ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Husby socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 899 Naturnamn : 469 Bebyggelsenamn : 290 Naturnamn : 44
Husaby mellan wika, se Husby, Östra sn *Abborretäppan täppa Östra Husby sn sn Billorna äng
Husby, Östra sn Amerika gärde /Se Ö. Husby sn sn Dammkärret, lilla äng
Husby, Östra sn Amerikatäppan ägomark Husby, Östra sn Eggebyholmen holme
Husby, Östra sn Andmossen mosse /Se Östra Husby sn sn Eggebyklabb holme
Husby, Östra sn Barduntorpet terräng Amantorp gård Flinta holme
Husby, Östra sn *Barnäsudden udde Anders-Nymanstorp t Flintö holme
Husby, Östra sn Beckan åker /Se Anneberg gård Flyna äga
Husby, Östra sn Beckgärdet, Se Beckan! åker Asplund lht Frukärret äng
Husby, Östra sn Bekgärdet ägomark Backgården lht Guldhuvudet bergkulle
Husby, Östra sn Berghagen terräng Berga by Haddsätter äng
Husby, Ö. sn »bildæsteens æng» äng /Se Berga by Haraldsgatan vägsträcka
Husby, Östra sn Billerberga, se Billarna berg Berglund t Haraldsskogen skog
Husby, Östra sn Billerstadängen, se Billra äng Bergtorp lht Hufatet holme
Husby, Östra sn *Billertegarna åkrar Billarna avs. Hufatet ö
Husby, Östra sn Billorna äng Billstensängen, se Billarna avs Hufatet holme
Ö Husby sn Billorna berg /Se Binnerbergstorp t Hästgölen göl
Husaby (Ö. Husby) sn Billra äng Björklund lht Hötomtaskär holme
Ö. Husby sn Billra äng Björksätter gård Kettilgruvan gruva
Ö. Husby sn Billra äng Boberga by Kullbacken skogsbacke
Ö. Husby sn Billstensängen äng Boberga gård Kyrkberget sten
Husby, Östra sn Billstensängen äng Bogrenstorp lht Kättrummet äng
Östra Husby sn Billstensängen äga Bossgård by Liberget berg
Husby, Östra socken Billstensängen, se Billra äng Bossgård by Linnäsviken vik
Husby, Östra sn Billstensängen äng /Se Bossgård by Ljungholmen holme
Östra Husby sn Bondholmen, Se Eggebyholmen holme Braxtorpet f.d. btp Lundbacken berg
Husby, Östra sn *Borgen berg Broby gård Lönnbro bro
Husby, Östra socken *Borghagen hage Brostugan lht Lönöfjärden fjärd
Husby, Östra socken Braxtorpet betesmark Brunneby lht Raggskär skär
Husby, Östra socken *Braxtäppan täppa Bråten t Rödsten holme
Husby, Östra sn Brinke herre ås /Se Bylingstad by Skenäsfjärden, se Tunafjärden Saknas
Husby, Ö. sn Brinke herre ås /Se Bylingstad by Skenäsudd udde
Husby, Östra sn Broholmen terräng Bylingstad Västergård gård Sparrängen äng
Husby, Östra sn Broholmen holme /Se Bylingstad Östergård gård Starrmossen Saknas
Husby, Ö. sn Bromsens källa källa /Se Bänntorp gård Starrmossen mosse
Östra Husby sn Bruksgärdet ägomark Damkärret Lilla el. Ödesängen, se 2 Ödesängen avs. Stensöborg fornlämning
Husby, (numera Östra) sn Bråtplöjan åker /Se Dammkärret avs. Svartskär holme
Husby, Östra sn Bråviken vik Edsberg lht Syltholmen holme
Husby, Östra sn Bråviken havsvik Eggeby gård Tunafjärden vik
Östra Husby sn Bråviken vik Eggeby gård Varaån å
Husby, Östra sn Bråviken vik Eketorp t Virsgrundet skär
Husaby Saknas Bråviken vik /Se Eklund lht Virsholmen holme
Östra Husby sn Brännet ägomark Ekön torparställe Ållonöfjärden, se Tunafjärden Saknas
Östra Husby sn Brännet äng /Se Ekön lht Årgärningen åker
Östra Husby sn Brötbergen ägomark Ellingstad, se Ällingstad Saknas Ödesängen äng
Husby, Ö. sn Brötbergen berg /Se Erikslund lht  
Husby, Östra sn *Brötbergshagen hage Evalund lht  
Huseby, Östra sn *Brötsåkrarna åkrar Falketorp gård  
Husby, Östra sn *Bussehålsåkrarna åkrar Falketorp gd  
Husby, Östra sn Båtsmanstäppan ägomark Flinktorp lht  
Husby, Östra sn Bänntorpegärdet betesmark Flinktorp lht  
Husby, Östra sn *Böndalarna åkrar Flinktorpet f.d. btp  
Östra Husby sn *Böndalarna åkrar Flugsätter lht  
Östra Husby sn Charlottenborg ägomark Forsbacka lht  
Östra Husby sn *Dagbacken backe Fyllinge gård  
Östra Husby sn Dalkarlsbrinken terräng Fyllinge by  
Östra Husby sn Dalkarlsbrinken sluttning /Se Fyllinge gd  
Östra Husby sn Dalkarlsbrinken terräng /Se Färjestaden gård  
Östra Husby sn Damkärrets äng Saknas Färjestaden gård  
?Husby, Östra sn Dammkärret avs Färjestaden gd  
Husby, Östra sn Dammkärret utjord /Se Färjkarlsstugan stuga  
Östra Husby sn Dammängen äng /Se Glädingstad by  
Husby, Östra sn Domarringen terräng Glädingstad by  
Östra Husby sn »drengx æng» äng Granlunden avs.  
Husby, Östra sn Drottning Kristinas väg brukningsväg Grindstugan t  
Östra Husby sn *Drängåkrarna åkrar Grindtorp t  
Husby, Ö sn *Drängängen äng Gustavsberg lht  
Husby, (numera Östra) sn Drängängsviken vik /Se Gyllinge, Stora o. Lilla gårdar  
Husby, Östra sn *Drögen äng Gyllinge, Lilla gård  
Ö. Husby Saknas Drögen äng /Se Gäddestad by  
Östra Husby sn Dröghällen berghäll /Se Gäddestad gård  
Husby, Östra sn Drögskogen skogsmark Gäddestad gd  
Husby, Östra sn Drögviken vik Gärstad by  
Husby, Östra sn Dunka vass /Se Gärstad by  
Husby, Östra sn Däljorna ägomark Gärstadborg lht  
Husby, Östra sn Eggebyholmen holme Hagalund lht  
Husby, Östra sn Eggebyholmen holme Hallsborg lht  
Husby, Västra sn Eggebyklabb skär Haraldstorpet rivet t  
Husby, Östra sn Egnahemsholmen holme Hjärtalund lht  
Husby, Östra sn Ekbacken terräng Holketorp t  
Husby, Östra sn Ekbacken terräng Humpen lht  
Husby, Västra sn Ekskän, Se Ekön ö Hägn rivet t  
Husby, Östra sn Ekudden triangelpunkt Hälgestad, Östra herrgård  
Husby, Östra sn Ekön ö Ö. Hälgestad gård  
Husby, Östra sn Ekön numera udde Helgestad, östra gård  
Husby, Östra sn Ekön holme Hälgetorp gård  
Husby, Östra sn Ekön halvö Hällen rivet t  
Husby, Östra sn Ekön triangelpunkt Högberga lht  
Husby, Östra sn England åker /Se Högstad gård  
Husby, Östra sn Englandstäppan ägomark Högstad gård  
?Husby, Östra sn *Enskär numera udde Högstad gd  
Husby, Östra sn *Evinnerligtäppan täppa Hötomta by  
Husby, Östra sn *Farfarsåkrarna åkrar Hötomta by  
Husby, Östra sn *Farmorsdalen åker Illkärr gård  
Husby, Östra sn Fattigmanslappen täppa /Se Illkärr gård  
Husby, Östra sn *Fensterklovarna åkrar Illkärr försv gd  
Husby, Östra sn *Finhumpen skogshump Ingalund t  
Husby, Östra sn *Fitjeängen äng Ingesätter gård  
Husby, Östra sn Fittjan äng /Se Johannesberg lht  
Husby, Östra sn Fittjeviken vik /Se Johannesdal gård  
Husby, Östra och Stenby, Östra socknar Fittjeviken vik /Se Johannesdal gård  
Husby, Östra socken *Fittjeängen äng Johannesdal gd  
Husby, Ö. sn /Se Flinta holme Johanneslund lht  
Husby, Östra sn /Se Flinta holme Joxtorp gård  
Husby, Östra Saknas /Se Flinta holme Julletorpet f.d. btp  
Husby, Östra sn /Se Flinta ö Jämjö gård  
Husby, Östra sn /Se Flinta holme Jämjö gård  
Husby, Östra sn /Se Flinta holme Jämsjö Nedergård gård  
Husby, Östra kyrka Flinta holme Jämjö Oppgård gård  
Husby, Östra kyrka Flintan ö /Se Jämjö by  
Husby, Östra kyrka Flintholmen, Se Flinta holme Jämbjö gård  
Husby, Östra, kyrka kyrka Frimodigstäppan åker /Se Järnvalla by  
Husby, Östra sn /Se Frukärret förr utjord Järnvalla by  
Husby, Östra sn /Se Frukärret kärr Karlsberg lht  
Husby, Östra sn /Se Frukärr(et) kärr /Se Karlsborg lht  
Husby, Östra sn /Se Fyllnadsskiftet åker /Se Karlslund lht  
Husby, Östra sn /Se Fyrskiftet ägomark Katrineberg t  
Husby, Östra, kyrka kyrka Fåfängan terräng Kingstad gård  
Husaby, trol.= Husby, Östra sn Fåfängan backe /Se Kingstad gård  
Husby, Östra sn Fågelgrenshumpen hage /Se Klingsborg lht  
Aghmundathorp se Amantorp gård Fårberget berg /Se Klämsätter försv. gd  
*Alma Saknas Galten terräng Knuttorp gård  
?Alma gd Gastberget berg /Se Knuttorpshagen lht  
*Alma Saknas Getelund hage Kongstorp, se Kungstorp Saknas  
Amantorp gård *Getingarna åkrar Korttorp by  
Aghmundathorp Saknas *Getlund åker Kristinelund lht  
Amantorp gd *Getlund beteshage Kullen bs  
Amantorp g. Getryggen terräng Kungstorp gård  
Amantorp gd Getryggen berg /Se Kungstorp gård  
Amantorp gd gl. Skantz, Se Skansen strand plats Kungstorp gård  
Ammantorp gd *Gottstensudden udde Kvarntorp gård  
Amantorp gd /Se Gruvhagen terräng Lafstorp gård  
Amantorps kvarn f. kvarn Gruvskogen skogsmark Lagersätter frälseutj.  
Anders Nymanstorp, se Nymanstorp torp Gråtlånge bergklabb /Se Lindö gård  
Andholmen, se Ånholmen tp och utjord Gråtåkrarna åkrar /Se Lindö gård  
*Asplunden försv tp Grötkullen kulle /Se Linnäs gård  
Backetorp tp Gyllinge löt terräng Linnästorp lht  
Backtorp försv tp Gyllinge löter hagar /Se Lisselhag t  
*Backtorpet tp GålSkiär, Se Hufatet holme Lisselhag försv. gd  
*Backtorpet tp Gålskiär, Se Valmansgrund skär Lunda t  
*Backtorpet tp *Gålskär holme Lundbergstorpet f.d. Gt  
Benntorp gd /Se *Gåseskär holme Lundby by  
Berga by Gärstad pil ägomark Lundby by  
Berga by *Hammaren hage Mastad gård  
Berga by *Hammaren hage Mastad gård  
?Berga by Hammaren berg /Se Mastadborg lht  
Berga by Haraldsskogen skogsmark Marielund lht  
Berga by Hasteholm, Se Hässelholmen holme Mauritsberg säteri  
*Biornigiskor Saknas Himlaberget berg Mauritsberg säteri  
*Biornasæter Saknas Hjärtat kulle /Se Mauritsberg herrgård  
Byornsæter Saknas Holkbrinken kulle /Se Mauritzberg hgd  
Björsäter gd Holm gärde /Se Melby by  
Björsätter gd Hudfatet holme Melby by  
Björsätter gd /Se Hudfatet (resp. Hufatet) holme Mellantorp rivet t  
Boberga by Hufatet holme Munkatorp torp  
Boberga by Hufatet holme Munktorp t  
Boberga by Hufatet ö Munktorp t  
Bobärga by Hufatet holme Mycke eller Munketorp, se 1 Munktopr torp  
Boberga by Hufatet skär Myckelsätter gård  
Boberga gd Husby brink vägbacke /Se Myckelsäter gård  
Boberga by *Husbondeängen äng Myckelsäter gård  
Boberga by »hædesæter ængh» äng? Mysinge by  
Boberga, Lilla Saknas Hällkarsberget berg /Se Mysinge by  
Boberga by /Se Häradsmarkerna åkrar /Se Märlingstorp f d btp  
Borghagen försv tp Häsleholm, Se Hässelholmen udde Möllestad by  
*Borghagen tp Hässelholmen holme Möllestad by  
Bossgård Saknas ?Hässelholmen o. Mjölkudden udde Norden lht  
Bossgård gd Hässelholmen udde Norrhem lht  
Bosgård by Hässelholmen halvö Nymanstorp torp  
Bossgård gd Hässelholmen holme Nymanstorp tp  
Bossgård gd Hässelholmen udde Nytorp t  
Bossgård by Hässelholmen holme Oby försvunnen gård  
Bossgård by Hässelholmen udde Oby försv gd  
Bossgård by Hässelholmen holme /Se Oklunda by  
Bosgård by /Se *Hästholm numera udde Oklunda by  
Bosgård gd /Se Hästholmen, Se Hässelholmen halvö Oklunda by  
Bostorp f. gd *Hästholmen holme Olsätter gård  
»botholfsthorphe» f. gd *Hölsö udde Ormestad by  
Broby lht Hönskullebacken backe /Se Ormestad by  
Broby lht Hötomtaskär skär Ormstorp rivet t  
Broby by Ihåleberget berg /Se Orrevalla by  
Broby gd Judebacken terräng Ovangärstad by  
Broby by Judebacken backe /Se Ovangärstad by  
Broby lht /Se Jämjö borg fornlämning Ovantorp by  
*Brunkeberg tp Järnbergstorp ägomark Ovantorp gård  
*Brunkeberg tp Kalkugnsvrån ägomark Oxhagen t  
*Brunkeberg tp Kalvholmen holme Pettersborg t  
Bråten tp Kardusens udde /Se Piltorpet t  
Bråten t /Se *Kardusvrån åker Prytstorp t  
Bylingstad Saknas Karlberget berg /Se Prästgården kyrkoherdebostad  
Bylingstad gd Karlsborg triangelpunkt Ramsberg lht  
Bylingstad by *Kattguldsbacken backe Rasktäppan lht  
Bylingstad gd Klockarejorden terräng Rosendal lht  
Bylingstad gd *Knatten äng Rosenlund lht  
Bylingstad by Knektberget triangelpunkt Rökärr gård  
Bylingstad by Knekthagen terräng Rönneholm lht  
Bänntorp beb. Knösen sten /Se Sandtorp t  
Bänntorp beb. *Koholmen udde, förr holme Sandtorp tp  
Bänntorp beb. Kojviken vik Sebbantorp gård  
Bänntorp gd Kolbottnen källa /Se Sebbantorp gård  
Bänntorp försvunnen gd Komministerjorden ägomark Selingstadtorp t  
Dammkärret avs *Krokhalsen åker Sjögesätter gård  
Eggeby gård *Kräppelhagen hage Skenäs herrgård  
?Eggeby gd Kullbacken, Se Kullen ås Skenäs gods  
Eggeby g. Kullen ås /Se Skenäsudde lht  
Eggeby g Kvarnberget berg Skriketorp gt  
Ekön torp Kvarnhärvan gärde /Se Skränge gård  
Ekön tp Kyrkberget ägomark? Skränge gård  
Falketorp g Kyrkberget berg /Se Skränge, lilla lht  
Falketorp gd Kyrkberget bergklack Skälv gård  
*Fiskartorpet tp Kyrkrengärdet ägomark Skälv by  
Flugsätter tp *Kættoruma æng Saknas Skälv gd  
Flugsätter tp Kätterum äng Slottet rivet t  
Flugsätter tp Kättrummet äng Slottet rivet tp  
Fornatorp Saknas Kättrummet äga Slottsbacken tp  
*Fornatorp Saknas Kättrummet utjord Slottsbacken t  
Fornatorp Saknas Kättrummet ägomark Smedstorp gård  
Frukärret torp Kätterummet markområde /Se Smedstorp gård  
Fyllinge by Köksgrundet grund /Se Solö gd  
?Fyllinge by Liberget berg Sothem t  
Fyllinge by Lidberget berg /Se Solberga bortrivet ställe  
Fyllinge by Lindö g Spistorp t  
Fyllinge gd Lindö fly källa /Se Stenbro by  
Fyllinge gd /Se Linnäsviken vik Stenbro by  
Fyllinge gd /Se Linnäsviken vik /Se Stenhagen avs  
Färjestaden gästgivaregård Ljungholmen holme Stensätter gård  
Färjestaden gd Ljungholmen holme Stensätter gd  
Färjestaden Saknas Ljungholmen holme Stensätter och Broby av Österhagen, se Österhagen bebyggelse  
Färjestaden gd /Se Ljungholmen holme Stensö gård  
Glädingstad by Ljungholmen holme Solö gård  
Glädingstad by Ljungholmen holme Stohagen t  
Glädingstad by Ljungholmen holme Svensborg lht  
Glädingstad by Ljungholmen holme Södraberg lht  
Glädingstad gd Ljungholmen holme Torsborg lht  
Glädingstad by Ljusa hålet vik /Se Trädgårdstorp t  
Glädingstad by Lundberget berg Tuna by  
Glädingstad by Lungholm, Se Ljungholmen holme Tuna by  
Glädingstad gd /Se *Lungholmen holme Tunaberg rivet t  
*Glöista Saknas Lusberget berg Tunaborg lht  
Glädingstad by /Se Lytisberg förr tingsst. Tunaholm lht  
Glädingstad Saknas Lytisbergh förr tingsplats Tunatorp gård  
Grindstugan bs Lytisberg tingsställe Tunatorp gd  
Grindstugan tp *Lytisbergh tingsplats Tväggestad by  
Grindstugan tp Lytisborg tingsplats Tväggestad gård  
Grindstugan tp *Lytisberg tingsställe Tväggestadtorp t  
Grindstugan tp Lytisberg tingsplats Tåby by  
Grindtorp tp Lytisberg tingsplats Tåby gård  
Grindtorp tp Lytisbærgh tingsställe Ulriksdal lht  
Grindtorp tp Lytisberg förr tingsställe Utangärstad gård  
Grindtorp tp »lytisbærgh» förr tingsställe Utangärstad gård  
*Grindtorpet tp [Lytisberg] tingst. Utantorp by  
Gyllinge by Lytisberg förr tingsställe Utantorp by  
Gyllinge by *Lytisberg förr tingsställe Utantorp by  
Gyllinge by Lytisberg förr tingsställe Valla by  
Gyllinge by [Lytesberg] Saknas Valla by  
Gyllinge by Lytisberg förr tingsplats Vallenstensdal gård  
Gyllinge gd Lytisberg förr tingsställe Varby by  
Gyllinge by /Se Lytisberg förr tingsställe Varby by  
Gyllinge, Lilla gd Lytisberg förr tingsställe Varby by  
Gyllinge, Lilla Saknas Lytisberg förr tingsställe Veckelstad herrgård  
Gyllinge, Stora gd *Lytisberg tingsplats /Se Veckelstad gård  
Gäddestad gd Lytisbergh förr tingsställe Veckelstad gd  
Gäddestad g Lytisberg f.d. tingsplats Vevlö gård  
Gäddestad g. Lytisberg tingsplats /Se Vevlö gd  
Gäddestad gd *Lytisberg tingsplats /Se Vickelö by  
Gärstad Saknas *Lytisberg tingsplats /Se Vickelö gård  
Gärstad by Lytisbærgh förr tingsställe Vickelö gd  
Gärstad by Länsmansstenen sten /Se Vidlund lht  
?Gärstad by Lönnbro bro Vikbolandet postexp.  
?Gärstad by Lönnbro ägomark Vållingstad by  
?Järstad by Lönö Fiälen, Se Lönöviken vik Vållingstad by  
Järstad by Lönöviken vik Vägerstorp t  
?Gärstad by Lönöviken vik Vägerstorp f d btp  
Gärstad by Löten äng /Se Välltorp gård  
Gärstad by Löten, Stora hage /Se Välltorp by  
Gärstad by Magnusängen ägomark Åketorp gård  
Gärstad by Mellanbergen berg /Se Åketorp gård  
Gärstad by Mellanslätten terräng Ånholmen utj.  
??Gärstad, (numera Ovangärstad) by millan Wijka, Se Vikbolandet halvö Ånholmen utj.  
?Gärstad by Mjölkudden udde Åntorp gård  
Gärstad by Mjölkudden udde Åntorp gård  
Gärstad by ?Mjölkudden o. Hässelholmen udde Ällingstad gård  
Gärstad Saknas /Se Mjölkudden förr ö, nu udde Ällingstad gård  
Gärstad by /Se Mjölkudden udde Ängtorp t  
Gärstad by /Se *Mjölkudden udde Ödesängen avs.  
Gärstad by /Se Mjölkudden udde Ön t  
Gärstad by /Se Mobergsängen ägomark Örbäck gård  
Gärstad, (nu Ovangärstad) by *Molsön trol. udde Örbäck gd  
Gärstad (numera Ovangärstad) by *Mormorsåkrarna åkrar Österhagen bebyggelse  
Gärstad (numera Ovangärstad) by Mosebacke terräng Östra Husby, se Vikbolandet postexp.  
Gärstad (numera Ovangärstad) by Mose backe backe /Se Östralund lht  
Gärstadborg tp Myckelmaden hage    
Haraldstorpet tp Myckelman hage /Se    
*Helga Saknas Mälingtorp betesmark    
Hildrilstada, se Gärstad by Märrberget berg /Se    
Holgetorp Saknas *Mässängen äng    
Holketorp tp *Möllsö ö    
Holketorp tp *Miøls øø = Mölsön ö    
Holktorp Saknas *Möllsö udde    
*Husaby förr kungsgård Mörkadal dalkjusa /Se    
Husby, Östra sn Nagelspräcken gärde /Se    
Husby, Östra gd Norrsundet sund    
Husby, Östra by, sn *Norrängen skiftesäng    
Husby by Notudden udde    
Husby, Östra by Notuddstäppan ägomark    
Ö. Husby by *Nykterstäppan täppa    
Ö. Husby by Oby källa källa /Se    
Husby by Obymarken ägomark    
Husby, Östra kyrkby Oby äng äng    
*Husaby Saknas Odensten fornborg /Se    
Husby by Odensten fornborg /Se    
Husby försv gd Odensten fornborg /Se    
*Håcktorpet tp Ormkällan källa /Se    
Hägn tp *Ormskärsgärdet gärde    
Hägn tp Ovantorp triangelpunkt    
Hägn tp Oxblänget ägomark    
Hälgestad (numera Östra) gd Petersbacken terräng    
Hälgestad g Piltorpet betesmark    
Hälgestad, Östra gd Prästholmen holme    
Östra Hälgestad gd Prästholmen holme    
Östra Hälgestad gd Prästholmen holme /Se    
?Hälgestad gd Påtorna del av sjö /Se    
Hälgestad gd Pälsärmen gärde /Se    
Östra Hälgestad by Rasktäppan båtsmanstäppa    
Östra Helgestad Saknas Rosenlundstäppan betesmark    
Hälgestad, Östra gd Roste källa källa /Se    
Helgestad, Östra Saknas /Se Rosten, Se Rödsten holme    
Helgetorp gd Rotenbergsholmen holme    
Hälgetorp by *Rundputsåkrarna åkrar    
Hälgetorp by Ryssholmen holme /Se    
Hälgetorp by Rävkullebacken terräng    
Hälgetorp gd Röda ko stensamling /Se    
Hällan rivet tp Rödsten holme    
Högstad g Rödsten ö    
Högstad gd Rödsten sten /Se    
Högstad gd Röks backe backe /Se    
Högstad Saknas /Se Rösten holme    
Högstad Saknas /Se *Sandkopstäppan täppa    
Hötomta by Schenäs, Se Skenäs udde    
Hötomta by Sibirien åker /Se    
Hötomta by Sjögesätterskullen terräng    
Hötomta gd *Sjölöten beteshage    
Hötomta gd Skallen, Se Flinta holme    
Hötomta by Skallen, Se Hufatet ö    
Hötomta by *Skallen holme    
Hötomta gd *Skallen holme    
Hötomta by Skansen strandplats    
Hötomta by /Se Skansen strandplats /Se    
Hötomta gd:ar /Se Skenäs udde    
Högtomta Saknas Skenäs Fiälen, Se Tunafjärden del av vik    
Illkärr Saknas /Se Skenäsö, Se Mjölkudden förr ö, nu udde    
Ingesätter gd *Skenäsö numera halvö    
Ingsätter gd /Se Skenäsöö, Se Mjölkudden udde    
Johannesdal gd *Skällbergshumpen åkrar    
Johannesdal Saknas /Se *Skällbergsliden åkrar    
Joxtorp gd Skälv triangelpunkt    
Joxtorp gd Skäret teg /Se    
Joxtorp gd Slottsbacksviken vik    
Joxtorp gd Slätstrand strandområde    
Joxtorp gd Smedbacken terräng    
Jämjö gd Smedbacken terräng    
Jämjö gd Smedtäppan åker /Se    
Jämjö gård Smörjtäppan åker /Se    
Jämjö gd *Snäckebergsholmen holme    
Jämjö by *Snäckebergsudden udde    
Jämjö by Solberga terräng    
Jämjö by Sparrbacken betesmark    
Jämjö gd Sparrängen äng    
Jämjö by /Se Sparrängen äng /Se    
Jämbjö Saknas /Se Spanska resorna åkrar /Se    
*Järneholms kvarn Saknas Spistorp terräng    
Järnvalla by Stermosa Saknas    
Järnvalla by Stärrmossa Saknas    
Jernvalla by Starrmossen Saknas /Se    
Järnvalla by Starrmossen mosse /Se    
Järnvalla by *Stegelsåkrarna åkrar    
Järnvalla by /Se *Stenfjärden del av vik    
Järnvalla Saknas Stenhagen terräng    
Kingstad g *Stensholmarna trol. udder    
?Kingstad gd Stenskär skär /Se    
Kingstad gd Stensöborg fornlämning    
Kingstad Saknas /Se Stjärten utjord    
Klingsberg Saknas /Se *Stjärten utjord    
Klämsätter försv gd Stjärten ägomark    
Klämsätter tp Stjärten äng    
*Klemsäter f.d. gd /Se Stjärten äng    
Knuttorp gd Stjärten gärde /Se    
Knuttorp by *Stohagen beteshage    
Knuttorp by Stohagen ägomark    
Knuttorp gd *Struten äng    
*Koludden bs *Struten åkerskifte    
*Kolvraket bs Svarta hålet vik /Se    
Korttorp by *Svartskär holme    
Korttorp by Svartskär holme    
Korttorp by Svartskär holme    
Korttorp by Svartskär skär    
??Korttorp by Svedbacken backe /Se    
Korttorp by Sveden backe /Se    
Korttorp by Syltbergshagen hage    
Korttorp Saknas /Se Syltbergshagen hage    
*Krokstad Saknas Syltbergshagen hage /Se    
Kungsterp gd Syltbärshagen ägomark    
Kungstorp tp Syltholmen holme    
*Kvarntorp Saknas Syltholmen halvö    
Kvarntorp gd Syltholmen förr holme, nu udde    
Kårsätter bebyggelse Syltholmen holme    
Kårsätter gd Syltholmen udde    
Kättilgruvan försv tp Syltholmen holme /Se    
Lafstorp gd Syltskiär, Se Syltholmen förr holme, nu udde    
Lafstorp gd *Syltskär holme    
Lafstorp gd /Se *Tegelhagen hage    
Lagersätter utj Tingshagen hage    
Lindö gd Tingshagen hage    
Linnäs Saknas /Se Tingshagen hage /Se    
Lisselhag torp *Tingsätran äng    
Lisselhag t *Tollen åker    
Lisselhag försv gd Torhagen hage /Se    
Lisselhag avhyst gd Torndyvelsundet sund /Se    
Lisselhag tp Torsgärdet ägomark    
Lundby Saknas Tresnippen markområde /Se    
?Lundby by *Trosetäppan täppa    
?Lundby by Trädgårdstorp terräng    
?Lundby by Tunafjärden del av vik    
?Lundby by Tvarmålen del av gärde /Se    
Lundby herrg. Tåby triangelpunkt    
?Lundby by Uddehälle udde    
?Lundby by Utängen äng /Se    
?Lundby by Valmansgrund skär    
?Lundby by Valmansgrund grund    
?Lundby by Varaån å    
?Lundby by Varvsviken vik /Se    
Lundby by Veckelstads vad Saknas    
Lundby by Veckelstads ängslyckor Saknas    
?Lundby by Versholmen holme    
Lundby by Versholmen holme    
?Lundby by Versholmen holme    
Lundby by Versholmen holme    
Lundby by /Se Versholmen holme    
Lundby by /Se Vikbolandet halvö    
Lundby by /Se Villerstens äng, se Billstensängen Saknas    
Mastad gd Vimpeltäppan ägomark    
Mastad gd Virsholmen holme    
Mastad gd Virsholmen holme    
?Mastad gd Virsholmen holme    
Mastad g Virsholmen holme    
Mastad gd Virsholmen holme /Se    
Mastad gd Wirtsholmen, Se Versholmen holme    
Marstad Saknas Wirtsholmen, Se Versholmen holme    
Mastadborg tp *Virstö, Se Virsholmen! holme    
?Mauritzberg hg Wirsö, Se Versholmen holme    
Mauritsberg Saknas Wärlsholmen, Se Versholmen holme    
Mauritsberg säteri Åketorpsviken vik /Se    
Mauritsberg säteri *Ålgärningen åker    
Mauritsberg hg /Se Ålgärningen samling av åkrar /Se    
Mauritzberg gods /Se Ållonöfjärden del av vik    
Melby Saknas Ållonöfjärden vik    
Melby gd ÅlnöFiälen, Se Ållonöfjärden del av vik    
Mellby by Ånholmen holme /Se    
Melby gd *Årsfödan åkrar    
Melby gd /Se *Årsfödan åker    
Munktorp tp *Änglampan åker    
Munktorp tp Ängtorpegärdet ägomark    
Munktorp tp Ön udde    
Munktorp tp Önaskäret skär    
*Murmästaretorpet tp *Örbäcken Saknas    
*Murmästaretorpet tp Örn sandbank /Se    
Myckelsätter gd Östre ängen äng    
Myckelsätter gd Öängen äng /Se    
Myckelsätter gd Öängsgärdet äng /Se    
Myckelsätter gd /Se Ööudden, Se Hässelholmen udde    
Myckelsätter gd /Se      
Myckelsätter gd /Se      
Myckelsätter gd /Se      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
?Mysinge by      
Mysinge gd      
Mysinge by      
Mysinge gd      
Mysinge gd /Se      
Mysinge gd /Se      
Mysinge by /Se      
Mysinge Saknas /Se      
Möllestad by      
Möllestad by      
Möllestad by      
Möllestad gd      
Möllestad by      
Möllestad gd      
Möllestad by      
Möllestad by      
Möllestad gd /Se      
Möllestad gd /Se      
Möllestad Saknas      
Norden Saknas /Se      
*Norrasätter försv gd      
Norrasæter försv. namn      
*Norrsäter Saknas      
Nybygget tp      
*Nytorp tp      
Nytorp tp      
*Ubby försv. gd      
Oby försv. gd      
Oby, Ubby okänd gård      
Oby *(Ubby) Saknas      
Oby *Ubby Saknas      
Oby försv gd      
*Oby försvunnen gd      
*Oby försvunnen gd      
Oby försvunnen gd      
Oby by /Se      
Oby förr by /Se      
Oby, Lilla försv gd      
Oby, Stora försv gd      
Oby, Stora försv gd      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda by      
Oklunda g      
Oklunda by      
Oklunda Saknas      
Oklunda by /Se      
Oklunda gd /Se      
Oklunda by /Se      
Oklunda by /Se      
Oklunda by /Se      
Oklunda by /Se      
Oklunda by      
Oklunda by /Se      
Oklunda by /Se      
Oklunda by /Se      
Olsätter gd      
Olsätter gd      
Olsätter gd      
Olsätter gd      
Olsäter gd /Se      
Ormesta by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad Saknas      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad by      
Ormestad beb.      
Ormestad Saknas      
Ormesta by      
Ormskär f. torp      
Ormskär f. torp      
Ormstorp tp      
Ormstorp rivet tp      
Orrevalla gd      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla by?      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla gd      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla by      
Orrevalla Saknas      
Orrevalla by /Se      
Orrevalla gd /Se      
*Orrevallasæter Saknas      
Ovangårdsta Saknas      
Ovangärstad Saknas      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Gärstad, (numera Ovangärstad) by      
Gärstad, (numera Ovangärstad) by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovangärstad by      
Ovantorp gd      
Ovantorp gd      
Ovantorp gd      
Ovantorp Saknas /Se      
Oxhagen tp      
Pettersborg tp      
Piltorpet tp      
Piltorp tp      
Prytztorp tp      
Prytstorp tp      
Prytstorp Saknas /Se      
Rasktäppan kronolht      
Rosenlund tp      
Rökärr gård      
Rökärr gd?      
Rökärr gd      
Sebbantorp gd      
Sebbantorp gd      
Sebbantorp gd      
Sjögesäter gård      
Sjögesätter gd      
Sjögesäter gård      
Sjögesäter gd      
Sjögesäter gård      
Sjögesätter gd      
Sjögesätter gd      
Sjögesätter gd      
Sjögesätter gd      
Skenäs kungsgd      
Skenäs kungsgård      
Skenäs g      
Skenäs hg      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs hg      
Skenäs gård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs hg      
Skenäs hg      
Skenäs hg      
Skenäs kungsgård      
Skenäs hg      
Skenäs hg      
Skenäs Saknas      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs kungsgård      
Skenäs f. kungsgård, nu hg      
Skenäs hg      
Skenäs kungsgård      
Skenäs Saknas      
Skenäs Saknas /Se      
Skenäs gd /Se      
Skenäs kungsgård /Se      
Skenäs gd /Se      
*Skenäskrogen försv krog      
Skenäs krog försv krog      
Skränge gdr      
Skriketorp tp      
Skriketorp tp      
Skränge gdr      
Skränge by      
Skränge by      
Skränge by      
Skränge by      
Skränge gdr      
Skränge by      
Skränge gdr      
Skränge by      
Skränge Saknas      
Skränge Saknas /Se      
*Skräpet bs      
Skälv by      
Skälv by      
?Skälv by      
Skälv gdr      
Skälv by      
Skälv by      
?Skälv gdr      
?Skälv gdr      
Skälv gdr      
Skälv by /Se      
Skälv by /Se      
Skälv Saknas /Se      
Skälv by /Se      
Skälv by /Se      
Skälv by /Se      
Skälv by /Se      
Slottsbacken tp      
Snusnöden täppa, f.d. torp /Se      
Solberg(a) bortrivet ställe /Se      
Solidha se Solö gård      
Solö gård      
Solidha Saknas      
»solydh» u.å.      
?Solö gd      
Solö gd      
Solö gd      
*Sommarbodhaholm Saknas      
*Sommarbodaholm Saknas /Se      
Somarbodhaholm försvunnen bebyggelse /Se      
Sothem tp      
Sothem tp      
Sparbacken tp      
*Sparrbacken försv tp      
Sparrbacken tp      
Sparrbacken t /Se      
Spistorp tp      
Spistorp tp      
Spistorp gd      
Stenbro by      
Stenbro by      
Stenbro by      
Stenbro by      
Stenbro by      
Stenbro by      
*Stenbrotorpet fsv tp      
Stenhagen avs      
Stensätter gd      
Stensätter gd      
Stensö hgd      
Stensö gd      
Stensö gd      
Stensö gd      
Stensö gd      
Stensö herrg.      
Stensö herrg.      
Stensö hg      
Stensö gd      
Stensö gd      
Stohagen tp      
Stohagen tp      
Stohagen tp      
Södra gården förr gd      
Torp beb.      
*Torp Saknas      
*Torp Saknas      
[Torp] Saknas      
*Torp gd el. by      
Torp beb.      
Torp, se Utantorp gd      
Trädgårdstorp tp      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
?Tunatorp gd      
?Tunatorp gård      
Tunatorp gd      
Tunatorp lht      
Tunatorp Saknas      
Tunatorp gd /Se      
Tväggestad gdr      
Tväggestad gdr      
Tväggestad gdr      
Tveggestad hg      
Tväggestad gdr      
Tväggestad by      
Tväggestad Saknas /Se      
?Tåby gd      
Tåby by      
Tåby by      
Tåby gd      
Tåby gd /Se      
Utangärstad gd      
Utantorp gd      
Utantorp by      
Utantorp Saknas /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla hg      
Valla by      
Valla Saknas /Se      
Valla by /Se      
Wallongstadh, se Vållingstad by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by      
Varby by /Se      
Varby Saknas /Se      
Veckelstad hg      
Veckelstad hg      
Veckelstad herrgård      
Veckelstad herrgård      
Veckelstad herrgård      
Veckelstad herrgård      
Veckelstad hrgd      
Veckelstad gd      
Veckelstad herrg.      
Veckelstad g.      
Veckelstad hg      
Veckelstad hg      
Veckelstad hg      
Veckelstad hg      
Veckelstad gd      
Väckelstad Saknas /Se      
Veckelstad gd /Se      
Veckelstad gd /Se      
Veckelstad gd /Se      
Veckelstad gd /Se      
Veckelstad gd /Se      
Velltorp by      
Velltorp by      
Velltorp by      
Vållingstad by      
Velltorp by      
Velltorp by      
Välltorp gd      
Vevlö by      
Veflö by      
Vevlö gd      
Vevlö gd      
Vevlö gd      
Vevlö Saknas /Se      
Vickelö gd      
Vickelö gd      
Vickelö by      
Vickelö gd      
Vickelö Saknas      
»Wikelstadom», Se Veckelstad hg      
Vippatorpen Saknas /Se      
*Wyestad Saknas      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vellingstad Saknas      
Vållingstad by      
Vållingstad by      
Vållingstad by /Se      
Vållingstad by /Se      
Vållingstad Saknas /Se      
Välltorp, Se Velltorp by      
Åketorp tp      
Ånholmen utj.      
Ånholmen tp och utjord      
Ånholmen tp      
Ånholmen torp      
Åntorp g.      
Åntorp gd      
Ällingstad gd      
Ällingstad gd      
Ällingstad gd      
Ällingstad gd      
Ällingstad gd      
Ällingstad by /Se      
Ängtorp tp      
Ängtorp tp      
Ängtorpet tp      
Ällingstad gd /Se      
Ällingstad Saknas      
Ödesängen avs.      
*Ökne Saknas      
[Ökna] Saknas      
Ön tp      
Ön tp      
Ön tp      
Örbäck hrgd      
Örbäck herrg.      
?Örbäck gård      
Örbäck gd      
*Ösbotorp beb.      
»Østregarden» gård      
*Övrabotorp beb.      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.