ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Krokeks socken : Lösings härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Algogrund grund    
  *Algoudden udde    
  Lövsjön sjö    
  *Marmorberget berg    
  *Sandviken vik    
  Torsjön sjö    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.