ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Furingstads socken : Lösings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 7
Furingstad sn Dalsängen äng Furingstad sn Dalsängen äng
Furingstad sn Gatkullen terräng Furingstads sn sn Klumpgrindbacken backe
Furingstad sn Gullkällan källa /Se Furingstad by o. sn Ljusmansbacken backe
Furingstad sn Gröna högen gravhög /Se Furingstad sn Polackarebacken backe
Furingstad sn Gullkällan källa /Se Agetomta gård Vadsbäcken bäck
Furingstad sn Hundkullen terräng Agetomta by Vadsbäcken bäck
Furingstad sn »Høga stenin» råmärke Agetomta, Stora och Lilla Saknas Västabacken backe
Furingstad sn »Langakær» terräng Asplund lht  
Furingstad socken Ljusmansbacken terräng Avatomta se Agetomta by  
Furingstad sn Långängen ägomark Berget rivet t  
Furingstad sn Pikdalen ägomark Berglund lht  
Furingstad sn Polackarebacken terräng Betlehem t  
Furingstad sn Polackarebacken backe /Se Brinken rivet t  
Furingstad Saknas Polackarebacken backe /Se Brobytomta gård  
Furingstad sn Sikdalen ägonamn /Se Brobytomta gård  
Furingstad sn »Stenbrobæk» bäck Furingstad by  
Furingstad sn Tjuvbacken terräng Furingstad järnvägsområde Saknas  
Furingstad Saknas Tomta ägomark Furingstadsamfälligheten Saknas  
Furingstad sn Tången ägomark Gatkullen lht  
Furingstad sn Vadsbäcken bäck Gattorpet t  
Furingstad sn Vildvattnet ägomark Gropen t  
Furingstad sn   Grönhög, Lilla gård  
Furingstad sn   Grönhög, lilla gård  
Furingstad sn /Se   Grönhög, Stora by  
Furingstad sn /Se   Grönhög, stora by  
Furingstad sn /Se   Grönlöt t  
Furingstad sn /Se   Grönstorp t  
Furingstad sn /Se   Högtorpet lht  
Furingstad sn /Se   Idala f.d. Gt  
Furingstad sn /Se   Idingstad by  
Furingstad sn /Se   Idingstad by  
Furingstad sn /Se   Johanneslund lht  
Furingstad sn   Karlsborg rivet t  
Agestad Saknas   Karlshamn lht  
Agetomta järnvägsområde Saknas   Karlslund lht  
Agetomta by   Lindö lht  
Agetomta by   Långbacken gård  
Agetomta by   Låstad, Lilla o. Stora by  
Agetomta Saknas   Låstad by  
Agetomta by   Låstad järnvägsområde Saknas  
Agetomta by   Låstadängen Saknas  
Agetomta by   Marielund t  
Agetomta by   Mickelsätter = Uttersberg t  
Agetomta by   Nytorp, västra t  
Agetomta by   Nytorp, östra t  
Agetomta by   Paradiset rivet t  
Agetomta, L:a o. St:a gd:ar /Se   Sandtorp lht  
Agetomta by /Se   Skårby by  
Agetomta gdr /Se   Skårby, lilla gård  
Agetomta by /Se   Skårby, stora by  
Blåsut f.d. torp   Skälsund gård  
Brobytomta gd   Skälsund gård  
Brobytomta gd /Se   Solbacken lht  
Brobytomta gd /Se   Stenkullen lht  
Brobytomta gd /Se   Strömshäll lht  
Brobytomta Saknas   Strömstorp t  
Furingstad gdr   Söd, lilla by  
Furingstad gd:ar /Se   Söd, stora by  
Grönhög by   Söd, Lilla by  
Grönhög by   Söd, lilla by  
Grönhög by   Söd, Stora by  
Grönhög Saknas   Söd, stora by  
Grönhög, L:a o. St:a gd:ar /Se   Tomta rivet t  
Grönhög, Stora (och Lilla) gd:ar /Se   Trulstorpet rivet t  
Grönhög, Lilla Saknas   Uttersberg t  
Grönhög by   Vallby gård  
Grönhög by   Vallby by  
Grönhög by   Vallerstad kyrkoh. bost.  
Grönhög by   Vallerstad kyrkoherdebost.  
Grönhög gdar   Ylingstad herrgård  
Grönhög by   Ylingstad gård  
Grönhög by   Ylingstad järnvägsområde Saknas  
Björksätter lht      
Grönhög, Stora Saknas      
Grönhög, Stora o. Lilla gdr /Se      
Hallstorpet f.d.torp      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad by      
Idingstad hg      
Idingstad by      
?Idingstad by      
Idingstad by /Se      
Idingstad by /Se      
Idingstad by /Se      
Idingstad by /Se      
Idingstad Saknas /Se      
Ludhstadha se Råstad by      
Låstad by      
Låstad by      
?Låstad by      
?Låstad by      
?Låstad by      
?Låstad by      
?Låstad by      
Låstad by      
?Låstad gård      
Låstad by      
Låstad by /Se      
Låstad gd:ar /Se      
Låstad Saknas /Se      
Skårby by      
Skårby (numera Lilla o. Stora) gd o. by /Se      
Skårby by      
Skårby (St. o. L.?) gdar      
Skårby by      
Skårby by      
Skårby, L:a o. St:a gd, by /Se      
Skårby gd o by /Se      
Skårby by /Se      
Skälsund gård      
Skälsund hg      
Skälsund Saknas      
Skälsund gd      
Skälsund g      
Skälsund gård      
Skälsund gd      
Skälsund g      
Skälsund gd      
Skälsund gd      
Skälsund by      
Skälsund by /Se      
Skälsund gd /Se      
Skälsund Saknas /Se      
Skälsund gd, lht /Se      
Skälsund gd /Se      
Skälsund gd /Se      
Skällsund se Skälsund gd      
*Storaby Saknas      
Söd, Lilla by      
Söd by      
Söd by      
?Söd by      
Söd by      
Söd by      
Söd by      
Söd by      
Söd, Lilla gdar      
Söd, lilla by      
Söd by      
Söd, Lilla o. Stora gd:ar      
Söd by      
Söd, L:a o St:a byar /Se      
Söd, Lilla Saknas /Se      
Söd, Stora Saknas /Se      
Söd by /Se      
Söd by /Se      
Söd, Stora o. Lilla by /Se      
Söd by /Se      
Stora Söd by /Se      
?Vallby gård      
?Vallby gd      
Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby gd:ar      
Vallby by      
Vallby gd      
Vallby gd:ar /Se      
Vallby gd /Se      
Vallerstad gd /Se      
Vallerstad prästgd /Se      
Ylingstad gd /Se      
Ylingstad hgd /Se      
Ylingstad Saknas      
Österby Saknas      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.