ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Styrstads socken : Lösings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 238 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn :
Stydhilstatha, se Styrestad sn Bråviken vik Styrestad sn  
Styrestad sn Bråviken vik Styrestad sn  
Styrestad by o. sn *Haräsmarken terräng Styrsta garde inbyggarbeteckning  
Styrestad sn Lindö triangelpunkt Styrsta mygg inbyggarbeteckning  
Styrstad sn Majeldsberget berg Aborreberg gård  
Styrstad sn Tornby triangelpunkt Aborreberg förr t, nu villasamhälle  
Styrestad sn /Se   Anderstorp t  
Styrstad sn   Backen rivet t  
Styrestad sn   Backtorpet lht  
Styrestad socken   Benntorp gård  
Styrstad sn   Berga by  
Styrestad sn   Bergtorpet t  
Styrestad sn   Bjällbrunna gård  
Styrestad Saknas   Bjällbrunna gård  
Styrstad sn   Bjälbrunna gård  
Styrestad sn   Bjälbrunna Lillgården gård  
Styrestad socken   Bjälbrunna Västergården gård  
Styrestad socken   Bjälbrunna Östergården gård  
Styrestad sn   Bjärby by  
Styrestad Saknas   Björklund lht  
Styrestad sn   Blomsdal t  
Styrstad sn   Brinken hmd  
Styrstad sn   Bäcktorpet rivet t  
Styrestad sn   Dyringstorp f.d. Gt  
Styrstad sn   Dömestad Mellangård gård  
?Styrestad sn   Dömestad Södergården gård  
Styrestad sn   Dömestad Norrgården gård  
Styrstad sn   Dömestad Lilla Södergård gård  
Styrstad sn   Dömestad gdar  
Styrstad sn /Se   Dömestad by  
Styrstad sn /Se   Dömestad by  
Styrstad sn /Se   Ekenberg t  
Styrestad, (Styrstad) f.d. sn /Se   Ektorpet lht  
Styr[e]stad sn, by   Ektorpet lht  
Styrestads kyrka kyrka /Se   Eneby gård  
Benntorp gd /Se   Eneby by  
Benntorp gd /Se   Erikslund t  
?Berga by   Fransberg lht  
?Berga by   Fredriksberg lht  
?Berga gd   Fridhem t  
?Berga by   Fröberga by  
Berga by   Fröberga by  
Berga samh /Se   Gatan lägenheter  
Berga by /Se   Grindstugan bs  
Bjällbrunna gd /Se   Grindtorp t  
Bjällbrunna gd /Se   Grinneby by  
Bjällbrunna Saknas /Se   Gräsnäs prästgård  
Bjällbrunna gd /Se   Gräsnäs kyrkoherdebost.  
Bjärby gd:ar   Gulltorp rivet t  
Bjärby by   Hagalund t  
Bjärby by   Hagsätter lht  
Bjärby by   Hagtorpet t  
Bjärby by   Holken utgård  
Bjärby by   Humpen t  
Bjärby by   Husby by  
Bjärby gd:ar /Se   Husby gård  
Bjärby by /Se   Häggtorp lht  
?Bosgård by   Johannesberg t  
*Bosgården Saknas   Klingsborg lht  
?Bosgård by   Klinten lht  
Dömestad by   Kolstad Norrgården gd  
Dömestad by   Kolstad Södergården gård  
Dömmestad by   Kolstad gård  
Dömmestad by   Kolstad gård  
Dömestad gd   Kolstadhumpen Saknas  
Dömmestad by   Kronängen lht  
Dömestad gd   Kråkvilan f.d. Gt  
Dömmestad by   Kullen lht  
Dömmestad by   Kyrktorpet t  
Dömestad gård   Lundby järnvägsområde Saknas  
?Dömestad gd   Lundby by  
Dömmestad by   Lundsbo lht  
Dömmestad by   Majsdalen lht  
Dömestad gd /Se   Malm gård  
Dömestad by /Se   Malmsdal t  
Dömestad gd /Se   Norrgården = Berga gård  
Dömmestad Saknas /Se   Nyalund lht  
?Eneby by   Nyhagstorp t  
?Eneby by   Nytorpet rivet t  
?Eneby gd   Pettersberg t  
Eneby by   »Pompens» = Smedstorpet t  
Eneby by   Pärontorpet = Anderstorp t  
Eneby by   Rambotorp t  
Eneby by   Rambotorp lht  
Eneby by   Rossviken lht  
Eneby by   Sandtorp t  
Eneby by   Sidkälla by  
Eneby by /Se   Sidkälla gård  
Eneby Saknas /Se   Sjöängen lht  
Ene gd /Se   Stefanstorp t  
Fröberga by   Smedstorp t  
Fröberga by   Stenslund lht  
Fröberga by   Stenslund lht  
Fröberga by   Styrstad sjukstuga Saknas  
Fröberga by   Styrestad gård  
Fröberga by   Styrstadsamfälligheten Saknas  
Fröberga by   Sylten f.d. hd-allm.  
Fröberga by   Sylten f.d. sockenallmänning  
Fröberga gård   Södergården = Berga gård  
Fröberga by   Sörby tegelbruk Saknas  
Fröberga by /Se   Sörby gård  
Fröberga gd   Torlunda f.d. Gt  
Fröberga by /Se   Tornby by  
Fröberga gd /Se   Tornbylund lht  
Fröberga by /Se   Tornsborg t  
Fröberga gd /Se   Trumslagartorpet t  
Fröberga Saknas /Se   Uddeberg lht  
Grinneby by   Uggeltäppan t  
Grinneby by   Vibberstad gård  
Grinneby by   Vibberstad gård  
Grinneby by   Åbäcksnäs lht  
Grinneby by   Åkersberg lht  
Grinneby by   Ängdalen rivet t  
Grinneby by   Örsätter t  
Grinneby by      
?Grinneby by      
Grinneby by      
Grinneby by      
Grinneby by      
Grinneby by      
Grinneby gd:ar /Se      
Grinneby by /Se      
Grinneby Saknas /Se      
Gräsnäs gd /Se      
Gräsnäs kyrkoh.bost. /Se      
Hantverkaregatan torp el. väg      
Holken gd /Se      
?Husby by      
Husby by      
Husby gdr      
Husby gdr      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by /Se      
Husby gd:ar /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby Saknas /Se      
Kolstad by      
(?)Kolstad by      
Kolstad gd      
Kålstad g      
Kålstad gård      
Kolstad gd /Se      
Kolstad gd /Se      
Kolstad gd /Se      
Kolstad Saknas /Se      
Kolstad Saknas /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gdar      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby Saknas /Se      
Lundby by /Se      
Lundby gd:ar /Se      
Lundby gd /Se      
*Lunden förr t      
*Lunden förr torp      
[Lunden] Saknas      
*Lunden Saknas      
[Ny malm] Saknas      
Malm by      
Malm Saknas /Se      
Malm by /Se      
Malm by /Se      
Malm by /Se      
Malm by /Se      
Malm gd /Se      
Sickjälla se Sidkjälla gd      
?Sidkälla by      
Sidkälla gd      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkälla gd:ar /Se      
Sikælda se Sidkälla by      
Sidkälla Västergården gård      
Sidkälla Östergården gård      
*Siokarla, se Sidkälla by      
Sidkälla by      
Sidkjälla gd /Se      
Sidkälla by /Se      
Sidkälla by /Se      
Sidkälla by /Se      
Sidkälla Saknas /Se      
Sidkälla Saknas /Se      
Styrestad by      
Styrestad by o. sn      
Styrstad by      
Styrestad by      
Styrestad by o. sn      
Styrestad by o. sn      
Styrestad by o. sn      
Styrstad by      
Styrestad by      
Styrestad by o. sn      
Styrestad by      
Styrstad by      
Styrestad by, (socken)      
Styrstad by      
Styr[e]stad by /Se      
Styrestad sn /Se      
Styrstad (Styrestad) f.d. sn /Se      
Stödilstada, se Styrestad by      
Sörby gård      
Sörby gd      
Sörby gård      
Sörby gård      
Sörby gård      
Sörby gd /Se      
Sörby gd /Se      
Sörby Saknas /Se      
Tornby by      
Tornby by      
Tornby by      
Tornby by /Se      
Tornby by /Se      
Tornby Saknas /Se      
Vibberstad gård      
Vibberstad gd      
Vibberstad gård      
Vibberstad gd      
Vibberstad gd /Se      
Vibberstad gd /Se      
Vibberstad gd /Se      
Vibberstad gd /Se      
Vibberstad gd /Se      
Vibberstad Saknas      
Ånestad by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.