg t  
    Strömsberg t.  
    Strömsborg lht  
    Strömshäll lht  
    Strömsnäs v  
    Strömsäter t.  
    Strömsäter bs  
    Strömsätter st  
    Ströpla gård  
    Ströpla gård  
    Ströpla gård  
    Ströpla gård  
    Ströplahult gård  
    Ströplahult gård  
    Ströplahult gård  
    Ströplahult gård  
    Stubba by  
    Stubba, Lilla gård  
    Stubba, Lilla gård  
    Stubba, Lilla gård  
    Stubba, Stora gård  
    Stubba, Stora gård  
    Stubba, Stora gård  
    Sund t  
    Sund t.  
    Sund t  
    Svansätter gd  
    Svansätter gård  
    Svansäter gård  
    Svansäter gård  
    Svansäter gård  
    Svartbäcken t  
    Svartbäcken t.  
    Svartbäcken t  
    Sveaberg t  
    Svensborg lht  
    Svenstorp lht  
    Svältan t  
    Sylen t.  
    Sylen t  
    Sågen t  
    Säter gård  
    Säva lht  
    Sävar t.  
    Sävar avs lht  
    Säven lht  
    Söderlund t  
    Söderlund t.  
    Söderlund, se Södra Lund Saknas  
    Sörbo t  
    Sörbo t  
    Tegelbruket t  
    Tegelbruket t  
    Tingstan rivet t  
    Tingstan t  
    Tingstan stuga  
    Tingstan rivet torp  
    Tollstorp t  
    Tollstorp t  
    Tollstorp t.  
    Torensberg t  
    Torensberg t  
    Tornsberg t  
    Trehörna skogv.bost.  
    Trehörna skogv.bost.  
    Trehörna skogvaktareboställe  
    Trehörna, Lilla förr t. nu borta  
    Trugan t  
    Trugan stuga  
    Trångsund t  
    Trångsund t.  
    Trångsund t  
    Trädgårds stuga  
    Tälleberg t  
    Tälleberg v  
    Tälleberg gård  
    Tälleberg t.  
    Telleberg gård  
    Tällekullen t.  
    Tällekullen, Lilla t  
    Tällekullen, Lilla t  
    Tällekullen, Stora t  
    Tällekullen, Stora t  
    Ulvans lht  
    Ulvhult gård  
    Ulvhult gård  
    Ulvhult gård  
    Ulvhult gård  
    Ulvhult gd  
    Unnekulla gård  
    Unnekulla gård  
    Unnekulla gård  
    Unnekulla gård  
    Utsikten avs lht  
    Vargesmackan, se Karlsäng Saknas  
    Vargesmackan utj  
    Vargesmackan, se Karlsäng Saknas  
    Vasebo gård  
    Vasebo gård  
    Vasebo gård  
    Vasebo, Lilla utjord  
    Vassholma gd  
    Vassholma gård  
    Vassholma gård  
    Vassholma gård  
    Vassholma gård  
    Vastebolund stuga  
    Wibergsgården församlingshem  
    Vika gård  
    Vika gård  
    Vika gård  
    Vika gård  
    Vikensberg t  
    Viksberg t  
    Vikstorp t  
    Vikstorp t  
    Vikstorp t  
    Vilan lhter  
    Vildtrumla t  
    Vilhelmsberg lht  
    Villa Skoga v  
    Villa Solhöjd v  
    Villa Stråken v  
    Villa Tomta v  
    Villa, Vik v  
    Vänneberga gd  
    Vänneberga utjord Saknas  
    Vänstertorp Saknas  
    Vänstertorpen torp  
    Vänstertorpet t  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västerhus stuga  
    Västervik t  
    Västervik t  
    Västerängen lht  
    Åbron t  
    Åbron t.  
    Åbrotorp avs  
    Åbrotorpet t.  
    Ådala lht  
    Åker, se Åkerhult Saknas  
    Åkerhult gård  
    Åkerhult gård  
    Åkerhult gård  
    Åkerhult gård  
    Åkerö lht  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålsjöfallet t.  
    Ålsjötorp t  
    Ålsjötorp t.  
    Ålsjötorpet, (Stora) t  
    Åsberg t  
    Åsen t.  
    Åstorp lht  
    Åstorp kyrkoh.bost.  
    Åstorp kyrkoherdebost.  
    Älgmyra gårdar  
    Älgmyra gård  
    Älgmyra gård  
    Älgmyra herrgård  
    Älgmyra gård  
    Älgsundet t  
    Älgsundet t.  
    Älgsundet t  
    Ängen t  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan t  
    Ängstugan t  
    Ängstugan t  
    Ängstugan t  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan t  
    Äsplunda t  
    Äsplunda t  
    Ön t  
    Ön t  
    Ön avs lht  
    Ön, Lilla t  
    Ön, Stora t  
    Öna t  
    Öna lht  
    Öna t  
    Öna t.  
    Örstorp avs  
    Örstorp t.  
    Örstorp avs  
    Örvad lht  
    Örvad t  
    Örvad t  
    Örvad t  
    Örvad t  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österhus stuga  
    Österskog t  
    Österskog t  
    Österskog t.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.