ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vånga socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 368 Bebyggelsenamn : 679 Naturnamn : 483
Vånga sn /Se Alorp terräng Vånga sn Alhagen hagmark
Vånga sn /Se Ampen sjö Vånga sn Alskaftekärret åker
Vånga sn Arvängen terräng Vångabo inbyggarbeteckning *Amerika åker
Vånga sn Askholmen ö Vånga lunsar inbyggarbeteckning *Ampen vattenhål
Vånga sn Askholmen holme Vånga lunsar inbyggarbeteckning Askholmen holme
Vånga sn /Se Aspeklev ?skogsparti Alhagen hmd. Axsjön sjö
Vånga sn Aspeklev terräng Allaberg bs Axsjön sjö
Vånga by Axsjömon terräng Altorp torp Backfanteberget Saknas
Vånga sn Axsjön sjö Alskaftehyttan+ hytta Baggfallet hage
Vånga sn Axsjön sjö *Alskaftet lht Baggfallskällan källa
Vånga sn Axsjön sjö /Se Anderstorp bs. Baggtomten åker
Vånga sn sn *Axsyosæng Saknas Anneberg lht. *Barnmossen mosse
Vånga sn Balderum triangelpunkt Annelund lht. Bergfallsbacken hage eller backe
Vånga sn Barnmossen mosse Arlebrunn, Norra t. Biskopsbacken backe
Vånga sn Barnmossen mosse Arlebrunn Södra t. Björsviken vik o gärde
Vånga socken Björnkärret kärr Aspeboda hmd Blacknäseskogen skogsmark
Vånga sn Björnkärret kärr? Asplund bs Blommedalsgärdet Saknas
Vånga sn Björstorpet f.d. torp Augustenborg lht Blåsåsen backe
Vånga sn Björsviken vik Augustdal bs Bockfallsbergen bergmark
Vånga sn Blacknäs terräng Axsjöhult bs Bockkärret Nedre åker
Vånga sn Blåsåsen ägomark Axsjömon torp Bockkärret, Övre åker
Vånga sn *Bobergshyttan förr hytta Axsjön lht avs Bogtorpet åker
Vånga sn Bockfallet terräng Axsäter t avs. Bortersta Gärdet gärde
Vånga sn Bockkärren ägomark Backa hmd Brantebrott berg
?Vånga sn *Bocksten Saknas Backen hmd Brogölen Saknas
Vånga sn *Borgsängen Saknas Backen lht Brudberget berg
Vånga sn Brantebrått triangelpunkt Backen hmd Brudsvängen vägkrök
Vånga sn Brink terräng Backen t Brudsvängen vägkrök
Vånga sn Brink terräng /Se Balderum by Brudsvängen vägkrök
Vånga sn Brudberget berg /Se Balderum by Brunnlyckan åker
Vånga sn Bränndammsmossen mosse Balderumskvarnen lht, avs Brunnlyckehagen hage
Vånga sn Brännkärret ägomark Bosarp hmd Brunnsviken vik
Vånga sn Butbro terräng *Beckstråket bs Brunnsvikshagen hagmark
Vånga sn Bygget, Lilla terräng Berga by Bräbrinken backe
Vånga sn Bygget, Stora terräng Berga by Bräbrinksbäcken Saknas
Vånga sn Bysjön sjö Berga Kronogård Saknas *Bräbrinkskärret kärr
Vånga sn Bysjön sjö Bergen hmd Brända Sten sten
Vånga sn Dammfallebäcken bäck Berget hmd Bränndammsmossen mosse
Vånga sn /Se Dammfallebäcken bäck Bergfallet lht Brännkärret Saknas
Vånga sn /Se Dammfallet terräng Berggärdet bs Brännerismossen mosse
Vånga sn /Se Dammkärret ägomark? Berghagen hmd Brännvinseken ek
Vånga sn /Se Dammkärrsudden udde Bergkulla lht Brännvinskällan källa
Vånga sn /Se Dammsjön sjö Bergstugan bs Brännvinsmon Saknas
Vånga sn /Se Dammsjön sjö Bergsundet lht Buskfallet skog
Vånga sn /Se Dammängarna terräng Bergsätter lht Bykärren åker
Vånga sn /Se Dammängen terräng Björke gd Byliden åker
Vånga sn /Se Djupgölen göl Björke gård Bysjön sjö
Vånga sn Saknas /Se Drakudden forngrav /Se Björkö gård Bystäppen åker
Vånga sn Saknas Drakudden stensättning /Se Björkeberg lht Dalgärdet gärde
Vånga sn Saknas *Duseborg berg /Se Björkelund (Stora) hmd Dalängen åker
Vånga sn Saknas Dymlingen vik Björkelund (Lilla) bs. *Dammerna åker
Vånga fjärding Saknas Dänseln sjö Björkfallet bs Dammkärreet mosse
Vånga fjärding Saknas /Se Dänseln sjö Björkhagen hmd Dammkärrsmossen mosse
Vånga fjärding Saknas Dänseln sjö /Se Björknäs lht Dammsjöbäcken bäck
Vånga fjärding Saknas Döhagen terräng Björktorpet bs Damsjön sjö
Aal, se Cronsholmen hg *Edbacken Saknas /Se Björkvik lht Damsjön sjö
Aal, se Grensholmen Saknas Eklund terräng Björkås lht Dammängen äng
Ale, se Gränsholmen hg Elggarnsholmen, se Älggarn holme Björstorpet t, avs Denseln sjö
*Axsyosæng fd tp Fantängen terräng Blacknäs Saknas Djupgölen sjö
*axsyosæng torp /Se Fettiaudn, se Fettjeholmen udde Blommedal bs Djupkärret åker, gärde
»axsyosæng» torp /Se Fettjeholmen udde Bläckkärret gd Drakudden forngrav
Balderum by /Se Fettjeholmen udde Bläckkärret gård Dymlingen vik
?Balderum by Fettjeholmen udde /Se Bläckkärret gård Dänseln sjö
Balderum by /Se Fiskarhagen terräng Blackkärret, Lilla t Döhagen hage
Balderum by fraknegiölan, se Fräkensjön tjärn Bleckkärret Stora torp Dösudden kulle
Balderum by Fräkensjön tjärn *Blöta lht Ekbacken backe
Balderum by Fräkensjön sjö Boberg by Ekgärdet Saknas
Balderum by Furkärret kärr Boberg by Eklyckan gärde
Balderum by /Se Fågelsången terräng Boberg by Eländet åker
Berga by Fårkärren ägomark Bobergs Hytta+ hytta *Eländet åker
Berga by Fårmossen mosse Bobergs Kvarn lht Fallängen hage
Berga by *fältskärsbacken backe /Se Bobergslund lht Fantängen Saknas
Balderum by /Se Galgbänken terräng Bosäng t Farfarskällan bykälla
Berga by Geten sjö Bottebo t Falkenbergen berg
Berga by Geten sjö Bosätter gård Falltäppan åker
Berga by Geten sjö /Se Brantebrått t Fettjan, Lilla mark
Berga by Geten sjö /Se Brink gård Fettjan, Stora mark, holme
Berga by Geten sjö /Se Brudstugan hmd Flickornas kärr ängkärr, numera betesmark
?Berga by Geten sjö /Se Brunsvik torp Flottan äng
Berga by Geten sjö /Se Brunntorp lht Flotterna åker
Berga by Getgärdet ägomark Brånstorp bebyggelse Fräkenbäcken åker
?Berga by Getryggen holme Brännkärret torp, öde Fräkenbäcken bäck
Berga by Gibbeln sjö Brännkärrsfallet torp Fräkenkärret Saknas
Berga by ?Gibraltar udde Byggaremarken allmänning Fräkensjön Saknas
Berga by Gibraltar udde Byggaremarken allmänning Fulkärret kärr
Berga by Gistermossen mosse Bygget Lilla torp *Furtkärren åker
Berga by Giölan, se Geten sjö Bygget Stora torp öde Fållan backe
Björkelund hmd Glan sjö Bäckalund bs Fårehagen betesmark
?Björkö gd Glan sjö Bäckaskog bs Fårkärren gärde
?Björkö gd Glan sjö *Bäcken t Fårviken vik
Boberg gård Glan sjö Bäcketorpet lht Galgbacken mark
Boberg gård Glan sjö Bäckstugan lht Gatudalen åker
Boberg by Glan sjö Bärtorpet t Geten sjö
Boberg by Glan sjö Dalen bs Geten sjö
Boberg by Glan sjö Dalhem lht Getgärdet gärde
Boberg by Glan sjö Dalsjö lht Getmon skog
?Boberg by *Glas gruva f.d. gruva Damfallet torp Getmossen åker
Boberg gd Grangölen göl Damkärret hmd Getryggen sten
Boberg by Granholmen ö Damkärrsudden bs Getstycket skog
Boberg by Granholmen holme Dammsjötorpet torp Gettorpsbäcken bäck
Boberg by Gravlund terräng Dammängen torp Gistermossen mosse
Boberg by Grindstugan ägomark *»Dosa» torp Glan sjö
Boberg by Gropsjöarna, Små sjö Dunderhult t Glan sjö
Boberg by /Se Gropsjön, Stora sjö *Dösudden lht Glanshagen hagmark
Bottebo f.d. torp Gräskärret betesmark? Ekbacken lht Glansängsviken vik
Bänkärret torp Grävlingeberget triangelpunkt Ekenberg t Glansängen äng
*Finnathorp tp Grönlund ägomark Eketorp lht, avs »Glot» kärr
*Finnatorp torp Grönstorp terräng Eklund bs *»Gomåtta» åker
*Finnatorp torp Gölstorp terräng Eksund lht Grangölen Saknas
Fivelstad? gd:ar /Se Gölängen terräng Eksäter lht Granholmen holme
Fivelsdal by Gösen ö Ekudden lht Gravkärret gärde
Fivelsdal gdr /Se Gösen holme Enlund bs Grottan håla
*Fröa torp Göten fornborg Eriksberg lht Gropsjöarna Små gölar
*Fröa torp Hagalund ägomark Fagerbjörke t Gropsjön, Stora sjöhåla
*Fältstorp t Hagalund ägomark Fallet bs Gruvbrunn vattenpöl
Gettorp by Hagfallet terräng Fanthagen bs (nu lht) Gruvstycket skog
?Gettorp by Hagsätter f.d. torp Fivelstad by Gruvvägen väg
Gettorp by /Se Hasseldalen terräng Fivelsdal by Gråtaremossen åkermark
Gettorp by /Se Herrgårdsviken vik Forsbacka lht Gråtlyckan åker
Grensholmen gd Hijtesiön, se Limsjön, Breda sjö Framnäs t Gräskärret åker
Grensholmen hrgd? /Se Hjälmmossen, Lilla mosse Fredriksdal lht, avs Grävlingeberget berg
Grensholmen herrg. Hjälmängen terräng Fridensberg lht Guldsmedskällan källa
Grensholmen hg Horken sjö Fridhem bs Gölbro bro
Grensholmen hg Horken sjö Fridkulla skolhus Gölbrogölen göl
Grensholmen hg Horken sjö Fridlunda lht Gölsjön Saknas
Grensholmen hg Horken sjö Frisbo lht Gölslätterna åkrar o ängar
Grensholmen hg Horken sjö /Se Fristad lht Gölängen äng
Grensholmen hg /Se *Horsakärrsbäck Saknas Fyrängen t, avs Gölängsbäcken bäck
Grensholmen hg Humledalen ägomark Fåfängan t. Gösen holme
Grensholmen hg Humlegårdsfallet terräng Fågelsången t Göstadvägen landsväg
Grensholmen herrg. *Hundekullabäcken Saknas *Fårfallet lht Göten berg
Grensholmen hg Hyttan f.d. torp *Fårklämman hmd Hagen Lilla Saknas
Grensholmen hg Hyltesjön sjö *Fällan bs el. t Hagkärret åker
Grensholmen hg Hyttesjön sjö »Gamla Byn hmd Hagkärret åker
Grensholmen gd Hyltsjön sjö Gatan lht Haglyckorna åkerbitar
Grensholmen gd Hyttsjön sjö Gatan bs Hagängarna gärde
Grensholmen hg Hyttsjön sjö Gatan t. Havresveden hage
Grensholmen hg Hyttsjötorp f.d. torp Gettorp by Hemhagen hage
Grensholmen hg Hålen, se Hälen sjö /Se Gettorp by Hemlyckan åker
Grensholmen hg Hålldammen sjö Gettorp by Hemängarna åker
Grensholmen hg Hägn terräng Gettorp by Helveteskärret åker
Gränsholmen herrgd /Se Hälen sjö Gibraltar t Herrgårdsviken vik
Grensholmen Saknas /Se Hälen sjö Glansgruveallmänningen Saknas Himmelskärret åker
Gränsholmen gd /Se Hälen sjö /Se Gottfridsberg lht Hjälmäängen äng
Gränsholmen gd /Se Hälen (Hålen) sjö /Se Grana gård Horken sjö
Grensholm(en) gd /Se Hälsingkärr ägomark Granbacken bs Hulkullen Saknas
Grensholmen gd /Se Högklintsgölen göl Granhult lht Hulkullsgärdet gärde
Grensholmen hg /Se Iglingen sjö Granliden lht Humlegårdsgärdet Saknas
Grensholmen (förr Ål) gd /Se Israels källa källa Granlund bs Humlegårdslyckan åker
Grensholmen hg /Se Ivars hamn vik Granlund lht Humlegårdsängen gärde
Grensholmen, (tidigare Ål) förr sätesgård, nu herrgård /Se Jorddammen terräng Granmyra gård Hummeldalen åker
Grensholmen hgd /Se Jägaremossen mosse Granmyra gård Humpstycket gärde
Grensholm gods /Se Jägersberg ägomark Granstad lht Humpängen äng
Gölbro hmd /Se Kalven sjö »Grellsmartes» bs Hundekullabäcken bäck
Göstad gd Kalvfallsbergen berg Grensholmen herrgård Hyttbacken terräng
Göstad g. Kalvgölen tjärn Grensholmen herrgård Hyttbacken backe
Göstad hg /Se Kalvgölen göl Grensholmen herrgård Hurrebacken landsvägsbacke
Göstad hg Karlshamn terräng Grensholmsgodset Saknas Hundekulla äng Saknas
Göstad hg /Se Karlslund terräng Grensholmskoten Saknas Hundekullastycket äng
Göstad hgd Kattgölen göl »Grevlasset hmd Hundekullastycket äga
Göstad hg Kattgölen göl Grinden hmd Hyttbackelyckan åkerlycka
Göstad gd Kiäler giölan, se Källargölen tjärn Grinden bs Hyttbäcken bäck
Göstad hg *Kiälergölen sjö Grindstugan bs. öde Hyttebäcken Saknas
Göstad hg Klockaretomterna holmar Grindstugan bs Hyttebäcken bäck
Göstad hg +Klockgölen göl /Se Grindstugan bs Hyttjärret åker
Göstad gd Klosterbrokärret kärr Grindtorp torp Hyttsjön Saknas
Göstad hg /Se Kombehaf, se Kåmmehav sjö Grindvaktaretorp torp Hyttsjömossen Saknas
Göstad gård /Se Kommehav göl /Se Gropen lht Hyttängen Saknas
Göstad gd /Se Korphyttan ägomark *Grymta bs Hyttängen åker
Göstad gd /Se Korpkärret kärr Gränstorp bs Hägn täppa
Göstad hg /Se Kronängen ägomark Gränstorp lht Hälen sjö
Göstad hgd /Se Kronängen ägomark Gräskärret bs. Hälen sjö
Horksäter by Kråkkärret kärr Grönlund t Hälen sjö
Hårksäter gd Kylehult f.d. torp Grönlund lht Hälkärren lågmark
Horksäter by Kåmmehav sjö Grönstorp lht Hälsingekärr åker
Horksäter by Kåmmehav göl Gunget bs nu lht Hästgruvan järngruva
Horksäter by /Se Källargölen tjärn Gustavsberg lht Hästhagen hage
Hundekulla by Källargölen göl Gärdet hmd »Hä-ängsbacken» backe, betesmark
Hundekulla by Kärrdammen sankmark Gölbacken bs Iglingen sjö
Hundekulla gd Ladsjön sjö Gölbro hmd Ivarshamn vik
Hundekulla gd Ladsjön sjö Gölstorp bs Iverstorpet åker
*Häklinge Saknas Ladsjön sjö Göstad herrgård *Jibbel sjö, göl
Jättens tumme, se Jättetummen hål i berg Ladsjön sjö Göstad gård Jibbelmossen åker
Jättetummen hål i berg /Se Ladsjön sjö Göstadsågen+ sågverk Jogestorpestycket skog
Kilinge by /Se Ladsjön sankmark Göstaberg t Jorddammen Saknas
Kilinge gd /Se *Laduudden Saknas Haga hmd Jägaremossen mosse
Kolstad by lasiön, se Ladsjön sjö Haga hmd Jättegraven trädbeväxt klyfta
Kolstad by Lasse kärr kärr Hagaberg lht Jättetummen hål
Kolstad by Liljeholmen holme Hagadal lht *Jölja göl
Kolstad by Lillgiös holmn, se Gösen ö Hagalund lht Jöljamossen mosse
Kolstad by Lillsjön f.d. sjö Hagalund bs. Kalkugnsbacken vägbacke
Kolstad by Lillsjön sjö Hagalund lht Kallrummet åker
Kolstad by Lillsjön sjö Hagalund bs Kalven sjö
Kolstad by Lillsjön, Lilla sjö Hagen hmd Kalvgölen Saknas
Kolstad by Lillsjön, Stora sjö Hagen bs Kattgölen göl
Kolstad by Lillängen ägomark Hagen t Katthultet åker
Kolstad hg Limsjön, Breda sjö Hagen bs Kattkärret åker
Kolstad by Limsjön, Breda sjö Hagfallet bs. Kattsjön göl
Kolstad (Kålstad) by /Se Lindesberget berg Hagsäter lht Klampholmen hagmark
*Kupparathorp tp Lindevik terräng Hagsäter bs Klasbacken backe
*Kupparathorp torp Lindholmen holme Hagsäter bs Klasbäcken bäck
*Kuparatorp torp Lindsfall terräng Hagtorpet t. Klevorna berg
Kässlinge by Ljungfallet sankmark Hagängen lht Klockartomterna holmar
Käslinge by *Ljussjöholmen holme Hasselbacken lht Klockaretomterna holmar
Käslinge by Ljussjön sjö Hasseldalen t. Klockgölen+ göl
Käslinge by Lugnslätten ägomark Herrfallet t Klocktomterna holmar
Kässlinge by Lyssmon terräng Holmen t Klocktomterna holmar
Käslinge by Lyssnarsten terräng Hult t Klosters bro Saknas
Kässlinge by Långbrohagen ägomark Hultet t. avs Klostersbrokärret kärr
Keslinge by Långbromossen mosse Humpen t. avs *Kläbacken backe
Kässlinge by Långbron ägomark Hundekulla gård Knattkärret åker
Käslinge by /Se Långkärret kärr Hundekulla by Kohagsdalen hage
Kässlinge by /Se Långkärret kärr *»Hultlöse» lht Kohagsdalsbergen berg
Käslinge by /Se Långkärret kärr Hyttan bs Kohagsgärdet gärde
Kässlinge gd /Se Långmossen mosse Hyttan bs »Komme Hav» göl
»kætlinge», se Kässlinge by *Långudden udde Hyttebacken avs. lht Korphyttebäcken bäck
Lada gd Lövnäs terräng Hyttebacken lht Korphyttelyckan åker
Lada gård /Se Lövudden udde? Hyttsjön t Krongårdsvägen väg
Lada gd Manilla terräng Horksäter by Kvarnhagen hagmark
Lada gd Maren Siön, se Mårn sjö Hålet bs Kvarnhagsberget berg
Lada gd Mjärdsjön sjö Hårkesäter by Kvarnhagsgärdet åkermark
Lövnäs (el. Suggebo) gd Mossbron terräng Hägn t Kvarnängen åker
Lövnäs gd /Se Mossgölen göl Hälla bs Kyrkberget bergknalle
Olskeppetorp by /Se Mylen göl Hällerna torp Kyrkgärdet gärde
Orga kvarn »mysiokæer» Saknas Hällerna bs Kyrkmossen åker
Orga kvarn Måren Lacq., se Mårn sjö Hägalid lht Kyrkvägen väg
Orga kvarn Mårn sjö Högalund lht Kåmmehav göl
Orga kvarn Mårn sjö Högalund fd. t Källaregölen Saknas
Orga kvarn Mårn sjö Höganäs lht Källängen åker
Orga kvarn Mårn Saknas /Se Högsäter lht Kärrdammen kärr
Orga kvarn Märkärret kärr? *Hönsklevet hmd Käslingskärret kärr
Orga numera kvarn Norrängen terräng Jakobslund bs *Kölkärret åker
Orga kvarn Nyröje kärret kärr *Jerusalem lht Ladasjön sjö
Orga nu kvarn Onsörjan sjö Jogestorp by Ladgölen göl
Orga kvarn Onsörjan sjö Jogestorp gård Ladkullen backe
Orga numera kvarn Onsörjen (Onsörjan) sjö /Se Jogestorpetorp hmd Ladängarna betesmark
Orga kvarn Onsörjan sjö /Se Johannisberg lht Lars Ebbessons ö skog
Orga nu kvarn Onsörjan sjö /Se Johanneslund lht Lilla Dammen kärr
Orga kvarn /Se Orga ström vattendrag /Se Jonsberg t Liljeholmen holme
Olskeppstorp by /Se Orrmossen mosse Jonsäter bs Lillsjön, Lilla sjö
Orga kvarn kvarn /Se Oxberget holme Jungfrutorp t Lillsjön, Stora sjö
Puketorp gård Per Bergs sankmark Jägersberg t Lillsjöarna sjöar
Puketorp tp Pomphumpen terräng *Jämmerdalen bs Lillsjön Saknas
Puketorp gård Puketorp ägomark Järsäter gård Lillängen äng
Puketorp gård Pumplyckan ägomark Järsäter gård Lillängen åker
Puketorp gd /Se Rankemålen terräng Järsätersängen gård Lillängsbäcken bäck
?Puketorp gd Romarelyckan terräng Kalkbruket kalkbruk Lillön skog
Puketorp g. Rotkällan terräng Karlsberg lht Lillängen åker
Puketorp gd Roxen sjö Karlsberg lht. avs Lillängen betesmark
Puketorp gd Roxen sjö Karlshamn t Limsjön Stora sjön
Puketorp gd Roxen sjö Karlslund bs Limmsjösholmen holme
Puketorp gd Rudsjön kärr? Karlslund lht Lindholmen holme
Restad by Råaxmossen mosse Kappen bs Lindkullen udde
Restad by Råklint terräng Karlslund bs Lindsfall åker
Restad by Rösiön, se Lillsjön f.d. sjö Karstorp t Linköpingsvägen väg
Restad by Rövareberget berg Karstorp torp Ljussjön sjö
Restad by Rövaremon terräng Kassin torp Lohyttebäcken bäck
Restad by Rövaremon bergås /Se »Katthultet lht Lohyttekärret kärr
Restad by Sandkärret kärr Kilinge by Lyckebäcken Saknas
Restad by Sarfuen, se Sarvsjön sjö Kilinge by Lyftledstycket backe
Restad by Sarvsjön sjö Klastorp bs. Lyssmon Saknas
Restad by Sarvsjön sjö Klintorp t Långgruvan gruva
Restad by Sarvviken vik Klintorp lht Långkärret Saknas
Restad by *Scharlagsängen äng Klockarefallet lht Långmossen mosse
Restad by Simkärret kärr Klädbergstorpet lht Lövfallelyckan åker
Restad by Simonstorp ägomark Knalldelen hmd Lövnäseholmen holme
Restad Saknas /Se Singelklinten fornborg Knapra t Lövnäse Udde udde
Restad by /Se Skiftena terräng Knaprahult t Lövviken, se Nils vik Saknas
Risbro f.d. torp *Skitnäsudden udde *Knölen hmd Maj-Lenas Äng betesmark
Rædherstada, se Restad by Skogen triangelpunkt Knölen hmd Mallrickegölen göl
Rödja gdar Skogstorp ägomark Kockängen utäga Malmfallen hage
Rödja by Skräddareängen terräng Kolfallet lht Mariedalsgruvan järngruva
Rödja by Skvalberget berg Kolstaberg lht Mariedalsviken vik
Rökstorp by Skäludden udde Kolstad by Mellanhagen åker
Rökstorp by Slottshagen terräng Kolstad by Mellanlyckan åker
*Skrædarathorp tp Slottsudden udde Korphyttan+ hytta Mellanstycket gärde
*Skräddaretorp torp Slottsudden udde *Korrom t Milhagslyckan åker
»Skräddaretorp torp Slottsudden udde /Se *»Kraslehatt» lht Milhagsåkern åker
*Skubba förr torp Slåsudn, se Slottsudden udde Kronberga del av by Mjärdsjön sjö eller göl
*Skubba torp och äng Släthällarna terräng Kronfallet torp Mjälsjön sjö
*Skæggiathorp f.d. tp Släthällarna terräng Kronfallet lht Mossen Stora mosse
*Skæggiatorp förr torp Släthällarna terräng Krongården hmd Mossbro jordbro [fylld väg]
*Skäggatorp torp Smalgölen göl Krontorpet t. Mossbrobäcken bäck
*Skægghiatorp Saknas /Se Smittebo terräng Kronängen t Mossbrodiket dike
Spetalen f.d. torp Sneholmen, Lilla ö *Kråkungarna öknamn Mosshallen berg
Starrkärret torp Sneholmen, Lilla holme »Kröka hmd Muggebo åker
*Stenshytta Saknas Sneholmen, Stora ö *Krösatorp lht Myrbacken backe
Stenstorp gdr Sneholmen, Stora holme Kullen lht Måns Äng åker
Ströja gård Snickarlyckan ägomark Kullen hmd Mårn sjö
Ströja tp Sonholmen, se Granholmen ö Kullen bs Mårn sjö
Suggebo gd /Se Starrkärret kärr Kullsäter lht Mårängen åker o äng
Sunkerstad by Stensjön sjö Kulltorp lht Måssgölen göl
Sunkerstad by Stolpa ägomark? Kulltorp Nya lht Märkärret Saknas
Sunkerstad by Stolpkärret nu åker, tidigare kärr /Se »Kurra bs *Märsprängarna åker
Sunkerstad by Stora mossen mosse Kvarnen lht Mögsundsviken vik
Sunkerstad gd Stora mossen mosse Kvarnängen lht Mörtviken Saknas
Sunkerstad by Stora mossen mosse Kylehult t. Nils Lycka åker
Sunkerstad by *Storön ö Kylehult f.d.t. Nils Olssons Elände åker
Sunkerstad gd Ströja f.d. torp Källberget t Nils vik vik
Sunkerstad Saknas /Se *Strönäsudde udde Källfallet t Norrhagen änghage
?Sätra by Stubbängen terräng Källtorp torp Norrängarna Saknas
Sätra by Suggebo skans fornlämning Källtorp lht Norrängen åker
Sätra gd Sundbågen, Lilla sjö Kärrfallet torp Nyhägn åker
Sätra by Sundbågen, Stora sjö Käslinge Lillgård gd Nyponbacken backe
Tolskepp gd Sunddalen sankmark Käslinge Skattegård gd Nyröjekärret kärr
Tolskepp by /Se Sunnorp terräng Käslinge Storgård gd Olskeppetorpsbäcken bäck
Tolskepp by /Se Svartkärret ägomark Kässlinge by Onsörjan sjö
Tolskepp gd /Se Sveden terräng Käslinge by Onsörjan sjö
Torlunda gd Svinbäcken bäck Käslingedal hmd Orrmosen Saknas
Torlunda Saknas Syltkärret kärr Lada gård Orrtallen tall
?Torlunda gd *Sätrabäcken bäck Lada gård Oxberget holme
Torlunda ladugård Sätra kärr kärr Ladusjön t Pickedal f.d. åker
?Torlunda gd Sörängen terräng? »Lars Tyrssons byggning» stuga Pinndalen åker
?Torlunda gd Tallholmarna holmar Larstorp lht *Pissån bäck
Torlunda gd Tallholmen holme Larstorp t Prästängen gård
?Torlunda by Tolskeppegruvan gruva? Lekslätt lht, avs. Pukkärret åker
Torlunda gd Torpån å Lenebergsvik lht Påvels botten kolbotten
Torlunda gd /Se Trankärret kärr Lenebergsvik lht Rankemålen mosse
Torlunda by /Se Trankärret ägomark Lenevik torp Relagsbacken skogsbacke
Torlunda gård /Se Trehörningarna sjö Leret hmd Restadsån å
Torlunda gd /Se Trälsätter triangelpunkt *Lergropen bs Romarehagen hage
Torlunda gd /Se Träslyckan ägomark Lidaberg lht Romarekärret kärr
Torp gd Udden skogsområde Lill-Gettorp f.d. gård Romarekärret kärr
?Torp by Ugglebo ägomark Lillhagen lht Romsmårn ängsbit
?Torp by Uälsiön, se Vedlösen sjö Liljeholmen lht Rotekällan källa
Torp by Vadsjön, Stora o Lilla sjöar Lillgården hmd Roxen sjö
Trankärret torp Vadsjön sjö Lillgårdslöten hmd Roxen sjö
Trälsäter gd /Se Vadsjön, Lilla sjö Lillhagen bs Rudsjön sjö
Trälsätter Saknas Vadsjön, Stora sjö Lillhagen hmd Runberget berg
Vallarum, se Balderum by Valludden udde Lillskogen lht Rudbrunn pöl
Walrunge by Valludden udde Lillsjön t. avs Rudbrunnarna vattenpölar
Viggesäter by Vargbergen berg Lillsjön f.d. torp Rud-dammen gärde
Wiggsäter by Vargberget berg Lillsjöängen bs Rå-klint berg
Viggesäter by Vargskuttet triangelpunkt Lill-Torp hmd Rävklinten berg
Vånga by o sn Vedlösen sjö Lindersberg lht, avs. Rävrumpeudden udde
Vånga by Vedlösen sjö Linestorp t Rävrumporna åker
Vånga by, socken Vekärret kärr Linghem lht Rödbrakera åker
Vånga by ?Velen sjö /Se Lingontorp lht, avs. Rödjebraket åker
Vånga by Veteklint triangelpunkt Ljungfallet bs Rövareberget berg
*Vångaberg gruva o bergslag /Se Veteklint vårdkasberg /Se Ljussjön lht, avs Rävaremon bergshöjden
Vånga berg f.d. bergslag Veteklint berg /Se Lohyttan hytta Sandbrinken backe
Vånga gruvfält Saknas Veteklint höjd o. triangelpunkt /Se Lugnet bs Sandfallet gärde
Vånga bergslag gruvområde Veteklint vårdkasberg /Se Lugnet t Sandkärret kärr
Vånga bergslag Saknas Veten sjö Lund bs Sanka Håkan kärr
Vånga bergslag Saknas Visskärret ägomark Norra Lund lht, avs Sarvsjön sjö
Vånga bergslag Saknas Vitmossen mosse Lund, Västra t Sarvängen Saknas
Vånga bergslag Saknas Vångaberg f. gruva och bergslag Lund Östra t. avs Signalberget berg
Vånga bergslag Saknas Vångaberg Saknas Lundbjörke lht Sigridslyckan åker
Vånga bergslag Saknas Värmlandsmon terräng Lunddalen t Singelklinten berg
Vånga bergslag Saknas Vässviken vik Lundsjö lht Sjögatan väg
Vånga bergslag Saknas ålesiön, se Ålsjön sjö Långbro t Sjögärdet gärde
Vånga bergslag Saknas *Ålsjöbäcken bäck Långbrohagen t Sjöhagen hage
Vångaberg förr bergslag Ålsjön sjö Lötaberg lht Sjölyckan åker
Vångaberg förr bergslag Ålsjön sjö Löten bs Sjömon udde
Vångaberg förr bergslag Ålsjön sjö Lötlyckan torp Sjöängen betesmark
Vångabergslag Saknas Åsen terräng Lötlyckan hmd Sjöängen äng
Vånga berg blg Älggarn holme Lövdalen t Skandalen åker
Vångaberg bergslag Älggarn ö Lövfallet bs. öde Skanvikehumparna lott
Vånga bergslag Saknas Ökenkärr kärr? Lövfallet t Skarptegarna åker
Vånga bergslag Saknas Öna udde Löffallet bs Skogbogrinden grind
Vånga bergslag Saknas Ören sjö Lövnäsfallet bs Skogbogrinden grind
Vånga bergslag gruvområde Ören sjö Lövingsborg lht Skogängslyckan åker
Vånga f. järnbruk Ören sjö Lövhagen t. avs Skräddarehagen hagmark
Vånga bergslag gruvfält Örn sjö /Se Lövkulla lht Skräddareslätten åker
Ål (numera Grensholmen) hg Örnsholme holme Lövmon t Skvalberget berg
Ål (numera Grensholmen) hg /Se Ösjön sjö Lövmon hmd Skvalbäcken bäck
Ål gård ?Ösjön sjö Lövnäs gd Skvalbäcken bäck
Ål (numera Grensholmen) hg /Se Ösjön sjö Lövnäs gård Skvaltutan Saknas
Ål (numera Grensholmen) hgd   Lövnäset t Skäludden udde
Ål (numera Grensholmen) hg /Se   Lövstad lht, avs. *Slagget Saknas
Ål (numera Grensholmen) hg   Lövudden lht Slammerberget berg
Ål (Grensholmen) herrgård   Lövudden t Slottshagen hage
Ål (nu Grensholmen) herrgård   Lövvik t Slottsudden udde
Ål (numera Grensholmen) hg   Lövängsmon torp Släta Fallet hagmark
Ål (numera Grensholmen) herrgård   Manilla bs Släthällarna berg
Ål (numera Grensholmen) gd /Se   Mantorp by Slätmohagen hage
Ål (numera Grensholmen) g   Mantorp by Smalgölen göl
Ål (numera Grensholmen) gd   Mantorps Hytta t Smalkärren åker
Ål (numera Grensholmen) hg   Mariedal t *Snavägen väg
Ål (nuv. Grensholmen) gd   Mark Västra bs Sneholmarna holmar
Ål (numera Grensholmen) hg   Mark Östra t. avs Snippen gärde
Ål (numera Grensholmen) hg   Mecktilstorp t *Snorändan backe
Ål gd   Mellan-Gettorp hmd Staksundet sund
Ål se Gränsholmen gd /Se   Mellangården hmd Starrkärret åker
*Ål gd /Se   Mellangården hmd Stenhagsbacken backe o hage
Ål gd /Se   Mellanhagen bs Stensjön sjö
Ål förr sätesgård, nu hgd /Se   Mellanhagen t Stensjön sjö
?Ålsjötorp g. /Se   Mjärdsjön t. avs Stensjötäppan åker
Älgdalen Saknas   Mon bs Stenskogen skog
Älgsjötorp bebyggelse /Se   Mossarp f.d. t Stolpkärret åker
Äskemålen gd /Se   *Mossen lht Stora Mossen mosse
»ølffwokulla» Saknas   Mossen hmd Stortallen+ tall
?Örstorp by   *Mossen t Storängen skog
    *»Mota» hmd Storängen gärden
    Motaberg bs Storängsbäcken bäck
    Musko t. avs. *Storön skogsmark
    *Myssa» bs t. Strutan åker
    Månstorp f.d.t, hmd Stubbängen äng
    Mårhult t. avs. Suggebo Skans fornborg
    Märkärret bs Sundbogen Lilla sjö
    Mörkhult t. avs. Sundbogen Stora sjö
    »Mörtforsen? hmd Sundbågen sjö
    Nebo lht Svarte skäl klippa
    Nordsjö lht, avs. Svartkärren åker
    Norralund lht m. jord Svartkärret åker
    Norrafallet t. avs. Svartkärret åker
    Norrgården gårdsnamn Svartskälet, se Svarte skäl klippa
    Norrgården gårdsnamn *»Svea» Sveden äng
    Norrgården hmd Sveden skogsmark
    Nybygget gård Svedjekärrsbäcken bäck
    Nybygget bs Svedjekärrsfallet skogsmark
    Nybygget bs Svedjelyckan gärde
    Nybygget f.d.t. hmd Svänsängen åker
    Nybygget t. avs. Syltkärret kärr
    Nybygget lht Sångare Lillskog skog
    Nybäck hmd Sågbäcken Saknas
    Nydala lht Sågbäcken bäck
    Nydalen lht Sätra kärr kärrmark
    Nyhyttan+ hytta Sörängen åker
    Nyrödja t. Tallbacken hage
    Nysäter bs Tallgrinden+ grind
    Nysätter torp Tallholmen holme
    Nästorp bs Tallholmarna holmar
    Odensnäs lht Tingsvägen väg
    Olofsdal lht Tolskeppsgruvorna gruvhål
    Olovslund lht avs. Tomten åker
    Olskepptorp by Tor Anderssons kärr Saknas
    Olskepetorp by Torpån del av å
    Olskeppetorp by Trankärret åker
    Olstorp fd.t. Trankärret Saknas
    Olstorp bs Trehörnarna sjöar, gölar
    Onsorgsmarken f.d. bergsallmänning Tresockneröset stenröse
    Onsorgsmarken f.d. bergsallmänning Träslyckan gärde
    Orga kvarn Tågkärret äng
    Panna bs Uddelyckan åker
    Paulslund lht Ugglebacken backe
    Persbo t Ugglemossen mosse
    Pettersberg lht *Usla Hål f.d. åker
    Pissån t Uvberget Saknas
    Planterhagen torp Vadet mosse
    *Pluggeberg bs Vadet del av Restadsån
    *Plågan lht Vadsjön Lilla Saknas
    Puketorp Saknas Vadsjön, Lilla sjö
    Renstad lht Vadsjön Stora Saknas
    Restad by Vadsjön, Stora sjö
    Restad by Vadsjön sjö
    Riket bs Vadtegarna gärde
    Riket bs Valludden Saknas
    Risbro t Vargberget berg
    Rosenbäck lht Vargberget berg
    Rosendal herrgård Vargskuttet berg
    Rosendal gård Vargklevsberget Saknas
    Rosenlund bs Vedsjön sjö
    Rostad lht Velösen sjö
    Rotekälla Saknas Vetbrinken vägsluttning
    Ruda by Vetbrinksängen åker
    Ruda by Vete klint berg
    *Rudhagen t Veten sjö
    Rudstugan hmd Vidmunnestenen sten
    Runstorp lht Visskärret kärr
    Rydbergsgården hmd Vittmossen mosse
    *»Ryk» hmd Våmtegarna åker
    Röja Lilla gd Väderlösesjön göl
    Rödja, L. gård Värmlandsmon skog
    Rödja, Lilla by Vässviken vik
    Röja Stora gd Västra sidan ås
    Rödja, St. gård Ålhusberget Saknas
    Rödja Stora by Ålsjön Saknas
    Rökstorp by Åmålen åker
    Rökstorp by Elggropemon mark
    Rökstorp by Änggölen Saknas
    Rönnmon Lilla t Ängvägen väg
    Rönnmon, Stora t Ärtkärret åker
    Sand bs *»Ärvle» ?vattenställe
    Sandbacken lht *»Öjera skog o berg
    Sandbäcken bs Önbacken backe
    Sandfallet lht Önbacken backe
    Sandmofallet lht Örkullen gruskulle med grustag
    Sandmon bs Örn sjö
    Sandstorp t Örn sjö
    Sandvik lht Örängen åker
    Sigfridsberg lht Ösjön Saknas
    Sigridsberg f.d. t. Ösjö Holme holme
    Simonstorp torp  
    *Sissi t.  
    Sjöbacka lht  
    Sjöberga lht  
    Sjödala lht  
    Sjöhagen bs  
    Sjöhagen t. avs.  
    Sjöhult t  
    Sjökärret hmd  
    Sjölunda lht avs.  
    Sjösäter t  
    Sjövik lht, avs.  
    Skansviken torp  
    *Skattberga bebyggelse  
    Skatt-Käslinge hmd  
    *Skatungarna öknamn  
    *Sheket bs  
    Skifterna torp  
    Skoga t  
    Skogaholm lht  
    Skogalund avs.  
    Skogbogrinden hmd  
    Skogen gård  
    Skogen bs  
    Skogkärret t  
    Skogshagen t  
    Skogsliden lht avs.  
    Skogslund lht  
    Skogstorp t  
    Skogstorp, Lilla bs  
    Skogstorp t. avs.  
    Skogstorp t  
    Skogängen avs. t  
    Skogängen t  
    Skolhus lht  
    Skomakarekares bs  
    *Skarpen bs  
    *Skrevan bs  
    *»Skvala» lht  
    Skvalbäcken hmd  
    Skylltorp lht  
    *Skälet lht  
    Skärlunda lht  
    Skärvikstorpet t  
    Skönsborg lht  
    Slammerberget hmd  
    Slanta bs  
    Slottsruinen ruin  
    *Släthällerna torp  
    Slätmon bs  
    Slätten bs  
    Smedby gård  
    Smedstorp t  
    Smittebo bs  
    Snicklyckan t  
    *Snorändan hmd  
    Sofielund bs  
    Solbacka torp  
    Solberga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhöjd lht  
    Solliden lht, avs.  
    Solvik lht  
    Sonstorp t  
    »Spettarn» lht  
    *Sprundet lht  
    Starrkärret Stora t  
    *Starrkärret, Lilla t  
    Sten bs  
    Sten t  
    Stenbacken lht  
    Stenfallet bs  
    Stenkulla lht, avs.  
    Stenskogen lht, avs.  
    Stenstorp by  
    Stenstorp by  
    Stensäter by  
    Stensätter gård  
    Stjärntorp gård  
    Stjärntorp hmd  
    Stolpa t  
    »Stoppan» bs  
    Stor-Gettorp bebyggelse  
    Storgården flera hmd  
    Stor-Torp hmd  
    Ströja bebyggelse  
    Strömstad lht  
    Stubbetorp förr gård  
    Stubbetorp bs  
    Stubbängen hmd  
    Ståthöga lht  
    Suggebo, se 1 Lövnäs gd  
    »Suggebo gård  
    Sund gård  
    Sunddalen t.  
    Sundet bs  
    Sundbygget lht  
    Sundfallet t  
    Sunkerstad by  
    Sunkerstad by  
    *Sunkerstadsbygget hmd  
    Sunkersta utäng utäga  
    Sunkerstadsängen lht  
    Sunnarp lht  
    Surhagen hmd  
    *Surklämman t  
    Sveden bs  
    Sveden t  
    »Sven Hanses» hmd  
    Svenstorp torp  
    Svältberget bs. hmd.  
    *Svältsäter t, avs.  
    Sågbron bs  
    Sågen bs  
    Sätra by  
    Sätra by  
    Sätra, Östra Saknas  
    Sörby hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörskogen hmd  
    Sörskogen bs  
    Sörängen hmd  
    Tallbacken bs  
    *Tjurbohov hmd  
    Tolskepp by  
    Tolskepp by  
    Tolskepps hytta+ hytta  
    Tomten stuga  
    Torlunda gård  
    Torlunda bebyggelse, frälse  
    Torlunda Norra gård  
    Torlunda, Nedre lht  
    Torslunda Södra Saknas  
    Torlunda Övre lht  
    Torp by  
    Torp by, fr.  
    Torp, V. gård  
    Torp, Ö gård  
    Torpa lht  
    Torpängen bs  
    Torsbygget t  
    Torslund lht, avs.  
    Trankärret Lilla torp  
    Trankärret Stora torp  
    Trälsäter by  
    Trälsätter by  
    Trälsätter, Nya hmd  
    Turstorp f.d. t.  
    Tättinge lht  
    *Ugglebo bs  
    Udden, se Gibraltar t  
    Udden bs  
    Vadsjön hmd  
    Velösen t  
    Vetterstorp lht  
    Viggsäter by  
    Viggesäter by  
    Viken lht  
    »Vinnersta hmd  
    Vånga Bergslag bergslag  
    Vånga Kyrka Saknas  
    Vånga drunsar öknamn  
    *Våmmen hmd  
    Vädret bs  
    Värnberga lht  
    Väsnetorp ¨bs  
    Västersund torp  
    Västerängen lht  
    Västrahamn bs  
    Åbro lht  
    Ålsjötorp gd  
    Ålsjötorp gård  
    Ånstalund lht  
    Åsen lht  
    Åsen bs  
    *Åttan lht, avs.  
    Älgdalen gård  
    Elgdalen gård  
    Ändebro t.  
    *Änden hmd  
    Änga t  
    Ängenäs lht  
    Äskemålen gd  
    Eskemålen gård  
    Ödesrödja gård  
    Ödesrödja gård  
    Ökenkärr Lilla torp  
    Ökenkärr Stora torp  
    Öna lht  
    Örstorp by  
    Örstorp by  
    Östersund lht avs.  
    Östralund t  
    Övergården hmd  
    Övertorp lht, avs.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.