ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Risinge socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 544 Naturnamn : 830 Bebyggelsenamn : 1065 Naturnamn : 1730
Risinge sn Aborregölen göl Risinge sn Abborrgölen göl
Risinge f.d. sn Aborregölen göl Finspångas Saknas Aborrgölen vattendrag
Risinge sn Aborrgölen göl Risinge män inbyggarbeteckning Abborrgölen Saknas
Risinge sn Aborrgölen göl Risingsmän el. Risingemän inbyggarbeteckning Aborgölsmossen mosse
Risinge sn Adarsberget berg Affärshuset lht Aborrviken vik
Risinge sn Alesiön, se Älgsjön sjö Albacken bs Adarsberget berg
Risinge sn Almetärnen sjö Alsborg lht:r, avs Adarsåkern åker
Risinge sn Annelund terräng Alund lht Aftonsorgen backe
Risinge sn Arsen sjö Alvhem lht Aftonsorgen backe
Risinge sn Aspbubblan terräng Anderberg lht Albacketäppan åker
Risinge sn Aspliden ägomark Anderstorp bs Alkärret kärr
Risinge sn Axsjöfallet ägomark Anderstorp lht Alsätterstäppan åker
Risinge socken Axsjön sjö Anderstorp lht Alängen åker
Risinge socken Axsjön sjö Anneberg lht Amerika åker
Risinge sn Axsjön sjö Anneberg lht »Anners Orstäppa» åkertäppa
Risinge socken Baggfallet terräng Anneberg bs Arken sjö
Risinge socken Baggölsmossen mosse Anneberg lht Artkärret åker
Risinge socken Barktorpsviken vik Annelund bs Artkärrevarpen norvarp
Risinge sn Barnmossen mosse Annelund lht Arvids krog Saknas
Risinge sn Barrön ö Arken bs Askekärret Saknas
Risinge fd. sn Bastebacken terräng Aspnäs lht Askkärret kärräng
Risinge sn /Se Bastgärdet ägomark Augustenborg lht Asklundstäppan åkerbit
Risinge sn Bastroten terräng Auroras Tempel stenbyggnad Aspudden udde
Risinge sn Bastviken vik Axhult lht Axsjön sjö
Risinge sn Bastängen terräng Axsjöfallet lht Axsjön skogsjö
Risinge sn Bellmans häst terräng Axsäter torp Affärsbron Saknas
Risinge förr sn Betlehem terräng Backen bs Affärsgärdet lid
Risinge sn Bills udde udde *Backen lht. Alkärret Saknas
Risinge förs., förr sn Bjursjöfallet ägomark *Backen bs Almetärn sjö
Risinge sn Bjursjön sjö Backgården hmd Almetärnshumpen Saknas
Risinge sn Bjursjön sjö Backgården lht. Barnmossen Saknas
Risinge sn Bjursjön sjö !Baknäs del av stuga Barnmosseudden udde
Risinge sn Bjursjöskogen skog Banvaktstugan lht. Barrön ö
Risinge sn Björkfallet terräng Baracken lht. Barrön holme
Risinge sn Björkholmen holme Barktorpet t. Bastedalen äng
Risinge sn Björkkärrsviken vik Barnhemmet lht. Basdedalen äng
Risinge sn Björkliden ägomark »Barnhälla» torp Basthagen hage
Risinge sn Björksätter ägomark Barnhällen torp Bastroten skog
Risinge sn Björktorpet f.d. torp? Bastan lht Bastroten område i skog
Risinge sn Björngölen göl Bastfallet bs Bastrotedudden udde
Risinge sn Björnviken vik Bastlyckan bs Bastubacken backe
Risinge sn Björnviken vik Bastskogen t. Bastubacken backe
Risinge f.d. sn Björnvikeudden udde Bengtstugan bs. Bastudden utskjutning i sjö
Risinge förs Bleken sjö Berga bs »Nedre Baståkern» åker
Risinge sn Bleken insjö /Se Berganäs lht. Bastängen hag o skogsmark
Risinge sn Bleken sjö /Se Berget t. Bengts gärde gärde
Risinge socken Bleken sjö /Se Berget bs Bengts mosse Saknas
Risinge förr sn Blekgrenen, Norra vik Betelkapellet lht Bergbäcken bäck
Risinge sn Blekgrenen, Södra vik Betelkapellet lht. Berghamn berg
Risinge förr sn Bleklången sjö Betlehem t Bergsbruket åker
Risinge sn Bleklången sjö Bjursjöbäcken torp Bergstromängen åker
Risinge sn Bleklången sjö Bjursjöfallet bs Bergvarpet varp
Risinge Saknas Bleklången sjö Björkfallet lht Bergviken vik
Risinge sn Bleklången sjö /Se Björkfallet lht »Bergåkern» åker
Risinge sn Bleklången sjö /Se Björkliden lht Bergängen kärräng
Risinge sn Blåkullakällan källa /Se Björkliden lht. Betlehemsmon berg
Risinge sn Blåvåm mosse /Se Björkliden lht Bills udde udde
Risinge socken Bocknäset näs Björkliden lht Birgers kärr kärr
Risinge sn Bokallängen ägomark Björklund lht. Bjursjöbäcken bäck
Risinge sn Boknäsviken vik Björklund t. Bjursjön sjö
Risinge sn Bonaren Siön , se Bönnern sjö Björnlundska villan avs Bjursjön sjö
Risinge sn Bossen sjö Björktorpet f.d. soldat-t. Bjursten sten
Risinge sn Bosviken vik Björktorpet t. Bjurstensviken vik
Risinge sn Bottorps Hemsjö sjö *Björnbo bs Björkholmen holme
Risinge sn Boviken vik Björndalen t. Björkkärret Saknas
Risinge sn Boviksängen terräng Björnhemmet bs Björkkärrsviken vik
Risinge sn Brantviken vik Björnviken bs Björkön holme
Risinge sn Brasskärret ägomark »Bleeken» t. Björnbacken Saknas
Risinge sn Bredmossen mosse Bleken t. Björnbackeskälet rågångsröse
Risinge sn Bredmossen mosse Blektorpet t. Björnberget berg
Risinge sn Bredsjön sjö Blixtorp by Björnbäcken bäck
? Risinge sn Brokärret göl Blommedal lht, avs Björngölen göl
Risinge sn Brudbacken backe Blommedal lht. Björnkärret skog
Risinge sn Brännmossen mosse Blommedal bs Björnmossen mosse
Risinge sn Brödfäkte udde udde /Se Boiro lht »Björnmåsetäppan» täppa
Risinge sn Butbro terräng Boksnäs gd Björns bråte betesäng
Risinge sn Butbrosågen triangelpunkt Bondesätter gård Björnviken vik
Risinge sn Butbro långmosse mosse »Bosekupa» bs Björnviken vik
Risinge sn Butvägen vinterväg över sjö /Se Botten t. Björnvikeudden udde
Risinge sn Bynsudden udde »Bottens» bs Bladbacken udde
Risinge sn bÿsiön , se Hemtvaren sjö Bottorp by Bladbacksviken vik
Risinge sn BySiön , se Hemtvaren sjö *Bottorp hmd. Blekebäcken bäck
Risinge sn Bysjön sjö Boxnäs gård Bleken sjö
Risinge sn Byängarna ägomark Brestorp by Bleken sjö
Risinge sn Bårsjön sjö Brostugan lht Blekgrenen Norra vik
Risinge sn /Se Bårsjön sjö /Se Brostugan f.d. t. Blekgrenen Södra vik
Risinge sn /Se Bårkärret ägomark Bruket+ järnbruk Blekhagen hagmark
Risinge sn /Se Bäckeboviken vik Bruket stugor Blekhumpen skogsmark
Risinge sn /Se Bönnern sjö *Brunshuset lht Bleklången sjö
Risinge sn Bönerns sjö /Se Bryggeri f. d. bryggeri o brännvinsbränneri Bleklången sjö
Risinge sn /Se Bönern sjö /Se Bråten bs »Bleksnåra» skog
Risinge sn /Se Bönnern sjö Bränneriet (+) förr brännvinsbränneri Blekängen åker
Risinge förs /Se Börgöls mosse mosse Bränneriet + brännvinsbränneri Blixtorpshumpen jord
Risinge kyrka Saknas /Se Börgölsån å Butbacken lht *Blod våmm mosse
*Algutsstad beb. Börgölsån å Butbro »samhälle» Blåkullabäcken bäck
Barnhällen torp Bösselkärret kärr Butbro poststation Blåkullakällan källa
Bjursjöbäck torp /Se Dalen ägomark Butbro t. Bockhålet vik
Bleklangxtorp, se Blixtorp by Dalkarlsgärdet ägomark Butbro såg + sågverksanläggning Bokallängen åker
Bliklangh, se ? Blixtorp by Dalängen ägomark Butbrotorp lht. Bondesätters utjord åker
Blixtorp by Dalängskärret kärr Butbyggningen lht Borggården sandplan
Blixtorp by Dalängsmossen mosse Bygget bs Borren sjö
?Blixtorp by Dalängsmossen mosse Bygget t Borrn sjö
Blixtorp by Dammfallet ägomark Bygget lht Bosejorden åker
Blixtorp by Dammhult ägomark Byn statstugor Bosejorden åker
Blikstorp gd:ar /Se Dammkärren ägomark Bårren lht:r Bossviken vik
Blixtorp, se Blikstorp gd Dammkärret kärr Bäckebo torp Bossvikeudden udde
*Blodhakkatorp Saknas Dammängen ägomark Bäckebo bs Boställshagen hage
*Bondatorp torp Djupadal ägomark Bäckebo torp Bottmossen mosse
Bondesäter indr.militieboställe Djupa pussen tjärn Bäckebo Lilla bs Boxnäsviken vik
Bondesäter gd Djupedal terräng Bäcken hmd. Brand, Lilla ås
Bondesäter gd Djupkärren kärr Bäcken lht. Brand, Stora skogsområde
Bondesäter gd Djupån å Bäcktorpet t. Branthäll berg
Bondesätter gd »Doffuaren», nu Dovern sjö /Se Börgöl by och f.d. järnbruk Braxenberget berg
Bondesäter egendom Dovern sjö Bärsjö bruk + järnbruk Bredmossen åker
Bondesäter gd Dovern vik Börsjö kvarn kvarn »Bre Måssa Skiählet» råmärke
Bondesäter gd Dovern sjö »Carlsten» bs Bredsjön sjö
Bondesäter gd Dovern sjö Charlottenborg lht, avs Brinkebacken grusbacke
Bondesäter gd Dovern sjö Charlottenburg lht Brobäcken bäck
Bondesätter gd Dovern sjö Dalkarlshyttan hytta »Brokärrsfallet» f.d. äng
Bondesätter gd Dovern sjö Dalsberg lht m. jord. Brudbacken backe
Bondesäter gd Dovern sjö /Se Dalängen fd. torp Brudberget berg
Bondesäter gd Dovern sjö /Se Dammfallet lht Brudbacken backe
Bondesäter indr. militieboställe Dovern sjö /Se Dammhult t. Brudtallen tall
Bondesäter indr. militieboställe Doverssund sund Danmark t. Brudtallen tall
Bondesäter indr. militieboställe Doverssund sund Doversfall lht Bruksbacken backe
Bondesäter indr. militiebost. Doverssund sund Doverstorp gd Bruksbron bro
Bondesäter g. Dunderbacken terräng Doverstorp Mellangård inbyggarbeteckning Bruksgatan väg
Bondesätter gd Dushagen terräng Doverstorp Norrgård gd Bruksträdgården trädgård
Bondesätter gd Dusjön sjö Doverstorp Södergård gd Brunnskällan källa
Bondesätter gd Dyn ägomark Doverstorp by Brunnskällan källa
Bondesätter gd Dåfvern Lacus, se Dovern sjö Doversund bs Brunnskällan källa
Bondesätter gd Ecklingen sjö Dunderbacken torp Bråtgölen göl
Bondesäter gd Ekbacken terräng Dunderbacken torp Brända Holmen holme
Bondesäter gd Ekedalsgölen göl Dushagen torp Brännareberget berg
Bottorp by Ekeröön ö Edhagen lht Brännerihagen Saknas
Bottorp by Ekhagen backe Egypen torp »Bröfäkte Udde» udde
Bottorp by *Eköfjärden fjärd Ekbacken t Butbackegärdet gärde
?Bottorp by ?Ekön ö Ekbacken lht Butbro äng Saknas
Brestorp gdar Ekön ö Ekedal gård Butvägen väg
Brestorp by Ekön ö Ekenäs lht. Bybron bro
Butbro torp /Se Ekön ö Eklund bs. Bygärdet gärde
Butbro gd:ar /Se Elggarnsholmen, se Älggarn holme Ekslätten torp Bygärdet Lilla gärde
Bygget f.d. torp? Enkärren kärr Ekön »säteri» Bykärret lågmark
Börgöl gd Falsnäset näs Ekön säteri »Bynsfallet» f.d. äng
Börsjö gd Finna, se Finspång å Eliantorp by »Bynsudden» udde
*Davidstorp Saknas FinspångaSiön, Se Skutbosjön del av Dovern Elim bs Bysjön sjö
*Davidstorp Saknas *Finspånga ström f.d. ström Emilieberg lht Byängarna åker
Doverstorp by Fisklösen sjö Enebacken t. Båkdalskärret Saknas
Doverstorp by Fiäcknäsudden udde Enroten lht Bårsjön sjö
Doverstorp gd Fjäckudden, Stora udde Eriksberg lht Bårsjö Klint berg
Doverstorp by *Flas Gruva f.d. gruva Eriksberg lht Bårsjöängen Saknas
Doverstorp by Flaten sjö Erstorp by Bårskärret åker
Doverstorp by /Se Flaten sjö /Se Erstorps hytta Saknas Bäckebohagen hagmark
Doverstorp by /Se Flatsundet sund Fabriken + f. d. färgeri, spinneri [nu handelsbod] Bäckeboviken vik
Doverstorp by Fläckudden, Lilla udde Fagerhult t. Bäcktomten åker
Doverstorp by /Se Fläckudden, Stora udde Fagerhult t. Bäcktorpebäcken bäck
Ekhagsbacken torp Fridenslund ägomark Faktorsbostaden lht Bäckviken vik
?Eliantorp gd Fräkendalen ägomark Falla by Bälgnäset hage
? Eliantorp gd *Frögetorpsjön sjö /Se Fallahyttan hytta »Bönnaren» sjö
? Erstorp by Fyrfallet terräng Fallet lht *Bättre upp äng
? Erstorp by Fågelmossen mosse Fallet bs Bönern sjö
Erstorp by Fågeltorpskärret kärr Fallet bs Bönern sjö
Erstorp by Fållen terräng Fallet bs Bönern sjö
Erstorp by Gallermossen ägomark Fallet bs Bönern sjö
Erstorp by Galtmossen mosse Fallet lht. Bönersängen äng
Falla by Garpeberget berg /Se Fallet lht. Börgöls mosse mosse
?Falla by Garpegruvan Saknas /Se Fallnäsbacken bs Börgölsån å
Falla by Garphagen = Garphagsängen Saknas /Se Fallsnäset t. Börs källa bykälla
?Falla by Garphagen hage /Se Fallsnäset Lilla lht Bösselkärret kärr
Finntorpet torp Garpmossen mosse Fallsnäset Lilla lht. »Carlsten» åker
Finspång bruksegendom Garpgruvan gruva /Se Fallsnäset, Stora t. »Dagvardsskälet» råmärke
Finspång samh. Getbroholmen holme Fattigården hmd Dalen åker
Finspångalän hd Getnäs terräng Fattiggården hmd. Dalkarlsgärdet gärde
Finspång gods Getsjön sjö *Filbäcken t Dalkarlskärret kärr
Östra Finspång gd Getsjön sjö Finntorpet t Dalkarlsvägen väg
Finspång bruk Getsjön sjö Finntorpet torp Daltäppan täppa
Finspång by Getsjön sjö Finspång f. d. by, nu samhälle Dalängen mosse
Finspång, Västra f.d by Getsjöån å Finspång bruk Dalängsgrundet stengrund
Finspång bruksegendom (Getån) Saknas »Finspång. Västra» Saknas Dalängshagen del av hagmark
Finspång köping (Getön) Saknas »Finspång Östra» Saknas Dalängskärret kärr och ängsmark
Finspång bruksegendom Givern sjö Finspång Östra Saknas Dalängsmossen åker
Finspång bruksegendom Giversklint triangelpunkt Finspångs bruksområde Saknas »Dalängsskälet» råmärke
Finspång bruksegendom Glan sjö Finspångs Slott slott Dalängsviken vik
Finspång bruksegendom Glan sjö Fjärdingsverken fiskverke »Damkärrsskälet» råmärke
Finspång samh. /Se Glan sjö Fjärdingsmanstorp, se 1 Skirbrotorp Saknas Dammbron bro
Finspång köping Glan sjö Flasbjörke by Dammhultsmossen mosse
Finspång köp. /Se Glan sjö Flasbjörke pst Dammkärret Saknas
Finspång samh. /Se Glan sjö Flora lht Dammkärret åker
Finspång gods Glan sjö !Framnäs stuga Dammkärren ängkärr
Finspång köping /Se Glan sjö Fransberg lht Dammkärren kärr
Finspångs kvarn Saknas Glan sjö Fredriksberg lht Dammängen åker
Flasbjörke by /Se Glan sjö Fredriksberg bs. »Damängen» äng
Gammalstorp by Glysudden udde Fredriksberg lht »Damängen» äng
Gammalstorp by Gomma horn, se Horn udde udde o. triangelpunkt Fredriksborg lht. Dansarebergen berg
*Gielstorp Saknas Gransjön sjö Fredridsborg lht Dansarebergsudden utskjutande skogsmark
Gomma gdar ?Gron sjö /Se Fredriksborg lht Danskersund kärr
Gomma by Gron sjö Fricks [stuga] lht »Diur Gården» del av hagmark
Gomma by Gron sjö Fridensberg lht »Djeknestigskärret» skogsäng eller kärr
Gomma by Gron sjö Fridenslund lht. »Djeknestigsskälet» råmärke
Gomma by Gron sjö /Se Fridenslund lht Djupa Dal åker
Gomma by Gron sjö /Se Fridenslund lht »Djuphultsfallet» äng
Gomma by Gron sjö /Se Fridenslund lht. Djupkärret äng
Gomma by Gropbäcken vik Fridhem lht. Djupkärren mossmark
Grosstorp gd Grosiön, se Gron sjö Fridhem lht Djupkärrsviken vik
Grosstorp gd Gruvbacken ägomark Fridhem lht Djupsvarpet notvarp
Grostorp gd Grynkärret kärr Fridhem lht. Djupsvarpet notvarp
Grosstorp gd:ar /Se Gryten sjö Fridhem lht Djupvarpet notvarp
Grostorp gd /Se Gryten sjö /Se Fridhem lht Djupviken vik
*Gräsvika torp Saknas Grytholmen, se Grytsön holme Fridkulla lht, avs Djupån bäck
Gullerstorp by Grytsön holme Fridlanda lht Djurberget berg
Hemmingstorp gd Grytsön ö Fräkendalen t. Djurgården+ förr djurpark
Hemmingstorp gd Gråkärret kärr Fräkendalen t. Djurgårdsslätten åkerbitar
Hemmingstorp by Gräppelmossen mosse Fåfängan bs Djurstensliden åker
Hemmingstorp by Gräsfallet terräng Fållbäcken torp »Dofwaren» vik
Hemmingstorp by Gräsfallet ägomark Fållängsbacken bs Dovern vik
Hemmingstorp by Gräsjögölen göl Färgarestugan lht Dovern vik
Hemmingstorp by Gräsjön sjö Färgeriet+ valkeri, spinneri och färgeri Dovern vik
Hemmingstorp by Gräsjön sjö Färgeriet valkeri, spinneri och färgeri Dovern vik
Hemmingstorp by /Se Gröna mossen mosse Föreningsboden lht. Dovers sund sund
Hemmingstorp by /Se Gubbekärret ägomark »Gale satt» lht Doverssund sund
Hemmingstorp gd /Se Gubbens udde udde *Galtfallet bs Dushagen skog
?Hjälmstorp gd Gullers sten sten Gamla Gården lht Dushagen skogs- och hagmark
Hult by Gulludden udde Gamla Kyrkan ödekyrka Dusjön sjö
Hult by Gulludden udde Gamla sockenstugan Saknas Dusjön sjö
Hult by Gunneludden, se Gulludden udde Gamla Sågen såg Duvestenen gränsröse
Hult by Gåsholmen halvö Gammalstorp gård »Dya» = *Dyarna område i vatten
Hult by *Gåsudden udde *Gasteknulen lht Dyen åker
Hult by Gäddkärret kärr *Gatan lht »Dyet» äng
Hult by Gäddnäset strandområde Getbron lht Dåmmtäppan åker
Hult by Gölen göl Getenäs, se 1 Sjönäs gd Dälderna mossar
? Hult by Gölen göl Getsjö gård Dänkers Grop sänka
?Hult by Gölfallegöl göl Getsjö Saknas Dänkers mosse åker
?Hult by Gölfallet ägomark Getsjötorp bebyggd. utjord Dänkängen åker
?Hult by Gölmossarna mosse Getsjötorp, se 1 Koltorpet bebyggd utjord Ecklingen sjö
Hulta g Gölmossen mosse Gibraltar lht Ed-hagen hage
Hult by Gölmossen mosse Glanstorpet fd. torp Ekbacken backe
Hälla by Hagalund terräng Gläntan bs Ekedalsgölen göl
Hälla by Hagalund ägomark Gläntan bs »Ekeskälet» råmärke
Hälla by Hagkärret ägomark Gomma by Ekhammasbacken backe
Hälla by Hagsjön sjö Gomma by Eklundsängen åker
Hälla by Hagsjön sjö Gomma skola skola Ekslätte äng förr äng nu åker
Häradstorp gästgivaregård Hagviken vik *»Gomåtta» bs »Enebergsskälet» råmärke
Häradstorp gd Hasselnäset näs Graneberg lht. »Enge Mona» lågmark
Häradstorp gästgivaregård Hedningeberget triangelpunkt Granliden lht. Eriks Lilläng mosse
Häradstorp gd Hedningeberget höjd /Se Grenadjärtorpet torp Erkers kyrkogård åker
Häradstorp gd Hemmingstorpesjön sjö Grindstugan bs Essviken vik
Häradstorp gd Hemmingstorpesjön sjö Grindstugan bs Fagerhultsvägen väg
Häradstorp gård Hemsjöfallet terräng Grindstugan lht Fallé skog
Häradstorp gård Hemsjön sjö Grindstugan bs Falle-jölen göl
Häradstorp gästgivaregård Hemtvaren sjö Grindstugan bs Falleskogen Saknas
Häradstorp gd Hemtvaren sjö Grindstugan bs Fallet skog
Häradstorp gård Hemtvaren sjö Gropen bs. Fallgrindsåkrarna åkerbitar
Häradstorp gd Hemtvaren sjö /Se Gropstugan bs Fallgärdet gärde
Häradstorp g. Henriksbergsgärdet ägomark Grosstorp gård Farfars Tall tall
?Häradstorp gd Herrängen ängsmark Grossvad lht. »Farfars täppa» åkerlapp
Iltorp, se Eliantorp beb. Hertskärret kärr Grottan lht. Farmors Täppa täppa
*Ingolfsboda Saknas *»Hinriks kärr» »nu» odlat kärr /Se Gruvbacken lht Filbäcken bäck
[Kampaköp] Saknas Hinsängen ägomark Gruvkroken lht Finnfallet åker
*Kampakøp Saknas Hjälmstorpefjärden fjärd Lilla Gruvängen lht Finnholmen holme
Kampaköp förr bebn /Se Hjälmstorpenäs näs Gruvängstorpet torp Finntorpekärren mossmarker
Klippestorp by /Se Holpen, se valpen sjö *Grynkärret bs Finntorpeviken vik
Knivsätter gd /Se Holpen sjö Gränsen bs. Finntorpskogen skog
Kolstad hg Holpen sjö Gräsfallet torp Finspångsgärdet åkermark
Kolstad hg Holpen sjö Gräsviken lht Finspångs torg salutorg
Kolstad hg Holpen sjö Grävsten t Gamla Finspångsvägen väg
Kolstad by Holpen sjö Gröna Kransen lht Fisklösen göl
Kolstad hg Holpen sjö /Se Gröna Lund bs »Fiskmana» Lilla vik
Kolstad gd Holpen sjö /Se Grönlund t »Fiskmana» Stora vik
Kolstad gd Holpe tärn göl Gubbtorpet torp Fiskmåseberget bergklint
Kolstad gård Hornet udde Gullbergsängen lht Fisktorget gårdsplan
Kolstad hg Hornet udde /Se Gullerstorp by Fjäckudden udde
Kolstad hg Hornsjön sjö Gungbro lht, f.d. torp Fjärhanebotten kolbotten
Kolstad hg Hornsjön sjö Gunnarsborg lht Fjärhanekroken bergmoras i skog
?Kolstad hg *Hornsjön, se Gron sjö Gustavsberg lht. Fjärhanemossen mosse
?Kolstad hg Hornskogen skog Gärdet hmd. Flaten sjö
Kolstad hg Horns udde udde o. triangelpunkt Gärdet hmd Flatsundet sund
Kolstad hg Horns udde udde Gärdet hmd. »Flinkskälet» råmärke
Kolstad hg Horns udde triangelpunkt Gärdet hmd Flintkamrarna berg
Kolstad hg Hultavenerna terräng Gästgivaregården hmd Flåtta gärde
?Kolstad hg Hultbosjön sjö Gökbäcken bs Flåtterna gärden
Kolstad hg Hultbosjön sjö Gölfallet torp Flåtthuva åker
Kolstad hg Hultsiön , se Hultbosjön sjö Göstaberg lht Framliden åker
Kolstad gd /Se Hultsjön sjö Göteborg lht Fräkendalsgölen Saknas
Köp tp /Se Humlemossen mosse Haga lht. Fräkenängen Saknas
Köpmo by Humleptorpviken vik Hagalund lht Frälse mosse område
Lotorp nu samh. Huvmossen ägomark Hagalund lht Fröjdeborg kolbotten
Lotorp num. järnbruk Hyttkärret kärr Hagalund lht. Fållsåkrarna gärde
Lotorp samh. /Se Hyttkärrsgölen göl Hagalund bs Fårfallet backar
Lotorp samh. /Se Hållviken o. Stallsviken vikar Hagalund lht Fårhagen hage
Lotorp järnbruk /Se Hållviken vik Hagalund lht Fårhagen hage
Lundby by Hålviken vik Hagalund t Fårhagen hage
Lundby by Hårken sjö Hagalund lht. Fårudden mark
Lundby by Hårken sjö Hagalund bs Färgarens hump skog
Lundby by Hårkmossen mosse Hagalund bs Fäskogen skog
Lundby by Hägerudden udde Hagalund, Lilla torp Fästningen f.d. gärde
Lundby by Hällarna terräng Hagalund, Stora torp Fästvarpen notvarp
Lundby by Häradstorp triangelpunkt Hagen f.d. torp Fäudden udde
Lundby by Hästhagen terräng Hagen bs. Fölungegruvan gruvhål
?Lundby by Hästhagsbäcken bäck Hagen bs *Förbud sänka
Lundby by /Se Hästhagsudden udde Hagstugan bs. Galgberget bergstopp
Lundby by Högsjön sjö Hagstugan bs Gallermossebergen bergmark och skog
Lämmenäs gd Iskälleskogen skog Hagsätter bs Gallermossen åker
Lämmenäs gd Jakobs udde udde Hagsätter lht Gallermossen mosse
Lämmenäs gd Jordbron strandområde Hagsäter t. Galten sten
Lämmenäs gd Juten, se Väst - Mellan - o. Öst - Saknas /Se Halvgården hmd Galtmossebergen Saknas
Lämmenäs gd Järken, Nedre sjö Hammartäppan bs Galtskogen skog
Lämmenäs gård Järken, Övre sjö Handelsboden handelsbod Galt-täppan åker
Lämmenäs gd Jättekällan källa /Se *Harkulan t Gamla kyrkvägen väg
Lämmenäs gård Kalven sjö Hejetorp, se 1 Häjtorp by Gammaltorpsbacken backe
Lämmenäs gd Kamle hav sjö Hejtorp by »Garphagsängen» del av ägor
Lämmenäs gd /Se Kamlehav sjö /Se Hembygsgården museibyggnad Garpmossen mosse
Lämmenäs gd /Se Karlslund ägomark Hemliden lht Garvaregärdet Saknas
Lämmenäs g Karlslund ägomark Hemmingstorp by Gasteknulan backe
Lämmenäs gd Karssjön sjö Hämmingstorp by »Gatesten» råmärke
Lämmenäs gd Karstorp ägomark Henriksberg bs Gatkällan bykälla
Lämmenäs gård Kattholmen holme Herrgården lht »Gattäpporna» åkerlappar
Lämmenäs gd /Se Killingholmarna holmar »Herrgården» hmd Gertrudsfall åker och hage
Lämmetorp by Killingeön ö Herrgården hmd Getbroholmen holme
Lämmetorp by Killingdsöön, se Killingön ö Herrgårdsbyggningen lht Getbrokärret mosse
Lämmetorp by Killingön ö Herrsbäcken bs Getbroudden udde
Lämmetorp by Killingön ö Hespetorp, se 1 Hessmedstorp gd Getingehumparna åker
Lämmetorp by Killingön ö Hessmedstorp gd Getnäse ö landområde vid Getsjön
Lämmetorp by Kiägsten siön , se Käxten sjö Hessmedstorp by Getsjön Saknas
Lämmetorp by Klintrabergen triangelpunkt Hjelmstorp gård Getsjöån bäck
Lämmatorp by Knutsängen terräng Hjortstugan lht f.d. Stp Givern sjö
Lämmetorp by Knäckholmen holme Hjälpetorp ort Givers klint berg
Lämmetorp by Knäckuddarna uddar Hollstein lht. Gladbo skog
Lämmetorp by Kofallstäppan terräng Hoppetorp, Hopptorpet torp Glan sjö
Lämmetorp by /Se Kokärret kärr Horkemossen torp Lilla Glan kärr
Lämmetorp by /Se Kokärret kärr Hornet bs Glans sund sund
Melby gdar Kosskärret kärr Horsdalen bs Glanstorpskärret del av Sätra kärr
Melby gdr Kraftkärret ägomark Hotellet lht Glysudden udde
Melby by Krokiga hornet terräng Hult by »Gomma galt» sten
Melby by Kronängen ängsmark Hulta gård Gommers näs udde
Melby by Krutön gränsö Hultsberg bs. Gommersudde del av näs
Melby by Kråkholmen, se Pannkakeholmen holme Hultsjötorp t Gommgrinden grind
Melby by Kulmossen mosse Humlebacken hmd Gomgrindskällan bykälla
Melby by Kvarngölen göl Humletorp gård Granatängen f.d ängsmark
Melby by Kvarnkärret kärr Humletorp gård Granbråtskärret åker
Melby by Kvarnsjön sjö *»Humpa» hmd. Grangärdesbrunn brunn
Melby gdr Kvarnsviken, Gamla vik *Humpen t. Grangärdesvarpen Saknas
Melby gdar Kvickkärret ägomark Humpen torp Grangärdet gärde
Melby by *Kylebäcken bäck Hushagen t. Gransjöbäcken bäck
Melby gdar Kyrkfallskärret kärr Hyddan bs Gransjön sjö
Melby gdar Kåvgrytet terräng Hyttan t Grasjöberget berg
Melby by Källfallet terräng Hyttan hytta Grasjön göl
Melby by Källkärret kärr Hyttan hytta Grenadjärlyckan åker
Melby by Käringens udde udde Hyttan lht Grindstyckeberget berg
Melby by Käringfisket sjö Hyttan bergsmanshytta Gropbäcken sund
Melby by »käringkrokebacken» backe /Se Hytt-täppan lht. Groptäppan åker
?Melby gdr Kättelgrytsberget triangelpunkt Hålldammen lht Gropudden udde
Melby by Kättelgrytsberget berg /Se Hålldammen lht. Gruvbacken backe
Melby by Kättilgruvan terräng Hållstugan bs Gruvbacken gruvområde
Melby by Käxten sjö Hårstorp lht. Gruvberget berg
Messelköp by Käxten sjö Häjtorp by Gruvhumpen skog
Messelköp by Käxten sjö Hälla by Gruvkroken vägkrök
Messelköp gd:ar /Se Käxten sjö /Se Hällatorpet lht. Gruvmon skog
?Mickelstorp hmd Käxten sjö /Se Häradstorp gd Gruv-vägen väg
?Mo g Lenhult terräng Häradstorp gård Gruvängen f.d. äng
Mosjötorp tp /Se Lilla gölen göl Häradstorp gård Grynkärret kärr
Mottorp by Lilla tärnen sjö Högby lht:r Grynkärrsviken vik
Mottorp by Lillhagsberget berg »Högby Torpet» + Saknas Gryten sjö
Mottorp by Lillsjön sjö Högkullen bs Grytfötterna stenar
?Mottorp by Lillsjön sjö Högsätter lht Grytkärret Saknas
Myrkärret torp Lillsjön sjö Högsätter lht. Grytsön holme
Näfstorp by Lillsjön sjö Högtorp t. Grytön skogsmark
?Näfstorp by Lillsjön sjö Högvaldsdal lht. Gränsgärdet gärde
?Näfstorp by Lillön ö Ingelstad by Gränshagen hage
?Näfstorp by Lillön ö Ingelstalund lht. »Gränsjön» Saknas
?Näfstorp gd Lillön ö Ingelstorp lht »Gräsfallet» åker
Näfstorp by /Se Lillön ö Ingeniörsvillan lht Gräsfallet betesmark
Näfstorp by /Se Limsjön, Smala sjö Inrättningen fattighus Gräsgatan grässlätt
Näfstorp by /Se Limsundet sund Inspektorsbyggningen bostad Gräshagen lågmark
Näs g Lisjön, Lilla sjö Ivansberg lht. Gräshagen gräsbacke
Näs gd Ljusa gatan terräng Ivansberg lht. Gräsvikeudden udde
?Näs gd Ljusmossen mosse Janne Ysters stuga bs Grävsjögölen göl
?Näs gd Ljussjön sjö Janslund Stp, t. Grävsjön sjö
Näs gd Ljussjön sjö Janslund lht. Gubbens Udde holme
Olofstorp, (Olstorp) gdr Ljusudden udde Jarlslund t [nu bs] Gubbtorpegärdet gärde
Olstad gd Lomholmen holme Jerktorpet torp Gudhem hage
Olstad gård Lomägget gränssten Jernslund t Guffars kärr åker
?Olstad gd Lonborg fornborg /Se Johannesberg lht *Gullers sten flyttblock
Olstorp by *Lora å /Se Johannesgården lht. Gulludden udde
Olstorp, (Olofstorp) gdr /Se *Lora Saknas /Se Johanneslund lht Gullvarpet notvarp
Olstorp by Loreberg triangelpunkt Johanneslund bs Gåsholmen holme
Olstorp by Loretorpe borg fornborg /Se Jonsberg t. Gåsudden holme
Oxdjupet torp Lotorps ström å /Se Jordkulan bs Gäddkärret Saknas
Ragnetorp by Lotorpsån å *Juckhytta lht. Gäddkärrsudden udde
Ragnetorp by Lugnslätten ägomark Jägersberg lht Gäddkärrsviken vik
Ranstorp by *Lundbyholme holme Jägmästarebostaden lht Gäddnäsegärdet gärde
Ramstorp by Lyssgölen, Lilla göl Järnslund bs Gäddnäseudden udde
Ramstorp by Lyssgölen, Stora göl !»Järnvärke broar» broar Gäddnäseviken vik
Ramstorp by Lyssgölsmossen mosse Järnvägens byggnadstomt Saknas Gällsnäset näs
Ramstorp by Långdalskärret kärr Kalénstället bs »Gärdeshagen» åker
Ramstorp by Långkärren ägomark Kalkugn kalk Gärdesudden udde
Ramstorp by Långkärret kärr Kalkugn kalkugn Gärdet Gamla gärde
Ramstorp by Långkärret kärr Kalkugn kalkugn Gärtruds bäck bäck
Ringhult gd Långmosseberget triangelpunkt Kalkugnen kalkugn Gökkärret åker
Ringstadholm st. Långmossen mosse Karlsberg lht. Gökmossen åker
Ringtorp by Långnäseudden udde Karlsberg stuga Gölen göl
Ringtorp by Lämmenös ö ö Karlsborg lht Gölen Lilla gölhåla
Ringtorp by Lämmetorpeån å Karlsborg lht Gölen Stora Saknas
Ringtorp by Länningen vik Karlsborg lht avs Gölgrindstäppan åker
Ringtorp by Länsmansön ö Karlsdal lht avs Gölhagen hage
Ringtorp by Lögholmarna holmar Karlsdal bs Gölmossarna mossmarker
Ringtorp lg /Se Lövdalen ägomark Karlslund bs. Gölmossarna mossar
Rippestorp gd /Se Lövfallet ägomark Karlslund t Gölmossen Saknas
Risinge kyrkby Lövhagegölen göl Karlslund lht Gölmossen mosse
?Risinge kyrkby Lövnäs, Lilla ägomark Karlslund lht »Gölmåseskälet» råmärke
Risinge hg /Se Lövön ö Karlslund lht Gölstorp gärde
*Risnäs Saknas Malthultet, Lilla ägomark Karlslund lht. Gölängen ängsmark
*Risnäs Saknas Maltsjön, Lilla sjö Karlslund lht. Gösberget udde
Simonstorp gd Maltsjön, Stora sjö Karlslund lht Hackhem åker
Sjöstugan torp Maltsjön, Stora sjö Karlslund Karlsberg Karlsro lht Hackhemsviken vik
?Sjösäter g Malviken vik Karlslund bs »Hacksätters Engen» lågmark
Skallnäs gd Malviken vik Karlslund lht. »Hagfallet» äng
Skallnäs g. Malviken vik *Karpa t. Hagfallet hage
Skirhult torp /Se Malviken vik Karskstugan bs Hagmanstäppan åker
Skogstorp torp Malviksholmen holme Karskstugan bs Lilla Hagsberget berg
?Skräddaretorp gård Melgiuten siön , se Mellanjuten sjö Karstorp lht. Hagsjön Saknas
?Skräddaretorp gård Mellanjuten sjö Kilnäset lht Hagsjön Saknas
Skäftesfall by Mellanjuten sjö Kinnekulle lht. Hagsjön Saknas
Skäftesfall by Mellanjuten sjö /Se Klinten lht Hagtäppan Västra Saknas
?Skäftesfall by Mellanjuten sjö /Se Klippan samlingshus Hagtäppan Östra Saknas
?Skäftesfall by Mellanjuten sjö /Se Klippestorp gård Hagvarpet notvarp
Skäftesfall by Mellantvaren sjö Klämmen lht:r »Hagviksskälet» råmärke
Skäftesfall by Mellantvaren sjö *»Klöva» bs Hallarna berg
Skäftesfall by Mellantvaren sjö /Se Knallen bs »Hallondalstäppan» täppa
Skäftesfall by Mellan Twären , se Mellantvaren sjö Knallen lht Hammartäppan gärde
Skäftesfall Saknas /Se Mellantvären sjö /Se Knektorpet bs. Handelsbogärdet gärde
Skäftesfall gd /Se Mickelshus gränssten? Knekttorpet t Hanskeblötan bäck
Skäringe gd Mjölksundet sund Knekttorpet t Hartkärret kärr
?Skärvinge gd Mon terräng Knekttorpet t Hartkärret åker
Skärvinge gd Mon ägomark Knekttorpet lht Hartkärret Saknas
Skärvinge gd [Mosjöbäcken] Saknas Knivsätter gård Hass blink backe
Skärvinge gd /Se Mortsiön , se Mörtsjön sjö »Knölen» torp Hemgärdena gärden
Stettin torp /Se Mosjöhumpen terräng *Kojan bs. Hemgärdet gärde
Stubbkärret torp Mosjön sjö *Kojan bs Hemhagen hage
Sätra g Mosjön sjö Koldösen hus Hemliden åker
Sätra gd Mosjön sjö Kolkammaren lht Hemmingstorpssjön sjö
Tjuttorp lhtr /Se Mosjön sjö /Se Kolstad gård Hemmingstorpssjön sjö
Tjuttorp by /Se Mosjön sjö /Se Kolstad herrgård Hemsjön sjö
?Torstorp by Mossbrogölen göl Koltorpet bebyggd utjord Hem-Tvarn sjö
?Torstorp by Mossen, Stora mosse Komministerbostaden bostad Hemvarpen notvarp
?Torstorp by Mosängen terräng Komministerbostället komministerbostad Hemängen åker
Torstorp by Mottorpsviken, Lilla vik Konradsberg lht, avs Hengruvan gruvhål
Torstorp by Mo udde udde Konradslust torp »Herbroängen» äng eller kärr
Torstorp by Moängstorp ägomark »Ko-tullen lht Herrbroängen kärr
?Torstorp by Musko terräng »Krafykierret» t. Herretäppan åker
?Torstorp by Myrkärret kärr Kraftkärret t Herrgårdens trädgård trädgårdsanläggning
Torstorp by /Se Myrkärret sjö »Krapa» lht, avs Herkulestäppan täppa
Trankärret torp Myskdalen terräng Kristineberg lht Herrknogen backe
Tvartorp gd Målsjön sjö Krogen krog Herrsbäcken bäck
Tvartorp gd Målsjön sjö /Se Krogen krog Herrängen äng
Tvartorp gd Målstorpegölen göl Krogen ställe vid väg Herrängsviken vik
Tvartorp gd Målstorpe näs näs Krogen torp Hinnsängen äng
Viberga hg Måseviken vik Krogstugan bs Hjortrondammsmossen mossmark
Viberga hg Måsjön sjö Krongården hmd Hjortängen åker
?Viberga gd Målsjön sjö Kronängen bs Hjälmstorpe näs näs
Viberga hg Mäljut(t)en sjö /Se Krutladan+ krutlada Hjälmestorpsfjärden Saknas
Viberga hgd Mälljutten sjö /Se Krutlada Kruthus krutlada el. krutbod »Hobergskärret» ängskärr
Viggestorp gd Mäselkärret kärr *Kråksången lht. Holkkällan bykälla
Viggestorp by Mäseln sjö »Krägglan» lht:r Holkkällan källa
Viggestorp by Mäseln sjö Kvarnen+ mjölkvarn Holmen holme
Viggestorp by Mäseln sjö Kvarnen mjölkvarn !Holmsjön sjö
Viggestorp gd Mäseln sjö /Se Kvarnen kvarnskvalta Horesnippen backe
Viggestorp by Mäskdalen ägomark Kvarnen lht. Hornet udde
Viggestorp by Mörka vik vik Kvarnen Gamla+ kvarnskvalta Hornsjön sjö
Viggestorp by Mörka viken vik Kvarnkärret hmd Holpe Tärn göl
Viggestorp by Mörkviken vik Kvickkärret torp Holpen sjö
Viggestorp by Mörtsjöbäcken bäck Kyrkfallet bebyggd utjord Hornskogen skogsmark
Viggestorp by Mörtsjön sjö Kyrkofallet bebygd utjord »Hornstafva Bro Måssa berg» Saknas
Viggestorp by Mörtsjön sjö Kåll Hytta!+ hytta Horns udde udde
?Viggestorp by Mörtsjön sjö Kägelbanan Saknas Horsdalen åker o hagmark
Viggestorp by Mösjön sjö Källberget, Nedre lht. Hultbosjön Saknas
Viggestorp by Nederkalfun, se Näfssjö kalv sjö Källberget Övre bs. Hultesängen åker
»wikilztorp» Saknas Norgesjön sankmark Källfallet lht Hultet skog
Vistinge by Norrwijken , se Hållivken o Stallviken vik Källfallet bs. Hultet skog
Vistinge by Norrängen ägomark Källhult bs Hultet gärde
Vistinge by Norrängsmossen mosse Köp gård Hultet åker
Vistinge by Notbokullen höjd Köpma by Hultsjöbäcken bäck
Vistinge by Notudden udde Labbet bs Hultsjögraven Saknas
Vistinge by Nyalund terräng Ladängsfallet t. Hultsjökärret åker
Vistinge by Nyhagen ägomark Lahäll lht Hultsjölyckan nyodling
Vistinge by Näckkalven sjö /Se Larstorp gård Hultsjömossen åker
Vistinge gd /Se Näckkalfven sjö /Se Larstorp lht. Hultsjön sjö
Vistinge by /Se Näfssjö kalv sjö Lassedelen hmd Hultsjöängen förr lågmark nu bete
Vistinge by Näfssjö kalv sjö Lefverstorp bs Hults utjord utjord
Vistinge by /Se Näfsjökalven sjö /Se Lergruvan f.d. torp Hultsängen betesäng
Vistinge gd /Se Näfsjö Saknas Liljehult lht Humlebäcken bäck
Ängnäs hg ?Näfssjön sjö Liljehult lht Humlebäcksviken vik
Ängnäs hg Näfssjön sjö Lillsjön torp Humlegrenstäppan åker
Ängnäs gd Näfssjön sjö Lillstugan lht Humlekärret åker
Ängenäs hg Näfsjön sjö /Se Limsund lht Humpbackarna backar
Ängenäs hg Näfsjön sjö /Se Lindal bs. »Humpeberget» berg
Ängnäs gd Näsegölen göl Lindalen lht »Humpeberget» berg
Ängnäs hg Näset näs Lindenäs lht. Humpen jord
Ölstad gdar Näsetärnen sjö Lindersberg lht Humpåkrarna Saknas
?Ölstad gård Odensholmarna öar Lindersnäs lht. »Humpängen» äng
Ölstad gd:ar Odensholmarna öar /Se Lindesberg lht Huvklinteskogen skog
Ölstad by Olskärret kärr Ljumma bs Huvudlösa kolbotten
Ölstad g Ommelången, se Åmlången sjö Ljusfallet torp Hyltbäcken bäck
Ölsta gd Ommelången sjö /Se Lomtorpet torp Hyltebäcken bäck
Ölstad by Onsholmen, Lilla holme Lorensberg lht avs Hyltebäcken bäck
Ölstad by Onsholmen, Stora holme Loregården villa, avs Hyttedalen åker
Ölstad by /Se Ormlången sjö Lorehill lht Hyttegärdet gärde
?Ölstad gd /Se Ormlången sjö Lotorp Saknas Hyttegärde gärde
Ölstad gd:ar /Se Ormlången sjö Lotorp by Hyttehagen hage
*Ørkothorp Saknas Ormlången sjö /Se Lotorp järnbruk Hyttetäppan åkertäppa
Össby by Orrmossegölen göl Lotorps bruk bruk Hyttkärren åker
Össby by Orrmossen mosse Lotorps bruk bruk Hyttkärret kärräng
Össby by Orrmossen, Lilla mosse Lotorps By by Hyttkärrsbäcken bäck
?Össby by Orrmossen mosse Lotops gård gård o mark Hyttkärrsgölen göl
Össby by Orrspelsmossen mosse Lotorps gård gård Hyttstycket skog
Össby by Orrspelsmossen mosse Lotorpshumpen del av ägor Hyttvägen väg
Össby by Orrudden udde Lugnet bs Hyttön skog
Östby by Oxgölen göl Lugnet lht. f.d Stp Håkahålsbacken backe
?Össby by Oxgölen göl Lugnet lht Hålet notvarp
?Össby by Oxkärret kärr Lugnet lht. Hålldammsbron bro
?Össby by Oxkärrsgölen göl Lugnet f.d. t. Hålldamshumpen skogsmark
Össby by Pannkakeholmen holme Lugnet lht Hållviken Saknas
Össby by Pannkakeholmen holme Lugnet lusthus Hålviken vik
Össby by Paradiset terräng Lugnet t. »Hålvikeskälet» råmärke
?Össby by Paskviken vik Lugnet lht Hålviksudden udde
Össby by Perstorp ägomark Lugnet bs. Hårstorpelogen loge
Össby by Pilån å Lugnet Gamla lusthus Hägerudden udde
Össby by Pommermossen mosse Lugnet Nya lusthus Hägn åker
Össby by Pommern terräng Lund bs Hägn åker
?Össby by *Rangtorpasjön del av Glan Lund Norra t. Hälla berghäll
Össby by Redersholme udde Norra Lund lht Hällestadsbron bro
?Össby by Rengkärret kärr Norra Lund bs. Hällestadsvägen landsväg
Össby by Replinga, se Ripplingen, Övre o Nedre sjöar Norra Lund lht Hällviken vik
Össby by /Se Rijsten siön, se Risten sjö Norra Lund torp Hämmengstorpstäppan åker
»Östgöthe bruket», se Finspång Saknas Ripplingen, Nedre sjö Nya Lund lht Häradsmarkskogen skog
Översäter gd Ripplingen, Övre sjö Nya Lund lht Häradstorpsån bäck
Öfversäter g Ripplingen, Övre Saknas Nya Lund bs Hästdöden källa
Översäter gd Ripplingen, Nedre o. Övre sjöar Nya Lund lht »Hästhagen» hag o skogsmark
Översäter gd Ripplingen, N:e o. Ö:e sjöar /Se Södra Lund torp Hästhagen hage
Översäter gd Ripplingen, Övre o. Nedre sjöar Södra Lund bs Hästhagen Saknas
Översäter gård Risberget berg /Se Lundby by Hästhagen hagmark
?Övertorp by Risbergskärr ägomark /Se *Lilla Lundby by Hästhagen hage
Öfvertorp by Risbergs kärrshörne ägomark /Se Lunddalen torp Hästhagen hage
Övertorp by Risbergsåkern ägomark /Se Lunddalen bs Hästhagen hage
Övertorp gd /Se Riskastebacken backe /Se Lunden lht Hästhagen Saknas
  Risten sjö *Luspina lht Hästhagen del av hagmark
  Risten sjö Långholmen lht Hästhagen hage
  Risten sjö Lämmenäs gård Hästhagsgärdet gärde
  Risten sjö /Se Lämmetorp by Hästhagsplöjan gärde
  Risten sjö /Se Lövdalen t. Hästhagsudden udde
  Risudden udde Lövdalen torp Hästkärret kärr
  Rixen sjö Lövensborg lht. Hästudden udde
  Rohällsudden, se Rå häll udde Lövhagen t. Hästudden udde
  Romareport port Lövhagen lht. Hästudden udde
  Romängarna ägomark Lövhagen torp Högbrunnshagen hage
  Romängen ägomark Lövhagen lht Högbygärdet gärde
  Ropareberget berg Lövhagen bs Högbygärdet åkerområde
  Ropudden udde Lövlund t Högön holme
  Ropudden udde Lilla Lövlund bs Högön holme
  Rothugget ägomark Stora Lövlund lht. Hönsåkern åker
  Roviken vik Lövnäs t. Igelbobäcken del av Brobäcken
  Rudsjön sjö Lövnäs lht Igelbohagen hage
  Rumpkärret ägomark Lövnäs bs Intaget äng
  Rågeten vik Lövstalund lht Intaget mark
  Rågetskärret kärr Magerås lht Intagsgölen göl
  Rå häll udde Malmö lht Isbommarna sund
  Rå häll udde? Malthult hmd Iskälleskogen skog
  Råhällemon terräng Lilla Malthult lht »Jaenshus» råmärke
  Rävkärret kärr Malttorpet lht Jakobs udde udde
  Rävhålet vik Malviken fd. torp Jons Göl utvidgning av å
  Rävudden udde Marieberg lht Jons Näs näs
  Rödkulle kulle Marieberg lht »Jordpärontäppan» åkerlapp
  Rösfallsberget triangelpunkt Marielund lht, avs Jäkestefallet skog
  Rösjön sjö Marielund lht Jäkenstigen väg
  Salknappen terräng Masebacke bs Nedre Järken sjö
  Sandbrokärret kärr Melby by Övre Järken sjö
  Sandefjärdeen fjärd Melby by Järnverke broar ort
  Sandfallet terräng Melbydal lht Jätteberget berg
  Sandfallet ägomark Mellangrinden torp Jättegrytan jättegryta
  Sandslätten strandområde Mellangården hmd. Kajberget backe
  Sandviken vik Mellangården hmd Kajen Nya kajanläggning
  Sanket ägomark Mellanskuttet bs Kalénstycket åker
  Sankmossarna mosse *Mellanskuttet bs Kalkbrottet Saknas
  Sarvgölen göl Messelköp by »Kalkbrötsåkern» åker
  Sarvsjön sjö *Messkärret lht. Kalktäppan åker
  Sarvsjön sjö *Metallen bolag, verkstäder Kalkudden udde
  Simfallet terräng Metallbolaget Saknas Kalkugnsbacken backe
  Sjömon terräng Mickelstorp hmd Kalkugnshagen hagmark
  Sjönäse ö halvö »Midsommaren lht Kalkugnsvarpet notvarp
  Sjöstugumon terräng Missionshus avs, lht Kalkugnsviken vik
  Sjöängen ägomark Missionshuset avs, lht Kalkugnsviken vik
  Sjöängsholmen holme Missionshuset avs Kalkugnsån bäck
  *Sjöängsviken vik Mjöldammen t Kallrummen åker
  Skathagen terräng Mjölnarestugan lht *Kalls vik vik
  Skinnpälsen sjö /Se Mo gård Kalven sjö
  Skirbäcken bäck Mo gård bebyggelse Kalven kärr
  Skirdammen damm *Mo gård lht. Kalvfallet skog och hagmark
  Skiren sjö Moarp t. Kalvfallslyckan åker
  Skiren sjö Moen el. Skräddaretorp se Skräddaretorp Saknas Kalvhagen skog
  Skiren, Lilla sjö Mogrinden lht Kalvhagen åker
  Skiren, Lilla sjö Mon gd Kalvhagen se Kärmelsbacken Saknas
  Skiren, Lilla sjö Mon torp Kalvkärret åker
  Skiren, Stora sjö Mon bs Kalvudden udde
  Skiren, Stora sjö Mosjötorp bebyggd utjord Kamlehav sjö
  Skiren, Stora sjö Mossen t. Kamlehagsklinten berg
  Skiren sanet sjöar /Se Mossen torp, f.d. soldattorp Kanalen kanal
  Skirgölen göl Mossen t. Kanalgatan gata
  Skirnäset näs Mossen lht. Kanköpekärret del av mosse
  Skiären, se Skärsjön sjö Mossen lht. Kannköpemossen mossmark
  Skogstorpsmossen mosse Mossfallet torp *Kares fatabus sten
  Skolberget berg Mossfallet lht. Karins hål gärde
  Skolviken vik Mottorp by Karl Månslans mosse mossmark
  Skomakareudden udde Mottorp by Karlslund gärde
  Skrän sjö Lilla Mottorp lht Karlslundsängen Saknas
  Skrän sjö /Se Moängen torp Karskhagen hage
  Skräpet terräng Muggebo gd Karskärret kärr och äng
  Skutbosjön del av Dovern Muggebo gård Kasjön Saknas
  Skutbosjön sjö *Musen bs Kastellholmen holme
  Skyttkärret kärr Myrkärret lht. Katten notvarp
  Skyttkärrsviken vik Målstena lht. Kattholmen holme
  *Skäftesfallssjön del av Glan Målstorp gård Kattsesundet sund
  Skälholmen holme Målstorp gård Kattsviken vik
  Skärsjön sjö Månstorp bs Kavelbrokärret kärr
  Skärsjön sjö Mäselköp by Kavelbromossen äng
  Slekkärret kärr Mörkhult t. Kensudden udde
  Släta mon terräng Mörtfallet bs Kettelgrytsberget berg
  Smalsjön del av Högsjön Nabben t. Killingehagen hage
  Småängarna ägomark Nain torp Killingehagen bete
  Smörasken holme Najfallet lht Killingeholmarna holmar
  Snickarfallstäppan ägomark Nedergården hmd Killingeön ö
  Snårängeskärren kärr Netzlersberg lht Killingön holme
  Spelkärret kärr Nora lht, avs Kilnäset udde
  Spränggropen ägomark Nordfallet bs Kis gruvor
  Stabacka terräng Noreberg ort Kistängen område i skog
  Stackekärret kärr Norge t. Kitteln gruva
  Stackstensudden udde Norra Förstaden lht:r »Kjättlegrytsskälet» råmärke
  Stadviken vik Norralund lht »Klensängen» Saknas
  Stadviken vik Norrgården hmd Klevfallet skog
  Stallsviken o. Hållviken vikar Norrgården hmd. Klimossen mosse
  Stallsviken vik Norrmalm »stadsdel» *Klingängen* Saknas
  Stamfjärden fjärd Nyaborg lht. Klinsängen betesmark
  Stawijken, se Stadviken vik Nya Lund lht avs Klintrabergen bergsområde
  Stenbroängen sankmark Nya Världen stugor o åker Klippestorpshagen annat namn å Kohagen
  Stenkullen höjd Nybrännerna bs Klockarefallet åker
  Stensjön sjö Nybygget bs Klockarelyckan åkerlapp
  Stensö ö Nybygget lht Klockareängen åker
  Stenön ö Nybygget bs Knallgärdet gärde
  Stenön ö Nybygget bs Knallhumpen Saknas
  Stigen terräng Nybygget lht Knaprebacketäppan åker
  Stigsjön sjö Nybygget torp »Knektarödjan» ängsmark
  Stigsjön sjö /Se Nybygget bs. Knektens kärr åker
  Stora gölen göl Nybygget lht. Knekthumpen skog
  Stora kärret kärr Nybygget, Lilla lht Knektmossen mosse
  Stora mossen mosse Nybygget, Stora torp Knekttäppan åker
  Stora mossen mosse Nyhagen lht Knutsängen lågmark
  Stora mossen mosse Nyhemmet bs. Knäckudden holme
  Stora mossen mosse Nyrödja lht. Kofallet f.d. åker, nu sjö
  Stora ö ö Nystugan bs Kohagen hagmark
  Stordammsmossen mosse Nysätter, Lilla bs. Kohagen hage
  Store mäslen, se Mäseln sjö Nysätter, Stora torp Kohagen hage
  Storängen ägomark Nytorp bs Kohagen hage
  Storängen ängsmark Nyängen torp Kohagen hage
  Storängen ägomark Näfstorp by Kohagen hagmark
  Storön ö Näfstorp by Kohagen hage
  Storön ö Näfsjöängen lht Kohagsmossen mosse
  Storön ö Nämndemansgården lht *Kojsjön Saknas
  Storön ö Näs gård Kokberget berg
  Storön ö Västra Näset torp Kokärret Nedre äng, nu skog
  Storön ö Östra Näset t. *Kolarna åker
  Stubbkärret ägomark Näslosberg bs. f.d. torp »Kohlbacken» plats
  Stussarberget berg Olivenberg lägenheter Koldösebacken backe
  Störmossen mosse »Olle Pärs» stuga Kolhus kolhus
  Sundbälgen terräng Ollonberg lht. Kolkammaren hus
  Sundholmen holme Olofstorp Frälsegård o. Olofstorp Skattefrälsegård by Koltorpsviken vik
  Sundsskogen skog Olofstorp by Koludden holme
  Svartgölen göl Olstad Saknas Korpholmen holme
  Svartmon sjö Olstad Saknas Kors backe backe
  Svartsjögölen göl Olstad Saknas Korsliden åker
  Svartsjömossen mosse Olstad Saknas Korsån del av å
  Svartsjön sjö Olstad f.d. gård *»Kos» hagmark
  Svartsjön sjö Olstadslogen loge Koslätten åker
  Svartsjön sjö Olstorp by Kosskärret kärr
  Svartsjön sjö Oskarsborg lht avs Korsskärrsudden udde
  Svartsjön sjö Oskarsborg lht Kosundet notvarp
  Svartsjön sjö Oskarshäll lht Kottkärret Saknas
  Svarttjärnen tjärn Oxdjupet torp »Krafry Kiärs Måse» kärräng
  Svartviken vik *Paskviken bs Krokiga Hornet backe
  Svartviksudden udde Perstorp t Krokmossen mossmark
  Svinkärren kärr Perstorp lht Krokmossarna mossar
  Svälthagen terräng Petersberg lht Krokmossebergen berg
  Svälthagen terräng Petersberg bs Krokåkersgärdet gärde
  Svälthagsudden udde Pettersberg torp »Kräglan» råmärke
  Syrsfallet ägomark Pettersberg torp Kulbro gator väg
  Sågarekärren kärr Pettersberg bs Kulbroängen förr äng, nu betesmark
  Sågsjön del av sjö /Se Pettersberg bs Kullarna uddar
  Sågsundet sund Pettersburg bs Kungsholmen holme
  Sågviken vik Petterslund lht Kvarnbron bro
  Sävsjön sjö Pillerhem lht Kvarnbäcken bäck
  Söderwijken, se Sörviken vik Pils lht. Kvarnbäcken bäck
  Sörviken vik Pjäckebo f.d. soldattorp Kvarnbäcken bäck
  Sörviken vik Pommern torp Kvarnbäcksskälet råmärke
  Tallholmen holme Prästgården lht. Kvarngölen göl
  Tillbedjarstenen berghäll /Se Pungrensa torp Kvarngölsbäcken bäck
  Tjutten, se Östjuten sjö Ragnarsberg lht Kvarnkärret åker
  Tjutten sjöar /Se Ragnetorp by Kvarnmon berg
  Tjuttorpviken vik Ragnhildslund lht. Kvarnsbäcken Gamla bäck
  Tomtsjön sjö Ramstorp by Kvarnsjöbäcken bäck
  Torpgölen göl Ringshult gård Kvarnsjöhumpen skog
  Torpsborgh, se Torstorpeberg triangelpunkt Ringtorp gård Kvarnsjön sjön
  Torsborg fornborg /Se Ringtorpehyttan hytta Kvarnsjöängen åker
  Torsborg fornborg /Se Rippestorp gård Kvarnslätten plan
  Torstorpeberg triangelpunkt Risbro t. Kvarnsviken Gamla vik
  Torstorpeberg triangelpunkt Riset bs. Kvarnån del av å
  Torsön ö Risinge prästgård och socken Kvarnängen åker
  Trappstegsberget berg Risinge pst Kvarnängen bit av äng
  Trollberget berg Risinge kyrka kyrka Kvarnängen äng
  Trollkäringegölen göl Rom bs Kvarnängen åker
  Trollsjön sjö Romängen bs Kvarnängen åker
  Trollsjö äng terräng Rosenbäck bs Kvarnängsbacken backe
  Tutängsudden udde Rosendal lht Kväsmekärren mossar och kärr
  Tvarskogen skog Rosendal lht Kycklingegärdet gärde
  Tärnmossen mosse Rosendal torp Kycklingetäppam åker
  Udden udde Rosenlund lht Kyrkfallegölen göl
  Uttersundet sund Rosenlund lht Kyrkfallet backe
  Uttersundet sund Rudolsborg bs Kyrkogrinden grind
  Uttringen sjö Rudsjö äng lht *Kyrkogården förr begravningsplats
  Uttringsgölarna gölar Ruggmossen t Kyrkogärdet gärde
  Vadkärret kärr Rävlämmen lht Kyrkogärdet åker
  walpen, se Holpen sjö Rönås lht avs Kyrkoskogen skog
  Walpen, se Holpen sjö Röllkärret lht:er »Kyrkovägsgatan» väg
  Valpen sjö Rörstorp gård »Kyrkovägskälet» råmärke
  Valpen l. Holpen sjö /Se Sand lht. Kyrkstigen stig
  Valpen sjö /Se Sandbergs stuga bs Kyrkvägen väg
  *Valpetorpssjön, se Valpen sjö Sandbäcken lht Kålfallstäppan täppa
  Varggrytet terräng Sandfallet bs Kållhyttebäcken bäck
  Vargön ö Sandfallet lht *Kåven kärr
  wasmeFiälen, Se Väsmern del av Dovern Sandfallet bs Kåvgrytet rävgryt
  Venfallsbacken terräng Sandfallet bs »Källarbacken» backe
  Vensmossen mosse Sandfallet lht Källböcken bäck
  westgiuten, se Västjuten sjö Sandhagen torp Källfallet gärde
  Viken sankmark Sandmon bs Källmossen mosse
  Vimans äng terräng Sandslätten bs »Källtäppan» åkerlapp
  Vindsviken vik Sandslätten f.d. t Källtäppan åker
  Vinterkärret kärr Sandstad lht. Källåkern åker
  Vintermossen mosse Sandtorpet torp Källängen åker
  Vistingebäcken bäck »Sandtorpet» t. Käringens Udde holme
  Vistingefallet terräng Sandtorpet bs Käringfisket sjö
  Vistingegölen göl Sandtäppan bs. Käringkroken Saknas
  Wistingzwijken, se Ysundaviken vik Sandtäppan bs Käringstretebacken backe
  Vita mossen mosse Sandudden samhälle Käringtomten åker
  Vållters berg berg /Se Sandudden lht Käringtomten Saknas
  Vålters grotta grotta? Sandviken lht Kärmelsbacken backe
  Våmmen vik /Se Sandviken torp Kärre Gata del av landsväg
  *Vånga gruva f.d. gruva Sandvikestugan bs Kärre Gata del av väg
  Värmaviken vik Sankebäck t. Kärrgruvehagen hage
  Värmön ö Sankängen bs Kärrgruvorna gruvhål
  Värmudden udde »Sant Jago» bs. Käxten sjö
  Väsmern del av Dovern *Saxen bs Käxtängen betesäng
  Väsmern sjö *Sibirier hus Köpeskogen skog
  Västerängen terräng Simfallet bs Körvikebäcken bäck
  Västerängen ägomark Simonstorp gård Körviken vik
  Västjuten sjö Sjudarestugan bs Ladkullarna åker
  Västjuten sjö Sjugavlehuset lht. Ladliden åker
  Västjuten sjö Sjukhemmet lht. Ladugårdsgärdet gärde
  Västjuten sjö Sjöfallet bs Ladugårdsgärdet Saknas
  Västjuten sjö /Se Sjöfallet bs. Ladängen åker
  Västjuten sjö /Se Sjöfallet bs Larstorpehagen hage
  Västjuten sjö /Se Sjölund bs Lasses hage skogsmark
  Västjutten sjö /Se Sjölund bs Laxhålet gruva
  Ysundaviken vik Sjölund bs Lenas udde udde
  Ysundaviken vik Sjömansäng lht. Lenningen sjö
  Yttersjön sjö Sjönäs gd Lergruvan järngruva
  Åfallet ägomark Sjönäs bs. Lerstycket åker
  Åkärrsfallsviken vik Sjönäs gård *Lievarpen notvarp
  Ålhusviken vik Sjöslätten torp Likkistesten block
  Ålhusviken vik /Se Sjöstugan bs. öde Lilla Hagen hage
  Ålsjön sjö Sjöstugan t »Lilla Lams fall» skogsmark
  åmlängen siön, se Ormlången sjö Sjöstugan, Lilla bs »Lille Hagen» skogsmark
  Åmlången sjö Sjöstugan Stora bs »Lille Siöberg Skiähl» råmärke
  Åmlången sjö /Se Sjögesätter gård »LIlle Siö Engen» lågmark
  Åmlången sjö /Se Sjösäter gård »Lille Siön» Saknas
  Åmlången sjö /Se Sjövik lht:r »Lille Siö torpet» t.
  Åmlången sjö /Se »Skafiarens Gårdh» bebyggelse Lillgärdet Saknas
  Åm(m)elången sjö /Se Skallnäs gård Lillmossen mosse
  Ångersjön sjö Skatglädjen lht. Lillsjöbäcken bäck
  Ångsångsviken vik Skervinge gd Lillsjöbäcken bäck
  Åskogen sankmark *Sketklinten bs Lillsjön sjö
  Åtskelneviken vik Skirallmänningen f.d. bergsallmänning Lillsjön Saknas
  älesiön, se Älgsjön sjö Skirbrotorp Saknas Lillsjön Saknas
  Älggarn holme Skirbrotorp utjord Lillsjön sjö
  Älggarn ö Skirhult lht Lillsjön göl
  Älgkärret kärr Skirmarken allmänning Lillsjöängen Saknas
  Älgmossarna mosse Skirnäs f.d. by Lillskogen skog
  Älgmossebergen berg Skogalund lht. Lillskogshagen del av byägor
  Älgmyren sjö Skogen lht Lillängen betesmark
  Älgmyren sjö Skogsförvaltarebostaden bostad Lillängen åker
  Älgmyrön halvö Skogshyddan lht Lillängen åker
  Älgsjön sjö Skogstorp torp Lillängen åker
  Älgsjön sjö Skogstorp t. Lillängen gärde
  Älgsjön sjö Skogvaktarebostaden förr skolhus Lillängen åker
  Älgsjön sjö Skogvaktarebostället lht Lillängen åker
  älmÿren, se Älgmyren sjö Skolhus lht »Lillängen» åker
  Ängen ängsmark Skolhuset skola Lillängen åker
  Ängliden ägomark Skolhuset lht Lillängen åker
  Ängtorpet ägomark Skolhuset lht. »Lillängen» åker
  [Äremyren] Saknas Skolan Nya lht Lillängen ängsmark
  Äskedalen ägomark Skolan Norra lht Lillängen del av byägor
  Örgäfen, se Övergivern sjö Skolan Södra lht Lillängsviken vik
  Ölstadsjön sjö Skräddarestugan bs Lillön ö
  Örbäckshagen terräng Skräddaretorp gård Lillön ö
  Örgivaren sjö /Se Skrämma bs Lillön holme
  Örgivaren sjö /Se Skränslund torp Limpan holme
  *Örgävren, se Örgivaren sjö Skräpet bs. Smala Limsjön sjö
  [Östgötevik] Saknas Skräpet t. Smala Limsjön sjö
  ?Östansjö äng nu åker Skvalet ort Smala Limsjön sjö
  ?Östansjö äng nu åker /Se Skvallergången lht Limsundet vik
  Östervad vik Skåne t. *»Ljuse gate» väg
  Östjuten sjö Skäftesfall by Ljusmossen mosse
  Östjuten sjö Skäftesfall by Ljussjön Saknas
  Östjuten sjö Skäggeby hmd Ljussjön Saknas
  Östjuten sjö *Skälbacken lht Lod-fällan stenmoras
  Östjuten sjö Skärsjöfallet t. Loggärdet gärde
  Östjuten sjö /Se Skärstorp torp »Logtomten» del av utjord
  Östjuten sjö /Se Skärstorp bs Lamgölen göl
  Östjuten sjö /Se Skärvinge gård Loreberg berg
  Östjutten sjö /Se Slia bs. Lorebrokärret Saknas
  Övergivern sjö Slottet t Losskärret åker
  Övergivern sjö Smedhemmet torp Lotorpshumpen del av mark
  Övergivaren sjö /Se Smedstorpet bs. Lundelletäppan åker
  Övermossen mosse Smedstugan bs »Lundsgärdet» Saknas
  Överrummet ägomark Smedstugan bs »Lunke tomme» äng
    *»Smällen» lht Lustigkulle kulle
    Smörkullen bs Lustudden backe
    Snickarstugan bs »Lybergs-skälet» råmärke
    Snippen bs »Lycksvråen» åker
    *Snippen lht Lyssgölen Lilla Saknas
    »Snurra» bs Lyssgölen Stora Saknas
    Snåret hmd Lyssgölsmossen mossmark
    Snåret bs. Lyssjön, Lilla göl
    *»Snörpa» bs Lyssjön Stora Saknas
    Sofiero lht, avs *Lysterssmed åker
    Solbacka lht. Lågön holme
    Solberga lht. Långa mossen mossmark
    Solberga bs »Långebro Skiälet» råmärke
    Solberga bs. Långgruvan gruvhål
    Soldattorpet knekttorp Långgruvan, Norra se Längden Saknas
    Solevy lht. Långgruvemon skog
    Solhem lht Långhumparna skog
    Solhem lht, avs Långkärren åker
    Solhem lht Långkärret Saknas
    Solhäll bs. Långkärret Saknas
    Solvik lht, avs Långkärret åker
    Spikbruket lht Långkärrshagen hagmark
    Spikbruket spiksmedja Långkärrssnåret skogsmark
    Spiksmedja Saknas Långliden åker
    Spiksmedsbacken lht Långlyckekärret kärr
    Spinnarestugan lht Långmossebergen berg
    *Sprundtorp bs Långmossen mosse
    Stadviken lht Långmossen mosse
    Stal bolag, verkstäder Långmossen mosse
    *Stan »villastad» Långnäseudden udde
    Stenfallet bs Långtäppan åker
    Stenfallet torp »Långviksskälet» råmärke
    Stenfallet lht »Långåkern» åker
    Stenkullen lht, avs Lämmetorps utjord bit av utjord
    Stenkullen torp *Längden gruva
    Stenkullen lht Länsmanstafven Saknas
    Stenkullen bs Lämmetorpeån bäck
    Stenkullen lht Lämnäsån vattendrag
    Stensborg lht Länningshagen hage
    Stenskogen lht Länsmansgärdet gärde
    Stenslund fd torp Lögviken vik
    Stenstorp by Löten svinvall
    Stensätter lht Löten åker
    Stensätter lht. Lövfallet hage
    Stensät(t)er bs. Lövfallstäpporna åkerlappar
    Stensö lht, avs »Löfhagen» hage
    Stentorpet t. »Malltorps äng» äng
    Lilla Stentorpet bs »Malltorps äng» äng
    Stenviken t. Malmvägen väg
    Stenviken torp Malmvägen Saknas
    Stettin t. »Malte Ede» Saknas
    Stjärnvik säteri, gård Malten Lilla Saknas
    Stjärnviks bruk gård Malten Stora sjö
    Stockholm lht »Malthultsskälet» råmärke
    Storgården hmd »Maltmåseskälet» råmärke
    Storsmedsbacken lht Maltsjön, Lilla sjö
    Storängen torp Maltsjön, Stora sjö
    Storängsgrinden lht »Maltsuneskälet» skäl
    Storängstorpet lht. »Maltängen» Saknas
    Storön lht och ö. Malvikebacken backe
    Strandkullen lht. Malviken vik
    Strömsborg lht »Malvikeskälet» skäl
    Strömviken t Malviken vatten
    Stubbkärret t Malviken vik
    Stugan bs Manbacken skogs- och bergsbacke
    Sundet torp Masebacke backe
    Sundet t. Marsbäcken bäck
    Sundet bs Marsrumpan mosse
    Sundsfallet bs »Marviken» vik
    Sundshagen lht Mats äng gärde
    Sundtorpet torp »Matts Backe» Saknas
    Sundängen lht »Matts Backe» Saknas
    Svartlings stuga bs »Melgjuten» sjö
    Svartviken t. Mellangrinden grind
    Svarvaretorpet torp Mellangärdet gärde
    Sveaborg lht. Mellanskogen skog
    Svealund, Stensborg, Solbacka lht:r Tjutten, Mellan- sjö
    Sverige torp Mellan-Tjutten sjö
    Svinhagen lht Mellan-Tvarn sjö
    Svärdesberg lht avs »Meltskogen» skog
    Sågarehagen bs »Merkärret» åker
    Sågarestugan bs Meseln sjö
    Sågbacken bs Meseln sjö
    Sågen såg Messkärret kärr
    Sågen lht Methagen hage
    Sågen såg Methagskärret kärr
    Sågarebyggningen lht Mickels hus berg
    *Sågen t. Mickeshusskiftet skogsmark
    Sågen t. Mickelsvenen Saknas
    Sågslätten lht »Mielkärrsskälet» råmärke
    Sätra gård Mjölnarebyggningen Gamla lht
    Södergården hmd. Mjölnaregärdet gärde
    Södermalm »stadsdel» Mjölnaretäppan del av Västra Hagtäppan
    Sörgården lht Mobäck bäck
    Sörgården hmd Mobäck bäck
    Tallgläntan lht Mobäcksbron bro
    Tallroten torp Moe hage Saknas
    Talludden lht, avs Mogärdet gärde
    »Tappers» lht, f.d. soldattorp Mokällan källa
    Tegelbruk tegelbruk Mokällebacken skog
    Tegelbruket tegelbruk Mon skog
    Tegelbruket förr tegelbruk ?Mons Starr Saknas
    Tegelbruket lht:r »Morfarsängen» del av äng
    Tegelhuset avs, lht Morgonglädjen backe
    Tingshuset el. Tingstugan förr tingsstuga Mossbrogölen göl
    Tingshustomten bs. Mormorsåkrarna gärden
    »Tiöttorp» Saknas Mosjöhumpen skog
    »Tiöttorp» Saknas Mosjön Saknas
    Tjuttorp by Mosjön sjö
    *Tjäders bs Mossen gärde
    Tjädertorpet f.d. soldattorp Mossen, Långa mosse
    Torkrian torkria Mossgölen göl
    Torpaberg lht Mosskällan bykälla
    Torpet gård Mossängen åker
    Torpet bs. Mosviken del av sjö
    Torsberg lht, avs Mosängen Saknas
    Torsborg Saknas Mottorpe äng terräng
    Torstället lht Moängen hge
    Torstorp by Muggebofjärden del av sjö
    Trankärret torp Muggeboviken vik
    Transäter bs Muggebostaven rågångsröse
    Tredingsgården hmd. Musko åker
    »Trillkotts stuga» bs Myrdalstäppan åker
    *Truge lht Myrkärret f.d. åker
    Trädgårdstorpet bs Målbacken backe
    »Trähem» bs Målen hagmark
    »Trähem» bs Målsjön Saknas
    »Trähemskällan» källa Målstorpegölen göl
    *Tulan bs Målstorpe näs näs
    Tuna lht, avs »Måseskälet» råmärke
    »Tuppen» lht Måshällen berghäll
    Tvartorp gård Måsjön se Holmsjön Saknas
    Tvartorp gård Måssberget udde
    Töklyckan bs »Måsängen» äng
    Uddarp lht Mäselkärret kärr
    Udden lht »Mäslekärret» kärr
    Udden t. »Mäslen» sjö
    Udden bs. Mögsjön sjö
    Udden bs. Mörka vik vik
    Udden bs. Mörke dal sänka
    Uggelbo lht. Mörke Vik vik
    »Uvberget» t. Mörke Vik vik
    Vadet lht Mörtsjöbäcken bäck
    Vadtorp lht. Mörtsjöbäcken Saknas
    Valpetorp el. Muggebo, se 1 Muggebo gd Mörtsjön sjö
    Varggropen lht Mörtsjön Saknas
    Varggropen lht Väst-Tjutten sjö
    Vargtorpet torp Mörtsjön sjö
    Varvet lht Nerdergårdsskogen skogsmark
    Venersberg lht. Nissegraven Saknas
    Vennersberg bs Norgegölen göl
    Viberga gård Nordanvädersgatan gata eller väg
    Viberga herrgård Norra gatan, se Nordanvädersgatan Saknas
    Viberga Gamla Saknas Norrdyn sank lågmark
    Viberga, Nya arrendatorsbostad Norrgårdsbrunn vattenbrunn
    Vidablick lht, avs »Norrgärdet» gärde
    »Vidars» lht. Norrhagen hage
    Viggesberg lht Norrhagsberget berg
    Viggeslund lht »Norrkärret» lågmark
    Viggestorp by Norrköpingsvägen landsväg
    Viken lht Norrmossarna mossmark
    Viken bs Norrmossarna, se under Össby Saknas
    Viks t Norrsmon område
    Vilhelmsberg lht Norrängen åker
    Vilhelmsberg lht Norrängen åker
    Villan lht Norrängsviken vik
    Vistinge gård Norsåkern åker
    Vistingsfallet bs Notberget berg
    »»Vädersmällen» lht Notbokullen udde
    Värdshuset lht Notbotäppan åker
    Västergården eller Skäggeby hmd Notudden udde
    Västerås lht. Notudden udde
    Lund Västra lht Nybyggeängen ängsmark
    Västra Lund lht Nygärdet gärde
    Västra Lund torp Nyhagen åker
    Lund, Västra lht »Nyplöjorna» åkerflata
    Västralund torp »Nyrödjan», se Björnmåsetäppan ängsbit
    Ysunda gård Nyängarna ängsbitar
    Ysunda f.d. allmänning f.d. allmänning Nyängen åker
    Ysundafallet lht. Näfssjö Bro brotrumma
    Yxviken torp Näfssjöbrokärret kärr
    Yxviken såg Näfssjöbäcken bäck
    Ådalen lht. Näfssjöhumpen skog
    Åfallet t. Näfsjön sjö
    Åkersberg lht, avs Nävsjön sjö
    Åketorp t. Näfsjökalv sjövik
    Åkkärrsfallet lht Näfsjö ö ö
    Åkkärrsfallet torp Näfssjöön ö
    Ålderdomshemmet Saknas Nämndemanshagen hage
    Ångsågen bs Närtkärret åker
    Åsen bs. Näsebergen bergmo
    Åsen bs Näset näs
    Åskogen torp Näset näs
    Åsunda Saknas Näsgrinden+ grind
    Åsunda, Nedre lht Näsgrindtäppan täppa
    Åsunda, Övre lht Näsegölen göl
    Åtgången lht. Näskärret åker
    *Åtskillnadsviken bs Nästjärn tjärn
    Åttondelen hmd Näsetjärnsbäcken bäck
    *Älgkärren lht Nästjärnshagen hagmark
    Älgsjöbro t Näs Udde udde
    Ändan torp Näverkärret kärr
    Änden bs. Näverkärrsskogen skogsmark
    Ängen hmd Odensholmarna holmar
    Ängen hmd Stora Odensholmen, se Odensholmarna holme
    Ängen torp Lilla Odensholmen holme
    Ängen bs Odlingen åker
    Ängenäs gård »Ohlstadsgärdet» åker
    Ängsnäs sjöbodar skul »Ohlstadsängen» åker
    Ängnäs stall skul Olle sten
    Ängstorpet torp Olle Pärs källa källa
    Ängstugan bs Olle Pärs mosse mosse
    Ängstugan bs. Olof Erssons hage hage
    Ängstugan torp »Olofs-Sten» råmärke, sten
    Ängstugan bs Olsta backe bergbacke
    Ölstad gård Olstads Kulle kulle
    Ölstad by Olstads Kulle kulle
    Ölstadlund lht. Olstads utjord utjord
    Ölstorp t. Olstorpsmossen mosse
    Ön lht. Omlångshumpen skog
    Öna eller Ekön, se 1 Ekön säteri Ormlången sjö
    Örbäcken lht Orrmossarna mossar
    Össby by Orrmossegölen göl
    Österdala lht. Orrmossen mosse
    Östermalm »stadsdel» Orrmossen mosse
    Österängen hmd Orrmossen mosse
    Lilla Österängen lht. Orrmossen mosse
    Östra Lund bs »Orrmåseskälet» råmärke
    Östra Lund bs Orrudden udde
    Övergården hmd. Oxelbackegärdet gärde
    Övergården hmd. Oxelbacken bergbacke
    Övergården hmd. Oxgärdet Saknas
    Översätra by Oxgölen göl
    Övertorp by Oxgölen sjö
    Övetorp by Oxhagen hagmark
      Oxhagen hagmark
      Oxhagen hage
      Oxhagen hagmark
      Oxhagen Saknas
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxkärret mosse
      Oxkärret Saknas
      Oxkärret kärr
      Oxkärrsgölen göl
      Oxudden udde
      Pannkakebergen bergmassa
      Pannkakaholmen holme
      Pannkakeholmen, se under Åsunda Saknas
      Pannkakeholmen Saknas
      Parkgärdet gärde
      Pastviken vik
      *Pastorsdelen område vid landsväg
      Pilbacken backe
      Pilliden åker
      Pjäckebogärdet gärde
      Lilla Plöjan del av Stora Plöjan
      Stora Plöjan åker
      Plöjorna åker
      »Porskärret» åker
      Porsven sjö
      Porttäppan åker
      Pråmviken vik
      Pråmviken vik
      Prästfallstäppan åker
      Prästgårdsverken fiskverke
      Pussen vattenbrunn
      Påvels äng ängsmark
      Pärs metareberg berg
      *»Ragga» åker
      Reders holme del av udde
      Regnavägen landsväg
      Regnavägen, Gamla väg
      Regnavägen, Gamla väg
      »Regnavägsskälet» skäl
      »Regnevägsfallen» äng
      Rejmyrevägen landsväg
      Riegärdet gärde
      *Ringshulte skval skal eller fors
      Ringshults ek ek
      Ringshultsgölen göl
      Ripplingen, Nedre sjö
      Ripplingen, Övre sjö
      Risinge Klockarejord, se Pastorsdalen Saknas
      Riskastebacken landsvägsbacke
      Risten sjö
      Risudden udde
      Romareport bergvägg
      Romle Port väg
      Romängarna åker
      »Romängen» lågmark
      Romängsbacken backe
      Romängshagen Saknas
      Rothugget åker
      Rothugget Lilla åker
      Rothugget, Nedre åker
      Rothugget Stora åker
      Rothugget Övre åker
      Rothuggebäcken bäck
      Ro-viken vik
      Ro-viken vik
      Rudsjönbäcken bäcken
      Rudsjömossen åker
      Rudsjön sjö
      Rullsan åker
      Rysstäppan åker
      Ryttarängen f.d. åker
      Ryttarefallsbotten kolbotten
      »Råbäcksskälet» råmärke
      »Råbäckstäppan» åker
      Rågetskärret ängkärr
      Rå häll berg
      Rämningehumpen Saknas
      Rävhålet vik
      Rävkullen kulle
      Rävkärret mosse
      Rävkärret kärräng
      Rävtäppan åker
      Rävudden hage o. åker
      »Röd-hår-jan del av Bönersängen
      Rödkärrsgärdet Saknas
      *Röjorna skogsmark
      »Römåsen» mosse
      Rörstorpebäcken bäck
      Rösfallsbergen bergbacke
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjön sjö
      Röttkärret Saknas
      Röttkärret f.d. ängsmark, nu odlat
      Salknappen berg
      Salpetersladan+ hus
      Samuelsgärdet gärde
      Samuels Udde skog
      Sandbergs källa källa
      Sanddalstäppan gärde
      Sandgroptäppan åker
      Sandgruvehagen hage
      Sandgruveängen betesmark
      Sandgruvan gruvhål
      Sandgruvorna gruvhål
      Sandgärdet gärde
      Sandhageland strand
      Sandhagebacken backekulle
      Sandtäppan täppa
      Sandtäppan åker
      Sandtäppegärdet gärde
      Sandudden udde+
      Sandviken vik
      Sandviken, Lilla vik
      Sandviken Stora vik
      Sankerspuss mosse
      Sanket åker
      Sankmossarna mossmark
      Sankängen delvis odlad mark
      »Sannera» gärden
      Sarvgölen göl
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön göl
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjöängen mark
      Silverbacken åker
      Simmarestället sund
      Sjöbäcken bäck
      Sjögatan gata
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åkerjord
      Sjögärdet Saknas
      Sjögärdet Saknas
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärden
      Sjögärdet gärde
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjömansäng äng
      Sjömålet åker
      Sjönäse ö ö
      Sjöstugeviken vik
      »Sjötäpporna» täppor
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöängsbacken backe
      Sjöängsholmen holme
      Sjöängsudden udde
      Skans Humlegård del av skog
      *Skams trädgård område i skog
      Skams väg väg
      Skanngatan väg
      Skanngatefallet åker, hage
      Skarndalen åker
      Skarpåsen åker
      *Skeket notvarp
      *Skinnpälsen sjö
      Skir brink del av byägor
      Skirbäcken bäck
      Skirbäcken bäck
      Skiren sjö
      Lilla Skiren sjö
      Stora Skiren sjö
      Skirgölen Saknas
      Skirgölen sjö
      Skirhumpen skog
      Skirmarken f.d. bergsallmänning
      Skirmarken f.d. bergsallmänning
      Skirnäsebäcken bäck
      Skirnäset näs eller udde
      Skirnäse äng hage och äng
      Skirsgruvorna gruvhål
      Skirslätten åker
      Skirudden Lilla udde
      Skirudden Stora udde
      Skirviken vik
      Skjutbacken provskjutningsplats
      Skjutbanan skjutbana
      »Skogsberget» skogsbacke
      Skogskontoret kontorsbyggning
      Skolgärdet gärde
      Skolhusgrind Saknas
      Skolhusgärdet Saknas
      Skolviken vik
      Skomakare-Olles äng ängbit
      Skomakarekärret kärr
      Skomakarekärret åker
      Skomakaretäppan åker
      Skomakaretäppan täppa
      Skomakareudden udde
      Skrapbergen bergig skog
      Skraptäppan åker
      Skräddare-Annas lycka åker
      Skräddare-Annas täppa åker
      Skräddareberget berg
      Skräddaregården Saknas
      Skräddarehägn åker
      Skräddareverken+ Saknas
      Skräddareängen äng
      Skrän sjö
      Skräphålet vik
      Skräpviken vik
      Skutbosjön del av vik
      Skuten sjö
      »Sqvallerbäcks kärret» ängbit
      »Sqvallerbäcks Måsen» mossmark
      Skvaltomten åker
      »Skvämla» äng
      »Skvämleängen» ängbit
      »Skyttkärrsbäcksskälet» skäl
      Skälholmen holme
      Skälholmen holme
      Skälskärret kärr
      Skärsjöbäcken bäck
      Skärsjöbäcken vattendrag
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärstorp jord
      Sköttkärret kärr
      Sköttkärrsviken vik
      Slekkärret skog
      Slottsbron bro
      Släta bergen berg
      Släta Hällarna berg
      »Slätehälla Skiählet» råmärke
      Smala hals åker
      Smedbacken backe
      Smedbergen berg
      Smedgropen håla i vatten
      Smedgärdet, Gamla åker
      Smedgärdet Nya åker
      Smedhagen hage
      Smedhagen hage
      Smedjebacken backe
      Smedjetäppan täppa
      »Smedjetäppan» åker
      Smedliden åker
      Smedodlingen åker
      Smedskällan bykälla
      Smedtäppan åker
      Smedtäppan åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      »Smedåkern» åker
      Smedåkern Stora åkertäppa
      Smedåkrarna åkrar
      Smedåkrarna åker
      »Smedängen» ängbit
      »Smedängsåkern» åker
      Småängarna kärrområde
      Småängarna åker
      »Småängsåkrarna» täppor
      Smällevägen väg
      Smörasken holme
      Snickarstugufallen hagmark, nu skog
      Snickarstugufallstäppan åker
      Snippebacken backe
      Snippen plats
      Snipptäppan åker
      *Spadvändan åker
      Spelarebordet berg
      Spelbäcken bäck
      Spelbäcken bäck
      Spelkärret åker
      »Spelmansöna» ö
      Spelmon bergmark
      Spinnaregärdet gärde
      Spränggropen grustag
      Spränggropen fördjupningar i marken
      »Spånghultstäppan» åker
      Spångkärret kärr
      Spångslätten gärde
      Spångängen åker
      Spöpålen+ spöpåle
      Stacksten flyttblock
      Stackstensudden udde
      Stackstensvarpet notvarp
      Stackstensviken vik
      Stadsvägen väg
      Stak-kärret kärrmosse
      Stallsbergen berg
      Stallsgården Saknas
      Stallsviken vik
      Stampfjärden vik
      Stampfjärdshyggena skog
      Startkärret åker och kärr
      Staven, Övre rågångsröse
      Staviken vik
      Stenbroängen skog
      Stenbrobacken backe
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjögölen göl
      Stensjön sjö
      Stenskogen hage
      Stentorpshagen hage
      Stenstorps ö ö
      Stenvikestenen sten
      Stenön holme
      Stigen hage
      Stigsjön sjö
      Stjärnvikskvarnen kvarn
      »Stockbrokärret» ängbit
      »Stockebrokärrsskälet» råmärke
      Stockledsmon+ skogsområde
      »Stoor Hagen» skog
      Stora gärdet åker
      Stora hagen hagmark
      Stora hagen utjord
      Stora hagen hagmark
      Stora kärret kärr
      Stora Täppan åker
      Stora udde udde
      Stordammsmossen mosse
      Storgårdsverken fiskverke
      Storhagen Saknas
      Storängen f.d. äng
      Storängen åker
      »Storängen», se Humpängen markområde
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      »Storängen» åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen ängsmark
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängsdalen åker
      Storängsdyn gungvallsområde
      Storängsgrinden, + grind
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strandbacken lht
      Struten gärde
      Struten gärde
      Strutängen åker
      Strömmen å
      Strömviken vik
      Stålån bäck
      Stäthagsgärdet gärde
      *Sumbälgen kärr
      Sumpängen Saknas
      Sundet sund
      Sundsfallet hage
      Sundshagen hagmark och skog
      Sundshagen hage
      Sundsskogen skogs- och hagmark
      Sundskogen skog
      Sundskogen skog
      Sundsängen hagmark
      Sunis källa källa
      Svarte Vik vik
      Svartgölen göl
      Svartgölen Saknas
      Svartkällan bykälla
      »Svartlings odling Saknas
      Svartmon sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjögölen göl
      Svartsjön sjö
      Svartsjön Saknas
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjöodlingen åker
      Svarttjärn göl
      Svarttjärn sjö
      Svartvallsbäcken bäck
      Svartvallskogen skogsmark
      Svartvallskärret åker
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken sjö
      Svartvikevägen väg
      Svarvareslätten jämn plats
      Svavelgruvan gruvöppning
      Sve kärr åker
      »Svens hugg» ängbit
      Svens Mosse Saknas
      Svensubbsängen äng
      Svinhagen del av Djurgården
      Svinkärren f.d. åker
      Svinvallen mark
      Svinvallen svinvall
      Svinängen åker
      Svälthagen hage
      Svälthagen hage
      Svärjarekärret del av mosse
      Syllkärret kärr
      Syltkärrsmon skog
      Syltmossen åker
      »Syslesten» råmärke
      Sågarebäcken bäck
      Sågarebäcken bäck
      Sågaregärdet gärde
      Sågaregärdet gärde
      Sågarekärren mossar o. kärr
      Sågaremossen mosse
      Sågarepussen göl eller pöl
      Sågbacken område med udde
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågkärren lågmark
      Sågviken vik
      Sålltorpebäcken bäck
      »Sånnera» åker
      Sånnraberget bergshöjd
      Sätra bäck bäck
      Sätra kärr åker
      !Sävelinsholmen! holme
      »Säfsjö Pojk» råmärke
      »Säfsjöskälet» råmärke
      »Söderskogen» skogsmarker
      Söderviken vik
      Söderviken vik
      Sörgårdsviken vik
      Sörhagen hage- och skogsmark
      *Sör klint berg
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvikevarpen notvarp
      Sörviksbäcken bäck
      Sörviksängen äng o. kärr
      Sörängen Saknas
      Sörängen åker
      Sörängen ängsmark
      »Tegelbrukstäppan» åkertäppa
      Tegelladskärret äng
      »Thyrsbergs Skiähl» råmärke
      »Tillka» holme
      »Timsängen» lågmark
      Tings-struten äng och backmark
      Tippers kärr kärr
      Tisnare kanal kanal
      Tjusorna backar
      Tjutten Väst sjö
      Tjutten, Öst- sjö
      *Tjuttorpe bastrot område i skog
      Tjuvboskogen skog
      Tjuvkullen skog
      Tobrekärret åker
      Tollyckan äng
      Tomte backe backe
      Tomten Saknas
      Tomten åker
      Tomten betesmark
      Tomtsjöbäcken bäck
      Tomtsjön sjö
      »Tomtåkern» Saknas
      Tomtåkrarna åkrar, nu gärde
      »Torke Måsen» mosse
      »Torpare Ängen» f. kärr, nu sjö
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      »Torpfallen» ängsmark
      Torpgölen göl
      Torphultehöjderna bergssträckning
      Torphultet skog
      Torphultet hagmark
      Torphultshålet svacka
      »Torphultsskälet» råmärke
      Torpkärret åker
      Torpudden udde
      Torsgatan väg
      Torstorps berg berg
      Torsön ö
      Trankärret mosse
      Trankärret åker
      Trankärret lågmark
      »Trankärrssnåra» skogsmark
      Trappstenberget berg
      Trappåkrarna åker
      *»Tredingsverken fiskvärke
      Trehörningsmon skogsbacke
      Tretrappebackarna backe
      Trollkäringegölen göl
      Trollkäringegölen göl
      Trollsjön sjö
      Trollsjöängen ängbit
      Trollstenen sten
      Trugetäppan åker
      Trädgårdsliden åker
      Trädgårdsportsvarpet notvarp
      »Trähemsbottnen» kolbotten
      Trälbacken backig mark
      Trälvarpet notvarp
      Träskärret åker
      *Turummen åker
      Tutängen åker
      Tutängsudden udde
      Tuvkärren kärrmark
      Tuvängen åker
      Tuvängen åker
      Tvarskogen = Tvärskogen skog
      »Tvartorpetäppan Lilla» täppa
      »Tvartorpetäppan Stora» täppa
      Tvätthällen berg
      Tvätthällevarpet notvarp
      Tyrs Hugg äng
      Tågmossen mosse
      Tänngölen+ göl
      Tänngölsmossen mosse
      Täppan åker
      Täppan, Lilla täppa
      Tärnmossen mosse
      Uddevarpet notvarp
      Uddevarpet notvarp
      Ungnötehagen Saknas
      Uttringen sjö
      Uttringsgölarna gölar
      Uttringshagen hage
      Uttringsån bäck
      Uttringsån berg
      Uvberget, Lilla berg
      Uvberget, Stora berg
      Vadgärdet del av byägor
      Vadkärret åker
      Vadkärret åker
      Vallgatan väg
      Vargfallet skogsterräng
      Varggropebacken kulle
      Varggropen f. varggrop
      Varggropen f. varggrop
      Venen lågmark
      Venen äng
      Venen mosse
      Venen åker
      Venerna lågmarker
      Venerna äng
      Venfallsbacken hagmark
      Venkärren kärr
      Venmossen mossmark
      Vensmossen mosse
      Venviken vik
      Werkhusgärdet gärde
      Verkstadsgärdet Saknas
      Verkstadskärret Saknas
      »Westgjuten» sjö
      Vibohagskärret åker
      Vidarshagen hage
      Vifallet åker
      »Viggmåseskälet» råmärke
      Vikvarpet notvarp
      Villagärdet Saknas
      Vindkällan bykälla
      Vingskärret åker
      Vinterkärret mosse
      Vintervägen väg
      »Wintervägsskälet» skäl
      *Wirsledalen åker
      Vistingefalleskogen skog
      Vistingegölen göl
      Vistingsån bäck
      Visthuset notvarp
      Vittmossen mosse
      Vittmossen mosse
      Volpen, se Holpen sjö
      Vållters berg berg
      Vållters grotta grotta
      Våmmen vik
      Vångavägen väg
      Vägskillnadsbacken backe
      Värman äng
      Värmlandsplöjan åkerflak
      Värmskogen skog
      »Värmskälet» råmärke
      *Väsmarn vatten
      Väsmekärren = Kväsmekärren Saknas
      Västermossen mossen
      Västerängen ängs- och hagmark
      Västerängen Saknas
      Västgötabottnen kolbotten
      »Wästra Gierdet» åkerlappar
      Västra sidan gärden
      Ysundahörnet skog
      Ysundaviken vik
      Ysundaån å
      Yttersjön Saknas
      Yxmossen åker
      Åfallsskogen skog
      »Åkekärrsfallet» f.d. äng
      Åkmossen mosse
      Åkärrsbäcken bäck
      Ålkärret kärr
      Ålsjön sjö
      Ålsjön sjö
      Ålvarp notvarp
      Ålängen Saknas
      »Ålöskärret» ängbit
      Åmunnsbäcken Saknas
      Åmunnskärret Saknas
      Åmunnstäppan åker
      Åmunnsviken vik
      Ångersjön Saknas
      Åskeldsberget berg
      Återvändshagen hage
      Åtskillnadsviken vik
      Älggalen holme
      Älggruvan gruvhål
      Älgkärret mosse
      Älgkärret kärr
      Älgkärret Saknas
      Älgkärret mossar
      Älgkärret Saknas
      Elgmyren sjö
      Älgsjön Saknas
      »Elgskälet» råmärke
      Ängbacken Lilla betesmark
      Ängbacken Stora hagmark
      Ängdalen åker o kärr
      Ängen! förr löväng, nu hage
      Ängliden åker
      Ängmon skog
      Ängnäsfallet skog
      Ängnäsviken vik
      Ängstugebäcken bäck
      Ängtäppan Saknas
      Äpplemyrskärret åker
      Äskedalen åker och kärr
      Äspers kärr Saknas
      Ögärdet åker
      Ölstadlotten avs, åker
      Ölstadlund åker
      Ölstadsgraven utfallsgrav
      Ölstadsjön sankmark
      Ölstadsjön sankmark
      Ölstadsjön sankmark
      »Öna» bergmark
      Örbäcken Saknas
      Örbäcken bäck
      Örbäcken Saknas
      Örbäcken Saknas
      Örbäckshagen hage
      Lilla Örbäckshagen hage
      Örgivaren sjö
      Örnäset näset
      Öhrsmossen mosse
      Östengrensgärdet gärde
      Östansjö äng åker
      »Österholmen» Saknas
      Östermalm »stadsdel»
      Österskogen skogsmark
      Österängen ängsmark
      Österängsbacken backe
      Österängsgärdet gärde
      Öst-Tjutten sjö
      Övermossen mossmarker
      Överrummet gärde
      Översätraviken vik
      Övre Gärdet gärde

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.