ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borgs församling : Ingår i Norrköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 814 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 1369 Naturnamn : 472
Borg socken Asplången sjö Borg sn Alkärrsgraven torp
Borg socken Blåvåm del av Resebromosse /Se Borg socken eller församling Alsätersjön sjö
Borg sn Brudberget fornborg Borg socken eller församling Alsäterssjön sjö
Borg f. egen sn, nu förs. Brudberget berg Borg socken el. församling Alsättersjön sjö
Borg förr sn Brudberget berg /Se Borgs gamla socken socken Alsättersmossen mossmark
Borg förr sn Brudberget Saknas /Se Borgs gamla socken socken Alsättersån avlopp
Borg socken Brudberget berg /Se Borgs gamla socken socken Asplundsjorden åkermark
Borg sn Bårlejasjön sjö Borgs gamla socken socken Asplången sjö
Borg sn? Bårlejasjön sjö /Se Borgs gamla socken socken Asplångsskiftet del av Stora Häradsmarken
(Borg) Saknas Glan sjö Borgs gamla socken socken Avrättningsplats Saknas
Borg sn Glan sjö Borgs gamla socken socken Avrättningsplats Saknas
Borg sn *Gåsalyckan Saknas Borgs gamla socken socken Backskiftet gärde
Borg och Löt f. sn *Hushagen Saknas Borgs gamla socken socken Barnberget berg
Borg sn Hushagen ängsmark /Se Borgs gamla socken socken Baldersgatan gata
Borg förr sn Husängen Saknas Adolfsberg avs. lht. Berghagen hage
Borg förs. Husängen Saknas Aftonro lht Bergsgatan, Västra gata
Borg förs. Husängen Saknas Albinsro avs. tomt Bergsgatan Östra gata
Borg o. Löt sn Husängen ängsmark /Se Albrektstorp t Bergslagsvägen landsväg
Borg förs. /Se Häjboviken vik /Se Albrecktstorp t. avs. f.d. stp Bergslagsvägen landsväg
Borg sn /Se Kämmerstad utjord Albrecktstorp t. avs. Bergslagsvägen landsväg
Borg församling /Se Kämmerstadsängen äng (?) /Se Alexhem avs. lht Betlehemsbacken backe
Borg säteri o. förs. /Se Lanhagen hage »Alfsol» avs. lht Björnhuvudet udde
Borg förs. /Se *Marbo äng Saknas Alkärret utj Björnhuvudet Lilla udde
Borg sn /Se *Ragnvaldsgärde Saknas /Se Alkärret utjord Björnhuvudet, Stora udde
Borg förs. /Se Resebrokärret kärr? /Se Almborga villa Björnhuvudet, övre udde
Borgs kyrka Saknas Ringstadholm slottsruin /Se Almstad avs. lht. Björnmossen mosse
Borgs kyrka Saknas Roskullsåkrarna åkrar Alphyddan avs. lht. Blavom gamla namnet på Resebromosse
Börge socken Runken St:a o. L:a sjöar /Se Alphyddan lht Blå Våmm mosse
borgboar inv. Rövarberget berg Alphyddan lht. Blå Våmm mosse, åker
Albrektstorp tp Rövarborgen, Stora fornborg /Se Alstorp, Lilla t Blå Våmm mosse, åker
Alingsæter, se Alesäter Saknas Skrubben ålfiske Alstorp, Lilla bs Blå Våmm mosse, åker
Alinsäter, se Alsätter gd Skvalbäcken vattendrag /Se Alstorp Lilla bs Blå Våmm mosse, åker
Alstorp tp *Ælekærsængh Saknas Alstorp, Stora t Boberget berg
Alsäter gd   Alstorp Stora bs Boberget udde
Almsäter, (Västra) gd (?)   Alsäter gård Bocken holme
Alsätter gd   Alsäter herrgård Bomsbron bro
Alsäter gd   Alsätter gård Bomsbron bro
Alsätter gd   Alsätter gård Bomsbron bro
Alsätter, Stora gd   Alsätter gård Bomsbron bro
Alsätter by /Se   Alsätter gård Bomsbrobäcken bäck
Alsätter g   Alsätter Lilla bebyggelse Bomsbrobäcken bäck
Alsätter, Stora hg   Alsätter Lilla bebyggelse Bomsbrograven bäck
Alsätter g   Alsätter Lilla bebyggelse Bomsbroviken vik
Alsätter gd   Alsätter Lilla bebyggelse Borgsgatan gata
Alsäter gd   Alsätter Stora bebyggelse Borgsmon markområde
Alsätter gd   Alsätter Stora bebyggelse Borgs mo grustag
Alsätter gd   Alsätter Stora bebyggelse Borgs mo grustag
Alsäter gd   Andersberg lht Borgs mo grustag
Alsäter gd   Andersberg avs. lht. Borgs mo grustag
?Alsäter gd   Anderstorp t Borgs mo grustag
Alsäter gd   Anderstorp lht. Borgs mo grustag
Alsäter hg   Anneberg t Borgs Nya Begravningsplats begravningsplats
Alsätter by   Anneberg bs (öde) Boråsholmarna holmar
Alsäter gd   Arvidsberg avs. lht. Boråsviken vik
Alsätter hg   Asplund lht Boås vik
Alsätter g   Asplund avs. lht:r Bragegatan gata
Alsäter gd   Asplund bs. (öde) Bringsevägen Saknas
Alsätter gd   Asplund t. Brinkshagen hage
Alsäter gd   Augmentsgård bebyggelse Brobacken backe
Alsätter gd   Axelsro avs. lht. Brudberget berg
Alsäter gd   Backen rivet t Brudberget berg
Alsätter gd /Se   Backen bs. Brudberget berg
Alsäter gd /Se   Baggejorden »en lägenhet» frälse Brännholmen holme
?Baggetorp gd   Baggetorp gård Byebäck vattendrag
Baggetorp g   Baggetorp gård Byebäck vattendrag
Baggetorp Saknas   Baggetorp gård Byggegärdet gärde
Baggetorp gd   Banvaktstugan lht. Bångsbro landsvägsbro
Baggetorp gd /Se   Banvaktstugan lht. Bårlejasjön sjö
Berga by   »Berga» avs. lht. Bårlejasjön sjö
?Berga by   Berget t Bårlejasjön sjö
*Berga Saknas   Berget t Dalgatan gata
Berga beb.   Berget bs Dalgränd gata
*Berga Saknas   Berghagsstugan bs. Duvkulleängen åker
*Berga Saknas   Berghem lht Edagraven avlopp
*Berga Saknas   Berghem avs. lht. Edasjön sjö
?Berga försv. beb.   Berghällen bs Eklundstäppan åkerjord
Betlehem tp   Bergslund bs. Eksundsvägen bygdeväg
Betlehem tp   Bergstugan t Enebybacken backholme
Björklund tp   Bergstugan bs. Enebybacken backholme
Björnstugan bs   Bergstugan bs. Engrensmossen åker
Boberg bs   Bergstugan avs. lht. Farliga Mossen mosse
Bodtäppan tp   Bergsäter t Fiholmen udde
Bolsta el. Bordsta, se Bårstad gd   Bergsäter avs. lht. Fiholmen holme, el. udde
Borg hg   Bergslagsstallen hus Finstadsviken vik
Borg gård   Betlehem t Flodgatan gata
Borg herrg.   Betlehem avs. lht. Folkets Park avs.
Borg Saknas /Se   Betlehem avs. lht. Folkets Park avs.
Borg säteri /Se   Betlehem avs. lht. Fredagsgrundet, lilla grund
Borg förs. o. villastad /Se   Betlehem avs. lht. Fyrkanten skog
Borleja gd   Betlehem lht:r Fyrkanten skog
Borleja gd   Betlehem lht:r Fågeludden udde
Borleja gd   Betty avs. lht. Fårbacken hage
Borleja gd   Bjölbo avs. lht. Fårplöjan åker
Borleja gd /Se   Björkdungen avs. lht. Fäkärret kärr
Borleja gd /Se   Björkelund t Granholmen Lilla Saknas
Borstastadhum se Bårstad Saknas   Björketorp utjord Granholmen, Stora Saknas
Bosstorp tp   Björklund t Granstugugärdet åkerjord
Bosstorp Saknas   Björklund bs Grindstugugrinden grind
Bosstorp utj   Björklund bs Grindstugugrinden + grind
Bostorp Saknas   Björklund bs Grytan skär
Botorp tp   Björklund bs. f.d. stp Grönholmen, lilla holme
Botäppan bs   Björkudden lht. Grönholmen, stora holme
Brink gästgivaregård   Björnstugan bs. Grönholmen holme
Brink, Lilla bs   Blekinge arb.bost. Gröndals Holme udde
Brobacken försv. bs   Blekinge bs. Gröndals Holme udde
Brogetorp gd   Bodtäppan t Gröndalsviken vik
Brogetorp = Herrebro Saknas   Bodtäppan t Guldsmedsängen äng
Brogetorp el. Herrebro gd /Se   Bofinken kvarter Gåsholmen holme
Bårleja gd /Se   Boklund t Gåvan åker
Bårstad by   Boklund avs. lht. Gärdet, Norra Saknas
Bårstad f.d. gd   Borg säteri Gärdet, Södra Saknas
Bårstad gård   Borg herrgård Gäverstadsmon skog
Bårstad gård   Borg säteri Hagagatan gata
Bårstad gård   Borg säteri »Hageras Hage» hagmark
Bårstad gd   Borg säteri Haglyckan Saknas
Bårstad gård   Borg säteri Haglyckan åker
Bårstad gd   Borg säteri Hagstugugärdet åker
Bårstad g   Borg säteri Hagsätters Äng del av häradsallmänning
Bårstad gd   Borg säteri Hagsätters Äng del av häradsallmänning
Bårstad gd   Borg säteri Hagsätters Äng del av häradsallmänning
?Bårstad gd   Borg säteri Hemgärdet gärde
?Bårstad gd   Borg säteri Hemgärdet åker
Bårstad gd   Borg säteri Hemgärdet gärde
Bårstad gd /Se   Borg säteri Herrebroängen kärr
Bårstad lht /Se   Borg säteri Himmelstadlundsbron bro
Bårstad gd /Se   Borg säteri Holkgärdet gärde
Dalen tp   Borg säteri Hultet berg
Dalen hmd   Borg säteri Hultet berg
Djupsund tp   Borg säteri Hultet berg
Djupsund tp   Borga villa avs. Hultet berg
Djupsund tp   Borggöl t. Husängen äng
Duvkullen tp   Borgholm gård Husängslogen loge
Duvkullen tp   Borgs Kyrka kyrka Husängslogen loge
Eda gd   Borgs Kyrka kyrka Husängslogen loge
Eda gd   Borgs Kyrka kyrka Häjbogärdet åkerjord
?Eda gård   Borgs Kyrka kyrka Häjbohagen hage
Eda gd   Borgs Kyrka kyrka Häjboholmen Saknas
Eda gd   Borgen avs. lht. Häjboviken vik
Eda gd   »Borggård» avs. lht. Häjboviken vik
Eda gd   Borgs gamla Kyrka kyrka Hällen betesmark
Eda gd   Borgs gamla Kyrka kyrka Hällegärdet gärde
Eda gd   Borgs gamla Kyrka kyrka Häradsmarken Stora (allm.)
Eda g   Borgsholm gård Häradsmarken Stora (allm.)
?Eda gd   Borgsholm gård Härs Kärr f.d. äng
Eda gd   Borgsholm gård Hästhagen hage
Eda g   Borgsholm gård Hästhagen beteskultur
Eda gd   Borgsholm gård Hästhagen hage
Eda by   Borgsholm gård Hästhagsgärdet torp
Eda gd   Borgsholm gård Högeråsgärdet gärde
Eda gd   Borgsholm gård *Hörva f.d. äng
Eda gd /Se   Borgsholm gård Ingelsmossen åker
Eda gd /Se   Borgshultet bs. Johannisholmen del av näs
Eda gd /Se   Borgs Klockaregård jordlägenhet Johannisholmen del av näs
Ekhagen tp   Borgs Klockaregård jordlägenhet Judebacken backe
Eksund gård   Borgs Klockaregård jordlägenhet Järnvägsgatan Saknas
Eksund gd   Borgs Klockaregård jordlägenhet Kaffebacken backe
Eksund gd   Borgs Klockaregård jordlägenhet Kaffebacken backe
Eksund g   Borgs Klockaregård jordlägenhet Kaffebacken backe
Eksund samh., gd   Borgs Kvarn kvarn Kaffebacken backe
Eksund samh.   Borgs f.d. Kyrkoherdeboställe bebyggelse Kalkugnsgärdet åkerjord
Eksund gård   Borgs f.d. Kyrkoherdeboställe bebyggelse Kalvhagen hage
Eksund gd   Borgs f.d. Kyrkoherdeboställe bebyggelse Karlagatan gata
Eksund (Ekesund) gård   Borgs f.d. Kyrkoherdeboställe bebyggelse *Kille Krog dyhål
Eksund hg   Borgsmo skola lht. Kille Krog dyhål
Eksund gd   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eksund gd /Se   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eldstorp försv tp   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eldstorp försv tp   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eldstorp tp   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eneby gård   Borgs Säteri gård Kille Krog dyhål
Eneby gård   Borgs Säteri gård Klingakärret lågmark
Eneby by   Borgs Säteri gård Klingavrån gärde
Eneby gd   Borgs Säteri gård Klippan, Stora holme
Eneby by   Borgs Säteri gård Klockarelyckan åker
Eneby f.d. by /Se   Borgs Säteri gård Klockarens hage hage
Finstad gd   Borgs Säteri gård Kneippbaden område kring anstalt
Finnstad hg   Borgstugan bs. Kneippen, se Kneippbaden Saknas
Finnstad hg   Borgstugan bs. Knultäpporna åkertäppor
Finstad hgd   Borgs Tegelbruk bebyggelse Knutstorpsgärdet åkerflata
Finstad by   Borgs Villastad villasamhälle Knutstorpsgärdet åkerflata
Finnstad herrgård   Borgs Villastad villasamhälle Kohagen hage
Finnstad hg   Borgs Villastad villasamhälle Kohagen mark
Finstad by   Borgs Villastad villasamhälle Kohagen Saknas
Finstad gd   Borgs Villastad villasamhälle Kohagen hage
Finnstad hg   Borgs Villastad villasamhälle Kokärret åker
Finnstad hg   Borgs Villastad villasamhälle Kolerakyrkogård åker
Finnstad hg   Borleja gård Kolerakyrkogård åker
Finstad by   Borleja gård Kolerakyrkogård åker
Finstad hg   Borleja gård Kolerakyrkogård åker
Finstadhom Saknas   Bosestugan bs. Kolerakyrkogård åker
Finnstad hg   Bosestugan bs Komossen mosse
Finnstad hg   Bosstorp utj Korsgatan gata
Finnstad hg   Bosstorp utjord Korshagen förr hage, nu bebyggt område
Finnstad hg   Bosstorp utjord Koskitareviken vik
Finnstad gd   Bosstorp utjord Koviken vik
Finnstad hg   Bosstorp utjord gärdeKrogaregärdet Saknas
Finnstad hg   Bosstorp utjord Krogarehagen hage
Finnstad hg /Se   Bosstorp utjord Krogarehagen hage
Finnstad gd /Se   Bosstorps utjord ängsmark Krogarelyckorna åkerjord
Finnstad hgd /Se   Bosstorps utjord ängsmark Krogareviken vik
Fiskarestugan tp   Bottorp arb.bost. Krogstorpegärdet gärde
Fiskarstugan bs   Bottorp bs. Krogstorpehagen hage
Fridhem bs   Botäppan bs. Kronkällan källa
Gatan tp   Botäppan bs. Kronkällan källa
Gatkullen tp   Botäppan bs. Kråkholmen vid högvatten kringflutet område
Gatkullen tp   Bragebo avs. lht. Kråkholmen kulle
Grindtorp tp   Branten lht Kulberget berg
Gröndal tp   Branten t. avs. Kyrkgaveln udde
Grönhult lht   Branten t avs. Kyrkgaveln berg
Gullsmedsängen äng o. senare även lht   Braxen kvarter Kyrkängen åker o. kärr
Gäverstad by   Brink, lilla t Källbotomt markområde
Gäverstad by   Brink Lilla bs. Källbo Tomt gärde
Gäverstad by   Brink Lilla bs. Källbotomtkällan källa
Gäverstad by   Brogetorp gård Källbotomtkällan torp
Gäverstad by   Brogetorp, se Herrebro Saknas Kärret kärrmark
Gäverstad by   Brogetorp gård Kärret kärrmark
Gäverstad by   Bränneriet f. d. brännvinsbränneri Kärret del av lågmark
Gäverstad by   Bränneriet f. d. brännvinsbränneri Ladelyckan åker
Gäverstad by   Burmanstället bs. Laken holme
Gäverstad by   Byebäck utj Lakholmen holme
Gäverstad by   Byebäck egnahemsområde Lentorpegärdet torp
Gäverstad by   Byebäck egnahemsområde Lentorpeskogen torp
Gäfverstad by   Byebäck egnahemsområde Leverstadshagen skogsmark
Gäverstad by   Byebäck egnahemsområde *Liljas Grav vattendrag
Gäfverstad hrgd   Bårleja, se Borleja Saknas *Liljas Grav vattendrag
Gäverstad by   Bårstad gård *Liljas Grav vattendrag
?Gäverstad gd(ar)   Bårstad f.d. gård *Liljas Grav vattendrag
Gäverstad by   Bårstad f.d. gård Lillbygärdet gärde
Gäverstad gd   Bårstad f.d. gård Lillgärdet gärde
Gäverstad gd   Bårstad f.d. gård Lillrunkegraven reglerad bäck
Gäfverstad by   Bårstad f.d. gård Lillängen åker
?Gäverstad gd   Bårstad f.d. gård Lillängen åker
Gäfverstad by   Bårstorpet t Lillängshagen förr slåttermark
?Gäverstad gd   Bårstorp hmd el. jordlägenhet Linderhagen hagmark
Gäverstad by   Bäckatorp lht. Lindgatan gata
?Gäverstad by   *»Bällmansro» bs. Lindholmen holme
Gäverstad Saknas   Bävern kvarter Lindö holme
Gäverstad by   Cedersborg avs. lht. Linköpingsvägen landsväg
Gäverstad by /Se   Charlottenberg avs. lht. Linköpingsvägen landsväg
Gäverstad by /Se   Dalbo avs. lht. Linköpingsvägen landsväg
Hagen tp   Dalen gård Linköpingsvägen landsväg
Hagsätter tp   Dalen hmd. *Liten Skog udde
Hagsätter försv gd   Dalen hmd Litenskogsviken vik
Hagsätter gd /Se   Dalen hmd. Ljunggatan gata
Hagtorpet tp   Dalhyddan avs. lht. Lobygärdet åkerjord
?Hedsjö f.d. gd   Dalvik avs. lht. Lobygärdet åkerjord
*Hedesjö Saknas   *Dammas Stuga bs Lobygärdet åkerjord
*Hedsjö f. d. gd   Danmark arb.bost. Lokegatan Saknas
Hedsjö f.d. gd   Danmark bs Lundsgärdet Saknas
*Hedhsio Saknas   Danvik avs. lht. Lundsängen hage
*Hedsjö f.d. gd   »Darling» avs. lht. Lundängsberget berg
*Hedsjö Saknas   Djupsund t Lundsängsberget berg
*Hedsjö Saknas   Djupsund t. Lugnsboskiftet Saknas
Hedsjö försv. gd, /Se   Djupsund lht Lugnsboskiftet Saknas
Helgetorp gd   Duvkullen t Långholmen gärde
Helgetorp gd   Duvkullen bs (öde) Långkärret kärr
Heljetorp g   Duvkullen bs. (öde) Länsmansholmen udde
Helgetorp gd   Eda gård Länsmansholmen udde
Helgetorp gd   Eda gård Länsmansön udde
Helgetorp gd   Eda gård Lötgatan gata
Helgetorp gd   Eda gård Lötshagen hage el. skog
Helgetorp gd /Se   Eda gård Lötsängen åker
Herrebro gd   Eda gård Lövstasjön sjö
Herrebro gd   Eda Rusthåll t. Lövstasjön sjö
Herrebro Saknas   Edaskogen t. Marke Skog skogsstycke
Herrebro gd   Edaskogen t Mellankärret åker
Herrebro el. Brogetorp gd /Se   Edaskogen t. Mellanmon skog
Herrebro gd /Se   Edatorp t Mellanmon skog
Holken tp   Edatorp t. Mellantegarna f.d. äng
Holken tp   Edatorp t. Mon skog
Hult tp   Edvinsberg avs. lht. *»Monumentet» minnessten
Hultet tp   Egebo avs. lht. Monumentudden udde
Hushagen Saknas   Ejdern kvarter Mycklemossen åker
Hushagen tp   Ekelund bs. Myrängen betesmark
Hydysjö, se *Hedsjö Saknas   Ekenäs avs. lht. Nabben öppen plats
*Häja Saknas   Eketorpsudden Saknas Nordgrinden grind
*Häja Saknas   Ekhagen arb.bostad Norrgrindshagen skog
Häja försv. gd   Ekhagen lht. avs. Norsån bäck
Häjan förr gd, senare tp   Ekhyddan avs. lht. Norsån bäck
hæiatørp Saknas   Eklund t Norsån bäck
*hæiatørp Saknas   Eksund gods Norsån bäck
*Hæijom Saknas   Eksund herrgård Norsån bäck
Häja försv. beb. /Se   Eksund gård Norsån bäck
Häjatorp (=Häja) försv. beb. /Se   Eksund gård Notboudden udde
Häradskärret gd   Eksunds Egnahemsområde Saknas Nothagen åker
Häradsudden gd   Eksund, lilla lht Nubbgatan gata
Häradsudden gd   Eksund, Lilla villa avs. Nygatan gata
Häradsudden Saknas   Eksund Lilla villa avs. Nyängen gärde
*Häyom Saknas   Eksund Lilla villa avs. Odengatan gata
Högby f.d. by   Eksunds järnvägsstation järnvägsstation Olstorpelyckan Saknas
Högby (?) g   »Eksunds Samhälle» villasamhälle Orrmon skog
Högby försv. namn på by /Se   »Eksunds Samhälle» villasamhälle Orrtorpeskogen skogsmark
Högerås tp   »Eksunds Samhälle» villasamhälle Oskarsgatan gata
Högerås tp   »Eksunds Samhälle» villasamhälle Oxhagen f. f. betesmark
Hörnbacken = Strömmen bs   Ektorp lht Oxhagen hagmark
?Ingelstorp gård   Ektorp avs. lht. Oxhagen hage
Ingeltorp gd   Ektorp avs. lht. villa Oxhagen gärde
Ingeltorp gd   Ektorp avs. lht. Oxhagsplöjan åker
Ingelstorp g   Ektorp avs. lht. villa Paradiset åker
?Ingeltorp gd   Ektorp avs. lht. villa Paradiset åker
Ingeltorp gd   Ekudden avs. lht. Pilgrimsskogen skog
?Ingelstorp gd /Se   Ekudden avs. lht. Pinängen äng
Ingeltorp gd /Se   Ekudden lht. Pinängen betesmark
Jansberg tp   Ekvik avs. lht. Pinängsgärdet gärde
Klastorp tp   Eldstorp t Pissvilebacken backe
Klinga hg   Elefanten kvarter *Pärsa betesmark
Klinga herrgd   Elisberg avs. lht. Pärsa betesmark
Klinga herrgd   Ellingstad avs. lht. Raggekurvan krök
Klinga hg   Elsebo avs. lht. Raggokurvan krök
Klinga hg   Elsvik avs. lht. Resebromosse mosse
Klinga hg   Elviralund avs. lht. Resebro Mosse åker
Klinga hg   Elvsborg avs. lht. Resebro Mosse åker
Klinga hgd   Eneby bebyggelse Ringgatan Västra gata
Klinga hg   Eneby f.d. by Ringgatan, Östra gata
Klinga hgd   Eneby f.d. by Runken, Lilla sjö
Klinga hg   Eneby f.d. by Runken, Lilla sjö
Klinga herrgd   Eneby f.d. by Runken, Stora sjö
Klinga hgd   Eneby f.d. by Runken, Stora sjö
Klinga herrgård   Eneby f.d. by Runken Stora sjö
Klinga gd   Eneby f.d. by Runkegärdet åkerjord
Klinga hg   Eneby f.d. by Rågatan gata
Klinga hg   Eneby f.d. by Råttviken vik
Klinga hg   Eneby f.d. by Rövarberget berg
Klinga hg   Eneby f.d. by Rövareberget, Lilla berg
Klinga gd   Eneby f.d. by Rövareberget, Stora berg
Klinga hg   Eneby f.d. by Rövareberget, Stora berg
Klinga hg   Eneby f.d. by Sandgärdet åker
Klinga hg   Eneby f.d. by Sandgärdet gärde
Klinga hg   Eneby f.d. by Saxen holme
Klinga hg   Eneby f.d. by Saxen holme
Klinga gd   Ensäter lht Sjöhagen hage
Klinga hg   Ensätter t. Sjökärret åker
Klinga hg   Ensätter t. Skarphagen villaområde
Klinga hg   Epedemistugan lht. Skarphagen f.d. skog
?Klinga hg   Eriksberg lht. Skarphagen f.d. skog
Klinga hg   Eriksberg lht. Skjutbanan skjutbana
Klinga by   Eriksberg t Skjutbanan skjutbana
Klinga hg   Eriksborg avs. lht. Skogsgärdet gärde
Klinga hg   Eriksdal avs. lht. Skogslyckan, Lilla Saknas
Klinga hg   Erstättstugan bs. Skogslyckan, Stora Saknas
Klinga hg   Erstättstugan bs Skräddarehålet dyhål
Klinga hg   Fabriken Hernia fabriksbyggnad »Skräkullen» berg
Klinga hg   Falken kvarter »Skräkullen» berg
Klinga hg   Fattigstugan Gamla bs. Skräphagen hage
Klinga herrg   Finnstad gård Skräphagen hage
Klinga hg   Finstad herrgård Skräphagen hage
Klinga hg   Finstad gård Skvalbäcks Mosse mossmark
Klinga gd o. pst /Se   Finstad gård Skvalhalsen åker
Klinga gd /Se   Finstad gård Skvalhalsebäcken bäck
Klinga Saknas   Finstad gård Sqvalhalsskiftet del av Stora Häradsallmänningen
Klockaregården hmd   Finstad gård Sqvalhalsskiftet del av Stora Häradsallmänningen
Klockaretorpet försv klockaretorp   Finstad gård Skåneberget berg
Klockaretorpet tp   Finstad gård Skälvs Trädgårdar backar
Knutetorp gd?   Finstad gård Skölvs Trädgårdar backar
Knutstorp obeb. gd   Finstad gård Skälvs Äng betesmark
Knutstorp Saknas   Finstad gård Skärlundamon skog
Knutstorp gd   Finstad gård Släthagen mark
Knutstorp gd   Finstadtorp, St. o. L. t. Smedgärdet gärde
Knutstorp gd   Finnstadtorp, lilla rivet t Smedhagen hage
Knutstorp g   Finstadstorp Lilla bs Smedstorpsgärdet gärde
Knutstorp gd   Finnstadtorp, stora rivet t Smedstorpsmon skog
Knutstorp gd   Finstadstorp Stora bs Smedstorpsmon skog
Knutstorp f.d. gd   Fiskarestugan torp Snålhagen backmark
Knutstorp f.d. gd /Se   Fiskarstugan bs. Sockenallmänningen grustag
Kohagstorp försv tp   Fiskarstugan bs. Sockenmarken grustag
Kojan = Lilla Svinåstorpet Saknas   Fiskartorpet t Solberget berg
Korshagen bs   Fiskartorpet bs Solvik hage
Korshagstorpet tp   Floraborg avs. lht. Soryggen kobbe
Kranstorp tp   Flugan kvarter Spikens Grotta grotta
Kranstorp tp   Fransborg avs. lht. Spikens Grotta grotta
Krogen krog   Fransdal avs. lht. Stallholmen holme
Krogen krog   Fredriksberg lht Stallholmen holme
Krogen försv. Vi   Fredriksberg avs. lht. Stallholmen holme
Krogstorp gd   Fredriksberg avs. lht. Stenbrottet stenbrott
Krogstorp Saknas   Fredriksberg bs. Stolpbacken backe
Krogstorp gd /Se   Fredriksberg bs. Storängen gärde
Kroken tp   Fredriksberg bs. Storängen åker
Kroken tp   Fredriksberg lht:r Storängen lågmark
Kroken tp   Fredriksborg avs.lht. Storrunkegraven reglerad bäck
Kräftbacken försv tp   Fredriksborg avs. lht. Struten gärde
Kvarntorpet tp   Fredrikslund lht Struten åker
Källtorp tp   Fredrikslund bs. Strömmen ström
Källtorpet tp   Fridensberg avs. lht. Strömmen ström
Källtorp tp   Fridhem avs. lht. Strömmen ström
Kämbestad f.d. gd /Se   Fridhem avs. lht. Sundskogen allmänning
Kärret tp   Fridhem bs. Sundtorpemon åker
Kärret tp   Fritjofsdal avs. lht- Sundtäppan åker
Kättsäter gård   Fritydalen avs. lht. Svanbromossen mosse
Kättsätter gd   Fruholmen holme Svanbromossen mosse
Kättsätter gd o. stadsdel /Se   Futten [bs] Svanbromossen mosse
Kättsätter gd /Se   Futten skjul Svarta Källan källa
Kättsäter gd /Se   Futten skjul Svarta Källan källa
Lentorp t   Fågeludden bs. *Svedbacken backe
Leverstad gd   Gatkullen t Svedbacken backe
?Leverstad gd   Gatkullen t. Svedbacken backe
?Leverstad gd   *Glabo bs Svedbacken backe
Leverstad gård   Gladan kvarter *Svederna skog
Leverstad gård   Gotthem avs. lht. Svedgärdet gärde
Leverstad gd   Granliden avs. lht. Svingrinden grind
Lefverstad g   Granstugan bs. Svingrinden grind
Leverstad gd   Grenadjärtorpet lht. f.d. stp Svingrinden grind
Leverstad gd   Grenadjärstorpet t. Svinmon hage
Leverstad gd   Grenadjärstorpet t. Svinmon hage
Leverstad gd   Gretendal avs. lht. Sylten gärde
Leverstad gd   Grindstugan t Sätragärdet åkermark
?Leverstada gd   Grindstugan bs öde Sätrahagen hagmark
?Leverstad gård   Grindstugan bs. öde. Sörskogen skogsmark
Leverstad gd /Se   Grindtorp t Tallbogärdena gärden
Leverstad gd /Se   Grindtorp t Tallbogärdet åkerjord
Linvävartorp tp   Grindtorp t. Tallbohagen hagmark
Ljunghagen lht   *Grodrum bs Tallbovägen väg
Ljurstada, se Leverstad gd   Grottan bs. Tallbovägen väg
Loby tp   Gruvudden udde Tallholmen holme
Lund tp   Gruvudden udde Talludden uddar
Lund, Nya Saknas   Gränna t Talludden uddar
Löt, se Borg och Löt sn   Grenna bs Tempelhagen hage
?Löt komministerboställe   Gröndal t Toren sjö
Löt by   Gröndal bs. Toren sjö
Löt förr sn   Gröndalen t Torggatan Saknas
Löt förr sn   Gröndals äng utjord Torlundaholmen udde
Löt förr sn   Grönhult lht. Torsgatan gata
Löt f.d socken   Grönhult lht. Trafikgatan gata
Löt förs.   Grönhult lht. Transformatorshagen hage
Löt förr sn   Grönhög lht. Trostadshagen hagmark
Löt förr sn   Grönlund t Trädgårdsgatan gata
Löta f.d. sn   Grönlund bs. Trädgårdsviken vik
Löt förr socken   Grönlund t Tygsängen äng
Löt f.d. sn   Grönsberg avs. lht. Tygsängen betesmark
Löt förs.   Guldsmedjan lht. Tygsängsholmen holme
Löt del av Borgs förs.   Guldsmedsängen jordlägenhet Uddehagen hag- och skogsmark
Löt del av Borgs förs.   Guldsmedsängen jordlägenhet Utgärdet åkerflata
Löt f. sn   Guldsmedsängen jordlägenhet Valhallsgatan gata
Löt förr sn /Se   Gullängsbacken lht Valshagen hage
Löt gd /Se   Gullängsbacken bs. Vallshagen åker
Löt förr sn /Se   Gumsen kvarter Vallshagen åker
Löten försv tp   Gunnarsborg avs. lht. Vasagatan, se Villagatan Saknas
Lötstorp försv tp   Gunnarsborg avs. lht. Vibo Ekäng åker
Löfstad Saknas   Gustavsberg avs. lht. Vibo Klippor holmar och skär
Manhem tp   Gustavsberg lht. Vibo Klippor holmar och skär
Mellangården gd   Gustafsberg avs. lht. Vibo Näs näs
Mickelsbo tp   Gustavsro avs. lht. Vidbergshultet hag-backar
Mickelsbo tp   Gäddan kvarter Vidbergshultet backar
Millingeberg tp   Gäverstad gårdar Vi-Klippor holmar
Millingeborg tp   Gäverstad by Villagatan Saknas
Mohagen lht   Gäverstad f.d. by Vinkelgatan gata
Mursten tegelbruk   Gäverstad f.d. by Vipekärrstäppan åker
Myckelmossekärret kärr o. torp   Gäverstad f.d. by Vipekärrsängen gärde
Nybygget tp   Gäverstad f.d. by Vittgärdet gärde
Nytorp tp   Gäverstad f.d. by Våmmen åker
Nytorp tp   Gäverstadshumpen utjord Vångamon hage
Nytorp tp   Göken kvarter Vångamon hage
Olofstorp försv tp   *Gökenlund bs. Vägträffen öppen plats
Olstorp tp   Hackspetten kvarter Vägträffen öppen plats
Orretorp tp   Haga avs. lht. Värdshusgärdet åkerjord
Orrtorpet, Stora tp   Haga avs. lht. Västerängen gärde
Oxelbacken bs   Hagaberg avs. lht. Västgötetäppan åker
Oxelbacken gt   Hagalund t Västra Vägen del av väg
Oxhagstugan bs   Hagalund bs. Ålbäcken bäck
Oxhagsstugan tp   Hagbergsstugan bs Ålbäcken bäck
Oxhagstugan bs   Hagebyhumpen utjord Ålbäcken bäck
Paradis tp   Hagen t Ålbäcksgärdet Saknas
Postgården gård   Hagen bs. Ålkistan f. d. ålkista
Prästbacken tp   Hagen t Ålkistan f. d. ålkista
Prästbacken tp   Hagen t. Åshagen hage
Prästbacken tp   Hagbergsstugan bs. Älforsbacken backe
*Ragnvaldsgärde Saknas   Hagbergsstugan bs. Älforsbacken backe
Ralstorp tp   Hagstugan t *Äljas Grind grind
Ralstorp bs   Hagstugan bs. Älvgatan gata
Resebro by   Hagstugan bs. Ängarna gärde
Resebro by   Hagsäter gård Ön fastmarksholme
Resebro gd   Hagsäter gård Önaberget berg
Resebro by   Hagsätter f.d. gård Österängen gärde
Resebro by   Hagsätter f.d. gård  
Resebro by   Hagsätter f.d. gård  
Resebro gd   Hagsätter f.d. gård  
Resebro by   Halland arb.bost.  
Resebro by   *Halvspann bs.  
Resebro lht   Haren kvarter  
?Resebro by   Hedelii Barnhem lht.  
Resebro by   Hedenlunda hmd  
Resebro by   Hedenlunda hmd.  
Resebro by   Hedenlunda hmd  
Resebro by   Hedenlunda hmd.  
Resebro by   Hedenlunda hmd.  
Resebro by   Hedenlunda hmd.  
Resebro gd   Hedenlunda hmd.  
Resebro by   Helenedal avs. lht.  
Resebro by   Helgetorp gård  
Resebro Saknas   Heljetorp gård  
Resebro gård /Se   Helgetorp gård  
Resebro lht /Se   Helmersborg avs lht.  
Resabro by /Se   Hemgården avs. lht.  
Resebro by /Se   Hermansborg avs. lht.  
Resebro gd /Se   Hermansborg avs. lht.  
Resebro by /Se   Hermansborg avs. lht  
Resebro by /Se   Herrebro gård  
Resebro gd   Herrebro gård  
Resebro gd /Se   Herrebro gård  
Resebro by /Se   Herrebro gård  
Resebro gd /Se   Herrebro, lilla lht  
Ringstadholm medeltida fäste på holme   Herrebro, Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstadhaholm förr slott   Herrebro Lilla jordlägenhet. avs.  
Ringstadholm förr slott   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstadholm holme med slott   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstaholm förr slott   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstaholm förr slott   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstadaholm förr slott   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstadholm slottsruin   Herrebro Lilla avs. jordlägenhet  
Ringstadholm medeltida fäste   Herrebro Lilla jordlägenhet  
Ringstadaholm förr slott   Herrebro Lilla jordlägenhet  
Ringstadholm medeltida fäste   Herrebro, Stora gård  
Ringstadhaholm förr slott   Herrebrohumpen utjord  
Ringstadholm f. slott   Herrebro utjord jordlägenhet  
Ringstadholm ruin efter medeltida fästning   Herrebro utjord jordlägenhet  
Ringstadaholm förr slott   Herrebroäng jordlägenhet  
Ringstadaholm medelt. slott   Hilmerslund avs. lht.  
Ringstadaholm förr slott   Himmelstalundshumpen utjord  
*Ringstadholm förr slott   Himmelstalundshumpen utjord  
Ringstadaholm medelt. slott   Himmelstalundshumpen utjord  
Ringstadholm medeltida slott   Himmelstalundshumpen utjord  
Ringstadaholm förr slott   Hjelmarstorp t. avs. f.d. stp  
Ringstadaholm förr slott   Holken t  
Ringstadholm förr slott   Hålken t.  
Ringstadaholm förr slott   Holken bs.  
Ringstadholm medeltida fäste   Holmetorpen, St. o. L. t.  
Ringstadholm medeltida slott o. fäste   Hultet t  
Ringstadholm f. slott   Hultet t. avs.  
Ringxstadhaholm förr slott   Hultet t  
Ringstadholm f. slott   Hultet avs. lht.  
Ringstadholm f. slott   Hunden kvarter  
*Ringstadholm holme   Hushagen jordlägenhet  
Ringstadaholm förr slott   Hushagen jordlägenhet  
Ringstadaholm förr slott   Hushagen jordlägenhet  
Ringstadholm medeltida slott o. fäste   Husängen gård  
Ringstadaholm förr befäst slott   Husängen jordlägenhet  
Risabro, se Resebro by   Husängen utjordar  
Rosendal tp   Husängen utjordar  
*Ruddothorp Saknas   Husängen utjordar  
*Ruddothorp gård (f.d.)   Husängen utjordar  
Rudhagen tp   Husängen utjordar  
Rudmossen tp   Husängen utjordar  
Rumporna lht   Husängen utjordar  
Runkbacken tp   Husängen utjordar  
Sanden tp   Husängen utjordar  
Sandtorp, Stora tp   Hållskullen hus  
Skadalunda gd   Hägerblomstugan bs.  
Skarpetorp tp   Hägn t  
Skarpetorp tp   Hägn jordlägenhet  
Skarpetorp tp   Hägn jordlägenhet  
Skarptorpet tp   Hägn jordlägenhet  
Skomakaretorpet tp   Hägn hmd  
Skvalbäcken tp   Hägn hmd  
Skvalbäcken gd   Hägn hmd  
Skvalbäcken gd   *Häjbo t  
Skvalbäcken gd   *Häjbovik avs lht  
Skvalbäcken gd /Se   Hällen t  
*Skytlångha gd   Häradskärret jordlägenhet. [utjord]  
Skåne bs   Häradskärret jordlägenhet. [utjord]  
Skälv by   Häradskärret jordlägenhet. [utjord]  
?Skälv gd   Häradskärret jordlägenhet  
Skälv gd   Häradskärret jordlägenhet  
Skälf g   Häradskärret jordlägenhet  
Skälv gd   Häradskärret jordlägenhet  
Skälv gd   Häradsmarken häradsallmänning  
Skälv by   Häradsudden gård  
Skälv by   Häradsudden gård  
Skälf g   Häradsudden gård  
Skälv by   Häradsudden gård  
Skälv by   Häradsudden gård  
Skälv gård /Se   Häradsudden gård  
Skälv gård /Se   Häradsudden gård  
Skälv gd /Se   Högby obeb. gård  
Skälv by   Högby f.d. by  
Skälv gd /Se   Högby f.d. by  
Skälv gd   Högby f.d. by  
Skärlunda gd /Se   Högby f.d. by  
Skärlunda gd   Högby f.d. by  
?Skärlunda gd   Högby f.d. by  
Skärlunda gård   Högby f.d. by  
Skärlunda gård   Högby f.d. by  
Skärlunda gd   Högby f.d. by  
Skärlunda gård   Högbynäs lht  
Skärlunda gård   Högbynäs avs. lht.  
Skärlunda gård   Högbynäs avs. lht.  
Skärlunda gård   Högbynäs avs. lht.  
Skärlunda gd   Högbynäs avs. lht.  
Skärlunda gård   Högerås t  
Skärlunda gd   Högerås bs.  
Skärlunda g   Högerås bs.  
Skärlunda gd   Högerås, Lilla lht.  
Skärlunda gd   Höjden bs  
Skärlunda gd   Hökboet t.  
Skärlunda gd   Höken kvarter  
Skärlunda gd   Ingeltorp bebyggelse  
Skärlunda gd   Ingeltorp gård  
Skärlunda gd   Ingeltorp gård  
?Skärlunda gd   Irisberg avs. lht.  
Skärlunda by   Ivarsborg avs. lht.  
Skärlunda gård   Jakobsberg lht:r  
Skärlunda gd   Jockumstugan bs.  
Skärlunda Saknas /Se   Jakobsborg avs. lht.  
Skärlunda gd /Se   Jochumstugan bs.  
Skärlunda gd /Se   Johannisborg avs lht:r  
Slottet, Lilla bs   Johansborg avs. lht.  
Smedstorp tp   Jonsberg t  
Smedstugan bs   Jonsberg bs.  
Stattute tp   Jonsberg bs  
Stenkullen tp   Jonsberg bs.  
Stensätter försv tp   Jonstorp lht  
Stjärntorp försv tp   Jonstorp bs.  
Strömmen = Hörnbacken bs   Jordbo bs  
Ståndtorpet tp   Jordbo bs.  
Sundet f.d. tp   Jordbo bs.  
Sundtorp tp   Järnvägsstationen avs. lht.  
Sundtorpet tp   Kaffebacken bs.  
Sundtorpet tp   Kajan kvarter  
Sundtorp tp   Kamelen kvarter  
Sundtorp tp   Kaninen kvarter  
Sundtorpet Saknas   »Kaplansgården» bebyggelse  
Suttotorp, se Syttorp by   Karlsberg avs. lht.  
Svinåsen bs   Karlsborg lht  
Svinåsen lht   Karlsborg avs. lht.  
Svinåsen tp   Karlsborg avs. lht.  
Svinåsen torp   Karlslund lht  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund avs. lht.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslund bs.  
Syttorp by   Karlslundsskogen utjord  
Syttorp by   Karlsro avs. lht.  
Syttorp by   Karlsro avs. lht.  
Syttorp by   Karlsvik avs. lht.  
Syttorp by   Karlsvik avs. lht.  
Syttorp gd:ar   Katten kvarter  
Syttorp by   Klaraberg avs. lht.  
?Syttorp gd   Klastorp bs.  
Syttorp by   Klinga säteri  
Syttorp gårdar och lghtr   Klinga gård  
Syttorp by /Se   Klinga gård  
Syttorp by /Se   Klingahultet t. avs.  
Sätra Saknas   Klippan bs.  
Södergården gd   Klippan avs. lht  
Södergården gård   »Klockarebostället, en äng» utjord  
Tallebo tp   Klockaregården hmd  
Tallbo tp   Klockaregården hmd  
Torlunda by   Klockaregården hmd  
Torlunda by   Klockarejorden utjord  
Torlunda by   Klockarejorden utjord  
Torlunda by   Klockaretorpet gård  
Torlunda gd:ar   Kneippbadens Station station  
Torlunda by   Kneippbadens Station station  
Torlunda by   Kneippbadens Vattenkuranstalt badanstalt  
Torlunda by   Kneippbadens Vattenkuranstalt badanstalt  
?Torlunda by   Kneippbadens Vattenkuranstalt badanstalt  
Torlunda by   Kneippbadens Ångtvätt tvättinrättning  
Torlunda by   Knekttorpet t.  
Torlunda by   Knekttorpet t  
Torlunda by   Knekttorpet bs.  
?Torlunda by   Knekttorpet bs.  
?Torlunda by   Knutstorp obeb. gård  
Torlunda by   Knutstorp gård  
Torlunda gd:ar   Knutstorp bebyggelse  
Torlunda by   Knutstorp bebyggelse  
Torlunda by   Knutstorp bebyggelse  
Torlunda by   *»Knäjpen» vattenkuranstalt  
?Torlunda gd   Komministergården koministerbost.  
Torlunda by   Komministergården bebyggelse  
Torlunda by   Komministergården bebyggelse  
Torlunda by   Komministergården bebyggelse  
Torlunda by   Komministergården bebyggelse  
Torlunda gd /Se   Komministergården hmd  
Torlunda f.d. by /Se   Korshagen hage  
Torlunda gd /Se   Korshagen hage  
Thorostata by   Korshagen bs.  
Torp gd   Korshagen torg  
Torp gd   Kranstorp t  
Torp gård   Kranstorp bs.  
Torp gd   Kranstorp bs.  
?Torp gd   Krogen lht  
?Torp gd   Krogstorp gård  
Torp g   Krogstorp gård  
Torp gd   Krogstorp gård  
Torp g   Kroken rivet t  
Torp gd   Kroken bs  
Torp gd   Kroken bs  
?Torp gd   Kroken bs  
Torp gd   Kronoborg t  
Torp gd   Kronoborg avs. lht.  
Torp gd   Kronogården f.d. hmd  
Torp g   Kronogården f.d. hmd.  
Torp gd   Kronogården f.d. hmd  
Torp gd   Kronsberg lht  
Torp gård   Kronsborg hmd  
Torp gård   Kronsborg hmd  
Torp gd /Se   »Krusebjörns Grav» grav  
Torp gd /Se   »Krusebjörns Grav» grav  
Torsmossen tp   Kråkan kvarter  
Torsmossen lht   Kullen lht  
Torsmossen gård /Se   Kullen bs.  
Torsmossen, Lilla tp   Kullen gård  
Torsmossen, Lilla o. Stora lhtr /Se   Kullen gård  
?Trostad by   Kullen gård  
Trostad by   Kullen gård  
Trostad by   Kullen gård  
Trostad by   Kummelgården avs. lht.  
Trostad by   Kvaggan kvarter  
?Trostad by   Kvarnen kvarn  
Trostad by   Kyrkhumpen utjord  
Trostad by   Kyrkskolan lht.  
Trostad by   Källberget rivet t  
Trostad by   Källberget bs.  
Trostad by   Källmanstugan bs.  
Trostad by   Källmanstugan bs.  
Trostad by   Källmanstugan bs  
Trostad by   Källtorp, lilla t  
Trostad by   Källtorp Lilla t. avs.  
Trostad by   Källtorp, Lilla t. avs.  
Trostad by   Källtorp, Lilla t. avs.  
Trostad by   Källtorp, Lilla t. avs.  
Trostad by   Källtorp, stora t  
Trostad by   Källtorp, Stora t. avs.  
Trostad by   Källtorp, Stora t. avs.  
?Trostad by   Kämmerstad utjordar  
Trostad by   Kämmerstad utjordar  
?Trostad by   Kämmerstad utjordar  
Trostad by   Kärret lht  
Trostad by   Kärret bs.  
Trostad by   Kärret bs.  
Trostad by   Kättsätter gård  
Trostad by   Kättsäter herrgård  
Trostad by   Kättsätter gård  
Trostad by   Kättsätter gård  
Trostad by   Kättsätter gård  
Trostad by   Landerholmstugan bs.  
Trostad by   Landerholmstugan bs.  
Trostad by   Landerholmstugan bs  
Trostad by   Landshövdingeängen ängsmark  
?Trostad by   Lanhagen hage  
Trostad by   Lenalund t  
Trostad by   Lenalund bs.  
Trostad by   Lenalund bs.  
Trostad by   Lenalund lht.  
Trostad (numera Lilla o. Stora) gdar   Leningrad avs. lht.  
Trostad by   Lentorp t  
Trostad by   Lentorp bs.  
Trostad gd   Leverstad gård  
Trostad (numera Lilla o. Stora) gdar   Leverstad gård  
Trostad by   Leverstad gård  
Trostad by   Leverstad gård  
Trostad by   Leverstad gård  
?Trostad by   Leverstad gård  
Trostad gårdar   Lidahumpen utjord  
Trostad by /Se   Lidahumpen utjord  
Trostad by /Se   Lillbyn [lht]  
Udden tp   Lillbo avs. lht.  
Udden tp   *»Lille Stan» stugor  
Vallen tp   Lillgård bebyggelse  
Vallstugan bs   »Lillgår»n» avs. lht.  
Vi g   Lillhem avs. lht.  
Vi hg   Liljelund avs. lht.  
Vi hg   Lindbo avs. lht.  
Vi hg   Lindesberg avs. lht.  
Vi hg   Lindhem avs. lht.  
Vi hg   Lindholmsdal avs. lht.  
Vi hg   Linvävartorp, se Edatorp t.  
Vi gd   Lisaberg lht.  
Vi hg   »Little gem» avs. lht.  
Vi hg   Ljunghagen lht.  
Vi hgd   Ljungvalla avs. lht.  
Vi gd   Loby t.  
Vi gd   Loby t  
Vi hg   Loby lht  
Vi hg   Logen, Stora hus  
Vi herrg   Lottenhem avs. lht.  
Vi hg   Ludvigsberg bs.  
Vi hg   Ludvigsberg bs.  
Vi hg   Lund t  
Vi gård /Se   Lund bs.  
Vi gd /Se   Lund. Nya t  
Vi hgd /Se   Lund Södra bs  
Vi gd /Se   Lyckebo lht.  
Vi hg /Se   Långåsen bs.  
Vi hgd /Se   Länsmansgården = Stora Torlunda länsmansboställe  
Värdshuset värdshus   Löt komministerbost.  
Värdshuset f.d. värdshus   Löt komministerbost.  
Väsentorp gd   Löt f.d. socken  
Väsentorp gd   Löt f.d. socken  
Väsentorp utj.   Löt bebyggelse  
Väsentorp, Lilla Saknas   Löt bebyggelse  
Väsentorp gd /Se   Löts Kyrka kyrka  
Väsentorp gd /Se   Löts Kyrka kyrka  
Västgötetorp tp   Lötslund lht  
Västgötetorp tp   Lötslund bs.  
Ytterö tp   Lötstorpet t  
Ytterö tp   Lötstorpet t.  
Åkemossen, Lilla tp   Lötstorpet t  
Åkemossen torp   Lötstorpet t  
Åkertorpet försv tp   Lötstorpet t  
Ålbäcken tp   Lövhyddan lht.  
Åsen försv tp   Lövingsberg t  
Åsen försv tp   Lövingsberg lht.  
Åsängen, Lilla Saknas   Lövnäs lht  
Äde kärr utj   Lövnäs lht.  
Älekärr(säng) utjord   Lövstadkrogen f.d. värdshus  
Ängen försv tp   Lövstadsgodset gods  
Ängen Saknas   Lövstadsgodset gods  
Ängen försv tp   Lövstads Värdshus lht.  
Örbacken tp   Lövstads Värdshus lht.  
Örbacken tp   Lövstads Värdshus lht.  
Östergården Saknas   Lövstads Värdshus lht.  
    Lövstads Värdshus lht.  
    Lövstads Värdshus lht.  
    Lövstads Värdshus lht.  
    Lövstads Värdshus lht.  
    Lövsäter lht  
    Lövsäter lht.  
    Maj avs. lht.  
    Majvik avs. lht.  
    Manhem t  
    Manhem bs.  
    ! Manhem jordkula  
    Mariannelund avs. lht.  
    Marieberg avs. lht.  
    Mariehäll avs. lht.  
    Marielund bs.  
    Marielund avs. lht.  
    Marsestugan bs.  
    Marsestugan bs.  
    Marsestugan bs.  
    Mauritsberg avs. lht.  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellangården hmd. stuga  
    Mellangården stuga, f.d. hmd  
    Mellangården stuga, f.d. hmd  
    Mellangården stuga  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Memmings Härads Allmänning allmänning  
    Mesen kvarter  
    Millingeberg t  
    Missionshuset lht.  
    Mohagen lht  
    Mohagen lht.  
    Mohagen lht  
    Mohagen bs.  
    Mon t  
    Mon t.  
    »Moster Linas Hage» avs.  
    Myrsloken kvarter  
    »Nagelspräcken» bs  
    Nilstorp bs?  
    Norrebro utjord  
    Norrebro utjord  
    Norrgård bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrköpings Västra Järnvägsstation station  
    Norrköpings Västra Station station  
    Noshörningen kvarter  
    Nyalund t  
    Nyalund avs. lht.  
    Nybo avs. lht.  
    Nybygget lht  
    Nybygget bs.  
    Nybygget bs.  
    Nybygget bs.  
    Nybygget bs.  
    Nyhem avs. lht.  
    Nylund bs  
    Nytorp t  
    Nytorp bs  
    Nytorp bs  
    Nyttorpegärdet gärde  
    Nytorpegärdet gärde  
    Nyttorpemon mark  
    Nyängen utjord  
    Nyängen utjord  
    Nyängen utjord  
    Odenslund lht. avs.  
    Odenslund lht. avs.  
    Odenslund lht.  
    Olofsberg avs. lht.  
    Olstorp t  
    Olstorp t.  
    Ormen kvarter  
    Orretorp t  
    Orrtorpet, Lilla, se Holmetorpen Saknas  
    Orrtorpet, Lilla t. öde  
    Orrtorpet, Stora, se Holmetorpen Saknas  
    Orrtorpet, Stora t.  
    Orretorpet, Stora t.  
    Oskarsborg avs. lht.  
    Oskarshäll avs. lht.  
    Oxelbacken lht  
    Oxelbacken bs. f.d. stp  
    Oxen kvarter  
    Oxhagen Saknas  
    Oxhagstugan t  
    Oxhagsstugan t.  
    Oxhagsstugan t.  
    Palmhyddan avs. lht.  
    Parkudden avs. lht.  
    Parkudden avs. lht, villa.  
    Perstorp bs.  
    Pettersborg avs. lht.  
    Pettersburg avs. lht.  
    Peterslund lht  
    Petterslund bs.  
    Petterslund bs  
    Pissvilan riven stuga  
    Postgården bebyggelse  
    Postgården bebyggelse  
    Postgården bebyggelse  
    Prästbacken t  
    Prästbacken t.  
    Prästbacken t.  
    Prästbacken t.  
    Prästbacken t.  
    Prästbacken t.  
    Prästgården lht. avs.  
    Prästgården gård  
    Päronholmen holme  
    Päronholmen holme  
    Ralstorp bs.  
    *Ragga bs  
    Resebro gård  
    Resebro by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    Resebro gård, f.d. by  
    »Rex» avs. lht.  
    Rickardsberg avs. lht.  
    Ringberga avs. lht.  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Ringstaholms Slottsruin slottsruin  
    Rosenborg avs. lht.  
    Rosenborg lht.  
    Rosendal t  
    Rosendal avs. lht.  
    Rosenhill avs. lht.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Rosenvik avs. lht.  
    Rosenvång avs. lht.  
    Rudhagen lht  
    Rudhagen bs.  
    Rudmossen stp  
    Rudmossen bs, f.d. Stp  
    Rudmossen bs  
    Rudmossen bs.  
    Rudmossen bs.  
    Rudmossen, Lilla t  
    Runelund avs. lht.  
    Runemo avs. lht.  
    Runkbacken t  
    Runoborg lht.  
    Rusthållaregård bebyggelse  
    Rusthållet f.d. hmd, stuga  
    Rusthållet stuga  
    Rusthållet stuga  
    Rusthållet hmd  
    *Råskäl f.d. Stp  
    Råttan kvarter  
    Röda Statbyggningen lht.  
    Rödfärgarestugan bs  
    Sand t  
    Sand bs.  
    Sand, Lilla lht  
    Sand, stora t  
    Sand Stora t.  
    Sand Stora t.  
    Sandstorp lht.  
    Sandtorp t  
    Sandtorp t  
    Sevelund avs. lht.  
    Skarpetorp lht  
    Skarpetorp t.  
    Skarpetorp t.  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skarphagen egnahemsområde  
    Skatan kvarter  
    Skoga avs. lht.  
    Skogstäppan utjord  
    Skogstäppan utjord  
    Skogstäppan utjord  
    Skogstäppa utjord  
    Skogstäppan utjord  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skolhuset lht. avs.  
    Skräddarestugan bs.  
    *Skräphagen egnahemsområde  
    Skvalbäcken gård  
    Skvalbäcken gård  
    Skvalbäcken gård  
    Skvalbäcken gård  
    Skvalbäcken Lilla t.  
    Skvalbäcken, lilla t  
    Skånberga t  
    Skånberga lht  
    Skåne arb.bost.  
    Skåne bs.  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälv gård  
    Skälf gård  
    Skälv gård  
    Skärlunda gård  
    Skärlunda gård  
    Skärlunda gård  
    Skärlunda, Lilla t  
    Skärlunda Lilla t  
    Skärlunda Lilla t  
    Skönaro avs. lht:r  
    Slottet t.  
    Slottet t  
    Slottet Lilla bs.  
    Slottet, Lilla bs.  
    Slottsholmen holme  
    Slottsholmen holme  
    Slottsholmen holme  
    Slottsholmen holme  
    Slottsholmen holme  
    Slottsholmen holme  
    *Smedens torp t  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp t.  
    Smedstorp lht.  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp jordlägenhet  
    Smedstorp, Lilla bs.  
    Smedstorp Stora t.  
    Smedstorp Stora t  
    Smedstugan bs?  
    Smällen bs  
    Smällen bs.  
    Smällen bs  
    Snarbo t  
    Snarbo bs.  
    Snickartorp bs.  
    Snippen t  
    Snippen bs  
    Snippen kvarter  
    Solbacka avs. lht.  
    Solbacka avs. lht.  
    Solberga bs.  
    Solbergatorp t.  
    Solbergatorp t.  
    Solhaga avs. lht.  
    Solhem lht, »villa»  
    Solhem lht  
    Solhem avs. lht.  
    Solliden avs. lht.  
    Solliden avs. lht.  
    Solvik avs. lht.  
    Solåsen avs. lht.  
    »Staten» lht:r  
    Staten lht:r  
    Statt-Ute t  
    *Stattute t.  
    Stenkullen t  
    Stenkullen bs.  
    Stenkullen bs.  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stensborg avs. lht.  
    »Stenshammar» avs. lht.  
    Stensätter bs?  
    »Stjärnhov» avs. lht.  
    Stjerntorp bs  
    Stolpbacken bs.  
    »Stora Byn» gård  
    Storken kvarter  
    Strandhugget egnahemsområde  
    Strandhugget egnahemsområde  
    Strandhugget egnahemsområde  
    Strandhugget egnahemsområde  
    Strandvägen gata  
    Strömbergstorpet t.  
    Strömvillan lht:r  
    Studiehemmet lht.  
    Studiehemmet lht.  
    Studiehemmet lht.  
    Sundbyberg lht  
    Sundbyberg avs. lht.  
    Sundet gård  
    Sundet gård  
    Sundet lht m. jord  
    Sundet lht m. jord  
    Sundet lht m. jord  
    Sundtorp t  
    Sundtorp t.  
    Sundtorp, Stora t  
    Sundtorp, Stora t  
    Svanestugan torpstuga  
    Sveaborg avs. lht.  
    *Sveden bs  
    Sveden bs.  
    Sveden bs  
    Sveden bs  
    Svensborg avs. lht.  
    Svinsätters Äng utjord  
    Svinsätters Äng utjord  
    Svinsätters Äng utjord  
    Svinåsen lht  
    Svinåsen lht  
    Svinåsen jordlägenhet  
    Svinåsen jordlägenhet  
    Svinåsen jordlägenhet  
    Svinåsen jordlägenhet  
    Svinåsens utjord ängsmark  
    Svinåsens utjord ängsmark  
    Svärdsborg avs. lht.  
    Syttorp gård  
    Syttorp gård  
    Syttorp bebyggelse  
    Syttorp bebyggelse  
    Säterhyddan avs. lht.  
    Säterhyddan avs. lht.  
    Sätra fäbodställe  
    !Sätra Fäbodställe Saknas  
    !Sätra Fäbodställe Saknas  
    Sätra Fäbodställe Saknas  
    Sätra Fäbodställe Saknas  
    !Sätra Fäbodställe Saknas  
    !Sätra Fäbodställe Saknas  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Sölvesborg avs. lht.  
    Tallbacken lht  
    Tallbacken avs. lht.  
    Tallbo t  
    Tallbo bs.  
    Tallbo bs.  
    Tallbo stugor  
    Tallebo skola avs. lht.  
    Tallbo skola avs. lht.  
    Tapiren kvarter  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Templet avs. lht.  
    Tjuren kvarter  
    »Tomta» avs. lht.  
    »Thora» avs. lht.  
    Torlunda by  
    Torlunda by  
    Torlunda by  
    Torlunda, Lilla gård  
    Torlunda, Lilla hmd  
    Torlunda Lilla hmd.  
    Torlunda Lilla hmd.  
    Torlunda Lilla hmd.  
    Torlunda Lilla hmd.  
    Torlunda, stora förr länsmansboställe  
    Torlunda Stora hmd.  
    Torlunda Stora hmd  
    Torlunda, Stora hmd.  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torsmossen, lilla lht  
    Torsmossen, stora lht  
    Torsmossen Lilla bs  
    Torsmossen, Lilla bs  
    Torsmossen, Lilla bs  
    Torsmossen Stora jordlägenhet  
    Torsmossen Stora jordlägenhet  
    Torsmossen Stora jordlägenhet  
    Torsmossen Stora jordlägenhet  
    Torsmossen Stora jordlägenhet  
    Torsmossen Stora t  
    Torsmossen Stora t  
    Tortorpet t  
    Tortorpet t.  
    Tranan kvarter  
    Trekanten kvarter  
    Trostad, Stora kyrkoh. bost.  
    Trostad, Stora gård  
    Trostad gård  
    Trostad gård  
    Trostad gård  
    Trostad, Lilla gård  
    Trostad bebyggelse  
    Trostad, Lilla bebyggelse  
    Trostad, Lilla bebyggelse  
    Trostadshumpen utjord  
    Trostadshumpen utjord  
    Tubo avs. lht.  
    Tunadal avs. lht  
    Udden bs.  
    Udden bs.  
    Udden t  
    Udden lht  
    Udden bs.  
    Udden bs.  
    Utjorden bs.  
    Valborg avs. lht.  
    Valfisken kvarter  
    Valhall avs. lht.  
    Valhalla kvarter  
    Vallen t  
    Vallen bs.  
    Vattenverket vattenverk  
    Vattenverket vattenverk  
    Vattenverket vattenverk  
    Vi gods  
    Vi herrgård  
    Wij gård  
    Wisborg lht.  
    Vik, lilla t  
    Vik, stora t  
    »Viking» avs. lht.  
    Viktorialund avs. lht.  
    »Vila» lht.  
    Vilan bs  
    Vilhelmsberg avs. lht.  
    Vilhelmsdal lht.  
    Villa Solliden avs. lht.  
    Vipan kvarter  
    Vita Statbyggningen statarebostad  
    Vrinnevidshumparna utjord  
    !Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Vångastallen hus  
    Väduren kvarter  
    Värdshuset f.d. värdshus  
    Värdshuset lht.  
    Värdshuset lht.  
    Värdshuset lht.  
    Väsentorp gård  
    Väsentorp, Lilla utj.  
    Väsentorp, Lilla beb. utj.  
    Väsentorp Lilla utjord  
    Väsentorp Lilla utjord  
    Väsentorp, stora utj  
    Väsentorp, Stora bebyggelse  
    Väsentorp, Stora bebyggelse  
    Väsentorp Stora f.d. gård  
    Västanå avs. lht.  
    Västerby avs. lht.  
    Västergården f.d. hmd.  
    Västergården f.d. hmd.  
    Västergården hmd.  
    Västerängen utjord  
    Västgötetorp t  
    Västgötatorp bs.  
    Västralund lht  
    Västralund avs. lht.  
    Yrhättan kvarter  
    Yttersborg avs. lht.  
    Ytterö t  
    Ytterö t. avs.  
    Ytterö t. avs.  
    Zebran kvarter  
    Åkemossen häradsallm.  
    Åkemossen t  
    Åkemossen allmänning m.m.  
    Åkemossen allmänning m.m.  
    Åkemossen bs  
    Åkemossen, lilla t  
    Åkemossen Lilla allmänning  
    Åkemossen Lilla allmänning  
    Åkemossen Lilla allmänning  
    Åkemossen Lilla bebyggelse  
    Åkemossen, Lilla bebyggelse  
    Åkemossen Lilla bebyggelse  
    Åkemossen Lilla bebyggelse  
    Åkemossen Stora allmänning  
    Åkemossen Stora allmänning  
    Åkemossen Stora allmänning  
    Åkemossen Stora jordlägenhet  
    Åkemossen Stora jordlägenhet  
    Åkemossen Stora jordlägenhet  
    Åkemossen Stora jordlägenhet  
    Åkemossen Stora jordlägenhet  
    Åkemossetorpet Lilla bebyggelse  
    Åkemossetorpet Lilla bebyggelse  
    Åkersberg bs  
    Åkersberg bs.  
    Ålbäcken t  
    Ålbäcken Lilla bs  
    Ålbäcken Lilla bs  
    Ålbäcken, Lilla bs.  
    Ålbäckskrogen bs.  
    Ålbäckskrogen bs.  
    Ålbäckskrogen bs.  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht.  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålderdomshemmet Gamla lht  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålderdomshemmet Nya ålderdomshem  
    Ålen kvarter  
    Ålfiskena f. d. ålfiske  
    Åsen rivet t  
    Åsen bs.  
    Åsen bs.  
    Åsen bs.  
    Åsen bs.  
    Åsen avs. lht.  
    Åsen t  
    Åsunda avs. lht.  
    Åsängen gårdar  
    Åsängen, lilla lht  
    Åsängen, Lilla hmd.  
    Åsängen, stora lht  
    Åsängen, Stora hmd.  
    Älekärret utjord  
    Älekärret utjord  
    Älekärret utjord  
    Älekärret utjord  
    *Äljes stuga bs.  
    *Äljas stuga bs.  
    Äljas stuga bs.  
    Älgen kvarter  
    Älgåsen bs  
    Älgåsen lht.  
    Ängdalen avs. lht.  
    Ängdalen v  
    Ängen t.  
    Östergården f.d. hmd.  
    Östergården f.d. hmd.  
    Övergården f.d. hmd.  
    Övergården f.d. hmd.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.