ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Simonstorps socken : Bråbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 720 Bebyggelsenamn : 484 Naturnamn : 1058
?Simonstorp socken Abborregölen sjö Nummerförteckning förteckning Abborregrundet grund
Simonstorp sn /Se Aborregölen göl Nummerförteckning förteckning Abborregölen göl
Simonstorp sn /Se *Allkloua gränsbäck Nummerförteckning förteckning Abborregölen göl
Simonstorp sn /Se *Allklona gränsbäck Sagesmän förteckning Aborrgölen göl
Simonstorp sn /Se *Allklona gränsbäck Sagesmän förteckning Aborrgölen göl
Simonstorp sn /Se Anbergs sten sten Sagesmän förteckning Abborrepussen göl
Simonstorp sn /Se Arons mosse mosse Sagesmän förteckning Abborreviken vik
Askbrännaretorp öde-t /Se Askgölen, Lilla tjärn Sagesmän förteckning Acksjön, se Åksjön Saknas
Baggetorp gd /Se Askgölen, Lilla göl Sagesmän förteckning Altarmossen mosse
Bastroten t /Se Askgölen, Stora sjö Sagesmän förteckning Anbergs stol sten
Björkhem lg /Se Askgölen, Stora göl Sagesmän förteckning Askberget berg
Björkvik lg /Se *Baggen gränsmärke Sagesmän förteckning Askergölen, Lilla göl
Bo t /Se Ballergölen, St. o. L. sjöar Sagesmän förteckning Askgölen, Lilla göl
Boberget berg /Se Balre giölan sjö Sagesmän förteckning Askergölen, Stora göl
(?) Bogestad by Barbrotomt terräng Sagesmän förteckning Askgölen, Stora göl
Bogestad gd /Se Bastasjön sjö /Se Sagesmän förteckning Augusts täppa åker
Bolstugan t /Se Basthagssjön sjö /Se Sagesmän förteckning Ballergölen, Lilla göl
*Bolstugan lht /Se Baströtesjön sjö /Se Sagesmän förteckning Ballergölen, Lilla göl
Brahus t /Se Bengtsmossen mosse Sagesmän förteckning Ballergölen, Stora göl
Brahus torp Björkmossen mosse Sagesmän förteckning Ballergölen, Stora göl
Brahus tp /Se Björkmossen mosse Sagesmän förteckning Barbro tomt kronojord
Brevik, Lilla gd /Se Björnkärret kärr Sagesmän förteckning Bastasjön sjö
Brevik, Stora gd /Se Björnmossen mosse Sagesmän förteckning Bastasjön göl
Brogetorp gd /Se Björnmossen mosse Sagesmän förteckning Basthagssjön = Bastasjön Saknas
Brona lg /Se Björnmossen mosse Sagesmän förteckning Bastknallen bergshöjd
Brostugan lg /Se Björnmossen mosse Sagesmän förteckning Bastrotesjön = Bastasjön Saknas
Buggsjötorp t /Se Bladkärret kärr Sagesmän förteckning Baståkrarna åkertäppa
Bäckstugan lg /Se Bladkärrsviken vik Sagesmän förteckning Bengts mosse mosse
Bäcksveden t /Se Blickstadklint höjd Sagesmän förteckning Bergsåkern åker
Dalstugan lg /Se Boberget berg Sagesmän förteckning Bergtäppan åker
Dammhult gd /Se Bockmossen mosse Sagesmän förteckning Bergåkern åker
Dammstugan lg /Se Boefall ägomark Sagesmän förteckning Björkmossen mosse
Duvhult gd Bogestad triangelpunkt Sagesmän förteckning Björnbrobacken landsvägsbacke
Djupsund gd /Se Bolen sjö Sagesmän förteckning Björnkärret kärr
Duvhult gd /Se Bolen sjö Sagesmän förteckning Björnkärret åker
Edet t /Se Bolen sjö Sagesmän förteckning Björnmon skogsområde
Ekmon t /Se Bolen sjö /Se Sagesmän förteckning Björnmossen = Björnkärret Saknas
Emaus lg /Se Bolen sjö /Se Sagesmän förteckning Björnmossen mosse
Enmossen t /Se Bolmossen mosse Sagesmän förteckning Björnmossen mosse
Erikstorp t Bolviken vik Sagesmän förteckning Björnmossen mosse
Erstorp t /Se Bonäshumpen terräng Sagesmän förteckning Bladkärret mosse
Fjällsjötorp t /Se Brand, Lilla terräng Sagesmän förteckning Bladkärrsviken vik
Fjärdsviken t /Se Brand, Stora terräng Sagesmän förteckning Blanka Skärgölen = Skärgölen, Lilla Saknas
Fjärdsviken gd /Se Braxengölen sjö Sagesmän förteckning Blanka Skärgölsbottnen kolbotten
Flintzbergsstugan lg /Se Braxengölen göl Sagesmän förteckning Blixte Klint bergshöjd
Flintzstugan lg /Se Braxenholmen holme Sagesmän förteckning Bockmossen = Getmossen Saknas
Flätsund gd /Se Braxenviken vik Sagesmän förteckning Bofalls täppa åker
Flätsund gd /Se Bredmossen mosse Sagesmän förteckning Bolbacken landsvägsbacke
Fristad lg /Se Brevik triangelpunkt Sagesmän förteckning Bolen sjö
Galtmossen lg /Se Brevikemossen, Lilla mosse Sagesmän förteckning Bolen sjö
Granhult t /Se Brevikemossen, Stora mosse Sagesmän förteckning Bolen sjö
Granroten t /Se Britas hål vik Sagesmän förteckning Bolmossen, Nedre mosse
Gransjöstugan lgt /Se Broisen sjö Sagesmän förteckning Bolmossen mosse
Gransjötorp gd /Se Brunnsgölen göl Sagesmän förteckning Bolmossen. Övre mosse
Gransjötorp gd /Se Brunnskällan källa /Se Sagesmän förteckning Bolviken vik
Grindstugan lg /Se Bråtarna strandområde Sagesmän förteckning Bolängen ängsmark
Grävsten gd /Se Bråtmossen mosse Sagesmän förteckning Bottenlösen kärr
Göltorp t /Se Brända kärret kärr Sagesmän förteckning Brahuseviken vik
Holmdalen t /Se Bugsjön sjö Sagesmän förteckning Brand, Lilla skogsbälte
Hultet lg /Se Bugsjön sjö Sagesmän förteckning Brand. Stora skogsbälte
Huggkarlstorp skogv.-bost. /Se Bushuggareberget berg Sagesmän förteckning Brandbottnen kolbotten
Hållstugan lg /Se Buskviken vik Sagesmän förteckning Brandåkern åker
Jakobsdal t /Se Butbro långmosse mosse Sagesmän förteckning Branta backen backe
Jaksbolund lg /Se Bykesbergen berg Sagesmän förteckning Branta hällen berghäll
Jägarbo lg /Se Bytesholmen holme Sagesmän förteckning Branta åkern åker
Kammartäppan, Lilla lg /Se Bytesholmen holme Sagesmän förteckning Braxengölen göl
Kammartäppan, Stora lg /Se Byxan terräng Sagesmän förteckning Braxengölen göl
Karlslund lg /Se Dammbergsäng terräng Sagesmän förteckning Braxenholmen holme
Kirsängskärret torp Dammhulteån bäck Sagesmän förteckning Braxenviken vik
Kirsängskärret gd /Se Dammhulteån å Sagesmän förteckning Bredmossen mosse
Kjusholmen t. /Se Dammkärret kärr Sagesmän förteckning Breviksmossen, Lilla mosse
Klinta t /Se Dammkärret, Nedre kärr Sagesmän förteckning Breviksmossen, Stora mosse
Knösen lg /Se Dammkärret, Övre kärr Sagesmän förteckning Breviksåkern åker
Kojan t /Se Dammstugan triangelpunkt Sagesmän förteckning Britas hål sund
Koltorp lg /Se *Diupebäck gränsmärke Sagesmän förteckning Britas Hålsudden udde
Korsbacken lg /Se Djupa dalen terräng Sagesmän förteckning Brogrenskärret f.d. kärr, nu åker
?Kosjöhult gård Djupadalskärret kärr Sagesmän förteckning Broisen göl
Kosjöhult gd /Se *Djupdalsskälet gränsmärke Sagesmän förteckning Broisen göl
Kostorp gd /Se Djupån å Sagesmän förteckning Bromansviken vik
Kranken t /Se Duvhultekärren kärr Sagesmän förteckning Bruksliden åker
Krämbol gd /Se Edet terräng Sagesmän förteckning Bruksmossen mosse
Källstugan t /Se Efraims holme holme Sagesmän förteckning Brunnsgölen göl
Källtorp t /Se Ekdalskärren kärr Simonstorp sn Brunnsgölen göl
Köpshult gd /Se Ekmotäppan ägomark Bastraten inbyggarbeteckning Brunnsgölsmon höjd
Lillämten t (öde) /Se Eksjögölen sjö Boaren inbyggarbeteckning Brunnskällan källa
Ljungdalen gd /Se Eksjögölen göl Breviken inbyggarbeteckning Bryllingskärr kärr
Lugnet lg /Se *Eksjögölskärren kärr Breviksbonden inbyggarbeteckning Bråta beteshage
Luvebo gd /Se *Eksjögölsstaven gränsmärke Dammhulten inbyggarbeteckning Brädlappsfallet s.k. fall
Långmossen öde t /Se Enmosseberget berg Djupsundaren inbyggarbeteckning Brända holmen holme
Långsjötorp öde t. /Se Enmossen mosse Duvhulten inbyggarbeteckning Brända kojan kolbotten
Lövdalen t /Se Enmossen mosse Ekmon inbyggarbeteckning Brända kärren åker
Lövhult lg /Se Erkers mosse mosse Flätsundaren inbyggarbeteckning Brända kärret kärr
Lövkullen lg /Se Fallberget berg Gästgivaren inbyggarbeteckning Bugsjön sjö
Marfallet t /Se Fallkärret kärr Kjusängaren inbyggarbeteckning Bugsjön sjö
Mjälnäs gd Fallkärret kärr Klinten inbyggarbeteckning Bugsjöskogen skogsområde
Mjälnäs gd /Se Fallmossen mosse Kostorpen inbyggarbeteckning Bugsjöåkern åker
Mosstorp f.d. torp? Falltäppan ägomark Lillbreviken inbyggarbeteckning Bushuggareberget berg
Myckelmåsa gd Femnummersskälet gränsmärke Luvbobonden inbyggarbeteckning Buskviken vik
Myckelmåsa gd Ferdinands holme holme Mjälnäsen inbyggarbeteckning Butbro långmosse mosse
Myckelmåsa gd Finngölen göl /Se Myckelmåsabonden inbyggarbeteckning Bykesbergen berg
Myckelmåsa gd Finnkärren kärr /Se Norlundaren inbyggarbeteckning Bytesholmen holme
Myckelmåsa gård Finnkärret kärr Pulsholmen inbyggarbeteckning Byxan vik
Myckelmåsa gd /Se Finnmossen mosse Skräpdalen inbyggarbeteckning Böldtallen tall
Målsebo t /Se Finnmossen mosse /Se Storbreviken inbyggarbeteckning Bönåkern åker
Möclamosa gd Finnsveden terräng Trehörningen inbyggarbeteckning Dalen åkertäppa
Nora grindar banv.-stuga /Se Fiskaretäppan ägomark Ämten inbyggarbeteckning Dalen åker
Norlunda gd /Se Fisklösen sjö Äspedalen inbyggarbeteckning Dalstuguplöjan åker
Norlunda gd /Se Fisksjön, Lilla sjö Simonstorp sn Daltäppan åker
Norrsjötorp t /Se Fisksjön, Stora sjö Simonstorps socken socken Dalängsberget berg
Norrsjötorp tp /Se Fiskviken vik Askbrännaretorp Saknas Dammbergsäng dalgång
Nybygget lg /Se Fiskviken vik Askbrännaretorpet jt. Dammhultskärret kärr
Olstorp f.d. torp? Fjäderhanemon terräng Baggetorp gd Dammhultsviken = Sundstuviken Saknas
Olstorp lg /Se Fjäderhanemossen mosse Baggetorp Saknas Dammhultsån å
Persbo lg /Se Fjälen sjö /Se Bastroten t Dammkärret kärr
Pulsholmen tp /Se Fjälsjön sjö Bastroten tp. Dammkärret kärr
Pulsholmen t /Se Fjälsjön sjö Björkhem skogvaktarboställe Dammkärret, Nedre kärr
Rodga hg Fjälsjön sjö Björkhem skogvaktarbost. Dammkärret, Övre kärr
Rodga gd /Se Fjälsjön sjö Björkvik skogsarbetarboställe Dammtäppan åker
Rödkärr torp Fjällsjön sjö /Se Björkvik lht Dammtäppan åkertäppa
Rödkärr t /Se Fjälsjön sjö /Se Bo Saknas Djupa dalen dal
Rödkärrshult t /Se *Fjälsjöstaven gränsmärke Bo tp Djupa dalkärret kärr
Sikar lg /Se Flata berget berg Bogestad gd Djupa Dalsberget berg
Simonstorp gd Fletten Lacus sjö Bogestad frälseutjord Djupån å
Sjöholm lg /Se Fläskholmen holme Bogsta lht Domkyrkostenarna stenar
Sjökullen t /Se Fläsksundet, Lilla sund Bolstugan Saknas Duvholtsbottnen kolbotten
Skogstorp t /Se Fläsksundet, Stora sund Bolstugan tp Duvhultskärren kärrtrakt
Skräpdalen lg /Se Fläskudden udde Bolstugan, se Brahus Saknas Duvhultskiftet åker
Skybygget t /Se Fläten sjö Brahus t Dövgölen göl
Skyttebo skogv.lg /Se Fläten sjö Brahus tp Edaviken vik
Solltorp t /Se Fläten sjö Brevik, Lilla gård Ekbacken backe
Spettdalen t /Se Fläten sjö Brevik, Stora gård Ekersbottnen kolbotten
Stavsjölund lg /Se Fläten sjö Brevik gård Ekmobottnen kolbotten
Stenkullen lg /Se Fläten sjö Brevik by Ekmo udde udde
Stentorp t /Se Fläten sjö Brevik by Ekmotäppan åker
Stocksjötorp t /Se Fläten sjö Brevik, Lilla gård Eksjögölen göl
Storkerstorp t /Se Fläten sjö /Se Brevik, Stora gård Ektäppan åker
Strenta öde t /Se Fläten sjö /Se Brogetorp skatteutjord Enmosseberget berg
Sundet öde t /Se Fläten sjö /Se Brogtorp skatteutjord Enmossen mosse
Sundstugan t /Se Fläten sjö /Se Bron(a) lht. Erkers kolhugg område i skog
Sågarestugan lg /Se Flätsdammen sankmark Brona t Erkers mosse mosse
Säfsebo t /Se Flätsundeberget triangelpunkt Brostugan tp. Fallberget berg
Sävsjötorp t /Se fraxne giölan sjö Brostugan t Fallet fall
Sävsjötorp tp /Se Fräkenkärret kärr Brotorpet = Brona Saknas Fallet hage
Sävsviken t /Se Fräkenviken, Stora vik Bruksbyggningen, Västra statarebostad Fallet åkertäppa
Sörsjötorp t /Se Fula kärret kärr Bruksbyggningen, Östra statarebostad Fallholmen holme
Sörsjötorp tp /Se Fula kärret kärr Bugsjötorp t Fallmossen mosse
Sörsten t /Se Fula kärret kärr Bugsjötorpet tp. Falltäppan åkertäppa
Tredjedalen lg /Se Fula kärret kärr /Se Bygget statarebostad Femnummersskälet rågångsröse
Trögstugan t /Se Fågelgölen tjärn Bäckstugan skogsarbetarboställe Femtallen tall
*Tumathorp Saknas /Se Fågelgölen sjö Bäckstugan lht Femtallsbottnen kolbotten
Tummetorp by Fågelgölen sjö Bäcksveden torp Ferdinands holme = Knasarsholmen Saknas
Tummetorp by Fågelgölen göl Bäcksveden tp. Finngölen göl
Tummetorp by *Fågelgölsstaven gränsmärke Dalstugan skogvaktarboställe Finngölen göl
Tummetorp gd /Se Fågelkärret kärr Dalstugan tp. Finnkärren kärr
Tägnetorp gd /Se *Fågelkärrstaven gränsmärke Dammhult gd Finnkärret kärr
Udden lg /Se Fågelmossen mosse Dammhult gård Finnkärrsberget berg
Uddenäs t /Se Fårhagen terräng Dammhult gård Finnmosseberget berg
Vik t /Se Fårnäsmarken f.d. häradsallmänning Dammhult gård Finnmossebottnen kolbotten
Värmlandsstugan lg /Se *Fårnäs-el.Rötbastegölsskälet gränsmärke Dammstugan t Finnmossen mosse
Västralund lg /Se *Fårnäsäng markområde Dammstugan lht Finnsveden skogsmark
Yddetorp gd /Se Fämossen mosse Djupsund gård Fiskartäpporna åkertäppa
Ålgöl t /Se Fölungefallet terräng Djupsund gård Fisksjöarna sjöar
Åna t /Se Getmossen mosse Djupsund gård Fisksjön, Lilla = Solltorpsgölen Saknas
Åstugan lg /Se Getryggen terräng Duvhult gd Fisksjön, Stora = Ängstugugölen Saknas
Älghällen t /Se Gladbokärren kärr Duvhult gård Fiskviken vik
Ämtefall gd /Se Glottern, Övre Saknas Duvhult gård Fiskviken vik
Ämtefall tp /Se Glottern, Övre sjö Duvhult gård Fiskviken, Lilla vik
Ämtetorp, Västra t /Se Glottern, Övre sjö Edet t Fiskviken, Stora vik
Ämtetorp, Östra öde t /Se Glottern, Övre sjö Edet t. Fjäderhanemon skogsområde
Ängsstugan lg /Se Glottern, Övre sjö Edet tp. Fjäderhanemossen mosse
Äspedal gd /Se Glottern, Övre sjö Ekmon t Fjälen sjö
Östralund lg /Se Glottern sjö Ekmon tp. Fjällaren sjö
  Glottern, Övre o. Nedre sjöar /Se Emaus utjord Fjälsjön sjö
  Glottern, Övre sjö /Se Emaus utjord Fjälsjön sjö
  Glottern Övre sjö /Se Enmossarna utjord Fjällsjön sjö
  Glotters ede terräng Enmossen utjord Flata berget berg
  Glotters ede naturnamn /Se Erikstorp t Flata lusen sten
  Godgölen göl Erstorp lht. Flatåkern åker
  Gorrviken vik Erstorp = Erikstorp Saknas Fläskholmen holme
  Gransjömossen mosse Fjälsjötorpet lht. Fläsksundet, Lilla sund
  Gransjön sjö Fjällsjötorp t Fläsksundet, Stora sund
  Gransjön sjö ?Fjälsviken tp. Fläskudden udde
  Gransjön sjö Fjärdsviken t Fläten sjö
  Gransjön sjö Flintstugan lht. Fläten sjö
  Gransjön sjö Flintzstugan lht Fläten sjö
  Gransjön sjö /Se Flätsund gård Fläten sjö
  *Gransjöskälet gränsmärke Flätsund gård Fläten sjö
  Granstorpa hage hage Flätsund gård Flätsdammen vattendamm
  Granstorpa hage terräng Flätsund gård Flätsundsberget berg
  Granstorpmarken f.d. häradsallmänning Fridhem f.d. kolfatarebostad Flätsån = Dammhultsån Saknas
  Granstorpsmarken markområde Fristad kyrkskola Fräkenkärret kärr
  *Grindskälet gränsmärke Fröstugan, se Skogstorp Saknas Fräkenkärret åker
  Grodgölskärret kärr Fågelmossarna utjord Fräkenviken, Lilla vik
  *Grogölen göl Galtmossen statarebyggning Fräkenviken, Stora vik
  *Grogölsskälet gränsmärke Galtmossen statbyggnad Fula kärret kärr
  Gropmossen mosse Granhult = Granroten Saknas Fula kärret kärr
  Grytbergt berg Granhult tp. Fula kärret kärr
  Gräskärren kärr Granroten tp Fula kärret kärr
  Grävjonstäppan ägomark Granroten t Fyrhörningen åker
  Grävlingegryt, Stora terräng Gransjöstugan t Fåfängan skogsmark
  Gubbens täppa ägomark Gransjöstugan jlht. Fågelgölen göl
  Gubbstugusjön sjö Gransjötorp gård Fågelkärret kärr
  Gunnargölen göl Granstorp gård Fågelmossen mosse
  Gäddgölen sjö Gransjötorp gård Fårnäsmarken f.d. häradsallmänning
  Gäddgölen göl Gransjötorp gård Fårnäsviken vik
  Gäddgölen göl Grantorpsmarken Saknas Fämossen mosse
  Gäddgölskärret kärr Grenadjärtorpet t Galtmossen mosse
  *Gäddgölsmossen mosse Grindstugan jordbruksarbetarbostad Gamla Brahuseäng skogsmark
  Gölet ägomark Grävsten utj. Gammaltäppan åker
  Gölmossarna mosse Grävsten utjord Getingebottnen kolbotten
  *Göta åå gränsmärke Grävsten utjord Getmossen mosse
  Hagesiön sjö Gölstorp tp Getryggen lastplats
  Haggölen sjö Göltorp t Getstenen sten
  Haggölen sjö Hagalund t Glabokärren kärr
  Haggölen göl Hagalund tp Glottern, Övre sjö
  *Hagskälet gränsmärke Hagstugan t Gogölen göl
  Hallavadsmossen mosse Hagstugan lht. Gogölen göl
  Hanekärret kärr Holmdalen t Gogölen åker
  Hargölsmossen mosse Holmdalen tp. Granrotsmossen mosse
  Harlyckan ägomark Hospitalet f.d. grenad.torp Gransjömossen mosse
  Harsprånget terräng Hospitalet = Stentorp förr hospital Gransjön sjö
  *Hasselfallsstaven gränsmärke Huggkarlstorp skogvaktarboställe Gransjön sjö
  Havgölsberget berg Huggkarlstorpet lht. Gransjön sjö
  *Hembågen sjö Hultet t Granstorpsmarken f.d. häradsallmänning
  Hemmossen mosse Hultet tp. Granstorpsmarken f.d. häradsallmänning
  Hemmossen mosse Hultet t Granåkern åker
  Hemsiön sjö Hållstudan arrendatorsbyggnad Grepsnäret åker
  Herrbottnarna terräng Jakobsdal tp.t. Grindåkern åker
  Hjortronmossen mosse Jakobsdal t Grodgölen göl
  Hjortronmossen mosse Jakobslund t Grundgölen, Lilla göl
  Hjortronmossen, Lilla mosse Jakobslund lht. t. Grundgölen, Lilla göl
  Hjortronmossen mosse Jägarbo jägmästarboställe Grundgölen, Stora göl
  Hjortronmossen, Stora mosse Kammartäppan, Lilla f.d. klockareboställe Grundgölen, Stora göl
  Hjortronmossen mosse Kammartäppan jlht. Grodgölskärret kärr
  Hjortronmossen mosse Kammartäppan, Stora skattelägenhet Grundgölsberget berg
  Holmen holme Kammartäppan, Stora jlht. Grytberget berg
  Holmkärret kärr Karlsborg enmossen Gräskärren kärr
  Holmsjön gränsmärke Karlsborg utjord Gräsmossen, Nedre mosse
  Holmsjön, Stora Saknas Karlslund stuga Gräsmossen, Övre mosse
  Holmsjön, Stora sjö Karolinaö lht Grävjonstäppan åker
  Holmsjön, Stora sjö Karlslund t Grävstensholmen holme
  *Holmsjöstaven gränsmärke Kirrsängskärret utjord Gravstenstäppan åkertäppa
  *Hornskäl gränsmärke Kirsängskärret, se Kusäng Saknas Gröna slätten kolbotten
  Huggberget berg Kirsängskärret utjord Gubbkärret kärr
  Hulteåkrarna ägomark Kjusäng jlht Gubbstugusjön sjö
  Hundmossen mosse Kjusängskärret utjord Gubbtäppan åker
  Håkans sved terräng Klinta gård Gudfars backe backe
  Hålkärret kärr Klinta gård Gunnargölen göl
  Hålldammsbacken terräng Klinta gård Gunnargölen göl
  Hålldammsbäcken bäck Knösen t Gunnargölsviken vik
  Hålviken vik Knösen lht. t. Gustavstäppan kolbotten
  Hålviksberget berg Kojan tp.t. Gustavstäppan åkertäppa
  Hålvikstäppan ägomark Kojan t Gårviken vik
  Häcklarens mo terräng Koltorp lht.t. Gårviken vik
  Hästhagskärret kärr Koltorp t Gårviksbackarna backar
  Hästängskärren kärr Korsbacken t Gäddgölen göl
  Hökenäsholmen holme Korsbacken lht.t. Gäddgölen sjö
  Höknäset holme Kosjöhult gård Gäddgölen göl
  Höknäset halvö Kosjöhult bek, gård Gäddgölen göl
  Höknäset ö Kostorp t. Gäddgölen göl
  *Höknässtaven gränsmärke Kostorp = Kosjöhult Saknas Gäddgölskärret kärr
  Hönekärret kärr Kostorp gård Gärdsknallen slåttermark
  Idgölen göl Krambo, se Krämbol Saknas Gärdsudden udde
  *Isterviksstaven gränsmärke Kranken lht.t. Gärdsudden udde
  Jakobstäpporna ägomark Kranken t Gölskärret kärr
  Joakims udde udde Krämbol tp.t. Hagalundsåkern åker
  Jordbromossen mosse Krämbol t Hagberget berg
  Jädgöl sjö Kurran lht.t. Haggölen göl
  Jägarmossen mosse Kvarnfallet försvunnet t Haggölen göl
  Järnerna gölar /Se Källnäs lht Haggölsgärde åker
  Järngölarna gölar /Se Källnäs t Hagkärret kärr
  Järngölen göl Källnäs lht.t. Hagstuguberget berg
  Järpdalsåkrarna ägomark Källstugan t. Hagtäppan åker
  Jättstenen terräng Källstugan tp.t. Hampviken vik
  Kalkberget berg Källstugan t Harlyckan åker
  Kalkudden udde Källtorp t Harnäskärret, Lilla kärr
  Kamgölen göl Källtorp lht.t. Harnäskärret, Stora kärr
  Kamgölsberget berg Köpshult gård Harsprånget kolbotten
  Kamgölsbottnen terräng Köpshult gård Haselfallsmossen mosse
  *Kamgölsstaven gränsmärke Köpshult gård Havgölsberget berg
  *Kammartäppskälet gränsmärke Lillstugan nedlagt skogsarbetarboställe Havgölskärr kärr
  ?Kaninholmen holme Lillänten = Östra Ämtetorp Saknas Helsikes portar landsvägsbacke
  Kaninholmen holme Linaö = Karolinaö Saknas Hemgärdet gärde
  Karlssten terräng Linaö lht.t. Hemgärdet åker
  Karolinaö ö Ljungdalen skattetorp Hemgärdet åker
  Karolina ö /Se Ljungdalen skattetorp Herrbottnarna kolbottnar
  Kattmoberget berg Ljungdalen lht Hjortronmossen mosse
  Killingeholmen holme Ljungdalen lht. Hjortronmossen mosse
  Klasgölen göl Ljungdatorp med Hospitalsplatsen skattetorp Hjortronmossen, Lilla mosse
  Klasgölsbergen berg Logementet försvunnet kronoskogvaktarboställe Hjortronmossen, Lilla mosse
  *Klasgölsstaven gränsmärke Lugnet = Flintzstugan Saknas Hjortronmossen, Stora mosse
  Klinto- och Fårnäsmarken f.d.häradsallmänning Lugnet lht.t. Hjortronmossen, Stora mosse
  Klinta- och Fårnäsmarken f.d. häradsallmänning Luvbo gård Hjortronmosseängen betesmark
  *Klintebergs stav gränsmärke Luvbo gård Holmsjön sjö
  Knektängsviken vik Luvbo gård Holmsjön sjö
  Knöseberget berg /Se Luvebo gård Hopaksmossen mosse
  Kodränkan terräng Lyngda+ = Ljungdalen Saknas Hoppklippan bergsklippa
  Kojängsviken vik Långmossen skogsarbetarbarack Hopväxta gösmossen mosse
  Kojön ö Långmossen skogsarbetarebarrack Horn-Pers åker åker
  Kolmossen mosse Långsjötorp lht.t. Huggberget berg
  Konstallskälet gränsmärke Långsjötorp nedlagt t Huggkarlstorpsängen åker
  Kopparkannan sten Lövdalen tp.t. Hultgölarna gölar
  Kopparkannan markområde Lövdalen t Hyltegölen, Lilla göl
  Kopparkannan terräng Lövhult t Hultegölen, Stora göl
  Korpberget berg Lövhult lht Hultåkrarna åkertäppa
  Korpberget berg Lövhult lht. Hultåkrarna åkrar
  Korpberget berg Lövhult lht.t. Humlegårdsliden åker
  Korpeklint gränsmärke Lövkullen tp Hundkärret kärr
  Kosjön, Lilla sjö Lövkullen t Hundmossen mosse
  Kosjön, Stora sjö Lövåsen, se Lövdalen Saknas Hundstenen sten
  Kosjön, Stora sjö /Se Marfallet+ nu nedlagt torp Hurvisebäck bäck
  Kosjöpuss göl Marfallet tp Håkansved lastplats
  Krakegiöhe sjö Mjälnäs gård Hålldammsbacken backe
  Krankegärdet terräng Mjälnäs gård Hålviken vik
  Kranksiögan sjöar Mjälnäs rusthåll Hålviksberget berg
  Krokgölen sjö Mjälnäs gård Hålvikstäppan åkertäppa
  Krokgölen sjö Nyckelmossa säteri Häcklarns Mo tallmo
  Krokgölen göl Myckelmåsa gård Hästhagen hage
  Krokgölen göl Myckelmåsa gård Hästängen beteshage
  Kråkgiölan sjö Myckelmåsa säteri Höstdagskärret kärr
  Kråknäset näs Myckelmåsasågen tp. Idegölen göl
  Krämaresten gränsmärke Myckelmåsa Såg t Idgölen göl
  Krämaresten gränsmärke Målsa tp.t Intaget åkertäppa
  Krämaresten gränsmärke Målsebo t Jakobstäppan, Lilla åker
  *Kräplinge sand terräng Nora grindar banvaktsstuga och korsning Jakobstäppan, Stora åker
  Kvarnbäcken bäck Norlunda gård Jantäppan åkertäppa
  Kvarnfallet f.d. vattenfall Norlunda gård Jantäppemossen mosse
  Kvarngölen göl Norlunda gård Johan Sten sten
  Kvarnkärret kärr Norrsjötorpet tp.t. Josefs grav kärr
  Kvarnkärret kärr Norrsjötorp t Junkersfall fall
  Kranken, Lilla sjö /Se Nybygget = Korsbacken Saknas Junkerskärret kärr
  Kyrkmossen mosse Nybygget tp.t Jurslabottnen kolbotten
  Källhultekärret kärr Nybygget t Jurslahumpen markområde
  Källhultet terräng Nystugan t Jägaregölen göl
  Käringstretan terräng Nystugan tp.t. Jägaremossen mosse
  Ladsundet ägomark Olstorp nedlagt t Jällnäs udde udde
  lagla hult bäck Olstorp t Järngölarna gölar
  Larsängsmossen mosse Olstorp jt. Järngölen göl
  Leglohult gränsmärke Persbo lht.t. Järngölsmossen mosse
  Leglohult gränsmärke Persbo t Järpdalsgärdet åker
  Lerpussen terräng Perstorp försvunnet t Jättestenen sten
  Lille bolen sjö Pulsholmen gård Kalkudden udde
  Lillkranken o. Storkranken sjöar Pulsholmen gård Kalkugnstäppan parkanläggning
  Lillkranken sjö Pulsholmen gård Kalvarna gölar
  Lillmaren del av sjö Roa nedlagt t Kalven kärr
  Lillämtesjön sjö Rodga gdar Kalvhagen hage
  Lina ö ö /Se Rodga gård Kalvkärret kärr
  Lindddalssjön sjö Rodga gård Kamgölen göl
  Lindåsen ås Rodga säteri, rusthåll Kamgölsberget berg
  Lionn hult gränsmärke Rodga Såg t och skogsarbetareboställe Kamgölsbottnen kolbotten
  Logberget berg Rodgasågen tp Kammarängen ängsmark
  Logementet terräng Rodga Sågaretorp t Kammarängen äng
  Lomgölen göl Ryttarens torp Kammarängsudden udde
  Lommegölen göl Ryttartorp nedlagt t Kammarängsudden udde
  Lubogjölen sjö Ryttaretorp tp.t. Kampgölen göl
  Lusthusudden udde Rödkärr t. Kaninholmen holme
  Luvebo triangelpunkt Rödkärr tp.t Kaninholmen holme
  Luvebo brand terräng Rödkärr t Karl-Johans åker åker
  Luvebotäppan terräng Sikar lht Karl Pettersbergen berg
  Lyssberget berg Sikar avs Karl Petters botten kolbotten
  Lyssgölen, Stora göl Simonstorp gd Karlslundskärret kärr
  Lyssgölsmossen mosse Simonstorp f. gästgivargård Karlsten sten
  Långa kärret kärr Simonstorp f.d. gästgivaregård Karlsten åker
  Långa kärret kärr Simonstorps Gästgivaregård f.d. gästgivaregård Kattholmen holme
  Långbergsviken vik Simonstorps Järnvägstation station Kattpussen kärrhål
  Långebromossen mosse Simonstorps Kyrka kyrka Kattudden udde
  Långedet terräng Sjöholm lht. Killingefallet betesmark
  Långedskärren terräng Sjöholm lht Killingeholmen holme
  Långedskärren kärr Sjökullen skogsvaktarboställe Killingeholmen holme
  *Långedsstaven gränsmärke Sjökullen lht.t. Killingesten sten
  Långgölen sjö Sjölunda lht. Kjusholmen holme
  Långgölen göl Skogsbo skogsarbetarbarack Klasgölen göl
  Långmossen mosse Skogstorp tp.t. Klasgölen göl
  Långsjön sjö Skogstorp t Klasgölsbergen berg
  Långsjön sjö /Se Skräpdalen gd Klasgöls bäck bäck
  Långåsarna höjd Skräpdalen gård Klintaberget berg
  *Långöstaven gränsmärke Skräpdalen gård Klintabergen skogsområde
  Lögberget berg Skräpdalen gård Klintahultet betesmark
  Lövgölen göl Skräpdalen gård Klintakärret kärr
  Lövgölsmossen mosse Skuttet rivet ställe Klinta- och Fårnäsmarken f.d. häradsallmänning
  Lövhuggareberget berg Skybygget = Göltorp Saknas Klinte mosse mosse
  Lövudden udde Skybygget tp.t. Klockareholmen holme
  Malmöhumpen strandområde Skyttebo skogvaktarboställe Knaperbacken landsvägsbacke
  Maren vik /Se Skyttebo lht.t. Knasareholmen holme
  Marfallet, Lilla ägomark Solltorp t Knektängsviken vik
  Marfallet, Stora ägomark Solltorpet tp.t. Knösberget berg
  Margölen, Lilla göl Spettdalen torp Knösberget berg
  Margölen, Stora göl Stavsjölund ålderdomshem Kojahagen hage
  Marsundet sund Stenkullen t Kojängsviken vik
  Milhällemossen mosse Stenkullen tp.t Kolfallskärret kärr
  Minas stenar stenar Sten(s)torp torp Kolmossen mosse
  Mogölarna gölar Stentorp t Koltäppan åkertäppa
  Mohagen terräng Stjärnelund goodtemplarlokal Koltorpsnäs skogstrakt
  Molingshuggen terräng Stocksjön utjord t. Koltäppan åkertäppa
  *Morfars göle terräng Stocksjötorp utjord Kolvedshygget hygge
  Mossbrogölen göl Stora Staten = Bygget Saknas Konungsmossen mosse
  Mossbrogölen göl Storkerstorp t Kopparkannan sten
  Mossbrokärren kärr Storkers(torp) tp.t. Korpberget berg
  Mossgölen göl Stranta = Långsjötorp Saknas Korpberget berg
  Munkberget berg Stränta Saknas Kosjö/ Hult/ Bäcken bäck
  Myckelmossasjön sjö Sundet tp Kosjön, Lilla sjö
  Myckelmossasjön sjö Sundet t Kosjön, Lilla sjö
  Myckelmossasjön sjö Sundstugan t Kosjön, Stora sjö
  Myggholmen gränsholme Sundstugan tp Kosjön, Stora sjö
  *Myrudden gränsmärke Sågarestugan iht Krankegärdet åker
  *Myruddestaven gränsmärke Sågarestugan torp Kranken, Lilla göl
  Målaremossen mosse Sågaretorpet, se Rodga sågaretorp Saknas Kranken, Lilla göl
  ?Märrkärret kärr Säfsebo augment Kranken, Stora göl
  Märrkärret kärr Säfsebo gård Krokgölen göl
  Märrsundet sund Säfsebo gård Krokgölen göl
  *Märskallemon terräng Sävsjötorpet tp.t. Krokgölen göl
  *Mögöviksskälet gränsmärke Sävsjötorp t Krokgölen göl
  Mörtbäcken bäck Söfsviken t. Krokgölsmossen mosse
  Mörtlandsviken vik Sävsviken t Krokiga liden åkertäppa
  Nordpolen skär Säfsviken tp.t. Krokliden åkerremsa
  Norrsjön sjö Södersten tp. Kronkärret kärr
  Norrsjön sjö Sörsjötorp t Kronmilan kolbotten
  Norrsjön sjö Sörsjötorpet tp.t. Kryddviken vik
  Norrsjön sjö /Se Sörsten t Kråkgölstäppan åker
  Norrsnytemarken f.d. häradsallmänning Tjusholmen banvaktsstuga Kråknäset halvö
  Norrsnytemarken f.d. häradsallmänning Tjusängskärret = Kirsängskärret Saknas Kråknäset udde
  *Nybyggestav gränsmärke Tomtebo Saknas Kulltorpsliden åker
  Nybyggeängarna ägomark Tomtebo avs Kungsmossen = Konungamossen Saknas
  Nyängsviken vik Tredjedalen nedlagt t Kvarngölen göl
  Näset näs ?Tredjedalen jt. t. Kvarngölen göl
  Nästebäckskärret kärr Trehörningen t Kvarnkärret kärr
  Nästgölen göl Trehörningen tp.t. Kvarnkärret odlad mosse
  Näsviken vik Trögstugan t. Kvarnkärrviken vik
  Nöttäppan ägomark Trögstugan t. Kvarntäppan åkertäppa
  Oceanen sankmark Trögstugan tp.t. Kvarntäppan åker
  Orrberget berg Trögstugan stuga Kvarnängen hage
  Orrmossen mosse Tummetorp f.d. kronoskogvaktarboställe Kvarnängskärret kärrmark
  Oxelmossen mosse Tummetorp gård Kyrkfallstäppan åker
  Oxfallet terräng Tummetorp gård Kyrkgärdena åkrar
  Oxholmen holme Tägnetorp gård Kyrkstenen sten
  Oxmålsudden udde Tägnetorp gård Kyrktäppan åker
  Pannbergen berg Tägnetorp gård Källargärdet åker
  *Pannkaksbacken backe Tägnetorp gård Källarliden hage
  Paskebäcken bäck Udden avs. Källbacken beteshage
  Paskebäcken bäck /Se Udden stuga Källhultet förr äng, nu skogsmark
  Paskviken vik /Se Uddenäs t Källkultsbottnen kolbotten
  Paskviken vik /Se Uddnäs t Källhultskärret kärr
  Pingstbergen berg Uddnäs tp.t. Källkärret kärr
  Porsgölen göl Vik skogvaktarboställe Källnäs Täppa åker
  Porsgölen göl Vik lht.t. Källnäskärret kärr
  Pråmuddarna uddar Vilan lht Källnäsviken vik
  Rammedalen terräng Värmlandsstugan barack Källtorps Udde odlad udde
  Rodga gardiner terräng Värmlandsstugan bs Källtorpsåkrarna åkrar
  Ron sankmark Västralund lht Källtäppan åker
  Ropareberget berg Yddetorp f.d. komministerboställe Källtäppan åker
  Ryssnäshumpen terräng Uddetorp gård Källåkern åker
  Ryttartorpskärret kärr Uddetorp gård Käringstretan berg
  *Räkänsstaven gränsmärke Ålgöl gård Kärråkern åker
  Rödgölen tjärn Ålgöl gård Köpshultstäppan åkertäppa
  Rödgölen sjö Ålgöl gård Ladfallskärret kärr
  Rödgölen göl Ån(a) tp Ladslätten åker
  Rödgölen göl Åna t Ladsundet åkertäppa
  Rödgölen göl Åstugan jorbruksarbetarbostad Ladugårdsåkern åker
  Rödgölsbäcken bäck Åtorp gd Landsvägstäppan åker
  *Rödkärrstaven gränsmärke Åtorp skattetorp Landåkern åker
  Rödmossen mosse Åtorget, se Åna Saknas Larsängsmossen mosse
  Römossen, Lilla mosse Åtorp skattetorp Lasses Hacka björkdunge
  Römossen, Stora mosse Åttetorp skattetorp Lerpussen förr göl, nu kärr
  *Rötbastegöls- el. Fårnässkälet gränsmärke Åttetorp eller Åtorp gd Lilla Täppan åkertäppa
  *Rötbastegölsstaven gränsmärke Åttetorp = Åtorp Saknas Lillfallet s.k. fall
  Rövareberget berg Älghällen t Lillfallsmon mo
  Rövareberget berg Älghällen tp.t. Lillsjön sjö
  Rövareholmen holme Ämtefall t Lillstugu Udde odlad udde
  Rövareholmen holme Ämtefallet tp.t. Lillstuguåkern åker
  Sanduddarna strandområde Ämten tp.t. Lillån å
  Sarvgölen göl Ämten gård Lillämtesjön göl
  Sarvgölen, Norra göl Ämtetorp, Västra gård Lillängen åker
  Sillviken vik Ämtetorp, Västra gård Lillängen åker
  Simsgölen, Lilla göl Ämtetorp, Östra utjord Lillängen* förr äng, nu skogsmark
  Simgölen, Stora sjö Änglasveden försvunnet ställe Lillängen äng
  Simsgölen, Stora göl Ängstugan t Lillängen ängsmark
  Sinnargölen göl Ängstugan tp Lillängsgärdet åker
  Sjön Weckmagen sjö Ängtorp t Lillängshagen hage
  *Sjöskälet gränsmärke Ängtorp tp.t. Lillängskärret kärrmark
  Skansen terräng Äspedal gård Lillön holme
  Skiärgiölen sjö Äspedal gård Linddalssjön sjö
  Skomakaren sjö Äspedal gård Ljungen åker
  Skomakareudden udde Öna = Karolinaö Saknas Logberget berg
  Skrovsjögöl göl Östralund skogsarbetarbostad Loggärdet åker
  Skrovsjökärret kärr   Logåkern åker
  Skrovsjön sjö   Logåkern åker
  Skrålen sjö   Logåkern åker
  Skrålen sjö   Lohället, Lilla skogsmark
  Skrålen sjö /Se   Lohållet, Stora skogsmark
  Skrålen sjö   Lomgölen göl
  Skrålen sjö /Se   Lomgölen göl
  Skrålängen terräng   Lomgölen göl
  Skräddarekärret kärr   Lundman åker
  Skräpdalen triangelpunkt   Lusthusudden udde
  *Skräpdalsskälet gränsmärke   Luvebomossen åker
  Skräpkärret kärr   Luvebotäppan åker
  Skvalbäcken bäck   Lyberget berg
  Skybyggegöl göl   Lyssgölen, Stora göl
  Skybyggegöl tjärn /Se   Lysgölen, Stora göl
  *Skälsten holme   Lysgölsmon skogstrakt
  Skärgölen sjö   Lyssberget berg
  Skärgölen göl   Långa Lyckan åker
  Skärgölen, Blanka göl   Långa Udden udde
  Skärgölen göl   Långbergskärret kärr
  Skärgölen göl   Långbergsviken vik
  Skärgölen göl   Långbäckstäppan åker
  *Skärgölsstaven, Stora gränsmärke   Långedat dalgång
  Släta hällarna terräng   Långedskärren kärr
  Slätahällsmossen mosse   Långgölen göl
  Slätmon terräng   Långgölen göl
  Slätmon skogsmark /Se   Långhalsen = Målaremossen Saknas
  Smalsjön sund   Långhalsen mosse
  Sockenholmen holme   Långkärret förr kärr, nu odling
  Sockenholmen holme   Långkärret vik
  Solltorp sankmark   Långmossen mosse
  Solltorpsgölen göl   Långmossen mosse
  Spettalsmossen mosse   Långsjökärret kärr
  Spicksten gränsmärke   Långsjön sjö
  Spiksten, se Krämaresten gränsmärke   Långsjön sjö
  Staffanskärret sankmark   Långsjötäppan åkertäppa
  Staffans mosse sankmark   Långtäppan åkertäppa
  Staksundet sund   Långåkern åker
  Stampmon terräng   Långåkern åkertäppa
  Stav rågångsröse /Se   Lårviken vik
  Stavbacken terräng   Länsman sten
  *Stavberget berg   Lövgällsmossen mosse
  Stavberget berg /Se   Lövgölen göl
  Stavberget berg /Se   Lövgölsmossen mosse
  *Stavbergsskäl gränsmärke   Lövhuggareberget berg
  Stenbäckskärret, Lilla kärr   Malmöhumpen markbit
  Stenbäckskärret, Stora kärr   Maren, Lilla vik
  Stengjölen tjärn   Maren, Stora vik
  *Stengölsstaven gränsmärke   Marfallet, Lilla åker
  *Stenskryndan, Lilla holme   Marfallet, Stora åker
  *Stenskryndan, Stora holme   Marfallsholmen holme
  Stenudden udde   Margölen, Lilla göl
  Stenön ö   Margölen, Lilla göl
  Stockgölen sjö   Margölen, Stora göl
  Stockgölen göl   Margölen, Stora göl
  Stockgölen göl   Marias Holme holme
  Stockgölen göl   Marsundet sund
  Stockgölsbergen berg   Matsäcksbjörken kolbotten
  *Stockmossen mosse   Mellankärr kärr
  Stocksjö gjöl sjö   Milhållsmossen mosse
  Stocksjögölen göl   Minas Stenar stenar
  Stocksjön sjö   Mobergs Åker åker
  Stocksjön sjö   Mogtäppan åkertäppa
  Stocksjön sjö   Mogölen, Lilla = Hultgölen, Lilla Saknas
  Stocksjön sjö /Se   Mogölen, Stora = Hultgölen, Stora Saknas
  Stocksjön sjö /Se   Mogölsmossen mosse
  Stockvardsmossen mosse   Mohagen förr hage, nu skogsmark
  Stora mossen mosse   Molingshuggena förr fall, nu stor skog
  Stora udden udde   Morfars Göle skogsmark
  Storbottnen terräng   Morfarsåkern åker
  Storkranken o. Lillkranken sjöar   Mormonberget berg
  Stormaren del av sjö   Mormonviken vik
  Stormkappan terräng   Mormors Täppa åker
  Storön ö   Mormors Täppa åker
  Storön ägomark   Mossbrogölen göl
  Storön halvö   Mossbrogölen göl
  Stussarberget berg   Mossbrokärren mosse
  Stutmossegölen göl   Mossen till åker uppodlad mosse
  Stutmossegölen göl   Mossgärdet uppodlad mosse
  Stutmossen mosse   Mossgölen göl
  Ståls udde udde   Mossgölen göl
  Stärkers stav gränsmärke   Mossgölen göl
  Stögölen göl   Mosstorp åker
  Suinbogen sjö   Motäppan åker
  Suinbogen sjö   Muggebotäppan åker
  Sumpen terräng   Munkberget berg
  Sumpen sjö   Myckelmåsasjön sjö
  Sumpen sumpmark   Myckelmåsasjön sjö
  Sundegöl göl   Myckelmåsaviken vik
  Sundet terräng   Myrbackskärret åkertäppa
  Sundholmen holme   Myrbacksviken vik
  Sundstugviken vik   Myrmossen mosse
  Sundsvallet strandområde   Myskedalen dalgång
  *Svallbackeskäl gränsmärke   Målaremossen mosse
  *Svallbacksstaven gränsmärke   Målseladan lastplats
  Svarta hålet vik   Märren grund
  Svartgölen göl   Mörka Kärret kärr
  Svartgölen göl   Mörka Portarna del av byväg
  Svartoxedalen terräng   Mörka Udden udde
  Svältudden udde   Mörka Viken vik
  Svängbogen sjö   Mörka Viken vik
  Svängbågen sjö   Mörka Viken vik
  Svängbågen sjö   Mörtbäcken bäck
  Svängbågen sjö   Mörtlandsviken vik
  Svängbågen sjö   Mössan grund
  Svängbågen sjö   Nilssons Odling åkertäppa
  Svängbågen sjö /Se   Nisseberget berg
  Svängbågen sjö /Se   Norrkärrsviken vik
  Svängbågen sjö /Se   Norrsjön sjö
  Svängbågen sjö /Se   Norrsjön sjö
  Sågareviken vik   Norrsjön sjö
  Sågmon terräng   Norrsnytemarken f.d. häradsallmänning
  Säckebäck terräng   Norrsnytomarken f.d. häradsallmänning
  *Säuesiö moo gränsmärke   Norrsängs tuva holme
  Sävgölen göl   Norrtäppa åker
  Sävgölsmossen mosse   Norrtäppan åkertäppa
  Sävsjön sjö   Norrängen betesmark
  Sävsjön sjö   Norrängen betesmark
  Sävsjön sjö   Norrängslyckan åkrar
  Sävsjön sjö /Se   Norrängsmossen mosse
  Sävsviken vik   Norrängsviken vik
  SöderSiön sjö   Nya täppan åkertäppa
  Sörsjögölen göl   Nya ängen ängsmark
  Sörsjön sjö   Nybacksviken vik
  Sörsjön sjö   Nybyggekärren kärrtrakt
  Sörsjön sjö /Se   Nybyggeängen äng
  Sörsjötorp triangelpunkt   Nygärdet gärde
  Talgudden udde   Nygärdsberget berg
  *Tallen, Stora gränsmärke   Nyjorden åker
  Tallholmen holme   Nytäppan åkertäppa
  Tallholmen holme   Nyängsviken vik
  Tassbäcken terräng   Näknen sjö
  Timmertorpet terräng   Närtäppan åkertäppa
  Timmerviken vik   Näset halvö
  *Tjuvhålet gränsmärke   Näset skogsparti
  Torvströmossen mosse   Näsgärdet åker
  Tranmossen mosse   Nästebäck bäck
  Tranmossen mosse   Nästebäckskärret kärr
  Tredjedalen terräng   Nästgölen göl
  Trehörningen sjö   Nässgölen göl
  Trehörningen sjö   Näsviken vik
  Trehörningen sjö   Nötkärret kärr
  Trehörningen t, sjö /Se   Nöttäppan åker
  Trehörningen sjö   Oceanen mosse
  Tresnippen terräng   Olles botten kolbotten
  Trippatre terräng?   Orrbergsnyten mosse
  Trissan ö   Orrmossen mosse
  Trollberget berg   Orrmossen mosse
  Trätkärren kärr   Orrmossen mosse
  Tummetorpeviken vik   Oxfallet beteshage
  Tummetorpe ö halvö   Oxhagen beteshage
  Tvillingholmarna holmar   Oxhagen skogsmark
  Uddarna terräng   Oxhagen skogsmark
  Ugglebäcken bäck   Oxhagsudden udde
  uglebäcken, se Dammhulteån bäck   Oxholmen holme
  Uglebäck, se Leglohult gränsmärke   Oxmålsudden udde
  uijbörken, se Vibjörken sjö   Oxudden udde
  Valborgmässberget triangelpunkt   Oxvalla beteshage
  Vasen ö   Pannbergen bergmassiv
  Veckmagen sjö   Paskviken vik
  Vekmangeln, Nedre sjö   Paskviken vik
  Veckmangeln, Nedre sjö   Paskviksbäcken bäck
  Vekmangeln, Nedre sjö   Paskviksbäcken bäck
  Vekmangeln, Nedre o. Övre sjöar   Pers bottnar kolbottnar
  Vekmangeln, Övre o. Nedre sjö   Perstorps täppa åkertäppa
  Vekmangeln, Övre sjö   Pertäppan åkertäppa
  Vekmangen sjö /Se   Petterssons holme holme
  Vekmangen sjö /Se   Pinan slåttermark
  Vekmangen sjö /Se   Pingstberget berg
  Vibjärken, se Vibjörken gränssjö   Plöjan åker
  Vibjörkegöl göl   Plöjorna åker
  Vibjörken gränssjö   Plöjorna åker
  Vibjörken gränssjö   Plöjorna, Gamla åker
  Vibjörken sjö   Plöjorna, Nya åker
  Vibjörken sjö   Plöjtäppan åker
  Vibjörken sjö   Plöjtäppemon tallmo
  Vibjörken sjö   Porsgölen göl
  Vibjörken sjö   Porsgölen göl
  Vibjörken gränssjö /Se   Porsgölen göl
  Vidjemossen mosse   Porsgölen göl
  Wijken Kanaan sjö   Porstäppan åkertäppa
  Wijken Kanaan gränssjö   Porte backe = Helsikes portar Saknas
  *Vite bäcken gränsbäck   Pråmudden udde
  *Vite bäcken gränsbäck /Se   Prästgårdsviken vik
  Våmmen sjö   Remsen åker
  Våmmen del av sjö /Se   Repbastegölen göl
  Vällingkärret kärr   Rodga gardiner skogstrakt
  Värholmen holme   Rodga skans bergshöjd
  Värhulta bruk terräng   Rompen kärr
  Värmlandstäppan ägomark   Romporna, Lilla åker
  Ydden, Lilla sjö   Romporna, Stora åker
  Ydden, Stora sjö   Ropareberget berg
  Ydden, Stora sjö   Ruddammstomten tomt
  Ydden, Lilla göl /Se   Rudgölen göl
  Ydden, Stora göl /Se   Rudgölen göl
  Ysjökärren kärr   Rudpölen göl
  Ysjön sjö   Rudviken vik
  Ysjön sjö /Se   Ryttartorpskärret kärrtrakt
  Åfallet terräng   Ryttarviken vik
  Åfallsviken vik   Rävbottnen kolbotten
  *Ågölsstav gränsmärke   Rävfallet skogsmark
  åkesiön sjö   Rävfallsåkern åker
  *Åkmossen mosse   Rävplöjan åker
  Åksjöbäcken bäck   Röda logen logbyggnad
  Åksjön sjö   Rödgölen göl
  Åksjön sjö   Rödgölen göl
  *Ålderdomen gränsmärke   Rödgölen göl
  åleklona gränsbäck   Rödgölen göl
  *Åleklona gränsbäck   Rödgölen göl
  Ålgölsviken vik   Rödgölen göl
  Ålhusmossen mosse   Rödgölsbäcken bäck
  Ålhusviken vik   Rödmossebäcken bäck
  Ålmossen mosse   Rödmossen mosse
  Ålängsviken vik   Rödmossen mosse
  Åskberget berg   Rödmossen mosse
  Älgkällemossen mosse   Rölbastgölen göl
  Älgmossen mosse   Rötbastegölen = Rapbastegölen Saknas
  Älgsjön, Lilla sjö   Rövareberget berg
  Älgsjön, Stora sjö   Rövareberget berg
  Älgviken vik   Rövareholmen holme
  Ämten sjö   Salstens udde udde
  Ämten sjö   Sandbacksfallet skogsområde
  Ämten sjö   Sandbottnen kolbotten
  Ämten sjö   Sandgärdet åker
  Ämten sjö /Se   Sandtäppan betesmark
  *Ämtsjöstaven gränsmärke /Se   Sandtäppan åker
  *Ämtsjöstaven gränsmärke   Sandtäppan åker
  Ängen Långedet terräng   Sandtäppan åker
  Änghagsberget berg   Sandtäppan åker
  Ängmossen mosse   Sandtäppan åker
  Ängstugugölen sjö   Sanduddarna uddar
  Ängstugugölen göl   Sandudden udde
  Ängstugumossen mosse   Sanduddeviken vik
  Öfner glåtren sjö   Sandåkern åker
  Öna ö /Se   Sanka pölen åker
  Översjön sjö   Sarvgölen göl
      Sarvgölen göl
      Sarvgölen göl
      Sarvgölen göl
      Sillviken vik
      Sillviksudden udde
      Simsgölen göl
      Simsgölen, Lilla göl
      Simsgölen, Stora göl
      Sinnargölen göl
      Singergölarna gölar
      Singergölen, Lilla göl
      Singergölen, Stora göl
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjöholmen holme
      Sjökulleviken vik
      Sjökärret kärr
      Sjölundaberget berg
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Sjöåkrarna åkrar
      Skarpudden udde
      Skeppsdalen vik
      Skogstäppan åker
      Skolhusgärdet åker
      Skolhushagen = Lillängshagen Saknas
      Skolhusudden udde
      Skomakaresjön sjö
      Skomakareudden udde
      Skomakareåkrarna åker
      Skrålen sjö
      Skrålen sjö
      Skrålen sjö
      Skrålmon skogsmark
      Skrålmon berg- och skogstrakt
      Skrålängen skogstrakt
      Skrålängsberget berg
      Skråvsjögöl göl
      Skråvsjögöl göl
      Skråvsjökärret kärr
      Skråvsjön sjö
      Skråvsjön sjö
      Skräpkärret kärr
      Skräpmossen mosse
      Skuttäppan åker
      Skybyggegöl göl
      Skybyggsgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärgölen, Lilla göl
      Skärgölsgärde åker
      Släta Hällarna bergshällar
      Släta Hällarna berghällar
      Släta Hällsmossen mosse
      Slätmon skogsmark
      Slätängsmossen mosse
      Smalsjön vik
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedholmen holme
      Smedtäppan betesmark
      Smedtäppan åker
      Smedtäppan åkertäppa
      Smedtäppan åker
      Smedåkern åkertäppa
      Småsjöarna gölar
      Småsjöarna sjöar
      Smällgrindsbacken backe
      Sockvarns Mosse mosse
      Solltorpsgölen Saknas
      Solltorpsgölen göl
      Spettdalsgärdet åker
      Spricksten sten
      Spiksten sten
      Spikstensmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spänbacken backe
      Staksundet sund
      Staksundet sund
      Stallsgärdet åker
      Stampmon skogsområde
      Stavberget berg
      Stengrundet = Stenskrynnan Saknas
      Stenrösåkern åker
      Stensbäckskärret, Lilla kärr
      Stensbäckskärret, Stora kärr
      Stensgrynnan grund
      Stensgärdet gärde
      Stentäppan åkertäppa
      Stentäppan åkertäppa
      Stentäppan åker
      Stenudden udde
      Stenuddeviken vik
      Stenön holme
      Stenön ö
      Stockgölen göl
      Stockgölen göl
      Stockgölen göl
      Stockgölen göl
      Stockgölsbergen berg
      Stockgölsbäcken bäck
      Stockgölsmossen mosse
      Stocksjögöl göl
      Stocksjögöl göl
      Stocksjögölsmossen mosse
      Stocksjön sjö
      Stocksjön sjö
      Stora Bottnen kolbotten
      Stora Bottnen kolbotten
      Stora Ekbacken backe
      Stora Eken gammal ek
      Stora Grävlingsgrytet gryt
      Stora Gärdet gärde
      Stora Kärret kärr
      Stora Liden åkertäppa
      Stora Mossen mosse
      Stora Mossen åker
      Stora Sjöåkern åker
      Stora Stenen sten
      Stora Stenen sten
      Stora Tallen kolbotten
      Stora Täppan åkertäppa
      Stora Täppan åker
      Stora Udden udde
      Stora Åkern åker
      Storkers Stav skogstrakt
      Stormkappan äldre skog
      Storsjön vik
      Stortäppan åker
      Storån å
      Storängen betesmark
      Storängen åker
      Storängen förr äng, nu skogsmark
      Storängen ängsmark
      Storön holme
      Storön ö
      Storön = Trehörningsön Saknas
      Stussarberget berg
      Stutmossegölen göl
      Stutmossemon mo
      Stutmossen mosse
      Stuvgölen = Störgölen Saknas
      Stybbottnen kolbotten
      Ståls Udde udde
      Stögölen göl
      Störgölen göl
      Sumpen träsk
      Sumpen vik
      Sundgärdet åker
      Sundholmen holme
      Sund-Jons Odling åker
      Sundsgölen göl
      Sundstuviken vik
      Sundsvallet udde
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartoxedalen dalgång
      Svens Täppa åker
      Svinholmen holme
      Svinholmen holme
      Svinmossen, Lilla mosse
      Svinmossen, Stora mosse
      Svinsundet sund
      Svältudden udde
      Svängbågen sjö
      Svängbågen sjö
      Svängbågen sjö
      Svängbågen sjö
      Sågareviken vik
      Såg/are/ån å
      Sågerstuguängkärr kärr
      Sågtäppan åker
      Säckebäcksbergen berg
      Säckebäcksbottnen kolbotten
      Säckebäcksskogen skogsområde
      Sävgölen göl
      Sävgölen göl
      Sävgölsmossen mosse
      Sävmossen mosse
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Sävsviken vik
      Sörsjögöl göl
      Sörsjögöl göl
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Talgudden udde
      Talguddeviken vik
      Tallgärdet gärde
      Tallholmen holme
      Tassbäcken bäck
      Tegeludden udde
      Tibelingsmossen uppodlad mosse
      Tillbergs Stenar stenar
      Timmerberget berg
      Timmertorget område i skogen
      Timmerviken vik
      Tjärdalsbottnen kolbotten
      Tjärdalsmilan = Tjärdalsbottnen Saknas
      Tjärdalsmossen mosse
      Tjärdalsskiftet förr tjärdal, nu åker
      Tomtebogärdet gärde
      Tornberget berg
      Torvmossen mosse
      Torvströsmossen mosse
      Tranmossen mosse
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningstäppan åker
      Trehörningsån å
      Trehörningsön ö
      Tresnippebottnen kolbotten
      Tresnippen vägskäl
      Tresnippen åker
      Trippatre backe
      Trissan grund
      Trollberget berg
      Trollbergstäppan åker
      Trolldalarna terräng
      Trollkäringberget = Trollberget Saknas
      Trätkärren kärr
      Tummetorpsviken vik
      Turken grund
      Tvistehumpen hump
      Täppgärdsmossen åker
      Täppholmen holme
      Uddegärdet åker
      Udden gärde
      Udden, Nedre gärde
      Udden, Övre gärde
      Uddåkern åker
      Ugglebäcken bäck
      Ugnsgluggen vik
      Undantagstäppan åker
      Utterberget berg
      Vad bro
      Valborgsmässoberget berg
      Valborgsmässoberget berg
      Valborgsmässoberget berg
      Vallbron landsvägsbro
      Vargmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Vasen bergklack
      Vekmangen sjö
      Vekmangeln sjö
      Vetmangeln sjö
      Velinsmossen uppodlad mosse
      Ventäppan åker
      Vibjörken sjö
      Vibjörken sjö
      Vibjörksgöl göl
      Vibjörksgöl göl
      Vidjemossen mosse
      Vintervägsåkern åker
      Våmmen sjö
      Vällingkärret kärr
      Vällingsbacken landsvägsbacke
      Vällingsberget berg
      Värhulta Bruk bergmoras
      Västertäppan åker
      Västra åkrar
      Ydden, Lilla göl
      Ydden, Stora göl
      Ydden, Lilla och Stora sjöar
      Ydden, Lilla göl
      Ydden, Stora göl
      Ysjöbäcken bäck
      Ysjökärren kärr
      Ysjön sjö
      Ysjön sjö
      Ysjötäppan åker
      Ysjö-ön holme
      Åbergen borgssträckning
      Åfallet skogstrakt
      Åfallsbäcken bäck
      Åfallsviken vik
      Åksjöbron bro
      Åksjöbäcken bäck
      Åksjön sjö
      Åksjön sjö
      Åksjön sjö
      Ålgölen göl
      Ålgölsbäcken bäck
      Ålhusmossen mosse
      Ålhusviken vik
      Ålängsviken vik
      Ån(a) vattendrag
      Åskberget berg
      Älgkällemossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgsjön, Lilla sjö
      Älgsjön, Stora sjö
      Älgsjön, Lilla göl
      Älgsjön, Nedre = Älgsjön, Stora Saknas
      Älgsjön, Stora göl
      Älgsjön, Övre = Älgsjön, Lilla Saknas
      Älgskankebottnen kolbotten
      Älgviken kolbotten
      Älgviken vik
      Älgviken vik
      Älgviksmossen åker
      Älgvikstäppan åker
      Ämtebäcken bäck
      Ämten sjö
      Ämten sjö
      Ämten sjö
      Ämtesjön sjö
      Ämten sjö
      Ämtesjön sjö
      Ämtens Dubbla Bottnar kolbottnar
      Ämtetäppan åker
      Ändabortsändan åker
      Ängkärret kärr
      Ängmossen mosse
      Ängstugugölen göl
      Ängstugugölen göl
      Ängtäppan åkertäppa
      Ängtäppan åker
      Ängtäppan åker
      Ängtäppan, Nedre åker
      Ängtäppan, Övre åker
      Ängtäpporna åkrar
      Ängviken vik
      Översjön göl
      Översjön sjö

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.