ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hällestads socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 581 Naturnamn : 751 Bebyggelsenamn : 1415 Naturnamn : 1480
?Hällestad socken Afrika ägomark Hällestads sn uttalsanteckning Abborrervarpet torp
Hällestad sn Afrika terräng Hällestads sn uttalsanteckning »Afrika» åkergärde
Hällestad sn Afuer Siön, se Alvsjön sn Hällestads sn uttalsanteckning Alhagsplöjan åker
Hällestad socken Alléerna ägomark Hällestads sn uttalsanteckning Alkärret äng
Hällestad socken Alvsjön sjö /Se Hällestads sn uttalsanteckning Alkärret utjord
Hällestad sn Alvsjön sjö /Se Hällestad socken Alskaftekärret del av Bläckkärret
Hällestad socken Alvsjön sjö Hällestad socken Alvsjön Saknas
Hällestad sn Alvsjön sjö Hällestad sn Andersgärdet gärde
?Hällestad socken Alvsjön sjö Hällesta klampar inbyggarbeteckning Anders-Magnus-ön skogsholme
Hällestad sn Alvsjön sjö Bårstorparna inbyggarbeteckning Ansjön sjö
Hällestad sn Alvsjön sjö Djuckeröarna inbyggarbeteckning Ansjön sjö
Hällestad sn Alvsjön sjö Grytgölarna inbyggarbeteckning Askersundet gärde
Hällestad sn *Alæstrøm del av å Hällestad klamparna inbyggarbeteckning Askersundsängen Saknas
Hällestad socken Andersgärdet terräng Hällestadsbo inbyggarbeteckning Aspgärdet Saknas
Hällestad socken Anderstorp myr Hällestad klampar inbyggarbeteckning Aspkällan Saknas
Hällestad socken Annsjön sjö Högfallarna inbyggarbeteckning Asptomten åker
Hällestad sn Annsjön sjö Jogestorparn inbyggarbeteckning Avunden åker
Hällestad sn Annsjön sjö Rommetorparna inbyggarbeteckning Avundshagen hage
Hällestad samh. Annsjön sjö Simonhultarna inbyggarbeteckning Avundskärret Saknas
Hällestad by o. sn Annsjön sjö Skvalarn inbyggarbeteckning Bagareboviken vik
Hällestad sn Badstuguviken vik Österbyna inbyggarbeteckning Baggehyttebäcken bäck
Hällestad sn Baggesten sten, gränsmärke Abelestugan bs Baggestenen sten
Hällestad socken /Se Baggesten sten /Se Adolfsberg lht Bagghornet backe
Hällestad sn Bagghornsgärdet ägomark Alhagen hmd Bagghyttekärret åker
Hällestad socken /Se Bastängsudden udde Andersberg lht Baggetäppan åker
Hällestad sn Bastängsviken vik Anderstorp bs. Barketorpstäppan åker
Hällestad socken Bengt ängen terräng Annastinefors såg och skog Barketorpsån å
Hällestad sn /Se Bergön ö Annastinefors f.d. järnbruk Barkviken vik
Hällestad socken *Biörke bäck tidigare gränsmärke Annedal lht Bastegärdet gärde
Hällestad socken Biörken, se Björksjön sjö Annedal bs. el. lht Bastgärdet gärde
Hällestad sn Björkkärret ägomark Annelund lht Bastubacken backe
Hällestad sn Björklund betesmark? Annero lht Baståkern del av Bastegärdet
Hellestad sn Björksjön sjö Annero bs Bastängen åker o. bete
Hällestad sn Björksjön sjö, gränsmärke /Se Ansjölund bs Bastängen äng
Hällestad sn Björksjön sjö Argaregården hmd Bastängsudden udde
Hällestad sn Björksjön sjö *Arken bs Beddom torp
Hällestad sn Björksjön sjö Asphöjden t. Berghagen hage
Hällestad sn Björksjön sjö Aspnäs bs Bergvarpet notvarp
Hellestad socken Björkängen ägomark Augustenborg lht. Bergön holme
Hällestad socken Björkön ö Backa bs Bjärviken vik
Hällestad sn Björndalsmon terräng Backen hmd. Björksjön Saknas
Hällestad sn Björnmossen mosse Backen bs Björkön ö
Hällestad sn Björnstens äng terräng Backen hmd Björkön Saknas
Hällestad sn Bloklången sjö Backen hmd Björndalsmon skogsmark
Hällestad socken Bleklången sjö Baggegården hmd. Björndalsmokärret Saknas
Hällestad socken Bleklången sjö Baggehyttan gård Bjärne Sten sten
Hällestad sn Bleklången sjö Bagghyttan gård Björnkärr täppa och äng
Hällestad sn Bleklången sjö /Se Bakarebo gård Björnkärret kärr
Hällestad socken Bläckkärret kärr Bakarebo gård Björnmossen mossmark
Hällestad socken Blötberget berg »Balja» bs. Björns hål del av Äskesäterängen
Hällestad socken Blötberget höjd *»Ballsång» bs Björns Kärr åker
Hellestad socken? Bockebäcksviken vik Banvakstuga lht Björnmossen Saknas
Hällestad socken Bokafallet ägomark Barketorp gård Björsjöbäcken bäck
Hällestad sn Bokamossen mosse Barketorp gård Björsjön sjö
Hällestad sn Bondviken vik Barketorpsbron, se Bron stuga Björsjön Saknas
Hällestad sn Borggårds skidbacke triangelpunkt *Beket Saknas Bladröjan gärde
Hällestad sn Borkesiön, se Björksjön sjö Bekåsen bs. Blekeplatsen plan
Hällestad sn Borren sjö /Se Bengtstugan bs Bleklången sjö
Hällestad socken Borren sjö /Se Berg by Bleklången sjö
Hällestad sn Borrn sjö /Se Berg by Bleklångsbäcken bäck
Hällestad sn Braxenviken vik Bergbacka lht Bläckkärret Saknas
Hällestad socken Bredgruvan terräng Bergbo lht. Bläckkärrsbäcken bäck
Hällestad sn Bredmossen mosse Berget t. Blötberget berg
Hällestad sn /Se Bredmossen, Lilla mosse Berget lht Bockebäcken bäck
Hällestad sn Bredmossen mosse Berget bs Bockebäcksbron bro
Hellestad socken Bredmossen, Stora mosse Berget lht Bockebäcksmon skog
Hellestad sn Bredsjön sjö Berget bs Bockebäcksviken vik
Hällestad socken Bredsjön sjö Berget hmd. Bocksundet dalsänka, mossmark
Hällestad sn Brinkakärret brant backe /Se Berget bs Bogetorpsängen utjord
Hällestad sn Brinkehagen brant backe /Se Berget lht Bokamossen mosse
Hällestad f. bergslag nu sn Brinken backe /Se Bergstugan bs Bokamossen Saknas
Hällestad sn Brinkkärret ägomark Bjurslund lht. Bokavägen väg
Hällestad sn Brokärret kärr och ägomark Björkbacken lht Bokhållarebotten kolbotten
Hällestad sn Bron ägomark Björkbacken lht Bokåkern del av Östra Gärdet
Hällestad sn /Se Brudstenen terräng Björkberga lht Bokängen Saknas
Hällestad sn Brudsten sten /Se Björkdalen lht Boliden lht
Hällestad sn Brunnsmossen ägomark Björkdalen lht Bondviken vik
Hällestad sn Brännan ägomark Björkeberga lht. Bondviken vik
Hällestad sn Brännkärret terräng Björkedal lht. Bondängen äng
Hällestad sn Brötbäcken, Stora bäck Björkliden lht Borggårdsgölen göl
Hällestad socken Brötkulle ö ö Björklund t. Borggårdsvägen väg
Hällestad socken *Brötkulls röse gränsmärke Björklund lht. Borgsund jord
Hällestad socken *Brötkulls Röse f.d. gränsmärke Björklund lht. Bosefallet åker
Hällestad socken *Brötkulls röse tidigare gränsmärke Björksäter lht Bottebobäcken bäck
Hällestad sn Butbromossen mosse Björkäng lht Botäppan åker
Hällestad sn Bykebergsviken vik Björnbacka lht. Branta Backarna masebackar
Hällestad sn Bålvenen terräng Björnfallet t. Braxenberget udde
Hällestad sn Bäckebomossen mosse Björnfallet lht. Braxenbergsvarpet notvarp
Hällestad sn Bäcktäppan ägomark Björnmossen gd Braxenviken vik
Hällestad sn Bäckviken vik Björnmossen gård Braxenvikevarpet notvarp
Hällestad sn Bönefallet terräng Björnmåsen gård Bredmossen mosse
Hällestad sn Bönnern sjö Björnsten t. Bredmossen mossmark
Hällestad sn Börsjöfallet ägomark Björnsten torp Bredsjöholmen holme
Hällestad sn Börsjön sjö Björsjöfallet bs Bredsjön sjö
Hällestad sn Dalängen ängsmark Blåsåsen hmd Bredsätersängen utäng
Hällestad sn /Se Dammen sjö Blötan torp *Bremålen åkermark
Hällestad sn /Se Dammen ägomark *Blötan bs Brinkegölen göl
Hällestad sn /Se Dammen sjö Blötan lht Brinkehagen hage
Hällestad socken /Se Dammhulten ägomark Lilla Bocktorpet torp Brinkekärret äng
Hällestad sn /Se Dammkärret ägomark Bocketorp, L. o. St. torp Britas Starrkärr kärr
Hällestad socken /Se Dammsjön sjö Stora Bocketorp torp Brobacken Saknas
*Aaladammen se Vagelö åldamm Dammängen ägomark Bocketorpen, se Bocketorp t. Brodalen äng
Baggehyttan gård Dandalslyckan ägomark Boda by Brohagen hage
Bagghyttan gård /Se Danka gärde /Se Boda by Brokärret nu odlat
Bagghyttan gd /Se Dankärret kärr Bogetorp by Brokärret kärräng
Barkarebo gd /Se Diuren, se Nälern, Lilla sjö Bogetorp gårdar Brokärrstegarna Saknas
Berg by Diuren Lacus, se Stora Närken sjö Boiro lht Brudbacken backe
?Berg by Diussiön, se Nälern, Lilla sjö Boka by Brudbacken backe
Björnmossen gd /Se Djupbäcken ägomark Boka by Brudstenen flyttblock
*Blodhhakkatorp t. Djupen sjö Bokahall lht. Brukshagen hage
Boda by *Djurshyttan förr hytta Bokahäll t. Brunnsbackarna backar
*Bodatorp Saknas Djurshyttesjön sjö Bokedelen hmd Brunnsbacken Saknas
Bogetorp gd:ar Djurshyttesjön sjö Borggård brukseg. Brunnshagen hage
Bogetorp by Dunderbackeviken vik Borggård pst Brunnslyckan åker
Bogetorp by Dänshälleberget berg Borggård gård Brunnsmossen åker
Bogetorp by Dänshälleudden udde Borggårds bruk avs. Brygghusflotten åker
Bogetorp gdar Egeltärnen sjö Borggårds kvarn Saknas Brystorpegärdet gärde
Bogetorp by *Eke ä. gränsmärke Borggårds Skolhus skolhus Bräda mon område
Hogetorp gd Emmån å Borghamn lht. Brännan skog
Bolgård se Borggård hg Emmaån å Borren Saknas Brännarelyckan åker
Bolgård se Borggård bruksegendom Emmaån å Borrfallet förr t. Brännareudden udde
*Bondhatorp t. Emmaån å Borrfallet t. Brännarevarpet notvarp
Borggård bruksegendom Emmaån å Borrhagen t. *Brännerna skog
Borggård bruksegendom Emmån å Boston torp Brännerna skog
Borggård bruksegendom Emmaån å Botildsbo utj. Brännkärret Saknas
Borggård bruksegendom Emmaån å Botilsbo t. Brännkärret äng
Borggård bruksegendom Emmaån å /Se Bottebo by Brännkärret utäng
Borggård herrgård Emmån å /Se Bottebo by Brännkärrsfallet skog
Borggård bruksegendom Emten sjö Bredablick lht Brötkullebäcken bäck
Borggård by Emten sjö Brinken t. Brötkulle ö ö eller holme
Borggård gård /Se Emten sjö Brinken t. Brötkulle ö holme
Bottebo by /Se Emten sjö Brofallet bs Butbrofallet torp
Bottebo gd *Emtobæk bäck Bron stuga Buthagen hage
Bottebo by /Se Eriks lycka ägomark Bron hmd Buthagsplöjan åker
Brystorp by Fabbegölen göl Bron hmd Byberget berg
Brystorp by Fagerhultet ägomark Brystorp by Byggehagen hage
Brystorp by Fallsön ö Brystorp by Byggelyckan åker
? Båtstorp by Falltorpet ägomark Bråtfall gård Byggetäpporna täppor
Dalkarlshyttan gd Fantkärret kärr Bråtfall gård Bygärdena åkerflator
Dalkarlshyttan gård /Se Fik-Olles mosse mosse Brädgårdsbostaden lht Bygärdena Saknas
Dimperö f.d. gd Fik-Olles mosse mosse /Se *Brännan hmd Bykeberget berg
Dimperö gd Finnfallsviken vik Lilla Brännkärret bs Byngshålet åker
Dimperö gd Finspångsån å Brännkärret, Stora t. Bykeberget Saknas
Dimperö gd Fiskmåshällarna skär Stora Brännkärret torp Bykebergsviken vik
Dimperö gård Flintängen terräng Brötkullen gård Byängarna ängsmark
Dimperö gd Flisängen ägomark Brötkullen gård Byängen åker
Dimperö by Flisängen ägomark *Buren bs *Bålvena ängen
Dimperö gård Folkeströmen, se Emmån å Burrfallet bs Bäcktäppan jord
Dimperö gård Franses ö holme Bygget t. Bäckviken vik
Dimperö gård Franses ö ö Bygget hmd. Bängtängen åker
Dimperö by Fransängsviken vik Bygget bs. Bönern sjö
Dimperö by Fransängsviken vik Bygget bs Bönern sjö
Dimperö by Fyrsjön sjö Bygget bs. Börselmossen Saknas
Dimperö by Fågelmossen mosse Bygget hmd Dalkarlsvägen väg
Dimperö by Fårfallet terräng Bygget hmd Dalängen äng
Dimperö gd Fårfallet ägomark Bygget hmd Dalängskällan källa
Dimperö by Fårhagsön ö Bygget hmd. Dammen gärde
Dimperö gd? Fårön ö Gamla Bygget bs Dammhagen Saknas
Dimperö by Gartens hus stensättning /Se Byggmästarebyggningen lht Dammhagstäppan täppa
Dimperö gd Gastmötebacken vägbacke /Se *Byn hmd Dammhulten skogsmark
Djuckerö by Gatebacken ägomark *Byn hmd Dammkärret Saknas
*Ema, se *Emaqvarn kvarn Geteryggen terräng Byxe-Klaras stuga bs Dammkärret Saknas
[Ema kvarn] kvarn Gethallen holme Byxåsen torp Dammkärret förr äng eller kärr
*Ema qwern kvarn Giöla, se Grytgölen göl Byxåsen bs. Dammängen Saknas
[Emæquern]hyttan Saknas Giölan, se Dammen sjö Bråstorp by Damsjön sjö
[Emæquern] Saknas Glasudden ägomark Bårstorp gård Damsjön sjö
*Emæquern Saknas Godlunds lyckor ägomark Bårstorps järnvägsområde Saknas Danka gärde
*Emaqvarn kvarn /Se Grakärrsviken vik Bårstorps utjord hagmark och äng Dennshälleberget berg
Emma gård /Se Gransjön sjö Båtstorp by Dennshälleudden udde
Emmetorp gd Grimsängsviken vik Båtstorp by Dimperö gruvor gruvhål
Emmetorp by Gropvägsviken vik Båtstorps järnvägsområde Saknas Dimperö Hytta hytta
Emmetorp by Gruvbacken ägomark Bäcken förr t. Djuckeröbäcken bäck
Emmetorp by Gruvmossen mosse Bäcken hmd Djuckeröbäcken bäck
Emmetorp by Gruvängen ägomark Bäcken hmd Djuckeröön ö
Emmetorp gd Gryten sjö Bäcken torp Djupbäcken bäck
Emmetorp by Gryten sjö Bäcken t. Djupen sjö
»Fal» = Fall ? gård ? Gryten sjö /Se Bäcken hmd Djupen sjö
Fall gd *Grytagøl utvidgning av å Bäckerslund lht Djurshyttesjön sjö
Fall by Grytgölen göl Bäckfallet lht Djurshyttesjön Saknas
Fall g Grytgölen göl Bäckfallet t. Djurshytteviken vik
Fall by Grönvalls mosse mosse Bäckfallet t. Djurshytteängen ängsmark
Fall by Grön ås landtunga Bönhuset lht. Djäknegärdet Saknas
Falla by Grön ås udde Charlottenborg lht Djäknekällan källa
?Falla by Gubbtäpporna ägomark Dalberget lht. Djäkneängen gärde
Falla gd Gubbängen ägomark Dalen plö »Dränkersmasaskälet» Saknas
Fall by /Se Gullberget berg Dalhem avs. Dunderbackeviken vik
Falla by Gullvarvet gärde /Se Dalkarlshyttan gård Dänkers grop fördjupning i terräng
Falla by? Gultemossen mosse Dalkarlshyttan gård Dösfallen skog
*Fallet ödesjord Gulten sjö Dalsäter bs. Dösfallshumpen skog
»Folkerstorp» beb. Gulten sjö Damkärret t. Edet ed
[Fredingxtorp] Saknas Gulfen sjö Damängen t. Eds-hagen hage
*Fälsta, se? Hällestad bergsbruk Gulten sjö /Se Damängen bs Egelstagölen Saknas
»Germundefallet» beb? /Se Gulten sjö /Se Davidshall lht Ekbacken Saknas
»Germundefallet» beb? /Se Gulte stav gränssten Diket bs Ekbacken Saknas
»germwndefal» Saknas Gulteviken vik Diket stuga Ekbäcken bäck
*Germundefallet försv. beb? /Se Gumängen ägomark Diket bs. Ekebäckslyckan Saknas
Gertorp herrgård »gunnakil» naturnamn? Dimperö gård Ekudden udde
Gertorp hg Gällsjön sjö Dimperö by Emmån å
Gertorp hg Gärtsjön sjö Dimperö Saknas Enbacken backe
Gert(t)orp gd /Se Gärtsjön sjö Djuckerö by Engelska Trädgården skog
Grytgöl by Gertsjön sjö /Se Djuckerö by En-täppan del av åker
Grytgöl by Gertsjön sjö /Se Djuckerögatan t. Fabbegölen sjö
Grytgöl by Gärdet ägomark Djuckerögatan lht, f.d. torp Fabbejölen Saknas
Grytgöl by /Se Gölmossen mosse Djuckerögatan Saknas Fallsgruvorna gruvhål
Grytgöl bruksegendom Gölpan notvarp /Se Djuckerö Hammare järnbruk Falls ö ö
Grytgöl hg Gölpviken vik Djuckeröshammar, se Ljusfallshammar Saknas Falls ö holme
Grytgöl gård Gölpviken vik Djuckerö hytta hytta Fantkärret Saknas
Grytgöl bruk Gölpängen sankmark Djupadal torp Fantkärrs Backar holmar
Grytgöl by Gölstorp terräng Djupedal t. *Farfar Olles tobaksland tabaksland
Grytgöl by Gölstorpegölen göl Djupadal avs. lht. Farfarstäppan täppor
Grytgöl by Gömman terräng Djupet bs Fasters mosse mosse
Grytgöl by /Se Hagkärret ägomark Djupsjödam avs. från gård *Ferratäppa täppa
Grytgöl by /Se Haglyckan ägomark Djurshyttan gård Fesingersgärdet gärde
Grytgöl bruksegendom /Se Hagtorpet torp Djurshyttan gård Fesingerskällan källa
Græsvikatorp, se Gräsviken gd *Hallsjön sjö Djurshyttan gård och såg *Fik-Olles mosse mosse
Gräsviken gård *Halsäbosjön sjö Djurshyttan gård *Fikolleviken vik
Gräsviken, Stora gd Halvfarsudden udde Djurshyttan gård Fikstenarna stenar
[Gwdingxtorp] Saknas Hammaren ägomark Djurshytte såg såg Finnfallsudden udde
Gulltorp by /Se Hamsängen ägomark Djurshyttetorp t. Finnfallsviken vik
Gulltorp gd:ar /Se Hanemon terräng Djurshyttetorp t. Finspångeviken vik
Gultebo bebyggelse /Se Hanesjön sjö Dumpens bs Fisklösan vik
Gultevik bebyggelse /Se Hanesjön sjö Dunkerbacken torp »Flina» del av äng
Gultevik gd /Se Hanesjön sjö Edet hmd Flottan åker
»gunnakil» beb? Hanesjön sjö Edet hmd Flyktetäppan åker
*Gunnækil, Gunnakyl Saknas Hanesjön sjö /Se Edet, Lilla lht. Fläskgruvefallet skogsmark
*Gwnnekil Saknas Hansudden udde Edsgatan bs Fläskgruvorna gruvhål
*Gunnækil Saknas /Se Harön ö Edstorpet torp Fogdeviken vattendrag
Gylltorp gård Hattjärnen tjärn Ekbacken stuga Folkströmsvägen väg
Gylltorp gård Hattkärret ägomark Ekbacken lht. Folkängen äng och mossmark
Gylltorp gård Herrfallet ägomark Ekbacken lht Folkängsviken vik
Gylltorp gård Herrgårdsmossen ägomark Ekeberga lht Forsbäcken bäck
Gylltorp gd Herrgårdsängen ägomark Ekenberg avs. lht. Fransängen Saknas
Gylltorp gård Hjälmmossen, Stora mosse Ekenberg bs Frans ö ö
Gylltorp gd Holma kvarn kvarn Eklundshemmet bs *Friarehagen hage
*Giærdhe Saknas Holmegärdet ägomark Elinero lht. Fräknebotten uppgrundning i Starrsjögölen
Gärtorp gd /Se Holmsiön, se Hyttesjön sjö Emmetorp by Fräkenhålet del av å
Göl by Holmsiön, se Hyttesjön sjö Emmetorp gård Fula kärr åker
Göl gd Holmsjön sjö Emmetorps järnvägsområde Saknas Fula kärr Saknas
Göl gd Holmsjön sjö Elisehäll lht Fula Kärr kärr
Gölsmossen torp Holmsjön sjö Emtetorp torp Fula Kärr Saknas
Gösebo by Hopängen terräng Enebacken bs. Fula Kärret Saknas
?Gösebo by Horken sjö /Se Eriksberg lht. Funkebacken backe
Gösebo by /Se Hornsjöbäcken bäck Eriksberg lht Funkegatan gata
Gösebo by /Se Hornsjön sjö Eriksberg bs Funketäppan Saknas
Gösebo by /Se Hornsjöviken vik Eskedalen t. Fåfängsängarna Saknas
Holmen gd Hornspillern, Lilla sjö Eskesäter t. Fågeltungan ängbit
Holmen g Hornspillern, Stora sjö Fagerdal t. Fårfallet el. Fårfallshagen hage
Holmen gård Hornspillaren, L:a o. St:a sjöar /Se Fagerdal torp Fårfallet hage
Holmsjöhult tp /Se Hultängen ägomark Fall by Fårhagsbergen Saknas
Horketorp gårdar /Se Humlemossen ägomark Fall by Fårfallsplöjan åker
Hovslagartorp gård /Se Humpeudden udde Falla gård Fårhagen hage
Hult Saknas Hundkärret ägomark Falla by Fårkärrsmon hage
*Hult Saknas Hundön ö Fallet bs. Fårön ö
Hårketorp gård Husmossen, Lilla mosse Fallet lht Fäbron kavelbro
Hårketorp gård Husmossen, Stora mosse Fallet bs ell. lht Fäbrokärret Saknas
[Hølkatorp] Saknas Hyttbäcken bäck Fallet bs *Fäjslyckan? Saknas
Hårketorp by Hyttebergen berg Fallet hmd Fähusängen Saknas
Hårketorp gård Hyttebäcken bäck Fallet t. Färgarebacken backe
Horkatorp gård Hyttegölen o. Långsjön f.d. sjöar Fallet bs Färgaregatan väg
Hårketorp gård Hyttegölen göl Fallet t. Färgarehagen hage
Hårketorp gård Hyttesjön sjö Fallet hmd Fölungemon område i skog
Horketorp gdar Hyttesjön sjö Fallet t. Gamla gården gårdstomt
Hårketorp gd Hyttesjön sjö Fallet bs. Gammalgärdet gärde
?Hårketorp gård Hyttesjön sjö Fallet bs Gammegatan Saknas
Hårketorp gård Hyttesjön sjö Fallhagen t. Gastebacken backe
Hällestad samh. Hyttängarna terräng Falltorp t. Gastmötebacken backe
Hällestad gård Hållers gruvan terräng Falltorp t. nu lht. Gattäppan täppa
*Hellestadaberg bergslag /Se Hållersmossen mosse Falltorp t. Gertruds backar Saknas
*Hällestadaberg Saknas Hålsköpegölen göl Falltorp t. Gertsjön sjö
*Hällestada berg järnberg Hårken sjö »Fesruta» bs Gertsjön sjö
Hällestads bergslag fd. bg Hårken sjö Finskartorp t. Gethallen holme
Hällestad bruk Häggedalen ägomark Finskartorp torp Getryggen skogsmark
Hällestad berg gruvområde Hägn terräng Fiskartorp t. Getryggen el. Getryggsvägen väg
Hällestads bergslag Saknas Hällestadsån å Fiskartorp torp Getryggshagarna hagmark
Hällestads bergslag Saknas Hälestadsån å Flisängen bs Gisteviken vik
Hällestads bergslag Saknas Hällkärret kärr Flygeln visthusbod Glasudden udde
Hällestad bergslag Häradssjön, Lilla sjö Flämta torp Gluttebacken backe
Hällestad f. bergslag Häradssjön, Stora sjö Flämta bs., f.d. torp Gransjön sjö
?Hällestad bergsbruk Hästfallet ägomark Fläskudden bs. Gransjön Saknas
Hällestad by Hästhagen terräng Folkström brukseg. Gransjötegen åker
Hällestad f. järnbruk Hästhagen ägomark Folkström f.d. bruk Gransjöängen Saknas
Hällestadberg bergslag Hästängen ägomark Övre Folkström förr järnbruk Granviken vik
Hällestadberg bergslag Hästön ö Folkströms kvarn kvarn Granviksudden udde
Hällestadberg bergslag Höga mon terräng *Forsen torp Gravkärrsbacken backe
Hällestadberg bergslag Högemon terräng Fredrikas ställe bs Gravkärrsviken vik
Hällestadberg bergslag Högsjöfallet terräng Fredriksdal lht Gremsängsviken vik
Hällestadberg blg Högsjön sjö Fredrikslund t. Gretebacken backe
Hällestadberg blg Högön ö Fredrikslund lht Gropstybbebackarna backar
Hällestadberg bergslag Intaget ägomark Frideberg lht. Grottan udde
Hällestadberg bergslag Isaksön ö Fridenslund torp Gruvbackemossen gärde
Hällestadberg blg Jogestorpegölen göl Fridenslund lht. Gruvfallet skog
Hällestadberg blg Jungfrudalen dalsänka Fridenslund lht. Gruvgärdet gärde
Hällestadberg bergslag Jungfrugruvan terräng Fridenslund lht. Gruvlyckan Saknas
Hällestadbergs bergslag Jutmossen mosse Fridhem lht. Gruvtäppan täppa
Hällestads bergslag bergslag Jägestorp triangelpunkt Fridhem lht. Gruv-vägen väg
Hällestads bergslag bergslag Järnbergen berg Fridhem lht. Gruvvägen väg
Högsfall by Järnön ö Fridhem lht Gruvängen ängen
Högsfall by Järsiön, se Gärtsjön sjö Fridhem lht. Grytan jättegrytor
Högsfall by Järten sjö /Se Fridhult lht. Gryten sjö
Högsfall gd:ar /Se Järten sjö /Se Fridkulla lht Gryten sjö
*Ingolfsbodha torp Kallmossen mosse Fridkulla avs lht. Grytgölen göl
Jacobstorp, se Jägerstorp by Kallstensviken vik Fräntorp by Grytgölsån Saknas
Jogestorp gdr Kallviken vik Fräntorp by Gräshagen åker o bete
Jogestorp by resp. gård Kallviken sankmark Fränntorp Västergård gd Gräshagen åker
Jogestorp by Kallviken vik Fränntorp Östergård gd Gräshagskällan källa
Jogerstorp by Kalvudden udde Funkestugan bs Gräshagstäppan täppa
Jogestorp by Kammarbergen berg Furuborg lht. Grön Ås udde
Jogestorp by /Se Kammarbergen berg /Se Furuhäll lht. Grötbacken backe
Jonstorp, se Sonstorp hg Karlsberg terräng Furuhäll lht Gubbelyckan del av gärde
Jägestorp by Karolinön ö Furuliden lht Gubbfallen del av Krokegärdet
Jägestorp by Karsnäs ägomark Futten torp Gubbhagen Saknas
Jägestorp by Karssjön sjö Fyrkanten lht Gullberget berg
Jägestorp gdar /Se Karsvik triangelpunkt Fyrkanten lht. Gullbärskärret åker
Jägestorp by Kartbergzmåse, se Kastebergsmossen mosse »Fåfänga» torp Gullerfallet Saknas
Jägestorp gdar Kastebergsmossen mosse Fågelsången t. Gullerängsbacken backe
Jägestorp by Kastebergsmossen mosse Fågelsången lht. Gullerängsfallet Saknas
Jägestorp by Kastebergsmossen mosse Fållen hmd Gullvarvet gärdet
Jägostorp by Kastebergsmossen terräng Fållan hmd Gultebäcken göl
Jägestorp gd:ar Kattbergs Mosse, se Kastebergsmossen mosse Fårfallet bs. Gultemossen mosse
Jägostorp by Katterumsängen ägomark Fårfallet torp Gultemossen mossmark
Jägestorp by /Se Kersedalsviken vik Fårfallet lht Gulten sjö
Jærnatorpe, se Gertorp hg Kersedalsviken vik *»Fäkta» bs Gulten sjö
Jærnatorp, se Gertorp hg Killingehagsudden udde *Fällan bs Gulte Stav gränsmärke
Kallviken torp Klodalskilen ägomark Fänghålet by Gummängen äng
*Karlsnäs Saknas Klosters tjärn tjärn Färgarestugan bs. öde Gällsjön Saknas
Karsnäs förr torp Kläberget berg Färgeriet färgeri, senare snickarefabrik m. m. Gällsjön sjö
Karsnäs förr torp Kohagen terräng *Gaffeln torp Gärdet Saknas
*Karlsnäs Saknas Kokärret ägomark *Gamla Mjölnarens torp Gärdet Norra gärde
Karsnäs f.d. torp Kokärret ägomark Gamla sågen f.d. t. Gärdet Västra åkerflata
?Karsnäs förr torp Kolmårdsberget triangelpunkt Gastemötet bs. Gärdet, Östra gärde
*Karsnäs f.d. torp Kopertorp Siön, se Åsebrosjön sjö Gatan t. Göl liten sjö
? Karsnäs förr torp Kopesiön, se Koppsjön sjö Gatan bs. Göl sjö
Karsvik gård Koppsjön sjö Gatan lht. Gölbäcken bäck
Karsnäs f.d. torp Koppsjön sjö Gatan bs. Gölen Saknas
Karstorp by Korpön ö Gatan bs (nu lht) Gölen sjö
Kasteberg gård /Se Korsmon terräng Gatan hmd. Gölsgatan väg
Katterum by /Se Korsmossen mosse Gatan lht Gölstorpegölen göl
Katterum by /Se Korsmoängen terräng Gatbacken t. »Gömma» åker
Kattorp gd Korsån å /Se Gatbacken hmd Gössbohagen hage
Koppetorp by Kottorpstorp ägomark Gerdehill lht Gössbo kvarn Saknas
*Landbotorp torp Krokeviken vik Gerdtorp gård Gössbo-ån å eller bäck
*Landbotorp förr t Krokkärren ägomark Gerttorp gård Hagegärdet gärde
Ljuset lht /Se Krypareön ö Gistviken torp Hagen, Norra hage
Ljusfall by Kråkmossen mosse »Glappa» bs Hagen, Västra hagmark
Ljusfall by Kulkärret ägomark *Glutta bs Hagkärret åker
Ljusfall gård Kurviken vik Glyttan stuga Haglyckan åker
Ljusfall by Kurviken vik *Goddagshålet bs Haglyckan åker
Ljusfall by *Kvarnbäcken vattendrag Goodtemplarhuset lht Hagtäppan täppa
Ljusfall by *Kvarnbäcken bäck Granbacken lht. Hagtäppan del av gärde
Ljusfall by Kvarnbäcken terräng Granberget lht. Hallsjöbäcken bäck
Ljusfall by Kvarnfallet ägomark Granliden lht *Haltepälla äng
Ljusfall by Kvarnkärret ägomark Granlund lht. Halvfärdshagen hage
Ljusfall Saknas Kvarnmossen ägomark Gretestugan bs Hammarån del av Emmån
Ljusfall by Kvarnmossen ägomark Gretestugan bs Hammarebacken backe
Ljusfall Saknas *Kvarnsjön sjö Grinden lht. Hamplyckan åkertäppa
Ljusfall bebyggelse EJREG EJREG Grinden hmd. Hamplyckebacken bergbacke
Ljusfall by *Kvarnängen jordlott Grindstugan t. Hamplyckegärdet gärde
Ljusfall bebyggelse *Kvarnängen förr äng Grindstugan torp Hanebäcken bäck
Ljusfall Saknas Kvarnängen terräng Grindstugan, se Grindtorpet t. Hanemon skogs och bergudde
Ljusfall by Kyrkgärdet ägomark Grindstugan bs Handesjön sjö
Ljusfall Saknas Kyrkhagen terräng Grindstugan bs. Handesjön Saknas
Ljusfall by Kyrkviken vik Grindtorp bs Hansebackarna Saknas
Ljusfall by Kålhagsgölen göl Grindtorpet t. Hansgatan väg
Ljusfall by Kålhagsmon terräng Grapbäcken bs, nu lht Hansudden udde
Ljusfall by Kållsten sten /Se Grapbäcken bs Hartkärret åker
Ljusfall by Kållsten sten /Se Grapbäcken t. Harön ö
Ljusfall by Källängen terräng Gropen hmd Harön holme
Ljusfall by Käringlyckan ägomark Gropen hmd Hasselbacken backe
Ljusfall by Laggaremon terräng Gropstugan bs Hattkärn göl
Ljusfall gård Larkebacken backe Gruvbacken arbetarbost. Hattkärnshumpen skog
Ljusfallshammar samhälle /Se *Laska ström gränsmärke Gruvbacken område Hattjärn sjö
Lyrsbo gd /Se Lasses kärr ägomark Gruvbacken område Hejeviken vik
Lyrsbo gård /Se Lien sjö Gruvbacken lht Helveteshagen mark
Lyrsfallet gård /Se Lien sjö Grytet hmd Helveteskärret Saknas
*Malmbergsköpet Saknas Lien sjö Grytet bs Helveteskärret Saknas
*Malmbergsköp? Saknas /Se Lien sjö Grytgöl by Hemgärdena gärden
Malmbergsköp förr bebn /Se Lien sjö Grytgöl by och bruk Hemgärdet Saknas
Nyalund torp Lien sjö /Se Grytgöl by Hemgärdet gärde
Nältorp by /Se Lijrn, se Lyren sjö Grytgöls bruk anläggning Hemhagarna hagmark
Nältorp gd /Se Lillsjögölen göl Grytgöls järnväg järnväg Hemhagarna hagmark
Näset gd /Se Lillsjön sjö Grytgöls By bondby Hemhagen Saknas
Porskärret torp Lillsjön sjö *Grå Lus bs Hemhagen hage
Prästgården Saknas Lillsjön sjö Gräshagen gård Helvetesskälet skäl
Prestköp Saknas Lillängen ägomark Gräshagen bs Hemängen äng
Prästköp by Lillängsudden udde Lilla Gräsviken t. Hemängarna ängsmark
Prästköp by Lillön ö Gräsviken, Stora gård Herrgårdsmossen mossgärdet
Prästköp by Linddalsgölen göl Stora Gräsviken hmd Herrgårdsängen åker
Prästköp pst, jv, prästgård /Se Linsiön, se Lien sjö *Grönings stuga bs Hersviken vik
Prästköp samhälle /Se Linsiön, se Lien sjö Grönlund t. Holmgärdena gärd
Prästköp by Lis bäck bäck Grönlund lht. Holmaängen äng
Remundatorppe, se Rommetorp by Lisjön, Lilla sjö Grönskog bs Nedre Holmängen äng
Rommetorp by Lisjön, Stora sjö Grötbacken lht. Holmen Lilla skog
Rommetorp by Liussiöga, se Långsjön o. Hyttegölen f.d. sjöar Gubbängen t. Holmen, Stora berg, skog
Rommetorp by Ljummeskogen skog Gubbängen lht Holmen Stora åker.
Rommetorp by Ljussjögölen göl Gubelsestugan bs Holmgärdet udde
Rommetorp by *Ljussjöholmen holme Gullerängen torp Holmsjöbäcken bäck
Rommetorp by Ljussjön sjö Gullerängen bs Holmsjön sjö
Rämninge gård Ljussjön sjö Gulttorp gd Holmsjön sjö
Rämninge by Ljussjön sjö Gulltorp gård Holmsjön sjö
Rämninge by Ljussjön sjö Gulltorp gård Holmsjön sjö
Rämninge by Lofallet ägomark Gulltorp by Holmsskiftet Lilla åker
Rämninge gd Logön ö Gultebo gård Hopängen Saknas
Rämninge by Lomgölen göl Gultebo by Horken sjö
Rämninge gd Lortviken vik Gulten Saknas Hornsjöbäcken bäck
Rämninge by Lugnet terräng Gultevik gård Hornsjön Saknas
?Rämninge gd Lyern sjö Gultevik gård Hovspillarn, Lilla sjö
Rämninge by /Se Lyren sjö Gults allmänning, Östra o Västra Saknas Lilla Hovspillaren sjö
Rämninge by /Se Lyren sjö Gults allmänning bergsallmänning Hovspillarn, Stora sjö
Rämninge by /Se Lyren sjö Gunnarsro lht. Stora Hovspillaren sjö
Rävelämmen backstuga /Se Lyren sjö, gränsmärke Gunnarsro lht Hovspillarmossen mosse
Rävtorpet torp Lyren sjö Gunnarsro lht Hovspillarsbäcken bäck
Rödsjö by Lyren sjö Gustafsfors lht. Hudgölen Saknas
Simonstorp gd Lyren sjö Gustavsfors t. Hultet skog
Simonstorp gård Lyren sjö Gylltorp gård Hultet åker
Simonstorp triangelpunkt Lyren sjö Gylltorp gård Hultevägen väg
Skånstorp by Lyren sjö Gällsjötorpet t. Hultfallslyckan lycka
Skånstorp by Lyren sjö Gärdet hmd. Hultängen äng
Skånstorp by Lyren sjö Gärdet hmd Hultängen äng
Skånstorp by Lyren sjö /Se Gärdet del av Storgården Humlegårdsgärdet gärde
Skånstorp by /Se Lyren sjö /Se *Gärdet hmd Humparna åker
Skånstorp by Lyren sjö /Se Gärdstugan torp Humpebäcken bäck
Skånstorp by Lÿrn Lacus, se Lyren sjö Gärdstugan lht Humpebäcken bäck
Skånstorp by /Se Lyrsboholmsmossen mosse Gärstad lht Humpevarpet notvarp
Solberga by Lyrsboholmsmossen terräng *Gästgivaregården bs Hump-udden udde
Solberga by Lyrs ände vik Gästgivaregården hmd Humpviken vik
Solberga by Lyrs ände vik *Gökhemmet hmd Hundkärret åker
Solberga by Lysingen ägomark Göl gård Hundön holme
Solberga by Lysingen odlad mosse /Se Göl by Hustomterna Gamla grusbacke
?Solberga by Långa udden udde Göl torp »Huvesten» sten
Solberga by /Se Långbogen sjö Gölbyggningen lht. Hyttan f.d. hytta
Sonstorp gd, lhtr /Se Långbogen gölar Gölmossen t. Hyttbacken område
Sonstorp hg Långbogen sjö Gölmossen bs Hyttbron bro
Sonstorp gd Långbogen sjö /Se Gölstorp t. Hyttbäcken bäck
Sonstorp gd Långkärret kärr Gölstugan lht. Hyttebacken backe
Sonstorp hgd Långmossen mosse Gösebo by Hyttebacken Saknas
Sonstorp herrgård Långsjön o. Hyttegölen f.d. sjöar Gössbo by Hyttebacken backe
Sonstorp hgd Långsjön sjö Haga lht. Hyttebergen bergmark
Sonstorp hg Långsjön sjö Haga bs. Hyttebäcken bäck
Sonstorp gd Långviken vik Haga avs. lht Hyttebäcken bäck
Sonstorp hgd Långängarna sankmark Hagaberg lht Hyttebäcken bäck
Sonstorp hg Långängarna terräng Hagahäll lht. Hyttebäcken bäck
Sonstorp hg /Se Långängen ägomark Hagalund lht Hyttebäcken bäck
Sontorp by Löpsbogen, se Djurshyttesjön sjö Hagalund bs Hyttegölen göl
Sonstorp gd Lövnäs ägomark Hagalund lht Hyttegölsbäcken vattendrag
Sonstorp herrgård Majeldsberget berg Hagalund torp Hyttgärdena åkermark
Sonstorp gd Malmsjöbäcken bäck Hagalund lht Hyttgärdet Saknas
Sonstorp gd Malmsjön sjö Hagalunds Rävgård rävgård Hyttlyckan åkertäppa
Sonstorp herrgård Malmsjön sjö Hagen hmd Hyttmossen Saknas
Sonstorp herrg. Margaretaön gränsö Hagen gård Hyttsjön Saknas
Sonstorp hg /Se Markusön ö Hagen hmd Hyttsjön sjö
Sonstorp gd Marstrand ägomark Hagtorp t. Hyttsjön sjö
Sonstorp hg Mellangölen göl Hagtorpet torp Hyttängarna ängar och kärr
Sonstorp gd, lhtr melsiön, se Hanesjön sjö Hallen stuga Hålkkällan bykälla
Sonstorp hg Melsiön, se Hanesjön sjö Hallen bs Hållersgruvan gruvhål
Sonstorp herrgård Mjärdön ö Halvspann bs Hålsköpegölen göl
Sonstorp Saknas Mjärdön ö /Se Halvgården hmd Hålsköpeviken del av sjö
Sonstorp hg Mjölbo ägomark Hammarn, se Ljusfallshammar Saknas Hårken sjö
Sonstorp herrgård Moppgölen göl Hammarn bs Häggedalen äng
Sonstorp herrgård Mortsiön, se Mörtsjön sjö Hammarslyckan torp Häggedalen, Lilla åker
Sonstorp herrgård Mossen ägomark Hammarslyckan lht. Häggedalen. Stora åker
Sonstorp gård Munkholmen holme *Hammsängen gård Hägn skog
Sonstorp g Myggboskogen skog Handelsboden lht Höglands ås bergås
Sonstorp gd Myrgärdet ägomark Handelsboden lht. Hällarna berg
Sontorp hgd Mårdkärret ägomark Handelsboden lht Hällestads kärr f.d. kärräng
Sonstorp herrgård Mälen, se Nälern, Stora sjö *»Hanses» bs Hällkärret kärrmarker
Sonstorp gård Märmankegölen göl Hasselbacken stugor Häradssjöbäcken bäck
Sonstorp hg /Se Märrmankegruvan gruva /Se Hasselbacken stugor Häradssjön, St. o. L. sjöar
Sonstorp hg Mörkkärren kärr Helgotorp t Lilla Häradssjön Saknas
Sonstorp herrgård Mörkkärret kärr Herrefallet gård Stora Häradssjön sjö
Sonstorp herrgård Mörtsjöbäcken bäck Herrfallet torp Härsmarketegarna skog
Sonstorp hg Mörtsjöbäcken bäck Herrfallet hmd Härtkärret Saknas
Sonstorp herrgård Mörtsjön sjö Hersfallet t. Härtkärrsbäcken vattendrag
Sonstorp herrgård Mörtsjön sjö *Hersmarken torp Härtkärret åker
Sonstorp herrgård Mörtsjön sjö Hersviken bs Härtkärrslyckan Lilla Saknas
Sonstorp hg Mörtsjön sjö Hessmedstorp Saknas Härtkärrslyckan Stora Saknas
Sonstorp herrgård Mörrkärret ägomark Hessmedstorp allmänning Hästen sten
Sonstorp herrgd Nordskeppskärr kärr Hessmedstorps allmänning bergsallmänning Hästhagen hage
Sonstorp herrgård Norrsjön sjö Hildelund bs. Hästhagen hagmark
Sonstorp Saknas Norrsjön sjö Hjalmarskulle lht Hästhagsgärdet gärde
Sonstorp herrgård Norrängen ägomark Holma t. Hästhagsgärdet uppodling
Sonstorp herrgård Norrängen ägomark Holmbergsgården hmd Hästhagen hage
Sonstorp Saknas /Se Nors udde udde Holmen hmd. Hästhagen hagmark
Sonstorp samhälle och gård /Se Nothusudden udde Holmen hmd Hästhagsbacken backe
Sonstorp samhälle /Se Nothusön ö Holmen gård Hästängen åker
Stigstorp by Nybygget ägomark Holmen gård Hästön ö
? Stigstorp gårdar Nybygget terräng Holmen lht, avs. Höga mon skog och bergsområde
Stigstorp by Nälern, Lilla sjö Holmens kvarn torp Högbergsmon berg
Stigstorp by Nälern, Lilla sjö Holmestorp gård Högbergsviken vik
Stigstorp by Nälern, Lilla sjö Holmestorp gård Högsfallsbron bro
*Strandsven (Strandkuen) Saknas Nälern, Stora sjö Holmsjöfors t. Högsjöbäcken bäck
»stranhwen» bebyggelse /Se Nälern, Stora sjö Holmsjöfors torp Högsjöhagen hage
*Strandhen Saknas Nälern sjöar /Se Holmsjöhult torp Högsjön sjö
*Strokahult Saknas /Se Nälern, Lilla o. Stora sjöar /Se Holmsjöhult torp Högsjön Saknas
*Strokalwen Saknas Närlen, Stora sjö Hopfalla lht. Högsjöängen Saknas
*Svanstorp, se Sonstorp herrg. Närlen sjö /Se Hoppet bs Högvaktsgärdet gärde
Svartebo by Näsemossen mosse *»Hore-Klint» bs Högön ö
Svarttorp gård Näsemossen mosse »Horekroken» bs Högön ö
Suenstorp se Sonstorp herrgård Näset strandområde Hornsjögytet bs Hökebäcken bäck
Sätra by Näset terräng Hotellet lht Igeltäppan åkertäppa
Sätra by Näsetärnen sjö Hovslagaretorp gård Ingsnäse udde udde
Sätra by Näsetärnen sjö Hofslagaretorp gård Intaget åker
*Thorishueen Saknas Näseviken vik Hultbygget bs Intaget hage
Torekulla f.d. gd Näseviken vik /Se Hultet t. Intaget, Lilla kärr
?Torp by Näverstruten sankmark Hultet torp Intaget, Stora kärr
Torp by Näverängen ägomark Humpen del av Gults allmänning Joelstäppan f.d. åker
Ullstorp by Olsfallen terräng Humpen lht Jogestorpefallet skog
Ullstorp by Ormgölen göl Humpen lht Jogestorpegölen åutvidgning
Ullstorp by Ormkärrsmossen mosse Humpen bs Jogestorpsgölen sjö
Ullstorp by Ormudden udde Humpen hmd Johannishagen hagmark
Vagelö bro Oskarsro holme *Humpen hmd Johannislyckan åker
Vagelö by Oskyttegölen göl Humpen bs Jollabacken backe
Vagelö by Oxfallet terräng »Hurra» bs Jollamossen åker
Vagelö gdr /Se Oxhagen terräng Hyddan lht. Jordbron uppfyllning av väg
Vagelö by Oxhagen terräng Hytta hytta Jordbroängen åker
Vagelö gårdar Oxhagen terräng Hyttan bs Jorddammen damm
Vagelö by Parkudden terräng Hyttan lht.r Jorddammslyckan lyckor
Vagelö by Patrons damm damm Hyttbäcken lht Jorddamsskälet skäl
Vagelö by Persmossen mosse Hyttebacken t. Jordpäronlyckan Saknas
Vagelö gdar /Se Piludden udde Hyttfallet lht Jostes kärr kärr
Vagelö by Pinnängen ägomark Hyttfallet lht Jungfrudalen mossmark
Vagelö by Porskilegärdet ägomark Hyttorpet t. Jungfrudalsviken del av sjö
Vagelö by Porskärrsviken vik Hyttetorpet t. Jungfrufallet del av äga
Vagelö by Prästgårdsmossen mosse »Håglösa» bs Jungfrugruvan gruvhål
Vagelö by Pukeberget berg Håkabo t. Jungfrustenarna stenar
Vagelö by Pålviken vik Håkabo bs Jutmossen mosse
Vagelö, Norra (nuv. Holmen?) gd Pölsan göl Hålan bs Jutmossebäcken bäck
Vagelö by Ramlehällarna terräng Hålet stuga Jägestorpsvägen väg
Vagelö by Ricksjön sjö Hålsköp by Jägestorpsån bäck
Vagelö by Risbroäng ägomark Hålsköp by Järnkattehagen åker
Vagelö by Risekilen ägomark Hålsköpstorp avs. Järnön ö
Vagelö by Rommetorpemossen mosse Hålsköpstorp hmd Jätteberget berg
Vagelö by Roparehällen udde? Hårketorp gård Jättegroparna gropar
Vagelö gård Roparehällen udde Hårketorp by Jälpan notvarp
Vagelö åldammen Rudgölen göl Häggedal bs Jänsa källa
Vagelö gd:ar Rudgölen göl Häggefallet torp Kalkgärdet gärde
Vagelö gd Runkan, Stora terräng Häggefallet lht. Kalkkärret kärr
Vagelö gd Rävehagen terräng »Häja» bs. Kalkugnshagen hagmark
Vagelö by Rävlyckan ägomark Hällestad, se Österby kyrkoherdebost. Kalkugnsmossen Saknas
Waghalewe se Vagelö by Rävstensbacken backe Hällestads järnvägsstation järnvägsstation *Kalle-Måsseängen del av ägor
Vagelö gdar /Se Rävängen ägomark Hällestads kyrka kyrka Kallgärdet gärde
Vagelö gdr /Se Rävängen terräng Hällstads Kyrkoherdeboställe Saknas Kallviken vik
Vagelö gdr /Se Rödalen ägomark Hästfallet lht. Kallviken vik
Vaglö se Vagelö gdar *Röda skähl ä. gränsmärke /Se Hästfallet torp Kallviken mosse
*Vagelö damm förr damm *Röda skähl gränsmärke /Se Hästhagen lht. Kallvikskärret kärr
»waglewe» se Vagelö by Rödmossen mosse Hästhagen bs. Kalvfallet hagbacke
Valstorp by Rösjön sjö Hästhagsbacken bs Kalvhagen hagbacke
Valstorp by /Se Rösjön sjö Hästhagslund lht. Kalvudden udde
Västerby gd Rösjön sjö Hästhagslund lht, avs. Kalvuddevarpet Saknas
Västerby by Sanddalsmossen mosse Högalund lht. avs. Kalvuddeviken vik
Västerby by Sandgruvemon triangelpunkt Höglundstället bs. Kalvuddeviksvarpet notvarp
Västerby by Sandgruvemossen mosse Högrösta t. Kammarbergen udde
Västerby by Sandgruvesjön sjö Högrösta torp Karetbacken backe
Västerby by Sandhagskärret ägomark Högrösta lht. Karét-sten flyttblock
Västerby by Sandmoskogen skog Högröstan by Karetstenen flyttblock
Västerby gd Sarvsjön sjö Högsfall by Karsnäs område
Västerby by Sarvsjön sjö Högsfall by Kasjön Saknas
Västerby gd Satfalleberget berg Högsjöfallet t. Kasjögölen göl
Västerby by Simmareudden udde Högsäter lht. Kasjökärret mossmark
Västerby by Simonstorpsviken vik Högtomta lht. Kastviken vik
Västerby by Sinnerbroängen terräng Högvakten t Kattegölen f.d. göl
Västerlösa torp /Se Sjunkmossen mosse Höjden bs. Kattegölsmossen Saknas
Ås by Sjögärdet ägomark Hökebäcken gård Kattkullebacken backe
Ås by Sjökullen ägomark Hökebäcken gård Kattorpshumpen ängsbit
Ås by Sjölunda skogsområde Hökebäcken t. Kattorps Äng utjord
Älgshult gård Sjölyckan ägomark Ingatorp lht Kattrumsgruvan gruvhål
Älgshult gård Sjömon terräng Isak Hellmans [stuga] bs Killingefallet åker o hage
Älgshult gd /Se Skansberget berg Jansberg t. Killingehagen hagmark
Älgshult gård Skanvikebacken terräng Jansberg torp Killingehagsviken vik
Älgshult gd Skanviken vik Jan-Karls-delen hmd. Kitteln jättegryta
Älgshult gård Skarvstenen skär Jogestorp by »Kleva» skogs och bergsmark
Älgshult by Skarvstenen grund Jogestorp by Klockarehumpen åker
Älgshult gård Skinnsäckeberget berg *Jolla bs. Klockareängen äga
Älgshult gård Skinnsäckeberget berg /Se Jordbroängen lht, avs. Klockartäppan Saknas
?Älgshult gd Skinnsäckeviken vik /Se Junta bs Klodalskilen äng
Älgshult gård Skogsängen ägomark Jägersberg t. Klosters tjärn göl
Älgshult gård Skogsön ö Jägersberg lht. *»Klubbe-Stubbe» sten
Älgshult gd /Se Skogsön skogsparti Jägestorp gård Klumpängen åker
Älgshult gd /Se Skräddarekärret ägomark Jägestorp by Knäppkärret Saknas
Älgshult gd /Se Skräpkärret kärr Järnvägstationen lht. Knäppkärrslyckan åker
Ödet tp /Se Skvallerbäcken ägomark Kallviken torp Kohagen hagmark
? Östantorp by Skåpgölen göl Kallängen stugor Kohagen hage
  Skären sjö *»Kapabels» bs Kohagen Saknas
  *Skärs gruva f.d. gruva *Kaplansgården hmd. Kohagen skog och hage
  Slipareängen ägomark Karlberg lht. Kohagen hage
  Slätpussen terräng Karlberg lht Kohagen hage
  Slätängen terräng Karlsborg lht Kohagen hagmark
  Snuggan vik Karlsburg lht, avs Kohagen hagmark
  Springarbergen triangelpunkt Karlsdal lht. Kohagen hage
  Spångmossen mosse Karlsdal lht Kohagsbergen berg
  Spångmossen triangelpunkt Karlslund bs Kokärret Saknas
  Spångmossen mosse Karlslund lht. Kokärret åker
  Spångmossen mosse Karlsås t. Kokärret kärrmark
  Spångmossen terräng Karlsås lht. Kolfallet åker
  Stackkärret kärr Karsnäs t? Kolhagsgölen sjö
  Stackkärret kärr Karlstorp gård Kolmårdsberget berg
  Starsjögölen göl Karlstorp by Kolmården Saknas
  Starsjöån å Karsvik gård Kolmonsberget berg
  Staversmossen mosse Karsvik gård Kopparängen äng
  Staversmossen terräng Kasteberg gård Koppetorpssjön sjö
  Stenkullen ägomark Kasteberg gård Koppetorpssjön Saknas
  Stensjön, Lilla sjö Katterum by Korsbäcken bäck
  Stensjön sjö Katterum gård Korsån plats
  Stickelbo sten gränssten Katterumsängen gård Korvkärret Saknas
  Stigstorpegölen göl Kattorp gård Kosebackeviken del av sjö
  Stigstorpeån å Kattorp gård Krabbängen äng
  Storkhulteviken vik Kattrum by Krokbacken backe
  Stockhulteviken vik Katterum by Krokeviken del av Hejeviken
  Stolpbacken ägomark Kattrums hytta hytta Krokgärdet gärde
  Stolpen ägomark Kattrumstorpet torp Krokkärren Saknas
  Stolpängen ägomark Kattrumsängen hmd. Krokkärret åker
  Stolpön ö Kila bs. Kroklyckan åker
  Stora hagen ägomark Killingefallet bs Krus-Olles mosse mosse
  Stora mossen mosse Klampgummans stuga bs Krypareön holme
  Stora mossen mosse *»Kleva» t Kråkberget berg
  Stora mossen mosse Klinten t. Kråkbärget berg
  Stormossarna ägomark Klinttorp gd Kråkfallet skog
  Stormossen mosse Klintorp by Kråkmossen mosse
  Stortron sjö /Se Klintorp by Kråksätter gärde
  Storängsgärdet ägomark Klippan lht *Kråksättern gärde
  Storängskärren kärr Klockarebostället klockarebol Krämareslätten kärr
  Storön ö Klockaretäppan, se Klockareängen Saknas Kulkärret åker
  »stranhwen» naturnamn? Klockareängen avs. Kullbo gärde
  Strussjö göl göl Klockaretorp torp Kungshagen hage
  Strussjön sjö Klockartorp torp Kurfallet skog
  Struten terräng *Klothagen bs. Kurviken vik
  Strånkärret kärr *Klumpängen t Kvarnbacken backe
  Strömkärren kärr Klämma bs Kvarnbron bro
  Stubbetorp triangelpunkt Klämma bs Kvarnbäcken bäck
  Stutemossen mosse Knekttorpet torp Kvarnbäcken bäck
  Stybbet ägomark Knäppen bs Kvarnbäcken bäck
  Suartgiölen , se Tärnen, Lilla tjärn *Kobo bs Kvarnbäcken bäck
  Svangölen göl Koppetorp by Kvarndammen åutvidgning
  Svarta grind terräng Koppetorp by Kvarnfallskärret äng och åker
  Svartebo triangelpunkt Kosebacken hmd Kvarnfallsängen ängbit
  Svartsjön sjö Kosebacken hmd Kvarngärdet Saknas
  Svartsjön sjö Kottorp gård Kvarnhagen Saknas
  Svarttjärnen tjärn Kottorp gd Kvarnkärret kärr
  Svarttjärnen tjärn Krabbtorpet t. Kvarnmossen mosse
  Svartviken vik Kralla bs. Kvarnängen Saknas
  Svedjorna terräng Kroken t. Kvarnängen Saknas
  Svingbromossen mosse Kroken bs. Kyrkberget berg
  Sÿne siön, se Rösjön sjö Kroken t. Kyrkbroholmen del av Stickkärret
  Sätraån å Kroken lht Kyrkbron jordbro
  *Sörgruvan gruva Krokkärret hmd Kyrkbroholmen åker
  Sörgruvan terräng Kronängen avs. Kyrkgrindshumpen åker
  Tallbacken terräng Kronängen utjord Kyrkgärdet åkerflata
  Tallerosen holme Lilla Kronänge bs Kyrkhagen hage
  Tjuthultebäcken bäck Kråksången t. Kyrkledet led (skyttelled)
  Tjuthultegölen göl Kråksången bs Kyrkolinden kyrkplan
  Tjuthulten sjö »Kräjdet» torp Kyrkstigen ridstig
  Tjärngölen göl Kulan bs Kyrkstigen stig
  Torkulla kyrka bergsgrotta Kulan Lilla lht Kyrktäppan åker
  Tornberget berg Kulan Stora lht. Kyrkviken vik
  Torpkärret ägomark Kulla by Kålhagen mosse
  Torpmossen mosse Kulla gård Kålhagsgölen göl
  Torpviken vik Kulla lht. »Kåll Sten» sten
  Torpängen ägomark Kullaberg lht. Kållviken vik
  Tranmossen mosse Kullaberg avs. lht Kälkudden udde
  Tranviken vik Kung Oskars torp torp Källedalen åker o bete
  Trogsiön, se Tron, Stora sjö Kungshagen lht Källfallen kärr
  Trollberget berg Kurn bs Källfallen åker
  Trollgölen göl Kuren bs Källtorget bykälla
  Tron, Lilla sjö Kusbo bs Källängen äng
  Tron, Stora sjö Kvarnen kvarn Källängsbackarna backar
  Tron, Stora sjö Kvarnfallet t. Käringbäcken bäck
  Tron, Stora sjö Kvarnfallet torp Kärngelyckan del av gärde
  Tron, Stora sjö Kvarnfallet torp Käringhålet vik
  Tron, Stora o. Lilla sjö Kvarnfallet torp Käringemossen åker
  Trosiön, se Tron, Stora sjö Kvarnstugan bs Kärren kärr o åker
  Trånget sund Kvarntorp t. Körgångslätten åker
  Tullerhusen triangelpunkt Kvarntorp torp Ladaskogen skog
  Tvätteberget ägomark? Kålberget bs Lade-dalsviken vik
  Tvättebergsgölpan grop /Se Kåttorp gård Ladedalsvikevarpet notvarp
  Tuvkärret kärr Källbergshemmet bs Ladkärren ängkärr
  Tärnberget holme Källbergsstugan bs Ladlyckorna åkrar
  Tärnen, Lilla tjärn Källfallet lht. avs Ladugårdsgärdet gärde
  Tärnen, Lilla sjö Källviken torp Laggaremon skogsområde
  Tärnen, Lilla sjö Käringbäcken t. Laggareodlingen åker
  Tärnesjön, Lilla sjö Käringbäcken bs. Laggarestenen flyttlbock
  Tärnesjön, Stora sjö Kärrmanstugan bs Larka kärr o skog
  Ualslren , se Valsjön sjö *»Kärsmån» bs. Larkebacken skogsmark
  Udden udde Lafallet t. Larkekärret Saknas
  Uvberget berg Lafallet bs Larstorpefall skogsmark
  Vagelö ström del av å Laggartorp torp Lasseängen åker
  Valsjön sjö Laggartorp torp Lasses Kärr kärr
  Valsjön sjö Landsvägen hmd Lekplatsen berg
  Varggrytemon terräng Lannbergs lht Lerdalen hage
  Vargmossen mosse Larstorp avs. Lerlyckan åker
  Vargnäset triangelpunkt Larstorp hmd Lerlyckan Saknas
  Vassön ö Lasse Bäcks stuga bs Lergöken mark
  Venerna terräng Lassestugan torp Lien sjö
  Vensudden udde Lenestugan bs Lien sjö
  Vensviken vik Leret bs Lillbäcken bäck
  Vidrosen holme Leret hopmark Lillgärdet gärde
  Vikån å Leret bs Lillgärdesbacken backe
  Vitmossen mosse Liljelund lht, avs Lillgärdet Saknas
  Vittensand ägomark Lillås hmd. Lillsjöbäcken bäck
  Vittjärnen tjärn Lindalen lht Lillsjöbäcken bäck
  Vägsjön sjö Linddalen hm Lillsjögölen sjö
  Vämplan vik Lindalen t. Lillsjögölen göl
  Vämplan terräng Lindesborg lht Lillsjögölsmon skog
  Västerängen ägomark Lindfallet torp Lillsjön sjö
  Västerängen ägomark Lindgruvehagen torp o. bs Lillsjön sjö
  Västralund terräng Lindgruvehagen torp Lillsjön sjö
  Västra skogen skog Lindhult lht. Lillsjön sjö
  Åbrolyckan ägomark Lindkvistestället bs Lillskogen skog
  Ålbäcken bäck Linghem lht. Lillskogen skog
  Ålbäcksviken vik Ljumman hmd. Lillsjön sjö eller göl
  Ålbäcksviken vik Ljumma hmd. Lilltron, se Tron sjö
  Ålkistbäcken bäck /Se Ljumma lht Lillån del av å
  Ålkistebäcken bäck Ljumma torp Lill-Ämten del av Ämtebäcken
  Ålsjöbäcken bäck *Ljumma bs Lillängen åker
  Ålsjön sjö Ljungbergs lht. Lillängen äng
  Åsebrosjön sjö Ljungfallet t. Lillängen äng
  Åsebrosjön sjö Ljungfallet lht. Lillängen åker
  Älesiön, se Älgsjön sjö Ljungsbo, se Ljungsmon t. Lillängen åker
  Älesiön, se Älgsjön sjö Ljungsbo torp Lillängen åker
  Älgbromon terräng Ljungsmon torp Lillängen Saknas
  Älggölen göl Ljungmon hmd Lillängsbäcken bäck
  Älgsjön sjö Ljungstorp t. Lillängsudden udde
  Älgsjön sjö Ljungstorp t. Lillängsuddevarpet notvarp
  Älgsjön sjö Ljusdal lht. Lillängsviken vik
  Älgsjön sjö Ljuset, Stora o. Lilla arb.bost. Lillängsviksvarpet notvarp
  Älgsjön sjö Ljuset lht. Lillön Saknas
  Älgsjön sjö Ljusfall by Lillön ö
  Älmhultemossen mosse Ljusfall by Lillön ö
  Ælsiøshulth, se Älghult gd Ljusfall eller Storgärdet, se 1 Storgärdet avs. Lillön ö
  Ämmakvarn Saknas Ljusfallshammar station och fabrikssamhälle Lillön holme
  Ämmaån å Ljusfallshammar station och fabrikssamhälle Limgruvan Saknas
  Ämtemon terräng Ljusfallshammars fabriker fabriker Lindalsgölen del av ägor
  ?Ämten sjö Ljusfallshammars station lht Lindalsgölen sjö
  Ämten sjö Ljusfalls järnvägsområde avs. Lindlyckan lycka
  Ämten sjö Ljusliden lht Lindgruvan gruvhål
  Ämten sjö Ljussjödamm hmd Lindgruvehagen hage
  Ämten sjö Lofallet torp Linköpingsvägen landsväg
  Ämten sjö /Se Lofallet lht. »Lis bäck» vattendrag el. bäck
  Ämten sjö /Se Lucka torp Lisjöarna sjöhålor
  Ändmossen ägomark Lucka t Ljummegrinden grind
  Ändelösen ägomark *Luckan lht. Ljummeskogen skog
  Ärtskidsfallet ägomark Lugnet bs Ljusfalls äng äng
  Äskedalen ägomark Lugnet lht Ljussjöbäcken bäck
  Ödet ägomark Lugnet bs. Ljussjögölen sjö
  Ödeskogen skog Lugnet torp Ljussjögölen göl
  Öna terräng Lugnet torp Ljussjön sjö
  Öna terräng Lugnet lht Ljussjön sjö
  Öngärdet ägomark Lugnet t. Loglyckan Saknas
  Önhagen terräng Lugnet bs Log-gärdet gärde
  Örbacken terräng Lund Södra lht Lomgölen sjö
  *Örnasteen gränsmärke /Se »Lusåsestuga» bs Lomgölen göl
  Översjön sjö Lyckan lht. Lomkärret åker
  Översjön sjö Lyckan lht. *Luckerns Äng ängbit
    Lyckan bs Lugnehagen Saknas
    *Lyckans Stjärna bs Lunnsunden smal passage
    Lyrsbo by Lusmasebackarna backar
    Lyssbo gård Lusses grav stenhög
    Lyrsbodam t. Lussi gran träd
    Lyrsbodam lht Lyren sjö
    Lyrsboholm gård Lyren sjö
    Lyrsboholm gård Lyrs Ände del av sjö
    Lyrsfall t. Lysingen åker
    Lyrsfall lht Långa udden udde
    Lådan handelsbod Långbogen gruva
    Lådan lht. Långbogen sjö
    *Långpannan bs Långbogen sjö
    Långviken bs Långhagen hage
    *Långvänta bs Långhalsen gärde
    Länsmansgården torp Långkärret Saknas
    Länsmansgården hmd Långkärret äng
    Länningeberg bs Långlyckan åkerlycka
    Lötberga lht. Långmossen f.d. åker
    Löten hmd Långmossen Saknas
    Lötenborg lht Långsjöbäcken avlopp
    Lövbergs bs Långsjön sjö
    Lövdalen t. Långsjön sjö
    Lövdalen bs Långsjön sjö
    Lövhagen lht Långsjön Saknas
    Lövhagen bs. Långsjö Strut del av sjö
    Lövnäs bebyggelse Långsjömon skog
    Lövnäs hmd Långviken vik
    Lövsäter lht, avs Långväntebacken backe
    Lövsäter lht Långängen åker
    Malmstorp gård Lämneån å
    Malmstorp gård Lämneån ån
    Malmstorp t. Lämsvadsodlingen åker
    Malmstorp lht Länemärkehallen gärnsmärke
    Marieberg lht Längsta Bergen berg
    Mariehult lht. Länsmansgatan gata
    Marielund lht Länsmanslyckan åker
    Marstrand bs Länsmansängen åker
    Masestugan bs. öde Lötegärdet åker
    Mejeriet lht *Lötkärret kärräng
    Melhult gd Lövhagen hage
    Melhult gård Lövhagskärret Saknas
    Melhult gård Majeldsberget berg
    Melhult gård Majgretebackarna backar
    Mellanbotten t. Malmsjöbäcken bäck
    Mellanbotten torp Malmsjön sjö
    Mellangården hmd Malmsjön Saknas
    Mellangården hmd Mankegölen Saknas
    Mellangården hmd. Manken skogsväg
    Mellantorp torp Manken Saknas
    Mellantorp torp Markusön holme
    Missionshuset lht Marstrand mosse
    Mjölbo t. Masebacke backe
    Mjölbo bs Melhultssjön, se Hanesjön sjö
    *Mjölkholmen Saknas Mellanfallet gärde
    Molinsberg lht, avs Mellangölen sjö
    *Mon bs Mellangölen Saknas
    Mon bs. Mellanholmarna betesmark
    Mossen bs Mellanängen åker o äng
    Mossen t. Melte Äng äng
    Mossen bs? Misskundsbackarna backar
    Mossen bs Misskundsbackarna backar
    Mosshagen t. Mjärd-ön ö
    Mosshagen lht. Mjärtkärret Saknas
    Mosstorp torp Mjärtkärrviken vik
    Måssestugan bs Mjölkviken vik
    Mosstorp torp Mjölkvikevarpet notvarp
    Myrhagen bs Moppgölen sjö
    *Mökullen bs Moppgölen göl
    *»Mökullen» bs Morfars lycka åker
    Mörkhult avs Morfars Udde äng
    Mörkret, se Ljuset arb. bost. Mossen åker
    Mörkret lht. Mossen kärr o. åker
    Mötet förr t. Mossen Lilla åker
    Mötet bs Mossen Långa mosse
    Nabben hmd. Mossen, Stora mossmarker
    Naveln bs Mossen, Stora mossmarker
    Nedanbyn hmd Mossen, Västra mosse
    Nedergården hmd Mosslyckan Saknas
    Nissestugan bs Mosslyckan åkertäppa
    Norrgården hmd. Mossodlingen Stora åker
    Norrängen hmd Munkholmen holme
    Norrängen t. Munkholmsvarpet notvarp
    Norrängen bs. Mygg-graven fördjupning
    Nyalund lht. Myrgärdet del av åkerflator
    Nyalund bs Myrhagsgärdet Saknas
    Nyalund lht Mårtebäcken bäck
    »Nybonns» hmd. »Mårtera» Saknas
    Nybyggefallet t. *Mårtes baacke el. Märtes backe backe
    Nybygget torp Mårtkärret åker
    Nybygget bs Mårtkärret kärr
    Nybygget torp Mårtkärrsbäcken bäck
    Nybygget t. Måskärren Saknas
    Nybygget t. Måssetäppan täppa
    Nybygget bs. Märfallstäppan gärde
    Nybygget torp Märfallsviken vik
    Nybygget torp Märkesten sten
    Nybygget torp Märkestensvarpet notvarp
    Nydammen lht Märmankegruvan gruvhål
    Nydammen allmänningslott Märmankegölen göl
    Nygård gård Märrmankegölen sjö
    *Nygård gård Märmanken höjdsträckning av väg
    Gamla Nygård obebyggd gård Märrmanken, se Manken skogsväg
    Nygårdsfallet bs Märtes udde udde
    Nyhagsfallet, se Oxfallet t. Mörkkärret del av Lilla Häggedalen
    Nyland lht Mörkkärret betesmark
    Nylyckan hmd. Mörkret del av Stolpängen
    Nystedts Stuga bs Mörkskogen skogsmark
    Nystugan bs Mörkviken vik
    Nytorp torp Mörkviken vik
    Nältorp by Mörkvikevarpet notvarp
    Nältorp by Mörskärret Saknas
    Näset hmd. Mörtsjön sjö
    Näset hmd Mörtsjön Saknas
    Näset torp Mörtsjön sjö
    Näset torp Mörtsjön sjö
    Odinslund lht Mösskärren ängsmark
    Odinslund, se Gärdstugan t. Mösskärret åker
    *Olleshem gård Nedergårdshagarna hagmark
    Ollestugan bs. Nissebacken backe
    Orrkullen hmd Nisse-Pälle-täppan åker
    Oskarslund lht Norr Dal åker
    Oskarsro ö Norrköpingsvägen landsväg
    Oxfallet t. Norrlyckorna åker
    Oxfallet bs. Norrsjön sjö
    Ovanbyn gårdar Norrskatevägen väg
    Pankehemmanet hmd Norrängen äng
    *Pastorsdelen hmd Norrängen äng
    *Pastorsgården hmd Norrängen åker
    Pershyttan gd Norrängen åker och äng
    Pershyttan gård Norrängen skog, hage
    Pershyttan gård Norsdalsviken vik
    Perstorp gd Notbohagen hage
    Perstorp gård Notbokammarn binamn på Notbohagen
    Perstorp gård Nothersudden udde
    Petersberg lht. Nothusvarpet notvarp
    Petersberg lht. Nothusön ö
    Petersberg bs Nya Backen backe
    Petter-Lars-stugan bs »Nybonns backe» backe
    Pettersberg bs. *Nybrötjan åker
    Pettersberg bs Nygårdshagen Saknas
    Petterslund lht avs Nygårdsskogen skog
    *Pettersro lht Nygårdsån Saknas
    Pettersro bs. Nygärdet åker
    Pickohemmanet hmd. Nygärdet gärde
    »Plan» bs Nyröjemossen gärde
    »Plugge Knut» bs Nyängen åker
    Porskilen gård Näck-mon bergudde
    Porskilen gård Närlen, Lilla sjö
    Porskärret t. Närlen, Lilla sjö
    Porskärret torp Närlen, Stora sjö
    Prestköp by Stora Närlen sjö
    Prästköp by och station Näseberget berg
    Prästköp järnvägsstation Näset udde
    Prästgården prästgård Näset äng
    *Pussen bs Näsetärn göl
    »Pusta» bs Näseviken vik
    Pustan förr t. Näverstrutemossen Saknas
    Pölsebäcken hmd. Ollehagen åker
    Pölsebäcken hmd *Ormforsmossen Saknas
    *»Pölsa» bs Ormgölen sjö
    Pölsan stuga Ormgölen Saknas
    »Rabo sta» backstugor Ormudden udde
    Radbostad stugor Orns kvarn berg
    Ralsberg t. Orrkullens ö udde
    Rallsberg torp Orsfallen skog
    Rommetorp by Oskars ro holme
    Rommetorp by Oskyttesjön sjö
    Rosendal lht. Oskyttegölen Saknas
    Rosenlund lht Oxhagen hagmark
    Rosenlund lht Oxhagen hage
    Rostad lht Oxhagen hage
    Rostad lht Pannkakehålet del av »Hällestds kärr»
    Rubbens bs Pergubbeåkern åkertäppa
    Ruggestorp gård Persmossen mosse
    Ruggestorp gård Perstorpegölen Saknas
    »Ruta» bs Piludden udde
    Rydal bs Plöjan åker
    »Råte» bs Porskilegärdet Saknas
    Ränninge by Porskilsängen utäng
    Rämninge by Prästgårdsmossen mossmark
    Rämninge hytta hytta Pukeberget berg
    Rämninge kraftstation avs. Pustebacken backe
    Rämninge kraftstation Saknas Pålkvistegrundet stengrund
    »Ränteränna» bs Pålviken vik
    Rättvisan f.d. torp Pölsa göl
    Rävelämmen backstuga Pölsebäcken bäck
    Rävelämmen bs Ralsbergs Hagegrind Saknas
    Rävfallet lht Ralsberge Mosse gärde
    Rävhagen hmd Ralsbergs Mossegrind grind
    *Rävkärret torp Rammelhällarna berg
    *Rävlämmen bs Randen äng
    Rävtorpet torp Randen markremsa, skog
    Rävtorpet torp *Randen, »Rånna» åkertäppa
    Rödalen hmd Randen grässlätt
    Rödalen hmd *Rapplemon hage
    Röja hmd Regnavägen väg
    Rödjan hmd. Ricksjön Saknas
    Röja hmd. Ringblåsen åker
    Röja hmd. Risbålet Saknas
    Röjestugan bs Riskilen åkrar
    Rökslid by Riskilen gärde
    Rökslid by Risvenen åker
    Rökstorp torp Risvensberget Saknas
    Rökstorp, se Högrösta torp Rommetorpeängen förr utäng
    Römossen bs Rommetorpsmossen mosse
    Rödsjö by Roparehällen bergudde
    Rösjö by Ropudden udde
    Rödsjödal t. Rosen Lilla holme
    Rösjödal torp Rostbäcken bäck
    Rödsjötorp t. Rostbäckstäppan äng
    Rösjötorp t. Rudgölen sjö
    *»Sajens» bs Rudgölen Saknas
    Sajens bs Rudgölen göl
    Sajtäppan t. Rudgölen sjö
    Salem lht Ruggestorpsmon mark
    Salviken avs. Runkan, Lilla mosse
    Salviken hmd Runkan, Stora mosse
    Sand t. *Runkan Stora mosse
    Sand bs. Stora Runkan mosse
    *Sandbyås hmd. *»Runta» äng
    Sandbäcken förr t. *Rusatomten åkerlycka
    Sandbäcken bs Rådslavägen väg
    Sandbäcken avs. Rämningehumpne skog
    Sandbäcken hmd Rämningevägen väg
    Sandfallet t. *Ränterännebacken backe
    Sandfallet t. Rävberget berg
    Sandfallet fd torp Rävkärret gärde
    Sandfallet bs Rävkärret åker
    Sandfallet t. Rävkärret åker
    Sandfallet torp Rävlyckan åker
    Sandfallet torp Rävlämsbackarna backar
    Sandmon lht. Rävstensbacken skogsbacke
    Sandmon lht Rävstensängen åker
    Sandstugan, se Sandfallet t. Rävtäppan åker
    Sandstugan bs. Rävtäppan Saknas
    Sandtorp torp Rävängen åker
    Sandtorpet torp Rävängen Saknas
    Sandåsen lht, avs Rävängen Saknas
    Saralund bs Rävön skog
    *»Sibirien bs Röda Skälet råmärke
    Simmestorp, se 1 Simonstorp by Rödkärret kärr
    Simonshult gård Rödkärret åker
    Simonhult gård Rödkärret Saknas
    Simonstorp by Rödkärrslyckan Lilla Saknas
    Simonstorp gästg.gård Rödkärrslyckan Stora Saknas
    Simonstorp by Rödkärrslyckedalen äng
    Lilla Simonstorp gård Röja gärde
    Sjöbacka t. Röjebackarna backar
    Sjöbacka lht. Röjehagen hage
    Sjöbock lht Röjlyckan åker
    Sjöbacken t. Rölyckan åkerbit
    Sjöbacken bs. Rönnängen Saknas
    Sjöfallet t. Rösjöbäcken bäck
    Sjöfallet bs Rösjön sjö
    Sjöfallet avs. Rösjön Saknas
    *Sjöfallet gård Rösjön Saknas
    Sjöfallet bs Sabbatsgropen grop
    Sjöfallet t. Sajtäppan åkertäppa
    Sjöfallet lht. Sand plats
    Sjöhagen lht, avs, Sandalsmossen Saknas
    Sjöhagen lht Sandffallsgärdet gärde
    Sjökullen lht Sandflåttan åker
    Sjölund f.d. torp Sandgruvemon bergsområde
    *Sjölund hmd Sandgruvesjön sjö
    Sjölund lht Sandgruvesjön Saknas
    Sjölund torp Sandgruvorna gruvhål
    Sjölund lht Sandhagskärret åker
    Sjölund lht. Sandlyckan, Lilla Saknas
    Sjölunda torp Sandlyckan Stora åker
    Sjölunda hmd Sandgrindsbacken backe
    Sjötorp lht Sandtäppan åker
    Sjötorp t. Sandtäppan åker
    Sjövik torp Sandstrandshagen hage
    Sjövik lht Salvikelyckorna åkerlyckor
    Sjövik torp Sarvsjön sjö
    Skalltorp torp Sarvsjön sjö
    Skalltorp torp Sarvsjön del av sjö
    Skateglädjen bs. Sarvsjön göl
    Skansen arbetarebostäder Satfalleberget berg
    Skarpåsen t. Satfallebäcken bäck
    Skarpåsen bs. Satfallekärret kärr
    Skateglädjen lht Selgubbebacken backe
    Skepphult bs. Selgubbegatan väg
    Skeppshult torp Sexmannalotterna skog
    Skogahult lht *Sebirien mosse
    Skogalund bs Sidan Stora äng
    Skogalund torp Sidan Västra åker o. äng
    Skogalund bs Simmareholmen holme
    Skogen bs Limmareudden udde
    Skogen torp Simmaruddevarpet notvarp
    Skogen t. Simonstorpsbacken Saknas
    Skogen torp Simonstorpbron landsvägsbro
    Skogshyddan lht Sinnerbroängen äng och kärr
    Skogen bs. Sjundelshagen åkerflata
    Skogshyddan lht, avs Sjödalen gärde och äng
    Skogshyddan lht, avs Sjöfallsgärdena åkermark
    Skogstorp t. Sjöfallshagen hage
    Skogstorp torp Sjöfallstäppan täppa
    Skogstorpet t. Sjögärde gärde
    Skogsängen bs Sjögärdet gärde
    Skogvaktarebostaden torp Sjöhulta källa källa
    Skogvaktarebostaden skogvaktarebostad Sjölundshagen hagmark
    Skogvaktarebostaden Saknas Sjölyckan åkersstycke
    Skogvaktarebostaden lht Sjölyckan lycka
    Skogvaktaretorp t. Sjömon hage
    Skolan lht. Sjömossen mossmark
    Skolan lht, avs Sjön Lilla vik
    Skolan, Gamla lht. Sjöängen åker o hage
    Skolan lht Skans ö Saknas
    Skolan Gamla lht Skanviken vik
    Skolhus lht Skanviken vik
    Skolhuset lht. Skanvikebacken backe
    Skolhuset lht. Skarpendal backe
    Skolhuset lht, avs Skarpåsen bergås
    Skrattorp bs Skarpåsegärdet gärde
    Skräddarehemmet bs Skarvesten sten
    Skräddarenisses bs Skarvsten sten
    Skräddaretorpet t. Skattegårdsbacken backe
    Skräddaretorp gård Skepphultsmossen åker
    Skräddartorp gård »Sketsten» sten
    Skröderestället bs Skinnsäckeberget berg
    *»Skulbullne» torp Skinnsäckeviken vik
    Skura bs Skjutsplatsen plan
    Skuran bs Skogen Norra utskog
    Skvalet, Gustavsfors t. Skogseltäppan täppa
    *Skvalet lht. Skogstäppan Saknas
    Svallkerbäcken lht Skogsängen Saknas
    Skvallerbäcken, se Bäcken t. Skogsön holme
    Skyttegården hmd Skogvaktarebacken Saknas
    Skyttetorp t. Skogvaktaregrinden+ grind
    Skyttetorp torp, avs Skolhusbacken backe
    Skånstorp by Skolhusmossen Saknas
    Skånstorp by Skolhustäppan Saknas
    Skåpet bs Skräddarekärret åker
    Skärstorp t. Skräddaretäppan åker
    Skärstorp torp *Skränndalssundet f.d. åker
    Skönnarbo järnvägsstation Skrättorpe Skval strid
    Smedjebacken lht »Skröplinge» by
    Smedjebacken bs Skuggebo Källa kant av kärr
    Smedstorp torp Skvallertorget fri plats
    *Snavkulan bs. Skyttehagen avs.
    Snavlunda bs EJREG EJREG
    Snedden t. Skytt-tegen kärr
    Snedden t. Skåpgölen göl
    Snedden lht Skärsklippan backe
    Snickarebacken bs Slipareängen äng
    Snickaretorpet torp Slåtterhagarna åkrar
    Snippen bs (nu lht) Släthällarna berg
    *Snugga bs? Slätpussen göl
    *Snuggen bs? Slätpussen puss
    »Snus-Erkers stuga Slätängen mosse
    Snålsången lht. Smedgärdet Saknas
    Snåret t. Smedjebacken backe
    Snåret t. Smedjebäcken bäck
    Sofielund lht. Smedjeudden ö
    Sofiero lht. avs. Smedkärret Saknas
    Solbacka bs Smedjelyckan smedja
    Solbacka lht. Smedjeåkern åker
    Solbacka lht Smörkällan källa
    Solbacka lht. Sneddebacken backe
    Solbacken lht. Snevarpet notvarp
    Solbacken lht. Snickarebacken åker o backe
    Solberga by Snipptäpporna åkerbitar
    Solberg by »Snugga vik
    Solbergatorp hmd Snuggevarpet notvarp
    Solbergatorp hmd. Snurrtäppan hage
    Solhem lht. Snålfångsbacken backe
    Solhem avs. lht Sockentallen tall
    Sonstorp säteri Solbergatorpsviken vik
    Sonstorp herrgård och bruk Solbergavik vik
    Sonstorp säteri Solbergetorpsmossen mosse
    Sonstorps missionshus Saknas Sonstorpsvägen landsväg
    Sonstorps station gods och bruk »So-sten flyttblock
    Sonstorps tertiärstation Saknas Sovarpet notvarp
    Sonstorp by »Spektoregubbens äng» äng
    Sonstorp by Sonstorpsvägen kolbotten
    Spångtorp torp Spångfallet Saknas
    Spångtorp t. Spångmossen Saknas
    Staden »Stan» stugor Spångslyckan åker
    Stallet lht Spångslyckorna lyckor
    Stallmobacken hmd. Spångtorpet åker
    Starrsjökvarnen bs Spöktallen tall
    Starsjö gård »Starköhn» holme
    Starrsjö gård Stallgärdet Saknas
    Staten lht Stallslyckan Saknas
    Lilla Stekartorp torp Stammfallskogen skog
    Stekartorpet, Lilla torp Starrsjögölen Saknas
    Stora Stekartorp torp Starsjögölen sjö
    Stekartorpet, Stora torp Starrsjökvarnsgatan väg
    Stenfallet t. Starrsjökvarnsgärdet Saknas
    Stenfallet lht Starrsjöån å
    Stenhagen t. Staversmossen mosse
    Stenhagen lht Stenfallet hage
    Stenkulla torp Stensjöbäcken bäck
    Stenkullen bs Stensjödalen åker
    Stenkullen bs Stensjögölen sjö
    Stenkullen t. Stensjögölen Saknas
    Stenkullen lht. Stensjön sjö
    Stensberg t. Stensjön Saknas
    Storgärdet avs. Stensjön, Lilla sjö
    Stuga vid Stensjön bs Stensjön Lilla Saknas
    Stensjöängen bs Stensjöskogen skogsmark
    Stenslund lht. Stensjöängen Saknas
    Stenstorp bs. Stickelbosten sten
    Stensäter lht. Stickelbo sten flyttblock
    Stensäter lht Stickkärret åker o. äng
    Stensäter torp Stickkärret Saknas
    Stensäter t. Stickkärrsdiket del av Ålhusbäcken
    Stickelbo, se Stickelbosten Saknas Stigstorpe Backe grusås
    Stickkärret t. Stigstorpe Backe backe
    Stigsberg lht. avs Stigstorpsbro landsvägsbro
    Stigs kulle lht. Stigstorps Bro bro
    Stigstorp by Stigstorps Gruvor gruvhål
    Stigstorp by Stigstorpegölen Saknas
    Stockhult gård Stigstorpsgölen sjö
    Stockhult by Stigstope torp del av byägor
    »Stoerns» hmd Stigstorpsån del av Emmån
    Stolpbacken bs Stigstorpsåsen höjd
    Stolpbacksfallet bs Stjärnsjön sjö
    Stolpen torp Stjernsjön sjö
    Stolpen bs Stocke bro brotrumma
    Stolpen stuga Stockhagen hagmark
    Stolpen bs Stockhagsbäcken bäck
    Stolpen torp Stockhagskärret Saknas
    Stolpen bs Stockhultsviken vik
    Stor-Pälles stuga bs Stockkärren ängkärr
    Stråkvad torp »Stoerns backe» backe
    Stråkvad lht Stolpebacken backe
    Strömbacka f.d. torp Stolpgärdet gärde
    Strömfallet t. Stolpängen nu odlad äng
    Strömfallet t. Stora mossen mossmark
    Strömmen t. Stora mossen del av »Hällestads kärr»
    Strömmen kvarn Storgruvan gruvhål
    Strömmen kvarn Storgärdet åker
    Strömslund torp Storgärdet utjord
    Strömslund lht Stormossarna mossmark
    Strömslund lht. Storskogen skog
    Strövlstorp Saknas Stortron, se Tron sjö
    Strövelstorp torp Storån å
    Stubbetorp torp Storån å
    Stubbetorp t. Storängen äng
    Stugan bs. Storängen äng
    Stå stark avs. Storängen äng
    Stålstugan bs Storängen äng
    Stybbet t. Storängen åker
    »Stybbra» bs Storängen Saknas
    Sundstorp torp Storängen äng
    Sundtorp torp Storängen äng
    Susenvind lht. Storängsgrinden grind
    Svalboet bs Storängskärren Saknas
    Svalboet bs Storön fastmark
    Svartebo by Storön ö
    Svartebo by Storän ö
    Svartbohammarn stångjärnsmedja Storön holme
    Svartebohammarn torp Strunten äng
    Svartebohammarn bs Strunte Bro bro
    Svartlingesället bs Strunteviken vik
    Svarttorp gård Strussjögöl , se Stensjögölen sjö
    Svarttorp gård Strussjön sjö
    Svarttorp gård Strussjön sjö
    Svarvaretorp gård Struten åker
    Svarvartorp gård Strussjö Göl göl
    Svarvaretorp allmänning Struten del av »Hällestads kärr»
    Svenljunga lht. Struten gärde
    Svensborg lht Stråkvadsbacken backe
    *»Svängarns» bs. Stråkvads bro bro
    Svängen bs Stråkvads Bro bro
    *Svängen bs. Stråkvads Bro bro
    Syrafallet gård Stråkvadsbro bro
    Syrafallet torp Stråkvadshumpen åker
    Sågartorp torp Stråkvena äng
    Sågartorpet t. Strömbäcken bäck
    Sågen, Gamla torp Strömsbackarna backar
    Sången, se Kråksången t. Strömsbackarna backar
    »Sånn» bs Strömsbacken backe
    Såntorp by Strömsgärdet åker
    Sätersberg lht Strömskärren ängar
    Sätra by Stugegärdet gärde
    Sätra by Stugugärdet gärde
    Sätraborg lht Sturekällan Saknas
    Söderkullen lht Stutängsfallet område i skog
    Söderkvistestugan bs. Stybbra åker
    Södra Allmänningen bergsallmänning Stybbtäppan Saknas
    Sörängen bs. Stybbåkern åker
    Tallbacken lht. Stålgärdet gärde
    Tallbacken lht. Stängarebacken backe
    Tallbacken lht. Stöveln åker
    Tallbacken lht. Sundshagen albuskesund
    Tallberga lht Svanviken vik
    Tallberga lht Svarteboviken vik
    Tallebo lht Svarteboån å
    Tallgläntan lht. Svartebo ängar ängar
    Tallgläntan bs Svartebo ö skogsområde
    Talltorp t. Svartorps trång sund
    Talltäppan bs Svartsjön sjö
    Tidermanstugan bs. nu lht. Svartsjön sjö
    Tingshuset lht. Svarttjärn sjö
    Tjärugnen tjärugn Svarttjärn sjö
    Tjärugnsgården hmd Svartsjön Saknas
    Torekulla gård Svartsjön göl
    Tomtebo lht. Svarttjärn Saknas
    Tomten hmd Svartängen äng
    Tomten hmd. »Sven Orses mo» skogsmark
    Tomten hmd. Svingatan del av landsväg
    Torekulla gård Svingateängen ängsmark
    Tornberga lht Svinhagen hage
    Tornet bs Svinhagen backe
    Torp by Svinvallen backe
    Torp by Sylten kärr
    Torpet t. Sågarebäcken bäck
    Torpet jord Sågarehagen Saknas
    Torpet jordområde Sågaretäppan täppa
    Torpet bs. Sätrabron bro
    Torpet hmd Sätraån å
    Torpkärret förr torp, nu äng Söderkvisteängen äng
    Torpängen arb.bost. Södra Mosse Saknas
    Torpängen t. Sörgruvan gruvhål
    *Tosejalns bs Sörhagen hage
    Tranfoten förr t. Sörhagskärret äng
    Tranfoten t. Sörskogen skog
    Tranhalsen torp Takvenerna äng
    Tranhalsen torp Tallbackelycka åkerlycka
    *Trasbygget lht Tallerosa holme
    Tresnippen lht Tattarestybbet kolbotten
    Tryfallet allmänning Tegelbruksbacken stenigt område
    Trånget lht. Tegelbruksfallet fall
    Trångön t Tegelbrukshagen beteshage
    Trångön torp Tildas Jölpa fördjupning i å
    Trångön torp Timmermossen Saknas
    Trädgården hmd Tisängen åker
    Trätan och Segern lht Tjutarekärret åker
    Tröskebacken torp Tjuthultebäcken bäck
    Tvåstugorna bondstuga Tjuthultegölen göl
    »Tya» bs Tjuthulten göl
    Tyrtorp torp Tjällmovägen landsväg
    Tyrtorp torp Tjärngölen sjö
    Täppan f.d. torp Tjärngölen göl
    Tärn t. Tjärnängen äng
    Tärn t. nu avs. Tomten gränsslätt
    Udden hmd. Tomterna Saknas
    Udden hmd Torekullahagen hage
    Udden lht Torkulla kyrka bergsgrotta
    Udden t. Tornberget berg
    Udden bs Torpbäcken bäck
    Ullstorp by Torpen Nedre äng
    Ulfstorp by Torpen Övre åker o äng
    Ullstorps järnvägsområde avs. Torpet åker
    Vadet torp Torphagen hage
    Vadet t. (nu bs) Torpkärret äng och åker
    Vagelö by Torpviken Nedre vik
    Vagelö by Torpviken Övre vik
    Valstorp by Torpängen åker
    Valstorp by Torpängen åker
    Vargfallet t. Torpängstäppan åkertäppa
    Vargfallet lht Torsängen äng
    Vargnäset torp Tranfotehagen Saknas
    Vargnäset torp Tranhalskärret Saknas
    Verk, se Vik torp Tranmossarna mossmarker
    Vik t. Tranmossen mosse
    Vikfallet lht. Tranmosse bro kavelbro
    Vikängen lht Tranmosseskogen Saknas
    Vikärr t. *Trettiotrean del av allmänning
    Vikärret t. Trollberget berg
    Villan lht Trollgölarna gölar
    Villan lht. Trollgölsberget berg
    Vimansgården hmd. Trollgölsbäcken bäck
    Vipabacken bs Trollgölskärret Saknas
    Vipebacken torp Tron sjö
    Vipebacken lht Lilla Tron sjö
    »Vittensand» bs Stor-Tron sjö
    Vittmossen lht. Trosbyggebacken backe
    Vädershult bs. Trosängarna ängsmark
    Väderhus t. Tryfalls allmänning bergsallmänning
    Väderhus bs. Trädgården åker
    Vägen hmd Träldomen stenbackar
    Vägen hmd Trätan och Segern lht
    *Väg-gården hmd. Tullerhusen berg
    *Vämpla bs Tullerhusebergen Saknas
    Världens Ände bs. Tulleråsa berg
    Västerby gd Tullgrinden+ grind
    Västerby by Tullstenarna plats med stenar
    Västerby gårdar Tuvgärdet åkerflatan
    Västerby Saknas Tuvgårdstäppan Saknas
    Västerbydal lht. Tuvkärret åker
    Västerbydal lht. Tvingsbergen Saknas
    Västerbyholm, se 2 Västerby gd Tvättberget berg
    Västerbyholm gård Tvätteberget berg
    Västerby Kulla bs Tvättebergsjölpan fördjupning i å
    Västerdalen lht Tvättviken vik
    Västerdalen lht Tyskängen mossäng
    Västergården hmd Täljknivsändan område vid landsväg
    Västergården hmd Tälnabben näs
    Västerlycka hmd Täppan åker
    Västerlycka hmd Täppan, Stora åkerflata
    Västerlösa t. Stora Täppan gärde
    Västerlösa torp Täppåkern åker
    Västralund t. Tärn sjö
    Västralund lht. Tärn sjö
    *Yrvädret bs. Tärn göl
    Ådalen lht Tärn göl
    Åkersberg lht. Tärnberget holme
    Åkersberg lht Tärngölsmossarna mossmark
    Åkerstad lht Tärnmossen mosse
    Åkesta, se Karlsås torp Tärnmossen mosse
    Ålesbäcken torp Tärnsjöarna gölar
    Ålund lht Uddekällan bykälla
    *Ån bs. Uddekällan källa
    Ås by Undantaget åker
    Åsberga lht Uthålet äng
    Åsebro gård Utterängen åker
    Åsebro gård Utterängsfallet äng o. åker
    Åsebro gd Uvberget berg
    Åsen t. Uvbergsviken vik
    Åsen lht. Vadlyckan åkrar
    Åsen t. Vadslyckan åkerbitar
    Åsen lht. avs Vagelögatan väg
    Åsbäcken t. Vallgatan väg
    Åsgård lht Vallgatan+ vall-väg
    Åshult lht Valsjön sjö
    Åtgången bs Valsjön Saknas
    Älgshult by Valstorps Hytta hytta
    Älgshult gård Valtorpsängen äng
    Älsebro eller Åsebro, se 1 Åsebro gd Vargfallet skog
    *»Äländet» bs Varggropeberget berg
    Ämtetorpet torp Vargmossen, Stora mosse
    Ändan hmd Vargmossen Lilla mosse
    Ändan bs Vattenstället vik
    Änden hmd. Vedviken vik
    Ängdalen lht. Venen åkermark
    Ängdalen lht Venerna äng
    Ängen hmd. Vensudden udde
    Ängen bs Vensviken vik
    Ängen hmd Venudden udde
    Ängetorp t. Vikfjärden Saknas
    Ängsborg lht. Vik-ån vattenförbindelse
    Ängstugan bs Vinkelåkern åker
    Ängstugan t. Vintervägsvarpet notvarp
    Ängstugan bs »Vi-rosa» stenholme
    Ängtorpet torp Virsängen ängsmarker
    Änkans stuga stuga Virsängen äng
    Äskedalen torp Vittensandsmon område i skog
    Äsksätra torp Vittjärn sjö
    »Äsperöja torp Vittjärn Saknas
    Öbo hmd. Vittmossen Saknas
    Öbo hmd Viväcks Bäck Saknas
    Ödet t. Vägglusön holme
    Ödet bs Vägsjön sjö
    Ön t. Vägsjön sjö
    Öna t. Vägsjöbäcken bäck
    Örbacken t. Vägkisteängen ängsmark
    Örbacken lht *Vämpla vik
    Örslehult t. *Vämpla kärr
    Örslehult t. Vämplan äng
    Östaget bs Västerby Hage del av ägor
    Östantorp by Västerängen åker
    Östantorp by Västerängen äng
    Östentorps järnvägsområde Saknas Västgötasäcken åker
    Österby kyrkoh.bost. Västra Kärr åker
    Österby by Västra skogen skogsområde
    Österängen bs Yttre ön område
    Övergården hmd. Åbotomten gärde
    Övergården hmd Åbrolyckan åker
    Övre bruket järnbruk Åbromon bergmark
      Åbron bro
      Ådammshagen hage
      Ådamshagskärret kärr
      Ågärdet Saknas
      Åkerhagen åker
      Å-kärren kärr och ängar
      Ålbäcken bäck
      Ålbäcken bäck
      Ålbäckskärret kärr
      Ålbäcksviken vik
      Ålbäcksön holme
      Ålhusbäcken bäck
      Ålhusviken vik
      Ålkistbäcken bäck
      Ålkistebäcken bäck
      Ålhuskärret åker
      Ålsjöbäcken bäck
      Ålsjögruvorna gruvhål
      Ålsjön sjö
      Ålsjön Saknas
      Å-målen gärde
      Åsebrosjön sjö
      Åsebrosjön Saknas
      Åsebro sund sund
      Åsebroån å
      Åsen höjdsträcka
      Åsen Södra grusås
      Åskedalen tomt
      Åsmossen mosse
      Åsätersgölen sjö
      Åtgångsbacken backe
      Älgbromon skog
      Älggölen sjö
      Älggölen göl
      Älghultssjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Elmshultemossen Saknas
      Emten sjö
      Ämte Bro bro
      Ämtebäcken bäck
      Ämten sjö
      Ämten sjö
      Ämtemon skogstrakt
      Ändelösen gärde
      Ändstrutelyckan åkerlycka
      Ängdalen åker o äng
      Ängen åker
      Ängudden del av Brystorp
      Ärtkilsfallet äng
      Äskesäterängen äng
      Öarna holmar
      Ödeskogen skog
      »Öjera» låg mark
      Öjehagarna hag och ängsmark
      Ökärret lågmark
      Ökställevarpet notvarp
      Ön udde
      Örebrovägen landsväg
      Östantorpsbacken Saknas
      Österängen mossäng
      Österängen åker, f.d. äng
      Ösviken vik
      Översjön sjö
      Översjön sjö

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.