ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tannåkers socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 24
Tannåker sn Bokabacken triangelpunkt Tannåkers sn sn Bolmen sjö
Tannåker by o. sn Bokabacken triangelpunkt Tannåker sn Brofallet fall
Tannåker sn Bolmen sjö Tannåker sn Broudden udde
Tannåker sn Bolmen sjö Tannåker socken Djurö, Lilla ö
Tannåker sn /Se Bolmen sjö Backegård bebyggelse Djurö, Stora ö
Tannåker sn Bolmen sjö Backegård hmd Färle gärde gärde
Tannåker sn Bolmen sjö Backen hmd Färleviken vik
Tannåker sn Borgen ängsmark Björkelund lht Färleåsen ås
Tannåker sn /Se Båtudden udde Bokelund lht Gärstadskulle kulle
Tannåker sn /Se Båtudden udde Borgen hmd Gölsjön sjö
Tannåker sn /Se Djurö, Lilla ö Dalhem lht Högagärde höjd
Tannåker sn /Se Djurö, Lilla ö Ekelund lht Kråkudden udde
Tannåker by o. sn /Se Djurö, Stora ö Fattigplanen jordstycke Kumlingakullen el. Gärstadskulle kulle
Tannåker sn Djurö, Stora halvö Fikestugan lht Lillåsen del av Skällandsö-åsen
Tannåker sn /Se *Domehall f.d. gränsmärke Finnatorp gård Norregårdsholmen ö
Tannåker sn /Se *Farsbro f.d. bro Finnatorp hmd Pilekälla offerkälla
Borgen torp /Se *Farsbro f.d. bro Finndala lht Predikstolen stenblock
Finnanäs gd Finnatorpaviken vik Flahult by Skällandsöåsen ås
Flathult by Finnatorpaviken vik Fridhem lht Storåsen del av Skällandsöåsen
Flathult by Flahult triangelpunkt Fällan lht Södregårdsholmarna öar
Kvarkhult gd Flahult triangelpunkt Fällan hmd Tannsjön sjö
Kvarkhult by /Se *Fållehultet skogsmark Färle hmd Tann-ön ö
Lundåker gd /Se Färleviken vik Granelund lht Tärneholmen ö
Prinsastugan lht /Se Färleviken vik Haga lht Vita rör griftrör
Roen gd /Se Gärstadskullen, se Kumlingakullen höjd /Se Hultet hmd  
Ron (Roen?) gd? /Se Gölsjöarna gölar Hult, Norra hmd  
Ron by /Se Gölsjöarna gölar Hästhagen hmd  
Rydkull gd Hallavad betesmark Ingelund lht  
Sellensö by Hallavad åker? Klockaregård bebyggelse  
Skällandsö by /Se *Hallsjö f.d. sjö Klockaregård hmd  
Skällandsö gd /Se *Hovaviken vik Kronoborg avs  
Skällandsö by /Se *Häradsbäcken bäck Kvarkhult gård  
Skällandsö by /Se Hästhagaviken vik Kvarkhult hmd  
Sunnerö by Hästhagaviken vik Kvarnutmätet avs  
*Synnerås gd Kalludden udde Källebacken t  
Tannåker by Kalludden udde Källeryd t  
Tannåker hg, socken Koudden udde Lugnet hmd  
Tannåker by Koudden udde Lunden lht  
Tannåker herrgd /Se Kråkfållen äng Lundäcker hmd  
Tannåker hg /Se Kråkudden udde Mellangård gård i Flahult  
Tannåker, Stora gd /Se Kråkudden udde Mellangård hmd  
Tannåker poststation /Se Kumlingakullen höjd /Se Mellangård gård i Skällandsö  
Tanseryd soldattorp /Se Kvarkhults gärde gärde Mellangård hmd  
Vernanäs torp /Se Linneholmen holme Mossen hmd  
Ärnanäs hmd Linneholmen holme Muggebo hmd  
  Mörtholmen holme Muggebo sold.-t.  
  Mörtholmen holme Norratorp t  
  Nollagårdsholmen holme Norregård gård i Skällandsö  
  Norragårdsholmen holme Norregård hmd  
  Näsudden udde och odlad mark Norregård gård i Sunnerö  
  Näsudden udde Norregård hmd  
  Perstorp mark Nyahem hmd  
  Perstorp terräng Nygård lht  
  Pilekälla källa Roen gård  
  Pilekälla källa Roen hmd  
  Pilekälla källa Rumestad hmd  
  Predikstolen sten? Rydkull gård  
  Predikstolen terräng Rydkull hmd  
  Predikstolen sten /Se Skattegård bebyggelse  
  Rammamossen mosse /Se Skattegård hmd  
  *Ranebo Kiällra gränssten Skogen hmd  
  Rammamossen mosse Skogshyddan hus  
  Rammamossen mosse Skällandsö by  
  *Ronadam skvaltkvarn Sköndal lht  
  »Rona Mosse» mosse /Se Solhem lht  
  ?Ronasjön f.d. sjö Sunnerö by  
  Sandreveln sandrevel Suntatorpet hmd  
  Sandreveln udde Södregård gård i Skällandsö  
  Skällandsö mosse mosse Södregård hmd  
  Skärbärsudden udde Södregård gård i Sunnerö  
  Skärbärsudden udde Södregård hmd  
  Skärbärsviken vik Sörskog bs  
  Skärbärsviken vik Sörskog lht  
  Sunnerö ö Tannåker by  
  Sunnerö triangelpunkt Tannåker, Stora bebyggelse  
  Sunnerö triangelpunkt Tannåker, Stora hmd  
  Svenstorpet mark Tanseryd avs  
  Svenstorpet åker Tanseryd lht  
  Södre hage terräng Trädan hmd  
  Södre hage skogsmark Trädan lht  
  Sölagårdsholmen holme Tångabacken hmd  
  Söragårdsholmen holme Vilan lht  
  Sörskog mark Vråen lht  
  Sörskog terräng Västergård gård i Flahult  
  Tannsjön sjö Västergård hmd  
  Tannsjön f.d. sjö Ärlebo avs  
  Tannsjön sjö? Ärnanäs hmd  
  Tannsjön uttappad sjö /Se Östergård gård i Flahult  
  Tannsjön förr sjö /Se Östergård hmd  
  Tannö halvö /Se    
  Tannån halvö    
  Tannön halvö    
  Tannö udde /Se    
  Tärna hall holme    
  Tärna hall holme    
  *Vasahall gränsmärke    
  *Vasahultet skogsmark    
  Vitarör fornlämning    
  Vitarös röse    
  Vitarör griftrör /Se    
  Vrån mark    
  Vrån terräng    
  *Västra grinden grind    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.