ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dagsbergs socken : Lösings härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Aludden udde    
  *Bratteskär möjl. udde    
  *Djurögrund grund    
  Djurön ö    
  Ekholmen numera delar av halvö    
  Ekholmen halvö    
  *Elstuben del av udde    
  Esterökalv udde    
  Esterön ö    
  *Fålleholmen holme    
  Fårholmen holme    
  Fårholmen holme    
  *Grässkär holme    
  *Gräskär holme    
  Hanön ö    
  Hanön ö    
  Hönsskär holme /Se    
  Hönsskär holme    
  Juten, St. holme    
  Kalven holme    
  Kalven holme    
  Kalven holme    
  Kropp holme    
  Kropp holme    
  Kårholmen halvö    
  Kårholmen halvö /Se    
  Kårholmen halvö    
  *Kärsö holme    
  *Kärv holme    
  *Kärvö möjl. udde    
  Prästholmen holme    
  Runnskär holme    
  Runskär (resp. Runnskär holme    
  Rönnskär holme    
  Röskär holme    
  Sikholmen del av halvö    
  Svartskär, (St. eller L.) holme    
  Svartskär, St. holme    
  *Svartskär holme /Se    
  Svinnerön ö /Se    
  Svinnerön ö    
  *Sväntskär holme    
  *Taska holme    
  *Vanneholmen holme    
  *Vaxholm udde    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.