ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Ny socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 348 Naturnamn : 497 Bebyggelsenamn : 1003 Naturnamn : 778
Västra Ny sn Aborren ägomark Nummerförteckning förteckning Abborren åker
Nykyrka (numera Västra Ny) sn Abborren terräng Nummerförteckning förteckning Abborrsten/en/ sten
Västra Ny sn Adelsnäs terräng Nummerförteckning förteckning Adelsnäsbacken landsvägsbacke
Nykyrka sn /Se Aspeholmen holme Nummerförteckning förteckning Alfredshill höjd
Ny, Västra sn Aspholmen ö Västra Ny sn sn Amiralskällan naturl. källa
Västra Ny sn Aspholmen holme Ny, Västra sn Annickelyckan åkerlycka
Ny, Västra sn Aspholmen holme /Se Ny, Västra socken Aspebrona grund
V. Ny sn Aspholmen holme Ny Västra socken Aspholmen holme
Ny, Västra sn Aspholmen holme Nysocken socken Aspholmen holme
V Ny sn *Bendesjö gränsmärke Sagesmän förteckning Aspholmen ö
Ny, Västra sn /Se Berget berg Sagesmän förteckning Backagärdet åker
Nykyrka sn Bergsäng terräng Sagesmän förteckning Backagärdet åker
Nykyrka sn Bergsäng äng Adamsberg lht Backagärdet åker
Nyakyrka, nu Västra Ny sn Björkelund terräng Adamsberg lht Backen, Svarte vägbacke
Nykyrka, (numera Västra Ny) sn Björnfall ägomark Adelsnäs t Backgärdet åker
Ny, V sn Björnsundet sund Adelsnäs rivet t Backhagen hage
Nykyrka, (numera Västra Ny) sn Björnön terräng Adelsnäs t. Ballasundet sund
Ny, Västra(Nykyrka) sn Björnön höjd Adelsnäs + t Ballasundet sund
V.Ny sn Blommedals mossar ägomark Almbränna + Saknas Barfotagrundet grund
Ny, Västra sn Bocksjön sjö Anderstorp avs. Bastastänget hage
Ny, Västra sn Bocksjön sjö Anderstorp lht Bastgärdet åker
Ny, Västra sn Bocksjön sjö Anderstorp t Bastgärdet åker
Ny, Västra sn Bocksjön sjö Andreossy t Basthagen hage
Västra Ny sn Bocksjön sjö Andri Ossi t. Bellmannelyckan gärde
Västra Ny sn Bogsjön sjö Annelund lht Bengtakullar kullar
Ny, Västra sn Bogsjön sjö Annelund lht Berglyckan åker
Ny, Västra sn Bogsjön sjö Andreossy lht Bergängen åker
Ny, Västra sn Bolltorp ägomark Backen stuga Björkagärdet åker
Västra Ny sn Bonagårdsviken vik /Se Backen lht Björkebergskällan källa
Ny, Västra socken /Se Bonagärdet åker /Se Backen lht Björnsundet sund
Ny, Västra socken /Se Bona ägogräns /Se Backen lht Björnsundspängerna spång
Ny, Västra socken /Se Boråsberget berg Backen lht Björnön backe
Ny, Västra sn /Se Boråsberget berg Baggeby, Lilla gård Blommedalssjön, Lille, se Resjön, Lille Saknas
Ny, Västra sn /Se Boön ö Baggeby Lilla g. Blommedalssjön, Store sjö
Nu, Västra sn /Se Boön ö Baggeby, Lilla gård Bocksjön sjö
Nykyrka sn Boön ö Baggeby, Lilla gård Bocksjön sjö
Ny, Västra sn /Se Boön terräng Baggeby, Stora g. Bocksjön sjö
Ny, Västra, Nykyrka sn /Se Boön holme /Se Baggeby, Stora gård Bocksjön sjö
Ny, Västra sn /Se *Branta Backen gränsmärke Baggeby, Stora gård Bocksjön sjö
Ny, Västra sn /Se Bromshålet terräng Baggeby, Stora gård Bogsjön sjö
Nykyrkia sn *Brunnshusmossen f.d. mosse Baggebytorp gård Bogsjön sjö
Nykyrka äldre namn på Västra Ny Bråteberg berg Baggebytorp gård Bogsjön sjö
Baggeby by Brändemossen mosse Baggebytorp gård Bogsjösundet Saknas
Baggeby gd Butabäcken bäck Baggebytorp gård Bonagårdsviken vik
Baggeby,L. o. St. gdar Bäcksjön sjö Basteberg lht Bonagärdet åker
Baggeby by Bäckatorp f.d. torp? Basteberg lht Bona skelne gräns
Baggeby by *Bällebergsgölen f.d. göl Basteberg lht Boråsberget berg
Baggeby gård *Dalbrunn naturlig källa Berg lott Boön holme
Baggeby gd:ar Dalskogen skog Berg allmänningslott Boön ö
Baggeby gd Dalskogen terräng Berg allmänningslott Boönaudden udde
Baggeby by Dammen göl Berget lht Braxensten sten
Baggeby, Stora gård Dammen damm Berget rivet t Braxenviken vik
Baggeby by Dansby triangelpunkt Berget lht Braxnesten stor sten
Baggeby by *Djupsundet bäck? Bergsäng stuga Braxneviken vik
Baggeby gd /Se DrotningSundet sund Bergsäng lht Britakällan hälsokälla
Baggeby gd /Se Drottningasundet sund Bergsäng rivet t Bromossen mosse
Baggeby gd /Se Drottningsundet sund Bergsäter lht Broängen åker
Baggeby, St:a gd /Se Drottningasundet sund Bergsäter lht Brunnkällan källa
Baggeby gd /Se Drottningasundet sund Bergsätter lht Brunnslyckan åker
Björnö by Drottninggatan gångstig Björkbränna t Brända udden udde
Björnö by Embalasund, se Enballasundet sund Björkbränna t Brända ö ö
Björnö by Enballasundet sund Björkbränna t. Brände udde udde
Björnö by Enballasundet sund Björkbränna t Brännerisbrunn vattensamling
?Björnö by Enballasundet gränsmärke Björkdalen v Bryteslyckan gärde
?Björnö by Enballasundet sund Björkdalen lht Brödlösen åker
?Björnö by /Se Enballasundet sund Björkelund lht Brönn djupolla
Blommedal Saknas /Se Enballasundet sund /Se Björkelund lht Buskagrundet grund
Bockfall gård Enhumpen ägomark Björkelund lht Buskagrundet grund
Bockfall gd Enhumpen terräng Björkhaga lht Butabäcken bäck
Bockfall gård Erkema öar Björkliden lht Butabäcken bäck
Bockfall gd Fallagärdet ägomark Björkliden lht Butakullen kulle
Bockfall gd /Se Fallet terräng Björkliden lht Butlabäcken, se Butabäcken Saknas
Bocksjön sjö /Se Fallet höjd Björklund, Lilla + Saknas Bäckaskvalet bäck
Bona bruk, by Fallsjön sjö Björknäs lht Bäckelinsbacken landsvägsbacke
Bona gd Fallsjön sjö Björkvik t Bäcken, Västre bäck
Bona bruk Flaten skär Björkvik lht Bällebergs hårdvallar betesmark
Bona bruk Flaten grund Björnbyggningen byggning Bällebergsmossen åkermark
Bona egendom, nu uppfostringsanstalt /Se *Flintberget gränsmärke Björnfall, Norra utjord Bännebobacken backe
Bona gd /Se *Flintebäriet gränsmärke Björnfall, Södra lht Bännemobacken kulle
Bona gd /Se Flädemo triangelpunkt Björnfall (Södra) lht Dansbrännegärdet åker
Bona bruk bruksegendom /Se Flädemo triangelpunkt Björnfall t. Dansbybackarna backar
Bona anst /Se Fläde, mossar sankmark Björnfall, Norra utj Dansbygärdena åkermark
Bona gd /Se Fläde mossar sankmark Björnfall Norra utjord Dronningagatan väg
Brorustninge by /Se Fläde mossar mosse Björnfall, Södra lht Drottninggatan väg
*Bruddabol f.d. torp Fläde mossar mossar Björnstorp t. Drottningholmen ö
*Bruddabol f.d. torp Frännsjön sjö Björnstorp lht Drottningkullen höjd
Bälleberg g Frännsjön sjö Björnstorp t Drottningsundet sund
Bälleberg gd Frännsjön sjö Björnstorp t Drottningasundet sund
Bälleberg gd Fågelholmen holme Björnsund gård Drottningsundet sund
Bälleberg gd *Fågelkullen berg Björnsundet gård Dunsekullen höjd
Bälleberg gd Fäuddarna uddar Björnsundet gård Dunsekulla höjd
Bälleberg gd *Gambla Kålningen gränsmärke Björnsundet gård Dunstekullarna flertal kullar
Bälleberg gd Gethuggen terräng Björnö gård Duvbjörkarna björkar
Bälleberg gd Gethuggen höjder Björnö utjord, by Duvbjörkegärdet åker
Bälleberg?? Saknas Giöl sjö Björnö by Dödberget ö
Bälleberg gd /Se Giölerna tjärnar Björnö by Dödbukt bukt
Bänneby f.d. by Gopö huvud udde Blommedal gård Dösfallen sankmarker
Benneby gård /Se Gopö huvud triangelpunkt Blommedal säteri Dösfallet åker o. äng
Bä(n)neby gd Gopöholmen holme Blommedal avs. Ekbacken landsvägsbacke
[Bænabygdh] Saknas Gopön ö Blommedal by Ekebergskullen kulle
Benneby gd /Se Gopön ö Blommedal Lilla gård Ekebergskärret kärr
Benneby Saknas /Se Gopön ö Blommedal, Lilla gård Enballasundet sund
»bænabygdh» se Bä(n)neby f. gd Granfall terräng Blommedal, Stora herrgård Enevallsundet sund
Daltorpet f.d. torp? Grepatrådsön se Grepaträdet ö Bläckskogen t Enhumpen åker
Dansby by /Se Grepaträdet ö Bläckskogen t. Essakärret kärr
Dansby by /Se Grepaträdet ö Bläckskogen t Fallagärdet åker
Ingesby by /Se Grepeträet ö Bläckskogen t Fallestugebäcken bäck
Flöda gd Grepaträt holme /Se Bockfall gård Fallestugegatan vägbit
Fläda gd *Grijsetorpa korss gränsmärke Bockfall gård Fallet, Södra hage
Fläda gård Gråtaretegen ängsbil /Se Bockfall gård Fallet, Västra skog
Fläda gd Gränsön ö Bockfall gård Farfars land åker
Fläda gd Gränsjön sjö Bockfall Grenadiertorp Saknas Farmors källa upprinna
Fläda gd /Se Grönsjön sjö Bocksjötorp lht Fisksumpebacken. se Fisksumpen Saknas
Fläda gd /Se Gömåsen se Fläde mossar sankmark Bocksjötorp t Fisksumpen vägbacke
Fläda gd /Se Gummero terräng Bocksjötorp t Flaten grundområde, fiskeplats
Fläda rättaredöme f. rd Harahållet udde /Se Bolltorp rivet t Flatgrena fiskeplats
Fläret gd /Se Harholmen holme Bolltorp t Flatgren grund
Fläda gd Harholmen holme Bona gård Flädemon mo
Fläret gd /Se Harpen terräng Bona bruksegendom Flöda mossa
Frännsjö gd Harpen terräng Bona uppfostringsanstalt Fläde mossar mossar
Gap- eller Kopön Saknas Hattholmen holme Bona gård Fridabacken landsvägsbacke
Gestasæter se Järsäter Saknas Hemtingswiken se Hämtningsviken vik Bona gård gård Frideberget bergsknalle
Gæstasæter, se ?Järsäter by Herrfallet terräng Bona herrgård bruksegendom Frälsegårds kärr l. Stora Odlingen kärr
Hals.L. o. St. gda Herrfallet höjd Borrebols utjord utjord Fränsjön sjö
Hamra by /Se Hophagen terräng Borrebol utjord Frängsjön, se Fränsjön Saknas
Hjulhem el. Perstorp torp /Se *Huaberget berg Bostället f.d. fältväbelboställe Fränsjön sjö
Hult gd *Huaberget berg Boön ö Fränsjön sjö
Hult gård *Hultahög gränsmärke Boön lht Fränsjön sjö
Hult gd *Hulta hög höjd Braskhult lht Fränsjögärdet åker
Illersjö gd Humlegårdsbacken backe Braskhult lht Fränsjöhagen hage
Ingesby by Hålpiggen udde /Se Braskhult lht Fränsjönäset näs
Ingesby by Hämtningsviken vik Brinken t Fyrkanten åker
Ingelsby by Hämtningsviken vik Brinken t Fågelholmen holme
Ingesby by Hämtningsviken vik Brinken t. Fågelön ö
Ingesby by Hämtningsviken vik /Se Brinken lht Fårabetet beteshage
Ingesby by /Se Hästfallet terräng Brorustninge gd Fårahagen hage
Ingesby gdr /Se Hästhagen ägomark Brorustninge gård Fäholmarna holmar
Ingesby by /Se Hästhagen ägomark Brotorp f.d. grenadiert Fänrikebacken kulle
Ingesby gd:ar /Se Hästudden udde Brotorp f.d. gren.torp Fäuddarna uddar
Ingesby gdr /Se Hästvallen betesmark? Brotorp t Fäuddarna uddar
Ishult tp Hästvallen äng Bråteberg f.d. t Fäuddarna uddar
*Ishult gd Högasand bukt Bråteberg t Fäudden udde
Ishult gd Högasand strandområde Bråteberg t Fäudden öar
Ishult torp Högbrunn naturlig källa Bråteborg se Bråteberg t Gethuggen skogar
Järskalleby gd /Se Hönsholmen holme Butakullen riven gård Gethugget skogsmark
Järskalleby gd /Se Hörnvalla ägomark Bygget lht Getudden udde
Järsätter gd *Ingelsby Skiljesten gränsmärke Bygget t Glaskullafallet skogsmark
Järsäter by Jakobsberg terräng Bygget se Klinten Saknas Godegårdasten råsten
Järsäter by Jakobslund terräng Bygget lht Godegårdsskillnaden gräns
Järsäter by Jakobslund ägomark Båltorp se Bolltorp Saknas Gopön l. Kopön ö
?Järsäter by Jansberg berg Båltorp t, rivet Gopön ö
Järsäter by /Se Janstorp terräng Bäckatorp lht Gopesbackarna grund
Järsäter by /Se Jonslund ägomark Bäcken t Grepaträt holme
Kalvsjö gd *Jungfrukullen berg Bäcken + rivet t Grepträdsholmen holme
Kalvsjö gd Jättabron skär Bäcken rivet t Grepträdsholmen holme
Kalvsjö gd Kafön se holme Bäcketorp t Grepträdsholmen ö
Kalvsjö by Kagaholmarna holmar Bäcketorp t Grundet, se Bogsjösundet Saknas
?Kalvsjö gd Kagen, Lilla holme Bållaberg gård Gråtaretegen ängsstycke
Kalvsjö gd Kagen, Lilla holme Bålleberg grenadiertorp Gränsön ö
Kalvsjö gd Kagen, Lilla holme Bälleberg gård Grävlingasten stor sten
Kalfsjö by Kagen, Stora holme Bälleberg gård Grönsjön liten sjö
Kalvsjö gd Kagen, Stora holme Bälleberg gård Grönsjön sjö
Kalvsjö gd /Se Kagen, Stora holme Dala lott Grönsjön sjö
Kalvsjö gd /Se Kalassarna öar /Se Dala lott Grönsjön, Norre mindre sjö
*kalfsio ass bebyggelse /Se Kalsjön se Kalvsjön sjö Dalskog lht Grötsten/en/ stor sten
Karlstorp f.d. torp? Kalvsjöbäck å Dalskog se Dala lht Grötstensbacken landsvägsbacke
?Kavelbäck by *Kalvsjöbäcken bäck Daltorpet t Grötängen äng
?Kavelbäck by Kalvsjön sjö Daltorpet rivet t Grötängsgärdet gärde
Kavelbäck gd Kalvsjön sjö Daltorpet rivet t Gubblyckan åker
Kavlebäck by Kalvsjön sjö Dansbränna gård Gubbåkern åker
Kavlebäck by Karlsdal terräng Dansbränna gård Gubbängen åker
Kavlebäck by Karlsdal äng Dansbränna gård Gummerobacken landsvägsbacke
Kavlebäck by Katefalsgiöl se Kattfallsgölen tjärn Dansbränna gård Gåsnäsviken vik
Kavelbäck gd Kattegiölen se Kattfallsgölen sjö Dansby gård Gärdet, Norra åker
Kavlebäck by Kattfallsgölen tjärn Dansby rusthåll Gärdet, Stora åker
Kavelbäck gd /Se Kattfallsgölen sjö Dansby by Gärdet, Västra åkermark
Kavelbäck gd /Se Kattfallsgölen göl Dansby by Gärdet, Östra åkermark
Klastorp gd /Se Kattfallsgölen göl Dungen lht Gölagärdet åker
Kulla gd Kattfallsgölen sjö Dungen t Gölagärdet åker
Kulla gd Killingsholmen se Killingön ö Dungen t Gölen, se Kattfallsgölen Saknas
Kulla gd Killingön ö Dungen t Gölstänget hage
Kulla gd /Se Killingön ö Dungen t Hackebacken odlad kulle
Kulla gd Klinten udde Dungen lht Haddeviken vik
Kulla gård *Klintestenar gränsmärke Ekdalen lht Haddeviken vik
Kulla g Knekttorpet ägomark Ekhaga lht Haddöviken vik
Kulla gd Knektängen ägomark Ekås lht Hagelyckan bete
Kulla gd Knektängen äng Ekås v. Hagen hage
Kyrketorp utjord och lägenhet Knäppen terräng Eldsbränna gård Hagen, Lille hage
Kåve eller Råtorp gd Kohagen terräng Eldsbränna se Tryfall gd Hagen, Lille hage
Lid by Kopehuvud holme /Se Eldsbränna eller Tryfall gd Hagen, Store hage
Lid by Kopehufwud holme Enelund lht Hagen, Store hage
Lid, Nedre gd Kopeöar holmar Enelund lht Hagen, Store hage
Lid, Nedre gd Koppargölakärret kärr Enneska byggningen bostadshus Hagen, Västre bete
Lid by Koppegölen sjö Ehrenkronska byggningen bostadshus Hagen, Östre hage
Lid gd Koppegölen terräng Eriksberg t Hallar, Norra grund
?Lid, Nedre gård Kopön ö /Se Eriksberg lht Hallar, Södra grund
Lid, Nedre gd Korpön ö Eriksberg ort Hallergrundet grund
Lid, Nedre gd Korsudden udde Eriksberg t Hallåsen grund
Lid, Nedre gd Korten ö Erlandsbo, Stora o. Lilla t. Hammerlundsängen gärde
Lid, (numera Övra Lid o. Nedra Lid gdr Korten holme Erlandsbo, Lilla t Harholmen holme
Lid, Ö.N by Krakhultaån å Erlandsbo, Stora t Hattholmen holme
Lid, Övra o. Nedra gdr Krampesten se Skråmmesten gränsmärke Erlandsbo, Stora t Hattholmen ö
Lid, Nedra gd *Kremsten gränsmärke Ersbygget t, rivet Hattholmen holme
Lund mark *Krokek gränsmärke Ersbygget stuga Helsickeskärr kärrmark
?Lund utjord *Kulla Steen gränsmärke Evelund lht Helsickes portarna sänka mellan kullar
Lund utjord Kungskullen höjd Evelund lht Helveteskärr område
?Lund lott Kvarnkullen höjd Evelund ort Helvetes-Portar klyftor
?Lund lott Kvarnsjön sjö Evalund lht Herrfallet skogsmark
Medevi hg Kvarnsjön sjö Falla rivet t Herrfallslätt öppen plan mark
Medevi gd Kvarnsjön sjö Falla t. Herrmarken skog
Medevi gd Kvarnsjön vik Falla rivet t Hjortramossen mosse
Medevi gd Kvarnsjön sjö Falla lht Hophagen hage
Medevi gd Kvarnsjön sjö Fallen stugor Hultagärdet åker
Medevi brunnsort Kvarnsjön sjö Fallen t Hultorpahagen hage
Medevi gd Kvarnsjön sjö Fallestugorna stugor Humlegårdsbacken kulle
Medevi gd Kvarnsjön sjö Fallet + rivet tSaknas Humlegårdsbacken backe
Medevi gd Kvarnsjön sjö Fallet rivet lht Hungerkällan göl
Medevi gd Kvarnsjön sjö Fallet t Hålagatan väg
Medevi brunnsort Kyrkelyckan ägomark Filipslund avs Hålan lakmete
?Medevi hg /Se Kyrketorpagölen göl Filipslund avs. Hålberget berg
Medevi brunnsort /Se Kåhlsiön se Kållsjön sjö Fläda gård Hålberget berg
Medevi bs Kållsjökärret kärr Fläda gård Hålberget berg
Medevi brunnsort Kållsjömarken terräng Fläda gård Hålberget berg
Medevi brunnsort Kållsjön sjö Fläda gård Hålberget berg
Medevi brunnsort Kållsjön sjö Flädasmon t Hålberget berg
Medevi brunnsort *Kåtareberget berg Fläda mo gård Hårdvallarna, se Bällebergs hårdvallar Saknas
Medevi brunnsort /Se Käglan ö Flädemo t Hämtningsviken vik
Medevi brunnsort /Se Käglan holme /Se Flädermon t. *Hämtningsviken vik
Medevi samhälle /Se Käglan holme /Se Flädesmon se Flädemo t Hämtningsviken vik
Medevi brunnsort /Se Kälfweholm se Kagen, Stora holme Folkskolehuset skolhus Hästudden udde
Medevi gd /Se Käringeholmen holme Fredriksberg avs Hästhagen beteshage
Medevi gd /Se Käringsholmen holme Fredriksberg lht Hästhagen hage
Medevi gd /Se Käringholmen holmar /Se Fredriksberg t Hästhagen hage
Medevi säteri Käven sankmark Fredrikslund avs. Hästhagen hage
Medevi brunnsort /Se Käven terräng Fredrikslund avs. Hästhagen hage
Medevi gd m.m. /Se Köpingen, lilla holme Friden f.d. t Hästhagen hage
Medevi brunnsort /Se Köpingen, Stora holme Friden t Hästkällan vättne
Medevi brunnsort /Se Köpingen, Stora holme Friden t. Hästryggen bergås
»myndrewik» lht Laggars terräng Friden lht Hästudden udde
Mörkkullen torp Laxhallen vik Friden stuga Högasand strandparti
Nybyorna = Björnö? Saknas Lemundaviken vik Fridhem avs. Högbrunn källa
*Nyborna f.d. gd Lidberget berg Fridhem avs. Hönsholmen holme
Nykyrka samh. /Se Lidboören holmar Fridlund lht Hönsholmen ö
?Näs gd *Nedre Lidsbäcken bäck Frälsegården bebyggelse Hönsholmen holme
Oblitzbigd f.d. torp Lilla Rysiön se Resjön, Lilla sjö Frängsjö gård Ingvallsbyviken vik
Odensberg hg Lindholmen holme Frængsjö gård Inre kastet fiskeplats
Odensberg gd Lindholmen holme Fränsjö gård Inre-Skär skär
Odensberg hgd /Se Loppsjön sjö Gap- eller Kopön, se 1-2 Gopön Saknas Intaget åker
Odensberg gods /Se Loppsjön sjö Gatugården gård Johannes lycke åker
Odensberg herrgård /Se Loppsjön sjö Gläntan, se skogstorp Saknas Jonssonahackena, se Jonssonahacket Saknas
Palby gd Loppsjön sjö /Se Golby lht Jonsonahacket åker
Paradiset gård /Se *Långemossen mosse Golby utj Jordagodsgropen sänka
Risinge gd Lögviken vik Gohlby t, utjord Jungfrubacken höjd
Rustninge gd Lögviken vik Gopön Saknas Jungfruberget bergshöjd
Rustninge gd Löjxsiön se Loppsjön sjö Granfall lht Jungfrukullen kulle
Rustninge o. Brorustninge gdar Löpesiön se Loppsjön sjö Granfall lht Jungfrukullen kulle
?Rustninge gd /Se Lövdalen strandområde Granfall lott Jungfrukullen kulle
Rustninge gd Majekafwen se Majkoven holme Granskogsbyggningen, Gamla bostadshus Jällebäckeviken vik
?Rustninge gård Majkoven holme Granskogsbyggningen, Nya bostadshus Jätteberget berg
?Rustninge gd Majkoven gräns Grepaträdet Saknas Jättebron udde
Rustninge gd Manasse kulle höjd Grepträdsholmen se Grepaträdet Saknas Jättebron stenrefel
Rustninge g Manassekulle höjd Grinden t Jättebron stenrefel
Rustninge gd Medevi brunn källa Grinden lht Jättebron stenrefel
Rustninge by /Se *Medevi kjälluddar Saknas Grindtorpet lht Jättebron udde
Rustninge by /Se Medevi triangelpunkt Grindtorpet t Kagaholmarna öar
Rustninge, St gd /Se Medevi brygga brygga Grindtorpet f.d. t Kagaholmen holme
Ryd by Medevi vik vik Grindtorpet t. Kagasundet sund
*Rustningevik beb. Medevi å å Grindtorpet t Kagen, Lilla holme
?Ryd by *Medevi-ån å Grindtorpet t Kagen, Stora holme
Ryd by Mellkärret skär Grindtorpet t Kallbaseberget berg
Ryd by Mellskäret skär Grindtorpet t Kalle-Jansamun gärde
Ryd by Mistängen ägomark Gråbyggningen bostadshus Kalvehagen beteshage
Ryggsten gd Mistängen äng Gräsfallet stuga Kalvsjöbacken landsvägsbacke
Ryggsten by Mjärdnäset näs Gräsfallet rivet, lht Kalvsjön sjö
Ryggsten gd Mjärdnäset udde Gräsfallet t Kalvsjön sjö
Ryggsten kyrkoherdebost. Mjärdnäsudden udde /Se Grönlid f.d. grenadiertorp Kalvsjön sjö
Ryggsten prästgd Mjölnäsan se Mjärdnäsudden udde Grönlid avs Kanalen uppdämd bäck
Ryggsten kyrkoherdebostäder Moängen ägomark Grönlund lht Karinskär holme
Ryggsten g. Moängen terräng Grönlund g Karlsbyskillnaden gräns
Ryggsten prästgård Mylingemossen mosse /Se Grönlund lht Kassen fiskeplats
Ryggsten kyrkoherdeboställe Möjesiön se Mösjön sjö Gubbaro stuga Katrinebergsbacken landsvägsbacke
Ryggsten prästgd /Se Möiesiön se Mösjön sjö Gubbars se Gubbaro Saknas Kattekulan runt grunt område, fiskeplats
*Rysminge torp ?Mörkkullen berg Gubbero t Kattfallsberget höjd
Råtorp gd /Se Mörkkullen höjd Gubbero t Kattfallsgölen göl
Rödha se Ryd Saknas Mörkkullen höjd Gummero rivet t Kattfallsgölen sjö
Rösjö by Mösjön sjö Gummero stuga Kattfallsgöln sjö
Rösjö by Mösjön sjö Gummerö lht Katthavet damm
*Skaggiabol Saknas Mösjön sjö Gustavsberg lht Kavelbäckeviken vik
*Skæggiaboll f.d. tp el. gd Mösjön sjö /Se Gustavsberg t Keven sjö
*Skæggiabol f.d. torp el. gd /Se Nordudde udde Gustavsberg lht Keven t. Säven sjö
Stockängen gd /Se Nordudde udde Gustavsberg t. Kidön, se Killingön Saknas
»storewik gd Norrbygget ägomark Gåsnäs gård Kikenberg kulle
»Stubbanäss» försv. beb. Nubbekullen kulle Gåsnäs se Kårsnäs Saknas Kikenberg berg
*Sunnankärr f.d.torp Nyhagen terräng Gärdstorp + Saknas Kilarna åkrar
*Sunnankärr f.d. torp *Nylupha hungerkälla Saknas Gårdstorp t Killingön ö
*Sunnmankärr f.d. torp Näs terräng Gärdstorp t. Killingön ö
*Sunnankärr förr torp Näsboud se Nordudde udde Gärdstorp rivet t Killingön ö
*Sunnankärr f.d.torp Näsboviken vik Gölen lht Klangabacken vägbacke
Tryfall gd /Se Näsboviken vik Gölstorp lht Klange-Backe backe
Tryfall gd /Se Nätholmen holme Gölstorp t Klangebacke krök
?Ubbelsby gd Nätholmen holme Gölstorp ort Klintehamn hamn
Ubbelsby gd Odensbergsviken vik Gölstorp lht Klockareängen gärde
Ubbelsby gd Odensbergsviken vik Göteborgsbyggningen byggning Klövsten sten
?Ubbelsby gd Odensbergsviken vik Haga lht Knektagölen mosse
Ubbelsby by Odensbergsviken vik /Se Haga lht Knutshultet gärde
?Ubbeleby gård Oxelholmen holme Haga lht Knösaföret landsvägsbacke
Ubbelsby gd Oxelholmen holme Haga, Villa v Knösagärdet gärde
Ubbelsby gd Oårskällan = Oårsbrunn göl /Se Hagalund lht Knösa hage hage
Ubbelsby g Oårskällan = Oårsbrunn göl Hagalund lht Knösa-skiftet gärde
Ubbelsby gd Parnassen terräng Hagalund lht Kohagen hage
Ubbelsby gd Parnassen höjd Hagalund stuga Kohagen hage
Ubbelsby gd /Se Pettersborg terräng Hagalund lht Kohagen hage
Ubbelsby gd /Se Pojkbergen skär Hagalund lht Kohagen hage
Ubbelsby gd /Se Pojkbergen holmar Hagalund lht Kohagen hage
Underlid, äldre namn på Nedra Lid gd Qvarnsiön se Kvarnsjön sjö Hagalund lht Kohagen hage
Underliid gd Resjön, Lilla sjö Hagen lht Kohagen hage
*Vik f.d. torp Resjön, lilla sjö Hagen t. Kohagsbrunn brunn
*Vik f.d. torp Resjön, Stora sjö Hagen rivet t Kohagsbrunn göl
Vik förr gd Resjön, Stora sjö Hagen stuga Kollkärret kärr
Vik f.d. gd Resjön, stora sjö Hagen t Kollsjöhamnen vik
Vik gård Resjön, Stora o. Lilla sjöar Halvspannen ort Kollsjökärret kärr
Västanvik by Ringholmen se Rinken ö Harpareby ort Kollsjömarken skogsområde
Västanvik gd *Ringholmen holme Harpen t. Kollsjön sjö
Västanvik gård Ringholmen holme Harpen t Kollsjöspängerna Saknas
Västenvik gd Rinkaholme se Rinken ö Harpen t Kolstorpakärren, se Ösjökärren Saknas
Västanvik gd Rinkeholmen se Rinken holme Harpen t Kolstorpamarken ägoområde
Västanvik g Rinkeholmen se Rinken holme Hasselbacken f.d. grenadiertorp Kolstorpaviken vik
Västanvik lht Rinken ö Hasselbacken gren.torp Kolstorpaviken vik
Åsandby gd /Se Rinken holme Herrfallsdal riven lht Koppardammen göl
Åsen gd Rinken holme Hjulhemmet se Perstorp Saknas Koppargölen göl
Åsen gd Rinken ö Hjulhemmet utj Koppargölakärret göl
Åsen gd Rinken ö Hult gård Koppargölen mindre vattensamling
Åsen herrgd Rinken holme Hult gård Kopparsberget, Lilla berg
?Åsen gd /Se ?Rinken holme Hult gård Kopparsberget, Stora berg
Åsen gd Rinken holme Hultet t Kopöholmen holme
Åsen hg Rinken holme Hultet t Kopön ö
Åsen gd Rinken holme /Se Hultet t Kopön ö
Åsen gd Ristsiögan se Resjön, Stora o. Lilla sjöar Hultorp t Kopön ö
Åsen hg Rosendal terräng Hålan t. Kopösbacken grund
Åsen gd Rosendal terräng Hålan lht Korpakulle kulle
Eskeberga by Rosendal terräng Hålan stuga Korpön ö
Äskeberga by *Runneberget berg Hålan rivet t Korpön ö
Äskebäck by Rustninge ägomark Hästfallet t, rivet Korpön holme
Äskebäck gd Rydsfallet, Lilla terräng Hästfallet t Korsudden udde
?Äskebäck by Rydsfallet, Lilla höjd Hästfallet t Korsudden udde
Äskeberga by *Rysningsnäset udde Hästhagen t Korten holme
?Östanvik, nu Odensberg hg Rävbacken terräng Hästhagen t Korten holme
Övralid gård /Se Rävön ö Hästhagen stuga Korten ö
  Rävön, Stora ö Hästhagen t Koudden udde
  Rödahall holme Hästhagen t Krakhultaviken vik
  Rödahall holme Hästhagen t Krakhultaån å
  *Röda Haller udde Hörnstugan lht Krakhultsön ö
  *Rödbrunn naturlig källa Hörnvalla lht Krogaremon skog
  Rödbrunnen brunn /Se Hörnvalla lht Krokbrink vägbacke
  Rödbrunnen brunn /Se Hörnvalla lht Krokbrinka väg
  *Rödhall gränsmärke Ingelsby by Krokbrinkebacken, se Krokbrink Saknas
  Rögrundet grund Ingesby, Lilla gård Kula-Stackerum gärde
  Röhall se Rödahall holme Ingesby, Lilla gårdar Kulkärret gärde
  *Röhall berg Ingesby, Stora gård Kulkärret kärr
  Röjorna terräng Ingesby, Stora gårdar Kullakärret kärr
  Röjorna terräng Ingesby grenadiertorp Saknas Kullalyckan åker
  Röknegumpen ö (?) /Se Ingvallsby t Kvarnamon skog
  Röknehuvud ö Ingvallsby t Kvarnkärret kärr
  Röknehuvud holme Ingvallsby t Kvarnkärrsgärdet åker
  Röknehuvud ö Intendenten bostadshus Kvarnkärrsgärdet åker
  Röknehuvud ö Intendentsbyggningen byggning Kvarnkärrshagen beteshage
  Röknehuvud ö Ishult Saknas Kvarnkärrsmossen sankmark
  Röknehuvud se Röknen holme Ishult t Kvarnkärrsmossen odlad mosse
  Röknehuvud ö Ishultet t Kvarnsjön sjö
  Rösjöviken vik Ishult utj Kvarnsjön sjö
  Salstern sjö Jaenslund lht Kvarnsjön sjö
  Salstern Stora o. Lilla sjöar Jaenslund lht Kvarnsjön sjö
  Salstern sjö /Se Jakobsberg t Kvarnsjön sjö
  Salstern St:a o. L:a sjöar /Se Jakobsberg rivet t Kvarnsjön sjö
  Salstern, Lilla o Stora sjöar /Se Jakobslund lht Kviddeviken vik
  Sandviken vik Jakobslund t rivet Kyrketorpagölen sjö
  Siögeholmen se Sjöholmen ö Jakobslund stuga Kyrktorpsgölen göl
  Siön Tiäfwen se Käven sankmark Jakobslund Saknas Kyrktorpagärdet åker
  Sjöbonäs terräng Jansberg lht, rivet Kyrktorpagölen mindre sjö
  Sjöholmen holme Jansberg t Kyrktorpamossen mosse
  Sjöholmen ö Janslund lht Kållsjön, se Kollsjön Saknas
  Sjöholmen holme Janslund lht Kållsjön sjö
  Sjöholmen holme Janstorp f. d. t Kållsjön sjö
  Skanholmen, Lilla holme Janstorp t. Kårsnäsaviken vik
  Skanholmen, Lilla holme Janstorp t Käglan holme
  Skanholmen, Stora holme Janstorp lht Kägglan holme
  Skanholmen, Stora holme Jonsberg t Käglan ö
  Skanholmen, Stora holme Jonsberg t Källargärdet åker
  Skarnholmen se Skanholmen, Stora holme Jonsberg t Källebacken kulle
  Skipudden udde Jonslund t, rivet Källekällan upprinna
  Skipudden udde Jonslund t. Källgärdet åker
  Skripudden udde /Se Julhemmet t Källängen åker
  *Skrumpa högh se Hulta hög gränsmärke /Se Jägarhult f.d. skogv.bost. Källörn grund
  Skråmmesten gränsmärke Jägershult f.d. skogvaktareboställe Källörn rödingsfiske
  Skåla grund Jägershult lht Käringholmen ö
  Skåla grund Jägershult kronoeg. Kärngholmen holme
  Skåla fiskegrund /Se Järskalleby by Kärngängen äng
  Skålgrundet grund Järskalleby rusthåll Kärleksallén allé
  Skålgrundet grund /Se Järskalleby gård Kärret, Stora åker
  Skålegrundet, se Skåla fiskegrund Järskalleby gårdar Kärrjorden åkermark
  *Skäbosten gränsmärke Järsäter by Kåttelsberget höjd
  Skärgölen o. Storgölen tjärnar Järsäter gård Kåttelsberget höjd
  Skärgölen sjö Järsäter by Kåttelsviken vik
  Skärgölen göl Järsäter gårdar Kättlaberget bergshöjd
  Skärgölen göl /Se Kalbacken rivet t Kättlaberget bergshöjd
  Skärven holme Kalvsjö by Käven sjö
  Skärven ö Kalvsjö gård Köping del av Boön
  Skärvesten sten, råmärke Kalvsjö herrgård Körkelyckan åker
  Skärvesten gränssten Kalvsjö gård Landsvägsgärdet åker
  Skärvesten holme Kalvsjö grenadiertorp, Västra Saknas Landsvägsgärdet gärde
  Skärvesten grund Kappen ort Larsbacken kulle
  Skärvesten skär Karlbacken rivet, t Latåsen ås
  Skärvudden udde Karlsbacken stuga Lenas lycka bete
  Skärvudden stenar Karlsberg avs Lergärdet åker
  Snickarhagen terräng Karlsdal lht Lerviken vik
  Snickarhagen ägomark Karlsdal lht Lerviken vik
  *Sobäcken bäck Karlsdal t Lia norra o. södra grund
  *Sobäcken bäck Karlsdal t Lidbogärdet åker
  Stackafallen terräng Karlslund lht Lidboskelnen? ägogräns
  Stackafallen höjder Karlslund avs Lidboörn stenar
  *Starrpussen kärr Karlslund lht Lidboörn skär
  Stavsjön f.d. sjö Karlslund t Liden, Södra grund
  Stavsjön f.d. sjö Karlslund lht Likviken vik
  Stavsjön terräng Karlslund lht Lilla Baggeby-backen landsvägsbacke
  Stavsjön mosse Karlslund avs Lillebergsängen äng
  *Stockholm Saknas Karlstorp t Lillholmen holme
  Stocksjön se Stavsjön sjö Karlstorp rivet, t Lillholmen ö
  Stora Rysiön se Resjön, Stora sjö Karlstorp t Lillängen äng
  Store Giömåsen se Fläde mossar sankmark Karltorp avs Lillängsudden udde
  Storeristen se Resjön, Stora sjö Karltorp avs från L. Baggeby Lindholmen holme
  Storgrundet grund Kasa-Baklänges bs Lindholmen holme
  Storgrundet grund Kastberga lht Lindholmen el. Lillholmen ö
  Storgölen o. Skärgölen tjärnar Kastberga lht Logegärdet åker
  Storgölen sjö Kasteberga gård Loppsjön sjö
  Storskogen skogsmark Kastberga lht Lortviken vik
  Stubbenäs näs /Se Kastellet byggning Lotviken vik
  Stångholmen holme Katrineberg lht Luvagärdet åker
  Sund terräng Katrineberg lht Långe udden udde
  Sund terräng Katrineberg lht Långmossen mosse
  Sundsiøn se Kvarnsjön sjö Kattfallet t Långmossen mosse
  Sundsjön sjö Kattfallet t Långsamman åker
  Sundsjön sjö Kattfallet t. Långåkern åker
  Sundsjön sjö Kattfallet t Lögviken vik
  Sundsjön sjö Kavelbäck Norra o. Södra by Löppsjön sjö
  *Sun(d)siön se Kvarnsjön sjö /Se Kavelbäck gård Löppsjömossen mosse
  Sun siön se Sundsjön sjö Kavelbäck, Norra Saknas Löpsjön sjö
  Sunsiöwijken se Kvarnsjön vik Kavelbäck kvarn Löppsjönäset udde
  Svanberget berg Kavelbäck by Majekullen kulle
  Svanberget höjd Kavelbäck by Majkoven ö
  Svandammen damm Kavelbäck, Södra Saknas Majkåven ö
  Svandammen damm Kavelbäck, Kvarnen Saknas Majsjön sjö
  Svarta Vattnet terräng, f.d. sjö? Kikemberg t Manasse höjd
  *Svarteberget berg Klasberg lht Manassebacken landsvägsbacke
  Svartsjön sjö Klasberg lht Manassekulle kulle
  Svartsjön sjö Klasberg t Marken skog
  Svartsjön sjö Klastorp gård Mastrand kärr
  Svartsjön sjö Klastorp gård Marstrandskärret kärr
  Svartsjön sjö /Se Klastorp gård Marstrandsviken vik
  *Södra bäcken bäck Klastorp grenadiertorp Mellabrinken grund
  Sörbymossen mosse Klastorp stuga Mellagärdet gärde
  Sörhagen terräng Klastorp gård Mellagärdet åker
  Takenäs se Tokanäset ö Klinten lht Mellagärdet åker
  Tjuren, Lilla holme Klinten lht Mellanbrinken grund
  Tjuren, Lilla holme Klinten el. Bygget lht Merängskärret åker
  Tjuren, Stora holme Klockaregården Saknas Milgrundet grund
  Tjuren, Stora holme Knutstorp, se Stensryd Saknas Mistbacken grusbacke
  Tokanäset ö Knäppan Saknas Mistängen åker
  Tokanäset ö Knäppan Saknas Mistängen äng
  Tokanäset näs Knäppan t, rivet Mjernäsgrundet grund
  Torpa sand strandområde Knäppan riven stuga Mjälagrundet grund
  Torpa sand strandparti Knösen stomhemman Mjärdnäset fiskeplats
  Torpudden udde Knösen prästhemman Mjärdnäset udde
  Torpudden udde Knösen gård Mjärdnäseudden udde
  Tullhagen ägomark Knösen gård Mjölnäsan udde
  Ursbrunnen se Oårskällan = Oårsbrunn göl Kollsberg avs Mjölnäsan udde
  Utmarkerna terräng Kollsjön rivet Mojsjön, se Mösjön Saknas
  Utmarkerna äng Kolstorp t Mormorskällan källa
  Valsundsholmen holme /Se Kolstorp t Morvik åker
  Vargåsen ås Kolstorp t Morviken vik
  Vik se Medevi vik vik /Se Koltorpet t Mossen, Runde mosse
  WikaWiken se Odensbergsviken vik Koltorpet t Mossen, Store mosse
  Vänstern, Lilla o. Stora sjöar /Se Koltorpet t Mossviken åker
  Västra hagen terräng Kopön lht Mossängen äng
  Västra hagen hage Kostenhult t Motalaskillnaden gräns
  Vättern insjö Kostenhult torpställe Moviken vik
  Vättersborg terräng Kostenhult utj Moängen hage o. åker
  Åsabackarna höjd Kostenhult torp Mullshagen hage
  Åsabackarna höjder Krakhult g Mullshagsgärdet gärde
  *Ählbron bro Krakhult gård Multshagen hage
  Älmbränna terräng Krakhult gård Mylingamossen mosse
  Åskeberga triangelpunkt Krakhult gård Mylingmossen mosse
  Äskebäcke udde udde Kristinelund lht Myrkullen höjd
  Äskebäckeviken vik Kristinelund lht Myrkullen kulle
  Ösjön sjö Kulla f d gd Måkhalla kobbe
  Österby terräng Kulla gård Måsse brink
  Österängen terräng Kulla gård Mörtaberget bergsknalle
  Öö se Tokanäset ö Kulla gård Mörtabergsviken vik
    Kulla gård Mösjön sjö
    Kullen t Nabbviken vik
    Kungl. Kastellet byggning Nedralidviken vik
    Kvarnkullen t Nedratidviken vik
    Kvarnkullen t Nissafallet åker
    Kvarnkullen t. Noludde udde
    Kvarnkullen t Nordanudden udde
    Kvarnkärr t Nordudde el. Näsbo udde udde
    Kvarnkärr lht Norrbyggena ängar
    Kvarnkärr t Norrbygget skog
    Kvarntorp t Norrsjön del av Vättern
    Kvarntorpet t Norrängen äng
    Kvarntorpet t. Nykyrkebacken landsvägsbacke
    Kvarntorpet lht Näsagärdet åker
    Kvarntorpet t Näsbo udde udde
    Kvarntorpet t Näsboudden udde
    Kyrklyckan t Näsboviken vik
    Kyrklyckan t Näsboviken vik
    Kyrklyckan torp Näset åker
    Kyrketorp er. Kyrklyckan t Näsudden, se Näsboudden Saknas
    Kyrketorp l. Kyrkolyckan t Näsviken, se Näsboviken Saknas
    Kyrketorp l. Kyrkolyckan t Oceanen gärde
    Kyrktorp gård Odensbergsviken vik
    Kyrketorpet t Odensbergsviken vik
    Kyrkolyckan, se Kyrkotorpet Saknas Odlingen åker
    Kyrktorpet t Offerkällan källa
    Kyrkobyggningen bostadshus Offerkällan hålighet i berget
    Kållsjön, Lille t Olsbrunn naturlig upprinna
    Kållsjön t Ormudden udde
    Kållsjön, Store t Oxafallet skog
    Kårsnäs gård Oxelholmen holme
    Kårsnäs gård Oxelholmen holme
    Kårsnäs gård Oxhagen hage
    Kårsnäs gård Oxhagen hage
    Kårstorp, se Kolstorp Saknas Oårsbrunn el. Hungerkällan göl
    Kåva ort Pannkakebacken vägbacke
    Kåfve gård Persviken vik
    Källegården gård Pojkeberget kobbe
    Kärr t Pricken, Södra sjömärke
    Kärr lht Pricken, Östra sjömärke
    Kärr lht Prästegölen ansvälling av å
    Kärr t Resjön St. o. L. sjöar
    Laggars rivet t Resjön Stora och Lilla sjö
    Laggars rivet t Resjön, Lilla sjö
    Laggars t Resjön, Lille sjö
    Larstorp lht Resjön, Store sjö
    Larstorp lht Resjön, Stora sjö
    Latåsen f.d. t Reskälsmarken område
    Latåsen rivet t Reskärsudde udde
    Latåsen ort Rinkaholmen holme
    Latåsen lht Rinkaholmen, se Rinken Saknas
    Lid, Nedre gårdar Rinkaron grund
    Lid Nedre by Rinken holme
    Lid, Nedre gård Rinken holme
    Lid, Nedre gård Rosenkilarna åker
    Lid, Övre gård Rotmossen mosse
    Lid, Övre rusthåll Rusjön sjö
    Lid, Övra gård Ryssafauf kust
    Lid, Övra gård Rävkärret kärr
    Lilleberg g Rävöarna öar
    Lilleberg gård Rävöarna öar
    Lilleberg gård Rävön Stora och Lilla öar
    Lillgränsen ort Rödgrundet grund
    Lindkullen stuga Rödingsörn skär
    Lindkullen rivet t Rödingsörn el. Lidboörn sten
    Lindkullen lht Rögrundet grund
    Ljungsbyggningen bostadshus Röjorna hage
    Ljungstorp lht Röknen, Stora ö
    Ljungstorp lht Röknehuvud ö
    Ljungstorp ort Röcknehuvud ö
    Ljungstorp lht Rökne ö, Stora ö
    Lugnet lht Röknöhuvud ö
    Lugnet lht Röknöhuvud ö
    Lugnet lht Römossen mosse
    Lugnet lht Rösjön sjö
    Lugnet lht Rösjöviken vik
    Lund lht Röskär holme
    Lund lht Salstern sjö
    Lund lht Salstern, Stora sjö
    Lund lht Saltstersgärdet åker
    Lund lott Salstersvik jordområde
    Lund, Lilla lott Salstersvikaudden udde
    Lundstorp lht Salstersvikaviken vik
    Lundstorp lht Sandkroken vik
    Lyckhem lht Sandviken vik
    Lyckhem lht Sandviken vik
    Lyckorna lht Sikön grund
    Lyckorna Saknas Simonsbygget backe
    Långbyggningen bostadshus Simonslätten åker
    Länsmanstorp lht Sjöbackagärdet åker
    Länsmanstorp lht Sjöfallet hagmark
    Länsmanstorp ort Sjöhagen hage
    Länsmanstorp t Sjöholmen holme
    Lövdalen t Sjöholmen ö
    Lövdalen lht Sjöholmen holme
    Lövdalen lht Sjökärret kärr
    Löfdalen rivet t Sjölunden bete
    Lövdalen lht Sjölyckan åker
    Lövdalen lht Sjöängsviken vik
    Lövdalen t Skansholmarna, se Skansholmen Saknas
    Lövdalen t Skansholmen holme
    Manasse lht Skanholmen, Lilla holme
    Manasses ort Skanholmen, Stora holme
    Manasse lht Skansholmarna öar
    Mannasse lht Skarvsten större sten
    Marielund lht Skarvsten el. Skärvesten gränsmärke
    Marielund lht Skattlyckan Västra utjord
    Medevi säteri Skattlyckan Östra utjord
    Medevi brunn hälsobrunn Skelnagrundet grund
    Medevi gd Skeppena sänkor
    Medevi säteri Skeppet, Stora sänka
    Medevi Brunn hälsobrunn Skeppskogen skog
    Medevi brunn Saknas Skeppstigen gångstig
    Medevi Hästhage t Skipudden udde
    Medevi kvarn kvarn Skogslyckan åker
    Medevi säteri gd Skogslyckan åker
    Medevi Säteri säteri Skogslyckan bete
    Medevi säteri Saknas Skogssjön sjö
    Mellanskog lht Skogsängen äng
    Mellantäppan t Skrabban åkermark
    Mellantäppan ort Skråmmesten råsten
    Mellanskog lott Skräckviken vik
    Melskog allmänningslott Skräddarelyckan åker
    Mellskog lht Skräddareängen äng
    Missunna bs Skåla grund och fiskeplats
    Modal t Skålegrundet grund och fiskeplats
    Modal lht Skålen djup
    Modal lht Skäfteskärret kärr
    Modal t Skäfteskärret kärr
    Modal avs Skäpudden udde
    Modal t Skäpudden udde
    Mossen Saknas Skär, Yttre och Inre skär
    Mossen lht Skärgölen sjö
    Mossen t Skärgölen sjö
    Månstorp t Skärv fiskeplats
    Månstorp t Skärv skär
    Månstorp t Skärvesten sten
    Mörkkullen lht Skärvudden grund
    Mörkkullen rivet t Solbaden vik
    Mörkkullen stuga Somossen mosse
    Mörkrädders riven stuga Sopfallsgärdet åker
    Nubbekullen lht Soopfallsgölen göl
    Nubbekullen lht Spökudden udde
    Nubbekullen f.d.t Stackafallen betesmark
    Nyberg lht Stallsgärdet åker
    Nyberg lht Stavsjön göl
    Nybo lht *Stavsjön sjö
    Nybo lott Stavsjön f d sjö
    Nybo lht Stengärdet åker
    Nybygget t Stengärdet åker
    Nybygget gård Stensholmen holme
    Nybygget utj Stensrydaviken vik
    Nydalen lht Stockängen äng
    Nydalen lht Stockängslyckan åker
    Nydalen lht Stora Odlingen kärr
    Nydals t Stora-Röknen, seRöknen, Stora Saknas
    Nykyrka utjordar Storgrundet grund
    Nykyrke utjordar Storgrundet grund och fiskeplats
    Nykyrke gård utjordar Storgrundsskåran rödingsgrund, fiskeplats
    Nykyrke gästgivargård gästgivargård Storgölen sjö
    Nykyrke gästgivaregård handelsbod Storgölen sjö
    Nykyrke skola Saknas Storhagen hage
    Nynäs lht Storängen gärde
    Nyttorp, Stora lht Storängen kulturbete
    Nyttorp (stora) liten gård Storängen äng
    Näs gård Storängen åker
    Näs gård Storängen, Lilla gärde
    Näs lott Stretan väg
    Näs i. Nynäs lott Struten åker
    Näs gård Stugelyckan åkerlycka
    Odensberg gd Stugelyckan åker
    Odensberg herrgård Stutakärret kärr
    Odensberg gård Stutapussen göl
    Odensberg el. Östanvik herrgård Stångholmen holme
    Odensberg gård Stångholmen ö
    Odensbergs tegelbruk tegelbruk Stångholmen holme
    Oskarshem lht Stånget, se Bastastänget Saknas
    Oskarshem lht Suaflåtten åker
    Palby gård Suaflåtten åker
    Palby gård Suckandets grotta grotta
    Palby gård Sundsjön sjö
    Palby gård Sundsjön sjö
    Palla stuga Sundsjön sjö
    Paradiset Saknas Sundsjösjön, se Sundsjön Saknas
    Perstorp lht Svanberget höjd
    Perstorp utj Svanberget berg
    Perstorp lht Svandammen bäck
    Perstorp el. Julhemmet t Svarta vattnet mindre vattensamling
    Petersborg lht Svarta viken vik
    Pettersborg t Svarta viken vik
    Pettersborg t Svartbäcken bäck
    Pettersborg t Svartsjön sjö
    Pettersborg lht Svartsjön sjö
    Petterslund lht Svartsjön sjö
    Petterslund stuga Svartsjön sjö
    Pilkrog lht Svepviken vik
    Pilkrog t Svepviken vik
    Pilkrog rivet t Sågarebäcken bäck
    Piperska byggningen byggning Såpviken vik
    Prästgärdet lht Sågviken vik
    Prästgärdet t Säven sjö
    Prästgärdet t Sörhagen hage
    Puses stuga Sörmon skogsmark
    Ralstorp t Tackebogärdet åkermark
    Ralstorp t Tackebomon skog
    Resbyggningen, Stora byggning Tackebomon mo
    Reskälet t Tallholmen holme
    Reskälet t Tallholmen holme
    Reskälet t Tegarna åkerbitar
    Risdalen gård Timmertorget åker
    Risdalen torpställe Tjuramossen odlad mosse
    Risdalen utj Tjuramossen mosse
    Risdalen gård Tjuren, Lilla skär
    Risfallet t Tjuren, Stora skär
    Risfallet jordtorp Tjäregravslyckan betesmark
    Risfallet lht Tokanäset näs
    Rosendal säteri Tokenäs näs
    Rosendal lht Toknäs, se Takanäset Saknas
    Rosendal, se Lilla Blommedal Saknas Torplyckorna åker
    Rosendal stuga Trappetisten råsten
    Rosendal gård Trolösesfall område
    Rosendal t Trädgårdsgärdet åker
    Rosenhyddan lht Tubbetorpakärret bete
    Rosenhyddan stuga Tullhagegärdena åkermark
    Rustninge, Stora gård Tullhagsbacken kulle
    Rustninge St. och Brorustninge g. Tullhagsängen äng
    Rustninge gård Tängan grund
    Rustninge gård Täppagärdet åker
    Rustninge Stora gd Täppan, Västra skogsmark
    Rustninge, Västra, se Rustninge Stora Saknas Uddaviken vik
    Ryd gårdar Urfjäll utjord
    Ryd by Utmarkerna skogsmark
    Ryd gård Utskogen skog
    Ryd by Utskogen skogsmark
    Rydsfallet lht Utskogen skogsmark
    Rydsfallet t Uvatorpaspängerna, se Kollsjöspängerna Saknas
    Rydsfallet t Vargakullen kulle
    Rydsfallet lht Vargudden udde
    Rydshem lht Vargudden udde
    Rydshem lht Vargåsen ås
    Rydsäng t Valsundet sund
    Ryggsten kyrkoherdeboställe Varsundet, Nedre sund
    Ryggsten kyrkoherdeboställe Varsundet, Övre sund
    Ryggsten prästgård Vikakulle grund
    Ryggstens löneboställe gård Vika kullen grund
    Ryggsten kyrkoherdebost. Vintermossen mosse
    lott Väntsalen öppen plats
    lht Värmlandsodlingen åker
    Råtorp el. Kåfve gård Vässingen holme
    Råtorp gård Västanvikslandet Saknas
    Råtorp gård Västerängen åker
    Råtorp gård Vättern insjö
    Råtorp gd Yttre kastet fiskeplats
    Röknehuvud Saknas Yttre-Skär skär
    Rösjö gårdar Ålbrobacken backe
    Rösjö, Lilla gård Ågrenahagen hage
    Rösjö, Lilla gård Åkängarna ängar
    Rösjö, Lilla gård Åkängen, se Åkängarna Saknas
    Rösjö, Lilla gård Ålbrobacken landsvägsbacke
    Rösjö, Stora gård Åsabackarna grusåsar
    Rösjö, Stora gård Åsen höjd
    Rösjö, Stora gård Åviken vik
    Rösjö, Stora gård Älgknösen kulle
    Röstlösa lht Älgknösen berg
    Röstlösa stuga Älgkullen kulle
    Röstlösa rivet t Älgkullen kulle
    Salstersvik lht Ängelyckan åker
    Salstersvik lht Ängen åker
    Salsternvik lott Ängen äng
    Salvik lht Ängen åker
    Sandbacken lht Äskebäckeviken vik
    Sandbacken lht Öna, Lilla ö
    Sandbacken lht Örjeverket åker
    Schefferska byggningen bostadshus Örlyckan gärde
    Silverhjelmska byggningen bostadshus Ösjökärren kärr
    Sjöbacka lht Ös, ön sjö
    Sjöbacka lht Ösjön sjö
    Sjöbonäs lht *Ösjön sjö
    Sjöbonäs stuga Ösjön sjö
    Sjöbonäs rivet t Östergrundet grund och fiskeplats
    Sjöhagen lht Österudden grundområde, fiskeplats
    Sjöhagen stuga  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen t  
    Sjölunda lht  
    Sjölunda lht  
    Sjölunda rivet t  
    Sjölunden t  
    Sjövalla Saknas  
    Sjövalla lht  
    Sjövalla t  
    Sjövik t  
    Sjöängen t  
    Sjöängen t  
    Sjöängen lht  
    Skaftesgärdet lott  
    Skattlyckan, Norra utjord  
    Skattlyckan, Norra Saknas  
    Skattlyckan, Södra gård  
    Skattelyckan, Norra utj  
    Skattlyckan, Norra t  
    Skattelyckan, Södra utj  
    Skattlyckan, Södra utjord  
    Skattlyckan, Södra t.  
    Skattlyckan, Västra utjord  
    Skattlyckan, Västra utjord  
    Skattlyckan, Östra utjord  
    Skattlyckan, Östra utjord  
    Skogen t  
    Skogen lht  
    Skogen t  
    Skogen lht  
    Skogen stuga  
    Skogen lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund t  
    Skogslund stuga  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skoltomten, se Nykyrke skola Saknas  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp t  
    Smedstorp st  
    Snickarhagen lht  
    Snickarhagen lht  
    Snickarhagen lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solvik lht  
    Sontorp lht  
    Sontorp lht  
    Sontorp lht  
    Sopefall gård  
    Sopefall gård  
    Sopefall gård  
    Sopefall gård  
    Stensryd lott  
    Stensryd lht  
    Stensryd t  
    Stenstorp avs  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp t  
    Stenstorp t  
    Stockängen t  
    Stockängen t  
    Stockängen Lilla lht  
    St. Ingesby Utäng Saknas  
    Stockängen lht  
    Store-Jons stuga  
    Strängnäs lht  
    Strängnäs t  
    Strängnäs t  
    Strängnäs t  
    Stugan stuga  
    Sund stuga  
    Sund rivet t  
    Sund t  
    Sund t  
    Sundsjö utj  
    Sundsjö t  
    Sundsjö t  
    Sunestorp lht  
    Svanstorp t  
    Svantorp t  
    Svantorp t  
    Sågen lht  
    Sågen stuga  
    Sågen förr såg nu lht  
    Särlan lht  
    Sörby t  
    Sörby f. d. t  
    Sörby t  
    Sörgården gård  
    Tackebo gård  
    Tackebo gård  
    Tackebo gård  
    Tackebo gård  
    Talla gård  
    Talla Saknas  
    Tallen ort  
    Tillflykten ort  
    Tokenäs lastageplats  
    Tokanäset lastageplats  
    Toknäs lastageplats  
    Torgbyggningen, Gamla byggning  
    Torgbyggningen, Nya bostadshus  
    Tryfall gård  
    Tryfall gård  
    Tryfall gård  
    Tryfall el. Eldsbränna gdr  
    Tryfall gd  
    Trägenborg lht  
    Trägenborg t  
    Trägenborg lht  
    Tubbetorp ägård  
    Tubbetorp gård  
    Tubbetorp gård  
    Tubbetorp gård  
    Tullhagen lht  
    Tullhagen ort  
    Tullhagen lht  
    Tullhagen lht  
    Turebo lht  
    Tuvebo lht  
    Tyrfall f.d. grenad. torp  
    Tyrfall liten gård  
    Tyrhult, Lilla lht  
    Tyrhult, Lilla lht  
    Tyrhult lht  
    Täppan lht  
    Täppan t  
    Täppan stuga  
    Ubbelsby gård  
    Ubbelsby gård  
    Ubbelsby gård  
    Ubbelsby gård  
    Udden lht  
    Ulriksdal rivet t  
    Ulriksdal Saknas  
    Ulriksdal rivet t  
    Uvatorp t  
    Uvatorper t  
    Uvatorpet t  
    Valla allmänningslott  
    Walla lott  
    Valla lott  
    Valla lht  
    Vallshamn lht  
    Valsom stuga  
    Vargåsen f.d. t  
    Vargåsen t  
    Vargåsen lht  
    Vargåsen t  
    Viktorslund avs  
    Viktorslund avs  
    Vilhelmslund lht  
    Vilhelmslund lht  
    Vobis bostadshus  
    Wolfsratska byggningen bostadshus  
    Vänersborg avs  
    Värnersborg avs  
    Västanvik gård  
    Västanvik gård  
    Västanvik gård  
    Västanvik gård  
    Västerby t  
    Västerskog lht  
    Västerskog lht  
    Västerskog lht  
    Vättersberg lht  
    Vättersberg lht  
    Åsanby säteri  
    Åsanby gård  
    Åsandby säteri  
    Åsandby gård  
    Åsandby Hästhage t.  
    Åsen herrgård  
    Åsen gård  
    Åsen herrgård  
    Åsen gård  
    Åtorp ort  
    Åtorp t  
    Åtorp t  
    Åtorpet t  
    Älmbränna t.  
    Älmbränna t  
    Älmbränna t.  
    Ängtorpet t  
    Ängtorpet lht  
    Ängtorpet t.  
    Ängtorpet lht  
    Äskeberga by  
    Äskeberga gård  
    Äskeberga by  
    Eskeberga g  
    Äskebäck gårdar  
    Äskebäck gårdar  
    Äskebäck by  
    Eskebäck utjord  
    Ässet t  
    Östanvik se Odensberg gd  
    Östanå avs  
    Österby t  
    Österby lht  
    Österby t  
    Österby stuga  
    Österby lht  
    Österskog lht  
    Österskog lht  
    Österskog lht  
    Österskog lht  
    Österäng lht  
    Österäng Saknas  
    Österäng t.  
    Östanå torp  
    Övralid, se Lid, Övra gd  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.