ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häradshammars socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Baggskinnsholmen holme    
  Boskär holme    
  Boskär holme    
  *Flaten sjö    
  *Flintan holme    
  *Koppargrund grund    
  Koppargrundet grund    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Metskär holme    
  Råbockarna holmar    
  Råbockarna holmar    
  Råbockarna holmar    
  *Sandklabbar holmar    
  Skallran halvö    
  Skansholmarna holmar    
  Skorvön (resp. Skorven), St. o. L. holmar    
  Skorvön, St. o. L. öar    
  *Sängklabbarna holmar    
  Tallskär holme    
  Tallskär holme    
  Uddholmen holme    
  Uddholmen holme    
  *Visnäs udde    
  *Västanvädersudd udde    
  Västerbergsudden udde    
  Yxnö halvö    
  *Yxnö udd udde    
  *Örnkull holme    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.