ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjällmo socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 382 Bebyggelsenamn : 1227 Naturnamn : 992
Tjällmo sn Aborregölen, Lilla göl Tjällmo sn sn Aborregölsmossen mosse
Tjällmo sn /Se Aborregölen, Stora göl Tjällmo sn sn Aborrgölen, Lilla gölhåla
Tjällmo sn Aborreholmen holme Tjällmo sn Aborrgölen Lilla göl
Tjällmo sn Annsjön sjö Saknas Saknas Aborrgölen, Stora Saknas
Tjällmo sn Annsjön sjö Saknas Saknas Aborrgölen, Stora sjö
Tjällmo sn Ansjön sjö Saknas Saknas Aborrgölsmon skogsmark
Tjällmo sn Annsjön sjö Tjällmo sn Abrahams botten kolbotten
Tjälmo sn Anderslund ägomark Dohnarn personnamn Alhagen hage
Tjällmo sn /Se Anderstorp f.d. torp Tjällmobo inbyggarbeteckning Alkuttehålet gärde
Tjellmo sn sn Andkärret kärr Tjällmoborna inbyggarbeteckning Anderstorpsgärdet gärde
Tjällmo sn Andkärret kärr Tjällmohararna inbyggarbeteckning Anderstorpsängen hagäng
Tjällmo sn Andkärret kärr Tjällmo socken Andkärret del av mosse
Tjällmo sn Annsjön sjö Tjällmo sn Anna-Kajsa-hålet f.d. mosse
Tjällmo Saknas Ansebonäs udde Tjällmo sn Anntäppan åkertäppa
Tjällmo sn Ansebosågen terräng Tjällmo sn Ansebo Dammar kärr
Tjällmo sn Appelholmen holme Tjällmo sn sn Ansebo Hallar berghällar
Tjällmo sn Baggesten gränssten Tjällmo sn sn Ansebo Klev berg
Tjällmo sn Baggetorpsgruvan gruva Tjällmo sn sn Ansebo Näs udde
Tjällmo sn Baggskällan ägomark Tjällmobo inbyggarbeteckning Anseboviken vik
Tjällmo sn Basthagen terräng Tjällmo harar inbyggarbeteckning Ansjön sjö
Tjällmo sn Basthagskärret kärr Tjällmo harar inbyggarbeteckning Ansjön sjö
Tjällmo sn Bastudalen terräng Tjällmoharar inbyggarbeteckning Appelholmen holme
Tjällmo sn Berget berg Tjällmoharar inbyggarbeteckning Asphagen hage
Tjällmo sn Berggölen göl Tjällmohare inbyggarbeteckning Backgärdet gärde
Tjällmo sn Bibergskärren kärr Tjällmo sn Badhusudden udde
Tjällmo sn Bibergskärren kärr Tjällmo sn sn Baggebergs Ås bergås
Tjällmo sn Björkdalen ägomark Tjällmo sn sn Baggefallet åker och backar
Tjällmo sn Björkkärret ägomark Tjällmo sn Baggekällan källa
Tjällmo sn Björklund terräng Tjällmo sn sn Bagge Sten skälsten
Tjällmo sn Björksjön sjö Adolfslund bs Ballshus plats vid ås
Tjällmo sn Björnmossen mosse Albertsro lht, avs. Basthagen skogsmark
Tjällmo by, sn Björkön f.d. torp Allards t öde Basthagsbäcken bäck
Tjällmo sn /Se Björnkärret kärr Andersberg lht Bashagskärret kärr
Tjällmo sn Björnstuberget berg Andersberg t. Basthagsmossen mossmark
Tjällmo sn Björnstuberget berg /Se Anderslund lht Bastgärdet gärde
Tjällmo sn Blå väm mosse Anderstorp lht Beckängen ängkärr
Tjällmo sn /Se Bogrundet grund Anderstorp lht, avs. m. jord Bekaremon skogsmo
Tjällmo sn /Se Borstgölen göl Anneberg bebyggelse *»Bekerns intag» del av äng
Tjällmo sn /Se Borstgölen sjö Anneberg bs Bengts tegar åker
Tjällmo sn /Se Bredmossen, Stora Saknas Annelund t. Berggölen göl
Tjällmo sn /Se Bredsjögöl göl Annelund t. Bergssättersgärdet gärde
Ansebo gd /Se Bredsjön sjö Ansebo by Bergåkern, se Långåkrarna del av åker
Ansebo gd /Se Bredsjön sjö Ansebo by Betelgärdet gärde
?Björnäs förr gård Bredsjön sjö Ansebo by Betlehem gärde
Brahus backstuga /Se Bredsjön sjö Ansebonäs t. Biberg berg
Brötkullen gd Brolyckan ägomark Ansebonäs t. Bibergskärren kärrmarker
Bullerbo f.d. torp? Bromshus terräng Apoteket lht. »Bistocken» åker
Bygget f.d. torp? Bränneriet terräng Arboga ort Björkfallet hage
Dammängen torp Bränngölen göl Arshålet, se Bäckaskog t. Björklundsgärdet gärde
Dråsa by Brötkulleviken vik *Arslet bs Björklundsgärdet gärde
Dråsa by »Brötkulls röse gränsmärke *Aspeglispan hmd Björksjön sjö
Dråsa by /Se *Brötkulls Röse f.d. gränsmärke *Avundsjukan lht Björksjön sjö
Dråsa by /Se *Brötkulls röse tidigare gränsmärke Avundsjukan lht Björkudden udde
Eklunda lbt /Se Byttgölen göl Avunda ort Björkvikegärdet gärde
Emta gd /Se Bäckfallet ägomark Avundsjukan ort Björkön skog
Ersfallet f.d. torp Bäckängen terräng Axelsro lht Björnberget berg
Granstad gd /Se Bölen sjö Backa bs Björnmossen mosse
Granstad gd /Se Bölmossen mosse Backa förr t. Björnstugorna berg
Granstad gd /Se Dalskogen skog Backen hmd Björnstuguhagen hage
Gullkällan källa /Se Dammen sjö »Backen» lht, avs. Björnäs gärde
*Hidsjö gård(?) Dammen göl Backfallet torp Bläckkärret kärr
Hultema gd Dammen sjö Backgården gård Bocksjön sjö
Hulttorp f.d. torp? Dammgölen, Lilla göl Backgården hmd Bocksjön, se Bredsjön Saknas
Hättorp hg Dammgölen, Stora göl Badhuset lht, avs. Bohyttebäcken vattendrag
Hötorp hgd /Se Dammsjöbäcken bäck Baggetasken t. Bolagsdiket floddike
Jakobslund t /Se Dammängen terräng Baggetorp by Bolagsdiket utfallsdike
Klofstena gd *Domarebacken plats å ås /Se Baggetorp by »Bolonjerskogen» skogsbacke
Klovstena gd Dosmon terräng Baggetorp by Bomskiftet gärde
Klofstena gd Dråsa kanal kanal Baggängen ort Boms Tempel sten
Klovstena gård /Se Dråsasjön sjö Baggängen t. Bondebygärdet gärde
Klåvstena gd /Se Dråsasjön sjö Baggängen torp Borggårdsjorden åker
Klåvstena gd /Se Dråsiön sjö Basnäs Saknas Borrtorpsgärdet gärde
Klovstena gård /Se Emten uttorkad sjö /Se *Basnäs t, avs. Borstgölen sjö
Koppön torp Enighetsdal ägomark Beket torp Borstgölen göl
Kulla gd Ersfalleviken vik Beket gård Braskehagen Saknas
Kölershult torp Fagerfallet terräng *Beket lht Bresjö Göl göl
Lid gård Fagerängskärret kärr Bergen torp Bresjögölsbäcken, se Oxgölen bäck
*Lids kvarn Saknas Falkenberget berg Berget t. Bremossen, Stora mosse
Lund hgd /Se Falkenbergsviken vik Berget torp Bredmosseön holme
Markebo g Fallet ägomark Berget lht, avs. *Breneres Eld moras
Markebo gd:ar Farfarsberget berg Berget hmd Bresjöfallet skog
Markebo gd Flogen göl Berget f.d. t. Bredsjön sjö
Marlingstorp gd /Se Fredrikshall ägomark Berghamra lht Bredsjön sjö
Missunna gd /Se Fridenslundsmossen mosse Bergsäter lht, avs. Bresjö Tull, se Skräpviken del av vinterväg
Missunna gd /Se Fågelmossen mosse Bergsäter t. Breängen Saknas
Missunna gästfivaregård Fårfallsviken vik Bergsätter t. Brotorpebäcken bäck
?Risa by Garpgölarna gölar /Se Betania lht, avs. Brunnskällan källa
Skyttebygget f.d. torp? Garpgölen Saknas /Se Betel kapell Brygghushagen hage
Svalnäs gd Getmossebergen berg Betel lht Brynnes Lycka åkerlycka
Tjällmo by Gossestenen gränssten Biografen lht Bråka gärde /Se
Tjällmo by /Se Gotland holmar Björkbacka lht Brända Mon skogsmark
Tjällmo by /Se Grandalen ägomark Björkhyddan lht, avs. Brännan, Lilla hagebacke
Trosby gd /Se Granstadsviken vik Björklund torp Brännan, Stora hage
Tryfallet gd /Se Granön ö Björklund t. Bränneberget bergig hagbacke
Tryfallet gd /Se Gruvehallen terräng Björklund torp Bränneriet mosse
Tryfallet gd /Se Gruvmossen mosse Björklund t. Brännerikällan källa
Tyle gd /Se Grytbäcken bäck Björklund lht Bränngölen sjö
Tyle gd /Se Grytebäcksviken vik Björklund bs Bränngölen göl
?Ubbetorp gd Gryten sjö Björklunda lht Brännvinsfallet backe
Und gd /Se Gryten sjö Björkvik t. Brötebacken backe
Und gd Grytmossen mosse Björkvik t. Bröten väg
Undstorp hg Grytsfallet ägomark Björkvik bs Bröten landsväg
Undantorp hg Grytsjöfallet terräng Björkvik t. Bröten ås
Undstorp hg Grytsjöfallet terräng Björnäs förr gård Brötkulle äng betesmark
Undstorp gd /Se Grytsjömossen mosse Bohyttan gård Brötkulle ö ö
Yxhult by Grytsjömossen mosse Bohyttan herrgård Byttebäcken bäck
Yxhult beb. /Se Grytsjön sjö Bohyttan herrgård Byttebäcksmossen mosse
Yxhult by /Se Grytsjön sjö Bolingstorpet förr torp Byttgölen göl
Yxhult, Lilla by /Se Grytsjön sjö /Se Bolingstorpet f.d. t. Bäckhemshagen hage
Yxhult, Stora gd /Se Gräsfallet ägomark Boms bs. Bäcklyckan åker
Yxhult, L:a o St:a by o gd /Se Grötmossen mosse Borgtorpet t. Böla göl
Ånerfva g Gåsängen terräng Borinastället bs Bölemon skog
Ånärva by Gäddgölen göl Borretorp lht Bölmossen mosse
?Åstad gd Gäddgölen göl Brahus bebyggelse Centralen kolbotten
Åstad gd /Se Gäddhult f.d. torp Brahus bs Dalen gärde
Åstad gd /Se *Gällsjö häll tidigare gränsmärke /Se Branta f.d. t. Dalkvisteodlingen åker
*Öboo kvarn Saknas Gällsjön sjö Branten Saknas Dalskoge Mosse Saknas
Ön[a] hg Gällsjön sjö Branten f.d. stp Dammebäcken bäck
Österby gård Gällsjön sjö Brasket t. Dammgölen, Lilla göl
  Gällsjön sjö /Se Brasket f.d. t. Dammgölen, Stora göl
  Gällsjön sjö /Se Bromshus torp Dammejölpan göl
  Gällsjön sjö /Se Bromshus t. Dammkärret kärr
  Göl triangelpunkt Bromshus t. *De-venerna terräng
  Gölen göl Brotorpet torp De-vensängen äng
  Gölen sjö Brotorpet, Lilla bs Djupa dalar sänka eller sänkor i skog
  Gölmossen mosse Brotorpet, Stora t. Djupa Dalarna lågmark
  Gölmossen mosse Brotorpet t. Djävulsön höjd
  Gölpängen äng /Se Bruket, Nedre+ järnbruk Donebergen berg
  Gölstorpemosse mosse Bruket Övre+ järnbruk Dosmon skog
  Haga betesmark? Brännebro förr t. »Dråsa kanal» grävd bäck
  Haga terräng Brännebro t. Dråsasjön sjö
  Hagen ägomark Brännebro bs Dråsasjön sjöSaknas
  Haglyckan ägomark »Brännvinsrännan» torp Dylyckan åker
  Hagtorpet f.d. torp? Brömsehus t. Dylyckehagen torp
  Hallagölen göl Brötkullen gård Dälderna åker
  Hallagölen sjö Brötkullen gård Ekhagsgärdet = Björklundsgärdet Saknas
  Hemviken vik Brötkullen gård Eklyckan åker
  Herrfallemossen mosse »Bullersbo» bs Ekön backe
  Herrfallet f.d. torp »Burses» bs Ekön = Lekön Saknas
  Holkebergsmon terräng Bygget t. Eriksbergshagen hage
  Hornskälet »bergmo» /Se Bygget t. Ersfalleviken vik
  Hornskälsmon »bergmo» /Se Bygget t. Ersfallslyckan åker
  Hovetorpsö ö Bygget t., avs. Ersviken vik
  Hultema triangelpunkt Bygget, Lilla t. Fagerhult äng
  Hålldammen sjö Bygget, Lilla t. Fagerhulte Äng kärr
  Häggebäcken terräng Bygget, Stora t. Falkenberget berg
  Häggkärret kärr Bygget, Stora lht m. jord, avs. Falkenbergsugnen håla i berg
  Hälltiljan ägomark Bygget, Stora torp Falkenbergsviken vik
  Hästhagsudden udde Bäckaskog torp Fallet berg
  Hättorpsån å Bäckaskog t. Fjerskärret Saknas
  Högsätter ägomark Bäckaskog lht !Flogen sjö
  Högön ö Bäcken, se Ulriksdal torp Flogen sjö
  Igelsjökärret kärr Bäcken ort Flogen sjö
  Igelsjön sjö Bäcken lht Floxmossen mosse
  Imgärdekärret kärr Bäcketorp t. Flyåsakorset vägkors
  Intaget ägomark Bäcketorp, Lilla bs Flyåsarna område i skog
  Johanneslund terräng Bäckerslund torp Fräkenstruten mosse
  Johanneslyckan terräng Bäckfallet bs Fräkneängegärdet gärde
  Johannisbergsmossen mosse Bäckfallet torp *Frökengatan landsväg
  Johannislundsviken vik Bäckfallet, Lilla t., avs. Fulesjöäng äng
  *Jälshall gränsmärke Bäckfallet, Stora torp Fulesjö Äng åker
  Järptorpet ägomark Bäckhemmet torp Fyrbyggelyckorna åkerlyckor
  Kaffeön ö Bäckhemmet lht Fyrkanten åker
  Kaffeön holme Bäcktorpet torp Fågelmossen mosse
  Kajmossen mosse Bäcktorpet t. Fågelmossen mosse
  Kalkungslyckan ägomark Bäckängen lht, avs. Fårehagen torp
  Karlsö ägomark Cederström lht Fårfallsviken vik
  Kattgölen göl Cederströms bs. Fäbrokärret åker
  Kattgölsmossen mosse Dalen lht Fäbrokärret kärr
  Kilkärret kärr Dalskogen t. Förstugan åker
  Kilängen ägomark Dalskogen torp Gamla Å-bron bro
  Klevviken vik *Dammekvarnen+ kvarn Garpe backar Saknas
  Klintgölen, Stora göl Dammen torp Norra Garpgölen göl
  Klintgölsmossen mosse Dammetorp torp Garpmossen mosse
  Klippan ägomark Dammetorp t. Garvaregärdet gärde
  Kolberget berg Dammängen lht, avs. Garvarehagen hage
  Kolfallet terräng Damängen torp Gategärdet gärde
  Kopperorps ö halvö Östra Dammängen torp Getmossebergen berg
  Korgen sjö Damsjötorp t. Getmossen mosse
  Korgen sjö Damsjötorp t. Giftaskällan källa
  Kraftholmen holme Danielslund t. Gisselängarna mosse
  Krokgölen göl Danielslund bs Glaviken f.d. äng
  Krokgölsmossen mosse Danmark t. Gnisselkullen bergkulle
  Kråkrisemossen mosse Danmark t. Godegårdsån å
  Krögaregölpan djup grop i å /Se Djuphumpen förr utäng, nu lht Granstadsgärdet gärde
  Kudden holme Djuphumpen lht Granstadstorpsbacken ängbacke
  Kvarnsån å Djupsundet, se Djuphumpen Saknas Granstadsviken vik
  Källmossen mosse Dohn t. Grindängskogen skog
  Källstugumossen mosse Dohn, Nedre lht Grisjömossen mossmarker
  Lageregölen göl /Se Dohn, Övre lht Grisjön del av sjö
  Lagga ägomark Dohn ort Gruvmossen Saknas
  Lagmansgölen göl Dolkens bs. Gruvmossarna mossmarker
  Lagmansgölen sjö Dråsa gd Gruvor gruvhål
  Lakbäcken bäck Dråsa by Grytbäcken bäck
  Larskärret ägomark Dråsa by Gryten sjö
  Larsmossegölen göl Eden bs Gryten sjö
  Lassemossen ägomark Egelstorp gård Grytsjön sjö
  Lekön ö Egelstorp gård Grytsjön sjö
  Lidsö halvö Egelstorp gård »Grå lus» kärr
  Lidsö ö Ekenberg utäng Gräsfallemon skog
  Lien sjö !Ekenberg lht, avs. Gräsfalle äng skogäng
  Lien sjö Ekholmen förr t. Gräsfallskogen skogsmark
  Lien sjö Ekholmen t. Gräshagen odlad mark
  Lien sjö Ekholmen lht Grävlingeberget Saknas /Se
  Lien sjö Ekholmen torp Grävlingens hotell gryt
  Lien sjö Eklunda lht Gröna Lunden backe
  Lien sjö /Se Eklunda t. Gröna Planen kolbotten
  Liljekonvaljholmen holme Eksund lht Grönkullegärdet åker
  Lillgölen göl Ekängen utjord Gubbens Stall sten
  Lillsjön terräng Ekön lht Gubbhålet kärr
  Lillängen ägomark Ekön bs Gubbhålsbotten kolbotten
  Lillängen ägomark Ekön lht Gubbkällan källa
  Limön ö Eliebygget torp Gubbkällebacken backe
  Linsiön sjö Eliebygget t. Gubbkällegärdet gärde
  Linsiön sjö Eliebygget lht Gubblyckan gärde
  Lund, Södra ägomark Elim lht Gullkällan källa
  Lusthusudden udde Eliseborg lht, avs. Gåsängen gärde
  Långbromossen mosse Emma t. Gäddgölen sjö
  Långgölen göl Emma t. Gäddgölen sjö
  Långgölen sjö Emma bs Gäddgölen göl
  Långmossen mosse Enebacken t. Gäddgölen göl
  Långmossen mosse Enebacken bs Gäddgölsbäcken bäck
  Lövbrona torp Enighetsdal lht Gäddgölsmossen Saknas
  Lövkullen terräng Eriksberg förr t., nu gård Gäddgölsviken vik
  Malings siön sjö Eriksberg större gård Gäjemossen mosse
  Malmtärnen sjö Eriksberg lht Gäjen kulle
  Malmtärnen sjö Ersfallet torp Gällsjöbäcken bäck
  Marielund terräng Ersfallet lht Gällsjö Klint berg
  Marlingen l.-lången sjö /Se Ervidstorp by Gällsjön sjö
  Marlången sjö Ervidstorp by Gällsjön sjö
  Marlången sjö Ervidstorp by Gölmossen mosse
  Mobäcken bäck Lilla Ervidstorp hmd Gölstorpebotten kolbotten
  Mobäcken bäck Evigtid t. Gölstorpe Fall skogsmark
  Modalslyckan ägomark Evigtid t. Gölstorpe Mosse mosse
  Mosjön sjö Fagerhult torp Gölpängen ängsmark
  Mosjön sjö Fagerfallet torp Hagalundsgärdet gärde
  Mörkviken vik Fagerhult t. Hagemossen mosse
  Möån å Fagerhult torp Hagen hage
  Nabben terräng Fagerhult torp Hag-gärdet gärde
  Natviken vik Fagerhult torp Haglyckan åker
  Norrbacka ägomark Fagerhult t. Hagskiftet gärde
  Norrbysjön sjö Fagerås lht, avs. Hagtorpet åker
  Norrsjön sjö /Se Falksberg stp. Hagkärret åker
  Norrsjön sjö Falksberg bs Hakärret åker
  Norrsjön sjö »Fallet» bs Hallagölen, se Kullagölen sjö
  Norrängen ägomark Fallet bs Hallagölen annat namn på Kullagölen
  Norrängsgölen göl Fallet torp Hallegärdena gärden
  Norrängskärret kärr Fallet t. Hammargölen vik
  Norrängskärret kärr Finérs, se Gatan t. Hammargölsudden udde
  Norsberg ägomark Fogdehagen hage Hammarkärret åker
  Nybroängarna ägomark Fredhäll lht Hammaråkern åker
  Nybygget triangelpunkt Fredriksberg bs Harmossen gärde
  Nyängen ägomark Fredrikshall t. Hemgärdet gärde
  Näset strandområde Fredrikshall lht Hemgärdet gärde
  Oxhagsudden udde Fredrikslund lht Hemgärdet gärde
  Paradiset terräng Fridenberg, se Fridhem torp Hemängen Saknas
  Perkils kättil terräng Fridensborg, se Avundsjukan Saknas Hemgärdet gärde
  Perstorp triangelpunkt Fridensborg lht Hemhagen hage
  Perstorpesjön terräng Fridensborg lht, avs. Hemmansängen betesmark
  Pisksnärten terräng Fridensborg bs Hemängen åker
  Planberget ägomark Fridenslund hmd Herrfallemossen mosse
  Pälsgölarna gölar Fridenslund hmd Hjortronmossen Saknas
  Pälsgölsmossen mosse Fridhem t. /Se Holkbergsmon bergås
  Ringarhultsån å Fridhem torp Holkkällan källa
  Rofalls mosse mosse Fridhem torp Holmen hage
  Rovön ö Fridhem t. /Se Holmshagen hage
  Rulleberg berg Fridhem lht Hopefallet skogsmark
  Runnebäcken bäck Fridhem lht Hophagen hage
  Råbockeholmen udde Fridhem bs Hopmarken hopmark
  Rådsberg berg Fridhem lht Hornstugubäcken del av Sågarebäcken
  Röberget torp Fräkneängen torp Hornstuguängen ängbit
  Röde stenen skär ?Fröjda torp Hovetorpsflotten gärde
  Rödjan ägomark Fröjdeholmen förr t. nu äng Hovetorps ö ö
  Rödmossen mosse Fröjdeholmen förr lht Hultbom-mossen mosse
  Rösjön sjö Fröjdeholmen jord Hultema Damm förr damm
  Rösjön sjö Fyrbygget lht Hultema Hagekärr Saknas
  Sandbacken terräng Fyrbygget lht Hultet hage
  Sandstugegärdena ägomark Fågelkullen bs. Hultgärdet gärde
  Sandviken vik Fårfittan lht Hultgärdet gärde
  Segebråta hall terräng Fäkta lht Hulthagen hage
  Sijne sjön sjö Fäktan, se Backa torp Hulthagen = Hållhagen Saknas
  Sjöfallet terräng Fäktebacken bs Hultängen barrskog
  Sjölund ägomark Gamla tingshuset Saknas Humpaskogen skog
  Skansudden udde Garpa lht avs. Humpen skog
  Skansån å Gatan bs Humpen jord
  Skergölen göl /Se Gatan torp Övre Humpen skog
  Skogslyckan ägomark Gillberga lht Håkabacken backe
  Skräpängen ägomark Gillberga bs. Hålldammen sjö
  Skyttebygget terräng Gorå arbet.bost. Hålldammen sjö
  Skälsundet sund Grandalen läkarbost. Hålldammsluckorna dammluckor
  Skärgölen göl Grandalen lht Hållhagen hage
  Skönnarbosjön sjö Granhäll lht »Hållingen» åker
  Skönnarbosjön sjö Granlund lht, avs. Hårsmossen gärde
  Skönnarbosjön sjö Granstad gård Häggkärret åker
  Sluk terräng Granstad gård Hälltäljeån å
  Slätensmossen mosse Granstad gård Hällängana åker
  Småängarna ägomark Granstad, Lilla bs. Hängestorpsskiftet åker
  Snålängen ägomark Granstad, Lilla torp Hästedöden backe
  Spjuthultsmossen mosse Granstadtorp torp Hästhagen hage
  Spjutmossen mosse Granstadstorp lht Hästhagen hage
  Spräcken ägomark Grindstugan lht Hästhagen hage
  Spångmossen mosse Grindstugan lht Hästhagsudden udde
  Spångmossen mosse Grindstugan bs Hästskomossen mosse
  Stenfallet ägomark Grindstugan t. Hättorpsån å
  Stenhulteskärret kärr Grindstugan bs. Högkvartersbotten kolbotten
  Stenhultet terräng Grindstugan bs Hökmossen mosse
  Stenstorp f.d. torp? Grindtorpet lht, avs. Hörnegärdet gärde
  Stensön ö Grytebäck gårdar Hörnehagen hage
  Stiggölen göl Grytebäck gård Hörnehagen hage
  Stiggölskärret kärr Grytebäck by Höstroa gärde
  Storgölen göl Grytfall förr torp Igelsjön sjö
  Storkärren kärr Grytsfall t. Igelsjön sjö
  Storkärren kärr Grytssjöfall torp Imgärdekärret mosse
  Storbron sjö /Se Gråballelyckan ort Intaget åker
  Storån å Gråballelyckan lht Isfallebäcken bäck
  Strumpan terräng *»Grå Lus» bs Ishultskärret kärr
  Stubbetorp ägomark Grålus, se Källstugan t. Iskällebackarna backar och åkrar
  Stubbrödjan ägomark Gräsfallet t. Johanslyckan åker
  Stökebygget terräng Gräsfallet t. Jutamsängen Saknas
  Svart gölen, Stora göl Gräsfallet t. Jätteberget berg
  Svederna terräng Gräsfallet torp Jätteberget berg
  Svältan ägomark Gräsfallet t. Jätteudden udde
  Svältehamn ägomark Gräsfallet torp Jönse Mosse mosse
  Tikhyttesjön sjö Gräsfallet lht Kaffeön holme
  Torgölen göl Gröndalen bs Kajmossen mosse
  Torgölen sjö Grönkullen lht Kajsas Hål åker
  Torshälla holme Grönkullen lht Kajsas Hål sänka
  Trehörnakäringen gränssten Grönkullen bs Kajsas hål jölpa
  Trehörningen skälpunkt /Se Gustafsberg gård Kalkstensbrott kalkbrott
  Trogsiön sjö Gustavsberg, se Björnäs Saknas Kalkugnsgärdet åkermark
  Tron, Stora o. Lilla sjö Gustafslund lht Kallkällan källa
  Tron, Stora sjö Gustavslund lht Kallkälledalen åker
  Tron, Stora sjö Gustavslund ort Kalven göl
  Tron, Stora sjö Gustavslund lht Kamperplatsen gärde
  Tron, Stora sjö Gäddhult t. !Karl-Fredriks Ö holme
  Trosbyån å Gäddhult t. Karl-Johans hål åker
  Trosiön sjö Gästgivaregården Saknas Karl-Jonsa-backen backe
  Tyleudde udde Göl gård Karlsö avs. jord
  Tylebiken vik Göl gård Karsfalla äng Saknas
  Tämmegölen göl Göl gård Karshall holme
  Tämmorna terräng Gölstorp t. Karlstorpsgärdet gärde
  Ubbersmossen mosse Gölstorp torp Karstorpslyckan åker
  Udden udde Gölstorp t. Karsvikegärdet Saknas
  Unden sjö Göranstorp förr t. Kattgölen gölhåla
  Undsjön sjö Göranstorp torp Kattgölslyckan Saknas
  Undsjön sjö Haga t. Kattgölsmossen mosse
  Undsjön sjö /Se Haga t. Kattmossen mosse
  Undsjön sjö /Se Hagalund lht Kattpussen vattenpuss
  Undsjön sjö /Se Hagalund lht, avs. Kavelbrofallet skogsmark
  Uttertuvan gränssten Hagalund torp Kavelbron kavelbro
  Vargkärret ägomark Hagalund f.d. t. Kaxebacken backe
  Vargmossen mosse Hagen bs. Kaxebackeskiftet åker
  Vattenmossen mosse Hagen hmd »Kersti gärde» gärde
  Venängen ägomark Hagevik, se 1,2 Johannisberg hg Kilgärdet åker
  Vilkhyttebäcken bäck Hagevik förr gård Kilen åker
  Vimman göl Haglyckan lht m. jord Kittle Sten sten
  Vitgölen göl Haglyckan lht, avs. Klase Mo skogsmark
  Vitgölen sjö Hagstugan bs Klasemo Backe backe
  Vitmossen mosse Hagstugan t. Klasstorpebäcken bäck
  Vitmossen mosse Hagstugan t. Kleven berg
  Vresjöklint triangelpunkt Hagstugan t. Klev-viken vik
  Vresjön sjö Hagstugan t. Klingens jölpa fördjupning i å
  Vresjön sjö Hagtorpet torp Klintfallegölen göl
  Vresjön sjö /Se Hagtorpet t. Klintgölen Lilla göl
  Vresjön sjö /Se Halvspann bs Klintgölen Stora göl
  *Vrånggölen sjö Hammarkärret lht Klintgölsmossen mosse
  Vrångsjön sjö Hammarlund lht avs. m. jord Klintmossen gärde
  Vårfalla terräng Hammarlund handeksbod Klintängen skogsäng
  Väggölen göl Handelsboden lht Klippegärdet åker
  Vägsjön sjö Hemmingstorp lht, avs. Klippeskogen skog
  Västersjön sjö Hemmingstorp torp Klockarejorden Saknas
  Ytterholmarna holmar Henrikssons ort Klockartorpegrinden+ grind
  Åbromon terräng Herrfallet torp Klotorpe äng betesmark
  Ålund ägomark Herrfallet torp Klämmebackarna hagbackar
  Ämten f.d. sjö Herrfallet t. Klämmegärdet gärde
  Ämten terräng Hillemo t. Klämmeskiftet gärde
  Ängalund ägomark Hillemo lht *Knute-Tämman åker
  Ängstuguån å Hindstorp by Kodöden sänka, gärde
  Ögnemjärn göl Hindstorp by Kohagen hage
  Öland skär Hindstorp by Kohagen hage
  Örmohult triangelpunkt Holma, Lilla by Kohagen hage
  Örmohult triangelpunkt Holma, Lilla gård Kohagen hage
    Holma, Lilla gård Kohagen hage
    Holma, Stora gård Koje Äng kärr
    Holma, Stora gård Kojkällan källa
    Holma, Stora gård Kojkällehagen hage
    Holmetorpet t. Kojkälleängen f.d. äng
    Hornstugan t. Koklämman moras
    Hornstugan torp Kolfallet skog
    Hornstugan t. Kolfallsbacken backe
    Hornstugan t. Kopperorps ö ö
    Hotellet bs Koppöhagen hage
    Hovetorp gård Kargbäcken bäck
    Hovetorp gård Korgen sjö
    Hult by Korgen sjö
    Hult by Korgkärret kärr
    Hult by *Korpe Sång bergsområde
    Hult by Kotrillan berg
    Hultema gård Kotrillekällan källa
    Hullema gård Krogarebotten kolbotten
    Hultema gård Krokgölen sjö
    Hultet torp Krokgölen göl
    Hultet förr torp Krokgölsmossen mosse
    Hultet bs Kronfallegärdet gärde
    Hultet t., avs. Kronfallsskogen skog
    Hultgrinden bs Kråkkärret kärr
    Hultstugan bs Krögarejölpan håla
    Hultstugan ort Kudden berg
    Hulttorp torp Kullagölen sjö
    Hulttorp t. Kullagölen, se Bredsjön Saknas
    Hyttan+ hytta Kungskällan Saknas
    Hyttan+ Saknas Kungskällorna källor
    Hyttefallet t. »Kungsådran» källa
    Hyttfallet t. Kupps Botten kolbotten
    Hågra gård Kvarnberget berg
    Hågra gård Kvarnbäcken bäck
    Hågra Sand lht Kvarngårdsån å
    Hålkärret bs Kvarnkärrsgärdet gärde
    Hålkärret lht Kvarnsån å
    Håltorp gård Kvarnvägen väg
    Håltorp gård Kvarnängen åker
    Håltorp gård Klockartorpegrinden+ bäck
    Häggebäcken t. Kvarnängsgärdet gärde
    Häggbäcken, se Häggfallet t. Kyrkbacken backe
    Häggfallet t. Kyrkgärdet åker
    Häggfallet t. Källaråkern åker
    Hälla gård Källgärdet gärde
    Hälla gård Källmossen mosse
    Hälla gård Källstugumossen Saknas
    Hälltäljan stugor Kärnskogstäppan+ åkertäppa
    Hälltäljan t. Kärrlyckan åkerstycke
    Hängestorp gård Kölerlyckan annat namn på Lindalslyckan
    Hängestorp gård Labbetorpegärdet gärde
    Hängestorp gård Labbetorpeån backe och å
    Hätttorp herrgård Ladkärret åker
    Hättorp herrgård Ladugårdsgärdet gärde
    Hättorps Bruk avs. Ladviken vik
    *»Hävda» torp Lagergölen sjö
    Hävden, se Skogsholm t. Lagergölen göl
    Högalund lht Lagergölsbäcken bäck
    Högalund t. Lagga gärde
    Högalund t. Laggaremon skogen
    Högalund torp Laggergöla sjö
    Högby lht., avs. Lagmansgölen göl
    Högby t. Lakbäcken bäck
    Högby t. Lakebäcken bäck
    Högendalstugan bs Lakebäckshagen hage
    Höglyckan t. Lanberget, se Ålkistan berg
    »Högrösta» lht Landmärkesundet mosse
    Högsätter lht Landmärket röse
    Högsätter torp Landsvägsgärdet gärde
    *»Hökepinan» lht, avs. Landsvägsgärdet gärde
    Hörnet bs Landsvägsgärdet gärde
    *»Ingas» bs Landsvägsgärdet gärde
    Isakssons ort Landsvägslyckan åker
    Iskallebol gård Larsmossegölarna gölar
    Iskallebol by Larsmossen mosse
    Iskallebol by Larsmossen mosse
    Jacobslund lht Lassemossen åker
    Jakobslund lht Lekön ö
    Jakobslund t. Lids ö ö
    Jakobslund torp Lien sjö
    Jakobslund torp Lien sjö
    »Jan-Magnus-stället» bs. Lien sjö
    Johanneslund t. Lillgölen göl
    Johanneslund t. Lillgölsmossen åker
    Johanneslund torp Lillholmaån å
    Johanneslund lht Lillholmaån å
    Johannisberg hg Lill-Holma-ån å
    Johannisberg gård, »mindre herrgård» Lillsjön sjö
    Johannisberg herrgård Lillsjön sjö
    Johannislund lht Lilltron, se Tron Saknas
    Johannislund lht Lillängen hage
    Johannislund t. Lillängen åker
    Jonsberg lht Lillängen åker
    Järntorget plats i hage Lillängen åker
    Järptorpet f.d. stp Lillängen åker
    Järptorpet f.d. stp Lillängen äng
    Kalkugnen+ Saknas Lim-ön holme
    Kalkugnen+ förr kalkugn Lindalsgärdet gärde
    Kalkugnslyckan t. Lindalslyckan åker
    Kalkugnslyckan t. Linddalsmossen åker
    »Kalle Knuts» bs Lindhulte bro bro
    Kapellgården hmd Lindhulte grind grind
    Kappen bs. Linnersfallet åker
    Karlsborg lht Ljusa källan källa
    Karlsdal lht Logegärdet gärde
    Karlsfrid bs Loggärdet gärde
    Karlshult, se Karsfalla torp Loglyckan åker
    Karlshult lht, avs. Lortbromossen = Fågelmossen Saknas
    Karlslund t. Lortbron kavelbro
    Karlslund lht *Lumperna backe
    Karlslund torp Lurns Botten kolbotten
    Karlstorp bs Lurns Botten kolbotten
    Karlstorp lht Lusthusudden udde
    Karlsö lht Lybäck bäck
    Karsfalla torp Lybäcke Bro bro
    Karsfalla t. Lybäcks grind+ grind
    Karstorp gård Långa broar landsväg
    Karstorp gård Långgölen del av sjö
    Karstorp gård Långmossen mosse
    Karstorps Handelsbod lht Långmossen mosse
    Karsvik f.d. stp Långplöjan gärde
    Karsvik bs Långsjön sjö
    Kaxebacken skolhus Långsjön, se Bredsjön Saknas
    Kaxebacken torp Långtegarna åkermark
    Kaxebacken skolhus Långåkrarna åker
    Kilen t. Lämneån å
    Kilen t. Länshallen häll
    Kilen bs. Länshallen häll
    Kilkärret t Malmtärn sjö
    Kilängen torp Malmtärnsjön sjö
    Kilängen bs Margölen fördjupning i vattnet
    *Kistan lht Markebolyckan åker
    Klastorp nu rivet torp Marlången sjö
    Klastorp torp Marlången sjö
    Klinten t. Mastrandshålet vik
    Klinten torp Mejerigärdet gärde
    Klintfallet t. Mellangärdet göl
    Klintfallet t. Mellangärdet gärde
    Klinttorpet Saknas Mellangärdet gärde
    Klintorpet hmd. Mellangärdet gärde
    Klippan bs Mellanstycket åker
    Klippan förr t. Milyckan åkerlycka
    Klockaretorpet, Lilla bs Missundagärdet gärde
    Klockaretorpet t. Missunda sund sund
    Klocktorpet torp Mjölnarens Lyckor åker
    Klocktorpet, Lilla torp Södra Mo skog
    Klotorp gård *Moe Bäck el. Mobäcken bäck
    Klotorp hemman *Moe Källor källor
    Klovstena gård *Moe Mosse mosse
    Klovstena f.d. by Mosjöbergen berg
    Klovstena gård Mosjö Bro bro
    Klovstena by Mosjön sjö
    Gamla Klofstena lht Mosjön sjö
    Klovstenalund gård Mossegärdet gärde
    Klovstenalund gård Mossen gärde
    Klovstena mellangård gård Mossgärdet gärde
    Knallen, se Göranstorp t. Mossgärdet gärde
    »Knekstugan» torp Mosslogegärdet gärde
    Knekttorpet Saknas Mosslogegärdet gärde
    Kojan bs el t. Mosslogen utloge
    Kommunalhuset hus Mossängen gärden
    Koppardalen torp Muntorpsbacken skogsbacke
    Koppardalen torp Mylingesten sten
    Koppardalen t. Myrbackarna åker
    Kopparfall prästhemman Myrudden hage
    Kopparfall prästhemman Måcke sten flyttblock
    Kopparfall gård Måsa utäng f.d. äng
    Kopparhult t. Måssbotten kolbotten
    Kopparhult t. Måsselyckan lycka
    Kopparhult lht Måsses Fall åker
    Kopperorps gård Måssängen kärr
    Kopperorp gård Måstorpelyckan åker
    Kopperorp gård »Mäksbo» Hagar skogsmark
    Koppöna t., avs. Märkärret kärr
    Koppöna torp Mörkviken vik
    Kristinefors bruk+ förr järnbruk Mörsahultet skogsmark
    Kristinefors järnbruk Möån å
    Kristinefors bruk Möån å
    Kristinefors Masugn+ Saknas Mö-ån å
    Kronfallet torp Nagelspräcken gärde
    Kronfallet torp Nattviken vik
    Kronånger lht. avs. Nattviken vik
    Kronängen t. Nedersta Skogen skogsmark
    Kruslund bs. Nilsbergsgärdet gärde
    Kruslund t. Nisses Oxhus plats i skogen
    Kulla gård Norhytteskogen skogsområde
    Kulla gård Norra Botten kolbotten
    Kulla gård Norrgårdshagen hage
    Kulltorp t. Norrgårdshagen hage
    Kulltorp f.d. torp Norrgärdet gärde
    Kupan bs. Norrsjön sjö
    Kvarnen lht, avs Norrsjön sjö
    Kvarnen lht, avs. Norrsjön sjö
    Kvarnen kvarn Norrängen betesmark
    Kvarnfall t. Norrängen åker
    Kvarnfallet bs. Norrängen åker
    Kvarngården bs Norrängen änghage
    Kvarngården lht Norrängen gärde
    Kvarnkärret gård Norrängen åker
    Kvarnkärr gård Norrängskärret mosse
    Kvarnkärr gård Norsgärdet torp
    Kvarnängstorpet torp Nybro bro
    Kvarnängstorpet förr t. Nybroängen åker, gärde
    Kårtorp gård Nybyggebäcken = Kvarnbäcken Saknas
    Kårtorp gård Nybygge Äng kärr
    Kårtorp gård Nyckelgrinden+ grind
    Käckstugan bs. Nyckelhagsgärdet gärde
    Källstugan f.d. t. Nydalsgärdet Saknas
    Källstugan t. Nygärdet gärde
    Källstugan t. Nykrogsängen äng
    Källstugan bs Nystugubergen berg
    Källstugan torp Nystugeviken vik
    Källstugan, Lilla bs. Nytorpehagen hage
    Källstugan, Stora lht Nyängen gård
    Kärr gård Nyängen åker
    Kärr gård Näckeberget berg
    Kärr gård Näckebergsviken vik
    Kölershult torp Odlingen åker
    Kölershult t. Odlingen gärde
    Kölershult t. Ormhålet mosse
    Kölingshult t. Oxgölen göl
    Labbetorp by Oxhagen hage
    Labbetorp by Oxhagen del av Sjöhagen
    Labbetorp by Oxhagsgärdet åker
    Laggartorp t. Oxhagsudden Saknas
    Laggartorp t. Oxmossen mosse
    Laggartorp lht Pannkakan åker
    Lennartstorp torp Paradiset skog
    Lennartstorp t. Paradisfallet skogsbacke
    Lennartstorp, Lilla lht Pardagskällan källa
    Lennartstorp t. Pariserskogen skog
    Lergöken bs Parkudden udde
    Lid gård Per Smed-gärdet gärde
    Lid gård Perstorpssjön sjö
    Lid förr gård, nu t. Perstorpssjön sjö
    Lilla stugan bs Perstorpsån å
    Lill-Råcka bs. »Pillekrok» åker
    Lill-Torp bs Pinan gärde
    Lillåsen torp Planbergefjärden vik
    Lillåsen torp Planbergen berg
    Lindbofallet, Västra torp Plågebäcken bäck
    Lindbofallet, Ö. o. V. t. »Prästgårdens utäng» Saknas
    Lindbofallet, Östra t. Prästgårdsängen åker
    Linddalen lht, f.d. t. Prästköpsgärdet gärde
    Linddalen t. Prästnackegärdet gärde
    Lindersnäs lht Pussegärdet gärde
    Lindesberg torp Pälles Puss+ kärr
    Lindhult t. Pälsgölarna gölar
    Lindhult t. Pälsgölsmossen mosse
    Lindsberg lht Pärkels kittel gryta i berg
    Lindsberg lht, avs. Pärs Fällor skog
    Ljunggrenstugan bs. *Raggan f.d.äng
    Luckan lht, avs. »Rataskebergen» berg
    Lugnet t. Riegärdet gärde
    Lugnet torp Risagärdet f.d. äng
    Lugnet t. Risamossen mossmark
    Lugnet bs. Risbrokärret kärr
    Lugnet lht Risbron väg
    Lund hgd !Risings Källa källa
    Lund herrgård Rofalls Mosse Saknas
    Lund gård Rovön holme
    Södra Lund lht Rubbetorpsliden vägsluttning
    Lund, Södra torp Ryttarhagen jordområde
    Lund, Västra torp *Råmossen, Lilla åker
    Lybeck t. *Råmossen, Stora åker
    Lybäck torp Rånnbergen bergrygg
    Lybäck torp Rännbäcken bäck
    Långbrohult t. Rännebäcksluckorna dammluckor
    Långbrohult förr torp Rännebäcksviken vik
    Långkatekesen bs Rävudden udde
    »Långradda» lht Röbergegärdet gärde
    Lämneå bruk Röda sten flyttblock
    Lämneå herrgård Rögölen+ göl
    Lämneå Bruk förr järnbruk, nu mek. verkstad Rögölsmossen mosse
    Lövbrona t. Röja åker
    Lövbrona t. Röja, Lilla åker
    Lövhyddan lht Rölyckan åker
    Lövkullen bs Römosse kulle höjd
    Malmstorp förr t. Römossen mosse
    Malmstorp t., avs. Römossen mosse
    Malmängen torp Rönnebäcken del av bäck
    Marieberg t. Rösjön sjö
    Marieberg lht Rösjön Saknas
    Mariedal lht, avs. Salstenen = Sadelstenen råsten
    Marielund bs. Salstenens Skithål del av väg
    Markebo by Sandbackarna backar
    Markebo by Sandbäcken bäck
    Markebo gård Sandlyckan gärde
    Markebo f.d. by, nu gårdar Sandslätten gärde
    Markebo Norra gård Sandslätten gärde
    Markebo Södra gård Sandstugegärdet gärde
    Markstorp lht Sandudden åker
    Marlingshult t. Sandviken vik
    Marlingshult torp Saras hål vattenhål
    Marlingshult t. Schovallgärdet gärde
    Marlingstorp gård Seglunda ek ek
    Marlingstorp gård Signalberget, se Vresjö Klint Saknas
    Marlingstorp gård Simmsönslätten åker
    Mejeriet lht Sisserydsbäcken bäck
    Mejeriet lht, avs. Sjubotten kolbotten
    Mejeriet lht Sjögärdet gärde
    Mejeriet Saknas Sjögärdet gärde
    Mellanbruket+ förr järnbruk Sjögärdet åker
    Mellangården hmd Sjögärdet gärde
    Mellangården hmd Sjöhagen hage
    Mickelsbo gård Sjöhagsmossen mosse
    Mickelsbo gård Sjölyckan åker
    Mickelsbo by Sjölyckan åker
    Midsommarstugan, se Bäckaskog t. Sjötorpsgärdet gärde
    Missunna komministerboställe Skams backe åker
    Missunna kommin.bost. Skansegärdet gärde
    Missunna gård Skansemossen gärde, mosse
    Modal förr t. Skanshagen hage
    Modal t Skansundden del av udde
    Modal torp Skansån å
    Modal bs. Skansån å
    Moen lht, avs. Skansån å
    Moen t. Skergölen göl
    Moen t. Skergölen, Västra göl
    Mon t. Skergöls Krog källa
    Mon t. Skergölsmossen mosse
    Mon, Norra bs Skiljeängen gärde
    Mosebacke lht Skillnadsbäcken bäck
    Mossa gd Skitare-ön kulle
    Mosstorp gd Skogkärret Saknas
    Mosstorp t. Skogseldsmossen mosse
    Mosstorp, se Måsen t. Skogsgärdet gärde
    Motorp, se Moen t. Skogsgärdet gärde
    Motorp t. Skogsängen åker
    Muntorp torp Skogsängen åker
    Måsa gård Skogsängen kärr
    Måsa gård Skringärdet gärde
    Måsa gård Skrivrummet dy
    Måsen bs. Skräpviken vik
    Måsen t. Skräpängen åker
    Måstorp gård Skvallerfallehagen del av ägor
    Måstorp gård Skäggebotten kolbotten
    Måstorp gård Skäggebron bro
    Måstorpet t. Skägge Kyrka flyttblock
    Nabben, se Nybygget torp !Skägge Kyrka flyttblock
    »Nabben» torp Skäggemohagen hage
    *Naveln lht »Skäggemo kyrka» sten
    Nilsberg t. Skäggemon bergshöjd
    Nilsberg lht, avs. Skälbäcken bäck
    Nils Per Boströms, se Tallberga torp Skälbäcken bäck
    Norrbacka lht avs. Skälbäcksbron bro
    Norrgården hmd Skälbäckskärret kärr
    Norrgården hmd Skälsundet sund
    Norrhagen t. Skärforsbäcken bäck
    Norrtorp t. Skönnarbosjön sjö
    Norsberg förr t. Skönnarbosjön sjö
    Norsberg torp Skönnarboån å
    Nyberg t. Släthällarna berg
    Nyberg lht Smedgärdet gärde
    Nybro torp Smedgärdet gärde
    Nybro t. Smutta gärde
    Nybro förr t. Småtegarna gärde
    Nybrotorp bs. Småtegarna åkermark
    Nybrotorp torp Småtegebäcken bäck
    Nybygget t., avs. Småtegediket Saknas
    Nybygget bs Smälls-bron kavelbro
    Nybygget t. »Snedderas änger» åker
    Nybygget t. Snurreskälet skälröse
    Nybygget t. öde Snålängen åker
    Nybygget lht Sojölpan jölpa eller fördjupning
    Nybygget torp Sokärret åker
    Nybygget t. Sommarnöjet gärde
    Nybygget t. Sommarnöjet gärde
    Nybygget, Lilla ort Somossen gärde
    Nyckelhagen bs Soryggen berg
    Nygård förr torp Sotarns Ängar kärrmark
    Nygård torp Spetsbergen berg
    Nykrogen torp Spetsängen åker
    Nykrogen t. Spjuthultet skog
    Nykrogen lht Spjuthultsmossen mosse
    Nykrogen Lilla bs. Spruckna Berget bergsträckning
    Nylyckan lht Spökarestenen sten
    Nylyckan torp Spökbacken backe
    Nystugan lht, avs. Stackängarna kärr
    Nystugan t. Staffansviken vik
    Nystugan lht, avs. Stakängen åker
    Nystugan t. Stallgärdet gärde
    Nystugan t. Stallsgärdet gärde
    Nysätter avs. lht Stenbrogärdet gärde
    Nysätter t. Stenbromossen Saknas
    Nytorpet torp Stenhultskärret mosse
    Nyängen hmd Stenkullegärdet gärde
    Olshemmet torp Stenkullegärdet gärde
    Olshemmet lht Stenkullehagen hage
    Olstorp torp Stenkullen berg
    Opplångsängen hmd Stenkällan källa
    Opplångsängen hmd Stentorpsgärdet gärde
    Oskarshamn t. Stensön ö
    Oskarshamn lht Stiggölskärret kärr
    Paltbrödskåpet stuga Stockholmsberget berg
    »Palteskåpet» lht Stolpbacken+ backe
    Pankåsen förr t. Stora Hagen hage
    Pankåsen hmd Stora Mosten gärde
    Pankåsen ort Storgölen sjö
    Paris lht Storgölen göl
    Perltorpet t. Storkärren kärrmarker
    Perstorp gd Storslätten gärde
    Perstorp gård Stortron, se Tron Saknas
    Perstorp gård Stor-Tron sjö
    Perstorp gård Storån å
    Pettersberg t. Storån vattendrag
    Pettersberg? torp Storån å
    Petersberg lht, avs. Storänga åker
    Peterslund lht Storängen äng
    Pettersberg t. Storängen gärden
    Pikhult, Nedre förr t. Storängen åker
    Pikhult, Nedre t. Storängen åker
    Nedre Pikhult torp Storängen äng
    Pikhult, Övre torp Storängsvägen väg
    Pikhult, Övre t. Stretrumpan del av bergsträckning
    Övre Pikhult torp Strumpan kärr
    Planberget t. Struttebacken backe
    Planberget t. Stubbetorpeskogen skog
    Plansäter t. Stubbgärdet åkermark
    Plansäter lht, avs. Stubbhagen hage
    *Port Arthur lht Stubbängen åker
    Porten bs Stugelyckan åker
    Pråmudden torp *Stuteskrämman lht
    Pråmudden bs. Stånggärdet gärde
    Pungen, se Bäckaskog t. Sundstorpsmossen åker
    Pussen, se Fridhem t. Sunnsängen åker
    Pussen bs Susenbergs backe backe
    Pärltorpet t. Susenbergsgärdet f.d. äng
    *Rabbi stad backstugor Svalboberget bergstopp
    Ramboviken t. Svalhallen bergig udde
    Ramboviken hmd Svanemossen mosse
    Rinna, se Grindstugan t. Svarta Granarna hump
    Risa by Svarta Grinden+ grind
    Risa by Svartgatan väg
    Risa by Svartgölen sjö
    Risa by Svartgölen Stora göl
    Risberget t. *Svederna skog
    Risberget lht, avs. Sven-Greje-gölen göl
    Rishem+ bs. Svinkärret Saknas
    Rom t. soldattorp Svinkärrshalsarna, se Bläckkärret del av kärr
    Romslyckan f.d. stp. Svinvallen markområde
    Romslyckan lht, avs. Svältan åker
    Rosenborg lht, avs. Sågarebäcken bäck
    Rossbacken bebyggelse Sågarebäcken bäck
    Rossnäs lht Sågaregärdet gärde
    Rothult bebyggd utj. Sågplatsen Saknas
    Rothult förr utjord Sälgbråte Hall Saknas
    Rothult gård (utjord) Södra Dalen kärr
    Rubbetorp förr t. Södra Dalsbottnen kolbotten
    Rubbetorp hmd Sörgårdshagen = Björnstugehagen Saknas
    Rudolfsberg torp Sörgårs Fall backe
    Rulleberg lht Tassehålet fördjupning i terräng
    Rulleberga t. Tasängen åker
    Ryttartorpet t. Tidningshyttesjön sjö
    Råcka gd Tidingshyttesjön sjö
    Råcka gård Tikhytte Gruvor gruvor
    Råcka gård Tikhytte Sjö sjö
    Råcka gård Tildas äng kärräng
    Råcka Handelsbod Saknas Tittutskiftet gärde
    Råcka utäng utäng Tjurbacken backe
    Råckstorp lht Tjädermon mo eller kulle
    Rådsberg t. Tjärbrännet kolbotten
    Rådsberg t. Toltorpehagen Saknas
    Råssbacken hmd Topplyckan gärde
    *»Ränna» lht Torgölen göl
    Rännan torp Torgölen sjö
    »Rävelämmen torp Torgölen Saknas
    Röberget torp Tornberget berg
    Röberget bs. Torparedalen åker
    Rövarekojan kula Torparehagen hage
    Röven, se Bäckaskog torp Torparevägen väg
    Sandbacken t. Torpgärdet gärde
    Sandbacken lht Torplyckan gärde
    Sandbacken lht Trehörningekärngen rågångs- eller skälröse
    Sandbäcken t. Trillingbottnarna kolbottnar
    Sandbäcken torp Trollbergs Hål kolbotten
    Sandbäcken lht Trollkullen bergkulle
    Sandfallet hmd Trollberget berg
    Sandfallet torp Tron sjö
    Sandfallet förr t. Trosbyängen åker
    Sandfallet hmd Trånget åker
    Sandfallet t. Trångfallsbacken åker
    Sandgropen bs. Trädgårdsgärdet gärde
    Sandlyckan torp Trädgårdsgärdet åker
    Sandlyckan bs. Trädgårdsstycket åker
    Sandmon t. Trädgårdsgärdet gärde
    Sandmon bs Trätarebotten kolbotten
    Sandstugan t. Tunneln dike
    Sandstugan t. Tutegärdet gärde
    Sandstugan bs. Tvillingsbottnarna kolbottnar
    Sandstugan lht., avs. Tybbleviken vik
    Sandstugan bs. Tybblevägen väg
    Sandstugan förr t. Tyle Klint berg
    Sandtorpet torp Tyleskogen skog
    Sandtorpet torp Tyleviken vik
    Sandtorpet bs. Tyrmossen Lilla mosse
    Sandudden t. Tyrmossen Stora mosse
    Sandudden lht, avs. Tyska Fallet område i skog
    Sandvik lht. avs. Tämmejölen göl
    Senfärden, se Torsdal t. *Tämmerna åker, mossmark
    Sila t. Tärnbotten kolbotten
    Sila torp Ubbersbotten kolbotten
    Sila t. Ubbersmossen mosse
    Sisseryd torp Uddebacken del av gärde
    Sisseryd lht. avs. Udden gärde
    Sisseryd t. Uddevallamossen åker
    ?Sjuvallen t. Uddängsgärdet gärde
    Sjöbacka t. Undsjön sjö
    Sjöbacka lht, avs. Undsjön sjö
    Sjöbacka t. Undsjön Saknas
    Sjöfallet torp Undsmossen gärde
    Sjöfallet förr t. Undsmossen mosse
    Sjöfallet t. Undstorpehagen hage
    Sjöfallet bs. Undstorpsgärdet gärde
    Sjöholma t., avs. Uttertuvan holme
    Sjöholma t. Utängarna ängsmark
    Sjölund torp Uv-berget berg
    Sjötorp, se Sjöholma t. !Vallgata jordremsa
    Skallebol gård Vallgatan väg
    Skallebol gård Varggrytet moras i skogen
    Skallebol gård Vargkärret kärr
    Sjötorp hmd Vargmossen mosse
    Skansen garveri Vargtikebotten kolbotten
    Skansen garveri Varpet vik
    Skansen lht, avs. Vaskens Äng åker
    *»Sketränna» lht Vedtorget upplagsplats för ved
    Skogsholm torp Venen åker
    Skogaholm torp Viks Näs näs
    Skogalund torp Vilkhytte Berg berg
    Skogalund bs Vilkhyttebäcken bäck
    Skogalund, Lilla lht Vimma göl
    Skogalund, Stora lht Vintergölen göl
    Skogatorp torp Vitgölen göl
    Skogatorp t., avs. Vitlyckan gärde
    Skogen, se Skogstorpet t. Vittlyckegärdet gärde
    Skogen ort Vittmossen mosse
    Skogshemmet lht Vresjöbäcken bäck
    Skogstorpet t. Vresjöbäcksbron bro
    Skogstorpet t. Vresjöbäcksviken vik
    Skogtorp torp Vresjö klint berg
    Skogstorpet t. Vresjö Luckor dammluckor
    Skolhuset lht Vresjön sjö
    Skrinet torp Vresjön sjö
    »Skrinet» bs Vresjön sjö
    Skvaltutan bs. Vresjööarna holmar
    Skyttebygget torp Vrångsjö Bro bro
    Skyttebygget t. Vrångsjön del av Vresjön
    Skåpet hmd Väg-gärdet gärde
    Skäggemon bs Väggölen sjö
    Skälbäcken torp Vägsjögölarna gölar
    Skälbäcken bs. Vägsjön sjö
    Skärforsen torp Vägsjön sjö
    Skärforsen torp Vända Bron bro
    Skärforsen t. *Väntan gärde
    Skärforsen lht, avs. Väntegrinden+ grind
    Skärvorna, se Skärforsen torp Västerlunne Ängar ängkärr
    Skärvorna, se Skärforsen t. Västersjöbäcken bäck
    Skönnarbo gd Västersjön sjö
    Skönnarbo bruksegendom Västervik gärde
    Skönnarbo bruksegendom Västeränga gärde
    Skönnarbo gård Västerängen gärde
    Skönnarbo Bruk+ Saknas Västerängen åker
    Skönnarbo kvarn förr kvarn Västra gärdet gärde
    Skönnarbo kvarn förr kvarn Ytebron bro
    Skönnarbo Masugn Saknas Åbromon skogsmark
    Skönnarbo nedre bruk+ Saknas Ågärdet gärde
    Skönnarbo såg+ bebyggelse Å kilar äng
    Sliparhyttan t. Ålkärret kärr
    Sliparehyttan+ Saknas Ålundsgärdet åker
    Sliparhyttan, Lilla torp Ålundsgärdet gärde
    Sliparehyttan, Stora torp Ålundsängen åker
    Smedjebacken lht Ånerva gärde
    Smedjebacken ort »Ånnkärrs Stock» bro /Se
    Smedjebacken lht, avs. Åskebacken skogsbacke
    Smedsbol by Åstadsjorden utjord
    Smedsbol gård Åstads udde utjord
    Smedsbol by Åstadsån del av å
    Lilla Smedsbol t. Åtorpe Kilar ängsmark
    Småängarna t. Åtorpe Udde ängbit
    Småängarna lht, avs. Åtorpe Äng betesmark
    Smälleberg, se Hålkärret lht Åviken vik
    Smällen, se Hålkärret lht Ällebulle bro bro
    Snaran t. Ämten sjö
    Snaran lht, avs. Ämten sjö
    *Snedden t avs. Änga gärde gärde
    Snippen förr torp Ängbackarna åker
    Snippen ort Ängen delvis åker
    Snippen bs. Ängen hage
    Snurra bs Ängen gärde
    Sofiero lht Ängen åker
    Solbacka lht Änghultet skog
    Solberga torp Ängsgärdet gärde
    Solberga torp Ängstugeån å eller bäck
    Solberga t. Äskedalarna lågmark
    »Solskina» bs. Ögnemjern sjö
    Solskina, se Cederström lht Ögnemjern sjö
    Spiksborg äng Ögnemjärsbäcken bäck
    Spiksborg gård Ögnemjärsmossen mosse
    Spiksborg gård Öllebäcke bro bro
    Staden kyrkoby Öllebäcken bäck
    Staden kyrkoby Önas skog skog
    Staten lht Össkallebron bro
    ?Sten t. Össkallegatan väg och backe
    Stenfallet t. Össkallegärdet gärde
    Stenfallet t. Össkallegärdet åker
    Stenfallet t. Össkallelyckan åker
    Stenfallet bs. Österängen åker
    Stenfallet hmd Övdekrökarna landsvägskrökar
    Stenfallet lht m. jord avs. *Över-Tämman åker
    Stenhultet t. Övre hagen skog
    Stenhultet t.  
    Stenkullen förr torp  
    Stenkullen t.  
    Stenkullen torp  
    Stenkullen lht, avs.  
    Stenkullen t.  
    Stensberg bs.  
    Stenstorp bs.  
    Stenstorp bs  
    Stensön torp  
    Stiggölen t.  
    Stiggölen t.  
    Stiggölen torp  
    »Stocken» bs.  
    Stolpen gård  
    Storåsen torp  
    Storåsen t.  
    Storängen utjord  
    Storängstugan bs  
    Struten t.  
    Stubbetorp torp  
    Stubbhagen t.  
    Stubbhagen bs.  
    Stökebygget t.  
    Stökebygget t.  
    Stökebygget t.  
    Sundsjö gård  
    Sundsjö gård  
    Sundsvall torp  
    Sundsvall bs.  
    Sundsjö gd  
    Sundsjö by  
    Sundtorpet t.  
    Sundtorpet t.  
    Susenberg, Lilla t.  
    Susenberg, Lilla lht  
    Susenberg, Stora torp  
    Susendal t.  
    Susendal lht  
    »Svalbergs» bs  
    Svalnäs gård  
    Svalnäs gård  
    Svalnäs gård  
    Svaltorp t.  
    Svaltorp t.  
    Svanetorp ort  
    Svartgölen, se Säldebråten t.  
    Sågen t.  
    Sågen torp  
    Sågen, Lilla t.  
    Sågen, Lilla torp  
    Sågen, Stora t.  
    Säldebråten t.  
    Säldebråten+ torp [bs]  
    Södergården hmd  
    Tallberga torp  
    Tallberga lht  
    Tallen, se Skälbäcken t.  
    Talltutan t.  
    Talletutan hmd  
    Tegelbruk+ Saknas  
    Tidingshyttan gård  
    Tidingshyttan gård  
    Tidingshyttan gård  
    Tittut, Stora t.  
    Tittut, Lilla torp  
    Tittut Lilla torp  
    Tittut, Stora torp  
    Tittut, Stora lht  
    Tjällmo by  
    Tjällmo, Prästgården Saknas  
    Toltorpet lht  
    Torkan t., avs.  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torpet t.  
    Torpön t.  
    Torpön t.  
    Torpön t.  
    Torpön f.d. torp  
    Torpön Lilla bs.  
    Torsdal t.  
    Torsdal lht  
    Trevättern, se Ekenberg utäng  
    Trevättern, se Ålund t.  
    *Treveten bs.  
    Trindfallet bs.  
    Trolleflod gård  
    Trolleflod gård  
    Trolleflod by  
    Trosby indr. militiebost.  
    Trosby gård  
    Trosby gård  
    Trollenäs lht, avs.  
    Tryfallet gård  
    Tryfallet gård  
    Tryfallet gård  
    Trädgården lht  
    Tutan avs.  
    Tutan hmd  
    *Tvåknutarna bs.  
    Tyle gård  
    Tyle gård  
    Tyle gård  
    Tylehall torp  
    Tylehall t.  
    Tyle skola Saknas  
    Tyleudde t.  
    Tyle udde t.  
    »Tången» t.  
    Ubbetorp gård  
    Ubbetorp indr. militiebost.  
    Ubbetorp gård  
    Udden torp  
    Udden t.  
    Uddevalla f.d. torp, bs  
    Uddevalla förr torp  
    Ugglebol gård  
    Ugglebol gård  
    Ulriksdal t.  
    Ulriksdal lht  
    Und gård  
    Und länsmansbost.  
    Und gård /Se  
    Undsjö, se Ugglebol gård  
    Undskogen torp  
    Undstorp gård  
    Undstorp herrgård  
    Undstorp gård  
    Upsala t.  
    Uppsala bs.  
    Utängen t.  
    Utängen gård  
    *Vasken t.  
    Vennersborg torp  
    Veterinäsbostaden lht  
    Vik by  
    Vik by  
    Vik by  
    Viksholm lht  
    Vikstorp t.  
    Vikstorp t.  
    Vikstorp t.  
    ?Vilan ort  
    Vilkhyttan gård  
    Vilkhyttan gård  
    Vilkhyttan by  
    Villa Björka lht  
    Villan lht  
    Vidensborg lht  
    Vitgölen t.  
    Vitgölen torp  
    Vårfalla t.  
    Vårfalla t.  
    Vårfalla t.  
    Vänersborg lht:r, avs.  
    »Vänta» lht  
    Väntan bs  
    Västerlid lht  
    Västerlund torp  
    Västermossa gd  
    Västermåsa gård  
    Västermåsa gård  
    Västerängen Saknas  
    Västerängen hmd  
    Västralund lht, avs.  
    Yxhult, Stora gd  
    Yxhult, Lilla o. Stora gårdar  
    Yxhult Lilla by  
    Yxhult, Lilla gård  
    Yxhult, Stora gård  
    Yxhult, Stora gård  
    Å gd  
    Å gård  
    Å gård  
    Å gård  
    Å, Gamla torp  
    Gamla Å torp o bs.  
    Åbacken bs.  
    Åbo bs.  
    Åbo torp  
    Åbylund, se Djuphumpen Saknas  
    Åbylund lht  
    Å-kojan jakthydda  
    Ålkistan ålkista  
    Ålund förr torp  
    Ålund torp  
    Ålund t.  
    Ålund lht avs.  
    Ånärva Saknas  
    Ånerva förr gård  
    Åsen lht  
    Åsen ort  
    Åsen t.  
    Åsen Lilla, se Lillåsen t.  
    Lilla Åsen bs  
    Åsen, Stora, se Storåsen t.  
    Åstad kronoegendom  
    Åstad gård  
    Åstad gård  
    Åtorp t.  
    Åtorp t.  
    Ämta gd  
    Emta gård  
    Ämta gård  
    Emtatorp t.  
    Ämtatorp t.  
    Änden, se Utängen t.  
    Änga bebyggelse  
    Änga gård  
    Ängalund bs.  
    Ängdalen lht  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan bs.  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan t.  
    Ängstugulogen+ loge  
    Änstugelogen+ loge  
    Öberkulla gård  
    Öberkulla gård  
    Öna herrgård  
    Öna herrgård  
    Öna gård  
    Örberga t.  
    Örmon t.  
    Örstorp förr t.  
    Örstorp t.  
    Österby gård  
    Österby Saknas  
    Österby Saknas  
    Österby gård  
    Österby gård  
    Österlund lht avs.  
    Österlund torp  
    »Övdes» hmd  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.