ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvillinge socken : Bråbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 625 Naturnamn : 731 Bebyggelsenamn : 423 Naturnamn : 180
Kvillinge sn Abborrgölen sjö Förkortningar förteckning Alskär skär
Kvillinge sn Apelskär holme Förkortningar förteckning Apelskär skär
Kvillinge sn Apelskär holme Förkortningar förteckning Askergölen göl
Kvillinge sn Apelskär skär Förkortningar förteckning Bengtgölen göl
Kvillinge sn Askersgjölen se Hjälmarsösjön sjö Kvillinge socken Bengölen, Lilla göl
Kvillinge sn Askgjöl se Hjälmarsösjön sjö Humpbonden personnamn Bengölen, Stora göl
Kvillinge sn *Aspedolsskälet gränsmärke Korklösaren personnamn Björkkärret kärr
Kvillinge sn Auroraparken terräng Tallholmaren personnamn Björnmossen mosse
Kvillinge sn Badholmen holme Nummerförteckning förteckning Björnviken Saknas
Kvillinge sn Badviken vik Nummerförteckning förteckning Björnvikshult ås
Kvillinge sn *Baggen gränsmärke Algutsboda gård Blankgölarna gölar
Kvillinge sn Bakugnen grund Algutsboda gård Blåkullsgölen göl
Kvillinge sn Balders hage ekhage /Se Alingsbo, se Algutsboda Saknas Boggölen göl
Kvillinge sn Baljviken vik Allmänna bykplatsen Saknas Bolen sjö
Kvillinge sn Ballergölen, Stora och Lilla tjärnar Andekärr gård Bomgölen göl
Kvillinge sn Barkmossen mosse Andekärr, Nylund gd Borgarberget berg
Kvillinge sn Baströtesjön se Rötbastesjön sjö Annelund tp Brostugugölen göl
Kvillinge sn Bengtgölen sjö Asphagen tp Bråviken vik
Kvillinge sn Bengtgölen göl Aspbacken lht Bråviken göl
Kvillinge sn Bengölen, Lilla o. Stora sjöar Aspliden avs Bräudden udde
Kvillinge sn /Se Bengölen, Lilla göl Aspängen jlht Bugsjögöl göl
Kvillinge sn Bengölen, Stora sjö Augusteuro avs Bugsjön sjö
Kvillinge sn Bengölen, Stora göl Back tp Bägga skär
Kvillinge sn *Bergklippan berg Backen avs Bäggskär skär
Kvillinge socken Biörnwijken se Norrviken vik Berget tp Bärsjöarna sjöar
Kvillinge sn *Björkkärret, Lilla kärr Bergsätter by Bärsjögöl göl
Kvillinge socken Björkkärret, Stora kärr Bergsäter, Lilla avs Bärsjögöl göl
Kvillinge socken Björkudden ägomark Bergsäter by Bärsjön sjö
Kvillinge sn Björnmossen mosse Bergsäter, Stora gård Bärsjön sjö
Kvillinge sn Björnmossen mosse Björkhagen avs Djursjön, se Jusjön Saknas
Kvillinge sn Björnnäsängen ägomark Björkkärret, Stora hemman Falkberget berg
Kvillinge sn Björnviken se Norrviken vik Björklund jlht Falkviken vik
Kvillinge sn Blankgölen, Lilla o. Stora sjöar Björkviken tp Fisklösen sjö
Kvillinge sn Blankgölen, Lilla göl Björnlund tp Fisklösen sjö
Kvillinge sn Blankgölen, Stora sjö Björnmossen tp Fjälskaveln sjö
?Kvillinge sn Blankgölen, Stora göl Björnsnäs gård Fjälskaven sjö
Kvillinge sn Blixttorpberget berg Björnsnäs gård Fjälskavelns dotter sjö
Kvillinge sn Blåkullsgölen göl Björnsnäs hp Hålgölarna gölar
Qvillinge sn Blåsippeberget berg Björnviken gård Fäbackegölen göl
Kvillinge sn Bogölen, Lilla o. Stora sjöar Björnviken gård Gagnergölen göl
Kvillinge sn Bogölen, Lilla göl Björnviken gård Getåbäck bäck
Kvillinge sn Bogölen, Stora göl Blixttorp tp Giftasholmen holme
Kvillinge sn Bomgölen göl Blommelund tp Glottern sjöar
Kvillinge sn Bonsnäs udde Blåsut stuga Glottersjöarna sjöar
Kvillinge sn Borgarberget berg /Se Bocksten lht Glottern sjöar
Kvillinge sn Borgareberget berg Bollershagen tp Gransjön sjö
Kvillinge sn Borgarberget berg /Se Bosebo stuga Gransjön sjö
Kvillinge sn Borgarberget berg Botlehäst tp Gransjön, Lilla sjö
Qvillinge hg Borgarberget berg Brostugan stuga Gransjön, Stora sjö
Kvillinge socken Borgarberget berg /Se Brostugan stuga Granskär skär
Kvillinge gd Borgberget Saknas /Se Bråten tp Grytsholmarna holmar
Kvillinge sn Bosbogärdet ägomark Bråvalla hp Gubbgölen göl
Kvillinge sn *Brá-lund offerlund /Se Bränngården gård Gäddgölen, Lilla göl
Kvillinge sn Brandberget berg Bräudden avs Gäddgölen, Stora göl
Kvillinge sn Bredudden udde Bröten tp Gäddklumpen göl
Kvillinge sn Brinka backe Bådstorp gård Göljmossen sjö
Kvillinge sn Bromansviken vik Bådstorp, Lilla lht Hammaren berg
Kvillinge sn Brostugan triangelpunkt Bådstorp, Stora jt Harsjön sjö
Kvillinge socken Brostugugölen sjö Bäcken tp Herrgölen, Lilla göl
Kvillinge sn Brostugugölen göl Bäckershov lht Herrgölen, Stora göl
Kvillinge sn *Brostuguskälet gränsmärke Bäckstugan t. Herrmossen mosse
Kvillinge sn Bråvalla slättområde /Se Bäcksveden tp Herrsjögöl göl
Kvillinge sn Bråviken vik Bänntorp lht Herrsjön sjö
Kvillinge sn Bråviken havsvik Dalarö lht Hjälmaren sjö
Kvillinge sn Bråviken vik Dammen, Struntbacken Saknas Hjälmarsösjön sjö
Kvillinge sn Bråviken sjö Dammhult jt Holmsjön sjö
Kvillinge sn Bråviken sjö /Se Duvedal hållplats Holmsjödotter göl
Kvillinge socken Bränngården ägomark Duvdalen tp Hultån å
Kvillinge sn Bröta backe /Se Dvardala gd Hundgölen göl
Kvillinge sn Brötbacken backe /Se Dvardala gård Häradsmarken häradsallmänning
Quillinge sn Bugsjögöl göl Dvardala såg såg Hässelholmarna holmar
Kvillinge sn Bugsjön sjö Dvardala gård Högholmen holme
Kvillinge socken Bugsjön sjö Dövestad gård Igelsjön sjö
Kvillinge sn *Butslatteskäl gränsmärke Dövestad gård Jusjön sjö
Kvillinge sn Bäggskär skär Dövestad gård Jälmaren sjö
Qvillinge sn Bärsjögöl sjö Dövestadudden tp Jären, Lilla göl
Kvillinge socken Bärsjögöl sjö Ekeby gård Jären, Stora göl
Kvillinge sn Bärsjögöl göl Ekeby gård Kardon segelled
Kvillinge sn Bärsjögölen göl Ekelund jlht Kardonholmen holme
Kvillinge sn Bärsjön sjö Ekelund, Källhagen eller, gd Karons holme holme
Kvillinge sn Bärsjön sjö Ekgärdet jlht Kartlandet Saknas
Kvillinge sn Bärsjön sjö Eksätter Saknas Killingen holme
Kvillinge sn Dalkarlskärret kärr Enaberg lht Klampen holme
Kvillinge sn Dybrunnarna gölar Eriksberg lht Kroken göl
Kvillinge sn Dybrunnarna gölar Eriksberg jlht Krokvällan sjö
Kvillinge sn Dyngbrunnarna gölar Ettetorp gd Kvarngölen göl
?Kvillinge sn Egelsjön sjö /Se Ettetorp gård Kvarntorpsån å
Kvillinge sn Ekbacken terräng Ettetorp gård Kvrtsgölen göl
Kvillinge sn Ekorrholmen holme Ettetorp gård Kvist holme
Kvillinge sn Eksjögölen sjö Falkviken gård Kyrkgölen göl
Kvillinge sn Eksjögölen göl Falkviken gård Laholmen holme
Kvillinge sn *Eksjögölsstaven gränsmärke Fallet avs Lillsjön sjö
Kvillinge sn *Eneby mo terräng Finntorpet tp Lillsjön sjö
Kvillinge sn Enholtsgölen göl Fiskarstugan tp Lomgölen göl
Kvillinge sn *Essberget berg Falkviken gård Lomgölen göl
Kvillinge sn Falkberget berg Fedriksdal avs Lundsjön sjö
Kvillinge sn *Falkviksmarken terräng Fredriksdal jt Långgölen göl
Kvillinge sn Falkviksmarken häradsallmänning ? Fridhem jlht Långgölen göl
Kvillinge sn *Falkviksudden udde Funnkopp lht Långgölen, Lilla göl
Kvillinge sn Fattiglappen holme Fågelvik lht Långgölen, Stora göl
Kvillinge sn Femnummersskälet gränsmärke Gamla vägen Saknas Långskär skär
Kvillinge sn Finngölen sjö Gillerstorpet tp Lösingsskär skär
Kvillinge sn Finngölen göl Glotterviken torp Massamma göl
Kvillinge sn Finngölsmossen se Finnkärren mosse Glottervikstorpet tp Marskär skär
Kvillinge sn Finnkärren kärr Granbacken tp Modergölen göl
Kvillinge sn Finnkärren kärr Grangölskärret, Röd- eller, se Rödgölskärret Saknas Mossgölen göl
Kvillinge sn /Se *Fisklöse gubbe gränsmärke Granlund tp Nedan-Glottern sjö
Kvillinge sn /Se Fisklösen sjö Granstorp gård Norrviken vik
Kvillinge sn /Se Fisklösen sjö Granstorp gård Näknen sjö
Kvillinge sn /Se Fisklösen sjö Granstorpsmarken avs. Näken sjö
Kvillinge sn Fisklösen sjö Graversfors industriort Näkvamarken f.d häradsallmäning
Kvillinge sn /Se Fisklösen sjö Graversfors industriort Ovan-Glottern sjö
Kvillinge sn /Se Fisklösen sjöar /Se Grimstad gård Pampusfjärden del av Bråviken
Kvillinge sn /Se Fjälen sjö /Se Grinstad gård Pampusfjärden del av vik
Kvillinge sn /Se Fjälsjön sjö Grindstugan lht Pjältån å
Kvillinge sn /Se Fjälsjön sjö Gropkärr jlht Posthagen beteshage
Kvillinge sn /Se Fjälsjön sjö /Se Gropstugan lht Råsjön sjö
Kvillinge sn /Se *Fjälsjöstaven gränsmärke Gräslinge kyrkoherdebost. Råsjötärna göl
Algutsbo(da) gd /Se Fjälskaven sjö Gräslinge kyrkoherdeboställe Rödgölen göl
Bassathorppe gd /Se Fjälskaven o. Fjälskavens dotter sjöar Gurmarstorp lht Rötbastgölen göl
Basstorp gd /Se Fjälskaven sjö Gunnarstorp gård Paltsäck ö
Bergsätter gd /Se Fjälskaven sjö Hagalund avs. Landmon sandig backsluttning
»Biørnestorp» gård Fjälskavens dotter sjö Hagby lht Larven sjö
Björnmossen torp /Se Flaggberget berg Hagen tp Larvgölen göl
?Björnsnäs hg Flåtgölen, Norra o. Södra sjöar Hagstugan lht Skiren sjö
?Björnsnäs hg Flåtgölen, Norra sjö Hagstugan tp Skiren sjö
?Björnsnäs hg Flåtgölen, Norra sjö Hagsäter tp Skomakaresjön sjö
Björnsnäs gd Flåtgölen, Norra göl Hammarbacken tp Skärgölen göl
Björnsnäs gd /Se Flåtgölen, Södra sjö Hammaren, Lilla avs Skärgölen göl
Björnsnäs gd /Se Flåtgölen, Södra sjö Hammaren, Lilla avs Skärgölen göl
Björnviken hg Flåtgölen, Södra göl Hammaren, Stora avs Skärlötabrinkerna backar
Björnviken hg *Fågelkärrstaven gränsmärke Hammaren, Stora avs. Skärlötabäcken bäck
Björnviken gd *Fågelmossekärren kärr Hammaren, Stora avs Skärlötamarken f.d. häradsallmäning
Björnviken gd /Se Fäbackegölen göl Hammarhagen jlht Sunågölarna gölar
Björnviken gd /Se Gagnargölen göl Hamndalen lht Stegelkärret kärr
Botlehäst torp Getsjön, Långa sjö Herstadberg gd Stensundet sund
Bråvalla gd /Se *Getå bro bro Herstadberg gd Stensundsholmen holme
Bråvalla gd /Se Getåbäcken bäck Herstadberg by Storsjön Saknas
Bråvalla gd /Se Getån se Getåbäcken å Herstadsberg hållplats Saknas Svartgölarna gölar
Bråvalla bebyggelse /Se Gillerstorpet f.d.torp? Herrstadberg gård Svartgölen göl
Bråvalla gd /Se Giölan se Skiren sjö Her(r)staberg gård Svartgölen göl
Bränngården gd /Se Glan sjö Herrstorp lht Svartgölen göl
Butstallet lht /Se Glan sjö Hjälmarsö gård Svartskär skär
?Brådstorp förr gd *Glasberget berg Hjälmarsö gård Svältmon Saknas
Bådstorp gd /Se Glottern, Nedre sjö Hult bruk Sågarehagen Saknas
Bådstorp gd /Se Glottern, Nedre sjö Hult bruk Sätramarken f.d. häradsallmänning
[Bärsjögård] Saknas Glottern, Nedre sjö Humfren kullar Södersjön sjö
Dövestad by Glottern, Nedre sjö Humpen Saknas Tallholmen holme
Dövestad by Glottern, Nedre sjö Hälla gård Tallholmen, Lilla holme
Döfvestad by Glottern, Nedre sjö Hälla tp Sallholmen,lilla holme
Döfvestad by Glottern, Nedre sjö Hälla gård Tallholmen, Stora holme
Dövestad by Glottern, Öv. o. Ned. sjöar Hällorna avs Tallholmen, Stora holme
Dövestad by Glottern, Övre sjö Hällorna tp Tallskär skär
Dövestad by Glottern, Nedre sjö /Se Häradsveden gård Taskan göl
Dövestad by Glottern, Övre sjö Häradssveden gård Tjuren udde
Dövestad by Glottern, Övre sjö Höganäs avs Tjurviken Saknas
Dövestad by Glottern, Övre sjö Högarna gd Toren sjö
Dövestad by Glottern, Övre sjö Högarna gård Torsborg fornborg
?Dövestad by Glottern, Övre o. Nedre sjöar /Se Högarna gård Torsklint berg
Dövestad gd /Se Glottern, Övre sjö /Se Högbygget avs Trangölen göl
?Ekeby gd Glottern Nedre o. Övre sjöar /Se Högtomta Saknas Tregölarna gölar
Eggeby gd Glottern, Nedre o. Övre sjöar /Se Högtorp lht Trehörningen sjö
Ekeby gd Lilla Grangöl, se Grundgölen, Lilla sjö Höjden tp Trintvällan sjö
Ekeby g Stora Grangöl, se Grundgölen, Stora sjö Hörnet tp Trollskär holme
Ekeby gd Gransjöbrinka backe ? /Se Iglinge gård Vargholmen holme
Ekeby gård *Gransjöbäcken bäck Jakobsdal lht Vedtorget öppen plats i skogen
?Ekeby gd *Gransjögölen sjö Jakobsdal lht Vekmangeln sjö
Ekeby g *Gransjögölskärret kärr Jakobslund lht Vitskär skär
?Ekeby gd Gransjön sjö Janslund tp Vitskärshällen holme
Ekeby gd /Se Gransjön sjö Johannesberg tp Väderholmen holme
Elsebo gd /Se Gransjön sjö Johanneslund avs Vällekärren kärr
*Engholm holme Gransjön sjö Jungfruburen lht Välleputt göl
Granstorp gd /Se Gransjön, Lilla sjö Jursla by Åbymo Saknas
Grimstad gd Gransjön, Lilla sjö Jursla by Ågelsjön sjö
Grimstad gd Gransjön, Stora och Lilla sjöar Jursla sergantboställe, gård Ågelsjön sjö
Grimstad gdr Gransjön, Stora sjö Jursla gård Åken sjö
Grimstad g. Granskär skär Jursla gård Älgsjön sjö
Grinstadum Saknas Granstorpsmarken markområde Kalvhagen tp Älgsjön, Stora sjö
Grimstad gård *Gransvedmossen mosse ?Karlshäll tp Älsebosjön sjö
Grimstad gd *Gransveds mosse mosse Karlslund lht Ängelholmen holme
Grimstad gd Gropkärren ägomark Karlstorp lht  
Grimstad gd *Gropkärrskälet gränsmärke Kartlandet ort  
Grimstad gd Grundgölen, Lilla sjö Klingsberg avs  
Gräslinge gd /Se Grundgölen, Lilla göl Klingstad gd  
Gräslinge kyrkoherdebost. /Se Grundgölen, Stora sjö Klingsta gård  
Gräslinge kyrkoherdebost. /Se Grundgölen, Stora göl Klingstadlotten Saknas  
Gunnarstorp gd /Se Grytsholmarna holmar Klubben lht  
Hammaren gd Grytsholmen, St. o. L. holmar Kojan tp  
Hammaren gård Grytsholmen, Lilla holme Korklösa gård  
Hammaren gård /Se Grytsholmen, Stora o. Lilla holmar Kroken tp  
?Hammaren gd /Se Grytsholmen, Stora holme Kroksdal tp  
*Herjestadh = Herrstaberg? Saknas Gubbgölen göl Kroktorpet tp  
Herstad gd Gubbens backe terräng Kronoberg tp  
Herstad gd Gubbgölen göl Krusenhov gård  
Herrstad gd *Gunilleklef berg Krusenhov gård  
Herrstadberg hg Gäddgölen sjö Kräfslinge t.  
Herrstadberg herrgård Gäddgölen göl Kräplinge jt.  
Herrstadberg herrgård Gäddgölen, Lilla göl Kuddby gård  
[Hirikstadka] Saknas Gäddgölen, Stora sjö Kuddby gård  
Herstaberg gd Gäddgölen, Stora göl Kullerstad Saknas  
?Herrstaberg hg Gäddklumpen sjö Kvarntorp by  
Herrstaberg hg Gäddklumpen sjö Kvarntorp Saknas  
Herrstaberg hg Gäddklumpen sjö Kvarntorps borgaregård gård  
Herrstaberg hg Gäddklumpen sjö Kvarntorps Dundergård jlht  
Herrstaberg hg Halvarskällan källa Kvarntorpshammarmarken Saknas  
?Herrstadberg hg Hammaren, Stora udde Kvillinge klockareboställe jlht  
Herrstadberg hg Hammarklint triangelpunkt Kvillinge kyrkoherdeboställe, se Gräslinge Saknas  
?Herrstadberg hg *Hammarmarken terräng Kvillinge gård  
Herrstaberg hg *Hammarudden udde Kvillinge gård  
Herrstadberg hg *Hammarängen markområde Kvistrum lht  
Herrstadberg hg *Hampudden udde Kyrkfallet jt  
Herrstadberg hg Harsjömon terräng Kyrkosågen riven såg  
Herrstadberg hg Harsjön sjö Källhagen gd  
Herrstaberg hg Harsjön sjö Källhagen tp  
Herrstadberg hg *Hasselfallsstaven gränsmärke Källhagen tp  
Herrstadberg hg *Havstenskär se Bakugnen grund Källhagen gård  
Herrstadberg hg Herrgölen, Nedre o. Övre sjöar Källhagen t  
Herstaberg hg Herrgölen, Nedre sjö Källhagen, Röjningen och gd  
Herrstaberg hg Herrgölen, Nedre göl Källnäs jt  
Herrstaberg hg Herrgölen, Övre sjö Kärrstugan stuga  
?Herrstaberg hg Herrgölen, Övre sjö Ladukärret jlht  
Herstaberg gd, samh. Herrgölen, Övre göl Logirudden tp  
Herstadberg hg /Se *Herrgölsholmen holme Lida gård  
Herstadberg samh. /Se Herrsjön sjö Lida gård  
»hirikstadha» se Herrstadberg hg Herrsjön sjö Liljehult avs  
Hiringstada hg Herstadberg triangelpunkt Lindås tp.  
*Hiringstadha hg Hesjögöl sjö Lindåsdalen jt  
Hiristahom, se ?Herrstadberg hg Hesjögöl göl Loddby gård  
Hult järnbruk Hesjön sjö Loddby gård  
?Hult bruk Hesjön sjö Loddby hg  
?Hult bruksegendom Hjortronmossen mosse Loddbynäset tp  
Hult (Hults bruk) bruk /Se Hjortronmossen mosse Lugnet avs  
Hults bruk Saknas /Se Hjälmarsösjön sjö Lund gård  
Hults bruk (=Hults) bruk /Se Hjälmarsösjön sjö Lund gård  
Niurdla by Hjälmarsösjön sjö Lundbacken avs  
*Hyringstadhom gd /Se *Holmarna se Hässelholmarna holmar Lundbacken lht  
Hywrtzla, se Jursla by Holmsjö dotter sjö Lundsbo avs  
?Hälla gård Holmsjö dotter sjö Långeblåmosse lht  
Hälla gd Holmsjö dotter göl Långeblåmosse, se Eriksberg Saknas  
Hälla gård Holmsjögölen göl Långeblåmosse jlht  
Hälla g Holmsjögölen sjö Löten lht  
Högane g Holmsjögölen göl Lövsveden tp  
Högarne gd Holmsjön sjö Malmö? gård  
?Högarna gd Holmsjön sjö Malmö gård  
Högarna gd /Se Holmsjön sjö Mela skattetorp  
Iglinge gd (?) Holmsjön sjö Mela skattetorp  
Iglinge gd *Hornskäl gränsmärke Mon jlht  
Iglinge gd Horrsjön se Hesjön sjö Mon jlht  
Iglinge gd Hultån å Mon jlht  
Iglinge gd Hultån å /Se Mostugan lht  
Iglinge försv. by /Se Hundgölen göl Muggebo utjord  
Iglinge försvunnen by /Se Hårrsjögjöl se Hesjögölen sjö Myckelhult gård  
Iglinge gd /Se Hårrsjön se Hesjön sjö Myckelhult gård  
Jakobsdal lht /Se Härads-Sjön se Herrsjön sjö Mäl- eller Mörkedalskärren Saknas  
Jursla by *Häradssvedsskälet gränsmärke Mörkedalskärren Saknas  
Jursla by Härsjögjöl se Långgölen sjö Mövällan utjord  
Jursla by Hässelholmarna holmar Norrkärr tp  
Jursla by Hässelholmarna halvö Norrviken trädgårdsanläggning  
Jursla by Hästen skär Norrviken trädgårdsanläggning  
Jursla by Hästgölen göl Nybble by  
Jursla by Högholmen halvö Nybble by  
Jursla by Hökenäsholmen se Sockenholmen holme Nybble, Lilla gård  
Jursla by Höknäset holme Nybble, Stora gård  
Jursla by Höknäset halvö Nybblotorp torp  
Jursla by Höknäset ö Nybbletorp tp  
Jursla by *Höknässtaven gränsmärke Nybygget tp.  
Jursla by Igelsjön sjö Nylund gd  
Jursla by /Se Jakobsdalsberget triangelpunkt Nylund gård  
Jursla f.d. by, nu villasamh. /Se Lilla Jerngj., se Jären, lilla sjö Nylund gård  
Knwllestadha se Krusenhov hg Stora Jerngjöln se Jären, Stora sjö Näkna gård  
Knulle-, Kuller- el. Knyllestad gd /Se Jklumpgöl se Gäddklumpen sjö Näkna gård  
Knylle-, Knulle- el. Kullerstad (nu Krusenhov), gd /Se *Jungfruburen terräng Näkna gård  
Knytlastäda, se Kullerstad, numera Krusenhov hg Jusjön sjö Näkna såg såg  
Korklösa gd /Se Jusjön sjö Nöbble by  
Korklösa lht /Se Jädgöl se Gäddgölen sjö Nöbbletorp torp  
Krusenhov (förr Kullerstad) hg Johannaberget berg Olstorp lht  
Krusenhov hg *Jägergöl göl Olstorp lht  
*knytlestadhe = Krusenhov? Saknas Jälmaren sjö Palmtorpet tp  
*Knwllestadha = Krusenhov? Saknas Jälmaren göl Persdal gård  
»knytlastadom», Krusenhov hgd Järbäcken bäck Persdal gård  
Krusenhof hg Jären, Lilla sjö Perstorp lht  
?Krusenhov hg Jären, Lilla sjö Pjälten lht  
Krusenhov hg Jären, Stora sjö Pjälten lht  
Krusenhov hg Jären, Stora göl Posthagen tp  
Krusenhov hgd Jären, Stora sjö Päronlösa tp  
Krusenhov (förr Knullestad) hg Jären, Stora sjö /Se Ringby gård  
Krusenhov gd *Järngölskärren kärr Ringby gård  
Krusenhov gd /Se *Järngölsstaven, Lilla gränsmärke Ringbytorp jlht  
Krusenhov gd /Se *Järngölsstaven, Stora gränsmärke Rosendal t el. lht  
Krusenhov,(Knylle-, Knulle-, Kullerstad) gd /Se *Kamgölsstaven gränsmärke Rosendal tp  
Kräplinge tp /Se Kardonholmen holme Rosenlund lht  
Kuddby gd Kardonholmen holme Rosenlund jt  
Kuddby gd /Se Karlsmossen mosse Rotnäs tp  
Kuddby by Karolineholme holme Rännan jt.  
?Kuddby gd Kartlandet terräng Rödgölskärret Saknas  
?Kuddby gd Kattbäcken bäck Rödmossen gd  
Kuddby gd Kattbäcken f.d. bäck? Rödmossen gd  
Kuddby gd /Se Kattbäcken bäck Rödmossen gård  
Kuller-, Knylle- el. Knullestad (nu Krusenhov) gd /Se Killingen holme Rödmossen gård  
Kullerstad se Krusenhov hg *Kiringskärret kärr Röjningen gd  
*Kullinge sn /Se Klampen holme Röjningen gård  
Kvarntorp by *Klefsten gränsmärke Salsäter lht  
Kvarntorp gd Klinta triangelpunkt Sandbäcken lht  
Kvarntorp gd? Klintaberget berg Sandmon Saknas  
Qvarntorp by *Klodern sjö Sandsveden tp  
Kvarntorp by Knektängen terräng Sikudden lht  
Kvarntorp by Knutsgrundet skär Sjöbacka tp  
Kvarntorp by *Kogöl göl Sjöberga gård  
Kvarntorp by /Se Koludden udde Sjöberga gård  
Kvillinge hg Korna skär Sjöberga, Lilla lht  
Kvillinge by o. hg Korpberget berg Sjökullen lht  
Kvillinge by *Korshall gränsmärke Sjövik jt  
Kvillinge by *Korshövdsbacken backe Skogen skogstorp  
Kvillinge by *Krokbrinken terräng Skoglund avs  
Kvillinge gd o. sn /Se Kroken sjö Skogslotten avs  
Ladukärr torp Krokgölen sjö Skogslotten tp  
*Ledinxhamer gård Krokgölen sjö Skogslotten, Lilla lht  
Ledingshammar gd /Se Krokgölen göl Skogslotten, Stora lht  
Ledingshammar förr by *Krokgölskärren kärr Skogstorp t  
Lida herrgd Krokvällan sjö Skogstorp tp  
Lida hg Krokvällan sjö Skogstorp tp  
Lida hg Krokvällen sjö /Se Skriketorp gård  
Lida hg Kryddviken vik Skriketorp gård  
Lida hg *Krämersten råsten Skuggebo tp  
Lida by *Kräplinge sand terräng Skälstad gd  
Lida gd Kungsmossen mosse Skälstad gård  
Lida herrgård Kungsstenen gränssten Skälstad gård  
Lida hgd Kvarnbrinken backe /Se Skälstadtorpen jlht  
Lida by *Kvarntorpsbackarna backar Skärlöta Bränngård gård  
Lida hg Kvartsgölen sjö Skärlöta gård komministergård  
Lida gd Kvartsgölen sjö Skärlötabäcken tp  
Lida hg Kvartsgölen göl Skärlöta komministergård gård  
Lida hgd *Kvartsgölsstaven gränsmärke Smedstorp tp  
Lida hg Kvist holme Smedstorp gård  
Lida hg Kvistholmen se Kvist holme Sockensågen Saknas  
Lida hg Kvistholmen holme Stegel lht  
Lida gd /Se Kvistholmen holme Sten gård  
Lithby se Loddby hg *Kvistholmarna holmar Sten gård  
Loddby hg Kvistholmen holme Stens bruk bruk  
Loddby hg Kvistholmen holme Stenkullen jlht  
Loddby gd Kyrkgölen sjö Stenkullen tp  
Loddby hgd Kyrkgölen göl Stenkullen jlht  
Loddby hg Käringstreta vägstycke /Se Stenstugan tp  
Loddby hg Kärleksholmen holme Stensäter lht  
Loddby hgd *Ladukärret kärr Stolpbacken lht  
Loddby hgd Lagerudden ägomark Storgården avs.  
Loddby hg Laholmen ö Strand lht  
Loddby hg Laholmen holme Struntbacken Saknas  
Loddby gd Lilla Jerngjöl se Jären,Lilla sjö Ströja gård  
Loddby gd »Lilla åkern» jd Ströja gård  
Loddby hg Lillsjöborgen fornborg /Se Ströja gård  
Loddby hg Lillsjön sjö Svarta grinden lht  
?Loddby hg Lillsjön sjö Svartgölskärret jlht  
Loddby herrg. Lindås ås Svartgölskärret, södra gård  
Loddby hg Loddbynäset halvö Svartgölskärret, Norra avs.  
Loddby hg Loddbynäset näs Svarttorp eller Södra Svartgölskärret gård  
Loddby by /Se *Loddbyviken vik Sveden tp  
Loddby gd /Se Loddnäset se Loddbynäset halvö Svederna Saknas  
Loddby hgd /Se Lomgölen sjö Sågen tp  
Loddby samhälle /Se Lomgölen göl Sågstugan lht  
Lund gd Lomgölen göl Sätra gård  
Lund hg Lomgölen göl Sätra gård  
Lund hg Lomgölen göl Sörgården avs.  
Lund hg Lomgölen göl Taborgsberg t  
?Lund hg Lungsjön se Lunnsjön sjö Taborsberg tp  
Lund hg Lungsjön se Lunnsjön sjö Tallholmen tp  
Lund hg Lunnsjön sjö Tomastorp tp  
Lund hgd /Se Lunnsjön sjö Torshag gård  
Lund hg Lunnsjön sjö Torshag gård  
Lund gd /Se *Långedsstaven gränsmärke Torshag gård  
Lund hg /Se Långgölen sjö Trehörningetorp ort  
Lund gd /Se Långgölen sjö Trönäs förr by  
Lunda Saknas Långgölen sjö Trönäs by  
Lund gd /Se Långgölen göl Trönös förr by  
Lösingsskär skär /Se Långgölen göl Tuna avs.  
Lötby hg Långgölen göl Tyrstorp tp  
Lötby, se Loddby by Långmossen mosse Tyrstorp t  
»Malma», se Malmö herrg. Långskär skär Tyrstorpskärren lht  
?Malmö gd *Långöstaven gränsmärke Täppan tp  
Malmö hg Lämmen udde Udden tp  
Malmö hg Länsmanshumpen terräng Ugglehult lht  
Malmö hg Lönnberget berg Uggelhult lht  
Malmö hg Lösingsskär holme Valknuten skattelägenhet  
?Malmö gd Lösningsskär holme Valknuten skattelägenhet  
?Malmö gd Lösingsskär skär Vankom lht  
malmö hg Malmöhumpen sankmark Vetatorpen, Välekärren eller lht  
?Malmö gd Marsammasjön sjö Vetatorp tp  
Malmö hg Marsammasjön sjö Vitan avs  
Malmö hg Marvämma se Marsammasjön sjö Vilhelmsberg, Skälstad eller, gd  
Malmö herrg. Matskär terräng Vilhelmsberg gård  
Malmö hgd Modergölen göl Vilhelmsberg gård  
Malmö hg *Mossgölen göl Välekärren jlht  
Malmö hg *Mossgölsstaven gränsmärke Vällokärren jlht.  
Malmö hg Moteklint fornborg Åby stationssamhälle  
Malmö hg /Se *Myrudden gränsmärke Åby stationssamhälle  
Malmö hg *Myruddestaven gränsmärke Åby gård gård  
Malmö hg Måsgjöl se Swedgölen sjö Åby humpegård gård  
Malmö hg Måsgjölen se Rötbastgölen tjärn Åby rusthåll gård  
Malmö hg Måsgjölen se Smedgölen tjärn Åby städjegård gård  
Malmö hg *Måsgöl sjö Åbylund lht.  
Malmö herrg. Märgölen göl Åby stationsutvidgning avs  
Malmö hg *Märskallemon terräng Ågelsjö, Övre gård  
Malmö hg Märvåmma se Marsammasjön sjö Ågelsjö by  
Malmö hg *Mörkedalskärret kärr Ågelsjö, Nedre gård  
Malmö hg *Mörkedalsskälet gränsmärke Åsbo tp  
Malmö hg Mövällorna ägomark Åsen tp  
Malmö hg Namnsgölen, Lilla o. Stora sjöar Åtorp torp  
Malmö hg Namnsgölen, Lilla sjö Åttekulle avs  
Malmö hg Namngölen, Lilla göl Äle gård  
Malmö hg Namnsgölen, Stora göl Äleby jlht  
Malmö hg Nisses grund skär Älsebo gård  
Malmö hg Norrsnytemarken f.d. häradsallmänning Älsebo gård  
Malmö hg Norr Snytet sankmark Älvedal gd  
Malmö hg Norrviken vik Älvedal gård  
Malmö hg Norrviken vik Ängstugan avs  
Malmö hg Norrviken vik Ängtorpet lht  
Malmö hg Notboviken vik Ättetorp gd  
Malmö hg Norrviken vik Öna jt  
Malmö hg *Nyble äng äng Örsta avs  
Malmö hg *Nybyggestav gränsmärke Össby by  
Malmö hg Näken sjö /Se Össby by  
Malmö gd /Se Näken sjö /Se Össby, Stora gård  
Malmö hg /Se Näken (el. Näknen) sjö /Se Össby, Lilla gård  
Malmö gd /Se Näknaberget berg    
Malmö gods /Se Näknamarken f.d. häradsallmänning    
?Myckelhult gd /Se Näknamarken f.d. häradsallmänning    
Myckelhult g Näknen se Näken sjö    
Myckelhult gd /Se Näknen sjö    
*Myckelmosse Saknas Näknen sjö    
Näkna gd Näknen sjö    
Näkna gård Näknen sjö    
Näkna gd Näknen sjö    
Näkna by /Se Näknen sjö    
Näkna by /Se Näk(n)en sjö /Se    
Näkna gd /Se Näknen (el. Näken) sjö /Se    
Näkna gd /Se Stora Närsjögjöln se Bärsjögöl sjö    
Näknatorp gd /Se Näsalandet terräng    
*Näs, ?Björnsnäs gd Pjältån å    
Næsi gd Plommonskutorna holmar    
Näs (nu Björnsnäs) gd /Se Prästängen ägomark    
Nöbble by Puttgölen göl    
Nöbble by Quarngöhlen se Kvartsgölen sjö    
Nöbble by qvist se Kvistholmen holme    
Nöbble by Resmässkärret kärr    
Nöbble by /Se *Ringsta skog skog    
Nöbble gdr /Se Rusthållet ägomark    
Qwidby gd *Råsjöbergsstaven, Stora gränsmärke    
?Ringeby hg Råsjöbäcken bäck    
Ringeby hg *Råsjöbäcksstaven gränsmärke    
Ringeby hg Råsjön sjö    
Ringeby hgd Råsjön sjö    
Ringeby hgd Råsjön sjö /Se    
Ringeby hg Råsjö tärna sjö    
Ringby gd Rösjö tärna sjö    
Ringeby gd *Råsjöviken vik    
Ringeby hg Rännan ägomark    
Ringeby hg Rävdalen terräng    
Ringeby hg Rödalen terräng    
Ringeby hg Rödberget berg    
Ringeby hg Rödgölen sjö    
Ringeby hg Rödgölen sjö    
Ringeby hg Rödgölen göl    
Ringeby herrg Rödkärret, Nedre kärr    
Ringeby Saknas /Se Rödkärret, Övre kärr    
Ringeby gd /Se Röjningen ägomark    
Risinge Saknas /Se Rönnskär skär    
Rödmossen gd /Se Rönnängen ägomark    
*Sioghakær gd /Se Röskiär se Kardonholmen holme    
*Skeby gd Röskär se Kardonholmen holme    
Skriketorp gd /Se *Röskär holme    
Skälstad gd Rötbastesjön sjö    
Skälstad gd Rötbastesjön sjö    
Skälstad lht Rötbastesjön sjö /Se    
Skälstad gård Rötbastgölen, Lilla tjärn    
Skälstad lht Rötbastgölen, Lilla sjö    
Skälstad hgd Rötbastgölen, Lilla göl    
Skälstad gd Rötbastgölen, Stora sjö    
Skälstad g Rötbastgölen, Stora göl    
Skälstad gd Saltsäcken ö    
Skälstad gård Saltsäcken ö /Se    
Skälstad gd *Sandbacken terräng    
Skälstad gd /Se Sandgärdet ägomark    
Skälstad gd /Se *Sandviken vik    
Skälstad gd /Se Sarven sjö    
Skärlöta by Sarven sjö    
Skärlöta by Sarven sjö /Se    
Skärlöta by Sarvgölen sjö    
Skärlöta by Sarvgölen göl    
Skärlöta by Sarvgölen, Södra göl    
Skärlöta by Sikudden udde    
Skärlöta by Själstenen skär    
Skärlöta gd /Se Sjön Weckmagen se Vekmangeln, nedre sjö    
Skärlöta by /Se *Sjön Uppehälle sjö    
Skärlöta by /Se *Sjöskälet gränsmärke    
Skärlöta lht /Se ? Skansudden udde    
Smedstorp gård Skansudden udde    
Smedetorp gård *Skanäsudden udde    
Smedstorp gd Skiren sjö    
Smedstorp gd Skiren sjö    
Smedstorp gård Skiren sjö    
Smedstorp gd Skiren sjö    
Smedstorp gård Skiren sjö /Se    
Smedstorp gd Skomakaren sjö    
Smedstorp gd /Se Skvämmaren holme    
Sten gd /Se Skåpberget berg    
*Strøbo hagha Saknas Skärgölen sjö    
Ströja g Skärgölen sjö    
Ströja gd Skärgölen göl    
Ströja gd Skärgölen göl    
Ströja f.d. gd Skärgölen göl    
?Ströja gd Skärgölen, Blanka sjö    
Ströja gd Skärgölen, Stora sjö    
Ströja gård Skärgölen, Stora sjö    
Ströja gd Skärgölen, Stora göl    
Ströja gd *Skärgölsstaven, Stora gränsmärke    
Ströja gd /Se Skärlötaborgen fornborg    
Ströja gd /Se Skärlötamarken fd. häradsallmänning    
Ströja f.d. by /Se Skärlötamarken f.d. häradsallmänning    
Ströja gd /Se Skärlötamarken f.d. häradsallmänning    
Syælstadha gd Skärlötamarken f.d. häradsallmänning    
*Sælstadha gård *Skärlöta utjord skogsmark    
Sätra gd *Skärlöta utjord skogsmark    
Sätra gd /Se *Skärlötavrån terräng    
Sätra gd /Se Smalsjön sund    
Tjuvestad hg Smedgölen tjärn    
Tjuvestad (nu Björnviken) hg Smedgölen sjö    
Tjuvestad (numera Björnviken) hg Smedgölen göl    
*Tjuvestad förr gd Smedholmen holme    
*Tjuvestad förr gd Smedmossen mosse    
Tjuvestad hg *Smågölarna sjöar    
Tjuvestad hg /Se Smågölarna sjöar    
Tjuvestad gd Smågölarna gölar    
Tjuvestad (nu Björnviken) gd /Se Snålviken vik    
Tjuvestad gd /Se Sockenholmen holme    
*Tjuvestad f.d. gd /Se Sockenholmen holme    
Tjuvestad gd /Se *Speksten råsten    
Torshag hemman Spångmossen mosse    
Torshag gd Staffanskärret se Staffans mosse sankmark    
Torshag gd /Se Staffans mosse sankmark    
Torshag fabr. /Se Staffas mosse mosse    
Torshag gd /Se Staksundet sund    
Torshags bomullsspenneri Saknas /Se Staksundet sund    
Torsklint fornborg /Se *Stavberget berg    
Trana gd (?) *Stavbergsskäl gränsmärke    
Trönäs gd *Stengölsstaven gränsmärke    
Trönäs gd Stenkyrkobrinken väg    
Trönäs gd *Steenkyrkiobrinken Saknas /Se    
Trönäs g Stensundet sund    
Trönäs gd Stensundsholmen holme    
Trönäs gd Stensundsholmen holme    
Trönäs gd Stockgölen sjö    
Trönäs g Stockgölen göl    
Trönäs gd Stockgölen göl    
Trönäs gd /Se *Stockmossen mosse    
Trönäs Saknas Stocksjö gjöl se Stockgölen sjö    
Trönäs gd Stocksjön sjö    
Trönäs gd /Se Stocksjön sjö    
Trönäs gd /Se Stocksjön sjö    
Trönäs gd /Se Stocksundet se Staksundet sund    
Vilhelmsberg Saknas Stora Jerngölen, se Jären,Stora göl    
Vilhelmsberg hgd »Stora åkern» jd    
Vilhelmsberg gd /Se Storån å    
Yglinge gd Storängsberget berg    
Åby samh Straffudden udde    
Åby samh. Strand terräng    
Åby by Ströboängen Saknas /Se    
Åby by Surbilletäppan ägomark    
Åby samh. /Se Surudden udde    
Åby samh. /Se Surudden udde    
Åby samhälle /Se *Svallbackeskäl gränsmärke    
Ågelsjö (St. o. L.) gdar *Svallbacksstaven gränsmärke    
Ågelsjö gd /Se Svallberget berg    
Ålgöl gd Svartberget berg    
Älsebo gd Svartgöl se Gäddklumpen sjö    
Älsebo g Svartgölen sjö    
Älsebo gd Svartgölen sjö    
Älsebo gd /Se Svartgölen sjö    
Älsebo gd /Se Svartgölen göl    
Älsebo, se Elsebo gd /Se Svartgölen göl    
Älsebo gd /Se Svartgölen göl    
Ättetorp gd Svartgölen tjärn    
Ättetorp lht Svartgölen, Mellersta göl    
Ättetorp gd Svartgölen, Norra sjö    
Ättetorp gd Svartgölen, Norra, Mellersta o. Södra sjöar    
[Aetthothorp] Saknas Svartgölen, Norra göl    
Ättetorp gd /Se Svartgölen, Södra göl    
Ättetorp gd /Se Svartgölskärret, Södra ägomark    
Ättetorp gd /Se Svartskär holme    
Øø hg Svartskär holme    
?Össa jt Svartskär skär    
?Össby gård Svedholmen holme    
?Össby gd /Se Svältmon triangelpunkt    
Össby by Syraksviken vik    
?Össby gd /Se Såggölen sjö    
Ösby by Såggölen göl    
?Össby gd /Se Såggölen, Stora göl    
Ösby by Sätramarken f.d. häradsallmänning    
?Össby gd /Se Sätramarken f.d. häradsallmänning    
?Össby gd Sätramarken f.d. häradsallmänning    
?Össby by Sörgjöln se Brostugugölen sjö    
Össby by Sörsjön sjö    
Össby by Tallen se Tolen sjö    
Össby gd Tallholmen, St. holme    
Össby gd Tallholmen ö    
Össby gd Tallholmen holme    
?Össby by Tallholmen udde    
Össaby by Tallholmen, Lilla holme    
Össby by Tallholmen, Lilla holme    
Össaby gd Tallholmen, Stora holme    
?Össby by Tallholmen, Stora holme    
Össby by Tallholmen, Stora holme    
Ösby g Tallskär udde    
Össby by Taskan tjärn /Se    
Ösby Saknas Thorsbygekärren sank vall /Se    
Össby by Tiurudden se Surudden udde    
Össby gd Tjuvklint berg    
Össby by Tohm se toren sjö    
Össby by Tolen sjö    
Össby hg Tolen sjö    
Össby by Tolln göl /Se    
Össby by Toren sjö    
Össby by /Se Toren sjö    
Össby by /Se Tor(e)n sjö /Se    
Östby, Norra by Torn sjö /Se    
Östby, Södra by Tors Berg berg /Se    
  Torsborg fornborg /Se    
  Torsborg fornborg /Se    
  Torsborg fornborg /Se    
  Torsborgen fornborg    
  Torsborgen fornborg /Se    
  Torsklint berg    
  Torsklint klippa /Se    
  Torsklinten fornborg    
  Torsklint borglämning    
  Torsklint fornborg    
  Torsklint vårdkaseberg /Se    
  Torsklint fornborg /Se    
  Torsklint berg /Se    
  Torsklinten berg /Se    
  Torsklint fornborg /Se    
  Tors klint se Tors berg berg    
  Tors säng »bildning i berget» /Se    
  Trangölen sjö    
  Trangölen göl    
  *Trangölskärren kärr    
  *Trangölsstaven gränsmärke    
  Tregölarna gölar    
  Trehörningsberget berg    
  Trehörningssjön sjö    
  Trehörningssjön sjö    
  Trehörningssjön sjö    
  Trihörningen se Trehörningssjön sjö    
  Trintvällan sjö    
  Trintvällan sjö    
  *Trolldalen terräng    
  Träsveden ägomark    
  Tvillingholmarna holmar    
  Tyrbrinka vägstycke /Se    
  *Tyrisledet gränsmärke    
  *Tärna sjö    
  Tärningsgärde ägomark    
  Udden, Lilla terräng    
  Udden, Stora udde    
  Uvberget berg    
  Vallbackarna terräng    
  Vallberget berg    
  Vallen, Stora ägomark    
  *Varundr mynning /Se    
  *Vattskär (eller *Vottskär?) holme    
  Veckmagen se Veckmangeln, Nedre sjö    
  Vedtorget terräng    
  Vekmangeln, Nedre sjö    
  Veckmangeln, Nedre sjö    
  Vekmangeln, Nedre sjö    
  Vekmangeln, Övre o. Nedre sjö    
  Vekmangeln, Övre sjö    
  Vekmangeln, Nedre o. Övre sjöar    
  Vekmangen sjö /Se    
  Vekmangen sjö /Se    
  Vekmangen sjö /Se    
  *Velabäcken bäck    
  *Velakärren kärr    
  Verkhusviken vik    
  Vinkällarberget berg    
  Vinkällareberget berg    
  Vita mon ägomark    
  Vitmossebergen berg    
  Vitmossen mosse    
  Vitmossen mosse    
  Vitskär holme    
  Vitskär holme    
  Vitskär skär    
  Vitskärshällarna skär    
  Vretängen Saknas /Se    
  Väderholmen holme    
  Väderholmen holme    
  Wäla Kärren se Välekärren kärr    
  Välekärren kärr    
  Välleputt tjärn    
  Välleputt sjö    
  *Värkvikstaven gränsmärke    
  Åby Röjning se Röjningen ägomark    
  Ågelsjön sjö    
  Ågelsjön sjö    
  Ågelsjön(n) sjö /Se    
  Ågelsjö(n) sjö /Se    
  Åken sjö    
  Åken sjö    
  *Åkmossen mosse    
  Åsbo slätt terräng    
  Äleängen ägomark    
  *Älgmossen mosse    
  Älgsjön, Stora sjö    
  Älgsjön, Stora sjö    
  Älsebo såg f.d. såg, nu öppen terräng    
  älsiön se Älgsjön, Stora sjö    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  *Ämtsjöstaven gränsmärke    
  *Ämtsjöstaven gränsmärke    
  Ängelholmen holme    
  Ängmossen mosse    
  *Ättorpbron bro    
  *Ättorpgöl sjö    
  *Ättorpgölen f.d. göl    
  *Ättorps äng äng    
  *Ättorps Äng markområde    
  *Øffrakøps ængh äng    
  öfner glåtren se Glottern, Övre sjö    
  Öna terräng    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.