ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2282 Naturnamn : 172 Bebyggelsenamn : 586 Naturnamn : 670
Linköping stad o stift *Allmänningsgatan gata Förkortningar förteckning Alkagatan gata
Linköping stad Apotekaregatan gata /Se Förkortningar förteckning Almgatan gata
Linköping stad /Se Apotekaregatan gata /Se Litteratur förteckning Alvagatan gata
Linköping stad o. stift Artistgatan gata /Se Litteratur förteckning Alvastragatan gata
Linköping stad o. stift Badhusgatan gata /Se Litteratur förteckning Alvgatan, se Alvagatan Saknas
Linköping stad o stift Barfotagatan gata Litteratur förteckning Ankdammen damm
Linköping stad o stift Barfotegatan gata /Se Sagesmän förteckning Apelgatan gata
Linköping stad o. stift Barfotegatan gata /Se Linköping stad Apotekaregatan gata
Linköping stad o. stift Barfotegatan gata /Se Linköping stad Apotekaregatan gata
Linköping stad och stift Barnhemsgatan gata /Se Linköping stad Arbetaregatan gata
Linköping st. Barnhemsgatan gata /Se Linköping stad Artistgatan gata
Linköping stad o. stift Bastugatan gata Linköping stad Askelöfska hagen Saknas
Linköping stad och stift Bastugatan, Stora gata /Se Linköping stad Asklöfska hagen, se Stjärnbergska hagen Saknas
Linköping stad o. stift Bergahage park(?) Linköping stad Asklöfska hagen, se Stjärnbergska hagen Saknas
Linköping stad och stift Berzelügatan gata /Se Linköping stad Aspbacken kulle
Linköping stad o stift *Biskop Cols bro Saknas Linköping stad +Aspegatan äldre väg
Linköping stad och stift Bokhållaregatan gata /Se Linköping stad +Aspelyckan åkerlycka
Linköping stad och stift Bommen, Gamla, se Bommen, Södra äldre tullbom /Se Linköping stad Asphagen hage
Linköping stad o stift Bommen, Södra äldre tullbom /Se Linköping stad Aspängen äng
Linköping stad o stift Borggården torg /Se Linköping stad Aspängen äng
Linköping stad och stift Borgmästaregatan gata /Se Linköping stad Aspängen äng
Linköping stad o stift Brunnsgatan gata /Se Linköping stad Atlasgatan gata
Linköping stad Bränneritorget torg /Se Linköping stad Augustbergsgatan gata
Linköping stad o stift *Clöster lyckian lycka /Se Kvartersnamn förteckning Axgränd gata
Linköping stad Djurgårdsgatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Badhusgatan gata
Linköping stad o stift Djurgårdsgatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Badhusgatan, Stora, se Stora Badstugatan gata
Linköping stad o stift Djurgårdsängen äng Kvartersnamn förteckning Badstugatan gata
Linköping stad och stift Djurgårdsängen äng /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugatan, se Stora Badstugatan gata
Linköping stad o stift Domkyrkogatan gata /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugatan, Gamla, se Lilla Badstugatan gata
Linköping stad och stift Domprostgatan gata /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugatan, Lilla gata
Linköping stad och stift Drottninggatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Badstugatan, Stora gata
Linköping stad o. stift Elsa Brändströms gata gata /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugatan, se Lilla Badstugatan gata
Linköping stad o. stift *Fämeke fsv. jordäga /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugatan, se Stora Badstugatan gata
Linköping stad o stift *Fæmeke område /Se Kvartersnamn förteckning +Badstugugatan, Lilla, se Stora Badstugatan gata
Linköping stad o stift Galgbommen tullbom /Se Kvartersnamn förteckning Baldersgatan gata
Linköping stad o stift Galgbomsgatan gata /Se Kvartersnamn förteckning +Balgegatan, se Djurgårdsgatan Saknas
Linköping stad o stift Galggatan förr gata Kvartersnamn förteckning +Ballhällsgärdet Saknas
Linköping stad o stift Galggatan gata Kvartersnamn förteckning Banérgatan gata
Linköping stad och stift Galgegatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Bangårdsgatan gata
Linköping stad och stift Galggatan äldre namn på Djurgårdsgatan /Se Kvartersnamn förteckning +Bangårdsgatan gata
Linköping stad o stift Galggatan äldre namn på Djurgårdsgatan /Se Kvartersnamn förteckning +Bangårdsgatan, se Oskarsgatan gata
Linköping stad o stift +Galgtullporten tullport /Se Kvartersnamn förteckning +Bankebergavägen väg
Linköping stad o stift gasaløt åker /Se Kvartersnamn förteckning +Bankebergsvägen Saknas
Linköping stad o stift Gasverksgränd gränd /Se Kvartersnamn förteckning Bantorget torg
Linköping stad o stift Gråbrödragatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Bantorget torgplats
Linköping stift o. stad Gråbrödragatan gata /Se Kvartersnamn förteckning +Bantorgsgatan gata
Linköping stad o stift Gråbrödragatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Barfotegatan gata
Linköping stad och stift Gröngatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Barfotegatan gata
Linköping stad o stift Guldsmedsgränd gränd /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgärdet åker
Linköping stad o stift Gumpekulla-backe kulle /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgatan gata
Linköping stad Gumpekulla backe backe /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgrinden grind
Linköping stad och stift Gumpekullastenen minnessten Kvartersnamn förteckning +Barhällsgatan gata
Linköping stad Göran Dyks gata gata /Se Kvartersnamn förteckning Barnhemsgatan gata
Linköping stad o stift Hagagatan Saknas Linköpings stad förteckning Barnhemsgatan gata
Linköping stad o stift *Hagåkra Saknas Kvartersnamn förteckning Barhällsgärdena, se Stora Barhällsgärdet Saknas
Linköping stad och stift »Halakropp» åkrar /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgärdet åker
Linköping stad o stift »hamarstadh skoogh» skog Kvartersnamn förteckning +Barhällsgärdet åker
Linköping stad o stift Hamngatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgärdet, Norra åker
Linköping stad och stift Hantverkaregatan gata /Se Kvartersnamn förteckning Barhällsgärdet, Stora gärde
Linköping stad o stift »Helga Kors-gilles åker» Saknas Kvartersnamn förteckning +Barhällsgärdet, Södra, se Stora Barhällsgärdet åker
Linköping stad *Helga kors» hage Saknas Kvartersnamn förteckning Barhällslyckan åkerlyck
Linköping stad och stift Hospitalsgränd gränd /Se Kvartersnamn förteckning Barhällslyckan, Stora åkerlycka
Linköping stad o. stift Hospitalstorget torg /Se Kvartersnamn förteckning Baron Funcke Kronoåker åker
Linköping stad o stift Hospitalstorget torg /Se Kvartersnamn förteckning Barrgatan gata
Linköping stad o. stift Humlebergsgatan gata /Se Saknas Saknas +Bastugatan Saknas
Linköping stad o stift Hunnebergsgatan gata Linköping stad +Bastugatan, se Stora Badstugatan Saknas
Linköping stad o stift Hunnebergsgatan Saknas /Se Linköping stad Begravningsplatsen, se Kyrkogården Saknas
Linköping stad o stift Hunnebergsgatan gata /Se Linköping stad Berga hage parkområde
Linköping stad och stift Hunnebergsgatan gata /Se Linköping stad Bergsvägen väg
Linköping stad o stift Hunnebergsgatan gata /Se Linköping stad +Bergavägen, se Hällgatan Saknas
Linköping stad o stift *Huvudåkra Saknas Linköping stad Bergaängen ängsområde
Linköping stad o stift Jungfruberget triangelpunkt Linköping stad Bergdalsgatan gata
Linköping stad och stift Järnvägsgatan gata /Se Linköping stad +Bergelyckan åkerlycka
Linköping stad och stift *Kalmarnaflaat åker Linköping stad Berget höjd
Linköping stad o stift Kampen slätt /Se Linköping stad +Berggrenska jorden jordområde
Linköping stad o stift Kampen slätt /Se Linköping stad +Bergsgatan gata
Linköping stad o stift Kampen förr marknadsplats /Se Linköping stad Bergsvägen väg
Linköping stad o stift Kanbergsgatan gata /Se Linköping stad Bergängen, se Bergsängen Saknas
Linköping stad o stift *Karbyängen äng? /Se Linköping stad Berzeliigatan gata
Linköping stad o stift Karl Dahlgrensgatan gata /Se Bahällarn inbyggarbeteckning +Berzeliigatan gata
Linköping stad o stift Karleby-gärdet åker Abendro, se Villa Abendro Saknas Berzeliusgatan gata
Linköping stad o stift Karlsbolyckan ägomark +Adamstorp äldre dagsverkstorp Berzeliusparken parkområde
Linköping stad o stift Kaserngatan gata /Se Adolfsberg bebyggelse Beteshagen äng
Linköping stad +Kattbrunnen vattensamling, nu torrlagd /Se Adolfsberg äldre lht Biblioteksgatan gata
Linköping stad o stift +Kattbrunnen vattensamling, nu torrlagd /Se Affärspalatset hus Bielkegatan gata
Linköping stad o stift Kattebrunnsgatan förr gata Alarp äng Birger Jarlsgatan gata
Linköping stad o stift Kattbrunnsgatan del av Östgötagatan /Se Alarp lht +Birger Jarlsgatan gata
Linköping stad o stift Kattbrunnsgatan del av Östgötagatan /Se Alby lht +Birger Jarls torg torg
Linköping stad o stift *Kattbrunnsgatan, nu Östgötagatan f.d. gata /Se Algotsdal lht Birgittagatan gata
Linköping stad och stift Klostergatan gata /Se +Alla Själars kapell äldre kapell +Biskopens Kohage, se Biskopshagen Saknas
Linköping stad o stift Knutstorpe kärr ägomark Allmänna läroverket Saknas Biskopene löningejord, se Biskopshagen Saknas
Linköping stad o stift Konsistoriegatan gata /Se Alphyddan lht +Biskopegatan gata
Linköping stad o stift Konungsträdgården förr trädgård Amerika serveringslokal +Biskopegatan gata
Linköping stad o stift Konungsåkern förr åker Andersbo lht Biekopagärdet åker
Linköping stad o stift *Konungsåkern åker Andersbo lht Biskopshagen jordområde
Linköping stad o stift *Konungsåker Saknas Anderstorp lht Biskopshagen jordområde
Linköping stad o stift *Korsfoten åkermark Anenäs lht Biskopsjorden Saknas
Linköping stad o stift Korsgatan, S:t gata /Se Annelund bebyggelse +Biskopsjorden, se Biskopsgärdet Saknas
Linköping stad o stift Krabbegatan gata /Se Annelund bebyggelse Biskopslöten, se Biskopshagen Saknas
Linköping stad o stift Krokåker Saknas Annero lht Biskopsträdgården trädgård
Linköping stad och stift *Krok aker åker Annero lht +Bjelkegatan gata
Linköping stad o stift Krokgatan gata Annero Skolhus, se Annero Saknas Bjälbogatan gata
Linköping stad o stift Kråksätter ägomark Anniero lht +Bjälbogatan gata
Linköping stad o. stift Kullagatan gata /Se Apelbordet utjord Björkgatan gata
Linköping stad och stift Kungsgatan gata /Se Arbetareföreningens hus Saknas Björngatan gata
Linköping stad o stift Kungsträdgården park Armaturfabriken Saknas Björnsåker krono skatteåker
Linköping stad Kungsträdgården trädgård Asklunds tobaksfabrik tobaksfabrik +Blanklyckan åkerlycka
Linköping stad o stift *Kungsåkern f. åker Aspegård bebyggelse Blockstigen gata
Linköping stad o stift *Kungsåkern f. åker Asplund lht Blomgatan gata
Linköping stad o stift Kyrkogatan Saknas Assembléehuset, se Teaterhuset Saknas Blåklintsgatan gata
Linköping stad Kyrkogatan, Södra gata /Se Augustberg bebyggelse Blästaängen äng
Linköping stad o stift *Kyrkogärdet gärde Augustberg lhter Bobergegatan gata
Linköping stad o stift *Kyrkogärdet gärde Augustberg, se Rosenborg Saknas Bockhornsvägen gata
Linköping stad o stift Köpmansgränd gränd /Se Augustberg, se Åkersberg Saknas +Bohlgården, Se Borggården område
Linköping stad o stift Ladugårdsbacke backe Axvall lht Bokhållaregatan gata
Linköping stad o stift Lasarettsgatan gata /Se Backaberg äldre lht +Bokbindaregatan, se S:ct Larsgatan Saknas
Linköping st. Lasarettstorget, se Hospitalstorget torg Backegården, se Backgården Saknas /Bokhandlaregatan/, se Bokhållaregatan Saknas
Linköping stad o stift Lilla torget torg /Se +Backen äldre dagsverkstorp Bokhållaregatan gata
Linköping stad o stift Lillgrundet ö +Backetorpet, se Backen Saknas +Bomlyckegatan gata
Linköping stad o stift Linköpings å, se Stångån å Backgård bebyggelse Bomlyckan åkerlycka
Linköping stad Linnégatan gata /Se Baden lht +Bommen, Gamla, se Galgebommen Saknas
Linköping stad o stift Linnégatan gata /Se Badhuset, se Kallbadhuset och Varmbadhuset Saknas Bommen, Nya, se Östertull Saknas
Linköping stad o stift Lisa, Långa ö +Ballhäll, se Barhäll Saknas +Bommen, Södra, se Galgebommen Saknas
Linköping stad o stift +Lingurs hög hög /Se +Ballhällstorpet äldre torp Bondegatan gata
Linköping stad och stift *Långängen äng Baltic Hotell Saknas Borgsrejorden jordområde
Linköping stad o. stift ?Långängen äng Banstugan banvaktbostäder Borgarejorden i Kapellslyckan jordområde
Linköping st. Läroverksgatan gata /Se Banvaktsstugan, se Banstugan Saknas Borgarejorden i Sältingen jordområde
Linköping stad o stift *Löt äng Barhäll trädgårdslht Borgaretegarna del av stadsäg.
Linköping stad o stift Löten f. äng Barhäll lht Borggården plats framför slott
Linköping stad o stift Magasinstorget torg /Se Barhäll stadsdel å lht Borggården s slottet
Linköping stad o stift Magistratshagen hage(?) Barnbördshuset Saknas Borggårdsgatan gata
Linköping stad o stift *Munka-lyckan lycka /Se Belvederen serveringslokal Borgmästaregatan gata
Linköping stad o stift Munkgärdet åker /Se Berga utjord Borgmästaregatan gata
Linköping stad o. stift »mollogatu» förr gata Berga frälse utjord = 2 Berga utjord +Borgmästarehagen hage
Linköping stad o stift ?Munkgärdet åker Berga hage lhter Borgmästarens lycka åker
Linköping stad o stift »mølegatw», Se: mollogatu förr gata Bergalid lht +Borgmästarens lycka, se Borgmästarehagen åker
Linköping stad o stift »Möllowang» åker /Se Bergalund lht Borgmästareängen äng
Linköping stad o stift *Mölnogatan förr gata Berga Prästgård prästgård Botaniska trädgården del av område
Linköping stad o stift Mölnogatan förr gata /Se Berga skatte utjord = 1 Berga utjord +Botten äng
Linköping stad o stift Mörnersgatan gata /Se Bergbrinken lht Botten äng och skog
Linköping stad o stift *Norges gata förr gata Bergdalen äldre torp Brantstigen gata
Linköping stad o stift *Norragärde gärde +Bergeliden, se Ekelyckan Saknas +Braskena gränd Saknas
Linköping stad o stift Nygatan gata /Se Berget gård +Braskgatan gata
Linköping stad och stift +Nyestång bro Bergholm lht Bredgatan gata
Linköping stad o. stift Nykvarn terräng(?) Berglund äldre lht Brinka, se Brinkbacken Saknas
Linköping stad o stift Nödmyntsgatan gata /Se Bergstugan lht Brinkbacken sluttning
Linköping stad o stift Pappegoywaldslyckan lycka /Se Bergsäter lht Brinkbacken gata
Linköping stad o stift Pilens backe backe Bergsätter lhter +Brinkeskog skogsområde
Linköping stad o stift Pilens backe gränd /Se Bergtomta lht Brinkgatan, se Brinkbacken Saknas
Linköping stad o stift Pilens backe gata /Se Bergvalla lht +Brinkskogshagen hage
Linköping stad o stift Planterhagen ägomark(?) Bergåsa lht +Brohagen hage
Linköping stad o stift Platensgatan gata /Se +Bernhardinerklostret kloster +Brolyckan åkerlycka
Linköping stad o stift Platensgatan gata /Se +Bernhardinermunkarnas kyrka, se Hospitalekyrkan Saknas +Bron, Nya, se Stångebro Saknas
Linköping stad o stift Prästgatan f. gata +Besökelsekapellet kapell Brukslyckorna åkerområde
Linköping stad o stift Repslagaregatan gata /Se Bethaniakapellet Saknas Brunnsgatan gata
Linköping stad o stift Repslagaregatan gata /Se Betlehem lht Bryggerigränd gränd
Linköping stad och stift Repslagaregatan gata /Se Bibliotekshuset, se Stiftsbiblioteket Saknas +Bränneritorget, se Magasinstorget Saknas
Linköping stad o stift Risbrinken backe /Se Biskopsborgen, se Slottet Saknas +Bränningegatan gata
Linköping stad o stift Rosenberg ägomark(?) Biskopsgården biskopssäte Bussplatsen busstation
Linköping stad o stift Roxen sjö Biskopshuset tjänstebostad +Bånggatan, se Risbrinksvägen Saknas
Linköping stad o stift Roxen sjö Biskopsladan medeltida byggnad Båtsmansgatan gata
Linköping stad o stift Roxen sjö Bjerga bebyggelse Bäckgatan gata
Linköpings stift Saknas Roxen sjö Björkhaga lht Bäckstadsgatan gata
Linköping stad Roxen sjö Björnkärret arbetarbostad Börstorpa äng äng
Linköping stad o stift Roxen sjö Björnsåker utjord +Campen, se Kampen Saknas
Linköping stad o stift »sacristie tomptene» naturnamn Björnsåkern villaområde +Camplyckorna, se Kamplyckorna Saknas
Linköping stad och stift Sandbäcksgatan gata /Se Blexberg lht Capellyckan Saknas
Linköping stad o stift *Sandgatan gata Blomult lht +Carlebÿ Lÿckorna, se Karebylyckorna Saknas
Linköping stad o stift Sandgatan f. gata Blommedal lht Centralbanan, Östra järnväg
Linköping stad o stift Sandgata fd. gata Blåklintshemmet Saknas +Clostergatan, se Klostergatan Saknas
Linköping stad o stift *Sandgatan gata Blästad utjord +Coulsnderska lyckan åker
Linköping stad o stift Sandgatan Saknas Blästad utjord +Crono Eken, se Kronoeken Saknas
Linköping stad o stift   Blöta Saknas Curmensgatan gata
Linköping stad o stift   Blötan lht Dalgatan gata
Linköping stad o stift   Boiro lht Dalgatan gata
Linköping stad o stift   Bojro lht Daniels hage hage
Linköping stad o stift   +Bondhaltebol gård Danmarksgatan gata
Linköping stad o stift   Borgarhemmet Saknas +De fattigas lycka åkerlycka
Linköping stad o stift   Brages, se Bragetorpet Saknas +De fattigas Sältäng äng
Linköping stad o stift   Bragetorpet soldattorp +De fattigas åker i Hospitalet åkerskiften
Linköping stad o stift   Brandstationen Saknas Djurgården äng
Linköping stad o stift   Brandstationen, Gamla Saknas +Djurgårdebommen, se Galgebommen Saknas
Linköping stad o stift   Brandstodsbolaget Saknas Djurgårdsgatan gata
Linköping stad o stift   +Bredgården gård Djurgårdsgatan gata
Linköping st.   Brinkeberg lht Djurgårdsgatan väg
Linköping stad   Brinken lht +Djurgårdsgränd, se Lindhultagatan Saknas
Linköping stad och stift   Britenborg lht Djurgårdshagen skogsområde
Linköping stad och stift   Britenborg lht Djurgårds kärräng ängsområde
Linköping stad o stift   Brittenborg lht Djurgårdslyckan åker
Linköping stad o stift   Brostugan hus +Djurgårdslyckan åkerlycka
Linköping stad o stift   Brotomten lhter Djurgårds storäng ängsområde
Linköping stad o stift   Brunsborg lht Djurgårdsvägen djurgården
Linköping stad o stift   Bråstorp bebyggelse Djurgårdsängen, se Djurgården Saknas
Linköping stad o stift   Bråstorp kronoskatteäng Domkapitelsträdgården trädgården
Linköping stad o stift   Brända tomten tomt Domkyrkans hage hage
Linköping stad o stift   +Bussin torp Domkyrkogatan gata
Linköping stad o stift   Bäckagården lht Domkyrkogården, se Domkyrkoplan Saknas
Linköping stad o stift   Böckestad Boställe jordbruksfastighet Domkyrkokomministerns löningsjord Saknas
Linköping stad o stift   Cap Juliette = Åhyddan Saknas Domkyrkoplan område
Linköping stad o stift   +Cap Juliette, se Åhyddan Saknas Domkyrkosysslomannens löningejord del av Hunnebogärdet
Linköping stad o stift   Carlsberg, se Carlsborg Saknas Domkyrkosysslomannens löningsjord stadsäg.
Linköping stad o stift   Carlsborg lht Domkyrkosysslomanshagen, se Sysslomanshagen Saknas
Linköping stad o stift   Carlsvik lht +Domprostebommen, se Tornbybommen Saknas
Linköping stad o stift   Cedersberg lht +Domprostegatan, se Gråbrödragatan Saknas
Linköping stad o stift   Cellfängelset, se Kronhäktet Saknas +Domprostens hage skog
Linköping stad o stift   +Cellfängelset, Nya, se Kronohäktet Saknas Drottningbron bron över stångån
Linköping stad o stift   Centralbryggeriet, Nya Saknas Drottninggatan gata
Linköping stad och stift   Centralhotellet Saknas Drottninggatan gata
Linköping stad o stift   Centrallasarettet Saknas +Drottninggatan, se S:ct Persgatan Saknas
Linköping stad o stift   Centralpalatset affärshus Drottningtorget torg
Linköping stad o stift   Centralstationen, se Järnvägsstationen Saknas Duvgatan gata
Linköping stad o stift   Cirkusbyggnaden bebyggelse Dvärggatan gata
Linköping stad o stift   +Cistercienserklostret, se Bernhardinerklostret Saknas Egnahemsgatan gata
Linköping stad   Claestorp lht +Egnahemsvägen, se Egnahemsgatan Saknas
Linköping stad o stift   Dalbo lht Ekbacken kulle
Linköping stad o stift   Dalbo, se Villa Dalbo Saknas Ekekällagärdet, se Ekkällegärdet Saknas
Linköping stad o stift   Dalhem lht Ekelyckan åker
Linköping stad o stift   Dalhem lht Ekelyckan, se Risbrinken Saknas
Linköping stad o stift   Dambadhuset Saknas Ekgatan gata
Linköping stad o stift   Damdebo lht Ekholmsvägen gata
Linköping stad o stift   Danielsberg lht Ekhultsgatan gata
Linköping stad o stift   De Förenade Tegelbruken lht Ekkällan hälsobrunn
Linköping stad o stift   Djupadal lht Ekkällebäcken bäck
Linköping stad o stift   Djurgårdsstugan hus Ekkällegatan gata
Linköping stad o stift   Djurgårdstorpet, se Djurgårdsstugan Saknas Ekkällegärdet åker
Linköping stad o stift   +Djurhagstorp torp Ekkällelyckan jordområde
Linköping stad och stift   Djäknekvarteret område Ekkällevägen väg
Linköping stad o stift   Domkyrkan Saknas +Ekkällevägen gata
Linköping stad o stift   Domkyrkosysslomansbostället boställe Eklundsgatan gata
Linköping stad   Domkyrkoförsamlingen Saknas Eklyckan, se Ekkällelyckan Saknas
Linköping stad o stift   Domprostebostället, se Domprostgården Saknas Eklöfsgatan gata
Linköping stad o stift   +Domprostgården boställe Ekorrvägen gata
Linköping stad o stift   Domprostgården domprosteboställe Ekängen utjord
Linköping stad o stift   Druvgården ölservering, sedan uraffär Ekängen äng
Linköping stad o stift   Drätselkammaren hus Enelyckan, se Risbrinken Saknas
Linköping stad o stift   Duvkullen lhter Engelbrektsgatan gata
Linköping stad o stift   Dykälla lht Enelbrektsplan öppen plats
Linköping stad   Edhaga bebyggelse +Eriksgatan gata
Linköping stad o stift   Edhaga lht +Exekutionstorget torg
Linköping stad o stift   Ekeberg lht Falkhagen hage
Linköping stad o stift   Ekelund lht, avs. Fabriksgatan gata
Linköping stad o stift   Ekelyckan lht Falkgatan gata
Linköping stad o stift   Ekenberg lht Fasangatan gata
Linköping stad o stift   Ekenäs lht Florsgatan gata
Linköping stad o stift   Ekenäs lht Floraparken parkområde
Linköping stad o stift   Ekhaga lht Fogdehumpen frälsehage
Linköping stad o stift   Ekhaga, se Edhaga bebyggelse Fogdehumpen ängeområde
Linköping stad o stift   Ekhult lht +Fogelhagen, se Fågelhagen Saknas
Linköping stad o stift   Ekhult lht +Fogellyckan, se Fågellyckan Saknas
Linköping stad o stift   Ekhult lht Fogelstabanan, se Fågelstabanan Saknas
Linköping stad och stift   Ekhult lhter Folkparken parkområde
Linköping stad och stift   Ekhyddan bebyggelse Folkungagatan gata
Linköping stad och stift   Ekkällan bebyggelse Folkungagatan gata
Linköping stad o stift   Ekkällan lht Folkungavallen idrottsplats
Linköping stad o stift   Ekkällelyckan lhter Folkungavallen idrottsplats
Linköping stad o stift   Ekliden lht Forshemsgatan gata
Linköping stad o stift   Ekliden lht +Forzelii jord jordområde
Linköping stad o stift   Eklund lht Frejagatan gata
Linköping stad o stift   Eklund lht +Fridhemsgatan gata
Linköping stad o stift   Eklyckan, se Ekkällelyckan Saknas Fridhemshagen hage
Linköping stad o stift   Eknäs, se Ekenäs Saknas Fridsbergsgatan gata
Linköping stad o stift   Eknässtugan hus Fridtunsgatan gata
Linköping stad o stift   Ekängen lhter Furugatan gata
Linköping stad o stift   Ekö lht +Fågelhagen hage
Linköping stad o stift   Elementarläroverket, se Stadshuset Saknas +Fågellyckan åkerlycka
Linköping stad o stift   Elementarläroverket, Högre läroverk Føgelstabanan järnvägen
Linköping stad o stift   Elementarläroverket för flickor Saknas Fågelsången åkerlycka
Linköping stad o stift   Elinsberg lht Färgaregatan gata
Linköping stad o stift   Emanuelskyrkan Saknas Föreningsgatan gata
Linköping stad o stift   Emilsberg lht Föreningsgatan gata
Linköping stad o stift   Emmalund bebyggelse Galgbacken f. d. galgplats
Linköping stad o stift   Engelholm lht Galgberget bergshöjd
Linköping stad o stift   Ensbo jordbruksfastighet +Galgbomsgatan, se Djurgårdsgatan Saknas
Linköping stad o stift   Ensebo, se Enebo Saknas Galgebackslyckan åker
Linköping stad   Epidemisjukhuset Saknas +Galgebommen tullbom
Linköping stad   Epidemisjukhusområdet Saknas +Galgebommen tullbom
Linköping stad o stift   Eriksberg lht +Galggatan Saknas
Linköping stad o stift   Eriksberg lhter Garvaregatan gata
Linköping st.   Eriksdal lht Gelbgjutaregatan gata
Linköping st.   Eriksdal lht Generalsgatan gata
Linköping st.   Eriksdal lht Gesällgatan gata
Linköping stad o stift   Eriksdal lht Getbäcksgatan gata
Linköping stad o stift   Erikslund hus Gjelbgjutaregatan, se gelbgjutaregatan Saknas
Linköping stad   Erikslund lht +Gjuterigatan gata
Linköping stad o stift   Erlandstorp lht Gnejegatan gata
Linköping stad och stift   Esse, se Villa Esse Saknas +Godsgatan, se Alkagatan Saknas
Linköping stad och stift   Fannylund lht Granbergske hagen hage
Linköping stad o stift   Fattighuset fattighus Grangatan gata
Linköping stad o stift   Fingals, se Fingalstorpet Saknas Granhagen barrskogshagen
Linköping stad o stift   Fingalstorpet soldattorp Granitgatan gata
Linköping stad o stift   +Finntorpet dagsverkstorp Grankottsstigen, se Grankottsvägen Saknas
Linköping stad o stift   Flickläroverket elementarläroverk för flickor Grankottsvägen gata
Linköping stad o stift   Flora lht Granskogen skog
Linköping stad o stift   Florenshill lht Gravkyrkogården, se kyrkogården Saknas
Linköping stad o stift   Flugan lht Gravkyrkogården, Gamla begravningsplatsen
Linköping stad o stift   Folkskolan, se Linnéskolan Saknas +Gravkyrkogården, Nyaste, se Norra kyrkogården Saknas
Linköping stad o stift   Folkskolelärareseminariet Saknas Grenadjärgatan gata
Linköping stad o stift   Folkskoleseminariet Saknas Griftegården, se Kyrkogården Saknas
Linköping stad o stift   Folkskoleseminariet för kvinnliga elever Saknas +Griftgårdegatan gata
Linköping stad o stift   Folkungaskolan folkskola Gripgatan gata
Linköping stad o stift   Forshem lht Gropen Saknas
Linköping stad o stift   +Franciskanerklostret, se Gråbrödraklostret Saknas +Gropgatan gata
Linköping stad   Fredriksberg lht Grusgropen grustag
Linköping stad o stift   Fredriksborg lht Grusgropsgärdet åker
Linköping stad o stift   Fredriksborg bebyggelse Gråbrödragatan gata
Linköping stad o stift   Fredriksdal lht Gråbrödragatan gata
Linköping stad o stift   Fredriksdal hus +Gränsgatan, se Gamla Stadsgränsen Saknas
Linköping stad o stift   Fredriksdal lht +Gräsgatan gata
Linköping stad o stift   Fredrikshall villaområde Gräshagen, se Igelhagen Saknas
Linköping stad o stift   Fredrikshall lht Grönbergska hagen hage
Linköping stad   Fredrikshall lht Gröngatan gata
Linköping stad o stift   Fredrikshall lht Gröngatan gata
Linköping stad o stift   Fredrikshall lht +Gubbegatan gata
Linköping stad o stift   Fredrikshall lht Guldsmedsängen äng
Linköping stad o stift   Fredrikshall lht +Gullbergsvägen, se Bergsvägen gata
Linköping stad o stift   Fridensborg lht +Gummetorpsängen äng
Linköping stad o stift   Fridhem handelsträdgård Gumpekulla skatteåker
Linköping stad o stift   Fridhem bebyggelse Gumpekullabacke kulle
Linköping stad o stift   Fridhem lht Gumpekullagatan gata
Linköping stad o stift   Fridhem lht Gustaf Adolfsgatan gata
Linköping stad o stift   Fridsberg bebyggelse +Gårdslyckan åkerlycka
Linköping stad o stift   Fridtuna bebyggelse Gåslyckan åker
Linköping stad o stift   Fridtuna lht Gärdesgatan gata
Linköping stad o stift   Fridtuna avs. Gärdesgatan gata
Linköping stad o stift   Friherrliga Mörnerska stiftelsen Saknas +Gärdet, Norra åker
Linköping stad   Frimurarehotellet byggnad +Gärdet, Norra åker
Linköping stad o stift   Frimurarehuset gymnasium +Gärdet, Norra åker
Linköping stad o stift   Frimurarelogen, se Frimurarehuset o. -hotellet Saknas +Gärdet, Norra åker
Linköping stad o stift   Friskolan, se Ljungstedtska friskolan Saknas +Gärdet, Södra åker
Linköping stad o stift   Frälsegården bebyggelse +Gärdet, Södra åker
Linköping stad o stift   Frälsegård = 4 Bökestad bebyggelse +Gärdet, Södra åker
Linköping stad o stift   Frälsegård = 4 Kallerstad bebyggelse +Gärdet, Södra åker
Linköping stad o stift   Frälsegården = 5 Råberga bebyggelse +Gärdet, Västra åker
Linköping stad och stift   Frälsegården bebyggelse +Gärdet, Västra åker
Linköping stad o stift   Frälsegård = 4 Vidingsjö bebyggelse +Gärdet, Västra åker
Linköping stad o stift   Frälsegården, Stora, se Södergården = 3 Tornby bebyggelse +Gärdet, Västra åker
Linköping stad o stift   Fröberget lht +Gärdet, Västra åker
Linköping stad o stift   Fureberg lht +Gärdet, Västra åker
Linköping stad o stift   Furubo lht +Gärdet, Östra åker
Linköping stad o stift   Furulid lht +Gärdet, Östra åker
Linköping stad o stift   Furuliden lht +Gärdet, Östra åker
Linköping stad o stift   Fängelset, se Kronohäktet Saknas +Gärdet, Östra åker
Linköping stad o stift   Församlingshemmet Saknas +Gärdet, Östra åker
Linköping stad o stift   Garnisonssjukhuset Saknas +Gärdet, Östra åker
Linköping stad   Gasverket Saknas +Gärdsmaden ängsområde
Linköping stad   +Gasverket gasverk Gästgifvarhagen Saknas
Linköping stad   Gasverket, Gamla gasverk Gästgivarehagen jordområde
Linköping stad   Gasverket, Nya gasverk +Gästgivarehagen, Norra, se Gästgivarehagen Saknas
Linköping stad o stift   Gatan utjord +Gästgivartegen, se Hästkrogaretegen Saknas
Linköping stad o stift   Gelbgjutaregården gård +Gästgiverijorden, Gamla, se Hästkrogarehagen Saknas
Linköping stad o stift   Getingegården rusthåll Gästgiveritegen, se Gästgivarehagen Saknas
Linköping stad o stift   Gjuteriet Saknas Göran Dyks gata gata
Linköping stad   Glyttinge, se Trädgårdstorp utjord +Görgeska jorden jordområde
Linköping stad   Gläntan lht Götgatan gata
Linköping stad   Gläntan lht +Hackforsån å
Linköping stad   Gottfridsberg kvarter +Hagadalegatan, se Hagdalsgatan Saknas
Linköping stad och stift   Gottfridsberg lhter +Hagagatan, se Tornby hagesväg Saknas
Linköping stad   Gottfridsberg lhter Hagalund beteshage
Linköping st.   Gottfridsberg lhter Hagdalsgatan gata
Linköping stad och stift   Gottfridsbergs kvarter stadsdel +Hagen hage
Linköping stad o stift   Gottfridsbergsskolan folkskola +Hagen hage
Linköping stad o stift   Grand hotell hus Haggatan gata
Linköping stad   Granebo lht +Haglyckorna ängslyckor
Linköping stad   Granliden lht Halsen äng
Linköping stad   Grindstugan dagsverkstorp Hamnen hamn
Linköping stad   +Grindstugan torp Hamnen hamn
Linköping stad   +Grindtorpet dagsverkstorp Hamnen, Nya, se Hamnen Saknas
Linköping stad   +Gråbo soldattorp Hamngatan gata
Linköping stad   +Gråbrödraklostret Saknas +Hamngatan Saknas
Linköping stad   Grönbrink torp el. backstuga Hamnområde område kring hamn
Linköping stad   Grönhagen lht Hamnområdet området vid hamn
Linköping stad   Grönhult lht Hamnområdet, Nya Saknas
Linköping stad   Grönlund lht Hamnplan del av Hamnområdet
Linköping stad o stift   Gudmunstorp, se Gummetorp Saknas Haningevägen benämning på vägen
Linköping stad och stift   Gula Knuten rivet hus Hantverkaregatan gata
Linköping stad   Gummetorp bebyggelse Hantverkaregatan gata
Linköping stad   Gumpekulla utjord Haretigen gata
Linköping stad   Gustafsberg lht Hasselgränd gata
Linköping stad   Gustafsberg soldattorp Havregatan gata
Linköping stad   Gustafsberg lhter Heimdalsgatan gata
Linköping stad   Gustafslund lht Hejdegatan gata
Linköping stad   Gustafslund lht Hertig Johansgatan tidigare föreslagen gata
Linköping stad   Gustafslund lhter Hertig Karlsgatan gata
Linköping stad   Gymnasiet, Gamla gymnasiebyggnad +Hjelmgatan, se Hjälmgatan Saknas
Linköping stad   +Gymnasium, se Residenshuset Saknas Hjortvägen gata
Linköping stad   Gymnasium, Nya, se Lärdomsskolan Saknas Hjälmgatan gata
Linköping stad o stift   +Gymnastiken gymnastikhus Holmen ö
Linköping stad o stift   Gymnastikhuset gymnastikhus Hospitalets sälting äng
Linköping stad o stift   Gymnastikhuset gymnastiklokal +Hospitalsgatan gata
Linköping stad o stift   +Gärdstugan torp +Hospitalsgatan, se Stora Badstugatan gata
Linköping stad   +Gästgivaregården gästgivaregård Hospitalsgränd gränd
Linköping stad   +Gästgivaregården gästgivaregård Hospitalsgärdet åker
Linköping stad   Göransberg lht Hospitalshagen hage och åker
Linköping stad   Göta trängkårs kasern, se Svea trängkårs kaserner Saknas Hospitalshagen hage och åker
Linköping stad   Göthagen hus Hospitalshagen del av Centrallasarettsområde
Linköping stad   Haga lhter Hospitalsjorden åker
Linköping stad   Hagaberg villaområde Hospitalslyckan åkerlycka
Linköping stad   Hagaberg lht Hospitalslyckan åkerlycka
Linköping stad   Hagaberg hus Hospitalstorget torg
Linköping stad   Hagaberg lht Hospitalstorget torg
Linköping stad   Hagaborg lht +Humlebergsgatan, se Hunnebergsgatan Saknas
Linköping stad   Hagaborg lht +Humlebergs Tull, se Hunnebergstullen Saknas
Linköping stad   Hagadal bebyggelse Humlegatan gata
Linköping stad   Hagadal lht Humpen frälseäng
Linköping stad   Hagalund bebyggelse Humpen, se Skrivarehumpen Saknas
Linköping stad   Hagalund lht +Humpen, se Lillängen, Bökestad Saknas
Linköping stad   Hagalund lht +Hundebergz Gatan, se Hunnebergsgatan Saknas
Linköping stad   Hagalund hus Hunneberg jordområde
Linköping stad   Hagalund avst. Hunnebergsgatan gata
Linköping stad   Hagalund lhter Hunnebergsgatan gata
Linköping stad   Haga Missionshus lht Hunnebergsgatan gata
Linköping stad   Hagby lht Hunnebergsgatan gata
Linköping stad   Hagsäter lht +Hunnebergs gärdesgata väg
Linköping stad   Hagsäter lht Hunnebergsgärdet Saknas
Linköping stad o stift   Hagtorp lht Hunnebergsgärdet åker
Linköping stad och stift   Hagtorpet dagsverkstorp Hunnebergsgärdet åker
Linköping stad och stift   Hagtorpet hus Hunnebergsgärdet, Övre, se Hunnebergsgärdet åker
Linköping stad och stift   Hallby lht +Hunnebergstullen tullport
Linköping stad och stift   Hammar jordtorp Häggvägen gata
Linköping stad och stift   Hamnkontoret Saknas Hällgatan gata
Linköping stad och stift   Hamnpaviljongen, se Hamnkontoret Saknas Häradskällan källa
Linköping stad   Hamra lht Häradskärret kärr
Linköping stad   Hamra lht Hästhagen hage
Linköping stad   Haninge enstakahemman +Hästhagen, se Granhagen Saknas
Linköping stad   Haninge bebyggelse +Hästkrogaregatan väg
Linköping stad   Hasselbacken hus Hästkrogarehagen hage
Linköping stad   Hejdegården bebyggelse +Hästkrogaretegen teg
Linköping stad   Hejdegården stadsdel Hästkrogarhagen Saknas
Linköping stad   +Helgeandshuset härbärge Hästskogatan gata
Linköping stad o stift   +Helge Andskapellet kapell, senare rådhus +Hästtorget, se Kampen Saknas
Linköping stad o stift   Hellensborg lht Hättan kärräng
Linköping stad   Herrbadhuset, se Kallbadhuset Saknas Högalidegatan gata
Linköping stad   Hjälmsäter ålderdomshem Höglyckan jordområde
Linköping stad   Hjälmsäter lht Idrottsplatsen, se Folkungavallen Saknas
Linköping stad   Hjälmsäter stadsdel Idrottsplatsen, Gamla Saknas
Linköping stad   +Holmen tomtområde Igelhagen äng
Linköping stad o stift   Hospitalet Saknas Illerstigen gata
Linköping stad   Hospitalsgården bebyggelse Industrigatan gata
Linköping st.   Hospitalshemmet, se Hospitalsgården Saknas Jokobssonska trädgården trädgård
Linköping stad   Hospitalskyrkan kyrka +Jerntorgsgatan, Södra, se Södra Järntorgsgatan Saknas
Linköping stad   +Hospitalssysslomansbostället Saknas Joensuugatan gata
Linköping stad   Hospitalstomten tomtområde Johannelundsvägen gata
Linköping stad   Hotell Saknas Johannesborgsvägen gata
Linköping stad   Hotell City hotell +Johansgatan gata
Linköping stad   +Hotell Drufvan hotell Junkersgatan gata
Linköping stad   Hotel du Nord hotell Jägarevägen gata
Linköping stad   +Hotellet, Nya, se Stora hotellet Saknas Järntorget torg
Linköping stad   Hotellet, Stora, se Stora hotellet Saknas Järntorget torg
Linköping stad o stift   Hotell Lindeberg hotell Järntorget torg
Linköping stad   Hotell Norden Saknas +Järntorgsgatan gata
Linköping stad   Hunneberg bostadslägenhet +Järntorgsgatan, Södra gata
Linköping stad   Hunneberg lht Järnvägsavenyen gata
Linköping stad   +Hunnebergs tomter tomtplatser Järnvägsbron bron
Linköping stad o stift   Hvirfvan, se Virvan Saknas Järnvägsbron, Gamla järnvägsbro
Linköping stad   Hyddan lht Järnvägsgatan gata
Linköping stad   Hypoteksföreningen hus +Järnvägsgatan gata
Linköping stad   +Hässia torp Järnvägsparken parkområde
Linköping stad   Högadal lht +Jönköpingsvägen väg
Linköping stad   Högdalen lhter Kagagatan gata
Linköping stad   Högre Allmänna Läroverket bebyggelse +Kallermans lycka åkerteg
Linköping stad   Högstorp torp Kallerstads allé väg med allé
Linköping stad o stift   Högstorp hus Kallerstads hump äng
Linköping stad   Högsäter lht Kalmarvägen utfartsväg
Linköping stad   Högsätter lht Kampen slätt
Linköping stad o stift   Högtomta lht +Kampen öppen plats
Linköping stad   Högtomta bebyggelse Kamplyckan, se Kamplyckorna Saknas
Linköping stad   Högåsen jordbruksfastighet Kamplyckegatan gata
Linköping stad   +Hörnet dagsverkstorp Kamplyckorna Saknas
Linköping stad   Hörnstugan lht Kamplyckorna jordområde
Linköping stad   +Hörntorpet, se Hörnet Saknas Kanberget berg
Linköping stad   Igelhagen lhter Kanberget bergshöjd
Linköping stad   Ilgodsmagasinet Saknas Kanbergsgatan gata
Linköping stad   Industrikafféet Saknas Kanbergsgatan gata
Linköping stad   Industriområdet stadsdel Kanbergsgärdet åker
Linköping stad   Jakobsberg lht Kanbergshagen hage
Linköping stad   Jakobslund lhter Kanbergsäng Saknas
Linköping stad och stift   Johannesberg lht +Kanebergslyckan åkerlycka
Linköping stad o stift   Johannesberg, se Johannesborg Saknas +Kanebergsängen äng
Linköping stad   Johannesborg lht Kapellgatan gata
Linköping stad o stift   Johanneslund lht Kapellplan plantering
Linköping stad o stift   Jonasdal lhter Kapellyckan åker
Linköping stad o stift   Jonsberg lht Kapellyckan Saknas
Linköping stad o stift   Jonsberg dagsverkstorp Kaptensgatan gata
Linköping stad o stift   Jonsbo torp Karebygatan gata
Linköping stad o stift   Jordbrukarebanken Saknas +Karebygatan väg
Linköpings stift Saknas   Jubergs loge ladubyggnad Karebygärdet åker
Linköping stad o stift   Jungfru Lovisas hotell hotell Karebygärdet, Lilla åker
Linköping stad o stift   +Jungfru Mariae Capell, se Vårfrukapellet Saknas Karebygärdet, Stora åker
Linköping stad o stift   Järnvägshotellet Saknas Karebylyckorna jordområde
Linköping stad o stift   Järnvägsjorden lht +Karlbergsgatan, se Karlsbergsgatan Saknas
Linköping stad o stift   Järnvägsstationen Saknas Karl Dahlgrensgatan gata
Linköping stad   Järnvägsstationen, Norra, se Norra stationen Saknas Karlebygärdet åker
Linköping stad o stift   Järnvägsverkstäderna, Svenska Saknas Karlebygärdet, se Karebygärdet Saknas
Linköping stad o stift   Kafé Berget kafé Karlsbergsgatan gata
Linköping stad o stift   Kallbadhuset Saknas +Karlsgatan, se Hertig Karlsgatan Saknas
Linköping stad o stift   Kallerstad Tegelbruk Saknas Karlsrogatan gata
Linköping stad o stift   +Kamreraregården gård med stenhus Kaserngatan gata
Linköping stad och stift   Kanberget lht Kaserngatan gata
Linköping stad o stift   Kanslihuset byggnad +Kattastaeta jordområde
Linköping stad o stift   +Kapellansgården = 1 Bökestad bebyggelse Kattbrunn igenfylld vattenbrunn
Linköping stad o stift   Kapellansgården, se Stadskomministerns boställe Saknas Kattebrunn damm
Linköping stad o stift   Kap Joli = Åhyddan Saknas Kattebrunn damm
Linköping stad o stift   Kap Julit = Åhyddan Saknas +Kattebrunnsgatan gata
Linköping stad o stift   +Kareby by +Kattebrunnsgatan gata
Linköping stad o stift   Kareby lht Kettilberget, se Kättilberget Saknas
Linköping stad o stift   Karebygärdet, se Karlebygärdet Saknas Kettilbertgsgärdet, se Kättelbergsgärdet Saknas
Linköping stad och stift   Karlberg förr lht, nu namn på bebyggt område Kettilsgatan gata
Linköping stad   Karlberg villaområde Kihlstedtska hagen hage
Linköping stad o stift   Karleby, se Kareby Saknas +Kilen, se Tresnippen Saknas
Linköping stad o stift   Karleby gård lht Kindagatan gata
Linköping stad o stift   Karlebygärdet åker Kinds kanal farled
Linköping stad o stift   Karlsberg hus +Kindvalls lycka åkerlycka
Linköping stad o stift   Karlsbo lht Kittelberget berg
Linköping stad o stift   Karlsborg bebyggelse Kittelbergsgatan gata
Linköping stad o stift   Karlslund del av Stora Bråstorp Kittelbergsgärdet, se Kättelbergsgärdet Saknas
Linköping stad o stift   Karlslund lhter +Kittelbergsgatan gata
Linköping stad o stift   Karlsvik, se Carlsvik Saknas Klarbäregatan gata
Linköping stad o stift   Katrinelund lht Klippstigen gata
Linköping stad o stift   +Kattgården, Gamla gård Klockarlyckan åkerlycka
Linköping stad o stift   Kikut lht Klostergatan gata
Linköping stad o stift   Klapphuset tvätthus Klostergatan gata
Linköping stad o stift   Klintehäll, se Vilan Saknas Klostergatan Saknas
Linköping stad o stift   Klockarelyckan lht +Klostergatan gata
Linköping stad o stift   Klostret byggnad Klosterängen äng
Linköping stad o stift   +Knafwerkullen dagsverkstorp Klövergatan gata
Linköping stad o stift   +Knafwerkullstorpet, se Knafwerkullen Saknas Knutstorpsängen äng
Linköping stad o stift   Knektebo lhter +Kockska jorden jordområde
Linköping stad o. stift   Knutstorp lht Kohagen hage
Linköping stad o stift   +Knutstorp Saknas +Kohagen hage
Linköping stad o stift   +Knölen torp +Kohagen hage
Linköping stad o stift   Komministerbostället = 1 Bökestad bebyggelse Kohagen hage
Linköping stad o stift   +Komministerbostället Saknas Kohagen hage
Linköping stad o stift   Konsistoriehuset, se Stiftsbiblioteket Saknas Kohagen hage
Linköping stad o stift   Konsistorienotariebostället Saknas Kohagskärret kärräng
Linköping stad o stift   Konsistoriet Saknas Kolonigatan gata
Linköping stad o stift   +Konungstomten tomtplats +Kongsgatan, se Kungsgatan Saknas
Linköping stad o stift   +Korrektionshuset arbetsinrättning +Kongsgården, se Borggården Saknas
Linköping stad o stift   Kraftfors lht +Kongssältingen äng
Linköping stad o stift   Kreatursvallen förvaringsstallar för boskap Kongstegen äng
Linköping stad o stift   Krematoriet del av kyrkogård Kongstreding åker
Linköping stad o stift   Kristineberg lht Kongstreding, Lilla jordområde
Linköping stad o stift   Krogfallsgården allmogemuseum Kongstreding, Stora jordområde
Linköping stad o stift   +Kronobränneriet bränneri +Kongsängen sältingen, se Kongssältingen Saknas
Linköping stad o stift   +Kronohospitalet, se Hospitalet Saknas Konsistoriegatan gata
Linköping stad o stift   Kronohäktet länscellfängelse +Konungeåkern åker
Linköping stad o stift   +Kronomagasinet äldre byggnad Konvaljegatan gata
Linköping stad o stift   Kullen äldre dagsverkstorp Korngatan gata
Linköping stad o stift   Kullstad hus Kreatursutställningslokalen kreaturstorg
Linköping stad o stift   Kungsbergsskolan folkskola Kreatursvallen, se Kreatursutställningslokalen Saknas
Linköping stad o stift   +Kungshuset, se Slottet Saknas Kristinebergsgatan gata
Linköping stad o stift   Kungsladugårdsgärde, Södra stadsdel +Krogarehagen, se Gästgivarehagen Saknas
Linköping stad o sitft   Kvarngärdet skatte utjordar +Krogaretegen jordområde
Linköping stad o stift   Kvarntorpet, se Tannefors kvarn Saknas +Krogareängen, se Hästkrogarehagen Saknas
Linköping stad o stift   Kyrketorp hus Krokgatan gata
Linköping stad o stift   +Kyrkoherdegården domprostgård +Kronoeken ek
Linköping stad o stift   Kyrkoskogen Saknas +Kullgrenska jorden jordområde
Linköping stad o stift   Källan torp +Kung Karls väg väg
Linköping stad o stift   Källan bostadsrättsförening Kungsberget gata
Linköping stad op stift   +Källegården kanikgård Kungsbergsgatan gata
Linköping stad o stift   Kärr f.d. hospitalslägenhet Kungsgatan gata
Linköping stad o stift   Ladugårdsbacke stadsäg. Kungsgatan gata
Linköping stad o stift   Ladugårdsbacke lhter Kungsträdgården park omkring slottet
Linköping stad o stift   +Ladugårdsbacken, Nedre, se Stångebro Saknas Kungsträdgården trädgård
Linköping stad o stift   Ladugårdsgärde lht +Kungsträdgårdsgatan gata
Linköping stad o stift   Lagerfeltska gården nuv. Domprostgården Kungsängen, se Sältingen Saknas
Linköping stad o stift   +Lagerfeltska qvarnen kvarn Kvarngränd gata
Linköping stad o stift   +Lancasterskolan skola Kvarngärdet, se Kvarnängen Saknas
Linköping stad o stift   +Landshövdingehuset länsresidens Kvarnängen äng
Linköping stad o stift   Landshövdingejorden lht Kyllsnderska Källan källa
Linköping stad o stift   Landskamrersbostället huset +Kyrkogatan, se Domkyrkogatan Saknas
Linköping std o stift   Lantgården hus +Kyrkogatan, se Gamla ödelagda Storgatan Saknas
Linköping stad o stift   Larsbo lhter +Kyrkogatan, Södra Saknas
Linköping stad o stift   +Lasarettet, se Gamla lasarettet Saknas +Kyrkogatan, Östra, se Domkyrkogatan Saknas
Linköping stad o stift   Lasarettet, Gamla lasarett Kyrkogården gravplats
Linköping stad o stift   +Lazarettet, Nya, se Cenrallasarettet Saknas Kyrkogården, Norra begravningsplatsen
Linköping stad o stift   Lauritzberg lhter Kyrkogården, Nya, se Norra Kyrkogården begravningsplatsen
Linköping stad och stift   Lilla stugan huset Kyrkogården, Södra del av begravningsplats
Linköping stad o stift   Lillegården lht +Kyrkovägen väg
Linköping stad o stift   Lillgården f.d. hospitalshemman Kyrkängen äng
Linköping stad   Lillgård bebyggelse +Källan åkerlycka
Linköping stad   Lillgård bebyggelse Källgatan gata
Linköping stad och stift   Lillgård = 3 Råberga bebyggelse +Käringbäcksgatan gata
Linköping stad   Lillgården, se Åttingen = 4 Tornby bebyggelse Käringbrunn damm
Linköping stad   Lillgården= 3 Stora Ullevi bebyggelse Käringbäcken bäck
Linköping stad   Lillgård = 3 Vidingsjö bebyggelse Kärret kärr
Linköping stad o stift   Lill-Ånestad bebyggelse Kärret ängsområde
Linköping stad o stift     Kärnsvägen landsvägen
Linköping stad o stift     Kättelberget bergshöjd
Linköping stad o stift     +Kättelbergsbommen bom
Linköping stad o. stift     Kättelbergsgärdet åker
Linköping stad o stift     Kättelbergsgärdet åker
Linköping stad o stift     Kättilbergsgärdet åker
Linköping stad o stift     Köpetorpsgatan gata
Linköping stad o stift     Kötttorget torg
Linköping stad o stift     +Köttorget, se Trädgårdstorget torg
Linköping stad o stift     Ladugatan gata
Linköping stad     +Ladugatan gata
Linköping stad o stift     Ladugårdsbacke höjd
Linköping stad o stift     Ladugårdsgärde åker
Linköping stad o stift     Ladugårdsgärde, Södra åker
Linköping stad o stift     Ladugårdskällan hälsobrunn
Linköping stad o stift     Ladugårdskällejorden jordområde
Linköping stad o stift     Ladugårdsägorna jordområde
Linköping stad o stift     Lagerströms sjö, se Rudsjön Saknas
Linköping stad o stift     +Landerydsgatan Saknas
Linköping stad o stift     +Landsgatan, se Storgatan Saknas
Linköping stad     Landshövdingens lönejord Saknas
Linköping stad o stift     Landshövdingens löningejord stadsäg.
Linköping stad och stift     Landskamrerarens löningejord f. d. löningsjord
Linköping stad och stift     +Landskyrkotorget torgplats
Linköping stad     +Landstorget, se Landskyrkotorget Saknas
Linköping stad o stift     +Landsvägen, Nya Saknas
Linköping stad o stift     Lansgatan gata
Linköping stad o stift     Lapperatsåkrarna åkrar
Linköping stad o stift     Lasarettsgatan gata
Linköping stad o stift     Lektorns löningsjord, 1:ste Saknas
Linköping stad o stift     Lektorns löningejord stadsäg.
Linköping stad o stift     Lektorns löningsjord, 3:dje Saknas
Linköping stad o stift     Lektorns löningsjord, 4; de Saknas
Linköping stad o stift     Lektorns löningsjord stadsäg.
Linköping stad och stift     Lektorns löningsjord, 6: e Saknas
Linköping stad och stift     Lektorns löningsjord, Yngste Saknas
Linköping stad och stift     Lektorns lösningsjord, Äldste Saknas
Linköping stad och stift     Lektorsgatan gata
Linköping stad och stift     Lektorshagen hage
Linköping stad och stift     Lektorshagen parkområde
Linköping stad och stift     Lektorshagen hage
Linköping stad och stift     Lerlyckegatan gata
Linköping stad och stift     Lertaget lertag
Linköping stad och stift     Lidingstadhagen hage
Linköping stad och stift     Lisgatan gata
Linköping stad o stift     Liljegatan gata
Linköping stad o stift     Lilla torget torg
Linköping stad o stift     +Lilla torget Saknas
Linköping stad o stift     Lillgatan gata
Linköping stad o stift     +Lillgärdet åker
Linköping stad o stift     +Lillängen äng
Linköping stad o stift     Lillängen äng, nu åker
Linköping stad o stift     +Lillängen äng, nu åker
Linköping stad o stift     +Lillängen äng
Linköping stad o stift     Lillängen äng
Linköping stad o stift     Lillängen äng
Linköping stad o stift     Lindbergska hagen hage
Linköping stad och stift     +Linden ängsområde
Linköping stad o stift     Lindengatan gata
Linköping stad o stift     Lindesbergsgatan gata
Linköping st.     Lindesbergsgränd gata
Linköping stad och stift     +Lindgatan gata
Linköping stad och stift     Lindhultsgatan gata
Linköping stad och stift     Linggatan gata
Linköping stad och stift     +Lingurs hög försvunnen gravhög
Linköping stad och stift     Lingvallen idrottsplats
Linköping stad o. stift     Linköping, Gamla område
Linköping stad och stift     Linköpingsåsen rullstensås
Linköping stad o. stift     Linnégatan gata
Linköping stad     Linnégatan gata
Linköping stad     +Ljunggatan gata
Linköping stad     Ljungstedtska hagen hage
Linköping stad o stift     Lodjursvägen gata
Linköping stad o stift     Loftgatan gata
Linköping stad o stift     +Logegatan, se Hamngatan Saknas
Linköping stad o stift     Lundsängen äng
Linköping stad o stift     Lundbergska hagen hage
Linköping stad o stift     Lundhagen hage
Linköping stad o stift     Lundshagen hage
Linköping stad     Lundslyckan åkerlycka
Linköping stad och stift     Lundstorpsgatan gata
Linköping stad och stift     +Lundstorpsgatan gata
Linköping stad och stift     Lyeingsgatan gata
Linköping stad och stift     +Långgatan, Nya, se Nygatan Saknas
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping st.      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stado stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift, stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift, stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o.stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping? stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping st.      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping st.      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o styift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stift o. stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping Saknas      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad io stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      
Linköping stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stad, stift      
Linköping stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad, stift      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.