ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Regna socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 1017 Bebyggelsenamn : 541 Naturnamn : 1355
Regna socken afreklint, se Averklint gränsmärke Regna sn Al-dalen åker
Regna sn Afren, se Avern sjö Regna sn Albröten kärr
Regna sn *Albola bäck, se Ålborga Saknas /Se Regna sn Aldalsberget berg
Regna sn Albråten terräng Regnakalvarna inbyggarebeteckning Algärdet åker
Regna sn Aldalen terräng Regna karlar inbyggarebeteckning Alhagen gärde
Regna sn Ahlsiön, se Ålsjön sjö /Se Renna män inbyggarebeteckning +»Ahlkärret» Saknas
Regna sn Alkärret kärr Adolfsbo bs öde Alspången Saknas
Regna sn Alkärret kärr Algutstorp by Alspångemossen mosse
Regna sn Allsiön, se Ålsjön sjö /Se Algutstorp by Alspångestigen väg
Regna sn /Se Allsiön sjö /Se Anderslund lht. avs. Andersåkern åker
Regna sn Alspångemossen mosse Anderstorp bs Andreas Odling åker
Regna sn Alspångemossen mosse Anneberg lht Anna-Majas Holme holme
Regna sn Anderstorp terräng Anneberg bs Annelundsmossen åker
Regna sn Annelund ägomark Annedal lht Anstorpsgärdet gärde
Regna sn Anstorpabäck, se Svarttorpebäcken Saknas Annedal ort Anstorpsån Saknas
Regna sn Apeludden udde Annelund t. Apelbacken backe
Regna sn Asphagen terräng Anstorp by Appeludden udde
Regna sn Asphagen terräng Anstorp gård Aronsgärdet gärde
Regna sn Aspudden udde Asketorp by Asphagen del av äga
Regna sn Att-siön, se Ålsjön sjö Asketorp by August Larssons Gärde åker
Regna sn Averklint holme, gränsmärke Asketorp by Aver Klint holme
Regna sn Averklint holme /Se Aspinge lht Avern sjö
Regna sn /Se Averklint gränsmärke Aspnäs torp Avern sjö
Regna sn Averklint holme Aspudden lht Backa-ån å
Regna sn Averklint holme Avertorp t. Backfallet åker
Regna sn Avern sjö Averviken torp Backfallegärdet gärde
Regna sn Avern sjö /Se Backa gård »Badstugebacken» backe
Regna sn Avern sjö Backa gård Bagghammarn äng
Regna sn Avern sjö Backetorp Saknas Barnbergen Saknas
Regna sn Avern sjö Backetorp rå o. rörshemman Bastardmåsen mosse
Regna socken Avern sjö Backfallet t. Basteberget berg
Regna sn Avern sjö Backa Kraftverk el. kraftv. Bastgärdet gärde
Regna sn Avern sjö Backa Kvarn kvarn Bastgärdet gärde
Regna Saknas Avern sjö Backa Kvarn torp Bastmon bergås
Regna sn *Afweröö ö Backa Kvarn torp Bastubacken del av by
Regna sn *Afweröö ö Backa Ångsåg sågverk Bastutäppan täppa
Regna sn Axelsbergsviken vik Baptistkapellet Saknas Bastutäppan åker
Regna sn Backaån å Basnäs gård Bastön ö
Regna sn Backfallemossen mosse Bosnäs gård Bastängen, Västra hagmark
Regna sn Barnbergen berg Bekåsen ort Bastängen, Östra mark
Regna sn Basteberget terräng Berget t. Bergtäppan täppa
Regna sn Bastmon terräng Björke gdar Bergudden udde
Regna sn Bastön ö Björke gård Bidumsängen åker
Regna sn Bergudden udde Björkö by Billfälteviken vik
Regna sn Billfälteviken vik Björke Mellangård gd *Bistockeberget berg
Regna sn Billfälteviken vik Björke Västergård gd Bistockeholmen holme
Regna sn Billfälts terräng Björke Östergård gd Bistockehumpen skogsmark
Regna sn Bistockeholmen holme Björkliden lht. avs. Bistockekärret del av kärr
Regna sn Björken sjö Björkmon lht Bjursjöbäcken bäck
Regna sn Björken sjö Björkstugan lht Bjursjön Saknas
Regna sn Björklången sjö Björkö Kvarn kvarn Björken sjö
Regna sn Björklången sjö Björkö såg+ såg Björkfallet åker
Regna sn /Se Björklången sjö Björnhällen bs *Björkhags Skälet råmärke
Regna sn /Se Björklången sjö Björnhällen bs Björklången sjö
Rägna sn /Se Björklången sjö /Se Blomsterbacken torp Björklången sjö
Regna sn /Se Björklången sjö Blomsterbacken torp Björksjön sjö
Regna sn /Se Björklången sjö Botten gård Björksundet, Östra mosse
Regna sn /Se Björklången sjö /Se Botten gård Björktäppan täppa
Regna sn /Se *Björklångsån å Botten bebyggelse Björkö Bro bro
Regna skate Saknas *Björklångsån å /Se Botten torp Björkönäs hmd
Algrelstorp gård Björndalen udde Bottens skolhus skolhus Björkdalen åker
Algutstorp gård Björndalen åkermark Bratteberg by Björndalen åker
Algutstorp gd Björndalsholmen holme Bratteberg by Björndalshagen hagmark
Algutstorp gd Björnholmen holme Bratteberg by Björndalsholmen holme
Algutstorp gård Björnholmen holme Bratteberg Övre gård Björnhagen hagmark
Algutstorp gård Björnkärret kärr Bromossen torp Björnholmen holme
Algutstorp gård Björnkärret kärr Bromossen t. Björnhälleåkrarna täppor
Algustorp gd Björnmossen mosse Brostugan fd. torp Björnhällsviken vik
Algutstorp gd Björnmossen mosse Bruket Nedre förr spikbruk Björnkärret åker
Algutstorp gd Björnmossen mosse Bruket, Övre Saknas Björnkärret mosse
Algutstorp gd /Se Björnmossen mosse Bråten t. Björnmossen mosse
»alzsio», se Ålsjön sjö Björnmossen mosse Bråtfall t. Björnmossen Saknas
Acketorp by Björsjön sjö Bråtkullen torp Björntäppan åker
Asketorp by Björsjön sjö Bränntorp t. Björntäppan åkertäppa
Avertorp torp /Se *Blackaraven äng »Bulte Knut» bs Björntäppeudden udde
Averviken torp /Se »Blachara hwen» äng »Bulte Knut» bs Bladet nu mosse
*Baskanæs gård *Blacharahwen äng Bygget hmd Bladmossen mosse
Basnäs gd »blackærehwin» äng Bygget t. nu lht. Blåkulla berg
Basnäs gd »Blackærehwin» äng /Se Bygget torp Basvägen landsväg
?Basnäs gård *Blacharahwen äng /Se Båltorp, se 1 Regnaholm hg Bottels äng ängsremsa
Basnäs gd Bladkärret kärr Båtstorp Saknas Bottelängen sank äng
?Basnäs gd /Se Bladkärret kärr Bäcktorpet t Bottengärdet åker
Basnäs gård Bladkärrsbergen berg Bäcketorpet torp Bottenhagen Saknas
Basnäs gd Bladkärrsbäcken bäck Bäcktorpet torp Bottenmon skog
*Bellinghö Saknas Blomsterbacken betesmark? Bäckstugan bs Bottentäppan Saknas
*Björklångsnäs Saknas Blomsterbacken höjd Börsnäset torp Bottenån å
*Björklångsnäs beb. Blåkulla terräng Börsnäset t. Bottenån Saknas
*Björklångsnäs fastighet Blåkulla höjd? Börstorp by Bo-vägen väg
*Björklångsnäs beb. Blåkulla berg /Se Damängen t. Brakvenen äng
*Björklångsnäs beb. /Se Botelängen ägomark Dammängen t. *Brand skog
Björkö by Bottenmon terräng Davidsberg lht Branta Blåkulla berg
Björke by Bottenmon terräng Djurslanda t Brattebergshålet åker
Björke by Bottenån å Djurslanda by Braxengrunden holmar
Björkö by Bottenån å Duveholm t Braxengrundet ett par holmar
Björke by Bottenån å Duvenäs bs Braxenholmarna holmar
Björke by Bottenån å Ebeneser lht Brevensvägen landsväg
Björke by Brandberget berg Edsudden t. *»Brohagen» Saknas
Björkö by Branden terräng Edsudden hmd Bron, Södra bro
Björkö by Branden terräng Eklunda avs.lht. Broudden udde
Björkö by Braxengrunden grund Eknäset torp *Brudsand sandig mark
Björkö by Braxengrunden holmar Eknäset torp Brygghusängen mark
Björkö by Bromossen mosse Enkullen bs Brädtäppan täppa
?Björkö by Brudholmen holme Enstugan t Brända Botten kolbotten
?Björkö by Brudsand vik Eriksberg lht Brända Holmen skog
Björke by Brududden udde Eriksberg bs Brända Mon skogsmark
Björke by Bråtabäcken, se Bladkärrsbäcken bäck /Se Eriksberg t Brände Holmen kulle
Björkö by *Bråtabäcksstav gränsmärke Erikslund torp Brännerikärret Saknas
Björkö by /Se Bråtarna ägomark Erikslund torp Bränntorpsmon skogsmark
Saknas bebyggelse Bråtfall ägomark Erikslund lht Bränntorpsängen Saknas
Botholfsthorp, se Båtstorp hg Bråtkullen höjd Erstorp t. Brännvinstäppan täppa
Bottorp hg Brända holmen holme Erstorp Lilla torp *Brödlösen udde
Botulfstorp hg Brända holmen terräng Fagerhult avs. lht *Bröten åker
Bromossen torp Brände mon terräng Falla fd. husartorp, nu gård Butgårdstäppan Saknas
*Butnsandh, Lilla jordlott Brännkärret kärr Fallet bs Bygatan väg
Litta Butnsandh Saknas Brännkärret kärr »Fesasken» bs Byggeliden åker
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Brödlösen udde Fjärdingstorp gård Byggesängen mosse
Båtstorp (numera Regnaholm) hg /Se Byngsdalen betesmark? Fjärdingstorp gård Byngsdalen åker
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Bäckstuguviken vik *Flyktens bs Byngshagen hage
Båtstorp (nuv. Regnaholm) hg Bäcktorpet terräng Fredrikdsdal lht Bynäset udde
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Bäverudden udde Fredrikslund lht. Byxbotten kolbotten
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Bäverudden udde Fridhem avs. lht. Byxtäppan Saknas
Båtstorp (nuv. Regnaholm) hg Börgölsån å Fridhem lht Båykärrsmåsen, Lilla mosse
Båtstorp (numera Regnaholm) gd Börgölsån å Fridkulla torp Båtkärrsmåsen, Stora mosse
Båtstorp (nuv. Regnaholm) hg Börkesiön, se Björklången sjö /Se Gatstugan torp Bäcken Norra bäck
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Börksiön, se Björken sjö /Se Granholmen bs Bäcketorpsgraven Saknas
Båtstorp (numera Regnaholm) gd »crokanæs» jd Grantorpet t. Bäcktorpegärdet Saknas
Båtstorp (nuv. Regnaholm) hg Dalkarlsmossen mosse Grantorpet bs Bäcktorpsgärdet gärde
Båtstorp (numera Regnaholm) herrgård /Se Dalkarlsängen terräng Grindstugan bs Bäcktorpshagen hagmark
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Dalängen strandområde Grindstugan t Bönhusegärdet Saknas
Båtstorp (numera Regnaholm) hg Dammfallet terräng Gränsen torp Börgölsån å
Båtstorp (numera Regnaholma) hg Dammkärret kärr Gränsen torp Börsnäset udde
Båtstorp (numera Regnaholma) hg Dammkärret kärr Grönberg t. Börsnäseviken vik
Båtstorp, nu Regnaholm gd /Se Dammängsmossen mosse Grönberg t nu lht Börsviken vik
Båtstorp (numera Regnaholma) hg /Se Daniels kärr kärr Gröndal t. Dalen åker
Båtstorp, nu Regnaholm hgd /Se Daniels kärr kärr Gudmunstorp rå och rörs-hemman Dalen åker
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gulltorp gård Dalkarlsmossen gärde
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gullvik lht avs. Dalkarlsmossen Saknas
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gummedalen torp Dalkarlsängen Saknas
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gustavsberg t. Dalängen ängsbitar
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gustafsberg torp Dahlängsskälet råmärke
Börstorp by Djupsjöbäcken bäck Gustafsfors lht *»Damfallet» bit av äng
Börstorp by Djupsjön sjö Gustafsfors lht *»Damkärret» betesmark
Börstorp by Djupsjön sjö Guthålet bs Damkärret lågmark
Bördstorp gd Djupsjön sjö Gållbo by Dammen, Gamla dambyggnad
Börstorp by /Se Djupsjön sjö Gållbo by Dammfallet skog
Börstorp by /Se Djupsjön sjö Gården, Gamla Saknas Dammkärret Saknas
?Djurslanda gd Djupsjön sjö Gåsnäs by Dammvenen sågmark
?Djurslanda gård Djursla brand terräng Gåsnäs by Dammängen åker
Edsudden torp Djursla brand terräng *Gäddviken torp Dammängen Saknas
Eknäset torp Djursla Stormosse mosse Gäddö gård Dammängskärret Saknas
*Glymandsvena Saknas Djursla Stormosse mosse Gäddö gd Dammängsmossen gärde
Gulltorp gd Djursla Stormosse mosse Gäddö gård Dammängstäppan Saknas
Gulltorp gd Dunsjön sjö Gäddötorp t Davids Sandgrop Saknas
?Gåsnäs gd Dunsjön sjö Gäddötorp torp Davisviken vik
Gyoldstorp gd /Se Dunsjön sjö Gällsjötorp torp Djupsjön Saknas
Gållbo gd Dunsjön sjö /Se Gällsjöstorp Lilla torp Djupsjön Saknas
Gäddö gd Dysbro sankmark Gästgivaregården gästgivaregård Djupsjöbäcken bäck
Gäddö gd Dysjön sjö Gölstorp kronog. Djupsjöbäcken bäck
Gäddö gd Dödsfallsviken vik Gölstorp gård Djupsjödamm dammbyggnad
Gäddö gd Edsviken vik Göntorp by Djurslanda Brand skog
Gäddö gd Edsviken vik Göntorp by Djursbacken stenbacke
Gäddö gd Ekbäcken bäck Habacken lht Draget, Nedre sund
Gäddö gd *Ekestaff ä. gränsmärke /Se Hagaberg bs Draget, Övre sund
Gäddö gd /Se Eknäseviken vik Hagalund bs Dunderändan åker
Gäddö gd /Se Erikslund ägomark Hagalund t. Dunsjön sjö
Gäddö gd /Se Etterbetan ägomark Hagalund bs. Dunsjöängen Saknas
Gölstorp indr.militieboställe Etterbäcken bäck Hagalund t. Dykärret kärr
Gölstorp indr. militiaboställe Fallsjön sankmark Hagby lht. Dysjön sank sjö
Gölstorp indr. militiaboställe Fallsjön sjö Hagen t. Edsudden udde
Gölstorp gd Finnbråten åkermark Hagfallet bs. Edsviken vik
Gölstorp gd Finnholmen holme Hagsäter torp Ekbacken Saknas
Gölstorp gd Finspångsån å Hagstugan bs. Ekbäcken bäck
Gölstorp gård Fisklösemossen mosse Hagstugan lht *Ekedalsstafven Saknas
Gölstorp gd Fisklösemossen mosse Hagstugan torp Eknäset udde
Gölstorp gd Fisklösen, Lilla sjö Hagstugan t. Eknäsemossen åker
?Gölstorp by Fisklösen, Lilla sjö Hagstugan t Ekenäsviken vik
?Gölstorp by Fisklösen, Stora sjö Hallonberget torp Ektäppan åker
Gölstorp gd Fisklösen, Stora sjö Handelslägenheten lht Ekåkern åker
Gölstorp gd Fisklösen sjö Hanneberg bs Elgbrofallet Saknas
Gölstorp by Fisklösen sjö Henriksberg lht Esemon skogsmark
Gölstorp by Fjärdingstorpviken vik Henriklund t Eskeskälet råmärke
Gölstorp gd /Se Forssjökärret kärr Herrberget torp »Etterbeta» åker
Gölstorp gd o. tp /Se Forssjökärret kärr Herrfallet torp Etterbäcken äng, bete
Gölstorp gd, tp /Se Frängsjöfallet terräng Hinderstorp t. Fallet hage
Holnusjöhult gd /Se Frängsjön sjö Hjeltelund torp Fallet Nedre fall
*Huitann torp /Se Fulkärret kärr Hjältlund Lilla bs Fallet, Norra skog
?Högsfall by Fulkärret kärr /Se Holmsjöhult Saknas Fallet Norra skogsmark
Högsfall by /Se Fågelmossen mosse Holmsjöhult gård Fallet, Stora skog
*Ingalykkia jordlott Fågelmossen mosse Holmsjöhult gård Fallet, Övre fall
Ingalykka Saknas Fågelmossen åkermark Humletorp t. Fallsjögraven Saknas
*Ingalykka jordlott Fågelmossen mosse Humpstugan bs Fallsjökärret åker
Ingesgärde by Fårfallet udde Hultet f.d. torp Fallsjömossen Saknas
Ingesgärde by Fårhagsudden udde Hålan t. Fallsjön sjö
Ingestorp by Fårhultahagen terräng Hålan Lilla t Fallsjön göl
*Jugenalshuarno Saknas /Se Fäbromossen mosse Hårsdalen torp Falltäppan åker
Karlsnäs f. torp Fäjsmossen mosse Hårstorp gård Finnbråten åker
Kattala, Västra by Fälemon terräng Hällebacka t. Finnsholmen holme
Kattala, Östra by Gamle såga Saknas /Se Hällebacka Lilla torp Fiskdammen+ förr fiskdamm
Kattala, Västra by *Gathebohäll tidigare gränsmärke /Se Hälleberget lht Fiskdammen+ förr fiskdamm
Kattala, Östra by *Geddesiöhell tidigare gränsmärke Härsbäcken bs Fiskdammen+ förr fiskdamm
Kattala by /Se Getkullsdalen terräng Härsbäcken torp Fisklösemossen mossmark
Kattala by Getkullsdalen terräng Härsbäcken torp Fisklösen sjö
Kattala Ö:a gd:ar Giölsiön, se Långtvaren sjö /Se Härsdalen Lilla t. Fisklösen sjö
Klöv gd /Se giölsiön, se Gällsjön sjö /Se Härsdalen Stora t. Fisklösen sjö
?Kolvetorp gd Glan terräng Högby lht. Fisklösen, Lilla sjö
Kolvetorp by »glemandhwen» äng /Se Höglid torp Fisklösen, Stora sjö
Kolvetorp by »Glemandhwen» äng /Se Höglit t. Fiskängen Saknas
Kolvetorp gd /Se *Glymandsvena ängar /Se Högsfall by Fjördingstorps Näs näs
Kolvetorp by /Se *Glymandshwena Saknas Högsätter torp, nu lht »Fjärdingstorps Utjord»+ Saknas
*Krakobakke Saknas Granholmarna holmar Igelfors bruk Fjördingstorpsviken vik
*Krokanäs jordlott Granholmarna holmar Igelfors liefabrik »Fnuggen» åker
Crokanæs Saknas Grantorpet åkermark Igelfors bruk Fredrikas Täppa skogstäppa
Kyrkbyn kyrkoherdeboställe Gravkärret sund Igelfors pst Fridhemsgärdet gärde
Kyrkbyn gd /Se Gretas holme holme Igelfors såg såg Friskhumpen skog
Lindenäs gd:ar /Se Gretas holme holme Ingas Stuga bs Fräkengölen håla
?Malma by Grundet grund Ingesgärde by Fräkenpussen kärr
Malma Saknas Grundet grund Ingesgärde by *Fräkenstafven Saknas
Malma byn Gränsen terräng Ingesgärde by Fräkholmen holme
Malma by Gröna mossen mosse Ingestorp by Frängsjön sjö
Malma gård Gröna mossen mosse Ingelstorp by Frängsjön Saknas
Malma gd Gröndalsberget berg *»Jangubba» bs Frängsjöfallet skog o. kärr
?Malma by Gröndalsberget berg Jansberg torp Fulkärret mosse
*Malma skate Saknas Gubbhålet mosse? Jerusalem bs Fulkärret kärr
*Malma skate Saknas Gubbhålet terräng Jerusalem, Nya bs Fyrgärdet åker
?Mark by Gubbhålet kärr? Johannesberg = Tistängen t Fågelmossen Saknas
Mark, Västra gd /Se Gubbhålet kärr Johanneslund lht Fågelmossen mosse
Mark, Östra gd /Se Gubbängen ägomark Johanneslund bs Fållen hage
Marketorp by /Se Gubbängsviken vik Johannisberg torp Fårfallet betesmark
Nybygget torp Gudmundstorp ägomark Jägnäset torp Fårhagen hage
*Otangbotorp Saknas Gummans puss mosse Jägnäset lht. Fårhagen mark
Ralstorp gd /Se Gummans puss terräng Kabbetorp torp Fårhagen hage
Regna by o. sn /Se Gustavsberg ägomark Kalkugn+ förr kalkugn Fårhagen hage
Regnaholm hg Gållvenen terräng Kalkugnen+ kalkugn Fårhagskärret kärr
Regnaholm gd /Se *Gålsjöhall gränsmärke Kalles Stuga bs. Fårhagsudden udde
Regnaholm gd /Se Gäddviken vik Karlsdal lht. avs. Fårudden udde
Regnaholm hgd /Se Gäddån å Karlsberg torp Fårudden holme
Regnaskate del av socken /Se Gäddån å /Se Karlsbygget avs. lht Fäbrokärret ängsmark
Rullebacka g Gäddösnäset näs Karlslund lht Fähusmossen mosse
Rullebacka gd Gäddösnäset näs Karlslund torp Fällskosten sten
Rullebacka gd ?Gäddösnäset näs Karlsro lht Fällskostensmossen åker
Rullebacka gd /Se Gäddösnäset näs Karstorp torp Första Kärret Saknas
Rumpekärr gdr? Gäddösnäset näs /Se Karstorp torp Galten råmärke
Rumpekärr gårdar /Se Gällsjöbäcken bäck Kattala Östra by Gasthålet åker
»Ryllohwenæ» beb.namn? *Gällsjöhäll tidigare gränsmärke /Se Klockaregården gård Gasthålet gärde
Råd by /Se *Gällsjöhäll tidigare gränsmärke /Se Klöv gård Gatberget berghäll
Skenetorp gd Gällsjö häll f. d. gränsmärke /Se Klöf gård Getkullsdalen sänka
Skenstorp gd *Gällsjöhäll f.d. gränsmärke Klövstugan bs Glamossen mosse
Skenstorp gd Gällsjömossen mosse *Knäpa t. Glan ängskärr, delvis åker
Skenstorp Saknas Gällsjömossen mosse Kolstugan bs Glankärret Saknas
Skenstorp gd Gällsjön mosse Kolvetorp gård Godbiten äng
Skenstorp gd Gällsjön sjö Kolvetorp by Gofens Täppa Saknas
?Skenstorp gd Gällsjön sjö /Se Kolvetorp? gård Granbottnen kolbotten
Skinstorp gd Gällsjön sjö Kopparkullen t. Grangrindsåkern täppa
Skenstorp Saknas /Se Gällsjön sjö Kopparkullen lht. Granholmarna holmar
Skinstorp, se Skenstorp gd Gällsjön sjö Kopparkullen t avs. Grantorpeängen mark
*Skrifuarathakkia jordlott Gällsjön mosse Kopparkullen bs Graven Saknas
Scrifuarathækkia Saknas Gällsjön kärr Krattorp by Granholmen holme
*Skæriungshwiruor jordlott Gällsjön sjö Krattorp by Grindstugubacken backe
Skæriungshwirnor Saknas Gällsjön sjö /Se Kristineberg torp »Grindtorp» Saknas
Sommarfäjsen tp /Se Gällsjön sjö /Se Kroktorpet torp Gräflingestafven Saknas
?Stammetorp by Gällsnäset näs Kullen torp Gräsfallet åker
*Starre Tufwan torp, tidigare gränsmärke /Se Gällsnäset näs Kresbo t. Gräshagarna hage
Svarstorp bebn /Se Gällsängen terräng Kvarnen+ förr kvarn Gräshagen hage
Svarttorp säteri Gärdesudden udde Kvarnen Saknas Gräshålet äng
Svarttorp säteri Gökberget berg Kvarnängen torp Grästomten Saknas
Svarttorp säteri Gölpängen sankmark Kyrkbyn gård Grästomterna Saknas
Svarttorp gd Gölpängen sankmark /Se Kyrkoherdebostället boställe Gröna Mossen mosse
Svarttorp gård Gölstorpeö ö Kyrktäppan bs Gröndalsberget berg
Svartatorp gård /Se Gölstorpsfjärden del av Regnaren *Kåd-smedens bs Grönholmen holme
Torsfall, se Tyresfall gd /Se Hacksjön, Lilla sjö Kärnslund bs Grönland hemman
Tyresfall gd /Se Hacksjön, Lilla sjö Kärret bs Grönlänningarna inbyggarbeteckning
Udden torp Hacksjön, Stora sjö Lenestad gård Gubbtäppan åker
Vittorp gård /Se Hacksjön, Stora sjö »Len-Stinas» bs Gubbängen Saknas
Vittorp gd:ar /Se Hagfallet terräng »Lille-Jonas´ ställe» bs Gubbängen åker
*Vriaholt jordlott Hagstugan ägomark Lilldalen torp Gubbängen åker
Vriaholt Saknas Hagstuguviken vik Lilldalen t. Gubbhålet mosse, kärr
Wyrme gd Hagstuguviken vik Lillängen lht avs. Gubbtäppan täppa
?Värman gd Hagsätter åkermark Lillängen bs Gubbtäppan åkerbit
*Väräng Saknas Hagudden udde Lindenäs by Gubbetäppan Saknas
Ålkistan torp /Se Hallonberget terräng Lindenäs by Gummans Fall skog
Ålsjön sjö Hasselbacken ägomark Lindfallet bs. Gummans puss kärr
Ålsjön sjö Hemfallsmossen mosse Lindhult f d. t. Gållvena lågmark
Ålsjön sjö Hemfallsmossen mosse Lindhult t. Gållvenen ängbit
Ålsjön Saknas Hemsjön sjö Lindstorp lht Gäddvikehagen hagmark
Åviken ödetorp Henriksberg ägomark Lugnet gård Gäddviken sjö
Älgshult gd /Se Herrberget terräng Lund, Västra bs Gäddviketäppan täppa
Ödestorp gd Herrfallet terräng Lund Södra t Gäddösnäset näs
Ödestorp gd Herrängen mosse Lybacken torp Gäddösviken vik
Ödestorp gd Hinnern sjö Lybacken bs. Gäddö Vener äng
Ödestorp Saknas Hinnern sjö Lyckan hmd Gäddö-ån å
?Ödestorp gd Hjortronmossen mosse Långsjötorp t Gällsjöbäcken bäck
Ödestorp by /Se Hjortronmossen mosse Långsundet torp Gällsjöbäcken bäck
»øtulfz thorp, se Ödestorp gd Hjortronmossen mosse Långsundet stuga Gällsjögraven nu grav, förr bäck
  Hjortsundsgrundet grund Långsäter t Gällsjömoskälet skälsten
  Hjältelund terräng Länet el. Läna torp Gällsjömossen mosse
  Holmsjöbergen berg Lövfallet torp Gällsmossen åker
  Holmsjöbergen höjder Lövhagen torp Gärdesmossen åker
  Holmsjöbäcken bäck Lövsäter bs Gällsjön sjö
  Holmsjöbäcken bäck Malma by Gällsjön sjö
  Holmsjön sjö Malma såg torp Gällsjön Saknas
  Holmsjö holme holme Malmfallet bs. Gällsjön sjö
  Holmsjö holme holme Malmhult handelsbod Gällsjön Saknas
  Holmsjön sjö Marielund lht Gällsnäset skog
  Holmsjön sjö Mark Yttre, se 1 Marketorp gd Gällsjöängen Saknas
  Holmsjön sjö Marketorp gd Gällsängen Saknas
  Holmsjötärn göl Marketorp gård Gärdet åkerflata
  Holmsjötärn sjö Markborna Saknas Gärdet, Lilla o Stora gärden
  *Horn-Stafven råmärke /Se Markegårdarna Saknas Gärdet, Lilla gärde
  Horsbäcken bäck Mark, Västra by Gärdet, Norra gärde
  Horsbäcken bäck Mark Östra by Gärdet, Norra gärde
  *Huite bäckenn gränsbäck /Se Marses lht. Gökmossen mosse
  Hultmossen mosse Marsestugan lht Gölen sjö
  Hultmossen mosse Mauritzberg lht Gölhagen hagmark
  Hults udde terräng Mauritztorp lht Gölstorps, Ö ö
  Hummeltorpviken vik Maxbo avs. t. Gölmossen mosse
  Humphagen terräng Mellangården gård Gölängen del av ägor
  Hundkärrstäppan ägomark Missionshuset lht Göntorps Oxar stenblock
  Hundudden udde Mofallet t Hacksjön, Stora sjö
  *Hwita Bäck sund /Se Mon t. Hacksjön, Lilla sjöhåla
  *Hwita Hall bergspets Mon hmd Hagakärret åker
  *Hwita Hall bergspets /Se Mon bs Hagarna Östra hagmarker
  Hållskogen terräng Mon bs Hagatäppan åker
  Hålstenarna klippor Mostugan bs Hagen Lilla hage
  Hålviksön halvö Mosstugan t. Hagkärret kärr
  Hålängen terräng Motala Äng torp Hagmåsen mosse
  Hålängen terräng Myrtorp torp Hagstensskälet råmärke
  Hägn ägomark Måssbäcken torp Hagstensudden bergbacke
  Hägn åkermark Mörkret t. Hagmossen Östra gärde
  Hällanäset näs Mörtsjö by Hagtäppan åkertäppa
  Hällavik vik Mörtsjötorp torp Hagtäppan täppa
  Hälleskogen skog Nagelspräcken bs Hagtäppan täppa
  hälludden udde Nain bs *Hallbäcksstafven hörnskäl
  Härskärret kärr Nicke Bäck bs Hammarholmstegarne lågmark
  Härskärret kärr Norralund t Hammarsmedsudden kulle
  Hässjekärren kärr Nyalund lht Hagtäppan Saknas
  Hässjekärren kärr Nybygget t Hagtäpporna Saknas
  Hästhagen terräng Nybygget t. Hagtäppan åker
  Hästhagsviken vik Nybygget t. Hagtäppan åkertäppa
  Hästhagsviken vik Nybygget torp Hagtäppan täppa
  Hästkärret kärr Nybygget torp Hagtäppan åker
  Hästkärret kärr Nybygget Stora t Hagudden udde
  Hästkärret kärr Nydal t Hagudden udde
  Hästkärret kärr Nydal t Hagviken vik
  Hästskosten gränsmärke /Se Nyhagen t Hagåkrarna åkrar
  Hästskosten gränsmärke /Se N. Nyhammar Saknas Harbotten kolbotten
  Hästskosten gränsmärke Nynäs bs. Haren råmärke
  Hästsko Sten gränsmärke Nynäs hmd Hasselåkern åker
  Hästskosten gränsmärke Nytorp t. Havrehålet åker
  Hästskosten sten Nysäter torp Helkärrsmossen åker
  Höga bergen terräng Nysäter t *Helleskogsstafven skäl
  Höga bergen höjder Näsesågen+ såg Hemfallsmossen mosse
  Högsjön sjö Näsesågen såg Hemgärdet gärde
  Högsättersviken vik Näset = Gåsnäs by Hemgärdet by
  Högsättersviken vik Näset hmd Hemhagen hagmark
  Hökmossebergen berg Olstorp torp Hemskogen skog
  Hömjan åkermark Ormsjötorp torp Hemskogen skog
  *Hörustafwen råmärke /Se Per-Svensjorden Saknas Hemsjöbäcken bäck
  Igelforsen fors Perstorp t Hemsjön sjö
  »ingalykkio» jd Peterslund lht Hemsjön sjö
  *Ingalykkia Saknas /Se Pettersberg lht Hemsjön sjö
  *Ingenalshuarfvo ägolott Piltorpet bs Hemviken vik
  *Ingenalshuarfvo ägolott Piltorpet torp Hemängen betesmark
  Jangubba terräng Planberget lht Hemängen Saknas
  Jans kärr kärr Prästvärman utjord Hemängen äng
  Johannislund betesmark Prästvärman utjord Hemängsbäcken bäck
  Jägnäset udde Puksjötorp gård Herrfallsmossen mosse
  Jätthällarna hällar Puksjötorp hmd Herrfallsmossen mosse
  Jätthällarna höjder? Påtorp obebyggd gd Herrängen äng
  Kabbgölen göl Påttorp obebyggd gård Herrängshagen hagmark
  Kabbgölsbäcken bäck Ralstorp gd Hinnern sjö
  Kabble mosse mosse Raelstorp kronog. Hinnerns Ände sjö
  Kabbtorpet terräng Raelstorp gård Hinnerstorpavägen körväg
  Kalvudden udde Regnaholm hg Hjorthagen hage
  Kalvudden udde Regnaholm herrgård Hjältelundsmossen mosse
  Kalvudden udde Regnaholms kvarn torp Holmshultebäcken Saknas
  Kalvudden udde Regna Skate del av hemman Holmsjön sjö
  Kalvudden udde Roligheten t Holmsjöbäcken bäck
  Kamelberget berg Rosendal lht. Holmsjödamm dammbyggnad
  Karelska näset näs Rullbacka gård Holmsjö Holme holme
  Karelska näset terräng Rullbackasågen såg Holmsjön Saknas
  Karlslund åkermark Rullebacka gård Holmsjön sjö
  Karlslund ägomark Rumpekärr, se 1-2 Lindenäs by Holmsjö Tjärn tjärn
  Karpe tärn sjö Rumpekärr by Hophagen hage
  Karstorp sankmark? Rumpekärr Saknas Hophagen hage
  Katsefallet terräng Rundblads bs Hophagen hage
  *Kattala bäck gränsmärke Råd by Hophagen hage
  ?Kattala näs näs Rågbråten t. *»Hoppmans kulle» kulle
  Kattala näs näs Råstorp torp *Horsbäckehagen mark
  Kattala näs näs Rävgropen+ grop Hulte Glan ängkärr
  Kattala näs udde Rödhällen t. Hultmossen mosse
  Kattala näs udde Rösan t. Hultängen åker
  *Kattalaön ö Salmoholm bs Hultängen hage
  Kedsjön sjö Salomolund torp Hultängstäppan Saknas
  Kersedal terräng Salomolund torp Humlegårdar+ humlegårdar
  Kersedal terräng Sand t. Humpen, Västra skogsmark
  Kersedalsviken vik Sand lht Humpen Västra skogsmark
  Kersedalsviken vik Sandviken lht Humpestafven råmärke
  Killingeviken ägomark Sandstugan lht Humpfallen skog
  Killingeön ö Sandtäppan lht Humphagen hagmark
  Killingholmen holme Sandåkra lht. avs. Hundudden udde
  Klövbergen berg? *Sarbygget t. *Hvita Hällan råmärke
  Klövbäcken, se Svarttorpebäcken Saknas Sjösäter t Hvitmåsen mosse
  Klövskogen skogsmark Sjögtorp torp Hymjan täppa
  Klövskogen terräng Sjögtorp t. Hållskogen skog
  Knaperberget triangelpunkt Sjögtorp bs *Hålstafven skälmärke
  Knappmossen mosse Sjökulla avs. lht Håltäppan åker
  Knappmossen mosse Sjölund t Hålviksön ö
  Knektfallsskogen skog Sjönäs t Hålängen skog
  Knektmossen mosse Sjöstugan t. Hägn skog
  Knektmossen mosse Sjöstugan torp Hägn skog
  Knekttäppan ägomark Sjöstugan t. Hägn åker
  Knektön ö Skatungarna inbyggarebeteckning Hägnshagen skog el. hage
  Knektön ö /Se Skarpåsen t Hälleskogen skog
  Kohagsudden udde Skarpåsen t Hälleskogsberget berg
  Kokärret kärr Skenstorp gd Hälludden udde
  Kokärret kärr Skenstorp gård *Hämtneängen åker
  Kolvetorpeön ö Skinstorp gård Härmanstäppan åkertäppa
  Kopparkullen triangelpunkt Skogalund avs. lht Härsbäckehagen hage
  Kopparsundet sund Skogen bs Härsbäckehagarna Saknas
  *Korppe udde gränsmärke Skogstorpet torp Härsbäckemossen gärde
  Korsberget holme Skogstorpet t Härsbäcken vattendrag
  Kortkärrsmossen mosse Skolhuset lht Härskärret kärr
  Kringsjömossen mosse Skolhuset lht Härtkärren lågmark
  Kringsjömossen mosse Skrämman torp Härtkärren Saknas
  Kringsjön, Lilla sjö Skrämman torp Hästhagen hage
  Kringsjön, Lilla sjö Skärtäppan utjord? Hästhagen hage
  Kroke tall gränsmärke /Se Skärtäppan bs Hästhagen hage
  Kroke tall gränsmärke /Se Skärtäppan torp Hästhagen hage
  Krubbängen ägomark Slottet slott Hästhagen hagmark
  Kråken f.d. sjö Smedjebacken lht Hästhagen hage
  Kråken sjö Smedstorp t. Hästhagen hage
  Kråkesiön, se Kråken f.d. sjö Smedstorp, Lilla bs Hästhagsviken Saknas
  Kråkudden udde Smörasken bs Hästkärret skogsmark
  Kråkudden udde Sofie kvarn torp o kvarn Hästskogen skogsmark
  Kusbo torp Solberget hmd Hästskogen skog
  Kvarnkärret kärr Solhem lht Hästskosten sten
  Kvarnkärret kärr Solhem avs, lht Hästskosten sten
  Kvarnmossen mosse Solliden lht avs. Hästskosten sten
  Kvarnsjöbäcken bäck /Se Sommarfäjsen+ hus Hästudden udde
  Kvarnsjöbäcken bäck Sommarfäjsen hus Hästudden udde
  Kvarnsjöbäcken bäck Sommarfäjsen hus Hävleberget berg
  Kvarnsjön sjö Sommarfäjsen hus Höga Bergen berg
  Kvarnsjön gränsmärke Sommarfäjsen hus Högmarnsbacken åker
  Kvarnsjön sjö Spiktorpet t. Högsjön sjö
  Kvarnsjön gränsmärke /Se Spiktorpet torp Högsjökärren åker
  Kvarnstenarna klippor Spångtorpet t. Högsjövägen väg
  Kvarnstenarna grund Stammetorp by Högsätershagen hage
  Kvarnstensbergen berg Stammetorp by Högsätersviken vik
  Kvarnstensbergen berg Stavhälla förr torp Hökmossen mosse
  Kvarnstensbergen höjder Stavhällen t. Hörnrödjan hagmark
  Kvarnstensbergen höjder Stafhällen torp Igelfarstomten å
  Kvarnviken vik Stavstugan bs Ingas Hål äng
  Kvarnängen ägomark Stafstugan bs. Ingeshällsstafven råmärke
  Kyrkbäcken bäck Stenkullen avs. lht Ingestorps utjord utjord
  Kyrkskogen skogsmark Stenrösehult torp Ingridstäppan täppa
  Kyrkviken vik Stenstugan lht Insjön vik
  Källkärret ägomark Stenstugan t. *Intagen åker
  Käringkärret kärr Stentorpet torp Intaget hage
  Köksudden udde Strömsborg torp Intaget åker
  Köttrotakärret kärr Stensäter t. Intaget skog
  Köttrotakärret kärr Stubbetorpet, Stora torp Ingerhällarna berg
  Labbestubbe gränsmärke? Stubbetorpet, Lilla torp Jangubbatäppan åkertäppa
  Ladfallet åkermark *Stålbunkens bs Jannes äng åker
  Ladfallsviken vik Sundsbygget torp Janssonsåkern gärde
  Ladfallsviken vik Sundstorpet torp Johannishagen hage
  Ladholmen holme Suntestugan bs Jägnäset halvö
  Ladkärrsudden udde Svarttorp gård Järpen åker
  Ladudden udde Svenstorp t Jättehällarna berg
  Laviken vik Svärdfallet torp Jättesten sten
  Lenudden udde Sågen lht Jättesten sten
  Liljekonvaljeön ö Sågen lht Kabbetorps Utjord utjord
  Lilla grundet grund Sågstugan torp Kabbetorps Venar Saknas
  Lillholmen holme Sågtorpet torp Kabbgölen sjö
  Lillsjön sjö Sätraholm heman Kabbgölen Saknas
  Lillsjön sjö Sävslund lht. Kabbgölsbäcken bäck
  Lillsjön sjö Sävströms bs Kabbgölsmossen mossmarker
  Lillsjön sjö Södertull torp Kabblemossen mossmark
  Lillängsviken vik Sörtorp gård *Kajskärrsfallet Saknas
  Lillön ö Tallbacken lht *Kalfven skälmärke
  ?Lindenäs ö ö Tistängen t. Kallsandsmossen mosse
  Lindenäs ö ö Tomten hmd Kalvhagen hage
  Lindenäs ö holme Torsfall? ort Kalvhagen hagmark
  Lindfallet terräng *Tullen t. Kalvhagen hage
  Lisängsfallet terräng Tupphem lht Kalvhagen hage
  »litla butn sandh» Saknas Tyrisfall gård Kalvhagsviken vik
  Ljusa källan terräng Tyrisfallstullen t. Kalvudden udde
  Ljusa hällar höjder Tysktorpet t avs. Kalvudden udde
  Lokärret kärr Udden t. Karlmånsaholmen holme
  Lund, Västra ägomark Udden torp Karl-Månsas Fästning sten
  Lybacken terräng Ulan t fd Karpetjärn tjärn
  Lyckers udde ö Ulen torp Kattala Näs näs
  Långa kärret kärr Ulriksberg torp Kattkärrsmossen Lilla mosse
  Långa kärret kärr Uvängen torp Kattkärrsmossen, Stora Saknas
  Långmossekärret kärr Uvängen torp Kattsefallet lägre mark
  Långmossen mosse Ulvsberg Lilla t Kattsefalleviken vik
  Långmossen mosse Ulvsberg Stora t Kattsviken vik
  Långsjöbäcken bäck Wadsbacken bs »Kerse Dal» lägre mark
  Långsjöbäcken bäck Vadsbacken bs Kerstis Fall skog
  Långsjöbäcken bäck Vallringstorp torp Killingeviken vik
  Långsjön sjö Vandringstorp t Killingeön ö
  Långsjön sjö Vargnäset torp Kilarna åker o. äng
  Långsjön sjö Vasaborg lägenheter Killingehålet ängbit
  Långsjön sjö Vasaborg lht Killingejölpan grop
  Långsjön sjö Veddalen bs Klamptäpporna täppor
  Långsjön sjö *Vedermödan t Klamptäpporna åkermark
  Långsjön sjö Vilan lht. avs. Klockaregårdens Skog skogsskifte
  Långsjön sjö Vilan bs »Klubbe Stubbe» skälröse
  Långsjön sjö Villan lht Klubbe Stubbe skäl
  Långsjön sjö Vittorp by Klövbäcken bäck
  Långsjön sjö Vårkulla avs lht. Klövskogen skogsmark
  Långsätter terräng Vännersberg bs Knektfallskogen skog
  Långtvaren sjö Värman utjordar Knektfallstäppan åker
  Långtvaren sjö Värman torp Knekt-täppan täppa
  Långtvaren sjö Värman torp o utjord Knektängen äng
  Långtvaren sjö Värmefäjsen+ Saknas *Knäskälet råmärke
  Långtvaren sjö Värmefäjsen Saknas Kohagen hage
  Långtvaren sjö /Se Vesterängen t Kohagen hage
  Lång Twären, se Långtvaren sjö Västerängen f.d. t. Kohagen hage
  Långtvärn sjö /Se Yttermark gård Kohagen hage
  Lägersberg udde Åbylund lht Kohagen hage
  Lägersberg udde Åbo lht avs. Kohagen hage
  Länen terräng Åfallet bs Kohagen hage
  Lövfallsmossen mosse Ålsjöholm t Kohagsgruvan gruva
  Majeldsberget berg Ålsäter torp Kohagstäppan åker
  Malma triangelpunkt Åsen hmd Kokärret Saknas
  Malma triangelpunkt Åtorpet t Kokärret betesmark
  Malma storäng äng Åstugan lht Kokärret kärr
  Malma storäng terräng Åviken torp Kolbottenstäppan täppa
  Marke Vener mosse Älmsjöhult? ort Kolfallet gärde
  Markmossen mosse Emtsätter torp Kolfallet gärde
  Markviken vik Ängfallet torp Kolvetorps Damm dammfäste
  Maxboudden udde Ängstorpet f.d. t Kolvetorpsmon skog
  Melgiuten siön, se Mellanjuten sjö Ängstugan bs Kolvetorpstäppan åker
  *Melhult bäk, se Vitebäck gränsmärke /Se Öbo t Kolvetorpsvägen väg
  Melhultbäk, se *Vitebäck f.d. gränsmärke Ödesbacken torp Kolvetorps Äng åker
  Mellanjuten sjö Ödesbacken t. Koplöjan gärde
  Mellanjuten sjö Ödesholm lht. avs. Koppargruvan gruva
  Mellanjuten sjö /Se Ödestorp gård Koppargruvan gruva
  Mellantvaren sjö Ödestorp by Kopparsundet sund
  Mellantvaren sjö »Övre Staten bs. Kopparsundsudden udde
  Mellantvaren sjö /Se Översäter torp Kopparsundsviken vik
  Mellan Twären, se Mellantvaren sjö   Korpmon skogsholme
  Mellantvären sjö /Se   Korpmossen mossmark
  Merbrokärren kärr   Korpmossestafven råmärke
  Milberget berg   Korsgatan vägskäl
  Misskobäcken bäck   Kringsjön Lilla Saknas
  Mjärdsundet del av Regnaren   Krokiga Backen backe
  Mjärdsundsviken vik   Kroktorpet åker
  Mofalla tärn göl   Kroktäppan Saknas
  Mofalla tärn sjö   Kroktäppan åker
  Mofallet terräng   Kroktäpporna åker
  Mofallssjön sjö   Krokängen åker
  Mofallssjön sjö   Krondalen = Skärtäppan Saknas
  Mokärret ägomark   Kronjorden utjord
  Molikamossen mosse   Krubbängen f..d åker
  Mossbäcken, Gamla terräng   Krubbängen åker
  Mossen ägomark   »Kryngern» åker
  Mosters udde udde   Kråken sjö
  Myggsjön sjö   *Kråkhällsskälet råmärke
  Myggsjön sjö   Kråkudden udde
  Myrfallsviken vik   Kullafallskärret mosse
  Myrudden udde   Krösa Kulle kulle
  Myrudden udde   Kungsbottnen kolbotten
  Målnäset terräng   Kungsfallet hage
  Målsjön sjö   Kungsfallstäppan Saknas
  Mårtens hål terräng   Kuttikemossen Saknas
  Mårtens hål kärr?   Kvarnbäcken bäck
  Mörkkärret kärr   Kvarnbäcken bäck
  Mörkkärret kärr   Kvarnbäcksbron bro
  Mörkret mosse?   Kvarndalarna sänkor
  Mörkviken vik   Kvarndalen dal
  Mörkviken vik   Kvarndammen Saknas
  Mörkviken vik   Kvarngölen göl
  Mörkängsudden udde   Kvarnhagen hagmark
  Mörtsjöbäcken bäck   Kvarnkärret åker
  Mörtsjöbäcken bäck   Kvarnkärret kärr
  Mörtsjön sjö   Kvarnkärret kärr
  Mörtsjön? sjö   Kvarnmon skogsmark
  Mörtsjön sjö   Kvarnmossen Saknas
  Mörtsjön sjö   Kvarnsjön Saknas
  Mörtsjön sjö   Kvarnsjöbäcken bäck
  Mörtsjön sjö   Kvarnskogen skog
  Mörttorpakärret kärr   Kvarnstensbergen berg
  Mörttorpakärret kärr   Kvarntäppan Saknas
  Mösjön sjö   Kvarnvägen väg
  Nagelspräcken ägomark   Kvarnängen ängbit
  Nedre draget terräng   Kvarnängen äng
  Nickebro natn? /Se   Kvarnängshagen Saknas
  Nobis terräng   Kyrkbron bro
  Nobis terräng   Kyrkbäcken bäck
  Norra kärren ägomark   Kyrkmon skogsmark
  Norrängskärret kärr   Kyrkogårdsängen Saknas
  Norrängsviken vik   Kyrkogårdsspångerna spång
  Norrängsviken vik   Kyrkskogen skog
  Norrsjön sjö   Kyrksten sten
  Nybygget ägomark   Kyrkstigshumpen skog
  Nysätter terräng   Kyrktäppan täppa
  Nysättersbäcken bäck   Kyrktäppan åker
  Nysättersbäcken bäck   Kyrktäppan åker
  Nysättersfallet terräng   Kyrkvägen väg
  Nytorp terräng   Kyrkängen betesmark
  Nyängsmossen ägomark   Kyrkängstäppan Saknas
  Näseskogen skog   Kåltäppan täppa
  Näset udde   Källartäppn täppa
  Näset näs   Källgärdet gärde
  Näset terräng   Källgärdesvägen väg
  Näset udde   Källgärdet gärde
  Näset udde   Källdalen åker
  Näsudden udde   Källhumpen gärde
  Näsudden udde   Källhumpen mosse
  Näsudden udde   Källkärret gärde
  Näsudden udde   Källkärrsbäcken bäck
  Näverkärret kärr   *Källsumparne åker
  Nötbuskängen terräng   Källtomten åker
  Ormsjön sjö   Käringtäppan åker
  Ormsjötorp triangelpunkt   Käringtäppan åker
  »Ormsiövjken» vik /Se   Kärnsjöbäcken bäck
  Ormudden holme   Kärnsjön Saknas
  Ormudden holme   Kärnsjön sjö eller göl
  Orrbergen berg   Kärnsmossen Saknas
  Orrbergen höjder   Kärregärdet åker
  Orrmoängen terräng   Kärret Västra åker
  Oxelsundet terräng   Kärret Östra lågmark
  Oxnäset terräng   Käringhagen hage
  Oxviken vik   Kärstis Grind grind
  Palatorpabäk, se Örbäcken gränsbäck   Köksudden udde
  *Paratorpabäcken bäck   Köttrotakärret mosse o kärrdrag
  Patorpabäk, se Örbäcken bäck /Se   Labbestubbebottnen kolbotten
  Pelles berg berg   Ladfallet mark
  Pelles berg höjd   Ladfallsbäcken bäck
  Pelles kärr kärr   Ladfallsviken vik
  Penningesänket terräng   Ladholmen holme
  Perkels trädgård terräng   Ladugårdsgärdet åker
  Perkels trädgård terräng   Ladugårdsängen Saknas
  Porsmossen mosse   Landsvensskiftet ängsmark
  Persmossen mosse   Landsvägstäppan åker
  Prästgårdsviken vik   Larsbackarna åkerlappar
  Puken terräng   Lasseviken vik
  Pukmossen mosse   Lekeberget bergbacke
  Puksjöbäcken bäck   Lenudden del av udde
  Puksjöbäcken bäck   Lerdalen åker
  Puksjöbäcken bäck   Lieslängen äng
  Puksjön sjö   Lilla sjön sjö
  Puksjön sjö   Lilla sjön sjö
  Puksjön sjö   Lilldalshagen hage
  Pukskogen skog   Lilldalskärret kärrmark
  påtorpabäk, se Skiljebäcken bäck   Lilldalsskogen skog
  *Påtorpabäcken bäck   Lillgärdet gärde
  Ralstorpeön holme   Lillholmen holme
  Ralstorpeön ö   Lillgärdet gärde
  Ralstorpeön ö   Lillgärdet Saknas
  Regnaholmsån å   Lillsjön sjö
  Regnaren sjö   Lillsjön sjö
  Regnaren sjö   Lillsjön Saknas
  Regnaren sjö   Lillängen åker
  Regnaren sjö   Lillängen Saknas
  Regnaren sjö   Lillängen betesmark
  Regnaren sjö /Se   Lillängen betesmark
  Rotkärrsviken vik   Lillängen åker
  »Rwllawerke» ålfiske   Lillängen Saknas
  Rullebackaån å   Lillängen åker
  Rullebackaån, jfr *Björklångsån å   Lillängen åker
  Rullebackaån å   Lillängen åker
  Rullebackaån å   Lillängen Saknas
  Rullebackaån å   Lillängsgatan väg
  *Rumpekärrsön ö   Lillängskärret äng
  Runkmossen mosse   Lillängskärret Saknas
  Runkmossen mosse   Lillängstäppan Saknas
  »Ryllohwenæ» nat.namn?   Lillängsviken vik
  Rådjurskärret kärr   Lillön ö
  Rådsiögan, se Östersjön o. Rådsjön sjöar   Lindenäs ö ö
  Rådsjön o. Östersjön sjöar   Lirslängen åker
  Rådsjön sjö   Lirslängsudden udde
  Rådsjön sjö /Se   Lirslängsmossen del av L-udden
  Rådstorp ägomark   Lisingshagen Saknas
  Råsviken vik   Lisängsfallet skog och hagmark
  Regnaren sjö /Se   Lisängsmossen mosse
  Regnaren sjö /Se   Logeken ek
  Rägnaren sjö /Se   Loggärdet Saknas
  Rägnaren sjö   Loktäppan åkertäppa
  Regnaren sjö   Lommholmen holme
  Rägnaren sjö /Se   Lommviken vik
  Rägnaren sjö /Se   Lommängen betesmark
  Rägnaren sjö /Se   Lommängen äng
  Rägnaren sjö   »Lomägget» råmärke
  Rägnen Lacus, se Regnaren sjö   Lortgatan vinterväg
  Rävängen terräng   Lassfittan mosse
  Rävängen terräng   Losshålet mosse
  *Röhall gränsmärke   Lotviken vik
  Röhällen triangelpunkt   *Luddmossen mosse
  Röhällen triangelpunkt   Lugnängen åker
  Rölda, se Rullebacka ån å   Lyckers Gärde åker
  »Rølda» å   Lyckers Holme holme
  *Rölda å   Lyckers Täppa åker
  *Rölda å /Se   Lyckers Udde annat namn på Lyckers Holme
  »Røldowærkæ» fiskeverke   Lystensstafven råmärke
  Römossen mosse   Lådan åker
  Römossen mosse   Lången sjö
  Römossen mosse   Långfallen hage
  Rönnkärret terräng   Långfallstäppan åker
  Rönnkärret kärr   Långmossen Saknas
  Rösjöbäcken bäck   Långmåsen mossmarker
  Rösjöbäcken bäck   Långmåseängen äng
  Rösjön sjö   Långnäseudden udde
  Rösjön sjö   Långsjöbäcken bäck
  Rösjön sjö   Långsjön sjö
  Sandkärret körr   Långsjön Saknas
  Sandtäppan åkermark   Långsjön sjö
  Sandviken vik   Långsjön sjö
  Sandviken ägomark   Långsjötorpet åker
  Sarvsjön sjö   Långsundet kärrsund
  Sarvsjön sjö   Långsundsbroarna broar
  Sarvsundet sund   Långsundsbäcken bäck
  Sarvsundsholmarna holmar   Långtegarna åker
  »scriffuara thækkio» jd   Långtvärn sjö
  Selahäll skiljemärke /Se   Långtvärn sjö
  Selahäll skiljemärke   Långtäppan åker
  Selahäll skiljemärke /Se   Långtäppan åker
  Sinai berg berg   Långåkern åker
  Sjögtorp terräng   Lövfallsgruvan gruva
  Sjögärdet ägomark   Malma Odling åker
  Sjölund ödetorp /Se   Malma såg såg
  Sjölundeviken sankmark   Malmavägen körväg
  Sjömon terräng   Malmberget berg
  Sjömossen mosse   Malmryggen bergrygg
  Sjönäs näs   Markhagen hagmark
  Sjönäsviken vik   Markmossen mosse
  Sjöängsviken vik   Markmåsen, Lilla mosse
  Skarsjön sjö   Markmåsen, Stora mosse
  Skarsjön sjö   Marsgräva gamla odling
  Skarsjön sjö   Margräva, Nya odling
  Skelnudden udde   Markbornas Utjord skogsmark
  Skelnviken vik   »Marke Verner» mosse
  Skenbäcksmossen mosse   Marksgatan väg
  Skenstorpeviken vik   Marktorpsgärdet gärde
  Skijrn, se Skiren sjö   Markviken vik
  Skiljebäcken gränsbäck   Mossetäppan täppa
  Skiljebäcken bäck   Marsjölöten mark
  Skinnbäcksmossen mosse   Maxbobacken backe
  Skinnpälsen sjö /Se   Medeltvärn sjö
  Skiraviken vik   Melhultasjön sjö
  Skiraviken vik   Melhultasjön sjö
  Skirbäcken bäck   Mellangärdet stenrösegärde
  Skirbäcken bäck   Mellanskuttet åker
  Skiren sjö   Mellanskuttet gärde
  Skiren sjö   Mellan-Tjutten sjö
  Skiren sjö   Mellan-Tjuttens Damm damm
  Skiälhall, se Selahäll skiljemärke   Mellan-Tvarn sjö
  Skiälehäll, se Selahäll skiljemärke /Se   Mellanängen åker
  Skogsmossen mosse   Mellersta Kärret äng
  Skogstorp ägomark   Mellersta ängen betesmark
  Skogstorpet terräng   Merbrokärren kärr
  Skogstorpeö ö   Milfallsmåsen mosse
  Skomakarberget höjd   Milkärrstäppan åker
  Skomakareholmen holme   Miludden udde
  Skrabban terräng   Mjärdholmen holme
  Skrämmebergen berg   Mjärdsundet sund
  Skrämmebergen höjder   Mjärdsundsviken vik
  Skräpkärret kärr   Mjölkvägen väg
  Skräpkärret kärr   Mofallet skog
  *Skuhla Steen gränsmärke   Mofallsjön Saknas
  Skuttberget triangelpunkt   Mofalla Tärn tjärn
  *Skäl- el. Selahäll gränsmärke   Mohumparna skogsbit
  »skæriungshwirnor» jd   Mohumpen skog
  Sköldens åkermark   Mokärret åker
  *Skölhall gränsmärke   Mokärret åker
  Slipstensviken vik   Molikemossen mosse
  Smalsjön del av sjö   Morfars Udde udde
  Smedstorpebergen berg   Morfars Äng åkertäppa
  Smedstorpebergen höjder   Mossudden udde
  Snålhagen terräng   Mossarna åker
  Solbergaviken vik   Mossen åker
  Solbergaviken vik   Mossen åker
  Spiktorpeviken vik   Mosten gärde
  Spökkärret kärr   Mossen Lilla åker
  Spökstenen terräng   Mossen Stora mossmark
  Stabacka terräng   Mossen Stora mossmarker
  Stackmossen mosse   Mossen, Stora mossmark
  Stockmossen ägomark   Mossen, Nedre åker
  Stallsviken vik   Mossen, Övre åker
  Stavholmen holme   Mossmon Stora skogsmark
  Stavhällakärret kärr   Mosstomten åker
  Stavhällen ägomark   Mossängen åker
  Stavhällen terräng   Mosters Udde udde
  Stenhagen terräng   Motalaängen utjord
  Stenmon terräng   Motäppan åker
  Stensättersmon terräng   Motäppan åker
  Stenhagen terräng   Moäringsstafven råmärke
  Stenmon terräng   Myrkärret Saknas
  Stensbro terräng   Myrkärrsodlingen åker
  Stockkällan källa   Målmossen mossmark
  Stora grundet grund   Målsjöbäcken bäck
  Stora mossen mosse   Målsjömossarna Saknas
  Stora mossen åkermark   Målsjön Saknas
  Stora mossen mosse   Målsjön sjö
  Stora mossen mosse   Målsängen lågmark
  Stora mossen mosse   Måns» äng mosse
  Storkärren kärr   Mårtens Hål mossmark
  Stormossen mosse   Märudden udde
  Stormossen mosse   Märängen betesmark
  Storsjön sjö   Märängsledet led i gärdesgård
  Storsjön? sjö   Mörkudden udde
  Storsjön sjö   Mörkviken vik
  Storsjön sjö   Mörkviken vik
  Storängen terräng   Mörtsjön sjö
  Storängen ägomark   Mörtsjöbäcken bäck
  Storängen sankmark?   Mörtsjö såg vattensåg
  Storängskärret kärr   Mörtsjövenen äng
  Storön ö   Mörtängen Saknas
  Storön ö   Mösjön sjö
  Storön ö   Nagelspräcken gärde
  Stretkärret kärr   Nerängen ängsmark
  Stubbfallet terräng   Nickebäcksudden udde
  Stugkärret kärr   Nickebäcksåkern gärde
  Stugkärret kärr   Nickebäcksån vattendrag
  Stupbäcken bäck   Nisseplöjorna åkrar
  Stutmossen mosse   Nisses hål grop
  Stutmossen mosse   Nissesängen betesmark
  Stödkärret kärr   Nobbis Källa källa
  Suartsiön, se Svarttorpesjön f.d. sjö   Norra-fallsgatan väg
  Sundsjön sjö   Norra Kärren åker
  Sundsjön sjö   Norre falls Hålet lågmark
  Svarta pussen terräng   Norrholmen mark
  Svartbäcken bäck   Norrsjön sjö
  Svarttorpebäcken gränsmärke /Se   »Norr Udds Täppan» täppa
  Svarttorpebäcken gränsmärke   Norrängen åker
  Svarttorpebäcken bäck   Norrängen gärde
  Svarttorpebäcken bäck   Norrängen gärde
  Svarttorpesjön f.d. sjö   Norrängen Saknas
  Svarttorpesjön gränsmärke /Se   Norrängen äng
  Svarttorpesjön sjö   Norrängsgärdena gärden
  Svarttorpesjön kärr?   Norrängsviken vik
  Svenstorpebergen berg   Nosudden udde
  Svenstorpekärret kärr   Nosuddehagen hage
  Svinbäcken bäck   Nyängen Saknas
  Svinfallen ägomark   Nyängsbacken Backe
  Svinkärren kärr   Nybyggemossen åker
  Svinudden udde   Nybyggeängen lågmark
  Svinudden udde   Nyhammarsgärdet Saknas
  Sågsjön sjö /Se   Nyhammarsskogen skog
  Sädesärlberget berg   Nyängen äng
  Sädesärlberget höjd   Näset mark
  Säldfallet terräng   Näseskogen skogsmark
  Sävsjöbäcken bäck   Näset näs
  Sävsjön sjö   Näseån å
  Sörmossen mosse   Näsgärdet gärde
  Sörsjön sjö   Närudden udde
  Sörsjön sjö   Näverkärret kärrmark
  Sörsjön sjö   Ocanholmen skogsholme
  Sörsjön sjö   Oceansmossen mosse
  Tallbacken backe   Odlingen åker
  Tallbacken höjd   Odlingen åker
  Tallholmen holme   Odlingen åker
  Tallholmen holme   Ollestäppan täppa
  Tenern, Västra sjö   Ormsjön sjö
  Tenern, Östra sjö   Ormsjön Saknas
  Tistängen åkermark   Ormudden udde
  *Tiockullen gränsmärke /Se   Orrbergen berg
  Tjärnsjöbäcken bäck   Orrbergeskälet skälröse
  Tjärnsjöbäcken bäck   Orrberget berg
  Tjärnsjön sjö   Orrbergsstafven hörnskäl
  Tomtebottna terräng   Orrmon skogsmark
  Toppön ö   Orrmoängen mosse
  Toppön holme   Orsängen bete
  Toregrop skiljemärke   Oxeltäppan Saknas
  Tornberget berg   Oxfallsberget Saknas
  Tornberget höjd   Oxfallshagen hagmark
  *Torsfala bäck, se Kvarnsjöbäcken Saknas /Se   Oxhagen hage
  Torsfala bäk, se Kvarnsjöbäcken bäck   Oxhagen skog
  Torsjön sjö /Se   Oxnäset skogsmark
  Tranbärsmossen mosse   Oxviken vik
  Tranmossen mosse   Per-Jan-Gärdet gärde
  Trätareviken vik   Plaggermåsen mosse
  Tullaviken vik   Plaggersten sten
  Tullmon terräng   Plogtomten åker
  Tullmon terräng   Plöjan åker
  *Tyresfall bäck, se Kvarnsjöbäcken Saknas /Se   Plöjan åker
  Tärnen sjö   Plöjan åker
  Tärnen sjö   Porsmossen mossmark
  Tärngölen göl   Prinsåkrarna åkerbitar
  Uddeviken vik   Prästhumpen åker
  Uddnäset udde   Prästmossen utäng
  Uddnäset udde   Prästängen Saknas
  Uddnäseviken vik   Puken råmärke
  Uddnäseviken vik   Puksjöbäcken bäck
  Ulriksberg terräng   Puksjöhagen hagmark
  Ulvsberg terräng   Puksjön sjö
  Ulvsberg, Stora ägomark   Puksjön Saknas
  Uttersundet sund   Pukskogen Saknas
  Uvbergen berg   Pungen råmärke
  Uvbergen höjder   Pussbacken backe
  Uvängsberget triangelpunkt   Pussfallet skog
  Uvängssjön, Lilla sjö   Pussfallekällan källa
  Uvängssjön, Stora sjö   »Pålacksbacken» backe
  Vadsbäcken bäck   Påttorpshagen hage
  Varsfallet terräng   Påttorpsgärdet gärde
  Veddalen betesmark   Pälles berg berg
  Vedkärret kärr   Pälles Täppa åker
  Vedkärret kärr   Pänningesänket kärr
  Venbäcken bäck   Pär-Jans-ängsmossen mosse
  Venbäcken bäck   Pärkels Trädgård bergmark
  Venmossen mosse   Päråkern åkrar
  Westerhuitsiön, se Vitten, Västra sjö   Pölarna gropar
  Vettmossen mosse   »Pölsa» äng
  Vettmossen mosse   Pörtestomten åker
  Viflotten sjö   Raelstorpsån å
  Viflotten sjö   Raelstorpsön ö
  Viflotten sjö   Randen »Rånna» äng
  Viflotten sjö   Rottäppan åker
  Viflotten sjö   Rovikstäppan åker
  Viflotten sjö   Regnaholms Brunnskälla källa
  Viflotten sjö   Regnaholms utjord äng o. backmark
  Viflotten sjö   Regnaholmsån å
  Viflotten sjö   Regnaren sjö
  Viflotten sjö   Regnaren sjö
  Viflotten sjö   Regnaren sjö
  Viflotten sjö   Rigärdet gärde
  Viflotten sjö /Se   Riegärdet gärde
  Villaudden udde   Rorsängen äng
  Villaudden udde   Rorsängsudden udde
  Vindsviken vik   Rorsängsviken vik
  Visjön sjö   Rullebackaån å
  *Vitbäcken bäck   Rundbladsgärdet gärde
  *Vitebäck f. gränsmärke   Rådsjön sjö
  *Vitebäck f. gränsmärke   Rådsjön Saknas
  *Vitebäck f.d. gränsmärke   Rådskärren mossar o kärr
  Vitebäck bäck /Se   Rådsvägen väg
  Vitmossen mosse   Rågången Saknas
  Vitmossen mosse   Rågången Saknas
  Vitmossen gränsmärke   Rävgropen Saknas
  Vitten sjö   Rävgropetäppan täppa
  Vitten, Västra sjö   Rävgropliden åker
  Vitten, Västra sjö   Rävrumpeåkern åker
  Vitten, Västra sjö   Rävsten sten
  Vitten, Västra sjö   Rävängen åkrar
  Vitten, Västra sjö   Rödhällen berg
  Vitten, Västra sjö   Rödsjöbäcken bäck
  Vitten, Västra sjö   Rödsjön Saknas
  Vitten, Västra sjö /Se   Römossen Saknas
  Vitten, Östra sjö   Rörsviken Saknas
  Vitten, Östra sjö   Röshem åker
  Vitten, Östra sjö   Rötterbacken bergbacke
  Vitten, Östra sjö   Rötterna åker
  Vitten, Östra sjö   Rötterneängen Saknas
  Vitten, Östra sjö   Salmolundsgärdet gärde
  Vitten, Östra sjö   Samuelsgruvan gruvhål
  Vitten, Östra sjö   Sandgärdet gärde
  Vitten V:a o. Ö:a sjöar /Se   Sandkärret Saknas
  Vitten, Östra sjö   Sandliden åker
  Vitten sjö /Se   Sandtäppan åker
  Vittmossen mosse   Sandviken vik
  Vittorpekärret kärr   Sarvsjön tjärn
  Vittorpekärret kärr   Sarvsunden sund
  Vreden sjö   Sarvsundsholmen holme
  Vreden sjö   Sarvsundsholmarna holmar
  Vreden sjö   Simonstäppan åkertäppa
  Wren, se Vreden sjö   Sjöbacken backe
  Vren sjö   Sjöfallen hagmark
  Vren sjö /Se   Sjöfallet åker
  »wriaholt» jd   Sjögatan väg
  Wyrme alahus Saknas   Sjögärdet Saknas
  Värmeskogen skog   Sjögärdet lågmark
  Värmkärren kärr   Sjögärdet gärde
  Värmviken vik   Sjögärdet Saknas
  Värmån å   Sjöhagen hage
  uästerhuitsiön, se Vitten, Västra sjö   Sjöhagen näs
  Västerkärr betesmark   Sjöhagstäppan åker
  Västersjöbäcken bäck   Sjölundsviken del av Kråken
  Västersjön sjö   Sjömon höjd
  Västersjön sjö   Sjömomossen åker
  Västersjön sjö   Sjöstugu-udden udde
  Västjuten sjö   Sjötäppan täppa
  Västjuten sjö   Sjötäppan åkertäppa
  Västjuten sjö /Se   Sjöåkern Saknas
  Västjuten sjö /Se   Sjöängen Saknas
  Yxskaftemossen mosse   Sjöängen åker
  *Ålborga bäck tidigare gränsmärke   Sjöängen ängsmark
  *Ålborga bäck tidigare gränsmärke   Sjöängen äng
  *Ålborga häll tidigare gränsmärke   Sjöängen äng
  Ålen sjö /Se   Sjöängsviken bukt
  Ålen sjö /Se   Skallpicken mosse
  Ållesiön, se Ålsjön sjö   *Skallspikemossen Saknas
  Ålsjöholm ö   Skallspitemossen mosse
  Ålsjön sjö   Skarsjön sjö
  Ålsjön sjö   Skedevivägen väg
  Ålsjön sjö   Skenstorpeviken vik
  Ålsjön sjö /Se   Skiljebäcken bäck
  Ålsjön sjö   Skiljebäcken bäck
  Ålsjön sjö   Skillnadsudden udde
  Ålsjön sjö   Skillnadsviken vik
  Ålsjön sjö   Skinnpälsen sjö
  Ålsjön sjö   Skinnpälsegölen sjö
  Ålsjön sjö   Skinnpälseön holme
  Ålsjön sjö /Se   Skiraviken vik
  Ålsjön sjö /Se   Skirbäcken bäck
  Ålsjöstrand terräng   Skirn sjö
  Årtsjön sjö   Skogen, Norra skogsmark
  Årtsjön sjö /Se   Skogen, Norra skogsmark
  Årtsjön sjö   Skogen, Södra skogsmark
  Åviken vik   Skogen, Nedre skog
  Älgmossen mosse   Skogsarbetarebostaden Saknas
  Älgmossen mosse   Skogskärret åker
  Ämten sjö   Skomakareberget berg
  Ämten sjö   Skomakareholmen holme
  Ängkärret kärr   Skomakareändan ängbit
  Ängkärret kärr   Skomakareändan åker
  Ängviken vik   Skrabba f.d. äng
  Öbo terräng   Skråputehagen hage
  Ökärret kärr   Skräddareholmen holme
  *Örbäcken gränsbäck   Skrämmebergen Saknas
  *Örbäcken f. gränsbäck   Skrämmeberget berg
  Österhuitesiön, se Vitten, Östra sjö   Skräpkärren betesmark
  Österhuitsiön, se Vitten. Östra sjö   Skräpkärret mosse
  Österbergsäng terräng   Skräpkärret mosse
  Östersjön o. Rådsjön sjöar   Skräpkärrsbäcken bäck
  Östersjön sjö   Skräpkärrsviken vik
  Övre draget terräng   Skräpliden åker
      Skuttberget Saknas
      Skvalet fall
      Skvallerbäcken bäck
      Skvalet fall
      Skytten råmärke
      Skyttens Berg bergklackar
      Skyttens Berg Saknas
      Skytteängen Saknas
      Skälholmen holme
      Skällkokärret kärr
      Skävedalen sänkor
      Sköttängen udde
      Sköttängshagen hage
      *Sköttängsstafven råmärke
      Slottsön ö
      Slåtterkärret f.d. åker
      Slänghumpen skog
      Smalsjön sjö
      Smedberget berg
      Smedjeholmen holme
      Smedstorpsbergen berg
      Små Broarna väg
      Småbroholmen udde
      Småbröten gärde
      Snuggan täppa
      Snårhagen hagmark
      Sockviken ängbit
      Sokärrt äng
      Solbergeviken vik
      Spiktorpeviken vik
      Spökarebacken backe
      Spökarebottnen kolbotten
      Spökstenen sten
      Spångtäppan täppa
      *Stabergen berg
      Stafberget berg
      Stafbergsstafven råmärke
      Stallsviken vik
      Stammetorps såg såg
      Stammetorps utjord utjord
      Stavholmen holme
      Stavtäppan åker
      Stenhagen Saknas
      Stenhagen hage
      Stenkullen kulle
      Stenlisegrinden grind ,väg
      Stenrösegärdet gärde
      Stenrösegärdet gärde
      Stenrösegärdet åkermark
      Stenbromossen mosse
      Stenhagen inäga
      Stenskogen utskog
      Stockkällan källa
      Stockmossen åker
      Stockmosseåkrarne åker
      Stolpebacken backe
      Stolptäppan Saknas
      Stora sjön sjö
      Stora sjön sjö
      »Store Sten» flyttblock
      Storgärdet! åkerflata
      Storkärren Saknas
      Storkärret kärrmark
      Storkärret kärr
      Stormossen mosse
      Stormossen mossmark
      Stormossen mossmark
      Storsjön Saknas
      Storängarna gärden
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen Saknas
      Storängen hage
      Storängen hage
      Storängen skogsmark
      Storängen hage
      Storängen åker
      Storängen lägre mark
      Storängen gärde
      Storängen äng
      Storängen hage
      Storängen hage
      Storängen Saknas
      Storängen ängsmark
      Storängen åker
      Storängsbacken backe
      Storängsbron bro
      Storängsgatan väg
      Storängsgrinden grind
      Storängstafven skälsten
      Storängstäppan åker
      Storängsudden åker
      Storön ö
      Stutkärret kärr
      Struten åker
      Struttäppan åker
      »Stryklona» åker
      *Stukärren kärr
      Stubbfallet skog
      Stutmossen Saknas
      Stutmossen mosse
      *Stutmossestafven råmärke
      Stångbacken backe
      Stökärret bete
      Sundsbyggeholmen holme
      Sundsfallehagen hagmark
      Sundsfallet åker
      Sundsfallet hage o äng
      Sundsjöbäcken bäck
      Sundsjön Saknas
      Suntmossen åkermark
      Svarta Pussen kärr
      *»Svarta Staken» skäl
      Svarttorpssjön sjö
      Svarttorps kors vägkors
      Svens Hål göl
      Svenstorpsbergen berg
      Sverige åker
      Svinbråkehagen svinhage?
      Svinbråtetäppan täppa
      Svinbrätetäppan gärde
      Svinbröten hage
      Svinbäcken bäck
      Svinfallen delvis åker
      Svinkärren åker
      Svinkärren åker
      Svinnsudden holme
      Svinvallen svinvall
      Svältmossen åker
      Sågarebacken backe
      Sågarebäcken bäck
      Sågaregatan väg
      Såggatebron Saknas
      Såggärdet åkermark
      Såggärdet gärde
      Sågtäppan åker
      Sågtäppan täppa
      »Sånnvikeänga» bete
      Sädesärleberget berg
      Sälgdalshagen hage
      Sälgdalskärret åker
      Sälgängen åker
      Sävsjöbäcken bäck
      Sävsjön Saknas
      »Säfsjö pojk» råmärke
      Söderängen äng
      Sörsjön sjö
      Sörängen bete
      Tallbacken gärde
      Tallbacketäppan gärde
      Tallholmen holme
      Tandbjörken+ björk
      *Tenern, Västra göl
      *Tenern, Östra göl
      Tern göl
      Tern göl
      Timmerbergen berg
      Timmermossen mossmark
      Tistelkärret åker
      Tjäderhönan skäl
      Tjädern råmärke
      Tjärgropen tjärbränningsplats
      *Tjärn-Stafven råmärke
      Tomten äng
      Toppön holme
      Tornberget berg
      Torpbäcken bäck
      Torpet åker
      Torrtallemossen mosse
      Torsberget berg
      Torskärren Saknas
      Tranmossen mosse
      Tranmossen mosse
      Trekanten åker
      Trekanten äng
      Trinda Täppan åker
      Trindbergsmåsen mosse
      Trånget Saknas
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trätarebacken backe
      Trätareviken vik
      Trät-täppan åkertäppa
      Tumsten Saknas
      Tvartorpejorden åker o. äng
      Tvartorps utjordar utjordar
      Tvartorps Venar utjordar
      Tyrisfallsön ö
      *Tysbrostafven råmärke
      Tängerna åkrar
      Täppan Norra åker
      Täppan, Stora åkerflata
      Täppan Västra åkertäppa
      Täppkärret åker
      Täppan, Stora åker
      Täpporna, Stora åkerflatan
      Täpporna Västra åker
      Tärnerna gölar
      Tärnmossen mosse
      Uddarna åker
      Uddenäset Saknas
      Uddnäset udde
      Uddnäsehagen hage
      Uddnäseviken vik
      Uddeviken vik
      Uddängen äng
      Ulebacken backe
      Ulebacken vägbacke
      Ullsbergsängen, Nedre åker
      Ullbergsängen, Övre åker
      Uttersundet sund
      Uttersundet trånget
      Uttersundsskälet skäl
      Uvbergen berg
      Uvängssjön sjö
      Uvängssjön, Stora Saknas
      Uvängssjön Lilla Saknas
      Vadet* vad
      Vadsbacken backe
      Vadsbron bro
      Vadsbäcken bäck
      *Wargen skälsten
      *»Warghålet» åker
      Vargåkern åker
      Varsfallet skog
      Varsfallsudden holme
      Varsfallsviken vik
      »Wassfallsstafven» råmärket
      Vass-sjöbackarna skogsmark
      Vedkärret kärr
      Vedkärrsbacken skogsbacke
      Venbäcken bäck
      Venen äng
      Venerna lågmark (ängsmark)
      Venkärret lågmark
      Venmossen lågmark
      Vensängen lågmark
      Ven-ån å
      *Videbröten skälröse
      Viflotten sjö
      Viflotten sjö
      Viflotten sjö
      Viksjön göl
      Vikängen Saknas
      Villaudden udde
      Vindsviken vik
      Visbråten råmärke
      Visjön sjöhåla
      Visjöbäcken bäck
      Vittbrosjön sjö
      Vittbrosjön sjö
      Vitten Västra sjö
      Västra Vitten sjö
      Västra Vitten sjö
      Vitten Östra sjö
      Östra Vitten sjö
      Östra Vitten sjö
      Vittmossen mosse
      Vittmossen mosse
      Vittmossen mosse
      Vittmossetäppan täppa
      Vittorpabergen berg
      Vrebäcken bäck
      Vreen sjö
      Vreängen utjord
      Vreängsbacken backe
      Värmkärren lågmark
      Värmån å
      Värmeskogen skogsmark
      Värmviken vik
      Västersjön Saknas
      Västersjöbäcken bäck
      Västerängen åker o betesmark
      Väst-Tjutten sjö
      Västrahagsgärdet Saknas
      Västra Kärret kärrmark
      Västeråsbackarna bergbackar
      Västerängen åker o äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen Saknas
      Västerängen Saknas
      Västerängen gärde
      Yxskaftmossen mosse
      Åbrobacken backe
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åkerängen åker och äng
      Åkilarna ängbitar
      Åkilsängen lågmark
      »Ålars Hav» mosse
      Ålfisket Saknas
      Ålhuset Saknas
      Ålkista+ Saknas
      Ålkistan Saknas
      Åhlkärret kärr
      Ålpussen ängsbit
      Ålsjöbäcken? bäck
      Ålsjön sjö
      Ålsjön sjö
      Ålsäterstäppan Saknas
      Ångersjön Saknas
      Årtsjö Holme holme
      Årtsjön sjö
      Årtsjön sjö
      Åsbacken backe
      Åsen grusås
      Åskullehagen hagmark
      Åskullekärret gärde
      Åskullen ås
      Åskullekärret åker
      Åtorpet gärde
      Å-täppan åker
      Åviken vik
      Åviketegen äng
      Älgberget Saknas
      Älgmossen mosse
      Älgsjön sjö
      Emten sjö
      Ängen torp
      Ängkärret mosse
      Änglyckan gärde
      Änglyckebacken skogsbacke
      Ängsvenen lågmark
      Ängviken vik
      Äspudden udde
      Öbomossen mosse
      Öboviken vik
      Ödestorpsbacken backe
      Ökställeviken vik
      Ö-kärret mosse
      »Öna» ö
      Örnsjöstafven skäl
      Öslyckan = Ödeslyckan ? åker
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Österängen äng
      Österängen ängbit
      Österängen Saknas

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.