ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Femsjö socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 519 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 42
Femsjö sn Abborrasjön sjö Femsjö sn sn Abborrabäcken Saknas
Femsjö sn Alenäshålan vik Femsjö socken Abborrasjön Saknas
Femsjö sn Alenäshålan del av sjö Femsjö sn Algumssjön Saknas
Femsjö sn /Se Alenäshålan vik Femsjö sn Allgunnen sjö
Femsjö socken *Algoa os gränsmärke Femsjö sn *Allgunnen, Stora sjö
Femsjö sn *Algoen, se Algumssjön sjö Femsjö sn Arvaberget Saknas
Femsjö sn /Se *Alguensjön, se Algumssjön sjö Algushylte Saknas Arvaviken Saknas
Femsjö sn Algumssjön sjö +Arvidabo ödetorp Bastesjön Saknas
Femsjö sn /Se Algumssjön sjö +Bjällö ödetorp Bösseberget Saknas
Femsjö sn Algumssjön sjö +Björkens ödetorp Dovasjön Saknas
Femsjö Saknas *Alguthæ ós Saknas /Se Björkäng f.d. soldattorp Dullaberget Saknas
Femsjö sn *Allguns os utflöde Björnabo Saknas Femmen sjö
Femsjö sn *Algutsos sjöutlopp? Bohult bebyggelse Finnabäck Saknas
Femsjö sn *alguthæ os utlopp /Se Bollabo bs Frillen sjöar
Femsjö sn alguthæ os gränsmärke /Se +Borgatorpet ödetorp Frillen, Lilla sjö
Femsjö sn »Alguthæ ós» åmynning o. gränsmärke /Se Båldshult bs Frillen Lilla sjö
Femsjö sn Algven, se Allgunnen, Stora sjö Bäck by Frillen, Stora sjö
Femsjö sn Allgunnen, Stora sjö Bökeberg by? Frillten, St., L. sjöar
Femsjö sn Allgunnen, Stora sjö Bökeberg, Norra bebyggelse Frillen, Stora sjö
Femsjö sn Allgunnen, Stora sjö Bökeberg Södra Saknas Frillen sjö
Femsjö sn Allgunnen, Stora sjö Bökhult lht Färgen sjökomplex
Femsjö sn Allgunnen sjö Damshult bs Färgen, Mellan- sjö
Femsjö sn Allgunnen sjö +Dummatorpet ödetorp Färgen, Södra sjö
Femsjö sn /Se Allgunnen, Stora sjö Duvhult by Hallasjön Saknas
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö Duvhult, Lilla bebyggelse Hjortsjön, Lilla Saknas
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö Duvhult, Lilla Saknas Hjortsjön, Stora Saknas
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö Duvhult, Stora bebyggelse Håknasjön Saknas
Femsjö by och sn /Se Allgunnen sjö Duvhult, Stora Saknas Ibro bro
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö /Se Ekornahult by Kullö Saknas
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö /Se Ekornahult, Västra bebyggelse Lången sjö
Femsjö socken /Se Allgunnen, Stora sjö /Se Ekornahult, Östra bebyggelse Metesjön Saknas
Femsjö sn /Se Allgunnen sjö /Se Femsjö Saknas Nejsjön Saknas
Femsjö sn /Se Allguttsjön, se Allgunnen sjö +Finnatorpet ödetorp Sigfrids källa Saknas
Femsjö sn /Se Andersabo skogsmark Flahult by Stavängsviken Saknas
»femsitz sokn», se Femsjö sn Arvaberget berg Frillhult bebyggelse Stensjön Saknas
Alguts hylte Saknas Bastesjön sjö *Gastingsbo gd Sävsjön Saknas
Alguts hylte by Bastesjön sjö +Givabo ödetorp Tvärbäcken Saknas
Algutshylte by /Se Bjälle mossö Haggården lht Tångarna utjord
Algushylte gd /Se Björkö mossö Haghult bebyggelse Uttersjön Saknas
?Bohult by Björnabo terräng Hallabö hemman Vrangsrör stenröse
Bohult gd Björnabo skogsparti Hallaböke bebyggelse Yabergsjön Saknas
Bohult gd Björnö udde Hallaböke by Ängasjön Saknas
?Beck gd Björnö halvö Hallanäs bebyggelse  
Bökeberg by Boaltagöl göl Hylteberg bs  
Duvhult by /Se Bockö, Lilla kulle Håknaböke bebyggelse  
Duvhult by /Se Bockö, Lilla mossö Hässlehult Saknas  
Duvhult by Bockö, Stora kulle Hökhult by  
Duvhult gd Bockö, Stora mossö +Johanslund ödetorp  
Duvhult, Lilla gd Bockö ö Karisberg bs  
Duvhult, Stora gd Boldshult terräng Karisbo bs  
Duvhult, Stora gd Brantatorpet terräng Klippan bs  
Duvhult by /Se Brommanudden udde +Kloö ödetorp  
Duvhult by /Se Brommanudden udde /Se Knallhult by  
»dwulth», se Duvhult by Brovik vik Knallsnäs t  
Ekornahult by Brovik del av sjö Knapabo t  
Ekornahult by Brudholmen holme Kullhult by  
Ekornahult by Brudholmen holme Kallhult by  
Elmhult by Brända säv vik Källebo t  
Femsjö by Brända säv vik Lindeshult t  
Femsjö by Brända säv vik +Lindesnäs ödetorp  
Femsjö by Bränningen terräng +Lunnabo ödetorp  
Femsjö poststation /Se Bränningen skogsparti Löjenäs bebyggelse  
Flahult by Bäckamossen mosse Lönshult, se 1 Lönåsen Saknas  
Flahult by Bäckmansbacken backe Lönnshult utjord  
Flahult by Bäckmansbacken skogsparti Lönåsen utjord  
Flahult by Bökeberg terräng och triangelpkt Lönåsen Saknas  
*Frilleböke Saknas /Se Bökeberg triangelpunkt Nabba by  
*Frillaböke Saknas *Bökestrand f. gränsmärke /Se Nyby bs  
»frillabøke» Saknas Bösseberget berg Näset t  
*Frillaböke Saknas /Se Bösseberget berg +Pappebo torp  
*Frillægarthæ Saknas /Se Bössebergs grotta grotta Petersburg t  
Frillhult gd Dammshult hult Prästgården bebyggelse  
Frillhult by /Se Dammshult åker Runhult, Lilla lht  
Frillhult by /Se Djupadal dalgång, gränsmärke /Se Råhult by  
*Hagegård f.d. hmn /Se Djupadal dalgång, gränsmärke /Se Saraböke by  
Haghult by Djupa hålan vik Saraböke, Norra bebyggelse  
?Haghult by Djupa hålan vik Saraböke, Södra bebyggelse  
Hallaböke by *Djurehall höjd Skattegård bebyggelse  
Hallaböke by *Djurehall höjd Skottabo ödetorp  
Hallaböke by Dovasjön, Nedre sjö Skubbhult by  
Hallaböke by Dovasjön, Nedre sjö +Smittabo ödetorp  
Hallaböke by Dovasjön, Nedre sjö Stensbol gård  
Hallanäs gd Dovasjön, Nedre sjö Stubbeboda gård  
Håknaböke gd Dovasjön, Övre sjö Svensbo bs  
Håknaböke gd Dovasjön, Övre sjö Svenslund torp  
Håknaböke gd Dovasjön, Övre sjö Sännö bebyggelse  
Håknaböke gd /Se Dovasjön, Övre sjö Tranhult by  
Håknaböke gård /Se Dullaberget berg Tranhult, Lilla bebyggelse  
Håknaböke gd /Se Dullaberget berg Tranhult, Stora bebyggelse  
Håknaböke gd /Se Dullaberget berg Trångahult torp  
Hökhult by Dåfwen, se Övre Dovasjön o. Nedre Dovasjön sjöar Ulvanäs Saknas  
Hökhult by Dåfwesiögerne, se Övre Dovasjön o. Nedre Dovasjön sjöar Ulvanäs by  
Hökhult by Erstaviken vik Ulvanäs by  
*Koallarstada Saknas /Se Femmahålan vattensamling Ulvanäs by  
*Knallfisket Saknas Femmahålan del av sjö Valsabo bs  
Knallhult by Femmen sjö Valshult by  
*Kolanäs gd Femmen sjö Värmeshult Saknas  
Kulken ej identifierad plats /Se Femmen sjö Yaberg säteri  
Kullhult by Femmen sjö Yaböke säteri  
Kullhult by Femmen sjö /Se +Yttersjötorp ödetorp  
Kullhult by Femmen sjö /Se +Åbo ödetorp  
Kullhult by Femmen sjö /Se Ågård hmd  
Kullhult by Femmen sjö /Se Älmhult bebyggelse  
Kullhult by Finnån å Älmås by  
?Löjenäs gd Fiskeön mossö    
Löjenäs gård Fjellen, se Fjällen sjö /Se    
Lövåsen gd Fjällen sjö /Se    
Nabba by Fjällen sjö /Se    
Nabba by Fläsö, Lilla udde    
Rangelsbo gd /Se Fläsö, Lilla halvö    
Rangelsnäs Saknas /Se Fläsö, Stora terräng    
?Remma gd Fläsö, Stora landområde    
Råhult by *Frillabäcks os, se fryllabecks ooss gränsmärke    
Saraböke by Frillaltaviken vik    
Saraböke, Södra bebyggelse Frillaltaviken vik    
Skubbhult by Frillaltaviken sjö    
Skubbhult by *Frillaos gränsmärke /Se    
Sännö by *frillaoss os /Se    
Tranhult by frilla oss gränsmärke /Se    
Tranhult, Lilla gd Frillen (resp. Frillen, St.) sjö    
Tranhult by Frillen sjö    
Tranhult by /Se Frillen sjö    
Tranhult gd /Se Frillen sjö    
Ulvanäs by Frillen (resp. Frillen, St.) sjö    
Ulvanäs by /Se Frillen sjö    
Ulvanäs by /Se Frillen sjö    
Ulvanäs gd /Se Frillen, Lilla sjö /Se    
Ulvanäs by /Se Lilla Frillen sjö    
Valshult by Frillen, L. sjö    
Vallshult by /Se Frillen, Lilla sjö    
*Withermala Saknas Frillen, L. sjö    
Yaberg gd /Se Lilla Frillen sjö    
Yaberg hg /Se Lilla frillen sjö    
Yaböke by Frillen, Lilla sjö    
Yaböke by Frillen, L. sjö    
Yaböke by Frillen, Lilla sjö    
Yaböke gd Frillen, Lilla sjö    
Yaböke by Frillen, Lilla sjö    
*Älghult gd Frillen, Lilla sjö /Se    
»ælmaosa» = Älmås by Frillen, L:a o. St:a sjöar /Se    
Älmhult by Stora Frillen sjö    
Älmhult by Frillen, Stora Saknas    
Älmhult gd Frillen, Stora sjö    
Älmås by Frillen, Stora sjö    
Älmås by Stora Frillen sjö    
Öghiabökö, se Yaböke by Frillen, Stora sjö    
Öjaböke, se Yaberg gd /Se Frillen, Stora sjö    
  Frillen, Stora sjö    
  Frillen, Stora sjö    
  Frillen, Stora sjö    
  Frillen, Lilla o. Stora sjöar    
  Frilleån å    
  Frilleån å    
  *Frillægarthæ trol. fiskerättsområde    
  frithekalf sjö /Se    
  fryllabecks ooss gränsmärke /Se    
  Fullan, se Fylleån å    
  *Fulleå, se Fylleån å    
  Fyllebåg del av sn /Se    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fylleån å    
  Fåglamaden odlad mark    
  Fåglamaden åker    
  Fäbodbacken backe    
  Fäbodbacken skogsparti    
  Fältudden udde    
  Fältudden udde    
  Färgen sjö(ar)    
  Färgen sjöar    
  Färgen sjöar    
  Färgen, Södra sjö    
  Färgen, Södra sjö    
  Färgen, Stora, Mellan- o. Södra sjöar /Se    
  Färgen, Stora, Mellan o. Södra sjöar /Se    
  Gastahultet hult    
  Gastahultet skogsparti    
  Gatebacken backe    
  Gatebacken skogsparti    
  Gatebäcken bäck    
  Gatebäcken bäck    
  Getamossen mosse    
  Getamossen mosse    
  Getaöarna öar    
  Getaöarna öar    
  Givabo terräng    
  Granelund terräng    
  Granelund skogsparti    
  Gubbarör röse    
  Guldstenarna stenblock /Se    
  Guldstenskällan källa    
  Guldstenskällan källa    
  Gusåsen ås    
  Gölen göl    
  Haghult triangelpunkt    
  Haghultsviken vik    
  Hagåsbäcken bäck    
  Hallasjön sjö    
  Hallasjön sjö    
  Hallö ö    
  Harakärret odlad mark    
  Harakärret åker    
  Hemsjön sjö    
  Hemsjön sjö    
  Hjortsjön, Lilla sjö    
  Hjortsjön, Lilla sjö    
  Hjortsjön, Stora sjö    
  Hjortsjön, Stora sjö    
  Hjortsjösågen odlad mark    
  Hjortån å    
  Hjortån å    
  Hjortån å    
  Hultamossen mosse    
  Hultamossen åker    
  Hylteberg berg    
  Hultet hult    
  Hultet skogsparti    
  Hylteberg skogsmark?    
  Håknasjön sjö    
  Håknasjön sjö    
  Håknasjön sjö    
  Hägnaberget berg    
  Hägnan skogsmark    
  Högahult hult    
  Högahult hult    
  Högahult skogsparti    
  Högahult skogsparti    
  Högshult hult    
  Högshult skogsparti    
  Höjagöl göl    
  Höje mossö    
  Ibro terräng    
  Ibro näs /Se    
  Ikremmarna höjder    
  Ikremmarna skogsparti    
  Jebro, se Ibro näs /Se    
  Kalvanabbudden udde    
  Kanons skogsparti    
  Kanons terräng    
  Karlsnäs odlad mark    
  Karlsnäs åker    
  Kasaboviken vik    
  Kistö höjd    
  Kistö mossö    
  Kistö mossö    
  Klippan terräng    
  *Klohall gränsmärke /Se    
  Kloholms huvud f.d. gränsmärke    
  *Kloholmshuvud gränsmärke    
  Kloholmehuvud gränsmärke /Se    
  Kloholmehuvud gränsmärke    
  Kloholme huffuedt gränsmärke /Se    
  Kloö mossö    
  Kloögöl göl    
  Kloömossen mosse    
  Knallsnäsa ö udde    
  Knallsnäsa ö halvö    
  Knapabo odlad mark    
  Knektatorpsbacken backe    
  Knektatorpsbacken skogsparti    
  *Knyste hall gränsmärke    
  Knyste hall gränsmärke    
  Korslid höjd /Se    
  Koudden udde    
  Kulkagölen, Lilla göl    
  Kulkagölen, Lilla göl    
  Kulkagölen, Stora göl    
  Kulkagölen, Stora göl    
  Kulla mosse mosse    
  Kulla mosse mosse    
  Kullö ö    
  Kungsvekaån å /Se    
  Kvarnhult hult    
  Kvarnhult skogsparti    
  Kyrkebacken backe    
  Kyrke mosse mosse    
  Kyrke mosse mosse    
  Källarholmen halvö    
  Källarholmen halvö    
  Källebo betesmark som varit åker    
  Källebo betesmark, f.d. åker    
  Källenäset näs    
  Källenäset skogsmark    
  *Kärneberg höjd    
  Labacken höjd    
  Labacken skogsparti    
  Lassavallen ängsmark    
  Lassavallen skogsområde    
  Lilledal terräng    
  Lilledal skogsparti    
  Lillesjön sjö    
  Lillö udde    
  Lillö halvö    
  Lindesgöl göl    
  Lindesgöl göl    
  *Lindholmen holme    
  Linushålan sjö    
  Linushålan sjö    
  Linushålan sjö    
  *Ljusholmen holme    
  Lommagölen göl    
  Lommagölen göl    
  *Lusholmen holme    
  *Lusholmen holme    
  Lången sjö    
  Lången, Lilla sjö    
  Lången, Lilla sjö    
  Lången, Stora sjö    
  Lången, Stora sjö    
  Lången, Lilla sjö    
  Lången, Stora sjö    
  Lången sjö /Se    
  *Långesjö, se Lången sjö    
  Långsbäcken bäck    
  Långsbäcken bäck    
  Långö, Stora skogsparti    
  Långö, Stora terräng    
  Löjudden udde    
  Lönhult skogsmark    
  *Lönåsa bäcken bäck    
  *Lönåsa mosse f.d. mosse    
  Mannabackarna backar    
  Mannabackarna skogsparti    
  Mellan-Färgen sjö    
  Mellan-Färgen sjö    
  Metesjön sjö    
  Metesjön sjö    
  Myr(a)nabben udde /Se    
  Mårtens grav skogsmark    
  Mårtens grav skeppformsgrav /Se    
  *Märkesbäcken, se *Lönåsa bäcken bäck    
  Märkesmossen mosse    
  Märkesmossen mosse    
  Mölleviken vik    
  Mörtön halvö    
  Mörtön halvö    
  Nabben odlad mark    
  Nabben terräng    
  Nabben skogsparti    
  Nejsjön sjö    
  Nejsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Notavallsudden udde    
  Nyby betesmark    
  Nyby betesmark, f.d. åker    
  Nydala betesmark, som varit åker    
  Nydala betesmark, f.d. åker    
  Nydammsbäcken bäck    
  Nydammsbäcken bäck    
  Nydammsbäcken bäck    
  Näset ängsmark    
  Näset näs    
  Näset halvö    
  Nätt Siön, se Nejsjön sjö    
  *Ogilleskulle ljungbacke    
  Ollonberget berg    
  Orrö halvö    
  Orrö halvö    
  Pellatorpet terräng    
  Pjösket terräng    
  Pjösket skogsparti    
  Planen terräng    
  Planen skogsparti    
  Plattö mossö    
  Prästskogen skogsmark    
  Prästskogen skogsparti    
  Rangen sjö /Se    
  Risö höjdsträckning    
  Risö mossö    
  Rumsäng vik    
  Ruvekull skogsmark    
  Råckna terräng /Se    
  Råhultsgölen göl    
  Råhultsgölen göl    
  Råkemaden mad    
  Råkemaden mad    
  Rävafällan kulle    
  Rävafällan skogsparti    
  Rävahall terräng    
  Rävängsbacken skogsmark    
  *Röaresten gränsmärke    
  Rönnö udde    
  Rönnö halvö    
  Röudde udde    
  Sanders håla vattensamling    
  Sanders håla tjärn    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sankt Sigfrids källa fornlämning    
  Sankt Sigfrids källa källa    
  Sankt Sigfrids källa källa /Se    
  »saxsemoseø» Saknas    
  Silverkullen kulle    
  Silverkullen griftrör /Se    
  Silverstenen sten    
  Sisseviken vik    
  Sisseviken vik    
  Sjöbo betesmark som varit åker    
  Sjöbo betesmark, f.d. åker    
  Skinnsmossen mosse    
  Skälsjön, Lilla sjö    
  Slättagärdet terräng    
  Slättagärdet gärde    
  Smees mosse mosse    
  Smees mosse mosse    
  Snurredalen terräng    
  Snurredalen dal    
  Stackagöl göl    
  Stackagöl göl    
  Stackahall terräng    
  *Stakafly myr    
  Starrängsviken vik    
  Stenreveln terräng    
  Stenreveln skogsparti    
  Stenshult betesmark, f.d. åkrar    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stenvik vik    
  Stenvik vik    
  Stenvik vik    
  Stockabacken skogsparti med åker    
  Stockamadgölen göl    
  Stockamadgölen göl    
  Stora Hestra Måssen utäga /Se    
  Stora udde udde    
  Stora udde udde    
  Storö udde    
  Storö halvö    
  Storö mossö    
  Strömstorp åkrar    
  Sundsudden udde    
  Svensbo åker    
  Såalta backe backe    
  Såalta backe skogsparti    
  Såalta mosse mosse    
  Såalta mosse mosse    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjöstock terräng    
  Sävsjöstock spång?    
  *Sölfkullen fornlämning /Se    
  Sölfkullen, se Silverkullen griftrör /Se    
  Sölfkullen ättehög /Se    
  *Tillbedjeplatser stenrös /Se    
  Tjuvabackarna backar    
  Tjuvabackarna skogsparti    
  *Tjärnberg gränshöjd    
  Torö ö    
  *Tranehäll gränsmärke    
  Transholm ängsmark    
  Trollgölen göl    
  Trollgölen göl    
  Trångahult terräng    
  *Tvärnekulle höjd    
  Tångarna terräng    
  Tångarna skogsparti    
  Tärnasten sten    
  *Tärnehall gränsmärke /Se    
  *Tärnehall gränsmärke    
  Tärningsbjäret skogsparti    
  Ugglerocknen terräng    
  Ugglerocknen skogsparti    
  *Ulvanässjön, se Hallasjön sjö    
  Uralsnesi gränsmärke /Se    
  Utterbäck, se Nydammsbäcken bäck    
  Uttersjön sjö    
  Uttersjön sjö    
  Uttersjön sjö    
  Uttersjön sjö    
  Uttersjötorpet ängsmark    
  Uttersjötorpet skogs- o. mossområde    
  Vasa kärr kärr    
  Vasa kärr kärr    
  Vassabo ängsmark    
  Vassabo mosse    
  *Wracsnæs, se Vrångnäs förr näs    
  Vrangsrör gränsmärke /Se    
  Vrangs rör fornlämning    
  Vrangs rör röse    
  Vrangsrör stenrör /Se    
  Vrangsrör gränsmärke /Se    
  Vrångerör stenröse /Se    
  Vrångsnäs, förr namn på Kullhultsnäs förr näs    
  Vrångsnäs udde    
  Vrångsnäs, se Uracsnesi gränsmärke    
  *Vrångsrör fornlämning /Se    
  Wäretznäss gränsmärke /Se    
  Västerdal odlad mark    
  Västerdal åker    
  Västersjön vik    
  Yaberg triangelpunkt    
  Yabergsån å    
  Yabergsån å    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Åbo terräng    
  Åsbacken backe    
  Åsbacken skogsparti    
  Älggölen göl    
  Älggölen göl    
  Ältingabäcken bäck    
  Äspenäsviken vik    
  Äspenäsviken vik    
  Ävjeberget berg    
  Ävjeberget berg    
  Ävjefållan göl    
  Ävjefållen ängsmark    
  *Öjaböke skog skogsparti    
  Österbacke backe    
  Österbacke skogsparti    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.