ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödeshögs socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 221 Naturnamn: 57 Bebyggelsenamn: 1448 Naturnamn: 1729
Förkortningar förteckning Amerika ägomark Förkortningar förteckning Ödeshögs socken naturnamn
Förkortningar förtecckning Angseryd triangelpunkt Förkortningar förteckning Aborraberget berg
Förkortningar förteckning Angserydssjön sjö Förkortningar förteckning Aborraberget, Stora o. Lilla berg
Ödeshög kommun /Se Annastigen väg /Se Förkortningar förteckning Agustalyckan, se Augustalyckan åker
Ödeshög sn Bastugärdet ägomark Förkortningar förteckning Alansa håla håla
Ödeshög sn Björklund ägomark Förkortningar förteckning Albomslyckan åker
Ödeshög sn Blåhallsberget berg Förkortningar förteckning Alebomslyckan åker
Ödeshög sn Blåhallsberget berg /Se Förkortningar förteckning Alehagen hage
Ödeshög sn Blå port terräng Förkortningar förteckning Alehagen hage
Ödeshög sn Bråta bergen berg Förkortningar förteckning Alehagen betesmark
Ödeshög sn Daglösa utjord /Se Förkortningar förteckning Algatan gata
Ödeshög sn /Se Drakamossen ägomark Förkortningar förteckning Alhagarne betesmark
Ödeshög sn Dängemossen ägomark Förkortningar förteckning Alhagsbergen berg
Ödeshög sn Fjortontallabacken kulle /Se Förkortningar förteckning Allén allé
Ödeshög sn Fäktahål terräng Förkortningar förteckning Almingabacken gärde
Ödeshög sn Fäktahål terräng Förkortningar förteckning Almingabacken åker
Ödeshög sn Fäktarhålan område /Se Förkortningar förteckning Alminge åker
Ödeshög socken Gråtaremossen mosse Förkortningar förteckning Almingen åker
Ödeshög sn Gråtaremossen mosse Förkortningar förteckning Almingen åker
Ödeshög socken *Grönlid dal, gränsmärke Förkortningar förteckning Alminge Rödjan röjning
Ödeshög by, socken *Grötaliden terräng Förkortningar förteckning Allminge Rödjan Saknas
Ödeshög sn Gubbaberget berg Förkortningar förteckning Altonabackarna backar
Ödeshög sn Gyllingesjön sjö Ödeshög sn Altonabacken backe
Ödeshög sn, by Gyllingesjön sjö Ödeshögs socken Saknas Alviken tomt
Ödeshög sn Gyllingesjön sjö Ödeshög sn Alvägen = Algatan gata
Ödeshög sn Gyllingesjön sjö Ödeshög sn och samhälle Amerika gärde
Ödeshög Saknas Gyllingesjön sjö Ödeshög sn Amerika gärde
Ödeshög sn Gyllingesjön sjö Ödeshög socken Amerika åker
Ödeshög sn Gyllingesjön sjö /Se Ödeshög sn Amerika åker
Ödeshög by, sn Haddåsagölen göl Ödeshög sn Amerikamossen mosse
Ödeshög sn Haddåsagölen göl Ödeshög sn Amerikamossen = Amerika åker (odlad mosse)
Ödeshög sn Harget terräng Ödeshög sn Amonds gärde Saknas
Ödeshög socken Harget bete /Se Ödeshög sn Amons gärde gärde
Ödeshög Saknas *Hommingbacken backe Ösjö sn Ammasbyggärdet gärde
Ödeshög sn Hybblelyckan ägomark? Ödeshög socken Amundebysgärdet gärde
Ödeshög sn? Häggestabacken ås /Se Ödeshögs socken sn Amondeby vägen väg
Ödeshög sn *Häradsbron bro Ödeshögs socken sn Amondeby vägen väg
Ödeshög sn *Häradsbron bro Ödeshögs socken sn Andersaberget berg
Ödeshög sn *Häradsbron bro Ödeshögs socken sn Andreasabergen berg
Ödeshög sn *Häradsbron bro Ödeshög sn Andreasagärdet tidigare äng, nu åker
Ödeshög sn Hästafällan skogsmark Skogboa inbyggarbeteckning Andreasas odling betesmark
Ödeshög sn Hästafällan skogsmark skogboa inbyggarbeteckning Andreasaängen tidigare äng, nu åker
Ödeshög sn Höga berg berg skogboit inbyggarbeteckning Andreas-odling gärde, nyodl. äng
Ödeshög sn Intaget terräng skogboit inbyggarbeteckning Andreas odling gärde
Ödeshög sn Klenamossen ägomark Ödeshögs socken Saknas Andregårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
Ödeshög sn Kolabacken avrättningsplats /Se »August på Vädret» Saknas Angserydsgärdet gärde
Ödeshög sn Kolaberget avrättningsplats /Se Bälgskinshandskemakare Frisk Saknas Angserydgärdet betesmark, tidigare åker
Ödeshög sn Kolahagen betesmark /Se »Anders i Kärret» Saknas Angserydsbacken höjd
Ödeshög sn Kolaledet gärdsgårdsled? /Se »Dum Olle» + Saknas Angserydsberget höjd
Ödeshög sn *Kolbacken f.d. avrättningsplats »Dum-Olle» Saknas Angserydsberget berg
Ödeshög sn Krokbenten vik »Dänga Johanna» Saknas Angseryds sjön Saknas
Ödeshög sn *Kyrkohamnen hamn Emilie i Gåsabol Saknas Angserydssjön sjö
Ödeshög sn Långdansen ägomark »Flinka Fia» + Saknas Angserydssjön sjö
Ödeshög sn Lövsjön sankmark »Fläska-Otto» Saknas Angserydsskogen skog
Ödeshög sn Marstrand sankmark? »Fängta Jons» + Saknas Angserydsskogen skog
Ödeshög sn Morlegen sjö /Se Gustaf i Dungen+ Saknas Angserydvägen väg
Ödeshög sn Målarstenen sten /Se »Gångan» Saknas Ankarsmedjan mad
Ödeshög sn /Se   »Hånungen» + Saknas Appelqvisthagen Saknas
Ödeshög sn /Se   »Kersti i Trallberget» Saknas Arrestgatan gata
Ödeshög sn /Se   »Kisse Lård» Saknas Arrestgatan gata
Ödeshög sn /Se   »Kisse Lord» Saknas Arrestgatan gata
Ödeshög m:e, sn /Se   »Lomdshöfdingen» Saknas Asfallen backe
Ödeshög sn /Se   »Lasse i Sjotorp» + Saknas Asfallen åker
Ödeshög sn /Se   »Li Anders» + Saknas Askåkern åker
Ödeshög sn /Se   Lullapacket Saknas Aspedungen och öa Saknas
Ödeshög sn /Se   »Lumpen» Saknas Asphagen åker
Ödeshög sn /Se   »Mamma Lovisa» Saknas Asphagen åker
Ödeshög sn och samhälle /Se   Mjöl-kan Saknas Augustalyckan åker
Ödeshög sn /Se   Mårta-Kalle Saknas Augustalyckan åker
Ödeshög sn /Se   »Nande Borg» Saknas Avrustningen åkrar
Ödeshög sn /Se   Nilla Saknas Avrösningen åkrar
Allmänninge gd   »Peder Kanon» Saknas Avstjälpningen avstjälpningsplats
Alminge gd /Se   Pjäksen i Gästgivargården Saknas Axamossen odlad mosse
*Anaryd gd   »Rolig i Fagerhult» Saknas Backabondens mackor åker
Angseryd gd   Salpeter Sjuderi Directeuren Saknas Backagärdet gärde
Angseryd gd   Skinnrean Saknas Backagärdet gärde
Angseryd gd /Se   Smeden (Smén) i Broaliden + Saknas Backaskiftet gärde
Bankaby gdr /Se   »Spanska Marie» Saknas Backgärdet gärde
Bankaby by /Se   »Spanskera», Spanskens» Saknas Badhusgatan gata
Bankaby by /Se   Spanskera Saknas Badstugslinnan gärde
Bankaby by /Se   »Spik» Saknas Badstugugärdet Saknas
Bankaby by /Se   Spikaorrnäsan Saknas Badstuguåkern Saknas
Bankaby by /Se   »Spatta» Johan Saknas Badviken vik
Bankaby by /Se   Velansfia Saknas Bagareberget berg
Bergska huset skolmuseum /Se   Bränhus Saknas Bagareberget berg
Bergska huset skolmuseum /Se   Byalaget Saknas Bagarns grotta grotta
Bodebol by   [Vagnshus] och Drängstuga [stall] Bagarns grotta grotta
Bodebol by   Gnöst, Grnyst Saknas Bakänden betesmark
Bossgården hemman /Se   Gnöst Saknas Banduragärdet åker
?Brodderyd by   Kölna Saknas Banduragärdet åker
Brodderyd by   Portlider vagnskjul Banduralyckan åker
Brodderyd by /Se   Sidd Saknas Banduralyckan åker
Bråten gdr /Se   Teljebod bodar Bankabygärdet gärde
Bråten, Norra gd   Trallharar Saknas Bankabygärdet gärde bestående av åker
Bråten, Norra gd   Vagnslider Saknas Bankabymaden odlad mad
Bråten, Norra gdr /Se   Vedsköte Saknas Bankabymossen odlad mosse
Bråten, Södra gd /Se   Visare stenar Barkakärret kärr
Brännebol gd   Adolfsberg lht Barkagärdet gärde
Bultsbol gdr   Adolfsborg lht Barkaskogen skog
Börstabol gdr /Se   Affären lht Basgatan planerad gata
Chicago fastighet /Se   Affären lht Bastebacken kulle
Dagslösa utjord   Affären i Maltmossen lht Bastegärdet åker
Dag(s)lösa utj. /Se   Affären, se Tällekulla affär lht Bastegärdet gärde
Daglösa utj. /Se   Albano lht Bastegärdet gärde
Erikstorp by   Albano lht Bastehagen betesmark
Erstorp gdr   Albo avs.lht. Bastehagen betesmark
Erstorp gdr   Albo avs Bastekullen kulle
Fagerhult gd /Se   Albo lht Bastelindan åker
Fagerhult gd /Se   +Aledungen bs Bastelindan åker
Frebol gd   +Aledungen bs Bastemossen odlad mosse
Frebol gd   Alfsborg lht Bastu-, se Baste- Saknas
Fyrbondegård gård   Alfsborg lht Bastugärdet gärde
Gammalsby gd   Allmänninge obebyggt ägoområde Bastugärdet gärde
Gammalsby by   Allmänninge gård Bastugärdet gärde
Gammalsby gdr   Allmänninge gd Bastumossen mosse
Gammalsby by /Se   Allmänninge gd Baståkern åker
Gammalsby by /Se   Allmänninge gd Beckmanalyckan åker
Gammalsby gdr /Se   Allmänninge gd Bengta maden mad
Gammalsby by /Se   Allmänninge gd Bengtamaden odlad mosse
Glasfall by   Allmänninge pumpstation pumpstation, avs. Bergabetet betesmark
Glasfall gdr   Allmänninge pumpstation Saknas Bergabetet betesmark
Glasfall by /Se   +Alma Hellgrens, se +Hellgrenastuvan bs Bergabetet betesmark
Granliden gd   Almnäs lht Bergabetet betesmark
Granliden gd   Almnäs lht Bergabetet betesmark
Grimshult gd   Almnäs lht Bergagärdet gärde
Grimshult gd   Alpen lht Bergagärdet gärde
Gräsberg gdr /Se   Alpen lht Bergagärdet gärde bestående av åker
Gullberget berg /Se   Altona bs Bergagärdet gärde bestående av åker och betesmark
Gullberget berg /Se   +Altona bs Bergahägnen betesmark
Gullmossen odlad mosse /Se   Alvastra förr kommun Bergahägnen betesmark
Gumby by   Alviken lht Bergalyckan igenlagd åker
Gumby by   Alängen lht Berg- och dalbanan skidbana
Gumby by /Se   Alängen lht Bergbetet Saknas
Gumby by /Se   +Anders Petters bs Bergen betesmark
Gumby by /Se   Angseryd gård Bergen betesmark
Gumby by /Se   Angseryd bebyggelse Berghägnen betesmark
Gyllinge gdr /Se   Angseryd gård Bergkullarna +gärde
Gyllinge by /Se   Angseryd gd Bergkullen gärde
Gyllinge gdr /Se   Ankarsmedja Saknas Bergkullen berg
Gyllinge by /Se   Anna Skytts lht Berglinnan Saknas
Gyllinge by /Se   Anneberg avs Berglundslyckan åker
Gyllinge gdr /Se   Anneberg lht Bergsgatan gata
Gåsabol by /Se   Anneberg lht Bergs hage lht
Gåsebol gdr /Se   Anneborg lht Bergskär Saknas
Haddåsen by /Se   Anneborg = Immanuelskyrkan gudstjänstlokal Bergskären bergskär
Haddåsen gd:ar   Anneborg lht Bergstigen avförd gata
Harget hmdr /Se   Annelund hus Bergstötar Saknas
Havrekullen gd   Annelund lht Bergudden udde
Havrekullen gd   Annelund bs Bergåkrarna åkrar
Hersbol gd (?) /Se   Annelund bensinmack Bergängen gärde bestående av åker och betesmark
Hiulieke, se ??Hålan gd   Annelund lht Bergängsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
Holkaberg by   Annelund lht Betena betesmark
??Hålan gd   Annexet lht Beteshagen, Idyla bete
??Hålan gd   Annexet lht Beteshagen bete
?Hårstorp by   Apoteket = Apoteket, Gamla lht Betesmarken bete
Hårstorp by   Apoteket, Gamla lht Betet skog
Häggestad kvarn Saknas   Apotekshuset = Apotekshuset, Gamla lht Betet betesmark
Häggestad by   Apotekshuset = Apotekshuset, Nya lht Betet betesmark
Häggestad by   Apotekshuset, Gamla lht Betet betesmark
Häggestad by   Apotekshuset, Nya lht Betet betesmark
Juleke, se ??Hålan gd   Arneberg lht Betet skog och betesmark
Jusseryd gdr   Arresten lht Betet betesmark
Jusseryd gdr   Arresten arrestlokal Betet betesmark
Jusseryd by   Arresten hus Biologiska dammen reningsdamm
Kanikenäs by   Arresten hus Bjerggårds hamn Saknas
Kanikenäs gd   Artursro lht Bjuggårdshamnen tilläggsplats
Kanikenäs gd   Arvidsro lht Bjuggårdshamnen hamnplats
Kanikenäs gd /Se   Askedalen lht Bjuggårdsängen äng
Kanikenäs by /Se   Askedalen lht Björkelinnan Saknas
Kaxbol gd   Askedalen lht /Se Björkvägen väg
Kaxbol gd   Askedalen lht /Se Björkön ö
Kaxbol gd /Se   Askelenestället bs Björkön ö
Klämmestorp by   Axastället lht Björkön ö
Klämmestorp by   Axatorpet = Fridhem lht Björnabacken höjd
Klämmestorp gdr   Axel Petterssons hmd Björnagärdet åker
Klämmestorps kvarn f. kvarn   Axelssonsgården gd Björnasten sten
?Kopparp by   Backabondens lagård ekonomibyggnad Björnastenen, se Björnasten sten
Kopparp gdr   Backasand bebyggelse Blackagärdet gärde
Krokek gdr /Se   Backasand bebyggelse Blackamossen odlad mosse
Krokek by /Se   Backen bs Blommelyckan åker
Krokek by /Se   Backen gårdar Blommelyckan åkrar och betesmark
Kråkeryd by   Backen lht avs. Blomängen äng
Kråkeryd gdr   Backen Saknas Blå hall, se Blåhallsberget berg
Kråkeryd gdr   Badhuset lht Blåhallsberget berg
Kråketorp indr. militieboställe   Badhuset lht Blåhallsberget berg
Kråketorp gd   Badstugan Saknas Blåhallsberget berg
Kråketorp gdar   Bagarns lht Blå port lastageplats
Kråketorp by   +Bandurs t Blå port Saknas
Kråketorp by   Bandurtorpet öde tp Blå port Saknas
Kråketorp by   Bankaby by Bockabetet skog
Kråketorp by   Bankaby bebyggelse Bockaskogen skog
Kulltorp by   Bankaby gård Bockaskogen bete och skogsmark
Kulltorp by   Bankaby gdr Bockhagen betesmark
Kulltorp by   Bankaby gdr Bockhagsmossen odlad mosse
Kulltorp by   Bankaby gdr Bodebolsgärdet gärde
Kulltorp by   Banken öde bs Bodebolslyckan åker
Kulltorp by   Banko bs Bondegatan planerad gata
Kulltorp by   Baptistkapellet gudstjänstlokal Borgaregatan planerad gata
Kulltorp by   Baptistkyrkan gudstjänstlokal Bortersta gärdet gärde bestående av åker och betesmark
Kulltorp by   Baptistkyrkan gudstjänstlokal Bortersta gärdet gärde bestående av åker och betesmark
Kulltorp by /Se   Barkatorpet tp. öde Bortersta mossen odlad mosse
Kushult gdr /Se   Barkatorpet t Bossgårds flat åker
Kushult gdr   +Barkatorpet t Bossgårds ludring = Ludringen åker
Kushult by /Se   +Bastan bs? Bossgårds luring, se Bossgårds ludring åker
Kushult by /Se   +Bastan bs? Bossgårds skval ställe
Kärret gd /Se   +Bastan bs? Braheplan öppen plats
Lillegården hemman /Se   Bautastenen kvarter Brantabetet betesmark
Lindaberget lht /Se   Bengtstorpet Saknas Brantaviken vik
Lindeshög lht /Se   Bengtssonsgården, Se Ödeshög Riddaregården Saknas Brantaviken vik
Lockarp gd (?) /Se   Bengtssons i Näteryd lht Bredåkers Hagen hage
Lyckan gdr   Bengtstorp avs. lht Bremerabacken backe
Maltmossen gd   Bengtstorp t. Bremerabetet betesmark
Mark by   Bengtstorp f.d. t Bremers bete betesmark
Mark gdr   Bengtstorp f.d. t Broaliderna Saknas
Mark by /Se   Bensincentralen fastighet Broaliderna backar
Munkeryd gdr /Se   Bensincentralen fastighet Broalidsgärdet Saknas
Narbäck Saknas   +Benstampen benstamp Brobacken Saknas
Narbäck gdr /Se   +Berga-Gretas bs Broddargärdet +rödja
Narbäck by /Se   Bergakålgården bs Brodderydspölen göl
Narbäck by /Se   Bergdala lht Brodderydsskogen skog
Näteryd utj. /Se   Bergen bs Brodderydsvägen väg
    Berget lht Brodderydsvägen väg
    Berget magasinsbyggnad Brolidabackarna, se Broalidbackarna backar
    Berghamra lht Broalidabacken backe
    Berghem lht Brolidabacken backe
    Berghem lht Broalidbackarna backar
    Berghem lht Broalidbackarna backar
    Bergklinten lht Broalidbackarna backar
    Bergklinten, se Rosenberg lht Broalidbackarna backar
    Bergknallen kvarter Broalidbackarna backar
    +Berglunds = +Berglundsstället bs. Broalidebacken, se Broalidabacken backe
    +Berglundsstället bs Broaliden backe
    Bergsbo lht Broalidlyckan åker
    Bergsbo lht Broliden, Broalia lid
    Bergska huset hus Broåkern åker
    Bergska huset hus Broängen betesmark
    Bergska huset hus Brunbärshagen Saknas
    Bergstugan lht Brunn Saknas
    Bergsäter lht Brunnen göl
    Bergtorpet Saknas Brunnsgatan planerad karta
    Bergtorpet t Bryggarevägen gata
    Bergudden lht Brygghusgärdet Saknas
    Betel gudstjänstlokal Brygghusgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
    Bethelkapellet avs Bryngels dal gärde
    Betelkapellet gudstjänstlokal (filial) Brånen betesmark(?)
    +Bierhalle ölstuga Bråta bergen berg
    +Bierhalle ölstuga Bråtabergen berg
    +Bierhalle ölstuga Bråtabergen berg
    Birgersro lht Bråtaberget berg
    Bispen kvarter Bråtaberget = Bråtabergen berg
    Bjuggård hmd Bråtadalen dalsträcka
    Bjugård bebyggelse Bråtadalen dal
    Bjuggården bebyggelse Bråtadalarna betesmark
    Bjuggården, Se Öninge Bjuggård gårdar Bråtagärdet åker
    Björkatorpet + f.d. soldattorp Bråtagärdet åker
    Björkatorpet t Bråtagärdet betesmark och åker
    +Björkbacka bs Bråtagärdet gärde
    Björkdala lht Bråtamossen mosse
    Björkebacka hus Bråtamossen mosse
    Björkebacka lht Bråtaskogen skog
    Björkeberg lht Bråtaskogen skog
    Björkeberg lht Bråtavägen väg
    Björkeberga avs. Bråtaåkern åker
    Björkeberga lht Brännegårds Bergehägn skog
    Björkenäs avs. lht Brännegårdskålgården åker
    Björkenäs avs. lht. Brännegårds Lycke Hägnad Saknas
    Björkenäs lht Brännegårds Plöja åker
    Björkenäs lht Brännegårds skog Saknas
    Björkenäs lht Brännegårds Smedlycka Saknas
    Björkenäs lht Brännegårdsängen äng
    Björkenäs lht Brännerimossen mosse
    Björkenäs lht Bröalyckan åker
    Björkhaga lht Brödalyckan igenvallad lycka
    Björkhaga lht Bullebo hål Saknas
    Björkhaga lht Bullebo hål Saknas
    Björkhagen f.d. t. numera lht Bullebohålsberget berg
    Björkhagen lht Bullebohålsmossen mosse
    Björklund + öde tp Bullebohålsängen äng
    Björklund tp. f.d. gr. tp. Bullebo äng betesmark
    Björklund avs. Bullebohålsängen betesmark
    Björkhamra lht Bullerabacken backe
    Björklid lht Bullerberget berg
    Björklund lht. avs. Bullerberget berg
    Björklunda lht Bullerberget berg
    Björkmanska fastigheten lht Bullerkällan källa
    Björknäs hus Bullerkärret Saknas
    Björknäs bs Bullerlycka Saknas
    Björknäs lht Bulles»plåt åkertäppa (lycka nu delvis odlad)
    Björknäs lht Bultsbolabäcken bäck
    Björknäs, se Björkenäs lht Bultsbola floddike Saknas
    Björksäter lht Bultsbola mosse odlad mosse
    Björkudden lht Bultsbols dam Saknas
    Björkudden lht Butarna åkrar
    Björnen kvarter Buten gärde
    Björnsborg lht Buten åkrar
    +Blinde Hermans bs Byggnadsplan Saknas
    +Blixtatorpet = Blixtbo t Bykedammen Saknas
    Blixtbo lht. Bykedamslinnan Saknas
    Blixtbo bs Bymarken samfällt område
    +Blixtbo t Byängsbackarna höjd
    Blomkrukan kvarter Båtaskrämman vik
    Blomsberg, se Rosenberg lht Båtaskrämman plats vid stranden
    Blondells = Vilhelmsro lht Båten sankmark
    Blåmesen kvarter Bäckagärdet gärde
    Bläckhornet lht Bäcken Saknas
    Bobol, se Bodebol by Bäcken vattendrag
    Boda lht Bäcken dike och bäck
    Boda lht Bäcken, se Marlidsån å
    Boda kvarter Bäckgatan planerad gata
    Bodebol bebyggelse Börstabolsgärdet gärde
    Bodebol by Börstabolsskogen skog
    Bodebol bebyggelse Börstabols skog skog
    Bodebol gård Börstabolsvägen väg
    Bodebol by Carlslyckan åker och t
    Bodebol by Daglösagärdet gärde
    Bofinken kvarter Daglösagärdet gärde
    Bomben kvarter Daglösamossen odlad mosse
    Bommen kvarter Daglöseskogen skog
    Borens trikåfabrik fabrik Dahlinnan Saknas
    Borga Stället +öde bs Dalagärdet åker
    Borgatorpet t Damfästet öde kvarn o. såg
    Borgatorpet = Rosenberg t (numera lht) Dammagärdet gärde
    Boro lht Dammagärdet gärde
    Bossgård hmd Dammagärdet gärde
    Bossgård Saknas Dammagärdet gärde
    Bosgården bebyggelse Dammagärdet gärde
    Bossgården gd Dammen göl
    +Bossgårds kvarn kvarn Dammen vattensamling
    Bossgårdskvarnen = Bossgårds kvarn kvarn Dammen damm
    +Bragestugan stuga Dammen damm
    +Bragestugan stuga Dammen damm
    Brandstationen brandstation Dammen damm
    +Branta, se +Branten t Dammen damm
    Brantatorpet+ öde tp Dammen gärde
    Brantatorpet t Dammen göl
    +Brantatorpet t Dammsflaten åker
    Brantefors kvarn Dammsgärdet, se Dammagärdet gärde
    Brantefors kvarn Saknas Dammslyckan åker
    +Brantefors» kvarn kvarn Dammslyckan åker
    +Branten t Dammsängen betesmark
    +Branten t Damsängen äng
    +Branten t Dammsängen äng
    Bredablick lht Danadammen damm
    Breidablick lht Danadammen damm
    Bremeragården Saknas Danielalyckan åker
    Bremers Saknas Danielalyckorna åkrar
    Bremers Skattegård Saknas Danielamossen odlad mosse
    Brittsberg lht Danielaodlingen odling
    Broaliden + öde tp Dansebanan skidbana
    Broborg lht Dansebanan skidbana
    Broborg lht Dansängen betesmark
    Brodderyd by Davids hamn hamnplats
    Brodderyd by Davids Kärr äng
    Brodderyd by Davidslyckan betesmark
    Brodderyd by Davidsängen äng
    +Brodderyds knektatorp t Davidsängen äng
    +Brodderydstorpet t Djupadalsgatan planerad gata
    Brooklyn lht Djupedalsvägen = Sjöhägnevägen Saknas
    Brooklyn lht Djuperyds Hägn Saknas
    Brooklyn Ranch stuga Djupet Saknas
    Bryggeriet bryggeri Djupkanten »kant»
    Brygghus och Kölna Saknas Djurbergslyckan åker
    Brygghuset Saknas Djurängen Saknas
    Brygghustomten + Saknas Domarringen domarring
    Brådderyd by Domarringen domarring
    Brådderyd bebyggelse Drabbo l. Draggo öde förpaktningställe
    Brådderyd gård Drabbo betesmark
    Bråten = Bråten, Norra gd Drakabrunnen göl
    Bråten, Norra by Drakabäcken bäck
    Bråten, Norra bebyggelse Drakabäcken bäck
    Bråten, Norra gd Drakalyckan betesmark
    Bråten, Norra gd Drakamossen mosse
    Bråten, Norra gd Drakamossen odlad mosse
    bråten, Store-, se Bråten, Södra gdr Drakaskogen skog
    Bråten, Södra by Draken mosse
    Bråten, Södra bebyggelse Draken = Drakamossen odlad mosse
    Bråten, Södra, Norra gårdar Drottningberget berg
    Bråten, Södra gdr Drottningaberget berg
    Bråten, Södra gdr Drottningaberget berg
    Bråten, Södra gdr Drottningaberget berg
    Bråt-ängen äng Drottningevägen byväg
    Brännebol gd Drottningvägen byväg
    Brännegård hmd Drottningvägen väg
    Brännegård gård Drottningavägen väg
    Brännegård bebyggelse Drängagråten gärde
    Brännegård bebyggelse Drängagråten åker
    Brännegården bebyggelse Drängagråten (?, -arna?) åkrar
    Brännegården bebyggelse Drängagråten (?;-arna?) åkrar
    Brännegården gd Drängagråten åker
    Brännegården gd Drängagråten åker
    Bränneriet bränneri Drängagråten åker
    Bränneriet bränneri Drängagråten åker
    Bränneryd öde tp Drängagråten åker
    +Bränneryd t Drängagråten åker
    Buller-Sventes lht Drängagråten åker
    Bulsebol, se Bultsbol gdr Drängagråten åker
    Bultsbol by Drängstugugärdet gärde
    Bultsbol bebyggelse Drängamossen mosse
    Bultsbol gård Dungabacken backe
    Bultsbol gdr Dungabacken backe
    Bultsbols missionshus missionshus Dungabetet betesmark
    Bymarken skog Dungaliden Saknas
    Bymarken lht Dungaliden backe
    Bymarken kvarter Dungaliden backe
    Byn centrala delar av Ödeshögs municipalsamhälle Dungen skogsdunge
    Bysmedens husplan lht avs. Dykarstenen sten
    Bårstebol, se Börstabol gdr Dämmet fördämning
    Bäckedalen stuga Dängaleden grind
    Bäckadalen t Dängemossen mosse
    Bäckadalen lht Dängamossen, se Dängemossen odlad mosse
    Bäckafabriken = Ödeshögs snickerifabrik snickerifabrik Dängekalgården del av betesmark
    Bäckagården gård Dängekalgården del av betesmark
    +Bäckatorpet t Dängemossen odlad mosse
    Bäckmanstorpet t Edvardaängen betesmark
    Börstabol by Edvards äng betesmark
    Börstabol bebyggelse Ekebacken gärde
    Börstabol gård Ekbergabacken backe
    Börstabol gdr Ekelinnan Saknas
    Capellans-Bostället gd Ekelyckan betesmark
    Carlslyckan t och åker Ekelyckan åker
    Carlströms = Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Ekelyckegärdet åker
    Centralen lht Ekgärdet gärde
    Centralen lht Ekängen äng
    Centralföreningen magasinsbyggnad Ekängen gärde
    Centrum lht +Ekängen betesmark
    Centrum lht Ekängsgatan gata
    Centrum kvarter Eldaberget berg
    Charlottenborg lht Eldalyckan åker
    Charlottenborg lht Eldberget berg
    Charlottenborg lht Elisehamn tilläggsplats
    Chikago lht Elisehamn hamnplats
    Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Elisahamnen hamnplats
    Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Emilagärdet gärde
    Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Emilalyckan åker och/eller betesmark?
    Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Enabetet betesmark
    Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Enamossen odlad mosse
    Christinero lht Engdalagärdet gärde
    City lht Englundsbacken backe
    Comministri Bostället gd Enocks Kärr kärr
    Cupolen dansbana Eriksonsmarken betesmark
    Daglösa utjord Erikstorpsgatan planerad gata
    Daglösa utjord Erlandsgårdslyckan åker
    Daglösa utjord Erlandsgårdslyckan åker
    Daglösa utjord Erlandsgårdsmarken område
    Daglösa utjord Erlandssonabacken backe
    Daglösa utjord Erlandssonsbacken = Erlandssonabacken backe
    Daglösa utjord Ernstagärdet åker
    Daglösa utjord Ersabacken backe
    Daglösa utjord Erstorpagärdet åker
    Dagslösa, se Daglösa utj. Erstorpagärdet gärde
    +Dalatorpet t Erstorpahagen hage
    Dalbo lht Erstorpa hägne åker
    Dalen lht Erstorpa skog skog
    Dalen lht Erstorpaskogen skog
    Dalhem lht Erstorpavrån gärde
    Dalhem lht Erstorps Mad Saknas
    Dalsäter lht Ertlyckor = Ärtlyckor åkrar
    Danakällaren källare Fabriksvägen planerad gata
    Danielatorpet t Fagerhultagärdet gärde
    +Danielatorpet t Fagerhultagärdet Saknas
    Danielatorpet + öde tp Fagerhultalinnan Saknas
    +Dansebanan dansbana Fagerhultaskogen skog
    +Dansebanan dansbana Fagerhultaåkern åker
    +Dansebanan dansbana Falkaskiten ljus fläck å berg
    +Dansebanan dansbana Falkatorpet t
    +Dansebanan dansbana Fallströmabackarna höjder
    Davidas torp Farfaralindan åker
    Davida torpet + öde tp Farfarelindan, se Farfaralindan åker
    Djupedalen avs. lht Farfarslinnan Saknas
    Djupedalen hmd Farmors kärr kärr
    Djupedalen hmd Fastekärr mosse
    Djupedalen lht Fasters kärr kärr
    +Djurbergs, se +Jurbergs bs Fasters åker åker
    Domaren kvarter Fiskaregatan planerad gata
    Domherren kvarter Fjortontallabacken höjd
    Drabbo, Draggo + förpantningsställe Fjärdingsbetet betesmark
    +Drabbo t Fjärdingsgärdet gärde
    Drabo t Fjärdingsstolpen Saknas
    Drabo bs Flatagärdet Saknas
    +Drakabrunnen t Flatagärdet gärde
    Draken kvarter Flatagärdet åker
    Druvan kvarter Flatagärdet åker
    Dukaten kvarter Flatagärdet gärde
    Dum-Olles + öde bs Flatagärdet gärde
    Dungen bs Flaten, Stora gärde
    Dungen avs. lht. Flaten åker
    Dungen + öde bs Flaten åker
    +Dungen bs Flaten åker
    Dungen lht Flaten åker
    Dungen kvarter Flaten gärde bestående av åker
    +Dungen, se +Aledungen bs Flaten gärde bestående av åker och betesmark
    Duvan kvarter Flaten åker
    Duvedahls trikåfabrik fabrik Flaten åker
    Duvedahls trikåfabrik fabrik Flaten gärde bestående av åker och betesmark
    Duvedahls trikåfabrik fabrik Flaten åker
    Dängekålgården Saknas Flaten åker
    Dängaledet, Dängaleden + öde bs Flatåkern Saknas
    Dängeledet bs Flatängen äng
    Dängestället bs Flatängen betesmark
    Ea = Villa Ea lht Flinkabetet betesmark
    Ebeneser, Ebeneserkapellet gudstjänstlokal Flinkalyckan åker
    Ebeneserkapellet gudstjänstlokal Flinkalyckorna åker
    Edvardagården Saknas Floddiket dike, delvis bäck
    Edvardsgården, se Edvardagården Saknas Flygaregatan planerad gata
    Ekastället bebyggelse Flåhacket gärde
    +Ekastället t Fogerydsbetet betesmark
    Ekbacken lht Fogerydsgölen göl
    Ekeberg lht Fogerydsgölen göl
    Ekeberg lht Fogerydsgölen göl
    Ekeberg lht Fogerydsmossen odlad mosse
    Ekeberg lht Fogerydsskogen skog
    Ekeberga lht Fogeryds mo skog
    Ekeberga lht Fogerydsmon skog
    Ekeborg lht Fogerydsvägen väg
    Ekeborg lht Folkarpagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Ekelunda lht Forsagärdet gärde
    Ekenäs lht Forsbygärdet gärde
    Ekhaga avs. lht. Forsbygärdet åker
    Ekhaga lht Forydsängen Saknas
    Ekhaga lht Fotbollsplanen fotbollsplan
    Ekhaga lht Frebolagärdet gärde
    Ekhaga lht Frebolagärdet åker
    Ekhaga lht Frebola mosse mosse
    Ekhamra lht Frebolsgärdet åker
    Ekhyddan lht Frebolsmossen mosse
    Ekhyddan lht Fredrikabetet skog
    Ekkullen kvarter Fredrkagärdet åker
    Ekliden lht Fredrikalyckan åker
    Ekliden lht Fredrikalyckan åker
    Ekliden lht Fredrikaskogen skog
    Eklunda lht Fredsgatan planerad gata
    Eklunda lht och fabrik Fribergsgärdet åker
    Eklunda lht och fabrik Fridadelen betesmark
    Eknäs lht Fridamossen odlad mosse
    Ekorren kvarter Fridhamaden sankmark
    Ekängen hmd Fridtjuf-Bergsgatan planerad gata
    Elinsborg lht Fridtjuf Bergsgatan planerad gata
    Elinsborg lht Friska betet Saknas
    +Emanuels t Främmersta gärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Emanuelskyrkan, se Immanuelskyrkan gudstjänstlokal Främmersta gärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Emigranten kvarter Främmersta ängen betesmark
    Emigranten kvarter Främmerste mossen odlad mosse
    Emilagården gd Främmerste mossen odlad mosse
    Emmaro lht Främsta gärdet Saknas
    Emmero hus Främsta skogslyckan åker
    Emmero lht Fyrkanten gärde
    Emmetorp + Saknas Fyrkanten betesmark
    Enalyckan + Saknas Fållan Saknas
    +Enastugan bs Fårabackarna betesmark
    Enatorpet + öde tp Fårabetalyckan åker
    Engdalagården gd Fårabetet betesmark
    +Englunds, se +Englunds stuga bs Fårabetet betesmark
    +Englunds stuga bs Fårabetet betesmark
    Engslund lht Fårabetet betesmark
    Engvallagården gård Fårabetet betesmark
    +Enokssons t Fårabetet betesmark
    Epidemisjukhuset = Vårdsäter ålderdomshem Fårabetet betesmark
    Eriksberg avs. lht. Fårabetet betesmark
    Eriksberg avs. Fårabetet betesmark
    Eriksberg avs Fårabetet betesmark
    Eriksberg lht Fårabetet betesmark
    Eriksberg lht Fårabetet betesmark
    Eriksdal lht Fårabetet betesmark
    Erikslund hus Fåramarken betesmark
    Erikslund avs. Fåratäppan betesmark
    Erikslund lht Fårbetet Saknas
    Erikslund lht Fårhagen Saknas
    Erikslund lht Fähusåkern Saknas
    Erikslund lht Fäktabackarna backar
    Erikstorp by Fäktabacken backe
    Erikstorp bebyggelse Fäktabacken backe
    Erikstorp gård Fäktahål håla
    Erlandsgården hmd Fäktahålet bergparti
    Erlandsgård bebyggelse Fäkta hål lågt liggande plats
    Erlandsgården bebyggelse Fäktahål dalgång
    Erlandsgården gd Fäktahål dalgång
    Ernst Karlssons lht o. fabrik Fäktahål dalgång
    +Ersatorpet t Fäktaliden backe
    Ersatorpet + öde tp Fäktarhålan, se Fäktahål dalgång
    Erstorp gård Fällan betesmark
    Erstorp gårdar Fällan betesmark
    Erstorp gdr Fällebackabetet betesmark
    Erstorp, Lilla gd Fälleberget berg
    Erstorp, Stora gd Fällerna Saknas
    Erstorp, Stora gd Fällorna skog
    Evedal lht Fällorna betesmark
    Fagerdalstorpet + öde tp Fällorna, se Tällekulla fällor skog
    Fagerhult bebyggelse Fängtakalgården åker
    Fagerhult by Fängtakalgården åker
    Fagerhult Saknas Fängtakålgården åker
    Fagerhult gård Fängtakålgården åker
    Fagerhult gd Fängtaliden backe
    Fagerhult gd Färbagärdet gärde bestående av åker
    Falkberget kvarter Färpagärdet gärde bestående av åker o. betesmark
    +Fallströmastället bs Gaffelåkern åker
    Farmanatorpet lht Gamla Ladugårdsplan = Fähusåkern Saknas
    Farmansgården gd Gamla vägen, se Grännavägen, Gamla väg
    Fattighuset byggnad Gamle trädgården tidigare trädgård, nu betesmark
    +Fiestuvan bs Gamla trädgården trädgård
    Filarehyddan avs. Gamla trädgården åker och betesmark
    Filarehyddan bs Gammalsbybacken backe
    Filaren kvarter Gammalsbygärdet åker
    Filarhyddan = Bysmedens husplan lht avs. Gammalsbyån, se Morlidsån å
    Filarhyddan lht. avs. Gaplinnan Saknas
    Filipsdal lht Gastalyckan åker och betesmark
    +Flinkas t Gatan Saknas
    Flinkastället lht Gatan byväg
    +Flinkastället t Gatan = Morlidsvägen väg
    Flinkatorpet + Saknas Gatan väg
    +Flinkatorpet t Gattäppan ängshage
    Flygaren kvarter Gatudalsåkern åker
    Fogeryd by +Gatugårdsdammen göl
    Fogeryd bebyggelse Gatugårds Plöjor Saknas
    Fogeryd bebyggelse Gatugårdsskogen skog
    Fogeryd gård Gatugårdsvägen del av väg
    Fogeryd gdr Getakammaren Saknas
    Folkets park festplats Getaklämman Saknas
    Folkets park festplats Getamossen mosse
    Folkparken = Folkets park festplats Getamossen mosse
    Folkskolan = Folskolan, Nya skolhus Getamossen mosse
    Folkskolan, Nya skolhus Getamossen mosse
    Folkskolan, Nya skolhus Getaskogen bete
    Folkskolan, Nya skolhus Gjutaröjan = Jutaröjan skog
    Forbÿ, [!], se Fogeryd gdr Gjuteriet, se Svartsjö gjuteri
    Foreryd, se Fogeryd gdr Glasberget berg
    Forsanders = Rosenlund lht Glasfallabetet betesmark
    Framnäs lht Glasfalladiket bäck, delvis dike
    Framnäs lht Glasfalladiket bäck, delvis dike
    Fransagården gd Glasfalladiket bäck, delvis dike
    Freberga avs Glasfallagärdet gärde
    Freberga lht Glasfallagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Freberga hmd Glasfallagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Frebol by Glasfallavägen väg
    Frebol bebyggelse Glasfalla äng betesmark
    Frebol gård Gläntingen Saknas
    Frebol gd Gläntingen vattenställe
    Freden kvarter Gläntingen f.d. vättne, num. uppdikad betesmark
    Fredrikagården Saknas Gläntingen f.d. vättne, num. uppdikad betesmark
    Fredriksberg lht Godmossen mosse
    Fredriksborg lht Golfbanan miniatyrgolfbana
    Fredriksdal lht Golvbanan, se Golfbanan miniatyrgolfbana
    Fredriksdal lht Granabacken backe
    Fredrikslund lht Granehagen betesmark
    Fredrikslund lht Granhagen gärde
    Fredrikslund lht Granhagen numera åker
    Fredrikslund lht Granlidlyckan åker
    Fridebo lht Granlids fälla betesmark
    Fridebo lht Granviken vik med hamnplats
    Fridebo affärsfastighet Gravängen äng
    Fridebo affärsfastighet Gravängen betesmark
    Fridensborg lht Gravängen betesmark
    Fridensborg lht Greckebo betesmark?
    Fridensborg lht Grenadjärtorpsjorden åker och betesmark
    Fridhem avs Grenalyckan åker
    Fridhem lht Grevaberget berg
    Fridhem lht Griftegårdsgatan planerad gata
    Fridhem lht Grimshultabron bro
    Fridhem avs Grimshulta dunge skogsdunge
    Fridhem lht:r Grimshulta dunge skogsdunge
    Fridhem bs Grimshultagärdet betesmark och åker
    Fridhem bs Grimshulta mossar odlad mosse
    Fridhem bs Grimshultaåkern åker
    Fridhem lht Grimshultsliden lid
    Fridhem lht Gripamossen odlad mosse
    Fridhem lht Gripas mosse odlad mosse
    Fridhem lht Grisatorget öppen plats
    Fridhem lhtr Gropaberget tidigare betesmark, nu skog
    Fridhem lhtr Gropagärdet Saknas
    Fridhem lht Gropagärdet gärde
    Fridhem lht Gropagärdet gärde bestående av åker
    Fridhem lht Gropagärdet gärde bestående av åker
    Fridsborg lht Gropagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Fridsro lht Gropen åker
    Fridtjuv Berg kvarter Grusgropen grustag
    Frimärket kvarter Grushålan grustag
    Friskatorpet + lht Grustaget grustag
    Friskatorpet t Grytemon skogar
    +Friskatorpet t Grytemon skog
    Fritiofsberg, se Posthuset lht Grytemon skog
    Frälsningsarmén lht Grytemon skog
    Främlingen kvarter Grytängen äng
    Fullmånen kvarter Gråa grinden grind
    Funken lht Gråtarebron bro
    Furudal lht Gråtarebäcken bäck
    Furudal lht avs. Gråtaremossen Saknas
    Fyrbondegård hmd Gråtaremossen mosse
    Fyrbondegård bebyggelse Grännavägen del av rikshuvudväg
    Fyrbondegården bebyggelse Grännavägen del av rikshuvudväg
    Fyrbondegården gårdar Grännavägen, Gamla väg
    Fyrisdal lht Grännavägen, Gamla väg
    Fyrisdal lht Grännavägen, Gamla väg
    Fyrväpplingen kvarter Grännavägen, Gamla väg
    Fähus bebyggelse Gräsbergagärdet Saknas
    Fällan t Gräsbergagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Fällan hmd, f.d. t Gräsbergsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Fängtalyckan + öde tp Grässak Saknas
    Fängtatorpet Saknas Grävlingabetet betesmark
    Fängtens bs Grävlingabetet betesmark
    +Fängtens bs Grävlingasten sten
    +Färbatorpet t Grävlingastenen sten
    Färpatorpet t Grävlingastenen sten
    Färdigastället bs Gräfsjön åker
    Färdigastället hmd Gräshägnen Saknas
    Färdigatorpet hmd Gröna gatan brukningsväg
    Färgeriet lht Grönängsbergen berg
    Gamla kvarnen, se Kvarnen kvarn Grönängsbäcken bäck
    Gamla Tingshuset + Saknas Grönängsgärdet åker
    Gamla Äng äng Gubbaberget berg
    Gamlebo avs. lht. Gubbaberget berg
    Gamle stallen stall Gubbaberget berg
    Gamle torparens bs Gubbagrinden grind
    Gammalsby bebyggelse Gubbakärret kärr
    Gammalsby bebyggelse Gubbakärret kärr
    Gammalsby gårdar Gubbakärret kärr
    Gammalsby gårdar Gubbalyckan Saknas
    Gammalsby gdr Gubbalyckan åker
    Gammalsbysågen såg Gubbalyckan åker
    Gammelbo lht Guldberget berg
    Gatugård hmd Guldbergsskiftet åker
    Gatugård bebyggelse Guldmossen odlad mosse
    Gatugård, Nedre gd Gullberget Saknas
    Gatugården = Ödeshög bebyggelse Gullberget berg
    Gatugården = Ödeshög Gatugård gårdar Gullberget berg
    Gengasen kvarter Gullbergsgärdet gärde
    Gjuteriet = Ödeshögs gjuteri & mekaniska verkstad gjuteri och mekanisk verkstad Gumbybetet betesmark
    Gladers lht Gumbybäcken, se Bultsbolabäcken bäck
    Gladers stuga lht Gumbygärdet gärde bestående av åker o. betesmark
    Glasfall by Gummans lycka åkerbitar
    Glasfall Saknas Gummelyckan åker
    Glasfall gård Gummelyckan åker
    Glasfall gdr Guntabergen berg
    Glasfittan bs Guntabergen berg
    Gläntan stuga Guntaberget berg
    Gläntan lht Guntavrån åker
    Gläntan = Glänten t Gustaf-Nilsliden sluttande åker
    Glänten t Gustavalyckan Saknas
    Glänten t Gustavalyckorna åkrar
    Goodtemplarlokalen = Tempelborg lht Gyllingagärdet gärde
    Gottfrids fabrik, se Duvedals trikåfabrik fabrik Gyllingasjön, se Gyllingesjön sjö
    Granelund stuga Gyllinge sjön sjö
    Granelund bs Gyllingesjön sjö
    Granelund lht Gyllingesjön sjö
    Granliden gård Gyllingsgärdet gärde
    Granliden bebyggelse Gyllingssjön, se Gyllingesjön sjö
    Granliden gård Gångarelyckan = Gubba lyckan Saknas
    Granliden gd Gårdshagen, förr kallad Stenklämma Saknas
    Granliden gd Gårdshagen Saknas
    Granlid[s]torpet = Granlidtorpen t Gårdshagen Saknas
    Granlidtorpen t Gårdskälla brunn
    Granstad lht Gårdskällan Saknas
    Gransta lht Gårdstomten Saknas
    Gransta lht Gåsabolalyckan åker
    Granvik lht Gåsabolsgärdet gärde
    Granviken avs. Gåsabolsgärdet gärde
    Granviken lht Gåsabolsvägen väg
    Granvik lht, f.d. t Gåsagärdet gärde
    Gravkapellet gravkapell Gäddelyckan åker
    Gravängen kvarter Gäddelyckan gärde
    Grekebo bs Gäddeviken vik
    +Greckebo t Gäddeviken vik
    Grenadjären kvarter Gärdesbacken gärde
    Grenadjärstorpet = Livgrenadjärtorpet f.d. grenadjärtorp Gärdesdalen äng
    Grenadjärtorpet lht avs. Gärdeshagelinnan Saknas
    Grenadjärtorpet, se Lövhagen f.d. t. numera lht Gärdeshagen äng
    Grenadjärtorpet = Liljesäter lht, f.d. grenadjärtorp Gärdesängen äng
    Grenadjärtorpet avs. Gärdesängen Saknas
    +Grenadjärtorpet t Gärdesängen betesmark
    Grenadjärtorpet t Gärdet emellan ängarna åker
    Grenadjärtorpet, se Bäckadalen lht, f. d. t Gärdet gärde
    Grenadjärtorpet, se Karlsro f.d. t, nu lht Gärdet utom gärde
    Grenatorpet t Gässafällan nu skog, tidigare betesmark
    Grenatorpet lht avs. Gässafällorna nu skog, tidigare betesmark
    Grenbo lht avs. Gässafällorna nu skog, tidigare betesmark
    Grenbo lht avs. Gässafällorna nu skog, tidigare betesmark
    Grenbolund avs. lht. Gökaberget berg
    Grenbolund avs Gökabergen berg
    Grenbolund = Grenbo lht avs. Gökaberget berg
    Grimshult gård Gökalyckan åker
    Grimshult bebyggelse Gölabacken Saknas
    Grimshult gård Gölamossarna mosse
    Grimshult gd Gölamossen mosse
    Gripatorpet + f.d. soldattp. Gölamossen mosse
    Gripen kvarter Gölaskogen skog
    Gripens Göta Lejon, se Göta Lejon hus, lht Gölaskogen skog
    Grodan kvarter Gölen = Fogerydsgölen Saknas
    Grustaget kvarter Gölen göl
    +Grytemon bs? Göransmossen odlad mosse
    +Grytemon bs? Götalyckan Saknas
    Grålus = Råby bebyggelse Götalyckan åker
    Gråmålen + öde tp Göthamossen odlad mosse
    Gräsberg bebyggelse Hacket betesmark
    Gräsberg by Hacket betesmark
    Gräsberg bebyggelse Hacket betesmark
    Gräsberg gård Haddabetet betesmark
    Gräsberg gdr Haddagärdet gärde
    Gräsberg gdr Haddagärdet åker
    Gröndal lht Haddagärdet åker
    Gröndal = Gröndalen lht Haddalyckan åker och betesmark
    Gröndalen lht Haddalyckan åker
    Grönelund, se Grönlund lht Haddihålan håla
    Grönkvistens smedja = Smedjan smedja Haddåsa bete betesmark
    Grönkvists smedja = Smedjan smedja Haddåsagärdet gärde
    Grönlund avs. Haddåsagärdet gärde
    Grönlund f.d. grtp. Haddåsagölen göl
    Grönlund stuga Haddåsagölen göl
    Grönlund f.d. lgr. tp. Haddåsagölen göl
    Grönlund bs Haddåsamossen mosse
    Grönlund bs Haddåsamossen mosse
    Grönlund bs Haddåsaskogen skog
    Grönlund lht Hagabacken backe
    Grönlund lht Hagaberget berg
    Grönlund lht Hagagatan gata
    Grönlund hmd, f.d. t Hagakällan källa
    Grönlund lht Hagalinnan Saknas
    Grönäng avs. lht. Hagen äng
    Grönäng torp Hagen betesmark
    Grönäng lht Hagen betesmark
    Gubbalycka +, Gångarestället Saknas Hagen betesmark
    +Guldbergs, se +Gullbergs bs Hagen betesmark
    +Guldgruvan bs Hagen betesmark
    +Gullbergs bs Hagen betesmark
    +Gullbergs bs Hagen tidigare betesmark, nu odlad mosse
    Gullsäter lht Hagen betesmark
    Gumby by Hagen betesmark
    Gumby Saknas Hagen, Hägnen Saknas
    Gumby gård Hagtomta Saknas
    Gumby by Hakebo betesmark
    Gumby by Hallegården, Kjersbärshagen Saknas
    Gumby-sand hd Hakegårdsberg Saknas
    Gumby Sand = Sanden hmd Hallegårdsängen äng
    Gummans Täppa + öde tp Halmamossen mosse
    +Gustafatorpet t Halsen gärde
    Gustafsberg lht, g. Halsen åker
    Gustafsberg lht Halte Massa ö ö
    Gustavsberg lht Haltmans ö ö
    Gustafslund avs. Haltmassaön ö
    Gustafslund avs Haltmassaön ö
    Gustavatorpet öde tp Halvtomta tomt
    Gustav-Petterssonsgården gd Hammarbergsgärdet åker
    Gustavsberg lht Hammerbergsbacken backe
    Gustavsberg lht avs. Hammerbergsgärdet gärde
    Gustavslund lht Hammarbergsliden lid
    Gustavslund lht Hamnen, se Stava hamn hamn
    Gyllinge by Hampåkern åker
    Gyllinge bebyggelse Hansagärdet gärde
    Gyllinge by Hansalyckan åker
    Gyllinge gdr Hansalyckan åker
    Gyllinge gdr Hansalyckan betesmark
    Gyllinge gdr Hansamossen odlad mosse
    Gångarestället + Saknas Haradansen åkerlycka
    Gångaretorpet t Harakälla brunn
    Gåsabol by Harakällan källa
    Gåsabol bebyggelse Harget bete
    Gåsabol gård Harget stenar
    Gåsabol gdr Harget betesmark
    Gåsabol gdr Harsbolabetet betesmark
    Gäddelycka + öde tp Harsbolagärdet gärde
    Gärdet bebyggelse Harsbolagärdet gärde
    Gästgivaregård Saknas Harskagärdet = Harsken åker
    Gästgifvaregård (l. Livgården) bebyggelse Harsken åker
    Gästgifwaregården Holkaberg, se Sjöberga hmd Hasfallen åker
    Gästgivaregården = Sjöberga Saknas Hasselgatan gata
    Gästgivaregården Saknas Hasselvägen = Hasselgatan gata
    Gästgivaregården bebyggelse Havrakullagärdet gärde
    Gästgivaregården gd Havralyckan åker
    +Gödlagården ladugård Hectors Hage Saknas
    Göken kvarter Hedavägen väg
    Göksholm lht Hektoraberget berg
    Gölabackarne + öde torp Hektorabetet betesmark
    Götagården hmd Hektorabetet betesmark
    Götahill lht Hemgårdsgatan gata
    Götahill lht Hemmalyckan åkrar
    Götalejon lht Hemängen äng
    Göta Lejon hus å lht Hemskogan skog
    Göta Lejon hus å lht Hennings lycka åker
    Göta Lejon hus å lht Hisnebanan skidbana
    Götastället bs Hjula-Pellabacken backe
    Götatorpet + öde torp Hjulepellebacken kulle
    Haddagården gd Hjulepellelyckan åker
    Haddalyckan t Hjältamossen odlad mosse
    Haddastället bs Hjässafällan nu skog, tidigare betesmark
    +Haddatorpet t Hjässafällemossen mosse
    Haddorpakålgarden + öde bs Hjässa fällorna skogsmark
    Haddorvatorpet t Hjässafällorna nu skog, tidigare betesmark
    +Haddorvs, se +Haddorvstorpet t Halkabergsbäcken bäck
    +Haddorvstorpet t Holkabergsdammen göl
    Haddåsen, Västra by Holkabergskorset korsväg
    Haddåsen, Västra bebyggelse Holkabergsbäcken, se Stavebäcken bäck
    Haddåsen, Västra gårdar Holkabäcken = Holkabergsbäcken Saknas
    Haddåsen, Östra by Holkagärdet gärde
    Haddåsen, Östra bebyggelse Holken källa
    Haddåsen by Holken igenlagd åker, f.d. mosse
    Haddåsen by Holmagärdet gärde
    Haddåsen, Västra gdr Holmar holmar
    Haddåsen, Västra gdr Honingalyckan åker
    Haddåsen, Östra gdr Honingslyckan åkerbitar
    Haddåsens missionshus missionshus Hopalyckan åker
    Hafrekullen bebyggelse Hopalyckan åker
    Haga lht:r Hopaskogen = Storskogen skog
    Haga lht Huldegärdet gärde
    Haga lht Hultagärdet åker
    Hagaberg lht Hultbergsgärdet åker
    Hagalund avs. Hultet skog
    Hagalund lht. Hultet betesmark
    Hagalund bs Hulutorpgärdet gärde
    Hagalund lht Hulutorpgärdet gärde
    Hagalund bs Humpen betesmark
    Hagalund lht Humlegården, Humblegård Saknas
    Hagalund lht Humbleåkern, Humleåkern åker
    Hagalund lht Humningsbacken backe
    Hagalund lht Hundabergen berg
    Hagalund lht Hundabergen berg
    Hagen lht Hundaberget berg
    Hagen bs Hundberget berg
    Haghem lht Hundstorpaängen äng
    Hakebo avs. Huvestan, se Huvudstaden åker
    Hakebo t Huvet åker
    +Hakebo t Huvudstaden, Hufudstan åker
    Hallastället lht Huvudstaden åker
    Hallegård hmd Huvudstaden åker
    Hallegård bebyggelse Huvudstadslinnan, Hufudstadslinnan åker
    Hallegården bebyggelse Hybbelen slåttermark
    Hallegården gd Hybbeln betesmark
    Hallegården lht Hybbeln betesmark
    Hallsborg lht Hybblabetet betesmark
    Halvspann bs Hybblagärdet gärde
    Halvspannen stuga Hyblagärdet, Hybblagärdet bebyggelse
    Halvspannen stuga Hybblalyckan åker
    Halvspannen stuga Hybblalyckan Saknas
    Halvtomta lht Hybblalyckan Saknas
    Hammarbergs + öde bs Hyblalyckan, Hybblalyckan bebyggelse
    Hammaren kvarter Hybblelyckan åker
    Hamra lht Hybelgärdet gärde
    Handelslägenheten lht Hyla beteshage
    Handelsman Johanna kvarter Hyla l. Beteshagen skogsbete
    Handlarns lht Hyvelgärdet gärde
    Hansagården bebyggelse Hålemossarna mossar
    Hansatorpet t Håleskogen skog
    Haradansen tp Hålken Saknas
    Haradansen bs Hälåkern åker
    Haradansen lht Häningalyckan lycka
    Haraldsberg lht Hägers skog skog
    Haraldsberg lht Hägnalyckan åker
    Harget t Hägnen äng
    +Harget t Hägnen hage
    Harget gårdar Hägnen äng och skogsmark
    Harsbol gård Hägnen betesmark
    Hartsbol by Hägnen gärde
    Harsbol gdr Hägnen åker
    Harsbol gdr Hägnen = Kerstihägnen åker och betesmark
    Hartbol, Harsbol bebyggelse Hägnen skog
    Hartbol, se Harsbol gdr Hägnen åker och betesmark
    Havrakullen gård Hägnen betesmark
    Havrekullen gård Hägnen åker
    Havrekullen gd Hägnen betesmark
    +Hedins t Hägnen betesmark
    Hejaren kvarter Hägnen betesmark
    Helenelund hus Häjers skog, se Hägers skog skog
    Helenelund lht Hängslabackarna åker
    +Hellgrenastuva bs Hängslen betesmark
    +Hellgrenastuvan bs Hängslen betesmark
    +Hellgrenastuvan bs Hängslen betesmark
    +Hellgrenastuvan bs Häradsmarken allmänning
    +Hellgrens, se +Hellgrenastuvan bs Häradsvägen byväg
    Hembränneriet + Saknas Häringen, Havringen, Haringen äng
    Hembygden kvarter Häringshagen bete
    Hembygdsgården hembygdsgård Häringslyckan odlad lycka
    Hembygdsgården hembygdsgård Häringsängen äng
    Henrikslund lht Härnslaskogen skog
    Henrikslund lht Hästabetet bete
    Herbertsro lht Hästabetet betesmark
    Herbertsro lht Hästabetet betesmark
    Herrgården = Orrnäs hgd Hästabetet betesmark
    Hiulieke, ??Hålan gd Hästabetet betesmark
    Hjalmartorpet + öde tp Hästabetet betesmark
    Hjorten kvarter Hästabetet betesmark
    +Hjula-Pelles bs Hästabetet betesmark
    +Hjula-Petters bs Hästabetet betesmark
    Hjälmen kvarter Hästabetet betesmark
    Holavedens minkgård minkfarm Hästabetet betesmark
    Holkaberg by Hästabetet betesmark
    Holkaberg bebyggelse Hästabetet numera skog
    Holkaberg by Hästabetet betesmark
    Holkaberg by Hästabetet betesmark
    Holkaberg by Hästabetet betesmark
    Holkaberg gdr Hästabetsberget berg
    Holkaberg såg Hästafällan skogsmark
    Holkabergsgårdarna, se Holkaberg gdr Hästafällan betesmark
    Holkabergs gästgifvaregård, se Sjöberga hmd (f.d. gästgivaregård) Hästafällan skog
    Holkabergs såg, se Holkaberg såg Hästafällan betesmark
    Holken lht avs. Hästafällan numera skogsmark
    Holmatorpet t Hästens gränd planerad gata
    Holmbergagården hmd Hästhagarna = Hästhagen betesmark
    Holmbergagården hmd Hästhagarna = Hästhagen betesmark
    Holmbro lht Hästhagen Saknas
    Holmen, Se Åby Fyrbondegård Saknas Hästhagen hage
    +Holstensons stall stall Hästhagen betesmark
    +Holstensons stall stall Hästhagen gärde
    +Holstensons stall stall Hästhagen betesmark
    Honingatorpet t Hästhagen betesmark
    Hornet kvarter Hästhagen betesmark
    Hotell Carlström = Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Hästhagen betesmark
    Hotellet = Hotell Carlström = Chicago fastighet med hotell, konditori och kafé Hästhagen tidigare betesmark, numera åker
    Hotellet = Hotellet, Stora, f.d. lht Hästhagen betesmark
    Hotellet, Stora, f.d. lht Hästhagsklinten berg
    H.S.B. lht Hästholmavägen = Vadstenavägen väg
    H.S.B. lht Höga berg berg
    Huggatäppan bs Högmoberg berg
    Hultatorpet t Högmobergsgatan gata
    +Hultatorpet t Höängen äng
    Hultbergs lht Höängen äng
    Hultbergs bs? Hökalyckan åker
    Hultbergs bs? Hökatorpet åker
    Hultbergs bs? Höken åker
    Hultbergs bs? Idrottsgatan planerad gata
    +Hultet t Immarsbackagärdet tidigare åker, nu betesmark
    Humblegård + Saknas Ingefrearpasjön sjö
    Humblegården + Saknas Ingemarsbackagärdet gärde
    Humblegården + Saknas Inges Loge och Humblegård Saknas
    Hvilan avs. lht. Inges Trädgård f.d. trädgård
    Hvilan avs Inrösen Saknas
    Hybblatorpet öde tp Yntaga, Intagan Saknas
    Hålan by Intagan Saknas
    Hålan Saknas Intagan åker
    Hålan gård Intagemossen odlad mosse
    Hålan gd Intagerna Saknas
    Hålan gd Intaget betesmark
    Hålan gd Intaget åker
    Hållkebergh, se Holkaberg by Intaget betesmark
    +Hållplatsen = +Sjöstorps hållplats hållplats Intaget betesmark
    Hållstallarna stall Intaget Saknas
    Hållstallarna, Gamle stall Intaget Saknas
    Hållstallarna, Gamle stall Intaget Saknas
    Hållstallarna, Gamle stall Intaget tidigare betesmark, nu odlad mosse
    Hårstorp gård Intaget betesmark
    Hårstorp gdr Intaget betesmark
    Hårstorp gdr Intagsberget berg
    Hägerabiten, se Hägeragården hmd Intagskärret kärr
    Hägeragården hmd Isadammen damm
    Hägeragården hmd Jaens husplats med gata Saknas
    Hägerastuvan boningshus Jakopagärdet åkrar
    Häggestad by Japan åker (?)
    Häjeragården, se Hägeragården hmd Joelsängen äng
    Häjerastuvan, se Hägerastuvan boningshus Joelsängen åker
    Hälls t Joelsängen åker
    Hällstuga bebyggelse Johan-Jonslyckan åker
    Hänungatorpet + öde tp Johannegärdet åker
    Hårstorp by Johannesaskogen skog
    Hårstorp bebyggelse Johannestuvan bs
    Häggestad by Johanslyckan tidigare åker, nu skogsbevuxet område
    Hässlesund bs +Jonsgårdseken ek (nu fälld)
    Hästen kvarter Jonsgårdsmarken område
    Hästhoven kvarter Jonsgårds oxabete Saknas
    Högalund lht Jonsgårdsvägen väg
    Högalund lht Jusserydberget = Bråtabergen berg
    Högalund lht Jusseryd gärde åker
    Högmoberg avs. lht. Jusserydsbergen = Bråtabergen berg
    Högmoberg lht Jusserydslyckan åker
    Högmoberg lht Jusserydsskogen skog
    Högsäter lht Jutaröjan skog
    Höjden t Jutegårds äng betesmark
    Hökatorpet t Jägaregatan planerad gata
    +Hökatorpet t Järnskuran vik
    Hörnet, se Rosenberg lht Järnskuran = Järnskåran vik
    Hörntomta lht Järnskuregrundet stenrevel
    Hörntomta = Hörntomten lht Järnskåran vik
    Hörntomten lht Järnvägen järnväg
    Hörntomten lht Järnvägsgatan gata
    Idrottsplanen = Vättervallen idrottsplats Järnvägsgatan gata
    Immanuelskyrkan gudstjänstlokal Jättesten sten
    Immanuelskyrkan gudstjänstlokal Jönsabetapölen göl
    Immarsbacken avs Jönsabetapölen göl
    +Immarsbacken t Jönsabetet Saknas
    Industriområdet område Jönsabetet bete
    Industriområdet område Jönsabetet betesmark
    Ingemarkstorp avs. Jönsabetet betesmark
    Ingemarstorp Saknas Jönsa lyckan Saknas
    +Ingmarsbacken t Jönsa lyckan Saknas
    Ingridsdal lht Jönsalyckan åker
    Ingridsdal lht Jönsalyckaåkern åker
    Ingridsdal lht Jössaberget berg
    Jakobs Lycka + lht, nu åker Jössaberget berg
    +Jakopas = Jakopastället t Jössalyckan åker
    +Jakopastället t Kakelösa Backe Saknas
    +Jakopastället t Kakelösebacken berg
    +Jakopatorpet t Kakelöse backe kulle
    Jansabiten, se Jansagården hmd Kakelöse backe kulle
    Jansagården hmd Kakelöse backe kulle
    Jansastället, se Jansagården hmd Kakelöse backe kulle
    Janslyckan + öde torp Kakelöse backe kulle
    Jeanneberg utj. Kakelöse backe kulle
    Jeanneberg, Se Rangelrumpan gård Kakelöse backe backe
    Jeanneberg gd Kakelösa Kulle Saknas
    Jeanneberg gd Kallagärdet betesmark
    Jeanneberg gd Kallagärdet gärde
    Jeanneberg gd Kallalyckorna åkrar
    Jeanneberg gd Kalleängabacken backe
    Jeanneberg gd Kallängabacken, se Kalleängabacken backe
    +Johanna Hammarbergs bs Kalfmarstrand bete
    Johanneslund f.d. gr. tp. Kalfmarstrand + bete
    Johanneslund t Kaltäppan åker
    Johanneslund lht Kalvaberget Saknas
    Johannes-Nilsastället bs? Kalvaberget berg
    Johan Pers, Se Berghem lht Kalvahagen Saknas
    Johan-Petterssonsgården gd Kalvahagen Saknas
    Jonsberg lht Kalvatäppan åker
    Jonsberg lht Kalvatäppan betesmark
    Jonsgård hmd Kalvatäppan betesmark
    Jonsgård hmd Kalvgården betesmark
    Jonsgård bebyggelse Kalfhagen, Kalvhagen Saknas
    Jonsgård bebyggelse Kalvhagen betesmark
    Jonsgården bebyggelse Kanalen förbindelseled
    Jonsgården = Örninge bebyggelse Kanalen avloppskanal
    Jonsgården = Sväm Jonsgård bebyggelse Kanalen avloppså (-bäck) och -dike
    Jonsgården gårdar Kanan kana
    Jonsgården på gärdet gd Kanan kana
    Jonshem lht Kanan kana
    +Jonssons på Bastebacken bs Kanebanan skidbana
    Jonstorp lht Kaneberget berg
    Jonstorp lht Kafsell berget berg
    +Jubergs, se +Jurbergs bs Kapellgatan planerad gata
    Juleke, ??Hålan gd Kapellkullen Saknas
    +Jurbergs bs Kapellängen äng
    Jusseryd by Kapellängen äng
    Jusseryd bebyggelse Karl-Hansagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Jusseryd gård Karl-Hansaskogen skog
    Jusseryd gårdar Karl-Karlsbetet tidigare betesmark, nu skog
    Jutegård hmd Karl-Persagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Jutegård bebyggelse Karlpettralyckorna åkrar
    Jutegården = Åby bebyggelse Karlslyckan åker
    Jutegården gd Karlslyckan åker och t
    +Jutegårdskvarnen kvarn Karlssonsgärdet tidigare åker, nu betesmark
    Jägaren kvarter Karlängabacken, se Kalleängabacken backe
    Järnlunda avs. lht. Karonlinegärdet åker
    Järnlunda gd Karsmaden mad
    Järnvägen = Järnvägsstationen järnvägsstation Karsmaden mad
    Järnvägsstationen järnvägsstation Katteberget berg
    Jättakullen t Kaxbolagärdet åker
    Jönsagården bebyggelse Kaxbolagärdet åker
    Jönsatorpet + tp Kaxbolagärdet åker
    Jönsatorpet t Kaxbolagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Kajlings lht och fabrik Kaxbola mosse odlad mosse
    Kallaladan lada Kaxbolamossen odlad mosse
    Kalle Dabbs bs Kerstiaåkern åker
    Kalle Dabbs bs Kerstihägnen åker och betesmark
    Kalle Krusas = Fridebo affärsfastighet Kjersbärs hagar Saknas
    Kalle Mårts, se Kalle Dabbs bs Klanga gärdet gärde
    +Kalle Velans bs Klangagärdet gärde
    Kallevelanstorpet t Klangagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Kammarn lht Klasalyckan betesmark
    Kanberget kvarter Kleisa Kulle sandkulle
    Kanikenäs by Klenalyckan tidigare åker, numera betesmark
    Kanikenäs bebyggelse Klenamossen odlad mosse
    Kanikenäs gård Klenamossen mosse
    Kanikenäs gd Klefvabäcken Saknas
    Kanikenäs gd Klevabäcken bäck
    Kanikenäs gd Klockareberget berg
    Kanins lht. Klockareberget berg
    Kanonen kvarter Klockareberget berg
    Kanontorpet +öde tp Klockaregatan äldre namn på Smedjegatan
    Kantorns lärarbostad Klockaregatan äldre namn på Smedjegatan
    Kaparen kvarter Klockaregårdsberget berg
    Kaparen kvarter Klockaregårds gärde åker
    Kapellet, Ebeneserkapellet gudstjänstlokal Klockaregårds Ryttareäng +äng
    Kapellet lärarbostad Klockaregårds skog skog
    Kapellängen öde tp Klockaregårds äng Saknas
    +Karl-Andersstället bs? Klockaregårds äng betesmark
    +Karl Arves t Klockaregårdsängen betesmark
    Karl Eks stuga öde bs Klockarkorgen slåtterhage
    Karl-Hansagården gd Klockarekorgen uppodlad äng
    Karljonsatorpet t Klockarevägen gata
    Karlsbad lht Klockareängen betesmark
    Karlsberg stuga Klocke berget berg
    Karlsberg bs Klockeberget berg
    Karlsberg lht avs. Klockeberget = Klockareberget berg
    Karlsdal lht Klockeberget = Klockareberget berg
    Karlshult lht Klockekorgen gärde
    Karlshult »jord utan hus» Klockekorgen = Klockarekorgen uppodlad äng
    Karlshäll f.d. gr. tp. Klockereberget, se Klockareberget berg
    Karlshäll avs Klockerstenstorp åker
    Karlshäll avs. Klubbgatan gata
    Karlshäll avs. Klämme Saknas
    Karlshäll i Kushult avs. Klämmestorpadiket, se Glasfalladiket bäck, delvis dike
    Karlslund lht Klämmestorpagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Karlslund lht Klämmestorpagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Karlslund lht Klämmestorpa utlopp Saknas
    Karlslund lht Klämmet ladugårdshage
    Karlslund lht Klöverlyckan åker
    Karlslund lht Knektajordarna åker
    Karlslyckan t och åker Knektajorden jord
    Karlsnäs lht Knektalyckan lycka
    Karlsnäs lht Knektalyckan betesmark
    Karlsro f.d. gr. tp Knektalyckan åker
    Karlsro bs Knektalyckan åker
    Karlsro bs Knektalyckan åkrar
    Karlsro = Ödeshögsverken gjuteri och mekanisk verkstad Knektalyckan åkerbitar
    Karlsro lht Knektalyckorna åkrar
    Karlsro f.d. t, nu lht Knektaskogen skog
    +Karlssonatorpet t +Knektavägen väg
    Karlstorp avs. lht. Knekta åkern åker
    Karlstorp lht Kobetalyckan åkerbitar
    Karlstorp hmd Kobetalyckorna åkerbitar
    Karlstorp lht Kobetamossen odlad mosse
    Karlstorp hmd Kobetet Saknas
    +Karolinegården bs Kobetet Saknas
    +Karolinestället bs Kobetet betesmark
    +Karolins bs Kobetet betesmark
    Kattefittan bs Kobetet betesmark
    Kattekulle Saknas Kobetet betesmark
    Kattelyckan bs Kobetet betesmark
    Kaxbol gård Kobetet betesmark
    Kaxbol bebyggelse Kobetet = Kobeteslätten åker och betesmark
    Kaxbol gård Kobetet betesmark
    Kaxbol gd Kobetet betesmark
    Kilen kvarter Kobetet betesmark
    Kiosken kiosk Kobetet betesmark
    Kiosken kiosk Kobetet betesmark
    Klacken kvarter Kobetet, Östra betesmark
    Klangastugan öde bs Kobetet, Västra betesmark
    Klangens öde bs Kobetet betesmark
    Kheisa jordkula öde bs Kobetet betesmark
    Kleisa kulle öde bs Kobetet betesmark
    +Klejsakulle bs Kobetet betesmark
    Kleisa stugan bs Kobetet skog och betesmark
    Klenastället bs Kobetet betesmark
    Klintabiten, se Klintagården hmd Kobetet betesmark
    Klintagården hmd Kobetet betesmark
    Klintagården hmd Kobetet betesmark
    Klintastället, se Klintagården hmd Kobetet betesmark
    Klinten lht Kobetet betesmark
    Klinten, se Klintagården hmd Kobetet betesmark
    Klippan lht Kobetet betesmark
    Klippan lht Kobetet betesmark
    Klockarebostaden = Kapellet lärarbostad Kobetet betesmark
    Klockaregård hmd Kobetet betesmark
    Klockaregård bebyggelse Kobetet betesmark
    Klockaregården Saknas Kobetet betesmark
    Klockaregården gd Kobetet betesmark
    Klockargården, Gamla = Bergska huset hus Kobetet betesmark
    Klockarängen lht Kobetet betesmark
    Klockängen lht Kobetsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Klubben lht Kobetslyckan åker
    Klubben hus Kobetsslätten gärde
    Klubben hus Kobetsslätten åker och betesmark
    Klubben hus Kofällan betesmark
    Klubben hus Kofällan betesmark
    Klubben hus Kofällehargen åker
    Klutegård (=Jonsgård) bebyggelse Kofälleängen betesmark
    Klutegård, se Jonsgården Saknas Kohagen kobete
    klutegård gd Kohagen betesmark
    Klämmen tidigare statstuga och brygghus Kohagen delvis trädbevuxen bergmark
    Klämmestorp Saknas Kohagen = Kobetslätten åker och betesmark
    Klämmestorp by Kohagen betesmark
    Klämmestorp bebyggelse Kohagen betesmark
    Klämmestorp gård Kohagen betesmark
    Klämmestorp gdr Kohagsmossen odlad mosse
    Klämmestorp gdr Kolabacken backe
    Klämmestorpatorpet = Björkhagen f.d. t. numera lht Kolabetet betesmark
    Knektalagården ladugård Kolabotten plats
    Knektatorpalagården ladugård Kolabotten skog
    Knektatorpet t Kolahagen betesmark
    +Knektatorpet t Kolahägnen betesmark
    +Knektatorpet = +Sundbyberg t Kolahägnen betesmark
    +Knektatorpet = Blixtbo t Kolalyckan betesmark
    Knektatorpet = Ängs knektatorp t Kolaregatan planerad gata
    Knektatorpet = Borgatorpet = Rosenberg t (numera lht) Kolbotten Saknas
    Knektatorpet = Telltorp lht Kohlhultmaden kärr
    Knektatorpet = Livgrenadjärtorpet f.d. grenadjärtorp Kohlhultsmaden kärr
    Knektatorpet t Kolhultsvägen väg
    Knektatorpet t Kolhusgärdet gärde
    +Knektatorpet t Kohlåkern åker
    +Knektatorpet t Kohlåkern Saknas
    +Knektatorpet t Kolåkern åker
    Knektatorpet t Kopparpabäcken,se Stavebäcken bäck
    Knektatorpet, Gamla, se Nyttorp f.d. t, nu lht Kopparpagärdet gärde
    Knekttorpet tp Kopparpagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Knuttebo, se Brooklyn Ranch stuga Kopparpamaden odlad mad
    +Kogökens bs? Kopparpasjön = Gyllingesjön Saknas
    +Kogökens bs? Kopparpasjön sjö
    +Kolva-Heddas, se +Kolva-Heddas ställe bs Kopparpasjön sjö
    +Kolva-Heddas ställe bs Kopparpavägen väg
    Komministerboställe Saknas Kopparpsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Kommunalrummet, Gamla = Sockenstugan byggnad Korngatan planerad gata
    Konsistorium kvarter Korpagölen djupt ställe i å
    Kopparp by Korpagölen fördjupning i å
    Kopparp bebyggelse Korpa hål ravin
    Kopparp gård Korpahål Saknas
    Kopparp gdr Korphålet bete
    Kopparp gdr Korpskyllan utj.
    Korpralsgården Saknas Korset vägskäl
    Korpralsgård hmd Korset korsväg
    Korpralsgård bebyggelse Koskogen skog
    Korpralsgården gårdar Kounos Lycka Saknas
    Korpskyllan Saknas Kransagärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Korpshyllan utjord Kransagärdet gärde bestående av åker
    Korpskyllan utj. Krigsbergs bete skog o. betesmark
    Korpskyllan lht Krigsbergs skog skog och betesmark
    Korpskyllern utj. Kristinaberget berg
    Korpskyllern kvarter Kristins hål betesmark
    Kraftstationen kraftstation Kroarehägnen hage
    Kransastället lht Krogagärdet åker
    +Kransatorpet t Krogagärdet åker
    Krigsbergs hmd Krogare Hägna Saknas
    Krigsbergskvarnen = Mellankvarnen kvarn Krogareskogen skog
    Kringlan kvarter Krogareängen äng
    Kristoffers, se Vigsbo lht Krokabackarna backar
    Krokek by Krokagärdet åker
    Krokek by Krokalyckan åker
    Krokek, Lilla by Krokbenten vik
    Krokek, Lilla bebyggelse Krokbenten vik
    Krokek, Lilla gdr Krokekagärdet gärde
    Krokek, Lilla gdr Krokekavägen väg
    Krokek, Stora by Krokekavägen väg
    Krokek, Stora bebyggelse Krokeksgärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Krokek, Stora o. Lilla gårdar Krokåkern åker
    Krokek, Stora gdr Krokåkern åker
    Kronberga f.d. gr. tp. Kråkeberget berg
    Kronberga lht Kråkegärdet gärde
    Kronberga hmd Kråkerydsbacken backe
    Kronhjorten kvarter Kråkerydsbergen berg
    Krusas = Fridebo affärsfastighet Kråkerydsbetet betesmark
    +Krusbärs-Lenas bs Kråkgärdet = Krogagärdet åker
    Krutbodarna skjul Kråklinnan Saknas
    Krutboden skjul Kulhulta tall Saknas
    Krutdurken kvarter Kulhulta Tall reslig tall
    Krypskytten kvarter Kulhulta tall tall
    Kråkan kvarter Kulhultsåsen rullstensås
    Kråkeryd by Kulhultsåsen rullstensås
    Kråkeryd bebyggelse Kullagärdet gärde
    Kråkeryd gård Kullalyckan nu igenlagd åker
    Kråkeryd gårdar Kullen äng o. åker
    Kråkeryd gdr Kullen betesmark
    Kråketorp militieboställen Kulturen kulturbete
    Kråketorp by Kungsplan öppen plats
    Kråketorp by Kungsvägen gata
    Kråketorp by Kuren åker
    Kråketorp by Kushultagärdet gärde
    Kråketorp, Norrgård gd Kushultagärdet åker
    Kråketorp, Södergård gd Kushultavägen väg
    Kröken +öde tp Kushultsgärdet åker
    Krösastället bs Kvarnadammen damm
    Kulhult Saknas Kvarnagärdet gärde
    Kulhult gård Kvarnajorden område
    Kulhult bebyggelse Kvarnajorden område
    Kulhult gård Kvarnamaden mad
    Kulhult gd Kvarnamaden mad
    Kullen Saknas Kvarnamaden åker
    Kulltorp by Kvarnamaden mad
    Kulltorp by Kvarnbetet betesmark
    Kulltorp by Kvarnbäcken vattendrag
    Kulltorp by Kvarndammen damm
    Kulltorp utj. (bebyggd) Kvarnfallet Saknas
    Kulltorp, Lilla bebyggelse Kvarngatan gata
    Kulltorp, Lilla = Kulltorp Östergård gd Qvarngärdet, Kvarngärdet Saknas
    Kulltorp, Stora bebyggelse Qvarnhagen, Kvarnhagen Saknas
    Kulltorp, Stora = Kulltorp Västergård gd Kvarnmaden, Qvarnmaden mad
    Kulltorps utjord utj. (bebyggd) Kvarnmossen mosse
    Kulltorp, Västergård gd Kvarnängen bete
    Kulltorp, Västergård gd Kvarnängen, Qvarnängen Saknas
    Kulltorp, Östergård gd Kvarnängen betesmark, numera delvis åker
    Kungsbacken kvarter Kvarnängslotten, Qvarnängslotten Saknas
    Kungsörnen kvarter Kvarnängen äng
    Kupolen, se Cupolen dansbana Kyrkan, se Stenkyrkan Saknas
    Kushult by Kyrkans vänners tomt tomt
    Kushult bebyggelse Kyrkegärdet gärde
    Kushult gård Kyrkegärdet gärde bestående av åker
    Kushult gårdar Kyrkevägen väg
    Kvarnastugan lht Kyrkevägen väg
    Mjölquarn kvarn Kyrkevägen väg
    Kvarnen öde kvarn Kyrkevägen väg
    Kvarnen, Mjölquarn kvarn Kyrkeåkern åker, nu igenlagd
    Kvarnen Saknas Kyrkledshägna Saknas
    Kvarnen, Nedre, se Kvarnastugan Saknas Kyrkeliden backe
    Kvarnen, Öfre, se Sågarestugan Saknas Kyrkelids äng äng
    Kvarnen = Sunneby kvarn kvarn Kyrkelyckan åker
    +Kvarnen kvarn Kyrkobacken backe
    Kvarnen kvarn Kyrkogatan gata
    Kvarnen kvarn Kyrkogrinden grind
    Kvarnen kvarter Kyrkogården betesmark, tidigare åker
    Kvarnen, Gamla, se Kvarnen kvarn Kyrkolids hägn Saknas
    Kvarnjorden avs. Kyrkolinnan Saknas
    Kvistastället bs Kyrkängen äng
    Kyléns öde tp Kyrkängen äng
    Kyléns förpantningstorp Kyten, Lille igenlagd åker
    Kyrkan kyrka Kyten igenlagd åker
    Kyrkogården kyrkogård Kåhlgård täppa
    Kyrkogården, Gamla, se Kyrkogården kyrkogård Kålgården Saknas
    Kyrkogården, Nya begravningsplats Kålgårdslandet Saknas
    Kåhlhult, se Kulhult gd Källan brunn
    Kåsparp, se Kopparp gdr Källaregärdet gärde bestående av åker o. betesmark
    kåssparp, se Kopparp gdr Källaregärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Kåålhult, se Kulhult gd Källaregärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Kärr, Norra lht Källaregärdet gärde bestående av åker o. betesmark
    Kärr, Norra lht Källareåkern Saknas
    Kärret bebyggelse Källargatan planerad gata
    Kärret gård Källargärdet gärde bestående av åker
    Kärret gd Källaråkern åker
    Kärret eller Hålan, se Hålan gd Källeberget berg
    Kärrladorna foderlador Källegrinden grind
    Lackarp, se Lakarp gd Källegärdet åker
    Laftahuset lht Källegärdet gärde bestående av åker
    Laftahuset lht Källevägen gångstig
    Laggaregården gård Källeåkern åker
    Laggaregården hmd Källflyt Saknas
    Laggaregården gd Källflyt Saknas
    Laggaregården gd Källåkern åker
    Lagmansgård hmd Källåkern, se Källeåkern åker
    Lagmansgård bebyggelse Kärngakällan källa
    Lagmansgården bebyggelse Kärrbackarna höjder
    Lagmansgården gd Kärrbergshagen hage
    Lakarp by Kärret åker
    Lakarp bebyggelse Kärret sankmark
    Lakarp gård Kärret kärr
    Lakarp gd Kärrgärdet Saknas
    Lakarp gd Kärrhålan kärrigt bete
    Landa lht Kärringe källa källa
    Landskrona bs Kärringe källåkern åker
    Lansakalgården öde bs Kärringhålet skogsmark, kärr och skvackramossar
    +Lansas bs (?; t?) Kärrmossen Saknas
    Lassalycka öde tp Kärrmossen Saknas
    Lassastället bs Kärrvallen + Maden mad
    Lastdalen lht Kärrängen Saknas
    Lastdalen lht Kärrängen Saknas
    Lastdalen, se Linddalen lht Kökarekalgården åker
    Ledet bs Kökarekalgården åker
    Ledet lht Kökarekalgården åker
    Lejons = Bensincentralen fastighet Kökarelyckan åker
    Lejons mack = Bensincentralen fastighet Kökarelyckan åker
    Lenehill lht Ladhagen gärde
    Lettströms lht Ladugårdsgärdet gärde
    Lettströms lht Ladugårdsgärdet gärde
    Liatorpet öde tp Ladugårdsplan Saknas
    Liatorpet t Ladugårds täppan också k. Logeträdgården hage
    +Liatorpet t Ladugårdstäppan, Logeträdgården Saknas
    Lidholms, se Knektatorpet t Ladugårdsåkern Saknas
    Liljenberga lht Laggaregärdet gärde
    Liljenberga lht Laggarelyckan åker
    Liljesäter lht, f.d grenadjärtorp Lagmansgårds Hästhage bete
    Lilla Krokek missionshus, se Stava missionshus missionshus Lagmansgårds hästhage tidigare betesmark, numera åker
    Lilla Lyckan hus Lagårdsbetet betesmark
    Lillamaden t Lagårdsgärdet åker
    Lillebo lht Lagårdsgärdet åker
    Lillebo lekstuga Lagårdsgärdet åker
    Lillerikstorp hmd Lagårdsgärdet åker
    Lillgård hmd Lagårdsgärdet åker
    Lillgården (Gästgifvargården) Saknas Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
    Lillgård bebyggelse Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
    Lillgården, se Gästgivaregården Saknas Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdsgärdet gärde bestående av åker
      Lagårdslyckan åkerbitar
      Lagårdsåkern åker
      Lakarpa kärr kärr
      Lakarpavägen väg
      Lakarpsvägen väg
      Lammhagen hage
      Lampersberg Saknas
      Lamungehagen bete
      Landsvägsbetet betesmark
      Landsvägsgärdena gärden
      Landsvägsgärdet gärde
      Landsvägsgärdet gärde
      Landsvägsgärdet åker
      Landsvägsgärdet åker
      Landsvägsgärdet åker
      Landsvägsgärdet åker
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Landsvägsgärdet gärde bestående av åker
      Landswägsåkern Saknas
      Lansakalgården åkerbitar
      Lansakalgården åkerbitar
      Lansalyckan åker
      Lansalyckan tidigare åker, nu betesmark
      Lansalyckan åkerbitar
      Lassaberget brant berg
      Lassaberget berg
      Lassaberget ö
      Lassalyckan åkrar
      Lassesten metsten
      Lassesten(en) metareberg
      Lenelotten åker
      Lenelyckan åker
      Lerhålan lertag
      Leringen åker
      Leringen åker
      Lerkullen åker
      Lerknallarna gärden
      Lerkullen gärde
      Lertägten = Lertaget Saknas
      Lettströmaskiftet åker
      Liaskogen skog
      Liden backe
      Liden åker
      Liderna åker
      Lidholmslyckan åker
      Liljegatan planerad gata
      Liljekonvaljön ö
      Lilla banan järnväg
      Lilla banan järnväg
      Lillabetet betesmark
      Lilla betet betesmark
      Lilla betet betesmark
      Lillabetet betesmark
      Lilla betet betesmark
      Lilla dammen damm
      Lilla gatan del av väg
      Lilla gatan del av väg
      Lilla gärdet Saknas
      Lilla gärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lilla gärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lillagärdet gärde bestående av åker o. betesmark
      Lillajohanneslyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla mossen mosse
      Lilldammen damm
      Lillegårdshamnen tilläggsplats
      Lillegärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lille hagen betesmark
      Lille Kyten, se Kyten, Lille nu igenlagd åker
      Lillemossen odlad mosse
      Lillakulltorpaskiftet gärde
      Lille mossen odlad mosse
      Lille mossen odlad mosse
      Lillepelle hägn Saknas
      Lillskogen Saknas
      Lilleskogen skog
      Lilleskogen skog
      Lillgårdshamnen hamnplats
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lillgärdet gärde bestående av åker och betesmark
      Lillhagen betesmark
      Lillskogen, se Lilleskogen skog
      Lillängen Saknas
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen betesmark
      Lillängen äng
      Lillängen betesmark
      Lillängen betesmark
      Lillängen betesmark
      Lillängen betesmark
      Lillängen betesmark
      Lillängsgärdet Saknas
      Limmarsbackagärdet åker
      Limmarsbacken backe
      Limmonsbergen berg
      Limononsbergen berg
      Linan åker
      Linan åker
      Lindabacken backe
      Lindabacken backe
      Lindalsbacken backe
      Lindbergsgärdet åker
      Lindénabetet skog och betesmark
      Lindénagärdet gärde bestående av åker
      Lindénaskogen skog och betesmark
      Lindgrenaskogen skog
      Lindgrensmaden mad
      Lindströmsgärdet gärde bestående av åker
      Lindvalls Backe backe
      Linelyckan åker
      Lingonsbergen berg
      Linhålan = Tohålan = Totorka Saknas
      Linnan gärde
      Linnelyckan åker
      Lisehamnen (Lisa-) hamnplats
      Ljugarebänken bänk
      Ljungbacken Saknas
      Loaträdgården åker
      Logalinnan Saknas
      Logegatan del av Badhusgatan
      Logeträdården+ Logagärdstäppan hage
      Logåkern åker
      Lontorpamossen, se Lugutorpamossen odlad mosse
      Loutorpemossarna, se Lugntorpemossarna odlade mossar
      Lordamossen odlad mosse
      Lordamossen odlad mosse
      Lordamossen odlad mosse
      Loringen gärde
      Loringen gärde
      Lovisegärdet åker
      Luderbacken backe
      Ludringabacken backe
      Ludringagärdet = Ludringen åker
      Ludringalyckan = Ludringen åker
      Ludringaåkern = Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludringen åker
      Ludvigabiten betesmark
      Lugntorpmossarna odlade mossar
      Lugntorpmossarna odlade mossar
      Lugntorpamossen odlad mosse
      Lundberga Hägne Saknas
      Lundstedsvrån åker
      Lundstedtsvrån åker
      Lundstedtsvrån åker
      Luringa-, se Ludringa Saknas
      Luringen, se Ludringen åker
      Lusakärr kärr
      Lutsgärdet gärde
      Lyckan åker
      Lyckan äng
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan tidigare åker, numera betesmark
      Lyckan åkerbitar
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckans hage äng och åker
      Lyckans skog skog
      Lyckemarken skogsområde
      Lyckemarken = Lyckemarkerna åker och betesmark
      Lyckemarken = Joelsängen åker
      Lyckemarkerna åker och betesmark
      Lycke äng Saknas
      Lyckorna åkrar
      Lyckorna åker och betesmark
      Långagärdet gärde
      Långa lindan åker
      Långa lindan åker
      Långdansen odlad mosse
      Långdansen odlad mosse
      Långholmen åker
      Långholmen gärde
      Långholmen åker
      Lång källan källa
      Långlindeåkern Saknas
      Långlyckan åker
      Långmossen mosse
      Långmossen odlad mosse
      Lårdamossen, se Lordamossen odlad mosse
      Lårdamossen, se Lordamossen odlad mosse
      Löfs torg cementplatta
      Löfs torg cementplatta
      Löfs torg cementplatta
      Löjtnantsstenen minnessten
      Löjtnantsstenen minnessten
      Lövfällan betesmark
      Lövgren åker
      Lövhagen hage
      Löfhagen t
      Lövsjömossen, se Lövsjön igenvallad sjö
      Lövsjön igenvallad vattensamling
      Lövsjön igenvallad sjö (torvmosse)
      Lövsjön igenvallad sjö (torvmosse)
      Lövsjön igenvallad sjö (torvmosse)
      Mackorna åkrar
      Mackorna åkrar
      Mackornadiket dike och bäck
      Mackornaskogen skog
      Mackran gärde
      Madbackarna bete
      Madbackarna = Mådbackarna betesmark
      Maden, Stora gärde
      Maden kärr och skog
      Maden sankmark
      Maden, se Banakbymaden odlad mad
      +Maden, se +Madastället bs
      Maden odlad mad
      Maden odlad mad
      Maden odlad mad
      Maden odlad mad
      Maden mad
      Maden åker
      Maderna mader
      Madgärdet gärde bestående av åker
      Madvallen gärde
      Madvallen mad
      Magretas hål, se Margaretas hål göl
      Mahagen äng
      Majgatan planerad gata
      +Maj-Lisahålet göl
      Maj-Liselyckan åker
      Malmalyckan igenlagd åker
      Maltmossavägen väg
      Mangårdsplan Saknas
      Margaretes hål göl
      Margaretes hål göl
      Margaretes hål klyfta
      Margretas hål, se Margaretas hål göl
      Margretas hål, se Margaretas hål klyfta
      Marie kulle kulle
      Markahagen betesmark
      Markavrån gärde
      Markavrån Saknas
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Markaån å
      Marken skog
      Marken skog

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.