ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Konungsunds socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Flatskär holme eller udde    
  Högholmen holme eller udde    
  Kattskär holme    
  *Kropp holme    
  *Kropp holme    
  Röskär holme    
  *Ånneskär holme eller udde    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.