ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekebyborna socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 334 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 327 Naturnamn : 81
Ekebyborna sn Andersbo terräng Nummerförteckning förteckning Axbergsudden udde
Ekebyborna socken Birgittas udde udde Ekebyborna sn sn Bergarn skogsmark
Ekebyborna sn Boren sjö Sagesmän förteckning Bolyckan gärde
Ekebyborna sn Boren sjö Ekebyborna sn Boren Saknas
Ekebyborna sn Boren sjö Ekebyborna sn Britas udde udde
Ekebyborna sn Boren sjö Ekebyborna sn Bränna gärde
Ekebyborna sn Boren sjö Ekebyborna socken socken Bränneribacken kulle
?Ekebyborna sn Boren sjö Alhambra lht Bösta-på-backen landsvägsbacke
Ekebyborna sn Boren sjö Alhamra lht Djupdalsbacken kulle
Ekebyborna sn Boren sjö Almedal lht Djurgården skog
Ekebyborna sn Boren sjö Andersbo t Djurgården, Lilla udde
Ekebyborna sn Boren sjö Andersbo t Djurgården, Lilla udde
Ekebyborna sn Boren sjö Andregården gård Djurgårdsudde udde
Ekebyborna sn Boren sjö Andregården, se Mörby Andregård Saknas Djurgårdsudde udde
Ekebyborna sn Boren sjö Backen t Domaregärdet gärde
Ekebyborna sn Breviken vik Backen lht Dundran hage
Ekebyborna sn /Se Djupdalssjön f.d. sjö? Backen lht Egeby hagar beteshagar
Ekebyborna sn Djurgårds udde udde Backen t Egebyviken vik
Ekebyborna sn Djurgårdsudde udde /Se Backlyckan Saknas Fossalaskogen skogsmark
Ekebyborna sn Domargärdet terräng Berga gård Fossala udde udde
Ekebyborna socken Ekebyviken vik Berga gård Fossalaviken vik
Ekebyborna sn Fossala udde udde Björknäs lht Frännebro skog o. bete
Ekebyborna sn Fossalaviken vik Blommedal lht Frännebrobro landsvägsbro
Ekebyborna sn Frånnebrobäck bäck Blommedal t Frännebrobäck bäck
Ekebyborna sn Frännebrobäck bäck Boet lht Galgbacken backe
Ekebyborna sn Galgbacken terräng Boet lht Galgebacken kulle
Ekebyborna sn Glon del av sjö Boet t. Glon vik
Ekebyborna sn *Hångevnäås udde Borensvik lht Glosvik åker
Ekebyborna sn Jutvallen ägomark? Bostället länsmansbost. Gråtorna åker
Ekebyborna sn Kohagen ägomark Branteberg t. Grävareängen åker
Ekebyborna sn Kårbybäcken bäck Branteberg t Grönlund åker
Ekebyborna sn Kårbybäcken bäck Branteberg t Gummelyckan skogsmark
Ekeby.borna sn Källarhem ägomark Britnäs lht Hagen, Lille hage
Ekeby-borna Saknas Lundbo ägomark Britås lht Hagen, Store hage
Ekebyborna sn ?Löten åker Britås lht Hjärtebergslyckan åker
Ekebyborna sn Midsommarbacken terräng Brunnstorp lht Högen höjd
Ekebyborna sn Måsön ö Brunnstorp lht Högkullabacken landsvägsbacke
Ekebyborna sn Mörbyviken vik Bränna t Jungfrubergarn skogsmark
Ekebyborna sn Nergårdsviken vik Bränna lhtr Kidafallet åker
Ekebyborna sn *Næsbo ængh äng Bäckdalen lht Kopparbron landsvägsbro
Ekebyborna sn *Näsbo äng äng Bäckdalen lht Kyrkhagen åker
Ekebyborna sn Prästegårdskullarna ägomark Bäckdalen t. Kyrkhagen åker
Ekebyborna sn Prästegårdsviken vik Dalen t Kårbybäcken bäck
Ekebyborna sn Risbybäcken bäck Dalen t Kårbyskogen skogsmark
Ekebyborna sn *Risbylöten åkermark Dammen lht Kårstadkorset vägkors
Ekebyborna sn Rukalundha skogh, se Råcklunda Saknas Dammen t Kärngviken vik
Ekebyborna sn Råcklunda skog skog Djurgården t. Kärrhagen åker
Ekebyborna sn Sankta Brittas näs näs /Se Egeby Saknas Lindorna åker
Ekebyborna sn Skogalund terräng Egeby sörgård gård Löten åker
Ekebyborna sn Skärstenarna grund Egeby mellangård gård Midsommarbacken kulle
Ekebyborna sn Tångevrå ägomark Egeby norrgård gård Midsommarkällan offerkälla
Ekebyborna sn Uddenäset udde Ekeby gårdar Mörby mosse mossmark
Ekebyborna sn Uddenäset triangelpunkt Ekeby by Mörbyviken vik
Ekebyborna sn Ulvåsa triangelpunkt Ekeby by Nergårdsviken vik
Ekebyborna sn Ulvåsabäcken bäck Ekenäs lht Plöjan gärde
Ekebyborna sn Ulvåsaviken vik Enet obebyggd gård Prästgårdskullarna kullar
Ekebyborna sn Visbergsön ö Enet gård Prästgårdsviken vik
Ekebyborna sn Österskogsudden udde Enet gård Ranbäcken bäck
Ekebyborna sn Österskogsviken vik Fallet t Skams Undantag gärde
Ekebyborna sn   Fallet t Skogskällan källa
Ekebyborna sn   Fallet t Skogskällebackarna kullar
Ekebyborna sn   Finland t Skårpan gärde
Ekebyborna sn   Finland t. Skärstena stenar
Ekebyborna sn   Finland t Smällan åker
Ekebyborna sn   Fjället lht Snäckgärdet gärde
Ekebyborna sn   Fjället lht Storskogen skogsmark
Ekebyborna sn   Fjärdegården, se Mörby Fjärdegård Saknas Storängsviken vik
Ekebyborna sn   Fjärdegården gård Sylta åker
Ekebyborna sn   Fossala by Torparegärdet åker
Ekebyborna sn   Fossala, Lilla gård Tångevrå åker
Ekebyborna sn   Fossala, Lilla by Tångevrågärdet åker
?Ekebyborna sn   Fossala, Lilla gård Uddnäsa udde udde
Ekebyborna sn   Fossala, Stora gård Ulvåsabäcken bäck
Ekebyborna sn /Se   Fossala, Stora by Ulvåsaviken vik
Ekebyborna sn /Se   Fossala, Stora gård Vallandersliden åker
Ekebyborna sn /Se   Frennebro t Vissbergskullen kulle
Ekebyborna sn /Se   Frennebro, se Frännebro Saknas Väderkvarnsbacken kulle
Ekebyborna sn /Se   Frennebro handelsbod Åkerbyskogen skogsmark
Ekebyborna sn /Se   Frennetorp, se Frännetorp Saknas Älmtomtagärdet åker
Ekebyborna sn /Se   Fridensborg lht Österskogsudden udde
Ekebyborna sn /Se   Fridensborg t. Österskogsviken vik
Ekebyborna sn /Se   Fridhem lht  
Ekebyborna sn /Se   Fridhem t.  
Ekebyborna sn /Se   Fridhem lht  
Ekebyborna sn /Se   Friehem lht  
Ekebyborna sn /Se   Frälsegården gård  
Asmundstadha, se Åsmestad by   Frälsegården hmd  
Asmundstadha, se Åsmedstad by   Frännebro lht  
Asnastadhum, se Åsmestad Saknas   Frännetorp lht  
»Backegården gd   Glosvik lht  
?Berga gd   Glosvik lht  
?Berga gd   Granlund lht  
Berga? gd   Granlund t  
?Berga f.d. gd   Granlund lht  
»bondans eng» Saknas   Granlund lht  
Brittås bebyggelse /Se   Granlund t.  
Ekeby by   Granlund t.  
Ekeby gård   Granlund lht  
Ekeby gd   Granlund t  
Ekeby gd   Granlund t.  
Ekeby gd   Gränsen lht  
Ekeby by   Gränsen lht  
Ekeby g.   Gränsen lht  
Ekeby by   Grönlund lht  
Ekeby by   Grönlund lht  
Ekebyborna by   Grönlund lht  
Faasala by   Grönlund t.  
Fassala by   Grönlund t.  
Fossala by   Hagalund t  
Fossala by   Hagalund t.  
Fossala by   Hagalund Saknas  
Fossala by   Hagalund t  
Fossala by   Hagalund lht  
Fossala g   Hagen t  
Fossala by   Hagen t  
Fosiala by   Hagen t.  
Fossala by   Hemdala lht  
Fossala Saknas /Se   Hemdala lht  
Fåssala by   Hemdala lht  
Fossala, Stora gd /Se   Högalund lht  
*Gamla gården bebyggelse /Se   Högalund lht  
*Hamra beb.   Jutvallen lht  
*Hamra Saknas   Jutvallen lht  
*Hambra Saknas   Karlslund lht  
*Hångersnäs? f.d. gård /Se   Karlslund t.  
Kasteberga gård   Karlslund lht  
Kasteberga gård   Karlslund lht  
Kasteberga gd   Kastberga gård  
?Kasteberga gd   Kasteberga gård  
Kasteberga gd   Kastberga gård  
Kårby hgd   Kastberga Norrgård gd  
?Kårby gård   Kastberga Södergård gd  
?Kårby hg   Kastberga och Kastberga Norrgård gd  
Kårby hg   Kastberga och Kastberga järnvägsområde avs.  
Kårby hg   Klens f.d. gt  
Kårby hg   Klensbacken Saknas  
Kårby hg   Klockaregården Saknas  
?Kårby herrgård   Kohagen t  
Kårby gd /Se   Kohagen t  
Kårby gård /Se   Korpralsgården gård  
?Lundbo utjord   Krongården gård  
Mörby by   Kullen t  
Mörby by   Kullen t.  
?Mörby by   Kullen t  
Mörby by   Kullen lht  
Mörby by   Kusktorpet avs  
Mörby by   Kusktorpet t  
Mörby by   Kusktorpet t.  
Mörby by /Se   Kyrkhagen lht  
?Mörby by   Kårby gård  
Mörby by   Kårby förr by, nu en gård  
Mörby by   Kårby herrgård  
*Næss t.   Kårby Västergård Saknas  
*Näs t   Källarhem lht  
*Näs Saknas /Se   Källarhem lht  
[Næs] Saknas   Källarhem t.  
*Näs gd? /Se   Landstorp lht  
*Näs Saknas   Lemmingsborg lht  
»Næsith» beb.   Lindekullen Saknas  
Nässja by   Lindekullen lht  
Nässja by   Lindekullen lht  
Nässja by   Lugnet t  
Nässja by   Lundbo lht  
Nässja by   Lundbo utj  
Nässja by   Lundbo t.  
Nässja by   Lundbo utjord Saknas  
Nässja gd   Lyckhem t.  
Nässja gd   Lyckhem lht  
Nässja gd /Se   Lönneborg lht  
Nässja by /Se   Lönneborg lht  
Nässja gd /Se   Länneborg lht  
*Nöttebörg Saknas   Lönnhult lht  
Risby tidigt försvunnen beb. /Se   Malmstorp Saknas  
Rukulunda by   Malmstorp lht  
Råcklunda by   Malmstorp f.d. gt  
Råcklunda by   Malmstorp t.  
Råcklunda by   Mörby by  
Råcklunda by   Mörby by  
Rocklunda by   Mörby by  
Rocklunda by   Mörby, Andregård hmd  
Råcklunda by   Mörby skattegård gård  
Råcklunda by   Mörby andregård gård  
Råcklunda by   Mörby tredjegård gård  
Rocklunda by   Mörby Fjärdegård hmd  
Rocklunda by   Mörby fjärdegård gård  
Råcklunda by   Mörby frilsegård gård  
Rocklunda by   Mörby Frälsegård hmd  
Råcklunda gd   Mörby Rusthåll hmd  
Råcklunda by   Mörby Skattegård, se Mörby Rusthåll Saknas  
Råcklunda by   Mörby Tredjegård hmd  
Rocklunda by   Mörbylund lht  
Råcklunda by   Mörbylund lht  
Rocklunda by /Se   Mörbylund lht  
Rocklunda by /Se   Norrgården gård  
Rocklunda by /Se   Norrgården gård  
Uddenäs gd /Se   Norrgården hmd  
Ulvåsa hg   Norrgården, se Mörby Frälsegård Saknas  
Ulvåsa hg   Nybygget t.  
Ulvåsa hg   Nybygget lht  
Ulvåsa hgd   Nybygget lht  
Ulvåsa hg   Nybygget t  
Ulvåsa hgd   Nybygget lht  
Ulvåsa hg   Nybygget t.  
Ulvåsa hgd   Nässja gård  
Ulvåsa hg   Nässja by  
Ulvåsa gd   Nässja gårdar  
Ulvåsa hgd   Nässja rusthåll gård  
Ulvåsa hg   Nässja löneboställe gård  
Ulvåsa hg   Piplyckan t  
Ulvåsa hg   Piplyckan t  
Ulvåsa hg   Piplyckan t.  
Ulvåsa hg   Prästegården komministerbos  
Ulvåsa hg   Risby utjord Saknas  
Ulvåsa hg   Rocklunda gd  
Ulfåsa hrgd   Rocklunda gdr  
Ulvåsa hg   Rocklunda gdr  
Ulvåsa hg   Rocklunda by  
Ulvåsa hg   Rocklunda Korpralsgård gd  
Ulvåsa hg   Rocklunda Norrgård gd  
Ulvåsa hg   Rosenlund lht  
Ulvåsa hg   Rosenlund lht  
Ulvåsa hg   Rusthållet = Mörby skattegård Saknas  
Ulvåsa hg   Råcklunda by  
Ulvåsa hg   Råcklunda by  
Ulvåsa gd /Se   Råcklunda gård  
Ulvåsa hg   Råcklunda korpralsgård gård  
Ulvåsa gd   Råcklunda gård  
Ulvåsa hg   Råcklunda kronolänsmansboställe gård  
Ulvåsa gd   Råcklunda norrgård gård  
Ulvåsa gd   Sandbacken t  
Ulvåsa gd   Sandstorp lht  
Ulvåsa hg   Sandstorp t.  
Ulvåsa hg   Sandstorp t  
Ulvåsa hg   Sandstorp t.  
Ulvåsa hg   Sandstorp lht  
Ulvåsa hg   Sandstorp lht  
Ulvåsa hg   Sandstorp lht  
Ulvåsa hg   Sandvik lht  
Ulvåsa hg   Sjötorp lht  
Ulvåsa gd   Skattegården gård  
Ulvåsa gd   Skogalund t.  
Ulvåsa hg   Skogalund lht  
Ulfåsa gd   Skogalund lht  
Ulfåsa gd   Skogalund t  
Ulfåsa hg   Skogalund lht  
Ulvåsa hg /Se   Skogalund lht  
Ulvåsa gd   Skogskällan lht  
Ulvåsa gd   Skogskällan lht  
Ulvåsa gd   Skogskällan lht  
Ulvåsa hg   Skogskällan lht  
Ulvåsa hg   Skogskällan t.  
Ulvåsa hg   Skogstorp Saknas  
Ulvåsa hgd   Snedet lht  
Ulvåsa hg   Sneet lht  
Ulvåsa hg   Sneet lht  
Ulvåsa hg   Sneet t.  
Ulvåsa hg   Smedhem t  
Ulvåsa gd   Snippen t.  
Ulvåsa hg   Snippen lht  
Ulvåsa hg   Solberga lht  
Ulvåsa hg   Solberga lht  
Ulvåsa hg   Solhem lht.  
Ulvåsa hg   Solhem lht  
Ulvåsa hg   Solhem lht  
Ulvåsa hg   Säteriet = Åsmestad Saknas  
Ulvåsa hg   Södergården hmd  
Ulvåsa hg   Sörgården gård  
Ulvåsa hg   Tegelbruket Saknas  
Ulfåsa Saknas   Tredjegården, se Mörby Tredjegård Saknas  
Ulvåsa hg   Tredjegården gård  
Ulvåsa hg   Trehörna lht  
Ulvåsa hg   Trehörna lht  
Ulvåsa hg   Trehörna t.  
?Ulvåsa hg   Uddenäs gård  
Ulvåsa hg   Uddenäs gård  
Ulvåsa hg   Uddenäs gård  
Ulvåsa hg   Ulvåsa säteri  
Ulvåsa herrgd   Ulvåsa herrgård  
Ullvåsa hgd /Se   Ulvåsa gods  
Ulvåsa gd /Se   Ulvåsa herrgård  
Ulvåsa hgd /Se   Vasen t  
Ulvåsa gd /Se   Vasen t  
Ulvåsa hgd /Se   Vilan lht  
Ulvåsa hgd   Villa Solliden v  
Ulvåsa gd /Se   Västbro lht  
Ulfåsa gods /Se   Västbro lht  
Ulvåsa herrgård /Se   Åby gård  
Ulvåsa Saknas /Se   Åby gård  
Ulvåsa gods /Se   Åby utgård  
»ygby borne sokn», se Ekebyborna Saknas /Se   Åkerby by  
*Yskstadha by   Åkerby gårdar  
Åby gd   Åkerby, Lilla gård  
Åby gd   Åkerby, Stora gård  
Åby gård   Åkerby, Stora gård  
Åby by   Åkerby, Lilla gård  
Åby trol. gård   Åkerby eller Ebborps utjord Saknas  
Åkerby by   Åkerstad lht  
Åkerby gdr   Åkersvik lht  
Åkerby by   Åsmestad gårdar  
Åkerby by   Åsmestad by  
?Åkerby by   Åsmestad by  
Åkerby gdr   Åsmestad sörgård gård  
Åkerby by /Se   Åsmestad Västergård gård  
Åsmestad by   Åsmestad frälsegård gård  
Åsmestad by   Åsmestad säteri gård  
Åsmestad by   Ängen t  
Åsmestad by   Ängen t.  
Åsmestad by   Ängen t  
Åsmestad by   Örbacken arb.bost.  
Åsmestad by   Örbacken t  
Åsmestad by   Örbacken t.  
Åsmestad by   Östanbäck lht  
Åsmestad gd   Östanbäck lht  
Åsmestad gd   Östanå lht  
Åsmestad gd   Österskog gård  
Åsmestad gd   Österskog herrgård  
Åsmestad by   Österskog säteri gård  
Åsmestad by   Österstad by  
Åsmestad by   Österstad by  
Åsmestad by   Österstad by  
Åsmestad gd /Se   Österstad skattegård gård  
Åsmestad by /Se   Österstad norrgård gård  
Åsmestad by /Se   Österstad krongård gård  
Österskog hgd /Se   Österstad frälsegård gård  
Österstad by   Österstad sörgård gård  
Österstad by   Östertorp lht  
Österstad by   Östertorp t.  
Österstad by      
Österstad by      
Österstad by      
Österstad samh      
Österstad by /Se      
Österstad by /Se      
Österstad by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.