ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Godegårds socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 202 Naturnamn : 669 Bebyggelsenamn : 1071 Naturnamn : 976
Godegård sn Aborregölen göl Godegård sn sn /Se Aborrgölen sjö
Godegård sn Anderstorp terräng Saknas Saknas Aborrgölen Saknas
Godegård bruk, socken Anderstorpagölen göl Saknas Saknas »Aggurvällska graven avloppsdike
Godegård sn Anderstorpagölen sjö Godegård sn Aleflatan gärde
Godegård sn Anneberg ägomark Godegård sn Alekällan källa
Godegård sn Arvids mosse mosse Godegårdahasar inbyggarbeteckning Anders-Gustafs-gärdet åker
Godegård sn Axfallet terräng Godegårdahasar inbyggarbeteckning Anderstorpsgölen åutvidgning
Godegård sn Axfallet höjd Godegårdahasar inbyggarbeteckning Anderstorpsgölen sjö
Godegård sn Axhultasjön sjö Godegårdsnubbar inbyggarbeteckning Anderstorpsgölen åutvidgning
Godegård sn Axsjö backar terräng Goggle nubbar inbyggarbeteckning Annegruvan gruva
Godegård sn Axsjö backar höjder Godegårds påsar inbyggarbeteckning Apelängen betesmark
Godegårds sn sn Axsjö göl göl Goggle pösar inbyggarbeteckning Arvids Mosse åker
Godegård Saknas Axsjö göl sjö Godegårds påsar inbyggarbeteckning /Se Askedalen åker
Godegård sn Axsjön sjö Goggle pösar inbyggarbeteckning Aslyckebacken backe
Godegård sn Axsjön sjö Godegårdatokar, jfr Godegårdahasar inbyggarbeteckning Axhultssjön Saknas
Godegård sn Backen torp gogglapåsar inbyggarbeteckning Axhultsjön sjö
Godegård sn Backen ägomark gogglapåsar inbyggarbeteckning Axsjön Saknas
Godegård sn Backfallslyckan ägomark Abrahamsfors = Skrumpetorp Saknas Axsjö Backar skog
Godegård sn Backfallslyckan terräng Altinberg lht Axsjö göl göl
Godegård sn Bagghornet terräng Anneberg torp Backfallet skog
Godegård sn Bagghornet terräng Anneberg torp Backafallslyckorna lyckor
Godegård sn Bastagölen, Lilla göl Alvastra lht. Badareudden Saknas
Godegård sn Bastegölen, Lilla sjö Alvastra torp Baggetallen tall
Godegård sn Bastön skogsmark Anderstorp gård Baggetallen tall
Godegård sn Bastön f.d. ö?, nu terräng Anderstorp gård Bagghornet backe
Godegård sn Bastön terräng Anderstorp torp Bastgölen, Lilla göl
Gordegård sn Bastön terräng Aspelund torp Bastegölen, Stora göl
Godegård sn Bastön terräng Anderstorp torp Bastegölen sjö
Godegård sn *Bendesiö ä. gränsmärke Aspelund lht Bastgölen göl
Godegård sn Bergafallet terräng Axfallet torp Bastmossen Saknas
Godegård sn Bergafallet terräng Axfallet torp Bastukällsflatan åker
Godgårds Saknas Bergön f.d. ö, nu terräng Axfallet torp Bastön kulle
Godegård sn Bergön terräng Axhaga bs. Bastön ås
Godegård sn Bermods-kyrka sten /Se Axhult by Bastöskälet råmärke
Godegård sn Björkudden terräng Axhult gård »Benkts sloge»? f.d. äng
Godegård sn Björkön ö Axhult by Benmossen mosse
Godegård sn /Se Björnbacken terräng Axhultatorp gård Bergfallabäcken bäck
Godegård sn /Se Björnbergen berg Axhultatorp gård Bergafallet skog
Godegård sn /Se Björnbergen höjder Axhultatorp gård Bergfallet åker
Godegård sn /Se Björnbäcken bäck *Avundsbacken bs. Berghagen hage
Godegård sn /Se Björnbäcken bäck Backen hmd Berghålet åker
Godegårds kyrka kyrka Björndalen terräng Backen torp Bergshults äng betesmark
Godegård sn /Se Björndalen dal Backen torp Bergs gärde? ägonamn
Godegård sn /Se Björngölarna gölar Baggegården, se Stappegården gd Bergåkern åker
Godegård sn /Se Björngölarna sjöar Baggegården, se Stappegården Saknas Bermods-kyrka sten
Anderstorp f.d. torp? Björnkärret kärr Baggegården gård Bistockemon skog
*Asphult Saknas Björnkärret kärr Baggegården, se Stappegården Saknas Björkdalsgölarna Saknas
Axhult by /Se Björnmossedraget terräng Berg? gård Björkgärdet gärde
Axhultatorp gd /Se Björnmossen, Lilla mosse Bergfallet torp Björkmossen mosse
Bondelycka f.d. gd /Se Björnmossen, Stora mosse Bergfallet torp Björkön kulle
Bondlycke numera riven gd Blindsjön, Stora sjö Bergshult torp Björkön holme
Boverke gd /Se Blindsjön, Lilla sjö Bergshult torp Björköstycket mosstegar
Boverke torp /Se Blindsjön, Lilla sjö Bergshult torp Björnbäcken bäck
Boverke torp /Se Blå våm äng /Se Bergsäter fd. torp Björndalen dal
Brahus f.d. torp Blåvåm ängsmark /Se Bergsäter torp Björngölarna gölar
Braskhult by Blåvåm mosse /Se »Berjers» bs Björnkärret ängkärr
Braskhult gd:ar /Se Blåvåmmen äng /Se Betel lht Björnkärret kärr
Bredhult g Blåvåmmen äng /Se Björkbacken lht Björnkärret åker
Brehult gd /Se Bläcksvikebäcken bäck Björkdal, Norra lht Björnkärrsbäcken bäck
[Bro) Saknas Bläcksviken terräng Björkdal Södra lht Björnmossedråget dråg
*Bro beb. Bocksjögölen tjärn Björkeberga lht. Björnmossen Lilla mosse
Brogardh okänd gård Bocksjögölen göl /Se Björklund torp Björnmossen, Sotra mossse
?Bränninge gd Bocksjögölen göl Björklund torp Björnängen åker
Bränninge g Bocksjögölen sjö Björkelund torp »Bladvåm» mosse
Bränninge g Boverkeån å Björkelund torp Blekebacken betesmark
Bränninge gd /Se Boverkesån å /Se Björkhaga lht Blindsjön, L. o. St. sjöar
Bränninge gd /Se *Bowärke gränsmärke Björkhyddan lht Blindsjön, Lilla Saknas
Bränninge gd /Se Brahusgölen göl Björkliden lht Blindsjön, Stora Saknas
?By kyrkohemman /Se Brahusgöl göl /Se Björkliden lht Blåbersåsen ås
By g Bredbäcken bäck Björklund lht. Blå våm ängsmark
By gd Bredgölen göl Björneborg lht Blåvåmmen äng
By g Bredgölen sjö Blommedal torp Blåvåmmen sjö
By gd Bredmossen mosse Blommedal lht Bläckeskärret sank mark
By gd /Se Bredmossen mosse Blomsterhult torp Bläcksvikebäcken bäck
*byrestorp gd /Se Bredmossen ägomark Blomsterhult torp Bläcksviken vik
? Båseberg Saknas Bredmossen mosse och ägomark Blomsterhult torp Bakhållareängen skog
Båsberg gd /Se Bredmossen, Lilla mosse Blåsåsen bs Bondlyckebacken brant
Båseberg gd Bredmossen, Stora mosse Bläcksviken torp Bandlyckehagen hage
Båseberg gd /Se Bredsjömossen mosse Bläcksviken förr torp Borrade sten råsten
Börslycke by Bredsjön sjö Bläcksviken torp *Boseskripan skreva
Degeryd by /Se Bredsjön sjö Boda lht Boverkeån å
Dockatorp gd /Se Bredsjön sjö Bondelycke gård Brahusgölen sjö
[Ekekwlle] Saknas Bredsjön sjö Bondlycke gård Brahusgölen göl
Elmeshult gård Bredsjön sjö Borgen lht Braskedammsbäcken bäck
Elmeshult gd Bredån+ å /Se Boverke torp Brankedammsmossen mosse
Fallstorp torp Brittaborg ägomark Boverke torp Bredbäcken bäck
Fisketorpet torp Brokärret kärr Boverke, Norra o. Södra torp Bredgölen göl
Fnasbyn beb. /Se Brokärret kärr Brahus hmd Bredmossen ängs och mossmark
Fredrikshall torp Brokön f.d. ö? Brahus torp Bredmossen, Lilla mossestycke
Godegård gd Brokön terräng Brahus torp Bredmossen, Lilla Saknas
Godegård gods /Se Bromossarna mosse Brantdal torp Bredmossen, Stora mosse
Godegård förr bergslag Brudspängerna terräng Brantdal torp Bresjön sjö
Godegårds bergslag bergslag Bruksån å Braskedam f.d. torp Bredsjön Saknas
Godegårds bergslag bergslag Bråtkärren kärr Braskedam hemman Bresjö Göl göl
Godegårdsberg förr bergslag Brändö ö Braskedam torp Bredsjömossen mossmarker
Godegårds berg bergslag Brännan ägomark Braskhult gård Bredån vattendrag
Godegårds bergslag bergslag Byggesviken vik Braskhult gård Britas Röja äng
Godegårds bergslag bergslag Bygölen, Lilla göl Braskhult by Brohagen hage
Godegårdsberg bergslag /Se Bygölen, Stora göl Brehult gård Brokön skog
Godegårds bruk Saknas Byskogen skog Brehult gård Bromossarna mossmarker
Godegårds bruk Saknas Båksiögiöl, se Bocksjögölen tjärn Brehult bebyggelse Broängen utängar
*Grismestorp Saknas Bäckebo ägomark Bremossen torp Brudspängerna väg
Gristorp grenadjärtorp /Se Bärmo sten terräng »Brillsas» bs Bruksån å
Gristorp gd:ar /Se Bärmo sten terräng Britteborg t. nu bs. Bruksängen Saknas
Grönberg gd /Se Börslyckebäcken bäck Briteborg torp Brunn göl
?Grönberg gd Charlottenberg triangelpunkt Brostugan torp Brunnlyckan åker
Gullhög t /Se Charlottenberg triangelpunkt Bränna torp Bryngels udde udde
Hindstorp gd /Se Daldiket terräng Bränna förr torp Bråten hage
*Holman gd /Se Dammamossen mosse Bränninge gård Brännerikällan källa
Holmsjötorpet torp Dammen sjö Bränninge gård Bränninge Bro bro
Hulu g Dammen sjö Bränntorp torp? Bränningegärdet gärde
Hulu gd Dammkärret kärr By utjord Saknas Brännkärret Saknas
[Hyttan] Saknas Dammkärret kärr By gård *Bröterna hage
Hålbäck gd De Geersforsån å Bygget hmd Bygölarna Saknas
?Hålbäck gd Djupadal terräng Bygget torp Bygölen, Lilla Saknas
?Hälla gd /Se Djupsundet sankmark Bygget torp Bygölen, Stora Saknas
Hälla gd Djupviken vik Bygget torp Byrsjön, Lilla sjö
*hälla rödha gd? /Se Djupviken vik Bygget f.d. torp Byrsjön, Stora Saknas
Hässle Saknas Domarring fornlämning Byängen förr torp Byrsjön, Stora o. Lilla sjöar
Hessleås g Domedags gryta terräng Båsberg gård Byskogen skog
Hässleås gd Domedagsgölen göl Båsberg hmd By utäng del av äga
Hässleås gd Domkyrkoberget berg Båsberg Lilla torp Bålen? gärde
Höka gård Drottningegruvan terräng Båsbergs Gärde hmd »Bängsa» äng
Höka gd Edkärret ägomark Båsbergs Skolhus skolhus Bängsagärdet gärde
?Höka gd Emmesängen sankmark Båshult? gård el. torp Bängsarumpan åker
Höka gd /Se Emmesängen udde Bäckebo bs el. lht Bärmo Kyrka sten
Höka gd /Se Enemossen mosse Bäcketorp torp Bärmo Sten sten
Isefall by /Se Enemossen mosse Bäcketorp torp Bönedagsbotten kolbotten
Jakobshyttan by Enemossen mosse Bäcketorp torp Börsahagen hage
Jakobshyttan Saknas /Se Erskärret kärr Bäckstugan torp Börslyckebäcken bäck
Jobbetorp by /Se Fiskgölen göl Bäckstugan? torp el lht Börslyckegölen göl
Karlshamn torp Fiskgölen sjö Bäcktorp torp Börslycke Utmark del av skogsmark
Knarkebo lht /Se Fiskmossen mosse Börslycke gd Börstorpelyckan åkerlycka
Kristineberg by /Se Fiskmossen mosse Börslycke by Dalalyckan slåttermark
*?kräffzalzberg gd? /Se Friggeberget berg Börslycke by Daldiket avloppsdike
Kvavsjö tp /Se Fula kärret kärr Börslycke by Dalgruvan gruva
*Kyrkeby Saknas /Se Fula kärret kärr Börstorp gård Dambron bro
Kämpelandet gårdar /Se Fågelkullen höjd Börstorp gård Dammen gärde
Kämpelandstorp torp Fågelkullen höjd Börstorp gård Dammen dammbyggnad
Kärnskogen by Fågelleksmon terräng Charlottenberg lht Dammen kärräng
Kärnskogen by /Se Fåglamossen mosse Charlottenberg torp Dammkärret ängkärr
Linderö g Fålebackarna terräng Charlottenborg torp Dammkärret kärr
Linderö gd /Se Fåramon terräng Charlottenburg torp Dammkärret kärr
Käringaskog by Fåramon terräng Charlottenborg torp Dammkärret Saknas
Linderö gd /Se Fårbäckslyckan ägomark Charlottenborg torp Dammossen mosse
Lindhult by Fårbäckslyckan terräng Dalstorp gård De Geerforsån å
Meltorpsgruvan torp? Fårön terräng Dalstugan bs. Djupa Dal sänka
Millantorp gård +Fäktegatan väg /Se Dammetorp gård Djupa Dalen betesmark
?Milltorp gd Fäktegatan gata /Se Dammetorp gård Djupsundet sänka
?Milltorp gd Fälleholmen terräng Dammetorp gård Djupviken vik
Millantorp gd /Se Gabriella Källa fornlämning De Geersfors bruk Djupvikskärret Saknas
[Norrahult] Saknas Gammalstorp ägomark De Geersfors järnbruk o arb.bostäder Djupvikskärrsudden udde
Perstorp gd Garpekärret kärr De Geersfors bruk Djurhagskärret åker
Porsabygget t /Se Garpekärret kärr Degerö gård gård Domedags Gryta jättegryta
?Prästtorpet gd Getsten sten, gränsmärke /Se Degerön post, jv Domedagsgölen föl
?Ringarehult by /Se Getuddarna terräng Degerön station Domkyrkoberget berg
Ringarhult gd /Se Getudden ägomark Degeröns järnvägsstation Saknas Dykedalen lågmark
Rödja by Getudden terräng Drottninggruvan torp Dykedalsbacken backe
Rödja, Västra gd:ar Giölerna tjärnar Drottningsgruvan förr torp Dykärren åker
Sjöberga torp Glan sjö /Se Drottninggruvan torp Edet skogsmark
Smedstorp torp Glashall holme Dösfallet torp Edkärret f.d. kärr, nu del av hage
Snörum gård /Se Glasudde udde Dösfallet torp Ekhallén väg
Stenstugan f.d. torp? Glashall holme Dösfallet torp Emmesängen äng
?Sörby gd Glasudde udde Ekebrunn, Lilla torp Emmesängsbäcken bäck
Torp gård *Godegårds gruva f.d. gruva Ekebrunn, Lilla torp Enebacksåkern åker
Torp gd *Godegårdsskogen skog Ekebrunn, Lilla torp Enemossen mosse
Torp gd Godegårdsån å Ekebrunn, Stora torp Eklyckan lycka
Torshult gd /Se Golsjöbäcken bäck Ekebrunn, Stora förr torp Eklundsgärdena åker
Torshult gd /Se Golsjöbäcken bäck Ekebrunn, Stora torp Eriks Lilläng Saknas
Torshyttan gd /Se Golsjön sjö Elim lht. Erskärret Saknas
Torsjö gd Golsjön sjö Elisabygget torp Espedammen kärr
Torsjö gård /Se Granataviken vik Elisebygget torp Falan ängsmark
Torsjö by /Se Granfallebergen berg Elisenborg torp Norra Fallen skog
Torsjö gd /Se Gransjöfallet ägomark Elmeshult gård Fallet Västra hagmark
Torskälla f.d.torp Gransjön, Lilla o. Stora Saknas Elmeshult gård Norra Fallsmossarna mossmark
Torskälla lg /Se Gransjön, Lilla o. Stora sjöar Elmeshult förr gård Fantakärret kärr
Tybble by Gransjön, Lilla sjö Enemossen torp Farfarslyckan åker
Tybble by /Se Gransjön, Lilla sjö Enemossen torp Fattigmans tröja backe
?Tyr(es)torp gd Gransjön, Stora o. Lilla Saknas Enemossen torp Febroviken moss- eller ängshals
Unna gård Gransjön, Stora o. Lilla sjöar Enhem lht *Femstenarösan gränsröse
Unna gd Gransjön, Stora sjö /Se Eriksberg lht Finnagatan vag
Unna gd /Se Gransjön, Stora sjö Espe gård Finnamossen mosse
Upsala g Gransjön, Stora sjö Espe gård Finnängarna betesmark
Uppsala gd Gransjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Espe gård Fiskgölen Saknas
Uppsala gd /Se Grissjögölen, Lilla göl Espe, lilla torp Fiskmossen mossmark
Viksäng gård Grissjögölen, Lilla sjö Espe, Lilla torp Fisketorpemossen mosse
Viksäng gård Grissjögölen, Stora göl Espe, Lilla hmd Fisketorpsgölen åutvidgning
Viksäng gd Grissjögölen, Stora sjö Espesågen såg Fjäderhönemossen mosse
Virbacka torp Grissjön sjö Espesågen såg Flintberget bergknalle
Vishult gd Grissjön sjö Espesågen torp Fläsk-kärret kärr
Vishult g Gruvemon terräng Fagerfallet torp Fnasby ek ek
Vishult gd Gruvmon terräng Fagerfallet torp Fansbygölen sjö
Vishult gd Grytmossen mosse Fagerfall, Norra torp Fnasbygölen Saknas
»wisingxhylt», se Vishult gd Gräsbrännemossen mosse Fagerfall, Södra torp *Falbackarna terräng
Vittebärg g Gräsfallet ägomark Fagerfall, Östra torp Fratvägen skogsväg
Vitteberg gd Gräsfallet terräng Fagerhultet torp Friggeberget bergsträckning
Vitteberg gd /Se Gräsfallet ägomark Fagerhult torp Friggebergshagen hage
Vitteberg gd /Se Gröna bäcken bäck Fagerhult t. Fräkenstycket förr åker
Vång utj.t /Se Gröna bäcken bäck Fall gård Fräkenviken mosse
?Älmeshult gd Grönsjökärret kärr Fall gård Fula Kärret kärr
Ängatorp torp Grönsjön sjö Fallet torp Fyrtiorösaåkern gärde
Äspe g Grönsjön sjö Fallet, se Bergfallet Saknas Fågelmossen mosse
  Gubbmossen mosse Fallet t. Fågelmossen mosse
  Gudingshög kulle /Se Fallstorp torp Fårbäcken bäck
  Gullhögs kulle kulle /Se Fallstorp torp Fårbäckslyckan åkerlycka
  Gull-landet åker /Se Fallstorp torp Fårmon skog
  Gustavsberg terräng Fallstugan lht. Fäbrokärret åker
  Gyllingsbråtaviken f.d. vik, nu terräng Fallstugan torp Fäbromossen mosse
  Gyllingsbråtaviken terräng Finnas torp Fäktegatan väg
  Gäddegölen göl Finnas, se Ilarstorp Saknas Fäktegatan väg
  Gäddegölen sjö Fiskartorpet torp? Fäktegatna väg
  Gäddrisemossen mosse Fisketorpet Lilla torp Fältspatsgruvan gruva
  Gäddriset ägomark Fisketorpet torp Galgbacken plats vid landsväg
  Gällsjön sjö Fnasbyn gård Gammalstorpgölen, se Unnagölen Saknas
  Göljegölen sjö Fnasbyn bebyggelse Garnsfallebergen berg
  Göljegölen göl Fnasbyn gård Garpekärret Saknas
  Göljegölen göl /Se Fnasbyn Lilla bs Garpetorpet åker
  *Göljemossen sankmark Folkhult gård Gatgärdet gärde
  Göljemossen mosse /Se Folkhult gård Gatkroken, Nedre vägkrok
  Gölporna stycke av å /Se Folkhult gård Gatkroken, Övre vägkrok
  Hagaberg ägomark Framnäs lht Gatlyckan åker
  Hagaberg terräng Fransbygget torp Getingen åker
  Hallåkrarna ägomark Fredensborg torp? Getsten sten
  Hammarsängen terräng Fredriksberg torp Getudden skogsholme
  Hamrabäcken bäck Fredriksberg torp Glass Hall ö
  Hamrabäcken bäck Fredriksberg torp Godegårdasten, se skråmmesten råsten
  Harsjön sjö Fredrikshall lht Godhultsgärdet gärde
  Hemmossen mosse Fridensborg f.d. bs Gossestenen sten
  Hemsjön sjö Fridensborg lht. Gottfridsgruvan fältspatsgruva
  Herrefallsröse fornlämning Fridenslund lht Granatmossen mosse
  Herrefallsröset fornlämning(?) /Se Fridhem lht Granatviken vik
  Holmsjögöl göl Fridhem lht Gransjön, L. o. St. sjöar
  Holmsjön sjö Fridhult lht. Gransjön, Lilla sjö
  Holmsjön sjö Fritiofsberg lht Gransjön, Stora sjö
  Huggö, Lilla ö Frälserödja gd Granöglan område i skog
  Huggö, Stora ö Frälse-Rödja gård Grindgruvan järngruva
  Hundgölen gränsmärke /Se Fågelkulla bs Grissjögölen, Lilla göl
  Hundgölen göl Fästningen bs Grissjön sjö
  Hundgölen sjö Gammalstorp torp Grissjögölen, Stora göl
  Hyttestruten terräng Gammalstorp torp Grissjön Saknas
  Hyttgölen göl »Glaruttens» bs Gropbacken sandbacke
  Hyttgölen sjö Godegård socken Gruvmon skogsmark
  Hålberget berg Godegård herrgård Gruvmon skog
  Hällsjön sjö Godegårds bergslag bergslag Gräsbrännemossen Saknas
  Hällsjön sjö Godegårds Bruk+ bruk Gräsfallet hagmark
  Hällsjön sjö Godegårds bruk Saknas Gräsfallet skogsäng
  Hässjängsbäcken bäck Godegårds kyrkogårdsjord Saknas Gräshagen hage
  Hästfallet ägomark Godegårds kyrka kyrka Grönsjön sjö
  Hästskomossen mosse Godegårds kyrkskola Saknas Grönsjön sjö
  Höckesiön sjö /Se Godegårds Station lht Gubbalyckorna åkrar
  Högbackemon terräng Godegårds stationsjord Saknas Gubbelyckan åker
  Högbrobäcken bäck Godegårds Säteri Saknas Gubblyckan gärde
  Högbroäng terräng Godegårds Säteri Saknas Gubbastretan genstig
  Höglidsmon terräng Godhult torp Gubbängen ängsmark
  Höglidsmon terräng Godhult skogv.bost Gulle Kulle kulle
  Hökaberget berg Godthem lht Gull-landet åker
  Hökeberg triangel-punkt Gottfridsberg lht Gäddgölen, se Krokgölen Saknas
  Höksjön sjö Granatens bs Gäddgölen göl
  Höksjön sjö Granbäcken t. Gäddgölen göl
  Höksjön sjö Granbäcken t Gäddgölsbäcken bäck
  Höksjön sjö Granbäcken torp Gäddgölskärret kärr
  Höksjön sjö Gransjöfallet torp Långa gärdet Saknas
  Höksjön sjö /Se Gransjöfallet torp Norra gärdet åkermark
  Hörningsbäcken bäck Granvik lht Gärdet, Södra åkerflata
  Hörningsbäcken bäck Grinden torp Gärdet, Södra åker
  Hörningsgruvan gruva? Grindstugan torp Gärdet, Östra åkerjord
  Bastegölen, Stora göl Grindstugan bs Gässmossen mosse
  Bastegölen, Stora sjö Grindstugan torp Gölen åutvidgning
  Bastgölarna gölar Grissjötorp lht avs Gölegölen göl
  Bastgölen göl *Gristorp gård Gölgemossen mosse
  Bastgölen sjö Gristorp soldattorp Gölhagen hage
  Isfalle damm gränsmärke Gristorp t Gölsjöbäcken bäck
  Isfalle damm gränsmärke /Se Gristorp t Gölsjön Saknas
  Isfalledammsbäcken bäck Gropen t. Gölsjön Saknas
  Isfalledammsbäcken bäck Gränstorp torp Hackefallstegen skog
  Joksmossegölen göl Gränstorp torp Norra Hagen hagmark
  Jolje Giölen sjö /Se Gräsfallet t Hagkärret åker
  Jonsbygget ägomark Gräsfallet t.? Haglyckan åker
  Jordbrobäcken bäck Grönstugan torp Haglyckorna gärden
  Jungfrubäcken bäck Grönberg Saknas Haggruvan järngruva
  Justineberg triangelpunkt Grönberg gård Hallåkrarna åker
  Jutbergsbackarna backar Grönberg gård »Halva Kakan» åker
  *Jälshall Saknas Grönkullen torp Hammarkärret kärr
  Jämmerkullen höjd Grönkullen t Hammarsbäcken bäck
  *Järpebergh ä. gränsmärke Grönkullen Gamla torp Hammarsbäcken Saknas
  Kalkön ö Grönkullen torp Hammarsdammen mossäng
  Karlshult ägomark Grönlund t Hammarsdammen plats kring Kvarnsjöbäcken
  Kartdammsbäcken bäck Grönlund t Hammarsgölen Saknas
  Kattfallet terräng Grönlund torp Hammarsängen ängkärr
  Kattfallet terräng Grönsjökärr t Hammartegen skog
  Kedön ö Grönsjökärret f.d. t Hamrabäcken bäck
  Kedön holme Grönstugan t Hamramon skog
  Kerstins mosse mosse Grönstugan t Hamravägen Saknas
  Kilkärret kärr Grönstugan Lilla bs »Hanses kärr» Saknas
  Killingekärret kärr Gubblycka förr t Harsjön göl
  Killingekärret kärr Gubblycka t Hedervalls backe backe
  Kilsbäcken bäck Gullhög t Hemhagen förr hagmark
  Klevgölen göl Gullhög t Hemlyckorna åkerlappar
  Klevgölen sjö Gullhög t Hemmossen mossmarker
  Klockemossen mosse Gunnarstorp t Hem-mossen mosse
  Klockemossen mosse Guntorp t Hemsjön sjö
  Knarkegölen göl Gunntorp utj. Hemsjön sjöar
  Knarkgölen sjö Gustafsberg t Hemsjön Saknas
  Knorren terräng Gyllingsbråten t Herrängen äng
  Knorren terräng Gyllingsbråten torp Hjortmossen mosse
  Knutsbygget ägomark Gyllingsbråten torp Hjälmsängen Saknas
  Kofallen terräng Gäddriset t Holmsjöbäck bäck
  Kofallsmossen mosse Gäddriset t Holmsjö göl göl
  Kolhusakärret kärr Gäddriset t Holmsjömossen mossmark
  Kolhusakärret kärr Gästgivaregården lht Holmsjön Saknas
  Kolmoberget berg? Gölgetorp f.d. t Holmsjön sjö
  Kolmoberget höjd Göljetorp t Holmsjön sjö
  Koppargruvan gruva? Göransbygget t Holmsjön Saknas
  Koppargruvan terräng Göransbygget torp Hugg ö, Lilla holme
  Korpeklev terräng Haga lht Hugg ö, Stora holme
  Korpeklev terräng Haga bs Hulu-kilen äng
  *Korsgrufue Backe gränsmärke /Se Hagaberg t Hunnagölen Saknas
  Kossbrunnsgölen göl Hagalund t Hushållarelyckorna åker
  Kossbrunnsgölen sjö Hagalund lht Hyttegölen Saknas
  Kramstan gränsmärke Hagalund t Hyttegölen sjö
  Kransön sankmark Hageberg t Hyttegölshammaren Saknas
  Kransön terräng Hagen t Hyttestruten äng
  Kringåsuddarna terräng Hagen t Hyttmossen Saknas
  Kringåsuddarna terräng Hagen t Hyttmossen Lilla ängs- eller mossmark
  *Krokek ä. gränsmärke /Se Hagen torp Hyttängen f..d äng
  Kroken ägomark Hagen t Hålbäcks bäck bäck
  Krokgölen göl Hagfallet t Hålfallet skogsmark
  Krokgölen sjö Hagfallet t Hålsbäckstorp f.d. slåtteräng
  Krokgölen göl Hagstugan bs Hägnet backe
  Krokgölsmossen mosse Hagstugan t Hälberget berg
  Kvarnsjön sjö Haken t Hällenäs utjord
  Kvarnstensbergen berg Hammaren t Hällsjön sjö
  Kvarnstensberget berg Hammarn, se Österhult Saknas Hällsjön sjö
  Kvarnstenshalsen terräng Hammarkärret t Hällsjön Saknas
  Kvarnstenshalsen terräng Hamn(en) ort *Hälster damm dammbyggnad
  Kvarnstenshalsen mosse Harhult t Härsängsbäcken Bredsjöns avlopp
  Kvarnviken terräng Harhult t Hässlegärdet gärde
  Kvarnviken terräng Harhult t Hässlemon skog
  Kvasjöbäcken bäck Harsjön förr torp Hässleåsängen ängsbit
  Kvasjön sjö Harsjön torp Hässleängen äng
  Kviddgölen göl Harsjön t Hästfallet skog
  Kviddgölen sjö »Hejknola» t Hästfallet åker
  Kycklingegölen göl Hermanslund lht Hästhagen hage
  Kycklingegölen sjö Herrefall bebyggd utjord Hästhagen betesmark
  Källefallet höjd Herrefallet utjord Hästhagen hage
  Källkärret kärr Hillerstorp, se Ilarstorp Saknas Hästskomossen mossmark
  Källkärret kärr Hindstorp gård Hästsko Tall tall
  Kämpegölen göl Hindstorp gård Höga Ström fall
  Kämpegölsmossen mosse Hindstorp gård Höga-Ströms-kilen ängsbit
  Käringängen terräng Hjortrontorp torp Högbrobäcken bäck
  Kärnskogsvad å /Se Hjortrontorpet torp Hökaberget berg
  Kärret ägomark Hjortrontorpet torp Höksjön sjö
  Kärringskogen skog /Se Holmsjötorp t Höksjön sjö
  Ladkärret kärr Holmsjötorp torp Hörningsgruvan gruva
  Ladkärret kärr Holmsjötorp t Ingeborgs kulle kulle
  Lilleberg berg Hovmanhult gd Ingeborgs Röja åker o. äng
  Lilleberg höjd Hovmanhult gård Intaget åker
  Lillsjön sjö Hovmanhult gård Intaget, Nedre åker
  Linderösa ägomark Hovmanhult gård Intaget, Övre åker
  Lindhultsgölen göl Hult, Lilla torp Isfalle Damm dammbyggnad
  Lindhultsgölen sjö Hult, Lilla t Isfalledamsbäcken bäck
  Lindmon ägomark Hult, Lilla torp Ismossen mosse
  Lissingsfallet åkermark Hulu gård Jakobs damm dammbyggnad
  Ljungberget berg Hulu gd Jakobshyttebäcken bäck
  Lomgölen göl Hulu gård »Jeriko» damm o. anläggningar
  Lomgölen sjö Hulu gård Johannamossen mosse
  Lomgölen göl Hulutorp gård Joksmossegölen göl
  Lomgölen sjö Hulutorp gård Joksmossen mosse
  Lomgölen göl Hulutorp gård Jordbrobäcken bäck
  Lomgölen sjö Hushållareboet bs Jordbrokärret gärde
  Lomgölsmossen mosse Hyttan torp Jordbron bro
  Lomgölsmossen mosse Hyttan torp Jungfrubäcken bäck
  *Lutbjörk gränsmärke[?] Hålbäck gd Jungfruklippan berg
  Långgölen sjö Hålsbäck by Jungfrukullen kulle
  Långgölen göl Hålsbäck gård Justineberg berg
  Långkärret kärr Hålbäck gård Juteberget berg
  Långmossen mosse Hålkärret, se By utjord Saknas Jättekvarnarna bergmoras
  Långsjön, ngn Långsjön Saknas Hälla gästgivaregård Jölpkärret kärr
  Långsjön sjö Hälla gästgivargård Jölporna å
  Marielund terräng Hälla gård Kajslyckan åkerbetar
  Marielund terräng Hälla hp Kajslyckemossen mosse
  Mecksjön sjö Hälla Gästgivaregård Saknas Kalkugnsgärdet del av åkerflator
  Melsjöfot gränssten ? Hällagodset gårdar Kalkugnsgärdet Saknas
  Melsjön sjö Hässle gd Kalkugnsgärdet gärde
  Mossgölen göl Hässla gård Kalkön holme
  Mörkängsbäcken bäck Hässle gård Kalvakällsgärdet åkermark
  Mörkön f.d. ö, nu terräng Hässleås gård Kalvhagen inhägnad
  Mörkön terräng Hässleås gård Kalvhagen hage
  Norfallet terräng Hässleås gård Kanalen Saknas
  Norfallet terräng Hässlö ort Karl-Gustaf-hagen hage
  Norra lyckorna ägomark Högalund lht »Karl Jonsa-gärdet gärde
  Norra lyckorna terräng Högbron t Karl-Pärse-lyckan lycka
  Norrsjön sjö Högbron t Karlslundsgärdet gärde
  Norrsjön sjö Högsäter lht Karsbron bro
  Notudden udde Höka prästgård Kartdammsbäcken vattendrag
  Nycklegölen göl Höka kyrkoherdeboställe Kattebränn vattesamling
  Nycklekärret ägomark Höka kyrkoherdebost. Kavelbrosten skälsten
  Näbbgölen göl Höka gård Kedjeön holme
  Näset, Lilla ö Hökeberg utjord Kilans Bro bro
  Näset, Stora ö Hökeberget utjord Kilkärret kärrmark
  Näsudden udde Ilarstorp t Killingekärret betesmark
  Näsviken vik Ilarstorp torp Kilsbäcken vattendrag
  Näverkärret kärr Isfall ort Klastorpsvägen Saknas
  Näverkärret kärr Isefall by Klevberget bergssträcka
  Ormkärret kärr Isefall by Klevgölen göl
  Ormön holme Isefall by Klevgölen sjö
  Oxbroviken vik Jakobshyttan by Klevbacken Stora backe
  Oxögat terräng Jakobshyttan by Klevbacken Lilla backe
  Oxögat terräng Jakobshyttan by Klevfallet Lilla skogsmark
  Paradiset ägomark Jakobslund torp Klockemossen mosse
  Pavos verke holme Jakobslund lht *Klov sten stenblock
  Pavos verke holme Jobotorp torp Knarkgölen sjö
  Pavos verke holme /Se Jobotorp torp Knarkgölen göl
  Porsakärret kärr /Se Jobotorp torp Knarkängen skog
  Porsgölen göl Johannesberg torp *Knorren kärr
  Rabalshed terräng Johannisberg torp Knölabacken Saknas
  Rabalshed terräng Johannisberg t Kofallen skog och hagmark
  Rammbuse hål terräng Johannislund lht Kofallet, Lilla hage
  Ringarhultsån å Jonsbygget torp Kofallet, Stora nu hage
  Ringgölen sjö Jonsbygget t Kofallsgärdet gärde
  Ringgölen göl Justineberg berg Kohagen betesmark
  Risingsbergen triangel-punkt Jämmerkullen t Kohagen hage
  Ruddammen terräng Jönsberg gård Kohagen hage
  Ryggstenen treriksgräns ? Jönsberg gård Kohagen skogs- och hagmark
  Ryggåsön ö Jönsberg gård Kohagen, Lilla hagmark
  Ryggåsöns lammunge ö Jönsberg by Kohagen, Norra hage
  Ryssalyckan ägomark Kalkugnen f.d. t. Kohagen Stora Saknas
  Rysslyckan åker /Se Kalvfallet torp Kolhuskärret kärr
  Råbockamon terräng »Kappen» bs Kolmoberget Saknas
  Råbockamon terräng Karlholmen torp Koppargruvorna gruvhål
  Råbockeröse terräng Karlholmen torp Kopparhyttan hytta
  Råbockeröse terräng Karl-Pässe-stället bs Korsbacken backe
  Råtorpegölen göl Karlshamn t. *Kossebrännsgölen göl
  Rännareslätt ägomark Karlshamn torp Koöna skogsmark
  Rännareslätt terräng Karlshult t. Kransön skog
  Rättvisan ägomark Karlshult torp Kransöskälet skälröse
  Rävkärren kärr Karlshult torp Krokbacken backe och vägkrök
  Röda hällar terräng Karlslund f.d. torp Kroken mosse
  Röda hällar terräng Karlslund lht. Krokgölen sjö
  Rödmossen mosse Karlsro lht. Krokgölen Saknas
  Röllevsfallet ägomark Karlstorp t. Krokgölen sjö
  Rösjön sjö Karlstorp lht Krokgölen, Lilla göl
  Rösjögöl sjö Kartdammen t. Krokgölen, Stora göl
  Rösjögöl göl Kartdammen torp Krokgölsmossen mosse
  Rösjön sjö Kartdammen lht Krokhagsgärdet gärde
  Rösjön sjö Kartorp hemman Krokhagsängen äng
  Rösjön sjö Kartorp torp Kulehagen hage
  Röttkärren ägomark Klastorp lht Kulerödjorna åker
  Rövarkojegran terräng »Kloven» bs Kullaån å eller bäck
  Sakrisängen ägomark Knarkebo gård Kung Ring gruva
  Sandfallet terräng Knarkebo gård Kurön kulle
  Sandudden udde Knarkebo äng lht:r Kvarnledsundet äng
  Sandudden udde Knektstället torp Kvarnsjöbäcken bäck
  Sankebäcken bäck Knutsbygget torp Kvarnsjön sjö
  Silvergubben fornlämning Knutsbygget torp Kvarnsjön Saknas
  Sjöbacka ägomark Knutsbygget torp Kvarnsjön Saknas
  Skallebusen sankmark Knutshult t Kvarnviken äng
  Skallebusen terräng Knölan lht. Kvarnstensbergen berg
  Skallemossen mosse Knölen torp Kvarnstenshalsen mosshals
  Skallemossen mosse Knölen t. Kvavsjön sjö
  Skangölen, Lilla göl *Kojan bs Kviddgölen sjö
  Skangölen, Lilla sjö »Kojan» torp Kviddgölen göl
  Skangölen, Stora göl Kopparfall f.d. torp Kycklinggölen göl
  Skangölen, Stora sjö Kopparfall lht Kyrkmossen mosse
  Skavakärret kärr /Se Kopparfall lgh Kyrkstenen sten
  Skaven hagmark /Se Koppargruvan torp Kyrkängen åker
  *Skiljebron gränsmärke Kopparhyttan torp Källan, Stora källa
  Skiäbosiön sjö /Se Kopparhyttan t. Källarhalsen Saknas
  Skopan sjö Kopparhyttan torp Källegärdet åker
  Skopan sjö Kopparhyttan t. Källkärret åker
  Skrumpemon terräng Koppetorp gård Norra Källorna källor
  Skrumpmon terräng Koppartorp gård Källängen äng
  Skrumpmon terräng Koppetorp gård Källängsgärdet gärde
  Skrumpsjön sjö Krassbäck gård Kämpabacken backe
  Skrumpsjön sjö Krassbäck Lilla utjord Kämpegölen göl
  Skråmmesten gränsmärke Krassbäck gård Käringängen betesmark
  Skråmmesten terräng Krassbäck gård Kärnastensmon del av skog
  Skvackerhalsen terräng Kristineberg gård Kärnskogsån vattendrag
  *Skäbosten gränsmärke Kristineberg by Kärret åker
  Skärbon sjö Kristineberg gård Kärrgruvan järngruva
  Skärbon sjö Kristinelund torp »Kärstins Mosse» mosse
  Skärgölen o. Storgölen tjärnar Kristinelund f.d. torp Kärrängarna mossmark
  Skärgölen sjö Kroken ort Körlyckorna åkerbitar
  Skärgölen göl Kroken torp Ladfallet hage
  Skärgölen göl Krontorp torp Ladlyckan åker
  Skärgölen sjö Kulan t. Ladtegsbacken åker
  Skärgölen göl Kulan torp Ladtegskärret åker
  Skärgölen göl /Se Kulan med Moen hm Ladön kulle
  Sköljbergsön halvö Kulan med Mon Saknas Larpa gruva
  Slätmon ägomark Kulan gårdar Larsmossen mosse
  Smalgölen göl Kulan t. Lillebrokärren kärr
  Smalgölen sjö Kullen lht Lillebroskogen skog
  Smultronbacken terräng Kullen t. Lillgärdet gärde
  Småängarna ängsmark Kullen t. Lillsjön sjö
  Småängarna terräng Kullen t. Lillängen betesmark
  Snöbolleberget berg Kvarnen förr kvarn Lillängen Saknas
  Snörumsgölen göl Kvarnen, se Johannisberg Saknas Lillängen betesmark
  Snörumsgölen sjö *Kvarnen torp Lillängen betesmark
  Somossen mosse Kvarnhagen torp Lillängen ängsbit
  Somossen mosse Kvarnhagen lht. Lillängen del av Kärrängorna
  Sotbacken backe Kvarnhammar gård och järnbruk Lillängsjölpan fördjupning i Godegårdsån
  Solbacken höjd Kvarnshammar järnbruk Lindhultsgölen Saknas
  Spångakärret kärr Kvarnshammar bruk Lindhults Utäng utäng
  Spångakärret kärr Kvarnsjö torp Linnerslyckan åker
  Stackemossarna mosse Kvavsjö t. Linnerösan åker
  Stackemossarna mosse Kviddgölen torp Lisebergsbron bro
  Stackemossarna mossar Kviddgölen t. Sissingsfallet backar
  Stenbrokärret kärr Kviddgölen torp Lissingslyckan åker
  Stenbäcken bäck Kviddgölen t Ljungberget berg
  Stenbäcken bäck Kviddgölen Östra t Logbacken åker
  Stenkilen udde »Kållfyr» bs Lomgölen sjö
  Stenkilen udde Kålstorp bs Lomgölen göl
  Stenkullamon terräng Källeberg t Lomgölen sjö
  Stenkullamon terräng Källfallet t. Lomgölen göl
  Stenkärret kärr Källefallet t. Lomgölen göl
  Stenkärret kärr Källefallet t Lomgölslyckan del av åker
  Stenlyckorna ägomark Källfallet torp Lomgölsmossen mosse
  Stenmossen mosse Källfallet t. »Lumpa» åker
  Stenmossen mosse Kämpelandet by Lumpa gärde
  Stockudden terräng Kämpelandet gård Stora Lyckan åker
  Stora mossen mosse Kämpelandet by Lyckan, Västra Saknas
  Stora mossen mosse Kämpelandstorp t. Lyckorna, Norra åkrar
  Stora mossen mosse Kämpelanstorp torp Långa Fallet hagmark
  Stora stenarna gränsmärke? Kärnskogen by Långfallslyckan Saknas
  Stora stenarna holme Kärnskogen by Långbrobäcken bäck
  Stora ö ö Kärnskogen by Långbrohagen hage
  Storfallen ägomark Kärnskogen Saknas Långbrokärret åker
  Storgölen o. Skärgölen tjärnar Kärnskogen Saknas Långbroängen ängsbit, nu skog
  Storgölen sjö Kärnskogen by Långbrokärret Saknas
  Storgölen göl Kärnskogen by Långbron väg
  Storgölen sjö Kärnskogen Lilla hmd Långgölen Saknas
  Storängsbäcken bäck Kärnskogen by Långgölen sjö
  Struten terräng Kärnskogen by Långgölen sjö
  Struten terräng Kärret t Långmossen mossmark
  Strutmossen ägomark Kärret t. Långmossen mosse
  Stybbet ägomark Köpenhamn lht Långsjön sjö
  Sundstorp terräng Köpenhamn torp Långsjön sjö
  Sundstorp terräng Larstorp, Norra t. Långsjön Saknas
  Sundstorpaviken vik Larstorp, Södra torp Långängen utmark
  Svartgölen göl Lerviken torp Länsmansudden udde
  Svartgölen sjö Lerviken torp Magerhagen hage
  Svartgölen göl Lerviken t. Malmberget berg
  Svartgölen sjö Lidbacken t Malmbergsbacken backe
  Svartgölen, Lilla göl Lidbacken t. Malmbergslyckan åkerbit
  Svartgölen, Stora göl Lidbacken t. Maltbacken backe
  Svältan, Lilla udde Liljendal lht. Marken, Västra skog
  Svältan, Stora udde Lilleberg torp »Matsa fall» åker
  *Syllaberget berg Lilleberg torp Meksjön sjö
  Sävön, Lilla ö Lilleberg t. Mellanlyckan åker
  Sävön, Stora ö Lilleberg t. Melsjön sjö
  Södra göl göl Lillebron torp Melsjön sjö
  Södralund ägomark Lillebron t. Meltorpsgruvorna Saknas
  Sörsjön sjö Lillbron torp »Meränga» änghals
  Sörsjön sjö Lillsjödammen torp Millantorpsjön sjö
  Sörängslyckan ägomark Lillsjödammen t. Milltorpsjön sjö
  Tallsätter ägomark Lillsjödammen torp Milomossen mosse
  Tallön ö Lillsjölund torp Moarna, Östra skog
  Tegelbergen berg Lindbyfallet t. »Mogavägen» väg
  Tillefärdssjön sjö Lindbyfallet torp Moleskällan upprinning
  Tillefärdssjön sjö Linderö gård Mossen, Stora mossmark
  Tillefärdssjön sjö Linderö gård Mossen åker
  Timmerön, Lilla f.d. ö? nu terräng Linderö gård Mossen åker
  Timmerön, Lilla terräng Linderö skola skola Mossgölen göl
  Timmerön, Stora f.d. ö?, nu terräng Lindesberg lht Mossgölen göl
  Timmerön, Stora terräng Lindhem lht Mosstegarna åker
  Tjuralyckan ägomark Lindhem lht Muddmossen åker
  *Tiufueta broo ä. gränsmärke /Se Lindhult by Måkemon skog
  Torabyggegölen göl Lindhult by Nerån del av Godegårdsån
  Torabyggegölen sjö Lindhult by Norfallet bete
  Torgölen göl Lindkullen bs Norfallsuddarna uddar
  Torgölen sjö Lindmon t Norra Gärdet gärde
  Torgölen göl Lindmon torp Norra gärdet gärde
  Torsjön sjö Lindsdal torp Norra Lyckan lycka
  Torsjön f.d. sjö, nu terräng Lindsdal torp Norrgårdshammaren räckhammare
  Torsjön terräng Lindstrandstället bs Norrgårdshyttan hytta
  Torsjön sjö Lindö lht Norrgölen göl
  Torsjö sjö /Se Lisabygget torp Norrsjön sjö
  Torsjön sjö /Se Litsäng gd Norrängen ängsmark
  Torskälla fornlämning Litzäng gård Norrängen ängsmark
  Tors källa försv. offerkälla /Se Litzäng militieboställe Norrängen betesmark
  Tostebacka triangelpunkt Litzäng gård Norrängen betesmark
  Tranegölen göl Ljungstorp t. avs. Norrängen åker
  Trangölsmossen mosse Ljungstorp torp Norrängen hage
  Trehörningen sjö Lugnet lht Norrängen betesmark
  Trehörningen sjö *Lund f.d. torp Norrängsberget berg
  Trollgölen göl Lund Norra torp Norrängsgärdet gärde
  Trånget sund Lund, Norra t Norrängsmossen mossmark
  Trånget sund Lund, Södra t Nothusudden udde
  Tussamon terräng Lund, Södra förr torp Nothusviken vik
  Tussamon terräng Västra Lund torp Notudden Saknas
  *Tÿfetabro [?] Lundbloms bs Notudden del av Talludden
  Tärnmossegölen göl Långsjön torp Nyckelgölen göl
  Tärnmossen mosse Långsjön t Nyckelkärret åker
  Tärnmossen mosse Lövdalen lht Nyckelmosen mosse
  Täta bergen berg Lövdalen t Näbbavägen väg
  Täta bergen höjder Lövdalen torp Näbbgölen del av göl
  Ulriksvik vik Lövkullen lht Näsekärret vattendränkt område
  Ulriksvik vik Löfnäset t »Nästingsrummet» del av Mosstegarna
  Unnagölen göl Lövnäset t Näsudden udde
  Unnagölen sjö Lövnäset t Näverkärret Saknas
  Varggropskärret kärr Marieberg lht Nötängen skog
  Vargviken terräng Mariedal t Okernäset skog
  Vargviken terräng Mariedal torp Okernäsbäcken bäck
  *Varsiön ä. gränsmärke /Se Marielund t Ollas Teg åker
  Viduddarna terräng Mellantäppan t Ollastegshagen betesmark
  Viduddarna terräng Mellantäppan t Olstorpebacken backe
  Viksjö gränsmärke /Se Meltorp torp Ormkärret kärrmark
  Viksjön sjö Meltorp, Västra torp Ormkärrshagen hage
  Viludden udde Meltorp, Västra torp Ormön holme
  Viludden udde Meltorp, Östra torp Oxbroviken vik
  Vintergölen f.d. göl Meltorp, Östra t Oxhagen hage
  Vintergölen gäl Millantorp gård Oxhagskärret Saknas
  Vintergölen sjö Millantorp gård Pariserbron bro
  Virbackaängen terräng Missunna t »Pavos värke» holme
  Vishultasjön sjö Missunna torp Pelikanlyckan åker
  *Vitmossen mosse Missunna t Perstorpsgölen Saknas
  *Huita måsa gränsmärke /Se Mobrunn t Petters kil åker
  Vittebergskärret kärr Mobrunn t Plöjorna åker
  Vittebergskärret kärr Mobrunn f.d. torp Porsakärret ängskärr
  Våxmossen mosse Mobäcken t Porsgölen Saknas
  Vänddammen terräng Mobäcken torp Porsmon skogsområde
  Vätters backe backe Moen t Pukens hål sänka
  Vätters backe backe /Se Moen, se Kulan med Moen Saknas Pulsbäcken bäck
  Västervik terräng Moga torp Pärsgruvan gruvhål
  Vätterslund terräng Moga gård Rallarens Botten kolbotten
  Vätterslund terräng Moga gård Rambuse hål kärr
  Ystersjön sjö Mon gård Rinsingsbergen bergmassiv
  Åbo terräng Mossen förr torp Risagärdet gärde
  Åbo terräng Mossen t Riskärret lågmark
  Åfjärden sjö Motan t Riskärrsbäcken bäck
  Åfjärden sjö /Se Mulltorp ort Rubbers bro bro
  Åfjärden vik Mummelhult torp Rudddammen damm
  Åfjärden sjö Mummelhult t Rullgrinden grind
  Åfjärden sjö Mummelhult torp »Runke sten» flyttblock
  Åfjärden vik /Se Muschow torp Ryckarelyckorna åkerlappar
  Åfgiösan vik /Se Muscow t Ryggsten skälsten
  Ålsjökärret kärr Muscow t Ryggstensmossen mosse
  Åmon ägomark Myrtomta soldattorp Ryggåsens lammunge holme
  Åmunnen vik Myrtomta t Ryggåsön ö
  Åmunnen vik Myrtomten torp Rysslyckan åker
  Ånshult triangelpunkt Nedre Bruket bruk Råbockamon skogsmark
  Årsjön sjö Nordenslund lht Råbocke Röse skälröse
  Årsjön sjö Norrbacka t Råbocksmossen mosse
  Årsjön sjö Norrbacka, se Espesågen Saknas Råtorpegölen göl
  Årsjön sjö Norrgården by Råtorpsmossen mosse
  Årsjön sjö Norrgården by Rävkärren Saknas
  Årsjön sjö Norrgården by Rävängen äng
  Årsjötorp terräng Norräng lht Röbäckeskogen skog
  Åsabäcken ägomark Nyberg lht Röda Hällar berg
  Åsalyckorna ägomark Nyberg hmd Röda jorden jordområde
  Åsen ägomark Nyberg torp Röja, Lilla äng
  Åsmossen mosse Nybo lht Röja, Stora äng
  Åsmossen mosse Nybygget bs Röjorna äng
  *Älebro gränsmärke /Se Nybygget torp Rödjorna åker
  Älggölen göl Nybygget t Röjlyckorna nu odlat område
  Älggölen sjö Nybygget torp Römossen mosse
  Älgkamrarna terräng Nybygget t Rösjö göl göl
  Älgmossen mosse Nyckelkärret torp *»Rörsa» betesmark
  Älmeshult terräng Nyckelkärret torp Rösjön sjö
  Änga ägomark Nyckelkärret torp Rösjön sjö
  Ängbråtamossen mosse Nydalen lht Rö[d]sjöskogen skogsmark
  Ängbråtamossen mosse Nyhem lht Rösskärren Saknas
  Äskhulta göl sjö Nykvarn lht Sakriseängen ängkärr
  Äskhulta göl göl Nykvarna ort Salsten gränssten
  Äspe, Lilla ägomark Nylunda lht Samsalagölen åutvidgning
  Öna ägomark Nysmedjan + Säteriet bruk, såg Samsalagölen, se Långgölen åutvidgning
  Örmon terräng Nysmedjan bs Sandbackeängen ängsbit
  Örmon terräng Nysmedjans sågverk Saknas Sandfallegruvorna gruvhål
  Österö ägomark Nysäter torp Sandflatan gärde
    Nysäter t Sandudden udde
    Nysätter lht Sankebäcken bäck
    Nytorp t Sankängen äng
    Nytorp torp Savön område i mosse
    Nytorpastället, Gamla torp »Sedibrona» bro
    Nålhuset torp Sexmannaberget berg
    Nålhuset t Silverdalsgölen, se Unnagölen Saknas
    Nålhuset t »Sinsbergsbacken» backe
    Näbban lht Sjöbosjön Saknas
    Näbba t Sjögruvan gruva
    Näset torp Sjöhagen Saknas
    Näset t Sjökärret ängkärr
    Näset t Sjölyckan åker
    Näset torp Sjölyckekullen kulle
    Näset, Västra t Sjöängen ängsmark
    Näset, Östra t Skallebusen Saknas
    Olivilund lht Skallemossen mosse
    Olsbo t Skangölen, Lilla göl
    Olsbo torp Skangölen, Stora göl
    Olsbo torp Skavakärret kärr
    Olsbo torp Skaven hage
    Olstorp t Skogsgölen göl
    Olstorp förr t Skogslyckan åker
    Paris t Skogön ö eller holme
    Paris t Skolhusbacken backe
    Perstorp torp Skomakarebäcken bäck
    Perstorp torp Skomakaretorpet gärde
    Perstorp torp *Skopan göl
    Petersborg lht Skopans öga göl
    Pettersborg torp Skrumpa Bro bro
    Petterslund f.d. t Skrumpabäcken bäck
    Petterslund torp Skrumpsjön sjö
    Petterslund torp Skrumpsjön Saknas
    Porsbygget torp Skråmmesten råsten
    Porsabygget torp Skräpkärret ängskärr
    Porsbygget t »Skuttas Kärr kärr
    Prästgården bostadslägenhet Skuttorpet gärde
    Prästgården, se Höka Saknas Skuttorpsbron bro
    Prästtorpet torp *Skvackerna mosse
    Prästtorpet torp Skvallerbäcken bäck
    Prästtorpet utj. Skvallerängen Saknas
    Prästtorpet, Lilla torp *Skygårn gruva
    Renhult t Skyllängen skog
    Renhult torp Skäfteskärren? nu skog
    Renhult t Skägge Kyrka håla i skogen
    Ringarhult by Skärgölen sjö
    Ringarhult gård Skärgölen Saknas
    Ringarhult by Skärgölen göl
    Rosendal torp Sköljberget bergkulle
    Rosendal lht Skönnarbovägen, Gamla väg
    Rosendal lht Skönnarbovägen Nya väg
    Ruddammen f.d. torp Slängeväskan del av äga
    Rutabygget f. d. knekttorp Släta berget berg
    Rutabygget t Slätkärren mossmarker
    Rådåsa by Slätmonäs holme
    Rådåsa by Smalgölen göl
    Rådåsa by Smedgärdet gärde
    Rådåsa kvarn skvaltkvarn Smedgärdet gärde
    Råtorp t Smedjegärdet gärde
    Råtorp torp Smedjelyckan åkerlycka
    Råtorp torp Småängarna hage
    Rättvisan t Småängarna mossmark
    Rättvisan torp Snöbolleberget berg
    *Röda Jorden lht Sogölen göl
    Rödja, se 2 Frälserödja gd Sotbacken skog
    »Rödja torp Spikköttastubben stubbe
    Rödja gård Spånglyckan åker
    Rödja Frälserödja bebyggelse Spångtegarna betesmark
    Rödja Västra by Spångudden Saknas
    Rödja, Västra gård Stackkärret Saknas
    Rödja, Västra gård Stackmossarna mossmarker
    Rödja ängar Saknas Stackön kulle
    Rödja Östra utjord Saknas Stenbackeåkern åker
    Rödja Östra f.d. by Stenbrokärret åker
    Rödja, Östra gård Stenbäcken bäck
    Rödja, Östra gård Stenfallasjön annat namn på Axhultssjön
    Rösjötorp gård Stenkilen udde
    Rödsjötorp gård Stenkilsviken vik
    Rödsjötorp gård Stenkullamon skogs o bergshöjd
    Samsala t Stenlyckorna åkerbitar
    Samsala torp Stenmossen mosse
    Samsala torp Stenmossen mosse
    Samsala Lilla bs Stenskvalet fall
    Samsala skolhus Saknas Stenåkern åker
    Sand torp Stora Stenarna flyttblock
    Sand t Stora Ön ö eller holme
    Sandbacken t Storbrokärren kärr
    Sandbacken torp Storfallen äng
    Sandbacken torp Storfallaåkern åker
    Sandbygget torp Storfjärden, se Storsjön sjö
    Sandfallet torp Storgölen sjö
    Sandfallet förr t Storsjön sjö
    Sandstorp torp Storsjön sjö
    Sandstorp t Storskogen skog
    Schyberga lht Storängarna ängsmark
    *Sidkulan bs el. torp Storängen åkermark
    Silverdalen torp Storängen hage
    Silverdalen torp Storängen betesmark
    Sinkan lht Storängen hagäng
    Sinka torp Storängslyckan åker
    Sinka torp Struten äng
    Sinsberg gd Strömbäcksmossen mosse
    Sintsberg gård Stugegärdet gärde
    Sintsbergstorp t Stutbäcken bäck
    Sinsbergstorp t Stutbäckekärret Saknas
    Sinsbergstorp torp »Stuvens äng» mosse
    Sintesberg gård Stycket betesmark
    Sintesberg gård Sundsudden udde
    Sjöbacka torp Sundstorpsfjärden del av Storsjön
    Sjöberga bs Svartgölen göl
    Sjöfallet t Svartgölen göl eller utvidgning av Godegårdsån
    Sjöfallet torp Svartgölen sjö
    Sjöfallet torp Svartgölen sjö
    Sjöfallet Norra t Svartgölen Saknas
    Söfallet Södra torp Svartgölen, Lilla Saknas
    Sjölunda lht Svartgölen Stora Saknas
    Sjöstugan bs Svartgölsmossen mosse
    Skalltorp, Norra torp Svartkärret kärr
    Skalltorp, Norra torp Svartön kulle
    Skalltorp, Norra torp Svensberget berg
    Skalltorp, Södra t Svinvallen vall
    Skalltorp, Södra torp Svången åker
    Skalltorp, Södra t Svältan, Lilla udde
    Skalltorp, Västra torp *Svältan, Stora udde
    *Skillnaden bs Svänsåkern åker
    Skogshyddan lht Syraflatan åker
    Skogslund t Sågviken vik
    Skogslund torp Säckaklämsbacken backe
    Skogslund lht Säckaklämman backe
    Skogstorp t Sävön Lilla ö el. holme
    Skogstorp torp Sävön Stora ö el. holme
    Skogstorp torp Södra göl göl
    Skolhus lht Sörsjön sjö
    Skolhus lht Sörängen betesmark
    Skomakaretorpet torp Sörängen hage
    Skrumpetorp torp Sörängen åker
    Skrumpetorp torp Sörängen betesmark
    Skrumpetorp torp Sörängen betesmark
    Skräddaretorp t Sörängen skog
    »Skullagårdarna = Brankhult by Sörängen hage
    Skulttorpet torp Sörängslyckan åker
    Sluthem t Tallgruvan gruvhål
    Sluthem torp Tallskälet skäl
    Slätmon torp Talludden udde
    Slätmon torp Tallön holme
    Slätmon torp Tasbygge mosse mosse
    Smedbacken lht Tasbyggeskogen skog
    Smedstorp torp Tegarna betesmark
    Smedstorp torp Tegbacken åker
    Snåret t Tegen äng
    Snåret t Tenmossegölen göl
    Snåret t Tenmossen mosse
    Snåret t Tiggarehultet åker
    Snåret t Tillefärdssjön sjö
    Snåret f.d. t Tillfärdskärret, Stora åkerflata
    Snörum torp Tillfärdskärret, Lilla åker
    Snörum t Tillfärdskärrsbäcken vattendrag
    Snörum t Tillfärdskärrslyckan åker
    Sofielund lht Timmerbacken backe
    Solberga lht Timmerön, Stora holme
    Solberga t Timmerön, Lilla holme
    Solhem lht Tjusen? backholme
    Solliden lht Tomten åker
    »Stan» t Torabyggegölen gölar
    Stappegården gd Tornbackarna berg
    Stappegården gård Tornbackarna Saknas
    Stappegården gård Tornberget berg
    Stappegården gård Tornmossen mosse
    Stenfallet t Torpabacken skogsbacke
    Stenfallet t Torpet jord
    Stenfallet t Torpkärret sank äng
    Stenkullen t Torplyckan åker
    Stenkullen t Torpån å
    Stenlund t Torpängen äng
    Stenlund torp Torsgölen sjö
    Stenlyckorna bs Torsgölen sjö
    Stenmon t Torsgölen sjö
    Stenmon t Torsgölen göl
    Stenmon t Torsgölsmarken skog
    Stenstorp t Torsjön sjö
    Stenstorp torp Torsjön sjö
    Stenstorp t Torsjön Saknas
    Stenstugan t Torsjöängarna ängbitar
    Stenstugan t Tors Källa källa
    Stensäter förr t Torskälla källa
    Stensäter t Tostebackagölarna gölar
    Stensätter hmd Trangölen sjö
    »Stockholm» torp Trangölen sjö
    Stolpabygget t Trehörningen sjö
    Stolpabygget torp Trehörningen sjö
    Stortorpet t Trindmossen mosse
    Stortorp hemman Trollgölen göl
    Stortorp hemman Trollgölen sjö
    Struten t Trollgölsmossen mosse
    Struten hmn Trollhätte Ström bäck
    Strämstorp Västra t Trankilen kärr
    Stugan t Träffgruvan gruvförsök
    Lilla Stugan bs Tussamon skog
    *Stugan lht Tybbersbacken Saknas
    Stybbet bs Tybblehyttan hytta
    Stybbet t Tybbleängen utjord
    Stybbet torp Tyrtorpasjön Saknas
    Sundstorp t Tyskarnas Utmål del av äga
    Sundstugan t Tångbackarna berg och backar
    Sundstugan torp Tämmabacken backe
    Svartbäcken gård Täpporna backar och lövängsstygen
    Svartbäcken gård Ulriksdalslyckan åker
    Svartbäcken gård Unnagärdena åkermark
    Svartö villa Unnagölen sjö
    Svartö fst Unnagölen åutvidgning
    Svensbygget torp Unnahagen hage
    Svensbygget torp Uvberget bergsmassiv
    Svenshult gård Uvbergsviken vik
    Svenshult gård Vadet vadställe
    Svenshult gård Vadells ö Saknas
    Svenshult Lilla bs Vadells ö Saknas
    Svänsgrinden + grind Vantabron bro
    Svänstugan bs Vantabrokärret kärr
    Sågen t Vargmossarna Saknas
    Sågen, Gamla t Vargskallebron bro
    Sågen Nya t Vargstenen sten
    Sågstugan lht Vargängen skog
    Sätra lht Vattenvadet del av väg
    Sävön, St. o. L. öar Verkängen Saknas
    Sörby f.d. gård Vitbacke bäck bäck
    Sörby gård Vibackeängen äng och åker
    Sörby gård Videudden skogsmark
    Söräng lht Videuddekärret Saknas
    Tallsäter t. Viksäng Nedre gärde
    Tallsäter torp Viksäng, Övre gärde
    Tallsäter torp Vicksängsbacken åker
    Tasbygget t. Viksängshagen hage
    Tasbygget torp *Vicksängslyckan åkerlyckor
    Tasbygget Norra bs Vilkhyttebäcken bäck
    Tasbygget, Södra torp Viluddekärret kärr
    »Tinnas» torp Viludden udde
    Tisenhult t. Viluddeviken vik
    Tjälltorp by Vinkel-i-knorr åker
    Tjälltorp by »Vinkel-i-knorr» åker
    Tjälltorp by Vintergölen sjö
    Tjälltorps folkskola Saknas Vintergölen göl
    Tjälltorps såg Saknas Vishultsjön sjö
    Tobolsk torp Vishultsjön Saknas
    Tobolsk t. Vittebergsgärdet åker
    Toltorpet t. Vittebergskärret kärr
    Torabygget t. Vittmossen mosse
    Torabygget t. Voxmossen mosse
    Torabygget t. Vreta gruva
    Torp gård Vårlyckebäcken bäck
    Torp gård Vänbotten kolbotten
    Torp gård Värbo Sten Saknas
    Torpa och Rödja ängar Västgötahålet kärr
    Torpa el. Rödjaängar, se 1 Rödja ängar Saknas Västra gärdet åkerflata
    Torpet t. Västralundslyckorna åkerlyckor
    Torshult gård Västra Lyckan åkerlycka
    Torshult gård Västra Rödja-bäcken bäck
    Torshult gård Vätters Backe backe
    Torshyttan gård Ystsjöklint berg
    Torshyttan hytta Ystsjön sjö
    Torsjö gd Ystsjön sjö
    Torsjö by Yttre Mossen mossmark
    Torsjö gård Åbron bro
    Torsjö by Åfjärden sjö
    Torsjö by Åfjärden sjö
    Torskälla t. Östra Åkrarna åker
    Torstebacka gård Åkergruvan, Västra järngruva
    Torstebacka by Åkergruvan Östra järngruva
    Tostebacka Saknas Ålhuskärret? kärr
    Tostebacka by Åmon skog
    Tortorp torp Åmossen äng
    Tortorp förr torp Åmovägen väg
    Trapporna t. Å-munnen åmynning
    Trapporna t. Å-munnen, Nedre åmynning
    Trapporna torp Å-munnen Övre åmynning
    Trolleflotorp, se 1 Trollfall Södra gd. Årsjön sjö
    Trolleflotorp utjord Årsjön sjö
    Trollfall Södra gd Årssöhult näs [skog och mossmark]
    Trollfall t. Åsamoarna skogsmark
    Trollfall Norra torp Åsarna ås
    Trollfall, Norra torp Åtorpen hagar
    Trollfall, Södra torp Ån å
    Trollfall, Södra torp Ån å
    Trädgården bs Åsen rullstensås
    Tussakulorna torp el bs. Åmossen mosse
    Tybble by Älgfallet skog
    Tybble Västra by Älgafallslyckorna åkerlyckor
    Tybble, Västra gård Älgkamrarna mossar
    Tybble, Västra gård Älgmossen mosse
    Tybble, Östra by Ängatorpsåkern åker
    Tybble, Östra gård Ängegärdet gärde
    Tybble, Östra gård Ängen åker
    Tybbletorp torp Ängen hage
    Tybbletorp t. Änggrindsbacken backe
    Tybbletorp t. Ängmon skog
    Tyrestorp gård Äskhulta Göl göl
    Tyrestorp gård Äspens gryt Saknas
    Tyrestorp gård Ässbjörns gryt stengryt
    Tyrtorp gd Ödeskogen skogsmark
    Ugglebråten t. Ö-lyckan åker
    Ugglebråten torp Önagärdet åker
    Ugglebråten torp Örnstenen skälsten
    Ulriksdal torp Österhultsvägen väg
    Unna gård Österängen Saknas
    Unna gård Österängsbron bro
    Unna gård Östra gärdet gärde
    Unna gård Östra-Rödja-bäcken bäck
    Unnahagen torp Östraröjamarken skog
    Unnamon t.  
    Unnamon torp  
    Upsala gård  
    Upsala gård  
    Uppsala gård  
    Utskogen avs.  
    »Valentins» bs  
    Viberga bs  
    Viberga t.  
    Viberga t.  
    Viksäng gård  
    Viksäng t.  
    Viksäng gård  
    Virbacka ort  
    *Virbacketorpet t.  
    Vishult gård  
    Vishult gård  
    Vishult gård  
    Vishult, Lilla bs  
    Vistorp torp  
    Vistorp t.  
    Vistorp t.  
    Vitbacken lht  
    Vitbacken torp  
    Vitteberg gård  
    Vitteberg torp  
    Vitteberg torp  
    Vitteberg gård  
    Vittebron t.  
    Vittebron lht  
    Vittebron t.  
    Vittebron torp  
    Västerlund torp  
    Västervik t.  
    Västervik torp  
    Vätterslund förr bs, lht  
    Zinkgruvan lht:r  
    Åbo förr torp  
    Åbo t.  
    Åbylund lht  
    Åfallet torp  
    Åfallet t.  
    Åmon t.  
    Åmon torp  
    Åmon förr torp  
    Ånshult gård  
    Ånshult gård  
    Ånshult gård  
    Årsjötorp t.  
    Åsa by  
    Åsa gård  
    Åsa gård  
    Åsabäcken torp  
    Åsabäcken t.  
    Åsabäcken förr torp  
    Åsbro torp  
    Åsbro torp  
    Åsbro torp  
    Åsen torp  
    Åsen t.  
    Åsen bs  
    Åtorp torp  
    Åtorp torp  
    Åvik lht  
    »Åvik» lht  
    Åvik torp  
    Älmeshult gd  
    Änga by  
    Änga gård  
    Ängatorp t.  
    Ängen avs.  
    Änghult lht  
    Ängstorp t.  
    Ängstugan bs.  
    Ängstugan torp  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan torp  
    Ängstugan torp  
    Äspe gd  
    Äspekullen gd  
    Ödet t.  
    Ödet torp  
    Öna torp, f.d. stp  
    Öna torp  
    Öna torp  
    Örberga t.  
    Örberga t.  
    Örmon bs.  
    Örmon t.  
    Österhult torp  
    Österhult torp  
    Österäng bs  
    Östrabo torp  
    Övre Bruket järnbruk  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.