ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Stenby socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Algogrund grund    
  Appelholmen holme    
  Ekebyudden udde    
  Ekebyviken vik    
  *Flatskär holme eller udde    
  Gunnarskär numera udde /Se    
  Gunnarskär numera udde    
  Gåseskär holme    
  Gåseskär holme    
  Gåseskär holme    
  Gåseskär holme    
  Högholmen numera udde    
  Jonsgrundet grund    
  Kalvholmen holme    
  Kalvholmen holme    
  *Kropp holme    
  *Lungön holme    
  *Oxholm numera möjl. del av holme    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Rotenbergsholmen holme    
  Skallen holme    
  Skallen holme    
  Skallen holme    
  Skallen holme    
  Skallskär holme    
  Storudden udde    
  Varudden udde    
  Äspskären holmar    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.