ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrköpings stad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Norrköping stad *Händeludd udde    
  Lindöfjärden fjärd    
  *Pampus möjl. grund    
  Ramshäll höjd    
  *Röskär holme /Se    
  *Västerbyholm udde /Se    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.