ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kimstads socken : Memmings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 710 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 1233 Naturnamn : 729
Kimstad sn Asplången sjö Kimstad sn Alhagen hage
Kimstad sn Asplången sjö Kimstad socken Alhagen hagmark
Kimstad socken Asplången sjö Kimstad socken Alkällan källa
Kimstad sn Asplången sjö Kimstad socken Allén väg
Kimstad sn Asplången sjö Kimstad socken Antonagärdet gärde
Kimstad sn Asplången sjö Kimstad socken Asks Utjord utjord
Kimstad sn Asptorpet ägomark Kimstad socken Asplången sjö
Kimstad sn *Aspa äng f. äng Abborretorp torp Asplången sjö
Kimstad sn Badareberget udde Abborrtorp torp Backåkern gärde
Kimstad sn Bastuberget berg med fornlämning Aborretorp t o. bs Badareberget berg
Kimstad sn Berget terräng? Aborretorp t o. bs Banan Lilla järnväg
Kimstad socken Björnamon terräng Adolfsberg lht Bastuåkern åker
Kimstad sn Bläckkärret kärr Alfsol avs. lht Beckskäppan gärde
Kimstad socken Bondkrogen ägomark? Altona torp Berghagen hagmark
Kimstad sn Borgsbergen fornminnesplats Altona bs Bergliden åker
Kimstad sn Borgsberget berg /Se Altuna lht Björkhagen hage
Kimstad by o. sn Borgsberget berg /Se Alvestad gård Björkhagen hage
Kimstad sn Borgberget berg /Se Alvestad by Björnabro förkortning på bro
Kimstad sn ?Bosängen gärde Alvestad gård Björnabro förkortning på bro
Kimstad sn Bosängen ägomark Alvestad gård Björna vad bro
Kimstad sn Braskens grav dike Alvestad gård Björnavad vad?
Kimstad sn Braskens grav vattensamling /Se Alvestad gård Björnavad vad?
Kimstad sn Brännareliden ägomark Alvestad gård Björnavadsbron bro
Kimstad sn Davidsäng ägomark Alvestad gård Björndalsbacken hagmark
Kimstad sn Denseln, se Dänseln sjö /Se Alvestad gård Björndalstycket åker
Kimstad sn Digerön strandområde Alvestad gård Bläckkärret mosse
Kimstad sn Djurgårdshagen terräng Alvestads Utjord utjord Bläckkärrshagen hagmark
Kimstad sn Domarebacken höjd Alvestads Utjord utjord *Blängan åker
Kimstad sn Domarebacken höjd /Se Alvestads Utjord utjord *Bodaviken sjö
Kimstad sn Dymlingen vik Alvestads Utjord utjord Bondtorget landsväg
Kimstad Saknas Dänseln sjö Annelund lht Bondtorget landsväg
?Kimstad socken Dänseln sjö Arrendatorsbostaden lht Borgsbergen berg
Kimstad sn Dänseln sjö /Se Arrendatorsbostaden bostad Borgsbergen berg
Kimstad sn *Enberg berg o. gränsmärke Arresten hus Borgsberget berg
Kimstad sn Fettjeholmarna uddar /Se Ask gård Bosängen gärde
Kimstad sn Fettjeängen strandområde Ask gård Braskens Grav å
Kimstad sn Fettjeängen äng /Se Ask gård Bränntorfsmosse torvmosse
Kimstad sn Fornby håll strandområde Ask gård Buskängstegarna åker
Kimstad sn Fornby häll strandområde /Se Aspa gård åkerBuskängstegarna åker
Kimstad sn Fruns hage terräng Aspa gård Buskängstegarna åker
Kimstad sn Fåfängan terräng Aspa gård Buskängstegarna åker
Kimstad sn *Galten gränsmärke Aspa gård Buskängstegarna åker
Kimstad sn Getryggen holme Aspa gård Buskängstegarna åker
Kimstad sn Gibbetorp ägomark Aspa gård Brännareliden åker
Kimstad sn /Se Gisselholmen holme Aspa gård Bykberget berg
Kimstad gd o. sn /Se Gisslerlyckan ägomark Aspa gård Bykällan källa
Kimstad sn /Se Grönkällan terräng Aspa Västergårds järnvägsområde avs. Bykstället bykplats
Kimstad sn /Se Grötkullen kulle med fornlämning Asptorpet torp Byxorna åker
Kimstad sn /Se Gustavsberg terräng? *Avunden jordkula Bäckliden åker
Kimstad sn /Se *Gyliamusa gräns *Avunden jordkula Dalkarlsvägen väg
Kimstad sn /Se Göta kanal kanal Back arbetarebost. Dalkarlsvägen väg
Kimstads kyrka Saknas /Se Hallonfallet terräng Back f.d. hmd Dalkarlsvägen väg
*Kämpestada sn /Se Hammarängen terräng Back f.d. hmd Dalängen åker
Alfvestad Saknas Hammarängsgärdet ägomark Back f.d. hmd Dalsgärdet Saknas
Alvestad gd Handköpet ägomark Backen torp Dammkärret åker
Alvestad hg Harbacken terräng Backen f.d. hmd Dammkärret åker
Alvestad gd Henriksborg ruin fornlämning Berga avs. lht Dammkärrsmossen mosse
?Alvestad gd *Hornskäl gränsmärke Bergbacka lht *Degröna äng
Alfvestad hg Hultatorp ägomark Berget torp Djupdalshagen Saknas
Alvestad gd Hyttebäcken bäck Berget torp Djurgården f.d djurhage el. djurgård
Alvestad gd Hyttsjön sjö Bergslagsgårdarna Saknas Djurgårdshagen hage
Alvestad gd /Se Jonstorp terräng Bergslagsgårdarna Saknas Djurgårdshagen hage
Alvestad gd /Se Kanal de Brask grav, vattensamling /Se Bergslagsgårdarna Saknas Dubbelskogen skog
?Ask gård Kimstad bro bro Bergslagsgårdarna Saknas Dymlingen vik
Ask gd *Kimstads kvarn kvarn Bergslagsgårdarna Saknas Dymlingen vik
Ask gd Kimstad kvarn kvarn Bergslagsgårdarna Saknas Dänsel-lyckan åker
Ask gd Kimstad ström del av Motala ström Bergslagsgårdarna Saknas Edavägen väg
Ask gd Kimstad ström del av Motala ström Bergstugan rivet torp Ekbacken backe
Ask gd Kimstad ström del av Motala ström Bergstugan torp Ekbacken hagbacke
Ask gd Kimstad ström del av Motala ström Bergstugan torp Ekbacken hage
Ask g Kimstad ström del av Motala ström Bergstugan torp Ekbacken hagbacke
Ask gd Klevberg triangelpunkt Bergstugan bs Ekbackegärdet åkerjord
Ask gd Klevbergsskogen terräng Bergåsa avs. lht Ekbacksliden gärde
Ask gd Knektjorden terräng Björkdalen torp Evighetslyckan gärde
Ask gd *Kulbensteen gräns Björkdalen bs Fallängen äng
Ask tp *Kulbensteen Saknas /Se Björkdalen bs Fanthagsdalen dalgång
Ask gd /Se *Kulbeensteen gräns till egendom /Se Björkdalen bs Fettjeholmarna uddar
Aspa by Kungsbacken terräng Björkliden avs lht Fettjorna »holmar»
Aspa by Kuskkärret ägomark Björkliden lht Fettjorna kullar
Aspa by Kyrkhagen terräng Björksätter bs Fettjeängen lågmark
Aspa by Källtorp ägomark Björksäter bs Finlandsgärdet gärde
Aspa gd Kämpeåkrarna åkrar /Se Björksäter torp Fiskeby Lanfiske lanfiske
Aspa by Landsjö holme holme Björna torp Flaggärdet gärde
Aspa gård Landsjön sjö /Se Björna bs Flaggkällan källa
Aspa by Landsjön sjö Björna bs Flaggkällebäcken brink
Aspa gd? Landsjön sjö /Se Björndalen torp Flatthålet åkrar
Aspa Saknas Landsjö storskog skogsområde Björndalen bs Flåtthålshumpen skog
Aspa gd Lergropen göl? Björndalen bs Flåtthålslyckorna åkerlyckor
Aspa gd Lilje triangelpunkt Björnabro, Se Björnavad stuga Fornby Häll berg
Aspa gd Lindholmen holme Björnavad stuga Fornbygärdet gärde
Aspa by Lybäck, Nedre ägomark Björnevad slussvaktarebost. Forsby Ålfiske Saknas
Aspa gd Lybäck, Övre terräng Björnevad lht Forsby Ålfiske Saknas
Aspa g Lyckeberg terräng Björns stp Forsby Ålfiske Saknas
Aspa gd Långsätter terräng Björnstugan = Dalängen torp Freda´n gärde
Aspa gd Lövberga terräng Björnstugan bs Freden gärde
Aspa gd Lövnäs f.d. torp Björnstugan bs Fruns-hage hage
Aspa by Lövstadsjön sjö /Se Bläckhornet avs. lht Fröjerumsskogen gårdens skogsmark
Aspa by Lövstad storskog skogsmark Boda bebyggelse Fröjerumskärren lågmarker
Aspa gd Lövstadsjön sjö Boda bebyggelse Falketorpsgärdet gärde
Aspa gård Motala ström Saknas Boda, Lilla gård Forsby Utäng ängbit
Aspa gd Motala ström Saknas Boda, Lilla gård Fåfängan äng
Aspa gd Motala ström vattendrag Boda, Lilla gård Fårbacken hage
Aspa gd Motala ström vattendrag Boda, Lilla gård Fårbacken kulle
Aspa by Munkeboda ruin fornlämning Boda, Lilla gård Fårbacken hage
Aspa gd /Se *Munkeboda ström del av Motala ström Boda, Lilla gård Fårmarken hage
Back gd *Munkeboda ström del av Motala ström Boda, Lilla gård Färjan färja
Berget tp Munkebodavallen terräng Boda, Lilla gård Färjan+ färja
Björksätter = Stumpen tp Munkeboda - ån, se Motala ström Saknas Boda, Stora by Färjstället Saknas
Björnavad bs Nor förr namn på Motala ström /Se Boda, Stora by Getryggen holme
Björndalen bs Nordängen strandområde Boda, Stora by Getryggen holme
Björnevad lht *Noor förträngning i Motala ström /Se Boda, Stora by Gibbetorpegärdet gärde
Björnstorp tp Norrkällan terräng Boda, Stora by Gibbetorpegärdet gärde
Boda by Norrskogen terräng? Boda, Stora by Gibbetorpsgärdet gärde
Boda by *Norsholms ålfiske fiske Boda Kvarn skvaltkvarn Gibbetorpegärdet gärde
Boda gd Norskogen skog Bondkrogen stuga Gibbetorpehagen hage
Boda by *Nors-skogen skog /Se Bond-Ladugården gård Gibbetorpeändan hage
Boda by Nyhagen terräng Bond-Okna gård Gibbetorpsgärdet gärde
Boda, Lilla gd Näsberget berg Bondsalen sal Gibbetorpslyckan åker
Boda by /Se Ollonborgarens udde udde Boo avs. lht Gibbetorpslyckan åker
Boda by /Se Perstorpsgärdet ägomark Boo avs. lht Gisselholmen holme
Borgängen f.d. stp Pettersberg terräng Borgvik avs lht Glasögonvägen gångstig
Braskholm hg Rothygget ägomark Borgängen torp Glasögonvägen gångstig
Braskholm (numera Norsholm) hg Roxen sjö Borrängen bs Glasögonvägen gångstig
Braskholm (numera Norsholm) hg Roxen sjö Boställsjorden avs. Glon gärde
Braskholm Saknas /Se Rynningsflotterna äng Brantebrått bs Glon gärde
Brink Saknas *Rågleven gränsmärke Brantebrått bs Grindstuguskogen skogsmark
Brink gd Rävbacken terräng Brantebrått bs Grindtorpegärdet åkerjord
Brink gd /Se Rävbergen triangelpunkt Brink f.d. gästgivaregård Grönkällegärdet gärde
Bråttom lht Rävuddarna terräng Brink gästgivargård Grötkullen kulle
Djurtorpet tp *Sandrevlen gränsmärke Brink gård Grötkullen backholme
Eke gd Sandtorp f.d. torp Brink gård Gubblyckan+ åkerlycka
Eke f.d. torp Sandvik vik Brink, Nedre bs Gubblyckan, Lilla åkerlycka
Eke gd *Sandås gränsmärke *Brinkskrog jordlägenhet Gubblyckan, Stora åkerlycka
Eke gd /Se *(in om) skinnarahärjo Saknas /Se Bron, Gamla bro Gustafsbergsgärdet Saknas
Eriksdal = Kusktorpet lht Skogen terräng? Bron, Gamla bro Gärdeshumpen skog
Evigheten bs Skogtorpen ägomark? Bron, Gamla bro Gärdet, Lilla gärde
Fallet f.d. tp Skolhusskogen skogsmark Bron, Nya bro Gärdet, Lilla åker
Fallet lht Skrumlösa triangelpunkt Bron, Nya bro Gärdet, Stora åkerflata
Finnstugan bs Skrumlösa kärr Saknas Brygghuset bs Gärdet, Södra Saknas
Fiskartorp tp Skvalbäcksgärdet ägomark Bygget lht Gärdet, Västra åkerjord
Fiskartorp tp Skålen ägomark Dalarö lht Gärdet Östra åkrar
Fjättersund torp Slottsholmarna strandområde Dalen avs. lht Göta Kanal del av kanal
Fjättersund torp Slätten ägomark? Dalhem lht Göta Kanal del av kanal
Fjättersund torp Smedhagen terräng Dalhem avs. lht Hageby Mosse utjord
Fjättersund torp Snuthagen terräng Dalängen torp Hageby Utjord odlad mosse
?Fjättersund gd Solbacka ägomark Dalängen torp Hagen, Lilla hagmark
Fjättersund torp *Starrkärret äng /Se Dalängen lht Hagen, Lilla hage
Fjättersund torp Stavmossen mosse Djurtorpet torp Hagen, Lilla gärde
Fjättersund torp Stenhagen terräng Dosan bs Hagen, Lilla Saknas
Fjättersund tp Stenkullen terräng Eke gård Hagen, Stora hagmark
Fjättersund gd /Se Struten terräng Eke f.d. gård Hagen, Stora hage
Fjättersund torp /Se *Ström trol. invid nuv. Norsholm Eke f.d. gård Hagen, Övre hagmark
Folkestorp tp Stöveln ägomark Ekendal avs lht Haggärdet gärde
Forsby hg Svängen ägomark Ekerum avs. lht Hagkärret åker
Forsby hg Sågarviken vik Ektorp avs. lht Hagliden gärde
Forsby hg Sätrasjön f.d. sjö Ekudden avs. lht Hagplöjan gärde
?Forsby hg Sörn, Lilla sjö Enhult lht Halsen åker
Forsby hg Sörn, Stora f.d. sjö? Ensätter torp Hammarängen hage
Forsby hg Sörnbäcken bäck Eriksberg avs. lht Hammarängen gärde
Forsby hg Tallholmen holme Eriksdal lht Hamreängen backe
Forsby kvarn Saknas Tempeludden udde Evigheten bs Hamreängen backe
*Forsby kvarn Saknas Tolen sjö Fallet torp Handköpet utjord
*Forsby såg Saknas Torpskogen terräng Fallet bs Handköpet utjord
Forsby gd /Se Tostasætur gräns till egendom Fanthagen rivet torp Handköpet utjord
Framnäs lht Tostasætur gräns /Se Fanthagen torp Handköpet utjord
Fridhem lht Trollåshagen terräng Fanthagen torp Handköpet utjord
Fröjerum by Tvarvretsskogen skogsmark Finland = Finnstugan torp Handköpet utjord
Fröjerum by Tyrestorpsgärdet ägomark Finland bs Handköpet utjord
Fröjerum by Ulverydsjön sjö Finnstugan = Finland torp Handköpslyckan åker
Fröjerum gd Urväderstorp terräng Finnstugan bs Harbackegärdet gärde
Fröjerum by Uvberget berg Fiskartorp torp Harbacken skog
Fröjerum by Vargkullen terräng Fiskartorp bs Halkkällan bykälla
Fröjerum by Vassholmen holmar Fjärdedelen hmd Holkkällan bykälla
Fröjerum by *Vassuddarna uddar Fjärdedelen f.d. hmd Holkåkrarna åkerjord
Fröjerum by Vintergatan ägomark Fjärdedelen f.d. hmd Hopfallet skog
Fröjerum by Visängen ägomark Fjärdedelen f.d. hmd Hultabäcken bäck
Fröjerum by Vänningen ägomark Fjärdedelen f.d. gård Hulta Sluss sluss
Fröjerum by /Se Örsättersviken vik Fjättersund torp Hultatorpsgärdet gärde
Fröjerum by Öslyckan ägomark Fjättersund torp Hultet skog
Fröjerum gdr /Se   Fjättersund torp Hyttebacken backe
Fröjerum by /Se   Flyglarna flyglar Hyttebron bro
Fröjerum by /Se   Flåtterna utjord Hyttebäcken bäck
Fröjerum gd:ar /Se   »Fnystugan» torp Hyttbäcken bäck
Galltorp tp   Folkestorp torp Hyttmossen mosse
Galltorp t   Folkestorp torp Hyttsjön sjö
Galltorp tp   Folkestorp bs Hyttsjön sjö
Gertby se Greby gd   Fornby gård? Hyttsjön sjö
Gibbetorp torp   Fornby gård? Hyttängen åker
?Gibbetorp försv. gd   Forsby säteri Häjnesgärdet gärde
Gibbetorp f.d. gd /Se   Forsby herrgård Häjneshagen hagmark
Gillberga gård   Forsby gård Hällarna berg
Gillberga gård   Forsby gård Hästhagen hage
Gillberga gd   Forsby gård Hästhagen hage
Gillberga gd   Forshaga avs. lht Hästhagen hage
Gillberga g   Forsnäs avs. lht Hästhagen Saknas
Gillberga gd   Framnäs avs. lht Hästhagsängen lågmark
Gillberga gd   Fredriksberg lht Hästhagen hage
Gillberga gd /Se   Fredriksberg avs. lht Hästhagsplöjan gärde
Greby gd   Fredriksborg lht Hästhagsudden udde
Greby gd   Fredriksdal lht Hästhumpen utjord
Greby gd   Friddala avs. lht Hästhumpen utjord
Greby gd /Se   Fridhem avs. lht Ingelstorpsgärdet gärde
Grindstugan bs   Fridhem lht Jisselholmen holme
Grindstugan bs   Fridhem avs. lht Jissbolyckan åkerlycka
Gropen tp   Fridkullen avs. lht Jisslerlyckan, Lilla åkerlycka
Gröndal tp   Fridtomten lht Jisslerlyckan, Stora åker
Grönkällan tp   Fridtuna avs. lht Jungfrubäcken bäck
Grönlund tp   Fridtuna lht Johannestorg plan
Gustavsberg lht   Frigård avs. lht Johannistorg backe
Hageby gård   Frälsegården bebyggelse Kajsas Lycka åkerlycka
*Hageby, *Hagby Saknas   Fröjerum by Kalvhagen brink
?Hageby gd   Fröjerum by Kalvhagen hagmark
Hageby gd   Fröjerum by Kanalgärdet gärde
?Hageby by   Fröjerum by Kanaljorden kanalområde
Hageby gd /Se   Fröjerum by Kanaljorden kanalområde
Helgetorp gd /Se   Fröjerums Hytta f. d. hytta Kanaljorden kanalområde
Henriettesberg bs   Fröjerums Hytta f. d. hytta Kanaljorden kanalområde
*Holmen försv. gd   Fröjerums Hytta f. d. hytta Klapperstensjorden åkerjord
Holmetorp Saknas   Fröjerums Hytta f. d. hytta *Klevberg bergsparti
Hulta gd   Fröjerums Hytta f. d. hytta *Klevbergsskogen skog
Hulta gd   Fröjerums Hytta f. d. hytta Klockarelyckan åker
Hulta gd   Fröjerrumsågen ångsåg Klyvarna stickdammar
Hulta gd   Furudal lht Klyvarna dammar
Hulta gd   Furudal stuga Klyvarna dammar
Hultatorp lht   Furulid avs. lht Klä Berg = Klevbergen ? bergmarker
Hunstorp gd /Se   Furuliden avs. lht Kläbergsskogen skogsmark
Hunstorp gd /Se   Furulund avs. lht Knekthagen gärde
Husarø, se Huseryd by   Fyren Saknas Knektjorden gärde
Huseryd by   Församlingshemmet avs. lht Knektjorden utjord
Huseryd by   Gabrielsberg torp Knektliderna gärde
Huseryd by   Gabrielsberg torp Knekttegen äng
Huseryd by   Gabrielsberg bs Knekttegen äng
Huseryd by   Galltorp torp Kohagen del av äga
Huseryd by   Galltorp torp Kohagen hagmark
Huseryd gd:ar   Galltorp torp Kohagen hagmark
Huseryd by   Galltorp torp Kohagsliden åker
Huseryd by   Galltorp torp Kohagsmossen mossmark
Huseryd by   Gatan rivet torp Kofallsgärdet gärde
Huseryd by   Gibbetorp rivet torp *Kolfallslyckan del av gärde
Huseryd by   Gibbetorp torp Kohagen hagmark
Huseryd by   Gibbetorp hmd Kohagen hagmark
Huseryd Saknas   Gibbetorp hmd »Konung Eriks graf» backe
Huseryd by /Se   Gibbetorp hmd »Konung Eriks graf» backe
Huseryd by /Se   Gibbetorp hmd Kransgärdet gärde
Huseryd by /Se   Gibbetorp hmd Kroglyckebacken backe
Huseryd, Stora Saknas /Se   Gibbetorp hmd Krokhagsgärdet skogs och hagmark
Jakobslund tp   Gibbetorp hmd Kronbacken backe
Jordkulan försv bs   Gibbetorp gård Kronhumpen åker
Karlslund lht   Gibbetorp gård Kronängen åker
Kimstad by   Gibbetorp gård Kungsbacken backe
Kimstad gd   Gibbetorp gård Kungsbacken bockholme
Kimstad by o sn   Gibbetorp gård Kungsbacken bockholme
Kimstad by   Gibbetorp gård Kungsbacken bockholme
Kimstad kyrkby med kvarn   Gibbetorp gård Kungsbacken bockholme
Kimstad kyrkby med kvarn   Gibbetorp gård Kungsbacken bockholme
Kimstad kvarn Saknas   Gibbetorp bs Kungsbacken bockholme
Kimstads kvarn Saknas   Gibbetorp bs Kungsådran strömfåra
Kimstads kvarn Saknas   Gibbetorpeladorna lador Kuskkärret gärde
Kimstads kvarn Saknas   Gibbetorpslyckan bebyggelse Kvarnbron bro
Kimstads kvarn Saknas   Gibbetorpslyckan bebyggelse Kvarnkärret kärr
Kimstads kvarn Saknas   Gillberga gård Kvarnrännan del av strömfåra
Kimstads kvarn Saknas   Gillberga gård Kvarntomten Saknas
Kimstads säteri Saknas   Gillberga gård Kvarntomten Saknas
Kimstads säteri Saknas   Gillberga gård Kvarntorpebacken backe
Kimstads säteri Saknas   Gilltorp lht Kvarnvägen väg
Kullen gd   Gilltorp avs. lht Kvarnvägen väg
Kusktorpet tp   Glädjen bs Kvarnvägen väg
Kvarngården lht   Granbo avs. lht Kvarnvägen väg
Kvarntorp lht   Granliden lht Kyrkhagen hage
Kvarntorp lht   Granlund torp Kyrklyckan åker
Kvarntorp lht   Granlund bs Kyrkvägen gångväg
Kvarntorp tp   Greby gård Kyrkvägen gångväg
Kvarntorp lhtr /Se   Greby gård Källgärdet gärde
Ladugården gd   Greby gård Källiden åker
Ladugården gd /Se   Greby gård Käll-lyckan åker
Landsjö hg   Greby gård Källtorpemossen mosse
Landsjö hg   Greby järnvägsområde avs. Kämpeåkrarna åkrar
Landsjö Saknas   Grindstugan bs Kämpeåkrarna åkrar
Landsjö hg   Grindstugan torp Kämpeåkrarna åkrar
Landsjö hgd   Grindstugan lht Käringkärret åker
Landsjö gd   Grindstugan bs Käringkärrshagen hagmark
Landsjö herrgård   Grindstugan bs Kärleksstigen väg
Landsjö gd   Grindstugan bs Kärleksstigen väg
Landsjö hg   Grindstugan bs Kärret lågmark
Landsjö herrgård   Grindstugan bs Kärret gärde
Landsjö hg   Grindstugan bs Körhusgärdet gärde
Landsjö herrgård   Grindstugan torp Köttmosen gärde
Landsjö hg   Grindstugan bs Ladugårds Äng ängsmark
Landsjö hg   Grindstugan torp Lanbron bro
Landsjö herrgård   Grindstugan torp Lanbron bro
Landsjö hg   Grindstugan bs Lanbron bro
Landsjö hg   Grindtorp lht Lanbron bro
Landsjö hg   Gropen torp Landsjöbäcken bäck
Landsjö hg   Gropen torp Landsjö Holme holme
Landsjö hgd /Se   Gropen bs Landsjö Holme holme
Landsjö hgd /Se   Gropen bs Landsjö Holme holme
Landsjö Saknas /Se   Gropen bs Landsjö Holme holme
Lera gård   Gropen bs Landsjö Holme holme
Lera by   Gropen bs Landsjön sjö
Lera gd   Gröndal bs Landsjön sjö
Lera gd /Se   Gröndalen lht Landsjön sjö
Lera gd   Gröndalen torp Landsjövägen landsväg
Lera gd?   Grönkällan torp Landsjöängen äng
Lera gd   Grönkällan torp Landsvägen landsväg
Lera gård   Grönkällan bs Landsvägen landsväg
Lera by   Grönlund lht Landsvägen landsväg
Lera g   Grönlund bs Lanfisket lanfiske
Lera gd   Grönlund bs Lanfisket lanfiske
Lera gd /Se   Gubblyckan bs Lanfisket lanfiske
Lillienberg tidigare namn på gd /Se   Gustavsberg torp Lanfisket lanfiske
Lund tp   Gustafsberg avs. lht Lanfisket lanfiske
Lund t /Se   Gustafsberg avs. lht Lanfisket lanfiske
Lycke Saknas   Gustafsberg avs. lht Lanfisket lanfiske
Lycke gård   Gustavsberg lht Lanfisket lanfiske
Lycke gård   Gustavslund Saknas Lanfisket lanfiske
Lycke gd   Gustavslund Saknas Lanfisket lanfiske
Lycke gd   Gustavslund torp Laxfjällen f.d. sjö
Lycke gd /Se   Gustavslund torp Laxfjällen f.d. sjö
Långsätter tp   Gustafslund bs Laxfjällen f.d sjö
Löten tp   Gustavslund lht Laxfjällen f.d sjö
Lövnäs tp   Gärdala avs. lht Laxfjällen f.d. sjö
Lövstad hg   Gästgivaregården gästgif.gård Laxfjällen f.d. sjö
Lövstad hg   Gästgivaregården Saknas Laxfjällen f.d sjö
Lövstad hg   Gästgivarestallet f. d. »hållstall» Laxfjällen f.d sjö
Lövstad gammalt gods   Haga lht Laxfjällen f.d. sjö
?Lövstad gd   Haga lht Laxfjällen f.d. sjö
Lövstad gods /Se   Haga avs. lht Laxfjärden sjö
Lövstad hg   Hagadal avs. lht Laxfjärden f.d. sjö
Lövstad hg   Hagadal avs. lht Lergropen äng
?Lövstad hg   Hagadal avs. lht Liden, Lilla åker
?Lövstad hg   Hagalund lht Lillgärdet gärde
Lövstad gods   Hagalund torp Lillgärdet gärde
Lövstad hg   Hagalund avs. lht Lillskogen skogsmark
Lövstad hg   Hagalund t o. bs Lillskogen skog
Lövstad hg   Hageby gård Lillängen gärde
Löfsta Saknas   Hageby gård Lillängen gärde
Lövstad hg   Hageby gård Lillängen åker
Lövstad gods   Hageby gård Lillängen åker
Lövstad gd   Hageby gård Lillängen åker
Lövstad gods   Hageby Lada lada Lillängsdungen åker
Lövstad gd   Hagebytorp rivet t Lindholmen holme
Lövstad hg   Hagebytorp torp Lillängsliden åker
Lövstad (förr Lillienberg) gd /Se   Hagstugan bs Lindholmen holme
Lövstad gd /Se   Hamra avs. lht Ljusforsetegen äng
Lövstad gd /Se   Handelsboden avs. lht Ljusforsetegen äng
Lövstad gd /Se   Handelslägenheten avs. lht Ljusforstegen äng
Lövstad gods /Se   Hemliden avs. lht Logekällan källa
Melby gård   Henriettsberg lht Logliden gärde
Melby gård   Henriettsberg lht Logliden gärde
Melby gd /Se   Herrgården slott Luftåkern åker
Mullsätter tp   Herrgården, Gamla lht Luftåkern, Nedre åker
Mullsätter tp   Herrgården, Gamla lht Lundbygraven bäck
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Herrgården, Gamla lht Lundbygraven bäck
Munkeboda (numera Norsholm) herresäte   Herrgården, Nya lht Lundbyliden gärde
Munkeboda (nu Nosholm) hg   Herrgården gård Lundbyvrån gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hillersberg t Lundgärdet gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hillersberg t Lundsbacken backe
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hillersberg lht Lundsängen hage
Munkeboda (nu Norsholm) gd   Hilmerslund avs. lht Lundängen strandäng
*Munkeboda, nuv. Norsholm gd   Holmetorp t Lundängen utäng
Munkeboda (ung. nuv. Norsholm) Saknas   Holmetorp, Lilla t Lybeck, Lilla landsvägsbacke
Munkeboda, nuv. Norsholm gd   Holmetorp, Lilla Saknas Lybeck, Stora landsvägsbacke
Munkeboda (numera Norsholm) herresäte   Holmetorp, Lilla t. avs. Lybäcks Backar backar
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Holmsund avs. lht Lycke Berg berg
Munkeboda (nu uppgått i Norsholm) gd   Hospital bs Långhalsen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) herresäte   Hospitalet bs Långholmen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) Saknas   Hotell Göta lht Långstycket gärde
Munkeboda (numera Norsholm) herresäte   Hulta gård Långsättersgärdet gärde
Munkeboda (numera Norsholm) Saknas   Hulta gård Långängen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) herresäte   Hulta gård Långängshalsen åker
Munkeboda (numera Norsholm) hgd   Hulta gård Lötgärdet gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hulta gård Lövbacken backholme
Munkeboda, = nuv. Norsholm herrgd   Hulta Sluss sluss Lövhagen hage
Munkeboda (numera Norsholm) biskopsgård, nu hg   Hultatorp lht Lövhagsliden gärde
Munkeboda (numera Norsholm) herrgård   Hultatorp lht Lövstasjön sjö
Munkeboda (numera Norsholm) herrgård   Hundstallet Saknas Lövstasjön sjö
Munkeboda (numera Norsholm) hg, järnvägsstation   Hunstorp gd Lövstasjön Saknas
Munkeboda (numera Norsholm) biskopsgård, nu hg   Hunstorp gård Lövstads Storskog skogsmark
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hunstorp gård Melby Mosse gärde
Munkeboda (nu Norsholm) gd   Hunstorp gård Melby Äng gärde
Munkeboda Saknas   Hunstorp gård Mellangärdet Saknas
Munkeboda (nuv. Norsholm) beb.   Huseryd by Mellanhagen hagmark
Munkeboda (numera Norsholm) gård   Huseryd by Mellanhagen hage
Munkeboda (numera Norsholm) Saknas   Huseryd by Mon bergmark
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Monumentet minnesvård
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Monumentet minnesvård
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Mossen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) gd   Huseryd by Mossen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Mossen, Stora mossmark
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Motalaström flod
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Motala Ström å
Munkeboda (numera Norsholm) biskopsgård, nu hg   Huseryd by Mullsättersgärdet gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Myrängen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Nolängen äng
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd by Norra Östergötlands Järnväg smalspårig järnväg
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Nedre hmd Norra Östergötlands Järnväg smalspårig järnväg
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Nedre hmd Norrängen gärde
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Nedre hmd Norsholms Järnvägsbro bro
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Övre hmd Norsholms Landsvägsbro bro
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Övre hmd Norsholms Sluss sluss
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Huseryd, Övre hmd Norskogen skog
Munkeboda (numera Norsholm) hrgd   Hällorna rivet t Norskogen skog
Munkeboda (numera Norsholm) hrgd   Hällorna t Norskogen skog
Munkeboda (numera Norsholm) hg   Hällorna torp Norskogen skog
Munkeboda hg   Hästhagen lht Notplatsen notplats och bykplats
Munkeboda hgd /Se   Högboda avs. lht Notplatsen notplats och bykplats
Munkeboda, Norsholm gods /Se   Högåsen avs. lht Notplatsen notplats och bykplats
Munkabodha fsv. gd-namn, nu hgd /Se   Hönshimmel rum Notplatsen notplats och bykplats
Munkeboda gd /Se   Hörngården avs. lht Notplatsen båtoch notplats
Munkeboda kapell f. kapell   Idrottsplatsen bollplan m. m. Notplatsen båt och notplats
Munkeboda laxfiske f. laxfiske, nu gd   Ingeltorp t Nybyggelyckan åker
Nor hg   Ingelstorp t Nyhagslyckan åker
Nor (numera Norsholm) hg   Ingelstorp bs Nyhägnsberget berg
Nor (numera Norsholm) hg   Jakobslund lht Nyhägnshagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Jakobslund t. avs. Näsberget berg
Nor (numera Norsholm) hg   Jakobslund t. avs. Näsberget udde
Nor (numera Norsholm) hg   *Jissbo? bs Odlingen gärde
Nor (numera Norsholm) hg   »Jisslers» t Ollonborgarns Udde udde
Nor (numera Norsholm) hg   Jisslerstugan t Olstorpsängen åker
Nor (numera Norsholm) hg   Jonsberg t Ormkärret kärrmark
Nor (numera Norsholm) hg   Jonsberg t, sen bs Orstorpegärdet åkerjord
Nor (numera Norsholm) hg   Jonstorp torp Oxdöden backe
Nor (numera Norsholm) hg   Jonstorp bs Oxhagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Jonstorp, Gamla torp Oxhagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Jonstorp, Gamla torp Oxhagen hagmark
Nor (numera Norsholm) hg   Jonstorp, Nya torp Oxhagen Saknas
Nor (numera Norsholm) hg   *Juntas stuga bs Oxhagen hage
?Nor (numera Norsholm) hg   Juntas stuga bs Oxhagen skogs och hagmark
Nor (numera Norsholm) hg   Järnvägsbostäderna bostäder Oxhagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Järnvägsbostäderna bostäder Oxhagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Järnvägshotellet avs. lht Oxhagen hage
Nor (numera Norsholm) hg   Järnvägsstationen avs. lht Oxhagsliden gärde
Nor (numera Norsholm) hgd   Järsättersgården hmd Oxhagsmossen mosse
Nor (numera Norsholm) hgd   Jänsestugan bs Oxhagsbäcken bäck
Nor (numera Norsholm) hg   Kalkugnen+ förr kalkugn Oxhagen hagmark
Nor (numera Norsholm) hg   Kajsestugan bs Oxhagsplöjan gärde
Nor (numera Norsholm) hg   Kanelhyddan lht Oxtegen äng
Nor (numera Norsholm) hg   Kanalkontoret kontor Oxtegen äng
Nor hgd /Se   *»Kallkutta» lht Oxtegen äng
Nor (=Norsholm) samh. /Se   Karestugan bs Parken park
»norsbodha» fastighet   Karestugan bs Parken parkanläggning och trädgård
Norsholm hg   Karestugan bs Parken park
Norsholm hg   Karestugan bs Parkberget berg
Norsholm hg   Karlsberg lht el. bs Paviljongsbacken backe
Norsholm hg   Karlsberg lht Pelles Metareberg bergudde
Norsholm hg   Karlsborg bs Perslyckan Saknas
Norsholm hg   Karlsborg avs. lht Perstorpsgärdet gärde
Norsholm hg   Karlskoga avs. lht Perstorpshagen hagmark
Norsholm hg   Karlslund avs. lht »Persängen» åker
Norsholm gd   Karlslund lht Pilgatan väg
Norsholm gd   Karlslund avs. lht Pilgatan väg
Norsholm hg   Karlslund torp Pinan gärde
Norsholm hg   Karlslund torp Pingstens Berg berg
Norsholm hg   Karlslund lht Pingstens Berg berg
Norsholm hg   Karlsro avs. lht Plöjan åker
Norsholm hg   Karlsro avs. lht Plöjan åker
Norsholm hg   Kasernen lht Plöjorna åker
Norsholm hg   Kimstad säteri Plöjningsgärdet åkerjord
Norsholm hg   Kimstad säteri Potatisåkern åker
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse m.m. Promenadgången promenadplats
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse Pållyckan åker
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse Pälles Metareberg berg
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse. m.m. Pärkelsättersvrån skogsmark
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse m.m. Ribbingsholmstegen äng
Norsholm hg   Kimstad bebyggelse o. utjordar. Ribbingsholmstegen äng
Norsholm hg   Kimstads gård bebyggelse Ribbingsholmstegen äng
Norsholm hg   Kimstads gård bebyggelse Rocken åker
Norsholm Saknas /Se   Kimstads gård bebyggelse Romareport terräng
Norsholm (ä. Nor) samh. /Se   Kimstads Gård bebyggelse Rosenlundsgärdet gärde
Norsholm gd /Se   Kimstads gård bebyggelse Rosenlundsängen lågmark
Norsholm samh. /Se   Kimstads gård bebyggelse Rothugget gärde
Norsholm samhälle, gods /Se   Kimstads gård bebyggelse Roxen sjö
Norsholm hgd /Se   Kimstads gård bebyggelse *Roxen gärde
Norsholm samhälle /Se   Kimstad gårds järnvägsområde Saknas Rundstorps Utjord åker
Norsholm hgd o. samh. /Se   Kimstad station Saknas Rynningsflotterna ängar
Norsholm hgd /Se   Kimstads Järnvägsstation avs. lht Råhagen hagmark
Norsholm järnvägs- och kanalstation /Se   Kimstads Järnvägsstation avs. lht Råhagslyckorna åkrar
Norsholm samh. /Se   Kimstads Kvarn kvarn Råhagsängen hagäng
Norsholm samh. gods /Se   Kimstads Kvarn kvarn *Råtta gärde
Norskogen tp   Kimstads Kvarn kvarn Råttan gärde
Nybygget tp   Kimstads Kvarnar kvarnar Rävbacken backe
Okna gd   Kimstads Kvarnar kvarnar Rävbacken hage
Okna gd   Kimstads Kvarnar kvarnar Rävbackeskiftet gärde
Okna gd   Kimstalund bs Rävbergen bergmark
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Rävberget berg
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Rävuddarna berg
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Rävuddarna skog
?Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Rönnängen åker
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Rösti? gärde
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Sandgärdet gärde
Okna gd   Kimstads Kyrka kyrka Sandgärdet gärde
Okna gård   Kimstads Kyrka kyrka Sandliden åker
Okna gård   Kimstad mejeri Saknas Sandstugehagen hage
Okna gd   Kimstads mejeri avs. lht Sandlyckan åker
Okna gård   Kimstad nya kyrkogård Saknas Sandvik vik
Okna gård   Kimstads Såg+ sågverk Sjögärdet gärde
Okna gd   Kimstad ålderdomshem Saknas Sjögärdet gärde
Okna gård   Klastorp avs. lht Sjögärdet åkerjord
Okna gård   Klippan avs. lht Sjöhagen hage
Okna gård   Klockaregården lht Sjöhagen hage
Okna gd   Klossestugan bs Sjöhagen hage
Okna gd   Klossestugan bs Sjöhagsgärdet gärde
Okna g   Klossestugan bs Sjöhagsängen åker
Okna gd   Klossestugan bs Sjökullegärdet gärde
Okna gd   Knekttorpet avs. lht Sjökullen backekulle
Okna Saknas   Knekttorpet torp Sjölundslyckan åkerjord
Okna gd o. jvstn /Se   Knekttorpet torp Sjölyckan åker
Ollonborg tp   Knekttorpet torp Sjölyckan gärde
Ottestorp tp   Knekttorpet t Sjövägen väg
Perstorp torp   Knekttorpet t Skoggärdet gärde
Plöjning tp   Knekttorpet t Skogtorpegärdena åkerjord
Postgården gd   Knekttorpet t Skolhusskogen skogsmark
Rosenlund lht   Knekttorpet f.d. stp Skomakaregärdet gärde
Rundstorp hg   Kolbotten t Skomakaregärdet gärde
Rundstorp hg   Kolbotten lht Skomakarelyckan Saknas
Rundstorp Saknas   Komministerbostället kommin.bost. Skrumlösa Kohage hagmark
Rundstorp gd   Komministerbostället komm. bost. Skvalbäcksgärdet gärde
Rundstorp hgd /Se   Kransstugan t Skyttepaviljongen hus
Sandtorp tp   Kransstugan bs Skålen gärde
Sandstugan tp   Krogen stuga Skärpingeliden åker
*Siungstadh Saknas   Krogen stuga Slantlyckan åkerbit
Sjöstugan Saknas   Krogen stuga Slättehagen hage
Sjösätter försv tp   Krogen stuga Smedgärdet gärde
Skattegården hmn   Krogen stuga Smedgärdet Saknas
Skepparegården hmn, gd   Krokhagen bs, villaområde Smedhagen hage
Skinnareviken stp   Krokhagen t Smedliden åker
Skogen tp   Krokhagen bs Smedsgärdet åkerjord
Skrumlösa gd   Krokhagen avs. lht Småängorna gärde
Skrumlösa gård   Krokhagen »villaområde» Snålängen utäng
Skrumlösa gård   Krokhagen »villaområde» Snålängen utäng
Skrumlösa gård   Kronbacken lht Snuthagen hage
Skrumlösa gd   Kronbacken lht Snutlyckan åker
Skrumlösa gd   Kronhumpen Saknas Solbacka Lid gärde
Skrumlösa g   Kronängen, Se Kronhumpen Saknas Solbackegärdet gärde
Skrumlösa gd   Kråksången bs Sotarna-Häl vik
Skrumlösa gd   Kullen kyrkoh. bost. Spettalsbacken backe
Skrumlösa gd   Kullen utj. Spånggärdet åkerjord
Skrumlösa gd   Kullen gård Spånggärdet åkerjord
Skrumlösa gd /Se   Kullen gård, utjord Spånggärdet åkerjord
Skrumlösa gd /Se   Kullen gård, utjord Spånggärdet åkerjord
Skrumlösa gd /Se   Kullen gård, utjord Spånggärdet åkerjord
Skrumlösa gd /Se   Kullen gård, utjord Spöpålen f.d tingsställe
?Skärpinge gd   Kullen gård, utjord Spöpålen f.d tingsställe
Skärpinge gd   Kullen gård, utjord Stallsgärdet gärde
Skärpinge gård   Kullen utjord, gård Stallängen Saknas
Skärpinge gd   Kusktorpet t Stalpet Saknas
Skärpinge g   Kusktorpet t, nu lht Stavmossen mosse
Skärpinge gd   Kusktorpet t, nu lht Stenhagen hage
Skärpinge Saknas   Kusktorpet t, nu lht Stolpbacken backe
Skärpinge gd /Se   Kvarnbostäderna lht:r Storskogen skogsmark
Skärpinge gd   Kvarngården lht Storskogen skogsmark
Skärpinge gd /Se   Kvarnlyckan = Kimstad bebyggelse Storängen åker
Skärpinge gd /Se   Kvarnlyckan = Kimstad bebyggelse Storängen gärde
Skärpinge Saknas /Se   Kvarnlyckan = Kimstad bebyggelse Storängen gärde
Skärpinge gd /Se   Kvarntorp lht Storängsbackarna hage
Slätten tp   Kvarntorp avs. lht Strandbolagets Lanfiske lanor
Smedstorp tp   Kvarntorp, Gamla bs Strandbolagets Lanfiske lanor
Smedstorp tp   Kyrkskolan avs. lht Strandbolagets Lanfiske lanor
Snickaretorp tp   Källtorp rivet t Strandgången vall
Stavsäter gd   Källtorp t Strandgången vall
?Stavsätter gd   Källtorp torp Strandgången vall
Stavsäter gd /Se   Kämpebo avs. lht Strandgången vall
Stavsätter gd /Se   Kärret t Strandgången vall
Stensätter tp   Kärret t Strandgången, Nedre stig
Stensätter tp   Kärret f.d. stp Strandgången Övre väg
Struten tp   Ladugården gård Strandådern del av ström
Stubbetorp torp   Ladugården Saknas Strannelyckan åker
*Stubbatorp förr tp   Ladugården Saknas Stumperebotten åker
*Stubbetorp Saknas   Ladugården Saknas Stumperegärdet gärde
Stubbetorp tp /Se   Ladugården Saknas Strutgärdet åkerjord
Stubbetorp gd /Se   Ladugården gård Struthagen hage
Stumpen tp   Ladugården gård Strutmossen gärde
Svarttorp gd   Ladugården gård Strömmen å
Svarttorp gd /Se   Ladugården gård Strömsbron bro
Svarttorp f.d. gd /Se   Ladugården gård Stumperemossen mossmark
Sveden tp   Landsjö säteri Stöveln gärde
Sveden tp   Landsjö herrgård Stöveln åker
Svinsäter gård   Landsjö herrgård Svarta Grinden grind
Svinsäter gd   Landsjö herrgård Svartagrindsgärdet gärde
Svinsäter gd   Landsjö herrgård Svarttorpebacken backe
Svinsäter gd   Landsjö herrgård Svedlandet gärde
Svinsäter gd   Landsjö herrgård Svedskogen skog
Svinsätter tp   Landsjö herrgård Svinhagen hagmark
Svinsäter gd /Se   Landsjögodset gods Sågarebäcken bäck
Svinsätter gd /Se   Landsjögodset gods Sågaremossen mossmark
Svinsätter gd /Se   Landsjögodset gods Sågaremossen lågmark
Sågen tp   Landsjögodset gods Sågen sågverk
Sätra gd   Landsjögodset gods Sågstycket gärde
?Sätra gd   Landsjögodset gods Sågstycket gärde
Sätra gd /Se   Landsjögodset gods Sätterholmsgärdet gärde
Sätra gd /Se   Landsjögodset gods Sätrabäcken bäck
Sörängen tp   Landsjögodset gods Sätragraven bäck
Tallbacken gtp   Landsjögodset gods Sätra Holk källa
Tostasäter försv. beb. /Se   Lera gård Sätramossen mossmark
Trädgårdstorpet tp   Lera gård Sätrasjön sjö
Tyrestorp gd   Lera gård Sätrasjön sjö
Tyrestorp gd   Lera gård Sätrasjön sjö
Tyrestorp gd /Se   Lera gård Sätrasjön sjö
?Tångestad hg   Lera gård Sätratorpsängen gärde
Tångestad hg   Lera gård Sören, Lilla sjö
Tångestad hg   Lera järnvägsområde Saknas Sörn, Lilla sjö
Tångestad hg   Lillebo avs. lht Sörn, Lilla göl
Tångestad hg   Lillie Järnvägsstation station Sören, Stora sjö
Tångestad hg   Lindersberg rivet t Sörn, Stora sjö
Tångstad hg   Lindersberg torp Sörn, Stora sjö
?Tångestad hg   Lindersberg torp Sörphagen Saknas
?Tångstad hg   Lindersborg avs. lht Sörsbäcken bäck
Tångestad hg   Lindås avs. lht Sörsgraven bäck
Tångstad gd /Se   Ljusdal lht Sörskogen skog
Tång(e)stad herrgård /Se   *Logen bs Sörskogsåkern åker
Tångestad hgd /Se   Luften torp Sörängen gärde
Udderna g   Luften, Nedre bs Tabermansbacken Saknas
Udderna gd   Lugnet avs. lht Tallbacken hage
Udderna gd   Lugnet bs Tallbacken åker
Udderna gd   Lugnet lht Tallholmen holme
Udderna gd   Lugnhem avs. lht Tegelbruksängen lågmark
Udderna g   Lund t Tempeludden udde
Udderna gd   Lund t Tjurberget berg
Udderna gd   Lund t Tjurberget Saknas
Udderna gd   Lundbygården hmd Tolebäcken bäck
Udderna gd   Lundsvik lht Tolebäcken bäck
Udderna gd   Lusthuset lusthus Tolen sjö
Udderna g   Lycke gård Tolen sjö
Udderna gd   Lycke gård Tolen sjö
Uddärna by   Lyckebo avs. lht Torpareängen åker
Uddärna gd /Se   Lyckeås t Toremossen mosse
Ullevid by   Lyckeås bs Torphagen gärde
Ullevid by   Lyckås avs. lht Torphagen gärde
Ullevid by   Långholmen bs Torphagen gärde
Ullevid by   Långsäter t Torphagen gärde
Ullevid by   Långsäter rivet t Torvmossen mosse
Ullevid by   Långsätter bs Torvmossen mosse
Ullevi gd   Löten t Torvmossen mosse
Ullevid Saknas /Se   Löten t Torvmossen mosse
Ullevi gd /Se   Löten t Torvmossen mosse
Ullevi by /Se   Lövberga lht Trasslebäck bäck
Ullevid by /Se   Lövberga lht Trasslebäck bäck
Ullevi by /Se   Lövdalen t Tresnibbeliden åker
Ullevid by /Se   Lövdalen t Trollåsen höjd
Ullevi by /Se   Lövdalen t, bs Trädgården trädgård
Ullevid gd /Se   Lövnäs t Trädgården trädgårdsanläggning
Ullevi gd /Se   Lövnäs t Trädgården trädgårdsanläggning
Ullevi by /Se   Lövnäs t o. bs Trädgården trädgårdsanläggning
Ullevi by /Se   Lövnäs t o. bs Trädgårdsbergen berg
Ullevi gd /Se   Lövstad herrgård Trädgårdsbron hängbro
Ullevi gd /Se   Lövstad säteri Trätbacken hage
Ullevi gd:ar /Se   Lövstad herrgård Trätbacken hage
Ulvdalen tp   Lövstad herrgård Trätbacken hage
Ulveryd hg   Lövsta herrgård Trätbacken hage
Ulveryd gd   Lövstad herrgård Tullelyckan f.d åker nu skog
Ulveryd gd /Se   Lövstad herrgård Tulleslätten Saknas
Ulveryd gdr /Se   Lövstad herrgård Trollåsen ås
Urväderstorp f d stp   Lövstadsgodset gods Trollåsehagen hagmark
Vallby gård   Lövstadsgodset gods Trånget del av ström
Vallby gd   Lövstadsgodset gods Tvarvretsgärdet gärde
Vallby by   Lövstadsgodset gods Tvarvretskällan källa
Vallby Saknas   Marielund avs. lht Tvarvretskällan källa
Vallby gd   Marieslätt bs Tvarvretsskogen skogsmark
Vallby by   Marshäll avs. lht Tvärån Saknas
Vallby gd   Mattons Magasin lht Tvärån Saknas
Vallby gd   Mattons Magasin lht Tvärån Saknas
Wallby *g   Mattons Magasin lht Tvärån Saknas
Vallby gd   Melby gård Tvärån Saknas
Vallby gd   Melby gård Tvärån Saknas
Vallby gd   Melby gård Tyrstorpegärdet åkerjord
Vallby by /Se   Melby gård Tyrstorpe Äng gärde
Vallby by /Se   Melby gård Tångstads Mosse mosse
Vallby gd /Se   Melby gård Tångstads Park skog
Vallby by /Se   Melby gård Tångstads Park skog
Vallby Saknas /Se   Melby gård Tångstads Park skog
Viken tp   Mellangården bebyggelse Ulvdalstycket gärde
Vittestorp tp   Missionshuset lht Ulverydssjöbäcken bäck
Vittestorp gd   *Missunnan jordkula Ulverydsmossen mosse
Vittestorp gd   Mjölnarebyggningen lht Ulverydssjön Saknas
Vittestorp gd   Mjölnarebyggningen lht Ulverydssjön sjö
Vittestorp beb. /Se   Mossen bs, el. lht Ulverydssjön sjö
Vret f.d. gd   Mullsäter t Utjordsbacken hage
Vret gård   Mullsäter t Utskogen skogsmark
Vret f.d. gd   Mullsäter bs Utskogen skogsmark
Vret gd /Se   Munkeboda = Norsholm gård Vallby Gärde åkerflata
Värdshuset värdshus   Munkeboda = Norsholm gård Vallhallsbäcken bäck
Västtomta tp   Munkeboda lht:r Vargkullen backe
Åbacken Saknas   *Munkeboda Kloster Saknas Vargkullen hage
Åkerby by   Munkeboda Kloster Saknas Vargmossen mosse
Åkerby by   Munkeboda Kloster? Saknas Viksplöjan gärde
Åkerby by   Munkeboda Kloster Saknas Viksplöjan åker
Åkerby by   Munkeboda Ruin rest av stenbyggnad Vintergatan gärde
Åkerby gd:ar   Munkeboda Ruin rest av stenbyggnad Vissängen gärde
Åkerby by   Munkeboda Ruin rest av stenbyggnad Visängen gärde
Åkerby by   Myrstacken lht. Visängen gärde
Åkerby by   *Människotorp. bs. Vitmossen mosse
Åkerby by /Se   Nor = Norsholm gård Vittfällebacken backe
Åkersberg lht   Nordskogen t. Vittfällebacken backe
Ålandsberg = Ollonberg tp   Nordskogen. t Vittfällegärdet gärde
Åsen, Lilla bs   Norrskogen t. Vittfällevrån gärde
Åsen, Stora bs   Nordslund. lht Vretshagen lövhage
Äspedalen tp   Nordslund bs Vretshagen lövhage
Örsätter f d stp   Norrgården bebyggelse. Vänningen terräng
Örsätter tp   Norrkälla torp Vänningen gärde
Örtomta gård   Norrkällan. arb. bost. Väsningsängen gärde
Örtomta gd   Norrkälla. t. nu bs. Väsningsängen gärde
Örtomta gd   Norsholms järnvägsområde Saknas Västen åker
Örtomta gd   Norsholm järnvägsstation Västerhagen skog
Örtomta g   Norsholm herrgård Västerhagslyckan åkerjord
Örtomta gd   Norsholm gods Västerängen åker
Örtomta gd:ar   Norsholm herrgård Västerängen gärde
Örtomta gd   Norsholm herrgård Västerängen åker
Örtomta Saknas /Se   Norsholm herrgård Västgöta Grind grind
Örtomta gd /Se   Norsholm herrgård Västgöta Grind grind
*Ösby Saknas   Norsholm herrgård Västgöta Grind grind
    Norsholms Skjutbana paviljong Västgöta Grind grind
    Norsholms Skjutbana paviljong Åkerbytegarna utjord
    Norsholms Skjutbana paviljong Åkerbytegarna utjord
    Norsholms Skjutbana paviljong Ålandsudde udde
    Norsholms Skola skola Ängbacken backe
    Norskogen t Ängdalen åker
    Norskogen t. Ängen äng
    Norskogen lht:r Ängstuguhagen hage
    Norskogen lht:r Äspedalsmossen Saknas
    Norskogen lht:r Ökstället strand
    »Numro Ett» t+ Örsättersgrundet holme
    Numro Ett t.+ Örsättersgärdet gärde
    Nyalund lht. Örsättersviken vik
    Nyboda hmd. Örtomtategen teg
    Nybygget gård Örtomtategen teg
    Nybygget f. t. Östergärdet åkerjord
    Nybygget t. avs. Österängen gärde
    Nybygget bs+ Österängsvägen väg
    Nydala avs. lht. Östra Stambanan järnväg
    Nydala lht.  
    Nygård kyrkoherdebost.  
    Nygård kyrkoh.bost.  
    Nygård gård  
    Nygård gård  
    Nygård gård  
    Nygårds skola lht.  
    Nyhagen rivet t  
    Nyhagen t.+  
    Nyhagen t+  
    Nyhagen bs+  
    Nyhagen bs+  
    Nysäter lht  
    Nysäter lht.  
    Nytorp t  
    Nytorp t.  
    Nytorp bs.  
    Okna gård  
    Okna gård  
    Okna gård  
    Okna gård  
    Okna, Lilla t  
    Okna, Lilla bs.  
    *Oknet gård  
    Ollonberg t. nu bs.  
    Ollonborg t  
    Olstorp t  
    Olstorp t.+  
    Olstorp t.+  
    Ordenshuset lht.  
    Ottestorp t.  
    Ottestorp bs.  
    Pansarstugan bs+  
    Pansarstugan bs+  
    Paradiset hus+  
    Parkudden avs. lht.  
    Perkelsäter t  
    Perstorp t+  
    Perstorp rivet torp  
    Perstorp bs+  
    Perstorp bs+  
    Pettersberg bs+  
    Pilen lht  
    Pilen avs. lht.  
    Plöjning t  
    Plöjning t.  
    Plöjningen t.  
    Prästkullen = Kullen gård, utjord  
    Pällestugan bs+  
    Pällestugan bs +  
    Pärkelsätter bs +.  
    Rosenlund t.  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht:r  
    Rothugget= Sätratorp gård  
    Rullan förr krog  
    Rullan bs.  
    Rundstorp herrgård  
    Rundstorp säteri  
    Runstorp säteri  
    Rundstorp gård  
    Rundstorp gård  
    Rundstorp gård  
    Rundstorp gård  
    Rundstorp gård  
    Rydinsholm lht.  
    Rynningsflotterna område  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna. utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Rynningsflotterna utjord  
    Soligheten bs. +.  
    Sand rivet t  
    Sand bs +  
    Sandstugan t +.  
    Sandstugan lht.  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp t.  
    Sandtorp bs.  
    Sjutorp? bs+.  
    Sjölund t.  
    Sjölund t  
    Sjölund t +.  
    Sjöstugan t. +.  
    Sjöstugan t +.  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården f d. hmd.  
    Skattegården f. d. hmd.  
    Skattegården f. d. hmd.  
    Skattegården f. d. hmd.  
    Skeppargården förr gård, nu lht  
    Skepparegården f. d. hmd.  
    Skepparegården f. d. hmd.  
    Skeppargården f.d. hmd.  
    Skinnarviken f.d. Gt  
    Skinnarviken bs.  
    Skoga avs. lht.  
    Skoga t. nu lht.  
    Skoga f.d. stp, nu lht.  
    Skoga lht.  
    Skogen t  
    Skogen t.  
    Skoghem avs. lht.  
    Skogshyddan lht.  
    Skogshyddan avs. lht.  
    Skogskullen avs. lht.  
    Skogsro avs. lht.  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t +.  
    Skogsudden lht.  
    Skogtorpen t.  
    Skolan gamla lht.  
    Skolan Nya avs. lht.  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skolhuset lht. +.  
    Skolhuset lht +.  
    Skolhuset +. lht.  
    Skolhuset lht.  
    Skrumlösa fr, gård  
    Skrumlösa gård  
    Skrumlösa gård  
    Skrumlösa gård  
    Skrumlösa gård  
    Skrumlösa gård  
    Skånegården avs. lht.  
    Skärlunda lht:r  
    Skärpinge gård  
    Skärpinge gård  
    Skärpinge gård  
    Skönaro avs. lht.  
    »Slaktere-Isaks» bs +.  
    Slakteriet avs lht.  
    »Slanta» bs. +.  
    *Slanta bs. +.  
    *Slanta bs. +.  
    Slanta bs. +.  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet byggnad  
    Slottet, Gamla Saknas  
    Slottet Gamla Saknas  
    Slottet, Gamla Saknas  
    Slussvaktstugan Saknas  
    Slussvaktstugan lht.  
    Slätten t  
    Slätten t.  
    Slätten t. nu bs.  
    Smedhagen bs.  
    Smedhagen bs.  
    Smedstorp t  
    Smedstorp t.  
    Smedstorp t.  
    Snippen t.  
    Snippen torp  
    Snippen bs.  
    Snippen bs.  
    Snippen bs.  
    Snusdosan bs.  
    »Snuta» bs. +.  
    Snutan rivet t  
    Solbacka avs. lht.  
    Solbacken rivet t  
    Solbacken t.  
    Solbacken bs. +.  
    Solbacken t. +  
    Solgård avs. lht.  
    Solhem lht  
    Solliden avs. lht.  
    Solvik avs. lht.  
    Solåsen lht.  
    Soläng avs. lht.  
    Spettalen t.  
    Spettalen t  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs.  
    Spettalen bs +.  
    Spettalen bs. +  
    Spettalen bs. +;  
    Spettalen bs +.  
    Stallet, Gamla byggnad  
    Staten bs.  
    Staten bs.  
    Statens Bana Saknas  
    Stavsäter fr, gård  
    Stavsäter gård  
    Stavsätter gård  
    Stavsätter gård  
    Stenhagen bs +  
    Stenhagen t.  
    Stenhagen lht  
    Stenhagen lht.  
    Stenkullen t  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stenkullen bs. +.  
    Stenkullen lht.  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stensberg avs. lht.  
    Stenstorp f.d. stp. nu lht.  
    Stenstorp lht.  
    Stensäter t  
    Stensäter t.  
    Stensätter t.  
    Stocksätter t.  
    Stocksäter rivet t  
    Stocksätter t.  
    Stolpa arb.bost.  
    Stolpa t.  
    Stolpa bs.  
    Stolplyckan avs. lht.  
    Storgården bebyggelse  
    *Storma bs. +.  
    *Storma bs +.  
    Strandliden avs. lht.  
    Strannestugan bs.  
    Struten rivet t  
    Struten t. +.  
    Strömsala avs. lht.  
    Strömsborg lht.  
    Strömsdalen avs. lht.  
    Strömsdalen avs. lht.  
    Strömsholmen lht.  
    Strömshult, Gamla t.  
    Strömshult lht  
    Strömshult t. +.  
    Strömshult t +.  
    Strömshult t. +.  
    Stubbetorp t.  
    Stubbetorp t.  
    Stubbetorp, Lilla t  
    Stubbetorp, Lilla bs.  
    Stubbetorp, Stora t  
    Stumpen t  
    Stumpen t. nu bs.  
    Stumpen t.  
    Stumpen t nu bs.  
    Sundet t.  
    Sundet torp  
    Sundet bs +.  
    Sundet bs +.  
    Sundet bs +.  
    Sundet bs +.  
    Sundet bs +.  
    Sundet bs +  
    Svarttorp gård  
    Svarttorp bebyggelse  
    Svarttorp bebyggelse  
    Svarttorp bebyggelse  
    Svarttorp bebyggelse  
    Svarttorp bebyggelse  
    Sveden t.  
    Sveden lht  
    Sveden t. nu bs.  
    Svenslund lht  
    Svenslund avs. lht.  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svinsäter gård  
    Svängen bs +.  
    Sågen t.  
    Sågen lht  
    Sågen ångsåg  
    Sågen t. nu bs.  
    Sätra fr, gård  
    Sätra gård  
    Sätra gård  
    Sätra gård  
    Sätra Hytta +.  
    Sätra Hytta +.  
    Sätra Hytta +.  
    Sätra Hytta +.  
    Sätratorp f. t.  
    Sätratorp gård  
    Sätratorp t. avs.  
    Södergården bebyggelse  
    Sörskogen rivet t  
    Sörskogen (bs +.)  
    Sörskogen t o bs. +  
    Sörskogen t o bs.  
    Sörängen t  
    Sörängen t.  
    Sörängen t. +  
    Tabermansstugan bs +.  
    Tallbacken f.d. Gt  
    Tallbacken t  
    Tallbacken stp.  
    Tallbacken avs. lht.  
    Tallgläntan lht.  
    Talliden avs. lht.  
    Tegelbruket+. tegelbruk  
    Tegelbruket+. Saknas  
    Tegelbruket bs.  
    Tegelbrukskanalen kanal  
    Tingsalen sal  
    Tomtebo lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomteboda avs. lht.  
    Torkrian hus. +.  
    Torsborg t  
    Torsborg t.  
    Torsborg t.  
    Torsborg t.  
    Torsborg t.  
    Torsborg t.  
    Torsborg t.  
    Torshill avs. lht.  
    Torshill avs. lht.  
    Torstenssonsstugan bs +  
    Torvbanan+ bana  
    Tredjedelen hmd.  
    Trollåsen rivet t  
    Trollåsen t.  
    Trollåsen bs. +  
    Trädgårdsmästarebostaden lht.  
    Trädgårdstorp t  
    Trädgårdstorp t.  
    Trädgårdstorp. t +.  
    Tullen bs. +.  
    Tullen Saknas  
    Tullebo avs. lht.  
    Tuskulum avs. lht.  
    Tyrestorp gård  
    Tyrestorp gård  
    Tyrestorp f.d. gård  
    Tyrestorp f.d. gård  
    Tyrestorp f.d. gård  
    Tyrestorp f.d. gård  
    Tångstad säteri  
    Tångstad herrgård  
    Tångstad gård  
    Uddarp t.  
    Uddarp bs +.  
    Uddebo avs. lht.  
    Uddärna by  
    Udderna gård  
    Udderna fr, gård  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna bebyggelse  
    Udderna gård  
    Udderna gård  
    Udderna gård  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Udderna Utjord utjord  
    Ullevi gd  
    Ullevi gård  
    Ullevid by  
    Ullevid by  
    Ullevid by  
    Ulleviberg t.  
    Ulleviberg bs +.  
    Ullevisdal, se Ulleviberg t.  
    Ullevidsdal lht.  
    Ulvdalen t  
    Ulvdalen t.  
    Ulvdalen t.  
    Ulveryd fr, gård  
    Ulveryd by  
    Ulveryd hmd.  
    Ulveryd hmd.  
    Ulveryd hmd.  
    Ulveryd hmd.  
    Ulveryd hmd.  
    Ulveryd, Lilla t  
    Ulveryd Lilla hmd.  
    Ulveryd Stora hmd.  
    Urväderstorp rivet t  
    Urväderstorp t.  
    Urväderstorp t (nu bs)  
    !Wagninge f.d. gård  
    !Wagninge f.d. gård  
    !Wagninge f.d. gård  
    !Wagninge f.d. gård  
    Vallby by  
    Vallby förr by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby f.d. by  
    Vallby Back f.d. hmd.  
    Vallhall rivet t  
    Vallhall bs. +.  
    Valhall t.  
    Verkstaden+. Saknas  
    Verkstaden+. Saknas  
    Verkstaden+. Saknas  
    Vernsberg avs. lht.  
    Vik t +.  
    Vik t +.  
    Viken t.  
    Viken lht  
    Viken t.  
    Viken t.  
    Viken avs. lht.  
    Vilan avs. lht.  
    »Villa Kuba» stuga.  
    Villan avs. lht.  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Vittestorp gård  
    Virstorp gård  
    !Wittorp gård  
    Vret gård  
    Vret f.d. gård  
    Vret f.d. gård.  
    Vret f.d. gård.  
    Vret f.d. gård.  
    Vret f.d. gård.  
    Wägningstorp bebyggelse  
    Vägningsängen f.d. gård.  
    Väsningsängen f.d. gård  
    Väsningsängen f.d. gård.  
    Väsningsängen f.d. gård.  
    Västergården bebyggelse  
    Västerhagen t  
    Västerhagen t.  
    Västerhagen avs. lht.  
    Västerhagstugan bs +.  
    Västerviksbanan Saknas  
    Västerviksvillan avs. lht.  
    Västtomta avs. lht.  
    Åbacken t.  
    Åbacken rivet t  
    Åbacken bs +.  
    Åbacken lht.  
    Åkerby komministerbost.  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkersberg rivet t  
    Åkersberg t.  
    Åkersberg bs +  
    Åkershäll lht.  
    Ållonberg t.  
    Åsen t.  
    Åsen t  
    Åsen bs.  
    Åsen t  
    Åsen Lilla t.  
    Åsen Lilla t.  
    Åsen Stora bs.  
    Åsen Stora bs.  
    Älvås avs. lht.  
    Älvås Lilla lht.  
    Älvås, Lilla lht.  
    Ängshyddan avs. lht.  
    Ängstugan t +.  
    Äspedalen t  
    Espdalen t.  
    Äspedalen t.  
    Ölingestugan bs +.  
    Örsätter, Rundstorp, se Rundstorp säteri  
    Örsäter gård  
    Örsätter gård?  
    Örsätter t + f.d. stp.  
    Örsätter t+ f.d. stp.  
    Örtomta gård  
    Örtomta gård  
    Örtomta gård  
    Örtomta gård  
    Örtomta gård  
    Östergården bebyggelse  
    Österliden avs. lht.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.